Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008"

Transkript

1 Tanker om psykiatriplanen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Kredsbestyrelsen - anno 2008 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2008 MARTS 2. ÅRGANG

2 KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark Medlemsbladet fra Kreds Syddanmark udgives af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Indlæg og artikler dækker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds eller kredsens synspunkter, men står for forfatterens eget synspunkt. Indhold Tanker om psykiatriplanen...4 I forsommeren 2007 blev det politisk bestemt at, psykiatrien skulle bevares som et selvstændigt direktørområde. Redaktionsgruppen: Kredsbestyrelsesmedlemmer: Lenna Maegaard Hansen Sygehus Fyn, Svendborg Kirsten Hessellund Jensen Fredericia Sygehus Helle Mehlsen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Hanne Damgaard chefkonsulent, DSR, Kreds Syddanmark Lill Gadeberg administrativ sekretær, DSR, Esbjerg Janni Potempa faglig sekretær, DSR, Vejle Mette Honoré Poulsen kommunikationsmedarbejder DSR, Odense Ansvarshavende redaktør: Anni Pilgaard kredsformand, Kreds Syddanmark Udgivelser/oplag: Udgives fire gange om året i ca eksemplarer og udsendes til samtlige medlemmer af DSR, Kreds Syddanmark. Produktion: HansenGrafisk Journalistisk arbejde: Mette Honoré Poulsen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa...6 Sygeplejerske Ulla Simonsen boede og arbejdede i Sønderjylland fra 1973 til 1989, hvor hun havde nogle gode år både personligt og fagligt. Derefter flyttede hun med sin mand til Silkeborg senere til Litauen og til sidst til Rusland. Tilmelding via - til kurser, møder og øvrige kredsaktiviteter. 5 hurtige spørgsmål...10 Redaktionen har stillet fem hurtige spørgsmål til Bente Posselt. OK I de overenskomstforhandlinger som DSR og Sundhedskartellet i skrivende stund er i fuld gang med at forhandle med arbejdsgiverne, kræver vi markante lønstigninger. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen er efterhånden kommet på plads og arbejdstøjet er fundet frem. Vinderen er...14 I første nr. af kredsbladet udlovede vi en dejlig købmandskurv, til den der havde det bedste forslag til, hvad bladet skulle hedde. Nyt fra Kreds Syddanmark DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

3 Vi skal ikke bøje os for politisk pression Kære medlemmer Mens jeg skriver disse linjer, ved jeg ikke, om vi alle sammen er på vej ud i en konflikt på grund af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne. Under alle omstændigheder skal du vide, at Dansk Sygeplejeråd fortsat arbejder stålsat på at sikre dig og dine kolleger en lønudvikling, der i 2015 skal bringe os op på siden af privatansatte med en tilsvarende uddannelse. Det er efterhånden en kendt sag, at sygeplejersker kun tjener 71 kr., hver gang en privatansat tjener 100 kr. Vores kampånd er på ingen måde svækket af statsminister Anders Fogh Rasmussens kovending i synet på landets økonomiske situation efter folketingvalget. Da han med gyldne løfter om skattelettelser for 10 milliarder kroner og at frede kommunerne, selv om de havde overskredet budgetterne, havde sikret sig den fortsatte magt, var tiden hurtigt inde til at trække i land. Nu står og falder landets ve og vel pludselig med, om vi offentligt ansatte viser samfundssind og holder igen med vore lønkrav. Vi ønsker ikke at spille rollen som underdanige undersåtter i den drejebog, som Anders Fogh Rasmussen med vanlig sans for timing og taktiske finesser allerede havde skrevet inden folketingsvalget i november. Tværtimod er det vigtigt, at vi ikke bliver bløde i knæene og bøjer os for den form for politisk pression på højt plan. Undersøgelser viser, at langt hovedparten af sygeplejerskerne er klar til konflikt for at få en lønfremgang, der kan mærkes. Såfremt udviklingen i Sundhedskartellets forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere har udmøntet sig i, at der er afsendt konfliktvarsel, forbereder vi os i denne tid på at gå i konflikt om nogle uger. Vi har i forhandlingerne hele tiden konstruktivt gået efter et godt resultat, der tilgodeser vores langsigtede mål om lønudvikling. Når vi det, vil også de delforlig om fremskridt på en række andre områder, komme medlemmerne til gode. Når vi det ikke, ligger det i den danske aftalemodel, at vi kan gå i lovlig konflikt. Det behøver man hverken være venstredrejet eller rabiat for at være en del af. Hvis det kommer så vidt, er det vigtigt, at du bakker 100 procent op. Din tillidsrepræsentant påtager sig i en sådan situation en ledelsesopgave med at udarbejde alle vagtplaner, så de tilgodeser det aftalte akutte beredskab. Det er essentielt for sygeplejerskers anseelse, at patienter og borgere fortsat får den optimale pleje i konfliktsituationer. Vær derfor påpasselig med hele tiden at være til at få kontakt med, hvis der sker ændringer i vagtberedskabet, og der er behov for at være til rådighed. Hvis du ikke er med i noget akutberedskab, bakker du bedst op ved at samles med dine kolleger og bidrage til at bevare den gejst og det sammenhold, der i den sidste ende skal gøre det klart for vores modpart og landets politikere, at vi mener det alvorligt. Vis initiativ og kom med gode ideer til, hvordan vi kan markere vores utilfredshed med forhandlingerne og vores vilje til at bevare et stærkt offentligt sundhedsvæsen med kvalificerede medarbejdere. Besøg vore cafeer på kontorerne i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. Her vil du møde kolleger, der vil det samme som dig, og som heller ikke har tænkt sig at bøje sig for utidig politisk pression fra landets statsminister. Hvis forhandlingerne modsat skulle have vist sig at give et resultat, der indfrier vore forventninger, kan vi glæde os over, at vi denne gang er blevet hørt, og at vi ved OK 08 har taget det første skridt i retning af at sikre os en lønudvikling, der matcher vores centrale placering i det danske sundhedsvæsen. Anni Pilgaard Kredsformand Kreds Syddanmark LEDEREN DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3

4 Tanker om psykiatriplanen I FORSOMMEREN 2007 BLEV DET POLITISK BESTEMT AT PSYKIATRIEN SKULLE BEVARES SOM ET SELVSTÆNDIGT DIREKTØROMRÅDE. Den fremtidige psykiatriplan tager afsæt i de politiske hensigtserklæringer, som sætter fokus på nøglebegreberne kvalitet, sammenhæng og høj grad af tilgængelighed i dialog med patienter, brugere og pårørende. FTR for psykiatrien på Fyn Line Gessø og FTR for psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge har begge holdninger til den nye psykiatriplan. Her kan du læse, hvad de finder godt og mindre godt i den nye plan. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge Dorte mener, det var en rigtig fornuftig beslutning politikkerne tog og måske den vigtigste beslutning for at sikre kvaliteten i den fremtidige psykiatri i Region Syddanmark. Var psykiatrien på det tidspunkt blevet lagt sammen med somatikken, kunne hun sagtens have frygtet, at psykiatrien nemt var kommet til at drukne i den store sammenhæng med risiko for, at det i sidste ende ville gå ud over kvaliteten af den psykiatriske behandling af den sindslidende. Dorte mener, at nøglebegreber er utrolig vigtige at fastholde i hele implementeringsplanen for indførelsen af den fremtidige psykiatriplan. I den fremtidige psykiatriplan er sengepladserne for hele Region Syddanmark samlet i fire hovedfunktioner. I Sønderjylland betyder det, at de nuværende to psykiatriske Sygehuse i Augustenborg og Haderslev skal sammenlægges i en hovedfunktion. Det betyder selvfølgelig, at nogle borgere vil få længere transporttid til det psykiatriske sygehus. Til gengæld mener Dorte, at ved at samle ekspertisen inden for psykiatrien i én hovedfunktion, er muligheden for faglig udvikling hos personalet meget bedre end den er i dag. Større faglighed hos personalet er for Dorte en garanti for en bedre kvalitet i behandlingen af den enkelte borger. Så med udgangspunkt i en overordnet faglig vurdering støtter hun sammenlægningen af psykiatrien i Regionen i fire hovedfunktioner. I Sønderjylland vil der fremover komme et lokalpsykiatrisk center i hver af de fire kommuner. Dette er for Dorte at se den optimale placering, når der skal etableres et samarbejde med socialpsykiatrien, kommunerne og praksissektoren. Det, at der kommer et lokalpsykiatrisk center i hver kommune vil også betyde nærhed for den enkelte borger. Dorte kunne på længere sigt godt forestille sig, at samarbejdet mellem de lokalpsykiatriske centre og socialpsykiatrien ville blive så udbygget, at det på et tidspunkt vil være oplagt at sammenlægge de to instanser. Dette ville for Dorte at se også skabe bedre service for borgeren. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge Antallet af retspsykiatriske patienter har været stigende gennem en årrække, og denne udvikling forventes at fortsætte. Derfor er det med stor tilfredshed at retspsykiatrien skal udbygges fra de nuværende 30 døgnpladser til 70 døgnpladser, således at behandlingen af denne patientgruppe fremover kan ske på forsvarlig vis. Dette vil samtidig betyde, at det terapeutiske miljø i de almene psykiatriske afdelinger vil blive mere optimalt og dermed til gavn for patienten. I Sønderjylland skal hovedfunktionen placeres på det nuværende Åbenrå Sygehus. Dette er en god central geografisk placering i forhold til optagerområdet, Placeringen er også velvalgt i forhold til rekruttering af fagligt uddannet persona- 4 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

5 le. I Sønderjylland er det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk sygehus. Dette skal placeres mellem Sønderborg og Åbenrå. Det er ærgerligt, at psykiatrien og somatikken ikke placeres på samme matrikel. Dette vanskeliggør, at der kan skabes samarbejde og faglige miljøer på tværs af somatik og psykiatri, som ville kunne være til gavn for patienterne. FTR og sygeplejerske Dorte Ruge Det, at der skal bygges et nyt somatisk Sygehus, før end psykiatrien kan flytte sammen i en hovedfunktion betyder, at der nok mindst vil gå 10 år før end psykiatriplanen vil være på plads i Sønderjylland. Det er en lang tidshorisont at arbejde med, og med den udvikling der sker i vores samfund og indenfor den medicinske og psykiatriske forskning, ja - så synes hun, det kan være svært at vide om psykiatriplanen holder. Mange af Dortes nuværende kolleger vil om 10 år være gået på pension, og derfor er motivationen for at engagere sig i implementeringen af den nye psykiatriplan naturlig nok på et meget lille sted. For 10 år er lang tid, også for dem som fortsat vil være på arbejdsmarkedet på det tidspunkt det er jo nærmest umuligt at forudsige, om vi da fortsat vil være beskæftiget inden for psykiatrien. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien på Fyn Line Gessø Psykiatriplanen er en ambitiøs plan. Den lægger vægt på det faglige og opdeler derfor efter specialer og ikke kun geografi. Det er en klar fordel for den psykiatriske patient, som derfor kan få en mere kvalificeret behandling. Det er desuden befordrende for personalet, som kan fordybe sig og specialisere sig i de enkelte psykiatriske diagnoser. Der bliver lagt vægt på den ambulante psykiatri, som vil blive udbygget. Psykisk syge vil i stigende grad blive behandlet i eget hjem og ambulant. En af de største udfordringer i psykiatriplanen er at give en kvalificeret behandling af de retspsykiatriske patienter. Der har i mange år været behov for en udbygning af retspsykiatrien. Retspsykiatriske patienter har optaget mange pladser på almenpsykiatriske afdelinger, det har været uhensigtsmæssigt både for personale og patienter. Psykiatriplanen har en række løsningsforslag til disse problematikker. Der er på regionsplan allerede oprettet seks distriktspsykiatriske sygeplejestillinger til behandling af retspsykiatriske patienter. Den ambulante tilgang kan forhåbentlig betyde, at færre patienter bliver indlagt. Psykiatriplanen skitserer desuden at der skal oprettes 70 sengepladser til retspsykiatriske patienter. Det er 40 mere end der er i skrivende stund. Desværre kan disse ekstra sengepladser først oprettes når Middelfart psykiatriske afdeling bliver udbygget. I øjeblikket bliver der arbejdet på en midlertidig løsning indtil byggeriet står færdigt. Psykiatriplanen lægger op til mange forandringer. Der skal bygges nyt og bygges om flere steder. Der vil være afdelinger, som lægges sammen, flytter og nogle lukker. Det betyder store forandringer for personalet. Mange personaler er allerede nu ved at skifte afdeling. Der bliver oprettet nye stillinger, især på det ambulante område. I øjeblikket arbejdes der på at lave en ny ledelsesstruktur, som skal afløse den nuværende centerstruktur. Det betyder ændringer i den øverste ledelse af psykiatrien i Region Syddanmark. For patienterne betyder det, at der vil være længere afstande til de psykiatriske sygehuse, det er svært når patienten er indlagt og gerne vil på hjemmebesøg. Til gengæld vil der være mere nærhed når man ikke er indlagt, i kraft af udbygningen af de ambulante funktioner, som skal knyttes til hver kommune. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Sygeplejerske og FTR i psykiatrien på Fyn Line Gessø 5

6 Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Sygeplejerske, Ulla Simonsen Sygeplejerske Ulla Simonsen boede og arbejdede i Sønderjylland fra 1973 til 1989, hvor hun havde nogle gode år både personligt og fagligt. Derefter flyttede hun med sin mand til Silkeborg senere til Litauen og til sidst til Rusland. De fleste vil mene, at det var langt væk og hvorfor der? Sygeplejerske Ulla Simonsen Ullas mand begyndte på Danfoss i Rusland i 1993, og meningen var, at Ulla skulle følge efter, når det så bæredygtigt ud. På det tidspunkt havde hun siden 1990 siddet i to afdelingsledelser på Viborg Sygehus, og hun vidste, at hvis hun forlod sin ledende stilling i det danske sygehusvæsen, ville hun ikke komme tilbage. Ulla Simonsens længsel efter at rejse ud begyndte dog allerede i 1991, da hun fra Viborg Sygehus var aktiv i samarbejdet med et venskabshospital 60 km uden for Moskva. Hun besøgte hospitalet sammen med en anden oversygeplejerske med henblik på at hjælpe dem i den svære overgang. Hele projektet strandede dog af økonomiske grunde. Men det gav et godt indblik i sovjetisk hospitalsindretning og problematikker. En tur til Litauen Inden Ulla nåede at begive sig over til sin mand, blev hun fra Paraplegifunktionen (Vestdanmarks optræningscenter for folk med spinaltraumer), involveret i to projekter i Litauen. Ad sære omveje og underlige sammentræf blev overlægen, sygehuschefen og jeg spurgt, om vi kunne hjælpe en optræningsafdeling i Vilnius, der havde patienter med spinaltraumer, men kun ringe viden. OOORKKK ja, sagde vi. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Det første projekt drejede sig om oplæring af de forskellige faggrupper. Som forberedelse var overlægen og Ulla rundt i Litauen og se de mange rehabiliteringscentre. Det var i begyndelsen meget forvirrende, for hvor mange para-tetraplegipatienter havde de da? Danskerne lærte, at rehabilitering bruges synonymt med de gamle sanatoriebehandlinger, vi afskaffede for mange år siden. Men det sovjetiske styre honorerede arbejderne med gratis ophold, fuld kost og smukke omgivelser, og folk havde virkelig brug for at komme bort, for pengene var små og rejser uopnåelige. Derfor de mange, mange rehabiliteringscentre. Overlægen og Ulla så mange for os i Danmark løjerlige behandlinger! Frustrerende oplevelser I projektårene 1993 til 1995 drog en dansk tværfaglig gruppe fra Viborg til Vilnius tre gange, og litauerne kom sent i forløbet på besøg i Viborg. Som projektleder beskrev Ulla projektet, sendte ansøgningen til Ministeriet og arrangerede alt det praktiske, inklusiv afrapportering. Det indebar en del forberedende rejser for at opklare flere uklare og modsigende forhold. Til trods for dette og den korte geografiske afstand, var der stor forskel på et utal af områder, for på det tidspunkt var Litauen både i system og i tankegang præget af sovjetiske tider. Der var mange tilløb til frustrerende oplevelser. Et af dem var på det sygeplejemæssige område. Sovjetisk sygepleje er at assistere lægerne med det praktiske. Det vil sige, at selve pasningen og plejen blev varetaget af familien, der også medbragte god mad, da kostbudgettet var meget skrabet. Hvis familien ikke kunne være til stede, betalte de sygeplejerskerne for at tage sig af patienten. Men heller ikke sygeplejerskerne havde vestlig sygeplejeviden. Ulla underviste i det faste sengelejes komplikationer, for at undgå kontrakturer, tryksår og dehydrering samt det mere specielle når det drejede sig om para-tetraplegipatienter. Der opstod en konflikt, da Ulla blev klar over, at nogle sygeplejersker, med overlægens viden, af familier blev betalt for at passe et par patienter. Det kunne bare ikke harmonere med, at vi underviste i den nye sygepleje og forventede, at alle udførte den, og så samtidig godtog, at et par stykker oven i købet fik ekstra betaling for at gøre det, de andre blot skulle udføre i udviklingens navn. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Overlægen forsvarede det med, at deres løn var virkelig ussel, men han havde ikke tænkt over, at det var de andres også. Han ville søge ekstra betaling til dem, men om de fik det, vides ikke. Ulla var også vidne til, at en af afdelingens unge sygeplejersker stod op på talerstolen ved en Baltisk Spinalkonference og argumenterede for sygeplejerskers arbejde med intermit- 6 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

7 terende kateterisation af spinalpatienter. Det var stort. Speciallæger fra Rusland indrømmede åbent, at Vilnius i rehabilitering var langt forud for Rusland og andre lande i østblokken. Især ergoterapeuten havde det svært, da der ikke fandtes et sådant speciale i det sovjetiske hospitalssystem. Al behandling var fysiurgisk passiv, og para-tetraplegipatienter kom til at opholde sig hjemme, indendørs og for det meste liggende. Derfor kunne eller ville man i Sovjet (med tilhørende lande) ikke se eller erkende, at man havde handicappede borgere. Man måtte derfor ty til gamle, selvlavede hjælpemidler, som familierne selv kunne strikke sammen. Midtvejs i projektet blev Ulla helt klar over, at man ikke kan rehabilitere ved kun at undervise fagligt, der skal hjælpemidler og et ændret samfundssyn til. Bosat i Litauen Det andet projekt blev udarbejdet, og det medførte, at Ulla bosatte sig i Litauen i to år. Aftalen blev bl.a. lavet med det Nationale Råd for Handicappede. I de to år oplevede hun sovjetindflydelsen i det politiske system og i folks tankegang. Tre rehabiliteringsafdelinger, heraf to nybyggede efter dansk idé og materialer, blev startet. Mindre hjælpemidler blev produceret af risikovillige erhvervsfolk, mens de større måtte produceres af det statslige apparat, hvor mange forskellige interesser kolliderede. Generelle samfundsmæssige ændringer indebærer altid lang tid. Men Ulla kom med indlæg til Boligministeriet, og havde et godt samarbejde med arkitekter, der lavede ombygning til handicappede borgere. Ligeledes havde hun et godt samarbejde med forskellige patientforeninger, men Det Nationale Handicap Råd, der fik penge fra staten, havde flere indbyrdes stridigheder, og det holdt hun sig langt fra. Hendes indtryk var, at de lappede og trøstede, men ingen ville revolutionen, for hvem bider den hånd, der fodrer en? Et ordentligt krumspring Ud over projektet blev Ulla involveret i Dansk Sygeplejeråds (DSR s) udviklingsarbejde med at indføre vestlig sygepleje i samarbejde med det litauiske Sundhedsministeriet og alle landets sygeplejeskoler. Det fandt hun meget spændende. Hun underviste blandt andet i problemløsning og plejeplaner til skolernes undervisere, der for det meste var læger. Det at dreje en tankegang fra lægebehandling til vestlig sygepleje var et ordentligt krumspring. Da det omsider var ved at gå op for lægerne, hvilke kompetencer sygeplejerskerne fik, blev der røre. Men Ulla forsvarede den nye sygepleje med, at det ikke var behandling, det var faktisk forebyggelse. For at hjælpe sygeplejersker, der arbejdede ved lave senge, der står op ad væggen, fik hun igangsat en landsdækkende undervisning i løfteteknik. Det var med undervisere fra Aalborg og Viborg sygehuse. Senere i forløbet var der et opfølgningskursus, hvor der blev arrangeret regionale netværksgrupper, for det var et helt nyt område, der skulle indarbejdes. Flere skoler havde efterhånden taget emnet på deres læreplan. Da projekterne sluttede i 1997, drog Ulla videre til Rusland. Personligt og kulturelt har det været en formidabel oplevelse. Men det afgjorde bestemt, at når jeg kom til Rusland ville jeg intet have at gøre med sygepleje eller handicap. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Arbejdet med arbejdsmiljø i Rusland Arbejdsmiljø tja, det KUNNE være en by i Rusland, men Sygeplejerske, Ulla Simonsen Trods et meget stort lægeligt videnskabeligt arbejdsmiljøsystem, bliver det undermineret af dem selv. Lægesystemet er kun behandlende, ikke forebyggende. Der er et kæmpe sæt love, der i stor udstrækning ligner de danske, men de inspicerende statsinspektører var alle over en kam korrupte. De kunne altid finde noget at påpege, men det kunne da ordnes i mindelighed, og hvem laver så om på sit arbejdsmiljø? International Labour Organization (ILO) er i gang med at lave et meget stort arbejde, helt fra bunden. Love ændres, arbejderne bliver oplært, sikkerhedsgrupper bliver dannet, man laver IT netværksstøttegrupper over de store afstande i landet, og inspektørerne skal have andre roller. Meget spændende, meget nødvendigt og Ulla havde et godt samarbejde med ILO. For egentlig har Ulla altid været interesseret i arbejdsmiljø. Hun havde sygeplejestuderende i første observationspraktik ude på arbejdspladser i Silkeborg, og arbejdsmiljø lå hende meget på sinde i hendes tid som leder i Viborg. Da DSR lancerede det første arbejdsmiljøkursus i 1999, mens Ulla var i Rusland, sprang hun på for egen regning. Imellem modulerne skulle der udarbejdes et praktisk projekt, og der var ikke andet for end at spørge direktøren på Danfoss Rusland, om hun måtte lave projektet der. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Kørestole anno

8 Et lille køkken, hvor alle alternative arbejdsmetoder blev brugt. Det måtte hun. Fordelene var store. Russere er overhovedet ikke forvænt med opmærksomhed på deres befindende. Som en medarbejder sagde: Nu har jeg set mange arbejdsmiljøinspektører gå med næsen i vejret og blyanten på papiret, men der er intet sket for os på gulvet. Ulempen var, at Ulla var direktørens kone, hvilket betød, at hun mest arbejdede med rene fakta. Hun måtte desværre undlade det psykiske arbejdsmiljø. Men i forhold til hvad russere oplever på russiske arbejdspladser, så er en vestlig ledelse noget helt andet og opleves godt. Oplysning og undervisning Efter afsluttende opgave var Ullas arbejde i firmaet at oplyse og undervise. Hun havde en fast klumme i virksomhedsavisen samt på sin egen opslagstavle for sikkerhedsarbejdet. Der var ingen SI grupper, systemet er kun under opbygning, og der er ingen sikkerhed i loven for repræsentanterne. Der var nok at tage fat i. Først og fremmest var der kontorpersonalet, som der var flest af. Der skulle kigges på siddestillinger, lys, støj (russere taler ikke i telefon, de råber) og tør luft (det er fastlandsklima med hede somre og meget kolde og tørre vintre). Danfoss var i øvrigt de første i Rusland til at få hæve-/sænkeborde og rullemus. De sidste måtte man aflevere et par stykker af til tolden, for sådanne havde de aldrig hørt om før, og hvad kunne det nu være. Produktionen var organiseret af en god dansk produktionsleder, så de var godt hjulpet på vej. Rengøringsdamerne Puha, I skulle se dem slæbe en spand med snavset vand hen ad de alenlange gange. Derfor fik vi købt ordentlige vogne, koste og handsker til dem. Vi gav dem undervisning og sikke en taknemmelighed. Man er både rørt og flov. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Salgsfolkene havde deres problemer med lange rejser, tungt udstillingsmateriale og lange nætter med for meget vodka. Med tiden blev det muligt at skaffe lettere udstillingsmateriale, og ledelsen måtte understrege, at en ordre ikke skulle afhænge af, om man ville drikke den halve nat. For i Rusland, der er halvvejs til Japan, er handel og ordrer betinget af, om man dyrker det sociale og det personlige. Og en underskreven ordre kan ALTID laves om, ikke, min ven? Lagerfolkene skulle undervises i løfteteknik. Det var meget svært at finde en underviser, da det ikke skulle være Ulla selv. Ved henvendelse til fysiurgisk institut blev hun mødt med spørgsmålet: Hvad præcist skal der undervises i? Der kom en venlig fysioterapeut, der var meget teoretisk. Og det er SÅ typisk for landet. Men Ulla fik alligevel sat fokus på arbejdsmiljøet, og forskellige hjælpemidler kom til. Tilbage var der køkkenet. Inden Ulla og hendes mand forlod Rusland, fik de bygget en ny fabrik. Her sloges Ulla meget for at få et godt indrettet køkken med bl.a. ordentlig udsugning. Og køkkenpersonalet var lykkelige. Men de har stadigvæk for mange småskader og maden skal stadig ændres, så det indeholder mindre fedt og sukker. Men det må blive til eftertiden. Ulla nåede ikke at arbejde med chaufførerne, ud over at give dem et par gode råd. Dels er russiske mænd Tarzaner, og dels bekymrer deres russiske leder sig ikke om de lavestes velbefindende. Så de affinder sig. Med de enorme transporttider og køer i Moskva er chaufførernes måltider mere end sporadiske. Samtidig går de sidst i seng efter at have bragt alle hjem, og de er de første, der står op igen for at være klar til at bringe medarbejderne til arbejdet, så egentlig er det i firmaets interesse og for alles helbreds skyld, at de både får sovet og får mad. Men også det må vente. Ulla havde sat næsen op efter en afløser, en nyuddannet arbejdsmiljølæge, som med engelskkundskaber skulle samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten i Nordborg, og andre internationale organer. Hun havde lavet arbejdsbeskrivelse og fået indrettet lokaler i den nye fabrik, men af forskellige grunde blev det desværre ikke til noget. Ulla er nu på efterløn og savner ikke sit arbejde, lige meget hvor interessant og opslugende det end var. Jeg har brugt alle sider af sygeplejen på forskellige planer, og nu bruges det organisatoriske og administrative i mit landsbyarbejde. Det pædagogiske aspekt bruger jeg, når jeg hjælper med lektierne i en familie fra Congo. Den sundhedsmæssige tænkning bliver til indhold i begge arbejdsområder. JO, vi har et godt fag. Sygeplejerske, Ulla Simonsen 8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

9 Tilmelding via - TIL KURSER, MØDER OG ØVRIGE KREDSAKTIVITETER. Der er i Kreds Syddanmark truffet beslutning om, at alle tilmeldinger til Kreds Syddanmarks arrangementer fremover bliver modtaget via hjemmesidens tilmeldingsmodul på Det betyder, at når du ønsker at tilmelde dig et arrangement, skal du logge ind på hjemmesiden og derefter tilmelde dig arrangementet. Kredsbestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne eventuelt søger hjælp hos kolleger, på kredsens hjemmeside eller hos kredsens medarbejdere, hvis de er utrygge ved at håndtere elektronisk tilmelding. På under Aktiviteter i kredsen ligger der en Vejledning vedr. tilmeldinger til møder, kurser & arrangementer, som giver en udførlig beskrivelse af, hvordan man tilmelder sig et arrangement. Hurtige og praktiske fordele Tilmeldingsformen effektiviserer tilmeldingsproceduren væsentligt med store fordele for medlemmerne i Kreds Syddanmark. For det første er det muligt at tilmelde sig døgnet rundt. Det betyder, at du kan tilmelde dig, når det passer dig. Derudover går alle tilmeldinger via tilmeldingsmodulet direkte ind i en kursusdatabase, så det enkelte medlem kort efter tilmeldingen får automatisk besked om tilmeldingsstatus via en . Hvis et medlem framelder sig, og der er venteliste, bliver den første på ventelisten automatisk rykket op og pågældende får automatisk en om dette. Tilmelding Når du er logget på hjemmesiden kan du tilmelde dig det eller de arrangementer som du ønsker at deltage i. Du kan se den fulde annoncering ved at klikke på arrangementet. Du finder aktiviteterne under punktet Aktiviteter i kredsen og Medlemsaktiviteter på Når du har klikket på arrangementer og kan læse annonceringen, har du mulighed for at tilmelde dig til aktiviteten. Du tilmelder dig ved at klikke på det grå felt nederst på siden [Tilmeld]. Kredsen får herefter automatisk din tilmelding og dine medlemsdata og du får automatisk en bekræftelse på din tilmelding. en bliver sendt til den mailadresse som du begyndte med at acceptere ved at sige OK eller ændret. Hvis du ønsker at melde afbud til et arrangement skal du melde fra via tilmeldingsmodulet ved at logge på og derefter vælge det arrangement som du ikke længere ønsker at deltage I klik derefter på feltet: [Frameld]. Hvis der er en venteliste til arrangementet vil din plads automatiske tilgå en kollega på ventelisten. Det er derfor også vigtigt, at du melder afbud, hvis du ikke længere ønsker at fastholde en ventelisteplads, således ventelisten afspejler et reelt billede af, hvem der ønsker at deltage. Tjek e-posten! Optimal nytte af den nye tilmeldingsform fås selvfølgeligt, når medlemmerne jævnligt holder øje med den elektroniske post s fra Kreds Syddanmark. Har man ikke en mailadresse via sit arbejde eller privat, er det oplagt at bruge sin gratis hos DSR. Se adressen ved at vælge [WEBmail] øverst i højre hjørne på Det kræver, at man er logget ind efter log in proceduren på hjemmesiden. Kreds Syddanmark står klar med råd og vejledning om log in og tilmelding. Kontakt dit lokale kontor på telefon: Esbjerg: Odense: Vejle: Åbenrå: DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 9

10 5 hurtige spørgsmål... Bente er uddannet sygeplejerske i år Desuden har hun en bachelor fra Københavns Universitet i religionsvidenskab med kunsthistorie som sidefag. Hun har arbejdet på forskellige somatiske afdelinger, indtil hun fandt psykiatrien - et område hun finder meget spændende og udviklende. Hun er fuldtidsansat på åbent afsnit IP på Svendborg Sygehus. REDAKTIONEN HAR STILLET FEM HURTIGE SPØRGSMÅL TIL BENTE POSSELT 1) Hvilke udfordringer ser du for psykiatrien i fremtiden? I fremtiden ser jeg det helt store problem - både i psykiatrien såvel som i det somatiske - manglen på kvalificeret arbejdskraft. De store årgange går på efterløn/pension derudover er der et stort frafald pga. stress, og i gruppen af de 25 til 50- årige er der flere og flere der forlader omsorgsfagene eller tænker på at gøre det. Helt grundlæggende er problemet at det er svært at lave god psykiatri uden personale. 2) Hvilke forventninger har du til Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark? At de sætter mere ind i forhold til at kræve et godt arbejdsmiljø Eksempelvis mener jeg, der skal kæmpes for at give sikkerhedsrepræsentanterne samme vilkår som tillidsrepræsentanterne. 3) Hvor mener du at fokus skal være i den sundhedspolitiske debat? Jeg mener fokus i højere grad end nu skal rette sig mod forebyggelse og en debat af, hvordan vi indretter vores samfund, liv og arbejdspladser. Vores samfunds og arbejdspladsers høje tempo og krav om effektiv produktion er inhumant og gør folk syge. På længere sigt er det fordyrende i forhold til det man sparer ved effektiviteten. Jeg mener også, at der skal være debat om forudsætningerne for fordelingen af midler til forskning. Hvilke interesser er det, der spiller ind i denne fordeling? Det mener jeg, er væsentligt at kigge på. 4) Hvornår er en arbejdsdag god for dig? Når jeg har tid, mulighed, ro og rum til at udføre en sygepleje jeg fagligt og personligt kan stå inde for i forhold til patienter og pårørende. 5) Hvornår er en arbejdsdag mindre god for dig? Når der ikke er tid, mulighed, ro og rum til at udføre den sygepleje jeg fagligt og personligt ønsker at kunne levere. Eventyrløbet 2008 Den fynske tradition videreføres i den nye Kreds Syddanmark. Så sæt X i kalenderen Kr. Himmelfartsdag, den 1. maj 2008, hvor Eventyrløbet finder sted. Traditionen tro har vi telt på pladsen, hvor vi gentager tidligere års succeser med pølser m/brød, chips, frugt, øl og vand. Tilmelding Tilmelding kan udelukkende ske på Her kan du også læse mere om arrangementet. Sidste rettidige tilmeldingsfrist og betaling er den 15. marts Efter denne dato kan der ikke modtages tilmeldinger på sygeplejerskernes hold. Vi gør samtidig opmærksom på, at tilmelding først registreres, når betalingen er tilgået os. Vi glæder os til at se rigtigt mange til Eventyrløbet. Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen 10 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret!

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2009 MAJ 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21 16 68 www.dsr.dk/syddanmark E-mail: syddanmark@dsr.dk

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - JUNI 2012 OK13 1000 MØDES OM SIDE 8 16 I DETTE NUMMER: 10 Ligeløn 14 Rejsebrev fra Tromsø 18 Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI

Prosa. Velkommen til den frie verden. Guide til overenskomster. Stallman: side 28. side 10 FAGLIGT TEKNOLOGI Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 4 April 2007 FAGLIGT Guide til overenskomster TEKNOLOGI side 10 Stallman: Velkommen til den frie verden side 28 Nye åbningstider: Side 3 Løn: 8,1% mere på

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ny i lederrollen: Jeg har en supertanker i ryggen. Tema. aktuelt. Chefsygeplejerske. Fusion rimer på information

Ny i lederrollen: Jeg har en supertanker i ryggen. Tema. aktuelt. Chefsygeplejerske. Fusion rimer på information Nr 4 12/09 Tema Fusion rimer på information aktuelt Ingen sygeplejersker i sundhedsvæsenets top Chefsygeplejerske Ud i verden med rygsæk på Ny i lederrollen: Jeg har en supertanker i ryggen Bliver det

Læs mere