v ` Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding" name="description"> v ` Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding">

Ny forretningsmodel for. Ringkøbing Fjord Turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny forretningsmodel for. Ringkøbing Fjord Turisme"

Transkript

1 Ny forretningsmodel for Ny forretningsmodel for Af Manto og Seismonaut Januar 2014 Ê 1,"* - Ê1 " i Ê ÕÀ «C Ã iê- V > v `

2 Ny forretningsmodel for Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført som en blanding af kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført som en online survey i perioden 8. til 19. november. 298 medlemmer blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 117 medlemmer valgte at svare, hvoraf 24 kun har svaret delvist på spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 39%, hvilket må siges at være tilfredsstillende. 17 medlemmer er blevet interviewet i forbindelse med medlemsundersøgelsen. Heraf var to eksplorative interviews forud for spørgeskemaundersøgelsen og de resterende kvalitative interviews med fokus på at udforske særligt vigtige emner. 4 casestudier af forretningsmodeller i andre turismeforeninger blev analyseret som inspiration til udvikling af den ny medlemsstruktur og forretningsmodel.

3 Ny forretningsmodel for Datagrundlag Spørgeskemaundersøgelse De 117 besvarelser fordeler sig på følgende vis indenfor de fem kategorier.!! 26% Respondenter Respondenter 8% 8% 28% 28% Overnatning Overnatning 26% Bespisning Bespisning Detailhandel Detailhandel 8% 8% Oplevelser Oplevelser Øvrige servicefag Øvrige servicefag 30% 30%

4 Ny forretningsmodel for Datagrundlag Kvalitative interviews Der blev gennemført 17 kvalitative interviews med medlemmer. Heraf blev to gennemført som eksplorative interviews forud for spørgeskemaundersøgelsen og de resterende som kvalitative interviews med fokus på at udforske særligt vigtige emner. Følgende interviewpersoner har bidraget til medlemsundersøgelsen gennem interview:!! Thomas Sørensen, Elite Sommerhusudlejning Marianne Bilberg, Strandgade 5 Robert Kvorning, Søndervig Camping Thomas Hansen, Super Best Søndervig Kent Heide, Novasol Henrik Olesen, Klitferie Anette Madsen, Hvide Sande Røgeri Thomas Kaspersen, Antons Camping Elin Bille Nørgaard, Café Kræs! Claus Lerche, Hotel Fjordgården Anders Thygesen, Esmarch Bjarne Øgendahl, Beach Bowl Dennis Rasmussen, Lystfiskeren Jesper Bodilsen, Tarm Camping Ulf Bürger, Søndervig Cykeludlejning Hanne Kobborg, Brodersen + kobborg Keld Hykkel, Vedersø Klit Camping!!

5 Ny forretningsmodel for Præsentation af medlemskabsundersøgelse I det følgende præsenteres resultaterne og analysen af medlemsskabsundersøgelsen på baggrund af det samlede datamateriale fra spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews med udvalgte medlemmer i.

6 Ny forretningsmodel for Turistaktør De er yderst professionelle de gør det næsten for godt i forhold til, hvad man betaler som medlem.

7 Ny forretningsmodel for Tilfredshed Opfattelse af Tilfredsheden med er høj. Samlet er 72% af medlemmerne enten meget tilfredse eller tilfredse med foreningen. 7% giver udtryk for en decideret utilfredshed med. Overordnet tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 20% 52% 20% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Ny forretningsmodel for Tilfredshed Utilfredsheden er størst blandt en gruppe af aktører der er driver deres forretning uden for Hvide Sande. Dette stemmer meget godt overens med det indtryk den kvalitative undersøgelse efterlader os med. Her kommer utilfredsheden fra aktørerne uden for Hvide Sande til udtryk eksempelvis når samtalen falder på foreningens beslutning om at bruge Hvide Sande -brandet. Tilfredshed efter geografisk placering Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Hvide Sande 31% 54% 12% 4% Ikke Hvide Sande 17% 52% 23% 8% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Ny forretningsmodel for Turistaktør Hvis vi henvender os, så er de søde og rare og flinke til at hjælpe, men de er dårlige til at fortælle os om hvad de kan gøre for os.

10 Ny forretningsmodel for Medlemmernes karakteristik af turistforeningen Medlemmerne beskriver turistforeningen overordnet meget positivt med betegnelser som turismefremmende, professionel og kompetent. Dog er der også en femtedel af medlemmerne, der beskriver foreningen som gennemsnitlig. Hvad kendetegner turistforeningen Turismefremmende og værdiskabende Professionel, kompetent og serviceminded 53% 56% Inspirerende og innovativ Gennemsnitlig 20% 19% Dyr 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Ny forretningsmodel for Kendskab til ydelser Kendskab til medlemstilbud Guiden 62% 34% 4% Nyhedsbreve 34% 56% 10% Fysisk turistservice og brochurer, plakater, mv. 23% 48% 28% Destinationens digitale muligheder 18% 62% 20% Interaktive skærme Turismeudviklingsprojekter 22% 23% 34% 52% 42% 26% Ja, indgående Ja, overfladisk Kurser, seminarer og workshops 17% 46% 36% Nej, kender ikke National og international markedsføring 7% 31% 62% Hjælp og sparring til forretningsudvikling Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering og tyskoversættelse) Oprettelse af turistprodukt i TellUs 7% 6% 2% 17% 23% 26% 81% 70% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Ny forretningsmodel for Kendskab til ydelser Kendskabet til Turistguiden ligger på 96% og efterfølges af turistforeningens nyhedsbreve med 90% kendskab. Dette er begge ydelser, som aktøren er i direkte kontakt med. Den tredjemest kendte ydelse er destinationen digitale kanaler. Blandt de mindre kendte ydelse er oprettelse af turistprodukter i TellUs, hjælp til enkeltopgaver såsom fotografering og tyskoversættelse, hjælp og sparring til forretningsudvikling samt de nationale og internationale markedsføringstiltag. Særlig sidstnævnte er en ydelse, som aktørerne i høj grad efterspørger.!!! Skjult værdi skal synliggøres Der ligger en opgave i at udbrede kendskabet til det værditilbud som Ringkøbing Fjord Turisme yder medlemmerne. En øget synliggørelse af turistforeningens ydelser vil samtidig øge værdien af medlemskabet for det enkelte medlem.

13 Ny forretningsmodel for Varieret tilknytning til turistforeningen Der er stor forskel på, hvor tæt knyttede aktørerne er til turistforeningen. Figuren til højre illustrerer, at der viser sig at være en mindre gruppe af aktører, som er tæt knyttede til foreningen, som vi betegner strategiske medlemmer. Langt hovedparten af medlemmerne findes i gruppen af perifere medlemmer. Jo tættere knyttet medlemmerne er til turistforeningen, desto mere positive er de også omkring deres medlemskab.! Strategiske medlemmer Perifere medlemmer (positive og negative)

14 Ny forretningsmodel for De vigtigste medlemstilbud ifølge medlemmerne Når vi spørger medlemmerne om, hvad de ser som turistforeningens vigtigste opgaver er de særligt enige om, at udviklingen af destinations digitale tilstedeværelse og guiden spiller særligt vigtige roller. Udover de to store stemmeslugere, så er der 3 selvstændige og ikke sammenfaldende grupper af medlemmer, alle på omkring 25%, hvor den ene svarer Forretningsudvikling, den anden Markedsføring, og den tredje Turismeudviklingsprojekter.!!!! De vigtigste nuværende medlemstilbud Destinationens digitale muligheder Guiden Interaktive skærme National og international markedsføring Turismeudviklingsprojekter Hjælp og sparring til forretningsudvikling Kurser, seminarer og workshops Oprettelse af turistprodukt i TellUs Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering) 7% 12% 19% 25% 25% 23% 28% 62% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

15 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (1) Turistinformation til turister i området Mange ser det fortsat som én af foreningens kerneydelser at levere turistinformation. At få de tyske turister tilbage Medlemmerne oplever at de tyske turister har svigtet destinationen og ser dette som et vigtigt indsatsområde for turistforeningen. Vision og Strategi Flere medlemmer giver udtryk for et ønske om at have en overordnet og bærende vision for turismen i området. Medlemmerne efterspørger endvidere at turistforeningen udformer en strategi med konkrete mål om fx at være danmarks førende vandsports- eller lysterfiskerdestination og dermed få en mere klar retning på turismeudviklingen i området. Rejsning af midler til udvikling af området Medlemmerne betragter det at skaffe finansiering til turismeudviklingsprojekter, som en vigtig opgave for turistforeningen.

16 Ny forretningsmodel for Turistaktør Turistforeningens vigtigste opgave er at kaste lys på Hvide Sande jo mere lys der kommer på området jo bedre.

17 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (2) Produktudvikling Turistforeningen skal fokusere på at, hvordan man løfter service og kvalitetsniveauet i de produkter destinationen tilbyder turisterne. Facilitering af aktørsamarbejde Iscenesættelse af de lokale aktører til bedre samarbejde omkring specifikke områder og produkter. Tiltrækning af mere velhavende turister Det efterspørges at turistforeningen satser mere på at tiltrække mere velhavende turister i stedet for den nedre middelklasse som de tyske gæster der kommer i området primært repræsenterer. International markedsføring Der er et ønske om at der arbejdes mere med tiltrækning af nye målgrupper eksempelvis velstående nordmænd og svenskere.

18 Ny forretningsmodel for Turistaktør Turistforeningens vigtigste opgave er at opsætte langsigtede mål - fx at være den førende lystfiskerdestination om 10 år og så arbejde målrettet i den retning.

19 Ny forretningsmodel for Uddybning af vigtige opgaver for turistforeningen (3) Politisk talerør Mange ser turistforeningen som en indflydelsesrig lobbyist i forhold til at være dagsordensættende hos erhvervslivet, kommunen og regionen. Vedligeholdelse af områdets fysiske indretning Danmark er for dyrt og beskidt for tyskere. Det betragtes som en fælles opgave med turistforeningen som driver at holde området indbydende og rent. Det drejer sig fx om de offentlige toiletter og parkeringspladser.

20 Ny forretningsmodel for Turistaktør Vi samarbejder det er måske et lidt stort ord kun omkring Turistguiden. Jeg ser dem på samme måde, som hvis jeg skulle lave en lokalradioreklame eller lignende. Det er en form for mediebutik.

21 Ny forretningsmodel for Ydelsesbehov Når vi spørger medlemmer om hvilke ydelser de mener er de vigtigste, tegner der sig et klart billede: Turistguiden og arbejdet med de digitale medier vægtes betydeligt højere end de øvrige aktiviteter. Kendskab og vigtighed Vigtigt tilbud Indgående kendskab Destinationens digitale muligheder 18% Guiden Interaktive skærme 28% 22% 62% 61% 62% National og international markedsføring Turismeudviklingsprojekter Hjælp og sparring til forretningsudvikling Kurser, seminarer og workshops 7% 7% 25% 25% 23% 23% 19% 17% Oprettelse af turistprodukt i TellUs Hjælp til enkeltopgaver (foto, billedredigering) 2% 7% 6% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

22 Ny forretningsmodel for Ydelsesbehov Spørger vi konkret ind til specifikke ydelser, svarer langt de fleste at de er interesserede i online markedsføring (inkl. kursus i sociale medier) samt deltagelse i turismeudviklingsprojekter. Derefter kommer interesse i viden om områdets målgrupper samt temanetværk. Der findes dog også en gruppe af større aktører, der eksempelvis har markedsføringskompetencer in-house eller får dette behov dækket af den kæde de er medlem af. Det kan derfor være en udfordring for turistforeningen, at udbyde tilbud, som kan favne alle og dermed kan ydelserne fra turistforeningen have varieret værdi for det enkelte medlem. Kursus - sociale medier Deltagelse i turismeudviklingsprojekter Kursus - online markedsføring Viden om målgrupper Temanetværk Markedsføringsindsats og pakketering Kursus - værtskab og service Datasæt fra VisitDenmark Tilkøb af website annoncering Tilkøb af skærm-annoncering Interesse i nye produkter 28% 24% 24% 70% 68% 64% 54% 52% 50% 41% 34% 34% 38% 31% 30% 27% 30% 16% 19% 21% 13% 13% 15% 16% 20% 20% 28% 34% 42% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Interesserede Hverken/eller Ikke interesserede

23 Ny forretningsmodel for Medlemmernes udfordringer En anden måde at kortlægge medlemmernes behov er at se på deres udfordringer for afdække aktørernes uudtalte behov. Ser vi på resultaterne fra surveyen, angiver aktørerne her markedsføring og synlighed som den primære udfordring. Dette efterfølges af økonomi, samarbejde på tværs af brancher samt forretningsudvikling. I bunden ligger kompetenceudvikling, hvilket kan undre læseren, når efterspørgslen på kurser, som vi så tidligere, er høj. Ordnet kompetenceudvikling er et upræcist ord, som ikke lige så direkte appellere til et behov, som eksempelvis kurser inden for et bestemt emne. Markedsføring og synlighed Økonomi Samarbejde på tværs af brancher Forretningsudvikling Øge produktiviteten/blive mere effektiv Digitalisering (fx. gøre brug af online booking) Produktudvikling Vigtigste udfordringer Forståelse af målgrupper Innovation Fastholdelse af personale 7% 6% 6% 19% 18% 16% 14% 13% 25% 33% 60% Manglende netværk og kendskab til øvrige turismeaktører 5% Kontakt med offentlige myndigheder (fx kommune og naturstyrelse) 2% Kompetenceudvikling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

24 Ny forretningsmodel for Uddybning af medlemmernes udfordringer Markedsføring Aktørernes indtjening er afhængig af antallet af turister. Derfor er markedsføring og tiltrækning af flere turister top of mind hos aktørerne. Medlemmerne ser det som foreningens opgave at præsentere området og få det til at se attraktivt og indbydende ud overfor turisterne. At holde turistforeningen opdateret omkring nye tiltag Det er vigtigt for den enkelte aktør, at turistforeningen er informerede om og viser interesser for nye tiltag, så de kan hjælpe med at markedsføre og henvise til disse. Aktørerne efterspørger i den forbindelse besøg fra turistforeningen. Udjævning af sæsonsudsving En af de største udfordring for medlemmerne er sæsonudsvingene. Der er stor forskel på sommer og vinter. Turistforeningen kan hjælpe medlemmerne ved at sætte fokus på at blive en helårsdestination og skabe grundlag for at tiltrække gæster hele året. At være på forkant med turisternes behov Medlemmer ser en udfordring i at være på forkant med at skabe de oplevelsestilbud og de tiltag, som turisterne efterspørger, så området kan blive ved med at være attraktivt.

25 Ny forretningsmodel for Turistaktør På den korte bane er det svært at sige hvad vi helt konkret får ud af et medlemskab, men på den lange bane handler det jo også om at det er et fællesskab der løfter området.

26 Ny forretningsmodel for 3 typer turismeaktører Den strategiske partner En mindre gruppe af større turismeaktører på destinationen, som driver en professionel turismevirksomhed. De har en stor interesse i at præge områdets udvikling og den turismepolitiske dagsorden. Aktøren har meget høj tilknytning til turistforeningen. Den involverede aktør En turismevirksomhed, som engagerer sig i turistforeningens arbejde i det omfang, der er relevant for aktøren. Det kan for eksempel være deltagelse i projekter ellers selv bidrage med udviklingsidéer o.lign. Aktøren har mellem til høj tilknytning til turistforeningen. Den passive aktør Ofte mindre aktører, hvoraf en stor del befinder sig i detailbranchen og derfor ikke direkte driver en turismevirksomhed. Incitamentet for at melde sig ind i turistforeningen er for at være med i Turistguiden samt at støtte op om turismen i området på et overordnet plan. Disse medlemmer har en meget lav tilknytning til turistforeningen.

27 Ny forretningsmodel for 3 typer turismeaktører Strategisk behov Vil gerne præge udviklingen af destinationen og foreningen. Udviklingsbehov Ønsker at deltage i projekter, netværk eller sammenhænge med mulighed for udvikling af egen forretning. De strategiske partnere De involverede aktører Servicebehov Vil være en del af den fælles profil omkring Hvide Sande og føler sig forpligtet til at melde sig ind. De passive aktører

28 Ny forretningsmodel for Turistaktør Det er en bevidst prioritering at være medlem - som en central aktør er det vigtigt at vi søger indflydelse og kommer med input.

29 Ny forretningsmodel for Medlemskab betragtes som en skat til et fælles gode Fælles for alle tre aktørsegmenter er at de primært betragter kontingentet til turistforeningen som en skat til et fælles gode og fælles styrkelse af området. At være medlem af turistforeningen og betale kontingent ses som et grundlag for at være en del af turisterhvervet. Dette kommer også til udtryk ved, at mange har svært ved at sige, hvad de betaler i medlemskab, eller præcist hvilke ydelser turistforeningen tilbyder ud over turistinformation og Turistguiden. De involverede aktører og de strategiske partnere har dog også blik for turistforeningens turismeudviklingsprojekter.

30 Ny forretningsmodel for Turistaktør At betale kontingent efter antal ansatte er en sjov måde at måle på i en meget sæsonbetonet branche som turisme. Vi er 15 ansatte i januar og 25 i juni. Så jeg ved da godt, hvilken måned jeg helst vil betale mit kontingent.

31 Ny forretningsmodel for Ønsker til medlemskabsstrukturen Medlemmer er blevet spurgt om hvilken foretrukken medlemsstruktur de ønsker. Her svarer den største gruppe at et basismedlemsskab med tilkøb er den foretrukne model. Vi har valgt ikke at lægge så meget i disse svar, da det er svært at forholde sig til en medlemskabsmodel man ikke kender.! Foretrukken medlemsstruktur Bedst Næstbedst Basismedlemskab og tilkøb 52% 28% Brancheopdelt medlemskab 27% 27% Fortsættelse af nuværende medlemskab 17% 25% Full-Service medlemskab 4% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Ny forretningsmodel for Turistaktør Kontingentet er ikke så højt, så det passer nok godt med, hvad man får ud af det.

33 Ny forretningsmodel for Eksisterende forretningsmodel for I det følgender ser vi på den eksisterende forretningsmodels medlemsstruktur og økonomi samt fordele og ulemper.

34 Ny forretningsmodel for Eksisterende medlemsstruktur i Turistforeningens nuværende medlemsstruktur tilbyder kun én type medlemskab, som er udifferentieret i forhold til services, udbytte og brug. I stedet afhænger prisen af medlemmets antal af medarbejdere. I medlemsskabet er der mulighed for enkelte typer af tilkøb primært i form af yderligere deltagelse i markedsføringsaktiviteter. Alle medlemmer har lige adgang til at tilgå tilkøbsydelserne. Medlemsskab Prisdifferentieret efter antal ansatte Guide Tilkøb Annoncering Markeds -føring

35 Ny forretningsmodel for Økonomi i nuværende medlemsstruktur Den samlede indtægt fra medlemsskaber i 2013 var kr Kun meget få medlemmer når øverst op i betalingshierarkiet, idet de fleste medlemmer har få eller ingen medarbejdere. De øverste 17% af medlemmerne betaler 40% af den samlede indtægt fra medlemskaber. Den gennemsnitlige indtægt per medlem er kr Pris Indtægt Medlemsfordeling , , , , ,- 790, , , , , , ,

36 Ny forretningsmodel for Fordele ved eksisterende medlemsstruktur Kun én type af medlemsskab giver et mindre salgsarbejde. Medlemmet skal kun tage stilling til om de ønsker at være med, herefter bestemmes prisen automatisk. Manglende differentiering af ydelser betyder en mindre administrativ byrde i forhold til at håndtere, hvilke medlemmer, der har hvilke rettigheder. Alle medlemmer er lige i forhold til foreningens regler.

37 Ny forretningsmodel for Ulemper ved eksisterende medlemsstruktur Der er ikke sammenhæng mellem medlemmernes engagement i foreningen og brug af foreningens ydelser og det betalte medlemsbidrag. Forretningsmodellen tager udgangspunkt i antal ansatte, men tager ikke højde for sæsonudsving og medarbejderantal kontrolleres ikke. Det billigste medlemsskab koster mere at administrere, end medlemmet betaler i medlemsskab. Der mangler en kobling mellem medlemsskab og værditilbud der kan skabe klarhed over hvilke ydelser foreningen leverer til det enkelte medlem. Den nuværende medlemsstruktur tager ikke højde for destinationens mange nye værditilbud særligt inden for online og offline markedsføring.

38 Ny forretningsmodel for Ny forretningsmodel for Det følgende præsenterer den nye forretningmodel samt medlemskabsstruktur for.

39 Ny forretningsmodel for Introduktion til differentieret trinmodel Vi foreslår en medlemsstruktur der er opbygget efter en trinmodel, hvor medlemskabet bliver koblet til det niveau af medlemsydelser, det enkelte medlem er interesseret i. 3 aktørtyper 3 medlemstrin Trinmodellen er bygget op af tre trin med tre tiltagende grader af ydelser medlemskabet giver adgang til. Trinene er målrettet de tre idealtyper for turismeaktører, der er identificeret i medlemsundersøgelsen, idet de tre typer har tre distinkte sæt af behov. Med udgangspunkt i idealtyperne for turismeaktørerne kan ydelser og betaling differentieres så medlemmerne i højere grad betaler efter deres brug af foreningens ydelser.!! Medlemmer inddrages i medlemsskabvalg Medlemmet skal selv inddrages i beslutning om hvilket medlemskab, de har behov for til sammenligning med det nuværende ensartede medlemskab for alle medlemmer. Det betyder at foreningen i højere grad skal synliggøre de værdiskabende ydelser over for medlemmerne og gøre medlemmerne aktivt involverede i valget af medlemsskab. 2 trin uden for medlemsmodellen Udover tre trin til de tre idealtyper af medlemmer er medtænkt to yderligere trin uden for modellen. Et trin til aktører uden for turismeerhvervene, som fortsat ønsker at støtte foreningen både symbolsk og økonomisk, og et trin til aktører uden for kommunen, som ønsker at deltage i guiden og andre markedsføringstiltag. Bygger på eksisterende tilbud Der er i modellen ikke tænkt nye tilbud ind, kun omstrukturering af eksisterende tilbud og aktiviteter, men fremhævet, så værdien tilsvarer medlemmernes ønsker. Bilag Se bilag for detaljeret differentiering af værditilbud til hvert medlemstrin.

40 Ny forretningsmodel for Medlemsskaber i differentieret trinmodel Trin 3 Strategisk partner Tilkøb Trin 2 Plusmedlem Guide Annoncering Markeds -føring Trin 1 Basismedlem Udvidet visning Kampagner Etc. Trin 0 Støttemedlem Brochureafgift for aktører udenfor kommunen NB: Medlemmer uden for kommunen må deltage på trin 0, 1 og 2, men de har ikke stemmeret til generalforsamlinger.

41 Ny forretningsmodel for Fordele ved differentieret trinmodel Gennem de forskellige trin i medlemsskabsmodellen sættes der fokus på de ydelser foreningen tilbyder. Foreningens værdi tydeliggøres for de tre kortlagte aktørtyper (strategiske, involverede og passive). Niveauerne er indrettet, så omkostningerne af de enkelte ydelsesniveauer i højere grad dækkes af medlemsbidraget i hvert trin. Gennem de øverste trin i modellen kan foreningen fokusere sin indsats omkring de involverede og strategiske medlemmer, men samtidig have plads til de mere passive aktører i området. De øverste trin vil give en øget indtægt, som foreningen kan bruge til at skabe værdi for medlemmerne.

42 Ny forretningsmodel for Målgruppebeskrivelse for hvert trin Trin 3 Strategisk partner: For de aktører som ønsker særlig strategisk indflydelse på udviklingen af turismeindsatsen i kommunen. Dette sker ved at partnerne indgår i destinationens advisory board og er med til at udforme strategiske turismeudviklingsprojekter. De strategiske partnere vil få en særlig prioriteret synlighed på destinationens samt eksterne markedsføringsplatforme.. Trin 2 Plusmedlem: For aktører som ønsker at samarbejde med foreningen om at udvikle turismen samt deres egen forretning gennem sparring og deltagelse i netværkgrupper med andre plusmedlemmer og strategiske partnere. Plusmedlemmer får desuden en udvidet synlighed på destinationens samt eksterne markedsføringsplatforme. Trin 1 Basismedlem: For aktører som ønsker et grundlæggende medlemsskab der sikrer en online synlighed samt adgang til tilkøb af eksempelvis yderligere markedsføring så som annoncering i Turistguiden. Trin 0 Støttemedlem: For aktører, som ikke gør brug af foreningens ydelser, men ønsker at støtte foreningens arbejde med at fremme turismeudviklingen i området.

43 Ny forretningsmodel for Uddybelse af advisory boardets rolle Bestyrelse versus advisory board En bestyrelse har en lovbestemt magt og ofte også et økonomisk og juridisk medansvar og en tilsynspligt i virksomheden, organisationen eller foreningen. Et advisory board derimod kan have fokus på visioner, udviklingsretninger og perspektiver på det daglige arbejde. Boardet er således alene rådgivende. Det indebærer som udgangspunkt, at det er foreningens aktuelle behov, der sætter rammerne for, hvad der er på dagsordenen. Advisory boardet skal derfor ses som direktørens nærmeste daglige rådgivere og sparringspartnere i forhold til den strategiske dagsorden. Medindflydelse er motivationen De virksomheder, organisationer og foreninger, der anvender deres advisory Board aktivt, og formår at sammensætte et godt team og gør en dyd ud af at udnytte de ressourcer de enkelte medlemmer besidder, får stor værdi ud af at arbejde med et Advisory Board og tilsvarende får medlemmerne i disse advisory board ofte en stor personlig værdi, såvel som medindflydelse ved være med. Netop medindflydelse og ønske om at præge en udvikling af turismen og blive inddraget har været nøgleord fra flere af de centrale medlemmer i foreningen. De har et ønske om at blive taget mere ved råd, om at deres viden og erfaringer bliver brugt mere aktivt og i sidste ende om at præge udviklingen. Det er ikke en bestyrelsespost og det politiske arbejde der har deres interesse.

44 Ny forretningsmodel for Ulemper ved differentieret trinmodel Valg af medlemsskab flyttes fra et automatisk regelsæt over til det enkelte medlem (i dialog med foreningen). Det vil sætte større krav til foreningen om at kommunikere mulighederne i de forskellige trin og holde dialog med medlemmerne om deres udbytte og brug. Nogle medlemmer vil opleve at skulle betale en højere pris for at få adgang til samme ydelser, som i dag.

45 Ny forretningsmodel for Medlemsfordeling i den nye struktur Ca. 5 på trin 3 - Strategisk partner En håndfuld af foreningens medlemmer har en særlig strategisk interesse i foreningen, og vil være interesserede i trin 3. Ca. 10 % på trin 2 - Plusmedlem En mindre gruppe på omkring 10 % af medlemmerne vil have interesse i et udvidet medlemskab, hvor der er flere services inkluderet. Flest på trin 1 - Basismedlem De fleste nuværende medlemmer forventes at ville købe sig ind på det nederste trin, hvor tilkøb er muligt - altså trin 1. Størstedelen af de nuværende medlemmer er med for at være en del af fællesskabet og for at have adgang til de digitale muligheder. Aktører der vil støtte på trin 0 - Støttemedlem Trin 0 forventes at tiltrække aktører uden for turismeerhvervet, som ønsker at støtte foreningens arbejde. Omkring 10 % af de nuværende medlemmer forventes at ende her. Pris Medlemsfordeling > kr kr kr kr 30-40

46 Ny forretningsmodel for Indtægter fra medlemsskab i ny medlemsstruktur Indtægter fordelt på medlemstrin Størstedelen af indtægterne vil stadig komme fra de nederste niveauer af medlemsskaber, da det er her størstedelen af medlemmerne vil være at finde. Medlemsundersøgelsen viste, at der er en mindre gruppe af medlemmer, som efterspørger det øverste trin med strategisk indflydelse, og som vil være villig til at betale den pris, det må koste. Størst usikkerhed omkring trin 2 - Plusmedlemskab Den største usikkerhed er omkring trin 2, hvor medlemmerne skal vælge at betale en højere pris for et bedre værditilbud. Mængden af medlemmer her vil afhænge af, hvor god turistforeningen er til at signalere den værdi, medlemmerne bliver tilbudt. Foreningens tidsforbrug på hvert trin Det estimeres at hvert medlem vil kræve mellem 5 og 8 timer at håndtere et givent år, hvilket inkluderer både timer til dialog i forbindelse med salg samt håndtering af digitale og fysiske medlemstilbud. Derudover forventes et netværksmedlem at kræve 20 timer årligt, baseret på at et netværk med 5 aktører vil kræve omkring 100 timer at facilitere for et år. Der er derfor stor forskel på omkostningerne forbundet med det enkelte medlem på de to nederste trin og de to øverste trin på. Trin 0 tilbydes kun meget begrænsede ydelser, mens trin 1 primært tilbydes grundlæggende synlighed. Ved trin 2 og 3 tilbydes medlemmerne at deltage i netværk, hvilket kræver en væsentligt højere indsats fra turistforeningen, både i forbindelse med dialog med det enkelte medlem og timer der bruges på at facilitere netværkene. Bruger foreningen omkring 20 timer per medlem på dialog og netværksfacilitering vil trin 2 eksempelvis have en relativ høj omkostning. På næste side er de årlige omkostninger per medlem estimeret.

47 Ny forretningsmodel for Ringkøbing for Fjord Turisme Indtægter fra medlemsskab i ny medlemsstruktur Der er brugt forskellige timesatser for estimering på baggrund af om medlemmet kræver salgsindsats, digital administration, netværksfacilitering eller lignende. Tabellen viser at trin 0 og trin 2 er særligt prisfølsomme. Trin 2 fordi netværksfacilitering er en timetung ydelse og trin 0 fordi prisen er sat relativt lavt. Trin 3 forventes at give et højt dækningsbidrag per medlem, men der er endnu ikke medregnet timer for facilitering af advisory board. Estimeret omkostning (antal timer) Estimeret omkostning (kroner) Dækningsbidrag per medlem Pris på medlemskab Trin Trin Trin Trin

48 Ny forretningsmodel for Introduktion til forventet medlemstilslutning Medlemsundersøgelsen viste, at en stor del af medlemmerne er åbne over for en ny medlemstruktur og også åbne for at betale et andet kontingent, så længe den værdi, de får ud af medlemskabet er tilsvarende højere. Disse aktører vil umiddelbart følge uden problemer over i en ny medlemsstruktur. Der er til gengæld også en stor andel passive medlemmer, hvor det er usikkert, hvordan de vil reagere på en ny medlemsstruktur, og hvilket medlemskab de vil vælge. Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen har vi opstillet tre scenarier for medlemstilslutningen i turistforeningen efter omlægning til en ny medlemsstruktur.

49 Ny forretningsmodel for Scenarier for forventet medlemstilslutning Konservativt scenarium Turistforeningen har ikke succes med at kommunikere værditilbuddene i de nye typer af medlemskaber, hvilket gør en stor del af medlemmerne falder fra. Kun meget få vælger de dyreste typer medlemskab, hvilket også gør det svære for foreningen at skabe værdi i netværkene, og kun enkelte vælger at træde ind i advisory boardet. Der er fortsat en stor del af medlemmerne, som ønsker at benytte guiden og foreningens digitale muligheder, hvilket gør, at de vælger et medlemskab på trin 1. Mange af de passive medlemmer oplever omlægningen af medlemsstrukturen som negativ og følger derfor ikke med over i den nye medlemsstruktur.! Realistisk scenarium Turistforeningen fortsætter sin brede opbakning i kommunen, og foreningens nye tilbud om udvidet medlemskab med netværk, markedsføring og udvikling har moderat succes. Der er dog en mindre del af de passive medlemmer, som, grundet manglende indsigt i foreningens værditilbud, ikke følger med over i en ny medlemsstruktur og stopper som medlemmer. Aktører uden for turismeerhvervet, som stadig ønsker at støtte foreningens arbejde fortsætter med et medlemskab i trin 0.!!!!! Optimistisk scenarium Turistforeningen har succes med at signalere sine nye værditilbud inden for de forskellige typer af medlemskab, hvilket gør det nemt for aktørerne at se, hvad de får ud af deres kontingent. En stor del af de aktive og nære medlemmer omkring Hvidesande og Ringkøbing søger ind i netværk omkring udvikling og markedsføring. Størstedelen af medlemmerne vælger trin 1 for at få adgang til de digitale muligheder og tilkøb af annoncer i guiden. De passive medlemmer fortsætter dog med at støtte foreningen gennem medlemskab på trin 0, hvor nogen vælger at betale det mindste medlemskab og andre fortsætter med at købe et dyrere medlemskab for at støtte foreningen økonomisk.

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation

Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation Fra kommunal til kommerciel forretning sæt fokus på økonomisk bæredygtighed Side 14 Gæsteservice 2.0 forny din turistinformation Side 26 Inspiration og redskaber til at udvikle din turismeorganisation

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere