Unge Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Langtidsledighed Virksomhedskontakt Flere unge skal have en uddannelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse..."

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6 Langtidsledighed... 7 Virksomhedskontakt... 7 Beskæftigelsesindsatsen... 8 Flere unge skal have en uddannelse... 9 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Færre og kortere sygedagpengeforløb Langtidsledigheden skal bekæmpes En særlig indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere En virksomhedsrettet indsats for langtidsledige En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det Lokale Beskæftigelsesråds plan Budget for beskæftigelsesindsatsen i Mål for indsatsen i Side 2

3 Forord Arbejdsmarkedet er under konstant forandring. Størrelsen på virksomhedernes ordrebøger varierer i takt med den økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter arbejdskraft ændrer løbende omfang og karakter. Samtidig er kravene til arbejdskraftens faglige og personlige kompetencer stigende, ligesom de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer hyppigt ændres. Omskifteligheden på arbejdsmarkedet stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen, idet den i høj grad skal være dynamisk. Endvidere er det altafgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes skiftende behov. Beskæftigelsesplan 2013 beskriver, hvordan Jobcentret vil tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i 2013 er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt sikre, at virksomhederne i og uden for kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Forudsætningerne, for at Jobcentrets indsats lykkes, er mange, men den vigtigste er et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med andre centrale spillere på det lokale og regionale arbejdsmarked. Endvidere forudsætter det et tæt samarbejde på tværs af kommunens forskellige politikområder. Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet i tæt dialog med Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Planen er godkendt af Ikast-Brande Byråd. Birgit Thorup arbejdsmarkedschef Side 3

4 Visioner for beskæftigelsesindsatsen Ikast-Brande Byråd har formuleret en samlet vision for Ikast-Brande Kommune. Visionen fastlægger de overordnede retningslinjer for indsatsen på en række politikområder i perioden , herunder Arbejdsmarkedsområdet. På Arbejdsmarkedsområdet har Byrådet formuleret fire overordnede visioner for beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune. De fire visioner er: 1. IBK har en arbejdsmarkedspolitik, der understøtter virksomhedernes dynamiske behov for personale med nye kvalifikationer. 2. Borgere, der har svært ved at blive forankret på arbejdsmarkedet, mødes med værdighed og forventning om, at de offensivt søger forankring i et arbejde. 3. IBK og de lokale virksomheder har en fælles, koordineret og målrettet indsats i forhold til opkvalificering af arbejdskraft, særligt den ufaglærte, til mindskelse af ungdomsarbejdsløshed og til fastholdelse af folk på arbejdsmarkedet. Sundhed og arbejdsmiljø er en naturlig del af arbejdsmarkedspolitikken i IBK. 4. Den enkelte virksomhed møder primært én kontaktperson i IBK, såvel som den enkelte borger primært har én kontaktperson. Foruden visionerne på Arbejdsmarkedsområdet har også visioner på andre politikområder betydning for beskæftigelsesindsatsen i 2013 og de følgende år, herunder visioner på eksempelvis børne- og ungeområdet. Side 4

5 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune har været under forandring i de senere år som følge af den økonomiske krise. I krisens første år faldt beskæftigelsen i Ikast- Brande med stillinger svarende til 6 procent. I 2010 vendte udviklingen, og også i 2011 har antallet af beskæftigede været stigende inden for nogle brancher. Stigningen er sket indenfor industrien, den private service og byggeriet. Udviklingen i antallet af beskæftigede har medført en forskydning inden for de enkelte brancher i Ikast-Brande Kommune. I starten af krisen faldt beskæftigelsen kraftigt inden for de private brancher, mens den steg i det offentlige, men i 2010 begyndte udviklingen at vende i nogle af de private brancher. Denne udvikling er fortsat i 2011 samtidig med, at der er sket et fald i antallet af ansatte i det offentlige. I de kommende 10 år står Midtjylland over for en række store investeringer i offentligt byggeri og infrastruktur, og der er derfor grund til at tro, at det seneste års positive udvikling indenfor byggeriet kan fortsætte i de kommende år. Den forventede vækst inden for byggeriet vil give beskæftigelse til både faglærte og ikke-faglærte. Tabel 1. Fakta om arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 2011 Faktiske tal Ikast-Brande Udvikling det seneste år Jobcenterklynge* Faktiske tal Udvikling det seneste år Befolkning ,5 % ,3 % Arbejdsstyrke ,1 % ,7 % Beskæftigede ,1 % ,0 % Arbejdsløse 738-0,4 % ,1 % Udenfor arbejdsstyrken ,5 % ,3 % Erhvervsfrekvens 74,0 % -0,5 % -point - - Beskæftigelsesfrekvens 71,2 % -0,5 % -point - - Anm.: Kun personer i alderen år indgår i målingen. *Fanø, Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Sønderborg. Side 5

6 Udfordringer Efter nogle hårde år som følge af den økonomiske krise tyder meget på, at udviklingen på arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune er i bedring, og selvom situationen aktuelt er usikker, forventes beskæftigelsen i de kommende år at være stabil eller let stigende. Trods den øgede optimisme står Jobcenter Ikast-Brande også i 2013 og de kommende år overfor en række udfordringer, der stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at Jobcentret i de kommende år skal tilrettelægge indsatsen så den matcher de ledige og sygemeldtes ændrede behov samt den ændrede efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Nedenfor beskrives de vigtigste udfordringer i 2013 og de kommende år. Udgangspunktet for beskrivelsen er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i Med de udmeldte indsatsområder sætter beskæftigelsesministeren fokus på nogle af de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Jobcentret står overfor. Unge Den økonomiske krise har ramt de unge under 30 år særligt hårdt, og hvis ikke der gøres en ekstra indsats for de unge, vil der opstå en gruppe ledige, som har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Selv når konjunkturerne for alvor begynder at vende, vil de unge ledige se sig overhalet af nye unge, som er mere efterspurgte på arbejdsmarkedet, hvis ikke der gøres en særlig indsats. Under den økonomiske krise er antallet af unge offentligt forsørgede i Ikast-Brande Kommune steget kraftigt, men i 2011 er udviklingen vendt, idet antallet af offentligt forsørgede unge er faldet 5 procent. Antallet af offentligt forsørgede unge ligger dog fortsat på et højt niveau. I januar 2012 var 746 unge i Ikast-Brande Kommune på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til 12,1 procent af alle unge. Det er en lidt lavere andel end i de sammenlignelige kommuner. Knap 80 procent af de unge ledige i Ikast-Brande Kommune har ikke en uddannelse. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet I de kommende år vil et stigende antal personer forlade arbejdsmarkedet på grund af alder, og der vil ikke være en tilsvarende tilgang af yngre aldersgrupper til at erstatte Side 6

7 den arbejdskraft, der overgår til efterløn og pension. Denne udvikling betyder, at der i fremtiden bliver brug for alle kræfter på arbejdsmarkedet. I de senere år er antallet af personer, som tilkendes en førtidspension og dermed parkeres uden for arbejdsstyrken, dog vokset betydeligt. Aktuelt er 7 procent af befolkningen i Ikast-Brande Kommune på førtidspension. Det er en lidt lavere andel end i de sammenlignelige kommuner. I 2011 er det lykkedes at reducere tilgangen til førtidspension, men afgangen er stadig mindre end tilgangen, og det er derfor ikke lykkedes at nedbringe det samlede antal personer på førtidspension. Langtidsledighed Erfaringerne viser, at langtidsledighed øger risikoen for marginalisering på arbejdsmarkedet. Udviklingen på arbejdsmarkedet har betydet, at der siden 2008 er kommet flere langtidsledige, men i 2011 kunne der for første gang konstateres et fald i antallet af langtidsledige i Ikast-Brande Kommune. Antallet af langtidsledige faldt således med 23 procent, men andelen af langtidsledige i Ikast-Brande Kommune er stadig større end i sammenlignelige kommuner. Blandt de langtidsledige i Ikast-Brande Kommune er der især et stort antal seniorer samt faglærte og ufaglærte kvinder. Der er også en relativ høj langtidsledighed blandt uddannede unge og ufaglærte mænd. Virksomhedskontakt En væsentlig forudsætning for at lykkes med beskæftigelsesindsatsen er et tæt samarbejde med virksomhederne, som er dem, der har og skaber jobbene. I de seneste år har Jobcenter Ikast-Brande intensiveret samarbejdet med virksomhederne. Det aflæses blandt andet i, at antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering er seksdoblet siden 2007, og i januar 2012 var 522 personer i virksomhedsrettet aktivering i Ikast-Brande Kommune. Det er især antallet af personer i privat virksomhedspraktik, der er steget. Det er sket som led i en målrettet strategi, idet alle erfaringer viser, at løntilskud og praktik i private virksomheder er nogle af de mest effektfulde tilbud. I 2013 vil Jobcenter Ikast-Brande bruge de seneste års gode erfaringer til at skabe et øget samarbejde med de private og offentlige virksomheder i kommunen. Side 7

8 Beskæftigelsesindsatsen Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune er at støtte alle borgere, der kan, i at gå i job eller uddannelse samt sikre, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret arbejder resultatorienteret sammen med borgere og virksomheder om at opfylde dette formål. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2013 være målrettet de af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder. De fire indsatsområder er: Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret vil herudover fortsat have fokus på sygedagpengeområdet. Årsagen er, at sygedagpengeområdet både antals- og budgetmæssigt udgør et stort og vigtigt område. Udgangspunktet for Jobcentrets indsats er et stærkt virksomheds- og uddannelsesfokus. Tilrettelæggelsen og prioriteringen af indsatsen tager afsæt i en screening af borgeren i den første personlige samtale. Jobcentret vurderer her, om borgeren selv vil finde eller vende tilbage til job inden for kort tid, eller om vedkommende er i risiko for at blive langtidsledig eller sygemeldt. Jobcentrets tilbud til ledige og sygemeldte er i høj grad individuelt tilrettelagte og differentierede i forhold til den enkeltes behov og muligheder. Jobcentret vil sikre, at minimumskravene for afholdelse af lovpligtige samtaler samt afgivelse af tilbud overholdes. Side 8

9 Flere unge skal have en uddannelse Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. Jobcenter Ikast-Brande vil derfor i samarbejde med UU Ikast-Brande arbejde for, at flest muligt unge tager en uddannelse, som kan sikre dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Med dette udgangspunkt har Jobcentret formuleret følgende målsætning: Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på 26,6 procent svarende til en stigning på 4,7 procentpoint fra december 2011 til december Ungeområdet har højeste prioritet i Ikast-Brande Kommune, og der er et bredt politisk og administrativt fokus på den samlede ungeindsats. Internt i kommunen arbejdes der på at skabe en god, sammenhængende og koordineret ungeindsats ud fra den betragtning, at opgaven i forhold til de unge løses bedst på tværs af de eksisterende forvaltninger. I forhold til de eksterne interessenter er der etableret et Ungdomsuddannelsesråd og et Uddannelsesnetværk, som skal understøtte en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af faggrænser og organisatoriske enheder. Jobcentret vil i ungeindsatsen have fokus på: En tidlig og differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte unges muligheder og ressourcer. Der arbejdes med klare mål og aftaler om progression. Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal hurtigst muligt i job gennem en virksomhedsrettet indsats i form af jobformidling, korte og målrettede virksomhedspraktikker samt eventuelt job med løntilskud. Unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal have en intensiv vejledning og opfølgning i forhold til uddannelse og job. Målet er ordinær uddannelse. Målrettede og sammenhængende forløb med henblik på opkvalificering af personlige og faglige kompetencer evt. kombineret med virksomhedspraktik. Brug af mentorer. Samarbejde med lokale virksomheder samt andre relevante aktører på ungeområdet. Side 9

10 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Et af de væsentligste mål med beskæftigelsesindsatsen er at begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. Det gælder ikke mindst antallet af personer, der via en førtidspensionering placeres permanent uden for arbejdsmarkedet. Jobcentret har formuleret følgende mål for indsatsen i 2013: Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2013 svarende til et fald på 58,1 procent fra december 2011 til december Reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet skaber en vis usikkerhed i forhold til mulighederne for at indfri målsætningen, men Jobcentret vurderer umiddelbart, at målet er realistisk. For at begrænse tilgangen til førtidspension vil Jobcentret prioritere en forebyggende indsats for de grupper, der er i særlig risiko for at overgå til førtidspension. Det gælder især kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt sygedagpengemodtagere. Slutmålet i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 er altid ordinært job eller uddannelse. Undervejs vil det være nødvendigt at opstille delmål. Det afgørende i indsatsen er, at der hele tiden opnås progression hos den enkelte. For at sikre progression vil Jobcentret have fokus på: En helhedsorienteret indsats der tager højde for, at målgruppen ofte har sammensatte problemer. Om nødvendigt tager Jobcentret initiativ til supplerende indsatser, som igangsættes uden at beskæftigelsesindsatsen udsættes. En tidlig indsats med fokus på den enkelte borgers ressourcer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. En aktiv virksomhedsrettet indsats, hvor især de lokale virksomhedscentre spiller en central rolle. En beskæftigelsesfremmende indsats forud for eller sideløbende med den virksomhedsrettede aktivering for de personer, som har brug for afklaring eller personlig udvikling. Jobcentret vil udvikle og afprøve nye tilbud. Samarbejde med de lokale virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger. Et koordineret samarbejde imellem de forskellige sektorer, som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger. Side 10

11 Færre og kortere sygedagpengeforløb En anden vigtig målgruppe i bestræbelserne på at reducere tilgangen til førtidspension er sygedagpengemodtagerne. Jobcentret har formuleret følgende målsætning for målgruppen. Mål 3: Antallet af sygedagpengesager med varighed over 52 uger må maksimalt udgøre 40 i december Også i forhold til målsætningen på sygedagpengeområdet skaber reformen på fleksjobog førtidspensionsområdet en vis usikkerhed i forhold til mulighederne for at indfri målsætningen, men Jobcentret vurderer, at det er realistisk at holde antallet af langvarige sygedagpengesager på det lave niveau. Som for de andre målgrupper er slutmålet for sygedagpengemodtagerne tilbagevenden til ordinært job. Hvor det er muligt, hjælpes den sygemeldte tilbage til sin nuværende arbejdsplads. Hvor tilbagevenden til nuværende arbejdsplads ikke er muligt, vil der i indsatsen være fokus på nyorientering og opkvalificering med henblik på tilbagevenden til et nyt job. Omdrejningspunkterne for sygedagpengeindsatsen er: En tidlig indsats med fokus på en effektiv visitation tidligt i sygeforløbet og en hurtig afklaring. I sager, hvor der er risiko for et længere sygeforløb, vil jobcentret iværksætte tiltag med henblik på at minimere sygeforløbets varighed. Eksempler på mulige tiltag er afklaringsforløb, coaching, fysisk træning m.m. Brug af delvise rask-/sygemeldinger, hvor dette er muligt. Brug af mentorer. Brug af revalidering i sager, hvor tilbagevenden til nuværende job ikke er muligt. Et særligt fokus på de langvarige sager, herunder forlængelsespraksis. Evidensbaserede forsøgsprojekter for specifikke målgrupper, som afvikles af jobcentret selv eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde med de lokale virksomheder omkring arbejdsfastholdelse og virksomhedscentre. Side 11

12 Langtidsledigheden skal bekæmpes De senere års stigning i antallet af langtidsledige udgør en stor samfundsmæssig udfordring, for jo længere ledighed, jo sværere er det at vende tilbage til beskæftigelse. Jobcentret har opstillet følgende målsætning for indsatsen imod langtidsledighed: Mål 4: Antallet af jobklare langtidsledige skal begrænses til 305 personer i december 2013 svarende til et fald på 21,6 procent fra december 2011 til december For at opnå målsætningen om at begrænse langtidsledigheden i Ikast-Brande Kommune vil Jobcentret både have fokus på at begrænse tilgangen til målgruppen samtidig med at antallet af personer, som allerede er i målgruppen, skal reduceres. I bestræbelserne på at opnå dette, vil Jobcentret prioritere: En tidlig indsats, hvor den ledige screenes i forbindelse med det første personlige møde med henblik på at vurdere, hvilken indsats der er behov for. En differentieret og målrettet indsats, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ressourcer og kompetencer. Et fokus på aktiv og målrettet jobsøgning. Jobcentret vil vejlede om jobmuligheder, jobåbninger samt geografisk og faglig mobilitet. En aktiv indsats som skal motivere og kvalificere de ledige til at rette fokus mod brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. En virksomhedsrettet indsats med fokus på etablering af praktik-, løntilskuds- og voksenlærlingepladser. Samarbejde med lokale virksomheder om jobrotation. Øget brug af borger til borger kommunikation i netværksgrupper. En individuel og håndholdt indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere. Side 12

13 En særlig indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere I 2013 risikerer flere dagpengemodtagere end tidligere at ryge ud af dagpengesystemet som følge af den afkortede dagpengeperiode. Jobcenter Ikast-Brande vil sætte massivt ind for at hjælpe de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge. I Jobcentret er der oprettet at særligt jobberedskab bestående af medarbejdere, som har til opgave at yde en hurtig og intensiv hjælp til de ledige, der er på vej til at ryge ud af dagpengesystemet. Medarbejderne i jobberedskabet arbejder tæt sammen med den enkelte ledige omkring dennes ønsker og behov med et stærkt fokus på de muligheder, der aktuelt er på arbejdsmarkedet. Medarbejderne understøtter desuden den ledige i at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge og udbrede sin jobsøgning. Med henblik på at skabe den altafgørende kontakt til virksomhederne kan jobberedskabet desuden tilbyde en virksomhedsopsøgende kontakt sammen med den ledige, et målrettet samarbejde med vikarbureauer samt hjælp til at etablere netværk. Jobberedskabet kan desuden gøre brug af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, opkvalificeringsjob, voksenlærlinge og jobrotation. For ledige over 55 år, som er omfattet af lov om seniorjob, vil jobberedskabet desuden være behjælpelige med ansøgning om seniorjob. En virksomhedsrettet indsats for langtidsledige Med aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed blev der i 2010 afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. I 2013 udgør bevillingen til Jobcenter Ikast-Brande kr. Den ekstra virksomhedsrettede indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed ligger fint i tråd med Jobcentrets øvrige beskæftigelsesindsats, idet Jobcentret netop har fokus på den virksomhedsrettede opkvalificering i form af virksomhedspraktik og løntilskud, herunder oprettelse af virksomhedscentre. Side 13

14 For at kunne vurdere om den ekstra indsats har den ønskede effekt, har Jobcentret formuleret et overordnet mål for hele bevillingsperioden: Mål 5: Antallet af dagpenge- og kontanthjælpsforløb med varighed over 12 måneder skal begrænses til 420 forløb for jobklare borgere i december 2013 svarende til et fald på 16,7 procent fra december 2010 til december Jobcentret har valgt først og fremmest at fokusere på de jobklare dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden er en forventning om, at den ekstra indsats vil have størst effekt for de jobklare borgere. De indsatsklare borgere vil dog fortsat være omfattet af en virksomhedsrettet indsats, idet denne målgruppe på baggrund af en konkret vurdering fortsat vil blive visiteret til virksomhedscentre. Jobcentret har foruden det overordnede mål formuleret mål for udvidelse af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud. Det første mål går på de ikke forsikrede ledige: Mål 6: Andelen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 60 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 50,5 procentpoint fra december 2009 til december For de forsikrede ledige har Jobcentret formuleret følgende målsætning: Mål 7: Andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 25 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 15,2 procentpoint fra december 2009 til december Med målet for de forsikrede ledige har Jobcentret valgt at fokusere på privat løntilskud. Jobcentrets erfaring er, at privat løntilskud er det redskab, der har den største effekt, og Jobcentret ønsker derfor at sætte målrettet ind i forhold til oprettelse af private løntilskudspladser. Jobcentret har anvendt den ekstra bevilling til blandt andet at ansætte af en ekstra virksomhedskonsulent, som har fokus på den virksomhedsrettede indsats med henblik på en styrket indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Virksomhedskonsulenten indgår i et team med Jobcentrets to øvrige virksomhedskonsulenter, som har særligt fokus på at opsøge og udvikle samarbejdet med områdets virksomheder. Side 14

15 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder En forudsætning, for at Jobcentret kan lykkes med at bringe ledige i job, er et bredt kendskab til det lokale arbejdsmarked samt en tæt kontakt og dialog med erhvervslivet. Visionen er, at Jobcentret skal være virksomhedernes foretrukne eksterne samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering, rådgivning m.v., og Jobcentret vil derfor i 2013 udvikle og styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Målet er, at: Mål 8: Der skal indgås minimum 100 nye formelle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder i Samarbejdet med virksomhederne vil sigte på, at de lokale virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft samtidig med, at de ledige får adgang til jobåbninger samt får optrænet kvalifikationer. Med samarbejdet vil Jobcentret desuden opnå, at sygemeldte fastholdes på arbejdspladsen, samt at der opnås gode effekter i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret vil tilstræbe en virksomhedsindsats, som understøtter virksomhedernes dynamiske behov, og Jobcentret vil tilbyde forskellige samarbejdsmodeller, som modsvarer virksomhedernes forskellige forventninger og behov. Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen vil være: En professionel og serviceorienteret kontakt til virksomhederne. Individuelt tilpassede samarbejdsaftaler med interesserede virksomheder. Gratis rekruttering af nye medarbejdere til virksomhederne. Afdækning og synliggørelse af jobåbninger. Afdækning af virksomhedernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov. Den opsamlede viden anvendes i opkvalificeringen af de ledige. Fokus på virksomhedsrettet aktivering, herunder øget brug samt videreudvikling af de lokale virksomhedscentre. Samarbejde med virksomhederne om jobrotation. Samarbejde med virksomhederne om en tidlig indsats i forbindelse med opsigelser. Side 15

16 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ikast-Brande Kommune har vedtaget en strategi- og handleplan for perioden til Visionen er, at alle unge skal have forudsætningerne for at blive aktivt deltagende samfundsborgere, og visionen udgør pejlemærket for det langsigtede arbejde med at løse den overordnede beskæftigelsesudfordring, nemlig at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Der er udmeldt en foreløbig bevilling på kr. til rådets indsats i 2013, og rådet har besluttet, at indsatsen primært skal koncentrere sig om tre særlige indsatsområder. Det første indsatsområde er unge, og her vil rådet arbejde for, at der sker et kompetenceløft blandt kommunens unge. Med henblik på at sikre det ønskede kompetenceløft vil rådet i 2013 afsætte en pulje til projekter, som har til formål at sikre et kompetenceløft blandt unge mellem 15 og 30 år i Ikast-Brande Kommune. Rådet vil anmode om projektansøgninger inden for følgende områder: Forebyggelse i forbindelse med overgangen fra ung til voksen Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse Iværksættelse af jobrotationsprojekter Det andet indsatsområde, som rådet vil have særligt fokus på i 2013, er erhverv. Her vil rådet tage initiativ til eller understøtte initiativer, der medvirker til at skabe overblik, effektivisere og forenkle kontakten til og dialogen med kommunens virksomheder. Målsætningen er, at Jobcentret skal være virksomhedernes foretrukne eksterne samarbejdspartner. For at understøtte denne indsats vil Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013 dedikere midler til en tovholder, som skal sikre fokus og koordinering af virksomhedsindsatsen. Det sidste indsatsområde for rådet i 2013 er etniske grupper. Rådet kan konstatere, at der er sket en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, og med henblik på at kunne iværksætte en målrettet indsats i forhold til målgruppen vil rådet foranledige, at der bliver gennemført en målgruppeanalyse. Analysen skal afdække målgruppens demografiske karakteristika samt udfordringer i forhold til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Foruden de tre særlige indsatsområder har rådet i 2013 afsat midler til indkomne ansøgninger, som ikke ligger indenfor indsatsområderne, men som rådet vurderer kan være med til at indfri visionen om, at alle unge skal have forudsætningerne for at blive aktivt deltagende samfundsborgere. Side 16

17 Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2013 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2013 mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto ) 39,5 Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto ) 62,8 Antal fuldtidspersoner 458,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 31,5 Antal fuldtidspersoner 265,6 Revalidering Udgifter (konto ) 31,2 Antal fuldtidspersoner 148,4 Løntilskud i fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse Udgifter (konto ) 107,7 Antal fuldtidspersoner 588,2 Sygedagpenge Udgifter (konto ) 89,3 Antal fuldtidspersoner 437,2 Mentorordning Udgifter (konto og 017) 4,9 Forsikrede ledige m.v. Medfinansiering af dagpenge (det kommunale bidrag) Udgifter (konto ) 101,6 Antal fuldtidspersoner 752,5 Løntilskud m.m. forsikrede ledige Udgifter (konto ) 38,0 Antal fuldtidspersoner 213,0 Side 17

18 Hovedkonto 6. Administration m.v. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 32,2 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen omfatter kun udgifter og indtægter (dranst 1), men ikke statsrefusionen (dranst 2). Side 18

19 Mål for indsatsen i 2013 Id. 1 Mål Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på 26,6 procent svarende til en stigning på 4,7 procentpoint fra december 2011 til december Status december ,9 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2013 svarende til et fald på 58,1 procent fra december 2011 til december Antallet af sygedagpengesager med varighed over 52 uger må maksimalt udgøre 40 i december Antallet af jobklare langtidsledige skal begrænses til 305 personer i december 2013 svarende til et fald på 21,6 procent fra december 2011 til december Antallet af dagpenge- og kontanthjælpsforløb med varighed over 12 måneder skal begrænses til 420 forløb for jobklare borgere i december 2013 svarende til et fald på 16,7 procent fra december 2010 til december Andelen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 60 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 50,5 procentpoint fra december 2009 til december Andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 25 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 15,2 procentpoint fra december 2009 til december ,7 % 12,2 % 8 Der skal indgås minimum 100 nye formelle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder i Side 19

20

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes... 7

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 B Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING VISIONER OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I

Indhold 1. INDLEDNING VISIONER OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. VISIONER OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2012... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2012... 4 2.2. IKAST-BRANDE

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere