Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne Rasmussen (O) Karl Vilhelm Nielsen (V) Per Mortensen (A) Peter Als (A) Afbud/Fraværende Sekretær Søren Krøigaard INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab 3... Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab 4... Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab 5... Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling 6... Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling 7... Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling 8... Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune 10.. Toms Gruppen A/S - Påbud om nedbringe den eksterne støj Hold-an Vej ansøgning om ændret anvendelse 12.. Boligudbygningsplan Almene boligselskabers regnskaber for Ballerup almennyttige Boligselskab, opførelse af 35 familieboliger på Søndergård (skema B)

2 15.. Baldersbo, afd. 5 Bybuen/Ringtoften forhøjelse af husleje og optagelse af lån til forbedringsarbejder 16.. Handleplaner til kommunens Handicappolitik (TMU) Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Miljø- og Teknik) Miljøavis I uge 11 bliver Miljøavis nr. 1/2011 udsendt til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlagt på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer juni Avisen omhandler denne gang bl.a. klimanetværksmøde om energibesparelser afholdt på Villa Blide, klimanetværksmøde om energiledelse afholdt hos Formula A/S, Vi cykler til arbejde 2011, jordflytningscase, tomgangsreguliv m.m.. b) og (Miljø- og Teknik) Virksomhedskontrol Torsdag den 20. januar 2011, havde Ballerup Kommunes kontrolgruppe arrangeret en virksomhedskontrol. Der var inviteret SKAT, Arbejdstilsynet, Politiet samt Miljø & Teknik; i alt 10 personer. Formålet var uanmeldt besøge 2 autoværksteder i Skovlunde; KarosseriXperten og Skovlunde Biler. Der blev fundet en del uregelmæssigheder på SKAT s område hos Skovlunde Biler, som fører til de får en bøde. Miljø & Teknik har allerede politianmeldt Skovlunde Biler for ulovlig aktivitet samt manglende indgivelse af oplysninger om virksomhedens drift. KarosseriXperten modtog efterførlgensde en indskærpelse omkring virksomhedens miljøforhold. Arbejdstilsynet fik bekræftet forhold som de tidligere har pålagt virksomheden og de følger op med yderligere kontrolbesøg. Ved efterfølgende tilsyn er det dog konsteret, virksomheden er lukket og den agter flytte til Rødovre Kommune. Miljø & Teknik har gjort Rødovre Kommune opmærksom på virksomheden skal følges nøjes. c) (Miljø- og Teknik) Skoleprojekt papirrødder en papirindsamling i 2011 Skolekonkurrencen papirrødder om papir og genbrug er nu slut, og vinderne får overrakt præmien af borgmesteren den 28. marts. Konkurrencen er arrangeret af Vestforbrænding i samarbejde med kommunen. Elever fra klasse har i en uge hver samlet papir, og haft emneuge med aktiviteter om papir og genbrug. Eleverne har tjent point, dels ved de kg papir de har samlet, dels ved svare på

3 spørgsmål om genbrug. Konkurrencen gør eleverne bevidste om, papir er en ressource, der kan genbruges. Der var tilmeldt 132 klasser fra 50 skoler i 15 forskellige kommuner. Hele forløbet varede 3 uger, hvor klasserne deltog på skift. Hver klasse får udbetalt et beløb der svarer til de point de har tjent. I Ballerup har klasserne samlet ind for mellem 300 kr. og 1100 kr. Kommunerne har derudover s 2 ekstrapræmier på højkant til den bedste klasse i gruppen 0-2. Klassetrin og 3-4. Klassetrin. Ekstrapræmien på 2000 kr. blev vundet af Højagerskolens 2.b hvor 14 elever samlede 259 kg papir og vinder 2677,50 kr., samt Rosenlundskolens 3.b hvor 23 elever samlede 73 kg og vinder 2367,50 kr. I alt blev indsamlet kg papir af 7 klasser i Ballerup, og kg af alle skolerne tilsammen. d) (Miljø- og Teknik) Gris kompost på genbrugsstionen fra den 30. marts 2011 Kompostkampagnen starter den 30. marts og varer 6 uger, frem til den 8. maj. Borgerne kan hente komposten på genbrugsstionen, og skal blot medbringe egne sække eller trailer. I år kan man ikke længere bestille kompost til levering på privadresser, da udgiften til levering var for stor i Kampagnen annonceres i Ballerup Bladet den 29. marts. Annonceringen er fælles med interessentkommunerne, og den henviser til Vestforbrændings hjemmeside, hvor man kan læse mere om kampagnen. Kommunen vil tilsvarende informere på Ballerups hjemmeside. Derudover vil der være banner med reklame for kompostmuld på de 6 biler, der kører i hele Vestforbrændings opland og tømmer avis og glaskuber. Når kampagnen er slut sender kommunen en pressemeddelelse ud, om hvor meget kompost der er uddelt fra genbrugsstionen. e) (By- og Erhvervsudvikling) Kriminalprævention i byplanlægningen Ballerup kommune deltager i et eksempelprojekt om inddragelse af kriminalpræventive og tryghedsskabende hensyn i byplanlægningen. Projektet gennemføres af Det Kriminalpræventive Råd i et samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen. Der er udpeget 5 eksempelkommuner som er repræsentive for landets kommuner som helhed: Ballerup, Esbjerg, Aarhus, Kalundborg og Lolland kommune. Formålet med projektet er udvikle planredskaber og en planpraksis, der kan få en kriminalpræventiv og tryghedsskabende virkning, og som kan tages i brug i forbindelse med omdannelse, fornyelse eller nyanlæggelse af by- og boligområder.

4 Som led i projektet tilbyder Det Kriminalpræventive Råd et uddannelsesforløb for byplanlæggere, deltagelse i en konference, studietur samt konkret sparring i forbindelse med kommunale udviklingsprojekter. Desuden bliver der mulighed for idéudveksling ved netværksmøder mellem de deltagende kommuner. Endelig vil Rådet medvirke ved dokumention og formidling af projektets erfaringer. f) KL-konference Teknik og Miljø Den årlige konference for Teknik og Miljø Politisk Forum - afholdes den april 2011 i Silkeborg. Program for konferencen er vedlagt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Intet 2. Søndergårdsarealet - arkitektkonkurrence, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 30. marts 1998 Punkt 7 Kommunalbestyrelsen den 31. august 1998 Punkt 9 Kommunalbestyrelsen den 28. august 2000 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Resumé I 1998 blev der afholdt en indbudt arkitektkonkurrence om hovedstruktur for Søndergårdsarealet i Måløv. Vinder blev Almvig & Partnere. I de følgende år blev vinderprojektet i samarbejde med arkitekterne - udmøntet dels i tre lokalplaner for Søndergård (nr , og 102.3), dels i Vej- og Stikalog samt Bygherrevejledning for Søndergård. Desuden blev der udført forskellige undersøgelser vedr. anlæg af søen. Der aflægges hermed regnskab for selve gennemførelsen af arkitektkonkurrencen samt for det efterfølgende planlægningsarbejde. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7883/ Anlægsbevilling meddelt den gennemførelse af arkitektkonkurrence: konkurrenceudgifter, konsulentbistand og udgifter til forundersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand vedr. projektbearbejdning og ,00 kr ,00 kr.

5 hydrologiske undersøgelser. Anlægsbevilling meddelt den undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med lokalplanlægning. Anlægsbevilling meddelt den konsulentopgaver i forbindelse med udarbejdelse af kunstplan og byggemodning (oprindeligt meddelt til projektnr den ) Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 0,3 pct ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,74 kr ,26 kr. Udbygningen af Søndergård-arealet har fundet sted i nøje overensstemmelse med vinderprojektets principper og i samarbejde med det vindende arkitektfirma. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende arkitektkonkurrencen for Søndergårdsarealet, projekt nr. 7883/002386, godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse 3. Søndergård - byggemodning etape 1-2, projekt nr. 7882/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.:

6 Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2000 Punkt 8 Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2001 Punkt 11 Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2001 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001 Punkt 2 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2007 Punkt 3 Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7882/ Søndergård etape 1 og 2 herunder anlæg af sti syd for Måløv, byggemodning samt færdiggørelsen af Smørum Parkvej/Søndergårds Allé. Anlægsbevilling meddelt den Stianlæg syd for Måløv Stion Anlægsbevilling meddelt den konsulentbistand ifbm. lokalplanlægning og realisering af Søndergård til p.nr Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af etape 1 og 2, ledningsarbejder, byggepladsveje m.v. Anlægsbevilling meddelt den kr. overført til p. nr Anlægsbevilling meddelt den ombygning af Smørum Parkvej ud for Søndergårds Allé Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af etape 1-2 (belægninger, beplantning m.v.) Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 1,1 pct kr kr kr kr kr kr kr kr ,34 kr ,66 kr.

7 I opgjort forbrug er afs beløb til igangs projektering m.v. I etape 1-2 resterer færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé med 4 pladsdannelser samt slidlag samt rundkørsel ved Søndergårds Allés udmunding i Smørum Parkvej. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 1 og 2 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 3 Indstilles til godkendelse 4. Søndergård - byggemodning etape 3-7, projekt nr. 7881/ anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2003 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2004 Punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2004 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2005 Punkt 29 Kommunalbestyrelsen den 24. april 2006 Punkt 13 Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 Punkt 21 Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2007 Punkt 3 Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2007 Punkt 17 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008 Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 25. august 2008 Punkt 20 Kommunalbestyrelsen den 29. september 2008 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2009 Punkt 15 Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2009 Punkt 18 Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010 Punkt 25 Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 18 Resumé De angivne bevillinger dækker en anlægsperiode på ca. 11 år hvor Søndergård er blevet byggemodnet ved anlæg af veje, stier inkl. belysning med tilhørende forsyningsledninger til parceller. Herudover er anlagt grønne områder med tilhørende kunstig sø med kajanlæg og Søpromenade. Mellem

8 Måløv Stion og søen er anlagt Søndergård Torv med pladsdannelser, belysning, springvand samt kys- og kør anlæg, cykelstiver og cykelskure ved Måløv Stion. Redegørelse Anlægsregnskabet vedrører projekt nr. 7881/ Søndergård etape 3-7 Anlægsbevilling meddelt den byggemodning for midlertidigt Børnehus Anlægsbevilling meddelt den projektering Anlægsbevilling meddelt den basisbyggemodning, rammebevilling Anlægsbevilling meddelt den byggemodning af parcellerne A7 og D5 Anlægsbevilling meddelt den stier, vold og udgravning 2. del af søen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Damholmen og færdiggørelse Bækholmen Anlægsbevilling meddelt den byggemodning Søpromenaden Anlægsbevilling meddelt den vand, kloak og renovion Anlægsbevilling meddelt den Stier til nyt Børnehus og anden bebyggelse Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden merudgifter efter Licition Anlægsbevilling meddelt den etablering af affaldsplads Anlægsbevilling meddelt den Søpromenaden ekstraordinære omkostninger Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af friarealer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

9 Anlægsbevilling meddelt den Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den sti langs Søndergårds Allé + færdiggørelse Damholmen Anlægsbevilling meddelt den anlæg af stier fra Søholmen og Søndergårds Allé til Søndergård Torv Anlægsbevilling meddelt den færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen og over Søndergård Torv inkl. kys og kør-anlæg Anlægsbevilling i alt Nu opgjort forbrug i alt Der er således et merforbrug på i alt svarende til 5,4 pct kr kr kr kr kr ,08 kr ,08 kr. I det opgjorte forbrug er indeholdt hensættelser til resterende etableringspleje af grønne områder samt igangste arbejder herunder færdiggørelse af Søndergårds Allé langs banen. Merforbruget skyldes bl.a. øgede omkostninger til blød bund, drænforanstaltninger pga. kraftige nedbørsmængder, jordmængder, ekstraarbejder, advokomkostninger vedr. krav fra entreprenører omkring Søpromenaden samt Søndergård Torv. 2 sidstnævnte sager er under juridisk behandling. I etape 3-7 resterer færdiggørelse af vej- og stianlæg Strøget ned mod fremtidigt fælleshus samt anlæg af resterende grønne områder. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsregnskabet vedrørende Søndergård etape 3-7 godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Indstilles til godkendelse

10 5. Søndergård etape 1-2, færdiggørelse af sydlig del af Søndergårds Allé inkl. slidlag og 4 pladsdannelser, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Miljø & Teknik foreslår, den sydlige del af Søndergårds Allé bliver færdiggjort med slidlag og 4 pladsdannelser. Anlægsomkostning 3,3mio. kr. Redegørelse Den sydlige del af Søndergårds Allé fremstår med midlertidigt slidlag, kantsten, græsrabter, fortov, allé træer samt vejbelysning. I forbindelse med færdiggørelsen af Søndergård er der nu behov for det midlertidige slidlag udskiftes med endeligt slidlag og der etableres 4 pladsdannelser ved Myrholmen, Vaseholmen, Moseholmen og ved 90 gr. knæk på Søndergårds Allé i sydvestlig del af området. Det midlertidige slidlag er udlagt for en del år siden og pga. et par hårde vintre samt for sikre vejens fremtidige holdbarhed, er der nu behov for affræse dette slidlag og udlægge endeligt slidlag. De 4 pladsdannelser anlægges efter retningslinjerne i Vej og Sti kaloget, som er gældende for området, som mindre kvadriske pladser der fremhæves ved niveauskifte og anden belægningstype. De samlede anlægsudgifter anslås til 3,3 mio. kr. Beløbet finansieres ved en omplacering af rådighedsbeløbene i 2011 og 2012 mellem projekt nr Søndergård etape 1-2 og projekt nr Søndergård etape 3-7. Endvidere foreslår Miljø & Teknik, mindreforbruget på 0,265 mio.kr. i forhold til de givne bevillinger i etape 1-2, og som der nu aflægges regnskab for, anvendes til finansieringen. På Teknik og Miljøudvalgets møde d. 7.juni 2001 blev der afs driftsmidler til veje, stier og grønne områder i etape 1-2. Disse driftsmidler skal suppleres med driftsudgifter til oprensning af ny linieafvanding på de nye pladsdannelser som udgør samlet driftsudgift på kr. årligt. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, anlægsprojektet igangsættes, og der meddeles en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., projekt nr til gennemførelse af projektet, driftsudgifterne vedrørende vejprojektet på i alt kr. pr. år indarbejdes i driftsbudgettet fra 1. januar 2011, og

11 justeringerne af investeringsoversigten medtages på førstkommende opfølgning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Friarealer - daginstitutioner - anlæg 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2010 Punkt 9 Økonomiudvalget den 20. april 2010 Punkt 24 Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Punkt 16 Resumé I investeringsoversigten er der årligt blevet afs midler til renovering af nedslidte arealer, beplantninger mv. på kommunens daginstitutioner. Siden 2004 er projektet målrettet blevet anvendt til udskiftning af faldsand på daginstitutioner og BFO er i Kommunen. Projektet blev i 2008 udvidet til også omfte renovering af hegn omkring boldbure mv. Udskiftning af faldsand er afsluttet, og renovering af hegn blev startet i Bevillingen fra 2010 bliver således anvendt til en forts registrering og genopretning af hegn omkring BFO er og dagsinstitutioner. Miljø & Teknik foreslår i samarbejde med Daginstitutioner, midlerne i 2011 anvendes til renovering af friarealerne ved institutionen Liljevangsvej i forbindelse med om- og udbygning af institutionen. Udbygningen bunder i et stigende børnetal i området og en deraf afledt rokade imellem børnehusets institutioner. Redegørelse I forbindelse med en rokade i Børnehuset Måløv By pågår der en omftende renovering og udbygning af institutionerne på Liljevangsvej Friarealerne skal derfor tilpasses de nye bygninger. Institutionen husede tidligere både vuggestue, børnehave og BFO, men skal fremover kun huse vuggestue og børnehave. Da aldersgrupperne derudover fordeles anderledes i bygningerne end tidligere, skal friarealerne visse steder tilpasses en ny aldersgruppe. Anlægsprojekter, som blev finansieret af de ekstraordinære lånemidler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte i sommeren 2010 blev bevilget i august Den meget korte tidsfrist betød der i den første del af processen blevet fokuseret på bygningsdelen, hvorfor der ikke i denne første fase blev udarbejdet projekt for nødvendige tilpasninger af udearealer.

12 Der er nu efterfølgende udearbejdet et samlet projekt for de udendørs områder. Projektet er opdelt i: A fjernelse af forurenet jord B nødvendige tilpasninger af udearealer mm. C legepladsrenovering og renovering af øvrige udearealer Til punkt A kan oplyses, det ved miljøundersøgelser af institutionens nuværende legeplads og den tidligere BFO har vist sig, næsten al jorden i de øverste 50 cm på institutionen er lettere forurenet. Udskiftningen foretages under henvisning til reglerne i jordforureningsloven. Økonomien vedr. de udendørs områder er opgjort til: Fjernelse af forurenet jord Tilpasninger af udearealer som følge af byggeriet Ombygning og renovering af legeredskaber, samt renovering af øvrige udearealer I alt kr kr kr kr. I renoveringsprojektet for bygningerne indgår blandt andet solcelleanlæg, solfangeranlæg og partielt grønne tage. Dette signal om bæredygtighed ønsker Miljø & Teknik videreføre i friarealerne, hvor vandets kredsløb synliggøres ved lokal afledning af regnvand. I løbet af 2011 bliver der i et samarbejde mellem Daginstitutioner, Ejendomme og Miljø & Teknik udarbejdet en moderniseringsplan for daginstitutionerne i kommunen. En sådan plan vil derefter kunne danne grundlag for en mere langsigtet vedligeholdelsesplan for institutionernes friarealer og dermed denne bevillings fokus. Økonomi I henhold til den vedtagne investeringsoversigt (december 2010) er der på projekt nr , Friarealer - daginstitutioner afs kr. i 2011 og kr./år i de følgende år. Det indstilles de kr. i 2011 bruges til udearealprojektet på institutionen på Liljevangsvej. Den resterende økonomi til betale for de kr. projektet koster bevilliges fra rådighedsbeløb på Ejendommes og Daginstitutioners område og endvidere forudsættes det der anvendes kr. fra driftspuljen til forurenet jord. Det forventes driftsomkostningerne på institutionens friarealer forbliver uændrede. En evt. øget driftsudgift på daginstitutionen ansøges af Daginstitutioner og bevilges af Socialudvalget. Bilag Bilag 2: Plan og modelfotos af ny institution, Liljevandsvej 38-42

13 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv, og bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr Friarealer daginstitutioner. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 Indstilles til godkendelse 7. Renovering af grønne områder 2011, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kommunen foretager hvert år renovering af udvalgte, nedslidte kommunale grønne anlæg. Udvælgelsen af projekter for 2011 understøtter Servicestregi og Budgetaftale for 2011 samt den vedtagne Handleplan for Grøn Plan Der søges hermed bevilling til tre specifikke projekter. Redegørelse Udvikling af kommunens skovparceller Udover stsskovsarealerne ved Egebjerg (Jonstrupvang) og Harrestrup (Vestskoven) rummer de kommunale nurarealer en række mindre og indbyrdes forskellige skovparceller. Servicestregiens pkt om bedre udnyttelse af vore skove angiver, der i 2011 følges op på den grønne plans visioner om styrke borgernes adgang til brug af nurområderne samtidig med skovplantningerne generelt videreudvikles. Denne udvikling skal tage hensyn til både bevare sunde bevoksninger og sikre en høj biodiversitet. Med andre ord skal der dels foretages nødvendige udtyndinger og efterplantninger og dels efterlades døde/døende træer flere steder, hvor det kan understøtte det særlige dyre- og planteliv, der knytter sig hertil. Desuden skal der tages hensyn til de enkelte skovplantningers særlige kendetegn og rekreive muligheder. Miljø & Teknik foreslår, der som det er beskrevet i Handleplan for Grøn Plan 2011, pkt udarbejdes en plan for skovparcellernes udvikling samt konkrete udtyndinger af bevoksninger påbegyndes i Pederstrupvej forts indss for renovering af gammel alléplantning

14 Pederstrup er et af kommunens mest karakterfulde landsbyområder. Oprindeligt afspejlede rækker af vejtræer vejenes forløb gennem det kuperede landskab. Mange af vejtræerne er dog svækkede eller gået til og landskabet har derfor mistet en del af sin karakter. I 2010 blev udvalget på det årlige vejsyn præsenteret for problemikken og samme år udarbejdede Miljø & Teknik en plan for en etapevis indplantning af nye vejtræer og rydning af de gamle træer i takt med de svækkes så kraftigt, de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Som en del af anlægsbevillingen for Renovering af grønne områder 2010 sendte Miljø & Teknik desuden første etape af udskiftningen i udbud og var klar til plantning, da vinteren pludselig ste ind. Miljø & Teknik foreslår, opgaven udvides med næste etape, så der kan ske en samlet plantning her i foråret Smørum Parkvej udskiftning af vejtræer I 2007 overtog Ballerup Kommune den tidligere amtsvej Smørum Parkvej på strækningen fra Måløv Byvej til kommunegrænsen ved Søndergårds Allé. Rabten mellem kørebane og cykelsti består af en række rønne træer, der efterhånden er så svækkede der behov for en gennemgribende renovering. Miljø & Teknik foreslår, nyplantninger her udføres i lighed med udskiftningen på Pederstrupvej. Anlægsøkonomi Projektering Udvikling af skovarealer Pederstrupvej vejtræer Smørum Parkvej vejtræer ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Den samlede anlægsøkonomi til iværksættelse af projekter vedrørende skovparceller og vejtræer beløber sig til ,- kr. I henhold til den senest vedtagne investeringsoversigt af december 2010 er der på projekt nr Renovering af grønne områder rådighedsbeløb afs ,- kr. i Der skønnes ikke være forøgede driftsudgifter ved disse tiltag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr., projekt nr Renovering af grønne områder til ovennævnte projekter.

15 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 Indstilles til godkendelse 8. Forlængelse af kontrakt om indsamling af husholdningsaffald Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Kontrakten med vognmand HCS om indsamling af husholdningsaffald udløber 31. december Miljø & Teknik ønsker forlænge kontrakten med HCS til 1. marts Den primære årsag er, det vil lette opstarten af fremtidig kontrakt med en ny vognmand på et tidspunkt af året, hvor der er mindre risiko for problemer med sne og opsætning af nyt meriel. Det giver samtidig mulighed for et bedre kontraktudbud med tid til undersøge om der er mulighed for optimere indsamlingsordningerne. Redegørelse Kontrakten med vognmand HCS om indsamling og transport af dagrenovion, storskrald, haveaffald og farligt affald udløber den 31. december Derfor skal udbydes en ny kontrakt med start 1. januar Tidspunktet er imidlertid uhensigtsmæssigt af to årsager. Den ene er selve den praktiske opstart med ny vognmand, den anden processen med kontraktudbuddet, hvor kommunen skal beslutte, hvordan ordningerne skal være. Den 1. januar er der risiko for problemer med sne, ligesom ny vognmand skal nå opsætte nye containere (frontloadere) i boligselskaber i mellem jul og nytår, da disse lejes af vognmanden som en del af kontrakten. Derudover er det ikke optimalt, kommunen er lukket op til startdoen. Starttidspunkt i foråret vil reducere risikoen for disse problemer og sikre en bedre indkøring af en ny vognmand. Ved udskyde opstarttidspunktet vil det i processen omkring udbuddet være muligt optimere indsamlingsordningerne, ved undersøge mulighederne for nye indsamlingsmetoder. Miljø & Teknik har valgt bruge Vestforbrænding som rådgiver på udbudsprocessen. Det betyder, de tanker om fremtidens affaldssystem som Vestforbrænding arbejder med kan indtænkes i processen. Processen vil også inddrage Teknik- og Miljøudvalget (temadrøftelse) og Grønt Råd. Det er en forudsætning for udskydelse til 1. marts 2012, HCS accepterer forlængelse af den nuværende kontrakt.

16 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med HCS om indsamling af husholdningsaffald forlænges til 1. marts Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt, med op til 4 måneders forlængelse. Henrik Bolberg (A) kunne ikke medvirke. 9. Stus på nurbeskyttelsesindssen i Ballerup Kommune Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Danmark forpligtede sig i 2002 til stoppe tabet af biodiversitet inden Dette lykkedes ikke, og derfor er målet nu blevet rykket til For kunne nå opfylde målet må der benyttes yderligere virkemidler. Det gør medlemmerne i Green Cities samarbejdet blandt andet ved udpege prioriterede dyre- og plantearter. Samtidig har et serviceeftersyn af kommunernes håndtering af Nurbeskyttelsesloven vist, det nurregistreringsgrundlag, som er overdraget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Derfor har Miljø & Teknik i sommeren 2010 foretaget feltregistreringer af samtlige beskyttede nurområder i kommunen. Dette har medført, vi nu har et bedre overblik over, hvordan nuren har det i Ballerup Kommune. Vi har blandt andet fået et bedre administrionsgrundlag, når Nurbeskyttelsesloven skal forvaltes, og når midler til nurpleje skal prioriteres. Samtidig har vi fået et godt grundlag til både udpege relevante prioriterede arter i kommunen og en efterfølgende omkostningseffektiv måde følge op på målene. Redegørelse Arter uddør og nye arter udvikles, det er helt nurligt og det sker hele tiden. Normalt går en sådan udvikling meget langsomt, men 5 gange i klodens historie er der forekommet en såkaldt masseuddøen ( mange arter uddør inden for reliv kort tid) pga. forskellige nurkastrofer. Den seneste masseuddøen var, da dinosaurerne uddøde for ca. 65 mio. år siden. I dag befinder vi os i en situion, som kan sammenlignes med disse masseuddøener. Arter uddør i dag med en hastighed, som er gange højere, end hvad man ville forvente i en stabil geologisk periode, som den vi lever i.

17 Derfor vedtog FN i 2002 et mål om nedsætte hastigheden af tabet af biodiversitet inden 2010, den såkaldte Countdown Inden da havde EU dog vedtaget det mere ambitiøse mål helt stoppe tabet af biodiversitet inden I Danmark har vi foretaget forskellige tiltag for kunne leve op til Countdown 2010 og EU's bestemmelser på nurområdet. Blandt andet er der udpeget Nura2000-områder, som er særlige værdifulde områder for dyre- og planteliv. Også Vand- og Nurplanerne er et led i stregien for sikre en god nur i et presset samfund, hvor der er mange modsrettede ønsker og behov. Rapporten Danmarks biodiversitet 2010 fra Danmarks Miljøundersøgelser udgivet i januar 2011, har desværre vist, det i Danmark (som i alle andre EU lande) ikke er lykkedes hverken stoppe eller væsentlig nedsætte tabet af biologisk mangfoldighed i den danske nur. En af årsagerne til det ikke er lykkedes, er, langt størstedelen af nuren i Danmark ikke er omftet af hverken Nura2000-områder eller særlige fredninger. Denne nur er beskyttet af Nurbeskyttelsesloven ( 3-nur) og på det område er der ikke blevet sset væsentligt på bevaringen. 3-nur bliver også kaldt for hverdagsnur eller B-nur. Ved kommunereformen i 2007 blev forvaltningen af Nurbeskyttelsesloven overdraget til kommunerne. Ved den lejlighed udtrykte Danmarks Nurfredningsforening bekymring for, hvordan kommunerne kunne og ville håndtere administrionen af nuren. Bekymringen har ført til Miljøministeriet har gennemført et service-eftersyn af 3- nuren og fundet frem til kommunerne administrerer Nurbeskyttelsesloven på linje med amterne. Til gengæld har service-eftersynet klarlagt de nurregistreringer, som kommunerne har overtaget fra amterne, er af meget svingende kvalitet. Der er fejl i procent af de overdragede nurregistreringer. Derfor indgik KL og Miljøministeriet i efteråret 2010 en aftale om afsætte 36 mio. kr. til sikre, alle kommuner fra 2011 til 2013 gennemgår deres 3-områder via luftfoto. Hvis der er nye områder eller beskyttede områder, som ikke fremtræder som nur, skal der foretages feltregistreringer af disse. Derefter skal registrerede og potentielle 3-arealer sammenlignes med luftfoto indenfor 10-årige perioder. I definitionen ser man dog helt bort fra vandhuller og søer, som er et meget vigtigt nurelement i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune er foran Miljø & Teknik foretog i sommeren 2010 en botanisk registrering af samtlige beskyttede nurområder ( 3-områder) i kommunen. Ballerup Kommune har derfor allerede foretaget den opdering af registreringsgrundlaget af vores nurgrundlag, som Miljøministeriet påtænker sikre sker i alle kommuner. Denne registrering har opderet vores administrionsgrundlag på nurområdet og samtidig har vi fået et bedre overblik, når nurplejemidlerne skal prioriteres, og det er muligt målrette indssen mod tab af biodiversitet mere effektivt. Ved feltbesigtigelserne er det fundet 19 nye, ikke tidligere kendte/registrerede frit liggende nurområder. Det drejer sig om 15 mindre søer/vandhuller og 4 moser, 2 af disse moser er af anseelig størrelse beliggende i Jonstrup Vang.

18 Ny nur 3 beskyttelse Forsvundet bortfaldet nur Fejl-registrerede Total Heraf: 15 vandhuller 2 for små lok. 9 vandhuller 2 gravhøje 4 moser 5 for tørre lok. 18 mergelgrave eller temporær sø 15 lokaliteter er ikke længere omftet af nurbeskyttelsen. Det drejer sig om 8 mindre søer/vandhuller, 1 sø som er nedlagt, hvor der er etableret erstningssø (Søndergårdssø) og 6 lokaliteter som ikke længere opfylder kriterierne for være omftet af Nurbeskyttelsesloven. Det er, som det typisk er, på grund af området er for tørt eller for småt. Desuden er der erkendt 19 lokaliteter som er fejl-registrerede, da de aldrig (i nyere tid i hvert fald) har været omftet af Nurbeskyttelsesloven, det drejer sig blandt andet om nedlagte mergelgrave og gravhøje. Det er Miljø & Tekniks hensigt løbende opdere disse registreringer over perioder på 6 år. Den 6-årige rotion er valgt for sikre et højt fagligt niveau hos de administrive medarbejdere, hvilket sikres ved der ca. registreres 50 lokaliteter om året. Green Cities samarbejdet med trumf på I Green Cities samarbejdet, som Ballerup er med i, er ét af målene, vi vil leve op til EU's mål om stoppe tabet af biodiversitet, målopfyldelsen er nu ændret til Én af de måder, vi i regi af Green Cities vil sikre en god udvikling for nuren i kommunerne og overholde målsætningen for Countdown 2020, er ved udpege såkaldt prioriterede arter. Udvælgelsen af prioriterede arter sker på grundlag af artens egen stus er den rødlistet (liste udarbejdet af DMU (Danmarks Miljøundersøgelser)), fredet eller omftet af andre beskyttelsesbestemmelser men arten kan også udvælges, fordi den er en såkaldt indikorart. Prioriterede arter er arter, som er fredet, truede nionalt eller lokalt, på anden måde specielle eller er gode indikorarter. Indikorarter er arter, som stiller krav til deres levesteder, så hvis de har levedygtige bestande på en lokalitet, så kan man være ret sikker på nuren har det godt der. I Ballerup Kommune er der indtil videre udpeget 17 prioriterede arter, fordelt på 6 plantearter, 3 padder, 4 ptedyr, 2 fugle, 1 fisk og 1 insektart. De udpegede prioriterede arters udbredelse i kommunen er blevet kortlagt, således det er muligt kunne sørge for optimeret pleje af disse arter og deres omgivelser. Desuden er der udviklet et værktøj, som automisk kan identificere initiiver, som eventuelt vil kunne påvirke de prioriterede arter eller deres levesteder.

19 I situioner hvor initiiver kunne være i konflikt med de prioriterede arter, er det myndighedsmedarbejdernes ansvar konkret vurdere fra sag til sag, om der skal stilles særlige krav til projektet. Udpegningen og implementeringen af administrionsværktøjer for de prioriterede arter har skabt en omkostningseffektiv metode til monitere, om vi lever op til Countdown 2020 og Green Cities-aftalen, men samtidig også en metode til let få identificeret, hvordan nurtilstanden i kommunen udvikler sig. Det vidensgrundlag, som har været nødvendigt for kunne identificere og kortlægge de prioriterede arter, er udbygget igennem en årrække. Vi har blandt andet siden 2003 fået overvåget og udpeget de søer, hvor der lever beskyttede padder. Vi har i 2009 foretaget flagermus-overvågning i Harrestrup Ådal, og flagermus-udbredelsen i Måløv vest bliver undersøgt i år. Planteovervågningen har været foretaget løbende, både af forvaltningens egne medarbejdere og i forbindelse med paddeovervågningen, samt i forbindelse med registreringen af alle kommunens nurområder i sommeren Yderligere overvågninger vil blive foretaget løbende, som de kan finansieres og som der opstår behov for yderligere viden. Informion til borgerne Det er ikke kun kommunens medarbejdere, som skal vide hvilken tilstand nuren i Ballerup er i, så derfor planlægger Miljø & Teknik en artikelrække omkring de interessante fund, som er gjort. Desuden bliver alle nurregistreringerne i løbet af foråret offentligt tilgængelige på Nurstyrelsens hjemmeside Nurda, som er en del af Danmarks Miljøportal. Det betyder, alle kan undersøge, hvordan f.eks. lige netop deres lokale mose eller sø har det. Miljø & Teknik vil også gerne sikre borgere som har en sø i deres have får mulighed for arbejde for en god nur. Derfor har vi i samarbejde med Green Cities parterne udarbejdet en Vandhulsfolder, som fortæller bred-ejere af søer, om hvad de må og kan gøre for skabe en spændende og artsrig oase i deres have. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Orienteringen tages til efterretning Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 9 Godkendt, med ros 10. Toms Gruppen A/S - Påbud om nedbringe den eksterne støj.

20 Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik og Miljøudvalget den 2. marts 2010 punkt 44 Resume Ballerup Kommune har i 2010 varslet et påbud til Toms Gruppen A/S om nedbringe den eksterne støj til boligområdet Digterparken samt, fremkomme med en handleplan for nedbringe støjen i n perioden i området. Efterfølgende har Toms Gruppen A/S kommenteret det varslede påbud samt fremkommet med en handleplan for nedbringe støjen herunder støjen i n perioden. På dette grundlag foreslår Miljø & Teknik, der varsles et nyt ændret påbud om virksomheden skal nedbringe den eksterne støj. Redegørelse Den 8. marts 2010 har Ballerup Kommune varslet et påbud til Toms Gruppen A/S om virksomheden skal nedbringe virksomhedens eksterne støj i boligområdet Digterparken til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 45 og 40 db(a) for hhv. dag- og aftenperioden på hverdage, samt virksomheden skal fremkomme med en handlingsplan for hvordan virksomheden vil nedbringe støjen i n perioden i Digterparken til 35 db(a). Den 22. april 2010 er virksomheden fremkommet med sine bemærkninger til det varslede påbud. I forbindelse hermed har virksomheden fremsendt en Handleplan 6 som redegør for nødvendige støjdæmpende tiltag for nedbringe støjniveauet til de i påbuddet varslede værdier samt tiltag for nedbringe støjen i n perioden til 38 db(a). Virksomheden har fundet det urealistisk nedbringe støjen til 35 db(a) i n perioden. Omkostninger for gennemføre denne plan er oplyst til være 2.3 millioner kr. Omkostningerne for gennemføre den tidligere fremsendte Handleplan 5 er oplyst til være kr. Denne plan redegør for støjdæmpende tiltag for nedbringe støjniveauet til et niveau, på 48, 42 og 40 db(a) for hhv. dag-, aften- og nperioden på hverdage, som virksomheden på daværende tidspunkt fandt acceptable. Virksomheden har efterfølgende påbegyndt støjdæmpning efter handleplan 5 samt afholdt møder med forvaltningen med henblik på yderligere støjreduktion. Virksomheden har herefter den 21. december 2010 fremsendt en udvidet handleplan 5. Planen nedbringer støjen til 47, 40 og 38 db(a) for hhv. dag-, aften- og n perioden på hverdage. Endvidere vil planen medføre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på weekender og på helligdage. Toms Gruppen A/S meddeler, den ønsker udføre den udvidede handleplan 5 samt den ønsker et påbud hvor støjkravene for dag-, aften- og n perioden på hverdage bliver s til hhv. 48, 40 og 40 db(a), idet den ønsker luft til eventuelt flere støjkilder.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Seniorbofællesskaber Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Aftenens program Aftenens program Baggrund for mødet v/ borgmester Jesper Würtzen Hvad er et seniorbofællesskab? v/ direktør Eva

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere