Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende. sol, vind og ejendomme"

Transkript

1 Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1

2 2

3 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe dig på vej. Her får du et sagligt indblik i, hvorfor investering i solenergi, vindmøller og ejendomme kan styrke din portefølje og give dig det ønskede større økonomiske råderum. Endvidere vil vi fremhæve de risici, du skal have for øje, inden du investerer. Med denne investeringsguide får du: indsigt i værdien af at supplere aktier og obligationer med sol-, vind- og ejendomsprojekter, vejledning i at finde de bedste projektmuligheder, som passer til netop dine konkrete behov, og en beskrivelse af fordele og risici ved at investere i sol-, vindog ejendomsprojekter. Når dine indtægter og din formue stiger, får du mulighed for aktivt at påvirke formuens positive udvikling. Du har sikkert allerede oplevet interesse fra din bank eller andre, som tilbyder private banking og opsparingsprodukter. 35 års erfaring i direkte investeringer Difko har arbejdet med formidling og administration af direkte investeringer siden 1976, og etableret mere end 190 investeringsprojekter for over private investorer. 35 års arbejde med direkte investeringer i både høj- og lavkonjunktur har skabt en særlig indstilling hos Difko. Vi er grundige og seriøse, vi forfølger aktuelle muligheder, kan tackle uforudsete udfordringer og arbejder på at sikre bæredygtighed og værditilvækst i hvert eneste projekt. I denne guide stiller vi vores viden, kompetencer og erfaring med direkte investeringer til rådighed for de mange nye investorer, der hver dag viser interesse for investering i sol, vind og ejendomme. Vi håber, at guiden inspirerer, motiverer og giver svar på dine spørgsmål. Vil du vide mere, er du altid meget velkommen til at kontakte os. God læselyst. Her tilbydes du typisk investeringsforeninger og andre produkter, der er baseret på aktier og obligationer. Aktier og obligationer er både relevante og fornuftige løsninger, men de kommer til kort, hvis du vil optimere din skat, sikre dig mod inflation eller være mindre sårbar mod konjunkturudsving. Carsten Skov-Aggerholm Adm. direktør i Difko A/S Derfor bør du overveje direkte investeringer i eksempelvis solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme, hvis du ønsker at styrke din formue og sprede risikoen i din portefølje. 3

4 Indholds- FORTEGNELSE INDLEDNING Fordele ved direkte investeringer Direkte investeringer...7 Enkel forretningsmodel - stor gennemsigtighed...7 Adgang til attraktive aktiver...8 Konkurrencedygtige afkast...8 Spredning af risiko...9 Investér din skat aktivt Selskabsformer...13 K/S - Kommanditselskab A/S - Aktieselskab

5 HVILKEN INVESTERING PASSER TIL DIG? Gør dig klart, hvad du vil og kan...19 Samlet overblik over dine muligheder Vedvarende energi...23 Investering i solcelleanlæg En strålende investering Stabil og driftssikker Teknisk drift og support Garantiordninger Jordleje Scrapværdien Skattemæssige afskrivninger Attraktive finansieringsmuligheder Beregning af afkast på solcelleanlæg Up-sides ved solcelleanlæg Risikofaktorer ved solcelleanlæg Konkret eksempel - Solcelleprojekt Investering i ejendomme Stabil langsigtet værditilvækst Beliggenhed Lejerforhold Ejendommen Administration optimerer driften Skattemæssige afskrivninger Finansiering af ejendomsprojekter...44 Beregning af afkast på ejendomme...44 Up-sides ved ejendomme Risikofaktorer ved ejendomme Konkret eksempel - Ejendomsprojekt...46 Brugte investeringsprojekter...49 Fordele ved brugte investeringsprojekter Flere fordele end ulemper Salg af anparter Brugte tyske anparter Investering i vindmøller...33 Sikkerhed i teknologien og støtteordninger Teknisk drift og support Jordleje Scrapværdien Skattemæssige afskrivninger Attraktive finansieringsmuligheder Beregning af afkast på vindmøller Up-sides ved vindmøller Risikofaktorer ved vindmøller Konkret eksempel - Vindmølleprojekt De væsentligste risikofaktorer...53 Hvor realistiske er budgettets forudsætninger? Hvor robust er driftsbudgettet? Hvilken tryghed er der i finansieringen? Hvordan foretages kreditvurderingen? Forpligtelser Hvilke forudsætninger har udbyder og administrator? 58 Difko - Din erfarne udbyder og rådgiver

6 6

7 Fordele Fordele ved direkte investeringer Direkte investeringer Investeringsprojekter inden for solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme er kendetegnede ved et meget direkte og aktivt ejerskab, hvor du som investor har et tæt forhold til det, du har investeret i. En sådan investering er således forskellig fra traditionelle investeringer i aktier, obligationer og investeringsforeninger, hvor investoren ikke er aktiv i forhold til sin investering. Når du investerer i et solcelleanlæg, en vindmølle eller en ejendom, bliver du eventuelt sammen med en mindre gruppe af andre investorer ejer i den virksomhed, som producerer energi eller udlejer kontorer, butikslokaler osv. Dermed har du mulighed for at få større indblik, indflydelse og engagement end ved traditionelle investeringer. Derfor kaldes investering i solceller, vindmøller og ejendomme også for direkte investeringer. En betegnelse denne guide også bruger, når fælles forhold for alle tre aktivklasser beskrives. Direkte investeringer byder på en lang række fordele og muligheder, som vil kunne optimere din formue: Enkel forretningsmodel stor gennemsigtighed Adgang til attraktive aktiver Konkurrencedygtigt afkast Spredning af risiko Aktiv investering af skatten Enkel forretningsmodel stor gennemsigtighed Det bærende investeringselement i direkte investeringer er, at projektet er i stand til at generere et nettoafkast, som positivt overstiger projektets finansieringsrente altså at investeringen har et såkaldt positivt yield gap. Et postivt yield gap muliggør eksempelvis løbende afdrag på gæld eller udlodninger til investorerne. I de fleste tilfælde kan man sige, at jo større yield gap, jo bedre er forudsætningerne for en attraktiv økonomi i investeringsprojektet. I en direkte investering er det relativt enkelt at vurdere, hvor realistisk et yield gap er, fordi en direkte investering er baseret på simple forretningsmodeller, hvor kerneforretningen (solcelleanlægget, vindmøllen eller ejendommen) er overskuelig. En stor del af forretningsaktiviteten er baseret på faste kontrakter/aftaler og derfor forholdsvis forudsigelig. Eksempelvis er lejeindtægter, tarifniveauer (afregningssatser på den elektricitet vindmøller og solcelleanlæg producerer), service- og vedligeholdelsesaftaler ofte baseret på lange og juridisk bindende kontrakter. Alt i alt er direkte investeringer relativt gennemsigtige, og du har derfor gode muligheder for at vurdere dit potentielle afkast i forhold til dine risici. Yield gap Samlede Samlede projektindtægter driftsomkostninger Projektprisen = Nettoafkast på eksempelvis 6,5% Projektets gennemsnitlige finansieringsomkostninger = Finansieringsrente på eksempelvis 5% Yield gap på 1,5% 7

8 Modsat er investeringer i aktier og erhvervsobligationer for det meste baseret på virksomheder med relativt komplekse forretningsmodeller. Det er overordentligt vanskeligt at vurdere virksomhedernes fremtidige indtægts- og omkostningsniveauer, og endnu sværere er det at vurdere de risici, som virksomheden er eksponeret for. For eksempel kan det være vanskeligt at vurdere kvaliteten af en banks samlede udlån eller en virksomheds garantiforpligtelser, juridiske eller teknologiske trusler osv. Adgang til attraktive aktiver Direkte investeringer giver adgang til vindmøller, solceller og ejendomme, hvilket på den ene side er meget attraktive aktiver, men på den anden side er kapitalkrævende, hvis man skal løfte hele investeringen selv. Historisk set har professionelle og institutionelle investorer altid suppleret med direkte investeringer, fordi de er attraktive, men det har typisk krævet en investering på 25 millioner kr. og opefter. Hvis du foretager direkte investeringer sammen med en række medinvestorer i et K/S eller A/S, har du mulighed for at få adgang til attraktive aktiver og gode fordele med en mindre investering. Konkurrencedygtige afkast Direkte investeringer har historisk givet pæne afkast, der ud fra en gennemsnitsbetragtning som minimum har kunnet konkurrere med afkastniveauerne fra aktier og obligationer. Det samlede afkast på vedvarende energianlæg eller ejendomme stammer fra henholdsvis driftsafkastet eller værdireguleringer (prisafkastet). Driftsafkast Driftsafkastet stammer fra den indtægt, aktivet genererer, fratrukket de omkostninger, der er ved at drive aktivet. Ofte er såvel indtægter som omkostninger i stor udstrækning kontraktbaseret, og derfor er driftsafkastet relativt stabilt og forudsigeligt. Se mere om driftsafkastet i beregningsmodellerne under de forskellige aktivtyper længere fremme i denne guide. Værdireguleringer Værdireguleringer kaldes også prisafkastet, og er det afkast investorerne får, hvis aktivet bliver mere værd. Eksterne forhold kan gøre det mere eller mindre interessant at eje aktivet, hvis der eksempelvis sker ændringer i lånevilkår, renteniveauer, inflationsforventninger, vækstforventninger m.m. Prisafkastet er særdeles konjukturafhængigt og har meget store udsving over tid. Samlet afkast Vedvarende energianlæg (solcelleanlæg og vindmøller) er produktionsanlæg, som har en begrænset levetid. Værdien forventes at nærme sig nul efter år, hvilket betyder, at afkastet i princippet alene genereres fra anlæggenes daglige driftsoverskud. Ændringer i efterspørgslen har dog betydet, at igangsatte vedvarende energianlæg er steget i værdi, og at der dermed også på vindmøller og solcelleanlæg kan være et positivt prisafkast, som bidrager til det samlede afkast. Driftsafkastet på vedvarende energianlæg vil afhængigt af land, anlæggets alder og stand typisk svinge imellem 7% og 12%. Investerer du via et 10-mandsprojekt, kan der være yderligere skattemæssige aspekter, der kan medvirke til et endnu højere afkast. 8

9 Fordele Ejendomme af en vis kvalitet har over en årrække haft en værditilvækst, og derfor kan du med en høj grad af realisme påregne en værdistigning i den ejendom, som du investerer i. Afkastet fra ejendomme genereres således både fra en værditilvækst (prisafkastet) samt fra det daglige driftsoverskud (driftsafkastet). Det samlede afkast på ejendomme er historisk set realiseret på et niveau omkring 7-11% igen afhængigt af land, beliggenhed og stand. Afkast af investeringen Ofte præsenteres man som investor for et helt tredje afkast typisk benævnt afkast af investeringen, investors afkast og interne rente (IRR). Benævnelsen dækker generelt over investors afkast i forhold til det indbetalte indskud og investors likviditet ved deltagelse i projektet (udlodninger og eventuelle skattefradrag). Man kan støde på, at udbyderne beregner dette afkast forskelligt. Derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i beregningsformen for at kunne sammenligne udbydernes afkastmodeller. Spredning af risiko Det er en gylden regel inden for investering og formuepleje, at man ikke skal lægge alle sine æg i samme kurv. Derfor vil din bankrådgiver typisk anbefale dig at kombinere aktier og obligationer og - specielt inden for aktier - foreslå forskellige brancher, markeder m.m. Men selvom investeringsporteføljer i børsnoterede papirer er meget varierende i sin sammensætning, så påvirkes aktier og obligationer til en vis grad af de samme faktorer og den samme aktuelle børsstemning. Direkte investeringer påvirkes af helt andre og individuelle faktorer og samvarierer derfor i mindre grad med noterede værdipapirer. Tilføres en investeringsportefølje bestående af aktier og obligationer også direkte investeringer, vil det resultere i en reduktion af risikoen, fordi man pr. definition reducerer sin risiko ved at investere i forskellige aktiver, som prismæssigt påvirkes af så forskellige forhold som muligt. Dette kaldes i investeringsteorien at have lille samvariation. En lille samvariation gør din samlede formueudvikling mere robust og stabil. 9

10 Investér din skat aktivt Hvis du betaler topskat som typisk er et betydeligt skattebeløb er der mulighed for at aktivere pengene med en investering i et K/S-projekt (læs mere om kendetegnene ved et K/S-selskab på side 13). Investerer du eksempelvis i et solcelle-, vindmølle- eller ejendomsprojekt, vil du via adgang til afskrivninger på aktivet kunne opnå personlige skattefradrag med afledte skattebesparelser til følge. Skattebesparelsen kan delvist finansiere indskuddet, der udgør egenkapitalen i selskabet. Denne skattebesparelse gør det muligt at investere i et solcelle-, vindmølle- eller ejendomsprojekt og få den opsparing, som du søger. Beskatning af personlige investorer Et K/S-projekt defineres som skattemæssigt transparent. Det betyder, at K/S-projektet ikke er selvstændigt skattepligtigt, men at beskatningen er placeret hos K/S-projektets investorer. Som personlig investor i et K/S-projekt anbefales det klart fra vores side, at du anvender virksomhedsskatteordningen, da det er her, du bedst kan optimere din skattemæssige situation i forhold til en K/S-investering. Ved at benytte virksomhedsskatteordningen opnår du fuldt fradrag for skattemæssige underskud, som typisk fremkommer således: At opnå skattebesparelser ved deltagelse i et K/S-projekt har intet med skatteunddragelse at gøre. Den sparede skat bliver fuldt ud tilbagebetalt via skatten på projektets drift og eventuelle fortjenester, hvorfor staten reelt set typisk tilbagebetales en større skat, end hvis investeringen ikke var foretaget. Pengene kommer blot ud at yngle, helt efter hensigten med lovgivningen. Eksempel ved anvendelse af Virksomhedsskatteordning Resultat før renter og afskrivninger kr. - Nettorenter kr. - Afskrivninger kr. Skattemæssigt resultat / fradrag kr. Når du indskyder din skattebesparelse som egenkapital i et K/S-projekt, betyder det, at projektet har mindre behov for kapital og finansiering, da indskud af egenkapital via skatten er en særdeles billig finansieringskilde. Som investor kommer du lettere i gang, da skatten hjælper med indskuddet af egenkapital. Bemærk dog, at der typisk er behov for et større egenkapitalindskud end det, skattebesparelsen kan bibringe. Kommanditselskabets likviditetsoverskud kan udbetales løbende til investorerne i form af udlodninger, som er skattefrie. På side 30, 38 og 46 kan du se, hvordan din investeringsmæssige situation kan se ud i forhold til skattebesparelse og indbetaling af egenkapital på baggrund af eksempler på konkrete investeringsprojekter. Med udgangspunkt i en topskattesats på 52,2%, svarer dette til en besparelse på kr. Deltager du i andre erhvervsmæssige virksomheder og i forvejen gør brug af virksomhedsskatteordningen, vil ordningen være gældende for alle dine virksomheder. Vi anbefaler at søge skattemæssig rådgivning, som kan give dig det nødvendige overblik over din samlede skattemæssige situation. Investerer du som personlig investor i et A/S, vil du ikke blive beskattet af selskabets indkomst. Til gengæld kan du heller ikke fratrække skattemæssige underskud fra selskabet. Du vil i stedet blive beskattet af de aktieudbytter, du modtager fra selskabet. 10

11 Fordele Investering i K/S-projekter har intet med skatteunddragelse at gøre. Den sparede skat bliver fuldt ud tilbagebetalt via skatten på projektets drift og eventuelle fortjenester. Selskabsbeskatning Hvis du vil foretage direkte investeringer via egne danske selskaber, anbefaler vi, at du søger rådgivning om investeringen og om de skattemæssige konsekvenser, der er for selskabet. Som hovedregel beskattes selskaber ikke af udbytte, gevinst og tab på andele i datterselskaber under forudsætning af, at dit selskabs andel i den direkte investering er på 10% eller mere. 11

12 12

13 Selskabsformer Selskabsformer Direkte investeringer i sol, vind og ejendomme foretages typisk som køb af ejerandele i et kommanditselskab (K/S) eller et aktieselskab (A/S). Det er udbyderen af de direkte investeringer, der vælger selskabsformen, men som investor bør du naturligvis kende de helt grundlæggende forskelle på kommandit- og aktieselskaber. Oversigt Selskabsform Antal deltagere Hæftelse ud over indskud og eventuelle kautioner Skattemæssige forhold Kommanditselskab (K/S) Maksimalt 10 investorer, hvis investorerne skal have fordel af projektets skattefradrag Solidarisk, begrænset, subsidær og indirekte (se side 14) Investorerne beskattes af driften minus renter og afskrivninger. Udlodningerne er skattefrie Aktieselskab (A/S) Ubegrænset Ingen hæftelse for investor Selskabet beskattes af driften. Investorerne beskattes af aktieudbyttet 13

14 K/S Kommanditselskab Et kommanditselskab ofte betegnet K/S eller 10-mandsselskab er en selvstændig juridisk enhed, der som oftest ejer et aktiv (eksempelvis et solcelleanlæg, en vindmølle eller en ejendom). Som investor i et kommanditselskab bliver du kommanditist. Deltagerantallet i K/S-projekter har siden 1989 gennem lovgivningen været begrænset til maksimalt ti investorer, hvis investorerne skal have personlige fordele af projektets fradrag. Solidarisk og begrænset hæftelse Investorerne i et K/S hæfter solidarisk, hvilket betyder, at investorerne hver især hæfter for selskabet og reelt set alle dets forpligtelser. Hele beløbet kan afkræves af hver enkelt, dog er din hæftelse begrænset til den andel af den samlede investering, som du har ejerskab af. Subsidiær og indirekte hæftelse Hæftelsen er også subsidiær og indirekte, hvilket betyder, at kommanditselskabets kreditorer ikke kan søge sig fyldestgjort hos dets investorer, da dette alene kan ske af K/S et. For at opnå de gunstige skattemæssige fordele som investor i et K/S-projekt stiller skattelovgivningen krav om, at man som investor skal påtage sig en risiko ved deltagelse i projektet. Risikoen består i, at man påtager sig hæftelse på lige vilkår med projektets øvrige investorer. Se mere under afsnittet om risikofaktorer side 53. Eksempel på subsidiær hæftelse Du ejer ti K/S-anparter i en vindmølle, med en hæftelse på kr. pr. anpart. Du har ved investeringens begyndelse indbetalt kr. pr. anpart. Total hæftelse: 10 x kr. = kr. Indbetaling: 10 x = kr. Resthæftelse: kr kr. = kr. Komplementarselskabet Lovgivningen kræver, at én juridisk part i K/S et hæfter ubegrænset, og derfor stiftes der et komplementarselskab, som spiller denne rolle. Komplementarselskabet er et anpartsselskab (ApS) med en egenkapital på typisk kr. Derfor kan den ubegrænsede hæftelse hvis denne realiseres - maksimalt beløbe sig til egenkapitalen på typisk kr. Komplementarselskabet har ingen drift, og selskabets primære formål er netop at være den part i projektet, der hæfter ubegrænset, så den enkelte investors hæftelse er begrænset til et givent beløb. For at sikre investorerne den fulde råderet over projektet ejes komplementarselskabet oftest i samme fordelingsforhold som kommanditselskabet. Driften i et komplementarselskab Som investor i et komplementarselskab har du medindflydelse på, hvordan selskabet driftes. På de årlige generalforsamlinger er du med til at vælge de bestyrelsesmedlemmer, der skal varetage selskabets interesse. En omsættelig investering Ønsker du at sælge dine anparter i et K/S-projekt, er det muligt at sælge dem via et fondsmæglerselskab. Læs mere om salg af brugte anparter på side

15 Selskabsformer K/S-konstruktion Skatten fordeles mellem de 10 investorer Begrænset hæftelse Investors indskud Investors indskud Ingen hæftelse Kommanditselskabet (K/S) Selvstændig juridisk enhed som ejer og driver det aktiv, der er investeret i. Du indskyder din andel af egenkapitalen i selskabet. Den samlede egenkapital udgør minimum 2-3 mio. kr. Du hæfter for den totale hæftelse, der er pr. anpart, fratrukket dit indskud Selskabets skattemæssige over- eller underskud beskattes hos selskabets investorer Komplementar (ApS) Selskabsenhed som sikrer den lovkrævede ubegrænsede hæftelse fra selvstændig juridisk enhed Du indskyder din andel af komplementarens samlede egenkapital på typisk kr. Efter at du har indskudt din andel af egenkapitalen, har du ingen yderligere hæftelser over for komplementaren Ubegrænset hæftelse overfor kommanditselskabet, men reelt begrænset til egenkapitalen på typisk kr. 15

16 A/S Aktieselskab Som medejer i et aktieselskab hæfter du alene med den indskudte aktiekapital og eventuelt i form af kautioner for lån og kreditter i selskabet. Der er ingen yderligere hæftelse. Ved investering i et aktieselskab bliver du aktionær og har ikke de gunstige skattebetingelser, som i et K/S-selskab. Derfor er investeringer i aktieselskaber specielt egnede til placering af frie midler og pensionsmidler, som ønskes fornuftigt forrentet. Aktieselskabets overskud udbetales løbende til investorerne i form af udbytte, som er skattepligtig, dog er selskaber med en ejerandel af aktieselskabet på over 10% ikke skattepligtig af udbyttet. 16

17 17 Selskabsformer

18 18

19 Gør dig klart, hvad du vil og kan Samlet overblik Det klassiske spørgsmål om vilje og evne er også afgørende i relation til investering, når du skal beslutte, hvordan du vil investere. Viljen afhænger i høj grad af de hårde gevinster, som investeringen forventes at kaste af sig. Men den afhænger også i betydeligt omfang af mere bløde forhold som investeringens troværdighed, din tillid til udbyderen eller ganske enkelt om at have en god fornemmelse i maven. Afklaringen af, om evnen er til stede, er langt mere enkel og handler om dine konkrete indtægts- og formueforhold. Uanset hvilke hensyn du vægter højest, bør dine forudsætninger for enhver beslutning om investering altid baseres på et godt overblik over din samlede økonomi. Overblik over direkte investeringer Vi kan ikke give dig overblikket over din samlede økonomi, men med skemaet på næste side giver vi dig et godt overblik over de muligheder for direkte investering, som du kan foretage i sol, vind og ejendomme. Skemaet kan guide dig hen til de løsninger, der bedst imødekommer dine behov. Der kan enten være tale om en skattebegunstiget opsparing, hvor skattebesparelsen betaler en stor del af det kontante indskud. Eller der kan være tale om en kapitalanbringelse, hvor formuen skal placeres attraktivt med hensyn til afkast og risiko. Du har blandt andet mulighed for at foretage investeringer: hvor dit indskud bliver betalt tilbage i løbet af få år, hvor du opnår positiv likviditet i hele investeringens periode, hvor du får et stabilt og konkurrencedygtigt løbende afkast, og hvor du har udsigt til den store gevinst, den dag aktivet sælges, hvilket oftest er efter en længere årrække. Direkte investeringer er pengeanbringelse med forventet højt stabilt afkast i forhold til risiko. Når du har sporet dig ind på, hvilken type af direkte investering der bedst lever op til dine forventninger, kan du gå direkte til netop de afsnit i investeringsguiden, som er mest relevante for dig. Bemærk, at skemaet kun er vejledende. Hvert eneste projekt for direkte investering er forskelligt ligesom der er forskel på investorer. For at du kan deltage i direkte investeringer, stilles der konkrete krav til både din indkomst og formue. Hvis kravene er opfyldt, skal du tage stilling til, hvilke forventninger den direkte investering skal opfylde. 19

20 Samlet overblik over DINE muligheder Dine investeringsmæssige udgangspunkter INVESTERINGSFORM Krav til din indtægt og formue Lønmodtager med høj indkomst Du har opsparet overskud i din virksomhedsordning Skattebegunstiget opsparing, hvor skattebesparelsen betaler en stor del af investeringen/ indskuddet. Forventet minimum årlig indtægt på kr. samt formue på minimum kr. ved de mindste projekter. Indtægts- og formuekravene stiger, afhængig af det konkrete projekts størrelse og risiko. Dit holding- og driftselskab har sikret dig en høj indkomst og/eller formue Du har en stor formue Du har et større pensionsdepot, som du selv kan råde over og investere Kapitalanbringelse. Der er intet krav til indtægt og formue, men minimumskøbet kan dog variere fra projekt til projekt. Typisk fra ca kr. til ca kr. 20

21 FORVENTNINGER til investeringen Direkte investeringsløsninger Samlet overblik Relativt store personlige skattefradrag i en kort periode (2-3 år). Indskudskapital relativt hurtigt tilbagebetalt (3-4 år). Stabil fortjeneste i resten af projektets løbetid uafhængig af konjunkturudviklingen. Positiv likviditet i hele projektperioden før tilbagebetaling af indskud. Solcelleanlæg (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 23 30) vindmøller (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 33-38) Relativt små personlige skattefradrag over en længere årrække (10-15 år). Positiv likviditet i hele projektperioden før tilbagebetaling af indskud. Sandsynlig stor fortjeneste, når aktivet sælges, med mulig upside ved konjunkturforbedringer. ejendomme (K/S-investering i nye/brugte anparter) (side 41-46) Stabile afkast/udlodninger, der som minimum kan konkurrere med afkast på noterede værdipapirer. Stabile afkast/udlodninger, som er mindre konjunkturfølsomme end noterede værdipapirer. Solcelleanlæg (A/S-investering) (side 23-30) Vindmøller (A/S-investering) (side 33-38) Stabile afkast/udlodninger, der som minimum kan konkurrere med afkast på noterede værdipapirer. Sandsynlig stor fortjeneste, den dag aktivet sælges, med mulig upside ved konjunkturforbedringer. Ejendomme (A/S-investering) (side 41-46) Brugte tyske anparter (A/S-investering) (side 49-50) 21

22 22

23 vedvarende energi - en god investering for dig og fremtiden Ledende miljøeksperter og geologer har i årevis diskuteret og været uenige om, hvornår de nuværende reserver af fossile brændstoffer vil være opbrugte. Ligeledes har konsekvenserne af CO 2 udledningerne givet anledning til meget forskellige synspunkter om den globale opvarmning, men med en klar overvægt til holdninger om, at politisk indgriben er nødvendig. Derimod er alle eksperter enige om, at alternativ energi og specielt sol- og vindenergi fremadrettet bør være et stort perspektivrigt indsatsområde. Og perspektiverne er store. Den seneste rapport fra FN s klimapanel konkluderer, at sol- og vindteknologien og andre alternative energikilder har potentiale til at dække op imod 80% af verdens samlede energibehov i At næsten halvdelen af den globale tilvækst i elproduktion for tiden kommer fra primært sol og vind er yderligere et klart billede på, at en grøn og mere klimavenlig omstilling er i fuld gang. Selv i kriseåret 2009 voksede den globale vindkraftkapacitet med 30% og solenergien med 50%. Ulykker som den på Fukushima atomkraftværket i Japan i 2011 har betydet, at den tyske regering har besluttet at lukke alle landets atomkraftværker senest i 2022, hvilket vil eskalere den alternative energis rivende udvikling. Udgangspunktet er meget beskedent. I 2009 dækkede vindkraft 4,2% og solenergi 0,4% af Europas samlede elforbrug. Der er derfor al mulig grund til at tro på, at netop sol- og vindenergi kigger ind i en lang periode med meget høj vækst. Projekter i vedvarende energi hand - ler ikke kun om politisk korrekthed, men om god investeringsmæssig logik! Difko har udviklet projekter inden for alternativ energi siden Vi er først og fremmest drevet af mulighederne for at udvikle attraktive investeringsløsninger. Vi tillægger den alternative energis positive miljømæssige effekt betydelig værdi og sympati, men vi er først og fremmest et investeringshus med en altovervejende mission om styrke vores investorers formue. Det ser vi fortsat, at der er rige muligheder for i den alternative energi. Vedvarende energi 23

24 24

25 Investering i solcelleanlæg En strålende investering Efter mange års kvalitetsudvikling og positive driftserfaringer med elproducerende solpaneler, vurderes solcelleteknologien at være meget driftssikker. Driftssikkerheden fremmes af, at teknologien er uden bevægelige dele og understøttes yderligere af, at solpanelproducenterne typisk giver fem års produktgaranti og 25 års effektgaranti. Derudover er solpanelerne serieforbundet i mindre grupper. Skulle der opstå fejl eller driftsstop på et af panelerne vil det dermed kun få minimal betydning for den samlede produktion fra solcelleparken. Holdes den høje driftssikkerhed op imod den meget høje grad af stabilitet i antal soltimer/indstråling, kan man med forholdsvis stor sikkerhed forudsige elproduktionen fra solcelleanlægget. Eller sagt på en anden måde: den strømproducerende fabrik, som et solcelleanlæg udgør, er en meget driftssikker fabrik med et meget stabilt output. Som ethvert andet produktionsanlæg skal dette dog serviceres med jævne mellemrum, ligesom det skal sikres, at myndighedernes og forsikringsselskabernes krav til driftssikkerheden overholdes. Til dette formål indgår solcelleparken en serviceaftale og en aftale om teknisk ledelse. Solcelleanlæg største energikilde på jorden Solens stråler er langt den største energikilde på jorden og den mest rene og naturlige energiform. Dagligt leverer solen flere tusinde gange den energi, der forbruges på hele kloden. Teknologien for udvinding af elektrisk energi fra solen har efterhånden eksisteret i over 50 år, og den bliver konstant videreudviklet for at øge effektiviteten. Strømproduktionen fra solcelleanlæg, som vi kender dem i dag, udleder ikke CO 2, og solenergi bidrager dermed aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den globale finanskrise har sat sine spor på alle børser, og selvom en stor del af de europæiske lande har haft svære investeringskår, er markedet for solenergi på verdensplan vokset med godt 56% fra 2009 til 2010 mod 15% fra 2008 til Denne udvikling gør solenergi til en af de hurtigst voksende energikilder i verden, og det sætter fokus på produktionen og udviklingen af solcellemoduler. Europa førende inden for solenergi Resultatet af EU s klima- og energiaftale er, at Europa i dag er førende inden for opførelse af solcelleanlæg. I 2004 var der MWp solcelleanlæg i hele verden. I 2010 er tallet på over MWp, hvoraf Europa har opført MWp. 25

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere