Stop for badeværelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop for badeværelser"

Transkript

1 12. februar årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Stop for badeværelser Fadæsen om byfomyelsesmillionerne truer m ed at standse de planlagte badeværelsesindretninger i Saga G, Njal A og Njal Saga Den besynderlige t ragikomedie: 'Først til mølle om millionerne', der landet over udspilledes i begyndelsen af januar fik i første omgang både deltagere og tilskuere tilleende at ryste på hovedet og forvente, at det måtte være en mislykket prøve på en dårlig ide, som straks måtte skrives om og begynde forfra. Latteren forstummede - ikke mindst i København, hvor en computerfejl, der først b1ev rettet efter 8 minutter betød at københavnerne kunne vinke farvel til en forventet andel på omkring 200 millioner kroner til fornyelser. For konsekvenserne af den tilfældigestøttetildeling og politikernes tøven kan vise sig fatale - først og fremmest for de byfornyelseprojekter, der blev påbegyndtes sidste år, da statsstøtten blev sat igang. Som det skete på Bryggen, hvor Norden efter aftale med lejerne igangsatte det storstilede badeværelseindretning, der over 3 år skulle forsyne en betragtelig del af de gamle lejere med nye badeværelser mod en overkommelig lejeforhøjelse. Usikker fremtid J ack Mortensen, formand for Lejerforeningen på Islands Brygge (LIB), der for sine medlemmer igennem de seneste år har arbejdet hå rdt for at holde projektet på skinner, siger: - Det er det rene vanvid: da politikerne sidste år afsatte 800 millioner kr. til bolig forbedringer sigtede støtten mod udvalgte områder, bl.a. indretning af bade -DRØMME BIWGERE E DU TROR Mange drømmer om et badeværelse, men får de råd? værelser i de gamle udlejningsboliger. Derfor kunne ui på Bryggen få del i statsstøtten. LIB gik sammen med Lejernes Landsorganisation, LLO i forhandling med ejendomsselskabet Norden, og vi fandt sammen frem til en aftale om at søge om statsstøtte Italienske specialiteter - De ringer, vi bringer Fra kl : UDBRINGNING kun kr. 10, RING Åbningstider: Mandag-Fredag U.OO Lørdag-Søndag Leifsgade 9 Tlf til et 3-års projekt om badeværelsesindretning til de lejere der måtte ønske det. Støtten blev bevilget. Dog kun et år af gangen. Sidste år kunne ui sti gå igang med fprste etape. De lejere der har naet at få badeværelser, har været glade: godt og gedigent håndværk til en fornuftig pris, og en forbedring af boligstandarden som man ge lejere har ønsket i årevis. I januar måned blev der afholdt møde med den karre, der først stod for tur, nemlig Saga G, om bade uærelsesprojektet, og der var stor interesse blandt lejerne. Efterfølgende skulle vi så have holdt møde med Njal A og Njal Saga. Vi forestillede os ikke den udvikling ui nu har været vidne til. Politikerne satte nu kun 400 millioner af til byfor nyelsesstptte, heraf 100 millioner til andelsbolig foreninger og 300 tillejebo liger - altsa til hele landet og til en række forskellige istandsættelser og forbed ringer. Det betød selvfølge lig idet de gamle ansøg ningskriterier illke blev opretholdt at kredsen af dem der kunne komrne i betragtning svulmede voldsomt op. Og nar myndighederne sa samtidigt afstdr fra at bedømme de enkelte ansøgeres behov, sa matte det ende så galt, som det er. Der er ingen fornuft i det, og ligenu aner ui ikke om eller hvornår badeuærelsesprojektet kommer i gang igen. LJB har nu sammen med LLO og Norden sogt om foretræde for boligministe ren, fur at forelægge ham eksemplet fra Bryggen pa h vordan statsstptten har kunnet sætte en fornuftig storentreprise i gang - bade til gavn for lejere, ejere og håndværkere og vi haber at det kan bringe de politi ske beslutninger ind på den gamle bane, så u i i det mindste kommer med pil næste ars tildeling. Også i Norden hersker der rådvildhed omkring udsigterne for badeværelsesprojektet. Niels Jensen, inspektør, siger: - Vi har været meget glade for samarbejdet med vores lejere om indretningen af baduærelser. Men den måde man politisk har lagt støttebeløbet ud i år er helt grotesk. Jeg var også med i køen, der inde på Rådhuset - fprst for at hente ansøgningsskema og dernæst efter at have udfyldt skemaet for at indlevere ansøgningen, som jo så senere blev ladt ude af kap løbet pga en computerfejl. Vi havde en ansøgning om statstilskud på knapt 6 millioner kr til indretning af 100 badeværelser. Som landet ligger nu må ui nok se i øjenene at forudsætningerne for de aftaler ui har lavet med vore lejere og håndværkerne - nemlig statstilskuddet, der skulle sikre lejerne en reduktion af lejeforhøjelsen ved boligforbedringen, de penge eksisterer ikke nu. Og det er da højest sandsynligt at en senere genstart på bade værelsesprojektet vil betyde pgede omkostninger. Der skal genforhandles, både med lejerne og hånduær kerne, og i dag er det ikke til at sige hvad ui kan nå frem til om et ar. Det er grotesk. Håndværkerne i knibe Hovedentreprenøren på badeværelsesprojekt et, murermester Leif J ohnson er ikke mindre fortvivlet over den situation som det forsvundne statstilskud har skabt, men er på den anden side vant til denslags overraskelser: - Jeg er godt træt af al byggeri og anlægsomrodet i den grad lever på subsidier. Det ene øjeblik tager staten pengene væk og ui trues af at gå nedenom og hjem og så hældes der pludselig penge i byggeriet igen og omradet overophedes, og sti tilbage igen. Det er ikke sundt for nogen. Ouenpa dette ville jeg ønske, at ejere og lejere kunne igangsætte en dialog om at fa foretaget installation af badeværelser pa baggrund af det som arbejdet reelt koster - uden subsidier! Som det tegner sig ligenu far ui det svært. Jeg har lagt mine investeringer an pa en 3 arig periode, og jeg har naturligvis ikke kunnet hente disse inueste ringer ind pa det ene ar, badeværelsesprojektet har kørt. Jeg har et fortræffeligt hånduærkerteam: 8 TO mand er beskæftiget alene med badeuærelsesindret ning dygtige folk, der kan deres ting og som kan arbejde på tværs af fagg rænserne. Folk er virkeligt tilfredse med vores arbejde og håndværkerne er glade for arbejdet. Sa jeg u il gøre altfor at bevare mine folk, der jo kender Bryggen ud og ind. I den foreliggende situation vil jeg inden for de nærmeste 14 dage viljeg derfor henvende mig til alle andre p(j Bryggen rned badeværelsestilbud bl.a. andelsboligforeningerne. For det bliver ikke billigere at fa installeret badeværelser end det er lige nu - og u i har bade folk og eksperti sen til at udføre det. En mulighed for andelshaverne Tidligere formand for andelsboligforeningen Bergthora, Thrben HelsinghofT har i sin tid som formand været med til at andelsforeningen kan tilbyde sine tilbageværende lejere en medfinancering af badeværelser, finder det oplagt, at andelsforenigerne går mere aktivt ind i financering af badeværelseindretning for de andelshavere, der måtte ønske det. Huerken andelshavere eller andelsforeninger vil tabe penge på en sådan finansiering, der jo vil be tyde en værdistigning af boligerne. I virkeligheden er det en opsparing, hvor man samtidigt får gavn af sin opsparing. Nemlig for nøjeisen ved at have et badeværelse. Yderligere vil andelsboligforeninger på Bryggen kunne drage.tor fordel af at vi har fælles administrator, Andels gruppen, der med sin til knytning til Kuben u il kunne opna fordelagtige ldrt, siger Torben Helsighoff. hu l Affalds sortering Bryggens Agendagruppe har fået en halv million til affaldsprojekt. Læserbreve. S/DE20G3 Boksetalent Lokalt boksetalent på vej mod europamesterskab. Nyt fra biblioteket. SIDE4 Tunnelboring i gang Besøg på metro-arbejdspladsen i Njalsgade. SIDES Portræt. af en»vicer«bryggebladet interviewer Søren Thorborg, den nye viceinspektør på skolen SIDE60G 7 Ny forening Problemerne omkring skader på Bryggens ejendomme får grundejerne til at finde sammen. SIDE B Bolig Hold din bolig ved lige med miljøvenlige materialer SIDE9 Valg Valg til skolebestyrelse. Side 10 Børnesiden Middelalderen på scenen. SIDE 11 Fastelavn Fastelavnsværksted Bryggens Børncatelier BAGSIDEN

2 2 Avismangel! Sidste nummer af Bryggebladet, nr. 2, 98 nåede ikke ud til alle. Trods ihærdig efterforskning lykkedes det ikke at opspore, hvor fejlen lå, men realiteten var: ved omdelingen viste det sig at der manglede 600 stk. aviser. Det betød at to karreer måtte kigge langt efter avisen. Så selv om der er uddelt ca aviser, er der nogle der ikke fik. Vi beklager meget, men håber ikke og forventer ikke at dette problem, der ikke skyldtes mangel på bude, vil opstå igen. Det er i hvert fald første gang. Redaktionen Næste nummer udkommer 26. februar Deadline for indlæg: torsdag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 12/3, 26/3 Mslag på fri proces Civilretsdirektoratet afviste at bevillige Islands Brygges lokalråd og Sundby Lokalråd fri proces i TV- VIDEO Salg og reparation Udlejning fra 80,- kr. pr. md. musikanlæg til fest udlejes Larsen Teknik sagen mod Ørestadsselskabet, da direktoratet ikke fandt, at sagen er af principiel karakter. Lokalrådenes advokat, Christian Harlang er dog af den opfattelse at der overvejende sandsynlighed for at lokalrådene kan få medhold i sagen hvis den indbringes for Østre Landsret. Der er blot den hage ved dette, at det koster en del flere penge. Som i pokerspil, er det godt at sidde med en god hånd, men endnu bedre at have rigeligt med penge på lommen. hu -Z GULVSERVICE Din gulvmand på Bryggen o BUTIK ABEN MAND.-TORS Plejeprodukter til gulve Råd og vejledning Gunløgsgade 35 kld a:at r Have TV Service Bergthomsgade Sundby Reparation af: Fjernsyn VIdeo Forstærker* Computtre BRYGGEBLADET Nej til havetunnel I et interview i Bryggebladet den 15. januar foreslår Torben Bechsgaard, formanden for Socialdemokratiet på Amagerbro at lade Artillerivej og Lossepladsvej være en del af tilkørselsvejen for havnetunnelen på Amagersiden. Det gør han for at undgå Amager Strandvej som tilkørselsvej. Denne sidste løsning har Torben Bechsgaards partifælle, trafikminister Bjørn Westh, fornylig foreslået. Torben Bechsgaards holdning ligner sjovt nok til forveksling den, som overborgmester Jens Kramer Mikkelsen også har. Nemlig at havnetunnelen skal laves, Amagerstrandvej for alt i verden ikke må bruges som tilkørselsvej og hvem det så går ud over i stedet er ikke så vigtigt. Torben Bechsgaards holdning deles heldigvis ikke af arnagers lokalbefolkning. Lokalrådene fra Islands Brygge, Sundby og Christianshavn sendte allerede sidste år en fælles udtalelse til Trafikministeriet og Københavns kommunen, hvor vi afviser at bruge Artillerivej som tilkørselsvej til havnetunne Ien. Det gjorde vi, fordi vi ikke ønsker at eksportere problemerne til hinanden. På samme måde er vi i Islands Brygges Lokalråd imod en havnetunnel i det hele taget, fordi den vil skabe endnu mere trafik på Amager, som vil gå ud over ikke bare os, men hele øen. Men på trods af dette sammenhold kan man godt frygte, at der (igen) bliver handlet hen over hovederne på selv en enig amagerbefolkning. For at forhindre det er det vigtigt at vi gør vores holdninger til kende. Kun derved kan vi komme endnu en "Ørestadsbeslutning" i forkøbet. Derfor: Gør omverden og især politikerne på Christiansborg og Borgerrepresentationen opmærksom på, at der bor mennesker imellem havnen og fælleden, som ikke ønsker yderligere forringelse af deres hårdt prøvede bydel Kort fortalt er problemerne med en havnetunnel og en tilslutningsfor- Fastelavnsoptog fra Islands Brygge 27 bindeise ad Artillerivej/ Lossepladsvej følgende: For det første vil en udbygning af Artillerivej være en katastrofe for Bryggen. Ikke alene ville vores adgang til skolen, Fælleden, den kommende metrostation og alle de andre institutioner, som ligger på den anden side af Artillerivej, blive afskåret af en vej lige så tæt trafikeret som en halv Langebro. Luftforureningen og støjforureningen vil også tage til. Trafikuheldene ligeså. For det andet vil en linieføring ad Artillerivej og Lossepladsvej skabe trafikkaos på hele Amager. I følge en rapport fra Transportrådet, som rådgiver Fastelavn på Bryggen I gamle dage på Bryggen var det tradition at de udklædte børn marcherede rundt i gaderne. Her på billedet, som er fra 1945, er der en mand som spiller på harmonika i spidsen for optoget, ud fra Hi.iffeldts ejendom. Menighedsbørnehaven havde helt specielt deres egne dragter, som børnene år for år blev klædt ud i og de havde deres optog både til fastelavn og også børnehjælpsdagen, som dengang blev fejret i stor stil på Bryggen med mange boder og optog med musik. Den gamle fastelavnstradition med udklædte børn som rissede, dvs. vækkede folk med sang og raslende bøsser, varede i mange år i Bryggens historie. Ofte ftk man lidt slik og for det meste lidt småpenge nok til en biograftur til Bergthora biografen. Med låste porte, dørtelefoner og børn, der i dag ikke kender denne skik, er denne tradition forsvundet ikke bare fra Bryggen, men i hele Danmark. I udlandet har man halloween - som er lidt af den samme skik - med at rasle med bøssen og "tigge" slik. Sussie Husk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas: tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf februar 1998 staten i trafiksager, vil bilerne fra Havnetunnelen "sive" ned ad Amager Strandvej og nærliggende veje i stedet at køre over Artillerivej. Kun 10% af bilerne fra havnetunnelen vil køre af Artillerivej. Alligevel vil trafikmængden på Artillerivej blive næsten tredoblet ved på grund af den bredere vej, som i sig selv vil trække biler til sig. Altså mere trafik overalt på Amager. På den måde er det at stikke blår i øjnene på østarnagers befolkning, når man fortæller dem at løsningen på havnetunnelens trafikproblemer der er Artillerivej som tilkørselsvej. For det tredje vil det koste cirka 2 milliarder kroner at bygge havnetunnelen. Til sammenligning gav Københavns kommune en tiendedel af det i tilskud til HT i Hvis man brugte pengene til styrkelse af det kollektive trafiksystem i byen, ville man gøre det attraktivt for bilisterne at lade bilen stå eller sætte den ved en metro- eller s-togstation uden for byen og tage toget resten af vejen ind. Med en havnetunnel vil endnu flere fristes til at tage bilen. Hvis man følger Torben Bechsgaards halvhjertede forslag med at forlænge tunnelen helt ud til Lossepladsvej, har man brugt så mange penge (cirka 4 milliarder kroner), at man højst sandsynligt i stedet kunne gøre det gratis at benytte busser og tog i byen. Torben Bechsgaards forslag om at forsætte tunnelen til Lossepladsvej for den nette sum af 2 milliarder kan enhver med erfaring for politiske problemløsninger på Amager se ikke er politisk realistisk. Jeg er parat til at vædde tusinde kroner af min SU med Torben Bechsgaard på, at selv om tunnelen til Lossepladsvej skulle finde vej ind i havnetunnelsplanerne, vil den blive pillet ud, når man fmder ud af, at man "desværre ikke alligevel har råd til den". Men hvad siger man ikke for at få befolkningen til at sluge upopulære beslutninger? Med venlig Hilsen Anders Jakobsen, Lokalrådets Trafik- og Byplansudvalg.

3 12. februar 1998 Halv million til Bryggens affald Som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet har Agendagruppen, Bryggens lokale miljøgruppe, haft en ansøgning inde hos Den Grønne Jobpulje. Emnet for ansøgningen er beboerorganiseret kildesortering af. Bryggens affald. Sidste onsdag (d. 4.2.) udløstes spændingen: Vi fik kr til organisering af projektet over de næste knap to år. Hvad skal pengene bruges til? Selve håndteringen af metal, pap, kompost og alle de andre stoffer, der skal sorteres, skal Bryggens enkelte boligforeninger og -selskaber selv stå for. Hertil forventes det, at der bliver brug for ekstra gårdmandstimer, svarende til ialt tre fuldtidsstillinger. Denne ekstra lønudgift skal betales via besparelsen i renovationsudgift - en besparelse, der er beregnet til ialt 1,2 millioner årligt for hele bydelen. Den bevilgede halve million, som altså udgør under 1/4 af, hvad der årligt omsættes for på affaldsområdet på Bryggen, tænkes brugt til løn, udarbejdelse og trykning af informations-materialer, kurser for boligforeningernes gårdmænd, ekskursioner mv. I projektets styregruppe sidder repræsentanter for kommune, renovationsselskab og Norden sammen med "græsrodsfolk" med erfaringer fra lignende projekter, Bryggens grønne guide og agendagruppe. Styregruppen planlægger imidlertid ikke at sidde og pille i hinandens navler! Vi skal planlægge hvor materialerne skal indsamles, hvordan det skal foregå, og alle de andre spørgsmål, i samarbejde med boligforeninger og borgere. Som et første led i denne dialog vil vi snarest indkalde Bryggens borgere til et møde, hvor vi vil fortælle om erfaringerne fra andre steder, hvor folk sorterer deres affald. Og derefter håber vi på en konstruktiv dialog med alle interesserede bryggeboere. Er du, eller din (bolig) forening interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt Niels Lyck eller grøn BRYGGEBLADET Norden giver andre skylden Af Heinz Larsen, formand for beboerrepræsentationen injala. Ejendomsselskabet Norden har slæbt 254 lejere i NJAL A i Byretten. Norden vil ikke finde sig i, at lejerne har vundet kr. i en sag om ejendommens varmeregnskab. For at undgå at betale, er Norden nu gået videre med sagen. Denne situation har nok fået mange bryggeboere til at løfte øjenbrynene. Hvad er der dog blevet af det gamle Christianshavns Oplagsplad.ser på hjørnet af Egilsgade og Isafjordsgade, hvor man i gamle dage gik op og fik løst sine problemer? I dag har Ej en-. domsselskabet forvandlet sig til et fjernt kontor i det indre Københavns fine gader, hvorfra man styrer slagets gang og slæber hundredevis af lejere i retten. Men i følge Norden er det ikke deres skyld. I følge Norden er det beboerrepræsentationen, Folketinget og det lokale socialcenter, som er skyld i hele sagen om varmeregnskabet. At det er Danmarks største ejendomsselskab, som har klumret i det, vil selskabets direktør Jens Christian Steglieh-Fetersen nødigt indrømme. Det ville da også fremkalde undren hos Nordens lejere, som hver betaler kr. årligt over huslejen alene for at ejendomsselskabet administrerer ejendommene. En så stor og velbetalt ejendomsadministration burde da være i stand til at læse lejeloven rigtigt, ville man tænke. Beboerrepræsentationens holdning til sagen er klar. Vi holder os til lejeloven. Hvis Norden har glemt at varsle og opkræve de rigtige beløb hos lejerne, nytter det ikke at komme halvandet år senere og stå med hatten i hånden og bede lejerne betale nogle penge, som man ikke har ret til. Vi henviser til, at formændene i Huslejenævnet og Ankenævnet (de er begge landsretsdommere) har givet lejerne ret i de to retsinstanser, som indtil i dag har taget stilling i sagen. Jens Christian Steglich Petersen er utilfreds med, at beboerrepræsentationen ikke gjorde ophævelser mod Nordens huslejestigninger og at beboerrepræsentationen først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da regnskabsåret var slut og varmeregnskabet blev fremlagt. Jens Christian Steglich Petersen har her ikke helt forstået, hvad det vil sige at arbejde i en beboerrepræsentation. Som beboerrepræsentation har vi påtaget os at varetage lejernes interesser. Det vil først og fremmest sige, at vi ser på huslejestigninger og andre regnskaber, som Norden sender til lejerne og til beboerrepræsentationen. Når Norden for eksempel sender en huslejestigning, ser vi på de beløb, der er regnet med i huslejestigningen og vi protesterer, hvis beløbene er for høje eller forkerte. Men vi kan ikke protestere mod beløb, som Norden ikke ikke har taget med, enten fordi Norden mener, at det er noget lejerne ikke skal betale, eller hvis det er noget Norden har glemt. Forestil Jer, at jeg ringer ind til Norden og siger: "Hallo. Det er Heinz Larsen, formand for Beboerrepræsentationen i NJAL A. Vi vil godt protestere mod, at I har glemt at forhøje vores husleje med en million..." Det ville naturligvis være helt absurd. Ens dage som formand ville nok være talte. Ikke destro mindre er det det Jens Christian Steglieh-Fetersen mener, at beboerrepræsentationen burde have gjort i denne sag. Jens Christian Steglich Petersen synes så også, at det er mistænkeligt, at vi først gjorde indsigelse mod varmeregnskabet, da det forelå. Jamen man kan da ikke protestere mod et varmeregnskab før det foreligger! Vi kan da ikke vide, hvordan varmeregnskabet ser ud, før vi har det i hånden. Og da vi så, at Norden havde medregnet kr. som var i strid med lejeloven, kunne vi ikke gøre andet end at protestere. Man kan faktisk sige, at det var vores pligt at protestere. I yderste konsekvens kan vi i beboerrepræsentationen blive erstatningsansvar lige overfor lejerne, hvis vi ved, at Norden opkræver uberettigede beløb og vi ikke reagerer. Jens Christian Steglich Petersen hævder endelig, at Norden har en aftale guide Rikke Fog-Møller i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, tlf med Lejernes LO om at se bort fra lejeloven i denne sag. Ud fra de breve Norden har fremlagt i sagen, hævder Norden, at denne aftale blev indgået i november Nu forholder det sig imidlertid sådan, at Norden allerede i september 1994 havde udsendt ændrede huslejevarslinger. Hvordan kan Norden hævde, at man i november aftalte at gøre noget, man allerede gjorde to måneder tidligere i september? Allerede dette viser, at Nordens påstand om en aftale er ren efterrationalisering. Og hvis man mente, at man lavede en aftale om dette vigtige emne, hvorfor skrev man det så ikke klart og tydeligt ned i stedet for at henvise til nogle tilfældige breve, som handler om andre ting? Norden har så yderligere det problem, at den lovbestemmelse i lejeloven, som sagen vedrører, er ufravigelig. Det vil sige, at det ikke er muligt at sætte loven ud af kraft med en aftale. Hvis Norden virkelig mener, at man har en aftale, hvordan vil man så forklare, at også selve aftalen er i strid med lejeloven? Vi synes, at vi her har præsenteret nogle gode argumenter for, hvorfor Norden hellere burde hæve retssagen mod de 254 lejere. Der går ikke skår i æren, hvis man siger OK, vi har tabt, vi betaler. Om det går helt så let, efter at man sandsynligvis også har tabt sagen i Byretten, er vi ikke helt så sikre på. VELKOMMEN HOS LAN(>BRO Pl7.lA M.ED DEN ORJGINAI.f. DEEP PAN Pt1.ZA DEEP PAN PIZZA Prisen på alle pizzaer er ens SMALL MEDIUM LARGE l. I.ANGBltO'S SPECIA L tomat, ost, skinke., bacon, l 2. TEXAS tomat, ost. kødsauc, leg 3. INOlANA tomat. ost, shawarma, salat, dressing 4. DALLAS tomat. ost. skinke, rejer 5. HAWAII tomat, ost. skinke, anana) 6. JOHN WAYNI': tomat, nst, kødbollr. kylling, karry 1. COWBOYS tomat, ost, baron. ulami, thomr1i.gnon 8. v :GF.TARIANA tomat, ost, champignon, leg, artiskok, oliven 9. CASANOVA tomat, ost, champignon, løg, gorgonzola IO, CHOOSE YOIJR OWN tomat, ost + 2 tilbehør EKSTRA T ILBEHØR SMAI.l. MEDIUM LARGE 4-, 8,- l 2.- VED LANGEBRO -\MAGER ÅBNINGSTIDER BOI ILF.VARI) 2 alle ug,cns dage TLF ÅBNINGSTIUUD: UDBRINGNING 20% RABAT FRA 112-1/3 alle ugens dage VI.".tOI>T A(iF.R 1>.4-NKOH"r OG..'iA JIE.D UDBRINGNI:Wi VELKOMMEN HOS k\ngbro PIUA PIZZA x l. MARGARITA tomat. ost , x 2. VESUVIO tomat, ort, skinke... 40". x 3. NAPOU tomat, ost, skiake, rejer x 4. APOLLO t.omat. ost, skinke, tunfuk... 4l, x $. IlA W All tomat, ost, skonke, ananas MILANO tomat. ost. k&cbauce, l&g... 44,- 7. DlLAN tomat, ost, kødsttimjr, batoo, raomola... -u J" 8. AM ERIKAN tomat, ost, hak.ket oi!mk.ed,!jtk... 44, 9. GORGONZOLA tomat, ost, r.bampignon,leg, gorgonzola. 44, x IO. CAPRICCIOSA tomat, ost. skinke. champignon ,- " Il. SALAMI tomat, ost, skinke, salami... 41, t 2. BARl tomat, 011, bacon, "salami. k.edstrimler... 46, 13. INDlANA tomat, ost, shawarma, ulat, dressing , 14. ORJENTAL tomat, ost, lullit oksd<ed, kedstri.mler VEGETARIANA tomat, ost, ehamp., l<lg, oliven, a.rtiskok.. 46, INDBAGT PIZZA x 16. CALZONE-l totdat, ørt, skinke , 17. CALZONE- l tomat, ost. skinke, klldlauce... 44, 18. MATADOR tomat, ost, champignon, t.g, oksefilet, bearnaise. SS. 19. UFO tomat, ost. skinke, rejer, t hampipon...._...,... _... 55,. TILBEHØR!Ag, champignon, -.;;ven, artiskok...., 4, Shawal'llla, hakket oi!mktod, ost, Ødstrimler, baceø... 6, Rejer, sk!dke, Udlauu, ananas, tunfulc., salami, gorgonzola... t.. FROKOST TILBUD Fra kj. Il- 15 Alle pizza op x 30 til 42 kr. 30 x Åbningstilbud lo% RABAT Fra l/l VELBEKOMME VED l..angebro AMAGER BOUI.EVARD l TLF. U SO VELKOMMEN HOS LANGBR.O lfjemmel.aveoe: PITARitØI> PITARRØU 20. SKlNKE... _... l5,- 21. REJER...,...,...,..,...,m.,,.w.., " 'ls, 22, TIJNl'lSK KYLLING... :... lli SHAWARMA SAl J\Tl':R 2. SKJNKE : REJER ,- 27. TUNFISK "KYLLINGE.R,... :... 24,- FROKOST TILBUD Fra kl St'v1ALL MEDIUM LARGE 30,- 40,- 60,-..., ; ÅBNINGST/LBUD: 20% RABAT FRA Bliv medlem af Deep Pan Pizza Klub og få lo% rabat og masser ad fordele. Du får medlemskort!! Udbringning 20 kr. Ingen rabat på frokostpizza Tlf Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 Gi MLE Thorshavnsgade 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: t lf Kont or: ti f Cafe: t lf rtenu i Pe6ruar a 30 kf: i (]imfe's Cafe tor 12. (jræsæ_pars6rød, 7({lrtofjeC6åtfe og CZ'omatsauce fre 13. 0/(feÆ_pd i CJ>e6errod"ssovs, qucerøtiifer og 1.(p.rtoj[er man 16. q. næ_atfe{{er og Stuvet tir 17. J{ot 'Tfiai CJ>ot (OÆJe) mui 18. (])agens CJ isn tor 19. CJ>øfser og o/ann X;zrtofjefsafat fre 20. CJ>asta med (])jævecsæ_sovs man 23. o/in tergryde med CBrød tir 24. CarryRyfftng med CJ{i.s ons 25. (])agens Pist tor 26. Lam i 1.(jÆ.ferter og Spinat fre 27. 9r1.etfisterpøfse, CBrun Sovs, 1.(p.rtofor og Surt \.\OT -,.,..,Dø Bolig og miljø Agendagruppen og Brugergruppen på biblioteket holder arrangement om miljøvenlig vedligeholdelse af boligen, og præsentation af den nye grønne guide. Søren Vadstrup fra Raadvad Centeret vil fortælle om hvilke materialer, du skal vælge for at have et godt miljø i din bolig, og for ikke at skade naturen eller dig selv når du gør i stand. Bagefter vil den grønne guide fortælle om hvad hun kan hjælpe med og hvilke miljø projekter, der er i støbeskeen på Islands Brygge. Arrangementet afholdes onsdag d.25. februar kl på biblioteket. V ær fair i dine indkøb I perioden februar udstiller Butik Salarn fra Skindergade fair-trade varer, som er produceret i udviklingslande ud fra økonomisk, socialt og økonomisk bæredygtige principper. Lørdag d. 28. Vil der være mulighed for at købe de udstillede varer. Udstillingen er et led i en fælles europæisk kampagne, der under titlen "Made in Dignity" skal forberede arbejdsforholdene i udviklingslandene. Nabostøj Risikoen for nabostøj er øget i takt med, at der er kommet flere og kraftigere støjkilder i hjemmene, samtidig med at forventningerne til boligens komfort er steget. En af løsningerne på at minimere problemet kan være at støjisolere. Derfor har Boligministeriet netop udsendt pjecen "Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre?", som dels hjælper med at indkredse støjkilderne og dels giver praktiske råd, om hvordan man isolerer bedst. Pjecen udleveres gratis på biblioteket. Sjællandsmester og EM-håb Bryggedrengen Mikkel Kessler suveræn ved sit første»voksne«mesterskabsstævne G Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT FRITID. KULTUR Ingen slår Garant på gulvet COTE D' AZUR T æt og fo t kvol;tet. Stuetæppe frem llet ; 100% polyom;d med onti mud behondl;ng. Tæppet hor høj / lov mønster effekt. F6s i 3 farver. Bredde co. 400 cm. Normolpris pr. kvm. 248,- G Garant ::, Uttrup Tæpper Art;Uorivcj Københovn S m 31 s ÅSNNGSTIDE.It MANDAG TO.SOAG ,30 FREDAG ,00 løroag lang 9,() Europamester for juniorer og nu allerede i sin første sæson som senior blev Mikkel Kessler, der er født og opvokset på Islands Brygge, en særdeles suveræn vinder af SM i letmellemvægt i boksning. I mesterskabsweekenden måtte alle Mikkels tre modstandere lide den tort at blive stoppet før tid. Den indledende kamp stod mod Paw Olsen fra Rødovre, der blev totalt udbokset, så dommeren i tredje runde afbrød kampen til fordel for CIK-bokseren Mikkel Kessler. Semifinalemodstanderen var AlK-bokseren Kaare D. Thordarson, der blev stoppet i fjerde runde. Finalen gav Mikkel en lille forskrækkelse. Rasmus Thomsen, Kelly havde nemlig held til at få Mikkel Kessler i gulvet allerede i første omgang af kampen. Men efter denne Mikkels første gulvtur i sin karriere, kom han stærkt igen og havde siden ikke flere problemer med Rasmus Thomsen, som blev stoppet i fjerde omgang. Så det var et SM-stævne med følgende resultat for bryggedrengen: Tre sejre før tid, Sjællandsmester og kåret som stævnets bedste bokser. Største talent siden Søren Søndergaard Mikkel Kesslers boksefremtid tegner lys. Ved SM-stævnet blev han kåret til stævnets bedste bokser, og boksekendere mener, at han er det største danske boksetalent siden Søren Søndergaard, der idag er professionel bokser og Europamester og sidste år blev kåret som Europas bedste bokser i alle vægtklasser. Det er store ord og forventninger, der knytter sig til den 18-årige bokser, og DABU-landstræner Eigil Jørgensen har derfor alle- Da Mikkel Kessler i 95 blev europamester for juniorer. rede været der med en forespørgsel om deltagelse i forårets EM. Men det vil Mikkels klubtræner Richard Olsen ikke høre tale om. "Nix, Mikkel er endnu alt for ung og grøn til at bide skeer med langt ældre og mere hærdede modstandere", siger han. Et EM allerede i sin første senior-sæson vil måske også være i overkanten, men mange andre spændende opgaver venter på Mikkel i den nærmeste fremtid. Allerede i morgen (fredag d. 13.) skal Mikkel i ringen ved det profesionelle stævne, som Mogens Palle afholder på Falkoner Scenen. Stævnet er et arna-prof-stævne, hvor fire amatørboksere fra Mikkels klub CIK og profesionelle boksere fra stald-palle skal i ringen mod udenlandske modstandere. TV- 3 bringer uddrag fra kampene fredag aften. Næste store udfordring bliver Danmarksmesterskaberne d. 7/8. marts. Bryggebladet vil løbende orientere om forløbet af disse kampe og Mikkel Kesslers videre karriere. vie

5 12. februar 1998 BRYGGEBLADET 5 Metroarbejdet er nu gået ind i en ny fase Jag tl 18. Jebrulf' Starler ons Kom ind. og få kataloget i dag tunnelbor Efter seks måneders forsinkelse går arbejdet med at bore metroens to store tunnelrør nu igang. Den ene af de de 80 meter lange tunnelboremaskiner står allerede klar i skakten ved Artillerivej. Hvorimod den anden boremaskine er i færd med at blive samlet, hvilket forbipasserende de sidste uger har kunnet betragte. I weekenden åbnede Ørestadsselskabet dørene for de nysgerrige naboer. Flere benyttede sig af tilbuddet om at betragte tunnelboremaskinerne på tæt hold inden de om 14 dage begynder at grave sig gennem københavnerkalken. Yderligere forsinkelse? Om det halve års forsinkelse kan indhentes er stærkt tvivlsomt. Tværtimod ser det ud til at tun- nelarbejdet sinkes yderligere. For at holde planen skal maskinerne nemlig "æde" 15 meter af undergrunden dagligt. Eftersom undergrunden er mere sejlivet end først antydet kan ifølge Bryggebladets kontakter på byggepladsen godt blive svært at nå. Metroforbindelsen bliver ialt 22 km lang. Når forbindelsen er klar 2001 vil metroen de 14 kilometer køre på jorden eller som højbane. De øvrige 8 km bores som som tunnels med Islands Brygge som startsted. Yderligere lastbiltrafik Ørestadsselskabet spår i øvrigt øget lastbiltrafik i takt med borearbejdet. Når materialet er knust af det 5,5 m. i diameter store borehoved transporteres det over i små arbejdstog der står klar inde i selve boremaskinen. Arbejdstogene kører i boremaskinen det udgravede materiale ud til arbejdspladsen på Islandsbrygge. Og indtil boremaskinerne når hovedarbejdspladsen ved Havnegade bliver det udgravede kalk og jord læsset over på lastbiler og kørt ud til Frihavnen. Først herefter læsses det over på pramme og sejles væk. Indtil da vil lastbiltrafikken være kraftigt stigende. Navnekonkurrence Nu er navnet 'funne!bore Maskinerne, eller i daglig tale; TBM 'erne ikke udpræget det mest folkelige navn for de to maskiner der skal i gang med at udføre det fremtidige undergrundsarbejde. Maskinerne døbes torsdag den 26 februar og i den forbindelse har Københavns Radio - i samarbejde med Ørestadaseskabet - udskrevet en navnekonkurrence for de to nå-ja: TBM'er. Traditionen for navngivning af boremaskiner foreskiver, at det skal være kvindenavne. De skal helst have en tilknytning til København, men det er ingen betingelse. Konkurrencen kører frem til 16. februar, og har du lyst til at deltage kan du sende de to forslag samt en begrundelse ind til Københavns Radio, Landskronagade 68, 2100 København Ø eller sende forslaget via internet på adressen: Bryggebladet bringer de mest fantasifulde navneforslag i næste nummer. BRYGGENS BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF. * FAX pr nyt områdenummer: tlf fax STEMPELPAPIRHANDLER FOOD PALACE Åbningstid Frokosttil bud Pizza e U er 112 kylling m. pommes frites remoulade eller Pizzasandwich m. 25 cl Cola 25,- 3 pizzaer +22 og ,- Chicken Briani Chicken Curry Lamb Curry Lamb Spinat Keema Matar Bemærk: Ny kok til pakistanske retter Leifsgade 5 tlf DISCOUNT INTERNATIONAl. Pakistanske og indiske specialiteter Eksotiske krydderier Netop nu 100% ægte læderjakker under halv pris 550,- kr. 2 x 1,5 1tr. vand 3P 5 kr. + pant Alle 0,5 ltr. vand 7,- kr. + pant 20 kg. jasminris 240,- kr. 20 kg. basmatiris 330,- kr. 64 ri. toiletpapir kr. 40 køkkenruller 12()9 5 kr. 30 æg 23,- kr. Faste lave priser på alle dagligvarer Leifsgade 7 tlf/fax

6 6 BRYGGEBLADET 12. februar 1998 BRYGGENS BOWLING CENTER Vi arrangerer BØRNEFØDSELSDAG 'ii1i1 kr. 50,- pr. barn Spørg efter brochure! HUSK... FREDAGSTILBUD BOWL/NB AD LIBITUM Spil alt det du vil om fredagen kl kr. 80,- pr. person Fredag kl : 1/2 liter fadøl kr. 20,- (gælder indtil28/2) Jacob Dinesen, James Genus, Thomas Olsen, Nicolaj Hess, Jacob Prettmann LAS LAS Stig Møller, Peter Ingeman, Ken Gudman Littie Gt itar Aske Jacoby, Jens Runge, Jacob Rtich The Clowns Jesper Mikkel borg, Aske Jacoby, Dan Hemmer Niels Dal Band C'ol in Wilkinson, Ken Damkjær, Kasper Oamgård, Jacob Rønne And rs Gårdmand, Esben Bach. Kjeld Lauritsen,.<\ ske Jacoby Alex Vargas (Thc Wo rld), Kaare Thøge rsen, Ki m Wagner Alex Vargas (The World), Kaare ThøgeJsen, Kim Wagner Noisy Neighbnur m/ Bobo Mor no LeA Thuriann Blues Band 'J'h Rightnys Groove Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax BEN BESIAKOV TRJO M. SPECIAL VOKA.L. 0\JES't START Ben Bt$W.Ov Piaoo Bo Sll<f Ba<. Soren Christelben TrorJ.UlJitt... og dm hcmruelig< O <Ist r> KATRINE MADSEN KVARlTI Kalri.ot Moclsen Vokal 10onw Claulcu. Pl;u.o lesptr Bocbi5Cn Bas Mont.n tund.. Tron.ur.::r SO!'HISTIC' A led!.adies and "FA1'HER" BOONE Mane Loui>< Sclurudt PlaDo Heil< Marstr.Uld BO$ fltlilla 1-laa.;llup Tronun<r RicbaN Boone \'(}kal eg hedder Søren Thorborg og er 41 år J Jeg er født på Østerbro. Min far var sanger og sang i Radiokoret. Han var engageret i organisationsarbejde og var i en periode formand i Dansk Korforbund og var også tillidsmand for Radiokoret. Han blev senere ansat i administrationen i DRs Kor- og orkesterafdeling indtil han gik på pension. Han lever endnu, på Sydsjælland, og tager ind til byen tre dage om ugen og arbejder i et musikantikvariat og har sig der en fin lille retrætepost. Min mor var hjemmegående husmor en del år, men interesserede sig meget for J apan og uddannede sig faktisk til musiketnograf og tog til Japan mange gange i løbet af min barndom. Til sidst flyttede hun dertil og boede og døde der. Så jeg er mest vokset op sammen med min far og min storebror. Musik og fremmede lande en vigtig del af min opvækst. Det var da også sådan at vi boede i marskandisert. ing og brugte ting. Når mine forældre havde valget, valgte de altid rejsen frem for den nye sofa. Jeg kan huske en jul, hvor vi juleaftensdag fik nogle uventede penge; 2. juledag sad vi i bilen på vej til Paris for at besøge nogle mennesker vi kendte dernede. Det var typisk for vores familie. Og jeg nok indrømme at det er blevet mønsteret for mit liv sidenhen. Der skal være fart over feltet og jeg kan godt lide - for mig selv, mine egne børn og de børn jeg underviser - at der er nogle S T O R E oplevelser. Jeg mener at de store oplevelser er hukommelsens knager, både i skolelivet og i det øvrige liv. Fra Brumleby til Tvin d Da jeg var 17 år flyttede jeg i Brurnleby med min daværende kæreste, jeg havde gået i gymnasiet i et år - og det var jeg træt af. Jeg ville holde pause, og i to år arbejdede jeg bl.a. på plasicfabrik og som pølsemand, ja, med alt muligt! I kvarteret var der på det tidspunkt nogle slumstormere og min gode ven Lars og jeg hang i fritiden rundt på de folkecafeer der i den forbindelse blev åbnet. Det og en ven der havde været Tvind blev nok bestemmende for, at jeg besluttede mig for at tage en HF-eksamen på Tvind i stedet for at gå tilbage til gymnasiet. Det var en fantastisk oplevelse. Vi gik til eksamen som privatister på Holstebro Gymnasium,og jeg fik mig en pæn eksamen efter to år, hvor jeg undervejs havde valgt de fag, der var relevante i forhold til vores praktiske arbejde med alternativ energi - og så vores rejse! Jeg var med det første hold, som kørte gennem Sahara. Vi kørte i busser med mennesker i hver, og med os havde vi en lastvogn til at trække os fri hvis vi kørte fast. Da asfaltvejene holdt op, stod der et skilt med Tamanrhaseth 800 km og så var det bare med at overgive sig til den storslåede natur - og et efterfølgende meget intenst ophold i Vestafrika. Undervejs måtte vi så løse konflikter, forholde os til sygdom, uheld med bilen, blive enige om, hvor meget vand vi måtte drikke osv. osv. Man kender ikke hinanden særlig godt fra begyndelsen. Det er en blandet flok der tager afsted, nogle tager væk fra noget, nogle håber på noget, andre tager afsted for at glemme noget. Der føres mange interessante samtaler i løbet af de fire måneder sådan en rejse varer. Efter HF fortsatte jeg som ansat i Tvind-regi, og de rejser vi var på, og den debat vi tog del i har lært mig rigtig meget. Det blev til i alt 10 år indenfor Skolesamvirket Tvind, hvoraf jeg tilbragte de sidste to på em musikefterskole i Odsherred. Samvirke og swing -Hvordan ser du på Tuind samvirket i dag? Tvind var jo, er jo, et fantastisk tilbud og en fantastisk oplevelse for mange mennesker. Men, ikke mindst i 70'erne var det - ligesom f.eks. også på mange lilleskoler på den tid - præget af nogle meget sort/hvide holdninger. Medaljens bagside er nok at gruppen kommer før individet, og det betyder at den individuelle udfoldelse er forholdsvis begrænset. Det bliver man nødt til at acceptere og gå ind i som en del af det. Det der så efter min mening er kunsten, er at bevare en del af sig selv i det fælles, og det kikser desværre for nogle af dem, der har dårlige oplevelser med Tvind. For mig selv skete der det, at jeg omkring min 30 års fødselsdag tog en del problemer og en del ting jeg længe havde været utilfreds med, op til overvejelse, og konklusionen var, at nu var det nok. Jeg tog til København for at få en uddannelse. Hvor blev musikken af i alle disse grænseoverskridende år? Den var der skam. J eg har spillet fra jeg var barn, og på Tvind var jeg blandt mange teater-projekter var med til at lave en musical, som vi tog rundt med, og på efterskolen havde der i nogle år været et lærerorkester, som spillede swingmusik. De manglede en bas. Jeg købte en og var med på mit første job efter 14 dage. Så lærte jeg det efterhånden. Jeg er stadigvæk med i et swingorkester sammen med nogle af mine gamle kolleger. En triolkvartet med klaver, bas og trommer, som tager ud og spiller under festmiddage og når dansen begynder kommer saxofonen. Vi hygger os med det og det er sundt for budgettet. Uddannetog udfordret I København begyndte du på aftenafdelingen på Kø benhavns Dag- og Aftenseminarium? Ja, jeg tog en fireårig læreruddannelse med musik og geografi som liniefag - hvilket vel ikke kan overraske - medens jeg om dagen var vikar på Matthæusgade Skole. Den kombination var jeg glad for.

7 12. februar 1998 BRYGGEBLADET Den nye viceskoleinspektør Portræt af den 41-årige Søren Thorborg, der sidste efterår tiltrådte stillingen som viceskoleinspektør 7 Matthæusgade er en dejlig skole. J eg var i den periode desuden også bestyrelsesmedlem i Geografforbundet og Geografforlaget. Der var jeg med til at træffe beslutninger om udgivelse af lærerbøgerne i faget. Medens jeg gik på seminariet blev jeg gift, og efter det udspilledes en af de mere forrygende perioder i mit liv. I løbet af tre måneder blev vores ældste datter født, min kone og jeg købte det hus jeg nu bor i, jeg gik til afsluttende eksamen i tre fag på seminariet og jeg førte, som vikar på Matthæusgade Skole, en lo.klasse op til eksamen i udvidet matematik. Det gik stærkt, og set i bakspejlet nok også for stærkt i for lang tid. - Hvilket år kom vi til? J eg blev færdig som lærer i 1991 hvor børnetallet faldt og der blev lukket skoler. Jeg søgte mange steder. Der var I N G E N jobs, alle fyrede lærere! Men til sidst fik jeg et utrolig godt job. J eg blev lærer i matematik og formning på en daghøjskole, der hed Københavns Forkursus. Halvdelen af tiden gik med dansk og regning og den anden halvdel var reserveret formning og håndarbejde, med projekter ind imellem. Skolen blev især søgt af folk der var ordblinde eller på anden måde havde haft vanskeligheder med skolesystemet, og målet var at de skulle nå til og med 8. klasses niveau, så de kunne fortsætte i VUC-regi bagefter. Det var en utrolig udfordring. Vi begyndte helt nede ved + og - stykker og stavning, og alle dumme spørgsmål var tilladte. For mange var det en chance for en ny start, og selv om en del ikke nåede frem til vue, kunne de alligevel godt nå at få genoprettet en del selvtillid på sådan et år. Kommunen brugte det ofte som en slags forrevalidering, så det var for nogle af delyagerne med med mødepligt og "træk i lønnen", hvis de ikke mødte op. Mange skiftede fuldstændig attitude til tilværelsen og jeg oplevede mange solstrålehistorier i de to-tre år jeg arbejdede der. Ud over det, var det for mig et kollosalt lærestykke i, hvor galt det går med en fejlslagen pædagogik i folkeskolen. Hvad der sker, når der i folkeskoleforløbet ikke bliver grebet ind på de kritiske tidspunkter og de svage får for lid t støtte. Det kunne være sundt for mange folkeskolelærere ar aftjene en pædagogisk værnepligt på sådan et kursus. Det giver stof til eftertanke. Prikket Imidlertid blev jeg kontaktet af min gamle seminarierektor, som sagde at han da godt ville ansætte mig, hvis jeg tog seminarielæreruddannelsen. Det er jo et prik på skuldren som er meget rart at få, så jeg begyndte min uddannelse på Lærerhøjskolen, medens jeg blev ansat på seminariet som timelærer. Efter et år blev min ansættelse delt op, så jeg dels arbejdede på Rosenlundskolen i Skovlunde, som er naboskole til - og praktikskole for seminariet, og dels underviste på seminariet. I en periode var jeg som en del af mit arbejde på Rosenlundskolen ansat i Ballerup kommunes projekt for sent ankomne indvandrere og flygtninge. Det var unge fra år, som var visiteret til et uddannelsesforløb, men som nyankomne ikke kunne tilstrækkelig dansk til straks at gå videre i forløbet. Det var igen en situation, hvor mit brogede forløb kom mig til gode. Det kørte således, næsten med dobbeltjob i nogle år, hvor jeg var væk på aftenarbejde tre aftener om ugen, fordi jeg var den sidst ankomne. Det holdt ægteskabet ikke til. Min kone og jeg har fundet frem til en meget velfungerende ordning, som gjorde at jeg s k u l l e se mig om efter dagarbejde, for jeg er alenefar hver anden uge. Desuden blev læreruddannelsen lavet om, med konsekvenser for mine primære fag. Og her kommer viceskoleinspektørstillingen på Skolen på Islands Brygge ind? Ny»vicer<< Ja. Hvis du for to år siden havde sagt 'vicer' til mig, havde jeg sagt nej, men undertiden spiller tilværelsen en nogle muligheder i hænde, og så må man gribe dem.og gøre dem til sine og bruge kræfterne på dem. Jeg har altid hørt vældig meget godt om Bryggeskolen både hos naboer og i pædagogiske kredse. En ny kombination af en toleddet stilling, i dette tilfælde som underviser med en ledelsesfunktion, var en tiltalende udfordring for mig. Jeg vidste på forhånd, at det er en udviklingsorienteret skole, at der er et højt udviklet både lærerog elevdemokrati, og det er en skole der ikke er stivnet i tilfredshed over fortidens sejre. Og for mig er det vigtigt, at der er en harmonisk dynamik mellem teori og praksis, det kreative og det eksakte. Det har jeg altid været meget bevidst om. - Hvad vil du med din stilling, h vad kommer du med? Jobbet Det er nok naturligt for mig at søge at få indflydelse, gøre mig gældende, påvirke ting og udviklinger. Jeg vil gerne være med til at aflive 'plejer' og blive ved med at sige 'hvorfor'. To af mine hjertebørn er jo det naturfaglige og det musisk/kreative, og det er jo i forvejen højt proiriteret på skolen. Disse to områder kan give mennesker nogle helt storslåede oplevelser, og det er vigtigt for et godt liv. At man kan mærke, man lever. Jeg har også altid arbejdet tværfagligt, og jeg mener, at det faglige må være udgangspunktet for det tværfaglige. Det har jeg tidligere haft mange gode diskussioner med kolleger om, bl.a.i arbejdet med ministeriets vejledende læseplaner i naturfagene. Jeg spiller, og i de senere år har jeg gjort meget ud af at lave tekster. Bruge humoren til at komme ind til folk og så få sagt nogle ting med meninger og holdninger i. Jeg har lavet tekster til den årlige revy på seminariet og til Studenterrevyen i 1995, og i 1996 lavet et team som skrev Studenterrevyen efter en ide jeg havde fostret. Og for halvandet år siden gik jeg ind i arbejdet med at lave Christianshavnerrevy. De erfaringer kan jeg selvføgelig også bidrage med på skolen. Demokrati - Hvad laver en viceskoleinspektør? Han underviser lo timer om ugen. Jeg arbejder sammen med Hanne om en!.klasse, og jeg er utrolig glad for at arbejde sammen med hende, som også er nyansat, da vi supplerer hinanden godt og har de samme meninger om at rammerne skal fumgere, for at give plads til friheden og det skægge. F.eks. skal det fungere sikkert og uden kævl, når vi færdes i trafikken, ellers er det for surt at tage på ture sammen. Der skal arbejdes intenst med læsning og matematik i gode blokke, for så bliver der plads til at fordybe sig i alt det andet det spændende. Den anden del af tiden er 'viceren' en del af ledelsen, som efterhånden skal blive til et ledelsesteam. Men foreløbig er jeg i en slags mesterlære - et stykke tid. - Hvad er ledelsens rolle i en struktur som skolens? Meget la ngt hen ad vejen er den at servicere. At lave et forarbejde, lave undersøgelser, udarbejde forslag, som så bliver diskuteret, bliver sendt tilbage igen, og vi udfører eller lærerne eller andre udfører. Det kommer jo an på beslutningerne. Være med til at tage diskussioner op om, hvad der er hæmmende og hvad der er fremmende for skolens udvikling. J eg betragter meget ledelsen som nogle der i mange situationer laver rugbrødsarbejdet. Også dem der nogle gange husker pædagogisk råd på, hvad der egentlig ligger af tidligere beslutninger omkring et problem. Beslutninger man bør forholde sig til inden man går videre. Være den der holder overblikket og selvfølgelig også må være den der tager nogle beslutninger og skærer igennem, i akutte situationer. F.eks. helt banalt, om morgenen, med sygemeldinger på skrivebordet. - På Bryggeskolen er der vel meget 'plejer'? Nogle af lærerne har været ansat der i et halvt liv? Der er selvfølgelig noget 'plejer', men lærerkollegiets styrke er at de er utrolig mobile. De er vant til demokratisk at tale sig frem til enighed, og når så alle ser den samme løsning, så rykker det, så det gør noget, fordi alle står bag beslutningen og vil det samme. Det er effektivt! Og det har jeg ikke oplevet på samme måde andre steder. - Nu er der jo snart valg til skolebestyrelsen, hvordan er din erfaring med det samarbejde? Ikke stor. Jeg er meget vant til et åbent og tæt forældresamarbejde, og det har jeg forsøgt at videreføre i min førsteklasse. Det er mit indtryk, at der er tradition for, at skolebestyrelsen på Bryggeskolen står bag skolens pædagogiske linie og er med til at videreudvikle den. Og efter opstillingsmødet forrige tirsdag at dømme, tyder meget på at den tradition vil fortsætte. Det er jo positivt, at man ikke skal bruge kræfter på tovtrækkerier om de helt overordnede diskussioner. Så har skolebestyrelsen flere kræfter til at diskutere principperne for at føre denne pædagogik ud i praksis, skaffe rammer til den, blive ved med at holde den levende med en løbende dialog med hinanden og med skolens lærere og ledelse. Skolens udbygning I de kommende år venter en kæmpeudfordring. Den afgående skolebestyrelse har banet vejen for skolens udbygning, men hvordan skal vores gode pædagogiske praksis se ud i 6. og 7. klasse. Og hvad kommer det til at betyde for skolens tætte og trygge miljø, at vi får en ny bygning og lidt større elever. Lærerne er allerede ved at diskutere, hvordan vi skal blive "klædt på" til disse nye krav og opgaver. Det bliver en spændende ombrydningstid for alle med tilknytning til skolen. Og jeg er meget glad for at have fået lov til at bidrage med mine erfaringer og være med i diskussionen næsten fra starten af. hmr Genbestillinger og forstørrelser fra Kodak 1 Ox15 cm, før 4 95 NU x18 cm, før 16,- NU 8,- 20x30 cm, før 34,- NU 17,- 30x45 cm, før 87,- NU x60 cm, før 126,- NU 63,- 50x75 cm, før 169,- NU x100 cm, før 410,- NU 205,- Priseksempleme gælder besl. fra negativ 24x36. Også halv pris på besl. efter dia. Tilbudene gælder t.o.m. lørdag d. 28/2-98 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * M/K kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti for ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Vi slår l\atten af tønden oppe på volden... Born OH burnlihe S)Cl'le n \dkomne sondag 22. februar kl Dn n OHstJ m tonje t il de mksne \1 hor 1ur111 kuhuoo!jfu,lduiij,i nllrr. hulk. " '!JfiU<. rumtojjy o unjrt!i"jiili ul hnij, lurlll<u ru... huriii!juf Ju<U' brj,ir uji.i,tjnul!l v,!ij,tjn "'til ul 'r Jn ulk... Bastionl!n +LJIVI!n C 1\ l l Il 1\ i? 11 l S l 1\ l J 11 1\ N l l 1lh- \lt lh: ( hra,ll.tll,h.t\ Il' \ ulch.:,.uk :'11 l!-l h.phnlh.t' 11 h. l d dun.\2 11:' an \IH: n l o.tllt: d'lo!'' l. l n.z..a- h d, o.ud.

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen 31.maj 2000 8.årgang nr. 11 BRYGGEBLADET Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til Lokalrådet/Bryggens

Læs mere

Forfatteropgave. Læs kultur side 4

Forfatteropgave. Læs kultur side 4 Farvel til Play hello Linse Det lille teater i Njalsgade har fået nye lokaler på Strandlodsvej. De siger farvel allerede før jul. Til gengæld flytter nye butikker til bydelen. Linse Kessler åbner sin egen

Læs mere

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen?

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen? 26. januar 2005 13. årgang nr. 1 Mød Viggo og Bob. Portræt side 14 Bryggens nye ældreråd på plads. Nyheder side 9 Det vigtigste er vel at få regeringen væltet. Hele regeringen. Lis, Gunløgsgade. Sundhedsvæsenet.

Læs mere

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder.

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder. 8. maj 2002 10. årgang nr. 8 Havnebadeanstalt på Bryggen Politikerne er ved at vedtage en placering af den første københavnske badeanstalt siden 1950 erne. De første skitser er netop offentliggjort. Badeanstalten

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

en kæreste... fred for systemet... en husbåd... Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 67 november 2007

en kæreste... fred for systemet... en husbåd... Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 67 november 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 67 november 2007 en kæreste... en husbåd... fred for systemet... Hjemløsedrømme er tema i Hus Forbis 2008-kalender

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 2 - APRIL 2001 Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk Indlæg fra vores udsendte på Grønland, Lonni Thomassen, Nuuk, tidligere afsnit

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere