SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011"

Transkript

1 Redigeret 27 September 2010 Web SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET ADMINISTRATION TLF SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP & Mail Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 Afd. Stigs Bjergby Kirkevej Mørkøv. Opholdsstedet Bakkegården Slagelsevej 9 Afd. Søbæksparken Jyderup Søbæksparken 10. Afd Erhvervsskolen Fabrikken Slagelsevej 9 Afd. Søbæk Kollegiet Skolevej 10 1

2 Hvor ligger Søbæk Kollegiet? Boligerne under Søbæk Kollegiet ligger alle i Holbæk Kommune i Nordvestsjælland. Søbæk Kollegiet består flere forskellige bo enheder som ligger i henholdsvis i Jyderup og Mørkøv. Boligerne er indrettet, så der kan bo enten 2 eller 3 unge i hver beboelse. Alle enheder er moderne indrettet, så de unge i hver beboelse har hvert sit private værelse som kan aflåses separat. Derudover får de unge på Søbæk Kollegiet adgang til nye gode, flotte fællesfaciliteter så som Køkken - Dagligstue - Bad / Toilet / Vaskerum. Derudover hører der til lejlighederne samlet et fælles haveareal. De unge kan under ansvar og efter aftale med tilsynet få adgang til stedets Interne sportsfaciliteter i egen sportshal - fodboldbaner mv. Beliggenhed De unge bor på egne værelser Søbæk Kollegiets råder over følgende bo enheder: Jyderup - Skolevej 10 A - 85 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup - Søbæksparken 74 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup Drivtsåsvej 24 1 sal 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup Drivtsåsvej 24 1 stuen 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup Skovbrynet 1 A 82 m2 bo enhed 2 unge. Jyderup Skovbrynet 1 B 82 m2 bo enhed 2 unge. Mørkøv Holbækvej 205 A 129 m2 bo enhed for 3 unge. Mørkøv Holbækvej 205 C 80 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup Søbæksparken 10 G & H Bofællesskab for op til 4 sent udviklede unge. Alle bo enheder er centralt placeret i Jyderup og Mørkøv - kun få min. fra tog og bus med time afgang mellem Kalundborg - Holbæk & Københavns område. Både Jyderup og Mørkøv har gode fritids- & handelsfaciliteter. Målgruppen af unge på Søbæk Kollegiet! Unge gruppen på Søbæk kollegiet er forskellig. Det kan være ellers velfungerende unge der eksempelvis står med det ene ben ude i voksenlivet, men som skal guides i at klare dagligdagens strabadser. Disse unge skal ofte tilbydes en moderat hjælp til selvhjælp. Det kan også være sent udviklede unge som ikke har naturlige forudsætninger for at kunne klare sig uden en vis voksenhjælp og støtte. Disse unge skal ofte tilbydes mere intensiv praktisk hjælp gennem flere timer i hverdagen. De unge på Kollegiet : I boligerne under Søbæk Kollegiet bor unge med meget forskelligartede og individuelle behov. Det er typisk unge med et begrænset netværk omkring sig. De unge har behov for stabile voksne omkring sig og daglig support for at lave strategier der gør at hverdagen fungerer omkring dem. De unge har behov for støtte til at forholde sig til den virkelighed, der kan være kompliceret for mange unge mennesker. Vi hjælper derfor med at bygge bro til den verden, som den unge skal socialisere sig i og uddanne/arbejde i. De unge på Søbæk kollegiet skal være motiveret og interesseret i at fungere selvstændigt. De unge skal acceptere at tilsynet blander sig og tager medansvar for deres tilværelse. Afgrænsning i Målgruppe! Søbæk Kollegiet kan ikke tilbyde ophold til unge med dissideret kriminel løbebane og eksempelvis unge med regulært stof misbrug eller til personer med vidtgående social psykiatriske problemfelter, som fordrer egentlig behandling og intensiv voksen support. Hvor indskrives du unge fra? Unge på Søbæk kollegiet indskrives typisk, fra eget hjem, fra opholdssted eller plejefamilie eller fra efterskole. De unge indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder. Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært i alderen 16 og 23 år som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn. De unge skal på kollegiet prøve kræfter i en for dem kompliceret verden med rigtig mange udfordringer if. det at kunne fungere selvstændigt. På Søbæk Kollegiet er der således tale om at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Mange unge, har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et forløb hvor de unge støttes på deres vej ud i ungdoms og voksenlivet. Mange unge har ofte ikke muligheden for at hente den nødvendige støtte fra deres oprindelige / biologiske netværk og flere unge mangler delvist sociale kompetencer som gør, at de ofte står i en usikker situation, når de flytter ud for sig selv. 2

3 Tilsynet! De tilsynsførende består af faste medarbejdere som fysisk er til stede i de enkelte bo enheder mindst en gang dagligt. Tilsynet vil variere alt efter behov de enkelte steder og tilrettelægges ift. Hver beboers konkrete individuelle behov. Som udgangspunkt, så er der altid en voksen inden for rækkevidde. Der ikke skemafastlagt bemanding, da kontakten til de enkelte unge varierer meget og afhænger af de enkelte unges behov er på et givent tidspunkt. Dette betyder, at der vil være dage, hvor der er flere timers personlig kontakt mellem den unge og kontaktpersonen i bo enhederne. Andre dage vil der være tale om kontakt i forbindelse med tilbud om fælles spisning/aktivitet. De unge skal være indstillet på og acceptere, at tilsynet blander sig og aktivt tager medansvar for at skabe struktur og hold i hverdagen. Omfang af tilsyn - støtte og efterværn! Omfanget og intensiteten i tilbuddet varierer alt efter den enkelte unges behov og situation, men centralt i tilbuddet er etablering af en tæt relation mellem den unge og den unges primære kontaktperson i Søbæk Kollegiet. Tilsynet etableres på baggrund af individuelle overvejelser omkring den unge. Aftaler beskrives i en forventningsaftaleplan, hvor aftaler mellem den unge og andre relevante samarbejdspartnere skives ned. Det er en balance gang hvor meget Vi skal blande os. Mange af vores unge er i starten forbeholdne overfor vores tilsynsopgave og de kan periodisk have en opfattelse af at vores støtte er for intens og omklamrende. Interesse for dem og deres liv mistolkes ofte af de unge som indblanding. Det er en balance gang, men det tilstræbes at møde de unge på deres præmisser og give dem frirum i egen bolig uden en vifte af krav og regler frigøres energien og der opstår et frirum for den unge, der nu selv kan efterspørge støtten. Dette er målet. Kompetencer & medinddragelse! På Søbæk kollegiet arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed der skal til, for at kunne fungere i sociale sammenhænge. På Søbæk Kollegiet opøves den unges egne sociale kompetencer - samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen på Søbæk kollegiet skal via opsøgende arbejde, netværkssamarbejde med andre personer med relevans for den unge, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb samt råd og vejledning til at klare hverdagens små og store praktiske udfordringer. Desuden arbejdes der med den unges evne til at etablere og indgå i forpligtende og bæredygtige relationer. Vi samarbejder med den unge, men lægger meget vægt på, at den unge tager sin del af ansvaret for egen udvikling. Vi løser ikke opgaverne for de unge men vejleder dem i hverdagens skærmydsler, så den unge selv tage stilling og forstår at handle. Det anses for vigtigt at inddrage den unges familie og brugbare netværk i en indsats rettet således, at den unge skal nå til en situation, hvor vedkommende vil være i stand til at tage vare på sig selv og sin hverdag. Fælles arrangementer! Fælles for alle bo enheder vil der med jævne mellemrum være fællesmøder og fælles spisning. Ligeledes vil tilsynet arrangere forskellige aktiviteter som målrettet samler alle beboere. det kan være en tur i biografen, teater eller andre arrangementer. Betingelser for at bo på Søbæk Kollegiet. Unge på Søbæk Kollegiet skal være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling. På Søbæk Kollegiet fungerer vore unge i et forpligtende forhold overfor hinanden, hvor ansvarligheden dagligt bliver afprøvet i forhold til de forpligtelser, som følger med det at klare sig i selvstændig boenhed. Opgaverne i den forbindelse intensiveres undervejs således, at de unge selv skal lære ansvar for eks. at lave mad, indkøb, privat økonomi, frihed under ansvar. De unge på Søbæk Kollegiet skal således være klar over, at man skal være moden og parat til botræning og at gentagne brud på disse krav og forventninger afstedkommer, at man selv siger hjælpen fra og derved ikke kan blive boende på Søbæk Kollegiet. For at bo på Søbæk Kollegiet skal man acceptere og underskrive husets retningslinier, som også gælder de gæster man har på besøg. 3

4 Hvad koster en plads på Kollegiet. Omfanget af det konkrete tilsyn som etableres og tidsperspektivet af forløbet kan variere meget og vurderes ud fra den unges individuelle udviklingsniveau, evner og situation i øvrigt. Derfor kan prisen for forløbet på Søbæk Kollegiet variere ift. Opgavernes sammensætning. Prisen aftales med udgangspunkt i beboerens & kommunernes forskellige behov og ønsker. Vi tager udgangspunkt i et system, hvor støtteintensiteten gradinddeles fra 1-3 Alt efter om den unge skal betale en egenbetaling / husleje så kan udgiftsniveau se således ud. Priser for Husleje og tilsyn. Trin Husleje Tilsyn ,-Kr 18500,-Kr Den unge er noget selvhjulpen. Tilsynet kommer dagligt og yder hjælp til selvhjælp og bistår den unge i dagligdagen i almene forældreopgaver, samtaler, rådgivning. mv ,-Kr 26500,-Kr Den unge har behov for nogen hjælp til selvhjælp. Dagligt pædagogisk tilsyn kommer dagligt ca 2 timer dagligt 5 dg ugtl. ADL. Træning i almindelig daglig levevis, såsom Kost & indkøb kostbudget., Personlige samtaler. Hjælp til integrering i et positivt netværk. Støtte op om fritid og interesser. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole/arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt ,-Kr 34500,-Kr Den unge har behov for meget hjælp alle ugens dage og kontakt døgnet igennem. Den unge har behov for meget hjælp i dagligdagen. Herunder praktisk hjælp til at organisere hus faglige gøremål, madlavning, orden / rengøring hjælp til vasketøj. Træning i almindelig daglig levevis. ADL. Den unges økonomi administreres i samarbejde med den unge, så penge rækker til kost beklædning rejsepenge og lommepenge. Daglig kontakt personlige samtaler. Vejl til at bestille læge tid medicin. Hjælp til integrering i et positivt netværk - Støtte op om fritid og interesser. Erhvervsvejledning / Job ansøgning. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt Tilkøbsydelser som kan vælges og udover tilsyn & husleje Forsørgelses grundlag unge under 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge på Søbæk kollegiet er forskellig ift. Alder og individuel situation. Alt efter om den unge selv tjener penge så vil det almindeligvis være således at de unge under 18 år er typisk i formidlet døgnophold og dermed berettiget til Kostpenge og Lommepenge samt Beklædning. Efter KLs Takster. Derudover skal ift. fastsættelse af den unges økonomi tages stilling til om den unge har behov for penge til befordring, aktiviteter, medicin mv. Beløb til den unges personlige underhold fastsættes ud fra KL,s Takstniveau og faktureres ud over udgifter til tilsyn. Beløbet udbetales til den unge som et gennemsnit pr uge. Underholdspakke. Ydelser 2010 Ydelser 2011 Kostpenge - 44 kr. pr dag. (1338 /md ) Kostpenge - 45 kr. pr dag. (1369 /md ) Beklædning kr. pr uge. (637 / md) Beklædning kr. pr uge. (641 / md) lommepenge kr. pr uge. (992 / md) lommepenge kr. pr uge. (1001 / md) Tog Månedskort kort ( 870 / md.) Tog Månedskort kort ( 895 / md.) Beløb der faktureres i alt : 3841,oo Kr pr md Beløb der faktureres i alt : 3906,oo Kr pr md Andet : Aktiviteter, Medicin mv faktureres efter aftale. Andet : Aktiviteter, Medicin mv faktureres efter aftale. Forsørgelses grundlag unge over 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge over 18 år er typisk således, at den unge hvis ikke denne er i arbejde eller har et indtægtsforhold kan ansøge kommunen om kontanthjælp. Dette gælder også selvom den unge er indskrevet på Søbæk skole i STU eller EMU, idet der er tale om revaliderende foranstaltninger. Der henvises til gældende regler herom. Alternativt kan henvisende myndighed som tilkøb købe den underholdspakke som er skitseret ovenfor. Obs 4

5 Tilkøbsmuligheder Supplerende udstyr I forbindelse med etablering og indflytning af den unge i egen bo enhed på Søbæk kollegiet skal den unge have forskelligt nødvendigt bohave. Det være sig køkkenting, møbler til sit eget værelse ca 15 20, så som seng sofabord, skrivebord evt tv & radio pynteting mv. Ligeledes er der en etablering udgift forbundet med at få indkøbt grundbeholdning til køkken. Ved indskrivning skal vi med den unge og henvisende kommune forholde os til om kommune vil bevillige et etableringsbeløb inden for rammerne af KLs vejledende taksttabel 8585,oo Kr ( 2011). Vores administration lægger ud for beløbet som vi efter fgl fakturerer. Ydelser 2010 Ydelser 2011 Supplerende udstyr Max 8517 Kr Supplerende udstyr Max 8585 Kr Engangsbeløb der faktureres i alt Max 8517 kr Engangsbeløb der faktureres i alt Max 8585 kr Henvisning & Visitation Visitation til Søbæk Kollegiet foregår efter henvisning fra de sociale myndigheder. Den unge skal være mellem 16 & 23 år. For unge under 18 år sker indskrivning sker I medfør af Lov om social service 52 stk 2,8. For unge over 18 år indskrives de unge i medfør af regler i Kapitel stk. 2 eller 76 stk samt 85. Det kan være relevant for kollegiet at modtage relevante akter forud for indskrivning så vi kan orientere os om den unges fulde situation og hjælp behov. Den unge skal i relation til indskrivning komme på et besøg hvor forventninger afstemmes. Søbæk kollegiet udarbejder en samarbejdsaftale mellem den unge & den unges primære kommune ift de individuelle støtteforanstaltninger, som tilrettelæges omkring den unge. Kontakt. Henvendelser omkring forespørgsel eller visitation kan ske til Administrativ leder Erik Filthuth mail Beskæftigelse & Aktivering under ophold på Søbæk kollegiet. Det er en betingelse for at bo på Søbæk kollegiet at den unge er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivering. Det bedste er selvsagt at den unge følger almene tilbud i samfundet heriblandt ungdomsuddannelser mv. Det er imidlertid ikke alle der er klar til eller kan klare et ordinært tilbud. Til den gruppe af unge kan vi som supplement til et ophold på Søbæk Kollegiet tilbyde et forløb i Søbæk skolens Erhvervs modning og udviklingsklasse EMU eller en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU. Fælles for målgruppen er at de begge aldersmæssigt er færdige med grundskole og ikke mere er omfattet af loven om undervisningspligt. Erhvervs, Modning & Udviklingsforløbet tilbydes i forlængelse af grundskoleforløbet en overbygning af kombineret praktisk og boglig karakter, som vil være et undervisningsalternativ hvor de unge kan tage et 11. skoleår, eller et modningsår, hvor vi på Søbæk skole eller Erhvervsskolen, kan afdække den unges potentialer og kompetencer, før den unge og forældre endeligt tager stilling til, om den unge skal følge traditionelle tilbud af ungdomsuddannelser, eller have et særligt tilrettelagt ungdoms uddannelsesforløb. STU / EGU eller andet. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU tilbydes til unge som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Ungdomsuddannelse har et forløb af 3 års varighed. Ungdomsuddannelsen STU tager udgangspunkt i hver enkelt særlige situation og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes. Ligeledes er det en forudsætning, at den unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Den unge visiteres ift. Lov om ungdomsuddannelse Jfr. Lov nr. 564 af som er målrettet for unge med særlige behov. Målgruppen er ofte unge som oplever tilværelsen, som kompliceret og overskuelig. De unge er ofte demotiverede og har som udgangspunkt manglende ressourcer og personligt overskud. De kan rekvirere særskilt materiale om dette tilbud på

6 Almene sociale spilleregler på Søbæk Kollegiet. 1. Nye beboere. Når der kommer nye beboere, forventes det at alle tager godt imod og instruerer pågældende aftaler for beboelsen. Den Nye beboer vil af tilsynet blive sat grundigt ind i stedet regler. 2. Sygdom. Hvis du som beboer bliver syg skal dette dagligt - senest kl 0745 til kontoret , så er vi orienteret og så vi kan se til dig og hjælpe dig om nødvendigt. Hvis man ikke ringer betragtes det som udeblivelse uden grund. 3. Euforiserende rusmidler - stoffer. Omgang med eller brug af euforiserende stoffer vil medføre opsigelse af kontrakten pr. omgående.jfr partsftalens bestemmelser. 4. Alkohol - Unge over 18 år kan i mindre og naturligt omfang nyde alkohol i weekends, dog skal dette aftales med kollegiets medarbejdere. Flasker må ikke fremstå synlige og dit forbrug må ikke være til gene for andre beboere, naboer eller tilsynet. Medarbejdernes anvisninger skal følges. Misbrug kan afstedkomme at partsaftale bringes til ophør pr. omgående jfr. bestemmelser i samarbejdsaftalen. 5. Rygning i fællesrum er kun tilladt på anviste steder hvor det er aftalt med tilsyns medarbejdere og aftaler lavet beboerne imellem. 6. Pligt til Aktivering, beskæftigelse. Når du bor på kollegiet skal du være i aktivering, uddannelse eller beskæftigelse. Alle skal have noget at stå op til 7. Udeblivelse uden grund. Hvis man gentagne gange kommer for sent eller udebliver fra arbejde & Uddannelse vil Søbæk Kollegiet som konsekvens aftale med henvisende kommune at vi modregner i dit rådigheds beløb som vi administrerer. Får du kontanthjælp vil dit fravær blive meddelt din kommune. 8. Melde fra og til I hver beboelse i fællesrum hænger tavle som det anbefales at man skriver på - hvis man forlader huset og kommer tilbage. Ligeledes hvis der er defekter i huset som skal laves 9. Besøg eksternt / internt. Som Udgangspunkt så er du velkommen til at få besøg af 1-2 gæster under betingelse af at dine gæster respektere alle husets regler. Det er en betingelse at du er til stede når dine besøgende er der. Det er beboerens ansvar at sikre at Gæsterne opfører sig pænt. Gæster må ikke være til Gene for de øvrige beboere. Hvis besøg har karakter af sammenkomster med flere end 2 gæster så skal tilsynet orienteres. 10. Fester / sammenkomster : Besøg som har karakter af fest eller større sammenkomster skal foregår i weekends og altid være aftalt på forhånd med Tilsynsførende. Gæster skal respektere stedets retningslinjer. Besøg må ikke være til gene for naboer eller andre gæster i huset. 11. Overnattende gæster. Af hensyn til husets stabilitet forventes det at Overnatning fortrinsvis foregår i weekends. Gæstebesøg må ikke have karakter af indflytning. 12. Naboer. Du skal med din medbeboer udvise pæn og høflig adfærd og være respektfuld overfor naboer 13. Aflåsning / hoveddør værelse. Hoveddøre og egne værelsesdøre skal altid være aflåst, så fremmede ikke har adgang til lokaler. Din forsikring dækker kun hvis døre er aflåst. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for beboerens egendele. 14. Tyveri / erstatning. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for bortkomst eller beskadigelse af private ejendele. 15. Forsikring. Det påhviler beboeren selv at være forsikret. Private ejendele i fællesrum erstattes ikke. Tyveri eller indbrud fra værelse dækkes kun af beboerens egen indboforsikring hvis døren og vinduer var låst. 16. Beboermøder / Samtaler Beboeren skal deltage i de fællesmøder og i de personlige samtaler som der indkaldes til jfr nærmere plan. 17. Havehold praktiske dage. Alle beboere skal deltage i fælles pligter såsom renhold af stedets indre og ydre fællesområder. 18. Kontakt til hjemmet og henvisende kommune. Det aftales ved visitationen i hvilket omfang kontakten skal foregå til hjemmet. Ligeledes hvem der er kontaktperson. 19. Energibevidsthed: Alle beboere skal huske at være energibevidste og derfor undgå unødig brug af lys varme. Alle Vinduer skal på hasp ved udluftning. 20. Brug for håndværker? Er der brug for håndværksmæssig assistance. så skal det anmeldes til Tilsynet så vi kan få tingen lavet. 21. Hærværk Vi accepterer ikke hærværk og ødelagte ting skal erstattes til nypris. Beboere hæfter solidarisk og hæfter også for gæster i huset. 22. Økonomi som administreres af Søbæk Kollegiet. Penge som administreres af tilsynsførende fra Søbæk Kollegiet udbetales via konto i Den danske bank efter individuel aftale. 23. Brand & Ulykke. Ved Brand Ulykke eller behov for akut lægehjælp kontaktes tilsynet omgående eller medarbejderne på Bakkegården. Kontakt omgående tilsyn på et af følgende numre.dorthe Heinrich Thomas Filler eller Bakkegården a. Ved Brand alarmeres de øvrige beboere. Orienter jer om hvor brandslukningsmateriel virker så i kan slukke branden om muligt. b. Få Alle ud af huset - Mennesker frem for ting. c. Alarmer brandvæsenet Ring 112 hvis det skønnes nødvendigt. d. Ved tilskadekomst - Hjælp med førstehjælp. På Søbæk Kollegiet skal forefindes Førstehjælpskasse. e. Afhjælp skaden. f. Kontakt Ambulance / Læge om nødvendigt. Ring 112. g. Kontakt Tilsyn eller Lerchehuset 6

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år. Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 4450 Jyderup

OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år. Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 4450 Jyderup Redigeret 2010-09-30 EF OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.bakkegaarden.nu

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere