[BESKÆFTIGELSESUDVALGETS STUDIETUR]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BESKÆFTIGELSESUDVALGETS STUDIETUR]"

Transkript

1 Deltagerliste MAJ London [BESKÆFTIGELSESUDVALGETS STUDIETUR] 1

2 Deltagerliste Kristian Würtz Chairman of the Employment Committee Claus Thomasbjerg Vice Chairman of the Employment Committee Lars Skov Member of the Employment Committee Jette Jensen Member of the Employment Committee Camilla Fabricius Member of the Employment Committe Lotte Cederskjold Member of the Employment Committee Erik Kaastrup-Hansen Managing director, Social Affairs and Employment Vibeke Jensen Head of the Employment Department Gert Bjerregaard Member of the Employment Committe Hans Halvorsen Alderman, Social Affairs and Employment Anne Marie Frederiksen Development consultant Maibritt Møller Committee secretary 2

3 Forord Beskæftigelsesudvalget var på studietur til London i dagene fra d. 3. til d. 6. maj Programmet for studieturen var sammensat således, at udvalgets medlemmer fik et indblik i centrale temaer, som er aktuelle i forhold til de udfordringer, det engelske arbejdsmarked står overfor. Først og fremmest var det myndighedernes arbejde med den store velfærdsreform, der forsøger at forenkle systemet og sikre, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Dernæst var det fokus på sommer OL, som skal afholdes i London i Opførelser af enorme sportsanlæg, shoppingcentre, nye parker og endog en flod til riverrafting, har givet beskæftigelsen et gevaldigt løft. Især i det østlige London, hvor arbejdsløsheden ellers har været meget høj. Den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til olympiaden har givet en utrolig stor inspiration i forhold til, hvordan man i Aarhus f.eks. kunne bruge Kulturby 2017 til at skaffe flere i job. Under olympiaden regner man med at skulle bruge omkring frivillige. Det har dog ikke vist sig som noget problem at finde frivillige. Ved fristens udløb havde over ansøgt om at få lov at arbejde gratis under olympiaden. Denne frivillighed og tankerne omkring Big Society var temaet for den sidste del af turen. Det handlede især om, hvordan man kunne bruge frivillighed som et middel til ordinært arbejde, men også om, hvordan man via samarbejde med private virksomheder kunne give medborgerne mere livsværdi, mens de hjalp til nogle af de svageste i det engelske samfund. Det har været meget værdifuldt for Beskæftigelsesudvalget af få et indblik i andre måder at gribe tingene an på, både fagligt, men også i forhold til samarbejdet med private aktører, der strakte sig fra professionelle entreprenører på beskæftigelsesområdet til ildsjæle og interesseorganisationer. Med udgangspunkt i erfaringerne fra studieturen vil beskæftigelsesudvalget i den kommende tid sætte dagsordenen i forhold til nogle af de problemstillinger, som er aktuelle på beskæftigelsesområdet i Aarhus. Kristian Würtz Udvalgsformand Hans Halvorsen Rådmand 3

4 Program for Turen Onsdag d. 4. maj Morgenmad på hotellet eller i området Besøg på Den Danske Ambassade Oplæg om det engelske samfund Vært: Kristian Würtz Referent: Anne Marie Frederiksen Frokost på The Star Tavern Caxton House reception Mødes med DWP Spisning på Hat and Tun Torsdag d. 5. maj Morgenmad på hotellet eller i området Møde med Jobcentre Plus olympiske team Vært: Claus Thomasbjerg Referent: Anne Marie Frederiksen Frokost på King Edward VII Besøg på et Stratford Jobcenter Vært: Gert Bjerregaard Referent: Maibritt Møller Spisning på Fifteen Fredag d. 6. maj Morgenmad på hotellet eller i området Besøg ved Community Service Volunteers Vært: Vibeke Jensen Referent: Anne Marie Frederiksen Hjemrejse 4

5 Den danske ambassade Oplæg ved ambassaderåd Christian Thorning Den danske ambassade i London er en af Danmarks store ambassader med ca. 40 medarbejdere 7 udstationerede danskere, resten lokalt bosiddende typisk danskere. Storbritannien har ikke et cpr. register, og der findes derfor ikke nogen samlet registrering af, hvor mange danskere, der er bosiddende i London. Et bud er mellem til Christian Thorning gav et indblik i nogle mere generelle og overordnede udviklingstendenser i det britiske samfund. P.t har man en historisk situation, fordi man har en koalitionsregering. Typisk har man haft flertalsregeringer bestående af enten Konservative eller Labour. Man kender ikke til modellen fra DK med et samarbejdende folkestyre og generelt er det politiske miljø og kultur mere risk end man der det fra Danmark. Man arbejder p.t med en finansiel konsolidering af statsfinanserne, hvilket indebærer en række dramatiske besparelser på statens budget. Som tommelfingerregel taler man om 3/4 besparelser og 1/4 skatteforhøjelser. Samlet set skal den offentlige sektor spare 20%, dog går det hårdere ud over nogle sektorer f.eks Den danske ambassade i London har 40 medarbejdere Der er mellem danskere bosiddende i London Arbejdsløsheden i England er på 7,8 % Arbejdsløsheden for unge er på 20 % kulturområdet, som skal spare 40%. Andre områder som f.eks u-landshjælp bliver helt friholdt. Det ventes at ca offentlige arbejdspladser skal spares væk Der er igangsat flere reformprogrammer: Big Society handler om en større inddragelse af civilsamfundet og om at tage ansvar for eget liv, naboer og lokalområde. På sin vis er der en del Grundtvig i tankesættet. England er stadig i høj grad et klassesamfund, og f.eks er det meget dyrt at have børn/unge i de gode skoler. Desuden er en sundhedsreform og en uddannelsesreform undervejs samt en større velfærdsreform. Velfærdsreformen handler overordnet set om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at for mange er landet i velfærdsfælden. Man har en skov af forskellige ydelser, som man vil lægge sammen til en ydelse. Målet er, at 1 mio borgere skal væk fra overførselsindkomster, og derfor genvisiterer man f.eks alle førtidspensionister. 5

6 Besøg hos Department for Work and Pensions Udfordringen i Storbritannien er, at der er ca. 5 millioner mennesker, der modtager understøttelse. De fleste forlader hurtigt systemet, men nogle behøver mere hjælp. The Work Programme er til disse mennesker. The Work Programme betyder en mere ensartet ydelse til borgerne og støtte til dem, der er i risiko for at blive langtidsledige, Leveret af private og andre aktører. The Work Programme iværksættes i juni og er udbredt nationalt i juli. The Work Programme giver rammerne for en decentral udmøntning, og dermed giver programmet mere fleksibilitet til de lokale enheder til at tilrettelægge indsatsen for borgerne. I dag er indsatsen meget standardiseret. Borgerne bliver indplaceret i grupper og får herudfra en standardiseret indsats. Fremover er der kun få fastlagte interventioner som fx samtaler. Rådgiverne kan fremover selv tilrettelægge interventionerne bedst muligt for den enkelte borger. Dette forudsætter en kulturændring hos rådgiverne, og det vil tage tid. Hver borger får en tidsbank, som rådgiveren kan anvende til den enkelte borger. Anvendelsen af tiden planlægges konkret i forhold til den enkelte borgers behov. Der bliver indført et nyt ydelsessystem, som også omfatter andre ministeriers og lokale myndigheders ydelser. Der indføres en universel ydelse, hvilket minimerer risikoen for fejl i udbetalingen. Indsatsen til de ledige leveres af udbydere. Der indgås 7- årige kontrakter, hvor udbyderne får en basisbetaling på 400 og herudover sker betalingen på baggrund af de opnåede resultater. Det vil sige dels ud fra, om de hjælper borgerne i arbejde, og om de kan fastholde borgerne på arbejdsmarkedet. Udbyderne skal have en økonomisk soliditet, der gør, at de økonomisk kan holde til at investere og først efterfølgende blive betalt ud fra resultaterne. Udbyderne skal desuden dække et helt område. Områderne er store og kan fx være hele Skotland, og det betyder, at det er store aktører, der er på banen. Tidligere har man brugt mange små aktører, men man var ikke gode nok til kontraktstyringen og har derfor skiftet strategi. 6

7 Udbyderne har metodefrihed. Borgerne er garanteret et minimumstilbud. Udbyderne skal kunne tage sig af alle borgergrupper, og der er prisdifferentiering som redskab til at skabe incitament til at hjælpe alle grupperne. Jo længere væk en borger er fra arbejdsmarkedet, des højere betaling modtager udbyderen for at få borgeren i arbejde. Hverken borgerne eller rådgiverne har frit valg mellem udbyderne. De fleste ændringer i The Work Programme kan gennemføres uden lovændringer. Dog forudsætter den universelle ydelse en lovændring. Politisk har premierminister David Cameron desuden introduceret The Big Society. Planen er, at lokalsamfundet skal have mere ansvar og indflydelse. Folk skal motiveres til at tage en aktiv rolle i deres samfund (frivillighed). Ansvaret skal flyttes fra centrale til lokale myndigheder. Sociale partnerskaber, velgørende organisationer og sociale virksomheder skal understøttes. Oplysninger fra myndighederne skal offentliggøres (åben og transparent myndighedsudøvelse). 7

8 Jobcenter Plus olympiske team ved Stratford Jobcenter London er vært for de Olympiske lege i sommeren Det er tredje gang byen er vært for legene, tidligere år var 1908 og Der er lagt op til en international begivenhed af enorme dimensioner. F.eks forventes det, at hver tredje af jordens beboere vil se åbningsceremonien. titusinde atleter deltager i legene. Rent geografisk har man valgt at lægge mange af de store nye anlæg i Stratford, som er en forholdsvis fattig bydel med en del udsatte borgere og mange ledige. Overordnet set er det forventningen, at legene vil give et generelt løft til Stratford under mottoet: Short time games long time effect. markedsføring forsøgt at påvirke virksomhederne. F.eks kontakter man systematisk de virksomheder, som får kontrakter i forbindelse med legene. Det vurderes, at det er lykkedes ganske godt, og der skabes mange jobs p.t. F.eks. har jobcentret i de seneste tre måneder formidlet jobs til ca. tusinde borgere til virksomheder, som har opgaver i forbindelse med de olympiske lege. Man forventer, at frivillige vil arbejde under legene, og p.t. rekrutterer man op mod yderlige , som skal fungere som meeters altså møde gæster og deltagere, byde dem velkommen og hjælpe til med at finde vej osv. Der er ingen problemer med at rekruttere frivillige. Jobcentret har en række udfordringer i forbindelse med legene, Hvordan påvirker det for eksempel deres mest udsatte borgere, at millioner pludselig myldrer ind i denne bydel? Der bygges på livet løs i området. F.eks bygger man et stort stadion og Europas største shoppingcenter. Et andet stort byggeprojekt er atleternes by, som efter legene vil finde anvendelse som social housing. Virksomheder som Starbucks er pludselig begyndt at vise interesse for bydelen og har åbnet to nye cafeer. Man har i forbindelse med de store investeringer ikke arbejdet med klausuler i forhold til at forpligte virksomhederne til at ansætte bestemte grupper. Derimod har man via dialog og 8

9 Besøg på Jobcenter Plus i Stratford Stratford er en af de fattigste bydele i London. Der er stor arbejdsløshed og en stor gruppe, der er langt fra arbejdsmarkedet. Der bor mange forskellige etniske grupper, som gør Stratford til et spændende sted. Det olympiske stadion til sommer-olympiaden 2012 placeres i Stratford, og der bygges det største indkøbscenter i Europa, Westfield, i Stratford. Jobcenter Plus betjener 3100 arbejdsløse borgere. Jobcentret har gode resultater med 57 %, der er i arbejde efter 12 uger. Der er tre stadier for hjælpen til borgerne uger uger uger og mere Første stadie er selvhjælpsstadiet, hvor der er et minimum af intervention fra jobcentret. Ved første intervention tjekker jobcentret borgernes id og fortæller, hvad der forventes af borgeren. Borgeren skal stå til rådighed og skal kunne dokumentere, at han er aktivt arbejdssøgende. Anden intervention er en diagnostisk samtale efter 4 uger. Her afklares, hvilke barrierer der er for at borgeren kommer i arbejde 9

10 (sprog, misbrug, helbred eller andet). Der lægges en individuel plan ud fra den enkelte borgers behov. Efter 6 uger deltager borgeren i en gruppesession med i alt 20 borgere. Formålet er at motivere borgerne til at få et job inden 12 ugers grænsen og afklare, hvordan jobcentret kan hjælpe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentret rådgiver og informerer borgerne om, baggrunden for, at de er her, hvad de kan få hjælp til, at der bliver stillet større og større krav til dem, og hvad de kan gøre for at komme i arbejde. Jobcentret tror, uden at kunne dokumentere det, at gruppesessionen er en af grundene til centrets succes. Jobcentret har et matching team, som opsøger potentielle arbejdsgivere og organisationer, der benytter frivillig arbejdskraft m.v. Der er fx et tæt samarbejde med folkene bag Olympiaden 2012 og Westfield. Jobcentret laver for-samtaler med potientielle medarbejdere hos disse arbejdsgivere, træner dem i relevante færdigheder o.lign. Enlige forsørgere kunne tidligere passe deres børn hjemme til børnene var 16 år. Nu kan de passe børnene til, de er 7 år. Herefter skal den enlige forsørger aktivt søge job for at få understøttelse. Jobcentret har samtaler med enlige forsørgere hver 6. måned. Jobcentret har desuden en rådgiver, der tager sig særligt af unge mellem 18 og 24 år. Udvalget fik en rundvisning på jobcentret og overværede forskellige typer af samtaler med borgerne. 10

11 CSV Community Service Volunteers CSV er den største frivilligorganisation i Storbritanien. Organisationen arbejder både i England og deltager i en række internationale projekter f.eks via EU. Organisationen blev grundlagt i 1962 og involverer årligt borgere i større eller mindre frivillige opgaver. Det vurderes, at over 1 mio borgere i Storbritannien profiterer af dette frivillige arbejde. Organisationen har en lang række projekter, og på mødet blev man præsenteret for eksempler på organisationens arbejde. Et eksempel på et projekt er Respect us, som grundlæggende handler om at få udsatte unge til selv at arbejde som frivillige til gavn for dem selv og det øvrige samfund. Et andet eksempel er CSV s arbejde med virksomheden Deutsche Bank, hvor banken køber ekspertise hos CSV til at organisere frivilligt arbejde for virksomhedens medarbejd re. Deutsche Bank giver deres medarbejdere lov til at arbejde to dage årligt som frivillig i arbejdstiden. CSV matcher den konkrete medarbejder og et stykke frivilligt arbejde. Ordningen er en succes, og mange af de involverede medarbejdere vælger at fortsætte deres frivillige arbejde ud over de to dage, som er bevilget af virksomheden. Besøget sluttede med et oplæg af Lucy de Groot Chief Executive of CSV, som orienterede om organisationens fremtidsplaner og om de samfundsmæssige konsekvenser af CSV s arbejde. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Evaluering (1-5, hvor 5 er bedst) Onsdag d. 4. maj Gennemsnit Regnskab Flybiletter Anden transport ,12kr ,34kr Besøg på den danske ambassade Torsdag d. 5. maj 3,22 Meeting with DWP officials 2,97 Hotel Forplejning Diæter Diverse ,24kr ,03kr ,00kr 2.445,00kr Møde med Jobcentre plus olympiske team 3,66 I alt ,74kr Besøg på et jobcenter 3,55 Fredag d. 6. maj Pr. deltager 6.691,89kr Community Service Volunteers 3,83 Turen som helhed Vurdering af fagligt indhold og relevans Vurdering af praktisk tilrettelæggelse Vurdering af informationer forud for turen 3,66 4,44 4,33 17

18 18

19 19

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

RAPPORT. Studietur London og Stockholm

RAPPORT. Studietur London og Stockholm RAPPORT Studietur London og Stockholm Indhold Baggrund for studieturene... 4 Studieturens temaer i kort form... 5 Oversigt over program i London... 6 Ambassade v/ambassadør Anne Hedensted Steffensen....

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014

Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 Berlin 2014 Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 1 Forord Socialudvalget har fra den 12. til den 14. november 2014 været på studietur i Berlin. Berlin havde i dagene inden udvalgets besøg

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

UDKAST. Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014

UDKAST. Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 Berlin 2014 Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 1 Forord Forord under udarbejdelse 2 Deltagere Erik Kaastrup-Hansen Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse Hüseyin Arac Formand for

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere