Stop for badeværelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop for badeværelser"

Transkript

1 12. februar årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Stop for badeværelser Fadæsen om byfomyelsesmillionerne truer m ed at standse de planlagte badeværelsesindretninger i Saga G, Njal A og Njal Saga Den besynderlige t ragikomedie: 'Først til mølle om millionerne', der landet over udspilledes i begyndelsen af januar fik i første omgang både deltagere og tilskuere tilleende at ryste på hovedet og forvente, at det måtte være en mislykket prøve på en dårlig ide, som straks måtte skrives om og begynde forfra. Latteren forstummede - ikke mindst i København, hvor en computerfejl, der først b1ev rettet efter 8 minutter betød at københavnerne kunne vinke farvel til en forventet andel på omkring 200 millioner kroner til fornyelser. For konsekvenserne af den tilfældigestøttetildeling og politikernes tøven kan vise sig fatale - først og fremmest for de byfornyelseprojekter, der blev påbegyndtes sidste år, da statsstøtten blev sat igang. Som det skete på Bryggen, hvor Norden efter aftale med lejerne igangsatte det storstilede badeværelseindretning, der over 3 år skulle forsyne en betragtelig del af de gamle lejere med nye badeværelser mod en overkommelig lejeforhøjelse. Usikker fremtid J ack Mortensen, formand for Lejerforeningen på Islands Brygge (LIB), der for sine medlemmer igennem de seneste år har arbejdet hå rdt for at holde projektet på skinner, siger: - Det er det rene vanvid: da politikerne sidste år afsatte 800 millioner kr. til bolig forbedringer sigtede støtten mod udvalgte områder, bl.a. indretning af bade -DRØMME BIWGERE E DU TROR Mange drømmer om et badeværelse, men får de råd? værelser i de gamle udlejningsboliger. Derfor kunne ui på Bryggen få del i statsstøtten. LIB gik sammen med Lejernes Landsorganisation, LLO i forhandling med ejendomsselskabet Norden, og vi fandt sammen frem til en aftale om at søge om statsstøtte Italienske specialiteter - De ringer, vi bringer Fra kl : UDBRINGNING kun kr. 10, RING Åbningstider: Mandag-Fredag U.OO Lørdag-Søndag Leifsgade 9 Tlf til et 3-års projekt om badeværelsesindretning til de lejere der måtte ønske det. Støtten blev bevilget. Dog kun et år af gangen. Sidste år kunne ui sti gå igang med fprste etape. De lejere der har naet at få badeværelser, har været glade: godt og gedigent håndværk til en fornuftig pris, og en forbedring af boligstandarden som man ge lejere har ønsket i årevis. I januar måned blev der afholdt møde med den karre, der først stod for tur, nemlig Saga G, om bade uærelsesprojektet, og der var stor interesse blandt lejerne. Efterfølgende skulle vi så have holdt møde med Njal A og Njal Saga. Vi forestillede os ikke den udvikling ui nu har været vidne til. Politikerne satte nu kun 400 millioner af til byfor nyelsesstptte, heraf 100 millioner til andelsbolig foreninger og 300 tillejebo liger - altsa til hele landet og til en række forskellige istandsættelser og forbed ringer. Det betød selvfølge lig idet de gamle ansøg ningskriterier illke blev opretholdt at kredsen af dem der kunne komrne i betragtning svulmede voldsomt op. Og nar myndighederne sa samtidigt afstdr fra at bedømme de enkelte ansøgeres behov, sa matte det ende så galt, som det er. Der er ingen fornuft i det, og ligenu aner ui ikke om eller hvornår badeuærelsesprojektet kommer i gang igen. LJB har nu sammen med LLO og Norden sogt om foretræde for boligministe ren, fur at forelægge ham eksemplet fra Bryggen pa h vordan statsstptten har kunnet sætte en fornuftig storentreprise i gang - bade til gavn for lejere, ejere og håndværkere og vi haber at det kan bringe de politi ske beslutninger ind på den gamle bane, så u i i det mindste kommer med pil næste ars tildeling. Også i Norden hersker der rådvildhed omkring udsigterne for badeværelsesprojektet. Niels Jensen, inspektør, siger: - Vi har været meget glade for samarbejdet med vores lejere om indretningen af baduærelser. Men den måde man politisk har lagt støttebeløbet ud i år er helt grotesk. Jeg var også med i køen, der inde på Rådhuset - fprst for at hente ansøgningsskema og dernæst efter at have udfyldt skemaet for at indlevere ansøgningen, som jo så senere blev ladt ude af kap løbet pga en computerfejl. Vi havde en ansøgning om statstilskud på knapt 6 millioner kr til indretning af 100 badeværelser. Som landet ligger nu må ui nok se i øjenene at forudsætningerne for de aftaler ui har lavet med vore lejere og håndværkerne - nemlig statstilskuddet, der skulle sikre lejerne en reduktion af lejeforhøjelsen ved boligforbedringen, de penge eksisterer ikke nu. Og det er da højest sandsynligt at en senere genstart på bade værelsesprojektet vil betyde pgede omkostninger. Der skal genforhandles, både med lejerne og hånduær kerne, og i dag er det ikke til at sige hvad ui kan nå frem til om et ar. Det er grotesk. Håndværkerne i knibe Hovedentreprenøren på badeværelsesprojekt et, murermester Leif J ohnson er ikke mindre fortvivlet over den situation som det forsvundne statstilskud har skabt, men er på den anden side vant til denslags overraskelser: - Jeg er godt træt af al byggeri og anlægsomrodet i den grad lever på subsidier. Det ene øjeblik tager staten pengene væk og ui trues af at gå nedenom og hjem og så hældes der pludselig penge i byggeriet igen og omradet overophedes, og sti tilbage igen. Det er ikke sundt for nogen. Ouenpa dette ville jeg ønske, at ejere og lejere kunne igangsætte en dialog om at fa foretaget installation af badeværelser pa baggrund af det som arbejdet reelt koster - uden subsidier! Som det tegner sig ligenu far ui det svært. Jeg har lagt mine investeringer an pa en 3 arig periode, og jeg har naturligvis ikke kunnet hente disse inueste ringer ind pa det ene ar, badeværelsesprojektet har kørt. Jeg har et fortræffeligt hånduærkerteam: 8 TO mand er beskæftiget alene med badeuærelsesindret ning dygtige folk, der kan deres ting og som kan arbejde på tværs af fagg rænserne. Folk er virkeligt tilfredse med vores arbejde og håndværkerne er glade for arbejdet. Sa jeg u il gøre altfor at bevare mine folk, der jo kender Bryggen ud og ind. I den foreliggende situation vil jeg inden for de nærmeste 14 dage viljeg derfor henvende mig til alle andre p(j Bryggen rned badeværelsestilbud bl.a. andelsboligforeningerne. For det bliver ikke billigere at fa installeret badeværelser end det er lige nu - og u i har bade folk og eksperti sen til at udføre det. En mulighed for andelshaverne Tidligere formand for andelsboligforeningen Bergthora, Thrben HelsinghofT har i sin tid som formand været med til at andelsforeningen kan tilbyde sine tilbageværende lejere en medfinancering af badeværelser, finder det oplagt, at andelsforenigerne går mere aktivt ind i financering af badeværelseindretning for de andelshavere, der måtte ønske det. Huerken andelshavere eller andelsforeninger vil tabe penge på en sådan finansiering, der jo vil be tyde en værdistigning af boligerne. I virkeligheden er det en opsparing, hvor man samtidigt får gavn af sin opsparing. Nemlig for nøjeisen ved at have et badeværelse. Yderligere vil andelsboligforeninger på Bryggen kunne drage.tor fordel af at vi har fælles administrator, Andels gruppen, der med sin til knytning til Kuben u il kunne opna fordelagtige ldrt, siger Torben Helsighoff. hu l Affalds sortering Bryggens Agendagruppe har fået en halv million til affaldsprojekt. Læserbreve. S/DE20G3 Boksetalent Lokalt boksetalent på vej mod europamesterskab. Nyt fra biblioteket. SIDE4 Tunnelboring i gang Besøg på metro-arbejdspladsen i Njalsgade. SIDES Portræt. af en»vicer«bryggebladet interviewer Søren Thorborg, den nye viceinspektør på skolen SIDE60G 7 Ny forening Problemerne omkring skader på Bryggens ejendomme får grundejerne til at finde sammen. SIDE B Bolig Hold din bolig ved lige med miljøvenlige materialer SIDE9 Valg Valg til skolebestyrelse. Side 10 Børnesiden Middelalderen på scenen. SIDE 11 Fastelavn Fastelavnsværksted Bryggens Børncatelier BAGSIDEN

2 2 Avismangel! Sidste nummer af Bryggebladet, nr. 2, 98 nåede ikke ud til alle. Trods ihærdig efterforskning lykkedes det ikke at opspore, hvor fejlen lå, men realiteten var: ved omdelingen viste det sig at der manglede 600 stk. aviser. Det betød at to karreer måtte kigge langt efter avisen. Så selv om der er uddelt ca aviser, er der nogle der ikke fik. Vi beklager meget, men håber ikke og forventer ikke at dette problem, der ikke skyldtes mangel på bude, vil opstå igen. Det er i hvert fald første gang. Redaktionen Næste nummer udkommer 26. februar Deadline for indlæg: torsdag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 12/3, 26/3 Mslag på fri proces Civilretsdirektoratet afviste at bevillige Islands Brygges lokalråd og Sundby Lokalråd fri proces i TV- VIDEO Salg og reparation Udlejning fra 80,- kr. pr. md. musikanlæg til fest udlejes Larsen Teknik sagen mod Ørestadsselskabet, da direktoratet ikke fandt, at sagen er af principiel karakter. Lokalrådenes advokat, Christian Harlang er dog af den opfattelse at der overvejende sandsynlighed for at lokalrådene kan få medhold i sagen hvis den indbringes for Østre Landsret. Der er blot den hage ved dette, at det koster en del flere penge. Som i pokerspil, er det godt at sidde med en god hånd, men endnu bedre at have rigeligt med penge på lommen. hu -Z GULVSERVICE Din gulvmand på Bryggen o BUTIK ABEN MAND.-TORS Plejeprodukter til gulve Råd og vejledning Gunløgsgade 35 kld a:at r Have TV Service Bergthomsgade Sundby Reparation af: Fjernsyn VIdeo Forstærker* Computtre BRYGGEBLADET Nej til havetunnel I et interview i Bryggebladet den 15. januar foreslår Torben Bechsgaard, formanden for Socialdemokratiet på Amagerbro at lade Artillerivej og Lossepladsvej være en del af tilkørselsvejen for havnetunnelen på Amagersiden. Det gør han for at undgå Amager Strandvej som tilkørselsvej. Denne sidste løsning har Torben Bechsgaards partifælle, trafikminister Bjørn Westh, fornylig foreslået. Torben Bechsgaards holdning ligner sjovt nok til forveksling den, som overborgmester Jens Kramer Mikkelsen også har. Nemlig at havnetunnelen skal laves, Amagerstrandvej for alt i verden ikke må bruges som tilkørselsvej og hvem det så går ud over i stedet er ikke så vigtigt. Torben Bechsgaards holdning deles heldigvis ikke af arnagers lokalbefolkning. Lokalrådene fra Islands Brygge, Sundby og Christianshavn sendte allerede sidste år en fælles udtalelse til Trafikministeriet og Københavns kommunen, hvor vi afviser at bruge Artillerivej som tilkørselsvej til havnetunne Ien. Det gjorde vi, fordi vi ikke ønsker at eksportere problemerne til hinanden. På samme måde er vi i Islands Brygges Lokalråd imod en havnetunnel i det hele taget, fordi den vil skabe endnu mere trafik på Amager, som vil gå ud over ikke bare os, men hele øen. Men på trods af dette sammenhold kan man godt frygte, at der (igen) bliver handlet hen over hovederne på selv en enig amagerbefolkning. For at forhindre det er det vigtigt at vi gør vores holdninger til kende. Kun derved kan vi komme endnu en "Ørestadsbeslutning" i forkøbet. Derfor: Gør omverden og især politikerne på Christiansborg og Borgerrepresentationen opmærksom på, at der bor mennesker imellem havnen og fælleden, som ikke ønsker yderligere forringelse af deres hårdt prøvede bydel Kort fortalt er problemerne med en havnetunnel og en tilslutningsfor- Fastelavnsoptog fra Islands Brygge 27 bindeise ad Artillerivej/ Lossepladsvej følgende: For det første vil en udbygning af Artillerivej være en katastrofe for Bryggen. Ikke alene ville vores adgang til skolen, Fælleden, den kommende metrostation og alle de andre institutioner, som ligger på den anden side af Artillerivej, blive afskåret af en vej lige så tæt trafikeret som en halv Langebro. Luftforureningen og støjforureningen vil også tage til. Trafikuheldene ligeså. For det andet vil en linieføring ad Artillerivej og Lossepladsvej skabe trafikkaos på hele Amager. I følge en rapport fra Transportrådet, som rådgiver Fastelavn på Bryggen I gamle dage på Bryggen var det tradition at de udklædte børn marcherede rundt i gaderne. Her på billedet, som er fra 1945, er der en mand som spiller på harmonika i spidsen for optoget, ud fra Hi.iffeldts ejendom. Menighedsbørnehaven havde helt specielt deres egne dragter, som børnene år for år blev klædt ud i og de havde deres optog både til fastelavn og også børnehjælpsdagen, som dengang blev fejret i stor stil på Bryggen med mange boder og optog med musik. Den gamle fastelavnstradition med udklædte børn som rissede, dvs. vækkede folk med sang og raslende bøsser, varede i mange år i Bryggens historie. Ofte ftk man lidt slik og for det meste lidt småpenge nok til en biograftur til Bergthora biografen. Med låste porte, dørtelefoner og børn, der i dag ikke kender denne skik, er denne tradition forsvundet ikke bare fra Bryggen, men i hele Danmark. I udlandet har man halloween - som er lidt af den samme skik - med at rasle med bøssen og "tigge" slik. Sussie Husk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas: tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf februar 1998 staten i trafiksager, vil bilerne fra Havnetunnelen "sive" ned ad Amager Strandvej og nærliggende veje i stedet at køre over Artillerivej. Kun 10% af bilerne fra havnetunnelen vil køre af Artillerivej. Alligevel vil trafikmængden på Artillerivej blive næsten tredoblet ved på grund af den bredere vej, som i sig selv vil trække biler til sig. Altså mere trafik overalt på Amager. På den måde er det at stikke blår i øjnene på østarnagers befolkning, når man fortæller dem at løsningen på havnetunnelens trafikproblemer der er Artillerivej som tilkørselsvej. For det tredje vil det koste cirka 2 milliarder kroner at bygge havnetunnelen. Til sammenligning gav Københavns kommune en tiendedel af det i tilskud til HT i Hvis man brugte pengene til styrkelse af det kollektive trafiksystem i byen, ville man gøre det attraktivt for bilisterne at lade bilen stå eller sætte den ved en metro- eller s-togstation uden for byen og tage toget resten af vejen ind. Med en havnetunnel vil endnu flere fristes til at tage bilen. Hvis man følger Torben Bechsgaards halvhjertede forslag med at forlænge tunnelen helt ud til Lossepladsvej, har man brugt så mange penge (cirka 4 milliarder kroner), at man højst sandsynligt i stedet kunne gøre det gratis at benytte busser og tog i byen. Torben Bechsgaards forslag om at forsætte tunnelen til Lossepladsvej for den nette sum af 2 milliarder kan enhver med erfaring for politiske problemløsninger på Amager se ikke er politisk realistisk. Jeg er parat til at vædde tusinde kroner af min SU med Torben Bechsgaard på, at selv om tunnelen til Lossepladsvej skulle finde vej ind i havnetunnelsplanerne, vil den blive pillet ud, når man fmder ud af, at man "desværre ikke alligevel har råd til den". Men hvad siger man ikke for at få befolkningen til at sluge upopulære beslutninger? Med venlig Hilsen Anders Jakobsen, Lokalrådets Trafik- og Byplansudvalg.

3 12. februar 1998 Halv million til Bryggens affald Som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet har Agendagruppen, Bryggens lokale miljøgruppe, haft en ansøgning inde hos Den Grønne Jobpulje. Emnet for ansøgningen er beboerorganiseret kildesortering af. Bryggens affald. Sidste onsdag (d. 4.2.) udløstes spændingen: Vi fik kr til organisering af projektet over de næste knap to år. Hvad skal pengene bruges til? Selve håndteringen af metal, pap, kompost og alle de andre stoffer, der skal sorteres, skal Bryggens enkelte boligforeninger og -selskaber selv stå for. Hertil forventes det, at der bliver brug for ekstra gårdmandstimer, svarende til ialt tre fuldtidsstillinger. Denne ekstra lønudgift skal betales via besparelsen i renovationsudgift - en besparelse, der er beregnet til ialt 1,2 millioner årligt for hele bydelen. Den bevilgede halve million, som altså udgør under 1/4 af, hvad der årligt omsættes for på affaldsområdet på Bryggen, tænkes brugt til løn, udarbejdelse og trykning af informations-materialer, kurser for boligforeningernes gårdmænd, ekskursioner mv. I projektets styregruppe sidder repræsentanter for kommune, renovationsselskab og Norden sammen med "græsrodsfolk" med erfaringer fra lignende projekter, Bryggens grønne guide og agendagruppe. Styregruppen planlægger imidlertid ikke at sidde og pille i hinandens navler! Vi skal planlægge hvor materialerne skal indsamles, hvordan det skal foregå, og alle de andre spørgsmål, i samarbejde med boligforeninger og borgere. Som et første led i denne dialog vil vi snarest indkalde Bryggens borgere til et møde, hvor vi vil fortælle om erfaringerne fra andre steder, hvor folk sorterer deres affald. Og derefter håber vi på en konstruktiv dialog med alle interesserede bryggeboere. Er du, eller din (bolig) forening interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt Niels Lyck eller grøn BRYGGEBLADET Norden giver andre skylden Af Heinz Larsen, formand for beboerrepræsentationen injala. Ejendomsselskabet Norden har slæbt 254 lejere i NJAL A i Byretten. Norden vil ikke finde sig i, at lejerne har vundet kr. i en sag om ejendommens varmeregnskab. For at undgå at betale, er Norden nu gået videre med sagen. Denne situation har nok fået mange bryggeboere til at løfte øjenbrynene. Hvad er der dog blevet af det gamle Christianshavns Oplagsplad.ser på hjørnet af Egilsgade og Isafjordsgade, hvor man i gamle dage gik op og fik løst sine problemer? I dag har Ej en-. domsselskabet forvandlet sig til et fjernt kontor i det indre Københavns fine gader, hvorfra man styrer slagets gang og slæber hundredevis af lejere i retten. Men i følge Norden er det ikke deres skyld. I følge Norden er det beboerrepræsentationen, Folketinget og det lokale socialcenter, som er skyld i hele sagen om varmeregnskabet. At det er Danmarks største ejendomsselskab, som har klumret i det, vil selskabets direktør Jens Christian Steglieh-Fetersen nødigt indrømme. Det ville da også fremkalde undren hos Nordens lejere, som hver betaler kr. årligt over huslejen alene for at ejendomsselskabet administrerer ejendommene. En så stor og velbetalt ejendomsadministration burde da være i stand til at læse lejeloven rigtigt, ville man tænke. Beboerrepræsentationens holdning til sagen er klar. Vi holder os til lejeloven. Hvis Norden har glemt at varsle og opkræve de rigtige beløb hos lejerne, nytter det ikke at komme halvandet år senere og stå med hatten i hånden og bede lejerne betale nogle penge, som man ikke har ret til. Vi henviser til, at formændene i Huslejenævnet og Ankenævnet (de er begge landsretsdommere) har givet lejerne ret i de to retsinstanser, som indtil i dag har taget stilling i sagen. Jens Christian Steglich Petersen er utilfreds med, at beboerrepræsentationen ikke gjorde ophævelser mod Nordens huslejestigninger og at beboerrepræsentationen først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da regnskabsåret var slut og varmeregnskabet blev fremlagt. Jens Christian Steglich Petersen har her ikke helt forstået, hvad det vil sige at arbejde i en beboerrepræsentation. Som beboerrepræsentation har vi påtaget os at varetage lejernes interesser. Det vil først og fremmest sige, at vi ser på huslejestigninger og andre regnskaber, som Norden sender til lejerne og til beboerrepræsentationen. Når Norden for eksempel sender en huslejestigning, ser vi på de beløb, der er regnet med i huslejestigningen og vi protesterer, hvis beløbene er for høje eller forkerte. Men vi kan ikke protestere mod beløb, som Norden ikke ikke har taget med, enten fordi Norden mener, at det er noget lejerne ikke skal betale, eller hvis det er noget Norden har glemt. Forestil Jer, at jeg ringer ind til Norden og siger: "Hallo. Det er Heinz Larsen, formand for Beboerrepræsentationen i NJAL A. Vi vil godt protestere mod, at I har glemt at forhøje vores husleje med en million..." Det ville naturligvis være helt absurd. Ens dage som formand ville nok være talte. Ikke destro mindre er det det Jens Christian Steglieh-Fetersen mener, at beboerrepræsentationen burde have gjort i denne sag. Jens Christian Steglich Petersen synes så også, at det er mistænkeligt, at vi først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da det forelå. Jamen man kan da ikke protestere mod et varmeregnskab før det foreligger! Vi kan da ikke vide, hvordan varmeregnskabet ser ud, før vi har det i hånden. Og da vi så, at Norden havde medregnet kr. som var i strid med lejeloven, kunne vi ikke gøre andet end at protestere. Man kan faktisk sige, at det var vores pligt at protestere. I yderste konsekvens kan vi i beboerrepræsentationen blive erstatningsansvar lige overfor lejerne, hvis vi ved, at Norden opkræver uberettigede beløb og vi ikke reagerer. Jens Christian Steglich Petersen hævder endelig, at Norden har en aftale guide Rikke Fog-Møller i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, tlf med Lejernes LO om at se bort fra lejeloven i denne sag. Ud fra de breve Norden har fremlagt i sagen, hævder Norden, at denne aftale blev indgået i november Nu forholder det sig imidlertid sådan, at Norden allerede i september 1994 havde udsendt ændrede huslejevarslinger. Hvordan kan Norden hævde, at man i november aftalte at gøre noget, man allerede gjorde to måneder tidligere i september? Allerede dette viser, at Nordens påstand om en aftale er ren efterrationalisering. Og hvis man mente, at man lavede en aftale om dette vigtige emne, hvorfor skrev man det så ikke klart og tydeligt ned i stedet for at henvise til nogle tilfældige breve, som handler om andre ting? Norden har så yderligere det problem, at den lovbestemmelse i lejeloven, som sagen vedrører, er ufravigelig. Det vil sige, at det ikke er muligt at sætte loven ud af kraft med en aftale. Hvis Norden virkelig mener, at man har en aftale, hvordan vil man så forklare, at også selve aftalen er i strid med lejeloven? Vi synes, at vi her har præsenteret nogle gode argumenter for, hvorfor Norden hellere burde hæve retssagen mod de 254 lejere. Der går ikke skår i æren, hvis man siger OK, vi har tabt, vi betaler. Om det går helt så let, efter at man sandsynligvis også har tabt sagen i Byretten, er vi ikke helt så sikre på. VELKOMMEN HOS LAN(>BRO Pl7.lA M.ED DEN ORJGINAI.f. DEEP PAN Pt1.ZA DEEP PAN PIZZA Prisen på alle pizzaer er ens SMALL MEDIUM LARGE l. I.ANGBltO'S SPECIA L tomat, ost, skinke., bacon, l 2. TEXAS tomat, ost. kødsauc, leg 3. INOlANA tomat. ost, shawarma, salat, dressing 4. DALLAS tomat. ost. skinke, rejer 5. HAWAII tomat, ost. skinke, anana) 6. JOHN WAYNI': tomat, nst, kødbollr. kylling, karry 1. COWBOYS tomat, ost, baron. ulami, thomr1i.gnon 8. v :GF.TARIANA tomat, ost, champignon, leg, artiskok, oliven 9. CASANOVA tomat, ost, champignon, løg, gorgonzola IO, CHOOSE YOIJR OWN tomat, ost + 2 tilbehør EKSTRA T ILBEHØR SMAI.l. MEDIUM LARGE 4-, 8,- l 2.- VED LANGEBRO -\MAGER ÅBNINGSTIDER BOI ILF.VARI) 2 alle ug,cns dage TLF ÅBNINGSTIUUD: UDBRINGNING 20% RABAT FRA 112-1/3 alle ugens dage VI.".tOI>T A(iF.R 1>.4-NKOH"r OG..'iA JIE.D UDBRINGNI:Wi VELKOMMEN HOS k\ngbro PIUA PIZZA x l. MARGARITA tomat. ost , x 2. VESUVIO tomat, ort, skinke... 40". x 3. NAPOU tomat, ost, skiake, rejer x 4. APOLLO t.omat. ost, skinke, tunfuk... 4l, x $. IlA W All tomat, ost, skonke, ananas MILANO tomat. ost. k&cbauce, l&g... 44,- 7. DlLAN tomat, ost, kødsttimjr, batoo, raomola... -u J" 8. AM ERIKAN tomat, ost, hak.ket oi!mk.ed,!jtk... 44, 9. GORGONZOLA tomat, ost, r.bampignon,leg, gorgonzola. 44, x IO. CAPRICCIOSA tomat, ost. skinke. champignon ,- " Il. SALAMI tomat, ost, skinke, salami... 41, t 2. BARl tomat, 011, bacon, "salami. k.edstrimler... 46, 13. INDlANA tomat, ost, shawarma, ulat, dressing , 14. ORJENTAL tomat, ost, lullit oksd<ed, kedstri.mler VEGETARIANA tomat, ost, ehamp., l<lg, oliven, a.rtiskok.. 46, INDBAGT PIZZA x 16. CALZONE-l totdat, ørt, skinke , 17. CALZONE- l tomat, ost. skinke, klldlauce... 44, 18. MATADOR tomat, ost, champignon, t.g, oksefilet, bearnaise. SS. 19. UFO tomat, ost. skinke, rejer, t hampipon...._...,... _... 55,. TILBEHØR!Ag, champignon, -.;;ven, artiskok...., 4, Shawal'llla, hakket oi!mktod, ost, Ødstrimler, baceø... 6, Rejer, sk!dke, Udlauu, ananas, tunfulc., salami, gorgonzola... t.. FROKOST TILBUD Fra kj. Il- 15 Alle pizza op x 30 til 42 kr. 30 x Åbningstilbud lo% RABAT Fra l/l VELBEKOMME VED l..angebro AMAGER BOUI.EVARD l TLF. U SO VELKOMMEN HOS LANGBR.O lfjemmel.aveoe: PITARitØI> PITARRØU 20. SKlNKE... _... l5,- 21. REJER...,...,...,..,...,m.,,.w.., " 'ls, 22, TIJNl'lSK KYLLING... :... lli SHAWARMA SAl J\Tl':R 2. SKJNKE : REJER ,- 27. TUNFISK "KYLLINGE.R,... :... 24,- FROKOST TILBUD Fra kl St'v1ALL MEDIUM LARGE 30,- 40,- 60,-..., ; ÅBNINGST/LBUD: 20% RABAT FRA Bliv medlem af Deep Pan Pizza Klub og få lo% rabat og masser ad fordele. Du får medlemskort!! Udbringning 20 kr. Ingen rabat på frokostpizza Tlf Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Gi MLE Thorshavnsgade 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: t lf Kont or: ti f Cafe: t lf rtenu i Pe6ruar a 30 kf: i (]imfe's Cafe tor 12. (jræsæ_pars6rød, 7({lrtofjeC6åtfe og CZ'omatsauce fre 13. 0/(feÆ_pd i CJ>e6errod"ssovs, qucerøtiifer og 1.(p.rtoj[er man 16. q. næ_atfe{{er og Stuvet tir 17. J{ot 'Tfiai CJ>ot (OÆJe) mui 18. (])agens CJ isn tor 19. CJ>øfser og o/ann X;zrtofjefsafat fre 20. CJ>asta med (])jævecsæ_sovs man 23. o/in tergryde med CBrød tir 24. CarryRyfftng med CJ{i.s ons 25. (])agens Pist tor 26. Lam i 1.(jÆ.ferter og Spinat fre 27. 9r1.etfisterpøfse, CBrun Sovs, 1.(p.rtofor og Surt \.\OT -,.,..,Dø Bolig og miljø Agendagruppen og Brugergruppen på biblioteket holder arrangement om miljøvenlig vedligeholdelse af boligen, og præsentation af den nye grønne guide. Søren Vadstrup fra Raadvad Centeret vil fortælle om hvilke materialer, du skal vælge for at have et godt miljø i din bolig, og for ikke at skade naturen eller dig selv når du gør i stand. Bagefter vil den grønne guide fortælle om hvad hun kan hjælpe med og hvilke miljø projekter, der er i støbeskeen på Islands Brygge. Arrangementet afholdes onsdag d.25. februar kl på biblioteket. V ær fair i dine indkøb I perioden februar udstiller Butik Salarn fra Skindergade fair-trade varer, som er produceret i udviklingslande ud fra økonomisk, socialt og økonomisk bæredygtige principper. Lørdag d. 28. Vil der være mulighed for at købe de udstillede varer. Udstillingen er et led i en fælles europæisk kampagne, der under titlen "Made in Dignity" skal forberede arbejdsforholdene i udviklingslandene. Nabostøj Risikoen for nabostøj er øget i takt med, at der er kommet flere og kraftigere støjkilder i hjemmene, samtidig med at forventningerne til boligens komfort er steget. En af løsningerne på at minimere problemet kan være at støjisolere. Derfor har Boligministeriet netop udsendt pjecen "Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre?", som dels hjælper med at indkredse støjkilderne og dels giver praktiske råd, om hvordan man isolerer bedst. Pjecen udleveres gratis på biblioteket. Sjællandsmester og EM-håb Bryggedrengen Mikkel Kessler suveræn ved sit første»voksne«mesterskabsstævne G Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT FRITID. KULTUR Ingen slår Garant på gulvet COTE D' AZUR T æt og fo t kvol;tet. Stuetæppe frem llet ; 100% polyom;d med onti mud behondl;ng. Tæppet hor høj / lov mønster effekt. F6s i 3 farver. Bredde co. 400 cm. Normolpris pr. kvm. 248,- G Garant ::, Uttrup Tæpper Art;Uorivcj Københovn S m 31 s ÅSNNGSTIDE.It MANDAG TO.SOAG ,30 FREDAG ,00 løroag lang 9,() Europamester for juniorer og nu allerede i sin første sæson som senior blev Mikkel Kessler, der er født og opvokset på Islands Brygge, en særdeles suveræn vinder af SM i letmellemvægt i boksning. I mesterskabsweekenden måtte alle Mikkels tre modstandere lide den tort at blive stoppet før tid. Den indledende kamp stod mod Paw Olsen fra Rødovre, der blev totalt udbokset, så dommeren i tredje runde afbrød kampen til fordel for CIK-bokseren Mikkel Kessler. Semifinalemodstanderen var AlK-bokseren Kaare D. Thordarson, der blev stoppet i fjerde runde. Finalen gav Mikkel en lille forskrækkelse. Rasmus Thomsen, Kelly havde nemlig held til at få Mikkel Kessler i gulvet allerede i første omgang af kampen. Men efter denne Mikkels første gulvtur i sin karriere, kom han stærkt igen og havde siden ikke flere problemer med Rasmus Thomsen, som blev stoppet i fjerde omgang. Så det var et SM-stævne med følgende resultat for bryggedrengen: Tre sejre før tid, Sjællandsmester og kåret som stævnets bedste bokser. Største talent siden Søren Søndergaard Mikkel Kesslers boksefremtid tegner lys. Ved SM-stævnet blev han kåret til stævnets bedste bokser, og boksekendere mener, at han er det største danske boksetalent siden Søren Søndergaard, der idag er professionel bokser og Europamester og sidste år blev kåret som Europas bedste bokser i alle vægtklasser. Det er store ord og forventninger, der knytter sig til den 18-årige bokser, og DABU-landstræner Eigil Jørgensen har derfor alle- Da Mikkel Kessler i 95 blev europamester for juniorer. rede været der med en forespørgsel om deltagelse i forårets EM. Men det vil Mikkels klubtræner Richard Olsen ikke høre tale om. "Nix, Mikkel er endnu alt for ung og grøn til at bide skeer med langt ældre og mere hærdede modstandere", siger han. Et EM allerede i sin første senior-sæson vil måske også være i overkanten, men mange andre spændende opgaver venter på Mikkel i den nærmeste fremtid. Allerede i morgen (fredag d. 13.) skal Mikkel i ringen ved det profesionelle stævne, som Mogens Palle afholder på Falkoner Scenen. Stævnet er et arna-prof-stævne, hvor fire amatørboksere fra Mikkels klub CIK og profesionelle boksere fra stald-palle skal i ringen mod udenlandske modstandere. TV- 3 bringer uddrag fra kampene fredag aften. Næste store udfordring bliver Danmarksmesterskaberne d. 7/8. marts. Bryggebladet vil løbende orientere om forløbet af disse kampe og Mikkel Kesslers videre karriere. vie

5 12. februar 1998 BRYGGEBLADET 5 Metroarbejdet er nu gået ind i en ny fase Jag tl 18. Jebrulf' Starler ons Kom ind. og få kataloget i dag tunnelbor Efter seks måneders forsinkelse går arbejdet med at bore metroens to store tunnelrør nu igang. Den ene af de de 80 meter lange tunnelboremaskiner står allerede klar i skakten ved Artillerivej. Hvorimod den anden boremaskine er i færd med at blive samlet, hvilket forbipasserende de sidste uger har kunnet betragte. I weekenden åbnede Ørestadsselskabet dørene for de nysgerrige naboer. Flere benyttede sig af tilbuddet om at betragte tunnelboremaskinerne på tæt hold inden de om 14 dage begynder at grave sig gennem københavnerkalken. Yderligere forsinkelse? Om det halve års forsinkelse kan indhentes er stærkt tvivlsomt. Tværtimod ser det ud til at tun- nelarbejdet sinkes yderligere. For at holde planen skal maskinerne nemlig "æde" 15 meter af undergrunden dagligt. Eftersom undergrunden er mere sejlivet end først antydet kan ifølge Bryggebladets kontakter på byggepladsen godt blive svært at nå. Metroforbindelsen bliver ialt 22 km lang. Når forbindelsen er klar 2001 vil metroen de 14 kilometer køre på jorden eller som højbane. De øvrige 8 km bores som som tunnels med Islands Brygge som startsted. Yderligere lastbiltrafik Ørestadsselskabet spår i øvrigt øget lastbiltrafik i takt med borearbejdet. Når materialet er knust af det 5,5 m. i diameter store borehoved transporteres det over i små arbejdstog der står klar inde i selve boremaskinen. Arbejdstogene kører i boremaskinen det udgravede materiale ud til arbejdspladsen på Islandsbrygge. Og indtil boremaskinerne når hovedarbejdspladsen ved Havnegade bliver det udgravede kalk og jord læsset over på lastbiler og kørt ud til Frihavnen. Først herefter læsses det over på pramme og sejles væk. Indtil da vil lastbiltrafikken være kraftigt stigende. Navnekonkurrence Nu er navnet 'funne!bore Maskinerne, eller i daglig tale; TBM 'erne ikke udpræget det mest folkelige navn for de to maskiner der skal i gang med at udføre det fremtidige undergrundsarbejde. Maskinerne døbes torsdag den 26 februar og i den forbindelse har Københavns Radio - i samarbejde med Ørestadaseskabet - udskrevet en navnekonkurrence for de to nå-ja: TBM'er. Traditionen for navngivning af boremaskiner foreskiver, at det skal være kvindenavne. De skal helst have en tilknytning til København, men det er ingen betingelse. Konkurrencen kører frem til 16. februar, og har du lyst til at deltage kan du sende de to forslag samt en begrundelse ind til Københavns Radio, Landskronagade 68, 2100 København Ø eller sende forslaget via internet på adressen: Bryggebladet bringer de mest fantasifulde navneforslag i næste nummer. BRYGGENS BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF. * FAX pr nyt områdenummer: tlf fax STEMPELPAPIRHANDLER FOOD PALACE Åbningstid Frokosttil bud Pizza e U er 112 kylling m. pommes frites remoulade eller Pizzasandwich m. 25 cl Cola 25,- 3 pizzaer +22 og ,- Chicken Briani Chicken Curry Lamb Curry Lamb Spinat Keema Matar Bemærk: Ny kok til pakistanske retter Leifsgade 5 tlf DISCOUNT INTERNATIONAl. Pakistanske og indiske specialiteter Eksotiske krydderier Netop nu 100% ægte læderjakker under halv pris 550,- kr. 2 x 1,5 1tr. vand 3P 5 kr. + pant Alle 0,5 ltr. vand 7,- kr. + pant 20 kg. jasminris 240,- kr. 20 kg. basmatiris 330,- kr. 64 ri. toiletpapir kr. 40 køkkenruller 12()9 5 kr. 30 æg 23,- kr. Faste lave priser på alle dagligvarer Leifsgade 7 tlf/fax

6 6 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 BRYGGENS BOWLING CENTER Vi arrangerer BØRNEFØDSELSDAG 'ii1i1 kr. 50,- pr. barn Spørg efter brochure! HUSK... FREDAGSTILBUD BOWL/NB AD LIBITUM Spil alt det du vil om fredagen kl kr. 80,- pr. person Fredag kl : 1/2 liter fadøl kr. 20,- (gælder indtil28/2) Jacob Dinesen, James Genus, Thomas Olsen, Nicolaj Hess, Jacob Prettmann LAS LAS Stig Møller, Peter Ingeman, Ken Gudman Littie Gt itar Aske Jacoby, Jens Runge, Jacob Rtich The Clowns Jesper Mikkel borg, Aske Jacoby, Dan Hemmer Niels Dal Band C'ol in Wilkinson, Ken Damkjær, Kasper Oamgård, Jacob Rønne And rs Gårdmand, Esben Bach. Kjeld Lauritsen,.<\ ske Jacoby Alex Vargas (Thc Wo rld), Kaare Thøge rsen, Ki m Wagner Alex Vargas (The World), Kaare ThøgeJsen, Kim Wagner Noisy Neighbnur m/ Bobo Mor no LeA Thuriann Blues Band 'J'h Rightnys Groove Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax BEN BESIAKOV TRJO M. SPECIAL VOKA.L. 0\JES't START Ben Bt$W.Ov Piaoo Bo Sll<f Ba<. Soren Christelben TrorJ.UlJitt... og dm hcmruelig< O <Ist r> KATRINE MADSEN KVARlTI Kalri.ot Moclsen Vokal 10onw Claulcu. Pl;u.o lesptr Bocbi5Cn Bas Mont.n tund.. Tron.ur.::r SO!'HISTIC' A led!.adies and "FA1'HER" BOONE Mane Loui>< Sclurudt PlaDo Heil< Marstr.Uld BO$ fltlilla 1-laa.;llup Tronun<r RicbaN Boone \'(}kal eg hedder Søren Thorborg og er 41 år J Jeg er født på Østerbro. Min far var sanger og sang i Radiokoret. Han var engageret i organisationsarbejde og var i en periode formand i Dansk Korforbund og var også tillidsmand for Radiokoret. Han blev senere ansat i administrationen i DRs Kor- og orkesterafdeling indtil han gik på pension. Han lever endnu, på Sydsjælland, og tager ind til byen tre dage om ugen og arbejder i et musikantikvariat og har sig der en fin lille retrætepost. Min mor var hjemmegående husmor en del år, men interesserede sig meget for J apan og uddannede sig faktisk til musiketnograf og tog til Japan mange gange i løbet af min barndom. Til sidst flyttede hun dertil og boede og døde der. Så jeg er mest vokset op sammen med min far og min storebror. Musik og fremmede lande en vigtig del af min opvækst. Det var da også sådan at vi boede i marskandisert. ing og brugte ting. Når mine forældre havde valget, valgte de altid rejsen frem for den nye sofa. Jeg kan huske en jul, hvor vi juleaftensdag fik nogle uventede penge; 2. juledag sad vi i bilen på vej til Paris for at besøge nogle mennesker vi kendte dernede. Det var typisk for vores familie. Og jeg nok indrømme at det er blevet mønsteret for mit liv sidenhen. Der skal være fart over feltet og jeg kan godt lide - for mig selv, mine egne børn og de børn jeg underviser - at der er nogle S T O R E oplevelser. Jeg mener at de store oplevelser er hukommelsens knager, både i skolelivet og i det øvrige liv. Fra Brumleby til Tvin d Da jeg var 17 år flyttede jeg i Brurnleby med min daværende kæreste, jeg havde gået i gymnasiet i et år - og det var jeg træt af. Jeg ville holde pause, og i to år arbejdede jeg bl.a. på plasicfabrik og som pølsemand, ja, med alt muligt! I kvarteret var der på det tidspunkt nogle slumstormere og min gode ven Lars og jeg hang i fritiden rundt på de folkecafeer der i den forbindelse blev åbnet. Det og en ven der havde været Tvind blev nok bestemmende for, at jeg besluttede mig for at tage en HF-eksamen på Tvind i stedet for at gå tilbage til gymnasiet. Det var en fantastisk oplevelse. Vi gik til eksamen som privatister på Holstebro Gymnasium,og jeg fik mig en pæn eksamen efter to år, hvor jeg undervejs havde valgt de fag, der var relevante i forhold til vores praktiske arbejde med alternativ energi - og så vores rejse! Jeg var med det første hold, som kørte gennem Sahara. Vi kørte i busser med mennesker i hver, og med os havde vi en lastvogn til at trække os fri hvis vi kørte fast. Da asfaltvejene holdt op, stod der et skilt med Tamanrhaseth 800 km og så var det bare med at overgive sig til den storslåede natur - og et efterfølgende meget intenst ophold i Vestafrika. Undervejs måtte vi så løse konflikter, forholde os til sygdom, uheld med bilen, blive enige om, hvor meget vand vi måtte drikke osv. osv. Man kender ikke hinanden særlig godt fra begyndelsen. Det er en blandet flok der tager afsted, nogle tager væk fra noget, nogle håber på noget, andre tager afsted for at glemme noget. Der føres mange interessante samtaler i løbet af de fire måneder sådan en rejse varer. Efter HF fortsatte jeg som ansat i Tvind-regi, og de rejser vi var på, og den debat vi tog del i har lært mig rigtig meget. Det blev til i alt 10 år indenfor Skolesamvirket Tvind, hvoraf jeg tilbragte de sidste to på em musikefterskole i Odsherred. Samvirke og swing -Hvordan ser du på Tuind samvirket i dag? Tvind var jo, er jo, et fantastisk tilbud og en fantastisk oplevelse for mange mennesker. Men, ikke mindst i 70'erne var det - ligesom f.eks. også på mange lilleskoler på den tid - præget af nogle meget sort/hvide holdninger. Medaljens bagside er nok at gruppen kommer før individet, og det betyder at den individuelle udfoldelse er forholdsvis begrænset. Det bliver man nødt til at acceptere og gå ind i som en del af det. Det der så efter min mening er kunsten, er at bevare en del af sig selv i det fælles, og det kikser desværre for nogle af dem, der har dårlige oplevelser med Tvind. For mig selv skete der det, at jeg omkring min 30 års fødselsdag tog en del problemer og en del ting jeg længe havde været utilfreds med, op til overvejelse, og konklusionen var, at nu var det nok. Jeg tog til København for at få en uddannelse. Hvor blev musikken af i alle disse grænseoverskridende år? Den var der skam. J eg har spillet fra jeg var barn, og på Tvind var jeg blandt mange teater-projekter var med til at lave en musical, som vi tog rundt med, og på efterskolen havde der i nogle år været et lærerorkester, som spillede swingmusik. De manglede en bas. Jeg købte en og var med på mit første job efter 14 dage. Så lærte jeg det efterhånden. Jeg er stadigvæk med i et swingorkester sammen med nogle af mine gamle kolleger. En triolkvartet med klaver, bas og trommer, som tager ud og spiller under festmiddage og når dansen begynder kommer saxofonen. Vi hygger os med det og det er sundt for budgettet. Uddannetog udfordret I København begyndte du på aftenafdelingen på Kø benhavns Dag- og Aftenseminarium? Ja, jeg tog en fireårig læreruddannelse med musik og geografi som liniefag - hvilket vel ikke kan overraske - medens jeg om dagen var vikar på Matthæusgade Skole. Den kombination var jeg glad for.

7 12. februar 1998 BRYGGEBLADET Den nye viceskoleinspektør Portræt af den 41-årige Søren Thorborg, der sidste efterår tiltrådte stillingen som viceskoleinspektør 7 Matthæusgade er en dejlig skole. J eg var i den periode desuden også bestyrelsesmedlem i Geografforbundet og Geografforlaget. Der var jeg med til at træffe beslutninger om udgivelse af lærerbøgerne i faget. Medens jeg gik på seminariet blev jeg gift, og efter det udspilledes en af de mere forrygende perioder i mit liv. I løbet af tre måneder blev vores ældste datter født, min kone og jeg købte det hus jeg nu bor i, jeg gik til afsluttende eksamen i tre fag på seminariet og jeg førte, som vikar på Matthæusgade Skole, en lo.klasse op til eksamen i udvidet matematik. Det gik stærkt, og set i bakspejlet nok også for stærkt i for lang tid. - Hvilket år kom vi til? J eg blev færdig som lærer i 1991 hvor børnetallet faldt og der blev lukket skoler. Jeg søgte mange steder. Der var I N G E N jobs, alle fyrede lærere! Men til sidst fik jeg et utrolig godt job. J eg blev lærer i matematik og formning på en daghøjskole, der hed Københavns Forkursus. Halvdelen af tiden gik med dansk og regning og den anden halvdel var reserveret formning og håndarbejde, med projekter ind imellem. Skolen blev især søgt af folk der var ordblinde eller på anden måde havde haft vanskeligheder med skolesystemet, og målet var at de skulle nå til og med 8. klasses niveau, så de kunne fortsætte i VUC-regi bagefter. Det var en utrolig udfordring. Vi begyndte helt nede ved + og - stykker og stavning, og alle dumme spørgsmål var tilladte. For mange var det en chance for en ny start, og selv om en del ikke nåede frem til vue, kunne de alligevel godt nå at få genoprettet en del selvtillid på sådan et år. Kommunen brugte det ofte som en slags forrevalidering, så det var for nogle af delyagerne med med mødepligt og "træk i lønnen", hvis de ikke mødte op. Mange skiftede fuldstændig attitude til tilværelsen og jeg oplevede mange solstrålehistorier i de to-tre år jeg arbejdede der. Ud over det, var det for mig et kollosalt lærestykke i, hvor galt det går med en fejlslagen pædagogik i folkeskolen. Hvad der sker, når der i folkeskoleforløbet ikke bliver grebet ind på de kritiske tidspunkter og de svage får for lid t støtte. Det kunne være sundt for mange folkeskolelærere ar aftjene en pædagogisk værnepligt på sådan et kursus. Det giver stof til eftertanke. Prikket Imidlertid blev jeg kontaktet af min gamle seminarierektor, som sagde at han da godt ville ansætte mig, hvis jeg tog seminarielæreruddannelsen. Det er jo et prik på skuldren som er meget rart at få, så jeg begyndte min uddannelse på Lærerhøjskolen, medens jeg blev ansat på seminariet som timelærer. Efter et år blev min ansættelse delt op, så jeg dels arbejdede på Rosenlundskolen i Skovlunde, som er naboskole til - og praktikskole for seminariet, og dels underviste på seminariet. I en periode var jeg som en del af mit arbejde på Rosenlundskolen ansat i Ballerup kommunes projekt for sent ankomne indvandrere og flygtninge. Det var unge fra år, som var visiteret til et uddannelsesforløb, men som nyankomne ikke kunne tilstrækkelig dansk til straks at gå videre i forløbet. Det var igen en situation, hvor mit brogede forløb kom mig til gode. Det kørte således, næsten med dobbeltjob i nogle år, hvor jeg var væk på aftenarbejde tre aftener om ugen, fordi jeg var den sidst ankomne. Det holdt ægteskabet ikke til. Min kone og jeg har fundet frem til en meget velfungerende ordning, som gjorde at jeg s k u l l e se mig om efter dagarbejde, for jeg er alenefar hver anden uge. Desuden blev læreruddannelsen lavet om, med konsekvenser for mine primære fag. Og her kommer viceskoleinspektørstillingen på Skolen på Islands Brygge ind? Ny»vicer<< Ja. Hvis du for to år siden havde sagt 'vicer' til mig, havde jeg sagt nej, men undertiden spiller tilværelsen en nogle muligheder i hænde, og så må man gribe dem.og gøre dem til sine og bruge kræfterne på dem. Jeg har altid hørt vældig meget godt om Bryggeskolen både hos naboer og i pædagogiske kredse. En ny kombination af en toleddet stilling, i dette tilfælde som underviser med en ledelsesfunktion, var en tiltalende udfordring for mig. Jeg vidste på forhånd, at det er en udviklingsorienteret skole, at der er et højt udviklet både lærerog elevdemokrati, og det er en skole der ikke er stivnet i tilfredshed over fortidens sejre. Og for mig er det vigtigt, at der er en harmonisk dynamik mellem teori og praksis, det kreative og det eksakte. Det har jeg altid været meget bevidst om. - Hvad vil du med din stilling, h vad kommer du med? Jobbet Det er nok naturligt for mig at søge at få indflydelse, gøre mig gældende, påvirke ting og udviklinger. Jeg vil gerne være med til at aflive 'plejer' og blive ved med at sige 'hvorfor'. To af mine hjertebørn er jo det naturfaglige og det musisk/kreative, og det er jo i forvejen højt proiriteret på skolen. Disse to områder kan give mennesker nogle helt storslåede oplevelser, og det er vigtigt for et godt liv. At man kan mærke, man lever. Jeg har også altid arbejdet tværfagligt, og jeg mener, at det faglige må være udgangspunktet for det tværfaglige. Det har jeg tidligere haft mange gode diskussioner med kolleger om, bl.a.i arbejdet med ministeriets vejledende læseplaner i naturfagene. Jeg spiller, og i de senere år har jeg gjort meget ud af at lave tekster. Bruge humoren til at komme ind til folk og så få sagt nogle ting med meninger og holdninger i. Jeg har lavet tekster til den årlige revy på seminariet og til Studenterrevyen i 1995, og i 1996 lavet et team som skrev Studenterrevyen efter en ide jeg havde fostret. Og for halvandet år siden gik jeg ind i arbejdet med at lave Christianshavnerrevy. De erfaringer kan jeg selvføgelig også bidrage med på skolen. Demokrati - Hvad laver en viceskoleinspektør? Han underviser lo timer om ugen. Jeg arbejder sammen med Hanne om en!.klasse, og jeg er utrolig glad for at arbejde sammen med hende, som også er nyansat, da vi supplerer hinanden godt og har de samme meninger om at rammerne skal fumgere, for at give plads til friheden og det skægge. F.eks. skal det fungere sikkert og uden kævl, når vi færdes i trafikken, ellers er det for surt at tage på ture sammen. Der skal arbejdes intenst med læsning og matematik i gode blokke, for så bliver der plads til at fordybe sig i alt det andet det spændende. Den anden del af tiden er 'viceren' en del af ledelsen, som efterhånden skal blive til et ledelsesteam. Men foreløbig er jeg i en slags mesterlære - et stykke tid. - Hvad er ledelsens rolle i en struktur som skolens? Meget la ngt hen ad vejen er den at servicere. At lave et forarbejde, lave undersøgelser, udarbejde forslag, som så bliver diskuteret, bliver sendt tilbage igen, og vi udfører eller lærerne eller andre udfører. Det kommer jo an på beslutningerne. Være med til at tage diskussioner op om, hvad der er hæmmende og hvad der er fremmende for skolens udvikling. J eg betragter meget ledelsen som nogle der i mange situationer laver rugbrødsarbejdet. Også dem der nogle gange husker pædagogisk råd på, hvad der egentlig ligger af tidligere beslutninger omkring et problem. Beslutninger man bør forholde sig til inden man går videre. Være den der holder overblikket og selvfølgelig også må være den der tager nogle beslutninger og skærer igennem, i akutte situationer. F.eks. helt banalt, om morgenen, med sygemeldinger på skrivebordet. - På Bryggeskolen er der vel meget 'plejer'? Nogle af lærerne har været ansat der i et halvt liv? Der er selvfølgelig noget 'plejer', men lærerkollegiets styrke er at de er utrolig mobile. De er vant til demokratisk at tale sig frem til enighed, og når så alle ser den samme løsning, så rykker det, så det gør noget, fordi alle står bag beslutningen og vil det samme. Det er effektivt! Og det har jeg ikke oplevet på samme måde andre steder. - Nu er der jo snart valg til skolebestyrelsen, hvordan er din erfaring med det samarbejde? Ikke stor. Jeg er meget vant til et åbent og tæt forældresamarbejde, og det har jeg forsøgt at videreføre i min førsteklasse. Det er mit indtryk, at der er tradition for, at skolebestyrelsen på Bryggeskolen står bag skolens pædagogiske linie og er med til at videreudvikle den. Og efter opstillingsmødet forrige tirsdag at dømme, tyder meget på at den tradition vil fortsætte. Det er jo positivt, at man ikke skal bruge kræfter på tovtrækkerier om de helt overordnede diskussioner. Så har skolebestyrelsen flere kræfter til at diskutere principperne for at føre denne pædagogik ud i praksis, skaffe rammer til den, blive ved med at holde den levende med en løbende dialog med hinanden og med skolens lærere og ledelse. Skolens udbygning I de kommende år venter en kæmpeudfordring. Den afgående skolebestyrelse har banet vejen for skolens udbygning, men hvordan skal vores gode pædagogiske praksis se ud i 6. og 7. klasse. Og hvad kommer det til at betyde for skolens tætte og trygge miljø, at vi får en ny bygning og lidt større elever. Lærerne er allerede ved at diskutere, hvordan vi skal blive "klædt på" til disse nye krav og opgaver. Det bliver en spændende ombrydningstid for alle med tilknytning til skolen. Og jeg er meget glad for at have fået lov til at bidrage med mine erfaringer og være med i diskussionen næsten fra starten af. hmr Genbestillinger og forstørrelser fra Kodak 1 Ox15 cm, før 4 95 NU x18 cm, før 16,- NU 8,- 20x30 cm, før 34,- NU 17,- 30x45 cm, før 87,- NU x60 cm, før 126,- NU 63,- 50x75 cm, før 169,- NU x100 cm, før 410,- NU 205,- Priseksempleme gælder besl. fra negativ 24x36. Også halv pris på besl. efter dia. Tilbudene gælder t.o.m. lørdag d. 28/2-98 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * M/K kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti for ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Vi slår l\atten af tønden oppe på volden... Born OH burnlihe S)Cl'le n \dkomne sondag 22. februar kl Dn n OHstJ m tonje t il de mksne \1 hor 1ur111 kuhuoo!jfu,lduiij,i nllrr. hulk. " '!JfiU<. rumtojjy o unjrt!i"jiili ul hnij, lurlll<u ru... huriii!juf Ju<U' brj,ir uji.i,tjnul!l v,!ij,tjn "'til ul 'r Jn ulk... Bastionl!n +LJIVI!n C 1\ l l Il 1\ i? 11 l S l 1\ l J 11 1\ N l l 1lh- \lt lh: ( hra,ll.tll,h.t\ Il' \ ulch.:,.uk :'11 l!-l h.phnlh.t' 11 h. l d dun.\2 11:' an \IH: n l o.tllt: d'lo!'' l. l n.z..a- h d, o.ud.

8 8 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Grundejerforeningen Islands Brygge Med et stort fremmøde af ejerne på Islands Brygge, lykkedes det endelig at etablere et bæredygtigt samarbejdsforum. 'lbrsdag den 5. februar blev Grundejerforeningens repræsentantskab etableret. Repræsen tan tskabet består af Niels Jensen fra Norden, der valgtes som Formand. Per Sørensen fra AIB H:A:B., Thomas Alstrup fra AIB Ingolf, Stig Rydmann fra Eigi, Addy Elmegaard fra AIB Leif samt initiativtageren 'lbrben Helsinghoff der repræsenterer AIB Bergthora. Der var til mødes desuden Johnny Nilsson og Birthe Bugge fra AIB Gullfoss som var meget positive overfor grundejertanken og omkring den undersøgelse der nu er sat igang. De ma nge fremmødte gav udtryk for at der arbejdes hen mod en repræsentation fra alle ejere på Bryggen, et ønske initiativtagerne også har idet alle ejere skriftligt havde modtaget en invitation. En af de første store opgaver er undersøgelsen og registr eringen af skader der kan henføres til metrobyggeriet. Til dette har initiativtagerne udvalgt Arkitekt Bjarne Petersen og Geotekniker VanDeurs, der har erfaring på dette område. Der var til mødet stor positiv enighed om at anvende den dokumentation, undersøgelsen vil give, til at kile os ind i Ørestadsselskabet og deres hovedentreprenør Comet. Der har tidjigere været en del korrespondance til Ørest adsselskabet og Comet. Sidst i forhold til et notat fra Københavns kommunes Miljøkontrol, omkring bortledning a f grundvand. I notatet har givet Ørestadsselskabet tilladelsen mod at der foretages en Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT kortlægning af fundamentforholdene for bygningerne i området. -Os bekendt, er der ikke foretaget nogen som helst undersøgelse i den retning! I første omgang ønsker vi dialog, men dørene har hidtil været lukkede. Et paradoks når man ser de nye Bill-bords der er ophængt ved byens metrobyggepladser: "Samtale fremmer forståelsen", dog ophængt af et nyt teleselskab. På længere sigt ønsker vi med det indsamlede materiale, at kunne anlægge en rets- og erstatningssag, for de skader metrobyggeriet har påført vore bygninger. Der er ingen tvivl om at andre grundejere, Kgs. Nytorv og Christianshavn, vil benytte vores model, p.g.a den samme usikkerhed omkring fundamentsforhold ved sænkning af grundvand og rystelser i forbindelse med arbejdet. De første undersøgelser er igang og de egentlige registreringer og boringer starter medio februar. "Størstedelen af Bryggens Boligmasse står på op til 4 meter opfyld og en bortledning af grundvandet ville kunne få dele af undergrunden til at skride. Ejerforeningen "Den Grønne Betonbox" vil på grund af deres konstruktion, registrere disse forskydninger i deres støbte termoruder. Ejendomme ville kunne synke omkring 10 centimeter, hvilke ville give store sprækker og revner. De "gamle" huse er heldigvis sunde og bygget efter gode håndværkstraditioner, men det er vigtigt at vi så hurtigt som muligt får gjort Ørestadsselskabet opmærksom på at der er ved at ske forandringer", udtalte Geotekniker VanDeurs på mødet. Lad Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor Anny Petersen i::l er død På familiens vegne Birgit Begravelsen har fundet sted os håbe at disse dommedagsprofetier ikke bliver til virkelighed. Det er vigtigt at vi får gjor t opmærksom på de skader, vi mener stammer fra metrobyggeriet, så vi har noget"på bordet" til en evt. dialog. Samtidigt har journalister fra TV2, i forundersøgelserne til en kritisk tv-udsendelsesrække om Ørestadsselskabet, udtrykt ønske om at følge Bryggeprojektet på tæt hold.en opmærksomhed som vi kan få stor brug for ved en retssag. Etableringen af grundejerforeningen skal således også ses som en løftestang i forhold til de bygningsmæssige problemer vi har, eller kan få på Islands Brygge. Grundejerfore ningen arbejder på at være et aktivt forum. Vi forudser forhandjinger med Købenbavns kommune omkring bebyggelsen på Sojakageog Tøjhusgrunden, at vi i samarbejde og som sparringspartnere til Agenda 21 og "Den Grønne Guide" arbej der for at etablere et mere grønt Islands Brygge. Vi ønsker de mange trafikproblemer, ikke mindst på Artillerivej forbedres, til gavn og glæde ikke mindst for vores børn i skolen og på BBU. Visionerne er mange. Vi ønsker et samarbejde med alle Bryggens Interesseorganisationer. Grundejerforeningen er allerede i gang. Lejlighed søges snarest Til leje eller fremleje 28-årig, ikke-rygende, universitetslærer med rolige vaner. Jon Kyst tlf GUDSTJENESTER Sønd. 15/2 kl. 11: Seksagesima Helene Dam. Sønd. 22/2 kl. 11: Fastelavn med børn Hans Anker Jørgensen. KIRKEBIL Gangbesværede kan få kørelejlighed til kirken. Hen senestdagenfør på tlf AKTIVITETER Hans Tausens Bømeklub For børn 5-11 år. Leder: David Oehlenschlæger, Njalsg. 10,1.th., Hver 2. søndag kl i konfirmandlokalet Hans Tausens Børnekor Leder: Organist Britta Bugge Madsen, tlf Torsdag kl KFUM-spejderne leder. Helle Postvang, tlf : lirsdag kl l kælderen. Folkedanserforeningen Leder: John Mortensen, tlf Ons. kl. 19 i menighedssalen. Studentermenigheden li l kirken er der knyttet studentermenighedsarbejde. Nærmere oplysning kan fås hos studenterpræst Hans Anker Jørgensen lirs. og tors. kl på tlf , Kbhvn.s Universitet, Njalsgade 80, eller hos studenterpræstesekretær Birgitte Wedel Jørgensen, mand. kl på samme tlf. Basarlodsedlen»Grisen«Hans Tausens Kirke holder igen basar lørdag den 7. marts kl , og som et sikkert forvarsel om denne begivenhed, der i år former sig som et forårsmarked, er at kuvertlodsedlen "Grisen" er sluppet løs. Hovedgevinsten i år er en rejse for 2 med Larsenrejser. Desuden er der mange andre gode gevinster: tæpper, gavekort, chokolade og kaffe. Der er 3 chancer for 10 kr. i hver kuvert. HANS TAUSENS KIRKE ISlANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S tt Lodsedlerne kan købes hos følgende: Holte Vinlager/Edeka, O.Nørrebyes, Bryggens Boghandel, Njal Foto, Brørup Kiosk, Bdr. Sørensens Eftf., Blomstercirklen, Bryggebageren og på Biblioteket, som vi her takker for velvillig assistance! Derudover vil der være spejdere på gaden for at faldbyde lodsedlen. Tag godt imod dem og Basarlodsedlen "Grisen"!! lllnj Tauseou Kirkes OaJOOrt"'""'""' 1...,., "" Mikael Rothstein om New-age m.m. Tirsdag d. 17/ er der temaaften om "Moderne Myter'". Først er der gudstjeneste, hvor Hans Anker Jørgensen prædiker. Efter en kort kaffepause holder den kendte religionshistoriker Mikael Rothstcin foredrag om moderne myter - og om myternes funktion i den moderne verden. Det handler bl.a. om Newage-religion, om satanisme, om kristendommen og dens fortællinger og om den videnskabelige fortolkning af verden. Studentermenigheden er arrangør, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Katten på tønden og i sækken Søndag d. 22/ begynder fastelavnsfesten med gudstjeneste i kirken. Gudstjenesten vil handle om betydningen af dåben, af at slå katten af tønden, og om kattekillingerne i sækken, og om, hvorfor kristne mennesker er modstandere af dødsstraf. Man må gerne komme udklædt. Efter gudstjenesten kan man for 10 kr. stille den værste sult og tørst i pølser, brød, fastelavnsboller, kafe m.m. Og så går det store fastelavnsoptog fra kirken op til Legepladsen, hvor vi slår katten af tønden. Islands Brygge-en saga blot? Ved onsdagsmødet 25/ afslutter vi rejsen gennem Bryggens gader. Vi har hørt Egils og Gunløgs og Njals og Bergthoras sagaer, men hvem var Leif og Halfdan og Snorre og Sturla. Det beretter Hans Anker Jørgensen om - bl.a. ved at læse om de gamle nordiske guder. Vi begynder med gudstjeneste om Fadervors tredje bøn: Ske din vilje som i Himlen således også på jorden! Skal vi for tiden bede den bøn som en bøn om befrielse fra de trafikplaner og det forureningsragnarok, der truer med at gøre livet på Islands Brygge til en saga blot...? haj KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Und, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage ki.1q-13 samt tirsd. kl Lørd. k1.1q-12. SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen. Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffes på bopælen: onsd. + fred. kl & tors. kl Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: lirs.+ tors. kl , tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orlov til 1/2-99. KST. SOGNEPRÆST Helene Dam Østerbrogade 102, 2100 Ø tlf. privat Træffes i kirken man , lirsd., onsd. og torsd Tlf KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. v. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tlf Arb KIRKEVÆRGE Ark. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 12. februar 1998 GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Københavns Borgerrepræsentations mødeplan 1998 For 1998 er fastjagt følgende ordinære møder: Torsdag den 15. januar Torsdag den 5. februar Torsdag den 19. februar Torsdag den 5. marts Torsdag den 19. marts Torsdag den 2. april Torsdag den 23. april Torsdag den 30. april Torsdag den 14. maj Torsdag den Il. juni Onsdag den 17. juni Torsdag den 18. juni Torsdag den 27. august Torsdag den 3. september Mandag den 7. september Torsdag den 24. september Torsdag den 8. oktober Torsdag den 22. oktober Torsdag den 5. november Torsdag den 19. november Torsdag den 3. december Torsdag den 10. december Møderne påbegyndes normalt kl De møder, hvor budgenet behandles,,;1 som hidtil blive påbe gyndt tidligere. Dagsordenen fremlægges på de københamske biblioteker og Københavner Information på Rådhuspladsen samt Rådhusoplysningen i hovedponen. Dagsordenen kan endvidere ses på Københavnerbasen Efter mødet \il udskrift af beslutningsprotokollen kunne fås samme steder. Såfremt der ikke foreligger tilstrækkeligt mange sager til et møde, er overborgmesteren bemyndiget til at af. lyse et ordinært møde. Københavns Borgerrepræsentation. :r,;--::- ''"' -=, , ;..... w. i!" U: ';:'. TA N () R. E. G u L.- E- R.! N G... l F\ E R..! P-. E p. L- l... - f. R. ""... p F=: s l f l.. E. N s - o s M -Ir tllltw "_ " - <rr 5 M A rrl L. f tj s E R. r-!- M :7 tj F A tj E. -- u "' R_ o 5 lej e, t:- o D E.. R.. G l r::. N E--... B j) D R.. e: r s l -... t:> T II I v re. R. 1-\. s A) l lej L rj... "H C. l IS l< E.,... o R N t. l-=- T ' e: l H.,l'# L l G c, E.,=: _.. v r-= u t:. T... G, t s r-j PI k: - D o - E...s T E. ().,. -\) l s E t-1 Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 2 blev: Flemming Nielsen Artillerivej 54, st. tv. Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 22. februar kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v l Per Toft, lsiands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes. BRYGGEBLADET Så kom vinteren -for en dag eller to... navn l gade l nr.. MM Til..,.IolM": $ta& TØ.SAT SLIDt ()IIJ/CM1.f>! SI\L S NI/ ord LE6EPlA9 : -sen-t.... \lllliedf l l SolO 1100$"T TOI>I( lille' 11/NOVE!,Tb D $(11!\11(6 cm. UFRfD Ml fl. fot m.,<.. l'lt,.ilt( Il Fif ltrdstc..-e '(fw 1'11- LcWL0- W lo oftl( vfn«.nn.. tø.;... lk1cf1 l /IAt"''N/ '"' Sr1asrtl'f.--- leder hl' DU'.. LI<-. Noof: IØ RJ61.f- PlC.&" SIE"N 8o " l ltfø-o /tut/'4 KfAIO. H I IIIST w "-'6 BØSTV r. FY/f 'ftslliinj> -ATli"" l J k l< e uof SWYNI> 01(, 91(,! t1eij. \!1 "' i.. Bolig og miljø Foråret nærmer sig, naturen fornyer sin garderobe, og måske kribler det i dine fingre for at friske op i din lejlighed. Træværket kunne trænge til en omgang og væggen i stuen skal males. Hvordan gør du det på en miljøvenlig måde? Er der alternativer til grundrens, alkyd maling, plastikmaling, fugemasse, træbeskyttelse og gulvlak? Hvad kan jeg gøre for at undgå gener fra malingdampe og de andre skrappe sager der hører med til renovering af boligen?- Og hvordan undgår jeg at svine mine omgivelser når jeg skal rense pensler og ruller? Svaret er: Miljørigtig vedligeholdelse!!! Der findes en række produkter og metoder, som skåner dig, dit indemiljø og dine omgivelser. Nogle af dem har du måske hørt om før: Linoliemaling, Naturmaling o.s.v., men hvad er det egentlig? Kom og bliv klogere og få svar på dine spørgsmål til arrangementet Bolig og miljø, som afholdes på Islands Brygges Bibliotek onsdag d. 25. februar kj Arrangører er bibliotekets brugerråd og Agendagruppen. Den grønne guide vil også være der og fortælle om planer for miljøarbejdet i nærmeste fremtid. Hjertelig tak til mine kunder, venner og familie for opmærksomheden til min 30 års jubilæum. Hilsen Kaya NY VASK HJLoD WL 1<16 IHDØØHF ' PAll \la lt»ttn( "' " - ' """' f\l<i>l IIIl r l t..... l,.mel!. TOWflJ 'TII'J./ ltrnil 1'Ft.> 7Tif -.. 9, - - -

10 10 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Valg til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen havde tirsdag den 27. januar 1998 indkaldt til møde for sammen med skolen og børnenes forældre at opstille skolens liste til skolebestyrelsesvalget i marts måned. Hvis der ikke er indsendt alternative lister til skolevæsenet inden den 9.2. bliver denne listes kandidater henholdsvis medlemmer a f skolebestyrelsen eller suppleanter til den. Er der Ile- DET FØRSTE SYMPTOM Kogalskab skaber vildrede i EU (overskrift i Politiken) r e lister, udløser det kampvalg, som foregår d. 3. marts Godopbakning Hvor mange skoler klager over manglende forældreinteresse og dårligt fremmøde til opstillingsmøder, kan SKIB ikke klage. Der var mødt ca. 30 forældre op, hvilket er pænt i betragtning af skolens lave børnetal. Dette nummer er nr. 99 i rækken af BRYGGEBLADET hvorfor næste nr. er blad nr.100 Interessen for at komme til at lave et stykke arbejde i børnenes skole var så stor, at der næsten var kandidater nok til to lister, men der blev talt og valgt så længe, at det endte med en liste, hvor to forældre genopstillede, fem nye blev valgt sammen med syv nye suppleanter. Entusiastiske forældre Dr blev på mødet gjort opmærksomme på, at det er muligt at kaste sin energi ind i enkeltsager, hvis man besidder særlig viden på et relevant område. Desuden er der masser af brug for aktive forældre omkring klasserne og i Forældreforeningen. Det er hermed bragt videre. hr Slå katten af tønden! Fastelavnsfest ved SuperBrugsen i Njalsgade lørdag 21. februar mellem kl. 11 og 12.,.. Kom og vær med til at slå katten af tønden. 'l Vi kårer både kattekonge og kattedronning. FAGREGISTER ANT1K CYKLER GLARMESTER Bryggens Antik & Genbrug Bryggens Cy1der Jimmy Belger Kilbogsalg lsatjonlsgade 10 AltiDerivej Reyl<javiksgade 2, st DYRLÆGE GULVSERVICE APOTEK Bryggens Oyrekfinik A- Z GulvselVlee lsiands Brygses Apotek Egilsgade 12 Gunløgsgade 35, kld. lsiands Brygge (Bryggens gulvmand) man-tirs: 9.()() ons..fre: EJENDOMSMÆGLER lor: 9.()() HOTEL Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade 73 Hotel Copenhagen BAGER Bed & Breakfast Egilsgade 33 Brdf. Serensens Eftf. Realgruppen KOI'SIII8Ill'l Egilsgade 35 H.C. Andersens Boulevard , 1553 v februar 1998 TANDLÆGE Jørgen Frri & Søren BatsØl lsiands Brme TV..SERVICE Have Tv-seMce & Larsen Teknik Salg, reparation & udlejning TÆPPER Uttrup Tæpper AltileriYej KONFEKTURE Blyggebageren Bryggens Konfeldure UDLEJNING lsaljo!dsgade 1 EJENDOMSSELSI<AB Egilsgade Bryggens ljdlejling Ejendomssalskab Egilsgade 37, kld. HQ!Ieldt & Rydmenn Bryggebagøren Gunltg6gade 1 Leifsgade fax: KØBMAND Telefontid: mand. lors. kl EDEKA M81ked l Per Toft VINDUESPOLERING P81S001ig herlv.tors. ld Egilsgade 2 A.A.A Ainfs Polering v/ Michael Flllt Nielsen BANK NordenA/S Halfdansgade 36, 3. th. Arnagetbanken TokllodQade lsiands 8lygge Keboohavn K KØRESKOLE Nie's Køreskolt Gt.nDgsgade 31 vvs WS Poul Malmsen BEGRAVELSE ELEKTRIKER Gunløgsgade 21 Bryggens Kilting EL-køb Begravelsesforretning lsaljoldsgade 4 MALER Amagerbrogade Malerme6ter Hany Jensan Islands Brygge 13 Appeldoom All6 2, 2791 ØKOLOGISKE VARER Diagør Sund-Bixen FARVEHANDEL Englandsvej 29 O. Nølbys Eftf BLOMSTER Isafjordsgade 3 Malermester Blyme 1irl!Are , tør Reykjaviksgade 3 LeifsgadeS FOTO Maloll Blomster JastF<*l MURER Thorshavnsgade 26 lsiands Brygge 7 t.b9rfrmaet l.el Johnson NS FAGREGISTER StnntodsYej 38 Oplagelse i 3157:.> kr.for 10 ud!;velser F04o VIdeo (3 tøkslilier) BOGHANDEL Njaløgade 22 MØBLER Ekstra linier: 60 kr. (Jf. Inie Blyggens Bo9- og Priser excl. moms p 5 Eiflel Henv.: Bryggel:lladet. lsiands Brygge 21 Egilsgade 28 l.øjfsgade fax: FRISØRSALON Flair for HIK Njalsgade 22 PIZZERIA l GRILL BOWUNG Bjømegrillen Bryggens Cenler Islands Brygge Frleer Gabilela Reykjavikagade Tholshavnagade Mama's Pizza BUSKØRSEL IngeMunk l.eitsgade 9 Tårrby 8uslralik Snorresgade Gunløgsgade Kip2000 REJSER lalands Brygge 1 B SVante Rejser CAFE Flyrejser til hele1191deo Cafe Isbjørnen Tholshavnagade 24 Reyt<javiksgade 1 Salon Bernhard Erik v!jette Eriksen Njalsgade1 SMØRREBRØD CafeMokken lsiands Brygge 9 T.S. Smørrebrød GENBRUG lsiands Brygge 7 Genbryggen ReykjaviksQade 2, kld. Njalsgade tlf FORENINGER & INSTITUTIONER 12. februar 1998 DAGINS111lfnONER BIBUOTEK KULTURINSTtTUnONER Anna Poulsens menighedsbørnehave NjalsgedelS Bryggens Bemeatelier Gunlegsgade 65 Abeni man , tirs Thorshavnsgade ons. & tors , fre lør 'Biyggehuset" Københavns KtAntlasse AltilleriYtj71D Gunlegsgade FORENINGER Bryggens Berrwr og Ungdomscenter Bolcldlbben Helda Medborgerhuset Gimle Artillerivej 71 C Egilsgade 24 Thorshavnsgade (kontor) (cafe) Børnellave Blyggens Pensoos11orening, Gimle Thorshavnsgade 28 v/ Elva Poulsen Sputnik (spllested) Stu!taagade Institutionen 'Biyggen' Blyggens Pensionistklub Snorreegade 3 Al1illeriYej71C SKOLER (legeplads) Dansk Flygtni Sprogskole DellfcW)en Bjømebanden KigkurrenS "KKudduggen' Al1illertwj AIWerivej 71 A Geglerskolen l Ø!tcen(Oflet lilands Blyggea Kigkurren 3 Rede Kors børnehaven Forening (kormr) Langebrogade 2 v/ SUealt Padclison (elevtll.) Snorresgade Københavns Kvindedaghejsl<ole Snurretoppen (vuggestue) Kigkurren 6 D kontor) ew.111.) Skolen pilslands Blygge 238 Lajelfoleniugen lsiands Brygge At1ilerivej Laifsgade Vuggestue Milerivej 71 B Thoroll Spejderne lsiands Brygge FRIVILLIGT ARBEJDE Artillerivej :.> af frmiiiglalbejde på Vuggestue biblioteket =rtorm toradage kl Thorshavnsgade 23 A KIRKE Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6 Snorresgade 10 lsiands 8lygges Lokalråd Lehgade SOCIALCENTER Socialcenter Amagerbro Njalsgade Kirkekontor: (igtkl , ti g tillige Id ) FORENINGER /INSTTTUTIONER Optagelse er gratis. Henv.: Bryggebladet. Leifsgade

11 12. februar 1998 BRYGGEBLADET HEKSEJAGT POPULÆR HOS FORÆLDRENE Succes med musikalsk teater af 4.U på Skolen på Islands Brygge 11 Arbejdet med Middelalderen Læsebøger I november læste vi i en bog, der hed Kasper. Bogen handler om en dreng, som kommer ud for underlige farer. Vi læste i Kasper bøger i over en måned og det rig tigt sjovt. Kasper blev kaldt Kasper-kniv, da han gik med kniv for at kunne forsvare sig. Han var meget modig. Han havde en far, som var smed. Kasper var meget heldig, fordi han ikke blev fanget. Skrevet af Mohamed & Felix Nationalmuseum Vi var på museum og i skolestue, hvor vi prøvede at holde et sværd og hjelm og tog udklædningstøj på. Vi spillede skak og legede med hockey stave og en bold. Det sidste hed djævlespil. En mand fra museet fortalte om fabeldyr. Fabeldyr er en slags djævel. Nogle fabeldyr kaldte man drager. Manden fortalte også om en helt, der dræbte en drage. Vi så en økse med en spids pig, der kunne skydes af. Rolf & Jonas W. Fagbøger I december læste vi i forskellige fagbøger. Vi læste bl.a. om, at når mennesker kom ind i kirken var der en skål med helligt vand, som de dyppede deres hænder i og tog op i hovedet, fordi de troede, at det beskyttede dem mod onde ånder. Munkene opfandt også murstenene. Når de byggede kirker lagde Bisperne et hår fra deres hellige hoveder ind i muren. Damerne var ikke så vigtige, så de måtte ikke sidde til bords med mændene. De måtte kun få rester. Mai og Rikke. Om at spille teater Arbejdet med rollerne Først ønskede vi fire roller, en af dem skulle vi spille for klassen. Vi fik næsten alle sammen vores første ønske opfyldt. Hver rolle var en person, vi skulle læ re at kende. Når vi kunne teksten godt, droppede vi vores rollehæfte og lærte de bevægelser, der passede til rollen. Hvis det ikke var godt nok, skulle vi lave det hele om. Til sidst spillede vi med rekvisitter, det var sjovt. Christine og Elisa Om sange og dragter Det var sjovt at synge, og det var nogle gode sange. Men det var svært at lære dem ( altså sangene udenad) specielt en sang der hedder: "Vi kom hid fra Nørre Thy." Vores favorit sang hedder:" Pesten har hærget", fordi det er en god tekst, og fordi selve melodien er god. Det var meget varmt at have dragten på. Det var meget svært at finde tøjet i sit skab. Susanne er hjælpelærer, og hun sagde ja til at sy huer, hatte og nogle dragter. Christian og Stefan Vi skulle bruge en træstub. Den har jeg lavet af papir. J onas N. Det var kedeligt at lave teater. Det var sjovt at spille teater. Sangene - de var gode. De var vigtige for handlingen. Det var lidt det samme og det samme at male kulisser, der var så meget der skulle males med den samme farve. Musikken var godt spillet, fordi vi havde Bodil, vores musiklærer til at spille på klaver. Jonn Lave kulisser og skitser Først tegnede vi nogle forskellige skitser. Så tog vi det bedste fra skitsere og satte det sammen til en samlet kulisse. Det var godt, fordi vi bestemte selv, hvordan det skulle se ud. Kulisserne lignede vores skitser. Laura -- sie:.js!jr. by R Vll 3 ttyk Tib To'!.. toi?.' MiLt et ltrffi\l E ørrt(r T> l &e "iil 1l: VCKAt. OLU m- Nor/(; ill 69'ttll - fmiitn iil ij ef t -- TC o\t 'DYR. t) b 011 in.ie - - l((iawj. f:e.ff.-.:.i er '>Li lib-.æ.eøv 1'>ic g.- Y6o\1 Nt.- Jil'::-!!Y(,.. Løs kryds og tværsen og aflever den i Beboerhjørnets dørsprække, Leifsgade 7, senest søndag den 22. februar kl. 16. Husk at skrive dit navn og din adresse her: Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om et gavekort på 100 kr. til Bryggens Bog- og PapirhandeL Vinderen får gavekortet tilsendt. BRYGGENS - Vmder af krydsen i nr. 2 blev: Nadja Remahl 5.V, Skolen på Islands Brygge 80Q.. 00 PA.PIRKAHCEL W' 1$ IUIYGGE KØIIEHHAVN S ns. "31 s. ot os Forestillingen Små klip Hej jeg er en pige som har valgt at skrive om nogle sjove scener fra stykket. Da bondekonen kom ind på scenen, råbte hun sjovt. Det lød som om hun var i et tomt rum. Da døden kom ind blev de små børn bange. De små blev bange, fordi han var sort og havde en skeletmaske på. Karin. Spændingen Inden man skulle ind på scenen var man meget nervøs, man havde ondt i maven og fik en underlig hikke. Vores lærer sagde, at man skulle holde tommelfingeren og pegefingeren sammen og sige: Jeg er stærk, jeg kan min rolle. Det kunne hun sagtens sige, mange af os blev mere nervøse af det. Efter teaterstykket var man lettet over at der ikke var gået noget galt. Skrevet af' Maria og Julie Cathrin 4.u Om at stå på scenen Det var svært at holde kæft når man ikke var på scenen, fordi man ikke kunne kommunikere med sine VENNER. Det var svært ikke at sige PYYH med alle de varme kostumer på, men når man var på scenen var det svært at sige noget. Man havde det godt når publikum klappede af en, man var også meget lettet. Vi fik hjælp af nogle dygtige lyd- og lysfolk Sara styrede det hele og fortalte Thomas, hvornår han skulle skifte lys på scene. Skrevet af' Benjamin og Patricio Forældre Vi var meget spændte, men det var vores forældre også. Så det var ikke så slemt. Vi sad helt stille, hvis vi sagde noget eller hviskede kunne man høre det. Vi fik ros og det er jo det vigtigste. De klappede meget. Det var en stor oplevelse både for forældre og børn. Josefine

12 BRYGGEBLADET Ud og slå til tønde Fastelavnsværksted i Bryggens B ørneatelier Butikker - Nyt menukort Mandag til fredag frokost : Marinerede sild Kryddersild Bryggesild Lun leverpostej m. surt Hønsesalat m. bacon Frokoststeak m. løgkompot Biksemad m. spejlæg Sild, frokoststeak og ost Gammel ost m. fedt og sky Gorgonzola m. rå løg og æggeblomme Mandag: Gullash m. kartoffelmos Tirsdag: Køkken lukket Onsdag: Forloren hare m. ribsgele Torsdag: Honningstegt revelsben m. chili og krydderkartofler Fredag: Tyndstegsfilet m. urtecremesauce og stegte kartofler 29,- 29,- 29,- 25,- 29,- 35,- 35,- 69,- 29,- 32,- 49,- 49,- 52,- 59,- Lørdag kl : Sildebord m. en øl+ en snaps 49 - Husk: Søndag: 'køkkenet lukker Brunkål m. flæsk ølse 49.- kl Italiensk sandvich m. kylling, bacon, chilli og hvidløgsdressing 29,- Havnecafeen Islands Brygge 33 tlf man.-fre lør.-sønd Mon ikke alle ved det: om en uges tid er det fastelavn! Så går det løs alle vegne i mindst 3 dage i København, i gård og gade, i instutionerne, i skolen, på Bryggen, i Kirken - og på Legepladsen. Og mange har i et helt år vidst, hvordan de vil klæde sig ud denne gang - og er måske allerede godt igang med at lave drømmeudklædningen, eller har købt den i legetøjsforretningen. Ligesom sidste år vil den store fastelavnsfest foregå på Legepladsen i Gunløgsgade, søndag den 22. februar, kl og der vil være masser af tønder, sodavand og boller præmier for dit og dat. Og ligesom sidste år inviteres børn og voksne - udklædte som ikke udklædte til en festlig fastelavnsgudstjeneste i kirken, kl. 11 og der bliver lidt bespisning bagefter, hvorefter alle der har lyst går i optog om til Legepladsen, hvor tøndeslagningen foregår sammen med dem der ikke har været med i kirken. I ugen op til fastelavn vil vi i Bryggens Børneatelier have åbent værksted. Om formiddagen kan børn fra institutionerne komme og prøve at lave deres egen maske, dragt, papnæse eller sværd og pistoler, kroner og vinger - og om eftermiddagen kan større børn - voksne og børn - ja, hvemsomhelst komme og eksperimentere med deres fastelavnsdrøm. Vi har dog en ting, som vi gerne vil lave som fællesting: nogle store hoveder der kan bæres på en stang - nogle enkelte stangdukker, som kan bruges i optoget fra kirken og stilles op til udsmykning på legepladsen. Så I er meget velkomne, alle der har lyst til at lave fastelavnsting til jer selv eller til optog. Hvis I har nogle helt bestemte ideer om hvilke materialer: tøj, flitterstads og tingeltangel, der absolut er nødvendige for at drømmen bliver helt virkelig, så tag om muligt det med - eller vi må se hvad der kan skaffes. Og det koster ikke noget at være med i værkstedet - heller ikke at bruge de materialer vi har. Børneatelieret holder åbent i værkstedet i Gimle: mandag d. 1612, kl (mandag formiddag udgår). Tirsdag d. 17/2 - fredag d. 20/2 fra kl og kl Hvis der er behov for det, vil vi også kunne tage lørdagen med. Med venlig hilsen Bryggens Børneatelier SØNDAG D. 22. FEBRUAR PÅ LEGEPLADSEN FASTELAVNSFEST Bryggens Borneatelier Gimle Legepladsen Hans Tausens Kirke Andelsboligforeningen Leif Lokairadel Ny Pizza-bar Langebro-pizza har åbnet en Deep Pan Pizza efl.er ægte amerikansk tilsnit Restaurant La Coruiia åbner efl.er branden. Restauranten har gennemgået en omfatteruk restaurering og genåbner medio februar Foodcenter Mohammed Qayyum har skiflet gadeside og etableret Discount International i Leifsgcule. Her forhandler han bl.a. indiske og pakistanske speciali.teter. Rettelse Inge Munk's Frisørsalon I sidste nummer af Bryggebl.add, kom vi beklageligvis til at lukke Inge Munk's Frisørsalon. Den lever i bedste velg#uruk og lukker f;rst i april, hvor irukhaversken håber at den nye ejer vil {;re den videre i den gode bryggeånd. Dette nummer er nr. 99 i rækken af BRYGGEBLADET hvorfor næste nr. er blad nr.100

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano

PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano 45,- 52,- 104,- Euro 6,43 7,43 14,86 3. TRABZON Tomatsauce,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 PIZZA BURGER KEBAB PASTA grillmad specialretter Ægte italienske pizzaer og deep pan Ny smag Ny stil Friskbagte pizzaer - let og lækkert mad ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 RING 64 82 64 80 for bestilling Jernbanegade

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Fredagsbrev. Mosaik og sang holder skolen i gang. Århus Friskole fredag d.13. December 2013

Fredagsbrev. Mosaik og sang holder skolen i gang. Århus Friskole fredag d.13. December 2013 Mosaik og sang holder skolen i gang Et sikkert tegn på at højtiden nærmer sig, er starten på juleværkstederne på Århus Friskole. Børnene boltrer sig på mange forskellige værksteder mosaikmester, og kælderen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere