HEMMELIGHEDER OM SKATTELY! Stop. Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling. Milliarder gemt i skattely

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEMMELIGHEDER OM SKATTELY! Stop. Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling. Milliarder gemt i skattely"

Transkript

1 Særudgave af om skattely, virksomheder og udvikling #dkmodskattely Stop skattesnyd Spekulation og hemmeligheder hindrer udvikling Milliarder gemt i skattely HEMMELIGHEDER OM SKATTELY!

2 s.2 udgives af Mellemfolkeligt Samvirke. Artikler i magasinet udtrykker ikke nødvendigvis foreningens holdninger Forsidefoto: Alexandra Buhl Redaktion: Mikala Rørbech, Esben Schouboe, Maja Bech Gregersen og Henriette Winther Ansv: Vibeke Vinther Layout: Kurt Lukowski Tryk: Handy-Print A/S på svanemærket papir Adresse: Fælledvej København N marts 2015 Oplag: ISSN: s.3 Leder Der skal penge på bordet s SKATTEFUSK FREM I LYSET Frans Mikael Jansen, Generalsekretær Mellemfolkeligt Samvirke Forestil dig, vi er i 2030: Der er penge nok til at sikre sundhed, uddannelse og job til befolkningerne i de lande, vi i dag kalder udviklingslande. Alle mennesker har mulighed for at udleve deres potentiale. Kampen for retfærdig skat skal lykkes. Verden har ikke råd til at fejle. For selv hvis man lagde al udviklingsbistand, private indsamlinger og midlerne fra velgørende fonde sammen, ville det ikke være nok til at løse de massive udfordringer eller forløse det gigantiske potentiale, som udviklingslandene står med. Det skal flere penge og politisk vilje til. I ActionAid har vi gennem længere tid forholdt os til skat og skattens betydning for udviklingslandenes evne til at finansiere velfærd for deres borgere. Hvis fattigdom skal afskaffes må man angribe de strukturer i samfundet, som øger uligheden og fastholder uhyggeligt mange mennesker i ekstrem fattigdom. Vores krav om retfærdig skat er båret af nødvendighed og protest over den voksende ulighed i verden. Det er ikke rimeligt, at udviklingslandene hvert år mister i omegnen af 900 milliarder kroner, fordi multinationale virksomheder sender deres overskud i skattely. Heldigvis er vores og andres fokus på skat med til at påvirke den folkelige debat. Stemningen er ved at vende. 85 % af danskerne siger nu, de ikke vil finde sig i, at multinationale virksomheder undviger at betale skat i udviklingslandene. Virksomhederne skal bidrage mere ansvarligt til de samfund, hvor de driver forretning og skaber deres profit. Jeg ser det som tegn på, at en ny global ansvarlighed er ved at tage over. Det smitter af på vores forventninger til virksomhederne. enten man er lokal eller global virksomhed, kan man godt indstille sig på at skatten skal frem i lyset. at kampen i høj grad er drevet frem af aktivister fra alle dele af verden og af et folkeligt pres for retfærdig skat og omfordeling. Personligt tror jeg, verden er nået et punkt, hvor tingene ændrer sig. Det finansielle system, som baserer sig på liberalisering og ligegyldighed overfor alt andet end bundlinjen, er ved at komme til kort. Progressive virksomheder vinder frem - og vi har helt bestemt brug for virksomheder, som bidrager til samfundet og udviklingen, opfører sig ansvarligt og betaler deres skat. Det er godt, at G20, OECD og EU har taget skridt i retning af at begrænse virksomhederes skattespekulation. Forhåbentlig er det kun begyndelsen, for det er ikke nok at fokusere på problemerne i de fattige lande. Der skal også ses på de globale uretfærdigheder, hvor aktører i både rige og fattige lande har et ansvar. Store multinationale koncerner har med god grund fået rollen som skurk i spillet om, hvem der kan snyde mest i skat. De opererer på tværs af landegrænser og kan udnytte hullerne i skattelovgivningen. Presset på disse virksomheder skal og vil styrkes i de kommende år. Selvom mange virksomheder og revisionsselskaber bag linjerne forsøger at kæmpe imod reguleringer, er mange andre ved at indse behovet for forandringer. Spørgsmålet er, hvem der går forrest og viser hvor meget, de betaler i selskabsskat. Skat er virksomheders vigtigste bidrag til udvikling og omfordeling. Jeg er sikker på, det i længden vil give klare konkurrencefordele, både for virksomheden og lokalområdet. med om de skandinaviske virksomheder tager førertrøjen på? t$. 4 REPORTAGE: Overset landsby $. 8 ANBEFALING: Gennemsigtighed, tak $. 9 FAKTA: Sådan gør virksomhederne $. 10 FAKTA: Politisk tidslinje $. 12 INTERVIEW: Retfærdig skat nu $. 14 FAKTA: Skat og skattely $. 18 INTERVIEW: Skatterådgiver taler ud $. 19 NYHED: Hemmelige pengestrømme $. 20 INTERVIEW: De lyver for os $. 22 ANALYSE: Milliarder i skjul $. 24 CITATER: Guldkorn $.26 DEBAT: Modpoler mødes $.28 AKTIVISME: Kloden rundt $. 30 INTERVIEW: Fem skarpe $. 31 HØRT PÅ GADEN: I Malawi i Selvfølgelig er det lettere sagt end gjort at ændre de globale økonomiske spilleregler. Nogle af de vigtigste milepæle er beskrevet i dette særnummer af. Og man må ikke glemme, #1 2015

3 s.4 Reportage Tekst: Mikala Satiya Rørbech, Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Salim Ramadhani s.5 HVOR BLIVER PENGENE AF? i Skolelæreren i Tanzania betaler stolt sin skat, og landets skatteindtægter er steget med over 1000 % på få år. Men pengene går stadig en lang vej uden om de fattigste landsbyer. 7

4 s.6 s.7 7 Det er lørdag morgen i Hondogo, en lille landsby i Tanzania. Børn i alle størrelser leger i skyggen mellem lerklinede huse. Her er hverken indlagt elektricitet eller kloakering. Det virker, som om tiden har stået stille i årtier her. Skolelæreren og landsbykomiteens formand viser rundt. Landsbyens skole er bygget på en bakketop, så der i det mindste kommer en smule frisk luft ind i klasselokalerne. Til hverdag sidder eleverne tre og tre ved små træpulte, mens læreren underviser ved tavlen. Der er ikke plads til alle, så halvdelen af eleverne bliver undervist om eftermiddagen. Manglen på plads i klasselokalerne er dog det mindste problem, skolen slås med. Lige nu er der kun to pakker kridt tilbage til resten af skoleåret, siger læreren Beda Danstan Ponela forlegent. Han underviser i matematik og engelsk, men også i, hvordan man bruger en computer. mændene på kontoret, da snakken falder på den seneste store korruptionsskandale i landets øverste politiske top. Dybe huller i statskassen og manglen på offentlig finansiering af helt basale institutioner i samfundet er nemlig ikke noget nyt for indbyggerne i Hondogo. De føler sig på alle måder langt fra der, hvor beslutningerne træffes og pengene fordeles. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de boliger, som stilles til rådighed for lærere i Hondogo, er i så dårlig stand, at de fleste lærere flygter igen, så snart chancen byder sig. Og kun få indbyggere tjener penge. De fleste lever af at dyrke et stykke jord ved håndkraft og sælger så grøntsagerne videre på markedet. Ingen ejer geder eller køer her. Kun høns og et par ænder. Alligevel er Danstan en lærer med stoltheden i behold. Han har været lærer her i ni år og er dermed en af de få, som ikke bare har vendt landsbyen og dens børn ryggen til fordel for et mere attraktivt arbejde i en af byerne, hvor udviklingen går hurtigere, og der er bedre udsigt til den lyse fremtid, Tanzania efter sigende går i møde. Skolebørn betaler prisen Skolelæreren Beda Danstan Ponela er offentligt ansat og betaler sin skat hver måned. Men de elever, han underviser i landsbyens skole, har ingen gavn af landets øgede skatteindtægter. Skolen har hverken borde eller materialer nok. Vi har ingen elektricitet eller computere i landsbyen, men jeg prøver alligevel at forklare eleverne om, at man kan sende s og sådan noget. Danstan har aldrig selv haft en computer, men han gør sit bedste. Som lærer er han meget enig i vigtigheden af, at alle børn kommer i skole. Desuden er det sådan noget, landets udvikling bliver målt på. Og Tanzania klarer sig godt i statistikkerne over, hvor mange børn, der begynder i skole. Skatten bliver væk Kvaliteten af undervisningen og af selve skolen er dog en anden sag. I det ene af Hondogo Primary Schools lokaler er loftet ved at falde ned. Og den hårde røde jord fra landsbyen er ikke til at skelne fra gulvet indenfor. Vi har ingenting. Vi betaler vores skat og forsøger at lære børnene noget, men regeringen har aldrig støttet os, siger Danstan, da vi går indenfor på skolens kontor. Han hiver sin lønseddel op af lommen og glatter den ud med fingrene for at vise, hvor meget han selv betaler i skat om måneden af sin beskedne lærerløn. Det er hans kontante bidrag til samfundet, og det er han stolt af. Men skat og økonomi er et ømt emne. Lederne i vores land tager vores penge, og så glemmer de alt om os, lyder kommentaren fra Jeg bliver glad over at se børnene lege. Jeg bliver glad af at rette deres opgaver. Jeg er en god lærer. Det er noget, der ligger til familien, siger Danstan. Han er især stolt af, at flere og flere af hans elever bliver udvalgt til at fortsætte i Secondary School. Udfordringen er, at mange kommer hjem til landsbyen igen efter kort tid. Deres forældre har ofte ikke råd til at betale skolepengene. En del af eleverne og deres forældre har lidt svært ved at se formålet med at gå i skole. De ender alligevel med at arbejde i marken, ligesom deres forældre og deres forældre før dem. Og så er der jo stadig mange, som ikke engang klarer grundskolen. Der siger jeg til dem, at fordi man dumper 7. klasse, betyder det ikke, at man dumper livet. Der er andre muligheder. Jeg er for eksempel begyndt at finde lærepladser til visse af eleverne i stedet for. Nu er de ved at blive tømrere og murere. De har ikke givet op. Det, jeg prøver at sige, er, at det er op til en selv. Der er altid noget, man kan gøre. FørstE skridt mod bedre tider Gennem et år har ActionAid Tanzanias partnerorganisation Napaso arbejdet sammen med beboerne i Hondogo og 17 andre landsbyer, så de bliver bedre til at samarbejde og finde løsninger på deres problemer. Som resultat vil skolebestyrelsen i Hondogo reparere loftet og lave vagtplaner for rengøring af skolens latriner. Næste vigtige skridt er at øge presset på de ansvarlige myndigheder og politikere højere oppe i systemet, så skolerne og befolkningen ude på landet bliver prioriteret, når der lægges budgetter. Napasos medarbejdere bruger metoder fra Mellemfolkeligt Samvirkes Training4Change og People4Changeprogram. Vi har fået troen på, at vi kan ændre ting, hvis bare vi får mange nok med. Vi skal ikke vente på at regeringen kommer og løser det hele for os. Der er mange ting, vi selv kan gøre, siger landsbyens formand Ally Shidaelemani om samarbejdet. c c c c Tanzania er et af de udviklingslande, som har taget de største spring fremad på skatteområdet. Alene i perioden er landets skatteindtægter steget med over %. KILDE: UM Over 90 % af alle børn i Tanzania begynder i grundskolen. Det er gratis, men forældrene skal betale for skoleuniformer. Under halvdelen af eleverne (45 %) i Tanzania består årsprøverne i både matematik og skrivning. Kun to ud af tre elever (66 %) består den endelige afgangsprøve efter 7. klasse. Kilde: Are our Children Learning? Uwezo/Twaweza August 2012 Der er tydelig sammenhæng mellem elevernes socioøkonomiske baggrund og deres sandsynlighed for at bestå eksamen. Eleverne på landet klarer sig markant dårligere, og skellet mellem rige og fattige børn vokser. Et stigende antal elever i hele Østafrika går i private skoler, hvor alle fag undervises på engelsk. Kilde: Are our Children Learning? Uwezo/Twaweza August 2012 Tanzanias regering har besluttet, at der hvert år skal allokeres cirka 40 kroner per elev til undervisningsmaterialer og drift af skolen. Men langt fra alle pengene når frem. MS' partnerorganisation Kinnapa fortæller om skoler, som kun har fået 40 kroner i alt til et helt års drift. I gennemsnit er det 31 % af pengene, som når frem til skolernes reelle budget. Kilde: Kinnapa, ActionAid East African Tax Justice Conference 2014

5 s.8 d tak Gennemsigtighed Anbefaling Tekst: Maja Andersen, kampagnekoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Alexandra Buhl Det er et politisk problem, at der mangler åbenhed om multinationale firmaers regnskaber, og at nogle lande agerer skattely og ødelægger grundlaget for velfærd andre steder i verden. Sandheden om virksomhedernes skattebidrag synes sværere at finde frem til end den sorte boks i et fly, der er styrtet ned på dybt vand. Faktisk er multinationale selskabers årsregnskaber helt ubrugelige, hvis man vil vide, hvor meget selskaberne betaler i skat i bestemte lande, eller om de har store overskud i lande med skattely og underskud i lande med høj selskabskat. Uklarheden dækker over, at de største selskaber i praksis selv kan bestemme, hvor meget skat de vil betale og hvorhenne. Pinlige afsløringer De seneste år har stribevis af afsløringer fra graverjournalister, modige whistleblowers, udviklingsorganisationer og eksperter afdækket, at multinationale virksomheder bevidst udnytter skattely og huller i lovgivningen til at skjule deres overskud. Apple, Skype, Pepsi Cola, Amazon, Disney, Starbucks, IKEA med flere kom i dårligt lys hos forbrugere overalt i verden, da Lux Leaks afslørede pinlige detaljer om firmaernes skattespekulationer. Hvem går forrest? Skattespekulationen giver minus i statskasserne og skaber ulige konkurrence mellem nationale og multinationale virksomheder. En vigtig del af løsningen er større krav til gennemsigtighed i virksomheders regnskaber. Det vil give politikere og borgere i såvel Danmark og EU som i udviklingslandene bedre mulighed for at vælge de virksomheder, der betaler en fair skat. Åbenheden er også afgørende, hvis man vil sikre, at borgerne i sidste ende får gavn af skatteindtægterne. Derfor er der brug for modige virksomheder, som går forrest med nye standarder for ansvarlighed og siger fra over for uretfærdig konkurrence fra andre selskaber, der aggressivt udnytter smuthuller i den nuværende lovgivning. Flyselskabet SAS har allerede sat ord på problemet. De kræver politisk handling i forhold til de lavprisselskaber, som ifølge SAS kreativt udnytter regler og gråzoner i lovgivningen og shopper rundt mellem landene for at minimere alle omkostninger til personale og skattebetalinger. Vi kræver handling Et passende næste skridt for SAS og andre vil være at gøre op med deres egne uigennemskuelige regnskaber og præsentere offentligt tilgængelige regnskaber land for land. Virksomheder snyder både borgere, konkurrenter og resten af samfundet ved at sende overskuddet uden om statskasserne og videre til skattely. Det er der ingen grund til at finde sig i længere. s s s s SÅDAN GØR VIRKSOMHEDERNE: De låner eller handler med sig selv. Transfer (mis-)pricing går ud på, at et selskab i en koncern køber varer eller serviceydelser til overpriser af sit eget datterselskab i et skattely. OECD anslår, at ca. 60 % af verdenshandlen foregår indenfor koncerner. De benytter sig af særaftaler. Lande som Luxembourg og Irland indgår særaftaler med multinationale virksomheder, som får en ekstrem lav skatteprocent, hvis de flytter eksempelvis det datterselskab, der ejer brandet, til landet. De skjuler pengene. I skattely kan man oprette hemmelige skuffeselskaber uden at registrere, hvem der er de egentlige ejere, eller hvad virksomheden laver. De undgår skat. Mange udviklingslande er så ivrige efter udenlandske investeringer, at det lykkes virksomheder og investorer at blive fritaget for skat i flere årtier. s.9 Kilde: Lux Leaks

6 s.10 Tidslinje Globalisering står stadig kun for døren, da G7-landene mødes i Lyon. For første gang bliver skattekonkurrence mellem lande nævnt som en risiko for skævvridning og nedbrydning af nationalstaternes skattegrundlag. OECD følger i 1998 op med rapporten Harmful Tax Comptetition, som opfattes som skelsættende, fordi emnet skattely officielt bringes på bane. Efterfølgende offentliggør OECD lister over lande med særlig konkurrenceforvridende lovgivning. Tax Justice Network (TJN) dannes i 2003 efter World Social Forum. Research, analyser og debat bruges til at løfte spørgsmålet om skattely og unfair skattekonkurrence op ad den globale dagsorden. ActionAid er tæt allieret med TJN og TJN-Africa, som er dannet senere. I 2007 ser Publish What You Pay - kampagnen dagens lys og giver genlyd verden over. Organisationen bag bakkes fortsat op af NGO er verden over. Blandt andre Ibis og ActionAid i flere lande. Den globale finanskrise sætter ind fra Presset økonomi og nedskæringer øger fokus på de enorme summer, som står hengemt i skattely. Politikerne må forklare, hvorfor store selskaber kan slippe for at bidrage til fællesskabet, mens almindelige borgere og små virksomheder betaler gildet. OECD anslår, at mellem og milliarder dollars er placeret i skattely. Udsvinget giver fingerpeg om, hvor svært tilgængelige oplysningerne er. Rapporten mødes med en storm af kritik, bl.a. fra Luxembourg og Schweiz. ActionAid UK afslører, at gigantbryggeriet SABMiller smutter fra skatten i Ghana. Med flittig brug af skattetricks lykkedes det den multinationale virksomhed at betale mindre i skat i Ghana end Martha Luttgrodt, der driver en lille café ved siden af SABMiIllers bryggeri i Accra. We are the 99 %, siger Occupy Wall Street-bevægelsen i Den sætter fokus på det uretfærdige i, at 1 % af kloden ejer mere end de resterende 99 %, men samtidig ofte slipper uden om at betale skat igennem skattely og finansspekulation. s.11 SKATs åbne skattelister giver for første gang danskerne en offentlig liste over virksomheders skattebetaling. Siden er så besøgt, at den går ned allerede samme dag. Offentlighed omkring virksomheders skattebetaling kan hjælpe med at sætte fokus på multinationale virksomheder Politisk og folkeligt pres i kampen mod skattely febr. sept. juni jan. nov. jan. ActionAid påviser i februar, at en af verdens største fødevareproducenter, Associated British Foods, stort set ikke har betalt skat i Zambia fra 2007 til DR-programmet Frank ser Rødt går i september tæt på multinationales skattebetaling i DK og fortæller om Nestlé, der har betalt 0 kr. i selskabsskat ifølge de åbne skattelister. Året efter betaler Nestlé selskabsskat for første gang i 16 år! Skat kommer for alvor på den internationale politiske dagsorden i juni. G8-lederne ved topmødet i Lough Erne i Nordirland bliver enige om behovet for mere gennemsigtighed og bedre regler på skatteområdet, så virksomhederne ikke kan flytte deres profit på tværs af landegrænser for at undgå at betale skat. Storbritanniens finansminister George Osborne udtaler, at de har nået mere på 24 timer, end man har nået de sidste 24 år. På G20-topmødet i Sankt Petersborg enes verdens ledere om BEPS-processen, som giver OECD to år til at finde løsninger på, hvordan man tackler skatteunddragelse og skatteundgåelse. Regeringen sælger 49 % af aktierne i DONG til investeringsbanken Goldman Sachs, som er berygtet for at placere aktier i skuffeselskaber i skattely, fx Luxembourg, Cayman og Delaware danskere skriver under i protest, og SF træder ud af regeringen som følge af intern splid om salget. Finansminister Bjarne Corydon (S) mener ikke, at DK kan fravælge salg til virksomheder i skattely. I dokumentarserien I Skattely går DR-journalister undercover med skjult kamera for at afdække, at rige danskere og firmaer skjuler deres formuer i skattely. Det viser sig, at professionelle rådgivere og banker velvilligt hjælper med at få pengene bragt uden om den danske statskasse. #LuxLeaks trender på Twitter, da medier i hele verden offentliggør, at Luxembourg indgår hemmelige skatteaftaler med store internationale firmaer, så de slipper for skat i andre EU-lande eller andre steder. Skandalen ruller fra 6. november 2014 og rammer kendte brands som Disney, IKEA, Pepsi, Amazon, Caterpillar og Skype. LuxLeaks-skandalen trækker tråde til EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, der var skatte- og finansminister i Luxembourg, da aftalerne blev indgået. Konkurrencekommissær Margrethe Vestager og økonomikommissær Pierre Moscovici varsler to nye forslag fra EU-Kommissionen: EU-landene skal forpligtes til mere åbenhed om skatteaftaler med virksomheder, og der skal laves ensartede beregninger af grundlaget for selskabsskat, så virksomhederne ikke længere kan shoppe rundt mellem medlemslandene. I Danmark ser Skattelypakke 1 og 2 dagens lys efter LuxLeaks-skandalen. Skattelypakkerne skal gøre det sværere at flytte sine penge i skattely, der skal oprettes et offentligt tilgængeligt register over, hvem der egentlig ejer virksomhederne, og en række tiltag skal gøre det sværere at snyde med skatten.

7 s.12 Interview Tekst: Esben Schouboe, Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Lars Just s.13 Henry Malumo var i december sidste år på besøg i Danmark for at deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes konference om skat og udvikling på Christiansborg. RETFÆRDIG SKAT Vi skal have retfærdig skat nu, hvis vi skal redde menneskeheden, siger Henry Malumo. Han er præst, journalist og ikke mindst afrikaner. En hullet skattelovgivning er en trussel mod alle mennesker, ligesom krig og klimaforandringer er det. I hvert fald hvis man spørger Henry Malumo, som koordinerer ActionAid s skattekampagne i hele Afrika. Og det haster at gøre noget. Lige nu er det bedste tidspunkt at handle, hvis vi vil redde menneskeheden, siger han uden at blinke. Henry Malumo kigger ud på tilhørerne i Fællessalen på Christiansborg, hvor han udlægger teksten for eksperter og politikere fra hele verden samlet til Mellemfolkeligt Samvirkes internationale konference om skat og udvikling. Dette er den mulighed, vi alle har ventet på. Henry Malumo taler om den aktuelle åbning i den globale skattedebat, hvor folk i stigende grad vender sig mod skattesnylterne og kræver retfærdighed. Den mulighed skal udnyttes, mener han, før det er for sent, og multinationale mastodonter suger al livskraften ud af udviklingslandene i Afrika. Måske har vi slet ikke brug for bistandskroner længere. Måske skal vi i stedet bare lukke skattehullerne, siger han. Viden er magt Det første skridt mod lukningen af hullerne er faktisk en åbning, siger Henry Malumo. Der skal åbnes op for offentligheden, og det skal være slut med snuskede skattehemmeligheder blandt virksomheder og politikere. Fra sit tidligere arbejde som journalist ved han nemlig, hvor vigtigt åbenhed er for demokratiet. Viden er magt. Det betyder, at der skal være fri adgang til viden, hvis man vil have et velfungerende demokrati, hvor de afrikanske befolkninger får indflydelse og kan holde lederne og virksomhederne ansvarlige, siger Henry Malumo. Han diskuterer ivrigt disse store politiske spørgsmål. Motivationen kommer dog fra de små dagligdagshistorier af kød og blod. I Zambia kan du møde en kvinde på gaden, som sælger sukker, og hun betaler mere i skat end det store internationale firma, der producerer sukkeret. Det er bare ikke retfærdigt, siger Henry Malumo. Han kan diske op med en hel liste med menneskelige konsekvenser af skatteunddragelse: Det store antal mødre, der dør under fødslen på grund af dårlige sundhedsfaciliteter, er en realitet i mange afrikanske lande. De mange børn, som ikke går i skole, fordi det er for dyrt, er en realitet i mange afrikanske lande, siger han med en rytmik, der vidner om, hvor ofte han argumenterer for, at uretfærdigheden kræver handling nu. Henry Malumo taler dunder mod multinationale skattesnyltere og debatterer med politikere verden rundt. Man kan sige, at han prædiker. Det er ikke helt ved siden af. Han har nemlig været i lære som katolsk præst, og det har lært ham én ting: Grundlæggende respekt for mennesker. Troen på, at alle er født lige. Det handler om at behandle andre ordentligt. På det politiske plan betyder det, at verdens ledere bør stræbe efter at forbedre livet for alle mennesker og aldrig stå i vejen for menneskelig udvikling, siger han. Afrikansk problem Selvom han taler om alle mennesker og hele verden, fornægter Henry Malumos udgangspunkt sig aldrig: Jeg er afrikaner. Afrika er mit hjem. Jeg ønsker at skabe positive forandringer for det kontinent, jeg elsker så meget. Positive forandringer kan også siges på en anden måde. Det gør Henry Malumo, med ét ord, fra talerstolen på Christiansborg: Skatteretfærdighed. Hvilket bringer os tilbage til hans oprindelige budskab: Det er netop nu, at muligheden byder sig for rent faktisk at gøre noget ved det. Afrika står i en situation med økonomisk vækst og et boom i udenlandske investeringer. Men væksten og investeringerne skaber ikke velfærd. Tværtimod, bliver uligheden kun større. Mange afrikanere ender på gaden, kommer ikke i skole og får ikke ordentlig behandling. Imens bliver der lavet uigennemsigtige skatterabatter til multinationale selskaber og aftaler under bordet. De store syndere er skattesnyltere og pamperpolitikere, mener Malumo. På den anden side af konflikten står kvinden med sin lille markedsbod, børnene, som vil i skole, og de syge, der kræver ordentlig behandling. Ægte, progressive beslutninger kommer, fordi folket selv presser på, ikke fordi politikerne gør det. Henry Malumo beder om handling nu, men han er samtidig realist. Han ved godt, at det kan tage mange år, før afrikanerne får den skat, de fortjener. Der er da en mulighed for, at forandringerne ikke kommer til at ske i min tid. Men jeg tænker tit på det, Nelson Mandela engang sagde: Det virker altid umuligt, lige indtil det sker. Henry Malumo Africa Advocacy Coordinator hos ActionAid. Arbejder især med skat, landbrug og klimaforandringer. Oprindeligt fra Zambia. Bosat i Sydafrika. Samarbejder med folk i mere end 20 afrikanske lande, herunder fx organisationer som AU (Afrikanske Union) og SADC (Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika). Har tidligere arbejdet som landekoordinator for Zambias del af FN s Millennium-kampagne.

8 s.14 Fakta s.15 Hun betaler mest I Zambia betaler Caroline Munchaga, mor til tre og indehaver af en lille kiosk, relativt mere i skat end Zambias største sukkerfabrik, Zambia Sugar. Hun har nemlig betalt skat af sin indkomst, mens Zambia Sugar kun har betalt 0,5 % i selskabsskat. Skat betyder noget Tabte skatteindtægter har alvorlige konsekvenser for udviklingslandene. Hvis multinationale Associated British Foods havde betalt de 27 millioner dollars i skat fra 2007 til 2013, som deres zambiske datterselskab burde, kunne det have finansieret skolegang for mindst zambiske børn hvert år. 8 Mænd og kvinder er enige Hele 85 % af den danske befolkning er imod, at virksomheder lovligt, men udspekuleret, udnytter muligheden for skattespekulation i udviklingslandene. Modstanden er næsten ligeligt fordelt på køn 87 % kvinder og 82 % mænd er imod, at virksomhederne borer hul i statskasserne i stedet for at fylde dem op. Ældre elsker skat Ni ud af ti danskere på 60 år eller derover mener, at det er mindst lige så vigtigt, at virksomhederne betaler deres skat, som at de begrænser deres forurening. For unge mellem 16 og 29 år er det syv ud af ti, som prioriterer skat på linje med tiltag mod forurening. VI bruger skattely Når den danske regering investerer i små og mellemstore virksomheder i Afrika med udviklingsmidler, ryger pengene ofte via Den Afrikanske Garanti Fond. Fonden er registreret i Mauritius, som er et meget kendt skattely. Sandheden er ilde hørt Antoine Deltour, tidligere ansat i revisionsfirmaet Pricewaterhouse Coopers og kendt som whistlebloweren bag Lux Leaks, er anklaget for en række lovovertrædelser i forbindelse med lækket fra PwC. Hvis han bliver kendt skyldig, står han til flere års fængsel samt en stor bøde. j VidSTE du... Det betaler sig at passe på hinanden Det er muligt at have verdens højeste skattetryk og samtidig være det bedste land at gøre forretninger i. Danmark er af businessmagasinet Forbes blevet kåret som verdens bedste land at gøre forretning i i 2008, 2009, 2010 og Småt er godt Investorerne er vilde med Luxembourg. Landet er en del mindre end Fyn, men får over 10 % af verdens direkte udenlandske investeringer, såkaldte FDIs. EU bliver snydt I Hvert år mister EU kroner på grund af skattesnyd. Med de penge kunne man finansiere ikke mindre end 350 storebæltsbroer. EU bliver snydt II Hvert år mister EU kroner på grund af skattesnyd. Det ville være nok til at afvikle hele den græske statsgæld 336 gange. Postbuddet får travlt Cayman Islands er et skattely. Bare én bygning, Ugland House, som er fem etager højt, huser virksomheder. I 2009 sagde Præsident Obama om Ugland House: Enten er dette verdens største bygning, eller også er dette verdens største skattefidus. Skattely udhuler bistanden Op imod 160 milliarder dollars. Så mange penge går udviklingslandene glip af i offentlige indtægter om året, alene fordi virksomheder og investorer holder finansielle aktiver gemt i skattely. I 2013 var den globale udviklingsbistand cirka 135 milliarder dollars. Så udviklingslandene mister mere til skattely, end de modtager i udviklingsbistand. Usynlige virksomheder skylder mest Det er især den slags virksomheder, som ikke har nogen medarbejdere ansat, der skylder i skat. Robin Hood er ikke amerikaner I USA betaler folk med laveste indtægt flere procent i skat end den rigeste del af skatteyderne, nemlig gennemsnitligt 10,9 % mod 5,4 % for de mest velhavende. Solen skinner ikke altid Skattely er ikke bare eksotiske øer! På listen over skattely finder vi også Delaware, Luxembourg, Schweiz, City of London og Irland. 7befolkning tilsammen. De rige ER rige Halvdelen af verdens rigdomme ejes af blot 1 % af verdens befolkning. Og de 85 allerrigeste personer i verden har lige så mange penge i sparegrisen, kroner, som 3,5 milliarder af verdens KIlder Zambia Sugar, Analyse Danmark fra november 2014, IMF Policy Paper Spillovers in international corporate taxation, ActionAid-rapporten "Sweet Nothings,

9 7 s.16 Interview Tekst: Lasse Wamsler, journalist Foto: Lars Just s.17 Med de pengestrømme, der ulovligt fosser ud af det afrikanske kontinent, kunne vi have betalt al Afrikas gæld tilbage og stadig have byttepenge tilovers... e Mojanku Gumbi, rådgiver for Mbeki og Mandela

Kampagnehåndbog j #DKMOD

Kampagnehåndbog j #DKMOD Kampagnehåndbog j #DKMOD IndHoldsfORtegneLsE Kære frivillig, Side 2. Kære frivillig Side 3. Mellemfolkeligt Samvirke kort fortalt Side 4. DK mod Skattely Side 6. Om skat og skattely Side 9. Lokale aktiviteter

Læs mere

Adekunle tager ministeren på ordet:

Adekunle tager ministeren på ordet: www.ms.dk Fotograf i en blind verden: Interview med Jakob Dall Kulturchok i Kathmandu: Yndige piger spytter også s.1 Adekunle tager ministeren på ordet: Stop selskabers skattespekulation i u-lande #1 2012

Læs mere

Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013

Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013 Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013 Uddrag fra rapport koordineret af Eurodad Vi giver med den ene hånd og tager med den anden:

Læs mere

Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes skakmat. Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah

Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes skakmat. Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah www.ms.dk s.1 Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah Lykketoft inden formandsjob i FN: Der er brug for handling nu! Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes

Læs mere

Outlandish og Shaka Loveless spiller for MS og Syriens flygtninge

Outlandish og Shaka Loveless spiller for MS og Syriens flygtninge www.ms.dk s.1 Langt fra Fyn: Karsten Laursen besøgte en landsby i Uganda MS-våben i kampen mod multinationale skattefuskere: Gulddragter! Outlandish og Shaka Loveless spiller for MS og Syriens flygtninge

Læs mere

Bryd tavsheden om kvinders undertrykkelse. Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt

Bryd tavsheden om kvinders undertrykkelse. Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt #3 2012 www.ms.dk s.1 Soldat og sexslave som teenager: Det nordlige Uganda gemmer på traumer, som de fleste andre har glemt 15 år i et voldeligt ægteskab: Vi har aldrig oplevet lykke i vores hjem Usynlige

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema.

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema. #4 2010 www.ms.dk s.1 Et barn har født i Managua. Og før det fik hun en ulovlig abort. Den evige aktivist. 89-årig MS er kæmper stadig for social forandring. I må sulte lidt længere. Verdens fattigste

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV Foto: AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi EXIT MUGABE ENTER DENMARK DONORERNE FORBEREDER AT RYKKE IND I ZIMBABWE EFTER ET REGIMESKIFTE. DANSK FACT FINDING MISSION TIL ZIMBABWE FOR AT FINDE FREMTIDENS SAMARBEJDSPARTNERE.

Læs mere

IBIS Fokus. Tema: En helt ny idé! #143 VERDEN RUNDT MED IBIS. uddannelse skaber udvikling. Februar 2015

IBIS Fokus. Tema: En helt ny idé! #143 VERDEN RUNDT MED IBIS. uddannelse skaber udvikling. Februar 2015 IBIS Fokus uddannelse skaber udvikling VERDEN RUNDT MED IBIS #143 Februar 2015 Tema: En helt ny idé! LEDER En helt ny idé J eg skriver disse ord på rejse i de ebolaramte lande i Vestafrika. Sygdommen har

Læs mere

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND

STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE POLITISK FORTÆLLING. Grundlæggende uretfærdighed BAGGRUND Kampagnekatalog vinterkampagnen 2014 STOP MULTINATIONALE SKATTESNYDERE Grundlæggende uretfærdighed Danskerne snydes årligt for 7-14 mia. kr. af multinationale virksomheder, der ikke gider betale skat i

Læs mere

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely En Global indsats mod skattely IBIS Analyse Maj 2013 Lars Koch & Julie Halding Skattely gør det muligt for kriminelle, korrupte, superrige personer og store selskaber at gemme penge og unddrage sig skat.

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 3 PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 DIAMANTER ER VEJEN FREM 08 I Sierra Leone skal en kampagne hjælpe unge med at få andel i landets

Læs mere

Det gør mig meget vred

Det gør mig meget vred www.ms.dk Nu stemmer mændene i Kenya på kvinder Stop madbenzin! Deltag i cykelkaravanen Tour de Future s.1 Giv Syriens unge håbet tilbage Sms NU til 1919 og støt med 100 kr. (+ alm. sms-takst) Valg: Hvem

Læs mere

Er det. fair? Undervisningsmateriale Fairtrade

Er det. fair? Undervisningsmateriale Fairtrade Er det fair? Undervisningsmateriale Fairtrade Kære læser, Fairtrade er et begreb, de fleste kender til. Men hvad er det egentlig - og hvad dækker det over? Her i denne materialepakke kan du, dine venner

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

KENYA FULD FART FREM

KENYA FULD FART FREM Foto: Mads Mariegaard. OMSKÆRING ER GODT ISRAELSK FORSKER: OMSKÆR AFRIKAS NYFØDTE DRENGE OG HALVÉR RISIKOEN FOR HIV/AIDS- SMITTE. LÆS SIDE 10. TILBAGE PÅ SPORET CKU SKAL HAVE MERE FOKUS PÅ BISTAND OG MINDRE

Læs mere

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning HØJDEPUNKTER 2013 2014 - ibis årsberetning IBIS PÅ 2 MINUTTER demokratisk indflydelse kvalitetsuddannelse retfærdig fordeling af ressourcer ibis på 2 minutter TEKST ANNELIE ABILDGAARD ILLUSTRATION YERAY

Læs mere

U L A N D S M A G A S I N E T

U L A N D S M A G A S I N E T U L A N D S M A G A S I N E T A P R I L 2 0 0 5 F A G B E V Æ G E L S E N I U D V I K L I N G S L A N D E N E Fagbevægelsen kæmper mod fattigdom En stærk fagbevægelse, som slås for ordentlige løn- og arbejdsforhold,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6

ULANDSMAGASINET. Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4. Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 ULANDSMAGASINET I N T E R N A T I O N A L A R B E J D S M I L J Ø D A G 2 8. A P R I L 2 0 0 9 APRIL 2009 Arbejdsmiljøets ulidelige lethed side 4 Retten til arbejdsklager en by i Mongoliet? side 6 Kærlighed

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere