Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjoldhøjparkens Grundejerforening Årsrapport 2007 /Budget 2008 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB. Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE 2007 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2006 NOTE ,00 KONTINGENTINDTÆGTER , ( ,64) PERSONALEUDGIFTER 2 ( ,69) ( ) ( ,87) AREALOMKOSTNINGER 3 ( ,42) ( ) ( ,36) ADMINISTRATIONSOMK. 4 ( ,75) ( ) ,13 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT , ( ,61) AFSKRIVNINGER 5 ( ,01) ( ) (26.303,71) FINANSIERING 6 (3.387,04) ,81 DRIFTSRESULTAT , (82.733,17) EJENDOMSOMKOSTNINGER 7 (79.637,41) (77.000) 8.200,00 EKSTRAORD.INDTÆGTER - - (44.819,36) ÅRETS RESULTAT , DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: - OVF. TIL VEJKONTO , (44.819,36) OVF. TIL FRI EGENKAPITAL , (44.819,36) , SIDE 1

2 BALANCE PR AKTIVER NOTE ,35 KASSEBEHOLDNING 847, ,82 BANK-DRIFTSKONTI ,92 DIV. TILGODEHAVENDER ,09 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 847,46 ANLÆGSAKTIVER ,91 MASKINER OG SKILTE M.M , ,19 FAST.EJD. EJD.VÆRDI , ,10 ANLÆGSAKTIVER I ALT ,35 AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE ,06 BANKER , ,66 OBLIGATIONSBEHOLDNING , ,00 TILGODEHAVENDE FORENINGEN , ,55 LÅN TIL FORENINGEN , ,33 TILGODEHAVENDE RENTER , ,60 AKTIVER VEJKONTOEN , ,79 AKTIVER I ALT ,60 SIDE 2

3 BALANCE PR PASSIVER NOTE KORTFRISTET GÆLD ,00 SKYLDIG SKAT , ,10 SKYLDIG ATP+BARSEL 1.856, ,15 SKYLDIGE OMKOSTNINGER , ,00 SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO , ,55 GÆLD TIL VEJKONTOEN ,55 - BANK DRIFTSKONTO (MAX 500 T.KR.) , ,69 SKYLDIGE FERIEPENGE , ,00 FORUDBETALT KONTINGENT 4.200, ,49 KORTFRISTET GÆLD I ALT ,20 LANGFRISTET GÆLD ,73 DLR , ,73 LANGFRISTET GÆLD I ALT ,96 EGENKAPITAL - FORENINGEN ,97 EGENKAPITAL ,65 EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOLDELSE ,29 PRIMO EGENKAPITAL ,60 - OVF. FRA FORENINGEN , ,08 LÅNEPROVENU FRA SGF 0, ,36 INDTJENTE RENTER ,51 (1.401,63) KURSREG. OBLIGATIONER (3.439,02) (297,50) DEPOTGEBYR, KURTAGE, OMK. (247,50) (7.250,00) VEDLIGEHOLDELSE (13.271,80) ,60 EGENKAPITAL-VEJKONTOEN , ,79 PASSIVER i alt ,60 SIDE 3

4 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget KONTINGENTINDTÆGTER NOTE ,00 1. RATE À 530 KR , ,00 2. RATE À 535 KR , ,00 3. RATE À 540 KR , ,00 4. RATE À 545 KR , ,00 KONTINGENT I ALT , PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 ( ,92) LØNNINGER ( ,28) ( ) (23.251,45) SOC. ANKESTYRELSE M.M. (21.963,80) (19.000) (52.881,60) LØNSUMSAFGIFT OG ATP (43.499,22) (53.000) (31.021,58) FERIEPENGE GARTNERE - (4.000) (25.543,09) PERSONALEOMKOSTNINGER (12.771,39) (17.000) ( ,64) PERSONALE I ALT ( ,69) ( ) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 ( ,43) MASKINVEDLIGEHOLDELSE ( ,49) (75.000) ( ,31) MATERIALER-DRIVMIDLER (99.132,21) (87.000) (34.643,34) ASSURANCE +VÆGTAFGIFT (35.343,93) (34.500) (45.000,00) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (49.312,50) (47.000) (16.109,20) VEJBRØNDE - OPRENSNING (16.692,40) (17.000) ( ,63) SNERYDNING (61.666,53) (50.000) (63.429,83) LEGEPLADSER-AREALER-STIER ( ,30) (40.000) (18.698,75) HÆRVÆRK (9.462,50) (9.500) (16.971,38) GRENPLADSEN (9.203,56) (10.000) ( ,87) AREALOMKOSTNINGER I ALT ( ,42) ( ) SIDE 4

5 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget ADMINISTRATION NOTE 4 (23.096,88) KONTORHOLD (18.885,52) (20.000) (36.101,94) IT-UDGIFTER (33.710,21) (33.000) (24.774,05) MØDER + DIVERSE (27.410,58) (23.000) (10.561,00) ASSURANCE (10.097,00) (10.000) (22.705,00) REVISION, ADVOKAT (12.375,00) (15.000) (8.566,25) SKJOLDHØJPOSTEN (6.050,00) (7.000) (14.707,24) GENERALFORSAMLING (16.902,44) (15.000) (56.000,00) BESTYRELSESHONORAR (56.000,00) (56.000) ( ,36) ADMINISTRATION I ALT ( ,75) ( ) AFSKRIVNINGER NOTE 5 - MEDLEMSKONTINGENT (775,00) ,93 GEV./TAB PÅ SOLGTE AKTIVER - - (42.325,33) SKILTE OG LEGEPLADSER (50.048,72) (40.980) ( ,21) MASKINER OG INVENTAR ( ,29) ( ) ( ,61) AFSKRIVNINGER I ALT ( ,01) ( ) FINANSIERING NOTE ,41 RENTER- BANK-OBLIGATIONER (3.141,44) ,25 RABATTER 4.850, (20.828,21) RENTEUDG. LÅN VEJKTO. (7.395,60) (4.800) (7.759,89) KURSREG.OBLIGATIONER - - (14.045,17) KURTAGE/ DEPOTGEBYR ,90 RYKKERGEBYR 2.300, (26.303,71) FINANSIERING I ALT (3.387,04) SIDE 5

6 Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 7 (52.882,23) RENTER (52.967,16) (44.000) (8.643,77) EJENDOMSSKAT (9.017,10) (9.000) (3.249,79) FORSIKRING (3.400,15) (3.500) (3.413,27) EL (3.156,69) (3.000) (9.252,93) VARME (7.091,22) (8.000) (2.780,30) VAND (2.187,73) (2.000) (805,43) RENOVATION (854,91) (1.000) (205,75) VEDLIGEHOLDELSE - (5.000) (1.499,70) RENGØRING (962,45) (1.500) (82.733,17) EJENDOMMEN I ALT (79.637,41) (77.000) NOTER TIL BALANCE DIV. TILGODEHAVENDER NOTE 8 27,08 TILGODEHAVENDE RENTER 0, ,84 ANDRE TILGODEHAVENDER 0, ,92 TILGODEHAVENDER I ALT 0,00 ANLÆGSAKTIVER NOTE ,41 ANSKAFFELSESSUM , ,50 TILGANG I REGNSKABSÅRET ,26 ( ,00) AFGANG I REGNSKABSÅRET ,91 ANSKAFFELSESSUM ,17 ( ,39) SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR ( ,00) ,93 AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER - ( ,54) ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER ( ,01) ( ,00) AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR ( ,01) ,91 BOGFØRT VÆRDI DEN ,16 SIDE 6

7 NOTER TIL BALANCE OBLIGATIONER NOTE ,66 5% NYK 2CS 2016, NOM , , ,66 I ALT ,71 SKYLDIGE OMKOSTNINGER NOTE ,60 RENTER LÅN VEJKONTO 0, ,55 KUWAIT PETROLEUM A/S 9.221,31 SVENNINGSENS MASKINFORRETNING , ,00 LØNSUM 0, ,00 REVISOR , ,15 SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT ,96 EGENKAPITAL 2007 NOTE 12 BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE: ,81 SALDO PR ,81 FRI EGENKAPITAL: ,60 SALDO PR ( ,84) (44.819,36) RESULTAT ,68 OVF. TIL VEJKONTOEN ( ,00) ( ,08) LÅNEPROVENU OVF. VEJKTO. 0,00 (23.720,16) ,97 EGENKAPITAL I ALT ,65 SIDE 7

8 BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 REGNSKAB NOTE BUDGET ,00 KONTINGENTINDTÆGTER ( ,69) PERSONALEOMKOSTNINGER 2 ( ) ( ,42) AREALOMKOSTNINGER 3 ( ) ( ,75) ADMINISTRATIONSOMKOSTN. 4 ( ) ,14 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT ( ,01) AFSKRIVNINGER ( ) (3.387,04) FINANSIERING (1.400) ,09 DRIFTSRESULTAT (79.637,41) EJENDOMSOMKOSTNINGER 5 (91.000) - EKSTRAORD.INDT./ UDG ,68 ÅRETS RESULTAT DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: ,00 OVF. TIL VEJKONTOEN ,68 OVF. TIL FRI EGENKAPITAL , KONTINGENT PR. PARCEL 2008 kr 2.150,00 PRO ANNO kr kr 135,00 HERAF OVF. TIL VEJKONTO kr 500 kr 2.015,00 TIL DRIFT I FORENINGEN kr SIDE 8

9 NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 REGNSKAB BUDGET KONTINGENTINDTÆGTER NOTE ,00 1. RATE À KR ,00 2. RATE À KR ,00 3. RATE À KR ,00 4. RATE À KR ,00 KONTINGENT I ALT PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 ( ,28) LØNNINGER ( ) (21.963,80) SOC. ANKESTYRELSE M.M. (26.000) (43.499,22) LØNSUMSAFGIFT OG ATP (40.000) - FERIEPENGE GARTNERE - (12.771,39) PERSONALEOMKOSTNINGER (22.000) ( ,69) PERSONALE I ALT ( ) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 ( ,49) MASKINVEDLIGEHOLDELSE (83.000) (99.132,21) MATERIALER-DRIVMIDLER ( ) (35.343,93) ASSURANCE+VÆGTAFGIFT (36.000) (49.312,50) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (50.000) (16.692,40) VEJBRØNDE (17.000) (61.666,53) SNERYDNING (70.000) ( ,30) AREALER-STIER-LEGEPLADSER (65.000) (9.462,50) HÆRVÆRK (10.000) (9.203,56) GRENPLADSEN (10.000) ( ,42) AREALOMKOSTNINGER I ALT ( ) SIDE 9

10 REGNSKAB BUDGET NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 ADMINISTRATION NOTE 4 (18.885,52) KONTORHOLD-TLF-PORTO (23.000) (33.710,21) MULTIDATA-KTGT.OPKR. (36.000) (27.410,58) MØDER+DIVERSE (34.000) (10.097,00) ASSURANCE (10.500) (12.375,00) REVISION-ADVOKAT (15.000) (6.050,00) SKJOLDHØJPOSTEN (7.500) (16.902,44) GENERALFORSAMLING (16.000) (56.000,00) BESTYRELSESHONORAR (56.000) ( ,75) ADMINISTRATION I ALT ( ) EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 5 (52.967,16) RENTER (56.000) (9.017,10) EJENDOMSSKAT (9.500) (3.400,15) FORSIKRING (3.500) (3.156,69) EL (4.000) (7.091,22) VARME (8.000) (2.187,73) VAND (2.400) (854,91) RENOVATION (1.000) - VEDLIGEHOLDELSE (5.100) (962,45) RENGØRING (1.500) (79.637,41) EJENDOMMEN I ALT (91.000) SIDE 10

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 25.marts 2015 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665

Læs mere