Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende. sol, vind og ejendomme"

Transkript

1 Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1

2 2

3 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe dig på vej. Her får du et sagligt indblik i, hvorfor investering i solenergi, vindmøller og ejendomme kan styrke din portefølje og give dig det ønskede større økonomiske råderum. Endvidere vil vi fremhæve de risici, du skal have for øje, inden du investerer. Med denne investeringsguide får du: indsigt i værdien af at supplere aktier og obligationer med sol-, vind- og ejendomsprojekter, vejledning i at finde de bedste projektmuligheder, som passer til netop dine konkrete behov, og en beskrivelse af fordele og risici ved at investere i sol-, vindog ejendomsprojekter. Når dine indtægter og din formue stiger, får du mulighed for aktivt at påvirke formuens positive udvikling. Du har sikkert allerede oplevet interesse fra din bank eller andre, som tilbyder private banking og opsparingsprodukter. 35 års erfaring i direkte investeringer Difko har arbejdet med formidling og administration af direkte investeringer siden 1976, og etableret mere end 190 investeringsprojekter for over private investorer. 35 års arbejde med direkte investeringer i både høj- og lavkonjunktur har skabt en særlig indstilling hos Difko. Vi er grundige og seriøse, vi forfølger aktuelle muligheder, kan tackle uforudsete udfordringer og arbejder på at sikre bæredygtighed og værditilvækst i hvert eneste projekt. I denne guide stiller vi vores viden, kompetencer og erfaring med direkte investeringer til rådighed for de mange nye investorer, der hver dag viser interesse for investering i sol, vind og ejendomme. Vi håber, at guiden inspirerer, motiverer og giver svar på dine spørgsmål. Vil du vide mere, er du altid meget velkommen til at kontakte os. God læselyst. Her tilbydes du typisk investeringsforeninger og andre produkter, der er baseret på aktier og obligationer. Aktier og obligationer er både relevante og fornuftige løsninger, men de kommer til kort, hvis du vil optimere din skat, sikre dig mod inflation eller være mindre sårbar mod konjunkturudsving. Carsten Skov-Aggerholm Adm. direktør i Difko A/S Derfor bør du overveje direkte investeringer i eksempelvis solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme, hvis du ønsker at styrke din formue og sprede risikoen i din portefølje. 3

4 Indholds- FORTEGNELSE INDLEDNING Fordele ved direkte investeringer Direkte investeringer...7 Enkel forretningsmodel - stor gennemsigtighed...7 Adgang til attraktive aktiver...8 Konkurrencedygtige afkast...8 Spredning af risiko...9 Investér din skat aktivt Selskabsformer...13 K/S - Kommanditselskab A/S - Aktieselskab

5 HVILKEN INVESTERING PASSER TIL DIG? Gør dig klart, hvad du vil og kan...19 Samlet overblik over dine muligheder Vedvarende energi...23 Investering i solcelleanlæg En strålende investering Stabil og driftssikker Teknisk drift og support Garantiordninger Jordleje Scrapværdien Skattemæssige afskrivninger Attraktive finansieringsmuligheder Beregning af afkast på solcelleanlæg Up-sides ved solcelleanlæg Risikofaktorer ved solcelleanlæg Konkret eksempel - Solcelleprojekt Investering i ejendomme Stabil langsigtet værditilvækst Beliggenhed Lejerforhold Ejendommen Administration optimerer driften Skattemæssige afskrivninger Finansiering af ejendomsprojekter...44 Beregning af afkast på ejendomme...44 Up-sides ved ejendomme Risikofaktorer ved ejendomme Konkret eksempel - Ejendomsprojekt...46 Brugte investeringsprojekter...49 Fordele ved brugte investeringsprojekter Flere fordele end ulemper Salg af anparter Brugte tyske anparter Investering i vindmøller...33 Sikkerhed i teknologien og støtteordninger Teknisk drift og support Jordleje Scrapværdien Skattemæssige afskrivninger Attraktive finansieringsmuligheder Beregning af afkast på vindmøller Up-sides ved vindmøller Risikofaktorer ved vindmøller Konkret eksempel - Vindmølleprojekt De væsentligste risikofaktorer...53 Hvor realistiske er budgettets forudsætninger? Hvor robust er driftsbudgettet? Hvilken tryghed er der i finansieringen? Hvordan foretages kreditvurderingen? Forpligtelser Hvilke forudsætninger har udbyder og administrator? 58 Difko - Din erfarne udbyder og rådgiver

6 6

7 Fordele Fordele ved direkte investeringer Direkte investeringer Investeringsprojekter inden for solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme er kendetegnede ved et meget direkte og aktivt ejerskab, hvor du som investor har et tæt forhold til det, du har investeret i. En sådan investering er således forskellig fra traditionelle investeringer i aktier, obligationer og investeringsforeninger, hvor investoren ikke er aktiv i forhold til sin investering. Når du investerer i et solcelleanlæg, en vindmølle eller en ejendom, bliver du eventuelt sammen med en mindre gruppe af andre investorer ejer i den virksomhed, som producerer energi eller udlejer kontorer, butikslokaler osv. Dermed har du mulighed for at få større indblik, indflydelse og engagement end ved traditionelle investeringer. Derfor kaldes investering i solceller, vindmøller og ejendomme også for direkte investeringer. En betegnelse denne guide også bruger, når fælles forhold for alle tre aktivklasser beskrives. Direkte investeringer byder på en lang række fordele og muligheder, som vil kunne optimere din formue: Enkel forretningsmodel stor gennemsigtighed Adgang til attraktive aktiver Konkurrencedygtigt afkast Spredning af risiko Aktiv investering af skatten Enkel forretningsmodel stor gennemsigtighed Det bærende investeringselement i direkte investeringer er, at projektet er i stand til at generere et nettoafkast, som positivt overstiger projektets finansieringsrente altså at investeringen har et såkaldt positivt yield gap. Et postivt yield gap muliggør eksempelvis løbende afdrag på gæld eller udlodninger til investorerne. I de fleste tilfælde kan man sige, at jo større yield gap, jo bedre er forudsætningerne for en attraktiv økonomi i investeringsprojektet. I en direkte investering er det relativt enkelt at vurdere, hvor realistisk et yield gap er, fordi en direkte investering er baseret på simple forretningsmodeller, hvor kerneforretningen (solcelleanlægget, vindmøllen eller ejendommen) er overskuelig. En stor del af forretningsaktiviteten er baseret på faste kontrakter/aftaler og derfor forholdsvis forudsigelig. Eksempelvis er lejeindtægter, tarifniveauer (afregningssatser på den elektricitet vindmøller og solcelleanlæg producerer), service- og vedligeholdelsesaftaler ofte baseret på lange og juridisk bindende kontrakter. Alt i alt er direkte investeringer relativt gennemsigtige, og du har derfor gode muligheder for at vurdere dit potentielle afkast i forhold til dine risici. Yield gap Samlede Samlede projektindtægter driftsomkostninger Projektprisen = Nettoafkast på eksempelvis 6,5% Projektets gennemsnitlige finansieringsomkostninger = Finansieringsrente på eksempelvis 5% Yield gap på 1,5% 7

8 Modsat er investeringer i aktier og erhvervsobligationer for det meste baseret på virksomheder med relativt komplekse forretningsmodeller. Det er overordentligt vanskeligt at vurdere virksomhedernes fremtidige indtægts- og omkostningsniveauer, og endnu sværere er det at vurdere de risici, som virksomheden er eksponeret for. For eksempel kan det være vanskeligt at vurdere kvaliteten af en banks samlede udlån eller en virksomheds garantiforpligtelser, juridiske eller teknologiske trusler osv. Adgang til attraktive aktiver Direkte investeringer giver adgang til vindmøller, solceller og ejendomme, hvilket på den ene side er meget attraktive aktiver, men på den anden side er kapitalkrævende, hvis man skal løfte hele investeringen selv. Historisk set har professionelle og institutionelle investorer altid suppleret med direkte investeringer, fordi de er attraktive, men det har typisk krævet en investering på 25 millioner kr. og opefter. Hvis du foretager direkte investeringer sammen med en række medinvestorer i et K/S eller A/S, har du mulighed for at få adgang til attraktive aktiver og gode fordele med en mindre investering. Konkurrencedygtige afkast Direkte investeringer har historisk givet pæne afkast, der ud fra en gennemsnitsbetragtning som minimum har kunnet konkurrere med afkastniveauerne fra aktier og obligationer. Det samlede afkast på vedvarende energianlæg eller ejendomme stammer fra henholdsvis driftsafkastet eller værdireguleringer (prisafkastet). Driftsafkast Driftsafkastet stammer fra den indtægt, aktivet genererer, fratrukket de omkostninger, der er ved at drive aktivet. Ofte er såvel indtægter som omkostninger i stor udstrækning kontraktbaseret, og derfor er driftsafkastet relativt stabilt og forudsigeligt. Se mere om driftsafkastet i beregningsmodellerne under de forskellige aktivtyper længere fremme i denne guide. Værdireguleringer Værdireguleringer kaldes også prisafkastet, og er det afkast investorerne får, hvis aktivet bliver mere værd. Eksterne forhold kan gøre det mere eller mindre interessant at eje aktivet, hvis der eksempelvis sker ændringer i lånevilkår, renteniveauer, inflationsforventninger, vækstforventninger m.m. Prisafkastet er særdeles konjukturafhængigt og har meget store udsving over tid. Samlet afkast Vedvarende energianlæg (solcelleanlæg og vindmøller) er produktionsanlæg, som har en begrænset levetid. Værdien forventes at nærme sig nul efter år, hvilket betyder, at afkastet i princippet alene genereres fra anlæggenes daglige driftsoverskud. Ændringer i efterspørgslen har dog betydet, at igangsatte vedvarende energianlæg er steget i værdi, og at der dermed også på vindmøller og solcelleanlæg kan være et positivt prisafkast, som bidrager til det samlede afkast. Driftsafkastet på vedvarende energianlæg vil afhængigt af land, anlæggets alder og stand typisk svinge imellem 7% og 12%. Investerer du via et 10-mandsprojekt, kan der være yderligere skattemæssige aspekter, der kan medvirke til et endnu højere afkast. 8

9 Fordele Ejendomme af en vis kvalitet har over en årrække haft en værditilvækst, og derfor kan du med en høj grad af realisme påregne en værdistigning i den ejendom, som du investerer i. Afkastet fra ejendomme genereres således både fra en værditilvækst (prisafkastet) samt fra det daglige driftsoverskud (driftsafkastet). Det samlede afkast på ejendomme er historisk set realiseret på et niveau omkring 7-11% igen afhængigt af land, beliggenhed og stand. Afkast af investeringen Ofte præsenteres man som investor for et helt tredje afkast typisk benævnt afkast af investeringen, investors afkast og interne rente (IRR). Benævnelsen dækker generelt over investors afkast i forhold til det indbetalte indskud og investors likviditet ved deltagelse i projektet (udlodninger og eventuelle skattefradrag). Man kan støde på, at udbyderne beregner dette afkast forskelligt. Derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i beregningsformen for at kunne sammenligne udbydernes afkastmodeller. Spredning af risiko Det er en gylden regel inden for investering og formuepleje, at man ikke skal lægge alle sine æg i samme kurv. Derfor vil din bankrådgiver typisk anbefale dig at kombinere aktier og obligationer og - specielt inden for aktier - foreslå forskellige brancher, markeder m.m. Men selvom investeringsporteføljer i børsnoterede papirer er meget varierende i sin sammensætning, så påvirkes aktier og obligationer til en vis grad af de samme faktorer og den samme aktuelle børsstemning. Direkte investeringer påvirkes af helt andre og individuelle faktorer og samvarierer derfor i mindre grad med noterede værdipapirer. Tilføres en investeringsportefølje bestående af aktier og obligationer også direkte investeringer, vil det resultere i en reduktion af risikoen, fordi man pr. definition reducerer sin risiko ved at investere i forskellige aktiver, som prismæssigt påvirkes af så forskellige forhold som muligt. Dette kaldes i investeringsteorien at have lille samvariation. En lille samvariation gør din samlede formueudvikling mere robust og stabil. 9

10 Investér din skat aktivt Hvis du betaler topskat som typisk er et betydeligt skattebeløb er der mulighed for at aktivere pengene med en investering i et K/S-projekt (læs mere om kendetegnene ved et K/S-selskab på side 13). Investerer du eksempelvis i et solcelle-, vindmølle- eller ejendomsprojekt, vil du via adgang til afskrivninger på aktivet kunne opnå personlige skattefradrag med afledte skattebesparelser til følge. Skattebesparelsen kan delvist finansiere indskuddet, der udgør egenkapitalen i selskabet. Denne skattebesparelse gør det muligt at investere i et solcelle-, vindmølle- eller ejendomsprojekt og få den opsparing, som du søger. Beskatning af personlige investorer Et K/S-projekt defineres som skattemæssigt transparent. Det betyder, at K/S-projektet ikke er selvstændigt skattepligtigt, men at beskatningen er placeret hos K/S-projektets investorer. Som personlig investor i et K/S-projekt anbefales det klart fra vores side, at du anvender virksomhedsskatteordningen, da det er her, du bedst kan optimere din skattemæssige situation i forhold til en K/S-investering. Ved at benytte virksomhedsskatteordningen opnår du fuldt fradrag for skattemæssige underskud, som typisk fremkommer således: At opnå skattebesparelser ved deltagelse i et K/S-projekt har intet med skatteunddragelse at gøre. Den sparede skat bliver fuldt ud tilbagebetalt via skatten på projektets drift og eventuelle fortjenester, hvorfor staten reelt set typisk tilbagebetales en større skat, end hvis investeringen ikke var foretaget. Pengene kommer blot ud at yngle, helt efter hensigten med lovgivningen. Eksempel ved anvendelse af Virksomhedsskatteordning Resultat før renter og afskrivninger kr. - Nettorenter kr. - Afskrivninger kr. Skattemæssigt resultat / fradrag kr. Når du indskyder din skattebesparelse som egenkapital i et K/S-projekt, betyder det, at projektet har mindre behov for kapital og finansiering, da indskud af egenkapital via skatten er en særdeles billig finansieringskilde. Som investor kommer du lettere i gang, da skatten hjælper med indskuddet af egenkapital. Bemærk dog, at der typisk er behov for et større egenkapitalindskud end det, skattebesparelsen kan bibringe. Kommanditselskabets likviditetsoverskud kan udbetales løbende til investorerne i form af udlodninger, som er skattefrie. På side 30, 38 og 46 kan du se, hvordan din investeringsmæssige situation kan se ud i forhold til skattebesparelse og indbetaling af egenkapital på baggrund af eksempler på konkrete investeringsprojekter. Med udgangspunkt i en topskattesats på 52,2%, svarer dette til en besparelse på kr. Deltager du i andre erhvervsmæssige virksomheder og i forvejen gør brug af virksomhedsskatteordningen, vil ordningen være gældende for alle dine virksomheder. Vi anbefaler at søge skattemæssig rådgivning, som kan give dig det nødvendige overblik over din samlede skattemæssige situation. Investerer du som personlig investor i et A/S, vil du ikke blive beskattet af selskabets indkomst. Til gengæld kan du heller ikke fratrække skattemæssige underskud fra selskabet. Du vil i stedet blive beskattet af de aktieudbytter, du modtager fra selskabet. 10

11 Fordele Investering i K/S-projekter har intet med skatteunddragelse at gøre. Den sparede skat bliver fuldt ud tilbagebetalt via skatten på projektets drift og eventuelle fortjenester. Selskabsbeskatning Hvis du vil foretage direkte investeringer via egne danske selskaber, anbefaler vi, at du søger rådgivning om investeringen og om de skattemæssige konsekvenser, der er for selskabet. Som hovedregel beskattes selskaber ikke af udbytte, gevinst og tab på andele i datterselskaber under forudsætning af, at dit selskabs andel i den direkte investering er på 10% eller mere. 11

12 12

13 Selskabsformer Selskabsformer Direkte investeringer i sol, vind og ejendomme foretages typisk som køb af ejerandele i et kommanditselskab (K/S) eller et aktieselskab (A/S). Det er udbyderen af de direkte investeringer, der vælger selskabsformen, men som investor bør du naturligvis kende de helt grundlæggende forskelle på kommandit- og aktieselskaber. Oversigt Selskabsform Antal deltagere Hæftelse ud over indskud og eventuelle kautioner Skattemæssige forhold Kommanditselskab (K/S) Maksimalt 10 investorer, hvis investorerne skal have fordel af projektets skattefradrag Solidarisk, begrænset, subsidær og indirekte (se side 14) Investorerne beskattes af driften minus renter og afskrivninger. Udlodningerne er skattefrie Aktieselskab (A/S) Ubegrænset Ingen hæftelse for investor Selskabet beskattes af driften. Investorerne beskattes af aktieudbyttet 13

14 K/S Kommanditselskab Et kommanditselskab ofte betegnet K/S eller 10-mandsselskab er en selvstændig juridisk enhed, der som oftest ejer et aktiv (eksempelvis et solcelleanlæg, en vindmølle eller en ejendom). Som investor i et kommanditselskab bliver du kommanditist. Deltagerantallet i K/S-projekter har siden 1989 gennem lovgivningen været begrænset til maksimalt ti investorer, hvis investorerne skal have personlige fordele af projektets fradrag. Solidarisk og begrænset hæftelse Investorerne i et K/S hæfter solidarisk, hvilket betyder, at investorerne hver især hæfter for selskabet og reelt set alle dets forpligtelser. Hele beløbet kan afkræves af hver enkelt, dog er din hæftelse begrænset til den andel af den samlede investering, som du har ejerskab af. Subsidiær og indirekte hæftelse Hæftelsen er også subsidiær og indirekte, hvilket betyder, at kommanditselskabets kreditorer ikke kan søge sig fyldestgjort hos dets investorer, da dette alene kan ske af K/S et. For at opnå de gunstige skattemæssige fordele som investor i et K/S-projekt stiller skattelovgivningen krav om, at man som investor skal påtage sig en risiko ved deltagelse i projektet. Risikoen består i, at man påtager sig hæftelse på lige vilkår med projektets øvrige investorer. Se mere under afsnittet om risikofaktorer side 53. Eksempel på subsidiær hæftelse Du ejer ti K/S-anparter i en vindmølle, med en hæftelse på kr. pr. anpart. Du har ved investeringens begyndelse indbetalt kr. pr. anpart. Total hæftelse: 10 x kr. = kr. Indbetaling: 10 x = kr. Resthæftelse: kr kr. = kr. Komplementarselskabet Lovgivningen kræver, at én juridisk part i K/S et hæfter ubegrænset, og derfor stiftes der et komplementarselskab, som spiller denne rolle. Komplementarselskabet er et anpartsselskab (ApS) med en egenkapital på typisk kr. Derfor kan den ubegrænsede hæftelse hvis denne realiseres - maksimalt beløbe sig til egenkapitalen på typisk kr. Komplementarselskabet har ingen drift, og selskabets primære formål er netop at være den part i projektet, der hæfter ubegrænset, så den enkelte investors hæftelse er begrænset til et givent beløb. For at sikre investorerne den fulde råderet over projektet ejes komplementarselskabet oftest i samme fordelingsforhold som kommanditselskabet. Driften i et komplementarselskab Som investor i et komplementarselskab har du medindflydelse på, hvordan selskabet driftes. På de årlige generalforsamlinger er du med til at vælge de bestyrelsesmedlemmer, der skal varetage selskabets interesse. En omsættelig investering Ønsker du at sælge dine anparter i et K/S-projekt, er det muligt at sælge dem via et fondsmæglerselskab. Læs mere om salg af brugte anparter på side

15 Selskabsformer K/S-konstruktion Skatten fordeles mellem de 10 investorer Begrænset hæftelse Investors indskud Investors indskud Ingen hæftelse Kommanditselskabet (K/S) Selvstændig juridisk enhed som ejer og driver det aktiv, der er investeret i. Du indskyder din andel af egenkapitalen i selskabet. Den samlede egenkapital udgør minimum 2-3 mio. kr. Du hæfter for den totale hæftelse, der er pr. anpart, fratrukket dit indskud Selskabets skattemæssige over- eller underskud beskattes hos selskabets investorer Komplementar (ApS) Selskabsenhed som sikrer den lovkrævede ubegrænsede hæftelse fra selvstændig juridisk enhed Du indskyder din andel af komplementarens samlede egenkapital på typisk kr. Efter at du har indskudt din andel af egenkapitalen, har du ingen yderligere hæftelser over for komplementaren Ubegrænset hæftelse overfor kommanditselskabet, men reelt begrænset til egenkapitalen på typisk kr. 15

16 A/S Aktieselskab Som medejer i et aktieselskab hæfter du alene med den indskudte aktiekapital og eventuelt i form af kautioner for lån og kreditter i selskabet. Der er ingen yderligere hæftelse. Ved investering i et aktieselskab bliver du aktionær og har ikke de gunstige skattebetingelser, som i et K/S-selskab. Derfor er investeringer i aktieselskaber specielt egnede til placering af frie midler og pensionsmidler, som ønskes fornuftigt forrentet. Aktieselskabets overskud udbetales løbende til investorerne i form af udbytte, som er skattepligtig, dog er selskaber med en ejerandel af aktieselskabet på over 10% ikke skattepligtig af udbyttet. 16

17 17 Selskabsformer

18 18

19 Gør dig klart, hvad du vil og kan Samlet overblik Det klassiske spørgsmål om vilje og evne er også afgørende i relation til investering, når du skal beslutte, hvordan du vil investere. Viljen afhænger i høj grad af de hårde gevinster, som investeringen forventes at kaste af sig. Men den afhænger også i betydeligt omfang af mere bløde forhold som investeringens troværdighed, din tillid til udbyderen eller ganske enkelt om at have en god fornemmelse i maven. Afklaringen af, om evnen er til stede, er langt mere enkel og handler om dine konkrete indtægts- og formueforhold. Uanset hvilke hensyn du vægter højest, bør dine forudsætninger for enhver beslutning om investering altid baseres på et godt overblik over din samlede økonomi. Overblik over direkte investeringer Vi kan ikke give dig overblikket over din samlede økonomi, men med skemaet på næste side giver vi dig et godt overblik over de muligheder for direkte investering, som du kan foretage i sol, vind og ejendomme. Skemaet kan guide dig hen til de løsninger, der bedst imødekommer dine behov. Der kan enten være tale om en skattebegunstiget opsparing, hvor skattebesparelsen betaler en stor del af det kontante indskud. Eller der kan være tale om en kapitalanbringelse, hvor formuen skal placeres attraktivt med hensyn til afkast og risiko. Du har blandt andet mulighed for at foretage investeringer: hvor dit indskud bliver betalt tilbage i løbet af få år, hvor du opnår positiv likviditet i hele investeringens periode, hvor du får et stabilt og konkurrencedygtigt løbende afkast, og hvor du har udsigt til den store gevinst, den dag aktivet sælges, hvilket oftest er efter en længere årrække. Direkte investeringer er pengeanbringelse med forventet højt stabilt afkast i forhold til risiko. Når du har sporet dig ind på, hvilken type af direkte investering der bedst lever op til dine forventninger, kan du gå direkte til netop de afsnit i investeringsguiden, som er mest relevante for dig. Bemærk, at skemaet kun er vejledende. Hvert eneste projekt for direkte investering er forskelligt ligesom der er forskel på investorer. For at du kan deltage i direkte investeringer, stilles der konkrete krav til både din indkomst og formue. Hvis kravene er opfyldt, skal du tage stilling til, hvilke forventninger den direkte investering skal opfylde. 19

20 Samlet overblik over DINE muligheder Dine investeringsmæssige udgangspunkter INVESTERINGSFORM Krav til din indtægt og formue Lønmodtager med høj indkomst Du har opsparet overskud i din virksomhedsordning Skattebegunstiget opsparing, hvor skattebesparelsen betaler en stor del af investeringen/ indskuddet. Forventet minimum årlig indtægt på kr. samt formue på minimum kr. ved de mindste projekter. Indtægts- og formuekravene stiger, afhængig af det konkrete projekts størrelse og risiko. Dit holding- og driftselskab har sikret dig en høj indkomst og/eller formue Du har en stor formue Du har et større pensionsdepot, som du selv kan råde over og investere Kapitalanbringelse. Der er intet krav til indtægt og formue, men minimumskøbet kan dog variere fra projekt til projekt. Typisk fra ca kr. til ca kr. 20

21 FORVENTNINGER til investeringen Direkte investeringsløsninger Samlet overblik Relativt store personlige skattefradrag i en kort periode (2-3 år). Indskudskapital relativt hurtigt tilbagebetalt (3-4 år). Stabil fortjeneste i resten af projektets løbetid uafhængig af konjunkturudviklingen. Positiv likviditet i hele projektperioden før tilbagebetaling af indskud. Solcelleanlæg (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 23 30) vindmøller (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 33-38) Relativt små personlige skattefradrag over en længere årrække (10-15 år). Positiv likviditet i hele projektperioden før tilbagebetaling af indskud. Sandsynlig stor fortjeneste, når aktivet sælges, med mulig upside ved konjunkturforbedringer. ejendomme (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 41-46) Stabile afkast/udlodninger, der som minimum kan konkurrere med afkast på noterede værdipapirer. Stabile afkast/udlodninger, som er mindre konjunkturfølsomme end noterede værdipapirer. Solcelleanlæg (A/S-investering) (side 23-30) Vindmøller (A/S-investering) (side 33-38) Stabile afkast/udlodninger, der som minimum kan konkurrere med afkast på noterede værdipapirer. Sandsynlig stor fortjeneste, den dag aktivet sælges, med mulig upside ved konjunkturforbedringer. Ejendomme (A/S-investering) (side 41-46) Brugte tyske anparter (A/S-investering) (side 49-50) 21

22 22

23 vedvarende energi - en god investering for dig og fremtiden Ledende miljøeksperter og geologer har i årevis diskuteret og været uenige om, hvornår de nuværende reserver af fossile brændstoffer vil være opbrugte. Ligeledes har konsekvenserne af CO 2 udledningerne givet anledning til meget forskellige synspunkter om den globale opvarmning, men med en klar overvægt til holdninger om, at politisk indgriben er nødvendig. Derimod er alle eksperter enige om, at alternativ energi og specielt sol- og vindenergi fremadrettet bør være et stort perspektivrigt indsatsområde. Og perspektiverne er store. Den seneste rapport fra FN s klimapanel konkluderer, at sol- og vindteknologien og andre alternative energikilder har potentiale til at dække op imod 80% af verdens samlede energibehov i At næsten halvdelen af den globale tilvækst i elproduktion for tiden kommer fra primært sol og vind er yderligere et klart billede på, at en grøn og mere klimavenlig omstilling er i fuld gang. Selv i kriseåret 2009 voksede den globale vindkraftkapacitet med 30% og solenergien med 50%. Ulykker som den på Fukushima atomkraftværket i Japan i 2011 har betydet, at den tyske regering har besluttet at lukke alle landets atomkraftværker senest i 2022, hvilket vil eskalere den alternative energis rivende udvikling. Udgangspunktet er meget beskedent. I 2009 dækkede vindkraft 4,2% og solenergi 0,4% af Europas samlede elforbrug. Der er derfor al mulig grund til at tro på, at netop sol- og vindenergi kigger ind i en lang periode med meget høj vækst. Projekter i vedvarende energi hand - ler ikke kun om politisk korrekthed, men om god investeringsmæssig logik! Difko har udviklet projekter inden for alternativ energi siden Vi er først og fremmest drevet af mulighederne for at udvikle attraktive investeringsløsninger. Vi tillægger den alternative energis positive miljømæssige effekt betydelig værdi og sympati, men vi er først og fremmest et investeringshus med en altovervejende mission om styrke vores investorers formue. Det ser vi fortsat, at der er rige muligheder for i den alternative energi. Vedvarende energi 23

24 24

25 Investering i solcelleanlæg En strålende investering Efter mange års kvalitetsudvikling og positive driftserfaringer med elproducerende solpaneler, vurderes solcelleteknologien at være meget driftssikker. Driftssikkerheden fremmes af, at teknologien er uden bevægelige dele og understøttes yderligere af, at solpanelproducenterne typisk giver fem års produktgaranti og 25 års effektgaranti. Derudover er solpanelerne serieforbundet i mindre grupper. Skulle der opstå fejl eller driftsstop på et af panelerne vil det dermed kun få minimal betydning for den samlede produktion fra solcelleparken. Holdes den høje driftssikkerhed op imod den meget høje grad af stabilitet i antal soltimer/indstråling, kan man med forholdsvis stor sikkerhed forudsige elproduktionen fra solcelleanlægget. Eller sagt på en anden måde: den strømproducerende fabrik, som et solcelleanlæg udgør, er en meget driftssikker fabrik med et meget stabilt output. Som ethvert andet produktionsanlæg skal dette dog serviceres med jævne mellemrum, ligesom det skal sikres, at myndighedernes og forsikringsselskabernes krav til driftssikkerheden overholdes. Til dette formål indgår solcelleparken en serviceaftale og en aftale om teknisk ledelse. Solcelleanlæg største energikilde på jorden Solens stråler er langt den største energikilde på jorden og den mest rene og naturlige energiform. Dagligt leverer solen flere tusinde gange den energi, der forbruges på hele kloden. Teknologien for udvinding af elektrisk energi fra solen har efterhånden eksisteret i over 50 år, og den bliver konstant videreudviklet for at øge effektiviteten. Strømproduktionen fra solcelleanlæg, som vi kender dem i dag, udleder ikke CO 2, og solenergi bidrager dermed aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den globale finanskrise har sat sine spor på alle børser, og selvom en stor del af de europæiske lande har haft svære investeringskår, er markedet for solenergi på verdensplan vokset med godt 56% fra 2009 til 2010 mod 15% fra 2008 til Denne udvikling gør solenergi til en af de hurtigst voksende energikilder i verden, og det sætter fokus på produktionen og udviklingen af solcellemoduler. Europa førende inden for solenergi Resultatet af EU s klima- og energiaftale er, at Europa i dag er førende inden for opførelse af solcelleanlæg. I 2004 var der MWp solcelleanlæg i hele verden. I 2010 er tallet på over MWp, hvoraf Europa har opført MWp. 25

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i det østlige Tyskland En andel på 11,11 % af K/S et kræver et totalt indskud på DKK 318.020

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/ Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/12 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere