USA sandseparering og biogas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USA sandseparering og biogas"

Transkript

1 USA sandseparering og biogas Den marts 2015 Rejsenotat fra inspirationstur til Wisconsin og Michigan

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Konklusion... 3 Program... 4 Kort... 6 Deltagere og arrangører... 7 Central Sands Dairy... 8 Dairy Dreams University of Wisconsin, Oshkosh Rosendale Dairy Tubergen Dairy Farm Dairy i Chesaning Green Meadow Farm Michigan State University Car Min Vu Dairy Farm

3 Forord Hvordan får man sand ud af ko gyllen til biogas? En ekspertgruppe på syv personer tog i marts 2015 til USA for at undersøge, hvordan man i USA får sand ud af kvæggyllen, så den kan bruges i biogasanlæg. Gruppen besøgte større kvægfarme med sandsenge og biogasanlæg i Wisconsin og Michigan. Desuden havde gruppen møder med universitetsfolk med speciale i biogas, hvor de i fællesskab undersøgte forskellige tekniske løsninger og muligheder. Systemer til sandrensning udvikles i hele verden Det er et aktuelt dilemma, der skal findes en løsning på. Kvægbrugere ønsker sand i køernes sengebåse og biogasanlæggene ønsker absolut ikke sand i deres anlæg. Dels slider sandet på pumperne og dels tager det kapacitet. Over hele verden arbejder man med at finde løsninger på problemet, og der fremkommer mange spændende inspirerende forslag. Derfor er delegationen taget afsted til USA, for at få den viden med hjem, der er derovre. USA har flere års erfaring med frarensning af sand fra ko gylle samt kombinationen sandsenge og biogas. Skal vi bruge grovere sand? Der er i princippet to modeller for sand i senge: Figur 1. Central Sands Dairy separerer gyllen i denne bygning, hvor sand kommer ud til venstre og fiber ud til højre. Foto: Lean Farming 1. Brug af fint sand ( fillersand, ø<0,25 mm), som man pumper rundt og transporterer i gyllen. 2. Brug af groft sand, som separeres på gården, og kan genbruges eller køres i marken med vogn. I Danmark bruger kvægbrugere især fint sand i sengene, hvorimod i USA er det mest groft sand. Det skal vi have med i baghovedet, når vi lærer om teknikken der ligger bag separering af sand fra gylle, inden det kommer til biogasanlæggene. Blandt groft sand findes også fint sand og for at få alt sandet fjernet, er det måske en god løsning at tænke på en kombination af bundfald i bassiner og sandlanes (sandkanaler), samt kombinationen af mekanisk og/eller kemisk rensning? Og i så fald, i hvilken rækkefølge? Eller skal der noget andet til? Det skal gruppen hente mere viden og praktiske erfaringer om. Samarbejde mellem rådgivere Initiativet til ekspert turen er taget i et samarbejde mellem Susanne Pejstrup, Lean Farming, Christien Bas, Danish Farm Design, Rasmus Kjelsmark Nielsen, Byggeri og Teknik I/S samt Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi. Deltagerne i turen er kvægbrugere, biogasfolk og en forsker fra Aarhus Universitet. Forfatterne til dette notat har samlet informationer efter bedste evne og hæfter ikke for skader, i hvilke form de må forekomme, som er følge af handlinger og/eller beslutninger, der er baseret på information fra denne udgivelse. Billeder i rapporten er taget af gruppen. Billeder fra Rosendale er udleveret af Milksource LLC. Intet af denne udgivelse må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres gennem tryk, kopi eller anden måde uden tydelig kildehenvisning: Kilde: USA sandseparering og biogas, Rejsenotat af inspirationstur til Wisconsin og Michigan, marts Et samarbejde mellem LeanFarming, Byggeri og Teknik I/S, Danish Farm Design og PlanEnergi 2

4 Konklusion De anlæg vi så på turen kunne alle separere sand fra gylle. Der var dog ingen anlæg, der kunne separere så meget sand fra gyllen, at der ikke efterfølgende ville være udfordringer med sand i et biogasanlæg. Dette begrundes med, at der på alle de besøgte bedrifter, der genbrugte sandet i sengebåsene, skulle efterfyldes med % sand om året. Efterfyldningen blev især gjort i vintermånederne, hvor sandhåndteringen var udfordret pga. frostvejr. Fællesnævneren for de anlæg vi så på turen er: De større sandkorn kan frasepareres mekanisk (sneglemekanisme). De mindre sandkorn kan frasepareres enten via en sandkanal eller anden mekanisk separering, såsom en dekanter centrifuge (Rosendale Dairy) eller en cyklon. Manageren af anlægget på Rosendale anbefalede dog sandkanaler frem for deres dekanter centrifuge, da effekten af denne er for lav og vedligeholdet for stor. Sedimentering i tanke med renset gyllevæske var dog også en mulighed til frarensning af fint sand. Alle bedrifter bruger sand, der er væsentligt grovere end det sand vi bruger i Danmark. Der er ikke lavet en sigteanalyse af sandet, der blev brugt som strøelse i sengene. Derfor har vi ingen konkrete mål på kornstørrelserne af sandet. Ud fra øjemål vurderes det, at de allerstørste sandkorn var op til 5 6 mm, hvor de fleste korn ligger mellem 1 3 mm. Så vidt det var muligt blev herdsmanageren (kvægbrugslederen) på bedrifterne spurgt om den store kornstørrelse giver skader på køerne. Der var ingen, der havde bemærket skader på køerne pga. kornstørrelsen. Hertil skal det tilføjes, at der heller ikke var nogen, der havde erfaring med mindre kornstørrelser som dem vi bruger i Danmark. Erfaringen fra alle anlæggene var, at de fineste sandkorn ikke kunne frasepareres, da vægtforskellen med sandkorn og gyllen var for lille. Det var bl.a. også derfor at der skulle tilsættes nyt sand løbende. På alle anlæg, hvor der var en mekanisk rensning, fortyndes gyllen med reject væske (saftafløb fra gylleseparator) i et forhold på ca. 1 del gylle til 3 dele reject væske. Renheden af denne reject væske er afgørende for, hvor godt sandseparatorerne kunne få de mindre sandkorn ud af gyllen og hvor meget rent vand der skulle tilsættes. Gruppens vurdering af de anlæg vi så er, at der ikke findes en enkel simpel løsning på sandsepareringsproblematikken. Ofte blev der brugt 2 til 3 teknikker for at rense sandet, først en mekanisk for at rense det groveste sand, derefter mekanisk og/eller kemisk for at rense de finere sandkorn fra. Blandt de besigtigede mekaniske anlæg var der forskel fra fabrikat til fabrikat. Nogle af de observerede løsninger kan have miljømæssige udfordringer. Det er vigtigt at understrege, at vand og elforbrug til sandsepareringen ikke kendes. Årsagen hertil er, at der ikke var fokus på disse omkostninger og manageren af anlæggene kendte ikke omkostninger. Grunden til at nogle af bedrifterne havde et biogas anlæg var ikke så meget for at tjene penge på at sælge strøm eller benytte overskudsvarmen hertil var energipriserne for lave. Årsagen var i højere grad, at et biogasanlæg på ejendommen gav en reduktion i miljøbelastning fra ejendommen, og dermed mulighed for at malke flere køer ( License to produce ). Der var dermed heller ikke det store incitament for at udnytte anlægget fuldt ud, hvilket kan have indflydelse på, hvor opmærksom man var på aflejringer af sand inde i biogasanlæggene. Tak Gruppen vil gerne takke ejere, partnere og/eller managers af de besøgte bedrifter, forskere på de besøgte universiteter og firmarådgivere for deres åbenhed og tid til at dele af deres viden og erfaringer med os. 3

5 Program Program for USA turen vedr. sandseparering og biogas Søndag d. 1. marts o Vi mødes i Billund lufthavn kl o Afrejse fra Billund kl Vi flyver via Amsterdam og Detroit og lander i Appleton (WI) kl o Indkøb af støvler og termokedeldragt til eget brug under besøg. (Mills Fleet Farm 177 N Washburn St, Oshkosh, WI 54904) o Ankomst på hotel La Quinta Oshkosh (1886 Rath Lane, Oshkosh, WI 54902) Mandag d. 2. marts o 7.00 Afgang fra hotel (1 ¾ t) o 9.00 Central Sands Dairy (N 15927, county Road G, Nekoosa, WI) køer og eget biogasanlæg (til elektricitet, taget i brug i 2008) (type: mixed plug flow) Vi mødes med Dr. Gordie Jones, der guider os igennem gyllehåndteringen og separationen. Herefter mødes vi med manageren af deres biogasanlæg (Ryan) og gruppen deles i to. Den ene ser nærmere på biogasanlægget, mens den anden del ser nærmere på det resterende staldanlæg. o Afgang fra Central Sands (2½ t) o Besøg på Dairy Dreams ved Casco. (E3576 Cardinal Rd. Casco, WI 54205) 2800 køer og eget biogas anlæg (til elektricitet (750 kw) og varme, taget i brug i 2010) o Ca. kl afgang fra Dairy Dreams o Vi har aftalt at spise aftensmed med Juan Quezada (Milk Source) denne aften. Vi spiser på en restaurent i Appleton, som ligger på turen hjem mod hotellet. Vi skal være sammen med Juan igen tirsdag på Rosendale. Tirsdag d. 3. marts o 8.00 Afgang fra hotel (5 min) o Besøge universitet i Oshkosh, eksperimentel og test laboratorieum ERIC ((Environmental Research and Innovation Center), 783 Pearl Avenue, Oshkosh, WI 54901) biogas afdelingen. Vi mødes med Greg T Kleinholz og Kimberly Busse. o Afgang fra universitet i Oshkosh (senest) (½ t) o Besøge Rosendale Dairy (N8997 Cty TK M, Pickett, WI ) køer og eget biogasanlæg. Der samarbejde med Oshkosh University omkring biogasanlægget. Gassen bruges til kraft varme anlæg (CHP, combined heat and power). Taget i brug i 2013 (type: complete mix). o Ca. kl Vi kører mod Michigan. Vi spiser aftensmad i Chicago og overnatter ca. 100 mil fra første besøg om onsdagen (Husk tidsforskel mellem stater). o Overnatning på hotel i nærheden af Holland Onsdag d. 4. marts o 9.30 Besøg på Tubergen Dairy farm, 1689 Bugbee Rd, Ionia, MI sammen med DariTech. Vi skal se deres Sand Canon (sandseparator) og deres DTX (fiberpresser). o Besøg på ejendom i Chesaning sammen med DariTech. Vi skal se deres Sand Canon og deres nye DT360 (fiberpresser). o Herfra kører vi til vores hotel i Lansing (Holiday Inn Express, 2209 University Park Drive Okemos, MI 48864) 4

6 Torsdag d. 5. marts o 8.15 afgang fra hotel o 9.00 Besøg Green Meadow Farm 9697 W Riley Rd, Elsie, MI Ca køer fordelt på 3 farme. Eget biogas anlæg. Biogas anlægget er planlagt i samarbejde med Michigan State University. Biogasanlægget er taget i brug i 2006, til elektricitet (type: complete mix). Vi mødes med Darcy Green (ved malkestalden). o Vi bruger dagen på Green Meadow Farm og Michigan State University. Fredag d. 6. marts o 9.00 Besøge Car Min Vu Farm (2965 Howell Road, Webberville, MI, 48892). Vi skal se McLanahan s Nutrient Separation System. Anlægget kan separere gylle til nærringsstoffer og rent vand. Vi mødes med Jim Wallace på ejendommen. Der er eget biogasanlæg på ejendommen til at generer varme til separationsprocessen. o Afrejse fra Detroit lufthavn kl Vi afleverer bilerne kl i lufthavnen. Lørdag d. 7. marts o Ankomst i Billund kl

7 Kort 6

8 Deltagere og arrangører Deltagere: Hans Henrik Dahl Andersen Anlægschef ved NGF Nature Energy Henrik B. Møller Seniorforsker ved Aarhus Universitet, Foulum Karl Jørgen Nielsen PlanEnergi og KJN Maskinrådgivning Lars Bonde Gårdejer ved Aulum Mogens Hjort Jensen Gårdejer ved Grenå Rasmus Kjelsmark Nielsen Byggeri & Teknik I/S Torben V. Pedersen Gårdejer ved Holsted Arrangører: Susanne Pejstrup LEAN Farming Christien Bas Danish Farm Design Karl Jørgen Nielsen PlanEnergi og KJN Maskinrådgivning Rasmus Kjelsmark Nielsen Byggeri & Teknik I/S 7

9 Central Sands Dairy Kontaktperson Gordie Jones, Managing Partner v. Central Sands Dairy, Nekoosa, Wisconsin Antal køer malkende køer + goldkøer. Småkalve og højdrægtige kvier ca. 1 2 mdr. før kælvning Gyllesystem Sandsepareringssystem Honey vac vacuum cleaner (vakuum gyllesuger). Det er en tankvogn med vakuum, der suger gyllen op fra gangarealerne og kører den til manure factory (gyllefabrik). Når der ikke er frostvejr løber ajlen ud af stalden og ned i en lille fortank for enden af stalden pga. fald på stalden i længderetningen. Al gylle læsses af i en stor slurry pit (fortank) som konstant omrøres. En Houle stempelpumpe forsyner to stk. McLanahan Sand Manure Separators (SMS, sand gylle separator), der trækker ca. 75 til 85 % sand ud af gyllen. I toppen af sand gylle separatorerne tilsættes rent vand for at øge udvaskningen af tørstof fra sandet. Overskudsgyllen fra sand gylle separatorerne pumpes op gennem en McLanahan Hydrocyclone (cyklon). Gyllen fortyndes med rejectvæske (tynde del efter gylleseparation) fra Fan skruepresser, inden den pumpes op i cyklonen. Fra cyklonen ledes den sandholdige væske ned i toppen af en af sandseparatorerne, for at vaske mere sand ud af den. Væskedelen, som forlader cyklonen uden groft sand, ledes gennem en sandlane (sandkanal) hvor de finere sandkorn udfældes. Fra sandkanalen løber gyllen ud i en tank, hvorfra den pumpes i biogasanlægget. Efter biogasanlægget ledes gyllen over en bue si og videre over i en FAN skruepresser. Fiberen falder ned uden for bygningen til bortkørsel og væsken ledes dels over i tanken, hvor SMS en bliver forsynet fra, og dels over i gyllelagunen. Eget biogasanlæg Data på biogas anlæg Ja Det 7 år gamle biogasanlæg (2008) består af to nedgravede reaktortanke på 5.000m 3 hver. Biogasprocessen er mesofil (ca. 38 gr. C). Tørstofprocenten var ca. 4%, hvilket er lavt, men det hænger sammen med, at omrøring i firkantede reaktorer er vanskelig. De producerer ca. 81m 3 metan pr. time, svarende til ca m 3 metan/år. I forhold til danske biogasanlæg vurderes det at være på samme niveau, når man tager højde for, at det kun er 4% tørstof og ikke 7,5%, som det typisk ville være i Danmark. Gassen bliver renset for svovl, men kun ned til ca ppm, hvor vi i Danmark gerne vil ned til 300 ppm eller lavere. Det var generelt i USA, at de er hårde ved deres motorer, fordi de har 8

10 utilstrækkelig svovlrensning. De tilsætter kun ca. 0,2% ilt som svovlrensning, hvor vi går op til 4% i Danmark og dermed får en bedre rensning. Deres afregning for el er meget lav med 3,5 cent/kwh. (ca. 0,24 kr/kwh). Derudover får de en mindre Carbon Credit (CO 2 kredit) pr. kwh. Farmen selv betaler ca. 8 cent/kwh (ca. 0,56 kr./kwh) Til opbevaring af afgasset biomasse har de en lagune på ca m 3, svarende til 6 måneders opbevaring. De har kun lidt sand i reaktorerne efter 7 år. Sandtype Nogen effekt af sandtypen Fordele v. sandsepareringen Ulemper v. sandsepareringen Sandtypen er noget grovere end det vi kender fra DK, men finere end i de efterfølgende ejendomme på turen. Ifølge dyrlæge Gordie Jones, har kornstørrelsen ingen betydning for køernes sundhed og trivsel. Det er kun nødvendig at tilføre ca. 20 % nyt sand om året til opfyldning af sengebåse. Det gør man primært i vinterperioden, hvor sandmilerne fryser til. Meget teknisk anlæg og meget stor fortank. Et anlæg med stort vedligehold og stor investering. Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit. Div. Jim Wallace (McLanahan) nævnte, at Central Sands Dairy har det bedste set up for sandseparering. 9

11 Flowdiagram Gylle i stald Vacuum suger Omrøretank Tilsætning af vand 2 stk SMS Cyklon Sandkanal Groft sand mellem sand finere sand S a n d m i l e r Renset sand Kostald sengebåse Tank Biogasanlæg Grøn energi Buesi Fiber FAN skruepresser Fiberfraktion til mark Væsketank Lagune udspredning på mark 10

12 Billede 1: Bugseret vacuumcleaner Vakuum gyllesuger Billede 2: Slurrypit fortank 11

13 Billede 3: Houle stempel pumpe til højre og nederste del af McLanahan SMS Billede 4: Dobbelt sandlane sandkanaler 12

14 Billede 5: Nyt sand (ikke separeret endnu) Billede 6: Frasepareret sand 13

15 Billede 7: Bue si, hvor fibre fra afgasset gylle frasepareres Billede 8: FAN separator 14

16 Billede 9: Biogasanlæg med nedgravede reaktorer Billede 10: Lagune på ca m3 15

17 Dairy Dreams Kontaktperson Antal køer Gyllesystem Sandsepareringssystem Joe (Manager of slurryhandling, pit and sandseparation) malkende køer + goldkøer. Alt opdræt er også på ejendommen. Kalve og ungdyr går i hytter og på feedlots indtil 6 mdr., hvor de kommer ind i sengebåsestalden. Alle ungdyr og goldkøer indtil 14 dage før kælvning ligger i senge med fiberstrøelse. Malkende køer opstaldes i senge med sand. Gyllen skrabes med minilæsser til en flush flume kanal (smal kanal som transporterer den sandholdige gylle med væske i høj hastighed) midt i staldene, når køerne er til malkning. Flush flume kanalen løber gennem begge kostalde og ned i gyllefabrikken. Gyllen løber ud i en ca. 84 m lang og ca. 4 m bred lige sandkanal. Sandkanalen tømmes 2 gange dagligt. Den sandholdige del køres ind i et påslag, som føder en McLanahan Agricultural Sand Dewatering Screen. Herfra køres sandet ud i sandmiler til eftertørring. Dewatering s opgave er at fjerne en del af væsken fra sandet og dermed reducere ligge / udtørringstiden i sandmilerne. Den fjerner ikke kun en stor del af væsken, men også en mindre del af fibrene fra sandet. Fraktionen med væske inkl. små fibre og små sandkorn ledes tilbage til sandkanalen. Efter den lige brede sandkanal løber gyllen ud i en sandkanal med 4 små parallelle sandkanaler, hvor der bundfældes yderligere sand (de finere sandkorn). Herfra løber gyllen ind i en omrøretank, hvor den bliver blandet med den tynde væske fra bue sierne. Fra denne tank suges gyllen også op i to bue sier. En del af væsken efter bue sien løber ud i tanken igen. Det er også fra denne omrøretank at flush flume systemet forsynes. Fiberdelen bliver pumpet over i biogasanlægget. Eget biogasanlæg Data på biogas anlæg Ja Biogasanlægget er fra 2010 og har m 3 reaktorkapacitet og en opholdstid på 14 døgn. Processen er mesofil med ca. 34 gr. C. De nedgravede reaktorer bliver omrørt med et gasblande system og 2 omrører. Den årlige gasproduktion er ca. 2,1 mio. m 3 metan og en afregningspris på ca. 5 cent/kwh (ca. 0,35 kr./kwh). To Caterpillar motorgeneratorer på hver 375 kwh el udnytter gassen. I forhold til Central Sands har Dairy Dreams en højere biogasproduktion, formodentlig fordi det er nyere anlæg, og de har en højere tørstofprocent i reaktoren. Den afgassede rejectvæske ender i en lagune på m 3. Den afgassede fiberdel bruges enten til strøelse ved ungdyr og goldkøer eller 16

18 spredes på markerne. Anden biomasse end gylle Sandtype Nogen effekt af sandtypen Fordele v. sandsepareringen Nej Sandtypen her er meget sammenlignelig med sandet som vi så på de andre bedrifter. Joe havde som udgangspunkt ikke noget med dyrene at gøre og kunne derfor ikke svare på spørgsmålet. Simpelt anlæg uden mekanisk separering og deraf mindre vedligehold. Der er kun begrænset vedligehold på Dewatering Screen en, da det kun er en si, der er i kontakt med sandet. Anlægget med sandkanaler fungerer i frostvejr (ca. 20 ⁰C under besøget). Sandkanalen kan fjerne flere af de mindre sandkorn end et mekanisk anlæg. Udfordringen i dette anlæg var, at de mindre sandkorn delvis tabes igen i Dewatering Screen en. Ulemper v. sandsepareringen Der er et konstant flow af gylle i sandkanalen, hvilket må give en højere ammoniak fordampning. Etablering af sandkanaler i DK vil formodentlig kræve, at der findes en løsning på ammoniakfordampningen. For at sandkanalen kan fungere, er det nødvendigt med et flush flume system eller lign. til at fortynde og flytte rågyllen med. I dette system kører pumpen (18,5 til 37 kw) til flush flume 24 timer/ døgnet. Div. Joe nævnte, at han hellere ville have en tromle si end en bue si, da en tromle si er mere stabil og kræver mindre pasning. 17

19 Flowdiagram Væske + tørstof fibre Gylle i stald Flush Flume 84 m lige Sandkanal 4 stk parallel Sandkanaler Groft sand Sand påslag til sand Vådt sand Dewatering screen Renset sand Sandmile Tørt sand Kostald sengebåse Omrøretank Buesi Biogasanlæg Grøn energi Lagune udspredning på mark 18

20 Billede 11: Første del af sandkanal Billede 12: Anden del af sandkanal 19

21 Billede 13 Korte sandkanaler og omrøretank Billede 14: McLanahan Agricultural Sand Dewatering Screen 20

22 Billede 15: Bue si Billede 16: Sand inden separering 21

23 Billede 17: Gassen blev udnyttet i to Caterpillar motorgeneratorer. 22

24 University of Wisconsin, Oshkosh Kontaktperson Greg T Kleinholz og Kimberly Busse Eksperimentel og test laboratorium ERIC (Environmental Research and Innovation Center), 783 Pearl Avenue, Oshkosh, WI 54901) biogas afdelingen. Antal studerende Universitetet der har ca studerende Der er ca. 36 biogasanlæg i Wisconsin og ca. 200 anlæg i hele USA. Det er kun en meget lille del af husdyrgødningen der afgasses, hvilket skyldes bl.a. den meget lave afregningspris for el. Ud over afregning for el, kan der opnås Carbon Credits (CO 2 kreditter). Disse sælges til højestbydende og går oftest til Californien. Universitetet i Oshkosh ser biogasanlæg som en stor fordel i forhold til gødningshåndtering, idet de både får en bedre gødning og får adskilt fiberfraktionen fra væskedelen. Til gengæld ser de fiberdelen som et problem. De vander ofte væskedelen ud med cirkelvander, og er derfor nødt til at separere fiberdelen fra for at kunne pumpe og udsprede væsken igennem mindre sprinklere. I forhold til sandseparation har de ønske om at genbruge deres sand, bl.a. fordi sandet i Wisconsin er velegnet til brug ved udvinding af skiftergas. Der eksporteres meget sand til skiftergas områder. Universitet har deres eget tørforgasningsanlæg med 4 forgasningskamre. Anlægget er på 185 kwh, og som biomasse anvendes dybstrøelse og affaldsprodukter fra f.eks. have/park. 23

25 Billede 18: Tørforgasningsanlæg med fire kamre Billede 19: Til forgasning anvendes dybstrøelse og andet affald 24

26 Rosendale Dairy Kontaktperson Juan Quezada. Director of safety, recruiting and training i Milksource. Rosendale Dairy, Pickett, Wisconsin er 1 af 8 kvægbrug med mælkeproduktion i Milksource. Antal køer Gyllesystem Sandsepareringssystem Ca malkende køer + goldkøer (8.500 køer i alt). Gyllen skrabes med en minilæsser til midten af stalden, hvor der ligger en McLanahan horizontal manure auger, som snegler gylle ud i en stor fortank. Fra fortanken trækkes gyllen op med fødesnegle i 4 stk. McLanahan SMS (sand manure separator). Overskudsgyllen fra de 4 SMS pumpes over i den 5. SMS, der har en lidt anden indstilling end de første 4. Fra denne 5. SMS pumpes gyllen op i to McLanahan Hydroclones (cykloner), hvorfra sandet ledes ned til SMS nr. 5 igen. Den rensede gylle/fiber pumpes over til 5 FAN separatorer, hvor fiberen separeres fra. Fiberen anvendes bagefter til biogasanlægget eller det udspredes på marken. Væskedelen pumpes over i en tank til et DAF system (Dissolved Air Flotation), hvor der tilsættes polymer, samtidig med at luftbobler sendes ind i bunden af tank for at frigøre fiberrester. Fiber og polymer stiger til vejrs og pumpes over til nogle decantercentrifuger, der separerer fibrene fra. Fiberen kommer til biogasanlægget og den rensede væske genbruges i de fire McLanahan SMSere. Biogasanlægget er ikke stort nok til at håndtere alt gylle fra Rosendale, derfor optimeres der på at tilsætte så meget tørstof som anlægget kan håndtere. Biogasanlægget har et blandesystem der kan iblande den ønskede mængde fibre som anlægget kan håndtere. Alligevel ledes en del af fiberen og en stor del af væske udenom biogasanlægget. Den afgassede gyllen, separeres igen til en fiberdel og en væskedel af FAN separatorer. Det er for at kunne pumpe væskedelen i underjordiske rør ud til markerne. Fiberdelen køres væk og fordeles på andre marker. Eget biogasanlæg Data på biogas anlæg Ja Biogasanlægget er i store træk opbygget som et traditionelt dansk anlæg. Det er dog underdimensioneret til at kunne tage al gylle fra de ca køer, derfor blander man fiberfraktion i for at hæve tørstofindholdet i gyllen, før den pumpes ind i reaktoren. De har et miksersystem, der blander fiber i gyllen i det forhold som ønskes. Rågyllen kommer direkte fra gødningsbehandlingsanlægget efter sandet er frasepareret. Biogasanlægget har kørt i ca. 7 måneder (siden juli 2014), men de kan allerede nu se, at der lægger sig sand i reaktoren. Sandseparationen på 25

27 Rosendale Dairy anses derfor ikke som værende tilstrækkelig god til biogasanlæg, hvilket kan skyldes manglende sandkanaler til fjernelse af det finere sand, og/eller for hurtig gennemstrømning i anlægget eller noget andet. Anden biomasse end gylle Sandtype Nogen effekt af sandtypen Fordele v. sandsepareringen Ulemper v. sandsepareringen Nej Det separerede sand vurderer vi til at være den groveste type, vi så på turen. Juan troede ikke, at det relativ grove sand havde nogen negativ effekt på køerne. Flere af deltagerne på turen var dog i tvivl om det grove sand kunne resultere i skader på klovene, når sandet kom ud på gangarealerne. Sammenlignet med de andre anlæg vi så på turen, er det kompliceret opbygget og svært at finde fordelene i dette anlæg. Dekanter centrifuger er dyre i drift og ikke særlige effektive. Manager Bill Eberle sagde, at hvis de skulle bygge anlægget igen, ville de bygge sandkanaler til at tage de små sandkorn (som på New Chester Dairy (bygget i 2014), der også ejes af Milksource). Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit. 26

28 Flowdiagram Gylle fra staldafsnit Gødningssnegl Fortank Tilsætning af vand 4 stk. McLanahan SMS Vådt sand Dewatering screen Renset sand Sand bunke i hal Sandmile Tørt sand Kostald sengebåse Væske til sand manure separator McLanahan SMS (1 stk) 3 Hydrocyklon FAN skruepresser Polymer DAF system (Dissolved Air Flotation) Decanter centrifuge Fiber En del væske afgasses ikke Ikke alt fiber afgasses Biogasanlæg Grøn energi FAN skruepresser Fiber lager Udspredning på mark Lagune Udspredning på mark 27

29 Billede 20: 4 stk. McLanahan fødesnegle, 5 McLanahan SMS og 2 cykloner Billede 21: Nærbillede i McLanahan SMS 28

30 Billede 22: FAN seperatorer Billede 23: Sandkornene vurderes til at være de groveste, vi så på turen 29

31 Tubergen Dairy Farm Kontaktperson Mike Schlagel DariTech, Inc. tlf. +1 (360) e mail: Bedriften er i Iona, MI Antal køer Gyllesystem Sandsepareringssystem 1200 køer + golde og opdræt. Alle dyr på gården opstaldes i senge med sand. Fast gulv med rende på 25 cm åbning for enden af stalden. Gyllen skrabes ned i renden med en minilæsser og skrabes med et kædespilsanlæg, for også at få sandet ud, på tværs af stalden ned i en fortank. Herfra bliver gyllen med en stempelpumpe pumpet til en fortank i bygningen, hvor gyllen bliver behandlet. I fortanken står en omrører, hvorfra gyllen pumpes videre til en sandseparator ( Sand Cannon ) med en stempelpumpe. Sandseparatoren separerer det groveste sand fra ved hjælp af rejectvæske (væske fra gyllesepareringen) og til sidst rent vand. Her tilsættes ca. 2½ gallon vand i minuttet (ca. 9,5 liter/min = 570 liter/time). Fra Sand Cannon skyller gyllen over i en sandkanal og videre ned i en fortank. Herfra pumpes gyllen op til to tromleseparatorer ( DT360, tromle si), hvor væsken tilføres indvendig. Fiberdelen går bagud og bliver presset til en fiberfraktion. Væsken ender nede i en fældningstank, hvor det finere sand tilbageføres over i sandkanalen igen og får en tur mere. Det sker ved, at en hane automatisk åbner hver 10. minut og tømmer det nederste ud af tanken. Rejectvæsken fra fældningstanken bruges til fortynding i sandkanonen og det overskydende pumpes over i lagune. Sandet fra sandkanalen hentes ud med en minilæsser og væske sorteres fra med en sandshaker bucket (vibratorskovl) og kan anvendes direkte i stalden, hvis ikke der er for meget fiber i. Ellers får det en tur mere. Anlægget kører i ca. 15 timer om dagen til køer Eget biogasanlæg Nej Fordele v. sandsepareringen Et meget kompakt anlæg på ca. 300 m 2. Ejeren fortalte, at de skal tilføre ca. 10 % ekstra sand om året, hvilket er fornuftigt ift. nogle af de andre anlæg vi så på turen. Besætningstørrelse, fodring, kornstørrelser i sandet og andet kan også have indflydelse på genbrugsprocenten af sand. Anlægget virkede forholdsvis simpelt. 30

32 Ulemper v. sandsepareringen Diverse Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit. Rør, der pumper gylle fra fortank til større fortank, renses med et kompressoranlæg, der kan skyde luft ind. Hermed kan man få sandet med ud, hvis det bundfælder i rørene (dette problem kan skyldes, at diameteren på pumperør er for store). Der kan skydes luft ind to steder på rørstrengen for at dele det op. 31

33 Flowdiagram Gylle fra stald Fortank Tilsætning af vand Sandkanon fra Daritech Sandkanal på ca. 6 8m Vådt sand Renset sand Sand bunke Sand udtages med vibratorskovl sandmile Tørt sand Sand til sengebåse Væske til sandkanon Bundfald /sand Fortank Tromleseparator DT 360 (tromle si) Tromlepresser Fiber lager Udspredning på mark Bundfældningstank Lagune Udspredning på mark 32

34 Billede 24: Fortank hvor gyllen skrabes/ pumpes til Billede 25: DariTech Sand Cannon 33

35 Billede 26: DariTech Sand Cannon Billede 27: Kort sandkanal til at fange de finere sandkorn 34

36 Billede 28: 2 stk. Daritech DT360 tromlesi (fødes indvendigt) Billede 29: Sand efter separering 35

37 Dairy i Chesaning Kontaktperson Mike Schlagel DariTech, Inc. tlf. +1 (360) e mail Bedriften er i Chesaning, MI Antal køer Gyllesystem Sandsepareringssystem Mælkeproduktion: 650 malkende køer plus goldkøer og opdræt. Dyrene opstaldes i sengebåse med sand. Bedriften har en selvkørende vacuumcleaner (vakuum gyllesuger), der kan rumme 2800 gallon (ca. 10,6 tons). Den kører hver gang et hold køer malkes, det er her 3 gange dagligt. Gyllen afleveres i en åben fortank i bygningen med gyllesepareringsanlæg. Fra fortanken pumpes gyllen op i en Sand Cannon sandseparator, som renser det grove sand fra gyllen. Den fødes med rejectvæske (væske fra gyllesepareringen) til at rense med i først del af sandseparatoren, til slut skylles med lidt vand. Der bruges ca. 9,5 liter vand i minuttet (ca. 570 liter/time). Det rensede sand er derefter klar til at blive lagt på lager udenfor i 21 dage, hvorefter det genbruges. Gylle med finere sandkorn kommer fra sandkanonen over i en sandkanal, hvor den løber rundt i to baner og det finere sand aflejrer. Det aflejrede sand skrabes ud hver anden dag med minilæsser. Herefter er hovedparten af sandet sorteret fra. Væsken løber fra sandkanalen ned i en fortank, hvorfra det pumpes videre op i en DTX gylleseparator. Den fungerer ved, at tørtof lægger sig på tromlens yderside, og bliver skrabet af for til sidst at bliver presset til en fiberfraktion med 25% tørstof. Væsken, der løber igennem tromlesien løber ned i en fældningstank, der står under gylle separatoren. Her bundfældes den sidste del af sandet og det pumpes over (ved at åbne for en hane hver 10. minut) i sandkanalen, hvor det får en tur til. Væsken i fældningstanken bruges til at skylle med ovre i sandseparatoren. Resten pumpes ud i lagunen. Fiberfraktionen snegles uden for bygningen og spredes på marken. Eget biogasanlæg Fordele v. sandsepareringen Nej Skal kun supplere med 10 % sand, resten er genbrug. Ejeren er godt tilfreds med sandkvaliteten og slipper for at køre meget sand ud af lagunen hvert år. DTX gylleseparatoren har en kapacitet ca. 4 gange større end DT360 (modellen hvor væskes tilføres indvendigt i tromlen). 36

Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009

Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009 Studietur til Wisconsin 4-8 september 2009 Deltagere på turen: Projektleder Helle Madsen, Stjernholm maskinfabrik Mogens Madsen, Stjernholm Maskinfabrik Ingeniør Thomas Lodberg Vejrup, Stjernholm Maskinfabrik

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

BIO t e c h n o l o g y a / s

BIO t e c h n o l o g y a / s BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi,

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Separering af gylle med kemisk fældning

Separering af gylle med kemisk fældning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Separering af gylle med kemisk fældning

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

ØKO-BIOGAS. Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi

ØKO-BIOGAS. Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi ØKO-BIOGAS 2009 Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi Michael Tersbøl og Peter Jacob Jørgensen (red.) Det er muligt at få både en rimelig rentabilitet

Læs mere

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Institut for Plante- og Miljøvidkab (PLEN) Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Lars Stoumann Jen, professor, KU Wibke Christel & Kun Zhu, PhD stud., KU Renata Wnetrzak, PhD stud., Univ.

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

ComBigaS. Complete biogas solutions

ComBigaS. Complete biogas solutions Complete biogas solutions ComBiaS Innovations: The Ringkoebing-Skjern Biogas Model Farm structure Biogas Grid ComBiaS Creates a new biogas infrastructure Natural gas grid Storage Upgrading Plant Biogas

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering.

ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering. ETV-Verifikat og markedsføring af dekantere til gylleseparering. Martin Rishøj GEA WS Denmark e-mail: martin.rishoj@geagroup.com mobil: + 45 40 30 02 66 DANETV, København 29. februar 2012 GEA Group Segments

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Præsenteret af: Projektchef Henrik V. Laursen v. ENERGIPOLITISK TOPMØDE II 25. november 2014 1 Indhold Overordnet præsentation

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på ren husdyrgødning Landbrug & fødevarer, februar 2010 Michael Groes Christiansen, Videncenter for Svineproduktion 1 Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på

Læs mere

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Selvbærende landbrugserhverv Fungere på markedsvilkår Beskytte miljø og natur Levere

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015 TRANSPORT KURSUS Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI 18. Marts 2015 Ting at tage stilling til inden en transport. Modtagelse af fisken i karantæne afd. Antal kasser. Antal avler.

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15 Referat Sara Korzen, af teknisk Specialkonsulent dialog Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november 15. august 2013 kl. 13-15 1 Indhold Deltagere Formål

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 7 Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald og fra mark Lufttæt overdækning af lagre af fiberfraktionen

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013 1. november 2013 1 Indhold 1. Dantherm Power A/S 2. Hvad er Brændselsceller 3. Projekt: Brug af brændselscelleteknologi

Læs mere

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Dambrugsteknologi Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur Helge Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet, Sektion for Akvakultur 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) Studieturen er planlagt, så den både har spændende faglige

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Grønt Vækst Laboratorium RKSK-Modellen for Biogas Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Biomasse til biogasanlæg i Danmark. - på kort og langt sigt

Biomasse til biogasanlæg i Danmark. - på kort og langt sigt Biomasse til biogasanlæg i Danmark - på kort og langt sigt Torkild Birkmose, Kurt Hjort-Gregersen, Kasper Stefanek, AgroTech april 2013 INDHOLD 1. Sammendrag... 3 1.1. Samlet opgørelse af biomassepotentialer

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere