FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2006"

Transkript

1 FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER

2 LANDSFORMANDEN HAR ORDET Vi er i en tid, hvor der kommer mange forandringer i vores nære samfund. Jeg tænker her især på den kommende kommunesammenlægning, hvor meget vil ændres ved årsskiftet. I landsforeningen har vi som sagt tidligere bestemt at fortsætte med de gamle amtsgrænser som inddeling. Begrundelsen er at de geografiske afstande ellers bliver uoverskuelige i landsopdelingen. I Fortsættelse af dette kan jeg ikke opfordre nok til at hver Amtsforening retter henvendelse til de nye kommuners sammenlægningsudvalg eller kulturudvalg, således forsamlingshusene ikke bliver glemt i de nye budgetter. Mange er godt i gang med denne dialog, men vi skulle helst have alle med. Vedrørende Forsamlingshusnyt har vi besluttet at bladet fremover bliver sendt i et eksemplar til alle forsamlingshuse. Begrundelsen for denne beslutning et at portoen er steget meget voldsomt. 2 blade vejer mere end 100 gr. og koster derfor 14,- kr. pr. brev at sende ud. På landsbestyrelsesmødet er bestyrelsen blevet enige om at få en ny hjemmeside på nettet. Det bliver et mere brugervenligt medie med mange flere muligheder for foreningens medlemshuse og kun medlemshusene. Læs om den nye hjemmeside andet sted i bladet. Landsbestyrelsen har fået henvendelse fra et for- samlingshus som ikke ved køb fra en af vores samhandelspartnere var klar over at leveringen skulle tillægges moms og leveringsomkostninger. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, da det jo giver en helt anden pris. Landsforeningen har indgået samhandelsaftale med ALSI som sælger rengøringsartikler og Bendt Brandt som har godt grej til gastronomi. Begge K O L O F O N ISSN: Redaktion: eksemplarer Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Telefon: Produktion: Degn Grafik Landsform.: Finn Vestergaard Jensen Rosenallé 6, 6920 Videbæk Telefon: / I N D H O L D Forsidefoto: Side 2 Landsformanden har ordet Indhold og kolofon Side 4 IT-Udvalget Side 6 Forsamlingshuse, moms og kontingent Side 11 Side 14 Side 19 Side 22 Forsamlingshusenes historie Afsnit IV Nyt fra Amterne Festes kompas Skattefradrag 2

3 virksomheder skulle kunne findes på vores nuværende hjemmeside. Selvom man ikke har almindelig Brand som Forsikring, så er der så mange andre fordele ved at være medlem af landsforeningen, at de ,- kr. som det koster i medlemskontingent i Amts for- eningen er givet godt ud. HUSK SAMMENHOLD STYRKER. Landsforeningen ved formanden har fået ny mailadresse. Må I alle have god vind i sejlene i den kommende tid. Med venlig hilsen Finn Vestergaard Jensen, Landsformand Få varmerabat så det batter Ring og få et godt tilbud på fyringsolie, el og biobrændsel eller klik dig ind på for at se mere. Køge Tlf

4 IT-UDVALGET Efter længere tid med manglende service på vores hjemmeside samt store vanskeligheder med at komme i kontakt med webmasteren, har vi længe været enige om at der skulle ske noget. Ved IT-udvalgets møde den 7. juli 2006 hjemme hos Helge Pinholt, kom der to holdninger frem omkring måden, som hjemmesiden skulle opbygges på. De to holdninger skulle argumenteres for på landsbestyrelsesmødet den , således at bestyrelsen, i samråd med deres IT-repræsentanter kunne beslutte fremgangsmåden. Beslutningen, der er truffet, tilgodeser det bedste af begge holdninger og er samtidig økonomisk. Den en del af løsningen, som medlemskontingentet giver valuta for, er en gruppeside hos Microsoft på adressen For at kunne få lov at bruge den side, skal den enkelte bruger have en Windows-Net-Passport, altså en pas på nettet, som der kan tilknyttes den enkeltes eksisterende adresse. Når den enkelte bruger har sit pas, kan han/hun ansøge om medlemskab i gruppen. Kaldenavnet til gruppen er det, som gruppen ser på gruppesiden. I gruppen er der dokumenter, gode råd, billeder, avisudklip og andet nyttigt for forsamlingshuse og deres bestyrelser. Har man ansøgt om medlemskab, får man en med en indbydelse, hvori der er en knap Deltag nu. Følg bare brugsanvisningen. Man er også velkommen til at sende mig en mail til så sender jeg en indbydelse. Der er ingen grænser for antallet af medlemmer i gruppen, og den tekniske og sikkerhedsmæssige vedligeholdelse ligger hos Microsoft. Den anden del af løsningen er en offentlig hjemmeside på adressen som nu bliver klargjort og senest er op at køre til årsskiftet. Der kan brugere af forsamlingshuse finde adresserne af medlemshusene. Desuden vil jeg sørge for en brugervejledning vedr. tilmelding til gruppesiden på den offentlige side. Af brugervenligheden ved oprettelsen, bruger vi Frontpage til at designe siden med. Den offentlige side, når den er færdig, kan vedligeholdes med hvilket som helst program, der kan gemme i web-formatet html, altså Word, Works, Word Perfekt, Open-Source-Office mm. Derfor er der ingen nødvendighed for at investere i andre licenser, end dem, de enkelte brugere har i forvejen. Vores nye hjemmeside kommer til at ligge hos Surftown, hvor vi giver 630,- kr. i husleje for 5 år. Yderligere omkostninger ved IT kommer til at være 149,- kr. om året til Microsoft for ekstra plads til alle vore billeder og dokumenter og en engangsudgift til oprettelsen af den offentlige side på 4.000,- kr. Har dit forsamlingshus en hjemmeside så giv mig adressen. Vi vil gerne henvise til din side. Britta Scholz Næste Udgivelse: 15. januar 2007 Indleveringsfrister: Indsendelse af redaktionelt stof: 4 uger før udgivelse Annoncer samt nyt fra amterne: 3 uger før udgivelse Ekstra blade: Såfremt medlemshusene har brug for ekstra blade til fx borgermøder m.v. kan yderligere eksemplarer rekvireres hos amtsforeningernes formænd. 4

5 Når der også er andet end pris og design, der tæller... Der er mange, der leverer møbler. Bare ikke som vi gør det. 3E leverer nemlig møbler, hvor der er taget maksimalt hensyn til komfort og design. Til og med til priser, der kan være svære at forstå. - Og så interesserer vi os for vore kunder efter leveringen. Prøv at spørge nogle af dem. Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej Kolding Tlf Fax

6 FORSAMLINGSHUSE, MOMS OG KONTINGENT Forsamlingshusene er meget forskellige i deres organisation og drift. De spænder lige fra Landsbyens kulturhus til det professionelle festhus. En del huse er frivilligt momsregistreret og opkræver moms af såvel leje som slag af varer. Skattecenter Struer har den 6. juli då. afgivet bindende svar til et forsamlingshus der er momsregistret vedr. bygning og drift. En frivillig registrering på bygningsmassen betyder, at der kan fradrages moms på alle indkøb til bygningen. Men det betyder også at der skal svares moms af lejeindtægterne. Det pågældende hus har en medlemsskare der betaler et kontingent til huset hver år. Iht. husets vedtægter opnår alle kontingentbetalende medlemmer en rabat på lejen af huset. Husets bestyrelse blev i tvivl, om der skal svares moms af kontingentet og bad om et bindende svar fra Skattecenter Struer. Spørgsmålet lød; Kan Skat bekræfte, at der ikke skal betales moms af foreningens medlemskontingenter? Svaret lød; Foreningens formål er iht. oplysningerne at opretholde og drive et forsamlingshus. Forsamlingshuset lejes både ud til medlemmer af foreningen og til ikke-medlemmer, og driften gennemføres således gennem denne udlejning samt gennem blandt andet medlemmernes kontingentbetaling. På baggrund af de faktiske oplysninger er det Skattecenter Struers opfattelse, at foreningen driver 6

7 selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed er momspligtig, Jf. 3, stk. 1. Af momslovens 4, stk.1. fremgår, at der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Momspligten forudsætter, at der er leveret en vare eller ydelse, og at der herfor er ydet et vederlag. Skattecenter Struer finder, at medlemmerne mod betaling af kontingentet opnår en rettighed. Denne rettighed består i en rabatordning. Skattecenteret finder ikke, at der er tale om tilskud, men derimod et almindeligt kontingent i henhold til foreningens vedtægter. Det er herefter skattecenterets opfattelse, at der er leveret en ydelse mod vederlag, og at medlemskontingentet derfor er momspligtigt Jf. 4, stk. 1. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmålet er det skattecenterets opfattelse, at medlemskontingentet i sin helhed er momspligtig, idet der allerede ved betalingen af kontingentet foreligger en leverance, nærmere bestemt en opnåelse af en rettighed. Skattecenter Struer kan derfor ikke bekræfte, at der kun skal afregnes moms af kontingentet i det omfang et medlem lejer forsamlingshuset og opnår rabatten. Svaret fra skattecenteret er utvetydig når en kontingentbetaling giver ret til en rabat på en momspligtig leverance, så er hele kontingentindtægten momspligtig. Alle kan anmode om et bindende svar fra Told og Skat. Såfremt der er forsamlingshuse der ligger inde med svar, der har relevans for forsamlingshusene, så modtager og formidler Landsforeningen disse med tak. 7

8 8

9 9

10 10

11 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE Afsnit IV - Debatten om forsamlingshusenes rette brug... Debatten om forsamlingshusenes rette brug er lige så gammel som husene selv. Den har gennem årene bølget med forskellig styrke. De ældste forsamlingshuse var rejst af folk i grundtvigske kredse. Initiativtagerne var ofte unge, der havde været på højskole, og skytter der ville rejse en folkehær, som skulle bringe det tabte sønderjyske land tilbage igen. Forsamlingshusfolket var unge aktivister, der kæmpede for alternative livsformer, høje mål og nyskabende idéer. Efterhånden som det i 1880 erne og 1890 erne i høj grad blev et både politisk og praktisk anliggende at skabe uafhængige mødelokaler i sognene, blev forsamlingshusidéen grebet af en ny og meget større kreds af landbefolkningen. Men det var som om noget af det grundtvigske klæbede til husenes ide og forsamlingshusene førte derfor ofte lidt højskolekultur med sig. Selv om forsamlingshusene i årtierne omkrig århundredeskiftet fik en betydeligt større brede, følte højskolens og skyttebevægelsens folk fortsat et stort ansvar for forsamlingshusene. De grundtvigske folkehøjskolers opfattelse af det folkelige arbejde var, at det der foregik i foredragsforeningerne og gymnastikforeningerne ude i forsamlingshusene var ligeså væsentligt, som det der skete på selve skolerne. Denne tendens, som var tydelig endnu omkring 2. verdenskrig, er baggrunden for den engagerede debat om vore forsamlingshuse, der er førtes op gennem årene i højskolekredse. Debatten startede allerede i 1870 erne, hvor man diskuterede om dilettant og maskerade hørte hjemme i øvelseshusene. I et indlæg i Højskolebladet i 1894, blev det beklaget, at forsamlingshusene ikke mere var små åndelige forrådskamre hvorfra kærlighed til folk og fædreland, lys og livsglæde strømmede ud, men kun danse- og drikkebuler, der var til ulykke for engen, fordi de svigtede deres opgaver. Seks år senere kunne man læse i Ungdom og Idræt, at de mange forsamlingshuse nok er et af de betegnende træk for vort land er et fremskridtsland. Men den ideelle tanke en sund sjæl i et sundt legeme der lå bag rejsningen af de første forsamlingshuse, har ikke været fremherskende senere hen i tiden. Materielle hensyn og øjeblikkelige stemninger har ofte rejst forsamlingshuse, som aldrig burde have båret dette navn. Forsamlingshusenes brug var et hovedemne på folkehøjskolernes årsmøde i Ryslinge i 1910 og gav anledning til en livlig debat, en debat som fortsatte på næste årsmøde på Vejlby højskole. Debatten bølgede mellem en idealistisk og en realistisk fløj af højskolebevægelse. Derefter blev der mere stille omkring forsamlingshusene, men i starten af 1930 erne blussede debatten Fortsættes side 12 11

12 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE op på ny. Startskuddet var en kronik af biskop Rud, Odense, i anledning af en tragisk bilulykke, der havde fundet sted en nat efter et bal i et fynsk forsamlingshus, hvor der havde været rigeligt med drikkevarer ernes debat drejede sig om landboungdommens interesse og fritidsvaner i almindelighed, men først og fremmest om baller og spiritusforbruget. Spørgsmålet om hvorvidt udskænkning af stærke drikke hørte hjemme i forsamlingshusene og under hvilke omstædigheder de kunne tillades, havde altid været central i debatten. I de første årtier af 1900 årene, hvor kommuneafstemninger om tørlægning blev almindelige, var afholdsdebatten brændende aktuel! Drikkeri i automobiler, grupper af unge der drog fra forsamlingshus til forsamlingshus, slagsmål og faderskabssager, der kunne føres tilbage til foreningsballer, var skyggesider af forsamlingshuslivet, som der måtte gøres op med. Forsamlingshusene var kommet i vanry de var på vej til at blive steder, hvor ordentlige folk ikke kunne komme. Men hvad kunne man egentlig stille op? diskussionerne bølgede igen ved årsmøderne og indlæg, artikler, kronikker, radioforedrag. I resolutioner fremførte forskellige organisationer, skolefolk, præster og politimestre deres meninger. Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette brug. Kunne forsamlingshusene blive, hvad de engang var? Det havde den i 1934 stiftede Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette Brug i hvert fald som mål. I artikler i pressen og i pjecer Vores forsamlingshuse en kulturfaktor gjorde foreningen nærmere rede for sit program. Man ville søge dannet kredse af landsforeningen ud over landet. Disse kredse, Sammenslutningen af forsamlingshuse på xx egnen, skulle ved at tilslutte sig en enhedsvedtægt forpligte de foreninger, der benyttede forsamlingshusene til kun at optage medlemmer indenfor et af bestyrelsen fastsat område, at slutte sammenkomster senest kl , dagen før helligdage dog senest kl og til ikke under nogen form at tillade spirituøse drikke. Forsamlingshusenes kulturelle formål skulle fremmes ved samarbejde mellem husenes bestyrelser og de lokale kulturelle foreninger i området. Landsforeningen ville arbejde for, at så mange forsamlingshuse som muligt kunne forbedre og udvides med fx brusebade, husflidslokaler, biblioteks- og læseværelser. Endelige ville Landsforeningen etablere et samarbejde med de lovgivende myndigheder og politiet. Landsforeningen blev mødet med megen skepsis og der kom skarpe protester fra de frisindede højskolekredse, som afviste landsforeningen i instinktiv uvilje mod moralisme. Den dag, da ansvaret for forsamlingshusenes brug forrykkes fra hjemmene, fra unge og ældre i fællesskab og overdrages til en organiseret landsforening og vi forpligter os til at rette os efter foreningens enhedsvedtægter, da sker der ubodelig skade sådan blev der skrevet i en artikel i Højskolebladet. Den udbredte skepsis blev ikke mindre, da Landsforeningen i 1937 henvendte sig til regeringen og foreslog, at der ved et samarbejde mellem Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Undervisningsministeriet blev nedsat en kommission, som skulle behandle forsamlingshusenes forhold. Højskolebladets redaktør Helge Skovmand vendte sig kraftigt mod Landsforeningens initiativ og under- 12

13 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE stregede i spidsartiklen Forsamlingshusenes tidehverv, at henvendelsen ikke kom fra forsamlingshusene, men fra en forening, der selv havde påtaget sig et arbejde for at fremme forsamlingshusenes rette brug. Henvendelsen er en falliterklæring for Landsforeningens arbejde og der måtte kraftigt advares imod, at man greb til lægemidler, der kunne være farligere end sygdommen! Helge Skovmand skrev, at forsamlingshusene synes at stå ved en skillevej. Udviklingen peger i forskellige retninger, og der må vælges: På den ene vej står der: Sørg for kraftige trækplastre! den vej fører til undergang, da den gør den indre kraft ledig og gør det hele uvedkommende. På den anden vej står der: Stat, hjælp mig! Også her gøres den indre kraft ledig, og brudet med forsamlingshusenes gamle, stærke linie er fuldkomment. Så er der den tredje vej: Tyngdepunktet lægges hvor det først lå forsamlingshuset som folkets samlingssted, sognets hus og lokalsamfundets midtpunkt. Der hvor folk selv er med og er hjemme, og hvor de ikke bare kommer for at se og høre et eller andet beundringsværdigt. Den indre kraft findes i, at lokalsamfundet har sit eget sted, hvor det fælles sociale liv leves, med eller uden gæstes hjælp. Den kraftige reaktion mod Landsforeningens henvendelse til regeringen skyldtes, at forsamlingshusene i deres ide og hele oprindelse var folkelige fristeder, som var kulturelt og økonomisk uafhængige af staten. Den eneste form for statsstøtte, der hidtil havde været praktiseret var fritagelsen for ejendomsskat for skytteforeningernes øvelseshuse (lov nr. 44 af 16. april 1873) og for forsamlingshuse, der blev brugt til oplysende møder og foredrag ( lov nr. 97 af 14. april 1893 om frihed for bygningsafgift). Forsamlingshusene var bygget og finansieret af befolkningen. 13

14 NYT FRA AMTERNE Nordsjællands Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Helle Langholz Harløsevej 212, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf / Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3, Varpelev, 4652 Hårlev Tlf r Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen 13, 4671 Strøby Tlf Forsamlingshusforeningen for Vestsjællands Amt Formand og repræsentant i Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28, Løve, 4270 Høng Tlf / Datoer: Lørdag den 4 november forsamlingsh ngshusdagen i Hallelev Forsamlingshus. Hallelevvej Slagelse Storstrøms Amts Forsamlingshusforening Formand Knud Erik Petersen Hullebækvej 31, 4800 Nykøbing F. Tlf / Næstformand og repræsentant i Landsforeninge Peder Hansen Lundehøjevej 4, 4895 Errindlev Tlf / Amtsforeningen Fynske Forsamlingshuse Formand John Larsen Hjallesevej 255, 5230 Odense M Tlf Amtssekretær og sekretær i Landsforeningen Jane Nielsen Snarupvejen 12, Espe, 5750 Ringe Tlf Sønderjysk Forsamlingshusforening n Formand og repræsentant og næstformand nd i Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133, Øster Gasse, 6780 Skærbæk Tlf / Ribe Amts Forsamlingshusforening sforening Formand Og medlem af Landsbestyrelsen. Peter Chr. Larsen Åttevej 9, 6683 Føvling Tlf

15 Foreningen af Forsamlingshuse i Vejle Amt Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup, 7100 Vejle Tlf / Repræsentant i Landsforeningen og IT ansvarlig Britta Scholz Hestlundvej 14, Bøllund, 7323 Give Tlf / undcity.dk Ringkøbing n Amts Forsamlingshusforening Sektretær Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3, Vind, 7500 Holstebro Tlf Repræsentant og formand i Landsforeningen Finn Vestergaard Jensen Rosenallé 6, 6920 Videbæk Tlf / Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand og repræsentant i Landsforeningen Helge Pinholt Nørengvej 10, 7870 Roslev Tlf Nordjyske Forsamlingshuse Formand Charles Lolholm Gøtrupvej 293, 9690 Fjerritslev Tlf / Repræsentant og redaktør i Landsforeningen Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Tlf Em Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken en 19, Lading, 8471 Sabro Tlf / Repræsentant og kasserer i Landsforeningen Magda Jensen Toften 7, Vitved, 8660 Skanderborg Tlf Datoer: Mandag den Bestyrelsesmøde, esmø Barmer Forsamlingshus Mandag ag den Bestyrelsesmøde, Cemtec Majsmarken 1 Hobro Mandag den Generalforsamling. 15

16 16

17 7,/ )256$0/,1*6+86(7 (' 1<+ 6NnQ U\JJHQ &D (' 1<+ WHUH W H O 2S WLO 6DPPH EERUG E QNV W 6WROH %HODVWQLQJ NJ 675($0/,1( $S6.LUNH 9 UO VHYHM '. 9 UO VH 7OI )D[ (PDLO VDOJ#VWUHDPOLQH GN ZZZ VWUHDPOLQH GN '$* 7,/ '$* (5,1* /(9 17

18 18

19 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne Festes Kompas er startet i renæssanceåret 2006 med det formål at spille Shakespeare i forsamlings- og beboerhuse. Foreningen er hjemmehørende i Gedved/Ny Horsens kommune. Mens kulturen centraliseres i de store nye huse i byerne, vil vi gå mod strømmen og arbejde professionelt på de små scener. Vi kender mange forsamlingshuse og har designet en god, flytbar grunddekoration, der kan tilpasses lokaler af forskellig form og størrelse. Festes Kompas er ikke bare tænkt som en event i renæssanceåret, men som en varig del af kulturtilbudene i landdistrikterne. Festes Kompas henvender sig også til biblioteker, skoler og foreninger og tilbyder dem en gennemgang af et af Shakespeares stykker, eller en indføring i Shakespeares samtid og det elizabethanske teaters historie. De to senior-medlemmer af Festes Kompas, Anja Høegh og Anne Brodin har mange års erfaring med Shakespeare. I 1985 startede de Teatertruppen Sommerdrøm, det senere The Loyal Shakespeare Company, der turnerede i Jylland, på Samsø og på Fanø hver sommer i en årrække. Sommerdrøm er den eneste teatertrup i verden der har spillet Romeo og Julie på parkeringspladsen ved Mårup Brugs og Helligtrekongers aften ved siden af bilvasken i Tranebjerg. Sidst i 80 erne arrangerede de fire Shakespeare-workshops: en i Hovedgård, Fortsættes side 20 19

20 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne en i Hårup og to i Horsens. De stod også for opførelsen af Danmarks første ægte dogme-teaterforestilling Stormen i et telt der flækkede og blæste omkuld i Valbyparken i et pragtfuldt uvejr. Den første forestilling i Festes Kompas bliver Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. Der er vagtskifte på Kronborgs volde. De tre vagtposter kæmper sig igennem stormen og regnen. Ind imellem overdøves blæsten af kanonskud, for der skydes salut hver gang den nye konge, Claudius, tømmer sit bæger. Men den gamle konges ånd har ingen ro, for han blev myrdet, og nu forlanger han, at hans søn prins Hamlet skal hævne hans mord. Dette er bare den stilfærdige optakt til den forrygende forestilling, som Festes Kompas fyrer af, når vagtskiftet er forbi. Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. varer ca. en time. Tre skuespillere farer ud og ind af de 15 roller. De går til opgaven med liv og lystighed, selv om det er en tragedie. Spillestilen kan bedst beskrives som: 1/3 Shakespeare, 1/3 Svend, Knud og Valdemar og 1/3 Monty Python. Ind imellem kommenteres døgnets begivenheder. Det gjorde Shakespeare også, men der er bare ikke så mange, der forstår hans dagsaktuelle vitser længere. Selvfølgelig er der teaterhistorikere der fniser henrykt, når de opdager, at en replik er en grov kommentar til noget der skete i Men af hensyn til de tilskuere, der ikke er teaterhistorikere, har vi indlagt nutidig satire. Vi tror, det er helt i Shakespeares ånd Han fyrede jo heller ikke 400 år gamle vitser af. I den elisabethanske periode var de vilde med musik og dans. De sang tidens populære viser i stykkerne og sluttede altid med et danseoptrin, som regel en bergamaskedans. Det samme gør vi efter bedste evne. Der var premiere på Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. 6. oktober i år i forsamlingshuset Sandbjerghus i Søvind. Næste forestilling bliver Et Vintereventyr med premiere 15.januar 2007 i Madsby ved Fredericia. Et Vintereventyr er en familieforestilling med sange og dukketeater. Publikum medvirker også. Forestillingen varer ca. en time og bliver sunget og spillet af fire personer. Og hvem er vi så? Maja Muhlack er sanger, danser og skuespiller, uddannet på Holbergskolen i København. Hun har spillet lidt af hvert, blandt andet hovedrollen i Victor og Victoria i Tivolis Koncertsal og barnet i 20

21 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne Vi venter på Godot. i Krudttønden. Hun var også med i Shakespeare-kabaretten Ta sidste blues til Stratford. Carsten Gjerløv er totalt udannet, til gengæld synger han som en engel og spiller djævelsk godt teater. Han spillede den anden hovedrolle i Victor og Victoria og var også med i Ta sidste blues til Stratford. Han skriver og instruerer børneteater. Anders Kobbersmed har sunget i kirkekor og spillet musical på Wilhelmsborg og Gjellerupscenen. Anja Høegh er teatrets administrator. Hun er også billedkunstner, scenograf, og dramatiker. Desuden laver hun kurser og workshops. Anne Brodin er stykkets instruktør. Hun oversætter og bearbejder Shakespeare, skriver børneteater, instruerer og laver workshops og biblioteksarrangementer. 21

22 SKATTEFRADRAG Virksomheders mulighed for skattefradrag kan blive en fordel for nogle Forsamlingshuse Forsamlingshusenes brug og drift er meget forskellig, men nogle huse har i dag karakter af et Kulturhus. De huse der virker som sådan og hvis deres forhold i øvrigt opfylder betingelserne i skatteloven af 20. december 2004, kan optimere erhvervsdrivens støtte. Ved lov nr af 20. december 2004 (L 39) er der etableret en fradragsordning for gaver til kulturinstitutioner. Ordningen indebærer, at virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud, samt at personer og virksomheder kan fradrage værdien af gaver, i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande til sådanne kulturinstitutioner. Er den modtagende institution nyetableret, kan den på tilsvarende vilkår modtage gaver, hvis der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune. Alle kulturinstitutioner, der modtager statsligt eller kommunalt driftstilskud, har mulighed for at blive omfattet af fradragsordningen. Ordningen omfatter således kulturinstitutioner i bred forstand. Omfattet af loven er således bl.a. museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Det er alene en betingelse, at kulturinstitutionen modtager tilskud fra stat eller kommune. Folkekirken, højskoler, lokalradio og -tv er ikke omfattet af ordningen. For de fleste af disse kulturinstitutioner vil der være tale om institutioner, der hvert år modtager et driftstilskud. Der kan dog også være institutioner, der får driftstilskud i nogle år, og ikke får driftstilskud i andre år. For at den skatteyder, der donerer gaver, på forhånd kan vide om gaven er fradragsberettiget, er det indsat som en betingelse i 8 S, stk. 1 og 2, at kulturinstitutionen i det foregående kalenderår har fået driftstilskud fra stat eller kommune. Hvis den modtagende institution er nyetableret, kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune. Idrætsorganisationer og institutioner med idrætsaktiviteter er ikke omfattet af bestemmelsen. Hvis en institution både har kulturelle aktiviteter og idrætsaktiviteter, er det afgørende for fradraget, at de kulturelle aktiviteter er dominerende. At en bordtennisklub f.eks. træner i kælderen til et medborgerhus forhindrer ikke, at der kan opnås fradrag for gaver til medborgerhuset. Ved driftstilskud forstås enhver form for ydelse, herunder en underskudsgaranti, hvormed staten eller kommunen støtter den pågældende kulturinsti- 22

23 SKATTEFRADRAG Virksomheders mulighed for skattefradrag kan blive en fordel for nogle Forsamlingshuse tutions drift. Der er også fradrag for en gave til en kulturinstitution, der har fået en underskudsgaranti til driften i det foregående år, selvom underskudsgarantien ikke er udnyttet. Beslutningen om at bevilge underskudsgarantien anses som et udtryk for, at staten eller kommunen har ønsket at støtte driften af kulturinstitutionen. Kulturinstitutioner der modtager andre former for støtte fra staten eller kommunerne, er ikke omfattet af den foreslåede fradragsordning. Det gælder bl.a. for kulturinstitutioner, der modtager støtte fra kommunen eller staten til gennemførelse af et konkret projekt. Heller ikke institutioner, der modtager andre former for offentlige tilskud som f.eks. miljøtilskud vil være berettiget til at modtage fradragsberettigede gaver. Virksomheder har efter 8 S, stk. 1, fradrag for pengegaver. Private personer er ikke omfattet af fradragsordningen for pengegaver og kan derfor fortsat kun fradrage disse efter reglerne i ligningslovens 8 A. Alle skatteydere har desuden fradrag for værdien af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande, jf. 8 S, stk. 2. Ved ordet gave forstås i denne sammenhæng som alle former for ydelser mellem den skattepligtige og kulturinstitutionen, der ikke indebærer en modydelse fra institutionen. Begrebet gaver er ikke defineret i lovgivningen, men efter dansk rets almindelige regler, herunder retspraksis, foreligger der en gave når en juridisk person giver eller lover at tilføre en anden part en vederlagsfri fordel på giverens bekostning. Dispositionen skal således fremtræde som et udslag af gavmildhed. Nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden eller ved henvendelse til det lokale skattecenter. Lydanlæg i høj kvalitet Phonic Ear er en af de førende leverandører af teleslynge- og højttaleranlæg. Vi tilbyder et bredt sortiment af professionelle lydløsninger. Kontakt os, hvis du ønsker et gratis og uforpligtende tilbud på et lydanlæg til forsamlingshuset nær dig. Medlemsrabat Tlf

24 SUPERTILBUD til medlemmer af Landsforeningen Danske Forsamlingshuse I samarbejde med Landsforeningen Danske Forsamlingshuse tilbydes dit forsamlingshus to måneders gratis, eksklusiv og søgbar Selskabsprofil med billeder og beskrivelse på: Det unikke mødested for mere end 5000 potentielle gæster hver måned! Kontakt os i dag og mærk effekten allerede i morgen....og vælg tilmeld lokale eller ring på Der er ingen forpligtelser efter den gratis prøveperiode.

FEBRUAR 2006 NYT OM GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER WWW.KUM.DK GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER EN VEJLEDNING

FEBRUAR 2006 NYT OM GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER WWW.KUM.DK GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER EN VEJLEDNING FEBRUAR 2006 NYT OM GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER WWW.KUM.DK GAVER TIL KULTURINSTITUTIONER EN VEJLEDNING Anette Abrahamsson, Five Pairs of Shoes, 2002 Gave fra Per Aage Brandt (2005) Anette Abrahamsson/COPY-DAN

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORSAMLINGSHUS NYT NYT TEAM I SPIDSEN FOR LANDSFORENINGEN!

FORSAMLINGSHUS NYT NYT TEAM I SPIDSEN FOR LANDSFORENINGEN! FORSAMLINGSHUS NYT JUNI 2006 NYT TEAM I SPIDSEN FOR LANDSFORENINGEN! Afgående Landsformand Otto Hallberg overdrager mødeklokken til den nye Landsformand Finn Vestergaard Jensen der flankeres af forretningsudvalgets

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside:

Du kan se samrådets vedtægter i dette link til Kalundborg Kommunes hjemmeside: VELKOMMEN TIL K U L T U R E L T S A M R Å D KALUNDBORG Dette særnummer af nyhedsbrevet INDSPIL skal give dig et indblik i, hvad Kulturelt Samråd Kalundborg står for og arbejder med. Kulturelt Samråd har

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Forsamlingshus NYT. februar 2008

Forsamlingshus NYT. februar 2008 Forsamlingshus NYT februar 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.800 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 email:

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland

Udfordringen. Dato. Sted. 28. oktober 2013 kl. 17:30. Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Dato 28. oktober 2013 kl. 17:30 Sted Jerslev Forsamlingshus Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Mixholdet Frederiksberg Teater

Mixholdet Frederiksberg Teater Mixholdet Frederiksberg Teater Reglement for Mixholdet Opdateret 8/7-2007 Forord... 3 Optagelse kriterier til mixholdet for børn unge og voksne der i forvejen er medlemmer i Frederiksberg Teater... 3 Medlemmer

Læs mere

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr.

UniqueDanmark DEN LANDSDÆKKENDE FORENING. For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Læs i dette nummer om bla. : Nr. Nr. 3 November 2007 DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser Læs i dette nummer om bla. : - Nyt fra bestyrelsen - Søskende kursus - Lalandia - Sjælden

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N

OSR rapport. Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Region Danmark www.nadanmark.dk OSR rapport Område: København Servicerer Bornholm, Nordsjælland og København Post adresse: c/o Linie 14 Blågårdsgade 14 2200 København N Dato: 23.10.2014 Bestyrelse: Formand:

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Ansøgning om lokaletilskud

Ansøgning om lokaletilskud Ansøgning om lokaletilskud Hvorfor skal vi have egne lokaler? Venstres Ungdom i Skanderborg ønsker hermed at fremlægge en ansøgning om tilskud til drift af egne lokaler til Skanderborg Kommune. Ansøgningen

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 1 NÆSTFORMANDEN HAR ORDET K O L O F O N I N D H O L D Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Telefon: 9854 8383 E-mail:

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

o Teatersport med Lise Ørtved 4 mandage o Lys-kursus med erfaren lysmand o Hygge-aften som afslutning på Teatersport o Revy 2011 skydes i gang

o Teatersport med Lise Ørtved 4 mandage o Lys-kursus med erfaren lysmand o Hygge-aften som afslutning på Teatersport o Revy 2011 skydes i gang Nr. 165 oktober 2010 Læs mere inde i bladet om aflysning af efterårets forestilling, men også om en bestyrelse, som ikke bare har sat sig på hænderne. Bestyrelsen har taget handsken op. Det giver medlemmerne

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Forsamlingshus NYT. Juni 2008

Forsamlingshus NYT. Juni 2008 Forsamlingshus NYT Juni 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 Email: ejvind@grobund.com

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

I dette nummer i hovedtræk:

I dette nummer i hovedtræk: Oktober 2015 I dette nummer i hovedtræk: KAT-revy Fremtiden i KAT Flugten Facebook Foto: Emil Andresen Inge Napora i gang med at male børneansigter under Kirsebærfestivalen 2015 Tilrettelæggelse: Aleksandra

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte.

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. Forsamlingshus NYT JUNI 2011 Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Deltagere: Kathrine Nygaard Stannov (KNS), Jonas H Hansen (JHH), Rasmus Lind (RAL), Jimmy Waldmann (JW), Jørgen Thomsen (JT)

Deltagere: Kathrine Nygaard Stannov (KNS), Jonas H Hansen (JHH), Rasmus Lind (RAL), Jimmy Waldmann (JW), Jørgen Thomsen (JT) Planlægningsmøde IDA trekanten 16/01-2012 Bestyrelsesmøde IDA Trekantafd. d. 24.11.11 kl. 18.00 Dagsorden: 1. Morgenmad 2. Vedtægtsændringer til geralforsamling 3. Generalforsamling 4. Arrangementer 5.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D NR. 134 November 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D. 24.3.2007 Er der medlemmer som kunne tænke sig at stå for

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Om Randers Teaterforening

Om Randers Teaterforening Om Randers Teaterforening Randers Teaterforening er en kontingentfri forening, hvis medlemmer er abonnenterne. Man bliver abonnent ved køb af billetter til mindst 3 af Teaterforeningens forestillinger,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere