Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab 3... Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab 4... Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab 5... Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling 6... Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling 7... Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling 8... Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune 10.. Toms Gruppen A/S - Påbud om nedbringe den eksterne støj Hold-an Vej ansøgning om ændret anvendelse 12.. Boligudbygningsplan Almene boligselskabers regnskaber for Ballerup almennyttige Boligselskab, opførelse af 35 familieboliger på Søndergård (skema B)

2 15.. Baldersbo, afd. 5 Bybuen/Ringtoften forhøjelse af husleje og optagelse af lån til forbedringsarbejder 16.. Handleplaner til kommunens Handicappolitik (TMU) Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø- og Teknik) Miljøavis I uge 11 bliver Miljøavis nr. 1/2011 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer juni Avisen omhandler denne gang bl.a. klimanetværksmøde om energibesparelser afholdt på Villa Blide, klimanetværksmøde om energiledelse afholdt hos Formula A/S, Vi cykler til arbejde 2011, jordflytningscase, tomgangsreguliv m.m.. b) og (Miljø- og Teknik) Virksomhedskontrol Torsdag den 20. januar 2011, havde Ballerup Kommunes kontrolgruppe arrangeret en virksomhedskontrol. Der var inviteret SKAT, Arbejdstilsynet, Politiet samt Miljø & Teknik; i alt 10 personer. Formålet var uanmeldt besøge 2 autoværksteder i Skovlunde; KarosseriXperten og Skovlunde Biler. Der blev fundet en del uregelmæssigheder på SKAT s område hos Skovlunde Biler, som fører til de får en bøde. Miljø & Teknik har allerede politianmeldt Skovlunde Biler for ulovlig aktivitet samt manglende indgivelse af oplysninger om virksomhedens drift. KarosseriXperten modtog efterførlgensde en indskærpelse omkring virksomhedens miljøforhold. Arbejdstilsynet fik bekræftet forhold som de tidligere har pålagt virksomheden og de følger op med yderligere kontrolbesøg. Ved efterfølgende tilsyn er det dog konsteret, virksomheden er lukket og den agter flytte til Rødovre Kommune. Miljø & Teknik har gjort Rødovre Kommune opmærksom på virksomheden skal følges nøjes. c) (Miljø- og Teknik) Skoleprojekt papirrødder en papirindsamling i 2011 Skolekonkurrencen papirrødder om papir og genbrug er nu slut, og vinderne får overrakt præmien af borgmesteren den 28. marts. Konkurrencen er arrangeret af Vestforbrænding i samarbejde med kommunen. Elever fra klasse har i en uge hver samlet papir, og haft emneuge med aktiviteter om papir og genbrug. Eleverne har tjent point, dels ved de kg papir de har samlet, dels ved svare på

3 spørgsmål om genbrug. Konkurrencen gør eleverne bevidste om, papir er en ressource, der kan genbruges. Der var tilmeldt 132 klasser fra 50 skoler i 15 forskellige kommuner. Hele forløbet varede 3 uger, hvor klasserne deltog på skift. Hver klasse får udbetalt et beløb der svarer til de point de har tjent. I Ballerup har klasserne samlet ind for mellem 300 kr. og 1100 kr. Kommunerne har derudover s 2 ekstrapræmier på højkant til den bedste klasse i gruppen 0-2. Klassetrin og 3-4. Klassetrin. Ekstrapræmien på 2000 kr. blev vundet af Højagerskolens 2.b hvor 14 elever samlede 259 kg papir og vinder 2677,50 kr., samt Rosenlundskolens 3.b hvor 23 elever samlede 73 kg og vinder 2367,50 kr. I alt blev indsamlet kg papir af 7 klasser i Ballerup, og kg af alle skolerne tilsammen. d) (Miljø- og Teknik) Gris kompost på genbrugsstionen fra den 30. marts 2011 Kompostkampagnen starter den 30. marts og varer 6 uger, frem til den 8. maj. Borgerne kan hente komposten på genbrugsstionen, og skal blot medbringe egne sække eller trailer. I år kan man ikke længere bestille kompost til levering på privadresser, da udgiften til levering var for stor i Kampagnen annonceres i Ballerup Bladet den 29. marts. Annonceringen er fælles med interessentkommunerne, og den henviser til Vestforbrændings hjemmeside, hvor man kan læse mere om kampagnen. Kommunen vil tilsvarende informere på Ballerups hjemmeside. Derudover vil der være banner med reklame for kompostmuld på de 6 biler, der kører i hele Vestforbrændings opland og tømmer avis og glaskuber. Når kampagnen er slut sender kommunen en pressemeddelelse ud, om hvor meget kompost der er uddelt fra genbrugsstionen. e) (By- og Erhvervsudvikling) Kriminalprævention i byplanlægningen Ballerup kommune deltager i et eksempelprojekt om inddragelse af kriminalpræventive og tryghedsskabende hensyn i byplanlægningen. Projektet gennemføres af Det Kriminalpræventive Råd i et samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen. Der er udpeget 5 eksempelkommuner som er repræsentive for landets kommuner som helhed: Ballerup, Esbjerg, Aarhus, Kalundborg og Lolland kommune. Formålet med projektet er udvikle planredskaber og en planpraksis, der kan få en kriminalpræventiv og tryghedsskabende virkning, og som kan tages i brug i forbindelse med omdannelse, fornyelse eller nyanlæggelse af by- og boligområder.

4 Som led i projektet tilbyder Det Kriminalpræventive Råd et uddannelsesforløb for byplanlæggere, deltagelse i en konference, studietur samt konkret sparring i forbindelse med kommunale udviklingsprojekter. Desuden bliver der mulighed for idéudveksling ved netværksmøder mellem de deltagende kommuner. Endelig vil Rådet medvirke ved dokumention og formidling af projektets erfaringer. f) KL-konference Teknik og Miljø Den årlige konference for Teknik og Miljø Politisk Forum - afholdes den april 2011 i Silkeborg. Program for konferencen er vedlagt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Intet 2. Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 30. marts 1998 Punkt 7 Kommunalbestyrelsen den 31. august 1998 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 28. august 2000 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Resumé I 1998 blev der afholdt en indbudt arkitektkonkurrence om hovedstruktur for Søndergårdsarealet i Måløv. Vinder blev Almvig & Partnere. I de følgende år blev vinderprojektet i samarbejde med arkitekterne - udmøntet dels i tre lokalplaner for Søndergård (nr , og 102.3), dels i Vej- og Stikalog samt Bygherrevejledning for Søndergård. Desuden blev der udført forskellige undersøgelser vedr. anlæg af søen. Der aflægges hermed regnskab for selve gennemførelsen af arkitektkonkurrencen samt for det efterfølgende planlægningsarbejde. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7883/ Anlægsbevilling meddelt den gennemførelse af arkitektkonkurrence: konkurrenceudgifter, konsulentbistand og udgifter til forundersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand vedr. projektbearbejdning og ,00 kr ,00 kr.

5 hydrologiske undersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med udarbejdelse af kunstplan og byggemodning (oprindeligt meddelt til projektnr den ) Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,3 pct ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,74 kr ,26 kr. Udbygningen af Søndergård-arealet har fundet sted i nøje overensstemmelse med vinderprojektets principper og i samarbejde med det vindende arkitektfirma. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende arkitektkonkurrencen for Søndergårdsarealet, projekt nr. 7883/002386, godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.:

6 Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2000 Punkt 8 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2007 Punkt 3 Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7882/ Søndergård etape 1 og 2 herunder anlæg af sti syd for Måløv, byggemodning samt færdiggørelsen af Smørum Parkvej/Søndergårds Allé. Anlægsbevilling meddelt den Stianlæg syd for Måløv Stion Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand ifbm. lokalplanlægning og realisering af Søndergård til p.nr Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af etape 1 og 2, ledningsarbejder, byggepladsveje m.v. Anlægsbevilling meddelt den kr. overført til p. nr Anlægsbevilling meddelt den ombygning af Smørum Parkvej ud for Søndergårds Allé Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af etape 1-2 (belægninger, beplantning m.v.) Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 1,1 pct kr kr kr kr kr kr kr kr ,34 kr ,66 kr.

7 I opgjort forbrug er afs beløb til igangs projektering m.v. I etape 1-2 resterer færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé med 4 pladsdannelser samt slidlag samt rundkørsel ved Søndergårds Allés udmunding i Smørum Parkvej. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 1 og 2 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2004 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2004 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2005 Punkt 29 Kommunalbestyrelsen den 24. april 2006 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2007 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2007 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 29. september 2008 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2009 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010 Punkt 25 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 18 Resumé De angivne bevillinger dækker en anlægsperiode på ca. 11 år hvor Søndergård er blevet byggemodnet ved anlæg af veje, stier inkl. belysning med tilhørende forsyningsledninger til parceller. Herudover er anlagt grønne områder med tilhørende kunstig sø med kajanlæg og Søpromenade. Mellem

8 Måløv Stion og søen er anlagt Søndergård Torv med pladsdannelser, belysning, springvand samt kys- og kør anlæg, cykelstiver og cykelskure ved Måløv Stion. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7881/ Søndergård etape 3-7 Anlægsbevilling meddelt den byggemodning for midlertidigt Børnehus Anlægsbevilling meddelt den projektering Anlægsbevilling meddelt den basisbyggemodning, rammebevilling Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af parcellerne A7 og D5 Anlægsbevilling meddelt den stier, vold og udgravning 2. del af søen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Damholmen og færdiggørelse Bækholmen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Søpromenaden Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling meddelt den Stier til nyt Børnehus og anden bebyggelse Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden merudgifter efter Licition Anlægsbevilling meddelt den etablering af affaldsplads Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden ekstraordinære omkostninger Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af friarealer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

9 Anlægsbevilling meddelt den Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den sti langs Søndergårds Allé + færdiggørelse Damholmen Anlægsbevilling meddelt den anlæg af stier fra Søholmen og Søndergårds Allé til Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen og over Søndergård Torv inkl. kys og kør-anlæg Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et merforbrug på i alt svarende til 5,4 pct kr kr kr kr kr ,08 kr ,08 kr. I det opgjorte forbrug er indeholdt hensættelser til resterende etableringspleje af grønne områder samt igangste arbejder herunder færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen. Merforbruget skyldes bl.a. øgede omkostninger til blød bund, drænforanstaltninger pga. kraftige nedbørsmængder, jordmængder, ekstraarbejder, advokomkostninger vedr. krav fra entreprenører omkring Søpromenaden samt Søndergård Torv. 2 sidstnævnte sager er under juridisk behandling. I etape 3-7 resterer færdiggørelse af vej- og stianlæg Strøget ned mod fremtidigt fælleshus samt anlæg af resterende grønne områder. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 3-7 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Miljø & Teknik foreslår, den sydlige del af Søndergårds Allé bliver færdiggjort med slidlag og 4 pladsdannelser. Anlægsomkostning 3,3mio. kr. Redegørelse Den sydlige del af Søndergårds Allé fremstår med midlertidigt slidlag, kantsten, græsrabter, fortov, allé træer samt vejbelysning. I forbindelse med færdiggørelsen af Søndergård er der nu behov for det midlertidige slidlag udskiftes med endeligt slidlag og der etableres 4 pladsdannelser ved Myrholmen, Vaseholmen, Moseholmen og ved 90 gr. knæk på Søndergårds Allé i sydvestlig del af området. Det midlertidige slidlag er udlagt for en del år siden og pga. et par hårde vintre samt for sikre vejens fremtidige holdbarhed, er der nu behov for affræse dette slidlag og udlægge endeligt slidlag. De 4 pladsdannelser anlægges efter retningslinjerne i Vej og Sti kaloget, som er gældende for området, som mindre kvadriske pladser der fremhæves ved niveauskifte og anden belægningstype. De samlede anlægsudgifter anslås til 3,3 mio. kr. Beløbet finansieres ved en omplacering af rådighedsbeløbene i 2011 og 2012 mellem projekt nr Søndergård etape 1-2 og projekt nr Søndergård etape 3-7. Endvidere foreslår Miljø & Teknik, mindreforbruget på 0,265 mio.kr. i forhold til de givne bevillinger i etape 1-2, og som der nu aflægges regnskab for, anvendes til finansieringen. På Teknik og Miljøudvalgets møde d. 7.juni 2001 blev der afs driftsmidler til veje, stier og grønne områder i etape 1-2. Disse driftsmidler skal suppleres med driftsudgifter til oprensning af ny linieafvanding på de nye pladsdannelser som udgør samlet driftsudgift på kr. årligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsprojektet igangsættes, og der meddeles en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., projekt nr til gennemførelse af projektet, driftsudgifterne vedrørende vejprojektet på i alt kr. pr. år indarbejdes i driftsbudgettet fra 1. januar 2011, og

11 justeringerne af investeringsoversigten medtages på førstkommende opfølgning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2010 Punkt 9 Økonomiudvalget den 20. april 2010 Punkt 24 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Punkt 16 Resumé I investeringsoversigten er der årligt blevet afs midler til renovering af nedslidte arealer, beplantninger mv. på kommunens daginstitutioner. Siden 2004 er projektet målrettet blevet anvendt til udskiftning af faldsand på daginstitutioner og BFO er i Kommunen. Projektet blev i 2008 udvidet til også omfte renovering af hegn omkring boldbure mv. Udskiftning af faldsand er afsluttet, og renovering af hegn blev startet i Bevillingen fra 2010 bliver således anvendt til en forts registrering og genopretning af hegn omkring BFO er og dagsinstitutioner. Miljø & Teknik foreslår i samarbejde med Daginstitutioner, midlerne i 2011 anvendes til renovering af friarealerne ved institutionen Liljevangsvej i forbindelse med om- og udbygning af institutionen. Udbygningen bunder i et stigende børnetal i området og en deraf afledt rokade imellem børnehusets institutioner. Redegørelse I forbindelse med en rokade i Børnehuset Måløv By pågår der en omftende renovering og udbygning af institutionerne på Liljevangsvej Friarealerne skal derfor tilpasses de nye bygninger. Institutionen husede tidligere både vuggestue, børnehave og BFO, men skal fremover kun huse vuggestue og børnehave. Da aldersgrupperne derudover fordeles anderledes i bygningerne end tidligere, skal friarealerne visse steder tilpasses en ny aldersgruppe. Anlægsprojekter, som blev finansieret af de ekstraordinære lånemidler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte i sommeren 2010 blev bevilget i august Den meget korte tidsfrist betød der i den første del af processen blevet fokuseret på bygningsdelen, hvorfor der ikke i denne første fase blev udarbejdet projekt for nødvendige tilpasninger af udearealer.

12 Der er nu efterfølgende udearbejdet et samlet projekt for de udendørs områder. Projektet er opdelt i: A fjernelse af forurenet jord B nødvendige tilpasninger af udearealer mm. C legepladsrenovering og renovering af øvrige udearealer Til punkt A kan oplyses, det ved miljøundersøgelser af institutionens nuværende legeplads og den tidligere BFO har vist sig, næsten al jorden i de øverste 50 cm på institutionen er lettere forurenet. Udskiftningen foretages under henvisning til reglerne i jordforureningsloven. Økonomien vedr. de udendørs områder er opgjort til: Fjernelse af forurenet jord Tilpasninger af udearealer som følge af byggeriet Ombygning og renovering af legeredskaber, samt renovering af øvrige udearealer I alt kr kr kr kr. I renoveringsprojektet for bygningerne indgår blandt andet solcelleanlæg, solfangeranlæg og partielt grønne tage. Dette signal om bæredygtighed ønsker Miljø & Teknik videreføre i friarealerne, hvor vandets kredsløb synliggøres ved lokal afledning af regnvand. I løbet af 2011 bliver der i et samarbejde mellem Daginstitutioner, Ejendomme og Miljø & Teknik udarbejdet en moderniseringsplan for daginstitutionerne i kommunen. En sådan plan vil derefter kunne danne grundlag for en mere langsigtet vedligeholdelsesplan for institutionernes friarealer og dermed denne bevillings fokus. Økonomi I henhold til den vedtagne investeringsoversigt (december 2010) er der på projekt nr , Friarealer - daginstitutioner afs kr. i 2011 og kr./år i de følgende år. Det indstilles de kr. i 2011 bruges til udearealprojektet på institutionen på Liljevangsvej. Den resterende økonomi til betale for de kr. projektet koster bevilliges fra rådighedsbeløb på Ejendommes og Daginstitutioners område og endvidere forudsættes det der anvendes kr. fra driftspuljen til forurenet jord. Det forventes driftsomkostningerne på institutionens friarealer forbliver uændrede. En evt. øget driftsudgift på daginstitutionen ansøges af Daginstitutioner og bevilges af Socialudvalget. Bilag Bilag 2: Plan og modelfotos af ny institution, Liljevandsvej 38-42

13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv, og bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr Friarealer daginstitutioner. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kommunen foretager hvert år renovering af udvalgte, nedslidte kommunale grønne anlæg. Udvælgelsen af projekter for 2011 understøtter Servicestregi og Budgetaftale for 2011 samt den vedtagne Handleplan for Grøn Plan Der søges hermed bevilling til tre specifikke projekter. Redegørelse Udvikling af kommunens skovparceller Udover stsskovsarealerne ved Egebjerg (Jonstrupvang) og Harrestrup (Vestskoven) rummer de kommunale nurarealer en række mindre og indbyrdes forskellige skovparceller. Servicestregiens pkt om bedre udnyttelse af vore skove angiver, der i 2011 følges op på den grønne plans visioner om styrke borgernes adgang til brug af nurområderne samtidig med skovplantningerne generelt videreudvikles. Denne udvikling skal tage hensyn til både bevare sunde bevoksninger og sikre en høj biodiversitet. Med andre ord skal der dels foretages nødvendige udtyndinger og efterplantninger og dels efterlades døde/døende træer flere steder, hvor det kan understøtte det særlige dyre- og planteliv, der knytter sig hertil. Desuden skal der tages hensyn til de enkelte skovplantningers særlige kendetegn og rekreive muligheder. Miljø & Teknik foreslår, der som det er beskrevet i Handleplan for Grøn Plan 2011, pkt udarbejdes en plan for skovparcellernes udvikling samt konkrete udtyndinger af bevoksninger påbegyndes i Pederstrupvej forts indss for renovering af gammel alléplantning

14 Pederstrup er et af kommunens mest karakterfulde landsbyområder. Oprindeligt afspejlede rækker af vejtræer vejenes forløb gennem det kuperede landskab. Mange af vejtræerne er dog svækkede eller gået til og landskabet har derfor mistet en del af sin karakter. I 2010 blev udvalget på det årlige vejsyn præsenteret for problemikken og samme år udarbejdede Miljø & Teknik en plan for en etapevis indplantning af nye vejtræer og rydning af de gamle træer i takt med de svækkes så kraftigt, de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Som en del af anlægsbevillingen for Renovering af grønne områder 2010 sendte Miljø & Teknik desuden første etape af udskiftningen i udbud og var klar til plantning, da vinteren pludselig ste ind. Miljø & Teknik foreslår, opgaven udvides med næste etape, så der kan ske en samlet plantning her i foråret Smørum Parkvej udskiftning af vejtræer I 2007 overtog Ballerup Kommune den tidligere amtsvej Smørum Parkvej på strækningen fra Måløv Byvej til kommunegrænsen ved Søndergårds Allé. Rabten mellem kørebane og cykelsti består af en række rønne træer, der efterhånden er så svækkede der behov for en gennemgribende renovering. Miljø & Teknik foreslår, nyplantninger her udføres i lighed med udskiftningen på Pederstrupvej. Anlægsøkonomi Projektering Udvikling af skovarealer Pederstrupvej vejtræer Smørum Parkvej vejtræer ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Den samlede anlægsøkonomi til iværksættelse af projekter vedrørende skovparceller og vejtræer beløber sig til ,- kr. I henhold til den senest vedtagne investeringsoversigt af december 2010 er der på projekt nr Renovering af grønne områder rådighedsbeløb afs ,- kr. i Der skønnes ikke være forøgede driftsudgifter ved disse tiltag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr., projekt nr Renovering af grønne områder til ovennævnte projekter.

15 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse 8. Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kontrakten med vognmand HCS om indsamling af husholdningsaffald udløber 31. december Miljø & Teknik ønsker forlænge kontrakten med HCS til 1. marts Den primære årsag er, det vil lette opstarten af fremtidig kontrakt med en ny vognmand på et tidspunkt af året, hvor der er mindre risiko for problemer med sne og opsætning af nyt meriel. Det giver samtidig mulighed for et bedre kontraktudbud med tid til undersøge om der er mulighed for optimere indsamlingsordningerne. Redegørelse Kontrakten med vognmand HCS om indsamling og transport af dagrenovion, storskrald, haveaffald og farligt affald udløber den 31. december Derfor skal udbydes en ny kontrakt med start 1. januar Tidspunktet er imidlertid uhensigtsmæssigt af to årsager. Den ene er selve den praktiske opstart med ny vognmand, den anden processen med kontraktudbuddet, hvor kommunen skal beslutte, hvordan ordningerne skal være. Den 1. januar er der risiko for problemer med sne, ligesom ny vognmand skal nå opsætte nye containere (frontloadere) i boligselskaber i mellem jul og nytår, da disse lejes af vognmanden som en del af kontrakten. Derudover er det ikke optimalt, kommunen er lukket op til startdoen. Starttidspunkt i foråret vil reducere risikoen for disse problemer og sikre en bedre indkøring af en ny vognmand. Ved udskyde opstarttidspunktet vil det i processen omkring udbuddet være muligt optimere indsamlingsordningerne, ved undersøge mulighederne for nye indsamlingsmetoder. Miljø & Teknik har valgt bruge Vestforbrænding som rådgiver på udbudsprocessen. Det betyder, de tanker om fremtidens affaldssystem som Vestforbrænding arbejder med kan indtænkes i processen. Processen vil også inddrage Teknik- og Miljøudvalget (temadrøftelse) og Grønt Råd. Det er en forudsætning for udskydelse til 1. marts 2012, HCS accepterer forlængelse af den nuværende kontrakt.

16 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med HCS om indsamling af husholdningsaffald forlænges til 1. marts Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt, med op til 4 måneders forlængelse. Henrik Bolberg (A) kunne ikke medvirke. 9. Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Danmark forpligtede sig i 2002 til stoppe tabet af biodiversitet inden Dette lykkedes ikke, og derfor er målet nu blevet rykket til For kunne nå opfylde målet må der benyttes yderligere virkemidler. Det gør medlemmerne i Green Cities samarbejdet blandt andet ved udpege prioriterede dyre- og plantearter. Samtidig har et serviceeftersyn af kommunernes håndtering af Nurbeskyttelsesloven vist, det nurregistreringsgrundlag, som er overdraget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Derfor har Miljø & Teknik i sommeren 2010 foretaget feltregistreringer af samtlige beskyttede nurområder i kommunen. Dette har medført, vi nu har et bedre overblik over, hvordan nuren har det i Ballerup Kommune. Vi har blandt andet fået et bedre administrionsgrundlag, når Nurbeskyttelsesloven skal forvaltes, og når midler til nurpleje skal prioriteres. Samtidig har vi fået et godt grundlag til både udpege relevante prioriterede arter i kommunen og en efterfølgende omkostningseffektiv måde følge op på målene. Redegørelse Arter uddør og nye arter udvikles, det er helt nurligt og det sker hele tiden. Normalt går en sådan udvikling meget langsomt, men 5 gange i klodens historie er der forekommet en såkaldt masseuddøen ( mange arter uddør inden for reliv kort tid) pga. forskellige nurkastrofer. Den seneste masseuddøen var, da dinosaurerne uddøde for ca. 65 mio. år siden. I dag befinder vi os i en situion, som kan sammenlignes med disse masseuddøener. Arter uddør i dag med en hastighed, som er gange højere, end hvad man ville forvente i en stabil geologisk periode, som den vi lever i.

17 Derfor vedtog FN i 2002 et mål om nedsætte hastigheden af tabet af biodiversitet inden 2010, den såkaldte Countdown Inden da havde EU dog vedtaget det mere ambitiøse mål helt stoppe tabet af biodiversitet inden I Danmark har vi foretaget forskellige tiltag for kunne leve op til Countdown 2010 og EU's bestemmelser på nurområdet. Blandt andet er der udpeget Nura2000-områder, som er særlige værdifulde områder for dyre- og planteliv. Også Vand- og Nurplanerne er et led i stregien for sikre en god nur i et presset samfund, hvor der er mange modsrettede ønsker og behov. Rapporten Danmarks biodiversitet 2010 fra Danmarks Miljøundersøgelser udgivet i januar 2011, har desværre vist, det i Danmark (som i alle andre EU lande) ikke er lykkedes hverken stoppe eller væsentlig nedsætte tabet af biologisk mangfoldighed i den danske nur. En af årsagerne til det ikke er lykkedes, er, langt størstedelen af nuren i Danmark ikke er omftet af hverken Nura2000-områder eller særlige fredninger. Denne nur er beskyttet af Nurbeskyttelsesloven ( 3-nur) og på det område er der ikke blevet sset væsentligt på bevaringen. 3-nur bliver også kaldt for hverdagsnur eller B-nur. Ved kommunereformen i 2007 blev forvaltningen af Nurbeskyttelsesloven overdraget til kommunerne. Ved den lejlighed udtrykte Danmarks Nurfredningsforening bekymring for, hvordan kommunerne kunne og ville håndtere administrionen af nuren. Bekymringen har ført til Miljøministeriet har gennemført et service-eftersyn af 3- nuren og fundet frem til kommunerne administrerer Nurbeskyttelsesloven på linje med amterne. Til gengæld har service-eftersynet klarlagt de nurregistreringer, som kommunerne har overtaget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Der er fejl i procent af de overdragede nurregistreringer. Derfor indgik KL og Miljøministeriet i efteråret 2010 en aftale om afsætte 36 mio. kr. til sikre, alle kommuner fra 2011 til 2013 gennemgår deres 3-områder via luftfoto. Hvis der er nye områder eller beskyttede områder, som ikke fremtræder som nur, skal der foretages feltregistreringer af disse. Derefter skal registrerede og potentielle 3-arealer sammenlignes med luftfoto indenfor 10-årige perioder. I definitionen ser man dog helt bort fra vandhuller og søer, som er et meget vigtigt nurelement i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune er foran Miljø & Teknik foretog i sommeren 2010 en botanisk registrering af samtlige beskyttede nurområder ( 3-områder) i kommunen. Ballerup Kommune har derfor allerede foretaget den opdering af registreringsgrundlaget af vores nurgrundlag, som Miljøministeriet påtænker sikre sker i alle kommuner. Denne registrering har opderet vores administrionsgrundlag på nurområdet og samtidig har vi fået et bedre overblik, når nurplejemidlerne skal prioriteres, og det er muligt målrette indssen mod tab af biodiversitet mere effektivt. Ved feltbesigtigelserne er det fundet 19 nye, ikke tidligere kendte/registrerede frit liggende nurområder. Det drejer sig om 15 mindre søer/vandhuller og 4 moser, 2 af disse moser er af anseelig størrelse beliggende i Jonstrup Vang.

18 Ny nur 3 beskyttelse Forsvundet bortfaldet nur Fejl-registrerede Total Heraf: 15 vandhuller 2 for små lok. 9 vandhuller 2 gravhøje 4 moser 5 for tørre lok. 18 mergelgrave eller temporær sø 15 lokaliteter er ikke længere omftet af nurbeskyttelsen. Det drejer sig om 8 mindre søer/vandhuller, 1 sø som er nedlagt, hvor der er etableret erstningssø (Søndergårdssø) og 6 lokaliteter som ikke længere opfylder kriterierne for være omftet af Nurbeskyttelsesloven. Det er, som det typisk er, på grund af området er for tørt eller for småt. Desuden er der erkendt 19 lokaliteter som er fejl-registrerede, da de aldrig (i nyere tid i hvert fald) har været omftet af Nurbeskyttelsesloven, det drejer sig blandt andet om nedlagte mergelgrave og gravhøje. Det er Miljø & Tekniks hensigt løbende opdere disse registreringer over perioder på 6 år. Den 6-årige rotion er valgt for sikre et højt fagligt niveau hos de administrive medarbejdere, hvilket sikres ved der ca. registreres 50 lokaliteter om året. Green Cities samarbejdet med trumf på I Green Cities samarbejdet, som Ballerup er med i, er ét af målene, vi vil leve op til EU's mål om stoppe tabet af biodiversitet, målopfyldelsen er nu ændret til Én af de måder, vi i regi af Green Cities vil sikre en god udvikling for nuren i kommunerne og overholde målsætningen for Countdown 2020, er ved udpege såkaldt prioriterede arter. Udvælgelsen af prioriterede arter sker på grundlag af artens egen stus er den rødlistet (liste udarbejdet af DMU (Danmarks Miljøundersøgelser)), fredet eller omftet af andre beskyttelsesbestemmelser men arten kan også udvælges, fordi den er en såkaldt indikorart. Prioriterede arter er arter, som er fredet, truede nionalt eller lokalt, på anden måde specielle eller er gode indikorarter. Indikorarter er arter, som stiller krav til deres levesteder, så hvis de har levedygtige bestande på en lokalitet, så kan man være ret sikker på nuren har det godt der. I Ballerup Kommune er der indtil videre udpeget 17 prioriterede arter, fordelt på 6 plantearter, 3 padder, 4 ptedyr, 2 fugle, 1 fisk og 1 insektart. De udpegede prioriterede arters udbredelse i kommunen er blevet kortlagt, således det er muligt kunne sørge for optimeret pleje af disse arter og deres omgivelser. Desuden er der udviklet et værktøj, som automisk kan identificere initiiver, som eventuelt vil kunne påvirke de prioriterede arter eller deres levesteder.

19 I situioner hvor initiiver kunne være i konflikt med de prioriterede arter, er det myndighedsmedarbejdernes ansvar konkret vurdere fra sag til sag, om der skal stilles særlige krav til projektet. Udpegningen og implementeringen af administrionsværktøjer for de prioriterede arter har skabt en omkostningseffektiv metode til monitere, om vi lever op til Countdown 2020 og Green Cities-aftalen, men samtidig også en metode til let få identificeret, hvordan nurtilstanden i kommunen udvikler sig. Det vidensgrundlag, som har været nødvendigt for kunne identificere og kortlægge de prioriterede arter, er udbygget igennem en årrække. Vi har blandt andet siden 2003 fået overvåget og udpeget de søer, hvor der lever beskyttede padder. Vi har i 2009 foretaget flagermus-overvågning i Harrestrup Ådal, og flagermus-udbredelsen i Måløv vest bliver undersøgt i år. Planteovervågningen har været foretaget løbende, både af forvaltningens egne medarbejdere og i forbindelse med paddeovervågningen, samt i forbindelse med registreringen af alle kommunens nurområder i sommeren Yderligere overvågninger vil blive foretaget løbende, som de kan finansieres og som der opstår behov for yderligere viden. Informion til borgerne Det er ikke kun kommunens medarbejdere, som skal vide hvilken tilstand nuren i Ballerup er i, så derfor planlægger Miljø & Teknik en artikelrække omkring de interessante fund, som er gjort. Desuden bliver alle nurregistreringerne i løbet af foråret offentligt tilgængelige på Nurstyrelsens hjemmeside Nurda, som er en del af Danmarks Miljøportal. Det betyder, alle kan undersøge, hvordan f.eks. lige netop deres lokale mose eller sø har det. Miljø & Teknik vil også gerne sikre borgere som har en sø i deres have får mulighed for arbejde for en god nur. Derfor har vi i samarbejde med Green Cities parterne udarbejdet en Vandhulsfolder, som fortæller bred-ejere af søer, om hvad de må og kan gøre for skabe en spændende og artsrig oase i deres have. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Orienteringen tages til efterretning Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt, med ros 10. Toms Gruppen A/S - Påbud om nedbringe den eksterne støj.

20 Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik og Miljøudvalget den 2. marts 2010 punkt 44 Resume Ballerup Kommune har i 2010 varslet et påbud til Toms Gruppen A/S om nedbringe den eksterne støj til boligområdet Digterparken samt, fremkomme med en handleplan for nedbringe støjen i n perioden i området. Efterfølgende har Toms Gruppen A/S kommenteret det varslede påbud samt fremkommet med en handleplan for nedbringe støjen herunder støjen i n perioden. På dette grundlag foreslår Miljø & Teknik, der varsles et nyt ændret påbud om virksomheden skal nedbringe den eksterne støj. Redegørelse Den 8. marts 2010 har Ballerup Kommune varslet et påbud til Toms Gruppen A/S om virksomheden skal nedbringe virksomhedens eksterne støj i boligområdet Digterparken til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 45 og 40 db(a) for hhv. dag- og aftenperioden på hverdage, samt virksomheden skal fremkomme med en handlingsplan for hvordan virksomheden vil nedbringe støjen i n perioden i Digterparken til 35 db(a). Den 22. april 2010 er virksomheden fremkommet med sine bemærkninger til det varslede påbud. I forbindelse hermed har virksomheden fremsendt en Handleplan 6 som redegør for nødvendige støjdæmpende tiltag for nedbringe støjniveauet til de i påbuddet varslede værdier samt tiltag for nedbringe støjen i n perioden til 38 db(a). Virksomheden har fundet det urealistisk nedbringe støjen til 35 db(a) i n perioden. Omkostninger for gennemføre denne plan er oplyst til være 2.3 millioner kr. Omkostningerne for gennemføre den tidligere fremsendte Handleplan 5 er oplyst til være kr. Denne plan redegør for støjdæmpende tiltag for nedbringe støjniveauet til et niveau, på 48, 42 og 40 db(a) for hhv. dag-, aften- og nperioden på hverdage, som virksomheden på daværende tidspunkt fandt acceptable. Virksomheden har efterfølgende påbegyndt støjdæmpning efter handleplan 5 samt afholdt møder med forvaltningen med henblik på yderligere støjreduktion. Virksomheden har herefter den 21. december 2010 fremsendt en udvidet handleplan 5. Planen nedbringer støjen til 47, 40 og 38 db(a) for hhv. dag-, aften- og n perioden på hverdage. Endvidere vil planen medføre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på weekender og på helligdage. Toms Gruppen A/S meddeler, den ønsker udføre den udvidede handleplan 5 samt den ønsker et påbud hvor støjkravene for dag-, aften- og n perioden på hverdage bliver s til hhv. 48, 40 og 40 db(a), idet den ønsker luft til eventuelt flere støjkilder.

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Punkt 2 VVM-screening af kunstgræsbane i Måløv Idrætspark

Punkt 2 VVM-screening af kunstgræsbane i Måløv Idrætspark Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 22-06-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 22-06-2015 22.06.2015 kl. 16:15 Mødecenter C, Lokale 30 på Ballerup Rådhus

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune købte remisegrunden af DSB i 2007, efter at alle jernbanespor

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge

Kopi til: Dato: 8. september Notat. Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af flygtninge Til: ØKU og KMB BALLERUP KOMMUNE Kopi til: Dato: 8. september 2016 E-mail: ksc@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Notat Oversigt over eksisterende og potentielle lokaliteter til brug for indkvartering af

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere