Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт"

Transkript

1 4. Danske Tjukotka Ekspedition 4. Danish Chukotka Expedition ~ 4 Датская Чукотская Экспедиция Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт Bent Nielsen

2 København 2004 Udgiver: Danske Tjukotka Ekspeditioner Ruthsvej 3, 2900 Hellerup (+45)

3 Indhold Introduktion 5 Geografi og rejse 7 Ekspeditionsgruppens arbejdsprogram 8 Daria Morgounova: sprog og kulturel identitet 9 Kira Jääskeläinen: oprindelige folk og massemedier 13 Ekspeditionsdeltagerne 15 Sponsorer og samarbejdspartnere 16 Fotodokumentation 17 Information / kontakt 21 Portrætter 22 3

4 4

5 Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции Introduktion Under overskriften Danske Tjukotka Ekspeditioner er der nu for fjerde gang gennemført et dansk-baseret feltarbejde blandt eskimoer og tjuktjere på Tjukotka-halvøen i det nordøstlige Rusland. 4. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført fra midten af september til begyndelsen af november 2005 og præsenteres detaljeret på de følgende sider. I den oprindelige projektbeskrivelse for DTE4 var overskriften: Velfærd, sprog og identitet kombineret med et kulturformidlende projekt vedrørende Knud Rasmussen. Men som følge af manglende økonomisk støtte måtte projektets indhold reduceres og kun to af den oprindelige femmandsgruppe gennemførte selve ekspeditionen: Daria Morgounova (DM), der overtog det praktiske ansvar undervejs, og Kira Jääskeläinen (KJ); hertil kommer at undertegnede (BN) som leder af Danske Tjukotka Ekspeditioner har deltaget i forberedelserne til ekspeditionen og i diverse opfølgning efter ekspeditionens afslutning. 5. Danske Tjukotka Ekspedition forventes gennemført juli-august 2006, hvor der bliver fulgt op på de temaer, som ikke kunne realiseres i Forarbejdet hertil er gjort af DM, hvilket betyder, at mange praktiske detaljer vedrørende indrejse, kontakt-personer mm. allerede er på plads. Yderligere information fås ved henvendelse til DTE (se side 21) eller gruppens hjemmeside (www.connexion-dte.dk), som løbende ajourføres. 1. Danske Tjukotka Ekspedition (1998) var et pionerprojekt, hvor forholdsvis mange resurser blev brugt på at etablere kontakter og opnå et grundlæggende kendskab til området og dets befolkning. Den faglige indsats koncentreredes om den eskimoiske minoritets bestræbelser på at revitalisere elementer af deres præ-sovjetiske eskimoiske kultur. 2. Danske Tjukotka Ekspedition (2001) byggede videre på og udvidede den forskningsmæssige platform, der var et resultat af arbejdet i Forskningen i 2001 vedrørte primært den komplicerede demografiske situation i Providenija rajon samt relationerne mellem elite og menigmand. Sideløbende hermed blev de første skridt taget til at udbygge relationerne mellem den eskimoiske befolkning i Tjukotka og inuit i Grønland. 5

6 3. Danske Tjukotka Ekspedition (2003) blev organiseret efter et overordnet princip om dels at udfylde huller i det materiale, der tidligere var indsamlet, og dels at åbne nye undersøgelsesområder med relevans for den allerede etablerede viden: administrations- og erhvervsstrukturer blev grundigt undersøgt, og hertil føjedes introducerende forskning vedrørende kvindernes særlige forhold og det eskimoiske sprogs identitetsskabende betydning. Desuden formidlede ekspeditionsgruppen direkte kontakt mellem Sisimiut kommune i Grønland og Providenija rajon i Tjukotka i form af en venskabsbyaftale. Formålet med nærværende ekspeditionsrapport er at give et generelt indtryk af ekspeditionsgruppens forskningsmål, arbejdsform og umiddelbart opnåede resultater. Ekspeditionens endelige resultater publiceres indenfor de næste 1-2 år i form af en ph.d.- afhandling, et kandidat-speciale og artikler i relevante tidsskrifter. Diverse publikationer vil løbende blive præsenteret på Danske Tjukotka Ekspeditioners hjemmeside: Bent Nielsen ESKIMOLOG, PH.D. Hellerup 28. januar

7 Geografi og rejse KØBENHAVN Tjukotka PROVIDENIJA ANADYR MOSKVA RUSLAND Figur 1: Ekspeditionsgruppens rejserute fra København til Tjukotka PROVIDENIJA NOVOE TJAPLINO INAGHPIK Figur 2: Ekspeditionsgruppens rejser og opholdssteder i Providenskij rajon. Providenija er centrum i en rajon med 5 bygder, hvoraf Novoe Tjaplino er den ene. Flertallet her er eskimoer, og fangerne herfra benytter Inaghpik som base for fangst på hvaler og hvalrosser. 7

8 Ekspeditionsgruppens arbejdsprogram PERIODE LOKALITET DELTAGER AKTIVITETER september september september 28. september 6. oktober oktober oktober oktober 21. oktober oktober 27. oktober 28. september - 8. oktober oktober oktober 25. oktober 3. november november november 10. november november København Moskva - Anadyr Anadyr Anadyr - Providenija Providenija Novoe Tjaplino Inaghpik Novoe Tjaplino Providenija - Anadyr Anadyr Anadyr Moskva - København Providenija Novoe Tjaplino Inaghpik Novoe Tjaplino Providenija DM + KJ DM + KJ DM + KJ DM DM DM DM DM DM DM KJ KJ KJ KJ KJ Rejse med fly Registrering hos regionale myndigheder, Beringia Days Conference, interviews, Ergav Festival, møder med diverse organisationer i Anadyr samt regionale radio/tv, Nordens Sportsfestival, interviews til radio og TV, spørgeskemaundersøgelse. Rejse med skib Indkvartering hos Eskimoernes Organisation, registrering hos regionale myndigheder, interviews, spørgeskema-undersøgelser på skole og teknisk skole, besøg på statistisk kontor Interviews, deltagerobservationer, yupiksprog-aftner, spørgeskemaundersøgelse på skolen, besøg i børnehave, traditionel dans Deltagerobservationer og samtaler i forbindelse med hval- og hvalrosfangst Interviews, transskriptioner, arkivarbejde på administrationskontoret, yupik-sprog-aftner, traditionel dans Rejse med bil, båd og fly Anadyr Museum og Bibliotek, opfølgning på spørgeskemaundersøgelse, interview til lokalradio, Beringia Park Administration, interviews med E. Zdor (TjAZTO) og N. Ettyne (AKMNS), Rejse med fly Deltagelse i Pensionisternes Festdag, besøg på museum og lokal avisredaktion, interviews Interviews, besøg i børnehave, traditionel dans, deltagerobservationer, yupik-sprogaftner, Deltagerobservationer og filmoptagelser i forbindelse med hval- og hvalrosfangst, interviews Deltagerobservationer og interviews, traditionel dans Besøg på museum og folkeskole. Ruslands Enigheds Festdag Anadyr KJ Interview til Tjukotkas regionalradio Anadyr Moskva Moskva Helsinki - København KJ KJ Rejse med fly Rejse med tog og fly 8

9 Daria Morgounova: sprog og kulturel identitet Russiske eskimoers sprog og identitet er gennem det sidste århundrede kendetegnet ved en voldsom forandring, hvilket primært skyldes et vedvarende pres fra andre etniske grupper. I sovjettidens sidste år intensiveredes denne proces, og fra begyndelsen af 1990-erne ændredes situationen bl.a. som følge af de genfundne relationer til de eskimoiske frænder i Alaska. Formål Det overordnede formål med forskningsprojektet er at undersøge relationen mellem kulturel identitet og sprog blandt yupik-eskimoerne på begge sider af Beringstrædet. Der bliver sat fokus på henholdsvis sprogets rolle for eskimoernes selvopfattelse og på den eskimoiske identitets betydning for sprogets overlevelse. Formålet med selve feltarbejdet var at undersøge de ændringer, der gennem de sidste år er foregået med den eskimoiske befolknings brug af deres sprog. Desuden skulle undersøgelsen indkredse de faktorer, der har givet sproget dets nuværende plads og form som en del af den eskimoiske identitet herunder både eksterne påvirkninger og eskimoers egne strategier for bevarelse og udvikling af sproget. Endelig forventes projektet at give en bredere forståelse af russiske eskimoers identitet samt identitetens betydning for eskimoisk kultur og sprog i almindelighed. Metode På forhånd var bygderne Novoe Tjaplino, Sireniki og Uelkal udvalgt, som mål for undersøgelserne, idet det kun er i disse bygder, den eskimoiske befolkningsgruppe udgør omkring halvdelen af befolkningen; desuden byen Providenija og provinshoved-staden, Anadyr. Da dette feltarbejde byggede videre på indsamlede data fra 2003, blev den metodiske hovedvægt lagt på 1) kvalitative forskningsinterviews og 2) en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse på skoler og uddannelsesinstitutioner. De to metodiske tilgangsvinkler var tænkt samordnet ved løbende at analysere de besvarede spørgeskemaer og derefter følge op med opklarende interviews. Spørgeskemaerne skulle give indblik i de unges kendskab til det eskimoiske sprog: hvordan, hvornår og i hvilket omfang bruges det. Hensigten med den kvalitative undersøgelse var at få besvaret spørgsmål vedrørende den eskimoiske befolknings egen forståelse af relationen mellem identitet og sprog. Forløb Anadyr. Der var på forhånd planlagt et kort ophold i Anadyr med bl.a. deltagelse i den internationale konference: Beringia Days Af forskellige praktiske årsager blev opholdet imidlertid forlænget, hvilket skulle vise sig også at være en metodisk fordel. Der blev her skabt og udbygget 9

10 mange kontakter, som blev vigtige for det videre arbejdet og for Danske Tjukotka Ekspeditioners fremtidige arbejde i Tjukotka. Mit projekt blev mødt med stor interesse af myndigheder, oprindelige folks organisationer og ikke mindst af Tjukotkas radio og TV. Jeg fik desuden mulighed for i Anadyr at gennemføre enkelte interviews og en større spørgeskemaundersøgelse. Providenija. Roman A. Abramovitj tiltrådte som guvernør for Tjukotka i december 2000, og siden da har både Anadyr og mange små bygder undergået store forandringer i positiv retning, særligt hvad angår infrastruktur og boliger. Men Providenija, der er karakteriseret ved sine grå, nedslidte betonbyggerier fra sovjettiden, er siden DTEs første ophold i 1998 næsten uforandret bortset fra, at indbyggerantallet er betydeligt reduceret. I Providenija gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse på den lokale skole og på Teknisk Skole og supplerede dette med en del kvalitative interviews samt indhentning af statistisk materiale på administrationens kontorer. Novoe Tjaplino. Den største del af min undersøgelse kom til at foregå i bygden Novoe Tjaplino. På grund af tidspres (bl.a. det forlængede ophold i Anadyr) måtte vi helt opgive at rejse til Uelkal, og mine forsøg på at komme til bygden Sireniki fejlede også, bl.a. fordi arrangement af transport dertil ville lægge krav på alt for mange resurser. Men min ankomst til bygden Novoe Tjaplino føltes næsten som at komme hjem, selvom der var sket en del forandringer med bygdens udseende, dens økonomi og sociale liv siden sidst. Jeg kender så mange dér, og mange viste stor glæde ved at se mig igen. Det første jeg bemærkede var, at der ved indkørslen til bygden er bygget en ny administrationsbygning, hvor Tjukotkas regionalflag lystigt flagrede i vinden. Den gamle administrationsbygning er nu taget i brug som en slags forsamlingshus, hvor der er traditionel dans nogle aftner om ugen, diskotek i weekenderne og te-drikning på eskimoisk vis hver mandag og tirsdag. Alle beboelseshuse (næsten) fra sovjettiden er nu væk, og foruden de 46 nye huse, jeg så i 2003, er der nu bygget yderligere 54 huse. Der er også en ny sundhedsklinik, og et nyt varmeværk er under opførelse. Et meget talende eksempel på bygdens nye økonomiske standard er toiletpapir! Da vi boede i Novoe Tjaplino i 2003, måtte vi bestille toiletpapir fra Providenija; men her i 2005 kunne man vælge mellem 4-5 forskellige slags af nogenlunde samme kvalitet som hos en dansk købmand. I modsætning til de positive ændringer i bygdens økonomi, havde det sociale liv undergået en negativ udvikling. Kvinderådet og skolerådet, som tidligere havde spillet så stor en rolle, var helt ophørt med at eksistere. Også ældrerådet var usynligt. Til gengæld fik jeg indtryk af, at der var flere unge mennesker i bygden end i Desværre var mange af disse ikke i stand til at forsøge sig selv; men boede hos deres forældre, og var ofte involveret i alkoholmisbrug. Meget af min tid i Novoe Tjaplino gik med at blive ajourført med alle de ændringer, der var foregået i 10

11 løbet af de 2½ år, jeg havde været borte. Sideløbende med alle de personlige besøg opsøgte jeg skolen, børnehaven og administrationen foruden de forskellige arrangementer, der bød sig i den tid, jeg havde til rådighed i bygden. I særlig grad var te-aftnerne interessante for mit projekt. Jeg var med så ofte, det lod sig gøre og medbragte hver gang optageudstyr, fordi samtalerne ved disse arrangementer foregik på eskimoisk. I skolen gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse og deltog nogle gange i yupik-sprog-undervisningen. Både i Novoe Tjaplino og øvrige steder boede jeg hos oprindelige folk og opnåede derigennem en dybere forståelse af dagliglivet i bygden og i hjemmene. I løbet af mit samlede ophold i Tjukotka fik jeg optaget 16 interviews og indsamlet 15 eskimoiske fortællinger/eventyr samt personlige historier om eskimoernes forfædre, deres liv og traditioner og ikke mindst om deres relation til den eskimoiske befolkning i Alaska. Frustrationer undervejs. Allerede i løbet af den første uges tid i Tjukotka stod det klart, at jeg måtte justere mit ambitionsniveau. Den væsentligste årsag hertil var, at jeg måtte arrangere en række af de praktiske ting, som på de tidligere ekspeditioner var fordelt på flere deltagere. Arbejdet med registrering hos myndighederne, anskaffelse af opholds- og forskningstilladelse i bygderne, organisation af interne rejser, besøg hos diverse organisationer, samt etablering af yderligere kontakter i administrationen og på uddannelsesinstitutioner tog betydeligt mere tid, end jeg havde regnet med. Selvom der gik meget tid med dette, blev jeg positivt overrasket over, at myndighederne på så mange måder viste stor hjælpsomhed. De mange møder og kontorbesøg resulterede efterhånden i en række personlige bekendtskaber, der blev en slags netværk, som fik afgørende betydning for det fortsatte arbejde. Gennem netværket fik jeg arrangeret indrejsetilladelse til Providenskij rajon, adgang til statistisk materiale og kom desuden i kontakt med en række personer, som havde betydning for den videre forskning. Også på en anden måde måtte jeg erkende, at tiden er presset i løbet af et feltophold: det blev umuligt at nå en løbende bearbejdning af alle indsamlede data; en del transskription og dataanalyse måtte udsættes til jeg var tilbage i København. En anden væsentlig frustration undervejs var af metodisk art. Jeg mødte mange, som jeg kendte fra tidligere og som gerne ville videregive erfaringer, som de mente havde relevans for mit projekt. Mange ville gerne snakke, men en del ønskede ikke at medvirke i et egentligt interview med brug af optageudstyr. Jeg måtte derfor hele tiden medbringe skriveblok og være parat til at stenografere ved enhver lejlighed. Det, at jeg ikke kunne bruge mit optageudstyr, hver gang jeg talte med folk, var nok den største frustration i løbet af feltarbejdet. Der er derfor også klar forskel 11

12 i mine data afhængigt af, om der er tale om transskriberede kvalitative interviews eller blot faceto-face samtaler med folk, hvor jeg samtidig eller bag efter har nedskrevet efter hukommelsen. Anvendelse Mit ph.d.-projekt og Danske Tjukotka Ekspeditioners arbejde præsenterede jeg på ovennævnte konference, Beringia Days 2005, i Anadyr. I fortsættelse af konferencen udgives en bog på russisk og engelsk, hvor også en artikel om mit projekt bliver publiceret. Desuden fortalte jeg i en direkte TV-udsendelse på Tjukotkas regionale TV om Danske Tjukotka Ekspeditioner, om den eskimoiske befolkning i Grønland og om forskningen i eskimologi ved Københavns Universitet. Sammen med data fra et tidligere og et senere feltarbejde skal materialet fra dette ophold danne empirisk baggrund for en ph.d.-afhandling ved Afdeling for Minoritetsstudier, Købenavns Universtitet. Data fra feltarbejdet vil også indgå i et IPY-projekt (International Polar Year) vedrørende sprogplanlægning (Language Planning for Eskimo-Aleut and Sáme Languages, LPEASL), der foregår som et samarbejde mellem forskere fra bl.a. Canada, Danmark, Norge, Rusland, og USA. Feltarbejdets resultater bliver desuden præsenteret i Det Grønlandske Hus i København og vil indgå i undervisningen på Københavns Universitet fra foråret

13 Kira Jääskeläinen: oprindelige folk og massemedier Formål feltarbejdets hovedformål var at undersøge hvilke massemedier, der findes i Tjukotka, hvordan massemedierne bruges af den oprindelige befolkning og hvilken rolle de spiller i dagliglivet. Metode Med udgangspunkt i undersøgelsens formål blev to kategorier af mennesker defineret som undersøgelsen fokus: dels medieproducenterne og dels medieforbrugerne blandt oprindelige folk. Derfor var det hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen indenfor en række geografiske områder med forskellige sociale, infrastrukturelle og demografiske strukturer: regionshovedstaden Anadyr, rajons-centret Providenija samt bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki. I byerne blev regionale og lokale medieredaktioner og institutioner besøgt med henblik på at opnå større viden om organisationsformer og arbejdsmetoder. I bygderne var de anvendte metoder primært deltagerobservation og kvalitative interviews som redskaber til at indkredse og beskrive medieforbrugernes anvendelse af og relation til massemedierne. Som supplement til denne klassiske antropologiske metode var der medbragt et professionelt videokamera i forventning om at kunne optage tilstrækkeligt materiale til at producere et kort dokumentarprogram om oprindelige folks kultur og traditioner. Forløb Feltarbejdet begyndte i provinshovedstaden, Anadyr, hvor Tjukotkas største massemedier findes: TV, radio og en avis for hele Tjukotka. Der er her tale om forholdsvis små redaktioner omtrent som lokale radio- og TV-stationer i Danmark. I Anadyr besøgte jeg den lokale afdeling af Ruslands statslige TV og radio VGTRK [Все-Государственная Теле Радио Компания], den kommercielle Radiostation Purga [Пурга], samt avisen Krajnij Sever [Крайний Север]. Alle steder mødte jeg stor imødekommenhed og hjælpsomhed både i forbindelse med interviews, arkivadgang og anden relevant information. Jeg fik her mine første konkrete kontakter til journalister og redaktører, og jeg opnåede derigennem et generelt overblik over medierne i Tjukotka. Det var umiddelbart et andet billede end det, jeg havde forventet. Under mine forberedelser i Danmark havde jeg koncentreret mig om den eskimoiske minoritet; men det viste sig hurtigt, at der kun var en enkelt redaktion i Anadyr, der producerede udsendelser på eskimoisk: den lokale afdeling af Ruslands statsradio, VGTRK. Der var betydeligt flere medietilbud til tjuktjere, der udgør den største gruppe af oprindelige folk i Tjukotka: ca.10% af befolkningen. Jeg valgte derfor at ændre problemstillingen i min afhandling undervejs til at omfatte både eskimoer og tjuktjere. I 13

14 Anadyr fik jeg mulighed for at interviewe flere journalister og redaktører, både for audiovisuelle og trykte medier. Den anden del af undersøgelsen foregik i Providenskij rajon 1, hvor vi havde planlagt at besøge byen Providenija og bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki. Planlægningen viste sig imidlertid ikke at slå til, da transport i Tjukotka altid er afhængig af vejrforholdene. Her en tålmodighed en vigtig ting. De manglende transportmuligheder betød, at vi måtte opgive at komme til Sireniki; til gengæld fik vi mulighed at besøge den fangsthytte, havdyrfangere fra bygden Novoe Tjaplino benytter som udgangspunkt for fangst på hvaler og hvalrosser i løbet af sommersæsonen. Også her, hvor fangerne levede forholdsvis isoleret fra omverdenen, mødte jeg stor venlighed og åbenhed. Men det var, som om folk ikke var interesserede i de problemstillinger, jeg præsenterede dem for. Selvom resultaterne af mine deltagerobservationer og interviews i nogen grad viste sig at være negative i forhold til planen for mit feltarbejde, fastholdt jeg dog min problemstilling, idet et negativt resultat i sig selv er betydningsfuldt. Det umiddelbart negative resultat har bidraget til at give mig et mere alsidigt billede af situationen og til at give mig en dybere indsigt i de forhold, der faktisk har betydning for befolkningen. Det negative resultat gav også anledning til at se på problemstillingen fra en anden vinkel for der igennem at finde andre forklaringsmodeller. Opholdet i Inaghpik bød på helt særlige muligheder for at foretage videooptagelse, idet perioden faldt sammen med gråhvalernes efterårsmigration ned gennem Beringstrædet. I denne periode er fangerne ofte på havet, og jeg fik lov at følge med dem. Det gav enestående muligheder for spændende naturoptagelser, idet vi kom tæt på både hvaler og hvalrosser. Samtidigt var det en god mulighed for at lære mere om fangernes arbejdsmetoder og deres dagligdag ude på havet. Anvendelse Det indsamlede materiale fra feltarbejdet i Tjukotka skal bruges som empirisk grundlag for en specialeafhandling på Afdeling for Østeuropastudier. I afhandlingen vil jeg analysere forholdet mellem oprindelige folk og massemedier, hvor problemstillingen især berører følgende to områder: 1. Hvilke muligheder har oprindelige folk for at udtrykke sig i massemedierne? 2. Hvordan udnyttes disse muligheder med henblik på at fremme oprindelige folks sag i politisk og kulturel sammenhæng? Situationen i Tjukotka vil blive sammenlignet med situationen blandt samerne i Finland, hvor der på et senere tidspunkt vil blive gennemført et kortere feltarbejde. 1 En rajon [район] kan omtrentligt sammenlignes med en grønlandsk kommune. 14

15 Ekspeditionsdeltagere Daria Morgounova - er ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Minoritetsstudier, Københavns Universitet. DM, der er født i Hviderusland, taler flydende russisk og dansk. DM undersøger i sit ph.d.-projekt relationen mellem sprog og kulturel identitet blandt yupik-eskimoer i Tjukotka (Rusland) og på Saint Lawrence Øen (USA). Som ekspeditionens praktiske koordinator, arrangerede DM indrejsetilladelser, transport og indkvartering. Kira Jääskeläinen - er specialestuderende ved Afd. for Østeuropastudier ved Københavns Universitet. KJ, der er født i Polen og opvokset i Finland, taler flydende dansk og russisk. KJs specialeafhandling vedrører relationerne mellem oprindelige folk og massemedier med særligt fokus på samer i Finland og tjuktjere og eskimoer i Tjukotka. KJ agter desuden at redigere en kort dokumentarfilm om fangstkulturen i Tjukotka. 15

16 Sponsorer og samarbejdspartnere 4. Danske Tjukotka Ekspedition har på mange måder modtaget støtte og hjælp til projektets gennemførelse. Uden denne støtte ville ekspeditionen ikke være gennemført og den omfattende datamængde ikke indsamlet. Ekspeditionsgruppen ønsker derfor at udtrykke sin taknemlighed til de mange fonde og samarbejdspartnere, der har muliggjort en heldig gennemførelse! SAMARBEJDSPARTNER Det grønlandske Selskab Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, Københavns Universitet, Humanistisk Fakultets Fond for Individuelle Studierejser Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, ph.d.-studienævnet OKO Pankki Säätiö, Finland OP-ryhmän tutkimussäätiö, Finland Majak Film, Danmark Kulturfonden Danmark-Grønland Dron. Margrethes og Prins Henriks Fond Det Kongelige Grønlandsfond Kong Frederiks og Dronning Ingrids Fond Knud Rasmussen Fondet Friluftsland Fjeld & Fritid Departement for Ungdom, Kultur, Sport og Turisme i Anadyr Sammenslutningen af Nordens oprindelige, Fåtallige Folk i Tjukotka [АКМНС] Nationalparken Beringia i Tjukotka Eskimoernes Organisation, yupik / formanden Ljudmila Ainana Providenija Rajon Novoe Tjaplino Fragtskibet Providenija / kapt. Berenstenko INDHOLD Protektor for Danske Tjukotka Ekspeditioner Ekspeditionen gennemførtes - som en integreret del af Daria Morgounovas ph.d.-projekt ved Afd. for Minoritetsstudier - som et supplement til Kira Jääskeläinens specialestudium ved Afd. Østeuropastudier. - i nær tilknytning til Bent Nielsens arbejde på Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier Økonomisk støtte til Kira Jääskeläinens deltagelse i ekspeditionen. Økonomisk støtte til Daria Morgounovas rejseomkostninger. Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Sponsorering via rabataftale Sponsorering via rabataftale Indrejsetilladelser og samarbejde i forbindelse med konferencen Beringia Days 2005 Organisationen indtrådte som officielt ansvarlige for ekspeditionsdeltagernes ophold i Tjukotka Samarbejde og hjælp med transport Hjælp med indkvartering og andre praktiske forhold Særlig tak til Vladimir Bytjkov, Tatjana og Igor Zagrebin og Aleksandra Umryrgina Særlig tak til Aleksandr Borovik, Aleksandra Mumyktykak, Ljudmila og Igor Makotrik, Natalija Kaljuzjina, Ljudmila Karpitjeva, Nina Nasalik Tak for en behagelig tur fra Anadyr til Providenija 16

17 FOTODOKUMENTATION TJUKOTKA, september-november ANADYR 1. Parkanlæg og det nybyggede kollegium 2. Sang- og dansetruppen Ergyron på Anadyrs hovedgade 3. Administrationspersonale sammen med Daria Morgounova og Kira Jääskeläinen 4. Anadyrs nybyggede trækirke

18 1 PROVIDENIJA 1. Forfaldent, sovjetisk betonbyggeri 2. Gravpladsen med havnen i baggrunden 3. Ljudmila Ainana formand for Eskimoernes Organisation 4. Gadebillede 5. Providenijas Tekniske Skole

19 1 NOVOE TJAPLINO 1. Nybyggede huse fra 2002 og Indkørslen til bygden 3. Sengetid i børnehaven 4. Bygden set fra en nærliggende bjergtop 5. Den ugentlige træning med traditionel dans 6. Mangtak fersk hvalhud fra gråhval 7. Børnehaven på tur

20 1 INAGHPIK 1. Fangere ved fangststedet Inaghpik 2. Hvalrosser i Sinajevskij Strædet Gråhval fanget og trukket i land ved Inaghpik 5. Kørespor i nærheden af Inaghpik 6. Vinterlandskab i nærheden af Inaghpik

21 Information Fra 1998 til 2005 er der i Danske Tjukotka Ekspeditioners regi indsamlet en omfattende mængde data om Tjukotka og den oprindelige befolkning af eskimoer og tjuktjere. Formidling af viden er et vigtigt element i ekspeditionernes arbejde, derfor opfordres interesserede til at henvende sig for nærmere oplysninger om databaser, forskningsresultater, billedarkiv, videosekvenser mv. Efter nærmere aftale tilbydes endvidere foredrag og undervisning. Danske Tjukotka Ekspeditioner Ruthsvej 3 st. DK-2900 Hellerup, Danmark / (+45) Danske Tjukotka Ekspeditions deltagere kan kontaktes direkte: Daria Morgounova / Kira Jääskeläinen / 21

22 22

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR 3. Danske Tjukotka Ekspedition Bent Nielsen Danske Tjukotka Ekspeditioner København, 2004

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa HistorieLab http://historielab.dk QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa Date : 5. april 2016 Bliv udfordret på din sammenhængsforståelse for Europas historie, kulturelle mangfoldighed og politiske

Læs mere

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til 1 Indhold 1.0 Aldersgrænse og godkendelse... 3 2.0 Mundtlig vs. skriftlig godkendelse... 3 2.1 Børn (0-15 år)... 3 2.2 Voksne (16- år)... 3 2.3 Fotografering/optagelse på aktiviteter... 3 2.4 Billeder

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Arbejdsliv i nyhedsarbejde

Arbejdsliv i nyhedsarbejde Arbejdsliv i nyhedsarbejde CASA & Syddansk Universitet 29. oktober 2008 Signe Pihl-Thingvad, ph.d. studerende Anne Rytter Hansen, CASA Jørgen Møller Christiansen, CASA FORELØBIGE RESULTATER, MÅ IKKE REFERERES

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation Navn på universitet i udlandet: Universitat de Barcelona (UB) Land: Spanien Periode: Fra:21.01.2014

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere