Hvad skaber sympati. Brugerorienteret, retorisk kritik af online ethos på Coach.dk. Maj Anders Böye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skaber sympati. Brugerorienteret, retorisk kritik af online ethos på Coach.dk. Maj 2011. Anders Böye"

Transkript

1 Hvad skaber sympati Brugerorienteret, retorisk kritik af online ethos på Coach.dk Maj 2011 Af: Vejleder: Anders Böye Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation (MPK) Roskilde Universitet

2 Forord Ideen med denne opgave har været at få mulighed for at undersøge, hvad skaber sympati i online kommunikation? Min baggrund indenfor IT, coaching, journalistik, og min Diplomuddannelse i Web Business Development fra New York University, samt mit masterstudie på RUC, var en kærkommen mulighed for at samle mine faglige kompetencer i én buket under studiet, træde et skridt til side, og høre hvordan målgruppen oplever sympati på Danmarks største Coachportal - Coach.dk. Det er mit ønske og håb, at mine resultater vil kunne bidrage til en generel refleksion omkring online sympati. Jeg vil gerne takke følgende personer for opbakningen til min masteruddannelse: Min vejleder, Karsten Pedersen, for inspiration og god vejledning. Ejer af Coach.dk, Theis Askling, for at medvirke til interviews, i form af at stille lokaler og kundebase til rådighed, samt medvirke til udvælgelse af den ønskede målgruppe. Også en stor tak til min familie for at undvære og bære over med mig i skriveprocessen, og Thomas Fromberg, som lod mig få sin lejlighed på Østerbro, kvit og frit til forskningsfred. Særlig tak til Charlotte E. Rønn for en uvurderlig støtte. Anders Böye 5. Maj

3 Indhold Forord... 2 English abstract Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Forforståelse Begrebsdefinitioner Begrebsdefinitioner (Garbers, 1996: s ) Empiri Baggrund Valg af skærmsider Billede 1 (Forside) Billede 2 (Find en coach) Billede 3 (Indlæg) Billede 4 (Events) Billede 5 (Om coach.dk) Interviewform og valg af interviewpersoner Informantprofiler: Interviewsituationen Transskribering Teori Aristoteles og Cicero Paul Grices maksimer Kooperationsprincippet Hoff-Clausen modellen Det gør en forskel, hvem der taler Online ethos - læst ud fra Cicero Stilen som ethopoetisk element Metode Paul Grice og interviews Hoff-Clausen og interviews

4 5.2 Fravalg Analyse Paul Grice og interviews Billede 1: Billede 2: Billede 3: Billede 4: Billede 5: Delkonklusion på analyse Paul Grice Aristoteles og Ciceronisk optik på interviews - Hoff-Clausen Billede 1 FORSIDE Billede 2 FIND EN COACH Billede 3 INDLÆG Billede 4 EVENTS Billede 5 OM COACH.DK Delkonklusion analyse Hoff-Clausen Billede 1: Billede Billede Billede Billede Konklusion Refleksion over opgaven Perspektivering Litteraturliste Bilag

5 English abstract In a job interview, dating or on a net site - the first impression is imperative and brings to mind the old saying: You never get a second chance to make a first impression. So the impression of how one presents and produces ones character, called Ethos, as a rhetorical term from ancient Athens during the time of Aristoteles, (4th century B.C.) is essential. In an online communication, people and corporations are presenting themselves on the internet by developing homepages, in order to present their online ethos. So what will catch the eye in a blitz of a second, in an online communication, in order to establish sympathy?...recent research shows, however, that users rely on a combination of factors such as design look, site structure, and usefulness of information when they judge Web sites. (Warnick, 2004:256) The assumption is that accordingly to build up and establish an online credibility and an online trust, the issue has reduced and weakened possibilities if the first impression is dislike and antipathy. In this thesis I have used a rhetoric approach, in order to investigate how the online ethos of the website Coach.dk is perceived by the users. This thesis argues that this reliance on distributed credibility may be appropriate in a Web environment where authorship, credentials and information sources are not often readily available for examination. In particular, how do the users negotiate and perceive an online ethos? I suggest that two analytical strategies are particularly appropriate for the study of the online ethos. First of all, a Ciceronian perspective on the concept of ethos is promising because the online ethos, in general, appears to rest on sympathy, style and social authority more than rational judgement, arguments and on trustworthiness, indicated by an Aristotelian perspective. Online ethos is not so much a question of whom we find reliable and take at their word - it is more about who s company we enjoy and find empowering. Second of all, a so-called medium-theoretical perspective on websites can qualify an online rhetoric approach. An approach to websites as a rhetorical media for interaction acknowledges that websites are not just the textual products of a rector inventive effort, but are in fact persuasive environments that prompt certain actions, relationships and practices among users and their reception, and are formed in varying degrees by their usage. Hypertext has been called 'authorless', due to the lack of identifiable and authoritative source. 5

6 Indeed, it has been argued that ethos itself, is no longer a relevant and rewarding concept in the study of online rhetoric, at least not in any traditional sense. This thesis contributes to the discussion with a single case-study of a Danish website, in which I empirically explored the significance and the manifestation of ethos, established and received by the interviewed informants in the immediate reception situation. The interviews have been analyzed by using the ciceronian perspective, as an imperative focal point recommend by the Danish author and rhetoric PhD, Elisabeth Hoff-Clausen, in her PhD, Online Ethos from Based on an analysis of the codes extracted from six interviews I have explored and divided logical (Logos) and emotional (pathos) arguments used by the informants in response to the immediate reception of the website communication (artifacts). To qualify, optimize and to focus the interviews, all respondents were instructed to fill out a questionnaire form, based upon Paul Grice four maxims: Quantity, Quality, Relation, Manners. (Grice: 1989,28). Each produced artifact (screen dumps) received a numeric value based upon the four maxims. This was performed with the intention to focus the minds of the informants, on how they would scale their perception of the artifacts communicated style. As a prequalification tool, it also qualified the following interviews and it provided the respondents with an opportunity to clarify, and in their own words explain their classifications using detailed descriptions, in order to acknowledge their given classifications, or sometimes to reconsider. During the analysis and coding process, their statements were divided into logical and to emotional statements, based on an Aristotelian or Ciceronian optic, and from there on analyzed to establish what they perceived as being sympatric and none sympatric in the aesthetic reception of the chosen artifacts. Style is an essential ethopoethic element for establishing an online ethos, based on credibility, reliability and confidence. In other words style is the foundation on which online users makes their decision to stay or leave. (Hoff-Clausen:2008, 222). Style (decorum) is essential as a persuasive ethopoethic element in online ethos, and an imperative element in handling the online user s first experience and impression of a website. It defines how the receiver perceive the communication (Receptiv ethopoiia) intended by the sender (Inventiv ethopoiia). 6

7 2. Indledning Vi lever i en tid hvor det går stærkt, og dette gælder også vores brug af internettet. På ganske få sekunder vurderer vi, om vi kan lide at være på en netside. Det umiddelbare indtryk af en netsides online ethos, forstået som netsidens egen karakterfremstilling gennem det æstetiske udtryk og disponering, danner grundlag for om vi føler sympati og omfatter det oplevede som troværdigt og dermed tillidsskabende. I førstehåndsindtrykket vurderer vi lynhurtigt, om vi føler sympati for den netside vi er på, uanset om vi bevidst har valgt at gå ind på den, eller blot har mødt den ved en tilfældighed. Hvis ikke den rammer os, så går vi hurtigt videre til noget andet. Hvad skaber sympatiens ethos online? Min masterafhandling bidrager til denne diskussion med et eksplorativt singlecase studie, af brugerorienteret retorisk kritik af Danmarks største coachportal, Coach.dk. Theis Askling, ejer og CEO af Coach.dk, udtaler: Du har mindre end et sekund til at lægge en følelse hos den potentielle kunde, hvor de afgør om de vil læse videre eller lukke deres browser vindue... Hvilket indtryk vil du gi' dem? En mands gode omdømme er hans dyrebareste eje, lyder et mundheld, som findes i mange formuleringer. I de senere år er samme maksime begyndt at optræde i erhvervsorienteret forskning, hvor man har erkendt, hvor meget en virksomheds omdømme betyder for tilgangen af kunder, investorer og kompetente medarbejdere. (Hoff-Clausen, 2002:7) Denne formulering er også senere populært formuleret som, en virksomheds brand udgør 50 procent af egenkapitalen. En sondering foretaget af Cyber Dialogue viste, at i 1999 ændrede 10.3 mio. amerikanere mening om en finansiel servicevirksomhed, ud fra deres erfaringer med organisationens hjemmeside. 30 procent af disse skiftede forsikringsselskab og, 18 procent skiftede investeringsrådgiver og 13 procent fandt en anden bank. (Hoff-Clausen, 2002:8) Kunderne oplevede tilsyneladende hjemmesiden som et direkte udtryk for virksomheden. Vi lever i en tid hvor online kommunikation og anvendelsesmulighederne af internettet vokser, og mens du har læst dette er der sket nye ændringer. Internetbrug er blevet en fast del af danskernes dagligdag. 7

8 Det samlede register over danske domænenavne og netsider, foretages af DK Hostmaster der administrerer over en million danske domænenavne (der ender på.dk ) Den 1. april 2011 var der registret danske netsider. 1 I rapporten Befolkningens brug af internet , udgivet af Danmarks Statistik, oplyses at 83 pct. af den danske befolkning har internet, og at tre ud af fire anvender internettet dagligt eller næsten dagligt. Fire ud af fem bruger internettet mindst en gang pr. uge. Internettet var oprindeligt et amerikansk militærprojekt kendt som The ARPANET, 3 der blev udviklet i slutningen af 60érne og de tidlige 70ére. I 1995 blev det endelig frigivet til kommercielt brug og udviklingen tog fart, men det blev også et medie hvor virksomhederne risikerede at udstille deres svagheder og mangler. For the defenceless position all you companies now find yourselves in, you can thank the creators of the Internet, the US Department of Defence. (Hoff-Clausen et al, 2002:7) I retorisk terminologi lader hjemmesider til at være et minefelt for afsenderens troværdighed, (ethos) der for virksomhederne, bogstaveligt talt, er så dyrebar. (Hoff-Clausen, 2002:8) Det handler altså om at fremstå så sympatisk, tillidsvækkende og troværdig som muligt i førstegangsmødet med online brugeren. Det er det forhold, i menneskers kommunikation, som i en nyretorisk fortolkning af traditionen er centralt for det retoriske begreb om ethos - den persuasive funktion af retorens karakter, troværdighed og autoritet. (Hoff-Clausen, 2008:11) 2.1 Problemfelt Denne afhandling handler om, hvordan en modtager oplever æstetik og stil i mødet med en netside. På få sekunder sker der en meningsdannelse hos brugeren, og den er afgørende for om der etableres, samt hvordan der etableres, en umiddelbar sympati eller antipati. Coach.dk har ikke haft nogen målbar succes, og der er ikke skabt nogen stigning i antallet af betalende medlemmer, eller nogen forøgelse i antallet af henviste kunder. 1 https://www.dk-hostmaster.dk/presse/statistik/antal-registrerede-domaener/

9 I november 2010 etablerede Coach.dk et omfattende nyt design og relancering af deres portal. Det har ikke givet nogen medlemsvækst udover ros for det nye design. Vi har igennem en lang periode, prøvet at ændrede designet og lave om på tingene for at få den løftet til et højere niveau. Og det kan siges med 100 procent sikkerhed, det har været en fiasko, fortæller Theis Askling, ejer og CEO af Coach.dk og tilføjer: Så hvis jeg skal have succes, så skal jeg på en eller anden måde have knækket koden i at skaffe dem nogle kunder Uddrag fra interview med Theis Askling. (bilag 5, 01:47, 05:10). Denne afhandling undersøger, hvordan retorens troværdighed, autoritet og ethos, forhandles i et online miljø og giver svar på, hvordan ethos opleves på den udvalgte portal. Elisabeth Hoff-Clausen peger i sin bog Set gennem nettet på, at det implicitte portræt af en virksomhed i traditionelle, skriftlige produktioner, f. eks præsentationsbrochure, produktbeskrivelser og årsberetninger kun er baseret på de to elementer: indhold og stil. (Hoff- Clausen et al:2002,66). I virksomhedens egen karakterfremstilling (Ethos) og arbejdet med denne (Ethopoiia). Anderledes forholder det sig når virksomheden ønsker at kommunikere sin karakterfremstilling gennem internettet og gennem en netside. Her tilføjes der yderligere tre elementer, som er afgørende for brugerens modtagelse og oplevelse af virksomhedens fremstillede og udsendte online ethos. Disse tre tilføjelser er: struktur, funktionalitet og drift. Etableringen af ethos strækker sig altså langt ud over den rent sproglige fremstilling af karakter, og et Ethopoiia på en netside er et fortsat arbejde, i modsætning til de traditionelle skriftmedier, hvor etableringen af ethos sker ved, at ethos appellen indlejres i teksten og derefter slippes. I mundtlige situationer kan etableringen af ethos derimod justeres og tilpasses undervejs i mødet med modtagerne. Hvad angår etableringen af ethos, placerer en netside sig et sted imellem det mundtlige og skriftlige. I retorikken har vi lange traditioner for at undersøge taleres og skribenters ethos, men hvordan etableres ethos på Internettet, og hvilken del af karakterfremstillingen oplever brugerne som sympati - og ikke sympatiskabende? Disse spørgsmål vil jeg søge svar på gennem analysen. 9

10 Hvad gør det, hvem der taler?, er et spørgsmål, som retoriske teoretikere har stillet næsten så længe, som der er blevet reflekteret over retorik i den vestlige kulturtradition, og svaret har i forskellige variationer været: Hvem der taler, har stor betydning. Når vi låner en taler opmærksomhed, anskuer vi helt automatisk denne persons karakter som en vigtig del af den konkrete sammenhæng, der fortæller os hvordan vi skal forstå og tage stilling til det sagte. (Hoff-Clausen:2008,11) Den konkrete problematik jeg fokuserer på, er hvordan Ethos - den persuasive funktion af retorens karakter, troværdighed og autoritet (Hoff-Clausen:2008,11) realiseres i en analyse af brugerorienteret, retorisk kritik af portalen Coach.dk. Mit casestudie taler for at appelformen ethos er vigtig at studere, og peger på relevansen af et syn på online ethos, der anerkender hvor varieret begrebet realiseres i forskellige retoriske genrer og situationer. Mit casestudie, i brugerorienteret, retorisk kritik af karakterfremstillingen på Coach.dk, undersøger online ethos på et individuelt niveau gennem semistrukturerede, eksplorative interviews. Med baggrund i problemfeltet, har jeg opstillet den følgende problemformulering. 2.2 Problemformulering Hvad skaber sympati online - på Coach.dk? Jeg vil gennem projektet søge at nå til en forståelse af hvad der skaber sympati i mødet med en netsides æstetik og stil. Sympati er et afgørende element for etableringen af online ethos, og dermed om brugeren bliver på hjemmesiden. Med udgangspunkt i en analyse af brugerorienteret, retorisk kritik af Coach.dk, undersøges hvad der skaber sympati online. Med henblik på at sikre konkret relevans af indsamlet empiri, har jeg valgt at afgrænse min undersøgelse som følgende: 2.3 Afgrænsning Jeg afgrænser mig til at interviewe uddannede coaches og medlemmer af Coach.dk, da denne gruppe har et forudgående online brugerkendskab til portalen, og til de fagtermer der anvendes 10

11 indenfor coaching. Målet med forskningsarbejdet og denne afhandling har ikke været at indkredse, hvordan ethos på nettet adskiller sig fra ethos i andre medier (off-line ethos), eller hos andre brugere, men hvordan ethos konkret realiseres i en Aristoteles - og Cicerooptik i den umiddelbare receptionssituation, samt udbrede de udvalgte informanters tilgang til undersøgelsens afgrænsede og statiske, retoriske artefakter. Jeg ekskluderer således ikke en aristotelisk tilgang, som til dels er indeholdt i Ciceros tanker og praksis. Hoff-Clausen betragter netstedet som et retorisk medie for interaktion (Hoff-Clausen:2008, 230). Da mine artefakter er statiske, har jeg derfor fravalgt interaktionsmuligheden og muligheden for at undersøge brugernes oplevelse af websidens funktionalitet, drift og navigationsmuligheder, links og andre interaktive funktioner, samt visuelt, dynamiske eller animerede elementer i receptionsøjeblikket. Da de udvalgte informanter alle er medlemmer og brugere af netsiden, kan deres forforståelse og tidligere oplevelse af siden inddrage deres oplevelse af netsidens funktionalitet, drift og struktur. Jeg har ligeledes fravalgt gruppeinterviews, da mit fokus ligger på den enkelte brugers opfattelse. 2.4 Forforståelse Jeg skriver opgaven ud fra en forforståelse, som journalist, visualiser, Web Diplomuddannet fra New York University, certificeret Life and Business Kaoscoach og internetbruger i Danmark. Jeg har en mangeårig praktisk og anvendt viden indenfor layout, design, internet, kommunikation og coaching, samt medlem af Coach.dk. Jeg vil forsøge, at beskrive brugernes oplevelser eksplorativt og loyalt, og dermed lægge et så neutralt brugerperspektiv på kommunikationssituationen, som muligt. I min tilgang, herunder mine spørgsmål til respondenterne, vil jeg dog ikke kunne fralægge mig min baggrund og etablerede kompetencer på området. For at gøre indholdet forståeligt, vil jeg herunder definere begreber der optræder i denne afhandling. 11

12 2.5 Begrebsdefinitioner Vi skal tilbage i den klassiske retorik og tage udgangspunkt i det klassiske, retoriske system, de klassiske begreber og appelformer, samt de klassiske stilbegreber. Dette casestudie fokuserer på ethos, som et perspektivrigt omdrejningspunkt for at studere online retorik (Hoff-Clausen:2008,18). Ethos staves, ifølge dansk retskrivningsordbog (sprognævn), uden h (etos), men jeg bruger i denne afhandling termen med h, i overensstemmelse med den stavemåde som anvendes, dels i den seneste danske oversættelse af Aristoteles Retorik fra 1983, dels i den internationale, samt i hovedparten af den danske retorikforskning. Jeg betoner dermed, at jeg anvender ordet ethos som en retorikfaglig term (Hoff-Clausen:2008, 18). Både Aristoteles og Cicero beskæftiger sig med alle retorikkens partes og har et nuanceret syn på en teksts bestanddele. Det er blot et spørgsmål om vægtning (Hoff-Clausen:2008, 221). I en Aristotelisk optik er ethos en rationalitetens ethos, og der bliver anvendt overbevisende argumentationer, hvor persuasio er nøglebegrebet, der knytter ethos til logos. Retorisk sættes fokus på inventio og det argumentatoriske indhold. Den rationelle ethos, bygger på phronesis (sund fornuft), areté (dyd) og eunoia (velvilje), og anses som vigtige for, om den rationelle ethos appel virker. I en Ciceronisk optik, er ethos en sympatiens ethos, og stilen er det vigtigste karakterfremstillende element, og decorum er nøglebegrebet, der knytter ethos til pathos. Retorisk sættes fokus på elocutio og den sproglige fremstillingsform. Her fortjener stilen ifølge Cicero særlig vægt, når det drejer sig om ethos. Cicero ser i høj grad talerens karakter udtrykt og udviklet gennem den sproglige stil og kunnen (Hoff-Clausen et al:2008, 221). Formålet med en netsides kommunikerede stil, er at skabe taleværdighed og dermed en handleposition. I bogen Set gennem nettet definerer Elisabeth Hoff-Clausen en hjemmesides stil som værende følgende: verbal fremstillingsform, grafisk brugergrænseflade, typografi, illustrationer, øvrig mediebrug på hjemmesiden, lyd, film etc. (Hoff-Clausen:2002,66). Sympatiens ethos, bygger på movere (bevæge), docere (oplyse) og conciliare (berede velvilje), og kræver forståelse for hvad der er det behørige udtryk (aptum), og i bredere forstand - hvad der er 12

13 passende og sømmeligt i situationen (decorum) (Hoff-Clausen:2008,221). Hoff-Clausen om webkommunikation i bogen Kommunikationsteori: Webmediet udgør imidlertid retorisk set en modstand for afsenderen i den forstand, at publicering på nettet langtfra er nogen garanti for at ens meddelelse kommer til det retoriske publikum, eller nogen andres opmærksomhed. Et retorisk publikum vil sige den gruppe af modtagere, der er relevant for kommunikationen, og potentielt kan udvirke de sociale ændringer som kommunikationen tager sigte på (Helder et al:2009,473). Begrebsdefinitioner 4 5 Areté Moral, dyd Artefakt Objekt, proces, menneskeskabt ting 6 Retorisk artefakt (Hoff-Clausen, 2008:239) Auditor Coachee Coaching Conciliare Decorum Docere Ethos Eunoia Inventiv ethopoiia Logos Movere Publikum En kunde, klient - hos en coach Coaching er en metode/teknik til at frigøre potentialet i mennesker Berede velvilje, social autoritet, taleværdighed Det passende, sømmeligt i situationen, det sympatiske Oplyse At man bliver taget højtideligt, og der bliver lagt vægt på, hvad man siger. Afsenderens vederhæftighed, hans udstråling/image Hans evne til at virke overbevisende, begejstret, engageret. Vanskelig at karakterisere med ord alene Velvilje Sprogrigtighed hos afsender, afsenders intention med budskabet/det sagte (Hoff-Clausen, 2008:46) Fornuft, det logiske, ord, tale og tanke Bevæge 4 5 (Garbers, 1996: s ) 6 13

14 Online Pathos Performativ ethos appel Persuasio Phronesis Receptiv ethopoiia Retor Retorik Sympati Æstetik Låneord fra engelsk der betyder på linjen, og refererer til internettet. Når man er online er ens computer koblet på internettet. Afbrydes, eller mistes forbindelsen, er man offline, som betyder væk fra linjen Udtrykkes gennem stilen i talen (emotive udtryk, den direkte henvendelse, det personlige præg). Situationsafhængig (bundet til kommunikationssituationer) Jf. J. L. Austins Talehandlingsteori og tanken om, at en ytring ikke kun udsiger noget, men er en aktivitet, der gør noget i en situation (Hoff- Clausen et al, 2008:108) Det overbevisende, argumentation - kaldes også Kompetence, sund fornuft, klogskab, logik, troværdighed Hvordan modtager opfanger det afsendte budskab (Hoff-Clausen, 2008:46) Taleren Læren om den hensigtsmæssige udformning af et givet tankeindhold i tale eller skrift (gr. συμπάθεια sympátheia "sam-følelse") er den egenskab at vise følelser som følge af en anden persons følelser, eller som en følge af en anden persons lidelse. Sympati kan være en følelse af velvilje. Velviljen kan være rettet mod en person som sådan, men kan også gælde de synspunkter, en person giver udtryk for. Modsætningen til sympati er antipati. Kommer af αισθητικη (græsk: aisthetike), der betyder sansning Det klassiske retoriske system: De fem arbejdsfaser: Inventio Dispositio Elocutio Memoria Pronuntiatio Forberedelse, Argumenter fremfindes (topic) Organisering, talen disponeres Sproglig udformning, talen formuleres og udsmykkes stilistisk Udenadslære, talen læres udenad Fremførelse, talen fremføres kaldes også Actio 14

15 De fem stilkvaliteter: Tydelighed (Klarhed) Perspicuitas Aptum Ornatus Brevitas Puritas Passende ordvalg (Relevans) Smuk sprog (Stilistisk), det behørige i sproget Kortfattethed Sprogrigtighed 3. Empiri Jeg vil her gennemgå mit valg af portal, websider og interviewpersoner, samt redegøre for spørgeguide, interviewsituation og transskribering. Det empiriske forskningsdesign afprøver Hoff- Clausens tilgang til online ethos, anvendt i en godkendt ph.d. - afhandling, der blev indleveret ved Institut for medier, erkendelse og formidling på Københavns Universitet i september 2007 og forsvaret i marts (Hoff-Clausen:2008,9) Baggrund Begrebet coaching er meget udbredt i Danmark. Coaching er defineret som en professionel samtale, hvor Coachen neutralt, og uden at være rådgiver, styrer processen i mål ved hjælp af åbne spørgsmål. Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksionsværktøj, kan det anvendes meget bredt. Gennem de sidste 10 år er der udklækket coaches i Danmark, fra af de tungere coachuddannelser. Det betyder at kundesegmentet for Danmarks største coachportal Coach.dk ligger på coaches. Domænenavnet Coach.dk er registreret den 24. februar

16 Siden 2006 har Coach.dk fungeret som portal for mennesker, som søger en Coach, en coachuddannelse, eller Coaches der ønsker indsigt, netværk, information og redskaber til videreudvikling. Portalen ejes og drives af Theis Askling, 43, som har den daglige vedligeholdelse og kontakt til brugere, coaches og uddannelser. Theis Askling, Ejer af Coach.dk, oplyser at Coach.dk har: 900 registrerede coaches sidevisninger om måneden besøgende hver dag, Bruger online gennemsnitlig surfetid: 4 min 8 sekunder Brugerne kan vælge imellem fire abonnementsformer: gratis debat profil, basis 360 kr./årlig, pro 792 kr./årligt Premium 1656 kr./årligt I november 2010 etablerede Coach.dk et omfattende nyt design og relancering af deres portal. Det har ikke givet nogen medlemsvækst udover ros for det nye design. Vi har igennem en lang periode, prøvet at ændrede designet og lave om på tingene for at få den løftet til et højere niveau. Og det kan siges med 100 procent sikkerhed, det har været en fiasko, fortæller Theis Askling og tilføjer, Så hvis jeg skal have succes, så skal jeg på en eller anden måde have knækket koden i at skaffe dem nogle kunder Citater i uddrag fra interview med Theis Askling. (bilag 5, 01:47, 05:10). 16

17 3.1 Valg af skærmsider Jeg har udvalgt fem skærmsider som repræsenterer de fem hovedemner på Coach.dk. Disse fem hovedemner er: 1. Forsiden (som den vigtigste, da det som regel er den der møder brugeren først) 2. Find en Coach 3. Indlæg 4. Events 5. Om Coach.dk Online, er netsiderne dynamiske og ændrer sig hele tiden. Jeg har derfor skabt et statisk og sammenligneligt udgangspunkt, ved at anvende de fem skærmbilleder (screendumps), som informanterne har fået udleveret som print. Netstedet er en medierende form, som har givne aktualiseringer på forskellige tidspunkter. Netstedet er ofte så dynamisk og kompleks en genstand for undersøgelse, at kritikerens første opgave er at forholde sig til, hvordan han eller hun meningsfuldt kan nærme sig det. (Hoff-Clausen:2007 s.233) 17

18 Billede 1 (Forside) Her vises forsiden til portalen. Der anvendes gennemgående et grønt logo og blå bannere i top og bund. Sidens hovedformål er at sende brugeren videre til de fire andre underportaler: Find en coach, Indlæg, Events og Om Coach.dk. Siden opfordrer desuden til, at man kan vælge: Bliv medlem, Find en coach eller Find en uddannelse. Derudover præsenteres fire kategorier af indlæg: Nyeste coachindlæg, Nyeste ekspertindlæg, Seneste indlæg samt Mest læste indlæg. 18

19 Billede 2 (Find en coach) Her vises underportalen Find en coach. Der anvendes gennemgående grønt logo og blå bannere i top og bund. Foroven på siden præsenteres portrætbilleder af 10 udvalgte coaches. Sidens hovedformål er at lade brugeren søge blandt coaches enten på navn eller blandt 22 kategoriserede problemfelter, f.eks. Selvværd & Selvtillid. 19

20 Billede 3 (Indlæg) Her vises underportalen Indlæg. Der anvendes gennemgående grønt logo og blå bannere i top og bund. På siden præsenteres fire indlæg med portrætbillede af skribenterne. Sidens hovedformål er at lade brugeren søge på indlæg. På sidens nederste felt gentages de 22 kategoriserede problemfelter, f. eks. Stress i Privatlivet. 20

21 Billede 4 (Events) Her vises underportalen Events. Der anvendes gennemgående grønt logo og blå bannere i top og bund. På siden præsenteres fire indlæg med portrætbillede af skribenterne, som skriver om deres events og workshops. Sidens hovedformål er at lade brugeren søge på kurser/ workshops/events. På sidens nederste felt kan man blandt otte, kategoriserede emner søge efter eventtyper. F. eks Foredrag & fyraftensmøde. 21

22 Billede 5 (Om coach.dk) Her vises underportalen Om Coach.dk. Der anvendes gennemgående grønt logo og blå bannere i top og bund. På siden præsenteres to glade, smilende portrætbilleder af solbrændte mænd. Der angives ikke hvem der er hvem, men i teksten om Coach.dk og baggrunden for portalens drift, mission og tilblivelse, angives navnene Jesper Synnestved som daglig ansvarlig, og Theis Askling som stifter. På sidens nederste felt fortælles om mission og værdier og disse leveres til sidst som bulletpoints i fire kerneværdier: Tillid Ansvarlighed Troværdighed Nærvær. 22

23 3.1.1 Interviewform og valg af interviewpersoner For at sikre fokus og relevans i interviewene, har jeg etableret en forundersøgelse, med henblik på at fastholde informanternes fokus og tanker. Dette skabte en unik mulighed for at lade informanterne sætte ord på deres karakterer i det kvalitative interview, og gav dermed mulighed for at kunne meningskondensere imellem spørgeskema og selve interviewet. Pilotundersøgelsen varede 30 minutter, hvor de alle fik udleveret et spørgeskema (bilag 3), baseret på Paul Grices konversationsmaksimer. (Helder et al:2009, 556) Her skulle de angive værdierne 1 til 10 ud for de fire maksimer. For at få indsigt i, hvordan brugerne oplever og opfatter information, stil og kommunikationen på Coach.dk, hvad der mangler, virker godt og virker dårligt, så vil jeg konfrontere dem enkeltvist i et semistruktureret, kvalitativt interview, med de forrige fem skærmbilleder. Dette giver samtidig mulighed for at høre informanterne italesætte og forholde sig til de enkelte skærmsider, samt den retoriske effekt i receptionssituationen, og vise hvilke æstetiske elementer der opleves sympatisk, samt hvordan de fordeler det på henholdsvis logiske og følelsesmæssige argumenter. Det er indehaveren af Coach.dk der har udvalgt mine seks interviewpersoner, baseret på at alle coaches og medlemmer af portalen fik invitationen. Det at der kunne rekrutteres via Coach.dk s medlemmer samt at Coach.dk s lokaler kunne anvendes, gjorde det muligt for mig at udføre alle interviews samme dag, således at transport og opstilling af kameraer, lyd, lys samt indretning kun skulle ske én gang. Jeg ønskede en blandet gruppe, ud fra den betragtning, at dette ville give flest forskellige input. Theis Askling udvalgte respondenterne, blandt dem der ønskede at medvirke, ud fra følgende kriterier fra mig: - Aldersspredning - Geografisk spredning - Fordeling mellem kvinder og mænd - 3 betalende og 3 ikke betalende. 23

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Retorisk agency sponseret af virksomheder

Retorisk agency sponseret af virksomheder DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Jeppe Aagaard Jeppesen Retorisk agency sponseret af virksomheder - Når virksomheder inviterer til samfundsdebat på sociale medier Institut

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Integreret kommunikation og Troværdighed

Integreret kommunikation og Troværdighed Integreret kommunikation og Troværdighed - Forbruger-Kontakt - Udarbejdet af Vejleder: Jonas Gabrielsen, Institut for International Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School, oktober

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere