Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling"

Transkript

1 Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling Med besættelsen af denne direktørstilling er et generationsskifte i direktionen gennemført. Det er ambitionen, at den nye direktion skal fortsætte udviklingen mod en egentlig koncerndirektion, hvor direktionen reelt løfter et fælles tværgående ansvar for ledelse og styring af den udvikling af kommunen, som byrådet ønsker. Den nye direktør vil således have særdeles gode muligheder for at være med til at bygge op og fra starten gøre sin indflydelse gældende i forhold til at definere direktionens roller, opgaver og måder. Der arbejdes i den forbindelse bl.a. med udarbejdelse af strategier, kompetenceplaner m.v. Direktøren løfter det overordnede ansvar for tre områder fordelt på fire fagenheder, der ledes af hver sin chef i reference til direktøren: Kultur og Fritid, Arbejdsmarked, Natur og Miljø samt Teknik og Byg. Direktøren er ligeledes ansvarlig for samarbejdet med samt betjening, rådgivning og vejledning af de tre stående udvalg på enhedernes område. Mariagerfjord Kommune er en veldrevet kommune med en stabil befolkningsudvikling og et stærkt erhvervs- og foreningsliv. Kommunen råder over et betydeligt vækst- og udviklingspotentiale - et potentiale, der er en stærk og fælles politisk vilje til at indfri. Mariagerfjord Kommune er således en ambitiøs kommune, der kan og vil. De væsentlige ambitioner er: 1. Den dagsordensættende kommune - Fokus på Vækst og udvikling Aktiv deltagelse i lokalsamfundet Aktiv deltagelse i den nationale og regionale udvikling, f.eks. sundhed og Business Region North Denmark Langsigtet planlægning, investerings- og udbygningsstrategi 2. Den samskabende kommune - Fokus på løsninger i fællesskab Løser kerneopgaver gennem tværgående dialog og forventningsafstemning med borgere Inddrager civilsamfundet i opgaveløsningen med borgere og virksomheder i centrum Faciliterer lokale processer i udvikling af lokalsamfund og i udvikling af de kommende kerneopgaver i samspil med borgere og virksomheder 3. Den effektive kommune - Fokus på god kommunal økonomi og ressourceudnyttelse Stram økonomistyring Bedst mulig anvendelse af ressourcer, herunder gennem digitalisering og fornyelse Handlingsorientering. Der er indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Omsætningen er på 2,5 mia. kr. årligt og der er i alt ca ansatte i den kommunale organisation. Læs uddybende information om kommunen, organisationen, stillingen og ansættelsesprocessen på eller Side 2 af 2

2 Du er altid velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Mariagerfjord Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Lars Clement på telefon Du kan uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK-02225). Ansøgningsfristen udløber den 5. december 2016, kl Side 3 af 2

3 Jan Kjeldsmark/Anne Sofie Osmundsen Aarhus, den 9. november 2016 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

4 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MARIAGERFJORD KOMMUNE FORVALTNINGEN DIREKTØRENS ROLLER OG OPGAVER DEN ØNSKEDE DIREKTØR PROFIL ANSÆTTELSESVILKÅR TIDSPLAN Side 2 af 12

5 1. Indledning Mariagerfjord Kommune søger et nyt medlem af direktionen, som kan starte 1. februar Direktør Jens Nørgaard, der har haft direktøransvaret for fagenhederne: Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid har valgt at gå på pension ved udgangen af marts måned Med besættelsen af denne direktørstilling vil det planlagte generationsskifte i direktionen således være gennemført 1. april Kommunen har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget. 1.1 Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af følgende medlemmer: Mogens Jespersen, borgmester (formand) Jan Andersen, medlem af Økonomiudvalget Bo Ritterbusch, medlem af Økonomiudvalget Erik Kirkegaard Mikkelsen, medlem af Økonomiudvalget Per Husted Nielsen, medlem af Økonomiudvalget Jens Riise Dalgaard, medlem af Økonomiudvalget Leif Skaarup, medlem af Økonomiudvalget Lars Clement, kommunaldirektør Peter Møller Rasmussen, direktør Kim Jacobsen, direktør Joan Kamstrup, fagchef Jørgen Ussing, fagchef Mette Rasmussen, medarbejderrepræsentant/sagsbehandler Niels Skinnerup, medarbejderrepræsentant/sagsbehandler. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsesprocessen i samarbejde med Mercuri Urval og afgiver indstilling til Økonomiudvalget, der afgiver indstilling til Byrådet, som har ansættelseskompetencen. Dette notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser i organisationen og er godkendt af Mariagerfjord Kommune som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. 1.2 Kontaktoplysninger og ansøgning Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Mariagerfjord Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Lars Clement på telefon Se meget mere information om kommunen, organisationen, stillingen og ansættelsesprocessen på eller Du kan uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK-02225). Ansøgningsfristen er den 5. december 2016 kl Side 3 af 12

6 2. Mariagerfjord Kommune Den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune: Området omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Det betyder, at Mariagerfjord Kommune vil være en kommune, der: sætter borgerne i centrum og med fokus på medborgerskab fremmer deres aktive deltagelse i det lokale demokrati, blandt andet gennem udvikling af nye dialogformer, tilbyder gode bosætningsmuligheder gennem et varieret udbud af grunde og boformer, skaber attraktive rammer for, at unge og uddannelsessøgende bosætter sig i og præger kommunen, har stærke centre i Hobro, Hadsund, Arden og Mariager by omgivet af bæredygtige lokale samfund, der tilsammen opleves som en helhed, har et varieret uddannelses- og erhvervsliv, som arbejder tæt sammen, er et attraktivt hjemsted for forskellige virksomhedstyper og fremmer muligheden for at starte virksomheder, har et varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter også for turister. Mariagerfjord Kommune er inde i en udvikling, hvor den forandrer sig fra at være en kommunal virksomhed, der leverer service og ydelser til borgerne, til at være en kommune, der i stigende grad løser opgaver i samspil med borgerne. Det er en kommune, hvor der er en positiv udvikling indenfor turisme, erhverv m.v. Mariagerfjord Kommunes særlige ambitioner kan beskrives i tre hovedoverskrifter: 1. Den dagsordensættende kommune - Fokus på Vækst og udvikling Aktiv deltagelse i lokalsamfundet Aktiv deltagelse i den nationale og regionale udvikling, f.eks. sundhed og Business Region North Denmark Langsigtet planlægning, investerings- og udbygningsstrategi. 2. Den samskabende kommune - Fokus på løsninger i fællesskab Løser kerneopgaver gennem tværgående dialog og forventningsafstemning med borgere Inddrager civilsamfundet i opgaveløsningen med borgere og virksomheder i centrum Faciliterer lokale processer i udvikling af lokalsamfund og i udvikling af de kommende kerneopgaver i samspil med borgere og virksomheder. 3. Den effektive kommune - Fokus på god kommunal økonomi og ressourceudnyttelse Stram økonomistyring Bedst mulig anvendelse af ressourcer, herunder gennem digitalisering og fornyelse Handlingsorientering. Mariagerfjord Kommune deltager aktivt i projektet Yderområder på forkant. Med strategiprojektet skal Mariagerfjord Kommunes særlige stedkvaliteter og lokale fortællinger udnyttes strategisk. En særlig udviklingsmulighed er beliggenheden mellem to store byer i vækst - Aalborg og Aarhus. Kommunens fire hovedbyer - Arden, Hadsund, Hobro og Mariager - skal styrkes som lokomotiver og serviceleverandører for hele kommunen. Side 4 af 12

7 Det er afgørende, at hovedbyerne udvikles i sammenhæng med deres opland, for i Mariagerfjord Kommune er land og by hinandens nødvendige forudsætninger. Målet er en kommune i balance - både mellem land og by og mellem de øst- og vestlige dele af kommunen. Mariagerfjord Kommune har en stabil befolkningsudvikling og en stærk erhvervsstruktur. I Mariagerfjord Kommune er der ca ansatte og et samlet budget på 2,5 mia. kr. Mariagerfjord Kommune har en målsætning om økonomisk frihed og handlekraft som grundlag for at realisere kommunens visioner. Kommunen sørger derfor for at fastholde og udvikle en robust økonomi. Kommunen har i flere år arbejdet med at effektivisere driften. Der er styr på økonomien, men som mange andre af landets kommuner er Mariagerfjord Kommune udfordret på økonomien i overslagsårene i budgettet. Mariagerfjord Kommunes politiske organisation består af Byrådet med 29 medlemmer, Økonomiudvalget samt følgende stående udvalg; Udvalget for Arbejdsmarked, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Teknik og Miljø. Derudover er der nedsat flere 17, stk. 4 udvalg tværgående udvalg. 2.1 Mariagerfjord Kommunes administrative organisering Mariagerfjord Kommunes organisation er opdelt i en direktion, ni fagenheder og to administrative enheder. Under det administrative niveau er hele det udførende niveau, som sørger for, at alle kommunens institutioner kan fungere. De ni fagenheder ledes af en fagchef. Center for Byråd, Personale og Strategi ledes af en centerchef. Administrationscentret ledes af økonomidirektøren. Direktørerne har ansvar for såvel helheden som for deres respektive ansvarsområder. Figur 1: Administrativ organisation Side 5 af 12

8 I Mariagerfjord Kommune er der en tydelig decentral og flad ledelsesstruktur med ansvar til de enkelte niveauer, som direktøren skal kunne se sig ind i. Der er med andre ord ikke langt mellem den enkelte medarbejder og de forskellige ledelsesmæssige niveauer, herunder det politiske niveau. Mariagerfjord Kommune har vedtaget en uddannelsesstrategi, som indebærer, at alle chefer inden 2020 skal være i gang med eller har taget en masteruddannelse. Mariagerfjord Kommune er et godt og attraktivt arbejdssted med en ledelse, der lytter og involverer organisationen. Man har store muligheder for at sætte sit præg på jobbet, uanset om man er leder eller medarbejder. Der er generelt et lavt sygefravær og stor ansvarlighed over for opgaverne. Man er glade for at arbejde i Mariagerfjord Kommune, hvilket også betyder, at der ikke er en stor omsætning i personalet. Der er en stærk vi-kultur og en god sammenhængskraft i organisationen også mellem den politiske og den administrative organisation. Den administrative organisation er primært fordelt på de fire tidligere rådhuse i Arden, Hobro, Hadsund og Mariager. Borgmester, direktion, Center for Byråd, Personale og Strategi har til huse på Nordre Kajgade i Hobro. 3. Fagenhederne I det følgende beskrives de fagenheder, som direktøren har ansvar for. 3.1 Kultur og Fritid Figur 2: Organisationsdiagram for Kultur og Fritid Kultur og Fritid omfatter kommunens biblioteker, kulturskole, ungdomsskole, turisme- og landdistriktsområdet samt Hadsund Kulturcenter, Hadsund Svømmehal, Biecentret og Bies Gård. I Kultur og Fritid arbejder man for at udmønte den vedtagne politik og de målsætninger, der er defineret i kommunens kultur-, fritids- og idrætspolitik: Side 6 af 12

9 Gode rammer for kultur- og fritidslivet er afgørende for kommunens udvikling og bosætningspotentiale. I Mariagerfjord vil vi sikre en mangfoldig kulturudvikling, der tager afsæt i områdets unikke særpræg, rige kulturarv og stærke foreningsliv. En afgørende forudsætning for at nå dette mål er, at vi understøtter vores mange dygtige og engagerede ildsjæle i kultur-, fritids- og idrætslivet og planlægger med blik for den gode historie. Vi skal endvidere arbejde sammen for at tiltrække kulturelle events. Målsætninger: Vi vil: tilbyde adgang til fritidstilbud, der afspejler tiden, understøtte fællesskaber, udvikle og påskønne frivillighedssamfundet, understøtte både eliten og bredden i vores tilbud, understøtte områdets fortælling, sikre synlighed af eksisterende tilbud, skabe rammer og vilkår for et sundt liv. 3.2 Arbejdsmarked Figur 3: Organisationsdiagram for Arbejdsmarked Arbejdsmarked omfatter kommunens jobcenter, virksomhedsservice, job- og udviklingscenter, ungdommens uddannelsesvejledning, specialenheden samt udbetaling borger og sekretariat. Områderne er fysisk fordelt på fire forskellige destinationer rundt om fjorden. Der er ca. 130 ansatte på området. Beskæftigelsesområdet yder service og løser myndighedsopgaver overfor virksomheder, ledige og sygemeldte. På årsbasis er arbejdsmarked i kontakt med ca borgere. I Mariagerfjord Kommune er der ca arbejdspladser fordelt på kommunens ca virksomheder. Kommunens virksomhedsservice har en tæt kontakt med ca virksomheder og tilbyder faste kontaktpersoner til den enkelte virksomhed. Side 7 af 12

10 Beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune er effektiv og er blandt de bedste i Danmark til at skabe resultater på flygtningeområdet, fleksjob, sygedagpengeområdet m.v. Byrådet har vedtaget en ambitiøs beskæftigelsesplan, der skal nedbringe antallet på overførselsindkomst med 613 personer og vi er godt på vej. Beskæftigelsesplan beskriver kommunens beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i fire ministermål: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Tværfaglig indsats for udsatte borgere 3. Bekæmpelse af langtidsledigheden 4. Bedre match mellem virksomheder og ledige. Planen er tæt forbundet med den investeringsplan for perioden , som byrådet har vedtaget. Beskæftigelsesplanen dækker flere år og resultaterne fra 2014 er indskrevet i årets beskæftigelsesplan. Planen henvender sig til både borgere, politikere og medarbejdere i kommunen. Læs beskæftigelsesplan Teknik og Miljø Figur 3: Organisationsdiagram for Teknik og Miljø Teknik- og Miljøområdet er organiseret i to fagområder; Natur og Miljø samt Teknik og Byg. Fagområdernes ca. 70 administrative medarbejdere arbejder alle fysisk på rådhuset i Arden. Teknik og Byg er opdelt i to afdelinger; Plan og Byg samt Park og Trafik. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Natur og Miljø er opdelt i tre afdelinger; Natur, Miljø og Teknisk sekretariat, der arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, tilsyns-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Side 8 af 12

11 Det er Teknik- og Miljøområdets bestræbelse i det daglige arbejde at have fokus på det tværfaglige arbejde, dialogen med borgere og virksomheder, en løsningsorienteret tilgang til opgaverne samt en proaktiv, dialogbaseret og serviceorienteret kommunikation. 4. Direktørens roller og opgaver Direktionen Direktøren indgår i direktionen, som fra 1. april 2017 består af kommunaldirektøren og de tre direktører. Direktionen ledes af kommunaldirektøren. Direktøren bliver en del af en helt ny direktion, hvor tre ud af fire direktører er blevet ansat indenfor de seneste par år. Direktøren bliver således en aktiv del af den igangværende proces og har mulighed for at være med til at definere ledelsesrummet og rollen for direktionen, som bevæger sig i retning af en koncerndirektion. Det forventes, at direktøren har lyst til at spille aktivt med i denne proces og ser dette som en attraktiv mulighed for at bidrage til og præge ledelsen af Mariagerfjord Kommune. I Mariagerfjord Kommune arbejder direktionen strategisk i forhold til kommunens overordnede vision, strategier og planer med fokus på vækst og udvikling, fælles løsninger og effektivitet. Direktionen varetager den overordnede ledelse af den administrative organisation og leder denne med fokus på kommunens overordnede vækst og udviklingsdagsorden. Direktionens løbende hovedopgaver er: Tilrettelægge og forberede møder for Byråd, Økonomiudvalg og øvrige politiske udvalg Rådgive borgmesteren Koordinere kommunens budgetplanlægning og økonomistyring Koordinere kommunens kommuneplanlægning m.v. Sikre fælles principper for styring af service og kvalitet Udvikle fælles principper for den attraktive arbejdsplads Udvikle strategier i øvrigt for kommunen. Direktionen er kendetegnet ved et tillidsfuldt rum, hvor samspillet er positivt, uhøjtideligt og resultatfokuseret. Direktionen har en åben og ligefrem tilgang, og der er en naturlig orientering på tværs af direktørernes områder med respekt for hinandens synspunkter. Aktuelt arbejdes med en revision af direktionens strategiplan 2015, som direktøren får mulighed for at præge. Direktionen har taget hul på arbejdet med udkast til en revideret kompetencefordelingsplan mellem det politiske og det administrative niveau. Arbejdet med denne plan forløber i de kommende måneder og direktøren vil således få mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i den sidste fase af dette arbejde. Chef for chefer Direktøren er nærmeste foresatte og personaleleder for chefen for Kultur og Fritid, chefen for Arbejdsmarked, chefen for Natur og Miljø samt chefen for Teknik og Byg. Direktøren gennemfører udviklingssamtaler med disse, sikrer relevant sparring til cheferne og bidrager til deres løbende ledelsesudvikling. Som chef for cheferne forventes direktøren at kunne understøtte den enkelte i kompetent at lede eget ansvarsområde og sikre, at der sker den nødvendige koordinering og sammenhængende udvikling. Side 9 af 12

12 Betjening af det politiske system; udvalg og borgmester Direktøren er ansvarlig for sekretariatsbetjening, rådgivning og vejledning af tre stående udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø. Direktøren understøtter udvalgene, udvalgsformændene, borgmester og hele kommunalbestyrelsen i deres politiske ledelsesroller. Kommunens repræsentant og ambassadør Direktøren er i forhold til alle eksterne relationer: borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere - i respekt for politikernes roller og interesser - en fremtrædende repræsentant for Mariagerfjord Kommune. 4.1 Direktørens succeskriterier Direktøren skal præstere og levere i en lang række rum og relationer. Det er i særlig grad forventningen, at der opleves progression på følgende områder: Efter 6-12 måneder i jobbet er det forventningen, at direktøren: har gjort sig synlig og virksom i organisationen, så det er kendt, hvad direktøren står for, har bidraget til et stærkt og tillidsfuldt samarbejde i direktionen og bidraget til forbedring af koncernens samlede performance, har skabt sig det fornødne netværk internt og eksternt og er en troværdig samarbejdspartner i forhold til omverdenen, har etableret et tillidsfuldt og stærkt samspil med politikerne og det politiske system, er kommet tæt på og har vist sig som en kompetent og værdifuld sparringspartner for de tre chefer, han/hun leder, har afstemt ledelsesrummene i forhold til sine fire fagchefer og vist sig i stand til både at understøtte eksisterende styrker og udfordre og afhjælpe, hvor der er behov for det, har etableret sig som en tydelig og respekteret del af MED-systemet. Efter 2 år i jobbet er det forventningen, at direktøren: har etableret sig som en synlig og (aner-)kendt person og topchef i og udenfor den kommunale organisation og har fortjent samarbejdspartneres tillid som en troværdig og respekteret rollemodel i Mariagerfjord Kommune, har demonstreret politisk tæft og fastholdt og udviklet det tillidsfulde samspil med politikerne og det politiske system, har demonstreret mod og initiativ og stået fadder til mindst et par solide markante successer, hvor direktøren har gjort en forskel og skabt en konkret forandring og forbedring til gavn for Mariagerfjord Kommune. 5. Den ønskede direktørprofil Mariagerfjord Kommune er åben for, at den kommende direktør kan have forskellige faglige baggrunde og kan have erfaring og skabt resultater i andre brancher end den kommunale. Det kan også være, at den kommende direktør er på vej frem i sin karriere og at stillingen hos Mariagerfjord Kommune bliver første direktørjob. Side 10 af 12

13 5.1 Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund Den kommende direktør forventes at have: ledererfaring på strategisk niveau og således erfaring med ledelse af chefer/ledere i en stor kompleks organisation, erfaring med eller kendskab til samspillet med en politisk ledelse eller anden valgt bestyrelse, stor viden om de kommunale forhold og regler" efterladt et positiv omdømme hos tidligere arbejdsgivere, kollegaer og medarbejdere, fordi der er leveret de ønskede resultater på en anerkendt og ordentlig måde. 5.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer I den endelige udvælgelsesproces vil særligt følgende personlige egenskaber og kompetencer blive særligt prioriteret: Lede forandringer: Kan naturligt sætte retning og sætte sig i spidsen for den udvikling og de forandringer, der er relevante og efterspørges politisk Har et stort og smittende engagement, der ses i et stort personligt drive og energiniveau, der inspirerer og motiverer omgivelserne Er modig - vil og tør prøve nye veje og bidrager selv til at designe og drive processerne frem mod de ønskede mål. Lede opgaveløsningen: Sikrer organisationens resultatfokus Understøtter cheferne i og bidrager selv, når det er nødvendigt til den overordnede planlægning, opfølgning og prioritering. Ledelse i og af relationer: Sikrer tillidsfulde samarbejdsrelationer både op, ned og ud i forhold til de mange samarbejdspartnere i særlig grad mellem de politiske og administrative ledelser Uddelegerer og inddrager sin organisation og udvikler en kultur, hvor der motiveres til udvikling og forandringer og at dette anerkendes med feedback på indsatser og resultater Har en høj personlig integritet, ordentlighed og autenticitet. 6. Ansættelsesvilkår Mariagerfjord Kommune ønsker ansættelse på kontraktvilkår. Lønnen forhandles med udgangspunkt i en årlig aflønning på ca. 1,0 mio. kr. inkl. alle tillæg, men ekskl. pension. Side 11 af 12

14 7. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler fra kl Testaktiviteter og referencetagning Topkandidaterne møder kommunaldirektøren møderne arrangeres af Mariagerfjord Kommune Mellem 1. og 2. samtalerne Rapportering og anden samtalerunde fra kl Forhandling Efter 2. samtaler Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde Tiltrædelse Konsulenten vil efter et antal måneder gennemføre opfølgningssamtaler med den ansatte og repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune efter nærmere aftale. Samtalerne skal sikre, at samarbejdet forløber tilfredsstillende for begge parter. Side 12 af 12

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre Jan Kjeldsmark/anc Aarhus, den 3. maj 2017 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Centerchef, Intern Service

Centerchef, Intern Service JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen og Jesper Lund Aarhus, den 14. marts 2017 Centerchef, Intern Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 Skoleleder Sorø Privatskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune Jesper Madsen/Anne Cecilie Kjærgaard Aarhus, den 10. juli 2017 Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh, Mia Hvilshøj Dal og Natalia Holst-Pedersen Hellerup, den 14. oktober 2016 Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. marts 2017 Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef)

Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef) Jan Kjeldsmark/Anne Sofie Osmundsen Aarhus, den 10. maj 2016 Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds & Nina Allin Hellerup, den 1. februar 2016 Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. december 2016 Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Kundedirektør til KAB

Kundedirektør til KAB JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø & Hirse Tikjøb Hellerup, den 3. juli 2017 Kundedirektør til KAB AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Skoleleder til Tappernøje Dagskole

Skoleleder til Tappernøje Dagskole JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal & Louise Aagaard Hellerup, den 1. juni 2017 Hellerup, den ber 2016 Skoleleder til Tappernøje Dagskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT)

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) JOB- OG KRAVPROFIL Bjarke Lindemann Jepsen & John Reynolds Hellerup, 2. maj 2017 Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 (genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen

Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen Anja Lange/Jesper Lund 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder og viceskoleleder

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Katharina Jespersen Aarhus, 28. april 2016 Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 23. maj 2017 Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune Evald Eriksen/Katharina Jespersen 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent og Leadership Advisory Worldwide Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Digitaliserings-

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som forvaltningschef for Børn og Unge

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som forvaltningschef for Børn og Unge Jan Kjeldsmark/anc Aarhus, den 5. maj 2017 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som forvaltningschef for Børn og Unge AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Centerchef for Velfærd & Omsorg Lejre Kommune

Rekruttering og udvælgelse af Centerchef for Velfærd & Omsorg Lejre Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Nina Allin & John Reynolds Hellerup, den 6. marts 2017 Rekruttering og udvælgelse af Centerchef for Velfærd & Omsorg Lejre Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune John Reynolds & Jens Jacobsen Hellerup, den 1. september 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme Aarhus, den 17. juni 2013 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Afdelingsleder Udførerområdet

Afdelingsleder Udførerområdet Job- og personprofil Afdelingsleder Udførerområdet Børn og Familie Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere