TIDS SKRIFT MARTS K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDS SKRIFT MARTS 2011. K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker"

Transkript

1 TIDS SKRIFT MARTS 2011 ISSN ÅRGANG NR. 1 K & TFagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker

2 Bestyrelsen for FS K&T Formand Ansvar: DSR, Web Medansvar: Nordisk-baltisk gruppe Legat Inge Schjødt Fortebakken 33, 8240 Risskov Mobil: Tlf Klinisk sygeplejespecialist, cand. cur. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Medicinsk Kardiologisk Afdeling A Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C Mail: Tlf Næstformand Medansvar: DSR DASYS SIG-grupper Lili Vallebo Frugtparken 26, 2820 Gentofte Mail: Mobil: Tlf Sygeplejerske, SD(ledelse) Rigshospitalet Kardiologisk Laboratorium Mail: Tlf Kasserer Ansvar: Legat ESVS Lise Westerlin Alsikemarken Søborg Mail: Mobil: Tlf Afdelingssygeplejerske, SD(ledelse) Rigshospitalet Karkirurgisk Klinik, Gentofte Post 712 Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup Mail: Tlf Ansvar: Landskursus SATNU Medansvar: Web Anita Tracey Falstersgade 34, 9000 Aalborg Mail: Mobil: Tlf Klin. udd. ansvarlig sygeplejerske Formand SATNU Aarhus Universitetshospital, Aalborg Thoraxkirurgisk Afdeling Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg Mail: Tlf Ansvar: Uddannelse, udvikling DASYS Medansvar: Europæisk samarbejde Charlotte Simony Krudthusvej 14, 4200 Slagelse Mail: Mobil: Tlf Afdelingssygeplejerske, cand. pæd. Formand DASYS Uddannelsesråd Slagelse Sygehus Kardiologisk Afdeling B Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse Tlf Ansvar: Europæisk samarbejde SIG-grupper Dorthe Stengaard Bødker Myrholmen Måløv Tlf Mobil Klin. Udd. Ansvarlig Sygeplejerske, MVO Gentofte Hospital Kardiologisk Afdeling P Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup Mail: Tlf Ansvar: Forskning Medansvar: Kasserer Legat Europæisk samarbejde Pernille Palm Rude Vang Holte Mobil: Sygeplejerske med klinisk specialist funktion, MKS Bispebjerg Hospital Kardiologisk afsnit Y21 Tlf Suppleant til bestyrelse Ansvar: Nordisk-baltisk samarbejde Medansvar: Landskursus Tidsskrift Anne Dorthe Bjerrum Søkæret 12, Stenild 9500 Hobro Mobil Oversygeplejerske, DS, MPA Kardiologisk Afdeling Aalborg Sygehus Tlf Suppleant til bestyrelse Ansvar: Tidsskrift Medansvar: Uddannelse og udvikling Forskning Ida Elisabeth Højskov Skovagervej Charlottenlund Mobil: Tlf Afdelingssygeplejerske, cand. cur. Hjertekirurgisk afsnit Rigshospitalet Tlf

3 Man deler da viden Af Inge Schjødt, gæsteredaktør og formand Tilslutningen til FSK&T s landkursus 2010 med temaet»inddragelse af patienten«var rekordstor. Der var tilmed indsendt flere oplæg/abstrakts, end der var plads til at præsentere på Landet Rundt. Det vidner om et stort, fagligt engagement og lyst til vidensdeling blandt selskabets medlemmer. Etableringen af den 4. SIG-gruppe under FSK&T,»SIG-atrieflimren«, i 2010 illustrerer med stor tydelighed, at medlemmerne gerne vil være med til at generere og dele evidensbaseret viden til gavn for såvel sygeplejersker som patienter. For at nå så vidt forudsættes, at den nye viden/evidensen omsættes til handling og bruges til udvikling af de bedste pleje- og behandlingstilbud til de kardiovaskulære og thoraxkirurgiske patienter. Det kan indebære ændringer eller justeringer af eksisterende praksis. At forene ny viden med gammel viden og vaner er en udfordring. Man kan f.eks. ikke indføre nye tiltag, uden at de bliver tolket af sundhedspersonalet i forhold til eksisterende lokal praksis. Derfor må der ved indførelse af nye tiltag være muligheder for at drøfte, hvordan de påvirker eksisterende praksis, hvis vi vil sikre, at den bedste tilgængelige viden skal komme patienterne til gavn. Udarbejdelse af kliniske retningslinjer er stadig i sin vorden. Vi har endnu ikke set den første inden for kardiovaskulær og thoraxkirurgisk sygepleje, men flere synes at være på vej ifølge Center for Kliniske Retningslinjer. FSK&T opfordrer derfor til at samle kræfterne på tværs af hospitalerne, så der udarbejdes flere kliniske retningslinjer. Derfor er det oplagt at nedsætte ad hoc-grupper, som kunne påtage sig denne opgave eksempelvis i regi af FSK&T og gerne i samarbejde med de ledende sygeplejersker. Spring Meeting on Cardiovascular Nursing 2012 holdes d marts 2012 i Bella Center i København. FSK&T og ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) har indgået aftale om dansk medværtskab for det årlige Spring Meeting. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at være med til at bringe dansk kardiovaskulær og thoraxkirurgisk sygepleje i national som international fokus. Begynd allerede nu at overveje deltagelse, herunder præsentationer af forskning og kliniske projekter, så vi kan få et Spring Meeting på et højt fagligt niveau. 3

4 Europæisk karkirurgisk sygepleje Af Lise Westerlin 4 Danskere og svenskere er langt fremme med forebyggende behandlinger for karkirurgiske patienter inden sygeplejen. Det var en af de vigtige pointer, da The European Society for Vascular Surgery (ESVS) mødtes for 24. gang i Amsterdam i efteråret Det er 2. gang, at sygeplejersker deltager, og tilslutningen var ligesom forrige gang (Oslo 2009) stor med 120 deltagende sygeplejersker fra næsten 20 europæiske lande. Over to dage blev der afholdt tre symposier omhandlende: AAA Treatment Wound Care Multidisciplinary Care for Vascular Surgical Patients Indlæggene var spændende og relevante, men bar præg af at repræsentationen af sygepleje er ny i selskabet, idet mange oplæg blev præsenteret af læger. Foredragene afspejlede derfor en meget naturvidenskabelig tilgang til den karkirurgiske patientpleje. Det sidste symposium,»multidisciplinary Care for Vascular Surgical Patients«handlede overvejende om forebyggelse og rehabilitering. Her var den sygeplejefaglige ekspertise og specialisering i høj grad i fokus. Nord Europa var godt repræsenteret og to sygeplejersker (fra Danmark og Sverige) holdt to gode indlæg. Den danske indlægsholder Margit Roed, klinikoversygeplejerske fra Rigshospitalet/Gentofte Hospital, fortalte om de teoretiske og praktiske aspekter af sygeplejen indenfor kompetenceudvikling, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet i forhold til sygeplejen til karkirurgiske patienter. Hendes gennemgang tog blandt andet udgangspunkt i konkrete erfaringer med en etableret funktion ved Gentofte Hospital og Rigshospitalet for forebyggelse og rehabilitering. Konklusionen er, at vi i Danmark er langt fremme med at indtænke årsagen til sygdommen og hele patientens situation i en samlet behandling i karkirurgisk regi. Det giver mening både fagligt og i patientforløbet, at kompetencen til selvstændigt at varetage denne funktion ligger hos sygeplejerskerne. Den svenske indlægsholder Christine Waan-Hansson, universitetslektor fra

5 Malmø, holdt oplæg om et gennemført litteraturstudie, hvor formålet var at få en øget viden om, hvorvidt screening for abdominal aorta aneurismes har betydning for den enkeltes psykosociale velbefindende. 7 studier belyste patientens perspektiv, og disse studier viste overvejende, at patienterne oplevede øget angst, nervøsitet samt formindsket livskvalitet sammenlignet med patienter, der havde normal aorta. Studierne havde ikke nogen entydig konklusion på de psykosociale konsekvenser, der følger efter screening for abdominal aorta aneursime. 25 års jubilæet for ESVS afholdes i Athen september Vi håber, at flere sygeplejersker har lyst og mulighed for at deltage. I Amsterdam var der tid tilbåde erfaringsudveksling med kollegaer og lidt sightseeing, hvilket der formentlig også vil være mulighed for i Athen. På hjemmesiden kan du holde dig orienteret. Den lokale komite er godt i gang med planlægningen af dette års ESVS program. I Amsterdam meldte Lone Haas, klinisk sygeplejespecialist fra Karkirurgisk klinik på Rigshospitalet/Gentofte Hospital, sig som medarrangør til sygeplejesymposiet i Hvis du har input, indlæg eller andre ideer til konferencen i Athen, er du velkommen til at kontakte hende pr. mail. Program og information vedrørende registrering vil fremgå af hjemmesiden fra midten af februar. Lise Westerlin er afdelingssygeplejerske på Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet, Ambulatoriet Gentofte Hospital og bestyrelsesmedlem i FS K&T. 5 Legat FSK&T stiller en del af selskabets overskud til rådighed for medlemmerne i form af legat. Formålet med legattildeling er at medvirke til dygtiggørelse af Selskabets medlemmer og udvikling af sygepleje indenfor Selskabets område. Legat kan ydes til studiebesøg, kursusog kongresdeltagelse. Se den fulde ordlyd på FS K&T s webside. Ansøgningsfrist for legat er 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober samt 1. december. Ansøgningsblanketten findes i Medlemsbladet eller på FSK&T s webside og sendes til kasserer Lise Westerlin: eller til Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik, Gentofte, Post 712, Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup

6 »Det er ikke bare atrieflimren!«sig atrieflimren vil byde kardiologiens askepot op til dans Af Vibeke Høgh, Ulla Dam-Schmidt og Louise Støier 6 Sygeplejen til patienter med atrieflimren har vist sig at være yderst sparsomt belyst (1) på trods af, at sygdommen kan påvirke menneskets liv i mange forhold. Herunder opfattelse af egen fysiske formåen, tanker om og forventninger til fremtiden samt værdiprioriteringer og syn på egen krop (2). Desuden oplever patienterne med atrieflimren ofte at blive genindlagt grundet recidiv af atrieflimren, hvilket kan opleves frustrerende og som spild af tid. Desuden påvirkes patienterne af følelsen af personalets forventninger til, at de kan gebærde sig hjemmevant i afdelingen i lighed med den kroniske patient, men uden at være defineret som dette. At være et kendt ansigt kan betyde, at patienterne ikke altid oplever at blive mødt med åbenhed, tid eller plads til dialog, da de jo kender hele»rumlen«og derved kan opleve at stå tilbage med ubesvarede spørgsmål, når de udskrives efter en genindlæggelse. Derudover kan patienterne opleve at modtage mange forskellige informationer i forbindelse med en indlæggelse, da der ikke er konsensus af behandlingen til patienter med atrieflimren. Dette kan give anledning til oplevelse af utryghed og usikkerhed for patienterne (3). SIG-atrieflimren I maj 2010 startede vi derfor en Særlig Interesse Gruppe (SIG-atrieflimren) under FS K&T med det formål at samle, indhente og udbrede viden om patienter, der lever med atrieflimren ud i det ganske land. Atrieflimren er tidligere blevet kaldt kardiologiens Askepot, og vi vil derfor populært sagt»byde kardiologiens Askepot op til dans«. Formålet med gruppen er at beskrive den gode, den kloge og den rigtige sygepleje til patienter med atrieflimren ud fra national såvel som international viden og erfaringer. Af internationale kontakter kan nævnes Hendriks i Maarstricht, Holland, der arbejder med at måle cost-effective-ness af en sygepleje styret ambulant klinik for patienter med atrieflimren, samt Mid America Heart Institute i Kansas city, hvor der arbejdes med at udvikle et rehabiliterings tilbud til patienter med atrieflimren.

7 Indsatsområder Vi vil undersøge, hvilke tilbud om rehabilitering patienter med atrieflimren tilbydes rundt i landet. Derudover vil vi ved hjælp af litteraturstudier og vores nævnte internationale kontakter, beskrive, hvilke tilbud patienter med atrieflimren burde tilbydes. Vi ved, at Hjerteforeningen i hovedstadsområdet tilbyder patienter med atrieflimren at deltage i en lukket patientstyret gruppe. Vi har kontaktet denne gruppe med henblik på et fokusgruppeinterview, som kunne give os et indblik i, hvilken viden denne patientgruppe efterspørger. Vi vil ud fra den indhentede viden og erfaring udvikle en landsdækkende patientinformation og samtidig arbejde på at udvikle nationalt skriftligt informationsmateriale til patienter med atrieflimren i form af en pjece. Vi ønsker at være netværks bindeled for sygeplejersker i Danmark og håber, at alle medlemmer af FS K&T vil få gavn af vores nuværende og kommende indsatsområder. Det betyder også, at vi er meget lydhøre over for ideer og tiltag og hører gerne fra jer, hvis I måtte sidde inde med ny viden vedrørende patienter med atrieflimren eller har ideer til hvad, der kunne arbejdes med i fremtiden. Referencer: 1) Støier, L.»Atrieflimmer kardiologiens Askepot«. Klinisk Sygepleje, nr. 3, ) Berg, S.K; Pedersen, B. Helbredsoplevelser i forbindelse med kronisk atrieflimren, Tidsskrift for sygeplejeforskning, nr. 3, ) Høgh, V et al.»nu må de da kende mig. Klinisk Sygepleje nr. 4, ) Hendriks, J.M.L. et al.»an integrated chronic care programme for patients with atrial fibrillation«, European Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Final Programme and Abstract Book from the 10 th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing. p. S2. 5) C. Decker et al.»advice from Atrial Fibrillation (AF) patients to other patients with newly diagnosed AF«. European Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Final Programme and Abstract Book from the 10 th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing. p. S3. 7 Spring Meeting 2012, Danmark For første gang holdes Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Danmark. Spring Meeting afholdes d marts 2012 i København, Bella Center

8 Hjertepatienters vurdering af timingen af præoperativ information et pilotprojekt Af Dorte Bæk Olsen & Dorthe Overgaard 8 Indledning Artiklen bygger på en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne patienter, som har fået foretaget hjertekirurgi på Hjertekirurgisk klinik Gentofte, og som har modtaget skriftlig og mundtlig information præoperativt en uge før operation. Undersøgelsen bidrager med en viden om patienternes vurdering af timingen af præoperativ information»1 uge før operation«. Undersøgelsen er i tråd med anbefalingerne i»patientens møde med sundhedsvæsenet de mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet«, hvor det anføres, at inddragelse af patienten kan betragtes som et middel til at evaluere patienttilfredshed, da patienten kan bidrage med vigtig viden til sikring og udvikling af afdelingens kvalitet (1). Ventetid og hjerteoperation Årligt foretages 800 coronarbypass (CABG) og hjerteklapoperationer på Hjertekirurgisk Klinik Gentofte. Antallet af elektive operationer er 720, hvor patienten er registreret med en gennemsnitlig ventetid på 7-10 dage (opgivet fra hjertekirurgisk klinik Gentofte). Flere studier peger på, uanset hvor lang ventetiden er til operation, kan det for patient og pårørende være forbundet med bekymring og usikkerhed (2-4), og kan have en negativ indflydelse på flere områder af patientens liv, herunder arbejdsliv, sociale aktiviteter, familierelationer, samliv og den privatøkonomisk situation (5). Ventetiden kan være forbundet med en traumatisk oplevelse for patienten, hvor specielt angst og psykosocial lidelse er overvældende (4), og kan påvirke hverdagslivet indenfor en række områder. Præoperation information Hvordan patienten håndterer disse oplevelser afhænger i høj grad af hjælp og støtte fra familie og venner, og støtte og vejledning fra sundhedspersonale (2). Flere undersøgelser peger på, at patienterne efterspørger god og passende information, som kan bidrage til at skabe tryghed og håb, samt støtte

9 patienten i at kunne tolke egne oplevelser og vurdere egen tilstand (2,6). I Danmark er det præoperative forløb for den hjertekirurgiske patient forskellig fra afdeling til afdeling. Typisk gives den præoperative information om behandling og pleje dagen før operation, og indeholder en struktureret information, hvor der indgår både skriftlig og mundtlig information om det præ og postoperative pleje- og behandlingsforløb. På Hjertekirurgisk Klinik Gentofte indkaldes patienterne til præoperativ information en uge før operation frem for dagen før, som var tidligere procedure. Efterfølgende er opstået en undren i plejegruppen om timingen af den præoperative information en uge før, er passende. En undren som viser sig i spørgsmålet, om det er for lang tid før operationstidspunktet, at den præoperative information gives, og i modsat fald kan skabe utryghed hos patient og pårørende. Litteraturfund For at identificere eksisterende viden på området er følgende søgestrategi anvendt. Litteratursøgningens fund er læst, vurderet, refereret og sluttelig samlet i en sammenfattende beskrivelse (7). Der er søgt på emneordene: cardiac surgery, preoperative information, timing, patient education, anxiety, waiting, patient experience, nursing research, preoperative care, patient information. Der er søgt i følgende databaser: Artikelbasen, PubMed, SweMed+ og CINAHL. Der er foretaget afgrænsning i forhold til aldersgruppe og sprog. Søgeperioden omfatter publikationer fra de sidste 11 år. Sammenfattende peger fund i litteraturen på, at der er udbredt enighed om, at ventetiden op til hjertekirurgisk operation kan være forbundet med angst og usikkerhed, og at ventetiden med fordel kan udnyttes til at reducere angst og forbedre livskvalitet, gennem en struktureret og målrettet sundhedsfaglig indsats (2, 8-10). Endvidere vises i litteraturen, at præoperativ information og vejledning har en positiv effekt i forhold til rekonvalescens, øget patienttilfredshed og nedsættelse af postoperative komplikationer. Ved at sammenholde de kvalitative fund ses, at det er essentielt, at man i sygeplejen stiler informationen mod patientens individuelle behov og udføre det tidsmæssigt tilpas, så usikkerhed og angst reduceres. Timing af præoperativ information En ideel timing for at tilbyde præoperativ vejledning og information fremgår ikke af litteraturen. Kvantitative fund antyder dog, at man i organiseringen af den præoperative information og vejledning med fordel kan have fokus på angstniveau og dets indvirkning på modtagelse af information. 9

10 10 Angstniveauet er lavere 5-14 dage før operationstidspunktet, og peger i retning af, at være et godt tidspunkt for undervisning (11). Ovenstående vidner om, at det er essentielt at den hjertekirurgiske patient præoperativt i ventetiden tilbydes information og vejledning for at reducere angst og usikkerhed, men om timingen en uge før, medvirker til dette, er uvist. Morse fastslår, at behovet for information begynder, når sygdommen debuterer, hvilket sker førend patienten møder sundhedspersonalet på selve indlæggelsestidspunktet for operationen (12). En afklaring af hvordan og hvornår patienterne skal modtage information og støtte præoperativt, og af hvem, er væsentligt at beskæftige sig med for sundhedsvæsnet (13). Metode Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ undersøgelse, hvor dataindsamlingen er sket ved brug af spørgeskema. Endvidere har der været mulighed for at give kommentarer til flere af spørgsmålene. Undersøgelsen er gennemført som et pilotprojekt i juliaugust 2009 blandt 70 udskrevne patienter efter hjertekirurgi på Hjertekirurgisk Klinik Gentofte. Deltagerne fik tilsendt et struktureret spørgeskema med kategoriske svarmuligheder og skriftlig information om undersøgelsen umiddelbart efter udskrivelsen. Undersøgelsen er godkendt i henhold til Fælles sikkerhedsbestemmelser for Region Hovedstaden under J.nr Alle besvarelser er analyseret i statistikprogram SPSS, v. 18 (14) i forhold til kategorierne aldersgruppe, køn, boform og uddannelsesstatus. Der er anvendt deskriptiv statistik. Resultater I alt svarede 63 patienter på det postomdelte spørgeskema, hvilket gav en svarprocent på 90%. De 63 patienter, der indgik i undersøgelsen, fordelte sig forskelligt med hensyn til følgende baggrundsvariable: køn, alder, boform og uddannelsesstatus. Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen var mænd med 73%, mens kvinderne udgjorde 27 % af undersøgelsens deltagere. Aldersfordelingen viste, at langt hovedparten af deltagerne i undersøgelsen var over 60 år. 71,3% af deltagerne var i alderen år. Gennemsnitsalderen var 64,7 år. Patientens vurdering af timingen af præoperativ information en uge før Patienterne vurderede overvejende timingen af informationen præoperativt passende. Når de blev spurgt, hvordan de vurderede at blive vejledt en uge før operationen ses af figur 1, at 90.2% fandt det passende med vejledning en uge før, mens kun 8.2% fandt, at det var for lang tid før opera-

11 Figur 1. Vurdering af præoperativ samtale en uge før tion. Dette resultat finder vi er undersøgelsens vigtigste. Patienterne blev i spørgeskemaet bedt om, at besvare om det ambulante besøg en uge før operation havde indflydelse på forberedelse til operation på en række udvalgte områder. Samlet set fandtes, at patienterne ikke lavede særlige aftaler før operationen, bortset fra de aftaler, de lavede med pårørende. Hele 25% vurderede, at ventetiden ikke har nogen indflydelse på forberedelser til operationen. Nedenfor ses uddrag af patienternes kommentarer til om forberedelsen til operation kunnet være foregået anderledes.»nej, det var meget fintman kan jo ikke forberede nogen på det, man ved først, hvad man er i, når det er overståetmangler åben dialog, også om konsekvenseren uge er for lang tid før, sætter fantasien i gang (3 personer)«patientens vurdering af information og vejledning præoperativt I undersøgelsen blev der spurgt til, om patienterne oplevede at Hjertepjecen, som de havde modtaget forud for den præoperative samtale, var brugbar, og om de havde søgt yderligere information om sygdom og behandling. På figur 2 ses, at hovedparten af patienterne fandt, at pjecen var brugbar, i alt 96.83%, hvilket er et meget positivt resultat. Vi ser en sammenhæng Figur 2. Var Hjertepjecen brugbar? 11

12 12 med besvarelserne på spørgsmålet: Med hvilket formål læste du pjecen, hvor 92.1% svarede, at formålet var, at være informeret om forestående operation, og 77.8% at det var for at være informeret om forestående indlæggelsesforløb. Patienterne uddybede spørgsmålet med følgende kommentarer:»for at berolige mig selv og min familiefor at få indsigt i hjertets funktionfor at læse om leve måde efter operation«til trods for den positive besvarelse omkring den skriftlige information, ses at 83% af patienterne søgte yderligere information om sygdom og behandling præoperativt. Patienterne blev spurgt, hvor de har søgt information. Dette med henblik på, at kunne identificere yderligere informationskilder, som patienterne fandt relevante til belysning af deres sygdom og behandlingsforløb præoperativt. Når patienterne blev spurgt, hvor de havde søgt information, svarede størstedelen, at de havde søgt på internetbaserede kilder, og i deres omgangskreds, hvilket fremgår af tabel 1. Især ses Hjerteforeningens hjemmeside for 21.9% af patienterne at være vigtig informationskilde. Venner/omgangskreds skiller sig ligeledes ud med 23.8%. Besvarelserne peger i retning af, at patienterne generelt er tilfredse med information og vejledning i forbindelse med forberedelse til operation, hvilket er i tråd med resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient-oplevelser 2009 for Hjertekirurgisk Klinik Gentofte. Diskussion Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse peger i retning af, at mange af de adspurgte patienter svarer, at de finder timingen for den præoperative information»1 uge før operation«passende. På baggrund af litteraturen Tabel 1. Informationskilder

13 findes ikke et mere eksakt tidspunkt. Vi har som nedslagspunkt for timing undersøgt om tidspunktet»1 uge før operation«var passende. Andre tidspunkter er ikke undersøgt, hvilket kan forklares med, at afdelingens personale på baggrund af en undren over tidspunktet, og for at kvalitetsforbedre plejen så patienterne oplevede tryghed, var begyndt at ændre praksis. Undersøgelsen indgår i en større ændringsproces i personalets planlægning af plejen. På baggrund af at patienterne ikke benytter ventetiden til at arrangere og forberede sig i den præoperative tid til den postoperative tid, kan det risikere, at timingen er for tidlig. Dette kunne med fordel undersøges nærmere. Men samtidig bruger patienterne tiden præoperativt til at søge yderligere oplysninger om deres sygdomsforløb på internettet, hvilket kan fortolkes positivt, men kan også ses om et uudtømmeligt behov for information/vejledning og som et svar på at de ikke følte sig velinformeret. Hjertepjecen var brugbar og indholdet i pjecen, var en støtte både i forhold til at være informeret om operation og indlæggelsesforløb. Endvidere ses af patientkommentarerne, at det også omhandlede støtte i forhold til at berolige familien, samt at få indsigt i hjertets funktion og ny levemåde. Den høje svarprocent må anses for god samt at patienterne fandt undersøgelsen relevant. En anden fordel er, at vi har spurgt patienterne direkte, om hvad de synes om timingen præoperativt, og om de fandt Hjertepjecen brugbar. Denne indfaldsvinkel, stikker dybere end hvad patienttilfredshedsundersøgelser opnår i deres mere generelle spørgsmål. Denne undersøgelses begrænsninger er bl.a. at det er en mindre undersøgelse, der kan betragtes som en pilottestning af, hvad patienterne mener om timingen og kan bruges til at give en pejling på, hvilke tendenser patienterne opfatter som væsentlige. Der er foretaget deskriptive statistiske analyser og især er der benyttet frekvenser og få sammenhænge er undersøgt. Vi har på baggrund af det lille patientmateriale ikke grupperet patienterne, da vi fandt antallet for spinkelt. Vi har i denne kvantitative analyse ikke fundet svar på, om vejledningen 1 uge før operation gjorde, at patienterne blev mere eller mindre trygge følelsesmæssigt. Vi havde i projektgruppen et ønske om, at operationalisere patienternes følelsesmæssige påvirkninger, hvilket ikke gav klare resultater. Der kan undersøges nærmere fx via dybdeinterviews for at få svar på dette. Implikationer for praksis Resultaterne kan ses som en motiverende faktor for den videre udvikling af patientforløbet og specielt det præoperative forløb. De positive resultater kan indtænkes i den videre organise- 13

14 14 ring af praksis, hvor patienternes vurdering i forhold til timingen af det præoperative forløb kan inddrages. Det er interessant, at så stor en andel af patienterne har søgt viden på Internettet. Det er værdifuld viden i forhold til at planlægge placeringen af den skriftlige information, eksempelvis Hjertepjecen, som med fordel kan indgå og være tilgængelig i en Internetbaseret sammenhæng. Anvendt litteratur 1. Amtsrådsforeningen. Patientens møde med sundhedsvæsenet: de mellemmenneskelige relationer: anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. [Kbh.]: Amtsrådsforeningen; Ivarsson B, Larsson S, Sjoberg T. Patients experiences of support while waiting for cardiac surgery. A critical incident technique analysis. Eur.J.Cardiovasc.Nurs Jul;3(2): Fitzsimons D, Parahoo K, Stringer M. Waiting for coronary artery bypass surgery: a Qualitative analysis. J Adv Nurs 2000;32(5): McCormick KM, Naimark BJ, Tate RB. Uncertainty, symptom distress, anxiety, and functional status in patients awaiting coronary artery bypass surgery. Heart Lung 2006 Jan-Feb;35(1): Jonsdottir H, Baldursdottir L. The experience of people awaiting coronary artery bypass graft surgery: the Icelandic experience. J.Adv.Nurs Jan;27(1): Grønnestad BK, Blystad A. Pasienters opplevelse av informasjon i forbindelse med en operasjon - En kvalitativ studie. Vård i Norden 2001;24(74): Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. 6. edition ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; McHugh F, Lindsay GM, Hanlon P, Hutton I, Brown MR, Morrison C, et al. Nurse led shared care for patients on the waiting list for coronary artery bypass surgery: a randomised controlled trial. Heart 2001 Sep;86(3): Heather MA. Effect of a Preoperative intervention on Preoperative and Postoperative Outcomes in Low-Risk Patients Awaiting elective Coronary Artery Bypass Graft Surgery, RCT. Ann. intern medicine ;133: Mooney M, Fitzsimons D, Richardson G.»No more couch-potato!«patients experiences of a pre-operative programme of cardiac rehabilitation for those awaiting coronary artery bypass surgery. Eur.J.Cardiovasc.Nurs Mar;6(1): Martin CG et al 2006.Nursing Care of the Patient undergoing coronary Artery Bypass Grafting. Journal of Cardiovascular nursing Vol. 21; No. 2 pp Morse JM, Johnson J. The illness experience: dimensions of suffering. SAGE ed. USA: Newbury Park; Ivarsson B, Sjoberg T, Larsson S. Waiting for cardiac surgery-support experienced by next of kin. Eur.J.Cardiovasc.Nurs Jun;4(2): SPSS, Data Mining, Statistical Analysis Software, Predictive Analysis, Predictive Analytics, Decision Support Systems Available at: Accessed 3/7/2010, Forside Enheden for Brugerundersøgelser Available at: Accessed 3/7/2010, Dorte Bæk Olsen er klinisk sygeplejespecialist, MKS på Hjertekirurgisk Klinik, Gentofte, & Dorthe Overgaard er forsker i klinisk sygepleje, Ph.D i Rigshospitalets Hjertecenter. Mail:

15 Tag med på Nordic-Baltic Congress of Cardiology 2011 Den XXIII Nordic-Baltic Congress of Cardiology (NBCC) finder sted d juni 2011, Riga, Letland. Det sygeplejefaglige program på kongressen er sammensat af den Nordisk-baltisk gruppe, hvori FSK&T er repræsenteret. Det sygeplejefaglige program indeholder 4 sessioner med temaerne: Invasive Treatment Nurse Led Monitoring Quality of Life Prevention Oplægsholderne på sessionerne vil være sygeplejersker fra de nordiske lande og fra medværtslandet Letland. Som Key Note Speaker kommer sygeplejeforsker Tone Norkvål fra Norge. Derudover vil der være en poster session og to mundtlige abstrakts sessioner. Der være gode muligheder for at drøfte sygepleje og»networke«under kongressen. Den første aften afholdes et Get together party. 15 Early Registration Deadline er d. 15 april Du kan finde flere oplysninger om kongressen på eller via linket på FSK&T s hjemmeside. FSK&T s Landskursus november 2011 Hotel Nyborg Strand

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Forsknings- og udviklingskonference 2011

Forsknings- og udviklingskonference 2011 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk Sel www.syge Giro 1456 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2011 Patientologi, patientperspektiver og patientinddragelse -

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation.

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation. Opgaveskriver: Trine Maria Dam Pløger. Holdnummer: 324 Uddannelses-/modul betegnelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse/ afgangsmodul. Opgavens art: Afgangsprojekt.

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet Bachelorprojekt Modul 14 Når alt drejer sig om hjertet Picture source: Pixabay.com Antal anslag: 71.999 Afleveret: 02. Juni 2015 Sygeplejerskeuddannelsen - Professionshøjskolen Metropol, Vejleder: Karen

Læs mere

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 en spørgeskemaundersøgelse Resumé Mål At undersøge, i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på afdeling RT 4141. Baggrund Fra politisk side

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC 1 Indholdsfortegnelse Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC... 1 Indledning:... 3 Baggrund:...

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

3 september 2014. Tidlig kemoterapi undersøges. - PROPA på proppet Folkemøde. PROPA familieløbet 2014

3 september 2014. Tidlig kemoterapi undersøges. - PROPA på proppet Folkemøde. PROPA familieløbet 2014 PROPANYT NR. 3 september 2014 Tidlig kemoterapi undersøges - PROPA på proppet Folkemøde PROPA familieløbet 2014 Nr. 3 september 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag En evaluering af kursusforløb for nydiagnosticerede leddegigtpatienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningens

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje Kan den pædiatriske sygeplejerske bruge musik fra MusiCure som et redskab til at øge

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 5 September 2014 Fokus og forenkling i Region H Region Midt styrer efter mere kvalitet Hoftepatienter hurtigere og bedre på benene RH sætter lyd på patientoplevelser

Læs mere