Stop for badeværelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop for badeværelser"

Transkript

1 12. februar årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Stop for badeværelser Fadæsen om byfomyelsesmillionerne truer m ed at standse de planlagte badeværelsesindretninger i Saga G, Njal A og Njal Saga Den besynderlige t ragikomedie: 'Først til mølle om millionerne', der landet over udspilledes i begyndelsen af januar fik i første omgang både deltagere og tilskuere tilleende at ryste på hovedet og forvente, at det måtte være en mislykket prøve på en dårlig ide, som straks måtte skrives om og begynde forfra. Latteren forstummede - ikke mindst i København, hvor en computerfejl, der først b1ev rettet efter 8 minutter betød at københavnerne kunne vinke farvel til en forventet andel på omkring 200 millioner kroner til fornyelser. For konsekvenserne af den tilfældigestøttetildeling og politikernes tøven kan vise sig fatale - først og fremmest for de byfornyelseprojekter, der blev påbegyndtes sidste år, da statsstøtten blev sat igang. Som det skete på Bryggen, hvor Norden efter aftale med lejerne igangsatte det storstilede badeværelseindretning, der over 3 år skulle forsyne en betragtelig del af de gamle lejere med nye badeværelser mod en overkommelig lejeforhøjelse. Usikker fremtid J ack Mortensen, formand for Lejerforeningen på Islands Brygge (LIB), der for sine medlemmer igennem de seneste år har arbejdet hå rdt for at holde projektet på skinner, siger: - Det er det rene vanvid: da politikerne sidste år afsatte 800 millioner kr. til bolig forbedringer sigtede støtten mod udvalgte områder, bl.a. indretning af bade -DRØMME BIWGERE E DU TROR Mange drømmer om et badeværelse, men får de råd? værelser i de gamle udlejningsboliger. Derfor kunne ui på Bryggen få del i statsstøtten. LIB gik sammen med Lejernes Landsorganisation, LLO i forhandling med ejendomsselskabet Norden, og vi fandt sammen frem til en aftale om at søge om statsstøtte Italienske specialiteter - De ringer, vi bringer Fra kl : UDBRINGNING kun kr. 10, RING Åbningstider: Mandag-Fredag U.OO Lørdag-Søndag Leifsgade 9 Tlf til et 3-års projekt om badeværelsesindretning til de lejere der måtte ønske det. Støtten blev bevilget. Dog kun et år af gangen. Sidste år kunne ui sti gå igang med fprste etape. De lejere der har naet at få badeværelser, har været glade: godt og gedigent håndværk til en fornuftig pris, og en forbedring af boligstandarden som man ge lejere har ønsket i årevis. I januar måned blev der afholdt møde med den karre, der først stod for tur, nemlig Saga G, om bade uærelsesprojektet, og der var stor interesse blandt lejerne. Efterfølgende skulle vi så have holdt møde med Njal A og Njal Saga. Vi forestillede os ikke den udvikling ui nu har været vidne til. Politikerne satte nu kun 400 millioner af til byfor nyelsesstptte, heraf 100 millioner til andelsbolig foreninger og 300 tillejebo liger - altsa til hele landet og til en række forskellige istandsættelser og forbed ringer. Det betød selvfølge lig idet de gamle ansøg ningskriterier illke blev opretholdt at kredsen af dem der kunne komrne i betragtning svulmede voldsomt op. Og nar myndighederne sa samtidigt afstdr fra at bedømme de enkelte ansøgeres behov, sa matte det ende så galt, som det er. Der er ingen fornuft i det, og ligenu aner ui ikke om eller hvornår badeuærelsesprojektet kommer i gang igen. LJB har nu sammen med LLO og Norden sogt om foretræde for boligministe ren, fur at forelægge ham eksemplet fra Bryggen pa h vordan statsstptten har kunnet sætte en fornuftig storentreprise i gang - bade til gavn for lejere, ejere og håndværkere og vi haber at det kan bringe de politi ske beslutninger ind på den gamle bane, så u i i det mindste kommer med pil næste ars tildeling. Også i Norden hersker der rådvildhed omkring udsigterne for badeværelsesprojektet. Niels Jensen, inspektør, siger: - Vi har været meget glade for samarbejdet med vores lejere om indretningen af baduærelser. Men den måde man politisk har lagt støttebeløbet ud i år er helt grotesk. Jeg var også med i køen, der inde på Rådhuset - fprst for at hente ansøgningsskema og dernæst efter at have udfyldt skemaet for at indlevere ansøgningen, som jo så senere blev ladt ude af kap løbet pga en computerfejl. Vi havde en ansøgning om statstilskud på knapt 6 millioner kr til indretning af 100 badeværelser. Som landet ligger nu må ui nok se i øjenene at forudsætningerne for de aftaler ui har lavet med vore lejere og håndværkerne - nemlig statstilskuddet, der skulle sikre lejerne en reduktion af lejeforhøjelsen ved boligforbedringen, de penge eksisterer ikke nu. Og det er da højest sandsynligt at en senere genstart på bade værelsesprojektet vil betyde pgede omkostninger. Der skal genforhandles, både med lejerne og hånduær kerne, og i dag er det ikke til at sige hvad ui kan nå frem til om et ar. Det er grotesk. Håndværkerne i knibe Hovedentreprenøren på badeværelsesprojekt et, murermester Leif J ohnson er ikke mindre fortvivlet over den situation som det forsvundne statstilskud har skabt, men er på den anden side vant til denslags overraskelser: - Jeg er godt træt af al byggeri og anlægsomrodet i den grad lever på subsidier. Det ene øjeblik tager staten pengene væk og ui trues af at gå nedenom og hjem og så hældes der pludselig penge i byggeriet igen og omradet overophedes, og sti tilbage igen. Det er ikke sundt for nogen. Ouenpa dette ville jeg ønske, at ejere og lejere kunne igangsætte en dialog om at fa foretaget installation af badeværelser pa baggrund af det som arbejdet reelt koster - uden subsidier! Som det tegner sig ligenu far ui det svært. Jeg har lagt mine investeringer an pa en 3 arig periode, og jeg har naturligvis ikke kunnet hente disse inueste ringer ind pa det ene ar, badeværelsesprojektet har kørt. Jeg har et fortræffeligt hånduærkerteam: 8 TO mand er beskæftiget alene med badeuærelsesindret ning dygtige folk, der kan deres ting og som kan arbejde på tværs af fagg rænserne. Folk er virkeligt tilfredse med vores arbejde og håndværkerne er glade for arbejdet. Sa jeg u il gøre altfor at bevare mine folk, der jo kender Bryggen ud og ind. I den foreliggende situation vil jeg inden for de nærmeste 14 dage viljeg derfor henvende mig til alle andre p(j Bryggen rned badeværelsestilbud bl.a. andelsboligforeningerne. For det bliver ikke billigere at fa installeret badeværelser end det er lige nu - og u i har bade folk og eksperti sen til at udføre det. En mulighed for andelshaverne Tidligere formand for andelsboligforeningen Bergthora, Thrben HelsinghofT har i sin tid som formand været med til at andelsforeningen kan tilbyde sine tilbageværende lejere en medfinancering af badeværelser, finder det oplagt, at andelsforenigerne går mere aktivt ind i financering af badeværelseindretning for de andelshavere, der måtte ønske det. Huerken andelshavere eller andelsforeninger vil tabe penge på en sådan finansiering, der jo vil be tyde en værdistigning af boligerne. I virkeligheden er det en opsparing, hvor man samtidigt får gavn af sin opsparing. Nemlig for nøjeisen ved at have et badeværelse. Yderligere vil andelsboligforeninger på Bryggen kunne drage.tor fordel af at vi har fælles administrator, Andels gruppen, der med sin til knytning til Kuben u il kunne opna fordelagtige ldrt, siger Torben Helsighoff. hu l Affalds sortering Bryggens Agendagruppe har fået en halv million til affaldsprojekt. Læserbreve. S/DE20G3 Boksetalent Lokalt boksetalent på vej mod europamesterskab. Nyt fra biblioteket. SIDE4 Tunnelboring i gang Besøg på metro-arbejdspladsen i Njalsgade. SIDES Portræt. af en»vicer«bryggebladet interviewer Søren Thorborg, den nye viceinspektør på skolen SIDE60G 7 Ny forening Problemerne omkring skader på Bryggens ejendomme får grundejerne til at finde sammen. SIDE B Bolig Hold din bolig ved lige med miljøvenlige materialer SIDE9 Valg Valg til skolebestyrelse. Side 10 Børnesiden Middelalderen på scenen. SIDE 11 Fastelavn Fastelavnsværksted Bryggens Børncatelier BAGSIDEN

2 2 Avismangel! Sidste nummer af Bryggebladet, nr. 2, 98 nåede ikke ud til alle. Trods ihærdig efterforskning lykkedes det ikke at opspore, hvor fejlen lå, men realiteten var: ved omdelingen viste det sig at der manglede 600 stk. aviser. Det betød at to karreer måtte kigge langt efter avisen. Så selv om der er uddelt ca aviser, er der nogle der ikke fik. Vi beklager meget, men håber ikke og forventer ikke at dette problem, der ikke skyldtes mangel på bude, vil opstå igen. Det er i hvert fald første gang. Redaktionen Næste nummer udkommer 26. februar Deadline for indlæg: torsdag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 12/3, 26/3 Mslag på fri proces Civilretsdirektoratet afviste at bevillige Islands Brygges lokalråd og Sundby Lokalråd fri proces i TV- VIDEO Salg og reparation Udlejning fra 80,- kr. pr. md. musikanlæg til fest udlejes Larsen Teknik sagen mod Ørestadsselskabet, da direktoratet ikke fandt, at sagen er af principiel karakter. Lokalrådenes advokat, Christian Harlang er dog af den opfattelse at der overvejende sandsynlighed for at lokalrådene kan få medhold i sagen hvis den indbringes for Østre Landsret. Der er blot den hage ved dette, at det koster en del flere penge. Som i pokerspil, er det godt at sidde med en god hånd, men endnu bedre at have rigeligt med penge på lommen. hu -Z GULVSERVICE Din gulvmand på Bryggen o BUTIK ABEN MAND.-TORS Plejeprodukter til gulve Råd og vejledning Gunløgsgade 35 kld a:at r Have TV Service Bergthomsgade Sundby Reparation af: Fjernsyn VIdeo Forstærker* Computtre BRYGGEBLADET Nej til havetunnel I et interview i Bryggebladet den 15. januar foreslår Torben Bechsgaard, formanden for Socialdemokratiet på Amagerbro at lade Artillerivej og Lossepladsvej være en del af tilkørselsvejen for havnetunnelen på Amagersiden. Det gør han for at undgå Amager Strandvej som tilkørselsvej. Denne sidste løsning har Torben Bechsgaards partifælle, trafikminister Bjørn Westh, fornylig foreslået. Torben Bechsgaards holdning ligner sjovt nok til forveksling den, som overborgmester Jens Kramer Mikkelsen også har. Nemlig at havnetunnelen skal laves, Amagerstrandvej for alt i verden ikke må bruges som tilkørselsvej og hvem det så går ud over i stedet er ikke så vigtigt. Torben Bechsgaards holdning deles heldigvis ikke af arnagers lokalbefolkning. Lokalrådene fra Islands Brygge, Sundby og Christianshavn sendte allerede sidste år en fælles udtalelse til Trafikministeriet og Københavns kommunen, hvor vi afviser at bruge Artillerivej som tilkørselsvej til havnetunne Ien. Det gjorde vi, fordi vi ikke ønsker at eksportere problemerne til hinanden. På samme måde er vi i Islands Brygges Lokalråd imod en havnetunnel i det hele taget, fordi den vil skabe endnu mere trafik på Amager, som vil gå ud over ikke bare os, men hele øen. Men på trods af dette sammenhold kan man godt frygte, at der (igen) bliver handlet hen over hovederne på selv en enig amagerbefolkning. For at forhindre det er det vigtigt at vi gør vores holdninger til kende. Kun derved kan vi komme endnu en "Ørestadsbeslutning" i forkøbet. Derfor: Gør omverden og især politikerne på Christiansborg og Borgerrepresentationen opmærksom på, at der bor mennesker imellem havnen og fælleden, som ikke ønsker yderligere forringelse af deres hårdt prøvede bydel Kort fortalt er problemerne med en havnetunnel og en tilslutningsfor- Fastelavnsoptog fra Islands Brygge 27 bindeise ad Artillerivej/ Lossepladsvej følgende: For det første vil en udbygning af Artillerivej være en katastrofe for Bryggen. Ikke alene ville vores adgang til skolen, Fælleden, den kommende metrostation og alle de andre institutioner, som ligger på den anden side af Artillerivej, blive afskåret af en vej lige så tæt trafikeret som en halv Langebro. Luftforureningen og støjforureningen vil også tage til. Trafikuheldene ligeså. For det andet vil en linieføring ad Artillerivej og Lossepladsvej skabe trafikkaos på hele Amager. I følge en rapport fra Transportrådet, som rådgiver Fastelavn på Bryggen I gamle dage på Bryggen var det tradition at de udklædte børn marcherede rundt i gaderne. Her på billedet, som er fra 1945, er der en mand som spiller på harmonika i spidsen for optoget, ud fra Hi.iffeldts ejendom. Menighedsbørnehaven havde helt specielt deres egne dragter, som børnene år for år blev klædt ud i og de havde deres optog både til fastelavn og også børnehjælpsdagen, som dengang blev fejret i stor stil på Bryggen med mange boder og optog med musik. Den gamle fastelavnstradition med udklædte børn som rissede, dvs. vækkede folk med sang og raslende bøsser, varede i mange år i Bryggens historie. Ofte ftk man lidt slik og for det meste lidt småpenge nok til en biograftur til Bergthora biografen. Med låste porte, dørtelefoner og børn, der i dag ikke kender denne skik, er denne tradition forsvundet ikke bare fra Bryggen, men i hele Danmark. I udlandet har man halloween - som er lidt af den samme skik - med at rasle med bøssen og "tigge" slik. Sussie Husk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas: tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf februar 1998 staten i trafiksager, vil bilerne fra Havnetunnelen "sive" ned ad Amager Strandvej og nærliggende veje i stedet at køre over Artillerivej. Kun 10% af bilerne fra havnetunnelen vil køre af Artillerivej. Alligevel vil trafikmængden på Artillerivej blive næsten tredoblet ved på grund af den bredere vej, som i sig selv vil trække biler til sig. Altså mere trafik overalt på Amager. På den måde er det at stikke blår i øjnene på østarnagers befolkning, når man fortæller dem at løsningen på havnetunnelens trafikproblemer der er Artillerivej som tilkørselsvej. For det tredje vil det koste cirka 2 milliarder kroner at bygge havnetunnelen. Til sammenligning gav Københavns kommune en tiendedel af det i tilskud til HT i Hvis man brugte pengene til styrkelse af det kollektive trafiksystem i byen, ville man gøre det attraktivt for bilisterne at lade bilen stå eller sætte den ved en metro- eller s-togstation uden for byen og tage toget resten af vejen ind. Med en havnetunnel vil endnu flere fristes til at tage bilen. Hvis man følger Torben Bechsgaards halvhjertede forslag med at forlænge tunnelen helt ud til Lossepladsvej, har man brugt så mange penge (cirka 4 milliarder kroner), at man højst sandsynligt i stedet kunne gøre det gratis at benytte busser og tog i byen. Torben Bechsgaards forslag om at forsætte tunnelen til Lossepladsvej for den nette sum af 2 milliarder kan enhver med erfaring for politiske problemløsninger på Amager se ikke er politisk realistisk. Jeg er parat til at vædde tusinde kroner af min SU med Torben Bechsgaard på, at selv om tunnelen til Lossepladsvej skulle finde vej ind i havnetunnelsplanerne, vil den blive pillet ud, når man fmder ud af, at man "desværre ikke alligevel har råd til den". Men hvad siger man ikke for at få befolkningen til at sluge upopulære beslutninger? Med venlig Hilsen Anders Jakobsen, Lokalrådets Trafik- og Byplansudvalg.

3 12. februar 1998 Halv million til Bryggens affald Som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet har Agendagruppen, Bryggens lokale miljøgruppe, haft en ansøgning inde hos Den Grønne Jobpulje. Emnet for ansøgningen er beboerorganiseret kildesortering af. Bryggens affald. Sidste onsdag (d. 4.2.) udløstes spændingen: Vi fik kr til organisering af projektet over de næste knap to år. Hvad skal pengene bruges til? Selve håndteringen af metal, pap, kompost og alle de andre stoffer, der skal sorteres, skal Bryggens enkelte boligforeninger og -selskaber selv stå for. Hertil forventes det, at der bliver brug for ekstra gårdmandstimer, svarende til ialt tre fuldtidsstillinger. Denne ekstra lønudgift skal betales via besparelsen i renovationsudgift - en besparelse, der er beregnet til ialt 1,2 millioner årligt for hele bydelen. Den bevilgede halve million, som altså udgør under 1/4 af, hvad der årligt omsættes for på affaldsområdet på Bryggen, tænkes brugt til løn, udarbejdelse og trykning af informations-materialer, kurser for boligforeningernes gårdmænd, ekskursioner mv. I projektets styregruppe sidder repræsentanter for kommune, renovationsselskab og Norden sammen med "græsrodsfolk" med erfaringer fra lignende projekter, Bryggens grønne guide og agendagruppe. Styregruppen planlægger imidlertid ikke at sidde og pille i hinandens navler! Vi skal planlægge hvor materialerne skal indsamles, hvordan det skal foregå, og alle de andre spørgsmål, i samarbejde med boligforeninger og borgere. Som et første led i denne dialog vil vi snarest indkalde Bryggens borgere til et møde, hvor vi vil fortælle om erfaringerne fra andre steder, hvor folk sorterer deres affald. Og derefter håber vi på en konstruktiv dialog med alle interesserede bryggeboere. Er du, eller din (bolig) forening interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt Niels Lyck eller grøn BRYGGEBLADET Norden giver andre skylden Af Heinz Larsen, formand for beboerrepræsentationen injala. Ejendomsselskabet Norden har slæbt 254 lejere i NJAL A i Byretten. Norden vil ikke finde sig i, at lejerne har vundet kr. i en sag om ejendommens varmeregnskab. For at undgå at betale, er Norden nu gået videre med sagen. Denne situation har nok fået mange bryggeboere til at løfte øjenbrynene. Hvad er der dog blevet af det gamle Christianshavns Oplagsplad.ser på hjørnet af Egilsgade og Isafjordsgade, hvor man i gamle dage gik op og fik løst sine problemer? I dag har Ej en-. domsselskabet forvandlet sig til et fjernt kontor i det indre Københavns fine gader, hvorfra man styrer slagets gang og slæber hundredevis af lejere i retten. Men i følge Norden er det ikke deres skyld. I følge Norden er det beboerrepræsentationen, Folketinget og det lokale socialcenter, som er skyld i hele sagen om varmeregnskabet. At det er Danmarks største ejendomsselskab, som har klumret i det, vil selskabets direktør Jens Christian Steglieh-Fetersen nødigt indrømme. Det ville da også fremkalde undren hos Nordens lejere, som hver betaler kr. årligt over huslejen alene for at ejendomsselskabet administrerer ejendommene. En så stor og velbetalt ejendomsadministration burde da være i stand til at læse lejeloven rigtigt, ville man tænke. Beboerrepræsentationens holdning til sagen er klar. Vi holder os til lejeloven. Hvis Norden har glemt at varsle og opkræve de rigtige beløb hos lejerne, nytter det ikke at komme halvandet år senere og stå med hatten i hånden og bede lejerne betale nogle penge, som man ikke har ret til. Vi henviser til, at formændene i Huslejenævnet og Ankenævnet (de er begge landsretsdommere) har givet lejerne ret i de to retsinstanser, som indtil i dag har taget stilling i sagen. Jens Christian Steglich Petersen er utilfreds med, at beboerrepræsentationen ikke gjorde ophævelser mod Nordens huslejestigninger og at beboerrepræsentationen først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da regnskabsåret var slut og varmeregnskabet blev fremlagt. Jens Christian Steglich Petersen har her ikke helt forstået, hvad det vil sige at arbejde i en beboerrepræsentation. Som beboerrepræsentation har vi påtaget os at varetage lejernes interesser. Det vil først og fremmest sige, at vi ser på huslejestigninger og andre regnskaber, som Norden sender til lejerne og til beboerrepræsentationen. Når Norden for eksempel sender en huslejestigning, ser vi på de beløb, der er regnet med i huslejestigningen og vi protesterer, hvis beløbene er for høje eller forkerte. Men vi kan ikke protestere mod beløb, som Norden ikke ikke har taget med, enten fordi Norden mener, at det er noget lejerne ikke skal betale, eller hvis det er noget Norden har glemt. Forestil Jer, at jeg ringer ind til Norden og siger: "Hallo. Det er Heinz Larsen, formand for Beboerrepræsentationen i NJAL A. Vi vil godt protestere mod, at I har glemt at forhøje vores husleje med en million..." Det ville naturligvis være helt absurd. Ens dage som formand ville nok være talte. Ikke destro mindre er det det Jens Christian Steglieh-Fetersen mener, at beboerrepræsentationen burde have gjort i denne sag. Jens Christian Steglich Petersen synes så også, at det er mistænkeligt, at vi først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da det forelå. Jamen man kan da ikke protestere mod et varmeregnskab før det foreligger! Vi kan da ikke vide, hvordan varmeregnskabet ser ud, før vi har det i hånden. Og da vi så, at Norden havde medregnet kr. som var i strid med lejeloven, kunne vi ikke gøre andet end at protestere. Man kan faktisk sige, at det var vores pligt at protestere. I yderste konsekvens kan vi i beboerrepræsentationen blive erstatningsansvar lige overfor lejerne, hvis vi ved, at Norden opkræver uberettigede beløb og vi ikke reagerer. Jens Christian Steglich Petersen hævder endelig, at Norden har en aftale guide Rikke Fog-Møller i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, tlf med Lejernes LO om at se bort fra lejeloven i denne sag. Ud fra de breve Norden har fremlagt i sagen, hævder Norden, at denne aftale blev indgået i november Nu forholder det sig imidlertid sådan, at Norden allerede i september 1994 havde udsendt ændrede huslejevarslinger. Hvordan kan Norden hævde, at man i november aftalte at gøre noget, man allerede gjorde to måneder tidligere i september? Allerede dette viser, at Nordens påstand om en aftale er ren efterrationalisering. Og hvis man mente, at man lavede en aftale om dette vigtige emne, hvorfor skrev man det så ikke klart og tydeligt ned i stedet for at henvise til nogle tilfældige breve, som handler om andre ting? Norden har så yderligere det problem, at den lovbestemmelse i lejeloven, som sagen vedrører, er ufravigelig. Det vil sige, at det ikke er muligt at sætte loven ud af kraft med en aftale. Hvis Norden virkelig mener, at man har en aftale, hvordan vil man så forklare, at også selve aftalen er i strid med lejeloven? Vi synes, at vi her har præsenteret nogle gode argumenter for, hvorfor Norden hellere burde hæve retssagen mod de 254 lejere. Der går ikke skår i æren, hvis man siger OK, vi har tabt, vi betaler. Om det går helt så let, efter at man sandsynligvis også har tabt sagen i Byretten, er vi ikke helt så sikre på. VELKOMMEN HOS LAN(>BRO Pl7.lA M.ED DEN ORJGINAI.f. DEEP PAN Pt1.ZA DEEP PAN PIZZA Prisen på alle pizzaer er ens SMALL MEDIUM LARGE l. I.ANGBltO'S SPECIA L tomat, ost, skinke., bacon, l 2. TEXAS tomat, ost. kødsauc, leg 3. INOlANA tomat. ost, shawarma, salat, dressing 4. DALLAS tomat. ost. skinke, rejer 5. HAWAII tomat, ost. skinke, anana) 6. JOHN WAYNI': tomat, nst, kødbollr. kylling, karry 1. COWBOYS tomat, ost, baron. ulami, thomr1i.gnon 8. v :GF.TARIANA tomat, ost, champignon, leg, artiskok, oliven 9. CASANOVA tomat, ost, champignon, løg, gorgonzola IO, CHOOSE YOIJR OWN tomat, ost + 2 tilbehør EKSTRA T ILBEHØR SMAI.l. MEDIUM LARGE 4-, 8,- l 2.- VED LANGEBRO -\MAGER ÅBNINGSTIDER BOI ILF.VARI) 2 alle ug,cns dage TLF ÅBNINGSTIUUD: UDBRINGNING 20% RABAT FRA 112-1/3 alle ugens dage VI.".tOI>T A(iF.R 1>.4-NKOH"r OG..'iA JIE.D UDBRINGNI:Wi VELKOMMEN HOS k\ngbro PIUA PIZZA x l. MARGARITA tomat. ost , x 2. VESUVIO tomat, ort, skinke... 40". x 3. NAPOU tomat, ost, skiake, rejer x 4. APOLLO t.omat. ost, skinke, tunfuk... 4l, x $. IlA W All tomat, ost, skonke, ananas MILANO tomat. ost. k&cbauce, l&g... 44,- 7. DlLAN tomat, ost, kødsttimjr, batoo, raomola... -u J" 8. AM ERIKAN tomat, ost, hak.ket oi!mk.ed,!jtk... 44, 9. GORGONZOLA tomat, ost, r.bampignon,leg, gorgonzola. 44, x IO. CAPRICCIOSA tomat, ost. skinke. champignon ,- " Il. SALAMI tomat, ost, skinke, salami... 41, t 2. BARl tomat, 011, bacon, "salami. k.edstrimler... 46, 13. INDlANA tomat, ost, shawarma, ulat, dressing , 14. ORJENTAL tomat, ost, lullit oksd<ed, kedstri.mler VEGETARIANA tomat, ost, ehamp., l<lg, oliven, a.rtiskok.. 46, INDBAGT PIZZA x 16. CALZONE-l totdat, ørt, skinke , 17. CALZONE- l tomat, ost. skinke, klldlauce... 44, 18. MATADOR tomat, ost, champignon, t.g, oksefilet, bearnaise. SS. 19. UFO tomat, ost. skinke, rejer, t hampipon...._...,... _... 55,. TILBEHØR!Ag, champignon, -.;;ven, artiskok...., 4, Shawal'llla, hakket oi!mktod, ost, Ødstrimler, baceø... 6, Rejer, sk!dke, Udlauu, ananas, tunfulc., salami, gorgonzola... t.. FROKOST TILBUD Fra kj. Il- 15 Alle pizza op x 30 til 42 kr. 30 x Åbningstilbud lo% RABAT Fra l/l VELBEKOMME VED l..angebro AMAGER BOUI.EVARD l TLF. U SO VELKOMMEN HOS LANGBR.O lfjemmel.aveoe: PITARitØI> PITARRØU 20. SKlNKE... _... l5,- 21. REJER...,...,...,..,...,m.,,.w.., " 'ls, 22, TIJNl'lSK KYLLING... :... lli SHAWARMA SAl J\Tl':R 2. SKJNKE : REJER ,- 27. TUNFISK "KYLLINGE.R,... :... 24,- FROKOST TILBUD Fra kl St'v1ALL MEDIUM LARGE 30,- 40,- 60,-..., ; ÅBNINGST/LBUD: 20% RABAT FRA Bliv medlem af Deep Pan Pizza Klub og få lo% rabat og masser ad fordele. Du får medlemskort!! Udbringning 20 kr. Ingen rabat på frokostpizza Tlf Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Gi MLE Thorshavnsgade 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: t lf Kont or: ti f Cafe: t lf rtenu i Pe6ruar a 30 kf: i (]imfe's Cafe tor 12. (jræsæ_pars6rød, 7({lrtofjeC6åtfe og CZ'omatsauce fre 13. 0/(feÆ_pd i CJ>e6errod"ssovs, qucerøtiifer og 1.(p.rtoj[er man 16. q. næ_atfe{{er og Stuvet tir 17. J{ot 'Tfiai CJ>ot (OÆJe) mui 18. (])agens CJ isn tor 19. CJ>øfser og o/ann X;zrtofjefsafat fre 20. CJ>asta med (])jævecsæ_sovs man 23. o/in tergryde med CBrød tir 24. CarryRyfftng med CJ{i.s ons 25. (])agens Pist tor 26. Lam i 1.(jÆ.ferter og Spinat fre 27. 9r1.etfisterpøfse, CBrun Sovs, 1.(p.rtofor og Surt \.\OT -,.,..,Dø Bolig og miljø Agendagruppen og Brugergruppen på biblioteket holder arrangement om miljøvenlig vedligeholdelse af boligen, og præsentation af den nye grønne guide. Søren Vadstrup fra Raadvad Centeret vil fortælle om hvilke materialer, du skal vælge for at have et godt miljø i din bolig, og for ikke at skade naturen eller dig selv når du gør i stand. Bagefter vil den grønne guide fortælle om hvad hun kan hjælpe med og hvilke miljø projekter, der er i støbeskeen på Islands Brygge. Arrangementet afholdes onsdag d.25. februar kl på biblioteket. V ær fair i dine indkøb I perioden februar udstiller Butik Salarn fra Skindergade fair-trade varer, som er produceret i udviklingslande ud fra økonomisk, socialt og økonomisk bæredygtige principper. Lørdag d. 28. Vil der være mulighed for at købe de udstillede varer. Udstillingen er et led i en fælles europæisk kampagne, der under titlen "Made in Dignity" skal forberede arbejdsforholdene i udviklingslandene. Nabostøj Risikoen for nabostøj er øget i takt med, at der er kommet flere og kraftigere støjkilder i hjemmene, samtidig med at forventningerne til boligens komfort er steget. En af løsningerne på at minimere problemet kan være at støjisolere. Derfor har Boligministeriet netop udsendt pjecen "Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre?", som dels hjælper med at indkredse støjkilderne og dels giver praktiske råd, om hvordan man isolerer bedst. Pjecen udleveres gratis på biblioteket. Sjællandsmester og EM-håb Bryggedrengen Mikkel Kessler suveræn ved sit første»voksne«mesterskabsstævne G Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT FRITID. KULTUR Ingen slår Garant på gulvet COTE D' AZUR T æt og fo t kvol;tet. Stuetæppe frem llet ; 100% polyom;d med onti mud behondl;ng. Tæppet hor høj / lov mønster effekt. F6s i 3 farver. Bredde co. 400 cm. Normolpris pr. kvm. 248,- G Garant ::, Uttrup Tæpper Art;Uorivcj Københovn S m 31 s ÅSNNGSTIDE.It MANDAG TO.SOAG ,30 FREDAG ,00 løroag lang 9,() Europamester for juniorer og nu allerede i sin første sæson som senior blev Mikkel Kessler, der er født og opvokset på Islands Brygge, en særdeles suveræn vinder af SM i letmellemvægt i boksning. I mesterskabsweekenden måtte alle Mikkels tre modstandere lide den tort at blive stoppet før tid. Den indledende kamp stod mod Paw Olsen fra Rødovre, der blev totalt udbokset, så dommeren i tredje runde afbrød kampen til fordel for CIK-bokseren Mikkel Kessler. Semifinalemodstanderen var AlK-bokseren Kaare D. Thordarson, der blev stoppet i fjerde runde. Finalen gav Mikkel en lille forskrækkelse. Rasmus Thomsen, Kelly havde nemlig held til at få Mikkel Kessler i gulvet allerede i første omgang af kampen. Men efter denne Mikkels første gulvtur i sin karriere, kom han stærkt igen og havde siden ikke flere problemer med Rasmus Thomsen, som blev stoppet i fjerde omgang. Så det var et SM-stævne med følgende resultat for bryggedrengen: Tre sejre før tid, Sjællandsmester og kåret som stævnets bedste bokser. Største talent siden Søren Søndergaard Mikkel Kesslers boksefremtid tegner lys. Ved SM-stævnet blev han kåret til stævnets bedste bokser, og boksekendere mener, at han er det største danske boksetalent siden Søren Søndergaard, der idag er professionel bokser og Europamester og sidste år blev kåret som Europas bedste bokser i alle vægtklasser. Det er store ord og forventninger, der knytter sig til den 18-årige bokser, og DABU-landstræner Eigil Jørgensen har derfor alle- Da Mikkel Kessler i 95 blev europamester for juniorer. rede været der med en forespørgsel om deltagelse i forårets EM. Men det vil Mikkels klubtræner Richard Olsen ikke høre tale om. "Nix, Mikkel er endnu alt for ung og grøn til at bide skeer med langt ældre og mere hærdede modstandere", siger han. Et EM allerede i sin første senior-sæson vil måske også være i overkanten, men mange andre spændende opgaver venter på Mikkel i den nærmeste fremtid. Allerede i morgen (fredag d. 13.) skal Mikkel i ringen ved det profesionelle stævne, som Mogens Palle afholder på Falkoner Scenen. Stævnet er et arna-prof-stævne, hvor fire amatørboksere fra Mikkels klub CIK og profesionelle boksere fra stald-palle skal i ringen mod udenlandske modstandere. TV- 3 bringer uddrag fra kampene fredag aften. Næste store udfordring bliver Danmarksmesterskaberne d. 7/8. marts. Bryggebladet vil løbende orientere om forløbet af disse kampe og Mikkel Kesslers videre karriere. vie

5 12. februar 1998 BRYGGEBLADET 5 Metroarbejdet er nu gået ind i en ny fase Jag tl 18. Jebrulf' Starler ons Kom ind. og få kataloget i dag tunnelbor Efter seks måneders forsinkelse går arbejdet med at bore metroens to store tunnelrør nu igang. Den ene af de de 80 meter lange tunnelboremaskiner står allerede klar i skakten ved Artillerivej. Hvorimod den anden boremaskine er i færd med at blive samlet, hvilket forbipasserende de sidste uger har kunnet betragte. I weekenden åbnede Ørestadsselskabet dørene for de nysgerrige naboer. Flere benyttede sig af tilbuddet om at betragte tunnelboremaskinerne på tæt hold inden de om 14 dage begynder at grave sig gennem københavnerkalken. Yderligere forsinkelse? Om det halve års forsinkelse kan indhentes er stærkt tvivlsomt. Tværtimod ser det ud til at tun- nelarbejdet sinkes yderligere. For at holde planen skal maskinerne nemlig "æde" 15 meter af undergrunden dagligt. Eftersom undergrunden er mere sejlivet end først antydet kan ifølge Bryggebladets kontakter på byggepladsen godt blive svært at nå. Metroforbindelsen bliver ialt 22 km lang. Når forbindelsen er klar 2001 vil metroen de 14 kilometer køre på jorden eller som højbane. De øvrige 8 km bores som som tunnels med Islands Brygge som startsted. Yderligere lastbiltrafik Ørestadsselskabet spår i øvrigt øget lastbiltrafik i takt med borearbejdet. Når materialet er knust af det 5,5 m. i diameter store borehoved transporteres det over i små arbejdstog der står klar inde i selve boremaskinen. Arbejdstogene kører i boremaskinen det udgravede materiale ud til arbejdspladsen på Islandsbrygge. Og indtil boremaskinerne når hovedarbejdspladsen ved Havnegade bliver det udgravede kalk og jord læsset over på lastbiler og kørt ud til Frihavnen. Først herefter læsses det over på pramme og sejles væk. Indtil da vil lastbiltrafikken være kraftigt stigende. Navnekonkurrence Nu er navnet 'funne!bore Maskinerne, eller i daglig tale; TBM 'erne ikke udpræget det mest folkelige navn for de to maskiner der skal i gang med at udføre det fremtidige undergrundsarbejde. Maskinerne døbes torsdag den 26 februar og i den forbindelse har Københavns Radio - i samarbejde med Ørestadaseskabet - udskrevet en navnekonkurrence for de to nå-ja: TBM'er. Traditionen for navngivning af boremaskiner foreskiver, at det skal være kvindenavne. De skal helst have en tilknytning til København, men det er ingen betingelse. Konkurrencen kører frem til 16. februar, og har du lyst til at deltage kan du sende de to forslag samt en begrundelse ind til Københavns Radio, Landskronagade 68, 2100 København Ø eller sende forslaget via internet på adressen: Bryggebladet bringer de mest fantasifulde navneforslag i næste nummer. BRYGGENS BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF. * FAX pr nyt områdenummer: tlf fax STEMPELPAPIRHANDLER FOOD PALACE Åbningstid Frokosttil bud Pizza e U er 112 kylling m. pommes frites remoulade eller Pizzasandwich m. 25 cl Cola 25,- 3 pizzaer +22 og ,- Chicken Briani Chicken Curry Lamb Curry Lamb Spinat Keema Matar Bemærk: Ny kok til pakistanske retter Leifsgade 5 tlf DISCOUNT INTERNATIONAl. Pakistanske og indiske specialiteter Eksotiske krydderier Netop nu 100% ægte læderjakker under halv pris 550,- kr. 2 x 1,5 1tr. vand 3P 5 kr. + pant Alle 0,5 ltr. vand 7,- kr. + pant 20 kg. jasminris 240,- kr. 20 kg. basmatiris 330,- kr. 64 ri. toiletpapir kr. 40 køkkenruller 12()9 5 kr. 30 æg 23,- kr. Faste lave priser på alle dagligvarer Leifsgade 7 tlf/fax

6 6 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 BRYGGENS BOWLING CENTER Vi arrangerer BØRNEFØDSELSDAG 'ii1i1 kr. 50,- pr. barn Spørg efter brochure! HUSK... FREDAGSTILBUD BOWL/NB AD LIBITUM Spil alt det du vil om fredagen kl kr. 80,- pr. person Fredag kl : 1/2 liter fadøl kr. 20,- (gælder indtil28/2) Jacob Dinesen, James Genus, Thomas Olsen, Nicolaj Hess, Jacob Prettmann LAS LAS Stig Møller, Peter Ingeman, Ken Gudman Littie Gt itar Aske Jacoby, Jens Runge, Jacob Rtich The Clowns Jesper Mikkel borg, Aske Jacoby, Dan Hemmer Niels Dal Band C'ol in Wilkinson, Ken Damkjær, Kasper Oamgård, Jacob Rønne And rs Gårdmand, Esben Bach. Kjeld Lauritsen,.<\ ske Jacoby Alex Vargas (Thc Wo rld), Kaare Thøge rsen, Ki m Wagner Alex Vargas (The World), Kaare ThøgeJsen, Kim Wagner Noisy Neighbnur m/ Bobo Mor no LeA Thuriann Blues Band 'J'h Rightnys Groove Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax BEN BESIAKOV TRJO M. SPECIAL VOKA.L. 0\JES't START Ben Bt$W.Ov Piaoo Bo Sll<f Ba<. Soren Christelben TrorJ.UlJitt... og dm hcmruelig< O <Ist r> KATRINE MADSEN KVARlTI Kalri.ot Moclsen Vokal 10onw Claulcu. Pl;u.o lesptr Bocbi5Cn Bas Mont.n tund.. Tron.ur.::r SO!'HISTIC' A led!.adies and "FA1'HER" BOONE Mane Loui>< Sclurudt PlaDo Heil< Marstr.Uld BO$ fltlilla 1-laa.;llup Tronun<r RicbaN Boone \'(}kal eg hedder Søren Thorborg og er 41 år J Jeg er født på Østerbro. Min far var sanger og sang i Radiokoret. Han var engageret i organisationsarbejde og var i en periode formand i Dansk Korforbund og var også tillidsmand for Radiokoret. Han blev senere ansat i administrationen i DRs Kor- og orkesterafdeling indtil han gik på pension. Han lever endnu, på Sydsjælland, og tager ind til byen tre dage om ugen og arbejder i et musikantikvariat og har sig der en fin lille retrætepost. Min mor var hjemmegående husmor en del år, men interesserede sig meget for J apan og uddannede sig faktisk til musiketnograf og tog til Japan mange gange i løbet af min barndom. Til sidst flyttede hun dertil og boede og døde der. Så jeg er mest vokset op sammen med min far og min storebror. Musik og fremmede lande en vigtig del af min opvækst. Det var da også sådan at vi boede i marskandisert. ing og brugte ting. Når mine forældre havde valget, valgte de altid rejsen frem for den nye sofa. Jeg kan huske en jul, hvor vi juleaftensdag fik nogle uventede penge; 2. juledag sad vi i bilen på vej til Paris for at besøge nogle mennesker vi kendte dernede. Det var typisk for vores familie. Og jeg nok indrømme at det er blevet mønsteret for mit liv sidenhen. Der skal være fart over feltet og jeg kan godt lide - for mig selv, mine egne børn og de børn jeg underviser - at der er nogle S T O R E oplevelser. Jeg mener at de store oplevelser er hukommelsens knager, både i skolelivet og i det øvrige liv. Fra Brumleby til Tvin d Da jeg var 17 år flyttede jeg i Brurnleby med min daværende kæreste, jeg havde gået i gymnasiet i et år - og det var jeg træt af. Jeg ville holde pause, og i to år arbejdede jeg bl.a. på plasicfabrik og som pølsemand, ja, med alt muligt! I kvarteret var der på det tidspunkt nogle slumstormere og min gode ven Lars og jeg hang i fritiden rundt på de folkecafeer der i den forbindelse blev åbnet. Det og en ven der havde været Tvind blev nok bestemmende for, at jeg besluttede mig for at tage en HF-eksamen på Tvind i stedet for at gå tilbage til gymnasiet. Det var en fantastisk oplevelse. Vi gik til eksamen som privatister på Holstebro Gymnasium,og jeg fik mig en pæn eksamen efter to år, hvor jeg undervejs havde valgt de fag, der var relevante i forhold til vores praktiske arbejde med alternativ energi - og så vores rejse! Jeg var med det første hold, som kørte gennem Sahara. Vi kørte i busser med mennesker i hver, og med os havde vi en lastvogn til at trække os fri hvis vi kørte fast. Da asfaltvejene holdt op, stod der et skilt med Tamanrhaseth 800 km og så var det bare med at overgive sig til den storslåede natur - og et efterfølgende meget intenst ophold i Vestafrika. Undervejs måtte vi så løse konflikter, forholde os til sygdom, uheld med bilen, blive enige om, hvor meget vand vi måtte drikke osv. osv. Man kender ikke hinanden særlig godt fra begyndelsen. Det er en blandet flok der tager afsted, nogle tager væk fra noget, nogle håber på noget, andre tager afsted for at glemme noget. Der føres mange interessante samtaler i løbet af de fire måneder sådan en rejse varer. Efter HF fortsatte jeg som ansat i Tvind-regi, og de rejser vi var på, og den debat vi tog del i har lært mig rigtig meget. Det blev til i alt 10 år indenfor Skolesamvirket Tvind, hvoraf jeg tilbragte de sidste to på em musikefterskole i Odsherred. Samvirke og swing -Hvordan ser du på Tuind samvirket i dag? Tvind var jo, er jo, et fantastisk tilbud og en fantastisk oplevelse for mange mennesker. Men, ikke mindst i 70'erne var det - ligesom f.eks. også på mange lilleskoler på den tid - præget af nogle meget sort/hvide holdninger. Medaljens bagside er nok at gruppen kommer før individet, og det betyder at den individuelle udfoldelse er forholdsvis begrænset. Det bliver man nødt til at acceptere og gå ind i som en del af det. Det der så efter min mening er kunsten, er at bevare en del af sig selv i det fælles, og det kikser desværre for nogle af dem, der har dårlige oplevelser med Tvind. For mig selv skete der det, at jeg omkring min 30 års fødselsdag tog en del problemer og en del ting jeg længe havde været utilfreds med, op til overvejelse, og konklusionen var, at nu var det nok. Jeg tog til København for at få en uddannelse. Hvor blev musikken af i alle disse grænseoverskridende år? Den var der skam. J eg har spillet fra jeg var barn, og på Tvind var jeg blandt mange teater-projekter var med til at lave en musical, som vi tog rundt med, og på efterskolen havde der i nogle år været et lærerorkester, som spillede swingmusik. De manglede en bas. Jeg købte en og var med på mit første job efter 14 dage. Så lærte jeg det efterhånden. Jeg er stadigvæk med i et swingorkester sammen med nogle af mine gamle kolleger. En triolkvartet med klaver, bas og trommer, som tager ud og spiller under festmiddage og når dansen begynder kommer saxofonen. Vi hygger os med det og det er sundt for budgettet. Uddannetog udfordret I København begyndte du på aftenafdelingen på Kø benhavns Dag- og Aftenseminarium? Ja, jeg tog en fireårig læreruddannelse med musik og geografi som liniefag - hvilket vel ikke kan overraske - medens jeg om dagen var vikar på Matthæusgade Skole. Den kombination var jeg glad for.

7 12. februar 1998 BRYGGEBLADET Den nye viceskoleinspektør Portræt af den 41-årige Søren Thorborg, der sidste efterår tiltrådte stillingen som viceskoleinspektør 7 Matthæusgade er en dejlig skole. J eg var i den periode desuden også bestyrelsesmedlem i Geografforbundet og Geografforlaget. Der var jeg med til at træffe beslutninger om udgivelse af lærerbøgerne i faget. Medens jeg gik på seminariet blev jeg gift, og efter det udspilledes en af de mere forrygende perioder i mit liv. I løbet af tre måneder blev vores ældste datter født, min kone og jeg købte det hus jeg nu bor i, jeg gik til afsluttende eksamen i tre fag på seminariet og jeg førte, som vikar på Matthæusgade Skole, en lo.klasse op til eksamen i udvidet matematik. Det gik stærkt, og set i bakspejlet nok også for stærkt i for lang tid. - Hvilket år kom vi til? J eg blev færdig som lærer i 1991 hvor børnetallet faldt og der blev lukket skoler. Jeg søgte mange steder. Der var I N G E N jobs, alle fyrede lærere! Men til sidst fik jeg et utrolig godt job. J eg blev lærer i matematik og formning på en daghøjskole, der hed Københavns Forkursus. Halvdelen af tiden gik med dansk og regning og den anden halvdel var reserveret formning og håndarbejde, med projekter ind imellem. Skolen blev især søgt af folk der var ordblinde eller på anden måde havde haft vanskeligheder med skolesystemet, og målet var at de skulle nå til og med 8. klasses niveau, så de kunne fortsætte i VUC-regi bagefter. Det var en utrolig udfordring. Vi begyndte helt nede ved + og - stykker og stavning, og alle dumme spørgsmål var tilladte. For mange var det en chance for en ny start, og selv om en del ikke nåede frem til vue, kunne de alligevel godt nå at få genoprettet en del selvtillid på sådan et år. Kommunen brugte det ofte som en slags forrevalidering, så det var for nogle af delyagerne med med mødepligt og "træk i lønnen", hvis de ikke mødte op. Mange skiftede fuldstændig attitude til tilværelsen og jeg oplevede mange solstrålehistorier i de to-tre år jeg arbejdede der. Ud over det, var det for mig et kollosalt lærestykke i, hvor galt det går med en fejlslagen pædagogik i folkeskolen. Hvad der sker, når der i folkeskoleforløbet ikke bliver grebet ind på de kritiske tidspunkter og de svage får for lid t støtte. Det kunne være sundt for mange folkeskolelærere ar aftjene en pædagogisk værnepligt på sådan et kursus. Det giver stof til eftertanke. Prikket Imidlertid blev jeg kontaktet af min gamle seminarierektor, som sagde at han da godt ville ansætte mig, hvis jeg tog seminarielæreruddannelsen. Det er jo et prik på skuldren som er meget rart at få, så jeg begyndte min uddannelse på Lærerhøjskolen, medens jeg blev ansat på seminariet som timelærer. Efter et år blev min ansættelse delt op, så jeg dels arbejdede på Rosenlundskolen i Skovlunde, som er naboskole til - og praktikskole for seminariet, og dels underviste på seminariet. I en periode var jeg som en del af mit arbejde på Rosenlundskolen ansat i Ballerup kommunes projekt for sent ankomne indvandrere og flygtninge. Det var unge fra år, som var visiteret til et uddannelsesforløb, men som nyankomne ikke kunne tilstrækkelig dansk til straks at gå videre i forløbet. Det var igen en situation, hvor mit brogede forløb kom mig til gode. Det kørte således, næsten med dobbeltjob i nogle år, hvor jeg var væk på aftenarbejde tre aftener om ugen, fordi jeg var den sidst ankomne. Det holdt ægteskabet ikke til. Min kone og jeg har fundet frem til en meget velfungerende ordning, som gjorde at jeg s k u l l e se mig om efter dagarbejde, for jeg er alenefar hver anden uge. Desuden blev læreruddannelsen lavet om, med konsekvenser for mine primære fag. Og her kommer viceskoleinspektørstillingen på Skolen på Islands Brygge ind? Ny»vicer<< Ja. Hvis du for to år siden havde sagt 'vicer' til mig, havde jeg sagt nej, men undertiden spiller tilværelsen en nogle muligheder i hænde, og så må man gribe dem.og gøre dem til sine og bruge kræfterne på dem. Jeg har altid hørt vældig meget godt om Bryggeskolen både hos naboer og i pædagogiske kredse. En ny kombination af en toleddet stilling, i dette tilfælde som underviser med en ledelsesfunktion, var en tiltalende udfordring for mig. Jeg vidste på forhånd, at det er en udviklingsorienteret skole, at der er et højt udviklet både lærerog elevdemokrati, og det er en skole der ikke er stivnet i tilfredshed over fortidens sejre. Og for mig er det vigtigt, at der er en harmonisk dynamik mellem teori og praksis, det kreative og det eksakte. Det har jeg altid været meget bevidst om. - Hvad vil du med din stilling, h vad kommer du med? Jobbet Det er nok naturligt for mig at søge at få indflydelse, gøre mig gældende, påvirke ting og udviklinger. Jeg vil gerne være med til at aflive 'plejer' og blive ved med at sige 'hvorfor'. To af mine hjertebørn er jo det naturfaglige og det musisk/kreative, og det er jo i forvejen højt proiriteret på skolen. Disse to områder kan give mennesker nogle helt storslåede oplevelser, og det er vigtigt for et godt liv. At man kan mærke, man lever. Jeg har også altid arbejdet tværfagligt, og jeg mener, at det faglige må være udgangspunktet for det tværfaglige. Det har jeg tidligere haft mange gode diskussioner med kolleger om, bl.a.i arbejdet med ministeriets vejledende læseplaner i naturfagene. Jeg spiller, og i de senere år har jeg gjort meget ud af at lave tekster. Bruge humoren til at komme ind til folk og så få sagt nogle ting med meninger og holdninger i. Jeg har lavet tekster til den årlige revy på seminariet og til Studenterrevyen i 1995, og i 1996 lavet et team som skrev Studenterrevyen efter en ide jeg havde fostret. Og for halvandet år siden gik jeg ind i arbejdet med at lave Christianshavnerrevy. De erfaringer kan jeg selvføgelig også bidrage med på skolen. Demokrati - Hvad laver en viceskoleinspektør? Han underviser lo timer om ugen. Jeg arbejder sammen med Hanne om en!.klasse, og jeg er utrolig glad for at arbejde sammen med hende, som også er nyansat, da vi supplerer hinanden godt og har de samme meninger om at rammerne skal fumgere, for at give plads til friheden og det skægge. F.eks. skal det fungere sikkert og uden kævl, når vi færdes i trafikken, ellers er det for surt at tage på ture sammen. Der skal arbejdes intenst med læsning og matematik i gode blokke, for så bliver der plads til at fordybe sig i alt det andet det spændende. Den anden del af tiden er 'viceren' en del af ledelsen, som efterhånden skal blive til et ledelsesteam. Men foreløbig er jeg i en slags mesterlære - et stykke tid. - Hvad er ledelsens rolle i en struktur som skolens? Meget la ngt hen ad vejen er den at servicere. At lave et forarbejde, lave undersøgelser, udarbejde forslag, som så bliver diskuteret, bliver sendt tilbage igen, og vi udfører eller lærerne eller andre udfører. Det kommer jo an på beslutningerne. Være med til at tage diskussioner op om, hvad der er hæmmende og hvad der er fremmende for skolens udvikling. J eg betragter meget ledelsen som nogle der i mange situationer laver rugbrødsarbejdet. Også dem der nogle gange husker pædagogisk råd på, hvad der egentlig ligger af tidligere beslutninger omkring et problem. Beslutninger man bør forholde sig til inden man går videre. Være den der holder overblikket og selvfølgelig også må være den der tager nogle beslutninger og skærer igennem, i akutte situationer. F.eks. helt banalt, om morgenen, med sygemeldinger på skrivebordet. - På Bryggeskolen er der vel meget 'plejer'? Nogle af lærerne har været ansat der i et halvt liv? Der er selvfølgelig noget 'plejer', men lærerkollegiets styrke er at de er utrolig mobile. De er vant til demokratisk at tale sig frem til enighed, og når så alle ser den samme løsning, så rykker det, så det gør noget, fordi alle står bag beslutningen og vil det samme. Det er effektivt! Og det har jeg ikke oplevet på samme måde andre steder. - Nu er der jo snart valg til skolebestyrelsen, hvordan er din erfaring med det samarbejde? Ikke stor. Jeg er meget vant til et åbent og tæt forældresamarbejde, og det har jeg forsøgt at videreføre i min førsteklasse. Det er mit indtryk, at der er tradition for, at skolebestyrelsen på Bryggeskolen står bag skolens pædagogiske linie og er med til at videreudvikle den. Og efter opstillingsmødet forrige tirsdag at dømme, tyder meget på at den tradition vil fortsætte. Det er jo positivt, at man ikke skal bruge kræfter på tovtrækkerier om de helt overordnede diskussioner. Så har skolebestyrelsen flere kræfter til at diskutere principperne for at føre denne pædagogik ud i praksis, skaffe rammer til den, blive ved med at holde den levende med en løbende dialog med hinanden og med skolens lærere og ledelse. Skolens udbygning I de kommende år venter en kæmpeudfordring. Den afgående skolebestyrelse har banet vejen for skolens udbygning, men hvordan skal vores gode pædagogiske praksis se ud i 6. og 7. klasse. Og hvad kommer det til at betyde for skolens tætte og trygge miljø, at vi får en ny bygning og lidt større elever. Lærerne er allerede ved at diskutere, hvordan vi skal blive "klædt på" til disse nye krav og opgaver. Det bliver en spændende ombrydningstid for alle med tilknytning til skolen. Og jeg er meget glad for at have fået lov til at bidrage med mine erfaringer og være med i diskussionen næsten fra starten af. hmr Genbestillinger og forstørrelser fra Kodak 1 Ox15 cm, før 4 95 NU x18 cm, før 16,- NU 8,- 20x30 cm, før 34,- NU 17,- 30x45 cm, før 87,- NU x60 cm, før 126,- NU 63,- 50x75 cm, før 169,- NU x100 cm, før 410,- NU 205,- Priseksempleme gælder besl. fra negativ 24x36. Også halv pris på besl. efter dia. Tilbudene gælder t.o.m. lørdag d. 28/2-98 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * M/K kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti for ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Vi slår l\atten af tønden oppe på volden... Born OH burnlihe S)Cl'le n \dkomne sondag 22. februar kl Dn n OHstJ m tonje t il de mksne \1 hor 1ur111 kuhuoo!jfu,lduiij,i nllrr. hulk. " '!JfiU<. rumtojjy o unjrt!i"jiili ul hnij, lurlll<u ru... huriii!juf Ju<U' brj,ir uji.i,tjnul!l v,!ij,tjn "'til ul 'r Jn ulk... Bastionl!n +LJIVI!n C 1\ l l Il 1\ i? 11 l S l 1\ l J 11 1\ N l l 1lh- \lt lh: ( hra,ll.tll,h.t\ Il' \ ulch.:,.uk :'11 l!-l h.phnlh.t' 11 h. l d dun.\2 11:' an \IH: n l o.tllt: d'lo!'' l. l n.z..a- h d, o.ud.

8 8 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Grundejerforeningen Islands Brygge Med et stort fremmøde af ejerne på Islands Brygge, lykkedes det endelig at etablere et bæredygtigt samarbejdsforum. 'lbrsdag den 5. februar blev Grundejerforeningens repræsentantskab etableret. Repræsen tan tskabet består af Niels Jensen fra Norden, der valgtes som Formand. Per Sørensen fra AIB H:A:B., Thomas Alstrup fra AIB Ingolf, Stig Rydmann fra Eigi, Addy Elmegaard fra AIB Leif samt initiativtageren 'lbrben Helsinghoff der repræsenterer AIB Bergthora. Der var til mødes desuden Johnny Nilsson og Birthe Bugge fra AIB Gullfoss som var meget positive overfor grundejertanken og omkring den undersøgelse der nu er sat igang. De ma nge fremmødte gav udtryk for at der arbejdes hen mod en repræsentation fra alle ejere på Bryggen, et ønske initiativtagerne også har idet alle ejere skriftligt havde modtaget en invitation. En af de første store opgaver er undersøgelsen og registr eringen af skader der kan henføres til metrobyggeriet. Til dette har initiativtagerne udvalgt Arkitekt Bjarne Petersen og Geotekniker VanDeurs, der har erfaring på dette område. Der var til mødet stor positiv enighed om at anvende den dokumentation, undersøgelsen vil give, til at kile os ind i Ørestadsselskabet og deres hovedentreprenør Comet. Der har tidjigere været en del korrespondance til Ørest adsselskabet og Comet. Sidst i forhold til et notat fra Københavns kommunes Miljøkontrol, omkring bortledning a f grundvand. I notatet har givet Ørestadsselskabet tilladelsen mod at der foretages en Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT kortlægning af fundamentforholdene for bygningerne i området. -Os bekendt, er der ikke foretaget nogen som helst undersøgelse i den retning! I første omgang ønsker vi dialog, men dørene har hidtil været lukkede. Et paradoks når man ser de nye Bill-bords der er ophængt ved byens metrobyggepladser: "Samtale fremmer forståelsen", dog ophængt af et nyt teleselskab. På længere sigt ønsker vi med det indsamlede materiale, at kunne anlægge en rets- og erstatningssag, for de skader metrobyggeriet har påført vore bygninger. Der er ingen tvivl om at andre grundejere, Kgs. Nytorv og Christianshavn, vil benytte vores model, p.g.a den samme usikkerhed omkring fundamentsforhold ved sænkning af grundvand og rystelser i forbindelse med arbejdet. De første undersøgelser er igang og de egentlige registreringer og boringer starter medio februar. "Størstedelen af Bryggens Boligmasse står på op til 4 meter opfyld og en bortledning af grundvandet ville kunne få dele af undergrunden til at skride. Ejerforeningen "Den Grønne Betonbox" vil på grund af deres konstruktion, registrere disse forskydninger i deres støbte termoruder. Ejendomme ville kunne synke omkring 10 centimeter, hvilke ville give store sprækker og revner. De "gamle" huse er heldigvis sunde og bygget efter gode håndværkstraditioner, men det er vigtigt at vi så hurtigt som muligt får gjort Ørestadsselskabet opmærksom på at der er ved at ske forandringer", udtalte Geotekniker VanDeurs på mødet. Lad Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor Anny Petersen i::l er død På familiens vegne Birgit Begravelsen har fundet sted os håbe at disse dommedagsprofetier ikke bliver til virkelighed. Det er vigtigt at vi får gjor t opmærksom på de skader, vi mener stammer fra metrobyggeriet, så vi har noget"på bordet" til en evt. dialog. Samtidigt har journalister fra TV2, i forundersøgelserne til en kritisk tv-udsendelsesrække om Ørestadsselskabet, udtrykt ønske om at følge Bryggeprojektet på tæt hold.en opmærksomhed som vi kan få stor brug for ved en retssag. Etableringen af grundejerforeningen skal således også ses som en løftestang i forhold til de bygningsmæssige problemer vi har, eller kan få på Islands Brygge. Grundejerfore ningen arbejder på at være et aktivt forum. Vi forudser forhandjinger med Købenbavns kommune omkring bebyggelsen på Sojakageog Tøjhusgrunden, at vi i samarbejde og som sparringspartnere til Agenda 21 og "Den Grønne Guide" arbej der for at etablere et mere grønt Islands Brygge. Vi ønsker de mange trafikproblemer, ikke mindst på Artillerivej forbedres, til gavn og glæde ikke mindst for vores børn i skolen og på BBU. Visionerne er mange. Vi ønsker et samarbejde med alle Bryggens Interesseorganisationer. Grundejerforeningen er allerede i gang. Lejlighed søges snarest Til leje eller fremleje 28-årig, ikke-rygende, universitetslærer med rolige vaner. Jon Kyst tlf GUDSTJENESTER Sønd. 15/2 kl. 11: Seksagesima Helene Dam. Sønd. 22/2 kl. 11: Fastelavn med børn Hans Anker Jørgensen. KIRKEBIL Gangbesværede kan få kørelejlighed til kirken. Hen senestdagenfør på tlf AKTIVITETER Hans Tausens Bømeklub For børn 5-11 år. Leder: David Oehlenschlæger, Njalsg. 10,1.th., Hver 2. søndag kl i konfirmandlokalet Hans Tausens Børnekor Leder: Organist Britta Bugge Madsen, tlf Torsdag kl KFUM-spejderne leder. Helle Postvang, tlf : lirsdag kl l kælderen. Folkedanserforeningen Leder: John Mortensen, tlf Ons. kl. 19 i menighedssalen. Studentermenigheden li l kirken er der knyttet studentermenighedsarbejde. Nærmere oplysning kan fås hos studenterpræst Hans Anker Jørgensen lirs. og tors. kl på tlf , Kbhvn.s Universitet, Njalsgade 80, eller hos studenterpræstesekretær Birgitte Wedel Jørgensen, mand. kl på samme tlf. Basarlodsedlen»Grisen«Hans Tausens Kirke holder igen basar lørdag den 7. marts kl , og som et sikkert forvarsel om denne begivenhed, der i år former sig som et forårsmarked, er at kuvertlodsedlen "Grisen" er sluppet løs. Hovedgevinsten i år er en rejse for 2 med Larsenrejser. Desuden er der mange andre gode gevinster: tæpper, gavekort, chokolade og kaffe. Der er 3 chancer for 10 kr. i hver kuvert. HANS TAUSENS KIRKE ISlANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S tt Lodsedlerne kan købes hos følgende: Holte Vinlager/Edeka, O.Nørrebyes, Bryggens Boghandel, Njal Foto, Brørup Kiosk, Bdr. Sørensens Eftf., Blomstercirklen, Bryggebageren og på Biblioteket, som vi her takker for velvillig assistance! Derudover vil der være spejdere på gaden for at faldbyde lodsedlen. Tag godt imod dem og Basarlodsedlen "Grisen"!! lllnj Tauseou Kirkes OaJOOrt"'""'""' 1...,., "" Mikael Rothstein om New-age m.m. Tirsdag d. 17/ er der temaaften om "Moderne Myter'". Først er der gudstjeneste, hvor Hans Anker Jørgensen prædiker. Efter en kort kaffepause holder den kendte religionshistoriker Mikael Rothstcin foredrag om moderne myter - og om myternes funktion i den moderne verden. Det handler bl.a. om Newage-religion, om satanisme, om kristendommen og dens fortællinger og om den videnskabelige fortolkning af verden. Studentermenigheden er arrangør, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Katten på tønden og i sækken Søndag d. 22/ begynder fastelavnsfesten med gudstjeneste i kirken. Gudstjenesten vil handle om betydningen af dåben, af at slå katten af tønden, og om kattekillingerne i sækken, og om, hvorfor kristne mennesker er modstandere af dødsstraf. Man må gerne komme udklædt. Efter gudstjenesten kan man for 10 kr. stille den værste sult og tørst i pølser, brød, fastelavnsboller, kafe m.m. Og så går det store fastelavnsoptog fra kirken op til Legepladsen, hvor vi slår katten af tønden. Islands Brygge-en saga blot? Ved onsdagsmødet 25/ afslutter vi rejsen gennem Bryggens gader. Vi har hørt Egils og Gunløgs og Njals og Bergthoras sagaer, men hvem var Leif og Halfdan og Snorre og Sturla. Det beretter Hans Anker Jørgensen om - bl.a. ved at læse om de gamle nordiske guder. Vi begynder med gudstjeneste om Fadervors tredje bøn: Ske din vilje som i Himlen således også på jorden! Skal vi for tiden bede den bøn som en bøn om befrielse fra de trafikplaner og det forureningsragnarok, der truer med at gøre livet på Islands Brygge til en saga blot...? haj KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Und, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage ki.1q-13 samt tirsd. kl Lørd. k1.1q-12. SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen. Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffes på bopælen: onsd. + fred. kl & tors. kl Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: lirs.+ tors. kl , tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orlov til 1/2-99. KST. SOGNEPRÆST Helene Dam Østerbrogade 102, 2100 Ø tlf. privat Træffes i kirken man , lirsd., onsd. og torsd Tlf KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. v. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tlf Arb KIRKEVÆRGE Ark. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 12. februar 1998 GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Københavns Borgerrepræsentations mødeplan 1998 For 1998 er fastjagt følgende ordinære møder: Torsdag den 15. januar Torsdag den 5. februar Torsdag den 19. februar Torsdag den 5. marts Torsdag den 19. marts Torsdag den 2. april Torsdag den 23. april Torsdag den 30. april Torsdag den 14. maj Torsdag den Il. juni Onsdag den 17. juni Torsdag den 18. juni Torsdag den 27. august Torsdag den 3. september Mandag den 7. september Torsdag den 24. september Torsdag den 8. oktober Torsdag den 22. oktober Torsdag den 5. november Torsdag den 19. november Torsdag den 3. december Torsdag den 10. december Møderne påbegyndes normalt kl De møder, hvor budgenet behandles,,;1 som hidtil blive påbe gyndt tidligere. Dagsordenen fremlægges på de københamske biblioteker og Københavner Information på Rådhuspladsen samt Rådhusoplysningen i hovedponen. Dagsordenen kan endvidere ses på Københavnerbasen Efter mødet \il udskrift af beslutningsprotokollen kunne fås samme steder. Såfremt der ikke foreligger tilstrækkeligt mange sager til et møde, er overborgmesteren bemyndiget til at af. lyse et ordinært møde. Københavns Borgerrepræsentation. :r,;--::- ''"' -=, , ;..... w. i!" U: ';:'. TA N () R. E. G u L.- E- R.! N G... l F\ E R..! P-. E p. L- l... - f. R. ""... p F=: s l f l.. E. N s - o s M -Ir tllltw "_ " - <rr 5 M A rrl L. f tj s E R. r-!- M :7 tj F A tj E. -- u "' R_ o 5 lej e, t:- o D E.. R.. G l r::. N E--... B j) D R.. e: r s l -... t:> T II I v re. R. 1-\. s A) l lej L rj... "H C. l IS l< E.,... o R N t. l-=- T ' e: l H.,l'# L l G c, E.,=: _.. v r-= u t:. T... G, t s r-j PI k: - D o - E...s T E. ().,. -\) l s E t-1 Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 2 blev: Flemming Nielsen Artillerivej 54, st. tv. Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 22. februar kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v l Per Toft, lsiands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes. BRYGGEBLADET Så kom vinteren -for en dag eller to... navn l gade l nr.. MM Til..,.IolM": $ta& TØ.SAT SLIDt ()IIJ/CM1.f>! SI\L S NI/ ord LE6EPlA9 : -sen-t.... \lllliedf l l SolO 1100$"T TOI>I( lille' 11/NOVE!,Tb D $(11!\11(6 cm. UFRfD Ml fl. fot m.,<.. l'lt,.ilt( Il Fif ltrdstc..-e '(fw 1'11- LcWL0- W lo oftl( vfn«.nn.. tø.;... lk1cf1 l /IAt"''N/ '"' Sr1asrtl'f.--- leder hl' DU'.. LI<-. Noof: IØ RJ61.f- PlC.&" SIE"N 8o " l ltfø-o /tut/'4 KfAIO. H I IIIST w "-'6 BØSTV r. FY/f 'ftslliinj> -ATli"" l J k l< e uof SWYNI> 01(, 91(,! t1eij. \!1 "' i.. Bolig og miljø Foråret nærmer sig, naturen fornyer sin garderobe, og måske kribler det i dine fingre for at friske op i din lejlighed. Træværket kunne trænge til en omgang og væggen i stuen skal males. Hvordan gør du det på en miljøvenlig måde? Er der alternativer til grundrens, alkyd maling, plastikmaling, fugemasse, træbeskyttelse og gulvlak? Hvad kan jeg gøre for at undgå gener fra malingdampe og de andre skrappe sager der hører med til renovering af boligen?- Og hvordan undgår jeg at svine mine omgivelser når jeg skal rense pensler og ruller? Svaret er: Miljørigtig vedligeholdelse!!! Der findes en række produkter og metoder, som skåner dig, dit indemiljø og dine omgivelser. Nogle af dem har du måske hørt om før: Linoliemaling, Naturmaling o.s.v., men hvad er det egentlig? Kom og bliv klogere og få svar på dine spørgsmål til arrangementet Bolig og miljø, som afholdes på Islands Brygges Bibliotek onsdag d. 25. februar kj Arrangører er bibliotekets brugerråd og Agendagruppen. Den grønne guide vil også være der og fortælle om planer for miljøarbejdet i nærmeste fremtid. Hjertelig tak til mine kunder, venner og familie for opmærksomheden til min 30 års jubilæum. Hilsen Kaya NY VASK HJLoD WL 1<16 IHDØØHF ' PAll \la lt»ttn( "' " - ' """' f\l<i>l IIIl r l t..... l,.mel!. TOWflJ 'TII'J./ ltrnil 1'Ft.> 7Tif -.. 9, - - -

10 10 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Valg til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen havde tirsdag den 27. januar 1998 indkaldt til møde for sammen med skolen og børnenes forældre at opstille skolens liste til skolebestyrelsesvalget i marts måned. Hvis der ikke er indsendt alternative lister til skolevæsenet inden den 9.2. bliver denne listes kandidater henholdsvis medlemmer a f skolebestyrelsen eller suppleanter til den. Er der Ile- DET FØRSTE SYMPTOM Kogalskab skaber vildrede i EU (overskrift i Politiken) r e lister, udløser det kampvalg, som foregår d. 3. marts Godopbakning Hvor mange skoler klager over manglende forældreinteresse og dårligt fremmøde til opstillingsmøder, kan SKIB ikke klage. Der var mødt ca. 30 forældre op, hvilket er pænt i betragtning af skolens lave børnetal. Dette nummer er nr. 99 i rækken af BRYGGEBLADET hvorfor næste nr. er blad nr.100 Interessen for at komme til at lave et stykke arbejde i børnenes skole var så stor, at der næsten var kandidater nok til to lister, men der blev talt og valgt så længe, at det endte med en liste, hvor to forældre genopstillede, fem nye blev valgt sammen med syv nye suppleanter. Entusiastiske forældre Dr blev på mødet gjort opmærksomme på, at det er muligt at kaste sin energi ind i enkeltsager, hvis man besidder særlig viden på et relevant område. Desuden er der masser af brug for aktive forældre omkring klasserne og i Forældreforeningen. Det er hermed bragt videre. hr Slå katten af tønden! Fastelavnsfest ved SuperBrugsen i Njalsgade lørdag 21. februar mellem kl. 11 og 12.,.. Kom og vær med til at slå katten af tønden. 'l Vi kårer både kattekonge og kattedronning. FAGREGISTER ANT1K CYKLER GLARMESTER Bryggens Antik & Genbrug Bryggens Cy1der Jimmy Belger Kilbogsalg lsatjonlsgade 10 AltiDerivej Reyl<javiksgade 2, st DYRLÆGE GULVSERVICE APOTEK Bryggens Oyrekfinik A- Z GulvselVlee lsiands Brygses Apotek Egilsgade 12 Gunløgsgade 35, kld. lsiands Brygge (Bryggens gulvmand) man-tirs: 9.()() ons..fre: EJENDOMSMÆGLER lor: 9.()() HOTEL Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade 73 Hotel Copenhagen BAGER Bed & Breakfast Egilsgade 33 Brdf. Serensens Eftf. Realgruppen KOI'SIII8Ill'l Egilsgade 35 H.C. Andersens Boulevard , 1553 v februar 1998 TANDLÆGE Jørgen Frri & Søren BatsØl lsiands Brme TV..SERVICE Have Tv-seMce & Larsen Teknik Salg, reparation & udlejning TÆPPER Uttrup Tæpper AltileriYej KONFEKTURE Blyggebageren Bryggens Konfeldure UDLEJNING lsaljo!dsgade 1 EJENDOMSSELSI<AB Egilsgade Bryggens ljdlejling Ejendomssalskab Egilsgade 37, kld. HQ!Ieldt & Rydmenn Bryggebagøren Gunltg6gade 1 Leifsgade fax: KØBMAND Telefontid: mand. lors. kl EDEKA M81ked l Per Toft VINDUESPOLERING P81S001ig herlv.tors. ld Egilsgade 2 A.A.A Ainfs Polering v/ Michael Flllt Nielsen BANK NordenA/S Halfdansgade 36, 3. th. Arnagetbanken TokllodQade lsiands 8lygge Keboohavn K KØRESKOLE Nie's Køreskolt Gt.nDgsgade 31 vvs WS Poul Malmsen BEGRAVELSE ELEKTRIKER Gunløgsgade 21 Bryggens Kilting EL-køb Begravelsesforretning lsaljoldsgade 4 MALER Amagerbrogade Malerme6ter Hany Jensan Islands Brygge 13 Appeldoom All6 2, 2791 ØKOLOGISKE VARER Diagør Sund-Bixen FARVEHANDEL Englandsvej 29 O. Nølbys Eftf BLOMSTER Isafjordsgade 3 Malermester Blyme 1irl!Are , tør Reykjaviksgade 3 LeifsgadeS FOTO Maloll Blomster JastF<*l MURER Thorshavnsgade 26 lsiands Brygge 7 t.b9rfrmaet l.el Johnson NS FAGREGISTER StnntodsYej 38 Oplagelse i 3157:.> kr.for 10 ud!;velser F04o VIdeo (3 tøkslilier) BOGHANDEL Njaløgade 22 MØBLER Ekstra linier: 60 kr. (Jf. Inie Blyggens Bo9- og Priser excl. moms p 5 Eiflel Henv.: Bryggel:lladet. lsiands Brygge 21 Egilsgade 28 l.øjfsgade fax: FRISØRSALON Flair for HIK Njalsgade 22 PIZZERIA l GRILL BOWUNG Bjømegrillen Bryggens Cenler Islands Brygge Frleer Gabilela Reykjavikagade Tholshavnagade Mama's Pizza BUSKØRSEL IngeMunk l.eitsgade 9 Tårrby 8uslralik Snorresgade Gunløgsgade Kip2000 REJSER lalands Brygge 1 B SVante Rejser CAFE Flyrejser til hele1191deo Cafe Isbjørnen Tholshavnagade 24 Reyt<javiksgade 1 Salon Bernhard Erik v!jette Eriksen Njalsgade1 SMØRREBRØD CafeMokken lsiands Brygge 9 T.S. Smørrebrød GENBRUG lsiands Brygge 7 Genbryggen ReykjaviksQade 2, kld. Njalsgade tlf FORENINGER & INSTITUTIONER 12. februar 1998 DAGINS111lfnONER BIBUOTEK KULTURINSTtTUnONER Anna Poulsens menighedsbørnehave NjalsgedelS Bryggens Bemeatelier Gunlegsgade 65 Abeni man , tirs Thorshavnsgade ons. & tors , fre lør 'Biyggehuset" Københavns KtAntlasse AltilleriYtj71D Gunlegsgade FORENINGER Bryggens Berrwr og Ungdomscenter Bolcldlbben Helda Medborgerhuset Gimle Artillerivej 71 C Egilsgade 24 Thorshavnsgade (kontor) (cafe) Børnellave Blyggens Pensoos11orening, Gimle Thorshavnsgade 28 v/ Elva Poulsen Sputnik (spllested) Stu!taagade Institutionen 'Biyggen' Blyggens Pensionistklub Snorreegade 3 Al1illeriYej71C SKOLER (legeplads) Dansk Flygtni Sprogskole DellfcW)en Bjømebanden KigkurrenS "KKudduggen' Al1illertwj AIWerivej 71 A Geglerskolen l Ø!tcen(Oflet lilands Blyggea Kigkurren 3 Rede Kors børnehaven Forening (kormr) Langebrogade 2 v/ SUealt Padclison (elevtll.) Snorresgade Københavns Kvindedaghejsl<ole Snurretoppen (vuggestue) Kigkurren 6 D kontor) ew.111.) Skolen pilslands Blygge 238 Lajelfoleniugen lsiands Brygge At1ilerivej Laifsgade Vuggestue Milerivej 71 B Thoroll Spejderne lsiands Brygge FRIVILLIGT ARBEJDE Artillerivej :.> af frmiiiglalbejde på Vuggestue biblioteket =rtorm toradage kl Thorshavnsgade 23 A KIRKE Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6 Snorresgade 10 lsiands 8lygges Lokalråd Lehgade SOCIALCENTER Socialcenter Amagerbro Njalsgade Kirkekontor: (igtkl , ti g tillige Id ) FORENINGER /INSTTTUTIONER Optagelse er gratis. Henv.: Bryggebladet. Leifsgade

11 12. februar 1998 BRYGGEBLADET HEKSEJAGT POPULÆR HOS FORÆLDRENE Succes med musikalsk teater af 4.U på Skolen på Islands Brygge 11 Arbejdet med Middelalderen Læsebøger I november læste vi i en bog, der hed Kasper. Bogen handler om en dreng, som kommer ud for underlige farer. Vi læste i Kasper bøger i over en måned og det rig tigt sjovt. Kasper blev kaldt Kasper-kniv, da han gik med kniv for at kunne forsvare sig. Han var meget modig. Han havde en far, som var smed. Kasper var meget heldig, fordi han ikke blev fanget. Skrevet af Mohamed & Felix Nationalmuseum Vi var på museum og i skolestue, hvor vi prøvede at holde et sværd og hjelm og tog udklædningstøj på. Vi spillede skak og legede med hockey stave og en bold. Det sidste hed djævlespil. En mand fra museet fortalte om fabeldyr. Fabeldyr er en slags djævel. Nogle fabeldyr kaldte man drager. Manden fortalte også om en helt, der dræbte en drage. Vi så en økse med en spids pig, der kunne skydes af. Rolf & Jonas W. Fagbøger I december læste vi i forskellige fagbøger. Vi læste bl.a. om, at når mennesker kom ind i kirken var der en skål med helligt vand, som de dyppede deres hænder i og tog op i hovedet, fordi de troede, at det beskyttede dem mod onde ånder. Munkene opfandt også murstenene. Når de byggede kirker lagde Bisperne et hår fra deres hellige hoveder ind i muren. Damerne var ikke så vigtige, så de måtte ikke sidde til bords med mændene. De måtte kun få rester. Mai og Rikke. Om at spille teater Arbejdet med rollerne Først ønskede vi fire roller, en af dem skulle vi spille for klassen. Vi fik næsten alle sammen vores første ønske opfyldt. Hver rolle var en person, vi skulle læ re at kende. Når vi kunne teksten godt, droppede vi vores rollehæfte og lærte de bevægelser, der passede til rollen. Hvis det ikke var godt nok, skulle vi lave det hele om. Til sidst spillede vi med rekvisitter, det var sjovt. Christine og Elisa Om sange og dragter Det var sjovt at synge, og det var nogle gode sange. Men det var svært at lære dem ( altså sangene udenad) specielt en sang der hedder: "Vi kom hid fra Nørre Thy." Vores favorit sang hedder:" Pesten har hærget", fordi det er en god tekst, og fordi selve melodien er god. Det var meget varmt at have dragten på. Det var meget svært at finde tøjet i sit skab. Susanne er hjælpelærer, og hun sagde ja til at sy huer, hatte og nogle dragter. Christian og Stefan Vi skulle bruge en træstub. Den har jeg lavet af papir. J onas N. Det var kedeligt at lave teater. Det var sjovt at spille teater. Sangene - de var gode. De var vigtige for handlingen. Det var lidt det samme og det samme at male kulisser, der var så meget der skulle males med den samme farve. Musikken var godt spillet, fordi vi havde Bodil, vores musiklærer til at spille på klaver. Jonn Lave kulisser og skitser Først tegnede vi nogle forskellige skitser. Så tog vi det bedste fra skitsere og satte det sammen til en samlet kulisse. Det var godt, fordi vi bestemte selv, hvordan det skulle se ud. Kulisserne lignede vores skitser. Laura -- sie:.js!jr. by R Vll 3 ttyk Tib To'!.. toi?.' MiLt et ltrffi\l E ørrt(r T> l &e "iil 1l: VCKAt. OLU m- Nor/(; ill 69'ttll - fmiitn iil ij ef t -- TC o\t 'DYR. t) b 011 in.ie - - l((iawj. f:e.ff.-.:.i er '>Li lib-.æ.eøv 1'>ic g.- Y6o\1 Nt.- Jil'::-!!Y(,.. Løs kryds og tværsen og aflever den i Beboerhjørnets dørsprække, Leifsgade 7, senest søndag den 22. februar kl. 16. Husk at skrive dit navn og din adresse her: Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om et gavekort på 100 kr. til Bryggens Bog- og PapirhandeL Vinderen får gavekortet tilsendt. BRYGGENS - Vmder af krydsen i nr. 2 blev: Nadja Remahl 5.V, Skolen på Islands Brygge 80Q.. 00 PA.PIRKAHCEL W' 1$ IUIYGGE KØIIEHHAVN S ns. "31 s. ot os Forestillingen Små klip Hej jeg er en pige som har valgt at skrive om nogle sjove scener fra stykket. Da bondekonen kom ind på scenen, råbte hun sjovt. Det lød som om hun var i et tomt rum. Da døden kom ind blev de små børn bange. De små blev bange, fordi han var sort og havde en skeletmaske på. Karin. Spændingen Inden man skulle ind på scenen var man meget nervøs, man havde ondt i maven og fik en underlig hikke. Vores lærer sagde, at man skulle holde tommelfingeren og pegefingeren sammen og sige: Jeg er stærk, jeg kan min rolle. Det kunne hun sagtens sige, mange af os blev mere nervøse af det. Efter teaterstykket var man lettet over at der ikke var gået noget galt. Skrevet af' Maria og Julie Cathrin 4.u Om at stå på scenen Det var svært at holde kæft når man ikke var på scenen, fordi man ikke kunne kommunikere med sine VENNER. Det var svært ikke at sige PYYH med alle de varme kostumer på, men når man var på scenen var det svært at sige noget. Man havde det godt når publikum klappede af en, man var også meget lettet. Vi fik hjælp af nogle dygtige lyd- og lysfolk Sara styrede det hele og fortalte Thomas, hvornår han skulle skifte lys på scene. Skrevet af' Benjamin og Patricio Forældre Vi var meget spændte, men det var vores forældre også. Så det var ikke så slemt. Vi sad helt stille, hvis vi sagde noget eller hviskede kunne man høre det. Vi fik ros og det er jo det vigtigste. De klappede meget. Det var en stor oplevelse både for forældre og børn. Josefine

12 BRYGGEBLADET Ud og slå til tønde Fastelavnsværksted i Bryggens B ørneatelier Butikker - Nyt menukort Mandag til fredag frokost : Marinerede sild Kryddersild Bryggesild Lun leverpostej m. surt Hønsesalat m. bacon Frokoststeak m. løgkompot Biksemad m. spejlæg Sild, frokoststeak og ost Gammel ost m. fedt og sky Gorgonzola m. rå løg og æggeblomme Mandag: Gullash m. kartoffelmos Tirsdag: Køkken lukket Onsdag: Forloren hare m. ribsgele Torsdag: Honningstegt revelsben m. chili og krydderkartofler Fredag: Tyndstegsfilet m. urtecremesauce og stegte kartofler 29,- 29,- 29,- 25,- 29,- 35,- 35,- 69,- 29,- 32,- 49,- 49,- 52,- 59,- Lørdag kl : Sildebord m. en øl+ en snaps 49 - Husk: Søndag: 'køkkenet lukker Brunkål m. flæsk ølse 49.- kl Italiensk sandvich m. kylling, bacon, chilli og hvidløgsdressing 29,- Havnecafeen Islands Brygge 33 tlf man.-fre lør.-sønd Mon ikke alle ved det: om en uges tid er det fastelavn! Så går det løs alle vegne i mindst 3 dage i København, i gård og gade, i instutionerne, i skolen, på Bryggen, i Kirken - og på Legepladsen. Og mange har i et helt år vidst, hvordan de vil klæde sig ud denne gang - og er måske allerede godt igang med at lave drømmeudklædningen, eller har købt den i legetøjsforretningen. Ligesom sidste år vil den store fastelavnsfest foregå på Legepladsen i Gunløgsgade, søndag den 22. februar, kl og der vil være masser af tønder, sodavand og boller præmier for dit og dat. Og ligesom sidste år inviteres børn og voksne - udklædte som ikke udklædte til en festlig fastelavnsgudstjeneste i kirken, kl. 11 og der bliver lidt bespisning bagefter, hvorefter alle der har lyst går i optog om til Legepladsen, hvor tøndeslagningen foregår sammen med dem der ikke har været med i kirken. I ugen op til fastelavn vil vi i Bryggens Børneatelier have åbent værksted. Om formiddagen kan børn fra institutionerne komme og prøve at lave deres egen maske, dragt, papnæse eller sværd og pistoler, kroner og vinger - og om eftermiddagen kan større børn - voksne og børn - ja, hvemsomhelst komme og eksperimentere med deres fastelavnsdrøm. Vi har dog en ting, som vi gerne vil lave som fællesting: nogle store hoveder der kan bæres på en stang - nogle enkelte stangdukker, som kan bruges i optoget fra kirken og stilles op til udsmykning på legepladsen. Så I er meget velkomne, alle der har lyst til at lave fastelavnsting til jer selv eller til optog. Hvis I har nogle helt bestemte ideer om hvilke materialer: tøj, flitterstads og tingeltangel, der absolut er nødvendige for at drømmen bliver helt virkelig, så tag om muligt det med - eller vi må se hvad der kan skaffes. Og det koster ikke noget at være med i værkstedet - heller ikke at bruge de materialer vi har. Børneatelieret holder åbent i værkstedet i Gimle: mandag d. 1612, kl (mandag formiddag udgår). Tirsdag d. 17/2 - fredag d. 20/2 fra kl og kl Hvis der er behov for det, vil vi også kunne tage lørdagen med. Med venlig hilsen Bryggens Børneatelier SØNDAG D. 22. FEBRUAR PÅ LEGEPLADSEN FASTELAVNSFEST Bryggens Borneatelier Gimle Legepladsen Hans Tausens Kirke Andelsboligforeningen Leif Lokairadel Ny Pizza-bar Langebro-pizza har åbnet en Deep Pan Pizza efl.er ægte amerikansk tilsnit Restaurant La Coruiia åbner efl.er branden. Restauranten har gennemgået en omfatteruk restaurering og genåbner medio februar Foodcenter Mohammed Qayyum har skiflet gadeside og etableret Discount International i Leifsgcule. Her forhandler han bl.a. indiske og pakistanske speciali.teter. Rettelse Inge Munk's Frisørsalon I sidste nummer af Bryggebl.add, kom vi beklageligvis til at lukke Inge Munk's Frisørsalon. Den lever i bedste velg#uruk og lukker f;rst i april, hvor irukhaversken håber at den nye ejer vil {;re den videre i den gode bryggeånd. Dette nummer er nr. 99 i rækken af BRYGGEBLADET hvorfor næste nr. er blad nr.100

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT

ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT Frokost tilbud Tidsrum: 11.30 15.00 Telefon: 32 84 62 50 F1. VESUVIO tomat, ost, skinke 40 kr. F2. CAPRICCIOSA tomat, ost, skinke, champignon 40 kr. F3. HAWAII tomat,

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved 180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Thomas Østergaard Nielsen

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S

KONTAKT 12/13 nr. 7. Indhold: M A R T S KONTAKT 12/13 nr. 7 M A R T S Indhold: Aktuelt i marts s. 2 Præsentation af ny lærer s. 3 Interview med Gabriel 8.c s. 3 Karatepige på besøg i fase 1 s. 5 Brobyggeri i D2 s. 5 Fastelavnsfest i D-rækken

Læs mere