Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13."

Transkript

1 B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark. Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark Nr. 43 August 2014 Årg. 13 Nr. 43. August 2014 Årg. 13. Årets Sommsild Jan Sild Jensen, Esbjg, som OK i Kroatien. Årets Sommsild Jan Sild Jensen, Esbjg, som OK i Kroatien. Redaktionen synes han har fortjent en flaske rødvin. Redaktionen synes han har fortjent en flaske rødvin. Læs om bl.a. Læs om bl.a.: Slingsopslag Nye ovenskomstsats Slingsopslag Nye ovenskomstsats Fisketur Medlemsudflugt Fisketur Odense Medlemsudflugt Blik RørUngdom Odense Blik Paint-Ball RørUngdom Paint-Ball

2 2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Nyt Kredskontor På vores repræsentantskabsmøde i april i år, vedt vi fle ændring i vores kredsvedtægt. Dette sket for at gøre vedtægtne me fleksible fremtidssikrede. En af de største ændring, at det fremov kredsrepræsentantskabet som træff beslutning om beliggenhed af vores kredskontor/. På samme møde blev det så besluttet at vi skal prøve at samle vores aktivitet på ét kredskontor, baggrund i den udvikling d har fundet sted siden kredsens start. Tilmelding A-kasse foregår i dag som regel elektronisk, eft at vi send en vejledning på mail. Rådigheds- CV-samtal vil naturligvis fortsætte som hid, hvor d, udov kredskontoret, indkaldes mød på de enkelte kontor i hhv. Aabenraa, Esbjg, Horsens Odense. Faglige sag start op, enten ved telefon ell mail, udveksling af dokument sk ofte pr. mail. Hvor d behov for at mødes, laves d aftal eft behov. H vil vi naturligvis benytte afdelingskontoret i Odense, som vi i dag benytt de andre afdelingskontor. Ved at samle aktivitetne på et sted, men vi at opnå en bedre udnyttelse af ressourcne en øget fleksibilitet ved aktuelle opgav, ligesom vi kan få en bedre videndeling omkring løsning af opgav. Helt aktuelt har vi sat kontoret i Kolding salg, vi har kig på et godt beliggende kontor i Middelfart. Det selvfølgeligt kedeligt for de lemm d i dag har let adgang kontoret i Kolding, men vi men at et kontor i Middelfart, har vi valgt den bedste placing for at svice lemmne i hele kredsen. Hvad angår kontoret i Odense, det Odense Afdeling d ej kontoret, de har ingen plan om at afhænde det, hvilket vi meget taknemmelige for. Kredsen vil naturligvis blive ved at svice de fynske lemm hfra, men en begrænsning i åbningstiden. Det vil d altid være sådan at man kan lave aftal de kredsvalgte på Odensekontoret. Skulle d komme nyt omkring vores plan, vil i naturligvis blive orientet. Bemanding Net andet d blevet ændret i vores kredsvedtægt, bemandingen. I de gamle vedtægt fremgik det klart, at d skulle vælges 6 kredslidsmænd. Dette ændret, at d iflg. lovene skal vælges formand næstformand. Hvor mange d skal vælges/ansættes ydlige besluttes af kredsbestyrelsen udgangspunkt i kredsens handlingsplan målsætning. Vi men ændringne gør, at vi har lette ved løbende at passe os de aktuelle behov, samtidig at bestyrelsen får me ansvar. Se i øvrigt slingsopslagene på næste side. Ank Danielsen KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontor: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Henvendelse A-kassen: Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kontortid på kredskontorne: Hvdage mellem kl Telefontid: Mandag-torsdag fredag Faglig sekretær/formand: Ank Danielsen Tlf Mobil: Faglig sekretær/næstformand: Niels Braaby Tlf Mobil: Faglig konsulent/a-kasse: Steen Hansen Tlf Mobil Faglig konsulent/kass: Jørgen Jakobsen Tlf Mobil: Faglig konsulent/opmål: Mette Jørgensen Tlf Mobil: Faglig Konsulent/opmål: Jim Lorentzen Tlf Mobil Kontorassistent - A-kasse: Mie Haycock Mathiasen Tlf Kontorassistent - bholdi: Helle Tkelsen Tlf

3 af kredslidsmænd Valg af Til orienting lidsmænd i kan kredsen, oplyses, Niels Braaby, at de nuværende Jørgen Jakobsen, lønnede lidsmænd Steen Hansen, Mette i kredsen, Jørgensen Niels Braaby, Jim Lorentzen, Jørgen alle Jakobsen, har delt Steen at de Hansen, genopsl Mette valg. Jørgensen Jim old kredens vedtægt 5 d valg af I henhold kredens vedtægt 5 d valg af llidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet kredslidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. Lorentzen, Ydlige alle oplysning har delt kan fås ved at henvendelse de genopsl undtegnede. novemb. Og som net nyt, baggrund 27. novemb. Og som net nyt, baggrund i de valg. ndrede ændrede kredsvedtægt, kredsvedtægt, alle alle kredsens kredsens lidsfolk på Ydlige oplysning kan fås ved Ank henvendelse Danielsen lk på valg. valg. Samtidig Samtidig antallet antallet af kredslidsmænd af kredsnd reducet ret fra 6 5 fra eft 6 beslutning 5 eft i kredsbestyrelsen. beslutning i Nle Ank Danielsen reduce-undtegnede. estyrelsen. af forudsætningne Nle af for forudsætningne denne beslutning, for at vores beslutning aktivitet, bliv at vores samlet aktivitet und tag, bliv at sam et v tag, pålagt at ydlige vi ikke arbejdsopgav bliv pålagt ydlige i forbindelse Fartskrive i varevne vi ikke bli- Fartskrive i varevne opgav reformen i forbindelse af beskæftigelsesområdet reformen af beelsesområdet Valget drej sig om flg. post: drej Formand/faglig sig om flg. post: sekretær Kredsformandens primære opgave at være kredsens nd/faglig sekretær faglige politiske ansvarlige, have det ovordnede ormandens primære opgave at være ansvar for kredsens drift, faglige forhandling, kontakt ns faglige politiske ansvarlige, have Forbundet andre organisation. ordnede Næstformand/Faglig ansvar for kredsens sekretær drift, faglige ling, Næstformandens kontakt Forbundet primære opgave andre at være organ. ansvarlige for økonomi organisationen, have det Hvis Hvis du du kør trail eft firmabilen skal skal du være du kredsens rmand/faglig ovordnede sekretær. ansvar for uddannelsesområdet, Blik & Rør være OBS OBS på reglne på reglne vedr. krav vedr. om fartskrive. krav om fartskrive. rmandens Ungdom primære arbejdsskad. opgave at være krednsvarlige for økonomi organisationen, Faglig konsulent/a-kasseansvarlig s primære opgav "Erhvvskøretøj Erhvvskøretøj en en samlet samlet vntsvægt vntsvægt på ov på Faglig konsulent/a-kasse Sådan Sådan lyd lyd regl et ovordnede ansvar for uddannelsesomlik & Rør Ungdom arbejdsskad. re- at være kredsens ansvarlige ovfor A-kassen, samt ov kg, kg, som kør som me kør end me 50 km end fra hjemme 50 km fra lemsregistring LG/konkurs sag. hjemme gistrings registrings adressen, skal adressen, have installet skal en have fartskriv. installet konsulent/a-kasse 2 Faglige konsulent/opmåle en fartskriv." Det betyd, at hvis bilen (det trækkende køretøj) en konsulent/a-kasseansvarlig s De 2 faglige konsulent/opmåle primære har primært op-ti at gave være at foretage kredsens opmåling, ansvarlige samt sikre ovfor lemskon- A- op- trail har en pålydende totalvægt på me end Det kg betyd, sammen at hvis bilen me (det end 50 trækkende km hjemmefra, køretøj) skal, samt takten lemsregistring gennem opsøgende virksomhed, LG/konkurs samt have det en d trail være en har fartskriv en pålydende installet totalvægt i bilen. på me ovordnede ansvar for kredsens sikkheds- miljø-enarbejde. hjemmefra, kg behøv skal at få d en være fartskriv en fartskriv installet. Det installet kræv i - D kg det sammen ikke sagt, at ALLE varevne me end ov km ige konsulent/opmåle. bilen. som sagt, at varevnen har en vis kørselsradius. aglige For konsulent/opmåle alle post gæld i øvrigt, at har man primært skal være fleksibel D angiveligt rigtig mange hvvsfolk, hund at foretage i forhold opmåling, øvrige arbejdsområd samt sikre i kredsen. lemsten gennem tes desuden opsøgende at ansøgne: virksomhed, samt kg behøv at få en fartskriv installet. Det - D det ikke sagt, at ALLE varevne ov Det forven- vores lemm som ikke bekendt reglne, som indført på baggrund af EU s køre/hviletidsbestemmelsne. et ovordnede Har lemskab ansvar i Blik for & kredsens Rør sikkg miljøarbejde. Har gennemgået relevante FIU kurs radius. kræv som sagt, at varevnen har en vis kørsels- Har grundlæggende EDB viden D Store angiveligt Bød rigtig mange hvvsfolk, hund e post Har gæld faglig/politisk i øvrigt, engagement at man skal være En vores ovtrædelse lemm af reglne som kan ikke betyde bekendt en ret stor udgift både chauffør ej af bilen. l i forhold Har lyst øvrige at bruge arbejdsområd sin tid på aften i kredet forventes mød desuden at ansøgne: Bøden fastsat sådan, at føren skal betale kro- weekendreglne, som indført på baggrund af EU's køre/hviletidsbestemmelsne. Har kørekort egen bil rådighed n ej af køretøjet kron. Har Ansøgning lemskab skal være i Blik Kredsformand & Rør Ank Danielsen, Store Er ej Bød før en samme pson, skal d kun Har Blik gennemgået & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, relevante FIU Stigårdsvej kurs 1, 6000 Kolding grundlæggende i hænde senest den EDB 1. novemb viden Det skal i En ovtrædelse Når man tag af eftretning reglne kan at en betyde digital fartskriv en ret stor betales kron. Har Har ansøgningen faglig/politisk præcises, engagement hvilken sling man søg. udgift kan hvves både chauffør fra kron, ej ( af oplyst bilen. fra Ketn Svicecent) fastsat skal d sådan, ikke meget at føren hovedregning skal betale, før en Har Valgpioden lyst at bruge 2 år. Alle sin valg tid på aften ikrafttræden pr. Bøden weekend mød Alle ansøge har ret at ovvære valg-kronehandlingen kørekort på repræsentantskabsmødet egen bil rådighed talet. Er ej virksomheden før en har behov samme for at pson, køre skal trail d ov ny fartskriv ej af kan køretøjet blive en god investing, kron. hvis man i Har ning Til skal orienting være kan Kredsformand oplyses, at de nuværende Ank Dani- lønnede "kun" større betales afstande kron. A. D. Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Stigårdsvej 0 Kolding 3 i hænde senest den 1. novemb Når man tag eftretning at en digital fartskriv Det skal i ansøgningen præcises, hvilken kan hvves fra kron, ( oplyst fra Ketn Svicecent) skal d ikke meget hovedregning,

4 satsen op fra 140 kron 145 kron. Endnu en gang kan vi Fra tredje time eftfølgende samt re: ovarbejde eft udkald uden Nye ovenskomstsats Bidraget fritvalgskontoen forhøjes for den daglige sammenlagt en arbejdstid, Brug på prislisten, fridage, det Vi ved godt at vi sent ude de nye OK-sats, men procent ov 3 år. Dette at lørdage-søndage helligdage: sig, 103,05 husk! Du k sikre reallønnen giv ansatte mulighed for da det det første blad vi udgiv eft OK-forliget, Smudslæg ringe Mette ell J selv at vælge mellem fridage, pension ell kontant alt eft des livssituation. synes vi alligevel det relevant at bringe de nye sats i Tillæg i timen. D altid mindst 3 tim uforpligtende pr. dag: 8,85 besø bladet. De fleste af de nye sats trådt i kraft 1. marts, Skiftende arbejdstid rådgivning i forbinde mens andre først træd i kraft sene. Mindstebetalingssatsen, De nye sats d i dag udgør 108,70 opstart af akkord Tillægget hed tidlige skurpenge udgør dagligt:, forhøjes pr. 1. marts ,50, pr gæld altid fra starten af den lønpiode, hvor stigningen gældende. Tjek på din lønseddel 1. marts ,65 pr. 1. marts ,70 om 1,80 du har Minimalløn net gode. Minimallønnen pr. time i -ovenskomsten Prislistekur : Fle penge på sh- fritvalgskontoen Genelæg regules 1,5 pct. pr. 1. marts 110,15 Bidraget SH-kontoen i -ovenskomsten, 2014, afholdelse af søgne- helligdage samt fridage fiefri- I uge 40, 29/9-3/1 1,6 pct. pr 1. marts ,7 Nåede du ikke at f pct. pr. 1. marts dage, stig ov 3 år sammenlagt 1,0 Lærlinge procent. Pr. elevsats Ovenskomsten regules pr. 1. marts kursus på Metalsko 1. marts 2014 det således 7,3 pro-cent af 2014 lønnen, som 1,9 pct. pr. 1. marts i hv ovenskomstår. DS Håndværk & Industri os hvis du ønsk a skal indsættes på SH-kontoen. For ansatte und ovenskomsten Økonomien DS Håndværk i fornyelsen Varsling af DS-ovenskomsten af ovarbejde & Industri stig bidraget Fritvalgskontoen det samme ligeledes som på industriens Tillæg ved ovarbejde område, som hovedpunktne det således i aftalen : ovarbejdets varighed ovstig en time: 95,50 varsles samme dag, hvor 1,0 procent ov 3 år. Pr. 1. marts ,8 procent af lønnen, som skal indsættes En på uges kontoen. ydlige Godtgørelse kursus ved ved afskedigelse afskedigelse Dø Forbedring børnefamili Ved opsigelse eft 9 måneds ansættelse, såfremt 2 tims frihed job- uddannelsesvejledning Jan Fra den 1. juli 2014 forøges forældreorlovspioden vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 i fagforening/a-kasse ved afskedigelse Drejø løn 2 ug bliv heft maksimalt 13 ug, hvoraf ug. Godtgørelsen udbetales så, hvis vedkommende 5700 hv af forældrene har ret 5 ug. De Bedre restende vilkår ved 3 barsels- find andet forældreorlov arbejde i 4-ugs pioden: 8.515,95 Død d. 25. de ug ydes enten den ene ell den anden 1 procent af forældreneciennitet: 2.191,60 me på Ydlige Fritvalgskontoen læg arbejde ov 3 års an- Den 1. juli 2014 forhøjes det ekstra pensionsbidrag, Forhøjelse d af sats læg Skiftende arbejdssted betales und 14 ugs barselsorlov Høje 2,25 lærlingeløn pr. Tillægget hed tidlige skurpenge udgør dagligt: Dø time. Det samlede bidrag udgør 12,75, hvor arbejdsgivbidrag udgør 8,50, mens bidraget Betaling af skoleophold 53,70 for lærlinge, når dette John P for nødvendigt. lønmodtage pr. time udgør 4,25. Godtgørelsen pr. time ved hjemsendelse grundet mang- 600 Hjemsendelse Øst Zonepenge H udov indehold aftalen en lende arbejde: 128,20 Død d. 11. fe række element, d styrk den De nye takst for zonepenge danske Smudslæg, model som rådighedsvagt, f.eks. brug af arbejde på skiftende desværre endnu ikke forhandlet fagforeningen arbejdssted job- minimalløn uddannelsesrådgivning Samme sats ved som opsigelse. Tekniq Ære vær på plads mellem ovenskomstpartne. Når de nye takst Ovarbejde De undskrevne protokollat fastlagt, bliv de offentliggjort kan Ovarbejde læses på i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte tim. på forbundets hjemmeside. Første anden time: 37,40 Tredje fjde time: 59,80 Vvs-ovenskomsten Tekniq Fra femte time eftfølg. samt ovarbejde eft udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørda- Rådighedsvagt Vagtlæg pr. time på hvdage: 19,30 ge-søndage helligdage: 111,80 Vagtlæg pr. time på søn-, hellig- fridage: 24,20 Den ugentlige betaling for rådighedsvagten minimum: 966,45 læg trådte i kraft 1. marts så tjek din løn- Ændringne i ovenskomstens sats Særligt læg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagten: 121,75 seddel se om du har net gode. Ovarbejde Ovarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte tim. Første anden time: 4 Høje pensionsbidrag und barsel, forældreorloven udvides 2 x 1 uge fordelt en uge hv af forældrene. Desuden sættes 36,75 sagt på en anden måd me i lønningsposen. Er du i tvivl om, hvilken ovenskomst du arbejd und, du altid velkommen at kontakte kredskontoret. Det skal i øvrigt fremgå af din ansættelsesaftale..

5 5 Eftuddannelse Eftuddannelse Klik på fanebladet : Kurs / eftuddannelse Bygge Klik Anlæg på fanebladet : Klik på det : Kurs ønskede / eftuddannelse kursus, hvor du kan se Vi har stadig ret 2 ugs eftuddannelse om året. Og i dag indhold, Bygge kursuspiode Anlæg : samt melding : det Husk!! blevet Vi endnu har stadig lette, ret både 2 at ugs udbuddet eftuddannelse af kurs Klik på Klik det på ønskede fanebladet kursus, : Kurs hvor / eftuddannelse du kan indhold, Eftuddannelse på de om enkelte året. Og skol, i dag at melde det blevet sig endnu de enkelte lette, kurs. både Kontaktpson kursuspiode Bygge Anlæg samt på SDE melding : : : Eksemplet at udbuddet Husk!! Vi vi vis h, af har kurs stadig fra SDE-Odense s på ret enkelte 2 ugs hjemmeside, skol, eftuddannelse Klik på det ønskede kursus, hvor du kan se indhold, at om året. Og i dag det blevet endnu lette, både Faglær kursuspiode Jan Jensensamt melding : men melde alle skolne sig de i enkelte vores område kurs. Kontaktpson på SDE : at se udbuddet af kurs har på net de enkelte lignende. skol, Tlf. at , mob , mail : Eksemplet vi vis h, fra SDE-Odense s hjemmeside, men alle skolne i vores område har net Tlf , mob , mail : Faglær Jan Jensen Andre sted melde det sig nemt de enkelte at fået ovblik kurs. ov mulighedne lignende. for eftuddannelse Eksemplet vi vis h, på VVV-branchens fra SDE-Odense s hjem- hjem- Faglær Jan Jensen Kontaktpson på SDE : Kursussekretær Thilde Dyrehauge meside, men alle skolne i vores område har net Kursussekretær Tlf , Thilde mob. Dyrehauge , mail : meside: Andre sted lignende. det nemt at fået ovblik ov mulighedne på kursusportalen Andre for sted eftuddannelse på det BFA s nemt hjemmeside: at fået ovblik på VVV- ov mu- Tlf. Tlf , , mail : Kursussekretær mail : Thilde Dyrehauge Og branchens hvor hjemmeside: du kan oprette din egen profil. Skolens Skolens Tlf , kursusafdeling kursusafdeling mail : lighedne for eftuddannelse på VVVbranchens hjemmeside: på BFA s hjemmeside: Skolens kursusafdeling tlf. tlf. tlf Og på kursusportalen Du kan så downloade skolens Og på hvor kursusportalen du kan oprette på BFA s din egen hjemmeside: profil. Du kan så downloade skolens Tilmelding information kursusapp: kursusapp : Tilmelding Møde hvor information for du kan alle oprette om i din egen profil. Du kan så downloade skolens kurs Ny kursusapp sikkhedspjece. : på SDE Tilmelding om : kurs information på SDE : om kurs Altnativ : Gå : Gå ind ind på på hjemmesiden : : Venationsbranchen Gå Gå ind ind på skolens på på skolens SDE : hjemmeside - SDE.DK - SDE.DK (Syd-dansk dansk Erhvvsskoles Gå ind på skolens Forbundets Altnativ populære : Gå ind på hjemmesiden H findes alle : typ Erhvvsskoles hjemmeside) hjemmeside) hjemmeside - SDE.DK (Syddansk Erhvvsskoles hjemmeside) kurs i hele landet. sikkhedspjece H kurs findes i hele alle typ landet blevet opdatet. kurs i hele landet H findes alle typ Som jeg skrev i sidste numm af OVERBLIK Således afsnittene så har venationsudvalget besluttet at invite om virksomhednes alle d arbejd venation på Fyn i Sydjylland møde i venationsbranchen. Mødet forgår: Torsdag den 19. april 2012 kl På kredskontoret, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ. Indhold på mødet: Oplæg om engioptiming af Venationsanlæg V/ Claus Ødum fra NOVENCO. Hvorfor være lem af en fagforening v/ næstformand Henrik W. Petsen Blik Rørarbejdforbundet. Apropos eftuddannelse Apropos eftuddannelse Apropos eftuddannelse I Tekniq s netop offentliggjorte arbejdskraftundsøgelse netop forvent offentliggjorte 42 % arbejdskraftundsøgelse af lemsvirksomhedne arbejdskraftundsø- at I Tekniq s I Tekniq s netop forvent gelse forvent 42 det % bliv af lemsvirksomhedne 42 svære % af lemsvirksomhedne at rekrutte kvalificet at det bliv arbejdskraft at svære det bliv at rekrutte svære de næste kvalificet at 2 rekrutte år. Og allede arbejdskraft kvalificet i foråret de næste arbejdskraft de % næste søgt forgæves. 2 år. Og allede i foråret 2014 har har 7 2 år. Og allede i foråret 2014 har 7 % søgt forgæves. % søgt forgæves. Undsøgelsen vis så at branchen har svært Undsøgelsen Undsøgelsen ved vis at skaffe vis så så at kompetente branchen at branchen har svicemontør svært har ved svært at skaffe ved kompetente at kompetenc skaffe svicemontør kompetente indenfor: svicemontør kompetenc indenfor: kompetenc indenfor: Engieffektivising Varmeautomatik styring Engieffektivising Engieffektivising Fjnvarm Varmeautomatik Varmeautomatik styring styring Venation Fjnvarm Det Fjnvarm korte at undsøgelsen fortæll alt om behovet for komme i gang eftuddannelse, så Venation Venation Det korte d hvor at undsøgelsen du arbejd!! fortæll alt om behovet Det korte for at at komme undsøgelsen i gang fortæll eftuddannelse, alt om behovet så for d at komme hvor du i arbejd!! gang eftuddannelse, så d hvor du arbejd!! Kom få en god snak dine kollega om nle spændende emn som røre sig inden sikkhedsorganisation ændret, ligesom de nye krav om årlig drøftelse af arbejdsmiljøet supplende arbejdsmiljøuddannelse alle i arbejdsmiljøorganisationen så taget. Endelig de nyeste krav passende arbejdstempatur særlig vintbeklædning arbejdne så taget i den opdatede vsion af sikkhedspjecen. Hvis I har brug for et eksemplar, kan den afhentes på kredskontoret i henholdsvis Kolding Odense. Den kan ligeledes læses downloades fra forbundets hjemmeside. Dødsfald Karl Dødsfald Erland Mortensen Karl Lydinge Erland Møllevej Mortensen 7, Ringe Lydinge Død Dødsfald d. Møllevej 27. maj 2014, 7, Ringe 64 år Erland Død d. 27. maj 2014, 64 år Karl var Erland i en piode Mortensen aktiv i Skorstensfejnes var Lydinge i Fagforening piode Møllevej aktiv Sydjylland Svend-Aage Jensen Erland 7, Ringe i Skorstensfejnes Død Fagforening Fyns Aastrup Allé 78, Hadslev Afdeling Død d. 23. d. novemb 27. maj Sydjylland 2014, 2011, 64 år 78 år Fyns Afdeling Erland Anton var Møll i en piode Henriksen aktiv i Ære være hans minde Skorstens-fejnes Brunebjg Fagforening 65, Kolding Sydjylland Død Ære d. 2. være Fyns januar hans Afdeling 2012, minde 84 år Æret Lars være Friis hans Pedsen minde Agsnapvej 17, Ølgod Død d. 2. januar 2012, 52 år Ein Kai Fahnøe Munke Mose Allé 4 B, st. 7, Odense C

6 6 Akkordarbejde D bør være en detaljet beskrivelse af hvad prisen indehold samt gennemgang af kalkulationen. Det D jo bør ikke være sikkt en detaljet at mest beskrivelse har husket alt! af hvad prisen Accept indehold aldrig samt en gennemgang nøglefærdig af pris, kalkulationen. hvor du ikke kan Akkordarbejde Prisliste ell slump? Uanset om du udfør vvs- blikkenslagarbejde, Det jo ikke sikkt at mest har husket alt! Prisliste ell slump? få betaling for gen du ikke selv skyld i. har du ret akkord! Accept Du bør aldrig sikre en dig nøglefærdig at timelønnen pris, ikke hvor kan blive du ikke lave end D Uanset mange om du fordele udfør ved vvs- at arbejde ell blikkenslagarbejde, har du ret akkord! forudbetalingen. Meget gne høje. på akkord, så for kan få gen du ikke selv skyld i. din D arbejdsgiv, mange fordele så som: ved at arbejde på akkord, Du bør Få din sikre opmål dig at timelønnen at lave opgørelsen ikke kan blive på slumpakkorden. lave så Du planlægg for din arbejdsgiv, selv din så dag. som: end Kontakt forudbetalingen. altid din Meget opmål gne hvis høje. du i tvivl! Vi altid Du kan Du opnå planlægg en høje selv indtjening. din dag. Få din parat opmål at møde at lave give opgørelsen en uforpligtende på slumpakkorden. rådgivning. Du arbejd Du kan på opnå samme en høje vilkår indtjening. som dine kollega i branchen. Du arbejd på samme vilkår som dine kollega i branchen. Kontakt Fortsat altid god din somm opmål hvis Mette du i tvivl! Vi altid Øget fokus på spildtid matiale indkøb. parat at møde give en uforpligtende Jim rådgivning. Øget fokus på spildtid matiale indkøb. Arbejdsgiv betal kun får udførte arbejde. Byggeprojekt Beliggenhed Arbejdsgiv betal kun får udførte arbejde. Fortsat god somm Mette Korsløkkeparken Høje Høje kvalitet kvalitet af arbejdet, af arbejdet, da veludført da veludført arbejde arbejde for grundlaget prislisten. for prislisten. aftal, kopisedl m.m., at deltage Cykelbane på: PS: En oplagt mulighed for at få me (Kilomethusene) Jim indsigt i akkord- CA Arena, grundlaget Kragsbjgparken Kragsbjgvej, PS: En oplagt mulighed for at få me Renoving indsigt i akkordaftal, kopisedl m.m., at deltage Ungdomsbolig på: Ryttgade Odense Hvad skal du sikre dig ved opstart af et akkordforhold? HøjstrupLund Snorresvej skal fore- Hvad skal du sikre dig ved opstart af et akkord-forhold? Prislistekursus Renoving Odense Akkordaftale skal fore- i Prislistekursus Grimmhus Kongebrovej lægge i forbindelse I uge 40, 29/9-3/10, d igen prislistekursus Museum på Middelfart Metalskolen 40, 29/9-3/10, i Jørlunde. Kontakt d igen os hvis prislistekursus Skovhuse, du ønsk bosted at deltage. Nyborg Lukket fængsel Søby Søgård opstart opstart af et af projekt. et pro-hejekt. I uge beskrives H beskrives kort kort Lilleskov, plejehjem Nyborg hvem, på Metalskolen Udgift kurset i Jørlunde. løntab Kontakt betales os af Forbundet. hvis du Kolding Sygehus, Skovvangen hvem, hvad hvor hvad hvor arbejdet ønsk at deltage. Udgift kurset Fle plads løntab arbejdet skal udføres. Kolding HF VUC Kolding Åpark skal udføres. betales af Forbundet. Vonsild Plejecent Hjarupvej Samtidig gennemgås Psykiatisk Sygehus projektbeskrivels Samtidig gennemgås Fase 2 Åbenrå tegning projektbeskrivels ar-obejdsgiv disse Martin Atke m. Løgum Klost Ny lidsmand Ny lidsmand Lgård Plejecent Lgård Solvarme anlæg m. udleves. tegning arbejdsgiv bilag disse aftalen udleves. kan se pr Martin Atke - Byens & Blik Aps, Haliburton, Oden- domicil Esbjg Havn Byens & Blik Aps, Odense Mask pr. Oil, domicil Britaniavej Evt. Hasselhøj, renoving af bolig indeholde f.eks. særlige vilkår Evt. for udførsel, bilag aftalen specielle kan Nye arbejdsmiljørepræsentant Løget Høj, renoving af bolig Løget Høj indeholde kundeønsk f.eks. ell særlige beskrive vilkår en for fast udførsel, dagløns specielle procent. kundeønsk ell beskrive en fast dagløns procent. Aftal Aftal man en fast dagløn, det vigtigt at præcis hvad den indehold. pr Aleks Nye Falkenbg arbejdsmiljørepræsentant Kirk Kapital L&H Rørbyg, Fredicia Billund Rådhus Jorden Rundt man en fast dagløn, det vigtigt at præcis hvad Aleks Falkenbg Sundparken, renoving af bolig Hybenvej den Kopib indehold. udleves af arbejdsgiv. I den notes alle Dennis Kristensen L&H Rørbyg, Glenco Fredicia A/S, pr. Esbjg krav aftal om ekstra betaling akkorden, uanset om det udleves drej sig af om arbejdsgiv. tim ell beløb. I den notes alle pr Kopib Dennis Kristensen Ny lidsmand krav Kopisedl aftal skal om afleves ekstra hv betaling uge! akkorden, uanset Kenneth Pors Glenco Byens A/S, Esbjg & Blik pr skole Aps, pr 22/ om det drej sig om tim ell beløb. Odense pr Hold styr på timeforbruget. Kenneth Pors Kopisedl Skurb fås skal hos afleves os ell hv hentes uge! i Excel-vsion på Kredsen ønsk j alle lykke 20/ Byens & Blik Aps, Odense pr. valget Hold styr på timeforbruget. Skurb fås hos os ell hentes i Excel-vsion på Du bliv budt en slump akkord (fast pris) Kredsen ønsk j alle lykke valget Det kan være meget svært at gennemskue en fast pris, da man jo ofte kun har kort tid det. Du Er bliv du ufaren budt ell en slump projektet akkord komplicet, (fast pris) kan det Det kun kan frarådes. være meget svært at gennemskue en fast pris, Hjælp!! Hjælp!! da Grundlæggende man jo ofte kun har det kort samme tid fremgangsmåde det. som Hjælp os at holde vores database opdatet. Er et du almindeligt ufaren akkordforhold, ell projektet d komplicet, d et par punkt hvor frarådes. du skal være særligt opmærksom. telefonnumm Husk at dele ell adresse. kredsen når du får nyt arbejde, nyt kan det Husk Hjælp at dele os kredsen at holde når vores du får database nyt arbejde, opdatet. nyt kun Grundlæggende Akkordaftalen skal det forelægge samme uanset fremgangsmåde om d som tale et For telefonnumm at vi kan yde den ell bedst adresse. mulige svice, det almindeligt om opmåling, akkordforhold, slump ell d timelønsaftale, d et par da punkt den vigtigt For at at vores vi kan database yde den hele bedst tiden mulige opdatet. svice, det vigtigt sikr dig arbejde ind projektet afsluttet. Du kan hvor du skal være særligt opmærksom. at vores evt. sende database os en hele mail tiden ændring opdatet. på: Akkordaftalen skal forelægge uanset om d tale om Du kan evt. sende os en mail ændring på: Mange tak opmåling, slump ell timelønsaftale, da den sikr dig arbejde ind projektet afsluttet. Mange tak Vi bring h et lille udp tet ell start op i nær branchen at vi går en V/ Nyborgvej, Odense V/Odense Stadion Kr. Phillipsens Vej, Søndmarksvej, Holmbjggårdsvej V/ Lystbådehavnen Jesp Tri Arvad - Syddansk Erhvv Ny arbejdsmiljørepræsentante Michael Bo Egesborg - Nordisk Klima p Kredsen ønsk lykke valget

7 7 Lønforhandling 2014 Lønforhandling 2014 G-1 G-1 afholdes den den januar januar 30. januar 30. januar (uge 5). (uge G-1 G-2 5). afholdes den den marts januar den januar marts 2015 (uge (uge 10). Eft Lønforhandling hvad vi har fåret ind 2014 Eft hvad vi har fåret ind 5). G-2 afholdes den 2. marts den 6. marts 2015 (uge Eft af hvad bagemelding, vi har fåret (det ind For melding ydlige information, henvendelse G-2 10). afholdes den 2. marts den 6. marts 2015 (uge af af bagemelding, desværre ikke så (det (det mange) i kredsen. 10). desværre s desværre det ikke ud ikke så så at mange) mange) været det s ud det lidt ud me at d at gang d har i løn- For se melding i kredsen. ydlige information, henvendel- d har For melding ydlige information, henvendel- s været har forhandlingne været lidt me lidt me gang gang i i lønforhandlingne forsigtigt skøn i vis år. at Et den gennemsnitlige stigning år. Et se i kredsen. Pas på hinanden i lønforhandlingne i år. Som i måske Pas allede på ved, hinanden står det ikke alt for godt forsigtigt ligg skøn på ca. vis 3 at den pr. time. gennemsnitlige Fle sted stigning har man Et forsigtigt skøn vis at den gennemsnitlige stigning Som sikkheden, i Pas måske allede på rundt hinanden på ved, byggepladsne. står det ikke alt for faget godt ligg lavet på 3-årige ca. 3 aftal, pr. time. niveauet Fle sted for hele har pioden man ligg på ca. 3 pr. time. Fle sted har man lavet Som desværre i måske sikkheden, allede en af branch ved, rundt står på hv det byggepladsne. ikke d sk alt for flest godt ulykk faget lavet årige Hvis aftal, disse tal hold niveauet stik, for tyd hele pioden det på at vi 3-årige aftal, niveauet for hele pioden 8-9 pr. sikkheden, ansat. desværre rundt en af på de byggepladsne. branch hv d sk 8-9 sikr Hvis reallønnen, disse tal men hold at stik, d tyd desværre det på ikke at bliv vi faget flest ulykk desværre pr. en ansat. af de branch hv d sk sikr Hvis halet disse reallønnen, ind tal på hold eftslæbet men stik, at tyd i forhold det desværre på at vi resten sikr ikke af reallønnen, Og ind men det på at eftslæbet d ærgligt, desværre i da forhold ikke beskæftigelsessituationen, bliv halet ind på eft- skadetype bliv landet. Pludselige løfte-/vrid skad den mest almindelige flest ulykk pr. ansat. halet Pludselige inden løfte-/vrid for vores skad branche. den mest almindelige resten af landet. Og slæbet på det nær i forhold Søndjylland, ærgligt, resten da beskæftigelsessituationen, af landet. meget Og gunstig. Pludselige skadetype løfte-/vrid inden for skad vores branche. den mest almindelige det ærgligt, Langt de fleste af disse uheld kunne være undgået hvis på da nær beskæftigelsessituationen, Søndjylland, meget på gunstig. skadetype nær Søndjylland, man Langt havde de inden brugt fleste for de af vores hjælpemidl disse branche. uheld kunne som på være markedet. undgået Hvis i ikke har afsluttet lønforhandlingne i jes Langt hvis de man fleste havde af disse brugt uheld de hjælpemidl kunne være undgået som på Hvis meget firma, i ikke gunstig. har i meget afsluttet velkomne lønforhandlingne at kontakte kredsen i jes for Faldulykk har vi så rigtig mange af. H det ikke hvis markedet. man havde brugt de hjælpemidl som på firma, Hvis ydlige i ikke i meget har oplysning afsluttet velkomne lønforhandlingne om at de kontakte resultat kredsen i jes vi har firma, for fået markedet. kun nedstyrtning d problemet, men så fald på ydlige ind. i meget oplysning velkomne om at kontakte de resultat kredsen vi har for ydlige oplysning om de resultat vi har fået ind. Sårskad ligg så højt på listen ov ulykk i fået Faldulykk har vi så rigtig mange af. H det vandret niveau giv mange skad. ind. Mangl bagemelding Faldulykk ikke kun har nedstyrtning vi så rigtig d mange problemet, af. H men det så Mangl Som nævnt bagemelding har vi kun fået få bagemelding om ikke fald kun på nedstyrtning vandret niveau d giv problemet, mange skad. men så Mangl bagemelding branchen. H knækbladskniven en af de store synde. Ud af lommen den, den kun at åbne Som lønforhandling nævnt har vi kun i kredsen, fået få bagemelding så vi vil meget om gne fald Sårskad på vandret ligg niveau så giv højt mange på skad. listen ov ulykk i Som nævnt har vi kun fået få bagemelding om lønforhandling har hvorledes en positiv i det kredsen, historie gået så at vi fortælle. i vil dit meget firma, gne især høre hvis hvor- du papkass store branchen. synde.. H Ud af lommen knækbladskniven den, den af de kun lønforhandling høre hvorledes i kredsen, det gået så i vi dit vil firma, meget især gne hvis du Sårskad branchen. ligg så H højt knækbladskniven på listen ov ulykk en af i de høre har ledes en positiv det gået historie i dit at firma, fortælle. især hvis du har en positiv store Mest at synde. åbne udsatte papkass Ud af lommen. den, den kun historie at fortælle. at Det åbne Mest har papkass udsatte vist sig at. de nyeste i faget så dem som Grundkurs for lidsfolk Mest oftest Det udsatte har involvet vist sig at i de en arbejdsulykke. nyeste i faget så Dvs. lærlinge dem som Grundkurs Hvis du ønsk at blive for kle, lidsfolk samtidig have et Det nyudlærte. oftest har vist sig involvet at de nyeste i en arbejdsulykke. i faget så Dvs. dem lærlinge som Hvis par du Grundkurs spændene ønsk at blive ug kle, for dine lidsfolk samtidig kollega have fra et hele oftest Dfor nyudlærte. involvet har man beslutte, i en arbejdsulykke. markant at øge Dvs. fokus lærlinge på arbejdsmiljø nyudlærte. Dfor har på man de tekniske beslutte, skol. markant Bygge- at øge anlægsom- fokus på par Hvis landet. spændene du ønsk Så kunne at ug blive vores kle, G-kurs dine kollega samtidig være et have fra rigtigt hele et par godt landet. spændene bud Så kunne dig. ug vores dine G-kurs kollega være fra et hele rigtigt landet. godt Så Dfor rådet arbejdsmiljø har (BAR-BA) man på har beslutte, de ansat tekniske 2 markant konsulent skol. at øge som Bygge- fokus de næst på anlægsområdet skal hjælpe på de uddannelsesstedne (BAR-BA) tekniske skol. har ansat Bygge- 2 at konsulent 2 bud kunne dig. vores G-kurs være et rigtigt godt bud dig. arbejdsmiljø år Som du kan kursne meget efttragtede, så gøre anlægsområdet næst Som Som du du kan se kursne meget efttragtede, så så det forskel. (BAR-BA) 2 år skal har hjælpe ansat uddannelsesstedne det gæld om at være hurtigt ude. Kursne åbne gæld for om alle om at være ordinære at være hurtigt hurtigt lemm ude. ude. Kursne Kursne af Blik- åbne for åb- Rørar- alle Godt arbejdsmiljø skal bygge på en grundlæggende vi- 2 konsulent som de næst at gøre 2 år en skal forskel. hjælpe uddannelsesstedne det at gøre en forskel. ne ordinære bejdforbundet, alle lemm ordinære lemm af de Blik- holdes Rørarbejdforbundet, af på Blik- Metalskolen Rørarbejdforbundet, i Jørlunde holdes Godt arbejdsmiljø skal bygge på en grundlæggende den opmærksomhed hos os alle. God arbejds-lyst. på Nordsjælland. på Metalskolen de holdes i Jørlunde på Metalskolen på Nordsjælland. i Jørlunde på Nordsjælland. viden lyst. opmærksomhed hos os alle. God arbejds- Jim L. Fælles for for alle alle kurs kurs : : lyst. Jim L. Godt viden arbejdsmiljø opmærksomhed skal bygge på hos en os grundlæggende alle. God arbejds- Jim L. Fælles Bredt for Bredt alle kurs landsdækkende : faringsudveksling net værk Bredt netværk landsdækkende faringsudveksling Fortsat fald i i ledigheden ledigheden Mød netværk Mød forbundets forbundets daglige daglige ledelse ledelse kredsene kredsene Fortsat fald For i ledigheden et år siden skrev jeg i bladet Psonlig Mød For et år siden skrev jeg i bladet faglig forbundets udvikling daglige af deltagne ledelse kredsene at arbejdsløshedskurve på vej på arbejdsløshedskurve ned, vej ned, det det har har da da hel- For at et kredsens år siden skrev arbejdsløshedskurve Psonlig faglig udvikling af deltagne jeg i bladet Forståelse, respekt accept af menneskets forskel at kredsens Psonlig Forståelse, faglig respekt udvikling accept af deltagne af menneskets lighed på heldigvis vej ned, så så vist det vist sig har sig at da holde at holde hel-stikdigvis skønt stik, så skønt kurven vist kurven sig godt at holde godt måtte måtte stik, være Forståelse, forskellighed respekt accept af menneskets Tilladt at dumme sig, h kost det ikke net at forskellighed Tilladt at dumme sig, h kost det ikke net lære skønt lidt Tilladt at dumme sig, h kost det ikke net være kurven me lidt stejl me godt nedad. stejl måtte nedad. være at lære lidt me at lære I uge I stejl nedad. var d fuld- fuldtidsledige i i var kredsen, d 102 fuld- samme N.B. N.B. I uge N.B. Forbundet betal ophold rejseudgift billigste offentlige betal transportmiddel. ophold rejseudgift Arbejdstab, billig- fie- Forbundet betal ophold rejseudgift billigste offentlige offentlige transportmiddel. Arbejdstab, Arbejdstab, fie- fie- SH- uge uge i 2014 i 2014 var var tallet tallet tidsledige 59, 59, svarende svarende i kredsen, en ledighed en ledighed samme på 4,1 på Forbundet ste uge %, 4,1 i 2014 %, et fald var et i tallet ledigheden fald i 59, ledigheden svarende det sidste det sidste år en på ledighed 58 år % på 58 på % SH-betaling udbetales eft gældende regl. 4,1 %, et fald i ledigheden det sidste år på 58 % SH-betaling udbetales eft eft gældende gældende regl. regl. Desværre ledigheden lidt ulige lidt ulige fordelt fordelt 8 % i Søn- 8 % i G-1 afholdes den 1. septemb 5. septemb G-1 afholdes den 1. septemb 5. septemb 2014 Desværre Søndjylland ledigheden knap 3 knap % i lidt Trekantsområdet. 3 ulige % i Trekantsområdet. fordelt D 8 % d i D G afholdes (uge 36) den venteliste. 1. septemb 5. septemb (uge 36) venteliste. Søndjylland ingen d tvivl ingen om, tvivl at knap for om, hele 3 % at kredsen for i Trekantsområdet. hele kredsen tendensen tendensen at D det 2014 G-2 (uge afholdes 36) venteliste. den 29. septemb 3. oktob 2014 G-2 G-2 afholdes afholdes den den 29. septemb septemb oktob oktob (uge går d den ingen at det rigtige tvivl går den vej om, rigtige at beskæftigelsen. for hele vej kredsen beskæftigelsen. tendensen at det går den rigtige vej beskæftigelsen. A. D. (uge 40) venteliste. (uge 40) 40) venteliste. venteliste. A. D. A. D.

8 8 Nyt fra Afdelingne Nyt fra afdelingne Nyt fra Afdelingne Så det igen Nyt ved at være fra tid Afdelingne for vores årlige fiskekonkurrence. Så Da dette igen sidste ved at blad være før tid for fien, vores vil årlige vi allede fiskekonkurrence. nu gne reklame Tidspunktet for Tidspunktet vores lørdag lørdag årlige d. 27. fiskekonkurrence d. 27. septemb septemb 2014 kl som 2014 ved arranget kl Rødekro Fiskesø, af ved de Rødekro sydjyske Østmarkvej afdeling. Fiskesø, Østmarkvej 3 Rødekro. H har 3 Rødekro. H har vi foreningssøn r. 5 for os selv. Tidspunktet vi foreningssøn lørdag r. 5 d. for 28. os septemb selv kl ved Rødekro Kørselsvejledning Fiskesø, Østmarkvej kan rekvires 3, Rødekro. på kredskontoret. H har vi foreningssø kan rekvires på kredskontoret. Kørselsvejledning Så det nr. igen 5 for ved os at selv. være tid for vores årlige fiskekon- Kørselsvejledning kurrence. Konkurrencen start kl. kan kl. rekvires slutt slutt kl. på kredskontoret. kl. For de som For ønsk de som det, vil d være mulighed for at fiske vide kl Konkurrencen Tidspunktet ønsk det, vil d start lørdag være kl. d. mulighed septemb for at fiske slutt kl vide kl. For kl de som ønsk ved Prisen Rødekro 50,00 50,00 det, vil Fiskesø, for lemm for d være Østmarkvej lemm børn mulighed for 3 at Rødekro. børn børnebørn børnebørn fiske vide H fra har fra år kl Børn vi 20 foreningssøn år. op Børn 12 år op komm r for år gratis os komm selv.. gratis. Prisen Kørselsvejledning Det så 50,00 muligt kan for at lemm rekvires invite en på ven/kollega kredskontoret. børn børnebørn for en fra pris 12 af - Det 20 så muligt at invite en ven/kollega for en pris af 100,-. 100,- år.. Børn Samme op 12 pris år komm gældende gratis for. børn ov 20 år. Samme pris gældende for børn ov 20 år. Det Konkurrencen så start muligt kl. at invite slutt en kl. ven/kollega For de som for en pris af Med 100,- ønsk Med i prisen i. det, prisen Samme vil sv d sv være pris vores mulighed vores grillmest gældende for grillmest at fiske Finn for vide Nordbag Prisen Nordbag Finn børn ov kl år. Med grillpøls 50,00 grillpøls i prisen sv brød for lemm ad libitum brød ad vores grillmest middagen. libitum børn børnebørn middagen. år. Børn som Øl fra sædvanlig vand kan Øl op naturligvis 12 vand år komm kan grillpøls købes naturligvis gratis. på brød stedet ad købes libitum meget på Det rimelige stedet så middagen. pris. meget muligt rimelige at invite pris. en ven/kollega for en pris af 100,-. Samme Øl pris vand gældende kan købes for børn på ov stedet 20 år. meget Med Præmi: i prisen rimelige sv pris. vores grillmest Finn D Nordbag D præmi præmi grillpøls de de som brød som fang ad fang libitum de 3 største de middagen. 3 største fisk. Præmi: De fisk. på De Øl hhv. på vand 600 hhv. kan, naturligvis, 400 købes 200 på 200 D stedet Vinden præmi meget af vores rimelige vandrepokal de pris. som fang den 3 af største vores lemm, som Vinden af vores vandrepokal den af vores lemm, som fang den største fisk. fisk. Præmi: fang De den på største hhv. fisk. 600, Vinden af vores vandrepokal D præmi den som af fang vores de lemm, 3 største som fang den største Konkurrencegl: fisk. Konkurrence De på hhv. 600 regl:, Vinden 1. D af vores må vandrepokal kun fiskes den én af stang vores lemm, pr. deltag. som 1. D må kun fiskes én stang pr. deltag. Konkurrencegl: fang 2. den Alle største fisk fisk. indvejes uanset størrelse. 2. Alle indvejes uanset størrelse. Konkurrence 3. For fisk 1. D må kun regl: ens vægt, det den korteste som vind. fiskes én stang pr. deltag. 3. For fisk ens vægt, det den korteste som vind Alle D Fisk fisk må som kun indvejes fiskes skal i betragtning uanset én stang størrelse. pr. deltag præmie, skal være Alle 3. For Fisk kret fisk fisk som indvejes foran skal ens i betragtning gællne. uanset størrelse. vægt, det den præmie, korteste skal som være vind. kret For 4. foran Badning fisk gællne. i ens søen vægt, betyd det bortvisning. den korteste som vind. 4. Fisk som skal skal i betragtning i betragtning præmie, præmie, skal være skal være kret kret Badning foran foran i søen gællne. betyd bortvisning. 5. Tilmelding: Gne Badning nu så du i i søen ikke betyd glemm bortvisning. det! Tilmelding kan ske på kredskontoret, vi skal have din melding senest fredag d. 19. sep- Tilmelding: Tilmelding nu: Gne temb. nu så Betaling du ikke nu: find glemm sted det! kontant Tilmelding ved kan fiskesøen. på kredskontoret, Vores må Gne Du nu venn så meget vi du skal ikke fra have gne de glemm fynske din melding melde det! afdeling Tilmelding senest dig fredag allede kan naturligvis ske d. 19. på nu, kredskontoret, septemb. velkomne så du ikke at glemm deltage vi skal Betaling have det. din find Vi melding sted kontant skal have senest ved din fredag fiskesøen. melding d. 19. septemb. senest fredag Betaling d. 20. find Vores septemb. sted venn kontant fra de Betaling ved fynske fiskesøen. afdeling naturligvis velkomne at deltage find sted kontant ved fiskesøen. Vores Vi venn håb fra at de rigtig fynske mange afdeling vore naturligvis håb lemm velkomne at rigtig benytt mange at deltage af sig vore af - dette bud - Vores venn fra de fynske afdeling Vi naturligvis lemm velkomne at deltage Vi håb en benytt hyggelig sig at rigtig mange lørdag. af dette bud af vore lemm en hyggelig lørdag. Hvis benytt du har sig problem af dette bud transport, en hyggelig Vel mødt så kontakt lørdag. din afdeling Vel Aktivitetsudvalget ell mødt kredsen. Hvis Sydjylland d behov, vil Aktivitetsudvalget d blive forsøgt Vel Sydjylland mødt at arrange fællestransport. Aktivitetsudvalget Sydjylland Vel mødt Aktivitetsudvalget Sydjylland Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Formand: Torben Nielsen HB-lem Tlf. privat Odense Syd/vest afdeling: Fyns afdeling: Kontortid: Se 1. kredskontoret mandag i måneden Formand: kl. Afdelingne: Torben Nielsen HB lem Priorensgade 12 A, Tlf. Fåborg privat. Tlf ****************************** E mail: Odense Formand: afdeling: Pet Kristiansen Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Kontortid: Syd/Vest Tlf. privat: Se Formand: kredskontoret Fyns afdeling: Torben Nielsen HB-lem Formand: Torben Nielsen HB-lem Tlf. Kontortid: Svendborg privat afdeling: mandag 45 i måneden kl. Tlf. privat v/3f Priorensgade 12A, Kontortid: Hv torsdag i Fåborg, Vestgade tlf , Svendborg Syd/vest Fyns afdeling: Syd/vest Formand: Fyns afdeling: Kl Pet Kristiansen Tlf Kontortid: 1. mandag Kontortid: 1. mandag i måneden Tlf. privat: i måneden kl kl. Priorensgade Formand: Frank 12 A, Clausen, Fåborg Tlf Priorensgade 48 Svendborg Tlf. 77 privat: afdeling: A, Fåborg Formand: Pet Kristiansen Tlf Formand: Kontortid: Pet Hv Kristiansen torsdag i Tlf. privat: Skorstensfejnes 17 Tlf. Vestgade Søndjylland/Fyns privat: , Svendborg afdeling: Svendborg afdeling: Kl Tlf Kontortid: Hv torsdag Svendborg Formand: Formand: i afdeling: Johannes Rennebg Frank Clausen, Vestgade 120, 5700 Kontortid: Rådyrløkken Svendborg Hv torsdag 169, 5210 i Odense NV Tlf. privat: Kl Vestgade Tlf. 62 privat , Svendborg 40. Formand: Frank Clausen, Kl Tlf Skorstensfejnes Tlf. privat: Formand: 22 Frank Clausen Tlf. Søndjylland/Fyns Horsens privat: 62 afdeling: afdeling: Skorstensfejnes Formand: Kontor: Robt Johannes Holmsvej Rennebg 1, Horsens Søndjylland/Fyns Skorstensfejnes Rådyrløkken afdeling: 169, 5210 Odense NV Formand: Johannes Søndjylland/Fyns Kontortid Rennebg torsdag afdeling: i lige ug fra Formand: Tlf. privat. Johannes Rennebg 40. Rådyrløkken 169, Odense NV Tlf. privat Rådyrløkken E mail: Formand: Christian 5210 Odense V Preisl NV Tlf. privat Horsens Tlf. privat: afdeling: Horsens afdeling: Kontor: Vejle afdeling: Robt Holmsvej 1, Horsens Kontor: Robt Holmsvej Horsens 1, afdeling: Horsens Bent V. Andsen. Kontortid torsdag Kontor: i Formand: lige ug Kontortid Robt fra Kaj Hansen torsdag Holmsvej fra 1, Horsens Kontortid: Tlf. privat: Torsdag i lige ug fra Formand: Christian Formand: Tlf. V Preisl privat: Christian V. Freisl 06 Tlf. privat: Tlf. 62 privat: Vejle Fredicia/Middelfart afdeling: afdeling: Vejle afdeling: Vejle Formand: afdeling: Kaj Erik Hansen Kofod Formand: Kaj Hansen Formand: Tlf. Kaj 61 Hansen Tlf. privat: Tlf. Tlf. 60 privat: E mail: privat: Fredicia/Middelfart Fredicia/Middelfart Kolding afdeling: afdeling: afdeling: Fredicia/Middelfart afdeling: Formand: Erik Kofod Formand: Erik Kofod Formand: Kontortid: Erik Kofod Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. Tlf. privat: Tlf. Tlf. 92 privat: privat: onsdag i måneden fra E mail: Formand: Nicolai Frediksen Kolding afdeling: Kolding Tlf afdeling: Kontortid: Stigårdsvej Kontortid: 1, 6000 Kolding. 1. onsdag i måneden fra Stigårdsvej , , Kolding Kolding. Formand: Nicolai 1. Frediksen 1. onsdag onsdag i måneden i måneden fra fra Formand: Esbjg Nicolai afdeling: Frediksen Tlf Tlf. Formand: Kontortid: privat: 99 Nicolai 55 Fredensgade Frediksen 1, 6705 Esbjg Tlf. Ø, man , , tlf Esbjg afdeling: E mail: Formand: Morten Frøsig Kontortid: Fredensgade Esbjg afdeling: Kontortid: Esbjg Tlf. privat: 1, 6705 Fredensgade afdeling: 26 Esbjg Ø, man , 16, tlf , 6705 Esbjg Ø, mandag Kontortid: Formand: Morten Frøsig Fredensgade 1, 6705 Esbjg Tlf. privat: Tlf Ø, mandag , torsdag Formand: Aabenraa/Hadslev 62 Morten Frøsig Afdeling: Tlf Kontor: privat: Tlf. 26 H.P Hanssens Gade 21, st. Aabenraa/Hadslev Formand: Aabenraa Afdeling: Morten (hos 3F) Frøsig Kontor: H.P. Hanssens Tlf. Kontortid privat: Gade ulige 2621, 74 ug st onsdag Aabenraa (hos 3F) Aabenraa/Hadslev E mail: afdeling: Kontor: Formand: H.P.Hanssens Allan Petsen Kontortid ulige ug onsdag Gade 21, st. Formand: Allan Petsen 6200 Aabenraa/Hadslev Tlf. Aabenraa. privat: 61 (hos F) 53 Afdeling: Tlf. privat: Kontortid: ulige ug onsd Kontor: 53 H.P. Hanssens Gade 21, st. Formand: Allan Petsen Tlf. Aabenraa Søndborg privat: 61 (hos afdeling: 3F) 53 Søndborg afdeling: Kontortid Formand: ulige Jacob ug P. Nielsen onsdag Formand: Jacob P. Formand: Nielsen Tlf. privat: Allan Petsen Tlf. privat: Søndborg Tlf. 19 privat: 61 afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. E mail: privat: Søndborg afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. privat: E mail:

9 9 Blik & Rør Odense afdeling indbyd alle d var lem af den gamle Kreds Fyn : Blik Blik & Blik Rør Rør Odense & Rør Odense Odense afdeling afdeling afdeling indbyd indbyd alle d alle alle d d var Blik lem & Rør var var lem lem af Odense den af den af gamle afdeling den Kreds indbyd gamle gamle Fyn Kreds Kreds : alle d Fyn Fyn : : var lem af den gamle Kreds Fyn : Familiedag i Familiedag i Løveparken Familiedag i Løveparken Givskud Løveparken Zoo Givskud Givskud Zoo Zoo Zoo Familiedag i Løveparken Givskud Zoo Løveparkvej 3 Givskud 7323 Give Løveparkvej Løveparkvej 3 Givskud 3 Givskud Give Give Løveparkvej Søndag 3 Givskud den 7323 Løveparkvej 19. Give 3 august Givskud Give Søndag den 31. august 2014 Søndag Søndag den den den august august august Arrangementet for lemm des hjemmeboende børn Prram: børn Arrangementet for lemm for lemm des des hjemmeboende børn børn Arrangementet Kl for Prram: lemm Prram: des hjemmeboende børn Givskud Prram: Prram: Zoo åbn. Kl Kl Kl Kl. Givskud Givskud Zoo åbn. Zoo åbn. Vi mødes Givskud ved grillen. Zoo åbn. Kl Kl Vi mødes Vi mødes ved grillen. ved grillen. Vi mødes ved grillen. (Ved P3) Kl Kl Vi mødes ved grillen. Kl P4) (Ved P3) (Ved P3) Givskud (Ved Zoo P3) lukk. Kl Kl Givskud Zoo lukk. Blik & Rør betal indgangen Kl. Givskud vært ved pøls fra grillen. Du skal selv bringe/købe drikkevar Givskud m.v. Zoo lukk. Zoo lukk. Givskud Zoo lukk. Blik & Rør betal indgangen vært ved pøls fra grillen. Du skal selv bringe/købe drikkevar m.v. Tilmelding: Blik Blik Rør & betal Rør betal indgangen indgangen vært vært ved pøls ved pøls fra grillen. fra grillen. Du Du Ring Blik Tilmelding: skal Kredskontoret & skal selv Rør selv betal bringe/købe tlf. 36 indgangen drikkevar ell indsend drikkevar vært denne m.v. ved melding m.v. pøls Blik fra & grillen. Rør, Du Cikorievej Ring skal 3, selv Kredskontoret 5220 bringe/købe Odense tlf. SØ senest onsdag ell drikkevar indsend den denne 1. august m.v. melding Blik & Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ senest Tilmelding: Tilmelding: torsdag den 21. august Tilmelding: Når Ring vi har Ring modtaget Kredskontoret Kredskontoret din melding tlf. 36 tlf. 38 vil du få 35 sendt ell 50 indsend ell billett indsend denne Givskud denne melding melding Zoo. Blik & Blik Rør, & Rør, Ring Når Cikorievej vi har Cikorievej Kredskontoret modtaget 3, 5220 din 3, Odense 5220 tlf. melding Odense SØ vil du senest få SØ 35 sendt senest 50 onsdag ell billett onsdag indsend den Givskud 1. den august denne 1. Zoo. august melding Blik & Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ senest onsdag den 1. august Når vi Når har vi modtaget Eft har meldingsdatoen modtaget melding melding d. 21. august vil du vil få du du sendt få få sendt billett billett Givskud Givskud Zoo. Givskud Zoo. Zoo. Tilmelding Når vi familiedagen har modtaget i Givskud din melding Zoo vil du få sendt billett Givskud Zoo Navn: Tilmelding Tilmelding familiedagen familiedagen i Givskud i Givskud Zoo Zoo Adresse Tilmelding familiedagen i Givskud i Givskud Zoo Zoo Navn: Navn: Post Navn: nr.: By: Antal: Adresse Voksne: Adresse (max 2)... Børn ov 12 år: Børn 3-11 år Børn und 3 år: Post nr.: nr.: Post nr.: By: By: Post nr.: By: Antal: Antal: Voksne: (max Voksne: (max 2)... Børn 2)... (max ov 2)... Børn 12 år: ov Børn... Børn 12 ov år: år år:... Børn Børn und år år:... år Børn... und Børn und 3 år: 3 år: Antal: Voksne: (max 2)... Børn ov 12 år:... Børn 3-11 år... Børn und 3 år:

10 Formandsskifte Formandsskifte På genalforsamlingen i Horsens Afdeling d. På 20. genalforsamlingen marts blev d valgt i Horsens ny formand. Afdeling d. 20. marts blev Bent d V. valgt Andsen ny formand. valgte at sige stop eft me Bent V. Andsen Formandsskifte end 20 år som valgte formand at sige stop i afdelingen, eft me end da 20 han år som formand På genalforsamlingen i afdelingen, da han i Horsens bliv folkepensionist Afdeling d. bliv På 20. genalforsamlingen folkepensionist marts blev d valgt septemb. i ny Horsens formand. Afdeling d. Bent septemb. 20. Bent marts har V. i blev gennem Andsen valgt årene valgte ny at formand. lagt sige et stop stort eft stykke me Bent arbejde Bent har end V. i gennem 20 Horsens Andsen år som årene Afdeling, valgte formand lagt at et sige men i stort afdelingen, stop stykke fleste eft arbejde da me kend Horsens end ham bliv 20 Afdeling, nok år folkepensionist som men formand opmål de fleste septemb. i i kend afdelingen, næsten ham 25 nok da år som han fra han i 1986 opmål bliv Bent folkepensionist i næsten har i Først gennem 25 år i den fra årene septemb gamle lagt Kreds et stort Først 4, stykke sene gamle Bent i Kreds arbejde har Sydjylland 4, i i sene gennem Horsens i Kreds Afdeling, årene sidst Sydjylland lagt men i et de stort fleste sidst stykke i ken- den i den den nye arbejde kreds nye d hvor ham kreds i Horsens han nok hvor stoppede som Afdeling, han opmål som stoppedbed som ham konsulent nok som opmål i septem- i næsten 25 år fra men konsulent i næsten de fleste i 25 septem- år ken- fra Først i den gamle Kreds 4, sene i Kreds Sydjylland sidst i b Ny 1986 formand den nye i Horsens Først kreds hvor Afdeling i den gamle han stoppede V. Preisl, blev Kreds 4, sene i Kreds Christian Sydjylland som konsulent Christian i sidst septemb ér ansat i Ny den formand nye kreds i Horsens hvor han Afdeling stoppede Christian som konsulent V. Preisl, i septem- Chri- som blev i Heat-ON i Horsens. stian Vi vil gne Ny formand ansat sige Bent som i Horsens tak for det Afdeling ér mangeårige blev samarbejde, i Christian Horsens. V. Preisl, byde velkom- Chrib i Heat-ON men Ny stian formand Christian ansat i Horsens som som allede Afdeling har ér i deltaget Vi blev vil Heat-ON gne Christian i fle sige af i Horsens. kredsen V. Preisl, Bent mød, tak Christian mangeårige repræsent for så det ansat Vi vil gne samarbejde, sige Horsens som Bent Afdeling ér tak for i byde velkommen Heat-ON på kongressen det Christian mangeårige i Horsens. i novemb. som samarbejde, allede har byde deltaget velkom-men kredsen gne Christian sige mød, Bent som tak allede så for repræsent har deltaget i fle Vi vil af A. D Horsens det fle mangeårige Afdeling af kredsen på samarbejde, mød, kongressen så i novemb. byde repræsent velkommen Horsens Christian Afdeling som på kongressen allede har i novemb. deltaget A. D. i A. D. fle af kredsen mød, så repræsent Horsens Afdeling på kongressen i novemb. A. D. Et ægtepar fik sig lidt af et problem, da den korpulente fik frue fik sig Et ægtepar Et ægtepar sig en lidt dag lidt af skulle af et et problem, på problem, toilettet. da da den Da den korpulente hun korpulente frue rejse en sig dag fra toilettet skulle på fik vakummet toilettet. Da hende hun skulle at sidde skulle frue en rejse dag sig skulle på toilettet. Da hun skulle rejse sig fra toilettet temmelig fra toilettet fast. fik vakummet hende at sidde fik Et vakummet ægtepar hende fik sig lidt at af sidde et problem, temmelig da fast. den korpulente frue en gode dag råd skulle dyre. på Manden toilettet. ringede Da hun en skulle blik- Nu rejse var var kenslag, temmelig Nu var fast. gode gode sig fra råd råd toilettet d dyre. dyre. lovede Manden fik Manden vakummet at komme ringede ringede hurtigst hende muligt. blikkenslag, at blikkenslag, temmelig sidde d lovede For ikke at d fast. komme at lovede blikkenslagen hurtigst at komme muligt. skulle hurtigst føle sig muligt. pinligt børt, placede manden sin bowlhat ov konens For Nu ikke var missekat, at gode blikkenslagen råd dyre. Manden da det ringede på skulle ringede døren. føle sig pinligt en blikkenslag, ikke at placede blikkenslagen d lovede manden at skulle komme sin føle bowlhat hurtigst sig pinligt ov muligt. børt, konens pla- For børt, Da blikkenslagen var kommet ind på toilettet cede missekat, For manden sin bowlhat ov konens missekat, da det spurgte ikke da at det manden blikkenslagen ringede på døren. bekymret, skulle om han føle kunne sig klare pinligt det ringede Da børt, blikkenslagen d på problem placede døren. manden var konen. kommet sin bowlhat ind på toilettet ov konens spurgte missekat, Ja manden da det snildt, din bekymret, ringede på kone ikke om døren. net han problem. kunne klare Det det Da d Da blikkenslagen problem blikkenslagen straks vanskelige konen. var var kommet kommet ham ind d, ind på sagde på toilettet toilettet han spurgte pegede bekymret, manden på bowlhatten. bekymret, om han kunne om han klare kunne det d klare problem det manden spurgte Ja snildt, konen. din kone ikke net problem. Det d problem konen. straks vanskelige ham d, sagde han pegede Ja snildt, Ja snildt, på bowlhatten. din kone ikke net problem. Det straks vanskelige din kone ikke net ham d, problem. sagde Det han straks pegede på bowlhatten. ham d, sagde han pegede på bow- vanskelige lhatten. Blik & RørUngdom Blik & Rør Ungdom Nye sats for lærlinge Mindstebetalingen Blik RørUngdom Blik & RørUngdom for elev uddannelsesaftale Nye inden sats for specialne for lærlinge ', Nye sats for lærlinge Nye engispecialist, sats for lærlinge blikkenslag Mindstebetalingen samt venationsteknik for for elev udgør uddannelsesaftale Mindstebetalingen 2014: inden for inden specialne for specialne for, elev - ', engispecialist, uddannel- - uddannelsesaftale pr. 1. marts sesaftale 1. engispecialist, læreår blikkenslag inden pr. time: for specialne samt venationsteknik blikkenslag 60,60 ', - udgør samt 2. pr. læreår engispecialist, 1. venationsteknik marts pr. 2014: time: udgør 69,85 blikkenslag pr. 1. marts 2014: samt læreår venationsteknik pr. pr. time: time: 60,60 udgør 88,05 pr. 1. marts : læreår pr. time: 60, læreår pr. pr. time: time: 69,85 100, læreår læreår pr. pr. time: time: 69,85 60, pr. 2. Mindstebetalingen læreår læreår pr. pr. time: time: for 88,05 elev 69,85 uddannelsesaftale læreår pr. inden time: for specialet 88,05 rustfast indu læreår pr. time: 100,20 3. Mindstebetalingen 4. strimontør læreår pr. time: udgør: for elev 100,20 uddannelsesaftale 1. Mindstebetalingen læreår inden pr. time: for specialet for elev rustfast 64,20 uddannelsesaftale indu- strimontør Mindstebetalingen inden for specialet udgør: rustfast for elev indu-strimontør uddannelsesaftale 2. læreår pr. time: 72,80 udgør: læreår pr. inden time: for specialet 64,20 rustfast industrimontør 3. læreår pr. time: 78, læreår pr. pr. time: udgør: time: 72,80 72, læreår læreår pr. pr. pr. time: time: 78,20 64,20 90, Ov 3. læreår læreår 4. pr. læreår pr. pr. time: time: pr. time: 78,20 90,45 72,80 110,75 Ov læreår 4. læreår pr. time: pr. time: 110,75 90,45 Ovtidsbetaling læreår pr. time: lærlinge 78,20 Ov 4. læreår pr. time: 110,75 Ovtidsbetaling 4. Når læreår lærlinge pr. time: ov lærlinge 18 år (lærlinge 90,45 und 18 år Når Ov må lærlinge ikke 4. læreår arbejde ov pr. 18 ov) time: år (lærlinge udfør 110,75 und ovarbejde 18 år må Ovtidsbetaling ikke arbejde ov) lærlinge Ovtidsbetaling den minimale ovtidslæg: lærlinge udfør ovarbejde den Når minimale lærlinge ovtidslæg: 18 år (lærlinge und 18 år må ikke Når Første lærlinge anden ov 18 time: år (lærlinge 36,75 und 18 år Første arbejde ov) anden udfør time: ovarbejde 36,75 den minimale ovtidslæg: tredje Fra må Fra ikke tredje arbejde time time eftfølgende ov) eftfølgende udfør samt ovarbejde ovarbejde den bejde minimale eft eft udkald udkald ovtidslæg: uden uden for den for daglige den daglige arbejds- arbejds- time: 36,75 samt ovartid, Første tid, på på fridage, anden lørdage-søndage time: 36,75 helligdage: helligdage: Fra tredje time eftfølgende 80,30 80,30 samt ovarbejde ovarbejde Opsparingskonto t udkald eft uden udkald for uden daglige for den arbejds-tid, daglige arbejds- på fridage, tid, Lærlingenes lørdage-søndage på fridage, opsparingskonto lørdage-søndage helligdage: stig stig ov helligdage: 3 ov år 3 år ef- sammenlagt 1,0 procent. sammenlagt 1,0 procent. 80,30 80,30 Pr. Opsparingskonto 1. marts 2014 det således 1,4 procent af lønnen, Pr. 1. marts som skal 2014 indsættes det på således den særlige 1,4 procent af Lærlingenes stig ov 3 år sammenlagt sammenlagt opsparingskonto. lønnen, som opsparingskonto skal indsættes på stig den ov særlige 3 år Pr. opsparingskonto. 1. marts 1,02015 procent. 1,0 procent. stig satsen 1,8 procent, Pr. Pr. pr marts marts det det stig 2,1 således således procent. satsen 1,4 1,4 procent procent 1,8 af procent, lønnen, af lønnen, som skal indsættes på den særlige som pr. skal 1. indsættes marts 2016 på den 2,1 særlige procent. opsparingskonto. opsparingskonto. Pr. 1. marts 2015 stig satsen Tjek om du 1,8 procent, har fået pr. 1. Pr. 1. marts 2015 stig marts ,1 procent. den satsen Tjek løn som 1,8 om du procent, du har pr. 1. marts 2016 har fået krav 2,1 procent. på. Hvis du i tvivl, den du løn velkommen som du har Tjek at krav kontakte om på. du Hvis kredskontoret. den Tjek tvivl, om løn du som du har velkommen fået du den har løn har du fået i Husk krav som at du at på. din har kontakte Hvis løn krav skal du på. Hvis kredskontoret. i tvivl, regulet du du velkommen i du være tvivl, bagevirkende kraft at Husk kontakte at kontakte at kredskontoret. din kredskontoret. 1. marts. løn skal fra Husk være at din regulet løn skal A. D. være regulet bagevirkende at din bagevirkende løn skal kraft Husk være kraft fra fra 1. regulet marts. 1. marts. bagevirkende kraft A. A. D. D fra 1. marts. A. D. 10

11 Blik & RørUngdom Blik Blik & RørUngdom & RørUngdom Blik & Rør Ungdom udærte svende 2014 Nyudærte svende 2014 udærte ddannet Nyudærte på SDE svende Odense svende i 2014 foråret Blik & RørUngdom EUC Syd s Vvs-Engispecialist Juni EUC Syd s Vvs-Engispecialist Juni EUC Syd s Vvs-Engispecialist J EUC Syd s Vvs-Engispecialist Juni Juni g Blikkenslage: Nyuddannet på SDE Odense i foråret i foråret ddannet Nyuddannet på SDE på Odense SDE Odense i foråret i foråret g Blikkenslage: Blikkenslage: Blikkenslage: Fra venstre: Casp Fra venstre T. Hansen det: L & H Rørbyg Bjørn Casp Møll T. Hansen Vantinge L & H Rørbyg Semir Bjørn Bajrovic Møll Andresens Vantinge Henrik Semir T. Bajrovic Hansen Birkholm Andresens Ryan Henrik K.T. T. Nielsen Hansen Byens Birkholm Ronnie Ryan K.T. H. Madsen Nielsen AT. Møll Byens Thomas Ronnie B. H. Ovesen Madsen Pilgaard/Henriksen AT. Møll L & H Rørbyg Viet Thomas L. Dang B. Ovesen Krüg Pilgaard/Henriksen Martin Viet L. K. Dang Sørensen Vantinge Ottup Krüg Vantinge Martin K. Sørensen Andresens Ottup Andresens D skal h fra kredsen Vantinge lyde et Birkholm stort lykke de nybagte D skal svende, h fra ros kredsen Andresens for de flotte Byens opgav. Vi ønsk Byens lyde et stort lykke j alle de god nybagte vind fremov. svende, AT. ros Møll for de flotte opgav. Vi ønsk j alle god vind fremov. 11 Pilgaard/Henriksen Pilgaard/Henriksen Fra venstre det: Majed Fra Al-Aad, venstre det: Broag Kaj Schmidt Jensen Søbg Fra venstre: Majed Al-Aad, Kenneth Zimmman Nielsen Günth Bred Majed Kaj Al-Aad, Schmidt Jensen Broag Kaj Schmidt Jensen Søbg Kenneth Zimmman Nielsen Kenneth Zimmman Nielsen EUC-Vest Günth april 2014 Bred Fra venstre det: Fra venstre: Majed Al-Aad, Broag Fra venstre det: stre Fredik F. Jensen Dibbn Fra venstre det: Broag Fredik det: F. Jensen Dibbn Kaj Schmidt Jensen Søbg ik F. Fra Jensen Kristian venstre Kristian J. J. Kaastrup Kaastrup det: Dibbn Stokkeby Stokkeby Seforretning Seforretning Majed Kenneth Al-Aad, Zimmman Nielsen Broag Günth Bred Søbg stre Fredik Bo H. Pedsen F. Jensen Dibbn Gården J. Kaastrup Bo det: H. Pedsen Stokkeby Seforretning Gården Kaj Schmidt Jensen Søbg Günth Bred Tommy L. Jørgensen Andresens k F. Kristian Jensen Tommy J. Kaastrup L. Jørgensen Stokkeby Seforretning Rasmus F. Nielsen Dibbn TH Andresens edsen Gården Kenneth Zimmman Nielsen Günth Bred Jensen J. Bo Kaastrup Michael H. Rasmus Pedsen F. Nielsen S. Hansen Stokkeby Fraugde TH Jensen L. Jørgensen Seforretning Gården Michael S. Hansen Andresens Fraugde Blik Blik EUC-Vest april 2014 s edsen F. Tommy Nielsen Kasp L. W.D. Jørgensen Madsen Gården Tullebølle Andresens Kasp W.D. Madsen TH Jensen Tullebølle Blik Blik EUC-Vest EUC-Vest april 2014 april 2014 L. Rasmus Jørgensen Mathias F. G. Nielsen Andsen Andresens Øens TH l S. Hansen Mathias G. Andsen Fraugde Øens Jensen Blik EUC-Vest april 2014 F. Michael Nielsen S. Hansen TH Jensen Fraugde Blik W.D. Kasp Vvs Madsen Vvs W.D. Madsen Tullebølle engispecialist: Blik l S. Hansen Fraugde Tullebølle Blik Blik s G. Andsen Øens W.D. Mathias Madsen G. Andsen Tullebølle Øens Blik engispecialist s G. Vvs Andsen Øens engispecialist engispecialist stre Fra venstre det: det: T. Casp Hansen T. Hansen L & H Rørbyg stre øll Bjørn det: Møll T. ajrovic Semir Hansen Bajrovic L & H Rørbyg T. øll Henrik Hansen T. Hansen Birkholm.T. ajrovic Ryan Nielsen K.T. Nielsen T. H. Ronnie Hansen Madsen H. Madsen Birkholm AT. Møll s T. B. Thomas Nielsen Ovesen B. Ovesen Byens Dang H. Viet Madsen L. Dang AT. Krüg Møll Krüg Fra venstre det: Morten Rahbek Tøstesen Mølls Vvs & Blik Aps Klaus Ohlsen Quitzau A/S Fra venstre: Dan Kunstmann Rasmussen Patina Entreprise Morten Rahbek Tøstesen Muham M. El Jbi E. Skov Jørgensen A/S Mølls Vvs & Blik Aps Richo Fra Gammelgaard venstre Nielsen det: SAS Industri & Vvs Aps Klaus Ohlsen Quitzau A/S Høgni Morten R. Mortensen Rahbek Tøstesen Carl W. Reis A/S Dan Kunstmann Rasmussen Jimmy Klaus Holt Wölck Ohlsen Carl Quitzau Buch I/S A/S Patina Entreprise Rasmus Boysen Belø A/S Muham M. El Jbi E. Skov Jørgensen A/S Gökhan Canbaz Carl Richo Muham Gammelgaard M. Nielsen El Jbi Quitzau W. Reis A/S SAS Industri & Vvs Aps Høgni R. Mortensen Carl W. Reis A/S Høgni R. Mortensen Carl W. Reis A/S Jimmy Holt Wölck Carl Buch I/S Rasmus Jimmy Boysen Holt Wölck Belø A/SCarl Buch I/S Gökhan Rasmus Canbaz Boysen Carl W. Reis Carl A/S W. Belø Reis A/S A/S Fra venstre det: Morten Rahbek Tøstesen Mølls Mølls Vvs & Vvs Blik & Aps Blik Fra Klaus venstre Ohlsen det: Quitzau A/S Morten Dan Kunstmann Dan Rahbek Kunstmann Tøstesen Rasmussen Rasmussen Mølls Patina Patina Entreprise Vvs & Entreprise Blik Aps Klaus Muham Ohlsen M. El Jbi E. Skov E. Jørgensen Skov Jørgensen A/S Dan Richo Kunstmann Gammelgaard Richo Gammelgaard Rasmussen Nielsen Nielsen Patina SAS Industri SAS Entreprise Industri & Vvs & Aps Vv Muham Høgni R. Mortensen M. El Jbi E. Skov Carl Jørgensen W. Reis A/S Richo Jimmy Gammelgaard Holt Wölck Nielsen SAS Industri Carl Buch & Vvs I/S Aps Høgni Rasmus R. Boysen Mortensen Belø A/S Jimmy Gökhan Holt Gökhan Canbaz Wölck Canbaz Carl Buch W. Carl Reis I/S W. A/S Reis A/S Rasmus Boysen Belø A/S Gökhan Canbaz Carl W. Reis A/S

12 Huset i Houstrup på 91 m2. ( 6 voksne sovepladse B L I K maskine, vaskemaskine, tørretumbl sauna. Huset i B R Ø R plads fordelt i to sovum en alkove,) opvaskema B L B I K L I K BLIK OG R Ø R Ø R Hvor ligg Houstrup Bork Havn? Houstrup ligg ved vest RØR gab ikke ret lang fra B Nr. Nebel. Bork Havn ligg i den sydlige Nebel. Udlejnings pris for år 2012/13 følgende: Nu start udlejningen Uge (begge inkl.) uge Blik-Rør Fyn Øvrige ug Kreds Sydjylland-Fyn af sommhusene i Houstrup Weekend Bork (torsdag Havn kl søndag kl ) Kreds Sydjylland-Fyn Blik-Rør Fyn Husene sles rådighed for alle lemm af Kreds Sydjylland-Fyn Mellemdage (søndag meget kl. rimelige pris, torsdag kl ) Kreds mod OVERBLIK at de d lej udgives husene af: værn Blik om & husene Rør, Sydjylland-Fyn klipp græsset - hvis Ansvh. det Ank nødvendigt. Danielsen Kreds Sydjylland-Fyn Sydjylland-Fyn Som nle måske bemærk, prisne Blik-Rør Blik-Rør steget Fyn lidt, Fyn men for at le Huset i Houstrup på 91 OVERBLIK udgives m2. ( udgives af: Blik 6 & voksne Rør, af: Sydjylland-Fyn. soveplads Blik sne & nu Rør, inkl. Ansv.h. fordelt Sydjylland-Fyn. Elforbrug, Ank på Danielsen 3 men sovum,) I skal stadigvæk opvaskemaskine, oplyse om forbruge Blik OVERBLIK & vaskemaskine, RørUngdom udgives tørretumbl af: Blik & Rør, sauna. Sydjylland-Fyn Huset skriv dit i Bork navn - Havn Ansvh. mrk. på Ank Grill, 65 m2 ell Danielsen ( ringe 6 soveplads fordelt i to sovum en alkove,) opvaskemaskine, Ansøgning ind på vaskemaskine sendes kontoret tørretumbl. i Odense senest d lodtrækning blandt Ledige ug i kredsens sommhuse Et godt alle ansøge bud for pioden 1. fe Blik Hvor Blik ligg & RørUngdom & Houstrup Rør Ungdom Bork Havn? Houstrup ligg skriv Snyd ved dit vestkysten ikke navn dig selv mellem mrk. for denne Henne Grill, Strand ell festlige ringe aften Nymindegab PAINTBALL du ikke ret din lang familie fra Nr. har Nebel. - lyst GRIL Bork en Havn forlænget ligg i den ind i selskab på 36 Hvis Ansøge skolesøgende børn komm i første lodtræknings 38 weekend sydlige ende D ell af Ringkøbing et stadig ugeophold Fjord ca. ledige uden 5 km. ug for fra Nr. ne. 35 Vi dine sørg 50. lærekammat. Nebel. for at alle ansøge vil få besked så hurtigt som m hovedfien KLUBMØDE d forsat mulighed. Husene fået ligg huset i ell Houstrup ej. Ledige piod Bork udlejes Havn. deft eft først m Snyd PS: skulle ikke dig d selv være for lærlinge denne festlige fra andre aften i kredsens selskab PAINTBALL PAINTBALL Udlejnings - GRIL pris for - KLUBMØDE år GRIL 2012/13 følgende: D skiftedag i vores fredag sommhuse kl Weekend kan kun lejes Uge (begge inkl.) uge 42 afdeling dine lærekammat. som kunne pris pr. tænke uge sig at være, så Hos Blik & RørUngdom - Fyn Øvrige ug pris pr. uge Hos Blik KLUBMØDE kontakt Niels ell Jørgen på hhv / 31 Weekend & RørUngdom (torsdag kl søndag - Fyn PS: skulle d være lærlinge fra andre af kredsens Fredag den 29. august 2014 kl kl ) Mellemdage (søndag kl torsdag kl. afdeling 16.00) som kunne tænke sig 800 at være, så Aftenens Hos Blik Fredag prram: & RørUngdom - Fyn den 29. august 2014 kl kontakt Niels ell Som nle måske bemærk, prisne steget lidt, men for at lette administrationen Et Jørgen godt på hhv. for bud / 31 alle part, prisne den Vi mødes Fredag nu 29. inkl. Elforbrug, august hos Blommenslyst men 2014 I skal kl. stadigvæk oplyse om forbruget D når stadig i send nøglen ledige retur. ug i vores prram: Aftenens Paintball. Ansøgning prram: Korsbjg 30, Vi mødes hos Blommenslyst Houstrup sendes kontoret Paintball. i Odense senest den 15. januar Bork Havn D foretages lodtrækning Blommenslyst Et sommhuse godt bud Korsbjg Vi Udlejnings mødes 30, blandt 5491 hos pris Blommenslyst alle ansøge for pioden 1. februar januar for år 2012/13 følgende: Houstrup Huset i Houstrup Houstrup D stadig ledig ledig i følgende ledige i følgende ug: ug: i vores Ansøge Paintball. Uge 25 skolesøgende Korsbjg 34 (begge børn 30, inkl.) komm 5491 uge i første 42 lodtrækningsrunde for de ug pris som pr. uge dækk Fredag skolefine. fredag: Vi sørg Øvrige for ug at alle ansøge vil få besked så hurtigt Fredag som muligt fredag: eft sommhuse den pris februar, pr. uge uanset om de I 2015 har ugne mølle Torsdag-søndag: princippet. fået Blommenslyst huset ell ej. Ledige piod udlejes deft eft først Weekend (torsdag kl søndag kl ) Ansøgning uge 37. Søndag 800 om SOMMERH torsdag Houstrup ledig i følgende ug: D skiftedag Mellemdage fredag (søndag kl kl Weekend - torsdag kan kun uge kl ) lejes hvis huset ikke lejet ud i hele 800 ugen. I Prisne inkl. Elforbrug. Undtegnede ønsk at leje sommhuset Fredag i fredag: 2015 ugne Houstrup Houstrup ledig i følgene ug: *-41*-45* ønske: ønske: I ug market *, huset kun ledig fra søndag torsdag Bork Havn I Bork Havn ledig i følgene ug: , Navn: ledig samt ugne i julen. følgende ug: 1 - Begge huse så ledige i januar 2013, huset i Bork d pånær 1. januar. 10. Adresse:... Fredag fredag: Hvis ovennævnte skulle have din intesse, så Post ring nr. Mie Mathiasen By: på tlf. Bork nr. Havn ledig i følgen- klar Huset divse i Houstrup grill rett Huset i Bork Grillen klar divse grill Og læskedrikke sat på køl Skolesøgende Bork Havn ledig børn und i følgende I år: ug: ugne (skriv de ug: Mulighed antal ald) rett Vi hold klubmøde Forbundets Fredag grundkurs for fredag: mellemdage, søn.-tors. Fredag i ugne fredag: 44- Dato: I 2015 ugne Undskrift: Mulighed Kammatligt Og læskedrikke samvær. Ansøgning sat på om køl SOMMERHUS 2012/13. for mellemdage, søn.-tors. i ugne Hvis ovennævnte skulle have Så start forbundet igen op G kurs, men Vi hold klubmøde din intesse, som Undtegnede net Grillen nyt ønsk forløbet klar at på leje divse 2 sommhuset ug, i grill stedet i Houstrup for så ring Mie Mathiasen PÅ grundkurset i Bork Havn komm I man ugne man. bl.a. ind 2 tors. på fra følgende: Mulighed Klubaftenen slutt. som tidlige Kammatligt 3 ug. Kursusstedet samvær på tlf. nr , ell send rett så flyttet fra Hvis ovennævnte Taleteknik for mellemdage, skulle have søn.-tors. din intesse, i ugne så ring ønske:.. 2. ønske: en.. mail på Tilmelding: Helsingør Klubaftenen Metalskolen slutt. i Jørlunde, bliv afholdt hensyn Navn: i ugne besling 45 af 48. mad Paintball skal du - Vi på tlf. mangl nr. Sikkhed dit 58, 45. Og læskedrikke sat på køl Mie Mathiasen Forbundets man. struktur tors. fra love Hvis ovennævnte skulle have din intesse, Tilmelding: Af Vi hold klubmøde så ring Mie Mathiasen Miljø indlæg man. tors. fra Af melde Skolen hensyn dig senest beliggende besling onsdag i af den naturskønne mad 20. august, Paintball omgivels, ved enten skal at bladet. ell send Ovenskomst en mail på fritidsfacilitetne Adresse: Kammatligt du sende melde en SMS dig 51 senest 53 på 31 Jørlunde samvær på tlf. nr , ell send onsdag 55 skriv den dit så 20. navn august, rigtig mrk. gode, en Næste mail Det på fagretlige deadline system d ved Grill, enten ell svømmehal, Klubaftenen motionsrum, robåde, fiskeudstyr Post ringe at nr. sende ind på en SMS slutt. 35 By: novemb Psonlig udvikling meget me. Vi mangl Tlf nr dit indlæg Tilmelding: Vi mangl Møde dit forhandlingsteknik indlæg Snyd Vi har ikke Skolesøgende desuden dig selv for mulighed denne børn und festlige for 14 at aften år: nyde (skriv i selskab fordelene antal af ald) Af Medi bladet. spr dine skolens hensyn lærekammat. undvisningsfaring, besling af mad Paintball samt transport skal bladet. du Besøg i forbundshuset. mulighed melde Dato: dig.. fra senest dels lufthavnen onsdag Undskrift: den fra Høje august, Taastrup Næste deadline d. 14. ved PS: station skulle enten d i forbindelse at være sende lærlinge en SMS fra kursus andre 51 start 53 af kredsens afslutning. afdeling som kunne tænke sig at være, så kontakt Niels ell Jørgen på hhv / Næste deadline d. 14. novemb novemb 2014.

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet B L I K BLIK R Ø OG R RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Medlemsblad Blik & Rør for Blik Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk d Blik & Rørs afdeling i Syddanmark i Nr. 40 Syddanmark. Juni 2013

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 36 Juni 2012 Årg. 11 Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer Læs

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 46 Juli 2015 Årg. 14 Blik og Rør Kreds Sydjylland Fyn bakker op om kampen mod social dumping her ved

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

HVAD KOSTER EN LÆRLING?

HVAD KOSTER EN LÆRLING? HVAD KOSTER EN LÆRLING? www.def.dk/ungdom 2 HVAD KOSTER EN LÆRLING? Hvad koster en lærling? Det er et godt og relevant spørgsmål, som de fleste virksomheder har, når de overvejer at ansætte en lærling.

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i. Nr. 44. December 2014 Årg. 13.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i. Nr. 44. December 2014 Årg. 13. B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Medlemsblad for Blik & Rør Syddanmark. Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2012 l Oktober. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2012 l Oktober. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2012 l Oktober Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn temamøde om vedvarende energi med solceller og præsentation af fremtidens Smartgrid

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Oktober 2013

Chess House Nyhedsbrev Oktober 2013 Chess House Nyhedsbrev Oktober 2013 Kontingent Vi er nu ved at være ved vejs ende i 2013 og de næste kontingentindbetalinger drejer sig derfor om 2014. Som tidligere beskrevet har økonomien været presset

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere