v ` Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding" name="description"> v ` Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding">

Ny forretningsmodel for. Ringkøbing Fjord Turisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny forretningsmodel for. Ringkøbing Fjord Turisme"

Transkript

1 Ny forretningsmodel for Ny forretningsmodel for Af Manto og Seismonaut Januar 2014 Ê 1,"* - Ê1 " i Ê ÕÀ «C Ã iê- V > v `

2 Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding af kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført som en online survey i perioden 8. til 19. november. 298 medlemmer blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 117 medlemmer valgte at svare, hvoraf 24 kun har svaret delvist på spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 39%, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 17 medlemmer er blevet interviewet i forbindelse med medlemsundersøgelsen. Heraf var to eksplorative interviews forud for spørgeskemaundersøgelsen og de resterende kvalitative interviews med fokus på at udforske særligt vigtige emner. 4 casestudier af forretningsmodeller i andre turismeforeninger blev analyseret som inspiration til udvikling af den ny medlemsstruktur og forretningsmodel.

3 Ny forretningsmodel for Datagrundlag Spørgeskemaundersøgelse De 117 besvarelser fordeler sig på følgende vis indenfor de fem kategorier.!! 26% Respondenter Respondenter 8% 8% 28% 28% Overnatning Overnatning 26% Bespisning Bespisning Detailhandel Detailhandel 8% 8% Oplevelser Oplevelser Øvrige servicefag Øvrige servicefag 30% 30%

4 Ny forretningsmodel for Datagrundlag Kvalitative interviews Der blev gennemført 17 kvalitative interviews med medlemmer. Heraf blev to gennemført som eksplorative interviews forud for spørgeskemaundersøgelsen og de resterende som kvalitative interviews med fokus på at udforske særligt vigtige emner. Følgende interviewpersoner har bidraget til medlemsundersøgelsen gennem interview:!! Thomas Sørensen, Elite Sommerhusudlejning Marianne Bilberg, Strandgade 5 Robert Kvorning, Søndervig Camping Thomas Hansen, Super Best Søndervig Kent Heide, Novasol Henrik Olesen, Klitferie Anette Madsen, Hvide Sande Røgeri Thomas Kaspersen, Antons Camping Elin Bille Nørgaard, Café Kræs! Claus Lerche, Hotel Fjordgården Anders Thygesen, Esmarch Bjarne Øgendahl, Beach Bowl Dennis Rasmussen, Lystfiskeren Jesper Bodilsen, Tarm Camping Ulf Bürger, Søndervig Cykeludlejning Hanne Kobborg, Brodersen + kobborg Keld Hykkel, Vedersø Klit Camping!!

5 Ny forretningsmodel for Præsentation af medlemskabsundersøgelse I det følgende præsenteres resultaterne og analysen af medlemsskabsundersøgelsen på baggrund af det samlede datamateriale fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews med udvalgte medlemmer i.

6 Ny forretningsmodel for Turistaktør De er yderst professionelle de gør det næsten for godt i forhold til, hvad man betaler som medlem.

7 Ny forretningsmodel for Tilfredshed Opfattelse af Tilfredsheden med er høj. Samlet er 72% af medlemmerne enten meget tilfredse eller tilfredse med foreningen. 7% giver udtryk for en decideret utilfredshed med. Overordnet tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 20% 52% 20% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Ny forretningsmodel for Tilfredshed Utilfredsheden er størst blandt en gruppe af aktører der er driver deres forretning uden for Hvide Sande. Dette stemmer meget godt overens med det indtryk den kvalitative undersøgelse efterlader os med. Her kommer utilfredsheden fra aktørerne uden for Hvide Sande til udtryk eksempelvis når samtalen falder på foreningens beslutning om at bruge Hvide Sande -brandet. Tilfredshed efter geografisk placering Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Hvide Sande 31% 54% 12% 4% Ikke Hvide Sande 17% 52% 23% 8% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Ny forretningsmodel for Turistaktør Hvis vi henvender os, så er de søde og rare og flinke til at hjælpe, men de er dårlige til at fortælle os om hvad de kan gøre for os.

10 Ny forretningsmodel for Medlemmernes karakteristik af turistforeningen Medlemmerne beskriver turistforeningen overordnet meget positivt med betegnelser som turismefremmende, professionel og kompetent. Dog er der også en femtedel af medlemmerne, der beskriver foreningen som gennemsnitlig. Hvad kendetegner turistforeningen Turismefremmende og værdiskabende Professionel, kompetent og serviceminded 53% 56% Inspirerende og innovativ Gennemsnitlig 20% 19% Dyr 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Ny forretningsmodel for Kendskab til ydelser Kendskab til medlemstilbud Guiden 62% 34% 4% Nyhedsbreve 34% 56% 10% Fysisk turistservice og brochurer, plakater, mv. 23% 48% 28% Destinationens digitale muligheder 18% 62% 20% Interaktive skærme Turismeudviklingsprojekter 22% 23% 34% 52% 42% 26% Ja, indgående Ja, overfladisk Kurser, seminarer og workshops 17% 46% 36% Nej, kender ikke National og international markedsføring 7% 31% 62% Hjælp og sparring til forretningsudvikling Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering og tyskoversættelse) Oprettelse af turistprodukt i TellUs 7% 6% 2% 17% 23% 26% 81% 70% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Ny forretningsmodel for Kendskab til ydelser Kendskabet til Turistguiden ligger på 96% og efterfølges af turistforeningens nyhedsbreve med 90% kendskab. Dette er begge ydelser, som aktøren er i direkte kontakt med. Den tredjemest kendte ydelse er destinationen digitale kanaler. Blandt de mindre kendte ydelse er oprettelse af turistprodukter i TellUs, hjælp til enkeltopgaver såsom fotografering og tyskoversættelse, hjælp og sparring til forretningsudvikling samt de nationale og internationale markedsføringstiltag. Særlig sidstnævnte er en ydelse, som aktørerne i høj grad efterspørger.!!! Skjult værdi skal synliggøres Der ligger en opgave i at udbrede kendskabet til det værditilbud som Ringkøbing Fjord Turisme yder medlemmerne. En øget synliggørelse af turistforeningens ydelser vil samtidig øge værdien af medlemskabet for det enkelte medlem.

13 Ny forretningsmodel for Varieret tilknytning til turistforeningen Der er stor forskel på, hvor tæt knyttede aktørerne er til turistforeningen. Figuren til højre illustrerer, at der viser sig at være en mindre gruppe af aktører, som er tæt knyttede til foreningen, som vi betegner strategiske medlemmer. Langt hovedparten af medlemmerne findes i gruppen af perifere medlemmer. Jo tættere knyttet medlemmerne er til turistforeningen, desto mere positive er de også omkring deres medlemskab.! Strategiske medlemmer Perifere medlemmer (positive og negative)

14 Ny forretningsmodel for De vigtigste medlemstilbud ifølge medlemmerne Når vi spørger medlemmerne om, hvad de ser som turistforeningens vigtigste opgaver er de særligt enige om, at udviklingen af destinations digitale tilstedeværelse og guiden spiller særligt vigtige roller. Udover de to store stemmeslugere, så er der 3 selvstændige og ikke sammenfaldende grupper af medlemmer, alle på omkring 25%, hvor den ene svarer Forretningsudvikling, den anden Markedsføring, og den tredje Turismeudviklingsprojekter.!!!! De vigtigste nuværende medlemstilbud Destinationens digitale muligheder Guiden Interaktive skærme National og international markedsføring Turismeudviklingsprojekter Hjælp og sparring til forretningsudvikling Kurser, seminarer og workshops Oprettelse af turistprodukt i TellUs Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering) 7% 12% 19% 25% 25% 23% 28% 62% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

15 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (1) Turistinformation til turister i området Mange ser det fortsat som én af foreningens kerneydelser at levere turistinformation. At få de tyske turister tilbage Medlemmerne oplever at de tyske turister har svigtet destinationen og ser dette som et vigtigt indsatsområde for turistforeningen. Vision og Strategi Flere medlemmer giver udtryk for et ønske om at have en overordnet og bærende vision for turismen i området. Medlemmerne efterspørger endvidere at turistforeningen udformer en strategi med konkrete mål om fx at være danmarks førende vandsports- eller lysterfiskerdestination og dermed få en mere klar retning på turismeudviklingen i området. Rejsning af midler til udvikling af området Medlemmerne betragter det at skaffe finansiering til turismeudviklingsprojekter, som en vigtig opgave for turistforeningen.

16 Ny forretningsmodel for Turistaktør Turistforeningens vigtigste opgave er at kaste lys på Hvide Sande jo mere lys der kommer på området jo bedre.

17 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (2) Produktudvikling Turistforeningen skal fokusere på at, hvordan man løfter service og kvalitetsniveauet i de produkter destinationen tilbyder turisterne. Facilitering af aktørsamarbejde Iscenesættelse af de lokale aktører til bedre samarbejde omkring specifikke områder og produkter. Tiltrækning af mere velhavende turister Det efterspørges at turistforeningen satser mere på at tiltrække mere velhavende turister i stedet for den nedre middelklasse som de tyske gæster der kommer i området primært repræsenterer. International markedsføring Der er et ønske om at der arbejdes mere med tiltrækning af nye målgrupper eksempelvis velstående nordmænd og svenskere.

18 Ny forretningsmodel for Turistaktør Turistforeningens vigtigste opgave er at opsætte langsigtede mål - fx at være den førende lystfiskerdestination om 10 år og så arbejde målrettet i den retning.

19 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (3) Politisk talerør Mange ser turistforeningen som en indflydelsesrig lobbyist i forhold til at være dagsordensættende hos erhvervslivet, kommunen og regionen. Vedligeholdelse af områdets fysiske indretning Danmark er for dyrt og beskidt for tyskere. Det betragtes som en fælles opgave med turistforeningen som driver at holde området indbydende og rent. Det drejer sig fx om de offentlige toiletter og parkeringspladser.

20 Ny forretningsmodel for Turistaktør Vi samarbejder det er måske et lidt stort ord kun omkring Turistguiden. Jeg ser dem på samme måde, som hvis jeg skulle lave en lokalradioreklame eller lignende. Det er en form for mediebutik.

21 Ny forretningsmodel for Ydelsesbehov Når vi spørger medlemmer om hvilke ydelser de mener er de vigtigste, tegner der sig et klart billede: Turistguiden og arbejdet med de digitale medier vægtes betydeligt højere end de øvrige aktiviteter. Kendskab og vigtighed Vigtigt tilbud Indgående kendskab Destinationens digitale muligheder 18% Guiden Interaktive skærme 28% 22% 62% 61% 62% National og international markedsføring Turismeudviklingsprojekter Hjælp og sparring til forretningsudvikling Kurser, seminarer og workshops 7% 7% 25% 25% 23% 23% 19% 17% Oprettelse af turistprodukt i TellUs Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering) 2% 7% 6% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

22 Ny forretningsmodel for Ydelsesbehov Spørger vi konkret ind til specifikke ydelser, svarer langt de fleste at de er interesserede i online markedsføring (inkl. kursus i sociale medier) samt deltagelse i turismeudviklingsprojekter. Derefter kommer interesse i viden om områdets målgrupper samt temanetværk. Der findes dog også en gruppe af større aktører, der eksempelvis har markedsføringskompetencer in-house eller får dette behov dækket af den kæde de er medlem af. Det kan derfor være en udfordring for turistforeningen, at udbyde tilbud, som kan favne alle og dermed kan ydelserne fra turistforeningen have varieret værdi for det enkelte medlem. Kursus - sociale medier Deltagelse i turismeudviklingsprojekter Kursus - online markedsføring Viden om målgrupper Temanetværk Markedsføringsindsats og pakketering Kursus - værtskab og service Datasæt fra VisitDenmark Tilkøb af website annoncering Tilkøb af skærm-annoncering Interesse i nye produkter 28% 24% 24% 70% 68% 64% 54% 52% 50% 41% 34% 34% 38% 31% 30% 27% 30% 16% 19% 21% 13% 13% 15% 16% 20% 20% 28% 34% 42% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Interesserede Hverken/eller Ikke interesserede

23 Ny forretningsmodel for Medlemmernes udfordringer En anden måde at kortlægge medlemmernes behov er at se på deres udfordringer for afdække aktørernes uudtalte behov. Ser vi på resultaterne fra surveyen, angiver aktørerne her markedsføring og synlighed som den primære udfordring. Dette efterfølges af økonomi, samarbejde på tværs af brancher samt forretningsudvikling. I bunden ligger kompetenceudvikling, hvilket kan undre læseren, når efterspørgslen på kurser, som vi så tidligere, er høj. Ordnet kompetenceudvikling er et upræcist ord, som ikke lige så direkte appellere til et behov, som eksempelvis kurser inden for et bestemt emne. Markedsføring og synlighed Økonomi Samarbejde på tværs af brancher Forretningsudvikling Øge produktiviteten/blive mere effektiv Digitalisering (fx. gøre brug af online booking) Produktudvikling Vigtigste udfordringer Forståelse af målgrupper Innovation Fastholdelse af personale 7% 6% 6% 19% 18% 16% 14% 13% 25% 33% 60% Manglende netværk og kendskab til øvrige turismeaktører 5% Kontakt med offentlige myndigheder (fx kommune og naturstyrelse) 2% Kompetenceudvikling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

24 Ny forretningsmodel for Uddybning af medlemmernes udfordringer Markedsføring Aktørernes indtjening er afhængig af antallet af turister. Derfor er markedsføring og tiltrækning af flere turister top of mind hos aktørerne. Medlemmerne ser det som foreningens opgave at præsentere området og få det til at se attraktivt og indbydende ud overfor turisterne. At holde turistforeningen opdateret omkring nye tiltag Det er vigtigt for den enkelte aktør, at turistforeningen er informerede om og viser interesser for nye tiltag, så de kan hjælpe med at markedsføre og henvise til disse. Aktørerne efterspørger i den forbindelse besøg fra turistforeningen. Udjævning af sæsonsudsving En af de største udfordring for medlemmerne er sæsonudsvingene. Der er stor forskel på sommer og vinter. Turistforeningen kan hjælpe medlemmerne ved at sætte fokus på at blive en helårsdestination og skabe grundlag for at tiltrække gæster hele året. At være på forkant med turisternes behov Medlemmer ser en udfordring i at være på forkant med at skabe de oplevelsestilbud og de tiltag, som turisterne efterspørger, så området kan blive ved med at være attraktivt.

25 Ny forretningsmodel for Turistaktør På den korte bane er det svært at sige hvad vi helt konkret får ud af et medlemskab, men på den lange bane handler det jo også om at det er et fællesskab der løfter området.

26 Ny forretningsmodel for 3 typer turismeaktører Den strategiske partner En mindre gruppe af større turismeaktører på destinationen, som driver en professionel turismevirksomhed. De har en stor interesse i at præge områdets udvikling og den turismepolitiske dagsorden. Aktøren har meget høj tilknytning til turistforeningen. Den involverede aktør En turismevirksomhed, som engagerer sig i turistforeningens arbejde i det omfang, der er relevant for aktøren. Det kan for eksempel være deltagelse i projekter ellers selv bidrage med udviklingsidéer o.lign. Aktøren har mellem til høj tilknytning til turistforeningen. Den passive aktør Ofte mindre aktører, hvoraf en stor del befinder sig i detailbranchen og derfor ikke direkte driver en turismevirksomhed. Incitamentet for at melde sig ind i turistforeningen er for at være med i Turistguiden samt at støtte op om turismen i området på et overordnet plan. Disse medlemmer har en meget lav tilknytning til turistforeningen.

27 Ny forretningsmodel for 3 typer turismeaktører Strategisk behov Vil gerne præge udviklingen af destinationen og foreningen. Udviklingsbehov Ønsker at deltage i projekter, netværk eller sammenhænge med mulighed for udvikling af egen forretning. De strategiske partnere De involverede aktører Servicebehov Vil være en del af den fælles profil omkring Hvide Sande og føler sig forpligtet til at melde sig ind. De passive aktører

28 Ny forretningsmodel for Turistaktør Det er en bevidst prioritering at være medlem - som en central aktør er det vigtigt at vi søger indflydelse og kommer med input.

29 Ny forretningsmodel for Medlemskab betragtes som en skat til et fælles gode Fælles for alle tre aktørsegmenter er at de primært betragter kontingentet til turistforeningen som en skat til et fælles gode og fælles styrkelse af området. At være medlem af turistforeningen og betale kontingent ses som et grundlag for at være en del af turisterhvervet. Dette kommer også til udtryk ved, at mange har svært ved at sige, hvad de betaler i medlemskab, eller præcist hvilke ydelser turistforeningen tilbyder ud over turistinformation og Turistguiden. De involverede aktører og de strategiske partnere har dog også blik for turistforeningens turismeudviklingsprojekter.

30 Ny forretningsmodel for Turistaktør At betale kontingent efter antal ansatte er en sjov måde at måle på i en meget sæsonbetonet branche som turisme. Vi er 15 ansatte i januar og 25 i juni. Så jeg ved da godt, hvilken måned jeg helst vil betale mit kontingent.

31 Ny forretningsmodel for Ønsker til medlemskabsstrukturen Medlemmer er blevet spurgt om hvilken foretrukken medlemsstruktur de ønsker. Her svarer den største gruppe at et basismedlemsskab med tilkøb er den foretrukne model. Vi har valgt ikke at lægge så meget i disse svar, da det er svært at forholde sig til en medlemskabsmodel man ikke kender.! Foretrukken medlemsstruktur Bedst Næstbedst Basismedlemskab og tilkøb 52% 28% Brancheopdelt medlemskab 27% 27% Fortsættelse af nuværende medlemskab 17% 25% Full-Service medlemskab 4% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Ny forretningsmodel for Turistaktør Kontingentet er ikke så højt, så det passer nok godt med, hvad man får ud af det.

33 Ny forretningsmodel for Eksisterende forretningsmodel for I det følgender ser vi på den eksisterende forretningsmodels medlemsstruktur og økonomi samt fordele og ulemper.

34 Ny forretningsmodel for Eksisterende medlemsstruktur i Turistforeningens nuværende medlemsstruktur tilbyder kun én type medlemskab, som er udifferentieret i forhold til services, udbytte og brug. I stedet afhænger prisen af medlemmets antal af medarbejdere. I medlemsskabet er der mulighed for enkelte typer af tilkøb primært i form af yderligere deltagelse i markedsføringsaktiviteter. Alle medlemmer har lige adgang til at tilgå tilkøbsydelserne. Medlemsskab Prisdifferentieret efter antal ansatte Guide Tilkøb Annoncering Markeds -føring

35 Ny forretningsmodel for Økonomi i nuværende medlemsstruktur Den samlede indtægt fra medlemsskaber i 2013 var kr Kun meget få medlemmer når øverst op i betalingshierarkiet, idet de fleste medlemmer har få eller ingen medarbejdere. De øverste 17% af medlemmerne betaler 40% af den samlede indtægt fra medlemskaber. Den gennemsnitlige indtægt per medlem er kr Pris Indtægt Medlemsfordeling , , , , ,- 790, , , , , , ,

36 Ny forretningsmodel for Fordele ved eksisterende medlemsstruktur Kun én type af medlemsskab giver et mindre salgsarbejde. Medlemmet skal kun tage stilling til om de ønsker at være med, herefter bestemmes prisen automatisk. Manglende differentiering af ydelser betyder en mindre administrativ byrde i forhold til at håndtere, hvilke medlemmer, der har hvilke rettigheder. Alle medlemmer er lige i forhold til foreningens regler.

37 Ny forretningsmodel for Ulemper ved eksisterende medlemsstruktur Der er ikke sammenhæng mellem medlemmernes engagement i foreningen og brug af foreningens ydelser og det betalte medlemsbidrag. Forretningsmodellen tager udgangspunkt i antal ansatte, men tager ikke højde for sæsonudsving og medarbejderantal kontrolleres ikke. Det billigste medlemsskab koster mere at administrere, end medlemmet betaler i medlemsskab. Der mangler en kobling mellem medlemsskab og værditilbud der kan skabe klarhed over hvilke ydelser foreningen leverer til det enkelte medlem. Den nuværende medlemsstruktur tager ikke højde for destinationens mange nye værditilbud særligt inden for online og offline markedsføring.

38 Ny forretningsmodel for Ny forretningsmodel for Det følgende præsenterer den nye forretningmodel samt medlemskabsstruktur for.

39 Ny forretningsmodel for Introduktion til differentieret trinmodel Vi foreslår en medlemsstruktur der er opbygget efter en trinmodel, hvor medlemskabet bliver koblet til det niveau af medlemsydelser, det enkelte medlem er interesseret i. 3 aktørtyper 3 medlemstrin Trinmodellen er bygget op af tre trin med tre tiltagende grader af ydelser medlemskabet giver adgang til. Trinene er målrettet de tre idealtyper for turismeaktører, der er identificeret i medlemsundersøgelsen, idet de tre typer har tre distinkte sæt af behov. Med udgangspunkt i idealtyperne for turismeaktørerne kan ydelser og betaling differentieres så medlemmerne i højere grad betaler efter deres brug af foreningens ydelser.!! Medlemmer inddrages i medlemsskabvalg Medlemmet skal selv inddrages i beslutning om hvilket medlemskab, de har behov for til sammenligning med det nuværende ensartede medlemskab for alle medlemmer. Det betyder at foreningen i højere grad skal synliggøre de værdiskabende ydelser over for medlemmerne og gøre medlemmerne aktivt involverede i valget af medlemsskab. 2 trin uden for medlemsmodellen Udover tre trin til de tre idealtyper af medlemmer er medtænkt to yderligere trin uden for modellen. Et trin til aktører uden for turismeerhvervene, som fortsat ønsker at støtte foreningen både symbolsk og økonomisk, og et trin til aktører uden for kommunen, som ønsker at deltage i guiden og andre markedsføringstiltag. Bygger på eksisterende tilbud Der er i modellen ikke tænkt nye tilbud ind, kun omstrukturering af eksisterende tilbud og aktiviteter, men fremhævet, så værdien tilsvarer medlemmernes ønsker. Bilag Se bilag for detaljeret differentiering af værditilbud til hvert medlemstrin.

40 Ny forretningsmodel for Medlemsskaber i differentieret trinmodel Trin 3 Strategisk partner Tilkøb Trin 2 Plusmedlem Guide Annoncering Markeds -føring Trin 1 Basismedlem Udvidet visning Kampagner Etc. Trin 0 Støttemedlem Brochureafgift for aktører udenfor kommunen NB: Medlemmer uden for kommunen må deltage på trin 0, 1 og 2, men de har ikke stemmeret til generalforsamlinger.

41 Ny forretningsmodel for Fordele ved differentieret trinmodel Gennem de forskellige trin i medlemsskabsmodellen sættes der fokus på de ydelser foreningen tilbyder. Foreningens værdi tydeliggøres for de tre kortlagte aktørtyper (strategiske, involverede og passive). Niveauerne er indrettet, så omkostningerne af de enkelte ydelsesniveauer i højere grad dækkes af medlemsbidraget i hvert trin. Gennem de øverste trin i modellen kan foreningen fokusere sin indsats omkring de involverede og strategiske medlemmer, men samtidig have plads til de mere passive aktører i området. De øverste trin vil give en øget indtægt, som foreningen kan bruge til at skabe værdi for medlemmerne.

42 Ny forretningsmodel for Målgruppebeskrivelse for hvert trin Trin 3 Strategisk partner: For de aktører som ønsker særlig strategisk indflydelse på udviklingen af turismeindsatsen i kommunen. Dette sker ved at partnerne indgår i destinationens advisory board og er med til at udforme strategiske turismeudviklingsprojekter. De strategiske partnere vil få en særlig prioriteret synlighed på destinationens samt eksterne markedsføringsplatforme.. Trin 2 Plusmedlem: For aktører som ønsker at samarbejde med foreningen om at udvikle turismen samt deres egen forretning gennem sparring og deltagelse i netværkgrupper med andre plusmedlemmer og strategiske partnere. Plusmedlemmer får desuden en udvidet synlighed på destinationens samt eksterne markedsføringsplatforme. Trin 1 Basismedlem: For aktører som ønsker et grundlæggende medlemsskab der sikrer en online synlighed samt adgang til tilkøb af eksempelvis yderligere markedsføring så som annoncering i Turistguiden. Trin 0 Støttemedlem: For aktører, som ikke gør brug af foreningens ydelser, men ønsker at støtte foreningens arbejde med at fremme turismeudviklingen i området.

43 Ny forretningsmodel for Uddybelse af advisory boardets rolle Bestyrelse versus advisory board En bestyrelse har en lovbestemt magt og ofte også et økonomisk og juridisk medansvar og en tilsynspligt i virksomheden, organisationen eller foreningen. Et advisory board derimod kan have fokus på visioner, udviklingsretninger og perspektiver på det daglige arbejde. Boardet er således alene rådgivende. Det indebærer som udgangspunkt, at det er foreningens aktuelle behov, der sætter rammerne for, hvad der er på dagsordenen. Advisory boardet skal derfor ses som direktørens nærmeste daglige rådgivere og sparringspartnere i forhold til den strategiske dagsorden. Medindflydelse er motivationen De virksomheder, organisationer og foreninger, der anvender deres advisory Board aktivt, og formår at sammensætte et godt team og gør en dyd ud af at udnytte de ressourcer de enkelte medlemmer besidder, får stor værdi ud af at arbejde med et Advisory Board og tilsvarende får medlemmerne i disse advisory board ofte en stor personlig værdi, såvel som medindflydelse ved være med. Netop medindflydelse og ønske om at præge en udvikling af turismen og blive inddraget har været nøgleord fra flere af de centrale medlemmer i foreningen. De har et ønske om at blive taget mere ved råd, om at deres viden og erfaringer bliver brugt mere aktivt og i sidste ende om at præge udviklingen. Det er ikke en bestyrelsespost og det politiske arbejde der har deres interesse.

44 Ny forretningsmodel for Ulemper ved differentieret trinmodel Valg af medlemsskab flyttes fra et automatisk regelsæt over til det enkelte medlem (i dialog med foreningen). Det vil sætte større krav til foreningen om at kommunikere mulighederne i de forskellige trin og holde dialog med medlemmerne om deres udbytte og brug. Nogle medlemmer vil opleve at skulle betale en højere pris for at få adgang til samme ydelser, som i dag.

45 Ny forretningsmodel for Medlemsfordeling i den nye struktur Ca. 5 på trin 3 - Strategisk partner En håndfuld af foreningens medlemmer har en særlig strategisk interesse i foreningen, og vil være interesserede i trin 3. Ca. 10 % på trin 2 - Plusmedlem En mindre gruppe på omkring 10 % af medlemmerne vil have interesse i et udvidet medlemskab, hvor der er flere services inkluderet. Flest på trin 1 - Basismedlem De fleste nuværende medlemmer forventes at ville købe sig ind på det nederste trin, hvor tilkøb er muligt - altså trin 1. Størstedelen af de nuværende medlemmer er med for at være en del af fællesskabet og for at have adgang til de digitale muligheder. Aktører der vil støtte på trin 0 - Støttemedlem Trin 0 forventes at tiltrække aktører uden for turismeerhvervet, som ønsker at støtte foreningens arbejde. Omkring 10 % af de nuværende medlemmer forventes at ende her. Pris Medlemsfordeling > kr kr kr kr 30-40

46 Ny forretningsmodel for Indtægter fra medlemsskab i ny medlemsstruktur Indtægter fordelt på medlemstrin Størstedelen af indtægterne vil stadig komme fra de nederste niveauer af medlemsskaber, da det er her størstedelen af medlemmerne vil være at finde. Medlemsundersøgelsen viste, at der er en mindre gruppe af medlemmer, som efterspørger det øverste trin med strategisk indflydelse, og som vil være villig til at betale den pris, det må koste. Størst usikkerhed omkring trin 2 - Plusmedlemskab Den største usikkerhed er omkring trin 2, hvor medlemmerne skal vælge at betale en højere pris for et bedre værditilbud. Mængden af medlemmer her vil afhænge af, hvor god turistforeningen er til at signalere den værdi, medlemmerne bliver tilbudt. Foreningens tidsforbrug på hvert trin Det estimeres at hvert medlem vil kræve mellem 5 og 8 timer at håndtere et givent år, hvilket inkluderer både timer til dialog i forbindelse med salg samt håndtering af digitale og fysiske medlemstilbud. Derudover forventes et netværksmedlem at kræve 20 timer årligt, baseret på at et netværk med 5 aktører vil kræve omkring 100 timer at facilitere for et år. Der er derfor stor forskel på omkostningerne forbundet med det enkelte medlem på de to nederste trin og de to øverste trin på. Trin 0 tilbydes kun meget begrænsede ydelser, mens trin 1 primært tilbydes grundlæggende synlighed. Ved trin 2 og 3 tilbydes medlemmerne at deltage i netværk, hvilket kræver en væsentligt højere indsats fra turistforeningen, både i forbindelse med dialog med det enkelte medlem og timer der bruges på at facilitere netværkene. Bruger foreningen omkring 20 timer per medlem på dialog og netværksfacilitering vil trin 2 eksempelvis have en relativ høj omkostning. På næste side er de årlige omkostninger per medlem estimeret.

47 Ny forretningsmodel for Ringkøbing for Fjord Turisme Indtægter fra medlemsskab i ny medlemsstruktur Der er brugt forskellige timesatser for estimering på baggrund af om medlemmet kræver salgsindsats, digital administration, netværksfacilitering eller lignende. Tabellen viser at trin 0 og trin 2 er særligt prisfølsomme. Trin 2 fordi netværksfacilitering er en timetung ydelse og trin 0 fordi prisen er sat relativt lavt. Trin 3 forventes at give et højt dækningsbidrag per medlem, men der er endnu ikke medregnet timer for facilitering af advisory board. Estimeret omkostning (antal timer) Estimeret omkostning (kroner) Dækningsbidrag per medlem Pris på medlemskab Trin Trin Trin Trin

48 Ny forretningsmodel for Introduktion til forventet medlemstilslutning Medlemsundersøgelsen viste, at en stor del af medlemmerne er åbne over for en ny medlemstruktur og også åbne for at betale et andet kontingent, så længe den værdi, de får ud af medlemskabet er tilsvarende højere. Disse aktører vil umiddelbart følge uden problemer over i en ny medlemsstruktur. Der er til gengæld også en stor andel passive medlemmer, hvor det er usikkert, hvordan de vil reagere på en ny medlemsstruktur, og hvilket medlemskab de vil vælge. Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen har vi opstillet tre scenarier for medlemstilslutningen i turistforeningen efter omlægning til en ny medlemsstruktur.

49 Ny forretningsmodel for Scenarier for forventet medlemstilslutning Konservativt scenarium Turistforeningen har ikke succes med at kommunikere værditilbuddene i de nye typer af medlemskaber, hvilket gør en stor del af medlemmerne falder fra. Kun meget få vælger de dyreste typer medlemskab, hvilket også gør det svære for foreningen at skabe værdi i netværkene, og kun enkelte vælger at træde ind i advisory boardet. Der er fortsat en stor del af medlemmerne, som ønsker at benytte guiden og foreningens digitale muligheder, hvilket gør, at de vælger et medlemskab på trin 1. Mange af de passive medlemmer oplever omlægningen af medlemsstrukturen som negativ og følger derfor ikke med over i den nye medlemsstruktur.! Realistisk scenarium Turistforeningen fortsætter sin brede opbakning i kommunen, og foreningens nye tilbud om udvidet medlemskab med netværk, markedsføring og udvikling har moderat succes. Der er dog en mindre del af de passive medlemmer, som, grundet manglende indsigt i foreningens værditilbud, ikke følger med over i en ny medlemsstruktur og stopper som medlemmer. Aktører uden for turismeerhvervet, som stadig ønsker at støtte foreningens arbejde fortsætter med et medlemskab i trin 0.!!!!! Optimistisk scenarium Turistforeningen har succes med at signalere sine nye værditilbud inden for de forskellige typer af medlemskab, hvilket gør det nemt for aktørerne at se, hvad de får ud af deres kontingent. En stor del af de aktive og nære medlemmer omkring Hvidesande og Ringkøbing søger ind i netværk omkring udvikling og markedsføring. Størstedelen af medlemmerne vælger trin 1 for at få adgang til de digitale muligheder og tilkøb af annoncer i guiden. De passive medlemmer fortsætter dog med at støtte foreningen gennem medlemskab på trin 0, hvor nogen vælger at betale det mindste medlemskab og andre fortsætter med at købe et dyrere medlemskab for at støtte foreningen økonomisk.

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON.

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. Hvad skal morgendagens turistkontor beskæftige sig med? Hvor ligger de nye opgaver, de nye måder at betjene gæster, turister og partnere på? Hvor skal omsætningen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere