Del 5a Venstrefløjen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 5a. 6.0. Venstrefløjen"

Transkript

1 Del 5a 6.0. Venstrefløjen I dette afsnit vil den politiske venstrefløj blive søgt kortlagt og som i tidligere afsnit med størst vægt på de centraleuropæiske lande. Det første afsnit vil være helliget venstrefløjssammenslutningen Den Demokratiske Venstrealliance (SLD) og udbryderpartiet herfra, Polens Socialdemokratiske Parti (SDPL). Derefter følger gennemgang af andre venstrefløjspartier, der er eller har været i parlamenterne, fx Arbejdets Union (UP) i Polen, Socialistpartiet (MSZP) i Ungarn, Socialdemokratiet (CSSD), Det Kommunistiske Parti (KSCM) i Tjekkiet, venstresammenslutningen SDL, Det Slovakiske Kommunistiske Parti (KSS), Smer-SD ( Retning ) samt Borgerforståelsespartiet (SOP) i Slovakiet. Som nævnt er venstrefløjen blevet opdelt i post-kommunistiske partier over for autentiske historiske socialdemokratier og på ideologisk plan i social-liberale over for traditionelt fagforeningsorientere. Eks-kommunistiske partier havde det i udgangspunktet svært. Som vi skal se i det følgende, har næsten alle gennemgået kriser, opdelinger, omstillinger, socialdemokratisering, tilpasning, konsolidering, fremgang og stabilisering afløst af nye kriser og nye tilbagegange (Holzer (ed), 2000:30) SLD Den Demokratiske Venstresammenslutning (SLD) i Polen blev oprettet i juli måned 1990 som en valgkoalition bestående af godt 20 venstrefløjsgrupper. Initiativet kom fra bl.a. Wlodzimierz Cimoszewicz, den senere ministerpræsident og udenrigsminister, og Aleksander Kwasniewski, den senere formand for partiet og præsident. Føderationen blev skabt efter en splittelse i det gamle kommunistiske parti (PZPR) i kølvandet på rundbordssamtalerne med Solidaritet. Et vigtigt resultat af rundbordssamtalerne var gennemførelse af det første delvist frie valg og den følgende første ikkekommunistiske regering. SLD blev oprettet eksogent, for så vidt som partiet koblede sig til bestemte vælgergrupper, og endogent da oprettelsen var en følge af splittelse inden for det kommunistiske parti (PZPR). Selve beslutningen om at oprette SLD skal ses som et led i partiets forberedelser til det første helt frie valg i 1991 og som en følge af splittelsen inden for det kommunistiske parti (PZPR). Den stiftende kongres førte til sprængning og derefter nedlæggelse af det gamle kommunistiske parti (PZPR) og oprettelse af et nyt Republikken Polens Socialdemokratiske Parti (SdRP). Omkring 1000 af de delegerede valgte at gå med over til det nye parti, der snart blev det nye SLD s organisatoriske kerne. Trods betydelig medlemsflugt har SdRP siden 1989 været ganske godt stillet rent institutionelt. Tre år efter grundlæggelsen havde partiet således medlemmer, og havde sluttet sig til det socialdemokratiske ungdomsforbund ( Socjaldemokratyczna Frakcja Mlodych ). Tadeusz Fiszbach grundlagde omkring sprængningen af PZPR sit eget politiske parti, Polens Socialdemokratiske Union (PUS), men dette parti ophørte med at eksistere allerede før udløbet af kontraktparlamentet

2 og stillede heller ikke op ved valget i Problemet for PUS var svag organisation og pengemangel. Lige efter nederlaget i 1989 tydede ikke ret meget på, at postkommunistiske partidannelser på nogen måde ville blive en afgørende faktor i polsk politik. Lokalvalgene i 1990 tydede i hvert fald ikke på det. Men de indbyrdes krige i Solidaritet og de voksende økonomiske og sociale problemer skabte uventede muligheder. Ved præsidentvalget i 1990 opnåede partiets kandidat Wlodzimierz Cimoszewicz omkring 10 pct. af stemmerne, hvilket blev betragtet som tilfredsstillende. Men på sigt kunne SLD ikke bæres oppe alene med støtte fra den gamle nomenklatur og de socialt udstødte. Med andre ord måtte partiet satse bredere. Det lykkedes da også snart at få tag i tidligere Solidaritetvælgere, ligesom en del unge vælgere gennem at stemme på SLD kunne markere modstand mod katolsk fundamentalisme, især i spørgsmål om abort, religionsundervisning og kvinders ligestilling. Den økonomiske og sociale politik havde klart mindre betydning. Problemerne på dette område forekom de fleste vælgere nærmest uløselige og forskellene mellem partiernes budskaber ubetydelige. SLD kom inden længe til at bestå af mere end 30 forskellige grupperinger. Til de vigtigste hørte ud over Republikken Polens Socialdemokrati (SdRP) Piotr Ikonowicz' Polens Socialistparti (PPS) Den Demokratiske Kvindeunion Polens Grønne Parti Sammenslutningen Wisla-Oder Nyt Demokrati Fagforeningen OPZZ samt særlige branchefagforeninger. SLD fik desuden tilslutning fra Det Uafhængige Europæiske Initiativ (NIE) samt den politisk ortodokse sammenslutning Proletariat. Kwasniewski udtrykte tillid til, at Proletariat med tiden ville blive mere liberalt indstillet og tilslutte sig den nye reformlinie. Dette skete imidlertid ikke; gruppens indflydelse faldt støt, og i 1998 meldte Proletariat sig ud af SLD. Dertil skal nævnes, at også enkeltpersoner uden formelt tilhørsforhold til SLD har haft ret stor indflydelse på den førte politik. PPS kunne føre sine rødder tilbage til førkrigstidens polske socialistparti PPS, et dengang stærkt patriotisk socialistisk parti. PPS meldte sig først under SLD s faner kort tid før valget i Partiet kunne ikke opnå repræsentation i Sejmen på egen hånd på grund af lav vælgertilslutning og høj spærregrænse. PPS indmeldelse var vigtig for SLD, der på det tidspunkt kæmpede hårdt for at svække koblingen til perioden før 1989, og da PPS havde i sin tid havde været i opposition til det kommunistiske styre kunne det postkommunistiske image udviskes gennem samarbejdet med PPS. Beslutningen om at gå med i SLD blev dog ikke taget i enighed. Beslutningen mødte særlig

3 stærk modstand fra Grzegorz Ilka s London-baserede fløj. Allerede før omdannelsen af SLD fra et forbund af politiske grupper til et egentligt politisk parti sidst i 1990 erne valgte PPS at forlade SLD. Fagforeningen OPZZ, også en del af SLD, havde i 1980 erne under undtagelsestilstanden været den eneste tilladte fagforening. Efter 1989 søgte OPZZ at fremstå som en fagforening i mere traditionel socialdemokratisk betydning og i modsætning til Solidaritet uden koblinger til kirken og den politiske højrefløj. Siden 1989 har OPZZ officielt haft et højere medlemstal end Solidaritet. Inden for SLD repræsenterede OPZZ og PPS den mere fagforeningsprægede linie. OPZZ rettede således gentagne gange kritik mod SLD-PSL-regeringens, som det blev sagt, alt for liberale økonomiske politik. OPZZ rummede groft sagt to forskellige strømninger. Én gruppe ønskede en politisering på linie med fagforeningen Solidaritet, hvorefter OPZZ skulle integreres i det polske venstrefløjsmiljø og have sin egen repræsentation politisk ("Ruch Ludzi Prace"). En anden gruppe ønskede at fastholde fagforeningslinien. I forbindelse med præsidentvalget i 1990 fremstod OPZZ splittet. Før valget i 1991 kom det til en politisk tilnærmelse mellem OPZZ og Republikken Polens Socialdemokratiske Parti (SdRP), hvilket i sidste ende førte til OPZZ beslutning om at gå med i venstrefløjssammenslutningen SLD. Én fløj støttede Demokratisk Unions (UD) kandidat Tadeusz Mazowiecki, en anden SLD s kandidat Wlodzimierz Cimoszewicz. Flere gange kom det til brud på partidisciplinen i forbindelse med afstemninger i parlamentet, fx om budgettet for 1993, hvilket førte til eksklusion af fire parlamentsmedlemmer, herunder viceformanden for OPZZ Stanislaw Wisniewski. Ved valget i 1991 fik OPZZ indvalgt 17 og i 1993 endnu flere medlemmer i parlamentet. I modsætning til fagforeningen Solidaritet optrådte OPZZ i det store og hele loyalt over for moderpartiet og afviste således at deltage i de Solidaritet-ledede protestdemonstrationer rettet mod postkommunisterne og deres politik. OPZZ optrådte ikke som Solidaritet skiftevist som støtte og i opposition til deres egen regering, men virkede snarere som et bindeled til arbejderklassen ud fra den klassiske socialdemokratiske tradition herfor. SLD indtog en nærmest instrumental holdning til OPZZ. Båndende mellem eksempelvis Valgaktion Solidaritet (AWS) og fagforeningen Solidaritet var i hvert fald klart stærkere end mellem SLD og OPZZ, for som vi har set det tidligere var selve oprettelsen af valgalliancen AWS i 1996 i høj grad netop fagforeningen Solidaritets eget værk 1. Modsætningerne mellem de to store fagforeninger Solidaritet og OPZZ skulle i længden vise sig uovervindelige. Solidaritet ville kun gå med til tosidede forhandlinger med regeringen inden for rammerne af en trepart kommissionen og en social dialog mellem regering, arbejdsgivere og fagforeningen uden deltagelse af OPZZ. Solidaritet beskyldte OPZZ for at forråde arbejderinteresser grundet støtten til den post-kommunistiske regering. Under Suchocka s Solidaritet-ledede regering modarbejdede OPZZ undertiden den Solidaritet-ledede regering sammen med aktivistiske fagforeninger inden for landbrug og industri, fx Solidarnosc 80 og Selvforsvar (Samoobrona). SLD s ledere kom overvejende fra den mere moderne del af den gamle nomenklatur. Inden for den reformindstillede del af det kommunistiske parti (PZPR) var i løbet af 1980 erne blevet skabt et særligt nomenklatur-kapitalistisk miljø. Til dette miljø hørte eksempelvis den senere præsident 1 Fremhævet af Edmund Mokrzycki i interview i Rzeczpospolita 25.2., 2000, Oczu zamydlic sie juz nie da, samt i samtale med forfatteren under et arbejdsbesøg i Warszawa i oktober 1999.

4 Aleksander Kwasniewski og kredsen omkring ham. Takket være gode netværk havde folk herfra skaffet sig politisk erfaring. Som helhed havde SLD et godt finansielt udgangspunkt, for mange tidligere kommunister havde erhvervet sig indflydelsesrige økonomiske poster i det nye postkommunistiske Polen. Tilslutningen til markedsøkonomi var derfor stor ikke kun blandt SLD s ledere, men også blandt vælgere og medlemmer. Men SLD spændte bredt og kan således ikke opfattes som et klasseparti. I kampen for at blive anerkendt søgte SLD at fremstå som et bredt favnende catch-all parti. Kommunisterne opnåede takket være aftalerne fra rundbordssamtalerne 171 medlemmer i kontraktparlamentet valgt i SLD s parlamentsgruppe bestod herefter af 28 politiske grupper, men ledelsen evnede i modsætning til Solidaritets parlamentsgruppe (OKP) at fastholde en ret høj partidisciplin. I de første år var SLD politisk isoleret og fra mange sider udlagt som et ikke-relevant parti. Det katastrofalt dårlige resultat ved lokalvalgene i maj 1990 tydede på, at partiet var på vej ud i mørket. Fra næsten to mio. i perioden før 1989 faldt medlemstallet til blot SLD s ledelse forventede at aftalerne med oppositionen ved rundbordssamtalerne ville give SdRP og SLD tre til fire års tiltrængt politisk pusterum til at reetablere sig og færdiggøre de socio-økonomiske reformer, der var blevet indledt under Messner s og Rakowski s sen-kommunistiske regeringer. SLD behøvede desuden mere tid til at forberede sig selv på overgangen til demokrati. Samarbejdet med Solidaritet og kirken, der var indledt med rundbordssamtalerne, skulle gerne videreføres, også enigheden om den vanskelige overgang til markedsøkonomi skabt i forbindelse med rundbordssamtalerne. Sagt med andre ord, behøvede SLD bedre tid til at konsolidere sig selv efter rystelserne i året Spørgsmålet om overtagelse af regeringsansvaret var på det indledende tidspunkt ikke så afgørende. Efter få måneder blev selvbegrænsningen og resultaterne af rundbordsaftalerne forældede på grund af de hastige forandringer i Sovjetunionen og murens fald. Behovet for politisk konsensus forsvandt, i hvert fald set fra oppositionen. Særlig skarpt blev rundbordsaftalerne angrebet af det højre-nationale parti KPN, der ikke havde taget del i rundbordssamtalerne. Men efter murens fald blev angrebene sat ind også fra grupper, der selv havde taget del i rundbordssamtalerne. Efter murens fald og med presset ude fra blev SLD tvunget til at skifte strategi. Det forstærkede pres skabte større indre sammenhold og dermed også bedre intern disciplin, hvilket på sigt skulle komme partiet til gode. I begyndelsen af 1990 erne blev isolationen gradvist brudt. SLD fik eksempelvis repræsentation i Radio og TV-Rådet, og med Aleksander Hall s udmeldelse af Demokratisk Union (UD) blev SLD det største enkeltparti i Sejmen. SLD optrådte også som støtteparti for Hanna Suchocka s regering i forbindelse med vigtige afstemninger i parlamentet, fx i forbindelse med mistillidsafstemninger, ligesom vigtige lovforslag kun kom igennem parlamentet takket være stiltiende accept fra SLD. SLD kunne drage fordel af ledernes solide politiske erfaring, den rimelige parti-økonomi samt de mange disciplinerede medlemmer og kernevælgere. Det samme kunne ikke siges om de nye højrepartier og de konkurrerende partier på venstrefløjen. SLD kunne finansielt nyde godt af egne bygninger og gode kontorfaciliteter, begge arvet fra det gamle system. De fleste andre partier blev, i modsætning til SLD, ramt hårdt af de ekstremt dyre udgifter til fx leje af lokaler. Risikoen for beslaglæggelse af bygninger fra myndighederne og betaling af gammel gæld var dog hele tiden til stede.

5 : Politisk come-back Op til valget i 1993 blev SLD nærmest politisk fredet på grund af krigene i toppen inden for Solidaritet og også inden for andre højrepartier. SLD undgik klogelig de abstrakte og ideologisk prægede debatter, der kendetegnede højrefløjen, og holdt sig til konkrete politiske emner. I valgkampen i 1993 slog SLD på ledernes professionalisme, erfaring og pragmatisme. Partiet søgte at favne så bredt som muligt, ville tjene helheden og fremstod som et professionelt catch-all parti. Den voksende tilslutning til SLD skyldtes et vist stykke også utilfredsheden med den økonomiske reform ( Balcerowicz-planen ), frem for alt privatiseringer og lukninger af statslige virksomheder, hvrtil kom flere ikke-økonomiske emner som eksempelvis den katolske kirkes indflydelse, kvindernes position, præsidentens (Walesa) ageren samt de politiske stillingsbesættelser. Ikkeøkonomiske emner, fx spørgsmål med tilknytning til kirkens rolle, havde iflg. meningsmålinger særlig stor betydning 2. Nok så vigtigt var, at det med Aleksander Kwasniewski som formand lykkedes SLD at gennemgå en indre transformation og over for vælgerne fremstå som et autentisk socialdemokratisk orienteret parti. Kwasniewski indtog rollen som ledende strateg bag transformationen af kommunist til socialdemokrat. Både som partileder og som præsident arbejdede Aleksander Kwasniewski ihærdigt for modernisering og europæisering af venstrefløjen. Inden for SLD-PSL-regeringen optrådte SLD stærkt pro-europæisk og pro-atlantisk og også mest markedsorienteret. SLD's deltagelse i regeringen udgjorde således ikke en hindring for optagelsen i NATO og forhandlingerne med EU, tværtimod. Aleksander Kwasniewski søgte efter valget i 1993 at få venstrefløjspartiet Arbejdets Union (UP) med i regeringen under henvisning til de forholdsvis små programmatiske og ideologiske forskelle, men Arbejdets Union (UP) valgte oppositionsrollen. Flertallet i Sejmen, som blev opnået ved valget, blev kun sikret takket være et omfattende stemmespild på højrefløjen, som også var en følge af den nye høje spærregrænse på fem pct. Dertil kom, at valgloven gav de store partier flere mandater i parlamentet end den procentvise andel af stemmerne strengt taget berettigede dem til. Regeringsamarbejdet med PSL i årene fungerede langt fra altid gnidningsfrit, mod slutningen af valgperioden var der nærmest tale om indre opløsning. Bondepartiet (PSL) fremsatte således kort før valgperioden ligefrem en mistillidsdagsorden rettet mod den regering, som partiet selv var en del af. Men regeringssamarbejdet varede alligevel valgperioden ud. SdRP og SLD spændte bredt socialt og var som sagt mindre markedsskeptisk og mindre økonomisk sekterisk end PSL. I regering gjorde SLD for så vidt hvad partiet havde lovet i valgkampen. Et af partiets valgslogans i den efterfølgende 1997-valgkamp lød derfor: Vi holdt hvad vi lovede. I det økonomiske program, Strategi for Polen, lanceret af finansminister Grzegorz Kolodko, blev lagt særlig vægt på beskæftigelseshensynet, partnerskabstanken og statslig regulering. I valgkampen i 1993 havde partiet lovet at fremme en social pagt og en social dialog, og den idé blev søgt realiseret gennem interesseforsoningsrådet, et diskussionsforum med repræsentation fra arbejdsgiver-side, fagforeninger og regering. 2 Radoslaw Markowski, Gabor Toka, Left Turn in Poland and Hungary. Five Years After the Collapse of Communism, Sisyphus, 1 (IX), 1993:85-86.

6 Holdningerne til centrale politiske emner har skiftet. Iflg. valgforskeren Lena Kolarska-Bobinska var der været en tendens i den polske befolkning til at svinge til venstre under højreregeringer, hvilket i begyndelsen af 1990 erne og sidst i 1999 blev afspejlet i fx en lavere tilslutning til privatiseringer. Også kravet om mindre social ulighed voksede markant under højreregeringer ud fra mottoet om, at Polen ikke har fået den kapitalisme som vi forestillede os 3. Modstanden mod den fri markedsøkonomi har kort sagt været voksende under borgerlige regeringer. Omvendt er støtten til privatiseringer og markedsøkonomi vokset under regeringer ledet af venstrefløjen, dvs. SLD. Frem til valget i 1997 blev talt om tre forskellige strømninger eller fraktioner inden for SLD: en social-liberal midtsøgende strømning omkring daværende partileder Aleksander Kwasniewski en centristisk linie omkring Jozef Oleksy og en mere fagforeningsorienteret linie omkring OPZZ og den daværende arbejdsminister Leszek Miller 4. Den social-liberale fløj opgav den marxistiske økonomiske tænkning og stræbte efter at indføre markedsøkonomi og kapitalisme med klientelistisk præg ( nomenklatur-entreprenørerne ). Opdelingen mellem liberale og ortodokse var ikke knivskarp og har ændret sig over tid. Iflg. Aleksander Smolar befandt SLD sig et sted mellem Blair og Jospin. Der taltes sjældent om socialisme, snarere uforpligtende om ideologi og om et mere retfærdigt samfund. I den økonomiske politik har SLD stået for en vis etatisme, dvs. statslig regulering efter princippet om økonomisk markedsøkonomi, ja, men samfundsmæssig markedsgørelse, nej 5. Efter overtagelsen af formandsposten slog Leszek Miller ind på en pragmatisk linie, appellerede til middelklassen og støttede markedsøkonomien og medlemskabet af NATO og EU og den amerikanske og engelske Irak-politik. Venstreprofilen blev som antydet i første omgang mest udtrykt i spørgsmål med tilknytning til kirken og i holdningerne til den kommunistiske fortid. Partiets vælgere har typisk forholdt sig kritisk til kirkeledelsens holdning til abort, har krævet ligestilling mellem mænd og kvinder og modsat sig tvungen kristendomsundervisning og anden form for kirkelig indblanding i politik. Efter overtagelsen af regeringsmagten i 2001 blev kritikken af kirken neddæmpet ud fra den betragtning, at regeringen ikke havde behov for også ideologiske konfrontationer med kirken i en periode med voksende økonomiske og sociale problemer. Leszek Miller også havde brug for kirken i kampagnen for at skaffe et ja til optagelsen i EU ved folkeafstemningen i Efter EU-folkeafstemningen og i takt med nedgangen i meningsmålingerne blev anti-kirkelige forslag, fx om legalisering af ægteskaber blandt homofile og liberalisering af abortlovgivningen, igen taget op af skuffen. 3 Lena Kolarska-Bobinska, Kapitalizm nie taki, jaki mial byc, Gazeta Wyborcza , tillægget Swiateczna :2 4 Rzeczpospolita den 20.9., 1993:6. 5 Interview med Aleksander Smolar, Prawica, Lewica, Centrum, Sprawy Polityczne, (7/8) 2001, Elblag, s Se fx Mariusz Janicki, Czerwone i czarne, Polityka no. 7 (2337), 16.2., 2002

7 Trods de mange forskellige fraktioner lykkedes det at holde sammen på SLD, hvilket for en stor del skyldtes det ydre pres, fx truslerne om skærpet af-kommunisering ("dekomunizacja"). At SLD har haft en stærk organisatorisk kerne omkring Republikken Polens Socialdemokratiske Parti (SdRP) havde også betydning. SLD kunne under ingen omstændigheder tåle at miste nøglepartiet SdRP. Derimod bemærkede kun få, at den mere ortodokse gruppe Sammenslutningen af Polske Kommunister Proletariat ( Zwiazek Kommunistow Polskich Proletariat ) meldte sig ud af SLD i Den sociale sammensætning af partiets vælgere har ændret sig over tid. Ved valget i 1991 opnåede SLD pct. af stemmerne blandt de bedst uddannede, kun overgået af Demokratisk Union (UD), det senere Frihedsunionen (UW). Tilslutningen blandt studerende var ved valget i 1991 lavere (5,7 pct.), og det kneb ved det første frie valg også med at få stemmer fra arbejdere og bønder. Ved valget i 1993, der gav partiet betragtelig fremgang, stemte 20 pct. af de veluddannede på SLD, 13 pct. af veluddannede og 20 pct. af lavt uddannede. Mere interessant var, at 23 pct. af private selvstændig erhvervsdrivende valgte partiet, hvilket gav SLD en førsteplads i denne socialgruppe. Det liberale Demokratisk Union (UD) måtte nøjes med 18 pct. Denne tendens holdt sig ved de efterfølgende valg. Vælgermæssigt kunne SLD således ikke længere betragtes som et klasseparti (Knuzewski 1998:152). SLD har over årene haft mange trofaste kernevælgere, alternativet til at stemme på partiet var for mange at blive sofa-vælgere. I takt med den markante fremgang i vælgertilslutning i slutningen af 1990 erne blev støtten bredere socialt. I begyndelsen af år 2000 havde SLD stor støtte i alle de større erhvervsgrupper og fastholdt således et godt stykke karakteren af et catch-all parti SLD i opposition I rollen som oppositionsparti til Jerzy Buzeks centrum-højre regering i årene førte SLD en aktiv og kritisk linie med ensidigt fokus på enkeltsager og med en dygtig udnyttelse af splittelsen inden for regeringen. Mange vælgere tog tilsyneladende godt imod SLD-formanden Leszek Miller s appel om at standse polakkernes mange indbyrdes borgerkrige. Efter Miller s opfattelse ville vælgerne i længden præmiere politikere og partier, der arbejder for hårdt for at opnå konkrete resultater og bidrager til at fremme den politiske stabilitet. Kræfterne skulle forenes på en mere konstruktiv måde, sådan som det skete under forhandlingerne om den ny grundlov 7. Efter valget i 1997 og frem til 2002 havde SLD en vælgerandel på over 25 pct., iflg. meningsmålingerne og i den sidste periode op til 2001 valget over de 27 pct. af stemmerne, der var blevet opnået ved valget i Edmund Wnuk Lipinski karakteriserede SLD s politik i opposition som fortrinsvist meritokratisk 8. Den meritokratiske politik satte han over for den klassiske og mere politiske form for oppositionspolitik, hvor hensigten ikke så meget er at påvirke regeringens forslag til det bedre, men mere at skaffe sig nye vælgere gennem systematisk kritik af regeringens forslag. Denne strategi blev eksempelvis benyttet under diskussionerne om den nye administrative reform samt de ikke alt for vellykkede reformer inden for sundhedsvæsnet og på pensionsområdet og uddannelsesområdet Interview med Miller i Rzeczpospolita , Lewica powinna miec jedna liste. 8 Opozycja marytoryczna. 9 Rzeczpospolita, , Ewa K. Czaczkowska, "Majsterszyk lewicy".

8 I forbindelse med den fremtidige administrative inddeling blev fra regeringens side foreslået en kraftig nedskæring af antallet af regioner ("voivods") samtidig med oprettelse af et nyt administrativt mellemled ("powiaty"), som var kendt fra tiden før kommunismen. SLD udnyttede utilfredsheden i de regioner, der havde udsigt til at skulle nedlægges, og foreslog derfor et større antal regioner end de 12, der var indeholdt i regeringens oprindelige forslag. SLD og præsident Aleksander Kwasniewski foreslog at sætte antallet op til 17 i stedet for regeringens 12. SLD's valg kan her bedst forklares gennem skiftet fra regeringsparti til oppositionsparti og som led i valgkampen op til valgene til kommunale og regionale råd i efteråret Det hele endte med et kompromis mellem SLD og regeringen om oprettelse af 16 regioner ("voivod's"). Også i forbindelse med grundlovsdiskussionen indtog SLD en aktiv rolle. Her lykkedes det til sidst at få skabt en koalition med PSL, UP og UW rettet imod AWS og kirkeledelsen. De tre partier stod sammen om det forslag til ny grundlov, der blev derefter sendt til folkeafstemning og vedtaget med et knebent flertal. SLD s konstant høje vælgertilslutning overraskede de fleste. Arbejdets Unions (UP) tidligere leder Ryszard Bugaj forklarede det på den måde, at SLD har en stærkt heterogen vælgerskare og et højst uklart program, hvilket gav partiet gode manøvremuligheder politisk og også gode muligheder for at skifte holdninger i enkeltsager. Han mente ikke, at der var nævneværdig forskel mellem de borgerlige partiers og SLD s økonomiske programmer. Den politiske kamp blev i stedet forskudt til andre planer. I stedet for økonomiske emner er spørgsmål i tilknytning til det enkelte menneskes frihed og kampen mod nationalismen blevet venstrefløjens mærkesager. Globaliseringen har generelt begrænset partiernes handlemuligheder i den økonomiske politik. Jadwiga Staniszkis understregede, som Pawel Spiewak, det umulige i at ændre spor i den økonomiske politik 11. Venstrefløjen er ganske som andre politiske partier underkastet path-dependency, dvs. den linie der blev lagt i den økonomiske og sociale politik lige efter det gamle systems undergang. Der findes kort sagt ingen reelle alternativer til markedsøkonomien, tilpasningen til EU og globaliseringen. Den politiske kamp må i stedet udkæmpes på personplanet, på symbolplanet og omkring enkeltsager Oprettelsen af partiet SLD Planerne om at omdanne SLD fra en partiføderation til et egentligt parti, et standardparti i den klassiske forstand, var af ældre dato, men planerne blev fremskyndet af den nye grundlov, iflg. hvilken kun partier og vælgerkomitéer kan stille op ved valg. Der blev henvist til grundlovens par. 100, hvori der kort og godt står at kandidater til valg udpeges af politiske partier. Det gamle SLD kunne derfor i princippet ikke længere stille op som en blot valgalliance. Så fra efteråret 1998 begyndte partiformanden Leszek Miller alvorligt at tale om at opløse SLD og skabe et politisk enhedsparti i stedet for alliancen af forskellige partier og grupper, som havde eksisteret siden af 164 medlemmer af Sejmen og 25 ud af de 28 af de valgte senatorer besluttede efter nogen tids debat at gå med over i det nye enhedsparti. Det blev overvejet at lade den nye partileder og hele den nye ledelse vælge gennem en urafstemning, men planerne herom blev dog skrinlagt. En organisatorisk nyskabelse var det særlige politiske programråd. I rådet indgik ikke alene partimedlemmer, men også enkeltpersoner fra organisationer, der på den ene eller anden måde 10 Rzeczpospolita, 2.4., Bugajs, Spiewaks og Staniszkis synspunkter udtrykkes i Anna Bogusz, Dorota Macieja, Zofia Wojtkowska, Falszywa lewica, Wprost, 18.4., 1999:22-23.

9 samarbejdede med SLD. Rådet fik til opgave at skabe et partiprogram og udvikle en ny politisk profil. Af de mere end 30 organisationer der havde udgjort det gamle SLD, afslog kun fem at gå med over i det nye SLD. Medlemmer af fagforeningen OPZZ kunne kun på individuelt grundlag tilslutte sig det nye SLD. Rent juridisk var der ingen sammenhæng mellem det nye og gamle SLD. Et uløst problem var partiets gæld, der gik tilbage til det gamle SLD s oprettelse i Forud for nedlæggelsen af det gamle SLD afbetalte det ny SLD 2,5 mio. zl. på gælden. Medlemmer af rådet, også ikke-medlemmer, kunne i fremtiden optræde på partiets lister. SLD ønskede derigennem at tiltrække organisationer, fx religiøse, og ad den vej give SLD tilstrækkelig bredde og gennemslagskraft. Ved parlamentsvalget i september 2001 var SLD det eneste parti, der satsede bredt. Mange virksomhedsejere stemte på partiet for at sikre den fornødne politiske stabilitet og som et værn mod yderliggående radikalisme, også en del arbejdsløse stemte på SLD i forventning om nye jobs. Nedlæggelsen af valgalliancen SLD skete ikke uden debat og kritik. PPS-lederen Piotr Ikonowicz ønskede således ikke et enhedsparti, men en parti-føderation. Det var nærmest en umulighed for ham at nedlægge et parti som Polens Socialistparti (PPS), der havde næsten 100 års historie bag sig. PPS politiske muligheder uden for SLD var dog stærkt begrænsede. Ønsket om parlamentarisk repræsentation var den primære årsag til, at PPS i sin tid havde meldt sig ind i SLD. Virkningen af PPS udmeldelse af SLD allerede var til at overse. PPS synspunkter havde en vis tilslutning, men Ikonowicz blev set som en belastning på grund af sin kompromisløse stil. Piotr Ikonowicz, der havde været dissident før 1989, forsvarede ihærdigt de klassiske socialistiske værdier og kritiserede tilnærmelsen til Frihedsunionen (UW). Kritik af planerne kom også fra partiavisen Trybuna. Herfra blev kritikken især rettet mod formanden Leszek Miller, der iflg. kritikerne optrådte diktatorisk og var ude af stand til at præsentere vælgerne for konkrete alternative politiske programmer. Flere kritikere forlod SLD og sluttede sig derefter til bondebevægelsen Selvforsvar (Samoobrona). Den tidligere ministerpræsident Mieczyslaw F. Rakowski mente, at SLD godt nok havde mange dygtigere ledere og erfarne administratorer med et solidt kendskab til statens anliggender 12. Men SLD var blevet til et "parti af socialdemokrater i smoking" med en alt for udpræget markedsøkonomisk og vestlig prointegrationistisk orientering 13. Eksperter og intellektuelle er blevet stillet over for populister og proletarisk indstillede partifolk, og den første gruppe havde størst indflydelse 14. Faren er iflg. Rakowski, at partiet overser de problemer, der plager befolkningen i dagligdagen og forfalder til ligegyldig apparat-snak. Dannelsen af et nyt SLD og diskussionen herom henførte han til den ligegyldige kategori. Det nye SLD rummede også forskellige opfattelser af selve fremgangsmåden i forbindelse med oprettelsen af det nye SLD. Én fløj mente, at en grundig diskussion om partiets program burde gå forud for skabelsen af den ny partiorganisation, mens en anden mente, at en velfungerende organisation og et disciplineret partiapparat burde have førsteprioritet. Tidligere præsidentkandidat og ministerpræsident for SLD, Wlodzimierz Cimoszewicz holdt en lav profil, men støttede reelt den første linie. I et interview i ugeskriftet Polityka tilkendegav han, at SLD under ingen 12 Anna Bogusz, Dorota Mecieja, Zofia Wojtkowska, Falszywa lewica, Wprost, : Nævnt af Tomasz Nalecz i rundbordssamtale om venstrefløjens fremtid, "Gdy zabraklo wielkiej wizji", Gazeta Wyborcza : Mariusz Janicki, Wieslaw Wladyka, Kto wpuscil Leppera?, Politika no. 40 (2318), 6.10., 2001, s.4.

Del 3b. V. Eksempler på højrepartier og agrare partier

Del 3b. V. Eksempler på højrepartier og agrare partier Del 3b V. Eksempler på højrepartier og agrare partier Som nævnt vil den følgende gennemgang tage udgangspunkt i opdelinger af højrepartierne i henholdsvis i typerne traditionalistiske, liberale og agrare.

Læs mere

DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989

DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989 III DEN FJERDE BØLGE Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989 Status 2012 Søren Riishøj Lektor Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Politologiske Skrifter No. 28/2012 Denne fremstilling

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan 58 LO og Solidarnosc, 1980-1989 SÅ NÆR OG DOG SÅ FJERN Af Bent Boel Den danske fagbevægelses støtte til den frie polske fagbevægelse Solidarnosc i 1980 erne var tilbageholdende, ifølge DIIS rapporten.

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD BENTE MOSGAARD JØRGENSEN JUNI 2004 1 DET POLITISKE SYSTEM 1 1.1 Institutionerne og deres funktion 1 1.1.1

Læs mere

Hvis fusioner skal lykkes...

Hvis fusioner skal lykkes... Hvis fusioner skal lykkes... Om betydningen af tid, tillid og fælles erfaringer i skabelsen af nye faglige organisationer Af Henning Brok, Per Lange og Malene Lind Indledning Denne artikel er blevet til

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Og kommunisterne der lærte:

Og kommunisterne der lærte: 67 DET NATIONALE I VENSTRE- FLØJENS EF- MODSTAND 1957-72 Af Sebastian Lang-Jensen Fra starten af 1960 erne var DKP og SF stærke modstandere af dansk deltagelse i EF. Og fra starten dominerede nationale

Læs mere

Normalt kredses der mest om forholdene

Normalt kredses der mest om forholdene 22 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2013 LÆRLINGE- OPRØR I FAG- BEVÆGEL- SEN: LLO og Faglig Ungdom 1966-1979 Af Knud Holt Nielsen Normalt kredses der mest om forholdene på universiteterne og perioden 1968-1971,

Læs mere

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 3 August 2012 Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Side 2 Indholdsfortegnelse Leder side

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver 28. årgang - nr. 3-4 Aug ug.. - sept. pt. 2001 Teman emanummer TEMANUMMER: ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver Af Leif Kajberg og Bent Brier Foreningen Frit Norden har som mærkesag bevarelsen

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER OKTOBER 2006. NR. 211. 24. ÅRGANG KOMMUNALT OPRØR Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER UNGDOMSHUSET AKADEMISERING 31 AF UDDANNELSERNE OPRØR I MEXICO BORGERLIGT SVERIGE DISKUSSION I CUBA FØLG MED PÅ

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke SI NR. 238 Juni 2011 DEMOCRACIA REAL YA TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke FRA REDAKTIONEN Politisk forår Det spirer

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere