Dansk Varmblod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varmblod 2009-2014"

Transkript

1 STRATEGI FOR Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse 1. Vision Værdier i Målsætning Strategi Markedsføring Samarbejde mellem ryttere og avlere Medlemspleje Kommunikation Kontor Hvad skal der ske - handling Markedsføring Samarbejde mellem ryttere og avlere Medlemspleje Kommunikation Kontor Ung i Side 2 af 13

3 Vision er et demokratisk avlsforbund med stor åbenhed i organisationen. s arbejde er i høj grad baseret på frivillighed. avler ædle, højtstillede og smidige rideheste af international høj kvalitet med god ridelighed og høj sundhed. 2. Værdier i arbejder efter nedenstående værdier i ledelsen af forbundet og i relation til medlemmernes interesser både internt og eksternt. Høj faglig kvalitet Kronen og bølgen er et kvalitetsmærke. tilbyder sine avlere uddannelsesmuligheder på alle niveauer. Bedømmelser i foregår med en faglig høj professionel tilgang. Åbenhed og medindflydelse er en demokratisk lydhør organisation, hvor det er meget synligt, hvordan man får medindflydelse. Der er en stor åbenhed i organisationen, og alle organisatoriske processer er tilgængelige for alle medlemmer. Troværdighed og loyalitet vi tillid til hinanden. Vi er ærlige og loyale mod de beslutninger, der tages og mod de demokratiske muligheder som Dansk Varmblods love og regler giver mulighed for. Vi er kendte for at være troværdige i organisationen og overfor de eksterne interessenter, som vi er i kontakt med. Ambitiøs og visionær I er vi visionære og målrettede. Vi er forandringsparate, således at vi altid er på forkant med den omverden, vi befinder os i. Samhørighed I siger vi os og ikke de. Vi har et sammenhold via det sociale netværk, som findes hos medlemmerne af. Respekt I vi respekt for hinanden som mennesker. Vi har respekt for de beslutninger, der tages. Side 3 af 13

4 3. Målsætning Formålet med at udarbejde en strategi for dels været at få udarbejdet en plan for de kommende 5 år, dels også været at skabe en fælles forståelse for og holdning til de tiltag, vi foretager i forbundet med udgangspunkt i de udfordringer, som Forbundet har i Målet med strategien er, at den skal være med til at fremtidssikre på en enkel og effektiv måde således, at avlsforbundet er synligt på verdenskortet. Strategien skal ligeledes være med til at skabe større engagement hos medlemmer, organisationsvalgte mv. gennem det fællesskab, som de strategiske tiltag giver mulighed for. Endvidere skal de ressourcer, som findes i organisationen optimeres, og der skal ekstra fokus på hvilke ressourcer, som kan hentes uden for organisationen for at styrke. Strategien skal også være med til at udfordre værdierne i relation til organisationen det skal være tydeligt at ord følger handling. Endelig skal værdierne understøtte de udfordringer, som kommer til at ligge i de strategiske tiltag. Der er forventning om, at strategien får en målbar positiv virkning på medlemmernes tilfredshed og på s synlighed i og uden for Danmark. 4. Strategi Markedsføring skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre sheste for kunderne skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan. Det skal være tydeligt for medlemmer, hvordan markedsføringen foregår og i det omfang det kan lade sig gøre skal der sættes fuldt fokus på afsætningen af medlemmernes heste til alle typer af kunder. Der skal i forbindelse med den kommende markedsføring udarbejdes en kundeanalyse. Det vil være hensigtsmæssigt bl.a. at indbyde forskellige interessenter til at deltage i dette arbejde. Delmål: Der skal i første kvartal af 2010 igangsættes en efterspørgselsanalyse. På baggrund af denne analyse, skal der udarbejdes en egentlig markedsføringsplan. Samlet målsætning: At øge omsætningen af sheste og at ansætte en salgskonsulent, som kan tjene sig egen løn ind inden udgangen af Side 4 af 13

5 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere vil sætte fokus på samarbejdet med rytterne. Forbundets slogan i denne kampagne skal være den rigtige hest til den rigtige rytter. holder fokus på, at det skal være helt tydeligt, at rækker en hånd ud til rytterne. Dette gøres bl.a. gennem attraktive kontrakter mellem avlere og ryttere. Det er helt naturligt, at dette tiltag gøres sammen med Dansk RideForbund. Delmål: Formelt etableret samarbejde mellem Dansk RideForbund og Dansk Varmblod. Samlet målsætning: At få udarbejdet en standard samarbejdskontrakt mellem avler og rytter, som kan hentes via hjemmesiden hos og Dansk Rideforbund inden udgangen af (Aftaleformularer findes allerede) 4.3 Medlemspleje Der er i dag en for stor gennemstrømning af medlemmer. Denne andel skal sænkes og der skal udarbejdes en plan for, hvordan Forbundet dels holder længere på medlemmerne og dels får nye medlemmer. Der skal være et tættere samarbejde med interessenterne, som er hoppeejere, hingsteejere og regionsvalgte medlemmer mv. omkring, hvad vi kan tilbyde og, hvad vi forventer af Forbundets medlemmer. Der skal endvidere udarbejdes en medlemsanalyse således, at Forbundet kan matche de krav, som de respektive medlemmer stiller til Forbundet. Delmål: Der udarbejdes en medlemsanalyse i første halvår af Der udføres en medlemstilfredshedsundersøgelse i løbet af 2010/11 samt i første halvår af Der skal endvidere udarbejdes en analyse over, hvilke muligheder der kan være for medlemskab af ud over dem, der er gældende i dag. Denne analyse skal være udført inden udgangen af Samlet målsætning: Det skal være attraktivt at være medlem af. Medlemmer skal være aktive og loyale overfor Forbundet, hvilket stiller store krav til Forbundet. Disse krav skal Forbundet kunne indfri i største udstrækning, således at medlemmerne har stor tilfredshed med Forbundet. 4.4 Kommunikation skal være mere bevidst om sin kommunikation til medlemmer og andre interessenter. Der skal derfor udarbejdes en kommunikationsplan, som involverer medlemsblad, hjemmeside og den mere brede kommunikation ud af Forbundet, herunder også i forbindelse med salgs og udstillingsarrangementer. Der skal stort fokus på de budskaber som gerne vil have ud til medlemmer og andre interessenter. Delmål: Der skal udarbejdes en kommunikationsplan i løbet af Samlet målsætning: Ved at være bevidste om s kommunikation, vil Side 5 af 13

6 Forbundet opnå en større og bedre synlighed og kunne leve op til den overordnede målsætning om at være på verdenskortet. en kommunikationsplan og følger den. Der evalueres årligt og justeres i relation hertil Nordisk samarbejde Der arbejdes med at etablere et tættere samarbejde med de øvrige nordiske lande. er tovholder på dette samarbejde, og der etableres en fælles markedsføring samt et fælles championat for ungheste i løbet af Delmål: Bedre markedsføring Resultatet evalueres i Samlet målsætning: Bedre markedsføring i de nordiske lande. 4.6 Kontor s kontor skal udføre de opgaver, som stilles af. Kontoret virker samtidig som sparringspartner for, Avlsledelsen og Regionerne. kontor skal være effektivt og have de fornødne værktøjer til at udføre de daglige arbejdsopgaver således, at der er en høj effektivitet på kontoret og de ønskede ydelser kan leveres. Bl.a. som følge af den ekspansion, der er indeholdt i strategi , og den øgede volumen af opgaver, som kontoret herved omfattes af, gennemføres en ændring af ledelsesstrukturen og en modernisering af arbejdsgangene således, at den enkelte medarbejder får større ansvar for sine opgaver. Delmål: Der udarbejdes en analyse på ressourcer, herunder også en analyse på ledelsesstrukturen samt en analyse på prioriteringen af de opgaver, der udføres på kontoret. Dette analysearbejde skal være afsluttet inden udgangen af Der skal endvidere udarbejdes drejebøger for det interne samarbejde i Forbundet inden udgangen af Samlet målsætning: skal have et kontor, som er effektivt og proaktivt. Kontoret skal have fingeren på pulsen i ind- og udland både, hvad angår avl og markedsføring. Endvidere skal der være et tæt samarbejde med de interessenter, som. 5. Hvad skal der ske - handling Det har været særdeles værdifuldt at få input på de regionale møder. Under stor hensyntagen til disse input, er der foretaget forskellige analyser og diskussioner, som har mundet ud i en række initiativer. Arbejdsgruppen har prioriteret rækken af initiativer som et anbefalet forslag til hovedbestyrelsen. Side 6 af 13

7 5.1 Markedsføring Der skal være DRF skal holdes fast Skal være udført i afstamningsoplysninge på deres løfter om første halvår af 2010 ved formanden r på start- og resultatlister ved samtlige ridestævner afstamningsoplysninge r ved alle ridestævner som den eneste form ved start- og resultatlister ved alle landsstævner Skal være udført i første halvår af 2011 ved alle øvrige stævner Forbundet og Start 2012 tilstræber et samarbejde om regionerne sponsorerer og regionsbestyrelsern Unghestechampionatet championats e klasserne. Dette skal have sammenhæng med afstamningsoplysningerne på start- og resultatlister skal Udsendelse af Markedsføringsplanen være kendt i hele verden. målrettede markedsførings-planer for alle salgsarrangementer. VIP billetter Kataloger Plan over auktioner/salgsarrangementer er udarbejdet inden udgangen af 2. kvartal 2010 Kundeanalysen er udarbejdet inden udgangen af 1. kvartal Auktionsudvalget Flyers om DV Der er udarbejdet kender sit kundegrundlag Det er et mål at: 40% solgte heste til udlandet DV hestes resultater i ind og udland Invitation til Herning og Elite-skuet til alle relevante udsendelsesplaner for alle salgsarrangementer i 1. kvartal % solgte heste til interessenter. VIP inviterede Der indføres et Primo 2011 et sundhedsregister sundhedsregister Side 7 af 13

8 5.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere og Første kontrakt udkast DV kontor en standardformular på hjemmesiden Rytter-/ avlerkontrakt Dansk RideForbund udarbejder en fælleskontrakt er udarbejdet inden udgangen af 1. halvår 2010 DRF kontor Strategigruppen Banken er oprettet DV s en hestebank og en rytterbank opretter evt. sammen med Dansk RideForbund en oversigt over DV heste, der kan være mulige at indgå samarbejde med ryttere der tilsvarende inden udgangen af 1. halvår Forslag til bank er offentliggjort inden udgangen af 1. halvår Hovedbestyrelse evt. sammen med DRF vil indgå samarbejde om, at uddanne og starte DV heste kontakt til landstrænerne for kontakter landstrænerne for Der skal være udarbejdet en plan inden udgangen af 1. Sekretariatet Auktionsudvalget Pony ryttere samarbejde halvår Junior ryttere Ung ryttere Der skal etableres en procedure for vedligeholdelse af kontakter Side 8 af 13

9 5.3 Medlemspleje Der udpeges mindst 2 Nye medlemmer føler Regionsbestyrelsen en mentorordning for nye medlemmer medlemmer i hver region med avlererfaring og kendskab til alm. sig godt tilpas, så de er blivende medlemmer. Ordningen kan Kontor regler. Mentorens etableres straks og opgave er at tage senest til kontakt til/opsøge nye medlemmer og guide generalforsamlingen Fremlægges på dem i stormødet varmblodsverdenen Der nedsættes en Der skal udbydes 2 s holder special kurser /seminarer for ambitiøse og erfarne avlere, målrettet mod special avl arbejdsgruppe/tænketank - 1 person fra hver region til oplæg/ide/planlægnin g og afvikling. kurser pr år. Hver region udpeger en person inden repræsentantskabsmødet i kursusansvarlig Det skal være udgifts neutralt Første specialkursus forår 2011 Der skal afholdes fokus på interessenterne møde hingsteholderne efter behov. Formålet skal være bl.a. at diskutere afprøvninger og øge samarbejdet mv Det skal være synligt, Fra og med 2010 er Kontor fokus på interessenterne hvordan man kan få avlsrådgivning eller der i samtlige kataloger en rådgivning i det hele beskrivelse af hvordan taget. man kan få den vejledning man har behov for. Side 9 af 13

10 5.4 Kommunikation Der udarbejdes en Der skal være en en kommunikationsplan effektiv og hurtig kommunikationsplan som omfatte kommunikation i som rækker frem til 2014 Medlemsblad Hjemmeside. Kommunikationsplane n er udarbejdet i Kommunikation med første halvår medlemmer/- folkevalgte Her er målet, at der bruges elektroniske Kommunikationen er en del af markedsføringen og skal integreres heri. medier i størst mulige omfang. Hjemmesiden skal gennemgå en modernisering således, at strukturen bliver enkel og gennemskuelig. Den skal frem for alt være aktuel. Medlemsbladet skal bære præg af højere faglighed og der skal være betydelig kortere tid fra levering af stof til udgivelse. Side 10 af 13

11 5.5 Nordisk samarbejde Markedsføringsplanen er samarbejder med de skandinaviske lande om markedsføring præsenterer en fælles markedsføringsplan for de skandinaviske lande. klar til præsentation i løbet af Fælles championat for de nordiske lande Der etableres et championat for 5, 6 og 7 års Konceptet evalueres i heste i dressur og springning til afvikling i Der nedsættes en arbejdsgruppe som udarbejder propositioner for championatet. 5.6 Kontor s Der udarbejdes en Analysearbejdet skal kontor skal være ekstern analyse på være færdigt inden effektivt og proaktivt ressourcer, ledelsesstruktur og udgangen af opgaver på kontoret. Der skal udarbejdes Der skal være drejebøger for drejebøger for udarbejdet drejebøger samarbejdet med interessenterne samarbejdet med interessenter. inden udgangen af Side 11 af 13

12 5.7 Ung i Give de unge kompetence og lyst til at føre organisationen videre. I praksis skabe en naturlig sammenhæng ml. Ung i DV og DV Højt aktivitetsniveau Synlighed Klar kommunikation Samarbejde Fortløbende Forretningsudvalget For Ung i DV Tilbyde aktiviteter med højt hestefagligt indhold af såvel praktisk som teoretisk art Kurser Temadage træningssamlinger Kursus 1, 2 & 3 skal have været udbudt og afholdt inden udgangen af Kursusforløbet tilbydes over en periode på 2 år. Ung i DV kursus- /uddannelsesudvalget Kombinere hestefaglighed med sociale aktiviteter Internatkurser Træningssamlinger Sommerlejre Udvekslingsophold med andre forbund Temadage og træningssamlinger skal tilbydes fortløbende Internatkurser, træningssamlinger og sommerlejr skal tilbydes hvert år Første udvekslingsophold skal være gennemført i 2010 derefter hvert andet år Alle regioner på skift Stille et velforberedt hold til de internationale ungavlerkonkurrencer, som finder sted hvert 2.år i regi af World Breeding Kurser Træningssamlinger Praktisk træning ifm afvikling af arrangementer eksempelvis kåringer, auktioner mm Fortløbende Ung i DV kursus- /uddannelsesudvalget Regioner Side 12 af 13

13 Federation for Sport Horses (WBFSH) Fortsat styrkelse af samarbejdet med regionerne Samarbejde med skueudvalg samt kursus/-turudvalg Benytte de frivillige Ung i DV-hjælpere ved regionsarrangementerne Fortløbende Ung i DV regionsrepræsentante r og regionsbestyrelse Dialog ml.regionsbestyrelse og Ung i DV udvalget Marketing Ajourføring af hjemmesiden den skal være Levende, spændende og indbydende. Fortløbende DV kontor, Ung i DVrepræsentanterne. & regionsbestyrelsens ansvarlige for hjemmesiden Udvikle sig i forhold til de unges medier hvor kan vi nå dem? Eks. Hestenettet og Facebook Side 13 af 13

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2014 2017

Kvalitetsstrategi 2014 2017 Kvalitetsstrategi 2014 2017 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere