Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab 3... Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab 4... Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab 5... Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling 6... Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling 7... Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling 8... Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune 10.. Toms Gruppen A/S - Påbud om nedbringe den eksterne støj Hold-an Vej ansøgning om ændret anvendelse 12.. Boligudbygningsplan Almene boligselskabers regnskaber for Ballerup almennyttige Boligselskab, opførelse af 35 familieboliger på Søndergård (skema B)

2 15.. Baldersbo, afd. 5 Bybuen/Ringtoften forhøjelse af husleje og optagelse af lån til forbedringsarbejder 16.. Handleplaner til kommunens Handicappolitik (TMU) Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø- og Teknik) Miljøavis I uge 11 bliver Miljøavis nr. 1/2011 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer juni Avisen omhandler denne gang bl.a. klimanetværksmøde om energibesparelser afholdt på Villa Blide, klimanetværksmøde om energiledelse afholdt hos Formula A/S, Vi cykler til arbejde 2011, jordflytningscase, tomgangsreguliv m.m.. b) og (Miljø- og Teknik) Virksomhedskontrol Torsdag den 20. januar 2011, havde Ballerup Kommunes kontrolgruppe arrangeret en virksomhedskontrol. Der var inviteret SKAT, Arbejdstilsynet, Politiet samt Miljø & Teknik; i alt 10 personer. Formålet var uanmeldt besøge 2 autoværksteder i Skovlunde; KarosseriXperten og Skovlunde Biler. Der blev fundet en del uregelmæssigheder på SKAT s område hos Skovlunde Biler, som fører til de får en bøde. Miljø & Teknik har allerede politianmeldt Skovlunde Biler for ulovlig aktivitet samt manglende indgivelse af oplysninger om virksomhedens drift. KarosseriXperten modtog efterførlgensde en indskærpelse omkring virksomhedens miljøforhold. Arbejdstilsynet fik bekræftet forhold som de tidligere har pålagt virksomheden og de følger op med yderligere kontrolbesøg. Ved efterfølgende tilsyn er det dog konsteret, virksomheden er lukket og den agter flytte til Rødovre Kommune. Miljø & Teknik har gjort Rødovre Kommune opmærksom på virksomheden skal følges nøjes. c) (Miljø- og Teknik) Skoleprojekt papirrødder en papirindsamling i 2011 Skolekonkurrencen papirrødder om papir og genbrug er nu slut, og vinderne får overrakt præmien af borgmesteren den 28. marts. Konkurrencen er arrangeret af Vestforbrænding i samarbejde med kommunen. Elever fra klasse har i en uge hver samlet papir, og haft emneuge med aktiviteter om papir og genbrug. Eleverne har tjent point, dels ved de kg papir de har samlet, dels ved svare på

3 spørgsmål om genbrug. Konkurrencen gør eleverne bevidste om, papir er en ressource, der kan genbruges. Der var tilmeldt 132 klasser fra 50 skoler i 15 forskellige kommuner. Hele forløbet varede 3 uger, hvor klasserne deltog på skift. Hver klasse får udbetalt et beløb der svarer til de point de har tjent. I Ballerup har klasserne samlet ind for mellem 300 kr. og 1100 kr. Kommunerne har derudover s 2 ekstrapræmier på højkant til den bedste klasse i gruppen 0-2. Klassetrin og 3-4. Klassetrin. Ekstrapræmien på 2000 kr. blev vundet af Højagerskolens 2.b hvor 14 elever samlede 259 kg papir og vinder 2677,50 kr., samt Rosenlundskolens 3.b hvor 23 elever samlede 73 kg og vinder 2367,50 kr. I alt blev indsamlet kg papir af 7 klasser i Ballerup, og kg af alle skolerne tilsammen. d) (Miljø- og Teknik) Gris kompost på genbrugsstionen fra den 30. marts 2011 Kompostkampagnen starter den 30. marts og varer 6 uger, frem til den 8. maj. Borgerne kan hente komposten på genbrugsstionen, og skal blot medbringe egne sække eller trailer. I år kan man ikke længere bestille kompost til levering på privadresser, da udgiften til levering var for stor i Kampagnen annonceres i Ballerup Bladet den 29. marts. Annonceringen er fælles med interessentkommunerne, og den henviser til Vestforbrændings hjemmeside, hvor man kan læse mere om kampagnen. Kommunen vil tilsvarende informere på Ballerups hjemmeside. Derudover vil der være banner med reklame for kompostmuld på de 6 biler, der kører i hele Vestforbrændings opland og tømmer avis og glaskuber. Når kampagnen er slut sender kommunen en pressemeddelelse ud, om hvor meget kompost der er uddelt fra genbrugsstionen. e) (By- og Erhvervsudvikling) Kriminalprævention i byplanlægningen Ballerup kommune deltager i et eksempelprojekt om inddragelse af kriminalpræventive og tryghedsskabende hensyn i byplanlægningen. Projektet gennemføres af Det Kriminalpræventive Råd i et samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen. Der er udpeget 5 eksempelkommuner som er repræsentive for landets kommuner som helhed: Ballerup, Esbjerg, Aarhus, Kalundborg og Lolland kommune. Formålet med projektet er udvikle planredskaber og en planpraksis, der kan få en kriminalpræventiv og tryghedsskabende virkning, og som kan tages i brug i forbindelse med omdannelse, fornyelse eller nyanlæggelse af by- og boligområder.

4 Som led i projektet tilbyder Det Kriminalpræventive Råd et uddannelsesforløb for byplanlæggere, deltagelse i en konference, studietur samt konkret sparring i forbindelse med kommunale udviklingsprojekter. Desuden bliver der mulighed for idéudveksling ved netværksmøder mellem de deltagende kommuner. Endelig vil Rådet medvirke ved dokumention og formidling af projektets erfaringer. f) KL-konference Teknik og Miljø Den årlige konference for Teknik og Miljø Politisk Forum - afholdes den april 2011 i Silkeborg. Program for konferencen er vedlagt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Intet 2. Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 30. marts 1998 Punkt 7 Kommunalbestyrelsen den 31. august 1998 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 28. august 2000 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Resumé I 1998 blev der afholdt en indbudt arkitektkonkurrence om hovedstruktur for Søndergårdsarealet i Måløv. Vinder blev Almvig & Partnere. I de følgende år blev vinderprojektet i samarbejde med arkitekterne - udmøntet dels i tre lokalplaner for Søndergård (nr , og 102.3), dels i Vej- og Stikalog samt Bygherrevejledning for Søndergård. Desuden blev der udført forskellige undersøgelser vedr. anlæg af søen. Der aflægges hermed regnskab for selve gennemførelsen af arkitektkonkurrencen samt for det efterfølgende planlægningsarbejde. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7883/ Anlægsbevilling meddelt den gennemførelse af arkitektkonkurrence: konkurrenceudgifter, konsulentbistand og udgifter til forundersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand vedr. projektbearbejdning og ,00 kr ,00 kr.

5 hydrologiske undersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med udarbejdelse af kunstplan og byggemodning (oprindeligt meddelt til projektnr den ) Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,3 pct ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,74 kr ,26 kr. Udbygningen af Søndergård-arealet har fundet sted i nøje overensstemmelse med vinderprojektets principper og i samarbejde med det vindende arkitektfirma. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende arkitektkonkurrencen for Søndergårdsarealet, projekt nr. 7883/002386, godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.:

6 Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2000 Punkt 8 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2007 Punkt 3 Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7882/ Søndergård etape 1 og 2 herunder anlæg af sti syd for Måløv, byggemodning samt færdiggørelsen af Smørum Parkvej/Søndergårds Allé. Anlægsbevilling meddelt den Stianlæg syd for Måløv Stion Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand ifbm. lokalplanlægning og realisering af Søndergård til p.nr Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af etape 1 og 2, ledningsarbejder, byggepladsveje m.v. Anlægsbevilling meddelt den kr. overført til p. nr Anlægsbevilling meddelt den ombygning af Smørum Parkvej ud for Søndergårds Allé Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af etape 1-2 (belægninger, beplantning m.v.) Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 1,1 pct kr kr kr kr kr kr kr kr ,34 kr ,66 kr.

7 I opgjort forbrug er afs beløb til igangs projektering m.v. I etape 1-2 resterer færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé med 4 pladsdannelser samt slidlag samt rundkørsel ved Søndergårds Allés udmunding i Smørum Parkvej. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 1 og 2 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2004 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2004 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2005 Punkt 29 Kommunalbestyrelsen den 24. april 2006 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2007 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2007 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 29. september 2008 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2009 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010 Punkt 25 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 18 Resumé De angivne bevillinger dækker en anlægsperiode på ca. 11 år hvor Søndergård er blevet byggemodnet ved anlæg af veje, stier inkl. belysning med tilhørende forsyningsledninger til parceller. Herudover er anlagt grønne områder med tilhørende kunstig sø med kajanlæg og Søpromenade. Mellem

8 Måløv Stion og søen er anlagt Søndergård Torv med pladsdannelser, belysning, springvand samt kys- og kør anlæg, cykelstiver og cykelskure ved Måløv Stion. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7881/ Søndergård etape 3-7 Anlægsbevilling meddelt den byggemodning for midlertidigt Børnehus Anlægsbevilling meddelt den projektering Anlægsbevilling meddelt den basisbyggemodning, rammebevilling Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af parcellerne A7 og D5 Anlægsbevilling meddelt den stier, vold og udgravning 2. del af søen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Damholmen og færdiggørelse Bækholmen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Søpromenaden Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling meddelt den Stier til nyt Børnehus og anden bebyggelse Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden merudgifter efter Licition Anlægsbevilling meddelt den etablering af affaldsplads Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden ekstraordinære omkostninger Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af friarealer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

9 Anlægsbevilling meddelt den Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den sti langs Søndergårds Allé + færdiggørelse Damholmen Anlægsbevilling meddelt den anlæg af stier fra Søholmen og Søndergårds Allé til Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen og over Søndergård Torv inkl. kys og kør-anlæg Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et merforbrug på i alt svarende til 5,4 pct kr kr kr kr kr ,08 kr ,08 kr. I det opgjorte forbrug er indeholdt hensættelser til resterende etableringspleje af grønne områder samt igangste arbejder herunder færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen. Merforbruget skyldes bl.a. øgede omkostninger til blød bund, drænforanstaltninger pga. kraftige nedbørsmængder, jordmængder, ekstraarbejder, advokomkostninger vedr. krav fra entreprenører omkring Søpromenaden samt Søndergård Torv. 2 sidstnævnte sager er under juridisk behandling. I etape 3-7 resterer færdiggørelse af vej- og stianlæg Strøget ned mod fremtidigt fælleshus samt anlæg af resterende grønne områder. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 3-7 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Miljø & Teknik foreslår, den sydlige del af Søndergårds Allé bliver færdiggjort med slidlag og 4 pladsdannelser. Anlægsomkostning 3,3mio. kr. Redegørelse Den sydlige del af Søndergårds Allé fremstår med midlertidigt slidlag, kantsten, græsrabter, fortov, allé træer samt vejbelysning. I forbindelse med færdiggørelsen af Søndergård er der nu behov for det midlertidige slidlag udskiftes med endeligt slidlag og der etableres 4 pladsdannelser ved Myrholmen, Vaseholmen, Moseholmen og ved 90 gr. knæk på Søndergårds Allé i sydvestlig del af området. Det midlertidige slidlag er udlagt for en del år siden og pga. et par hårde vintre samt for sikre vejens fremtidige holdbarhed, er der nu behov for affræse dette slidlag og udlægge endeligt slidlag. De 4 pladsdannelser anlægges efter retningslinjerne i Vej og Sti kaloget, som er gældende for området, som mindre kvadriske pladser der fremhæves ved niveauskifte og anden belægningstype. De samlede anlægsudgifter anslås til 3,3 mio. kr. Beløbet finansieres ved en omplacering af rådighedsbeløbene i 2011 og 2012 mellem projekt nr Søndergård etape 1-2 og projekt nr Søndergård etape 3-7. Endvidere foreslår Miljø & Teknik, mindreforbruget på 0,265 mio.kr. i forhold til de givne bevillinger i etape 1-2, og som der nu aflægges regnskab for, anvendes til finansieringen. På Teknik og Miljøudvalgets møde d. 7.juni 2001 blev der afs driftsmidler til veje, stier og grønne områder i etape 1-2. Disse driftsmidler skal suppleres med driftsudgifter til oprensning af ny linieafvanding på de nye pladsdannelser som udgør samlet driftsudgift på kr. årligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsprojektet igangsættes, og der meddeles en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., projekt nr til gennemførelse af projektet, driftsudgifterne vedrørende vejprojektet på i alt kr. pr. år indarbejdes i driftsbudgettet fra 1. januar 2011, og

11 justeringerne af investeringsoversigten medtages på førstkommende opfølgning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2010 Punkt 9 Økonomiudvalget den 20. april 2010 Punkt 24 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Punkt 16 Resumé I investeringsoversigten er der årligt blevet afs midler til renovering af nedslidte arealer, beplantninger mv. på kommunens daginstitutioner. Siden 2004 er projektet målrettet blevet anvendt til udskiftning af faldsand på daginstitutioner og BFO er i Kommunen. Projektet blev i 2008 udvidet til også omfte renovering af hegn omkring boldbure mv. Udskiftning af faldsand er afsluttet, og renovering af hegn blev startet i Bevillingen fra 2010 bliver således anvendt til en forts registrering og genopretning af hegn omkring BFO er og dagsinstitutioner. Miljø & Teknik foreslår i samarbejde med Daginstitutioner, midlerne i 2011 anvendes til renovering af friarealerne ved institutionen Liljevangsvej i forbindelse med om- og udbygning af institutionen. Udbygningen bunder i et stigende børnetal i området og en deraf afledt rokade imellem børnehusets institutioner. Redegørelse I forbindelse med en rokade i Børnehuset Måløv By pågår der en omftende renovering og udbygning af institutionerne på Liljevangsvej Friarealerne skal derfor tilpasses de nye bygninger. Institutionen husede tidligere både vuggestue, børnehave og BFO, men skal fremover kun huse vuggestue og børnehave. Da aldersgrupperne derudover fordeles anderledes i bygningerne end tidligere, skal friarealerne visse steder tilpasses en ny aldersgruppe. Anlægsprojekter, som blev finansieret af de ekstraordinære lånemidler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte i sommeren 2010 blev bevilget i august Den meget korte tidsfrist betød der i den første del af processen blevet fokuseret på bygningsdelen, hvorfor der ikke i denne første fase blev udarbejdet projekt for nødvendige tilpasninger af udearealer.

12 Der er nu efterfølgende udearbejdet et samlet projekt for de udendørs områder. Projektet er opdelt i: A fjernelse af forurenet jord B nødvendige tilpasninger af udearealer mm. C legepladsrenovering og renovering af øvrige udearealer Til punkt A kan oplyses, det ved miljøundersøgelser af institutionens nuværende legeplads og den tidligere BFO har vist sig, næsten al jorden i de øverste 50 cm på institutionen er lettere forurenet. Udskiftningen foretages under henvisning til reglerne i jordforureningsloven. Økonomien vedr. de udendørs områder er opgjort til: Fjernelse af forurenet jord Tilpasninger af udearealer som følge af byggeriet Ombygning og renovering af legeredskaber, samt renovering af øvrige udearealer I alt kr kr kr kr. I renoveringsprojektet for bygningerne indgår blandt andet solcelleanlæg, solfangeranlæg og partielt grønne tage. Dette signal om bæredygtighed ønsker Miljø & Teknik videreføre i friarealerne, hvor vandets kredsløb synliggøres ved lokal afledning af regnvand. I løbet af 2011 bliver der i et samarbejde mellem Daginstitutioner, Ejendomme og Miljø & Teknik udarbejdet en moderniseringsplan for daginstitutionerne i kommunen. En sådan plan vil derefter kunne danne grundlag for en mere langsigtet vedligeholdelsesplan for institutionernes friarealer og dermed denne bevillings fokus. Økonomi I henhold til den vedtagne investeringsoversigt (december 2010) er der på projekt nr , Friarealer - daginstitutioner afs kr. i 2011 og kr./år i de følgende år. Det indstilles de kr. i 2011 bruges til udearealprojektet på institutionen på Liljevangsvej. Den resterende økonomi til betale for de kr. projektet koster bevilliges fra rådighedsbeløb på Ejendommes og Daginstitutioners område og endvidere forudsættes det der anvendes kr. fra driftspuljen til forurenet jord. Det forventes driftsomkostningerne på institutionens friarealer forbliver uændrede. En evt. øget driftsudgift på daginstitutionen ansøges af Daginstitutioner og bevilges af Socialudvalget. Bilag Bilag 2: Plan og modelfotos af ny institution, Liljevandsvej 38-42

13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv, og bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr Friarealer daginstitutioner. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kommunen foretager hvert år renovering af udvalgte, nedslidte kommunale grønne anlæg. Udvælgelsen af projekter for 2011 understøtter Servicestregi og Budgetaftale for 2011 samt den vedtagne Handleplan for Grøn Plan Der søges hermed bevilling til tre specifikke projekter. Redegørelse Udvikling af kommunens skovparceller Udover stsskovsarealerne ved Egebjerg (Jonstrupvang) og Harrestrup (Vestskoven) rummer de kommunale nurarealer en række mindre og indbyrdes forskellige skovparceller. Servicestregiens pkt om bedre udnyttelse af vore skove angiver, der i 2011 følges op på den grønne plans visioner om styrke borgernes adgang til brug af nurområderne samtidig med skovplantningerne generelt videreudvikles. Denne udvikling skal tage hensyn til både bevare sunde bevoksninger og sikre en høj biodiversitet. Med andre ord skal der dels foretages nødvendige udtyndinger og efterplantninger og dels efterlades døde/døende træer flere steder, hvor det kan understøtte det særlige dyre- og planteliv, der knytter sig hertil. Desuden skal der tages hensyn til de enkelte skovplantningers særlige kendetegn og rekreive muligheder. Miljø & Teknik foreslår, der som det er beskrevet i Handleplan for Grøn Plan 2011, pkt udarbejdes en plan for skovparcellernes udvikling samt konkrete udtyndinger af bevoksninger påbegyndes i Pederstrupvej forts indss for renovering af gammel alléplantning

14 Pederstrup er et af kommunens mest karakterfulde landsbyområder. Oprindeligt afspejlede rækker af vejtræer vejenes forløb gennem det kuperede landskab. Mange af vejtræerne er dog svækkede eller gået til og landskabet har derfor mistet en del af sin karakter. I 2010 blev udvalget på det årlige vejsyn præsenteret for problemikken og samme år udarbejdede Miljø & Teknik en plan for en etapevis indplantning af nye vejtræer og rydning af de gamle træer i takt med de svækkes så kraftigt, de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Som en del af anlægsbevillingen for Renovering af grønne områder 2010 sendte Miljø & Teknik desuden første etape af udskiftningen i udbud og var klar til plantning, da vinteren pludselig ste ind. Miljø & Teknik foreslår, opgaven udvides med næste etape, så der kan ske en samlet plantning her i foråret Smørum Parkvej udskiftning af vejtræer I 2007 overtog Ballerup Kommune den tidligere amtsvej Smørum Parkvej på strækningen fra Måløv Byvej til kommunegrænsen ved Søndergårds Allé. Rabten mellem kørebane og cykelsti består af en række rønne træer, der efterhånden er så svækkede der behov for en gennemgribende renovering. Miljø & Teknik foreslår, nyplantninger her udføres i lighed med udskiftningen på Pederstrupvej. Anlægsøkonomi Projektering Udvikling af skovarealer Pederstrupvej vejtræer Smørum Parkvej vejtræer ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Den samlede anlægsøkonomi til iværksættelse af projekter vedrørende skovparceller og vejtræer beløber sig til ,- kr. I henhold til den senest vedtagne investeringsoversigt af december 2010 er der på projekt nr Renovering af grønne områder rådighedsbeløb afs ,- kr. i Der skønnes ikke være forøgede driftsudgifter ved disse tiltag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr., projekt nr Renovering af grønne områder til ovennævnte projekter.

15 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse 8. Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kontrakten med vognmand HCS om indsamling af husholdningsaffald udløber 31. december Miljø & Teknik ønsker forlænge kontrakten med HCS til 1. marts Den primære årsag er, det vil lette opstarten af fremtidig kontrakt med en ny vognmand på et tidspunkt af året, hvor der er mindre risiko for problemer med sne og opsætning af nyt meriel. Det giver samtidig mulighed for et bedre kontraktudbud med tid til undersøge om der er mulighed for optimere indsamlingsordningerne. Redegørelse Kontrakten med vognmand HCS om indsamling og transport af dagrenovion, storskrald, haveaffald og farligt affald udløber den 31. december Derfor skal udbydes en ny kontrakt med start 1. januar Tidspunktet er imidlertid uhensigtsmæssigt af to årsager. Den ene er selve den praktiske opstart med ny vognmand, den anden processen med kontraktudbuddet, hvor kommunen skal beslutte, hvordan ordningerne skal være. Den 1. januar er der risiko for problemer med sne, ligesom ny vognmand skal nå opsætte nye containere (frontloadere) i boligselskaber i mellem jul og nytår, da disse lejes af vognmanden som en del af kontrakten. Derudover er det ikke optimalt, kommunen er lukket op til startdoen. Starttidspunkt i foråret vil reducere risikoen for disse problemer og sikre en bedre indkøring af en ny vognmand. Ved udskyde opstarttidspunktet vil det i processen omkring udbuddet være muligt optimere indsamlingsordningerne, ved undersøge mulighederne for nye indsamlingsmetoder. Miljø & Teknik har valgt bruge Vestforbrænding som rådgiver på udbudsprocessen. Det betyder, de tanker om fremtidens affaldssystem som Vestforbrænding arbejder med kan indtænkes i processen. Processen vil også inddrage Teknik- og Miljøudvalget (temadrøftelse) og Grønt Råd. Det er en forudsætning for udskydelse til 1. marts 2012, HCS accepterer forlængelse af den nuværende kontrakt.

16 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med HCS om indsamling af husholdningsaffald forlænges til 1. marts Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt, med op til 4 måneders forlængelse. Henrik Bolberg (A) kunne ikke medvirke. 9. Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Danmark forpligtede sig i 2002 til stoppe tabet af biodiversitet inden Dette lykkedes ikke, og derfor er målet nu blevet rykket til For kunne nå opfylde målet må der benyttes yderligere virkemidler. Det gør medlemmerne i Green Cities samarbejdet blandt andet ved udpege prioriterede dyre- og plantearter. Samtidig har et serviceeftersyn af kommunernes håndtering af Nurbeskyttelsesloven vist, det nurregistreringsgrundlag, som er overdraget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Derfor har Miljø & Teknik i sommeren 2010 foretaget feltregistreringer af samtlige beskyttede nurområder i kommunen. Dette har medført, vi nu har et bedre overblik over, hvordan nuren har det i Ballerup Kommune. Vi har blandt andet fået et bedre administrionsgrundlag, når Nurbeskyttelsesloven skal forvaltes, og når midler til nurpleje skal prioriteres. Samtidig har vi fået et godt grundlag til både udpege relevante prioriterede arter i kommunen og en efterfølgende omkostningseffektiv måde følge op på målene. Redegørelse Arter uddør og nye arter udvikles, det er helt nurligt og det sker hele tiden. Normalt går en sådan udvikling meget langsomt, men 5 gange i klodens historie er der forekommet en såkaldt masseuddøen ( mange arter uddør inden for reliv kort tid) pga. forskellige nurkastrofer. Den seneste masseuddøen var, da dinosaurerne uddøde for ca. 65 mio. år siden. I dag befinder vi os i en situion, som kan sammenlignes med disse masseuddøener. Arter uddør i dag med en hastighed, som er gange højere, end hvad man ville forvente i en stabil geologisk periode, som den vi lever i.

17 Derfor vedtog FN i 2002 et mål om nedsætte hastigheden af tabet af biodiversitet inden 2010, den såkaldte Countdown Inden da havde EU dog vedtaget det mere ambitiøse mål helt stoppe tabet af biodiversitet inden I Danmark har vi foretaget forskellige tiltag for kunne leve op til Countdown 2010 og EU's bestemmelser på nurområdet. Blandt andet er der udpeget Nura2000-områder, som er særlige værdifulde områder for dyre- og planteliv. Også Vand- og Nurplanerne er et led i stregien for sikre en god nur i et presset samfund, hvor der er mange modsrettede ønsker og behov. Rapporten Danmarks biodiversitet 2010 fra Danmarks Miljøundersøgelser udgivet i januar 2011, har desværre vist, det i Danmark (som i alle andre EU lande) ikke er lykkedes hverken stoppe eller væsentlig nedsætte tabet af biologisk mangfoldighed i den danske nur. En af årsagerne til det ikke er lykkedes, er, langt størstedelen af nuren i Danmark ikke er omftet af hverken Nura2000-områder eller særlige fredninger. Denne nur er beskyttet af Nurbeskyttelsesloven ( 3-nur) og på det område er der ikke blevet sset væsentligt på bevaringen. 3-nur bliver også kaldt for hverdagsnur eller B-nur. Ved kommunereformen i 2007 blev forvaltningen af Nurbeskyttelsesloven overdraget til kommunerne. Ved den lejlighed udtrykte Danmarks Nurfredningsforening bekymring for, hvordan kommunerne kunne og ville håndtere administrionen af nuren. Bekymringen har ført til Miljøministeriet har gennemført et service-eftersyn af 3- nuren og fundet frem til kommunerne administrerer Nurbeskyttelsesloven på linje med amterne. Til gengæld har service-eftersynet klarlagt de nurregistreringer, som kommunerne har overtaget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Der er fejl i procent af de overdragede nurregistreringer. Derfor indgik KL og Miljøministeriet i efteråret 2010 en aftale om afsætte 36 mio. kr. til sikre, alle kommuner fra 2011 til 2013 gennemgår deres 3-områder via luftfoto. Hvis der er nye områder eller beskyttede områder, som ikke fremtræder som nur, skal der foretages feltregistreringer af disse. Derefter skal registrerede og potentielle 3-arealer sammenlignes med luftfoto indenfor 10-årige perioder. I definitionen ser man dog helt bort fra vandhuller og søer, som er et meget vigtigt nurelement i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune er foran Miljø & Teknik foretog i sommeren 2010 en botanisk registrering af samtlige beskyttede nurområder ( 3-områder) i kommunen. Ballerup Kommune har derfor allerede foretaget den opdering af registreringsgrundlaget af vores nurgrundlag, som Miljøministeriet påtænker sikre sker i alle kommuner. Denne registrering har opderet vores administrionsgrundlag på nurområdet og samtidig har vi fået et bedre overblik, når nurplejemidlerne skal prioriteres, og det er muligt målrette indssen mod tab af biodiversitet mere effektivt. Ved feltbesigtigelserne er det fundet 19 nye, ikke tidligere kendte/registrerede frit liggende nurområder. Det drejer sig om 15 mindre søer/vandhuller og 4 moser, 2 af disse moser er af anseelig størrelse beliggende i Jonstrup Vang.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget.

Miljø & Teknik vil fremlægge en detaljeret præsentation af de nye driftskontrakter for Teknik- og Miljøudvalget, efter kommunalvalget. Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 8. september 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Marianna Hesselholt (V) Jørn C. Larsen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget

DAGSORDEN. Økonomiudvalget Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 16.45 Mødet var afbrudt fra kl. 13.00 til kl. 13.15, hvor der blev afholdt møde

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) 2002000121 (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere