FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2006"

Transkript

1 FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER

2 LANDSFORMANDEN HAR ORDET Vi er i en tid, hvor der kommer mange forandringer i vores nære samfund. Jeg tænker her især på den kommende kommunesammenlægning, hvor meget vil ændres ved årsskiftet. I landsforeningen har vi som sagt tidligere bestemt at fortsætte med de gamle amtsgrænser som inddeling. Begrundelsen er at de geografiske afstande ellers bliver uoverskuelige i landsopdelingen. I Fortsættelse af dette kan jeg ikke opfordre nok til at hver Amtsforening retter henvendelse til de nye kommuners sammenlægningsudvalg eller kulturudvalg, således forsamlingshusene ikke bliver glemt i de nye budgetter. Mange er godt i gang med denne dialog, men vi skulle helst have alle med. Vedrørende Forsamlingshusnyt har vi besluttet at bladet fremover bliver sendt i et eksemplar til alle forsamlingshuse. Begrundelsen for denne beslutning et at portoen er steget meget voldsomt. 2 blade vejer mere end 100 gr. og koster derfor 14,- kr. pr. brev at sende ud. På landsbestyrelsesmødet er bestyrelsen blevet enige om at få en ny hjemmeside på nettet. Det bliver et mere brugervenligt medie med mange flere muligheder for foreningens medlemshuse og kun medlemshusene. Læs om den nye hjemmeside andet sted i bladet. Landsbestyrelsen har fået henvendelse fra et for- samlingshus som ikke ved køb fra en af vores samhandelspartnere var klar over at leveringen skulle tillægges moms og leveringsomkostninger. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, da det jo giver en helt anden pris. Landsforeningen har indgået samhandelsaftale med ALSI som sælger rengøringsartikler og Bendt Brandt som har godt grej til gastronomi. Begge K O L O F O N ISSN: Redaktion: eksemplarer Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Telefon: Produktion: Degn Grafik Landsform.: Finn Vestergaard Jensen Rosenallé 6, 6920 Videbæk Telefon: / I N D H O L D Forsidefoto: Side 2 Landsformanden har ordet Indhold og kolofon Side 4 IT-Udvalget Side 6 Forsamlingshuse, moms og kontingent Side 11 Side 14 Side 19 Side 22 Forsamlingshusenes historie Afsnit IV Nyt fra Amterne Festes kompas Skattefradrag 2

3 virksomheder skulle kunne findes på vores nuværende hjemmeside. Selvom man ikke har almindelig Brand som Forsikring, så er der så mange andre fordele ved at være medlem af landsforeningen, at de ,- kr. som det koster i medlemskontingent i Amts for- eningen er givet godt ud. HUSK SAMMENHOLD STYRKER. Landsforeningen ved formanden har fået ny mailadresse. Må I alle have god vind i sejlene i den kommende tid. Med venlig hilsen Finn Vestergaard Jensen, Landsformand Få varmerabat så det batter Ring og få et godt tilbud på fyringsolie, el og biobrændsel eller klik dig ind på for at se mere. Køge Tlf

4 IT-UDVALGET Efter længere tid med manglende service på vores hjemmeside samt store vanskeligheder med at komme i kontakt med webmasteren, har vi længe været enige om at der skulle ske noget. Ved IT-udvalgets møde den 7. juli 2006 hjemme hos Helge Pinholt, kom der to holdninger frem omkring måden, som hjemmesiden skulle opbygges på. De to holdninger skulle argumenteres for på landsbestyrelsesmødet den , således at bestyrelsen, i samråd med deres IT-repræsentanter kunne beslutte fremgangsmåden. Beslutningen, der er truffet, tilgodeser det bedste af begge holdninger og er samtidig økonomisk. Den en del af løsningen, som medlemskontingentet giver valuta for, er en gruppeside hos Microsoft på adressen For at kunne få lov at bruge den side, skal den enkelte bruger have en Windows-Net-Passport, altså en pas på nettet, som der kan tilknyttes den enkeltes eksisterende adresse. Når den enkelte bruger har sit pas, kan han/hun ansøge om medlemskab i gruppen. Kaldenavnet til gruppen er det, som gruppen ser på gruppesiden. I gruppen er der dokumenter, gode råd, billeder, avisudklip og andet nyttigt for forsamlingshuse og deres bestyrelser. Har man ansøgt om medlemskab, får man en med en indbydelse, hvori der er en knap Deltag nu. Følg bare brugsanvisningen. Man er også velkommen til at sende mig en mail til så sender jeg en indbydelse. Der er ingen grænser for antallet af medlemmer i gruppen, og den tekniske og sikkerhedsmæssige vedligeholdelse ligger hos Microsoft. Den anden del af løsningen er en offentlig hjemmeside på adressen som nu bliver klargjort og senest er op at køre til årsskiftet. Der kan brugere af forsamlingshuse finde adresserne af medlemshusene. Desuden vil jeg sørge for en brugervejledning vedr. tilmelding til gruppesiden på den offentlige side. Af brugervenligheden ved oprettelsen, bruger vi Frontpage til at designe siden med. Den offentlige side, når den er færdig, kan vedligeholdes med hvilket som helst program, der kan gemme i web-formatet html, altså Word, Works, Word Perfekt, Open-Source-Office mm. Derfor er der ingen nødvendighed for at investere i andre licenser, end dem, de enkelte brugere har i forvejen. Vores nye hjemmeside kommer til at ligge hos Surftown, hvor vi giver 630,- kr. i husleje for 5 år. Yderligere omkostninger ved IT kommer til at være 149,- kr. om året til Microsoft for ekstra plads til alle vore billeder og dokumenter og en engangsudgift til oprettelsen af den offentlige side på 4.000,- kr. Har dit forsamlingshus en hjemmeside så giv mig adressen. Vi vil gerne henvise til din side. Britta Scholz Næste Udgivelse: 15. januar 2007 Indleveringsfrister: Indsendelse af redaktionelt stof: 4 uger før udgivelse Annoncer samt nyt fra amterne: 3 uger før udgivelse Ekstra blade: Såfremt medlemshusene har brug for ekstra blade til fx borgermøder m.v. kan yderligere eksemplarer rekvireres hos amtsforeningernes formænd. 4

5 Når der også er andet end pris og design, der tæller... Der er mange, der leverer møbler. Bare ikke som vi gør det. 3E leverer nemlig møbler, hvor der er taget maksimalt hensyn til komfort og design. Til og med til priser, der kan være svære at forstå. - Og så interesserer vi os for vore kunder efter leveringen. Prøv at spørge nogle af dem. Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej Kolding Tlf Fax

6 FORSAMLINGSHUSE, MOMS OG KONTINGENT Forsamlingshusene er meget forskellige i deres organisation og drift. De spænder lige fra Landsbyens kulturhus til det professionelle festhus. En del huse er frivilligt momsregistreret og opkræver moms af såvel leje som slag af varer. Skattecenter Struer har den 6. juli då. afgivet bindende svar til et forsamlingshus der er momsregistret vedr. bygning og drift. En frivillig registrering på bygningsmassen betyder, at der kan fradrages moms på alle indkøb til bygningen. Men det betyder også at der skal svares moms af lejeindtægterne. Det pågældende hus har en medlemsskare der betaler et kontingent til huset hver år. Iht. husets vedtægter opnår alle kontingentbetalende medlemmer en rabat på lejen af huset. Husets bestyrelse blev i tvivl, om der skal svares moms af kontingentet og bad om et bindende svar fra Skattecenter Struer. Spørgsmålet lød; Kan Skat bekræfte, at der ikke skal betales moms af foreningens medlemskontingenter? Svaret lød; Foreningens formål er iht. oplysningerne at opretholde og drive et forsamlingshus. Forsamlingshuset lejes både ud til medlemmer af foreningen og til ikke-medlemmer, og driften gennemføres således gennem denne udlejning samt gennem blandt andet medlemmernes kontingentbetaling. På baggrund af de faktiske oplysninger er det Skattecenter Struers opfattelse, at foreningen driver 6

7 selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed er momspligtig, Jf. 3, stk. 1. Af momslovens 4, stk.1. fremgår, at der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Momspligten forudsætter, at der er leveret en vare eller ydelse, og at der herfor er ydet et vederlag. Skattecenter Struer finder, at medlemmerne mod betaling af kontingentet opnår en rettighed. Denne rettighed består i en rabatordning. Skattecenteret finder ikke, at der er tale om tilskud, men derimod et almindeligt kontingent i henhold til foreningens vedtægter. Det er herefter skattecenterets opfattelse, at der er leveret en ydelse mod vederlag, og at medlemskontingentet derfor er momspligtigt Jf. 4, stk. 1. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmålet er det skattecenterets opfattelse, at medlemskontingentet i sin helhed er momspligtig, idet der allerede ved betalingen af kontingentet foreligger en leverance, nærmere bestemt en opnåelse af en rettighed. Skattecenter Struer kan derfor ikke bekræfte, at der kun skal afregnes moms af kontingentet i det omfang et medlem lejer forsamlingshuset og opnår rabatten. Svaret fra skattecenteret er utvetydig når en kontingentbetaling giver ret til en rabat på en momspligtig leverance, så er hele kontingentindtægten momspligtig. Alle kan anmode om et bindende svar fra Told og Skat. Såfremt der er forsamlingshuse der ligger inde med svar, der har relevans for forsamlingshusene, så modtager og formidler Landsforeningen disse med tak. 7

8 8

9 9

10 10

11 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE Afsnit IV - Debatten om forsamlingshusenes rette brug... Debatten om forsamlingshusenes rette brug er lige så gammel som husene selv. Den har gennem årene bølget med forskellig styrke. De ældste forsamlingshuse var rejst af folk i grundtvigske kredse. Initiativtagerne var ofte unge, der havde været på højskole, og skytter der ville rejse en folkehær, som skulle bringe det tabte sønderjyske land tilbage igen. Forsamlingshusfolket var unge aktivister, der kæmpede for alternative livsformer, høje mål og nyskabende idéer. Efterhånden som det i 1880 erne og 1890 erne i høj grad blev et både politisk og praktisk anliggende at skabe uafhængige mødelokaler i sognene, blev forsamlingshusidéen grebet af en ny og meget større kreds af landbefolkningen. Men det var som om noget af det grundtvigske klæbede til husenes ide og forsamlingshusene førte derfor ofte lidt højskolekultur med sig. Selv om forsamlingshusene i årtierne omkrig århundredeskiftet fik en betydeligt større brede, følte højskolens og skyttebevægelsens folk fortsat et stort ansvar for forsamlingshusene. De grundtvigske folkehøjskolers opfattelse af det folkelige arbejde var, at det der foregik i foredragsforeningerne og gymnastikforeningerne ude i forsamlingshusene var ligeså væsentligt, som det der skete på selve skolerne. Denne tendens, som var tydelig endnu omkring 2. verdenskrig, er baggrunden for den engagerede debat om vore forsamlingshuse, der er førtes op gennem årene i højskolekredse. Debatten startede allerede i 1870 erne, hvor man diskuterede om dilettant og maskerade hørte hjemme i øvelseshusene. I et indlæg i Højskolebladet i 1894, blev det beklaget, at forsamlingshusene ikke mere var små åndelige forrådskamre hvorfra kærlighed til folk og fædreland, lys og livsglæde strømmede ud, men kun danse- og drikkebuler, der var til ulykke for engen, fordi de svigtede deres opgaver. Seks år senere kunne man læse i Ungdom og Idræt, at de mange forsamlingshuse nok er et af de betegnende træk for vort land er et fremskridtsland. Men den ideelle tanke en sund sjæl i et sundt legeme der lå bag rejsningen af de første forsamlingshuse, har ikke været fremherskende senere hen i tiden. Materielle hensyn og øjeblikkelige stemninger har ofte rejst forsamlingshuse, som aldrig burde have båret dette navn. Forsamlingshusenes brug var et hovedemne på folkehøjskolernes årsmøde i Ryslinge i 1910 og gav anledning til en livlig debat, en debat som fortsatte på næste årsmøde på Vejlby højskole. Debatten bølgede mellem en idealistisk og en realistisk fløj af højskolebevægelse. Derefter blev der mere stille omkring forsamlingshusene, men i starten af 1930 erne blussede debatten Fortsættes side 12 11

12 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE op på ny. Startskuddet var en kronik af biskop Rud, Odense, i anledning af en tragisk bilulykke, der havde fundet sted en nat efter et bal i et fynsk forsamlingshus, hvor der havde været rigeligt med drikkevarer ernes debat drejede sig om landboungdommens interesse og fritidsvaner i almindelighed, men først og fremmest om baller og spiritusforbruget. Spørgsmålet om hvorvidt udskænkning af stærke drikke hørte hjemme i forsamlingshusene og under hvilke omstædigheder de kunne tillades, havde altid været central i debatten. I de første årtier af 1900 årene, hvor kommuneafstemninger om tørlægning blev almindelige, var afholdsdebatten brændende aktuel! Drikkeri i automobiler, grupper af unge der drog fra forsamlingshus til forsamlingshus, slagsmål og faderskabssager, der kunne føres tilbage til foreningsballer, var skyggesider af forsamlingshuslivet, som der måtte gøres op med. Forsamlingshusene var kommet i vanry de var på vej til at blive steder, hvor ordentlige folk ikke kunne komme. Men hvad kunne man egentlig stille op? diskussionerne bølgede igen ved årsmøderne og indlæg, artikler, kronikker, radioforedrag. I resolutioner fremførte forskellige organisationer, skolefolk, præster og politimestre deres meninger. Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette brug. Kunne forsamlingshusene blive, hvad de engang var? Det havde den i 1934 stiftede Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette Brug i hvert fald som mål. I artikler i pressen og i pjecer Vores forsamlingshuse en kulturfaktor gjorde foreningen nærmere rede for sit program. Man ville søge dannet kredse af landsforeningen ud over landet. Disse kredse, Sammenslutningen af forsamlingshuse på xx egnen, skulle ved at tilslutte sig en enhedsvedtægt forpligte de foreninger, der benyttede forsamlingshusene til kun at optage medlemmer indenfor et af bestyrelsen fastsat område, at slutte sammenkomster senest kl , dagen før helligdage dog senest kl og til ikke under nogen form at tillade spirituøse drikke. Forsamlingshusenes kulturelle formål skulle fremmes ved samarbejde mellem husenes bestyrelser og de lokale kulturelle foreninger i området. Landsforeningen ville arbejde for, at så mange forsamlingshuse som muligt kunne forbedre og udvides med fx brusebade, husflidslokaler, biblioteks- og læseværelser. Endelige ville Landsforeningen etablere et samarbejde med de lovgivende myndigheder og politiet. Landsforeningen blev mødet med megen skepsis og der kom skarpe protester fra de frisindede højskolekredse, som afviste landsforeningen i instinktiv uvilje mod moralisme. Den dag, da ansvaret for forsamlingshusenes brug forrykkes fra hjemmene, fra unge og ældre i fællesskab og overdrages til en organiseret landsforening og vi forpligter os til at rette os efter foreningens enhedsvedtægter, da sker der ubodelig skade sådan blev der skrevet i en artikel i Højskolebladet. Den udbredte skepsis blev ikke mindre, da Landsforeningen i 1937 henvendte sig til regeringen og foreslog, at der ved et samarbejde mellem Justitsministeriet, Indenrigsministeriet og Undervisningsministeriet blev nedsat en kommission, som skulle behandle forsamlingshusenes forhold. Højskolebladets redaktør Helge Skovmand vendte sig kraftigt mod Landsforeningens initiativ og under- 12

13 FORSAMLINGSHUSENES HISTORIE stregede i spidsartiklen Forsamlingshusenes tidehverv, at henvendelsen ikke kom fra forsamlingshusene, men fra en forening, der selv havde påtaget sig et arbejde for at fremme forsamlingshusenes rette brug. Henvendelsen er en falliterklæring for Landsforeningens arbejde og der måtte kraftigt advares imod, at man greb til lægemidler, der kunne være farligere end sygdommen! Helge Skovmand skrev, at forsamlingshusene synes at stå ved en skillevej. Udviklingen peger i forskellige retninger, og der må vælges: På den ene vej står der: Sørg for kraftige trækplastre! den vej fører til undergang, da den gør den indre kraft ledig og gør det hele uvedkommende. På den anden vej står der: Stat, hjælp mig! Også her gøres den indre kraft ledig, og brudet med forsamlingshusenes gamle, stærke linie er fuldkomment. Så er der den tredje vej: Tyngdepunktet lægges hvor det først lå forsamlingshuset som folkets samlingssted, sognets hus og lokalsamfundets midtpunkt. Der hvor folk selv er med og er hjemme, og hvor de ikke bare kommer for at se og høre et eller andet beundringsværdigt. Den indre kraft findes i, at lokalsamfundet har sit eget sted, hvor det fælles sociale liv leves, med eller uden gæstes hjælp. Den kraftige reaktion mod Landsforeningens henvendelse til regeringen skyldtes, at forsamlingshusene i deres ide og hele oprindelse var folkelige fristeder, som var kulturelt og økonomisk uafhængige af staten. Den eneste form for statsstøtte, der hidtil havde været praktiseret var fritagelsen for ejendomsskat for skytteforeningernes øvelseshuse (lov nr. 44 af 16. april 1873) og for forsamlingshuse, der blev brugt til oplysende møder og foredrag ( lov nr. 97 af 14. april 1893 om frihed for bygningsafgift). Forsamlingshusene var bygget og finansieret af befolkningen. 13

14 NYT FRA AMTERNE Nordsjællands Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Helle Langholz Harløsevej 212, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf / Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3, Varpelev, 4652 Hårlev Tlf r Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen 13, 4671 Strøby Tlf Forsamlingshusforeningen for Vestsjællands Amt Formand og repræsentant i Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28, Løve, 4270 Høng Tlf / Datoer: Lørdag den 4 november forsamlingsh ngshusdagen i Hallelev Forsamlingshus. Hallelevvej Slagelse Storstrøms Amts Forsamlingshusforening Formand Knud Erik Petersen Hullebækvej 31, 4800 Nykøbing F. Tlf / Næstformand og repræsentant i Landsforeninge Peder Hansen Lundehøjevej 4, 4895 Errindlev Tlf / Amtsforeningen Fynske Forsamlingshuse Formand John Larsen Hjallesevej 255, 5230 Odense M Tlf Amtssekretær og sekretær i Landsforeningen Jane Nielsen Snarupvejen 12, Espe, 5750 Ringe Tlf Sønderjysk Forsamlingshusforening n Formand og repræsentant og næstformand nd i Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133, Øster Gasse, 6780 Skærbæk Tlf / Ribe Amts Forsamlingshusforening sforening Formand Og medlem af Landsbestyrelsen. Peter Chr. Larsen Åttevej 9, 6683 Føvling Tlf

15 Foreningen af Forsamlingshuse i Vejle Amt Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup, 7100 Vejle Tlf / Repræsentant i Landsforeningen og IT ansvarlig Britta Scholz Hestlundvej 14, Bøllund, 7323 Give Tlf / undcity.dk Ringkøbing n Amts Forsamlingshusforening Sektretær Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3, Vind, 7500 Holstebro Tlf Repræsentant og formand i Landsforeningen Finn Vestergaard Jensen Rosenallé 6, 6920 Videbæk Tlf / Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand og repræsentant i Landsforeningen Helge Pinholt Nørengvej 10, 7870 Roslev Tlf Nordjyske Forsamlingshuse Formand Charles Lolholm Gøtrupvej 293, 9690 Fjerritslev Tlf / Repræsentant og redaktør i Landsforeningen Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Tlf Em Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken en 19, Lading, 8471 Sabro Tlf / Repræsentant og kasserer i Landsforeningen Magda Jensen Toften 7, Vitved, 8660 Skanderborg Tlf Datoer: Mandag den Bestyrelsesmøde, esmø Barmer Forsamlingshus Mandag ag den Bestyrelsesmøde, Cemtec Majsmarken 1 Hobro Mandag den Generalforsamling. 15

16 16

17 7,/ )256$0/,1*6+86(7 (' 1<+ 6NnQ U\JJHQ &D (' 1<+ WHUH W H O 2S WLO 6DPPH EERUG E QNV W 6WROH %HODVWQLQJ NJ 675($0/,1( $S6.LUNH 9 UO VHYHM '. 9 UO VH 7OI )D[ (PDLO VDOJ#VWUHDPOLQH GN ZZZ VWUHDPOLQH GN '$* 7,/ '$* (5,1* /(9 17

18 18

19 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne Festes Kompas er startet i renæssanceåret 2006 med det formål at spille Shakespeare i forsamlings- og beboerhuse. Foreningen er hjemmehørende i Gedved/Ny Horsens kommune. Mens kulturen centraliseres i de store nye huse i byerne, vil vi gå mod strømmen og arbejde professionelt på de små scener. Vi kender mange forsamlingshuse og har designet en god, flytbar grunddekoration, der kan tilpasses lokaler af forskellig form og størrelse. Festes Kompas er ikke bare tænkt som en event i renæssanceåret, men som en varig del af kulturtilbudene i landdistrikterne. Festes Kompas henvender sig også til biblioteker, skoler og foreninger og tilbyder dem en gennemgang af et af Shakespeares stykker, eller en indføring i Shakespeares samtid og det elizabethanske teaters historie. De to senior-medlemmer af Festes Kompas, Anja Høegh og Anne Brodin har mange års erfaring med Shakespeare. I 1985 startede de Teatertruppen Sommerdrøm, det senere The Loyal Shakespeare Company, der turnerede i Jylland, på Samsø og på Fanø hver sommer i en årrække. Sommerdrøm er den eneste teatertrup i verden der har spillet Romeo og Julie på parkeringspladsen ved Mårup Brugs og Helligtrekongers aften ved siden af bilvasken i Tranebjerg. Sidst i 80 erne arrangerede de fire Shakespeare-workshops: en i Hovedgård, Fortsættes side 20 19

20 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne en i Hårup og to i Horsens. De stod også for opførelsen af Danmarks første ægte dogme-teaterforestilling Stormen i et telt der flækkede og blæste omkuld i Valbyparken i et pragtfuldt uvejr. Den første forestilling i Festes Kompas bliver Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. Der er vagtskifte på Kronborgs volde. De tre vagtposter kæmper sig igennem stormen og regnen. Ind imellem overdøves blæsten af kanonskud, for der skydes salut hver gang den nye konge, Claudius, tømmer sit bæger. Men den gamle konges ånd har ingen ro, for han blev myrdet, og nu forlanger han, at hans søn prins Hamlet skal hævne hans mord. Dette er bare den stilfærdige optakt til den forrygende forestilling, som Festes Kompas fyrer af, når vagtskiftet er forbi. Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. varer ca. en time. Tre skuespillere farer ud og ind af de 15 roller. De går til opgaven med liv og lystighed, selv om det er en tragedie. Spillestilen kan bedst beskrives som: 1/3 Shakespeare, 1/3 Svend, Knud og Valdemar og 1/3 Monty Python. Ind imellem kommenteres døgnets begivenheder. Det gjorde Shakespeare også, men der er bare ikke så mange, der forstår hans dagsaktuelle vitser længere. Selvfølgelig er der teaterhistorikere der fniser henrykt, når de opdager, at en replik er en grov kommentar til noget der skete i Men af hensyn til de tilskuere, der ikke er teaterhistorikere, har vi indlagt nutidig satire. Vi tror, det er helt i Shakespeares ånd Han fyrede jo heller ikke 400 år gamle vitser af. I den elisabethanske periode var de vilde med musik og dans. De sang tidens populære viser i stykkerne og sluttede altid med et danseoptrin, som regel en bergamaskedans. Det samme gør vi efter bedste evne. Der var premiere på Den tragiske historie om Hamlet prins af Danmark. 6. oktober i år i forsamlingshuset Sandbjerghus i Søvind. Næste forestilling bliver Et Vintereventyr med premiere 15.januar 2007 i Madsby ved Fredericia. Et Vintereventyr er en familieforestilling med sange og dukketeater. Publikum medvirker også. Forestillingen varer ca. en time og bliver sunget og spillet af fire personer. Og hvem er vi så? Maja Muhlack er sanger, danser og skuespiller, uddannet på Holbergskolen i København. Hun har spillet lidt af hvert, blandt andet hovedrollen i Victor og Victoria i Tivolis Koncertsal og barnet i 20

21 FESTES KOMPAS Øger kulturtilbudene i landdistrikterne Vi venter på Godot. i Krudttønden. Hun var også med i Shakespeare-kabaretten Ta sidste blues til Stratford. Carsten Gjerløv er totalt udannet, til gengæld synger han som en engel og spiller djævelsk godt teater. Han spillede den anden hovedrolle i Victor og Victoria og var også med i Ta sidste blues til Stratford. Han skriver og instruerer børneteater. Anders Kobbersmed har sunget i kirkekor og spillet musical på Wilhelmsborg og Gjellerupscenen. Anja Høegh er teatrets administrator. Hun er også billedkunstner, scenograf, og dramatiker. Desuden laver hun kurser og workshops. Anne Brodin er stykkets instruktør. Hun oversætter og bearbejder Shakespeare, skriver børneteater, instruerer og laver workshops og biblioteksarrangementer. 21

22 SKATTEFRADRAG Virksomheders mulighed for skattefradrag kan blive en fordel for nogle Forsamlingshuse Forsamlingshusenes brug og drift er meget forskellig, men nogle huse har i dag karakter af et Kulturhus. De huse der virker som sådan og hvis deres forhold i øvrigt opfylder betingelserne i skatteloven af 20. december 2004, kan optimere erhvervsdrivens støtte. Ved lov nr af 20. december 2004 (L 39) er der etableret en fradragsordning for gaver til kulturinstitutioner. Ordningen indebærer, at virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud, samt at personer og virksomheder kan fradrage værdien af gaver, i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande til sådanne kulturinstitutioner. Er den modtagende institution nyetableret, kan den på tilsvarende vilkår modtage gaver, hvis der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune. Alle kulturinstitutioner, der modtager statsligt eller kommunalt driftstilskud, har mulighed for at blive omfattet af fradragsordningen. Ordningen omfatter således kulturinstitutioner i bred forstand. Omfattet af loven er således bl.a. museer, spillesteder, teatre, biografer, oplevelsescentre, zoologiske haver, akvarier, orkestre, udstillingssteder og kulturhuse/medborgerhuse. Det er alene en betingelse, at kulturinstitutionen modtager tilskud fra stat eller kommune. Folkekirken, højskoler, lokalradio og -tv er ikke omfattet af ordningen. For de fleste af disse kulturinstitutioner vil der være tale om institutioner, der hvert år modtager et driftstilskud. Der kan dog også være institutioner, der får driftstilskud i nogle år, og ikke får driftstilskud i andre år. For at den skatteyder, der donerer gaver, på forhånd kan vide om gaven er fradragsberettiget, er det indsat som en betingelse i 8 S, stk. 1 og 2, at kulturinstitutionen i det foregående kalenderår har fået driftstilskud fra stat eller kommune. Hvis den modtagende institution er nyetableret, kan denne på tilsvarende vilkår modtage gaver, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn om driftstilskud fra stat eller kommune. Idrætsorganisationer og institutioner med idrætsaktiviteter er ikke omfattet af bestemmelsen. Hvis en institution både har kulturelle aktiviteter og idrætsaktiviteter, er det afgørende for fradraget, at de kulturelle aktiviteter er dominerende. At en bordtennisklub f.eks. træner i kælderen til et medborgerhus forhindrer ikke, at der kan opnås fradrag for gaver til medborgerhuset. Ved driftstilskud forstås enhver form for ydelse, herunder en underskudsgaranti, hvormed staten eller kommunen støtter den pågældende kulturinsti- 22

23 SKATTEFRADRAG Virksomheders mulighed for skattefradrag kan blive en fordel for nogle Forsamlingshuse tutions drift. Der er også fradrag for en gave til en kulturinstitution, der har fået en underskudsgaranti til driften i det foregående år, selvom underskudsgarantien ikke er udnyttet. Beslutningen om at bevilge underskudsgarantien anses som et udtryk for, at staten eller kommunen har ønsket at støtte driften af kulturinstitutionen. Kulturinstitutioner der modtager andre former for støtte fra staten eller kommunerne, er ikke omfattet af den foreslåede fradragsordning. Det gælder bl.a. for kulturinstitutioner, der modtager støtte fra kommunen eller staten til gennemførelse af et konkret projekt. Heller ikke institutioner, der modtager andre former for offentlige tilskud som f.eks. miljøtilskud vil være berettiget til at modtage fradragsberettigede gaver. Virksomheder har efter 8 S, stk. 1, fradrag for pengegaver. Private personer er ikke omfattet af fradragsordningen for pengegaver og kan derfor fortsat kun fradrage disse efter reglerne i ligningslovens 8 A. Alle skatteydere har desuden fradrag for værdien af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande, jf. 8 S, stk. 2. Ved ordet gave forstås i denne sammenhæng som alle former for ydelser mellem den skattepligtige og kulturinstitutionen, der ikke indebærer en modydelse fra institutionen. Begrebet gaver er ikke defineret i lovgivningen, men efter dansk rets almindelige regler, herunder retspraksis, foreligger der en gave når en juridisk person giver eller lover at tilføre en anden part en vederlagsfri fordel på giverens bekostning. Dispositionen skal således fremtræde som et udslag af gavmildhed. Nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden eller ved henvendelse til det lokale skattecenter. Lydanlæg i høj kvalitet Phonic Ear er en af de førende leverandører af teleslynge- og højttaleranlæg. Vi tilbyder et bredt sortiment af professionelle lydløsninger. Kontakt os, hvis du ønsker et gratis og uforpligtende tilbud på et lydanlæg til forsamlingshuset nær dig. Medlemsrabat Tlf

24 SUPERTILBUD til medlemmer af Landsforeningen Danske Forsamlingshuse I samarbejde med Landsforeningen Danske Forsamlingshuse tilbydes dit forsamlingshus to måneders gratis, eksklusiv og søgbar Selskabsprofil med billeder og beskrivelse på: Det unikke mødested for mere end 5000 potentielle gæster hver måned! Kontakt os i dag og mærk effekten allerede i morgen....og vælg tilmeld lokale eller ring på Der er ingen forpligtelser efter den gratis prøveperiode.

Forsamlingshus NYT. februar 2008

Forsamlingshus NYT. februar 2008 Forsamlingshus NYT februar 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.800 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 email:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 1 NÆSTFORMANDEN HAR ORDET K O L O F O N I N D H O L D Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Telefon: 9854 8383 E-mail:

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal Forsamlingshus NYT September 2010 Tillykke til Havredal 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon: 75 73

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Sponsorater i museums- verdenen

Sponsorater i museums- verdenen Mollerup Designlab A/S i museums- verdenen af Lars Mikkelsen og Rune Grøndahl, Ernst & Young Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T +45 4914 3966 F +45 4914 3967

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Deltagere: Kathrine Nygaard Stannov (KNS), Jonas H Hansen (JHH), Rasmus Lind (RAL), Jimmy Waldmann (JW), Jørgen Thomsen (JT)

Deltagere: Kathrine Nygaard Stannov (KNS), Jonas H Hansen (JHH), Rasmus Lind (RAL), Jimmy Waldmann (JW), Jørgen Thomsen (JT) Planlægningsmøde IDA trekanten 16/01-2012 Bestyrelsesmøde IDA Trekantafd. d. 24.11.11 kl. 18.00 Dagsorden: 1. Morgenmad 2. Vedtægtsændringer til geralforsamling 3. Generalforsamling 4. Arrangementer 5.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere