Undervisningens formål og indhold...3. Indhold Jagttegnsundervisning...3. Indhold... 4 Pædagogisk praksis Fiskeri...5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningens formål og indhold...3. Indhold... 3. Jagttegnsundervisning...3. Indhold... 4 Pædagogisk praksis... 4. Fiskeri...5"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Lærere: Marianne Jensen, Lars Nielsen, Lars Mortensen, Søren Hjuler og Eigil Brandt Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Undervisningens formål og indhold...3 Indhold... 3 Jagttegnsundervisning...3 Indhold... 4 Pædagogisk praksis... 4 Fiskeri...5 Indhold... 5 Pædagogisk praksis... 6 Gamle Håndværk...6 Pædagogisk praksis... 7 Naturpleje...7 Pædagogisk praksis... 8 Naturens Køkken...8 Pædagogisk praksis... 8 Sport og motion...8 EDB...9 Almindelig Daglig Livsførelse...9 Lejrskoler...10 Praktik, arbejdsprøvning og erhvervsvejledning...10 Semesteropdelt års- og aktivitetsplan semester Semester semester Semester Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 2 af 13

3 Undervisningens formål og indhold. Undervisningens formål er med afsæt i efterskolens værdigrundlag at efterleve folkeskolens fælles mål og forbedre elevens standpunkt i de almene skolefag som dansk, matematik og naturfagene. Der vil ligeledes være fokus på hensigtsmæssig menneskelig adfærd i naturen som livsgrundlag for alle og som udfoldelsesplads for en stor del af linjens aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges således, at praktiske projekter også indeholder teoretiske elementer (og omvendt) og under hensyn til elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Det indbyrdes samvær, samarbejdet i elevflokken styrkes ved at fokusere på hver enkelt elevs styrkesider i tilegnelsen af ny viden og færdigheder. Almen dannelse er et væsentligt fundament for den enkeltes tryghed og for et læringsmiljø, der vækker og bevarer interessen for fortsat læring, så det er et mål for hver enkelt elev at komme til tiden at møde frem i den rette påklædning at deltage aktivt lyttende at respektere sine medmennesker at udvise sømmelig respekt for naturen og dens skabninger at være imødekommende over for korte daglige indlæg vedr. aktuelle, religiøse, historiske og kulturelle emner at bidrage aktivt til evaluering af dagens undervisning og egen læring. Indhold Eleven modtager undervisning på baggrund af individuel undervisningsplan, som løbende evalueres og sammenholdes med fælles mål og trinmål for de almene fag. Linjens hovedaktiviteter kan inddeles i følgende områder: Jagttegnsundervisning Fiskeri Gamle håndværk Naturpleje Naturen i køkkenet køkkenet i naturen Jagttegnsundervisning Lærere: Lars N, Lars M, Eigil B Med udgangspunkt i elevens interesse for natur og jagt tilrettelægges et undervisningsforløb, som giver hver enkelt elev mulighed for at gå til jagttegnsprøve, hvor målet er, at eleven består denne. Heri indgår følgende delmål for eleven: Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 3 af 13

4 forbedret naturforståelse kendskab til vildtet, dets levevis og udbredelse, fredningsbestemmelser mm. viden om våbenlov viden om våben og sikkerhedsbestemmelser kendskab til øvrig lovgivning af relevans for jagtudøvelse kendskab til god etik og moral i forbindelse med jagtudøvelse kendskab til statistikker vedr. anskydninger, vildtjournaler og skudbilleder praktisk træning i afstandsbedømmelse og forsvarlig våbenbehandling opøvelse af skydefærdigheder ved skudtræning med simulator og til lerduer lære at forlægge forskellige typer fuglevildt og hårvildt, praktisk og hygiejnisk lære at bruge NemID og Borgerservice.dk forbedre sin viden om biologi, naturforvaltning og biotopplaner kendskab til jura om opdræt og udsætning af vildt kendskab til praktisk opdræt og udsætning af vildt kendskab til regulering og fældefangst juridisk og praktisk forbedre sine læsekundskaber forbedre sine muligheder for at bestå den teoretiske og praktiske jagttegnsprøve. forbedre sine muligheder for at bestå den praktiske skydeprøve Indhold Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og individuelle undervisningsplaner revideres jævnligt på baggrund af fælles evalueringer. En væsentlig del af undervisningen foregår på baggrund af nyt omfattende materiale, som Danmarks Jægerforbund har udviklet til jagttegnsaspiranter. Det består af en grundbog, en lovsamling, en hjemmeside, som kan anvendes til færdighedstræning, selvstudier samt mulighed for oplæsning af pensum for elever med læsevanskeligheder. Desuden indgår faglitteratur, videoer, ekskursioner og feltarbejde i undervisningen, ligesom der jævnligt tages test og prøver, hvor eleven og læreren kan få indtryk af, hvor eleven har sine styrkeområder og sine svage sider. Pædagogisk praksis Undervisningen foregår i 2 grupper på 6 8 elever og veksler mellem jævnlige forløb med vildtkending og mere praktisk træning i bl.a. korrekt våbenhåndtering, afstandsbedømmelse, forlægning af vildt og tilsyn med vildtagre. Den teori, som gennemgås for eleverne indeholder vanskelige faglige elementer fra juraens, ballistikkens og fysikkens områder, som de flestes vedkommende kræver hyppige repetitioner af stoffet, før det bliver forståeligt. Hver gruppe har 2 ugentlige formiddage, som bruges på praktisk/teoretisk træning til jagttegnsprøven. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 4 af 13

5 Jagtrelaterede projekter som inddrager teoridele fra de almene fag er følgende: Fældebygning Fleksible udsætningsbure Skydestok, hundesnore, jagtstol Smedning af vildtkrog og knivblad Produktion af færdig kniv med skede Produktion af fodertønder og skydestiger. Opdræt af fasaner Fremstilling af krageugle, lokkeænder og dummier mm. Fiskeri Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for natur og fiskeri tilrettelægges et undervisningsforløb i det kystnære miljø, som giver hver enkelt elev mulighed for at afprøve forskellige fiskeriformer, hvor målet er, at eleven får opbygget en god og livslang fritidsinteresse. Heri indgår følgende læringsmål for eleven: Fjordfiskeri med stang og andre fangstredskaber Fiskeri med stang fra kyst og båd med agn og blink Fiskeri efter gedder og aborrer fra mose Ørredopdræt til udsætning i Lunde Å At pumpe sandorm eller børsteorm til fladfiskeri Fredningsbestemmelser At rense garn og ruser At vedligeholde fiskemateriel At vedligeholde motorbåde At fremstille personligt grej som fiskekniv, kejs mm. Indhold Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og individuelle undervisningsplaner revideres jævnligt på baggrund af fælles evalueringer. En væsentlig del af undervisningen foregår på baggrund af fredningsbestemmelserne for de forskellige fiskearter, som eleven skal lære at kende. De skal kende de giftige fisk og lære, hvordan man undgår problemer med en evt. fangst. De skal lære om risikoen ved at færdes på vandet, kende til sikkerhedsbestemmelser ved sejlads, ved brug af waders mm. De skal medvirke til at passe vores opdræt af ørreder, hvor det er vigtigt, at fodermængden er korrekt, at vandets saltbalance er korrekt, at iltindholdet er i orden osv. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 5 af 13

6 Eleverne skal ligeledes lære at rense, filettere og tilberede fisk på hygiejnisk vis. Vi sejler ikke ud i hårdt vejr og når vandtemperaturen er for lav. Pædagogisk praksis Undervisningen foregår i små grupper, hvor man på skift kommer til at afprøve de forskellige områder. I tilfælde af kulde og hård vind foregår undervisningen på land i værkstederne. I tilfælde af den årligt tilbagevendende begivenhed i starten af maj, hvor hornfisken pisker vandoverfladen til skum, satser vi på at få lejlighed til at få fiskestængerne rørt. Gamle Håndværk Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for naturen, jagt og fiskeri tilrettelægges forskellige undervisningsforløb i gamle håndværkstraditioner, som kan være nyttige i vores færden og omgang med naturen.. Det er især forskellige områder inden for: Primitivt husbyggeri, Smedning, Garvning af skind, Læderarbejde, Pileflet, Grøn sløjd, Drejning i træ, Savværksarbejde Rebslagning, hvor vi finder projekter. Der er ofte brug for høj grad af samarbejde eleverne imellem, hvis der skal komme brugbare produkter ud af anstrengelserne, hvilket er et mål i sig selv. Målet er desuden at give eleven en alsidig historisk indsigt i primitive arbejdsprocesser, som har den fordel, at det hele tiden er muligt at følge med i, hvad der sker og at det derfor også er overskueligt at indse, at den indsats den enkelte selv lægger for dagen, har en stor indflydelse på det færdige resultat. Heri kunne følgende læringsmål for eleven indgå: at vedligeholde og forbedre indretningen af vore bjælkehytter at vedligeholde og forbedre vores anløbsbro at smede knivblad, ildrager, vildtkroge, spyd, knager, beslag mm. at lave knivskæfte og læderskede sikkerhedsinstruktion & materialelære at garve skind og sy i læder Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 6 af 13

7 at lave kurve i pileflet at lave køkkenredskaber med båndhøvl i grøn sløjd at dreje i træ At håndtere træstammer Opskæring på savværk Lære at betjene savværk At oppinde træ til lagring At anvende vores opsavede træ til at lave bord/bænkesæt, fuglekasser, stole Sikkerhed ved betjening af savværket at reb kan laves af kunstfibre og/eller af naturfibre at dimensionering og materialevalg afpasses efter rebets planlagte funktion at reb er opbygget i fibre, tråde, kordeller at slå reb i praksis, kræver samarbejde og udholdenhed for at opnå en god kvalitet. at holdbarheden øges, hvis rebet vokses med bivoks og kvejles op uden kinker. at tackle og ende- og øjesplejse reb at lave forskellige knob og stik til forskellige formål. om rebets historik og symbolske betydning at der ikke er grund til at hænge sig i bagateller Pædagogisk praksis Undervisningen foregår som regel over en uge i mindre grupper på 6 8 elever, hvor man på skift kommer til at afprøve forskellige områder. Naturpleje Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for naturen, er det vigtigt at denne erhverver sig viden om, hvilke opgaver der ligger til det menneskelige højreben for at give de bedste betingelser for både mennesker og natur. Eleven lærer at hjælpe med udtynding, fældning og transport af træstammer at save, kløve og stable brænde at klippe hæk, slå græs, udtynde planter, opstamme træer at anvende redskaber og motoriserede hjælpemidler, som er aldersmæssigt tilladt, bl.a. havetraktor mm. at indsamle vilde bær, urter, frugter, svampe og nødder til brug i husholdningen. at finde naturens bidrag til dekorationer fx mistelten, laurbær, kogler mm. om teknik og sikkerhed ved tunge løft Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 7 af 13

8 Pædagogisk praksis Undervisningen er vejrafhængig og til en vis grad sæsonbetonet. De mest rutineprægede opgaver som eksempelvis græsslåning går så vidt muligt på skift mellem eleverne, da det kun er godt at alle får lært det. De øvrige opgaver organiseres individuelt eller i større eller mindre grupper alt efter den enkelte elevs behov og interesser. Naturens Køkken Lærere: Lars M, Marianne, Lars N, Eigil At høste af naturens overskud skal gøres med nænsomhed og respekt. Derfor skal al indsamlet frugt, bær, nødder og svampe forarbejdes - og smages. Nedlagt vildt og fangede fisk skal forarbejdes og smages. For at det bliver en god oplevelse for alle er det vigtigt at eleven lærer at tage vare på hygiejnen, både den personlige og den, der er specielt for fremstilling af fødevarer. Og det er vigtigt at lære at dele de færdige produkter med andre. Øvrige læringsmål for eleven er: at lave saft af frugter og bær at lave marmelade af frugter og bær at lave sin egen nutella af indsamlede nødder at lave mad i det fri over bål og gløder i gryder og gruber at bage brød og kager at medvirke til at tilberede fisk og alt godt fra havet til forældredag at medvirke til at tilberede vildt til forældredag at søge gode opskrifter og følge dem, evt. ved at gange op at lave indkøbslister og prisoverslag Pædagogisk praksis Undervisningen organiseres individuelt eller i mindre grupper under hensyntagen til den enkelte elevs evner og interesser. Sport og motion Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for at bevæge sig i naturen, er det vigtigt at eleven bevarer glæden herved og styrker sin kondition. Det kan gøres på talrige måder og linjen vil vægte et varieret undervisningstilbud med det formål at få flest mulige af eleverne fanget ind i glæden ved Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 8 af 13

9 bevægelse og samvær tirsdag og torsdag, hvor disse aktiviteter er skemalagt. Sol og sommer uden døre vinter, rusk og kulde, så er det hallens gulve. Eleven skal lære glæden ved: sejlads med kano, kajak og meginjoller gå, løbe, svømme og cykle i naturen boldspil & holdspil gøgl & akrobatik rulleskøjte-aktiviteter vægttræning EDB Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for linjens undervisning er det naturligt dagligt at inddrage information fra internettet. Det er vigtigt at den enkelte elev mestrer mange af PC erens muligheder og at eleverne lærer at lave logbog om hvad, de har deltaget i. at gemme deres produkter i tildelte personlige mapper. at bruge Publisher med vægt på billeder, tekst og design. at bruge digitalkamera og lægge billeder ind i biblioteket på serveren. på skift at bidrage med indlæg til linjens Nyhedsbrev på skift at bidrage med indlæg til skolens Hjemmeside. at bruge de forskellige søgemaskiner, når de skal finde opskrifter eller billeder eller andet i forbindelse med projekter og opgaveløsning. Almindelig Daglig Livsførelse Lærere: Alle Målet er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg, for de opgaver, som finder sted i hjemmet. Eleverne får en viden der gør dem i stand til at udvikle egne handlemuligheder i forhold til hverdagslivet. Herunder at forholde sig til den indvirkning egne valg har på miljø, sundhed og livskvalitet. At eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Daglige opgaver i et hjem (rengøring, tøjvask, madlavning og opvask). Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan bærer man sig ad? Hvilken standard er rimelig og hvordan får man fællesskabet til at fungere? Hvordan påvirker vores evne til at overskue de daglige opgaver i hjemmet resten af vores dag? At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. For at eleverne kan opnå sikre færdigheder inden for de forskellige teknikker og metoder, må opgaverne gentages. Det kræver både øvelse og træning at bruge teknikker og metoder rigtigt og få et tilfredsstillende resultat. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 9 af 13

10 Undervisning i praktisk rengøring. Værelset: Hvordan tørrer man bordet af? Hvordan vasker man vinduer? Hvordan vasker man gulv? Hvordan vrider man en klud? Hvordan støvsuger man og hvordan virker sådan en støvsuger egentlig? Hvad med skift og vask af sengetøj, dyner og rullemadras? Husstøvmider hvem er de og gør de noget, kan vi komme af med dem? Badeværelset: Hvordan gør man WC-kummen, gulvet, vasken og spejlet rent? Vasketøj: Hvordan sorterer man sit vasketøj? Hvordan vasker man valg af vaskeprogram, valg og dosering af vaskepulver? Opvask: Hvordan vasker man op afskylning, rækkefølge, valg og dosering af opvaskemiddel? Lejrskoler Eleverne deltager i to små lejrskoler, en i starten og en i slutningen af skoleåret. Formålet med den første er at ryste eleverne sammen, at skabe et godt fundament for sammenholdet blandt eleverne, hvorved det kollektive udbytte af skoleårets undervisning også øges, og den afsluttende lejrskole skal gerne cementere dette, hvor den enkelte elev får muligheder for at vise, hvad de har lært i løbet af året. Desuden en større tur, som traditionelt går til det norske vinterlandskab. Eleverne lærer at opslå telte i en passende lejr at indrette primitiv lejrplads, som fungerer mht. madlavning, renovation og sanitet at lave mad over bål at fiske med forskellige redskaber, evt. selvproducerede. at observere forskellige planter, fugle og dyr i naturen at deltage i specielt træningsprogram, hvor fysikken styrkes specielt m.h.p. skiløb for at styrke udholdenhed og undgå skader at løbe slalom, langrend eller snowboard at iagttage de anderledes naturoplevelser, der forekommer i et andet land at fungere socialt i en større gruppe, hvor de fælles opgaver, der skal løses, er indlysende at efterbehandle indtryk og oplevelser ved at skrive om turene, bruge digitale fotos herfra på computer. Praktik, arbejdsprøvning og erhvervsvejledning Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at komme i internt praktikforløb som pedelmedhjælp, køkken- og rengøringsassistent og hvis motivation og modenhed er til stede, er det også muligt at aftale eksterne praktikforløb. Efter evaluering heraf er der grundlag for sammen med eleven at udarbejde en mere realistisk plan for fremtidig uddannelses- og arbejdsmuligheder. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 10 af 13

11 Elev og lærer får kontante udmeldinger om elevens mødedisciplin forståelse for og udførelse af de stillede opgaver selvstændighed sociale funktionsniveau samt fremtidige arbejdsmuligheder i branchen. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 11 af 13

12 Semesteropdelt års- og aktivitetsplan 1. semester uge Ryste sammen lejrskole Opdræt og udsætning af fasaner Skydekursus med jagtgevær. Praktisk jagt jagtledelse jagtorganisation. Fremstilling af udsætningsbure Indsamling af svampe, bær og urter til videre forarbejdning i køkken Forberedelse til Fjordens Dag Fjordfiskeri med stang og ruser Klargøring til ørredopdræt Gamle håndværk: garvning, rebslagning, grøn sløjd, savværk og knivfremstilling Naturpleje 2. Semester Uge Ørredopdræt Garnfiskeri i havet Forlægning af vildt Bær og svampejagt Madlavning Jagttegnskursus starter Praktisk jagt Produktion af fælder Gamle håndværk: garvning, grøn sløjd, pileflet og knivfremstilling Naturpleje Haloween og jul Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 12 af 13

13 3. semester Uge 1-13 Ørredopdræt Praktisk jagt Jagttegnskursus Madlavning som forberedelse til vildtbuffet i januar Skovning Smedning af kniv og vildtkrog Produktion af fodertønder, skydestiger og stokke. Produktion af fælder Udstopning og fremstilling af krageugle Skydetræning med haglgevær Indberetning af nedlagt vildt Forberedelse til lejrskole i norsk sne Naturpleje Værkstedsarbejde produktion af redekasser til ophængning. 4. Semester Uge Naturpleje Værkstedsarbejder Ørredopdræt og Udsætning af yngel i Lunde Å Vildt- og terrænpleje Jagtprøver Individuelle projekter Forberedelse til Musikfestival Fælles afslutning af skoleåret Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 13 af 13

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4

Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4 INDHOLDSPLAN Jord til bord linjen 2014/2015 Lærere: Pia Olsen, Lasse Schmidt, Hanne Jørgensen, Thomas Frederiksen Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Om undervisningens

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Skagen Skole - Fitness Dance

Skagen Skole - Fitness Dance Skagen Skole - Fitness Dance dok. Nr. 162754-14 Fitness Dance Kompetenceområde Alsidig idrætsøvelse Kompetencemål anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. At dans er

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere