Gilleleje Handels- og Turistforening Generalforsamling 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gilleleje Handels- og Turistforening Generalforsamling 17."

Transkript

1 Generalforsamling 17. marts, 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt 12. februar, 2015 i overensstemmelse med Foreningens vedtægter. Referat: Som dirigent blev valgt Henrik Rasmussen / Frk. Mage, Gilleleje. Formandens beretning blev aflagt af formanden, Karsten Andersen, Hotel Strand Gilleleje. Beretningen vedhæftes dette referat som begge vil blive lagt ind på Foreningens hjemmeside på Tilknyttet beretningen var et indlæg fra Jørn Rudå / Skomenuen om udviklingen i By / Strand / Hav projektet og dets indlæggelse i det nye New Nordic Coast projekt som omfatter en stor del af kystområderne i Nordsjælland og som rummer nogle af de oprindelige planer som Foreningen havde for Vest Stranden. Projektet, som nu igen vil have Havnens deltagelse lever derfor stadig, men med en noget længere tidshorisont end det oprindelige projekt startet af Handels- og Turistforeningen sammen med Havnen, Bakkeselskabet og Stæremosen Erhvervsforening. Revideret regnskab for 2014 blev fremlagt af kassereren Joan Hansen / Ellen Marie Hjemmet og godkendt. Regnskabet indeholder et tidligere tab på Foreningens gamle gavekort som fra 1. juni, 2015 ikke længere vil være gyldige i forretningerne. Information herom vil blive indsat i Ugeposten. Egon Hassert / Havhøkeren spurgte om der var lavet et budget for 2015 hvortil Joan Hansen svarede at det

2 var der ikke endnu da man ikke endnu ved om Foreningen kan få støtte fra Kommunen i 2015, men at det vil naturligvis være en opgave for den nye bestyrelse når dette er på plads. Forslag i Foreningens tilmeldelsesblanket for nye medlemmer om ændringer blev godkendt som følger: 1) At nye medlemmer skal binde sig for en minimums periode på 12 måneder. 2) At nye medlemmer ved indtræden betaler 6 måneders kontingent. 3) Efter 6 måneders medlemskab overgår betalingen af kontingent til månedligt basis som per vedtægterne. Betaling af kontingent fra alle medlemmer skal foregå via Betalingsservice. 4) Opsigelse af medlemskab, udover de ovennævnte 12 måneder for nye medlemmer, skal gøres med minimum 3 måneders varsel og til den første i måneden. Disse reviderede regler som er gældende fra 17. marts, 2015 vil blive overført til Vedtægterne ved et protokollat. Valg af bestyrelse: Til bestyrelsen blev valgt Karsten Andersen / Hotel Strand, Klaus Bischoff / CHOFF. Anette Mosberg / Vinspecialisten og Morten Ringsted/Havhøkeren ( næstformand ) fortsætter i bestyrelsen og nyvalgt blev Ida Madsen / Blomstertanken, Pernille Mortensen /KriSar samt Henrik Rasmussen / Frk. Mage. Joan Hansen ( kasserer ) udtræder efter eget ønske fra bestyrelsen. Konstituering af den nye bestyrelse vil foregå ved et konstituerende bestyrelsesmøde 23. marts, Som revisor blev genvalgt Marianne Scheufsen / Øjenkrogen og nyvalgt blev Joan Hansen, Ellen Marie Hjemmet. Lars Corfitzen ønskede ikke genvalg. Visit Nordsjælland: Indlæg ved Annette Sørensen, direktør for Visit Nordsjælland som på en glimrende og oplysende måde orienterede omkring New Nordic Coast projektet, samt Gilleleje s fremgang i 2014 under Mystery Shopper undersøgelsen, hvor byen har placeret sig vældig godt som

3 nr. 3 af 25 danske feriebyer ( nr. 1 er Sønderborg og nr.2 er Svendborg ) Annette Sørensen advarede dog mod at lade den fine placering blive en sovepude for byen også taget i betragtning at der igen i år vil blive arrangeret mystery shopper undersøgelser i byerne. Visit Nordsjællands samlede analyse, som præsenteret af Annette Sørensen, vil blive lagt ind på Foreningens hjemmeside Vedr. Turistbureauet blev det oplyst at dette vil flytte fra Stationen til Kulturhuset i 2016 og vil dermed uden tvivl få en større kontaktflade med turister end tilfældet er nu. Ligeledes og i forbindelse med analysen over Byens stærke og svage sider foreslog Mette Schjønning/ Visit Nordsjælland at man også i 2015 kan arrangere byture for byens forretningsdrivende / ansatte for at tilsikre at disse har et bedre kendskab til byens seværdigheder til gavn for byens besøgende inklusiv turister fra ind- og udland. Følgende datoer / tidspunkter blev efterfølgende vedtaget; Onsdag 24. juni kl og torsdag 25. juni kl Mødested vil blive annonceret senere. Kulturhavnen: Indlæg ved Michael Nyboe som blandt andet informerede om forsinkelsen omkring fase 2 / Kulturhuset, men at denne del af projektet nu skulle stå klar i efteråret Der er også tale om et lettere revideret projekt som vil medføre en beskæring i udenoms arealer på omkring 500 kvm. Fase 3 er stadig en del af det samlede projekt men vil ikke blive påbegyndt før end fase 2 er igangsat. Selve Kulturhus fasen er baseret på en lejeaftale mellem Gribskov Kommune og Kulturhavn Gilleleje A/S hvor kommunen lejer sig ind på et 20-årig uopsigelige lejeaftale der omfatter kvm ud af det totale område på kvm. Udover selve lejemålet oprettes der et kulturhus bidrag fra hver lejer i Kulturhavnen og disse penge skal administreres af et Fond som består af repræsentanter fra Kulturhavnen og de

4 frivillige foreninger der får det økonomiske ansvar for driften og for de kulturelle aktiviteter i Kulturhuset. I forbindelse med bygningen af fase 2 og 3 blev der stillet spørgsmål fra medlemmerne om muligheden for mere brug af lokale entreprenører, men da der fra entreprenørernes side kræves en sikkerhedsstillelse på omkring 15 million kroner per entreprenør vil det nok sætte en grænse for brug af lokale entreprenører dog og ifølge Michael Nyboe burde der jo være mulighed for brug af lokale underleverandører. Vedrørende detailhandel i Kulturhavnen fase 1, blev der fra Nick Madsen / Blomstertankens side stillet spørgsmål om hvorvidt Innovator - og i betragtning af at Innovator nu overdrager ejerskabet af Kulturhavnen fase 1 til nye ejere fortsat vil garantere for at det i projektets godkendelse aftalte kvm. areal for detailhandelen bliver overholdt? Dette meget essentielle spørgsmål blev dog ikke belyst på en overbevisende måde og man kan så måske fra Foreningens side sætte et spørgsmålstegn ved værdien af Innovators oprindelige garanti for hvor mange kvm der vil blive brugt til detailhandel! Ifølge Michael Nyboe så andrager det godkendte detailhandel område for hele projektet kvm. Erhverv Gribskov: Glimrende og informativt indlæg fra Mette Ehlers Mikkelsen, direktør i Erhverv Gribskov A/S, omkring de mange muligheder som hun ser i et meget tættere samarbejde mellem Kommunen / Erhvervet i Gribskov og de enkelte foreninger i etablering og udbygning af erhvervet i Gribskov på tværs af industri /detailhandel / liberale erhverv for små og store virksomheder med det formål at brande kommunen som et attraktivt sted at drive erhverv, samtidig med at det skal gøres nemmere at etablere sig som erhvervsdrivende.

5 Torvemarkedet: Sammendrag af Klaus Bischoff / CHOFF omkring planerne for torveaktiviteterne i 2015 inklusiv annoncering / flyers og eventskalender som skal være klar inden påske. Reglerne og priserne for stader på torvet er uændret fra 2014 og inspektørparret Hald fortsætter ligeledes i Bestyrelsen har nogle planer om ensartede stade-telte på torvet for at skabe et mere ensartet og tiltrækkende format, men Foreningens økonomi kan ikke alene bære en sådan udgift på nuværende tidspunkt. Tilbagemeldinger fra stadeholderne i 2014 i form af udfyldte evaluerings skemaer har været meget positive og det vil torveudvalget bygge videre på i år. Julemarkedet: Den generelle opbakningen fra byens forretninger til Julemarkedet er desværre fortsat noget mangelfuld og julemarkeds udvalget har ikke megen lyst til at fortsætte, med mindre der kan skabes noget mere entusiasme for projektet og måske under andre former. I den forbindelse blev følgende 3 muligheder fremlagt til afstemning af Julemarked udvalget: Forslag 1) At begrænse julemarkedet til blot 1st søndag i advent med juletræs tænding og afsyngelse af julesalmer. Forslag 2) At udsmykke hele byen og alle forretninger med juletræer og julelys. Forslag 3) At arrangere et stort telt på torvet med ca. 20 boder i stedet for den meget dyre løsning med leje af træboder fra Tyskland. Alle 3 alternativer skulle foregå første advents weekend. Medlemmerne efter nogle spørgsmål syntes at vælge forslag 3. og det blev så vedtaget som udgangspunkt for juleudvalget Torvet / Vesterbrogade : Som forklaret af Karsten Andersen så har projektet omkring New Nordic Coast ( NNC ) gjort at der ikke på nuværende tidspunkt kan udvikles separate planer for evt. lukning af Torvet / Vesterbrogade da hele byrummet indgår i udviklingsplanerne for NNC. Der er dog

6 en mulighed for en interim og begrænset planlægning for selve torvets udnyttelse for at tilsikre at arealerne som anvendes ved Torvemarkederne ikke bliver anvendt til udvidelse af restauranternes område, eller som parkeringsplads. Dette kunne gøres forholdsvis simpelt ved fjernelse af de eksisterende pullerter / flytning af bænke og ved brug af mobile blomsterkrukker, samt opstilling af parkering forbudt skilte. Der var indsigelse mod ændring af torvets nuværende format fra Britta Grevsen/ Vild Kørvel som mente at det skulle forblive som det er, men et flertal af medlemmerne støttede forslaget om nogle flytbare blomsterkrukker, parkeringsskilte og eventuel fjernelse af pullerterne. Dette projekt vil nu blive videre behandlet af den nye bestyrelse. Gilleleje Avisen. Første udgave er udkommet og uden udgifter for Foreningen der vil blive 2 3 yderligere udgivelser sommeren igennem og der er garanteret uddeling i hele byen og i sommerhusområdet. Ugepostens repræsentanter var skuffede over ikke at være blevet spurgt om man fra avisens side kunne gøre noget lignende og Ugeposten ville gerne have en mulighed for at komme med et forslag. Dette blev accepteret, men bestyrelsen kunne ikke acceptere Ugepostens kritik om at have sagt ja tak til Gilleleje Avisen hvis udgiver henvendte sig uden opfordring fra Foreningens side med ideen og som ikke pådrager foreningen nogle udgifter. Der blev i forbindelse med denne dialog fra et medlems side også nævnt at man fra tid til anden nok mangler en bedre dækning af Gilleleje og Gillelejes aktiviteter i Ugepostens redaktionelle indlæg og at det derfor er meget værdifuldt og naturligt for Foreningen at kunne gøre brug af denne ekstra fokus på byens aktiviteter. Flag Alle: Morten Ringsted informerede at Foreningen nu overtager ejerskabet og administrationen af Flag Alleen fra

7 Bakkeselskabet så snart som muligt og vil så arrangere for et samarbejde med Brandvæsenet og med Fodboldklubben omkring opsætning / nedtagning af flag alleen sommeren igennem Indkomne forslag: Charlotte Magelund / Frk. Mage havde anmodet om at Gilleleje Festival blev sat på dagsordenen for mødet, idet hun mente at foreningen ikke havde givet den nødvendige offentlige støtte til projektet som nu efter hendes mening var blevet væsentligt reduceret i værdi ved at blive flyttet til Gilleleje Hallens område og ikke længere på den runde parkeringsplads /og rundt i byen. Mange synspunkter for og imod blev bragt op, men uden at opnå en enighed for foreningens standpunkt der gik ud på at - Ja, vi støtter i høj grad Festival ideen, men vil ikke blandes ind i problematikken omkring hvor og hvad - da vi ikke som forening har brug for uvenskaber i Foreningen, eller med byen som helhed, men der bør ikke være nogen tvivl om at vi som Forening støtter arrangement fuldt ud og faktisk bør være glade for at en gruppe mennesker vil bruge tid og penge på et initiativ som sætter Gilleleje på landkortet. Eventuelt: Det eneste punkt her var at Ole Moshøj, som sekretær for foreningen, beklagede at udsendelse af foreningens forskellige mails til medlemmerne åbenbart fra tid til anden forsvandt ud i cyberspace og ikke blev modtaget af nogle medlemmer til trods for at vi nu har etableret en fuldkommen mail adresse liste der skulle dække alle medlemmer. For at tilsikre at dette nu virker, så vil Foreningen inden for kort tid udsende en mail til alle medlemmer og der bede hver enkelt medlem om at bekræfte modtagelsen. De medlemmer som ikke svarer vil så blive kontaktet af den nye bestyrelse / sekretær for at etablere hvor fejlen ligger.

8 Generalforsamlingen sluttede med en tak fra formanden for en god og livlig diskussion, men samtidig med en beklagelse over at der ikke var flere medlemmer som havde fundet det i deres interesse at møde op. Gilleleje, 25. marts, 2015 / OM

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET. Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00. i Egholmskolens festsal Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Generalforsamling 28. april 2010 kl. 19.00 i Egholmskolens festsal April 2010 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere