1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år."

Transkript

1 Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser som er gældende også selv om lejeperioden ligger efter indførslen af de nye betingelser. I betingelserne henvises til personen/institutionen/firmaet, som lejer. 1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. 2. Anvendelse. Stk. 1.: Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren. Fremleje til tredjemand kan kun ske med skriftlig godkendelse af Copenhagen Sound System. Stk. 2.: Det lejede udstyr må ikke uden Copenhagen Sound System ś skriftlige godkendelse, på denne kontrakt, medtages til udlandet. Stk. 3.: Det lejede udstyr, må ikke uden skriftlig accept anvendes udendørs. Her menes under åben himmel, overdækning, telt eller ligene uden det skriftligt er godkendt af Copenhagen Sound System. Alt udstyr skal sikres mod vejrforhold; regn, sne, vind mm. Copenhagen Sound System forbeholder sig til, til hver en tid at underkende lejes tiltag herimod. Stk. 4.: Det forventes at lejer har et hvis kendskab til det lejede udstyr, hvordan det tilsluttes/monteres og benyttes, Copenhagen Sound System yder ikke support medmindre der betaler herfor. Er lejer i tvivl om tilslutning mm., spørg da gerne før afgang fra Copenhagen Sound System ś forretning/lager. Stk. 5.: Dimensioner af forsyningskabler samt øvrige installationer skal ske i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Der skal være aktiv jord tilsluttet alt udstyr. Stk. 6.: Alt udstyr der fastmonteres på stativ, rig eller andet ophæng skal monteres med en sikkerhedswire. 3. Afhentning. Afhentning af udstyr skal ske i åbnings tiden, hverdage mellem 15 og 17, i/på Copenhagen Sound System ś forretning/lager, med mindre andet skriftligt er aftale med Copenhagen Sound System. Stk. 1: Det lejede udstyr skal afhentes af lejeren. Det er afhentende person der hæfter 100 % for det afhentede udstyr. Stk. 2: Copenhagen Sound System har klargjort udstyret før afhentning og har fundet det i funktionelt stand. Det er lejer der skal påpege evt. forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler på udstyret før det forlader Copenhagen Sound System ś forretning/lager. Stk. 3.: Det er lejers ansvar, at sikre sig, at eget og 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr fra Copenhagen Sound System. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke Copenhagen Sound System. 4. Aflevering. Stk. 1.: Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til lejekontrakten. Der pålægges dagsleje pr. påbegyndt dag så længe udstyret ikke er afleveret gældende fra afleveringsdagen. Stk. 2.: Afleveres udstyret ikke til tiden pålægges lejer ligesom lejer pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens 293 (Brugstyveri). Stk. 3.: Tilbagelevering af det lejede udstyr, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med diskotekerne.dk, ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet. Stk. 4.: Ved aflevering af kabler, skal de oprulles rigtigt, ellers opkræves kr. 10 ekskl. moms., pr. forkert oprullet kabel. Er lejer i tvivl om hvordan et kabel skal oprulles, er det lejers ansvar at få det demonstreret, ved afhentning af det lejede udstyr, og ikke Copenhagen Sound System ś. Oprulningsmåden kan evt. ses på de udleveret kabler før de tages i brug.

2 Stk. 5.: Ved anvendelse af tape på kabel eller på andet udstyr skal dette fjernes ved aflevering. Der må kun bruges gaffatape og ikke alm. pakketape så som brun og klar tape. Stk. 6.: Er udstyret blevet støvet eller på anden måde blevet beskidt under udlejningen skal dette rengøres før aflevering. Stk. 7.: Overholder lejer ikke 10. Stk.: 5 og/eller 10. Stk.: 6, forbeholder Copenhagen Sound System sig ret til at fjerne/rengøre udstyret på lejers regning til kr. 325,- pr. påbegyndt time ekskl. moms. 5. Transport. Copenhagen Sound System forbeholder sig ret til at godkende transporten, og kan tilbageholde udstyret hvis denne ikke findes i forsvarlig stand. Åbne trailere, cykel og knallert/motorcykel godkendes ikke. 6. Lejeperiode. Stk. 1.: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Copenhagen Sound System ś forretning/lager, og til rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader Copenhagen Sound System, regnes som første lejedag. Udstyr kan ikke indleveres søndag eller helligdage med mindre det skriftligt andet er aftalt med Copenhagen Sound System. Stk. 2.: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Copenhagen Sound System berettiget til uden varsel, at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. Stk. 3.: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt. 7. Bestilling. Stk. 1.: Bestillinger af lejeudstyr er bindende ved henvendelse i forretning/lager, aftale med Copenhagen Sound System ś personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt og ex. Stk. 2.: Forudbestilling af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Stk. 3.: Copenhagen Sound System er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet, af tilsvarene type. Lejer kan på intet tidspunkt annullere lejekontrakten grundet ombytning af udstyr fra Copenhagen Sound System ś side. 8. Afbestilling. Stk. 1.: Al afbestilling skal ske skriftligt. Stk. 2.: Afbestilling af lejet udstyr skal ske inden 14 hverdag inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 14 dage før 1. lejedag debiteres 50 % af lejebeløbet, dog mindst kr. 250,- inkl. moms. Afbestilles der senere end 5 dage før første udlejningsdag debiteres det fulde beløb for lejeperioden. Udlejninger under kr. 250,- inkl. moms., debiteres det fulde beløb ved afbestilling. Stk. 3.: Så frem det bestilte udstyr ikke afbestilles og/eller ikke afhentes debiteres lejeren det fulde beløb. Stk. 4.: I begge tilfælde, ifølge 8. Stk. 2 og 8. Stk. 3, betales der ikke forsikringsafgift, dog betales der faktura/ekspeditions gebyr. 9. Priser. Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Copenhagen Sound System ś fastsatte priser. De nævnte priser i lejekontrakten er beregnet ud fra direkte afhentning fra forretningen/lageret. Leje prisen indbefatter ikke læsning og losning af biler mm. Bemærk at der tillægges forsikringsafgift på alle udlejninger på 7 % af lejebeløbet.

3 10. Betaling. Stk. 1.: For bestillinger over kr. 2500,- inkl. moms., betales 50 % af lejebeløbet som ordrebekræftelse. Betalingen af dellejebeløbet skal ske senest 14 hverdage før første lejedag. Sker dette ikke forbeholder dcopenhagen Sound System sig ret til ikke at kunne levere det bestilte udstyr og lejekontrakten ophører. Stk. 2.: For bestillinger under kr. 2500,- inkl. moms., betales lejen ved afhentning af udstyret. Stk. 3.: Det fulde lejebeløb ifølge 10. Stk. 2 eller restlejen ifølge 10. Stk. 1, betales ved afhentning af udstyret. Anden aftale kan arrangeres, dog skal dette altid ske med skriftligt aftale med diskotekerne.dk. Stk. 4.: For firmaer og/eller institutioner der betaler via EAN- nummer gælder det at det fulde lejebeløb skal være til rådighed på Copenhagen Sound System ś konto på afhentningsdagen. Stk. 5.: Der kan betales kontant, med check og dankort. Eftersendelse af faktura kræver kontoaftale med Copenhagen Sound System. Stk. 6.: Betaling Netto 8 dage. 11. Forsikring. Copenhagen Sound System stiller ikke forsikring for det lejede udstyr. og er derfor lejer s eget ansvar at kunne dække de eventuelle udgifter for beskadiget eller bortkommet udstyr. 12. Skader. Copenhagen Sound System er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Lejeren er ansvarlig for skader,som bl.a.: a) Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag. b) Glemt, tabt eller forlagt udstyr, eller anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises præcist skadestidspunkt og årsag. d) Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af lejer til det lejedes vejledende udsalgspris. 13. Forbehold og ændringer. Copenhagen Sound System tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler. 14. Ændringer eller reparation af udstyr. Stk. 1: Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr, uden særlig skriftlig tilladelse fra Copenhagen Sound System. Herunder gælder afmontering af g-krog/clamps på effekter mm. Lejer debiteres kr. 50,- for hver afmonteret g-krog/clamp. Stk. 2: Udskiftede lamper/pære, samt medleverede reservelamper/pære, skal returneres. Manglende lamper/pære debiteres til Copenhagen Sound System ś dagspris. 15. Udstyr. Alt udstyr tilhører Copenhagen Sound System og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres til udlandet uden særskilt tilladelse fra Copenhagen Sound System. 16. Kontakt. Har De, mod forventning, problemer med det lejede udstyr, så ring til os på vores vagt telefon nr.:

4 Mobildiskotek Betingelser Følgende betingelser er gældende for hyring af mobildiskotek fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookingtidspunktets gældende betingelser som er gældende for arrangementet - også selv om arrangementet ligger efter indførslen af de nye betingelser. I betingelserne henvises til personen/institutionen, som hyrer/booker Copenhagen Sound System, som lejer. 1. Betaling. Det fulde, aftalt ifølge fremsendt bekræftelse, beløb for arrangementet betales umiddelbart før arrangement start, med mindre det skriftligt er aftalt andet med Copenhagen Sound System. Hvis dette ikke overholdes forbeholder Copenhagen Sound System sig ret til at forlade arrangementet og lejer debiteres for det fulde aftalte beløb ifølge bekræftelsen. Betaling af Copenhagen Sound System sker kontant/konto, betaling med kreditkort ikke mulig. Check modtages kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation, så som kørekort, pas eller check ID. Det er muligt at få tilsendt faktura, dog mod et fakturagebyr på kr. 50,- inkl. moms. Eventuelle stridigheder i forhold til betaling afgøres ved den danske Sø - og Handelsret. Stk. 1.: Dog afregnes eventuel betaling for ekstra spilletimer kontant efter arrangementet. Stk. 2.: For ekstra timer, ud over det først aftale tidsrum ifølge bekræftelsen, gælder det at lejer skal gøre Copenhagen Sound System opmærksom på, minimum 30 minutter før aftalt slut tidspunkt, at man ønsker ekstra time(r). Dette skal ske fra lejer eller hans repræsentant, og ikke en tilfældig gæst. 2. Afbestilling. En booking af Copenhagen Sound System kan aflyses indtil 14 arbejdsdage før den aftalte dato for afvikling af arrangementet. Aflyses arrangementet senere end 14 arbejdsdage før, forbeholder Copenhagen Sound System sig rettigheden til at opkræve 60 % af den aftalte pris for arrangementet. Aflyses indenfor 7 arbejdsdage før arrangement datoen opkræves det fulde aftalte beløb for arrangementet ifølge bekræftelsen. 3. Ændringer til aftale. Der skelnes mellem forskellige typer af ændringer i forhold til en allerede bekræftet booking af Copenhagen Sound System Stk. 1.: Udstyr. Ønskes noget specielt udstyr, eller er der kommet nogle nye behov i forhold til arrangementet, kan man ringe og fortælle dette op til 2 dage før arrangementet. Copenhagen Sound System forbeholder sig dog muligheden for ikke at kunne leve op til ønsket, hvis udstyret ikke kan nås fremskaffet. Eventuel ændring af pris skal bekræftes skriftligt. Stk. 2.: Spilletidspunkt og mulighed for opstilling. Ændre tidspunktet for hvornår det er muligt at stille udstyret op eller ændre tidspunktet for hvornår der skal spilles skal dette meddeles senest 7 arbejdsdage før arrangementet. Eventuel ændring i prisen for arrangementet skal bekræftes skriftligt. Stk. 3.: Dato eller sted for arrangementet. Ændres dagen for arrangementet eller stedet hvor arrangementet afholdes, skal dette meddeles senest 20 dage før den oprindelige dato for arrangementet. Sker dette ikke forbeholder Copenhagen Sound System sig rettigheden til at opkræve 60 % af den aftalte pris for arrangementet.

5 Ændringer skal bekræftes skriftligt. Eventuel ændring i prisen for arrangementet skal bekræftes skriftligt. 4. Strøm. Lejer er ansvarlig for at strøm forholdene er i orden. Her menes der med, at der forekommer de rigtige spændinger/strømme, ifølge SB, i det/de udtag Copenhagen Sound System tilkobler udstyret til. Hvis udstyr brænder af eller på anden måde ødelægges af forkert spænding/strøm i udtag debiteres Lejer for dette. Der hentes tilbud for max. 3 leverandører. 5. Klager. Mulige klager ved arrangementet, som følge af musik o.l. er lejers ansvar, og det forventes at det er lejer der tager hånd om det. Eventuelt informeres Copenhagen Sound System, hvis der skal foretages ændringer i forhold til lydstyrke eller andet. Politianmeldelser eller lignende følger af klager er ikke diskotekerne.dk s ansvar. 6. Skader. Stk. 1.: Skader på Copenhagen Sound System s udstyr. Eventuelle skader på udstyr forvoldt af gæster, inventar eller som resultat af forkert levering af strøm (se eventuelt 4), er lejers ansvar. Udgifter til reparation eller køb af nyt dækkes af lejer, efter fremvisning af kvittering/tilbud fra Copenhagen Sound System s side. Copenhagen Sound System er dog forpligtet til at finde den billigste løsning i forholdet mellem reparation eller ny køb. Eventuelle stridigheder mellem lejer og dennes forsikringsselskab eller lignende er ikke Copenhagen Sound System s ansvar, og diskotekerne.dk kan ikke gøres til part i en eventuel sag i forhold til disse. Stk. 2.: Skader på inventar eller personer. Copenhagen Sound System har tegnet en almindelig person og tingskadeforsikring. 7. Afgift i forhold til KODA og Gramex. Det er lejers ansvar at anmelde og betale eventuel afgift til KODA og/eller Gramex. Dette kan på ingen måde gøres til Copenhagen Sound System s ansvar. Vær dog opmærksom på at KODA afgift kun betales ved åbne arrangementer, og ikke til private fester hvor gæsterne er inviteret mm. Se gerne og for yderligere detaljer/information. 8. Adgangsveje. I tilfælde af at adgangsvejen til opsætningsstedet medføre at udstyr skal bæres op da trapper eller over/gennem andre forhindringer, kræver Copenhagen Sound System sig ret til at opkræve et ekstra gebyr på kr. 500,- pr. forhindring. Dette gælder dog ikke hvis der er en elevator til rådighed, denne skal dog min kunne bære 300kg og være minimum 1 x 2 meter. 9. Billeder. Ved arrangementer hvor Copenhagen Sound System tager billeder, ser Copenhagen Sound System sig ret til at udgive disse, med skriftlig accept ifølge bekræftelse, på vores hjemmeside. Hvis en gæst ønsker et billede slettet skal dette ske ved skriftligt henvendelse. Endvidere tager diskotekerne.dk sig ret til kun at måtte tage billeder ved arrangementet. 10. udstyr. Stk. 1.: Ved benyttelse af stroboskob eller andet udstyr der blinker, fra siger Copenhagen Sound System sig alt ansvar for evt. opstående epileptiske anfald eller ligene. Stk. 2.: Ved anvendelse af eks. røgmaskine eller andet udstyr der kan aktivere ABA, ABV, AIA, (energen, brand- eller tyv anlæg), frasiger Copenhagen Sound System sig skylden for dette samt for evt. tilkaldelse af brandvæsen mm.

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere