Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010"

Transkript

1 10. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING J.nr /TAN

2 1/23 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Generelt... 2 Ad Planlagte projekter... 3 Ad Skimmelsvamp... 4 Ad Afdeling A... 5 Ad Afdeling P... 5 Ad Kirke/kulturhus... 6 Ad Motionsrum... 7 Ad 3.1. Arbejde... 7 Ad 3.2. Undervisning... 8 Ad 4 Fritid Ad Beløbsgrænse mv Ad De kvindelige indsattes særlige behov Ad Anmodningssedler Ad Behandlingsfaciliteter Ad 6.1. Købmand, forplejning Ad 6.2. Euforiserende stoffer Ad 7. Rapportgennemgang Ad 7.2. Betingelser Ad 7.5. Kompetenceregler Ad 7.6. Andre sager Opfølgning Underretning... 23

3 2/23 Den 29. september 2010 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 25. februar 2010 af Statsfængslet Møgelkær. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 6. januar 2011 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 15. november 2010 fra statsfængslet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2.1. Generelt Jeg bad bl.a. om at få oplyst om projektet med omdannelsen af afdeling K-L til en specialafdeling til sædelighedsdømte er afsluttet. Statsfængslet har oplyst at omdannelsen af afdeling K-L til en specialafdeling for sædelighedsdømte ikke (som tidligere oplyst) er et egentligt forsøgsprojekt. Den forsøgsmæssige del består i at statsfængslet har indledt et samarbejde med Rigshospitalets Sexologiske Klinik der to gange om måneden sender en psykolog til statsfængslet. Formålet med besøgene er henholdsvis supervision og samtaler af støttende karakter med personalet. Statsfængslet har også oplyst at ordningen egentlig skulle ophøre da den er for ressourcekrævende for Rigshospitalet, og at statsfængslet derfor ville undersøge om der kunne findes en mere lokal erstatning. I starten af december 2010 er der imidlertid blevet indgået en aftale med Rigshospitalets Sexologiske Klinik om at ordningen fortsætter i Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Jeg beder om at få oplyst om det forventes at ordningen også kan fortsætte efter Jeg bad også om at få oplyst om projektet med etableringen af en personalemesse var afsluttet.

4 3/23 Statsfængslet har oplyst at statsfængslet har afsluttet en renovering af personalemessen. Der er blevet etableret et nyt køkken, alle overnatningsrum er blevet renoveret og der er opsat nye skabe. Herudover er der samtidig etableret nye lokaler til fysioterapeut og frisør. Jeg bad også om at få oplyst om projektet med renoveringen af skolen var afsluttet. Statsfængslet har oplyst at renoveringen af skolen er afsluttet, og at undervisningen er genoptaget. Herudover bad jeg om at få oplyst om projektet med etableringen af bedre toiletforhold for de indsatte som er beskæftiget i montageværkstedet, var afsluttet. Statsfængslet har oplyst at der er etableret et nyt rum med to toiletter ved statsfængslets montageværksted. Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Ad Planlagte projekter Statsfængslet oplyste forud for inspektionen at der for at sikre bedre orden og overblik var planer om at etablere et nyt værkstedsrum ved grønne fag. Dette ville samtidig skabe mulighed for etableringen af en frokoststue til personalet. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om status på projektet. Statsfængslet har oplyst at projektet er afsluttet, og at der er bygget et nyt værkstedsrum ved statsfængslets grønne fag. I den forbindelse er der også etableret en ny frokoststue til personalet.

5 4/23 Ad Skimmelsvamp Der var konstateret skimmelsvamp i stueetagen i bygningen som huser statsfængslets afdeling G-H, og Teknologisk Institut havde i den forbindelse foretaget en fugt og mikrobiologisk undersøgelse af bygningen. Af det materiale som jeg modtog fra statsfængslet forud for inspektionen, fremgår bl.a. følgende: Renovering af afdeling GH på grund af konstateret fugt i bygningen alternativt nybyggeri. Næste skridt i sagen sker i april 2010, hvor der er samlet op på måling af grundvandshøjde underjordiske rør tagkonstruktion m.m. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om status i skimmelsvampsagen og hvilke eventuelle sagsskridt der er foretaget siden april Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der siden april 2010 er foretaget følgende: 29. april 2010: Første undersøgelse af ingeniør 6. maj 2010: Svar fra ingeniør til arkitekt 17. juni 2010: Anden undersøgelse af ingeniør 16. juli 2010: Undersøgelsesresultater sendes fra ingeniør til arkitekt Statsfængslet har også oplyst at arkitekten i august 2010 bad ingeniøren om at udregne prisen for renovering af bygningen, og at arkitekten ultimo august 2010 modtog ingeniørens udregning. Den 7. september 2010 sendte arkitekten sagen med bemærkninger til direktoratets ressourcestyringskontor. I november 2010 var status i sagen at statsfængslet og direktoratet var i gang med drøftelser om hvorvidt den eksisterende bygning skulle renoveres eller nedrives for herefter at opføre en ny bygning samme sted. Direktoratet har supplerende oplyst at det er blevet besluttet at renovere den eksisterende bygning G-H, og at renoveringsarbejdet påbegyndes snarest.

6 5/23 Ad Afdeling A Under inspektionen besigtigede jeg bl.a. afdeling A som er en belægningsafdeling for 15 mandlige fængselsafsonere. Afdelingen fremstod noget slidt. Ledelsen oplyste under inspektionen at alle afdelingens stuer, som stue 11, skulle have udskiftet inventaret, og at de gamle tv-apparater skulle udskiftes til fladskærms-tv. Jeg bad om at få oplyst om stuerenoveringen, herunder udskiftningen af de gamle tvapparater, er afsluttet. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om statsfængslet i forbindelse med stuerenoveringen også overvejede at friske afdelingens fællesarealer op. Statsfængslet har oplyst at renoveringen af afdeling A er afsluttet. Alle stuer har fået nyt inventar og monteret fladskærms-tv. Statsfængslet har også oplyst at fællesarealerne ikke blev frisket op i forbindelse med stuerenoveringen, og at der ikke er planer herom i Ad Afdeling P Under inspektionen besigtigede jeg også afdeling P som er en belægningsafdeling for otte kvinder og en del af afdeling Øst. Afdeling Øst er indrettet i nogle nedlagte flygtningebarakker som blev opstillet til midlertidig brug i 2003, og som efter planen skulle nedlægges igen efter et halvt til et helt år. Pladserne kunne imidlertid ikke undværes og efter to år blev bygningerne lovliggjorte (indlagt varme og isoleret). Statsfængslet oplyste den 1. september 2010 at der på daværende tidspunkt ingen tidshorisont var for den fortsatte anvendelse af bygningerne. Da de nedlagte flygtningebarakker i sin tid blev opstillet som en midlertidig løsning på pladsproblemer, bad jeg direktoratet om at oplyse om direktoratet har planer om på sigt at ophøre med brugen af bygningerne. Statsfængslet og direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger af 1. september 2010 om at der ingen tidshorisont er for den fortsatte brug af bygningerne.

7 6/23 På afdeling P besigtigede jeg bl.a. baderummet. I loftet var der flere brune plamager som jeg gik ud fra var forårsaget af fugt. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der var fugtproblemer i baderummet, herunder hvad statsfængslet i bekræftende fald gjorde for at udbedre problemerne. Statsfængslet har oplyst at statsfængslet efter den foreløbige rapport af 1. juli 2010 undersøgte baderummet for fugtproblemer. Det blev i den forbindelse konstateret at vådrumsventilatoren var forbundet med afbryderen til lyset, og at ventilatoren derfor kun kørte når lyset i baderummet var tændt. Ventilatoren har nu fået en anden strømforsyning og kører i længere forudprogrammerede intervaller for at sikre en bedre udluftning. Statsfængslet har også oplyst at statsfængslets tekniske afdeling vil undersøge om tiltaget har været tilstrækkeligt, eller om der er behov for en kraftigere ventilator i rummet. Jeg beder statsfængslet om at oplyse om resultatet af den tekniske afdelings undersøgelse. Ad Kirke/kulturhus Statsfængslet har siden sidste inspektion den 7. juni 1999 fået en kirke med et integreret kulturhus. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der siden inspektionen den 25. februar 2010 har været afholdt fællesarrangementer i kulturhuset og i bekræftende fald hvilke. Statsfængslet har oplyst at der siden inspektionen har været afholdt følgende fællesarrangementer i kulturhuset: Koncerter med Squaresville og Swinging Dixies. Informations- og diskussionsaften med Folkekirkens Nødhjælpskaravane. 5-6 filmarrangementer med indholdsfyldte film efterfulgt af oplæg og diskussion ved kulturmedarbejderen. Opførelsen af det fængselsrelevante stykke Skyggen af Kain ved teatergruppen Det Olske Orkester. Statsfængslet har også oplyst at kulturmedarbejderen siden inspektionen har afholdt følgende kulturudgange:

8 7/23 Udflugt til litteraturfestival i Århus. Naturvandring med professionel naturguide til Stakrode Skov og Vrigsted Kirke. Udflugt til det gamle Horsens Statsfængsel ( slottet ) med bl.a. rundvisning. Udflugt til Viborg Domkirke med guidet rundvisning. Udflugt til Kongernes Jelling med rundvisning af museumsinspektør og Jelling Kirke/Jellingestenene med en lokal guide. Herudover har statsfængslet oplyst at der jævnligt foregår koraktivitet/øvelser i kulturhuset, og at der ud over de faste caféaftner hen over sommeren 2010 har været afholdt fællesspisning i form af grillaftener. Ad Motionsrum Statsfængslets ledelse tilkendegav under inspektionen at motionsrummet trængte til vedligeholdelse. Jeg bad i den endelige rapport statsfængslet om at oplyse om statsfængslet i forlængelse af sin tilkendegivelse har foretaget vedligeholdelsesarbejde i motionsrummet. Statsfængslet har oplyst at der endnu ikke er foretaget renovering af motionsrummet, men at der er planlagt en mindre renovering i løbet af vinteren 2010/2011. Jeg beder statsfængslet om at oplyse om den planlagte (mindre) renovering er gennemført. Ad 3.1. Arbejde Under inspektionen oplyste ledelsen at der var god beskæftigelse i montageværkstedet, men at snedkerværkstedet ikke havde så mange ordrer, og at det generelt var svært at skaffe nye ordrer. Jeg bad i den endelige rapport om inspektionen statsfængslet om at underrette mig om den aktuelle status for beskæftigelsessituationen.

9 8/23 Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der er tilstrækkelig beskæftigelse til de indsatte i de åbne afdelinger, men at der fortsat ikke er ordrer nok til snedkeriet hvor de indsatte fra den halvåbne afdeling er beskæftiget. Statsfængslet tilbyder derfor de indsatte fra den halvåbne afdeling supplerende og alternativ beskæftigelse i form af motion, madlavning, fisketure, edb, musik, fælles projekter og vedligeholdelse af afdelingen. Direktoratet har supplerende oplyst at direktoratet forventer fuld beskæftigelse i snedkeriet i 2011 da direktoratet har udskiftning af celleinventar som et særligt indsatsområde for Jeg beder om at få oplyst om der på nuværende tidspunkt er fuld beskæftigelse i snedkeriet. Ad 3.2. Undervisning Siden sidste inspektion har Statsfængslet Møgelkær som foregangsinstitution indført VOKS (Vejlednings- Og KompetenceSystem). Modellen går i alt væsentlighed ud på at etablere mulighed for at de indsatte kan deltage i erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter så snart de starter deres afsoning. Det fremgår af det materiale som jeg modtog fra statsfængslet forud for inspektionen, at statsfængslet er godkendt til at gennemføre grundforløbet til en erhvervsuddannelse i samarbejde med forskellige erhvervsskoler. Jeg bad statsfængslet om at oplyse hvor mange indsatte der i øjeblikket er i gang med et grundforløb til en erhvervsuddannelse. Statsfængslet har oplyst at der i gennemsnit er ca. 6 indsatte i gang med et grundforløb til en erhvervsuddannelse. Pr. 1. november 2010 var 5 indsatte i gang med et grundforløb. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om statsfængslet på daværende tidspunkt havde anskaffet pc-baserede undervisningsprogrammer til læse- og talsvage indsatte.

10 9/23 Statsfængslet har oplyst at statsfængslet ikke selv har anskaffet undervisningsprogrammer til læse- og talsvage indsatte, men at statsfængslet har en aftale med VUC i Horsens om undervisning af denne gruppe indsatte. Undervisningen foregår i statsfængslet, men VUC i Horsens medbringer selv undervisningsmaterialer, herunder programmer til undervisning på statsfængslets computere. Statsfængslet har oplyst at så længe denne ordning fungerer tilfredsstillende, finder statsfængslet ikke at der er behov for at statsfængslet selv anskaffer programmerne. Under min samtale med talsmændene for de almindelige åbne afdelinger gav de udtryk for at den undervisning der tilbydes i statsfængslet, er for begrænset. Statsfængslets ledelse oplyste under inspektionen at afskedigelsen af den ene af statsfængslets lærere som følge af tvungne besparelser betød at undervisningen i dansk som andet sprog er bortfaldet, og at den øvrige danskundervisning er overtaget af statsfængslets resterende lærere. Ledelsen oplyste også under inspektionen at ledelsen havde prioriteret at fortsætte med VOKS, men at ledelsen nærmere ville overveje hvordan den almindelige undervisning og VOKS efter at den ene lærer var stoppet fremover skulle fungere. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om disse nærmere overvejelser konkret havde udmøntet sig i nogle tiltag. Statsfængslet har oplyst følgende: VOKS elever undervises på lige fod med øvrige indsatte. Alle indsatte mødes til vejledningssamtale/beskæftigelsessamtale på 2. dagen efter ankomsten til Møgelkær. Denne første samtale kan varetages af 3 personer tilknyttet fængslets skole, hvoraf den ene er skoleværkmesteren. Har den indsatte uddannelsesønsker/kursusønsker, tages der en ny samtale af en af de to vejledere på skolen, hvorefter der udarbejdes en plan for den indsattes afsoning, og der tages kontakt til relevant personale på fængslet for at få planen iværksat. Nedskæring i antallet

11 10/23 af lærere har medført, at et undervisningstilbud i fængslet til udlændinge med få danskkundskaber er stoppet pr. februar Nedskæringen er også årsag til, at skoleværkmesteren er blevet en af de tre personer, som tager første samtale med nyankomne, så vejledningen kan bibeholdes, samtidig med at undervisningstilbuddet bibeholdes mest muligt. Direktoratet og statsfængslet har efterfølgende telefonisk drøftet det forhold at undervisningstilbuddet til udlændinge med få danskkundskaber er ophørt fra februar Direktoratet ønskede at sikre sig at nedskæringen ikke indebærer at udlændinge med ingen eller få danskkundskaber generelt er afskåret fra undervisning. Direktoratet ønskede også at få indblik i omfanget af indsatte der måtte blive berørt af at tilbuddet ikke længere er tilgængeligt. Statsfængslet har over for direktoratet oplyst at indsatte med ingen eller få danskkundskaber stadig kan få frigang til at deltage i undervisning i dansk for udlændinge hvis de opfylder betingelserne for frigang. Statsfængslet har også oplyst at indsatte med få danskkundskaber har mulighed for at deltage i den almindelige undervisning i statsfængslet hvis det vurderes at de kan profitere heraf. Herudover har statsfængslet oplyst at det drejer sig om ganske få indsatte der ingen eller få danskkundskaber har og som samtidig ikke opfylder betingelserne for frigang. Under min samtale med talsmændene på de almindelige åbne afdelinger oplyste de at der er ventetid (ventelister) på at modtage undervisning hvilket medfører at de indsatte mister motivationen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med min inspektion af Statsfængslet på Kragskovhede den 22. og 23. marts 2007 oplyst at en 3-måneders ventetid på undervisning ikke er acceptabel. Direktoratet oplyste også at direktoratet i et brev af 19. december 2007 meddelte alle fængsler at direktoratet skal underrettes hvis ventetiden til skolegang er længere end 3 uger. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der er ventetid (ventelister) til undervisning og i bekræftende fald hvor lang ventetiden er.

12 11/23 Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der kan være ventetid til undervisning, og at det særligt gælder for undervisning i edb og matematik da disse fag er eftertragtede blandt VOKS-eleverne. Ventetiden varierer året igennem, men den overstiger normalt ikke 3 uger. Statsfængslet er opmærksom på problemet og indberetter årligt til direktoratet, jf. kravet i direktoratets skrivelse af 19. december Direktoratet har bedt statsfængslet om at uddybe ovenstående. Statsfængslet har supplerende oplyst at ventetiden bl.a. skyldes renoveringen af skolen i foråret Renoveringen betød at der i en periode ikke blev udbudt FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning), og at ventetiden til de øvrige udbudte fag derfor øgedes. Siden afslutningen af renoveringen i sommeren 2010 har statsfængslet igen udbudt FVU-undervisning, og ventetiden er derfor mindsket. Statsfængslet har videre oplyst at de indsatte i den halvåbne afdeling kan risikere at skulle vente over 3 uger på undervisning. Det skyldes ifølge statsfængslet at den halvåbne afdeling ofte har indsatte med relativt lange domme hvilket medfører at de optager undervisningspladserne i længere tid og hermed vanskeliggør optag af nye indsatte. Direktoratet har hertil anført følgende: Som udgangspunkt finder direktoratet det ikke tilfredsstillende, at der er indsatte, der må vente over 3 uger på at få undervisning. For så vidt angår undervisningen uden for den halvåbne afdeling konstaterer direktoratet, at ventetiden i foråret skyldtes en ekstraordinær situation, som ikke længere er aktuel. I forhold til de enkelte indsatte i grundforløb, der må vente på at deltage i EDB- og matematikundervisningen, finder direktoratet, at det i medfør af de generelle sparekrav, som er pålagt Kriminalforsorgen, undtagelsesvist må accepteres, at der opstår ventetider. Det vil dog blive indskærpet over for fængslet, at såfremt dette får karakter af et normalt mønster, skal direktoratet underrettes, så en dialog om mulige løsninger kan påbegyndes. For så vidt angår den potentielle ventetid på den halvåbne afdeling finder direktoratet ikke, at situationen er acceptabel, og direktoratet vil derfor gå i dialog med fængslet om mulige løsninger. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder direktoratets bemærkninger. Jeg beder direktoratet om at oplyse om resultatet af dialogen med statsfængslet.

13 12/23 Ad 4 Fritid Spørgsmålet om indsattes adgang til aviser og bøger mv., jf. straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 1 og 2, blev ikke nærmere drøftet under inspektionen, men statsfængslets bibliotek gav under inspektionen indtryk af at være velforsynet med bøger. Jeg bad statsfængslet om at oplyse hvordan statsfængslet lever op til bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 1, om ret til avislæsning mv. Statsfængslet har oplyst at de indsatte har mulighed for at holde sig orienteret gennem de daglige gratisaviser (metroxpress og 24timer) som kommer ud på afdelingerne. I weekender og på helligdage (hvor gratisaviserne ikke udkommer) får afdelingerne enten leveret BT eller Ekstrabladet. De indsatte har også mulighed for at holde sig orienteret via de tv-apparater som er opstillet i fællesstuer mv. og via de tv-apparater som er fastmonteret i de enkelte stuer. Alle statsfængslets tv-apparater har tekst-tv og nyhedsprogrammer på både dansk og engelsk. Statsfængslet har supplerende oplyst at statsfængslet er opmærksom på at de indsatte skal have medindflydelse på valg af aviser, og at talsmændene er orienteret om muligheden for at skifte avis. Statsfængslet har også oplyst at talsmændene vil tage spørgsmålet op på de indsattes afdelingsmøder og give personalet besked hvis de indsatte ønsker at skifte avis. I weekenderne købes aviserne (BT eller Ekstrabladet) i den lokale brugsforening, og det er derfor muligt (i weekenderne) at skifte avis uden at afvente udløbet af en eventuel abonnementsperiode. Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Spørgsmålet om udenlandske indsattes adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv., jf. bestemmelsens stk. 3, blev heller ikke nærmere drøftet under inspektionen. Jeg bad statsfængslet om at oplyse andelen af udenlandske indsatte (aktuelt og om muligt over en længere periode) og om hvorvidt disse indsatte har adgang til aviser, tidsskrifter og bøger i statsfængslet på deres eget sprog, jf. 58, stk. 3, i straffuldbyrdelsesloven.

14 13/23 Statsfængslet har oplyst at der den 3. november 2010 var 16 indsatte med udenlandsk statsborgerskab, men at det desværre ikke er muligt at oplyse tallet for en længere periode. Statsfængslet har også oplyst at der i statsfængslets bibliotek er mulighed for at låne udenlandsk litteratur, og at biblioteket er behjælpelig med at fremskaffe det nødvendige. Herudover har statsfængslet oplyst at der ikke har været ønsker om adgang til fremmedsprogede aviser mv., og at dette måske hænger sammen med at de udenlandske indsatte typisk har familie i Danmark og ofte har dansk som andet sprog. Statsfængslet har supplerende oplyst at det nødvendige dækker over både aviser, tidsskrifter og bøger, og at bibliotekaren er behjælpelig med at opfylde de indsattes ønsker inden for disse områder. Statsfængslet har også supplerende oplyst at biblioteket har åbent to aftener om ugen (mandag og torsdag). De indsatte i de åbne afdelinger har adgang til biblioteket mandag og torsdag fra kl til De indsatte på den halvåbne afdeling har særskilt adgang til biblioteket mandag fra kl til 19.00, og de indsatte på behandlingsafdelingen har særskilt adgang til biblioteket torsdag fra kl til Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger og bekræftet at det ikke er muligt at oplyse antallet af udenlandske statsborgere blandt indsatte over en længere periode, men at der stikprøvevis kan udtrækkes data herom for enkelte datoer. Direktoratet har supplerende oplyst at der den 10. november 2010 var 15 indsatte med udenlandsk statsborgerskab, og at antallet den 17. november 2010 var 14 indsatte. Jeg har noteret mig statsfængslets og direktoratets oplysninger. Jeg går ud fra at det vil være muligt at få udskrift af (dele af) fremmedsprogede aviser fra internettet hvis der fremsættes ønske herom. De indsatte bør i så fald bør orienteres om denne mulighed. Under min samtale med talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste de at de tilbudte fritidsaktiviteter i statsfængslet eksempelvis løbeture uden for statsfængslets område ofte aflyses, og at det i høj grad skyldes at det er frivilligt for personalet om de vil dyrke fritid med de indsatte. Talsmændene oplyste også at der kun er en lille håndfuld fængselsbetjente som dyrker fritid med de indsatte, og at frivillighedskonceptet derfor er problematisk.

15 14/23 Statsfængslets ledelse oplyste under den afsluttende samtale at ledelsen havde et ønske om at ansætte en fritidskoordinator, men at dette ikke var muligt på grund af de besparelser som statsfængslet var blevet pålagt. Ledelsen oplyste imidlertid at ledelsen var opmærksom på at fritiden i statsfængslet kunne forbedres, og at ledelsen nærmere ville overveje frivillighedskonceptet. Jeg bad om at modtage en kopi af de seneste (ugentlige) oversigter over fritidsaktiviteter for de enkelte afdelinger, og jeg bad i den forbindelse statsfængslet om at oplyse om nogle af de planlagte aktiviteter var blevet aflyst. Jeg har i den forbindelse modtaget kopi af fritidsoversigter for uge (2010). Statsfængslet har oplyst at der i denne periode var to aflysninger (en løbetur og en svømmetur), og at begge aflysninger skyldtes manglende personale på grund af ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse resultatet af overvejelserne af frivillighedskonceptet. Statsfængslet har oplyst at alle fængselsbetjente som udgangspunkt skal deltage i fritidsaktiviteter med de indsatte, og at der ikke er tale om egentligt frivillighedskoncept. Statsfængslet tilstræber blot at de fængselsbetjente som har en særlig interesse og forudsætning for at gennemføre en given aktivitet, står for afholdelsen heraf. De fængselsbetjente som derimod ikke har særlige interesser eller forudsætninger for at gennemføre en aktivitet, benyttes oftest som ledsagere ved aktiviteter uden for statsfængslets område. Statsfængslet har også oplyst at statsfængslet siden september 2009 har haft en procedure hvorefter fængselsbetjentene skal meddele afdelingslederen eller vagthavende hvis de ønsker at aflyse en fritidsaktivitet. Afdelingslederen eller vagthavende tager herefter stilling til om fritidsaktiviteten skal aflyses eller ej. Denne procedure har ifølge statsfængslets opfattelse medført at det er ganske få fritidsaktiviteter som aflyses da det typisk er muligt at finde andre løsninger så statsfængslet både kan afvikle planlagte fritidsaktiviteter med de indsatte og varetage ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver.

16 15/23 Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om afviklingen af fritiden i statsfængslet generelt er forbedret i forhold til situationen på inspektionstidspunktet. Statsfængslet har oplyst at afviklingen af fritiden ikke er generelt forbedret i forhold til situationen på inspektionstidspunktet. Statsfængslet har også oplyst at talsmændene jævnligt opfordres til at komme med forslag til nye fritidsaktiviteter. Talsmændene mener dog at der er nok tilbud om fritidsaktiviteter, men at det var problematisk hvis planlagte aktiviteter aflyses. Direktoratet har særligt under henvisning til statsfængslets oplysninger om at ganske få fritidsaktiviteter aflyses henholdt sig hertil. Ad Beløbsgrænse mv. Talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste at de indsatte efter endt udgang kun må medbringe en pose med madvarer til en værdi af 250 kr., og at talsmændene ønsker at få hævet denne beløbsgrænse. Talsmændene ønskede også at besøgende i statsfængslet får mulighed for at medbringe lidt madvarer til den indsatte. Statsfængslets ledelse tilkendegav under den afsluttende samtale at ledelsen nærmere ville overveje talsmændenes ønsker, herunder om beløbsgrænsen på 250 kr. eventuelt kan hæves. Jeg bad statsfængslet om at oplyse resultatet af disse overvejelser. Statsfængslet har oplyst at beløbsgrænsen er ændret fra 250 kr. til 300 kr. Jeg har noteret mig at beløbsgrænsen er hævet til 300 kr. Jeg beder fortsat statsfængslet om også at oplyse resultatet af overvejelserne om besøgendes mulighed for at medbringe lidt madvarer til den indsatte.

17 16/23 Ad De kvindelige indsattes særlige behov Talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste bl.a. at de kvindelige indsatte efterspurgte større diskretion i forbindelse med indkøb af hygiejneprodukter (tamponer m.m.). Under den afsluttende samtale oplyste statsfængslets ledelse at det kan aftales med købmanden at varer forudbestilles og medbringes i en pose som afleveres til den enkelte, og at dette ville øge diskretionen. Ledelsen oplyste også at der tidligere havde været indgået en aftale med købmanden om en sådan ordning. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der på ny er indgået en sådan aftale med købmanden. Statsfængslet har oplyst at ordningen fortsat eksisterer, og at talsmændene på alle afdelinger har fået meddelelse herom. Ad Anmodningssedler Under inspektionen beklagede talsmændene for de almindelige åbne afdelinger manglen på tilbagemeldinger på de indsattes skriftlige henvendelser (anmodningssedler). Ledelsen oplyste under den afsluttende samtale at der efter fast praksis holdes en samtale med den indsatte inden for en uge efter aflevering af en anmodningsseddel, og at den indsatte i forbindelse med afleveringen af en anmodningsseddel får en skriftlig kvittering. Da det er vigtigt at alle anmodningssedler ekspederes hurtigst muligt, bad jeg statsfængslet om at oplyse om statsfængslet har en suppleantordning som sikrer at henvendelser som er adresseret til en ansat som er fraværende, ekspederes af en anden. Statsfængslet har oplyst statsfængslet ikke har en sådan ordning, men at statsfængslet er opmærksom på problemet. Statsfængslet arbejder pt. på både at revidere den eksisterende vejledning om ekspedition af anmodningssedler og vejledningen om den interne postekspedition med henblik på at indarbejde suppleantordninger i disse vejledninger.

18 17/23 Jeg beder statsfængslet om at oplyse om revisionen af vejledningerne er færdig. I bekræftende fald beder jeg om at modtage en kopi af de reviderede vejledninger. Ad Behandlingsfaciliteter Under min samtale med talsmanden for behandlingsafdelingen O oplyste han at afdelingens opholdsstue der benyttes af alle indsatte og personale på én gang til behandling mv., er for lille. Jeg bad om statsfængslets bemærkninger til det som talsmanden havde anført om at behandlingsfaciliteterne på afdelingen er for små, herunder om der er mulighed for at afhjælpe problemet. Statsfængslet har oplyst at statsfængslet siden inspektionen har flyttet to køle/fryseskabe fra det rum som fungerer som behandlings-, spise og opholdsrum til afdelingens køkken. Dette har givet en smule bedre plads. Statsfængslet har ingen planer om at udvide afdelingen. Jeg har noteret mig statsfængslets oplysninger, herunder at der nu er en smule bedre plads, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad 6.1. Købmand, forplejning Det fremgår bl.a. af husordenen for afdeling O at de indsattes private indkøb (kioskvarer m.m.) kan foretages tirsdag, onsdag og torsdag i statsfængslets købmandsbutik mod levering af en bestillingsseddel til personalet på afdelingen. Bestillingssedlen skal afleveres til personalet senest kl på de nævnte ugedage. Ifølge statsfængslets oplysninger bruges ordningen med bestillingssedler ikke i praksis da de indsattes private indkøb i stedet foretages med personaleledsagelse de nævnte dage. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om statsfængslet på den baggrund havde overvejet at ændre husordenen. Statsfængslet har oplyst at de indsatte på afdeling O handler mandag og fredag hos købmanden med personaleledsagelse, og at de tirsdag, onsdag og torsdag kan bestil-

19 18/23 le varer via bestillingssedler. Denne ordning fremgår af afdelingens vedlagte husorden og følges også i praksis. Statsfængslet finder derfor ikke behov for at ændre afdelingens husorden, og statsfængslet har beklaget at statsfængslet ikke meddelte dette i sit brev af 1. september 2010 om de faktiske forhold. Under den indledende samtale med ledelsen fik jeg oplyst at der hver tredje måned afholdes købmandsudvalgsmøder, og at fællestalsmanden for de almindelige åbne afdelinger har mulighed for én gang ugentligt at tale med købmanden. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om talsmændene for afdelingerne K-L og O også har mulighed for (én gang ugentligt) at tale med købmanden. Statsfængslet har oplyst at talsmændene for afdelingerne K-L og O ikke er omfattet af aftalen om at småproblemer som kan ordnes her og nu kan vendes med købmanden. Det skyldes at mødet afholdes på det tidspunkt hvor købmanden kommer med nye vareforsyninger, og at talsmændene for afdelingerne K-L og O af ordens- og sikkerhedsmæssige årsager ikke kan mødes med købmanden samtidig med en talsmand fra en af de almindelige åbne afdelinger. Statsfængslet har for at løse problemet aftalt med købmanden at talsmændene for afdelingerne K-L og O også har mulighed for at få et møde hvis der er konkrete ønsker og behov herfor. Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der senest har været afholdt et sådant møde mellem købmanden og talsmanden for afdeling O den 27. oktober Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at talsmændene for afdelingerne K-L og O nu også har mulighed for at få en samtale med købmanden. Ad 6.2. Euforiserende stoffer Under inspektionen blev det oplyst at der jævnligt foretages undersøgelse af de indsatte og deres stuer, og at narkohunde ofte også uanmeldt undersøger statsfængslet. Herudover aflægger de indsatte urinprøver til kontrol for stoffer. Ifølge statsfængslets resultatkontrakt for 2010 skulle statsfængslet gennemføre urinprøvekontroller.

20 19/ af disse urinprøvekontroller skulle foretages på behandlingsafdelingen O. Herudover skulle mindst 385 urinprøvekontroller udtages som tilfældige stikprøver. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om praksis for udtagelse af de indsatte til stikprøvekontrol. Statsfængslet har oplyst at den ansvarlige afdelingsleder kontinuerligt lader urinprøvemodulet i klientsystemet udtage et antal indsatte fordelt på statsfængslets afdelinger (undtagen behandlingsafdelingen O). Udtagelsen er dog ikke helt tilfældig da dato, klokkeslæt og afdeling angives i klientsystemet for at opnå en ensartet fordeling mellem statsfængslets afdelinger. Ad 7. Rapportgennemgang I den ene af de 7 sager hvor jeg modtog en (efterfølgende) forhørsprotokol fremgik det at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab blev afsluttet den 22. december 2009 efter endt forhør. Den vedhæftede forhørsprotokol vedrørte (imidlertid) et forhør der blev afholdt den 8. februar Det drejede sig om sagen med j.nr. 2009/204/ Jeg bemærkede at den vedhæftede forhørsprotokol ses at vedrøre et andet forhold. Da det fremgår af sagen at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab blev afsluttet efter endt forhør, gik jeg ud fra at der havde været afholdt et forhør i sagen. Jeg bad om at få oplyst om det var korrekt forstået, og jeg bad i bekræftende fald om at modtage det forhørsnotat som vedrører denne sag. Statsfængslet har beklaget at der fejlagtigt blev afleveret et forkert forhørsnotat, og jeg har nu modtaget det rette forhørsnotat i sagen. Statsfængslet har også oplyst at det er korrekt forstået at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab efter straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 2, jf. 63, stk. 1, nr. 1, ophørte efter forhøret. Jeg har noteret mig statsfængslets oplysninger og gennemgået det fremsendte forhørsnotet. Jeg foretager mig herefter ikke mere.

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Den 29. september 2010 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0063-6280/TAN 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Generelt...

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 748 Offentligt Den 29. september 2010 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0063-6280/TAN 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009

Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009 Den 16. februar 2011 Inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 8. juni 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-1470-628/PH Indholdsfortegnelse Ad 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 2 Ad 2.1. Den halvåbne afdeling...

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011

Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00346-13/PH 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Udearealer... 3 Ad 4.1. Arbejde... 4 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere