Undervisningens formål og indhold...3. Indhold Jagttegnsundervisning...3. Indhold... 4 Pædagogisk praksis Fiskeri...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningens formål og indhold...3. Indhold... 3. Jagttegnsundervisning...3. Indhold... 4 Pædagogisk praksis... 4. Fiskeri...5"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Lærere: Marianne Jensen, Lars Nielsen, Lars Mortensen, Søren Hjuler og Eigil Brandt Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Undervisningens formål og indhold...3 Indhold... 3 Jagttegnsundervisning...3 Indhold... 4 Pædagogisk praksis... 4 Fiskeri...5 Indhold... 5 Pædagogisk praksis... 6 Gamle Håndværk...6 Pædagogisk praksis... 7 Naturpleje...7 Pædagogisk praksis... 8 Naturens Køkken...8 Pædagogisk praksis... 8 Sport og motion...8 EDB...9 Almindelig Daglig Livsførelse...9 Lejrskoler...10 Praktik, arbejdsprøvning og erhvervsvejledning...10 Semesteropdelt års- og aktivitetsplan semester Semester semester Semester Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 2 af 13

3 Undervisningens formål og indhold. Undervisningens formål er med afsæt i efterskolens værdigrundlag at efterleve folkeskolens fælles mål og forbedre elevens standpunkt i de almene skolefag som dansk, matematik og naturfagene. Der vil ligeledes være fokus på hensigtsmæssig menneskelig adfærd i naturen som livsgrundlag for alle og som udfoldelsesplads for en stor del af linjens aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges således, at praktiske projekter også indeholder teoretiske elementer (og omvendt) og under hensyn til elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Det indbyrdes samvær, samarbejdet i elevflokken styrkes ved at fokusere på hver enkelt elevs styrkesider i tilegnelsen af ny viden og færdigheder. Almen dannelse er et væsentligt fundament for den enkeltes tryghed og for et læringsmiljø, der vækker og bevarer interessen for fortsat læring, så det er et mål for hver enkelt elev at komme til tiden at møde frem i den rette påklædning at deltage aktivt lyttende at respektere sine medmennesker at udvise sømmelig respekt for naturen og dens skabninger at være imødekommende over for korte daglige indlæg vedr. aktuelle, religiøse, historiske og kulturelle emner at bidrage aktivt til evaluering af dagens undervisning og egen læring. Indhold Eleven modtager undervisning på baggrund af individuel undervisningsplan, som løbende evalueres og sammenholdes med fælles mål og trinmål for de almene fag. Linjens hovedaktiviteter kan inddeles i følgende områder: Jagttegnsundervisning Fiskeri Gamle håndværk Naturpleje Naturen i køkkenet køkkenet i naturen Jagttegnsundervisning Lærere: Lars N, Lars M, Eigil B Med udgangspunkt i elevens interesse for natur og jagt tilrettelægges et undervisningsforløb, som giver hver enkelt elev mulighed for at gå til jagttegnsprøve, hvor målet er, at eleven består denne. Heri indgår følgende delmål for eleven: Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 3 af 13

4 forbedret naturforståelse kendskab til vildtet, dets levevis og udbredelse, fredningsbestemmelser mm. viden om våbenlov viden om våben og sikkerhedsbestemmelser kendskab til øvrig lovgivning af relevans for jagtudøvelse kendskab til god etik og moral i forbindelse med jagtudøvelse kendskab til statistikker vedr. anskydninger, vildtjournaler og skudbilleder praktisk træning i afstandsbedømmelse og forsvarlig våbenbehandling opøvelse af skydefærdigheder ved skudtræning med simulator og til lerduer lære at forlægge forskellige typer fuglevildt og hårvildt, praktisk og hygiejnisk lære at bruge NemID og Borgerservice.dk forbedre sin viden om biologi, naturforvaltning og biotopplaner kendskab til jura om opdræt og udsætning af vildt kendskab til praktisk opdræt og udsætning af vildt kendskab til regulering og fældefangst juridisk og praktisk forbedre sine læsekundskaber forbedre sine muligheder for at bestå den teoretiske og praktiske jagttegnsprøve. forbedre sine muligheder for at bestå den praktiske skydeprøve Indhold Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og individuelle undervisningsplaner revideres jævnligt på baggrund af fælles evalueringer. En væsentlig del af undervisningen foregår på baggrund af nyt omfattende materiale, som Danmarks Jægerforbund har udviklet til jagttegnsaspiranter. Det består af en grundbog, en lovsamling, en hjemmeside, som kan anvendes til færdighedstræning, selvstudier samt mulighed for oplæsning af pensum for elever med læsevanskeligheder. Desuden indgår faglitteratur, videoer, ekskursioner og feltarbejde i undervisningen, ligesom der jævnligt tages test og prøver, hvor eleven og læreren kan få indtryk af, hvor eleven har sine styrkeområder og sine svage sider. Pædagogisk praksis Undervisningen foregår i 2 grupper på 6 8 elever og veksler mellem jævnlige forløb med vildtkending og mere praktisk træning i bl.a. korrekt våbenhåndtering, afstandsbedømmelse, forlægning af vildt og tilsyn med vildtagre. Den teori, som gennemgås for eleverne indeholder vanskelige faglige elementer fra juraens, ballistikkens og fysikkens områder, som de flestes vedkommende kræver hyppige repetitioner af stoffet, før det bliver forståeligt. Hver gruppe har 2 ugentlige formiddage, som bruges på praktisk/teoretisk træning til jagttegnsprøven. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 4 af 13

5 Jagtrelaterede projekter som inddrager teoridele fra de almene fag er følgende: Fældebygning Fleksible udsætningsbure Skydestok, hundesnore, jagtstol Smedning af vildtkrog og knivblad Produktion af færdig kniv med skede Produktion af fodertønder og skydestiger. Opdræt af fasaner Fremstilling af krageugle, lokkeænder og dummier mm. Fiskeri Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for natur og fiskeri tilrettelægges et undervisningsforløb i det kystnære miljø, som giver hver enkelt elev mulighed for at afprøve forskellige fiskeriformer, hvor målet er, at eleven får opbygget en god og livslang fritidsinteresse. Heri indgår følgende læringsmål for eleven: Fjordfiskeri med stang og andre fangstredskaber Fiskeri med stang fra kyst og båd med agn og blink Fiskeri efter gedder og aborrer fra mose Ørredopdræt til udsætning i Lunde Å At pumpe sandorm eller børsteorm til fladfiskeri Fredningsbestemmelser At rense garn og ruser At vedligeholde fiskemateriel At vedligeholde motorbåde At fremstille personligt grej som fiskekniv, kejs mm. Indhold Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og individuelle undervisningsplaner revideres jævnligt på baggrund af fælles evalueringer. En væsentlig del af undervisningen foregår på baggrund af fredningsbestemmelserne for de forskellige fiskearter, som eleven skal lære at kende. De skal kende de giftige fisk og lære, hvordan man undgår problemer med en evt. fangst. De skal lære om risikoen ved at færdes på vandet, kende til sikkerhedsbestemmelser ved sejlads, ved brug af waders mm. De skal medvirke til at passe vores opdræt af ørreder, hvor det er vigtigt, at fodermængden er korrekt, at vandets saltbalance er korrekt, at iltindholdet er i orden osv. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 5 af 13

6 Eleverne skal ligeledes lære at rense, filettere og tilberede fisk på hygiejnisk vis. Vi sejler ikke ud i hårdt vejr og når vandtemperaturen er for lav. Pædagogisk praksis Undervisningen foregår i små grupper, hvor man på skift kommer til at afprøve de forskellige områder. I tilfælde af kulde og hård vind foregår undervisningen på land i værkstederne. I tilfælde af den årligt tilbagevendende begivenhed i starten af maj, hvor hornfisken pisker vandoverfladen til skum, satser vi på at få lejlighed til at få fiskestængerne rørt. Gamle Håndværk Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for naturen, jagt og fiskeri tilrettelægges forskellige undervisningsforløb i gamle håndværkstraditioner, som kan være nyttige i vores færden og omgang med naturen.. Det er især forskellige områder inden for: Primitivt husbyggeri, Smedning, Garvning af skind, Læderarbejde, Pileflet, Grøn sløjd, Drejning i træ, Savværksarbejde Rebslagning, hvor vi finder projekter. Der er ofte brug for høj grad af samarbejde eleverne imellem, hvis der skal komme brugbare produkter ud af anstrengelserne, hvilket er et mål i sig selv. Målet er desuden at give eleven en alsidig historisk indsigt i primitive arbejdsprocesser, som har den fordel, at det hele tiden er muligt at følge med i, hvad der sker og at det derfor også er overskueligt at indse, at den indsats den enkelte selv lægger for dagen, har en stor indflydelse på det færdige resultat. Heri kunne følgende læringsmål for eleven indgå: at vedligeholde og forbedre indretningen af vore bjælkehytter at vedligeholde og forbedre vores anløbsbro at smede knivblad, ildrager, vildtkroge, spyd, knager, beslag mm. at lave knivskæfte og læderskede sikkerhedsinstruktion & materialelære at garve skind og sy i læder Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 6 af 13

7 at lave kurve i pileflet at lave køkkenredskaber med båndhøvl i grøn sløjd at dreje i træ At håndtere træstammer Opskæring på savværk Lære at betjene savværk At oppinde træ til lagring At anvende vores opsavede træ til at lave bord/bænkesæt, fuglekasser, stole Sikkerhed ved betjening af savværket at reb kan laves af kunstfibre og/eller af naturfibre at dimensionering og materialevalg afpasses efter rebets planlagte funktion at reb er opbygget i fibre, tråde, kordeller at slå reb i praksis, kræver samarbejde og udholdenhed for at opnå en god kvalitet. at holdbarheden øges, hvis rebet vokses med bivoks og kvejles op uden kinker. at tackle og ende- og øjesplejse reb at lave forskellige knob og stik til forskellige formål. om rebets historik og symbolske betydning at der ikke er grund til at hænge sig i bagateller Pædagogisk praksis Undervisningen foregår som regel over en uge i mindre grupper på 6 8 elever, hvor man på skift kommer til at afprøve forskellige områder. Naturpleje Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for naturen, er det vigtigt at denne erhverver sig viden om, hvilke opgaver der ligger til det menneskelige højreben for at give de bedste betingelser for både mennesker og natur. Eleven lærer at hjælpe med udtynding, fældning og transport af træstammer at save, kløve og stable brænde at klippe hæk, slå græs, udtynde planter, opstamme træer at anvende redskaber og motoriserede hjælpemidler, som er aldersmæssigt tilladt, bl.a. havetraktor mm. at indsamle vilde bær, urter, frugter, svampe og nødder til brug i husholdningen. at finde naturens bidrag til dekorationer fx mistelten, laurbær, kogler mm. om teknik og sikkerhed ved tunge løft Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 7 af 13

8 Pædagogisk praksis Undervisningen er vejrafhængig og til en vis grad sæsonbetonet. De mest rutineprægede opgaver som eksempelvis græsslåning går så vidt muligt på skift mellem eleverne, da det kun er godt at alle får lært det. De øvrige opgaver organiseres individuelt eller i større eller mindre grupper alt efter den enkelte elevs behov og interesser. Naturens Køkken Lærere: Lars M, Marianne, Lars N, Eigil At høste af naturens overskud skal gøres med nænsomhed og respekt. Derfor skal al indsamlet frugt, bær, nødder og svampe forarbejdes - og smages. Nedlagt vildt og fangede fisk skal forarbejdes og smages. For at det bliver en god oplevelse for alle er det vigtigt at eleven lærer at tage vare på hygiejnen, både den personlige og den, der er specielt for fremstilling af fødevarer. Og det er vigtigt at lære at dele de færdige produkter med andre. Øvrige læringsmål for eleven er: at lave saft af frugter og bær at lave marmelade af frugter og bær at lave sin egen nutella af indsamlede nødder at lave mad i det fri over bål og gløder i gryder og gruber at bage brød og kager at medvirke til at tilberede fisk og alt godt fra havet til forældredag at medvirke til at tilberede vildt til forældredag at søge gode opskrifter og følge dem, evt. ved at gange op at lave indkøbslister og prisoverslag Pædagogisk praksis Undervisningen organiseres individuelt eller i mindre grupper under hensyntagen til den enkelte elevs evner og interesser. Sport og motion Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for at bevæge sig i naturen, er det vigtigt at eleven bevarer glæden herved og styrker sin kondition. Det kan gøres på talrige måder og linjen vil vægte et varieret undervisningstilbud med det formål at få flest mulige af eleverne fanget ind i glæden ved Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 8 af 13

9 bevægelse og samvær tirsdag og torsdag, hvor disse aktiviteter er skemalagt. Sol og sommer uden døre vinter, rusk og kulde, så er det hallens gulve. Eleven skal lære glæden ved: sejlads med kano, kajak og meginjoller gå, løbe, svømme og cykle i naturen boldspil & holdspil gøgl & akrobatik rulleskøjte-aktiviteter vægttræning EDB Lærere: Alle Med udgangspunkt I elevens interesse for linjens undervisning er det naturligt dagligt at inddrage information fra internettet. Det er vigtigt at den enkelte elev mestrer mange af PC erens muligheder og at eleverne lærer at lave logbog om hvad, de har deltaget i. at gemme deres produkter i tildelte personlige mapper. at bruge Publisher med vægt på billeder, tekst og design. at bruge digitalkamera og lægge billeder ind i biblioteket på serveren. på skift at bidrage med indlæg til linjens Nyhedsbrev på skift at bidrage med indlæg til skolens Hjemmeside. at bruge de forskellige søgemaskiner, når de skal finde opskrifter eller billeder eller andet i forbindelse med projekter og opgaveløsning. Almindelig Daglig Livsførelse Lærere: Alle Målet er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg, for de opgaver, som finder sted i hjemmet. Eleverne får en viden der gør dem i stand til at udvikle egne handlemuligheder i forhold til hverdagslivet. Herunder at forholde sig til den indvirkning egne valg har på miljø, sundhed og livskvalitet. At eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Daglige opgaver i et hjem (rengøring, tøjvask, madlavning og opvask). Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan bærer man sig ad? Hvilken standard er rimelig og hvordan får man fællesskabet til at fungere? Hvordan påvirker vores evne til at overskue de daglige opgaver i hjemmet resten af vores dag? At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. For at eleverne kan opnå sikre færdigheder inden for de forskellige teknikker og metoder, må opgaverne gentages. Det kræver både øvelse og træning at bruge teknikker og metoder rigtigt og få et tilfredsstillende resultat. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 9 af 13

10 Undervisning i praktisk rengøring. Værelset: Hvordan tørrer man bordet af? Hvordan vasker man vinduer? Hvordan vasker man gulv? Hvordan vrider man en klud? Hvordan støvsuger man og hvordan virker sådan en støvsuger egentlig? Hvad med skift og vask af sengetøj, dyner og rullemadras? Husstøvmider hvem er de og gør de noget, kan vi komme af med dem? Badeværelset: Hvordan gør man WC-kummen, gulvet, vasken og spejlet rent? Vasketøj: Hvordan sorterer man sit vasketøj? Hvordan vasker man valg af vaskeprogram, valg og dosering af vaskepulver? Opvask: Hvordan vasker man op afskylning, rækkefølge, valg og dosering af opvaskemiddel? Lejrskoler Eleverne deltager i to små lejrskoler, en i starten og en i slutningen af skoleåret. Formålet med den første er at ryste eleverne sammen, at skabe et godt fundament for sammenholdet blandt eleverne, hvorved det kollektive udbytte af skoleårets undervisning også øges, og den afsluttende lejrskole skal gerne cementere dette, hvor den enkelte elev får muligheder for at vise, hvad de har lært i løbet af året. Desuden en større tur, som traditionelt går til det norske vinterlandskab. Eleverne lærer at opslå telte i en passende lejr at indrette primitiv lejrplads, som fungerer mht. madlavning, renovation og sanitet at lave mad over bål at fiske med forskellige redskaber, evt. selvproducerede. at observere forskellige planter, fugle og dyr i naturen at deltage i specielt træningsprogram, hvor fysikken styrkes specielt m.h.p. skiløb for at styrke udholdenhed og undgå skader at løbe slalom, langrend eller snowboard at iagttage de anderledes naturoplevelser, der forekommer i et andet land at fungere socialt i en større gruppe, hvor de fælles opgaver, der skal løses, er indlysende at efterbehandle indtryk og oplevelser ved at skrive om turene, bruge digitale fotos herfra på computer. Praktik, arbejdsprøvning og erhvervsvejledning Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at komme i internt praktikforløb som pedelmedhjælp, køkken- og rengøringsassistent og hvis motivation og modenhed er til stede, er det også muligt at aftale eksterne praktikforløb. Efter evaluering heraf er der grundlag for sammen med eleven at udarbejde en mere realistisk plan for fremtidig uddannelses- og arbejdsmuligheder. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 10 af 13

11 Elev og lærer får kontante udmeldinger om elevens mødedisciplin forståelse for og udførelse af de stillede opgaver selvstændighed sociale funktionsniveau samt fremtidige arbejdsmuligheder i branchen. Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 11 af 13

12 Semesteropdelt års- og aktivitetsplan 1. semester uge Ryste sammen lejrskole Opdræt og udsætning af fasaner Skydekursus med jagtgevær. Praktisk jagt jagtledelse jagtorganisation. Fremstilling af udsætningsbure Indsamling af svampe, bær og urter til videre forarbejdning i køkken Forberedelse til Fjordens Dag Fjordfiskeri med stang og ruser Klargøring til ørredopdræt Gamle håndværk: garvning, rebslagning, grøn sløjd, savværk og knivfremstilling Naturpleje 2. Semester Uge Ørredopdræt Garnfiskeri i havet Forlægning af vildt Bær og svampejagt Madlavning Jagttegnskursus starter Praktisk jagt Produktion af fælder Gamle håndværk: garvning, grøn sløjd, pileflet og knivfremstilling Naturpleje Haloween og jul Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 12 af 13

13 3. semester Uge 1-13 Ørredopdræt Praktisk jagt Jagttegnskursus Madlavning som forberedelse til vildtbuffet i januar Skovning Smedning af kniv og vildtkrog Produktion af fodertønder, skydestiger og stokke. Produktion af fælder Udstopning og fremstilling af krageugle Skydetræning med haglgevær Indberetning af nedlagt vildt Forberedelse til lejrskole i norsk sne Naturpleje Værkstedsarbejde produktion af redekasser til ophængning. 4. Semester Uge Naturpleje Værkstedsarbejder Ørredopdræt og Udsætning af yngel i Lunde Å Vildt- og terrænpleje Jagtprøver Individuelle projekter Forberedelse til Musikfestival Fælles afslutning af skoleåret Indholdsplan Jagt og fiskeri linjen 2014/2015 Side 13 af 13

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

fase 1 Håndværk forarbejdning

fase 1 Håndværk forarbejdning Fællesmål Kompetencemål Fællesmål Målpar (færdigheds- og vidensmål) Læringsmål for forløb (overordnet) Forslag til forløb Tegn på læring fase 1 Håndværk Arbejdsform: Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord

Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord dok. 151559-15 Livsfilosofi og etik Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse og indsigt i udvalgte livsfilosofier og etiske modeller, således at eleven kan

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Sløjd Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Ørestad Friskole

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Ørestad Friskole Undervisningsplan for børnehaveklassen på Ørestad Friskole Indledning Børnehaveklassen er en indskolingsperiode, hvor elever og forældre skal lære skolens mål, normer og praksis at kende således, at et

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for børnehaveklassen på Den dansk-franske Skole

Forslag til undervisningsplan for børnehaveklassen på Den dansk-franske Skole Forslag til undervisningsplan for børnehaveklassen på Den dansk-franske Skole Formål Formålet med denne læreplan er, at definere retningslinjerne for lærernes daglige virke, herunder retningslinjer for

Læs mere

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning Køkkenkørekort/ 2 Eleven kan anvende Kend dit køkken almindelig hygiejne principper i madlavning Eleven har viden om hygiejne- og opbevarings- og konserveringsprincipper Eleven kan lave mad efter en Eleven

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Undervisningsplan for hjemkundskab

Undervisningsplan for hjemkundskab Undervisningsplan for hjemkundskab Hjemkundskab introduceres fra 0. klasse og afsluttes i 9. klasse, som en integreret del af fagene: biologi, fysik, idræt (motion/svømning), geografi, samfundsfag, historie,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Uddannelsesplan Klippen, Den kristne Friskole

Uddannelsesplan Klippen, Den kristne Friskole Uddannelsesplan Klippen, Den kristne Friskole Generelt om skolen Klippen er en kristen friskole der blev oprettet i 1977 og er i dag en fuldt udbygget skole med undervisning for 0. - 9. klasse samt en

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

+ Fysisk aktivitet i dag 27

+ Fysisk aktivitet i dag 27 + Fysisk aktivitet i dag 27 5 Fysisk aktivitet i dag Aktivitetsskemaet handler om den tid, du har brugt på alle former for fysisk aktivitet i dag, dvs. den tid du har bevæget dig. Desuden den tid du har

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013.

Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Evalueringsrapport Odder lille Friskole 2013. Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukkede fælles og trinmål. Skolen har ud fra det, lavet egne undervisningplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Førskolegruppen. Bakkelandets Friskole

Førskolegruppen.  Bakkelandets Friskole 2012 Førskolegruppen www.bakkelandets-friskole.dk Bakkelandets Friskole 20-11-2012 Tema : Førskolegruppen i Bakkelandets Børnehave/Bakkelandets Friskole Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

TIL EN DAG PÅ HISTORISK VÆRKSTED

TIL EN DAG PÅ HISTORISK VÆRKSTED TIL EN DAG PÅ HISTORISK VÆRKSTED ØSTERVANGSKOLEN HADSTEN AUGUST - okt ober 2007 indholdsfortegnelse RESERVATION....................... Side 4 ARBEJDSMÅDER..................... Side 5 ARBEJDSOPGAVER Sten

Læs mere