Klubudvikling og Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubudvikling og Uddannelse"

Transkript

1 Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Hanne Thomsen. Henrik Funder Kristensen var forhindret grundet aktiviteter i forbindelse med DMU repræsentantskabsmøde. Søren Kjær var afrejst. Dagsorden: 1. Tidtager/AMB kursus. 2. Førstehjælpskursus. 3. Teknisk Kontrol kursus. 4. Træneruddannelse. 5. Lydmåler funktioner og kurser. 6. Miljøofficial. 7. Diverse. Ad 1 Tidtager/AMB kursus Der foreligger nu et materiale, der omfatter diverse manualer og skemaer, samt en PP præsentation, som anvendes som optaktsmateriale. Dette samles på en cd. Det er hensigten at afholde kurset på tværs af RR og MX, idet dog den praktiske del (følordning) opdeles på de to grene. Allan Madsen (København) og Knud Møller (Århus) begge RR har accepteret at undervise. MSJ undersøger hvem, der kan undervise fra MX. Vi skal have dette klar meget hurtigt, da der er adskillige, som ønsker at komme i gang inden sæsonstart.

2 JH aftaler produktion af cd er med SK. Ad 2 Førstehjælpskursus Det går langsomt med tilmeldingerne, men sekretariatet gør nu en ekstra indsats for at sælge det (Der er 8. marts udsendt påmindelse til klubberne). Ad 3 Teknisk kontrol kursus Der foreligger nu materiale fra MX og RR, og HT undersøger, hvad der findes fra SW. Når vi har samlet det, vil der blive produceret en samlet cd med det generelle T licens, TK generel del og de tre grenspecifikke elementer (JH i samarbejde med SK). Det tilstræbes, at dette kan være klart i slutningen af marts for udsendelse inden sæsonstart. det skal afklares, hvem der kan undervise i dette (HFK). Ad 4 Træneruddannelse Efter aftale med HB har Birger Kühl overtaget ansvaret for udviklingen af trænerfunktionen. JH har sendt vores hidtidige materiale til BK. Ad 5 Lydmåler funktioner og kurser Det er fortsat ikke klart for UU, hvordan udvalgets rolle er i forbindelse med uddannelse af lydmålere. JH vil søge dette afklaret i HB. Det er vores opfattelse, at der dels eksisterer DMU Lydmålerkorpset, som tager sig af målinger i forbindelse med Teknisk Kontrol. Det står ikke klart, hvem der forestår uddannelsen af dette korps. Endvidere skal den kommende Miljøofficial uddannes til at foretage egenmålinger i klubberne på klubberne egne baner. Ad 6 Miljøofficial Denne uddannelse vil der blive taget fat på i løbet af de kommende måneder, idet udvalget dog vil afvente en afklaring af lydmålerfunktionen. Det ser også ud til, at der allerede afholdes såkaldte Miljømøder (Nisseringen i marts), som ligger udenfor UUs område. Uddannelsen vil ikke kunne være færdig til sæsonstart 2010 men derimod til senere i sæsonnen. Der er et omfattende materiale om uddannelse i UU referatet fra Ad 7 Diverse MSJ anføres som kontaktperson for UU på DMUsport hjemmesiden. MSJ af taler selv med Kenneth. UU fastholder sin nuværende sammensætning, idet MSJ vil stå for kontakten til MX, selvom han nu er i Off Track. Det menes, at HFK har deltagerlisten fra undevisermødet i Taulov. Den samlede underviserliste skal opdateres på DMUsport, og listen bedes også sendt til UU.

3 Der blev ikke aftalt nyt møde, da vi kan komme videre med de foreliggende opgaver uden at mødes. Jesper Holm 8. marts 2010

4 Bilag 1 Uddannelse af miljøofficials: Notat Diverse synspunkter og oplysninger samlet af Søren Kjær. Historik: På DMU s stævneledererklæring indgår miljøofficial på listen over de officials, der skal opføres som medvirkende i stævnet. Det har i praksis betydet, at man på stævnedagen har hængt et officialskilt på en tilfældig person og sagt Du er miljøofficial i dag. Det er selvsagt en klart utilfredsstillende tilstand, fordi vedkommendes opgave ikke er defineret, og personen ikke er instrueret i, hvordan opgaven skal løses. Situationen er bedre omkring internationale løb, hvor enten FIM eller UEM udsender en miljøofficial, som med sin licens har gennemgået et kursus/seminar fra en af disse organisationer. SPW reglementet fra 2004 havde nedenstående afsnit. Det blev senere overført til Alment Reglements bilag 6 om officials. I 2008 blev bilagene re nummereret, og flere bilag blev fjernet. Desværre ser det nu ud til, at afsnittet i denne omrokering er faldet ud. Det har næppe været hensigten at slette det. Måske skal det gennemføres efter en ombearbejdning. Eksempelvis bør pkt. g nok udgå Miljøansvarlig official: a. Skal have min. T-licens samt kende DMU s miljøpolitik og de lokale bestemmelser om deponering af affald, samt oprydning efter udslip af olie og forurenende væsker. b. Skal der være til stede ved løb og træninger. c. Er ansvarlig for baneanlæggets og tilskuerpladsers miljømæssige fremtræden før, under og efter løb og træning. d. Skal efter behov bistå DMU s støjmålere og miljøkontrollanter, når disse er til stede på området.

5 e. Har påtaleret overfor kørere og andre, der ikke efterlever miljøbestemmelserne. f. Skal indberette givne påtaler til stævnelederen/træningslederen. g. Kan have andre opgaver i stævnet/træningen. I forbindelse med de periodiske banesyn skal banens miljøgodkendelse gennemses. Samtidig udarbejdes i hvert fald for speedway baner en miljøattest, som vedhæftes hertil. Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der udføres i RR eller MX. BMX og Trial falder udenfor dette. Alle permanente baner er blevet pålagt at indrette et aflåseligt miljørum, hvori beholdere til spildolie, kasseret kølervæske og brændstof, samt beholdere til sorteret affald er opstillet. Alle beholdere behørigt mærkede til formålet. Fremtid: Alment Reglement 2010 vil indeholde følgende passus (oprindeligt indført i 2007): Banernes egenkontrol: I overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 om Støj fra motorsportsbaner pålægges det de banedrivende klubber at føre egenkontrol med den udsendte lyd fra de ved træning på banen benyttede motorcykler, for at sikre, at de efter banernes miljøgodkendelser anførte vilkår overholdes. Det påhviler klubberne at kunne dokumentere over for respektive tilsynsmyndighed, at egenkontrollen gennemføres med den hyppighed og den rapporteringsform, der er aftalt. Gennemføres egenkontrollen ikke, kan tilsynsmyndigheden give påbud, og eventuelt indskrænke den tilladte træningstid. Som konsekvens heraf skal alle banedrivende klubber have en eller flere personer, der kan gennemføre Lydkontrol under træninger, og dokumentere de gennemførte målinger. Opgaven kunne passende, men ikke nødvendigvis, lægges på klubbens uddannede miljøofficial, og lægges ind i den tilhørende uddannelse. Da opgaverne jfr. ovenstående kræver meget tid til tilstedeværelse, bør hver klub nok have mere end en uddannet person.

6 Egenkontrollens målinger er juridisk adskilt fra de målinger, der udføres af DMU s autoriserede lydmålerkorps, hvis målinger har reglementsførte konsekvenser for kørerne. Egenkontrollens målinger er vejledende, men kan dog føre til et påbud til en kører om at bringe sin Lyddæmpning i orden før deltagelse i træning. Et samarbejde med de autoriserede målere bør dog ske af hensyn til ensartet kalibrering af apparaterne og klublydmålernes troværdighed. Litteratur: DMU s Miljøpolitik. Denne er opført i menuen på men er ikke tilgængelig. Den er dog kommet til udtryk gennem opretholdelse af en miljøorganisation, og er fremdeles et fokusområde i DMU s politik og visioner. Miljøstyrelsens vejledning nr I sin tid udsendt til samtlige DMU klubber. Desværre henviser hjemmesiden ikke til denne, men til 2 tidligere, nu forældede udgaver. FIM s miljøreglement (oversat til dansk af Dennis Skytte Bechmann og vedhæftet.) UEM s Environmental guidelines. Min konklusion: Udfra det her anførte, skulle der være rigeligt baggrundsmateriale for at lægge en skematisk opstilling af indholdet i en uddannelse for miljøofficials, og senere udfylde detaljerne. SK

7 Bilag: Stævneledererklæring. Miljøinstruks (til opslag) Miljøattest. FIM miljøreglement

8 Bilag 2, Struktur i T licens uddannelser T modul generelt Teknisk Kontrol Tidtagning Miljø + Træningsleder (Klub Lydmåler) Holdleder SW Lydmåler SW LAP MX/RR AMP SW MX RR BMX MX RR BMX

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere