PBU 1. halvår Punkt. Januar Nr. 2. Nr. 3. Februar Nr. 3. Nr. 6. Nr. 8. Nr. 9. Nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBU 1. halvår Punkt. Januar Nr. 2. Nr. 3. Februar Nr. 3. Nr. 6. Nr. 8. Nr. 9. Nr. 10"

Transkript

1 PBU 1. halvår 2010 Punkt Januar Nr. 2 Nr. 3 Februar Nr. 3 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10

2 Marts Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 12 April Nr. 4 Nr. 5

3 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 11 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 19

4 Maj Nr. 3 Nr. 4 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 PBU 2. halvår 2010 Juni Nr. 3

5 Nr. 4 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 August Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8

6 Nr. 13 September Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Oktober Nr. 6 November Nr. 3 Nr. 5

7 Nr. 6 December Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8

8 Nr. 9 PBU 1. halvår 2011 Januar Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Februar Nr. 2 Nr. 3

9 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 12

10 Marts Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10

11 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18

12 Nr. 19 Nr. 20 April Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

13 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 12 Maj Nr. 2 Nr. 3

14 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

15 Nr. 7 Nr. 8

16 Juni Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

17 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 PBU 2. halvår 2011

18 August Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

19 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14

20 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22

21 September Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8

22 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 17 Oktober Nr. 2 Nr. 3

23 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 11 November Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

24 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 12 Nr. 13

25 Nr. 14

26 Halvårlig status over sager behandlet i Plan- og B Overskrift Ringsted Stationsforplads - orientering om dispositionsforslag DSB og Ringsted Kommune har i fællesskab udbudt projekteringen af en dispositionsplan for stationsforpladsen, med henblik på at skabe et grundlag for opførelse af et parkeringshus. Valg af politikområde til visions- og strategiprocessen Der er planlagt et visions- og strategiarbejde for det nye Byråd. Dette arbejde skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet i februar Der skal udvælges et politikog budgetområde for hvert udvalg. Dette område kommer i fokus i forårets processer, blandt andet på nogle af Byrådshøjskoledagene. Ombygning krydset Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej I trafikplanen for Ringsted bymidte er forudsat en forøgelse af kapaciteten på Nordre Ringvej - Sorøvej ved udbygning af krydset Sorøvej/Jyllandsgade/Vestervej samt en koordinering af signalanlæg på Nordre Ringvej / Sorøvej Sct. Bendtsgade. Byrådet har dette emne som et særligt opmærksomhedspunkt i Hensigtserklæreinger til budget Endelig vedtagelse af lokalplan Boliger ved Søbjergvej Byrådet vedtog den 5. oktober 2009 at fremlægge forslag til lokalplan Boliger ved Søbjergvej i offentlig høring Udstykning - nyt boligområde i Sigersted Landinspektør Arne Hjortshøj ansøger 18. november 2009 og 14. januar 2010 om tilladelse til at udstykke ejendommen Englerupvej 118 i Sigersted. Ejendommen har de seneste år henligget med græs veligeholdt af ejeren. Ejendommen ønskes udstykket i 5-6 parceller. Ulovlig anvendelse af Fluebæksvej 202 Ejeren af Fluebæksvej 200 har klaget over, at der på Fluebæksvej 202 er etableret et kulturcenter. Ejeren og lejeren af ejendommen har derfor søgt om at få lovliggjort forholdene. Valg af politikområde til visions- og strategiprocessen Der er planlagt et visions- og strategiarbejde for det nye Byråd. Dette arbejde skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet i februar Der skal udvælges et politikog budgetområde for hvert udvalg. Dette område kommer i fokus i forårets processer, blandt andet på nogle af Byrådshøjskoledagene.

27 Forslag til lokalplan 232 for vindmøller ved Bedsted Overdrev Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24.august 2009, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for opsætning af store vindmøller i de, i Kommuneplan , udlagte vindmølleområder, Bedsted Overdrev og Eskilstrup. Forslag til lokalplan 234 for vindmøller ved Eskilstrup Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. august 2009, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for opsætning af store vindmøller i de, i Kommuneplan , udlagte vindmølleområder, Bedsted Overdrev og Eskilstrup. Forslag til lokalplan Krematorium og skovkirkegård ved Kærup gods På baggrund af anmodning fra Kærup Erhvervspark a/s har landskabsarkitekt Birgitte Fink i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til Lokalplan 236 (bilag) - Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods og tillæg nr. 1 til Kommuneplan Status parkeringshus ved Ringsted Station - orientering Ringsted Kommune og DSB samarbejder om planlægningen af et parkeringshus og mulighed for etablering af bebyggelse på arealerne ved Ringsted Station. Trafikplan Ringsted Bymidte Forslag til trafikplan for bymidten er udarbejdet af Rambøll/Nyvig i samarbejde med Teknisk Forvaltning i løbet af Forslaget har efter offentlig høring været drøftet på en række møder i udvalget, og der er udarbejdet supplerende redegørelser til belysning af en række problemstillinger. Detailhandelsanalyse Plan- og Boligudvalget besluttede den 23. februar 2010 at prioritere en detailhandelsanlyse som det første emne af en række temaer til drøftelse i udvalget Godkendelse af anskaffelsessum for byggeri af 18 boliger plus fælleshus i Nordrup - Skema B Vestsjællands Amts Boligselskab fremsender skema B-ansøgning omfattende ansøgning om godkendelse af byggeriets anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeri af 18 almene boliger og et fælleshus i Nordrup. Ansøgning om ubemandet tankanlæg Stender Projektudvikling Aps har med brev den 15. januar 2010 anmodet om en forhåndsgodkendelse til etablering af et ubemandet tankanlæg på Odinsvej 2. Lokalplan ny lokalplan til parcelhuse Økonomiudvalget fik den 1. marts 2010 forelagt en udviklingsplan for de kommunale grunde til boligformål. På baggrund af denne plan samt en vurdering af den generelle efterspørgsel efter parcelhusgrunde ved Kasernen foreslås det, at lokalplanområde 162, der udlægger området til tæt-lav eller etageboliger, ændres til et område med mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse.

28 Forslag til lokalplan Retningslinjer for spillehaller i bymidten Byrådet besluttede den 24. juni 2009, at der skal udarbejdes generelle rammebestemmelser for spillehaller for en del af bymidten for bedre at kunne regulere placeringen og omfanget af spillehaller i Ringsted Kommune. Beslutningen blev truffet i forbindelse med, at der blev nedlagt forbud mod etableringen af en ny spillehal på Nørregade og en ny spillehal i Benløsecenteret. Forslag til lokalplan Benløsecentret Byrådet har den 24. juni 2009 nedlagt forbud mod etablering af spillehaller på ejendommen Benløseparken 2, Benløsecentret, jf. 14 i lov om planlægning. For at hindre etablering af spillehaller i Benløsecentret i fremtiden, er der udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan. Forslag til lokalplan 235 og kommuneplantillæg nr. 3 for vindmøller ved Sigersted Huse Plan- og Boligudvalget besluttede den 26. oktober 2009, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for udskiftningen og opsætningen af 3 store vindmøller i det, i Kommuneplan , udlagte vindmølleområde ved Sigersted Huse. Drøftelse af stibro over motorvejen Tekst manglede. Byfornyelse - Tildeling af ramme Socialministeriet har med brev af 17. marts 2010 udmeldt den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Den vejledende udgiftsramme til Ringsted Kommune udgør 0,8 mio. kr. Drøftelse af kvalitetsmål Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal diskutere og fastsætte kvalitetsmål for de enkelte serviceområder. Det skal samles i en kvalitetskontrakt med kvantitative mål på hvert serviceområde. I 2010 skal kvalitetsmålene fastsættes inden den 1. juli, men fremover skal det ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Formålet med loven er, at kommuner skal arbejde systematisk med kvalitet, og at offentliggørelsen af kvalitetsmålene skal være en del af kommunikationen mellem borgere og Byråd. Dialogpartnere til budgetproces 2011 I forbindelse med gennemførelsen af den dialogproces, der er en del af budgetprocessen, skal udvalget tage stilling til om og i givet fald hvem udvalget ønsker at gå i dialog med, hvilken form dialogen skal have og hvornår den skal finde sted. Godkendelse af anskaffelsessum for byggeri af 18 boliger plus fælleshus i Nordrup - Skema B Vestsjællands Amts Boligselskab fremsender skema B-ansøgning omfattende ansøgning om godkendelse af byggeriets anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeri af 18 almene boliger og et fælleshus i Nordrup.

29 Forslag til lokalplan Ringsted Flyveplads Ringsted Kommune har den 25. februar 2010 givet Falck forsøgstilladelse i 1½ år til at etablere et anlæg til en akut helikopter umiddelbart nord for landingsbanen til Ringsted flyveplads ved Haslevvej. Områdefornyelse Ringsted bymidte Socialministeriet har med brev den 13. april 2010 meddelt Ringsted Kommune en reservation til en udgiftsramme på 3,0 mio.kr. til områdefornyelse i Ringsted bymidte. Lokalplan Boliger ved Søbjergvej Byrådet godkendte den 8. marts 2010 endeligt forslag til lokalplan 230, Boliger ved Søbjergvej, Haraldsted Sø. Den 22. marts 2010 blev lokalplanen offentliggjort og udsendt til berørte parter. Efterfølgende har borgere gjort opmærksom på, at der er tilføjet bestemmelse vedrørende stiforhold i den offentliggjorte lokalplan. Da der ikke er overensstemmelse mellem den offentliggjorte lokalplan og Byrådets beslutning, forelægges sagen til fornyet politisk behandling. Forslag til lokalplan Retningslinjer for spillehaller i bymidten Byrådet besluttede den 24. juni 2009, at der skal udarbejdes generelle rammebestemmelser for spillehaller for en del af bymidten for bedre at kunne regulere placeringen og omfanget af spillehaller i Ringsted Kommune. Beslutningen blev truffet i forbindelse med, at der blev nedlagt forbud mod etableringen af en ny spillehal på Nørregade og en ny spillehal i Benløsecenteret. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan Intern færdselsvej for Landsbyhuset i Gyrstinge Kultur og Trivselsudvalget besluttede den 22. januar 2010, at oversende sag vedrørende etablering af ny vejadgang til Landsbyhuset i Gyrstinge, med henblik på at få udarbejdet en ny lokalplan. Lokalplan Ringsted Spærfabrik Ringsted Spærfabrik har den 31. marts 2010 søgt om byggetilladelse til at opføre en ny lagerhal inden for fabrikkens område ud mod Østre Ringvej. Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhvervspark I forbindelse med udbygningen af Kærup Erhvervspark samt boligområderne i Benløse nord og ved Fælledvej er behovet stigende for en hovedstiforbindelse på tværs af motorvejen mellem de to ringveje. I denne sag skal der tages stilling til den endelige placering af en stibro eller stitunnel på tværs af motorvejen inklusive tilhørende hovedstiforbindelser nord og syd for motorvejen. Derudover skal der tages stilling til anlægsbevilling for en ud af fire alternative løsninger.

30 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan Intern færdselsvej for Landsbyhuset i Gyrstinge Kultur- og Trivselsudvalget besluttede den 22. januar 2010 at oversende sag vedrørende etablering af ny vejadgang til Landsbyhuset i Gyrstinge med henblik på at få udarbejdet en ny lokalplan. Kastrupvej 37, Ringsted - Opførelse af drivhuse m.v. Ejer af Kastrupvej 37, Ringsted - "Atlantis" - søger om tilladelse til at opføre en maskinhal på ca kvm, et udviklingsdrivhus på ca kvm samt et produktionsdrivhus på ca kvm. bl.a. drivhuse. Udarbejdelse af lokalplan for Dampmøllen Tekst manglede. Udførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme I forlængelse af kommunens klimaindsats er kommunens ejendomme blevet energimærket. På baggrund af denne energimærkning er der opstillet forslag til udførelse af energibesparende foranstaltninger. Lokalplan Selandia Industripark Privathospitalet Valdemar ønsker at flytte hospitalet til virksomheden Glunz og Jensens administrationslokaler på Haslevvej 13 i Ringsted. Samtidig ønsker Glunz og Jensen A/S, at hele ejendommen langs Haslevvej og Jættevej udlægges til erhvervspark. Erhvervsområde ved Jordemodervej - ændret anvendelse Byrådet vedtog i maj 2009 forslag til lokalplan Erhvervsområdet langs Jordemodervej, Ringsted nord. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan etableres transportrelaterede erhvervstransportvirksomheder. For at muliggøre en mere bred anvendelse af området foreslås det, at der åbnes mulighed for, at også andre større transporttunge virksomheder end erhvervstransportvirksomheder kan lokalisere sig i området. Forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik Ringsted Spærfabrik har den 31. marts 2010 søgt om tilladelse til at opføre en ca m² stor lagerhal i tilknytning til virksomhedens øvrige bygniner. Plan- og Boligudvalget besluttede den 18. maj 2010 udarbejdelse af en lokalplan for området, da der er tale om en relativ stor bygning tæt på beboelse. Forslag til lokalplan Boliger ved Susåen i Vetterslev og kommuneplantillæg nr. 8 Plan- og Boligudvalget besluttede den 21. december 2009, at der ønskes udarbejdet lokalplan for et boligområde i Vetterslev beliggende ud mod Susåen. Forslag til lokalplan Boliger ved Batteriet Plan- og Boligudvalget besluttede den 20. april 2010 at udarbejde ny lokalplan for boligområdet ved Batteriet for at tilgodese efterspørgselen på bynær parcelhusgrunde. Området er i dag omfattet af lokalplan 162, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse eller etagehusbebyggelse.

31 Søndervang 28 - Ændret anvendelse Ejendommen Søndervang 28, Ringsted, der tidligere har været anvendt som børneinstitution, har siden medio 2006 stået tom. Da ejendommen ikke længere ønskes anvendt til institutionsformål, foreslås ejendommen anvendt til boligformål. Nebsmøllevej 63 - Etableret vognmandsvirksomhed Ejer af ejendommen Nebelsmøllevej 63, har søgt om tilladelse til at etablere en vognmandsvirksomhed på ejendommen. Vejbetjening af rammeområde 7B10 i Gyrstinge Byg og Bo, som er et udvalg under lokalrådet i Gyrstinge, ønsker at udstykke grunde i den nordlige del af rammeområde 7B10 i Gyrstinge. Området foreslås midlertidigt vejbetjent fra Gyrstinge Bygade. Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhvervspark, Foreløbig ekspropriationsbeslutning Byrådet vedtog den 28. juni 2010, at stibro mellem Kaserneområdet og Kærup Erhvervspark samt tilhørende stier skal etableres i henhold til det forelagte alternativ 1. I denne sag skal der tages foreløbig ekspropriationsbeslutning om erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder for anlæggets gennemførelse. Forslag til lokalplan Centerområde ved Odinsvej Stender Projektudvikling Aps har med brev den 15. januar 2010 søgt om tilladelse til at etablere et ubemandet tankanlæg på ejendommen Odinsvej 2. Plan- og Boligudvalget har i møde den 20. april 2010 besluttet at udarbejde ny lokalplan for området. Orientering om områdefornyelse i Ringsted Bymidte Plan- og Boligudvalget besluttede den 18. maj 2010, at udarbejde forslag til byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Ringsted Bymidte. På baggrund af udvalgets beslutning, er der udarbejdet et foreløbigt udkast til program. Vindmøller ved Eskilstrup Faxe Kommune har med brev den 17. august 2010 fremsendt indsigelse mod Ringsted Kommunes forslag til lokalplan 234 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 vedrørende opstilling af 3 vindmøller ved Eskilstrup. Ifølge planlovens 29b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Indsigelsen har opsættende virkning, jf. planlovens 28. Eventuelt uafklarede spørgsmål mellem nabokommuner kan af parterne indbringes for regionsrådet, der herefter træffer afgørelse i sagen.

32 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan Ny adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge På baggrund af ønske fra Landsbyhuset i Gyrstinge, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 samt forslag til lokalplan 237. Forslaget omfatter alene en ny vejadgang fra Bondebjergvej til Landsbyhuset. I møde den 15. juni 2010 godkendte Plan- og Boligudvalget forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Efterfølgende besluttede udvalget i møde den 15. juni 2010 at udsætte sagen efter anmodning fra Landsbyhuset.. Med mail den 29. september 2010, har formanden for Landsbyhuset anmodet om, at sagen genoptages. Lokalplan 234 og kommuneplantillæg 2 - Vindmøller ved Eskilstrup Byrådet besluttede i møde den 12. april 2010 at sende forslag til lokalplan vindmøller ved Eskilstrup med kommuneplantillæg 2 og tilhørende VVM-redegørelse samt Miljørapport i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på mellem meter. Ved en realisering af projektet vil tre eksisterende mindre vindmøller ved Kagstrup blive taget ned. Lokalplan Ringsted Spærfabrik Byrådet vedtog den 13. september 2010 at udsende forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik i offentlig høring i perioden 28. september 2010 til 24. november Lokalplan 252 Selandia Park ved Haslevvej Byrådet vedtog den 13. september 2010 forslag til lokalplan Selandia Park ved Haslevvej. Sagen har været i offentlig høring i perioden 28. september november Parkeringshus ved Ringsted Station På baggrund af drøftelser med DSB om forbedring af parkeringsforholdene ved Ringsted Station har DSB og Ringsted Kommune i samarbejde udarbejdet forslag til udvidelse af parkeringsarealerne syd for stationen. Områdefornyelse i Ringsted Bymidte Plan- og Boligudvalget besluttede den 18. maj 2010 at udarbejde forslag til byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Ringsted Bymidte. Orientering om pylon ved Ringstedet Orientering om Naturklagenævnets afgørelse i forbindelse med opstilling af 26 meter høj pylon ved Ringstedet tæt på motorvejen. Sct. Hansgade 28, Ringsted - Nedrivning af bygning EUC Ringsted har med brev den 9. juli 2010 søgt om en forlængelse af fristen for nedrivning af en tilbygning på 193 m² til Teknisk Skole på Sct. Hansgade 28.

33 Udskiftning af vinduer i boligblokke på Hækkerupsvej Lukket sag Lokalplan Boliger ved Batteriet endelig Byrådet godkendte i møde den 13. september 2010, forslag til lokalplan 248, Boliger ved Batteriet. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 28. september november Lokalplan 233 Boliger ved Susåen i Vetterslev m.v. - Endelig Byrådet godkendte i møde den 13. september 2010 forslag til lokalplan 233 og kommuneplantillæg nr. 8, boliger ved Susåen i Vetterslev. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. september november Lokalplan Ringsted Flyveplads - Endelig Byrådet vedtog i møde den 7. juni 2010, at udsende forslag til lokalplan Ringsted Flyveplads og tillæg nr. 6 til Ringsted Kommuneplan i offentlig høring i perioden 29. juni september Udvidelse af genbrugsstation m.v. ved Møllevej AffaldPlus har med brev den 9 november 2010 oplyst, at man ønsker en ændring af planforholdene samt en sikring af de nødvendige arealer ved Ringsted Genbrugsstation på Møllevej. Lokalplan Ringsted Spærfabrik - Endelig Byrådet vedtog den 13. september 2010 at udsende forslag til lokalplan Ringsted Spærfabrik i offentlig høring i perioden 28. september til 24. november Nørregade Anmodning om udarbejdelse af lokalplan Nordicom A/S har med brev den 7. januar 2010, søgt om principtilladelse til at nedrive ejendommen Nørregade samt opføre ny bygning, indeholdende restaurant samt boliger. Nordicom A/S anmoder Plan- og Boligudvalget om tilladelse til at udarbejde et planforslag der kan danne grundlag for en lokalplan. Lånoptagelse og huslejestigning i afdeling 7 Brogade - Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Boligforeningen søger om tilladelse til at pantsætte omhandlede afdeling yderligere, samt om godkendelse af huslejestigning ud over 5 %. Forslag til Lokalplan Boliger ved Kaserne Alle Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan at udlægge et areal ved Østre Parkvej til boligformål. På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til lokalplan (bilag der eftersendes), som åbner mulighed for åben-lav boligbebyggelse eller en tæt-lav bebyggelse.

34 Nebsmøllevej 63 - Etableret vognmandsvirksomhed Ejer af ejendommen Nebsmøllevej 63 har søgt om tilladelse til at etablere en vognmandsvirksomhed på ejendommen. Plan- og Boligudvalget besluttede den 21. september 2010, at der inden der træffes afgørelse i sagen, ønskes en nabohøring samt høring af Danmarks Naturfredningsforening. Lokalplan 251 Centerområde ved Odinsvej - Endelig Byrådet godkendte den 8. november 2010 forslag til lokalplan 251- Centerområde ved Odinsvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 23. november 2010 til 18. januar Forslag til lokalplan Parkeringsanlæg syd for Ringsted Station Byrådet besluttede den 10. januar 2011 at udarbejde lokalplan for et parkeringsanlæg på arealet syd for Ringsted Station. På baggrund af projektsamarbejde mellem DSB og Ringsted Kommune er der udarbejdet forslag til lokalplan 257. Årsredegørelse for byggesagsområdet m.v Orientering om indkomne byggesager i Behandlede bemyndigelsessager Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bygningsregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Status for byggesager, landzonesager samt lokalplaner Orientering om status for byggesager, landzonesager samt lokalplaner i 4. kvartal Føtex - Ansøgning om dispensation fra butiksstørrelse Føtex har ved brev den 15. september 2010 søgt om tilladelse til, at ændre indretningen af butikken således, at det samlede butiksareal udgør m². En tilladelse forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplan 171. Opstart af budget 2012 Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces der går forud for vedtagelsen af budget Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces, der kan sikre ejerskab og bred involvering af det politiske niveau, ledere og medarbejdere i fagforvaltningerne samt tilstrækkelig tid til høringer/involvering af alle relevante interessenter. Der er udsendt indkaldelsesbrev til alle relevante interessenter med invitation til at fremsende ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer. Der er frist for svar den 10. marts hvorefter de vil blive fremlagt på fagudvalgsmøderne i marts.

35 Boliger ved Søndervang 28 m.v. Plan- og Boligudvalget besluttede den 24. august 2010, at der ønskes udarbejdet en lokalplan for ejendommen Søndervang 28 og del af tilstødende arealer. Inden forslag til lokalplan forelægges til godkendelse, forelægges udkast til udnyttelse af området. Forslag til lokalplan Boliger ved Høm Byvej Området, beliggende på hjørnet af Høm Bygade og Næstvedvej, ønskes med forslag til lokalplan 238 udlagt til boligformål. Baggrunden er, at området ikke ønskes anvendt til institutionsformål, som områdets nugældende lokalplan udlægger arealet til. Næstvedvej 399, Vetterslev - Opstillede containere Ejeren af ejendommen Næstvedvej 399 i Vetterslev, har på opfordring fra Teknisk Forvaltning, søgt om lovliggørelse af 2 opstillede containere. Forslag kommuneplantillæg 8 og lokalplan Genbrugsplads og renseanlæg ved Møllevej. Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 18. januar 2011, at der ønskes udarbejdet ny lokalplan for området ved genbrugsstationen. Lokalplanen skal sikre at grundlag for en udvidelse og fremtidssikring af genbrugspladsen og renseanlægget. Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til lokalplan 241 Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej samt forslag til kommuneplantillæg.nr. 8 som er en forudsætning for en udvidelse af genbrugspladsen. Forslag til lokalplan Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan at udlægge et areal i Gyrstinge mellem Gyrstingevej og Gyrstinge Bygade til boligformål. På baggrund heraf er der efter ønske fra foreningen Byg og Bo, udarbejdet forslag til lokalplan, som åbner mulighed for åben-lav boligbebyggelse for en del af kommuneplanens rammeområde 7B10. Overdragelse/overtagelse af private fællesvejsarealer Overdragelsen af vejarealer på kasernen har afdækket behovet for en principiel stillingtagen til overdragelse af vejarealer i kommunale udstykninger, samt overtagelse af vejarealer i private udstykninger. Udstykning 42 Ringsted Kaserne, Overdragelse af grønne fællesarealer I forbindelse med overdragelse af de grønne fællesarealer på kasernen ønskes stillingtagen til et forslag om ændring af det administrative grundlag. Overdragelse af vejarealer vil blive behandlet i en anden sag. Udstykning 43 Høm Øst, Anlægsbevilling 1. etape Med henblik på byggemodning i 2011 af del af lokalplan 203 i Høm skal der tages stilling til omfanget af byggemodningens 1. etape samt en anlægsbevilling. Udstykning 44 Knudslund, Anlægsbevilling 2011 I forbindelse med realiseringen af lokalplan 221, Erhvervsområde langs Jordemodervej, er der behov for anlægsbevilling til nedrivning af de to boliger Jordemodervej nr. 31 og 32.

36 Udstykning 47 Vetterslev, Anlægsbevilling Med henblik på påbegyndelse af byggemodning i 2011 af lokalplanområde 233, Boliger ved Susåen i Vetterslev, er der behov for stillingtagen til anlægsbevilling. Udstykning 50 Søndervang, Anlægsbevilling 2011 Som led i arbejdet med at inddrage arealer mod Ringsted Å til boligformål, er der behov for at nedrive en pavillonbygning, som tidligere har været anvendt til institutionsformål. Detailhandelsanalyse Plan- og Boligudvalget besluttede den 15. juni 2010 at igangsætte en detailhandelsanalyse af Ringsted by. Rådgivningsfirmaet Cowi har efterfølgende udarbejdet en detailhandelsanalyse og vil på mødet gennemgå analysen. Ringsted Station - Aftale med DSB Byrådet godkendte i møde den 10. januar 2011 forslag til parkeringsløsning ved Ringsted Station. Byrådet besluttede endvidere, at teknisk direktør bemyndiges til at forhandle den endelige omkostningsfordeling på plads med DSB. Forslag til lokalplan Gymnastikhus ved Ringsted Sportscenter Kultur- og Trivselsudvalget besluttede den 15. november 2010, at der ønskes opført et nyt gymnastikhus i tilknytning til den eksisterende idrætshal på Tværalle i Ringsted. Da den eksisterende lokalplan ikke giver mulighed for opførelse af den ønskede udbygning, er der udarbejdet forslag til lokalplan 258. Skovly Camping - Orientering om byggeri m.v. Teknisk Forvaltning har på baggrund af en henvendelse fra nabo foretaget en besigtigelse på campingpladsen Skovly, Nebsmøllevej 65. Ved besigtigelsen samt ved efterfølgende møder med ejer, er det konstateret, at der er udført terrænarbejder, opført bebyggelse m.v., som der ikke er meddelt tilladelse til. Regnskabsmæssigt tilsyn med almene boligselskaber i Ringsted Kommune - Regnskab 2008 og 2009 De almene boligselskaber og boligforeninger har til kommunen indsendt regnskabsmateriale for 2008 og 2009 til kritisk gennemsyn. Materialet omfatter følgende boligselskaber/-foreninger: - Socialfilantropisk Boligselskab - Ringsted Boligselskab - Andelsboligforeningen af Vestsjællands Amts Boligselskab - Boligselskabet Sjælland (som Ringsted By s Boligselskab har fusioneret med). Allindemaglegården - Ophævelse af lokalplan 149 Ejer af Allindemaglegården, har med brev af 1. november 2010 søgt om ophævelse af lokalplan Boliger på Allindemaglegården.

37 Nørregade Opførelse af restaurant m.v. Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 18. januar 2011, på baggrund af en anmodning fra Nordicom A/S om udarbejdelse af en lokalplan for Nørregade 31-33, at man var positivt indstillet over for en udvikling af Nørregade samt med en opfordring til Nordicom om, at udarbejde et forsalg til bebyggelse. Budgetproces marts Plan- og Boligudvalget Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget Udvalgene har haft en foreløbig drøftelse på møderne i februar. Nu skal ideer og effektiviseringsforslag videreudvikles og prioriteres/sorteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af forvaltningen siden sidste udvalgsmøde. Orientering/Introduktion til ejendomscenteret Som følge af økonomiudvalgets beslutninger den 3. januar 2011 og igen den 4. april 2011 er der etableret et samlet ejendomscenter placeret i Teknisk Forvaltning. På byrådsmødet den 11. april 2011 til 1. behandlingen af ændring af styrelsesvedtægten er ansvaret for dette ejendomscenter blevet placeret i Plan- og Boligudvalget. Der vil på udvalgsmødet blive præsenteret, hvad denne opgave indebærer på nuværende tidspunkt. Forslag til lokalplan boliger i Sigersted Plan- og Boligudvalget besluttede den 23. februar 2010, at der ønskes udarbejdet lokalplan som muliggør opførelse af 3 længehuse på grønningen op mod Sigersted Kirke. Teknisk Forvaltning har på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 253. Etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten Byrådet besluttede den 11. april 2011 i sag vedrørende detailhandelsanalyse, at der udenfor bymidten og bydelscentre, inden for planlovens bestemmelser, kan etableres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning forudsat, at der er et naturligt kundeunderlag. Ringsted Kommune har i det sidste års tid modtaget henvendelser fra 4 firmaer, med ønske om etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten. Endelig beslutning vedrørende disse er udskudt med henvisning til færdiggørelse og beslutning i forbindelse med detailhandelsanalysen. På baggrund af Byrådets beslutning vurderes det, hvilke ansøgninger om etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten, der skal indgå i det videre planarbejde. Opsætning af pyloner ved afkørsel 36 For at imødekomme et ønske fra erhvervslivet om større synlighed til Ringsted by fra motorvejen, ønskes igangsat en planlægning, der muliggør opstilling af to pyloner i forbindelse med afkørsel 36.

38 Udstykning 42 Ringsted Kaserne, Anlægsbevilling 2011 Med henblik på fortsættelse af byggemodningen af Kaserneområdet er der behov for anlægsbevilling til detailbyggemodning af lokalplanområde 248 Batteriet samt fortsættelse af anlægsarbejder i forbindelse med øvrige detailbyggemodninger samt med overordnede veje og stier. Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Byrådet gav den 28. juni 2010 projekterings- og anlægsbevilling til etablering af stibro over Vestmotorvejen på baggrund af Plan- og Boligudvalgets anbefaling, som udover en anbefaling af et af fire alternativer, også indeholdt en beslutning om at istandsættelse af Fælledvej afventer en endelig licitation. Projektet er nu færdigt, og de relevante licitationer er afholdt, og skal derfor tages stilling til et revideret budget samt istandsættelsen af Fælledvej mm. Tillægsbevilling til vandskader vinter 10/11 Vinteren 2010/2011 har desværre givet en række akutte bygningsvandskader. Desuden har der i samme periode været et par større indvendige vandskader. Plan - og Agenda 21 strategi Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Plan- og Agenda21 strategi i henhold til Planloven. Økonomiudvalget besluttede den 29. november 2010, at ansvaret for forberedelse af Plan- Agenda 21 strategien delegeres til Plan- Boligudvalget. Budgetproces april Plan- og Boligudvalget Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget Udvalgene har haft en foreløbig drøftelse på møderne i februar og marts. Nu skal effektiviserings- og omstillingsforslag endeligt prioriteres og sorteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af forvaltningen siden sidste udvalgsmøde. Efter den endelige prioritering skal fagudvalgenes forslag sendes i høring hos interessenter. Forslag og høringssvar sendes herefter til Økonomiudvalget. Allindemaglegården - Ophævelse af lokalplan 149 Ejer af Allindemaglegården, har med brev af 1. november 2010 søgt om ophævelse af lokalplan Boliger på Allindemaglegården. Rekreative stier - en status i 2011 Orientering om status for planlægning og etablering af rekreative stier i Ringsted Kommune. Orientering om behandlede bemyndigelsessager - 1. kvt Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer, samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

39 Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager i 1 kvartal Opfølgning på PBU kvalitetsmål 2011 Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2010 mål for kvalitetskontakten. Nærværende sag med bilag belyser målopfyldelsen og præsenterer forslag til mål for 2011/2012. Budgetrapport marts Plan- og Boligudvalg Med udgangspunkt i udviklingen i årets første kvartal er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo marts Prognosen er i altovervejende grad baseret på de 3 første måneders forbrug. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Der er ikke taget højde for eventuelle budgetoverførsler fra 2010 i indeværende budgetrapport. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo marts 2011, bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret niveau, bilag 3 viser alle anlægsprojekter, mens bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

40 Overførsel af uforbrugte bevillinger Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune. Det har primært haft en likviditetsmæssig virkning. Overførsel af budgetbeløb er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen fra 2011 har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Der bliver ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af, om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne som helhed ikke har overholdt den aftalte serviceudgiftsramme i 2009 og Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 15,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 15,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2011, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 15,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 15,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Regnskab 2010 Ringsted kommunes regnskab for 2010 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2009 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser

41 Forslag til Plan- og Agenda21 strategi 2011 Hvert fjerde år skal alle kommuner udarbejde en Planstrategi og en Agenda21 strategi i henhold til Planloven. Strategierne skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Forslag til Plan- og Agenda21 strategi 2011 forelægges til godkendelse og efterfølgende offentliggørelse. Lokalplan 237 og kommuneplantillæg nr. 7 - Ny adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge. Endelig Byrådet godkendte i møde den 6. december 2010 forslag til lokalplan 237 og kommuneplantillæg nr. 7 - Ny adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 11. januar 2011 til og med 8. marts Forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 15. juni 2010, at der ønskes udarbejdet en lokalplan, som åbner mulighed for udvidelse af virksomheden Atlantis beliggende Kastrupvej 37, Ringsted. Lokalplan 257 Parkeringsanlæg ved Ringsted Station --Endelig godkendelse Byrådet godkendte i møde den 14. marts 2011 forsalg til lokalplan 257 Parkeringsanlæg syd for Ringsted Station. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 29. marts 2011 til 24. maj Etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten Byrådet besluttede den 11. april 2011 i sag vedrørende detailhandelsanalyse, at der udenfor bymidten og bydelscentre, inden for Planlovens bestemmelser, kan etableres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning forudsat, at der er et naturligt kundeunderlag. Ringsted Kommune har i det sidste års tid modtaget henvendelser fra 4 firmaer med ønske om etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten. Endelig beslutning vedrørende disse er udskudt med henvisning til færdiggørelse og beslutning i forbindelse med detailhandelsanalysen. På baggrund af Byrådets beslutning vurderes det, hvilke ansøgninger om etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten, der skal indgå i det videre planarbejde. Opsætning af pyloner ved afkørsel 36 Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 26. april 2011, at igangsætte planlægning for opsætning af 2 pyloner i forbindelse med afkørsel 36.

42 Benløse Møllevej - Opførelse af fritliggende driftsbygning Ejer af ejendommen Benløse By 14 F har den 1. februar 2011 søgt om landzonetilladelse til opførelse af en fritliggende driftsbygning på kvm ved Benløse Møllevej. Haslevvej Udstykning af parcel Landmålergården har på vegne af ejer søgt om landzonetilladelse til udstykning og senere opførelse af ét enfamiliehus på ejendommen Haslevvej 228, matr.nr. 9e, Tvindelstrup By, Farendløse. Forslag om deltagelse i ELENA-ansøgning Region Sjælland tog sidste år initiativ til en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte via EU"s ELENA-ordning (European Local Energy Assistance), der handler om energi-effektivisering. Der forelægges udkast til ansøgning og samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og de 12 kommuner, som ønsker at deltage. Det skønnes, at Region Sjælland kan igangsætte investeringer for 70 mio. kr. De samlede regionale og kommunale investeringer forventes at beløbe sig til 350 mio. kr. Ringsted kommunens andel i ansøgningen er på 15 mio. kr. Vedståelse af kommunegaranti i Andelsboligforeningerne Møllebo 1 og 2 og 4 Andelsboligforeningen Møllebo 1-2 og 4, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af indekslån til fastforrentet obligationslån. Udgiftsramme til byfornyelse 2011 Socialministeriet har med brev af 15. april 2011 tildelt Ringsted Kommune en vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse for 2011 på 1 mio. kr. Budgetproces høringssvar Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget Udvalgene har gennem foråret 2011 udarbejdet effektiviserings- og omstillingsforslag ligesom relevante interessenter har været inviteret til at komme med forslag. Efter fagudvalgenes prioritering har fagudvalgenes forslag været sendt i høring hos interessenter i maj måned. Efter politisk ønske forelægges hermed høringssvar samt resume af høringssvar til hvert fagudvalg. Efterfølgende vil det videre arbejde med Budget 2012 overgå til Økonomiudvalget og herunder forelægges alle høringssvar på Økonomiudvalget møde den 21. juni 2011.

43 Behandlede bemyndigelsessager - 2. kvt Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggetilladelser Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggetilladelser i 2. kvartal Etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten Byrådet besluttede 11. april 2011 i sag vedrørende detailhandelsanalyse, at der udenfor bymidten og bydelscentre, inden for Planlovens bestemmelser, kan etableres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning forudsat, at der er et naturligt kundeunderlag. Plan- og Boligudvalget besluttede den 14. juni 2011, at igangsætte lokalplanarbejdet på følgende 3 ejendomme, Næstvedvej/Bragesvej, Køgevej/Dronningensgade samt Roskildevej Udvalget besluttede at udsætte beslutning vedrørende Roskildevej 250, på grund af nye oplysninger omkring denne ejendom. Ud over ovennævnte sager, er der søgt om tilladelse til etablering af yderlige 4 daglig-varebutikker på ejendomme uden for bymidten. Forslag til kommuneplantillæg 12 og lokalplan Erhvervsområde ved Eventyrvej Ejer af ejendommen Eventyrvej 10 i Benløse, har i møde den 5. juli 2011 oplyst, at man ønsker at anvende de bygninger der tidligere huse Fantasy Wold, til konferencer, udstillinger og lignende. For at muliggøre den ændrede anvendelse, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 12 og lokalplan 260, omfattende hele det udlagte erhvervsområde. Lokalplan Boliger ved Kaserne Allé - Endelig Byrådet godkendte den 14. marts 2011 forslag til lokalplan 224 Boliger ved Kaserne Allé og Østre Parkvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 29. marts 2011 til og med den 24. maj Lokalplan 238 Boliger ved Høm Byvej - Endelig Byrådet godkendte den 11. april 2011 forslag til lokalplan 238 Boliger ved Høm Byvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj 2011 til den 28. juni 2011.

44 Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan Genbrugsplads og rensningsanlæg på Møllevej - Endelig Byrådet godkendte den 11. april 2011 forslag til lokalplan 241 Genbrugsplads og renseanlæg ved Møllevej og tillæg nr. 11 til Kommuneplan Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj 2011 til den 28. juni Lokalplan boliger i Sigersted - Endelig Byrådet godkendte i sit møde den 9. maj 2011 forslag til lokalplan boliger i Sigersted. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 24. maj 2011 til 19. juli Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gystinge. Endelig. Byrådet godkendte i møde den 11. april 2011 forslag til lokalplan Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj juni 2011 Lokalplan Idrætsanlæg ved Tværalle - Endelig Byrådet godkendte i møde den 11. april 2011 forslag til lokalplan 258 Idrætsanlæg ved Tværalle.. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj 2011 til 28. juni Boliger ved Søndervang 28 m.v. Plan- Boligudvalget besluttede i møde den 22. marts 2011, at der på ejendommen Søndervang 28 samt tilstødende arealer ønskes udarbejdet et lokalplanforsalg, som åbner mulighed for etablering af fritliggende parcelhuse. Nyt boligområde ved Køgevej og Kærehave - Ansøgning om bevilling I kommuneplan er området øst for Østre Ringvej og syd for Køgevej ved Kærehave udlagt til boligformål samt offentlige formål, med mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1000 m2. Da kaserneområdet inden for relativ få år forventes at være udbygget, er der behov for at igangsætte planlægning og projektering af nyt boligområde i Ringsted by. Orientering om etablering af Sjællandsleden i Ringsted I juni 2008 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at tilslutte sig samarbejdet indenfor Region Sjælland, om udvikling af det rekreative stiprojekt Sjællandsleden. Især grundet manglende medfinansiering fra EU og fonde, er det endnu ikke lykkedes at udvide udstrækningen af Sjællandsleden til også at omfatte Ringsted Kommune. På den baggrund har projektgruppen undersøgt mulighederne for, at lade den eksisterende Fjernvandrevej E6 indgå som en del af Sjællandsleden for derved bedre at synliggøre de rekreative vandremuligheder indenfor Region Sjælland.

45 Formidling af fortidsminder - Ansøgning om bevilling I Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. maj 2011 blev udvalget orienteret om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, med brev den 19. januar 2011, har meddelt tilsagn om et tilskud til forbedring af friluftsfaciliteterne ved Voldstedet ved Haraldsted Sø samt informationstavler ved fortidsminder. For at kunne gennemføre projektet søges om en ind og udgiftsbevilling. Orientering om PCB Her følger en orientering af PCB og det arbejde, som staten har igangsat. PCB i bygninger opført i perioden er et problem som kommuner i stigende grad konfronteres med. Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden 1977, og al anvendelse af PCB blev forbudt i PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er en svært nedbrydeligt miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer som f.eks. fugemasse, maling m.m. PCB vurderes, at være en af de farligste miljøgifte i verden. Beslutning om ændret anvendelse og salg af bygninger på kasernen Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse om muligheden for at købe ejendomme på kaserneområdet, særlig bygning 110 og bygning 7 og 9 (gymnastiksalen). Sagen forelægges Kultur- og Trivselsudvalget med henblik på stillingtagen til anvendelse af gymnastiksalen på officersområdet bygning 7 og 9, ligesom sagen forelægges Plan og Boligudvalget/Økonomiudvalget til beslutning/drøftelse af muligheder for salg Beslutning om salg af Sct. Knudsgade 9 Lukket sag. Beslutning om salg af ejendommen Humleorevej 2 Lukket sag. Etablering af ny Musikskole - færdiggørelse Lukket sag. Byggeregnskab - skema C - Ortvedplejecenter Kommunen har modtaget skema C byggeregnskab for Ortved Plejecenter. Projektet omfatter modernisering af 59 boliger og modernisering af plejecentret. Vedståelse af kommunegaranti i Andelsboligforeningen Klosterparken Andelsboligforeningen Klosterparken beliggende Degnesvinget 2-34, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån.

46 Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan Erhvervsområde ved Fluebæksvej Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 23. februar 2010, at der ønskes udarbejdet kommuneplantillæg samt lokalplan for erhvervsområdet ved Fluebæksvej for at muliggøre en anvendelse til erhverv og offentlige formål. Lokalplanen skal sikre et grundlag for, at der i området kan indplaceres offentlige formål samt foreninger. Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til lokalplan 247 Erhverv ved Fluebæksvej samt forslag til kommuneplantillæg nr. 13. Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gystinge. Endelig Byrådet godkendte i møde den 11. april 2011 forslag til lokalplan Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj juni Dyrkning af kommunens landbrugsarealer I april 2009 besluttede Byrådet, at kommunalt ejet landbrugsjord så vidt muligt skulle overgå til at dyrkes økologisk, efter en konkret procedure. Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape Byrådet godkendte i møde den 8. juni 2009 projektet renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape. Efterfølgende har Byrådet godkendt skema A og B i møderne den 5. oktober 2009 og den 7. juni Nærværende sagsfremstilling adresserer en række problemstillinger knyttet til projektets gennemførelse og afslutning, herunder etablering af servicearealer, forslag om nedrivning af to bygninger, omkostninger forbundet med midlertidig genhusning. Konsekvenser af forslag til skolestruktur Plan og program for renovering og indretning af implicerede bygninger Byrådet besluttede 26. juni 2011 at sende forslag til ny skolestruktur i høring. Endelig beslutning om ny skolestruktur vil kunne træffes endeligt ved byrådsmødet 12. december For at kunne ibrugtage de ønskede skoler med ny struktur pr. august 2012, vil det være nødvendigt at indlede samarbejde med rådgivere til projektering inden den endelige vedtagelse i december. Tidsplan for alle anlægsprojekterne er placeret i bilag. Pantsætning af afdeling 18 i Andelsboligforeningen af Ringsted. Beliggende Prinsessevænget og Højbogårdsvej Andelsboligforeningen af 1941 søger om tilladelse til yderligere pantsætning i afdeling 18, beliggende Prinsessevænget 1 69 og Højbogårdsvej Ansøgning om tilladelse til pantsætning og kommunegaranti i afdeling 31 i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Andelsboligforeningen af 1941, Ringsted søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling 31 og kommunegaranti for pantsætningen. Afdeling 31 er beliggende Eksercerpladsen 5-83.

PBU 1. halvår Punkt. Januar Nr. 2. Februar Nr. 9. Marts Nr. 6. Maj Nr. 4. PBU 2. halvår Juni Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. August Nr.

PBU 1. halvår Punkt. Januar Nr. 2. Februar Nr. 9. Marts Nr. 6. Maj Nr. 4. PBU 2. halvår Juni Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. August Nr. PBU 1. halvår 2010 Punkt Januar Nr. 2 Februar Nr. 9 Marts Nr. 6 Maj Nr. 4 PBU 2. halvår 2010 Juni Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 August Nr. 5 November Nr. 3 December Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 PBU 1. halvår 2011

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009

Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 Off. vurdering Hvor Brug Leje årlig Netto salgspris Anbefaling Sættes til salg udbud 2009 BY godkend Allindelille skole Tidl. Off. Skole 2,000,000 salg aftalt Mar-12 Vetterslev-Høm skole Tidl. Off. Skole

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 4/2011 Mødedato: tirsdag den 26-04-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Bilag 4 Anlægsnotat budgetrapport 1. kvartal 2013. Klima og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den 20. juli 2008. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Regler for delegering af kompetence til forvaltningen 2014-2017 Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG 16. januar 2014 Regler for delegering 2014 2017 Plan-, bygge-

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere