Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker om psykiatriplanen. Sygeplejeoplevelser. Østeuropa. Kredsbestyrelsen - anno 2008"

Transkript

1 Tanker om psykiatriplanen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Kredsbestyrelsen - anno 2008 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2008 MARTS 2. ÅRGANG

2 KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark Medlemsbladet fra Kreds Syddanmark udgives af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Indlæg og artikler dækker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds eller kredsens synspunkter, men står for forfatterens eget synspunkt. Indhold Tanker om psykiatriplanen...4 I forsommeren 2007 blev det politisk bestemt at, psykiatrien skulle bevares som et selvstændigt direktørområde. Redaktionsgruppen: Kredsbestyrelsesmedlemmer: Lenna Maegaard Hansen Sygehus Fyn, Svendborg Kirsten Hessellund Jensen Fredericia Sygehus Helle Mehlsen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Hanne Damgaard chefkonsulent, DSR, Kreds Syddanmark Lill Gadeberg administrativ sekretær, DSR, Esbjerg Janni Potempa faglig sekretær, DSR, Vejle Mette Honoré Poulsen kommunikationsmedarbejder DSR, Odense Ansvarshavende redaktør: Anni Pilgaard kredsformand, Kreds Syddanmark Udgivelser/oplag: Udgives fire gange om året i ca eksemplarer og udsendes til samtlige medlemmer af DSR, Kreds Syddanmark. Produktion: HansenGrafisk Journalistisk arbejde: Mette Honoré Poulsen Sygeplejeoplevelser i Østeuropa...6 Sygeplejerske Ulla Simonsen boede og arbejdede i Sønderjylland fra 1973 til 1989, hvor hun havde nogle gode år både personligt og fagligt. Derefter flyttede hun med sin mand til Silkeborg senere til Litauen og til sidst til Rusland. Tilmelding via - til kurser, møder og øvrige kredsaktiviteter. 5 hurtige spørgsmål...10 Redaktionen har stillet fem hurtige spørgsmål til Bente Posselt. OK I de overenskomstforhandlinger som DSR og Sundhedskartellet i skrivende stund er i fuld gang med at forhandle med arbejdsgiverne, kræver vi markante lønstigninger. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen er efterhånden kommet på plads og arbejdstøjet er fundet frem. Vinderen er...14 I første nr. af kredsbladet udlovede vi en dejlig købmandskurv, til den der havde det bedste forslag til, hvad bladet skulle hedde. Nyt fra Kreds Syddanmark DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

3 Vi skal ikke bøje os for politisk pression Kære medlemmer Mens jeg skriver disse linjer, ved jeg ikke, om vi alle sammen er på vej ud i en konflikt på grund af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne. Under alle omstændigheder skal du vide, at Dansk Sygeplejeråd fortsat arbejder stålsat på at sikre dig og dine kolleger en lønudvikling, der i 2015 skal bringe os op på siden af privatansatte med en tilsvarende uddannelse. Det er efterhånden en kendt sag, at sygeplejersker kun tjener 71 kr., hver gang en privatansat tjener 100 kr. Vores kampånd er på ingen måde svækket af statsminister Anders Fogh Rasmussens kovending i synet på landets økonomiske situation efter folketingvalget. Da han med gyldne løfter om skattelettelser for 10 milliarder kroner og at frede kommunerne, selv om de havde overskredet budgetterne, havde sikret sig den fortsatte magt, var tiden hurtigt inde til at trække i land. Nu står og falder landets ve og vel pludselig med, om vi offentligt ansatte viser samfundssind og holder igen med vore lønkrav. Vi ønsker ikke at spille rollen som underdanige undersåtter i den drejebog, som Anders Fogh Rasmussen med vanlig sans for timing og taktiske finesser allerede havde skrevet inden folketingsvalget i november. Tværtimod er det vigtigt, at vi ikke bliver bløde i knæene og bøjer os for den form for politisk pression på højt plan. Undersøgelser viser, at langt hovedparten af sygeplejerskerne er klar til konflikt for at få en lønfremgang, der kan mærkes. Såfremt udviklingen i Sundhedskartellets forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere har udmøntet sig i, at der er afsendt konfliktvarsel, forbereder vi os i denne tid på at gå i konflikt om nogle uger. Vi har i forhandlingerne hele tiden konstruktivt gået efter et godt resultat, der tilgodeser vores langsigtede mål om lønudvikling. Når vi det, vil også de delforlig om fremskridt på en række andre områder, komme medlemmerne til gode. Når vi det ikke, ligger det i den danske aftalemodel, at vi kan gå i lovlig konflikt. Det behøver man hverken være venstredrejet eller rabiat for at være en del af. Hvis det kommer så vidt, er det vigtigt, at du bakker 100 procent op. Din tillidsrepræsentant påtager sig i en sådan situation en ledelsesopgave med at udarbejde alle vagtplaner, så de tilgodeser det aftalte akutte beredskab. Det er essentielt for sygeplejerskers anseelse, at patienter og borgere fortsat får den optimale pleje i konfliktsituationer. Vær derfor påpasselig med hele tiden at være til at få kontakt med, hvis der sker ændringer i vagtberedskabet, og der er behov for at være til rådighed. Hvis du ikke er med i noget akutberedskab, bakker du bedst op ved at samles med dine kolleger og bidrage til at bevare den gejst og det sammenhold, der i den sidste ende skal gøre det klart for vores modpart og landets politikere, at vi mener det alvorligt. Vis initiativ og kom med gode ideer til, hvordan vi kan markere vores utilfredshed med forhandlingerne og vores vilje til at bevare et stærkt offentligt sundhedsvæsen med kvalificerede medarbejdere. Besøg vore cafeer på kontorerne i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg. Her vil du møde kolleger, der vil det samme som dig, og som heller ikke har tænkt sig at bøje sig for utidig politisk pression fra landets statsminister. Hvis forhandlingerne modsat skulle have vist sig at give et resultat, der indfrier vore forventninger, kan vi glæde os over, at vi denne gang er blevet hørt, og at vi ved OK 08 har taget det første skridt i retning af at sikre os en lønudvikling, der matcher vores centrale placering i det danske sundhedsvæsen. Anni Pilgaard Kredsformand Kreds Syddanmark LEDEREN DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3

4 Tanker om psykiatriplanen I FORSOMMEREN 2007 BLEV DET POLITISK BESTEMT AT PSYKIATRIEN SKULLE BEVARES SOM ET SELVSTÆNDIGT DIREKTØROMRÅDE. Den fremtidige psykiatriplan tager afsæt i de politiske hensigtserklæringer, som sætter fokus på nøglebegreberne kvalitet, sammenhæng og høj grad af tilgængelighed i dialog med patienter, brugere og pårørende. FTR for psykiatrien på Fyn Line Gessø og FTR for psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge har begge holdninger til den nye psykiatriplan. Her kan du læse, hvad de finder godt og mindre godt i den nye plan. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge Dorte mener, det var en rigtig fornuftig beslutning politikkerne tog og måske den vigtigste beslutning for at sikre kvaliteten i den fremtidige psykiatri i Region Syddanmark. Var psykiatrien på det tidspunkt blevet lagt sammen med somatikken, kunne hun sagtens have frygtet, at psykiatrien nemt var kommet til at drukne i den store sammenhæng med risiko for, at det i sidste ende ville gå ud over kvaliteten af den psykiatriske behandling af den sindslidende. Dorte mener, at nøglebegreber er utrolig vigtige at fastholde i hele implementeringsplanen for indførelsen af den fremtidige psykiatriplan. I den fremtidige psykiatriplan er sengepladserne for hele Region Syddanmark samlet i fire hovedfunktioner. I Sønderjylland betyder det, at de nuværende to psykiatriske Sygehuse i Augustenborg og Haderslev skal sammenlægges i en hovedfunktion. Det betyder selvfølgelig, at nogle borgere vil få længere transporttid til det psykiatriske sygehus. Til gengæld mener Dorte, at ved at samle ekspertisen inden for psykiatrien i én hovedfunktion, er muligheden for faglig udvikling hos personalet meget bedre end den er i dag. Større faglighed hos personalet er for Dorte en garanti for en bedre kvalitet i behandlingen af den enkelte borger. Så med udgangspunkt i en overordnet faglig vurdering støtter hun sammenlægningen af psykiatrien i Regionen i fire hovedfunktioner. I Sønderjylland vil der fremover komme et lokalpsykiatrisk center i hver af de fire kommuner. Dette er for Dorte at se den optimale placering, når der skal etableres et samarbejde med socialpsykiatrien, kommunerne og praksissektoren. Det, at der kommer et lokalpsykiatrisk center i hver kommune vil også betyde nærhed for den enkelte borger. Dorte kunne på længere sigt godt forestille sig, at samarbejdet mellem de lokalpsykiatriske centre og socialpsykiatrien ville blive så udbygget, at det på et tidspunkt vil være oplagt at sammenlægge de to instanser. Dette ville for Dorte at se også skabe bedre service for borgeren. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien i Sønderjylland Dorte Ruge Antallet af retspsykiatriske patienter har været stigende gennem en årrække, og denne udvikling forventes at fortsætte. Derfor er det med stor tilfredshed at retspsykiatrien skal udbygges fra de nuværende 30 døgnpladser til 70 døgnpladser, således at behandlingen af denne patientgruppe fremover kan ske på forsvarlig vis. Dette vil samtidig betyde, at det terapeutiske miljø i de almene psykiatriske afdelinger vil blive mere optimalt og dermed til gavn for patienten. I Sønderjylland skal hovedfunktionen placeres på det nuværende Åbenrå Sygehus. Dette er en god central geografisk placering i forhold til optagerområdet, Placeringen er også velvalgt i forhold til rekruttering af fagligt uddannet persona- 4 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

5 le. I Sønderjylland er det besluttet, at der skal bygges et nyt somatisk sygehus. Dette skal placeres mellem Sønderborg og Åbenrå. Det er ærgerligt, at psykiatrien og somatikken ikke placeres på samme matrikel. Dette vanskeliggør, at der kan skabes samarbejde og faglige miljøer på tværs af somatik og psykiatri, som ville kunne være til gavn for patienterne. FTR og sygeplejerske Dorte Ruge Det, at der skal bygges et nyt somatisk Sygehus, før end psykiatrien kan flytte sammen i en hovedfunktion betyder, at der nok mindst vil gå 10 år før end psykiatriplanen vil være på plads i Sønderjylland. Det er en lang tidshorisont at arbejde med, og med den udvikling der sker i vores samfund og indenfor den medicinske og psykiatriske forskning, ja - så synes hun, det kan være svært at vide om psykiatriplanen holder. Mange af Dortes nuværende kolleger vil om 10 år være gået på pension, og derfor er motivationen for at engagere sig i implementeringen af den nye psykiatriplan naturlig nok på et meget lille sted. For 10 år er lang tid, også for dem som fortsat vil være på arbejdsmarkedet på det tidspunkt det er jo nærmest umuligt at forudsige, om vi da fortsat vil være beskæftiget inden for psykiatrien. Sygeplejerske og FTR i psykiatrien på Fyn Line Gessø Psykiatriplanen er en ambitiøs plan. Den lægger vægt på det faglige og opdeler derfor efter specialer og ikke kun geografi. Det er en klar fordel for den psykiatriske patient, som derfor kan få en mere kvalificeret behandling. Det er desuden befordrende for personalet, som kan fordybe sig og specialisere sig i de enkelte psykiatriske diagnoser. Der bliver lagt vægt på den ambulante psykiatri, som vil blive udbygget. Psykisk syge vil i stigende grad blive behandlet i eget hjem og ambulant. En af de største udfordringer i psykiatriplanen er at give en kvalificeret behandling af de retspsykiatriske patienter. Der har i mange år været behov for en udbygning af retspsykiatrien. Retspsykiatriske patienter har optaget mange pladser på almenpsykiatriske afdelinger, det har været uhensigtsmæssigt både for personale og patienter. Psykiatriplanen har en række løsningsforslag til disse problematikker. Der er på regionsplan allerede oprettet seks distriktspsykiatriske sygeplejestillinger til behandling af retspsykiatriske patienter. Den ambulante tilgang kan forhåbentlig betyde, at færre patienter bliver indlagt. Psykiatriplanen skitserer desuden at der skal oprettes 70 sengepladser til retspsykiatriske patienter. Det er 40 mere end der er i skrivende stund. Desværre kan disse ekstra sengepladser først oprettes når Middelfart psykiatriske afdeling bliver udbygget. I øjeblikket bliver der arbejdet på en midlertidig løsning indtil byggeriet står færdigt. Psykiatriplanen lægger op til mange forandringer. Der skal bygges nyt og bygges om flere steder. Der vil være afdelinger, som lægges sammen, flytter og nogle lukker. Det betyder store forandringer for personalet. Mange personaler er allerede nu ved at skifte afdeling. Der bliver oprettet nye stillinger, især på det ambulante område. I øjeblikket arbejdes der på at lave en ny ledelsesstruktur, som skal afløse den nuværende centerstruktur. Det betyder ændringer i den øverste ledelse af psykiatrien i Region Syddanmark. For patienterne betyder det, at der vil være længere afstande til de psykiatriske sygehuse, det er svært når patienten er indlagt og gerne vil på hjemmebesøg. Til gengæld vil der være mere nærhed når man ikke er indlagt, i kraft af udbygningen af de ambulante funktioner, som skal knyttes til hver kommune. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Sygeplejerske og FTR i psykiatrien på Fyn Line Gessø 5

6 Sygeplejeoplevelser i Østeuropa Sygeplejerske, Ulla Simonsen Sygeplejerske Ulla Simonsen boede og arbejdede i Sønderjylland fra 1973 til 1989, hvor hun havde nogle gode år både personligt og fagligt. Derefter flyttede hun med sin mand til Silkeborg senere til Litauen og til sidst til Rusland. De fleste vil mene, at det var langt væk og hvorfor der? Sygeplejerske Ulla Simonsen Ullas mand begyndte på Danfoss i Rusland i 1993, og meningen var, at Ulla skulle følge efter, når det så bæredygtigt ud. På det tidspunkt havde hun siden 1990 siddet i to afdelingsledelser på Viborg Sygehus, og hun vidste, at hvis hun forlod sin ledende stilling i det danske sygehusvæsen, ville hun ikke komme tilbage. Ulla Simonsens længsel efter at rejse ud begyndte dog allerede i 1991, da hun fra Viborg Sygehus var aktiv i samarbejdet med et venskabshospital 60 km uden for Moskva. Hun besøgte hospitalet sammen med en anden oversygeplejerske med henblik på at hjælpe dem i den svære overgang. Hele projektet strandede dog af økonomiske grunde. Men det gav et godt indblik i sovjetisk hospitalsindretning og problematikker. En tur til Litauen Inden Ulla nåede at begive sig over til sin mand, blev hun fra Paraplegifunktionen (Vestdanmarks optræningscenter for folk med spinaltraumer), involveret i to projekter i Litauen. Ad sære omveje og underlige sammentræf blev overlægen, sygehuschefen og jeg spurgt, om vi kunne hjælpe en optræningsafdeling i Vilnius, der havde patienter med spinaltraumer, men kun ringe viden. OOORKKK ja, sagde vi. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Det første projekt drejede sig om oplæring af de forskellige faggrupper. Som forberedelse var overlægen og Ulla rundt i Litauen og se de mange rehabiliteringscentre. Det var i begyndelsen meget forvirrende, for hvor mange para-tetraplegipatienter havde de da? Danskerne lærte, at rehabilitering bruges synonymt med de gamle sanatoriebehandlinger, vi afskaffede for mange år siden. Men det sovjetiske styre honorerede arbejderne med gratis ophold, fuld kost og smukke omgivelser, og folk havde virkelig brug for at komme bort, for pengene var små og rejser uopnåelige. Derfor de mange, mange rehabiliteringscentre. Overlægen og Ulla så mange for os i Danmark løjerlige behandlinger! Frustrerende oplevelser I projektårene 1993 til 1995 drog en dansk tværfaglig gruppe fra Viborg til Vilnius tre gange, og litauerne kom sent i forløbet på besøg i Viborg. Som projektleder beskrev Ulla projektet, sendte ansøgningen til Ministeriet og arrangerede alt det praktiske, inklusiv afrapportering. Det indebar en del forberedende rejser for at opklare flere uklare og modsigende forhold. Til trods for dette og den korte geografiske afstand, var der stor forskel på et utal af områder, for på det tidspunkt var Litauen både i system og i tankegang præget af sovjetiske tider. Der var mange tilløb til frustrerende oplevelser. Et af dem var på det sygeplejemæssige område. Sovjetisk sygepleje er at assistere lægerne med det praktiske. Det vil sige, at selve pasningen og plejen blev varetaget af familien, der også medbragte god mad, da kostbudgettet var meget skrabet. Hvis familien ikke kunne være til stede, betalte de sygeplejerskerne for at tage sig af patienten. Men heller ikke sygeplejerskerne havde vestlig sygeplejeviden. Ulla underviste i det faste sengelejes komplikationer, for at undgå kontrakturer, tryksår og dehydrering samt det mere specielle når det drejede sig om para-tetraplegipatienter. Der opstod en konflikt, da Ulla blev klar over, at nogle sygeplejersker, med overlægens viden, af familier blev betalt for at passe et par patienter. Det kunne bare ikke harmonere med, at vi underviste i den nye sygepleje og forventede, at alle udførte den, og så samtidig godtog, at et par stykker oven i købet fik ekstra betaling for at gøre det, de andre blot skulle udføre i udviklingens navn. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Overlægen forsvarede det med, at deres løn var virkelig ussel, men han havde ikke tænkt over, at det var de andres også. Han ville søge ekstra betaling til dem, men om de fik det, vides ikke. Ulla var også vidne til, at en af afdelingens unge sygeplejersker stod op på talerstolen ved en Baltisk Spinalkonference og argumenterede for sygeplejerskers arbejde med intermit- 6 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

7 terende kateterisation af spinalpatienter. Det var stort. Speciallæger fra Rusland indrømmede åbent, at Vilnius i rehabilitering var langt forud for Rusland og andre lande i østblokken. Især ergoterapeuten havde det svært, da der ikke fandtes et sådant speciale i det sovjetiske hospitalssystem. Al behandling var fysiurgisk passiv, og para-tetraplegipatienter kom til at opholde sig hjemme, indendørs og for det meste liggende. Derfor kunne eller ville man i Sovjet (med tilhørende lande) ikke se eller erkende, at man havde handicappede borgere. Man måtte derfor ty til gamle, selvlavede hjælpemidler, som familierne selv kunne strikke sammen. Midtvejs i projektet blev Ulla helt klar over, at man ikke kan rehabilitere ved kun at undervise fagligt, der skal hjælpemidler og et ændret samfundssyn til. Bosat i Litauen Det andet projekt blev udarbejdet, og det medførte, at Ulla bosatte sig i Litauen i to år. Aftalen blev bl.a. lavet med det Nationale Råd for Handicappede. I de to år oplevede hun sovjetindflydelsen i det politiske system og i folks tankegang. Tre rehabiliteringsafdelinger, heraf to nybyggede efter dansk idé og materialer, blev startet. Mindre hjælpemidler blev produceret af risikovillige erhvervsfolk, mens de større måtte produceres af det statslige apparat, hvor mange forskellige interesser kolliderede. Generelle samfundsmæssige ændringer indebærer altid lang tid. Men Ulla kom med indlæg til Boligministeriet, og havde et godt samarbejde med arkitekter, der lavede ombygning til handicappede borgere. Ligeledes havde hun et godt samarbejde med forskellige patientforeninger, men Det Nationale Handicap Råd, der fik penge fra staten, havde flere indbyrdes stridigheder, og det holdt hun sig langt fra. Hendes indtryk var, at de lappede og trøstede, men ingen ville revolutionen, for hvem bider den hånd, der fodrer en? Et ordentligt krumspring Ud over projektet blev Ulla involveret i Dansk Sygeplejeråds (DSR s) udviklingsarbejde med at indføre vestlig sygepleje i samarbejde med det litauiske Sundhedsministeriet og alle landets sygeplejeskoler. Det fandt hun meget spændende. Hun underviste blandt andet i problemløsning og plejeplaner til skolernes undervisere, der for det meste var læger. Det at dreje en tankegang fra lægebehandling til vestlig sygepleje var et ordentligt krumspring. Da det omsider var ved at gå op for lægerne, hvilke kompetencer sygeplejerskerne fik, blev der røre. Men Ulla forsvarede den nye sygepleje med, at det ikke var behandling, det var faktisk forebyggelse. For at hjælpe sygeplejersker, der arbejdede ved lave senge, der står op ad væggen, fik hun igangsat en landsdækkende undervisning i løfteteknik. Det var med undervisere fra Aalborg og Viborg sygehuse. Senere i forløbet var der et opfølgningskursus, hvor der blev arrangeret regionale netværksgrupper, for det var et helt nyt område, der skulle indarbejdes. Flere skoler havde efterhånden taget emnet på deres læreplan. Da projekterne sluttede i 1997, drog Ulla videre til Rusland. Personligt og kulturelt har det været en formidabel oplevelse. Men det afgjorde bestemt, at når jeg kom til Rusland ville jeg intet have at gøre med sygepleje eller handicap. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Arbejdet med arbejdsmiljø i Rusland Arbejdsmiljø tja, det KUNNE være en by i Rusland, men Sygeplejerske, Ulla Simonsen Trods et meget stort lægeligt videnskabeligt arbejdsmiljøsystem, bliver det undermineret af dem selv. Lægesystemet er kun behandlende, ikke forebyggende. Der er et kæmpe sæt love, der i stor udstrækning ligner de danske, men de inspicerende statsinspektører var alle over en kam korrupte. De kunne altid finde noget at påpege, men det kunne da ordnes i mindelighed, og hvem laver så om på sit arbejdsmiljø? International Labour Organization (ILO) er i gang med at lave et meget stort arbejde, helt fra bunden. Love ændres, arbejderne bliver oplært, sikkerhedsgrupper bliver dannet, man laver IT netværksstøttegrupper over de store afstande i landet, og inspektørerne skal have andre roller. Meget spændende, meget nødvendigt og Ulla havde et godt samarbejde med ILO. For egentlig har Ulla altid været interesseret i arbejdsmiljø. Hun havde sygeplejestuderende i første observationspraktik ude på arbejdspladser i Silkeborg, og arbejdsmiljø lå hende meget på sinde i hendes tid som leder i Viborg. Da DSR lancerede det første arbejdsmiljøkursus i 1999, mens Ulla var i Rusland, sprang hun på for egen regning. Imellem modulerne skulle der udarbejdes et praktisk projekt, og der var ikke andet for end at spørge direktøren på Danfoss Rusland, om hun måtte lave projektet der. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Kørestole anno

8 Et lille køkken, hvor alle alternative arbejdsmetoder blev brugt. Det måtte hun. Fordelene var store. Russere er overhovedet ikke forvænt med opmærksomhed på deres befindende. Som en medarbejder sagde: Nu har jeg set mange arbejdsmiljøinspektører gå med næsen i vejret og blyanten på papiret, men der er intet sket for os på gulvet. Ulempen var, at Ulla var direktørens kone, hvilket betød, at hun mest arbejdede med rene fakta. Hun måtte desværre undlade det psykiske arbejdsmiljø. Men i forhold til hvad russere oplever på russiske arbejdspladser, så er en vestlig ledelse noget helt andet og opleves godt. Oplysning og undervisning Efter afsluttende opgave var Ullas arbejde i firmaet at oplyse og undervise. Hun havde en fast klumme i virksomhedsavisen samt på sin egen opslagstavle for sikkerhedsarbejdet. Der var ingen SI grupper, systemet er kun under opbygning, og der er ingen sikkerhed i loven for repræsentanterne. Der var nok at tage fat i. Først og fremmest var der kontorpersonalet, som der var flest af. Der skulle kigges på siddestillinger, lys, støj (russere taler ikke i telefon, de råber) og tør luft (det er fastlandsklima med hede somre og meget kolde og tørre vintre). Danfoss var i øvrigt de første i Rusland til at få hæve-/sænkeborde og rullemus. De sidste måtte man aflevere et par stykker af til tolden, for sådanne havde de aldrig hørt om før, og hvad kunne det nu være. Produktionen var organiseret af en god dansk produktionsleder, så de var godt hjulpet på vej. Rengøringsdamerne Puha, I skulle se dem slæbe en spand med snavset vand hen ad de alenlange gange. Derfor fik vi købt ordentlige vogne, koste og handsker til dem. Vi gav dem undervisning og sikke en taknemmelighed. Man er både rørt og flov. Sygeplejerske, Ulla Simonsen Salgsfolkene havde deres problemer med lange rejser, tungt udstillingsmateriale og lange nætter med for meget vodka. Med tiden blev det muligt at skaffe lettere udstillingsmateriale, og ledelsen måtte understrege, at en ordre ikke skulle afhænge af, om man ville drikke den halve nat. For i Rusland, der er halvvejs til Japan, er handel og ordrer betinget af, om man dyrker det sociale og det personlige. Og en underskreven ordre kan ALTID laves om, ikke, min ven? Lagerfolkene skulle undervises i løfteteknik. Det var meget svært at finde en underviser, da det ikke skulle være Ulla selv. Ved henvendelse til fysiurgisk institut blev hun mødt med spørgsmålet: Hvad præcist skal der undervises i? Der kom en venlig fysioterapeut, der var meget teoretisk. Og det er SÅ typisk for landet. Men Ulla fik alligevel sat fokus på arbejdsmiljøet, og forskellige hjælpemidler kom til. Tilbage var der køkkenet. Inden Ulla og hendes mand forlod Rusland, fik de bygget en ny fabrik. Her sloges Ulla meget for at få et godt indrettet køkken med bl.a. ordentlig udsugning. Og køkkenpersonalet var lykkelige. Men de har stadigvæk for mange småskader og maden skal stadig ændres, så det indeholder mindre fedt og sukker. Men det må blive til eftertiden. Ulla nåede ikke at arbejde med chaufførerne, ud over at give dem et par gode råd. Dels er russiske mænd Tarzaner, og dels bekymrer deres russiske leder sig ikke om de lavestes velbefindende. Så de affinder sig. Med de enorme transporttider og køer i Moskva er chaufførernes måltider mere end sporadiske. Samtidig går de sidst i seng efter at have bragt alle hjem, og de er de første, der står op igen for at være klar til at bringe medarbejderne til arbejdet, så egentlig er det i firmaets interesse og for alles helbreds skyld, at de både får sovet og får mad. Men også det må vente. Ulla havde sat næsen op efter en afløser, en nyuddannet arbejdsmiljølæge, som med engelskkundskaber skulle samarbejde med Bedriftssundhedstjenesten i Nordborg, og andre internationale organer. Hun havde lavet arbejdsbeskrivelse og fået indrettet lokaler i den nye fabrik, men af forskellige grunde blev det desværre ikke til noget. Ulla er nu på efterløn og savner ikke sit arbejde, lige meget hvor interessant og opslugende det end var. Jeg har brugt alle sider af sygeplejen på forskellige planer, og nu bruges det organisatoriske og administrative i mit landsbyarbejde. Det pædagogiske aspekt bruger jeg, når jeg hjælper med lektierne i en familie fra Congo. Den sundhedsmæssige tænkning bliver til indhold i begge arbejdsområder. JO, vi har et godt fag. Sygeplejerske, Ulla Simonsen 8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

9 Tilmelding via - TIL KURSER, MØDER OG ØVRIGE KREDSAKTIVITETER. Der er i Kreds Syddanmark truffet beslutning om, at alle tilmeldinger til Kreds Syddanmarks arrangementer fremover bliver modtaget via hjemmesidens tilmeldingsmodul på Det betyder, at når du ønsker at tilmelde dig et arrangement, skal du logge ind på hjemmesiden og derefter tilmelde dig arrangementet. Kredsbestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne eventuelt søger hjælp hos kolleger, på kredsens hjemmeside eller hos kredsens medarbejdere, hvis de er utrygge ved at håndtere elektronisk tilmelding. På under Aktiviteter i kredsen ligger der en Vejledning vedr. tilmeldinger til møder, kurser & arrangementer, som giver en udførlig beskrivelse af, hvordan man tilmelder sig et arrangement. Hurtige og praktiske fordele Tilmeldingsformen effektiviserer tilmeldingsproceduren væsentligt med store fordele for medlemmerne i Kreds Syddanmark. For det første er det muligt at tilmelde sig døgnet rundt. Det betyder, at du kan tilmelde dig, når det passer dig. Derudover går alle tilmeldinger via tilmeldingsmodulet direkte ind i en kursusdatabase, så det enkelte medlem kort efter tilmeldingen får automatisk besked om tilmeldingsstatus via en . Hvis et medlem framelder sig, og der er venteliste, bliver den første på ventelisten automatisk rykket op og pågældende får automatisk en om dette. Tilmelding Når du er logget på hjemmesiden kan du tilmelde dig det eller de arrangementer som du ønsker at deltage i. Du kan se den fulde annoncering ved at klikke på arrangementet. Du finder aktiviteterne under punktet Aktiviteter i kredsen og Medlemsaktiviteter på Når du har klikket på arrangementer og kan læse annonceringen, har du mulighed for at tilmelde dig til aktiviteten. Du tilmelder dig ved at klikke på det grå felt nederst på siden [Tilmeld]. Kredsen får herefter automatisk din tilmelding og dine medlemsdata og du får automatisk en bekræftelse på din tilmelding. en bliver sendt til den mailadresse som du begyndte med at acceptere ved at sige OK eller ændret. Hvis du ønsker at melde afbud til et arrangement skal du melde fra via tilmeldingsmodulet ved at logge på og derefter vælge det arrangement som du ikke længere ønsker at deltage I klik derefter på feltet: [Frameld]. Hvis der er en venteliste til arrangementet vil din plads automatiske tilgå en kollega på ventelisten. Det er derfor også vigtigt, at du melder afbud, hvis du ikke længere ønsker at fastholde en ventelisteplads, således ventelisten afspejler et reelt billede af, hvem der ønsker at deltage. Tjek e-posten! Optimal nytte af den nye tilmeldingsform fås selvfølgeligt, når medlemmerne jævnligt holder øje med den elektroniske post s fra Kreds Syddanmark. Har man ikke en mailadresse via sit arbejde eller privat, er det oplagt at bruge sin gratis hos DSR. Se adressen ved at vælge [WEBmail] øverst i højre hjørne på Det kræver, at man er logget ind efter log in proceduren på hjemmesiden. Kreds Syddanmark står klar med råd og vejledning om log in og tilmelding. Kontakt dit lokale kontor på telefon: Esbjerg: Odense: Vejle: Åbenrå: DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 9

10 5 hurtige spørgsmål... Bente er uddannet sygeplejerske i år Desuden har hun en bachelor fra Københavns Universitet i religionsvidenskab med kunsthistorie som sidefag. Hun har arbejdet på forskellige somatiske afdelinger, indtil hun fandt psykiatrien - et område hun finder meget spændende og udviklende. Hun er fuldtidsansat på åbent afsnit IP på Svendborg Sygehus. REDAKTIONEN HAR STILLET FEM HURTIGE SPØRGSMÅL TIL BENTE POSSELT 1) Hvilke udfordringer ser du for psykiatrien i fremtiden? I fremtiden ser jeg det helt store problem - både i psykiatrien såvel som i det somatiske - manglen på kvalificeret arbejdskraft. De store årgange går på efterløn/pension derudover er der et stort frafald pga. stress, og i gruppen af de 25 til 50- årige er der flere og flere der forlader omsorgsfagene eller tænker på at gøre det. Helt grundlæggende er problemet at det er svært at lave god psykiatri uden personale. 2) Hvilke forventninger har du til Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark? At de sætter mere ind i forhold til at kræve et godt arbejdsmiljø Eksempelvis mener jeg, der skal kæmpes for at give sikkerhedsrepræsentanterne samme vilkår som tillidsrepræsentanterne. 3) Hvor mener du at fokus skal være i den sundhedspolitiske debat? Jeg mener fokus i højere grad end nu skal rette sig mod forebyggelse og en debat af, hvordan vi indretter vores samfund, liv og arbejdspladser. Vores samfunds og arbejdspladsers høje tempo og krav om effektiv produktion er inhumant og gør folk syge. På længere sigt er det fordyrende i forhold til det man sparer ved effektiviteten. Jeg mener også, at der skal være debat om forudsætningerne for fordelingen af midler til forskning. Hvilke interesser er det, der spiller ind i denne fordeling? Det mener jeg, er væsentligt at kigge på. 4) Hvornår er en arbejdsdag god for dig? Når jeg har tid, mulighed, ro og rum til at udføre en sygepleje jeg fagligt og personligt kan stå inde for i forhold til patienter og pårørende. 5) Hvornår er en arbejdsdag mindre god for dig? Når der ikke er tid, mulighed, ro og rum til at udføre den sygepleje jeg fagligt og personligt ønsker at kunne levere. Eventyrløbet 2008 Den fynske tradition videreføres i den nye Kreds Syddanmark. Så sæt X i kalenderen Kr. Himmelfartsdag, den 1. maj 2008, hvor Eventyrløbet finder sted. Traditionen tro har vi telt på pladsen, hvor vi gentager tidligere års succeser med pølser m/brød, chips, frugt, øl og vand. Tilmelding Tilmelding kan udelukkende ske på Her kan du også læse mere om arrangementet. Sidste rettidige tilmeldingsfrist og betaling er den 15. marts Efter denne dato kan der ikke modtages tilmeldinger på sygeplejerskernes hold. Vi gør samtidig opmærksom på, at tilmelding først registreres, når betalingen er tilgået os. Vi glæder os til at se rigtigt mange til Eventyrløbet. Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen 10 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

11 OK-08 I DE OVERENSKOMST- FORHANDLINGER SOM DSR OG SUNDHEDSKARTELLET I SKRIVENDE STUND ER I FULD GANG MED AT FORHANDLE MED ARBEJDSGIVERNE, KRÆVER VI MARKANTE LØNSTIGNINGER. I de overenskomstforhandlinger som Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet i skrivende stund er i fuld gang med at forhandle med arbejdsgiverne, kræver vi markante lønstigninger. Det gør vi, fordi lønefterslæbet i forhold til det private arbejdsmarked er betydeligt, og fordi vores løn ikke står mål med den høje værdi vi har for samfundet. Samtidig kræver vi en ligelønsreform. Det er den eneste måde, der kan blive gjort op med det historiske lønefterslæb, som de offentligt ansatte især kvinderne har i forhold til de privatansatte med samme uddannelseslængde. Det er ikke rimeligt, at når privatansatte med en mellemlang uddannelse som eksempelvis en journalist eller diplomingeniør tjener 100 kr., så tjener en sygeplejerske, der har samme uddannelseslængde og som er ansat i det offentlige, 74 kr. Denne store lønforskel er der nødt til at blive sat en stopper for. Der er ikke nogen tvivl om, at det offentlige sundhedsvæsen kommer under pres i de kommende år. Derfor er det nu, at der skal gøres en massiv indsats for at rekruttere og fastholde flere sygeplejersker. Gode løn- og arbejdsvilkår er helt afgørende i den sammenhæng. Allerede i dag mangler der ca sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen, og i de kommende år bliver det endnu sværere at fastholde de erfarne medarbejdere og rekruttere ny og veluddannet arbejdskraft. I 2015 vil der mangle sygeplejersker. Gode beslutningstagere er fremsynede og visionære. Det er det, vi kræver af arbejdsgiverne og Folketinget denne gang. Vi forventer at de tager deres ansvar alvorligt! Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet går efter at forhandle sig til et resultat, som I som medlemmer kan stemme ja til. Der bliver i skrivende stund arbejdet på at indgå en række delforlig om blandt andet kompetenceudvikling, seniorordninger mv. Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår vil for alvor ske i slutningen af februar. Skulle det vise sig, at det ikke er muligt at forhandle sig frem til et tilfredsstillende resultat, vil Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet forholde sig til at afgive konfliktvarsel. For at være klar til det, er tillidsrepræsentanterne allerede nu i gang med at lave medlemskontrol og anden forberedelse. Der er mange spørgsmål til en eventuel konflikt, og konsekvenserne for afvikling af ferie mv. Nedenfor skitserer vi det forventede tidsforløb. Skitsen beskriver, hvornår der tidligst kan afgives varsel og hvornår en konflikt tidligst kan træde i kraft. Vi vil opfordre til, at I er i løbende kontakt med jeres tillidsrepræsentant, for at holde jer ajour med situationen. Du kan se mere under OK-08 på DSR s hjemmeside: Herunder se svar på de mest stillede spørgsmål om, hvordan skal jeg forholde mig?. I tilfælde af en konflikt vil alle medlemmer få tilsendt en Konflikt ABC, som vil give svar på de fleste spørgsmål. 29. februar april april april 2008 Fristen udløber for at parterne kan forhandle sig til et resultat. Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet kan herefter varsle konflikt med fire ugers varsel. En konflikt kan tidligst træde i kraft den 1. april I perioden fra udgangen af februar og indtil 31. marts 2008 kan forhandlingerne fortsættes i Forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen kan vælge ikke at udsætte konflikten, men kan også vælge at udsætte den med 1 gange 14 dage eller med 2 gange 14 dage. En konflikt kan træde i kraft efter udsættelse med 1 gange 14 dage. Konflikten kan dog tidligst træde i kraft på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen. En konflikt kan træde i kraft efter udsættelse med 2 gange 14 dage. Konflikten kan dog tidligst træde i kraft på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen. En konflikt kan træde i kraft på en som helst dato, og begynder ved døgnets begyndelse. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK Linda Rise 1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark 11

12 Kredsbestyrelsen - anno 2008 Anne-Dorthe Jeppesen kredsnæstformand Kreds Syddanmark Den nye Kredsbestyrelse anno 2008 KREDSBESTYRELSEN ER EFTERHÅNDEN KOMMET PÅ PLADS OG ARBEJDSTØJET ER FUNDET FREM. Børnesygdommene har vi næsten overstået, samtidig med, at vi har en masse spændende opgaver der er i fuld gang. Vi er en bestyrelse på 35 medlemmer, mange er gengangere, men der er også en del bestyrelsesmedlemmer, der er helt nye i bestyrelsesarbejdet. Kredsbestyrelsen har været på to seminar i januar 2008 som handlede om dels samarbejdet i en bestyrelse af vores størrelse, samt hvordan vi som kredsbestyrelse kan være med til at sætte et politisk aftryk. Dette har været med til at sætte gang i debatten om, hvilke politiske temaer vi vil arbejde med i denne bestyrelsesperiode. Samtidig har seminarerne styrket os som bestyrelse. Kongres 2008 Som kredsbestyrelse er vi en del af kongressen, der er den øverste myndighed i Dansk Sygeplejeråd. Kongressen finder sted i maj 2008, men allerede til marts 2008 skal Kreds Syddanmarks kongresforslag sendes ind. Dette arbejde har vi taget hul på, men det seje træk kommer nu her til sidst. Nogle af de emner kredsbestyrelsen arbejder med, er bl.a. tillidsmandsvilkår. Her går vi især ind og ser på suppleantstatus. Valglove tidsperspektivet i, fra valgmateriale udsendes til selve valget afholdes, denne tid er meget lang. Denne periode ønsker vi nedsat. Strukturdebatten er endnu ikke færdigdebatteret her diskuterer vi blandt andet om kredsbestyrelsen har den rette størrelse, om sammensætningen med én kredsformand og fire kredsnæstformænd er den rette, samt et meget spændende emne der går på, at vi ønsker at etablere et vikarbureau inden for DSR for hvorfor skal provenuet ikke gå til den enkelte sygeplejerske frem for til et bureau? Emnerne skal ses som foreløbige rå skitser til mulige emner til kongressen. Overordnet vil et tema på kongressen være Tillidsmænd i det forgangne år har der været et projekt om tillidsmænd og resultatet vil blive forelagt kongressen. Sidst men ikke mindst skal der vælges formand for Dansk Sygeplejeråd på denne kongres. Administrativ organisering Den administrative struktur for Kreds Syddanmark har også fyldt en del på kredsbestyrelsesmøderne. De fire tidligere amtsbestyrelser besluttede i sin tid, at der fremover skal være ét kontor i Kreds Syddanmark, hvilket den nuværende kredsbestyrelse også har tilsluttet sig. Det er en lang proces med mange ukendte faktorer. For eksempel selve placeringen. Kontoret eller domicilet, som vi også kalder kredskontoret, skal dog ligge i Kolding/Middelfart-området. Det er besluttet at leje frem for at købe. Beslutningen om at leje frem for at eje, er taget ud fra det faktum, at vi er så nye, at vi faktisk ikke ved, hvordan vi ser ud, når vi kommer et par år længere frem det ville være dumt at sætte sig enten for stort eller småt. Desuden er der også aspektet omkring de lokale kontorer. De lokale kontorer, som vi kender i dag vil forsvinde i stedet vil vi meget gerne have lokale satellitkontorer, men den økonomiske side af sagen skal først undersøges nærmere. Hvilken udformning skal de have? Kan vi låne lokaler ved andre fagforeninger, mod at de kan låne af os? Alt sammen spørgsmål, som den nærmeste fremtid vil give svar på. Kredsbestyrelsen har det økonomiske ansvar og er derfor meget interesseret i, hvordan organisationen bliver fremover. Der arbejdes på at lave en organisationsplan, men den administrative del er skilt fra den politiske del, så på det punkt skal kredsbestyrelsen ikke blande sig. 12 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

13 OK 08 Vi har en overenskomst for døren, hvilket har fyldt og stadig fylder rigtigt meget på kredsbestyrelsesmøderne. Der er indgået delforlig, om bl.a. barsel, kompetence, senior aftale som vi har debatteret. I slutningen af februar kommer forhandlingerne til løndelen og i skreven stund vides det ikke, om vi har fået et resultat som vi er tilfredse med, eller om der er varslet konflikt. Dialog med medlemmerne Som kredsbestyrelse vil vi meget gerne i direkte dialog med medlemmerne. Derfor har medlemsmøderne, som vi har afholdt fem steder i kredsen i forbindelse med forberedelse til en eventuel konflikt, været et forum hvor medlemmerne har haft mulighed for at møde formandskabet, samt lokale medlemmerne af kredsbestyrelsen. Dette har været en succes, som vi helt sikkert vil gentage. Når vi møder medlemmerne på denne måde, giver det os mulighed for at drøfte hverdagens problemer, som vi evt. kan tage op på et andet plan i kredsbestyrelsen. Dog har det alt overskyggende tema været overenskomsten. I forhold til overenskomsten har der været arrangeret happenings med både honninghjerter og fastelavn, som kredsbestyrelsen har støttet op om. Også her der det en rigtigt god måde at møde både medlemmer og befolkningen på. Det er vigtigt, at vi som bestyrelse også kommer ud blandt medlemmerne og viser flaget. Vi ønsker at slå et slag for overenskomstforhandlinger og vise, at sygeplejersker mener det alvorligt, når vi siger mere i løn. Anne-Dorthe Jeppesen kredsnæstformand du har ret til VED DU AT... at kende hovedferiens placering minimum 3 måneder før afholdelse af ferien? Derudover har du ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj september. En ferieuge består af 7 sammenhængende dage. Læs mere i Løn og ansættelsesvejledningen på Invitation til maj - arrangement 2008 i Odense Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Sygepleje-studerendes Landssammenslutning (SLS) med familie til 1. maj arrangement Du får en unik mulighed for at møde kolleger, nuværende og fremtidige samarbejds-partnere og sygeplejestuderende i en afslappet atmosfære, hvor du kan drøfte de kommende overenskomstforhandlinger, sundhedspolitiske spørgsmål eller andet. Program for 1. maj 2008 Hvem: Medlemmer af DSR og SLS med familie Hvornår: Torsdag den 1. maj 2008 Hvor: Vi mødes i Odense, på Flakhaven kl og efter talerne går vi med optoget til Ansgar Anlæg. Ansgar Anlæg: Vi holder åbent telt for alle interesserede. Der vil være mulighed for at diskutere med fagforeningsledere og politikere, og der er underholdning for børnene. Mulighed for at købe øl, vand og pølser. Afslutning kl Gør dagen til en familiedag... - og vis din mening! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 13

14 Vinderne er... I FØRSTE NR. AF KREDSBLADET UDLOVEDE VI EN DEJLIG KØBMANDSKURV, TIL DEN DER HAVDE DET BEDSTE FORSLAG TIL, HVAD BLADET SKULLE HEDDE. Vi modtog rigtigt mange og gode forslag, men specielt ét forslag faldt i vores smag. Vinderen Linda Uhrenholdt får her overrakt sin købmandskurv af kredsnæstformand Jytte Kristensen Som I har set, hedder det nye blad: Kredsløbet Navnet er kort og let at huske Derudover refererer det til det faglige aspekt, samt symbolværdien i, at noget er i løb rundt i Kreds Syddanmark. Både Kirsten Boie Jeppesen fra Langeskov og Linda Uhrenholt fra Vejle havde foreslået Kredsløbet og de får naturligvis derfor begge en købmandskurv. Vinderen Kirsten Boie med sin købmandskurv Hvorfor Kredsløbet? Både Linda Uhrenholt og Kirsten Boie Jeppesen havde reflekteret over navnet. Linda ræsonnerede, at ordet kreds naturligvis skulle være indeholdt i navnet. Dernæst tænkte hun i faglige baner kredsløbet. Derudover var der den symbolske betydning i Kredsløbet, hvorde fire amtskredse er blevet til én ny kreds, hvor de indbyrdes er f orbundet med hinanden. For Kirsten faldt navnet hende helt spontant ind, nu da den lokale andegård er blevet større. Løbet indikerer en vis form for fart, som symboliserer, at formidling af nyhedsstof skal ud til alle sygeplejersker i Kreds Syddanmark. Desuden syntes hun, at navnet måtte have noget med faget at gøre, derfor Kredsløbet. Det er et ord med dynamik i! Tillykke til begge vindere og tak til alle Jer, som har deltaget i konkurrencen. 14 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

15 Nyt fra Kreds Syddanmark I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DET FÆLLES TELEFON- NUMMER HAR DER DESVÆRRE VÆRET TEKNISKE PROBLEMER, DER HAR GJORT, AT VI HAR VALGT AT SÆTTE NUMMERET I BERO INDTIL DER ER FUNDET ET FÆLLES KREDSKONTOR. Faglig sekretær Gerda Dam Kristensen fra kontoret i Vejle har orlov og ferie indtil august Faglig sekretær Charlotte Storm fra kontoret i Vejle har orlov og ferie indtil august Der er derfor ansat tre vikarer på henholdsvis Vejle og Odense kontoret. Anni Månsson er blevet ansat som faglig sekretær på kontoret i Odense fra 1. februar december Conny Rasmussen er blevet ansat som faglig sekretær på kontoret i Odense fra 1. april december Lone Oest Olesen er blevet ansat som faglig sekretær på kontoret i Vejle fra 1. februar september Indtil videre vil det derfor være som tidligere, at man kontakter det lokale kontor på deres lokale telefonnumre. Med hensyn til etablering af et fælles kredskontor er der nedsat en gruppe bestående af medarbejdere og politikere som sammen med konsulenter afsøger muligheder. I øjeblikket sker der meget omkring medarbejderne på de fire kontorer i kredsen. Nogle søger orlov for at uddanne sig, andre for at prøve udfordringer i nye jobs, mens andre igen ønsker at holde forældreorlov. Derudover har kredschef Stinne Døssing meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager desværre ikke har mulighed for at varetage jobbet som kredschef i Kreds Syddanmark. Hun vil i stedet overgå til en stilling som chefkonsulent. Faglig sekretær og kontorleder i Esbjerg Hanne Damgaard er ansat som chefkonsulent i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Tidligere kontorleder fra kontoret i Odense, Pernille Byskov har orlov indtil februar Faglig sekretær Annemarie Schiøler fra kontoret i Odense har orlov og afspadsering indtil oktober Administrativ sekretær Dorthe Rasmussen fra kontoret i Odense har orlov og ferie indtil april gode tips og idéer til historier..! Kredsløbets redaktion efterlyser gode idéer og spændende tips til emner og historier, som Kredsløbet skal se nærmere på. Deadline for idéer eller artikelforslag til Kredsløbet nr. 2/2008 der udkommer sidst i maj, skal være indleveret senest mandag den 31. marts Redaktionen er naturligvis også uden for deadline altid interesseret i gode tips og idéer til historier, ris og ros. Det skal understreges, at bladets fornemste formål er at være fagblad for ca dygtige og engagerede sygeplejersker i DSR s Kreds Syddanmark. Eneste betingelse er, at medlemmernes idéer og tips har en karakter, der gør dem velegnede til offentliggørelse i Kredsløbet og på Send en mail til: Kommunikationsmedarbejder Mette Honoré Poulsen på: - hvis du har gode idéer og spændende tips til emner og historier. På forhånd tak. EFTERLYSER DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 15

16 Der blev slået et slag for overenskomstforhandlingerne til fastelavn ÅBNINGSTIDER Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark Kontoret i Odense Falen Odense C Telefon: Fax: Lokal åbningstid: Mandag - torsdag Fredag / Kontoret i Vejle Vestre Engvej 10, 1. sal 7100 Vejle Telefon: Fax: Lokal åbningstid: Mandag/onsdag/torsdag kl Fredag kl Kontoret i Aabenraa Møllemærsk 29, Aabenraa Telefon Fax Lokal åbningstid: Mandag - fredag: Kontoret i Esbjerg Torvegade 49, Esbjerg Telefon Fax VED DU AT... du ikke kan afholde ferie under en eventuel konflikt, selvom den har været planlagt længe? Undtagelsen er, at hvis din ferie er påbegyndt ved konfliktens begyndelse, afholder du den som planlagt. Læs mere om reglerne på under OK 08. Lokal åbningstid: mandag, tirsdag og fredag kl onsdag kl torsdag lukket

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt

Konflikten her og nu. Hospice Sydvestjylland. SIR s arbejde bliver anerkendt Konflikten her og nu Hospice Sydvestjylland SIR s arbejde bliver anerkendt DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 02:2008 MAJ 2. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KOLOFON Kreds Syddanmark DSR Kreds Syddanmark

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere