Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13"

Transkript

1 Jordbrugsteknologuddannelsen JT Uddannelsesplan for 1. semester på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole August 2011

2 Forord Velkommen til 1. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole. Vi håber du vil falde godt til og få et godt udbytte af dit arbejde som studerende her. Denne uddannelsesplan er et supplement til Studieordningen. Studieordningen beskriver de overordnede, fælles rammer for Jordbrugsteknologuddannelsen, medens Uddannelsesplanen giver en mere detaljeret orientering om, hvordan undervisningen er tilrettelagt, og hvilke mål og delmål undervisningen skal opfylde. Planen gennemgår og beskriver semestrets forskellige fag, projektforløb, prøver og eksamener og andre studierelevante aktiviteter og giver således et godt overblik over indholdet og tankerne med studiet. Uddannelsesplanen suppleres med Undervisningsplaner for de enkelte fagforløb, herunder oplæg til projekterne. Undervisningsplanen får du af den enkelte lærer. Der kan ske mindre justeringer af planerne i løbet af studieåret, men større revideringer finder kun sted op til studiestart. De konkrete aktiviteter, der er planlagt i uddannelsesforløbet, er således baseret på konkrete, centralt fastsatte mål for uddannelsen. Den måde vi i praksis har tilrettelagt studiet er desuden påvirket af vores værdier og prioritering af metode. Vi lægger vægt på: Rummelighed, forskellighed er en styrke Langtidsholdbare kompetencer - Lær at lære studie- og samarbejds-kompetencer prioriteres højt Den studerendes frihed til at forfølge interesser og muligheden for at specialisere i nicher gennem projekter Formidling af viden er lige så væsentlig som at tilegne sig kompetencer Vi er ambitiøse på vores studerendes vegne I uddannelsesplanen finder du en lektionsoversigt, som viser hvilke fag, du skal have på semestret. Derefter kan du læse specifikt om det enkelte fag. På kalenderen, som er fælles for alle studieretninger på 1. semester, kan du se de planlagte fælles aktiviteter, undervisningsfrie perioder mm. Semestret afsluttes med en officiel, formel eksamen i form af Metodeprojekt i uge 3, Desuden vil der blive afholdt nogle fagprøver. Se evaluering i de enkelte fagbeskrivelser og Oversigt over eksamener og fagprøver. Vi håber du kommer godt i gang, og vil gøre hvad vi kan, for at hjælpe dig. God arbejdslyst Dalum, d , JT lærerteam 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 JT studiets opbygning Side 3 2 Kalender for 1. semester 2011 Side 4 5 Lektionsoversigt Side 5 6 Oversigt over eksamener og fagprøver Side 7 7 Studieaktivitet Side 8 8 Beskrivelse af fag og projekter Side 9 Arbejdsmiljø Side 9 Biologi Side 10 Branchekendskab Side 11 EDB Side 13 Erhvervsøkonomi Side 14 Kommunikation og formidling Side 16 Metodefagligt projekt Side 17 Metodelære og projektledelse Side 19 Organisation og samarbejde Side 20 Produktionsøkonomi Side 21 Statistik Side 22 Strategi og markedsanalyse Side 23 Studieteknik Side 25 Valgfag Husdyr Side 26 Valgfag M&N Side 27 Valgfag Planter Side 28 Valgfag Økonomi Side 29 2

4 1. JT-studiets opbygning ECTS Uddannelseselementer 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5 Globalisering 5 10 Erhvervs- og virksomhedslære Ledelse og Kommunikation Jordbrugets styringssystemer Valgfrie studieelementer 5 8,5 1,5 40 Studieretning 11,5 23, Praktik Afsluttende eksamensprojekt Som det fremgår af oversigten fylder de obligatoriske uddannelseselementer Erhvervs- og virksomhedslære, Ledelse og kommunikation og Jordbrugets styringssystemer - langt størstedelen af 1. semester. Desuden er der planlagt en række redskabs- og metodefag, som hjælp til at studere mere effektivt. Med henblik på at give dig det bedst mulige grundlag for dit valg af studieretning, har vi tilrettelagt et særligt forløb i Branchekendskab. Valget foregår i uge 41. Efter uge 42 har vi planlagt nogle valgfag, som er forskellige for studieretningerne. Inden for disse rammer er undervisningen tilrettelagt i nogle fag, som tilsammen opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte mål for uddannelsen. Læs specifikt i afsnittet Beskrivelse af fag og projekter. 3

5 2. Kalender for 1. semester 2011 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR M 1 31 T 1 L 1 T 1 Agromek T 1 Markedsanalyse prøve S 1 Nytår T 2 F 2 S 2 O 2 F 2 M 2 1 O 3 L 3 M 3 40 T 3 Organisation prøve L 3 T 3 T 4 S 4 T 4 F 4 S 4 O 4 F 5 M 5 36 O 5 L 5 M 5 49 T 5 L 6 T 6 Intro TBC T 6 S 6 T 6 F 6 S 7 O 7 F 7 M 7 45 O 7 L 7 M 8 32 T 8 L 8 T 8 T 8 S 8 T 9 F 9 S 9 O 9 F 9 M 9 2 O 10 L 10 M T 10 L 10 T 10 T 11 S 11 T 11 F 11 S 11 O 11 F 12 M O 12 L 12 M T 12 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 S 14 O 14 F 14 Valg af studieretning M O 14 L 14 M T 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 16 F 16 S 16 O 16 F 16 M 16 Metodeprojekt 3 O 17 L 17 M T 17 L 17 T 17 Metodeprojekt T 18 S 18 T 18 Skemafri F 18 S 18 O 18 Metodeprojekt F 19 M O 19 Studieuge L 19 M T 19 Metodeprojekt L 20 T 20 T 20 S 20 T 20 F 20 Metodeprojekt S 21 O 21 F 21 M O 21 L 21 M T 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 23 F 23 S 23 O 23 F 23 M 23 4 O 24 L 24 M T 24 L 24 Juleaften T 24 T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juledag O 25 Eksam metodeproj F 26 M O 26 L 26 M 26 2.Juledag 52 T 26 Eksam metodeproj L 27 T 27 Karrieredag DLS T 27 S 27 T 27 F 27 Eksam metodeproj S 28 O 28 F 28 M O 28 L 28 M Semesterstart T 29 L 29 T 29 T 29 Undervisningsfri S 29 T 30 Intro F 30 S 30 O 30 F 30 M 30 O 31 Intro M L 31 T 31 4

6 3. Lektionsoversigt Lektionsoversigten viser hvilke fag, der læses, fagenes lektionstal, studiearbejdstimer og ECTSværdi. Du kan også se, hvem, der skal undervise. Lektionsoversigten bruges til skemalægning. I en fleksibel organisation som vores kan der forekomme ændringer. Oversigterne er derfor vejledende! 5

7 Lektionsoversigt 1. semester 2011 /emner Underv. / ansvarlig Deling Lekt. St.arb. timer ECTS Timer i alt Obligatoriske uddannelseselementer Intro+ mail m.m. AC/PIM/MSN Alle Rustur Alle Klassens time MSN/OLET Alle Studieteknik SMH F3+F Intro Tietgen FH/MSN Alle Intro mail m.m. ES F3+F4 1 1 Intro Fronter MSN F3+F4 1 1 S J M 1 K U E 0 Erhvervs- og virksomhedslære 10 ECTS E L T 0 Organisation/projektstyring POWR F3+F M 4 4 E O 36 Erhvervsøkonomi 1 OLTH F3+F A F D 40 Strategi og markedsanalyse KNMO F3+F F E E 54 R R P 0 Ledelse og kommunikation 5 ECTS I I R 0 Kommunikation og formidling KIAN F3+F S E 4 O 20 Metodelære og projektledelse MSN Alle T J 30 Arbejdsmiljø/ledelse POWR F3+F U E 14 D K 0 Jordbrugets styringssystemer - kan være afhængig af studieretning 10 ECTS I T 0 Statistikklasse MSN F3+F E Metodefagligt projekt (vejledningstimer) MSN Alle U E 40 EDB ES F3+F4 6 6 G 6 Branchekendskab TJ/SMH F3+F E 34 Studieretningsvalg Alle 2 2 Agromek Alle x 0 0 Studieelementer - specialisering 5 ECTS 0 Biologi MSN, LBI P+HU+MN , Prod.økonomi (afh. linievalg) JB,CHH;LBH Ø , Valgfag i studieretning LBH, BB, OMH, SMH P+Hu+MN+Ø , I ALT gul = PRØVE/FEEDBACK 6

8 4. Oversigt over eksamener og fagprøver På Jordbrugsteknologuddannelsen er der et begrænset antal officielle eksamener, som vil fremgå af dit endelige eksamensbevis. Disse eksamener er vist i nedenstående oversigt Alle fag, som indgår i uddannelsen, evalueres gennem disse eksamener. Navn Form og indhold Karakter ECTS Intern / Ekstern 1. semester Metodeprojekt lig og metodisk del 7-trins skala 6 (20) ECTS Intern 2. semester 1.års prøve 2 delt. Dels skriftlig eksamen, dels projekteksamen 7-trins skala 6,5 (35) ECTS Ekstern 3. semester Tværfaglig projekt-eksamen Dækker obligatoriske emner og studieretningsemner 7-trins skala 6 (25) ECTS Intern Valgprojekt Fordybelse i et specifikt emne indenfor speciale 7-trins skala 4,5 (15) ECTS Ekstern 4. semester Praktik Afvikling af forløb samt skriftlig rapport Godkendt/ ikke godkendt 15 ECTS Intern AEP 7-trins skala 10 ECTS Ekstern I alt 120 ECTS Forudsætninger: 1.årsprojektet skal være bestået før den studerende kan gå op til de efterfølgende eksamener. 1.årsprøven dækker 50 % af pensum for 1. og 2. semester og mindst 60 % fra de obligatoriske emneområder. Den skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Ekstern eksamen betyder, at censor er beskikket af det centrale censorkorps. Intern eksamen betyder, at skolen selv udpeget censorer. Supplerende eksamener/fagprøver Ud over disse officielle eksamener, afholder fagene prøver, som dokumenterer den studerendes målopfyldelse og studieaktivitet i enkeltfag. Karaktererne fremgår ikke af det officielle uddannelsesbevis, men der kan udskrives karakterblad til den studerende efterfølgende. Det fremgår af fagbeskrivelsen for hvert enkelt fag, hvordan der evalueres. prøver, som registreres på karakterblad: 1. semester Karakter Markedsanalyse 7-trins skala Organisation 7-trins skala 7

9 5. Studieaktivitet For at gå på studiet skal man være studieaktiv. Manglende studieaktivitet kan føre til manglende indstilling til de officielle eksamener og dermed i praksis til udmelding fra studiet. En sanktion ville også kunne være krav om individuel udarbejdelse af projekteksamen. Den studerendes studieaktivitet bedømmes på baggrund af dennes aktive deltagelse i undervisningen, afleveringer og beståelse af løbende fagprøver. Grundlaget for vurdering af studieaktivitet fremgår bl.a. af fagbeskrivelserne for de enkelte fag i denne uddannelsesplan. Hvis en studerende er for lidt aktiv i studiet, kontaktes denne. Hvis det kniber med at overkomme alle udfordringerne gælder det om at bede om hjælp, inden du kommer bagefter. Snak med dine medstuderende, din studieretningskoordinator, dine faglærere og studiekoordinator. Du kan få moralsk støtte, trøst og forståelse, tips til at prioritere din indsats og tid. Men husk at i sidste ende er det kun din egen arbejdsindsats og præstation, der tæller. 8

10 6. Beskrivelse af fag og projekter På de følgende sider beskrives de enkelte fag mere indgående. ene står i alfabetisk rækkefølge. Arbejdsmiljø JT, 1. semester 14 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS Det overordnede formål er at give den studerende kendskab til og fortrolighed med, hvordan en organisation kan organisere og opbygge et godt arbejdsmiljø. Den studerende skal også kunne sætte arbejdsmiljø i relation til det øvrige samfund. Viden: - Overordnet at forstå, analysere, vurdere og foreslå en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsmiljø i en organisation - Formulere en organisations arbejdsmiljøpolitik - Vurdere og foreslå forandringer til arbejdsmiljø Færdigheder i at: - kunne analysere en organisations arbejdsmiljø og forstå betydningen heraf for organisationens overordnede strategi - kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor arbejdsmiljø - sætte sig ind i akademisk materiale - anvende metoder til udvikling af arbejdsmiljø Kompetence til: - at kunne opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til arbejdsmiljø tiltag i en organisation - at kunne tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet Indhold - Definition af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - Principper for arbejdsmiljø i en organisation herunder - forskellige typer arbejdspladser primært med fokus på - kontorarbejdsplads o.l. - det fysiske arbejdsmiljø - det psykiske arbejdsmiljø - arbejdsmiljøvurdering i praksis - Stress faktorer ref. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø UV-metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg / opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse Aflevering af opgavekatalog (krav for studieaktivitet), spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Internet 9

11 Biologi JT Husdyr, JT Miljø og Natur, JT Planter 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS De studerende skal opnå en basal biologisk forståelse for biokemi, cellelære, genetik og mikrobiologi. Viden: Den studerende - har kendskab til cellers biologi og nedarvningsforhold - har kendskab til bioteknologi - har kendskab til næringsstoffernes kemi - kender til mikroorganismers vækst og formering Kompetencer: Den studerende kan - anvende den opnåede biologiske forståelse som baggrundsviden i efterfølgende fag på studiet, samt kan argumentere fagligt i diskussioner med bl.a. kommende kolleger Indhold - Cellens organeller - Transportprocesser - Fedtstoffer, proteiner og kulhydrater - Enzymer - Proteinsyntese, genetik - Mikrobiologi UV-metode Klasseundervisning og opgaveløsning samt små forsøg. Opgaverne udarbejdet i undervisningsforløbet danner grundlag for dokumentation af studieaktivitet krævet for at kunne indstilles til 1. års prøve. Biokemibogen liv funktion molekyle. Kresten Cæsar Torp, ISBN Hardback , 2. udgave, Nucleus Ca. pris 320 kr. 10

12 Indhold UV-metode Branchekendskab JT alle 3 ECTS, 34 lektioner, 90 studiearbejdstimer At du får et overblik over branchen, så du bliver i stand til at beskrive og forklare de vigtigste elementer i energi- og fødevareproduktionen. Herunder opnår du kendskab til ressource-flow og processer, der er af betydning for produktionens rentabilitet, fødevarernes kvalitet, ressourceforbrug og miljøpåvirkning samt husdyrenes velfærd. Viden: - Kender til de vigtigste typer af landbrugsbedrifter/naturtyper/økonomiske og finansielle konstellationer i Danmark (særkende og udbredelse) - Kender til samspillet mellem jordbrugsvirksomheder, myndigheder og organisationer. - Kender til jordbruges forskellige driftsgrene og fagudtryk. - Kender til samspil mellem jordbrugsproduktion, natur og miljø - Kender til jordbrugets samfundsøkonomiske betydning Færdigheder: - Kan beskrive strukturudviklingen i dansk jordbrug (antal, enhedernes størrelse, nicheproduktion, industrialisering, økologi, udlandet, udbredelse af naturarealer, beskæftigelse) - Kan argumenterer for og imod forskellige tiltag, virkemidler og holdninger vedr. forvaltning af jordbrugserhvervene samt naturog miljøhensyn - Redegøre for sammenhængen mellem landbrugsproduktionens gennemførelse, forarbejdningen og fødevarernes kvalitet - Søge og anvende informationer Hovedvægten lægges på, at du arbejder med teknologi, der kan bidrage til at løse de udfordringer som regeringen har formuleret i syv visioner fordansk landbrug i Følgende stikord kan give inspiration til fokus i faget: - Rentabilitet/likviditet/finansiering - Næringsstofoptimering - Miljøpåvirkninger/klima - Energiproduktion - Ressourceoptimering - Dyrevelfærd - Fødevarekvalitet og -sundhed - Bioteknologi Her ud over vil du arbejde med den nutids-historiske udvikling i landbrugs- og fødevareproduktionen, og de udfordringer, der forudses for videreudvikling i forhold til forbrugere, international konkurrence, foder- og fødevarekvalitetskrav, samt krav til dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. Indlæg, opgaver, besøg & debat Afleveringer af mindre opgave, salgstale og debatindlæg. Den samlede 11

13 præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Bøger, titel, forfatter, forlag, pris, evt. ISBN Civic agriculture Teknologi-blade: &id=id%3d157&itemid=23 Film om klima og økologi: U&feature=player_embedded#at=209 r&list=ul &list=ul Der vil være behov for kørsel i egne biler/på cykel til div. ekskursioner 12

14 EDB Alle 6 lektioner At demonstrere hvilke IT-færdigheder, der er nødvendige for at kunne gennemføre studiet. At give den studerende baggrund for at vurdere eget behov for ekstra EDB-kursus Færdigheder: - Den studerende kan anvende tekstbehandling (f.eks. Word), regneark (f.eks. Excel) og præsentationsprogram (f.eks. Power Point) på bruger niveau. - Den studerende kan anvende Fronter Indhold - Mindre opgaver indenfor tekstbehandling (herunder brug af typografier, autonummerering af figurer og indholdsfortegnelse), regneark, styring af data på PC, håndtering af filer, brug af mailsystem - Test UV-metode Undervisningen vil være dialogundervisning og øvelser. Undervisningen understøttes af brugen af IT. et fungerer som basalt redskabsfag Der foretages en test med det formål at vise den studerende, om yderligere kursus er nødvendigt Kontorpakke på PC, f.eks. Microsoft Office eller LibreOffice og andre almindelige programmer Der udbydes yderligere kursus på Tietgenskolen efter undervisningstid mod en beskeden egenbetaling 13

15 Erhvervsøkonomi Alle JT, 1. sem 40 lektioner og 90 studielektioner (3,0 ECTS) At give den studerende en grundlæggende indsigt i erhvervsøkonomiske fagdiscipliner med tilhørende redskaber og analyseteknikker. Den studerende skal kunne identificere, analysere og løse virksomhedsøkonomiske problemstillinger samt præsentere løsningsforslag. Viden: Den studerende skal have viden om - opbygningen af årsregnskabet - virksomhedens omkostningsforløb herunder faste omkostniger og variableomkostninger samt omkostningsdriverbegrebet - grundlæggende regnskabsprincipper - virksomhedens pengestrømme - budgettets betydning for styringen af en virksomhed - grundlæggende budgetkontrol Færdigheder: Den studerende skal have færdigheder i at - vurdere forskellige omkostningstyper og deres karakteristika - analysere dækningsbidrag med henblik på break-even analyser og økonomisk styring - analysere og vurdere et virksomhedsregnskab med hensyn til rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet - kunne formidle økonomiinformation og angive årsager til udviklingstendenser til interessenter - udarbejde resultatbudget og likviditetsbudget - udarbejde balancebudget - foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markeds- og omkostningsforventninger Kompetencer: Den studerende skal opnå kompetencer til - at komme med alternative løsningforslag til forbedringer af virksomhedens indtjening - at udarbejde budgetter som et led i virksomhedens økonomiske styring samt at kunne gennemføre budgetkontrol Indhold - Virksomhedsanalyse - Opbygningen af årsregnskabet - Break-even analyser - Analyse af rentabilitet - Analyse af indtjeningsevne - Analyse af kapitaltilpasningsevnen herunder kendskab til en pengestrømsopgørelse - Virksomhedens budgetter - Resultatbudget 14

16 UV-metode - Likviditetsbudget - balancebudget - budgetkontrol - Aktivitetsoptimering - Grundlæggende prisoptimering Forelæsninger, opgaver og miniprojekter løses individuelt eller i grupper ved hjælp af IT-værktøjer og fremlæggelse heraf et evalueres gennem 1. års eksamen. Studieaktivitet dokumenteres gennem 5 obligatoriske afleveringer. Erhvervsøkonomi videregående uddannelser af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang. 15

17 Kommunikation og formidling alle 20 lektioner, 60 studiearbejdstimer (2 ECTS) Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at planlægge og gennemføre opgaver i forbindelse med formidling inden for jordbrug et bidrager til opfyldelse af følgende mål ved at den studerende har Viden om: - anvendte teorier og metoder i relation til formidling af viden Færdigheder i at: - anvende relevante principper for udfærdigelse af en rapport - anvende relevante metoder og værktøjer til præsentation - formidle fagligt, så form og indhold er tilpasset målgruppen - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning Kompetencer til at: - løse kommunikationsopgaver professionelt - analysere og give kvalitative løsningsforslag til konkrete formidlingsopgaver ved anvendelse af relevante teorier, metoder og værktøjer Indhold - Træning af mundtlig og skriftlig formidlingsteknik - Tilegnelse af viden om presseværktøjer - Tilegnelse af viden om opbygning af en rapport og udarbejdelse af resumé - Træning i gruppefremlæggelser UV-metode Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeopgaver, præsentationer, gæstelærer, øvelser og diskussioner et fungerer som basalt redskabsfag og indgår i bedømmelsen af alle projekter, eksamener og i afsluttende eksamensprojekt Kompendium udfærdiget af underviser, herunder Dalum Landbrugsskole/ Tietgenskolens Rapportskrivning og udleveret materiale 16

18 Metodefagligt projekt Alle 4,0 ECTS, 120 studiearbejdstimer At den studerende ud fra aktuel problemstilling tilegner sig både faglige jordbrugsrelaterede kvalifikationer, udvikler gruppe- og samarbejdsrelaterede kompetencer, lærer om vidensindsamling og kildekritik og udvikler sine formidlingskompetencer både mundtlig og skriftligt. Det er målet, at den studerende har: Viden om: - anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen - teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Færdigheder til at: - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning - udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kompetencer til at: - kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver - selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag. - løse opgaver i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation - tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling - analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning I forlængelse af ovenstående kan målene deles i tre gensidigt afhængige kategorier: 1) lig fordybelse 2) Gruppeprocesser 3) Kvalitetssikring Ad 1) lig fordybelse (tilegnelse og bearbejdning af faglig viden) Efter MFP kan den studerende: - Analysere og udfordre en faglig problemstilling ud fra forskellige typer af viden (Fra forskellige felter i videnmodellen) - Fremkomme med løsningsforslag ved: - At holde egen viden op mod andres viden, herunder viden fra litteraturen - At vurdere og bruge ny viden i forhold til dennes troværdighed - Åbenlyst at koble den indsamlede viden på en ny og kreativ 17

19 Indhold UV-metode måde - Formidle indsamlet bearbejdet viden kort og konkret til gruppen, vejledere og den eksterne partner Ad 2) Gruppeprocesser (udvikling af gruppe- og samarbejdsrelaterede kompetencer) Efter MFP kan den studerende: - Gennemføre og efterfølgende analysere de forskellige faser i projektbaseret gruppearbejde - Redegøre for og i praksis anvende de to funktioner rød leder og grøn leder - Tilrettelægge, agere i og reflektere over den aktuelle proces, hvor tilegnelse af faglige kvalifikationer går hånd i hånd med udvikling af grupperelaterede kompetencer Ad 3) Kvalitetssikring (med elementer fra Kubuskonceptet som metodisk værktøj) Efter MFP kan den studerende: - Afstemme forventninger med problemejer - I praksis styre og synliggøre gruppens proces og viden ved at anvende og udfærdige - Dagsorden (grøn leder) og mødereferat (rød leder), op til og i forlængelse af konkrete møder - Tasks (opgaver), der optimerer gruppens ressourcer ved en uddelegering af arbejdsopgaverne på basis af specifikke faglige spørgsmål - Notepads (videnspapir), der formidler ny relevant, bearbejdet faglig viden til gruppen - Anvende den todimensionale videnmodel til strukturering af søgningen og indsamlingen af faglig viden, både ud fra en vertikal og horisontal bevægelse - Forstå forskellen mellem og i praksis gøre brug af henholdsvis de faglige og de metodiske vejledere De studerende udarbejder i grupper et projekt med jordbrugsfagligt fokus for en reel problemejer. Undervejs i projektforløbet anvendes Kubusmetoden til videnshåndtering og gruppeledelse. Hovedfokus ligger på at lære at arbejde i grupper og arbejde med videnstilegnelse, kildekritik og formidling Undervejs har grupperne tilknyttet både en faglig og en projektmetodisk vejleder. Gruppearbejde Projektet evalueres ved en mundtlig eksamen med karakter efter 7- trinsskalaen. Både de projektmetodiske og de faglige aspekter indgår i bedømmelsen. Kompendie Fisken 18

20 Metodelære og projektledelse Alle 30 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2,0 ECTS et er at give den studerende et kendskab til projektarbejdsformer, og at den studerende kan vurdere og give forslag til organisering og ledelse af et projekt. Det er også målet, at den studerende kan anvende principperne i Kubusmodellen i forbindelse med problemorienteret projektarbejde. Det er målet, at den studerende opnår: viden om: - anvendte teorier, metoder og praksis i relation til gruppesamarbejde, projektstyring og videns-indsamling og - håndtering. Færdigheder til at: - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning. Kompetencer til at: - løse opgaver i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation, - tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling Indhold - Projekttyper, projektorganisationer og projektledelse - KUBUS projektmetodik. - Videnstilegnelse og håndtering af kilder - Mundtlig og skriftlig kommunikation, herunder udarbejdelse af projektrapporter. - Det menneskelige samspil i grupper, herunder konflikter og konfliktløsning. - Formidling af budskaber i forskellige situationer. - Fremlæggelse af projektrapporter UV-metode Klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres gennem eksamen i det metodefaglige projekt og indgår i bedømmelsen af efterfølgende projekter Kompendie Fisken 19

21 Organisation og samarbejde Jt, 1. semester 36 lektioner, 90 studiearbejdstimer, 3 ECTS Det overordnede formål er at give den studerende kendskab til og fortrolighed med hvordan en organisation kan organisere sig og hvorledes ledelse og samarbejdsrelationer kan opbygges. Den studerende skal også kunne sætte organisationen i relation til det øvrige samfund Viden om: - Overordnet at forstå, analysere, vurdere og foreslå en hensigtsmæssig struktur og kultur for en organisation - formulere en organisations mission, vision, mål og værdier - vurdere og opstille en organisations struktur - vurdere og formulere organisationens kultur - vurdere og foreslå forandringer Indhold Færdigheder i at: - kunne analysere en organisations opbygning, struktur, ledelsesniveauer, processer og kultur og betydningen heraf for organisationens strategi - kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor organisationsformer, ledelse, motivation - sætte sig ind i akademisk materiale - anvende metoder til udviklingen af personligheden Kompetence til: - at kunne opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til ny organisationsstruktur og motivationsformer i organisationen - at kunne tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet - - Det enkelte menneske - Motivation og jobudformning - Samspil mellem mennesker (grupper) - Informationsprocessen - Organisationens mission og mål - Organisationens kulturer - Arbejdsdelingsprincipper - Organisationsmodeller og strukturer UV-metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg / opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse et evalueres via en skriftlig fagprøve, 3 timer, som skal bestås for at dokumentere studieaktivitet. Organisation, 4. udgave, af Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup. Forlaget Trojka (www.trojka.dk). 20

22 Produktionsøkonomi Økonomi 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At give den studerende kendskab til det faglige produktionsmæssige grundlag for analyse af dækningsbidrag. Der efterfølgende kan bruges som grundlag ved udarbejdelse af budget Viden: - Kendskab til biologiske og fagligt- teksniske forhold i forskellige jordbrugsproduktioner - Kendskab til styringssystemer indenfor jordbrugsproduktion - Kendskab til brancheforhold indenfor væsentlige jordbrugsproduktioner Færdigheder: - Analysere og vurdere dækningsbidrag i en jordbrugsvirksomhed - Indsamle og opstille fagligt tekniske forudsætninger til brug ved udarbejdelse af dækningsbidrag Kompetencer: - Udarbejde kalkuler til budgettering og planlægning for en jordbrugsproduktion - Optimere produktionsøkonomien i en jordbrugsproduktion - Tilegne sig ny viden indenfor området Indhold - Produktionsmæssige forhold indenfor svine-, mælke- og planteproduktion - Analyse og udpegning af indsatsområder i svine-, mælke- og planteproduktion - Indsamle data og beregne dækningsbidrag for svine-, mælke-, og planteproduktion UV-metode Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres hvor det indgår i projekter Diverse hjemmesider og regneark 21

23 Statistik Alle 40 Lektioner, 90 studiearbejdstimer, 3 ECTS et med faget er, at give den studerende indblik i statistisk arbejde, både i form af at kunne udføre konkrete beregninger og at kunne forholde sig til statistisk materiale i tidsskrifter og faglitteraturen. Det er målet med faget at den studerende opnår : Viden om: - Matematiske og statistiske værktøjer, som anvendes i faglitteratur Indhold UV-metode Færdigheder til at: - anvende statistiske modeller inden for biologien og vurdere forsøgsresultater - anvende enkle matematiske og statistiske metoder ved løsning af problemstillinger - opstille statistisk dokumentation med anvendelse af de behandlede værktøjer ved problemløsning ets indhold vil være emner som værktøjsfag. Indholdet vil afspejle de metoder, der anvendes i tidsskrifter, faglitteratur m.m., og en række metoder, som anvendes i jobrelevante situationer. Matematikdelen vil cirka udgøre en fjerdedel af undervisningen, statistikdelen tre fjerdedele. Undervisningen vil omfatte følgende emner: - Grundlæggende matematik - Statistiske fordelinger - Statistiske begreber - Statistiske test - Konfidensintervaller - Regressionsanalyse - Præsentation forsøgsresultater - Forståelse af statistisk materiale i faglitteratur Undervisningen tilrettelægges på hold med dialogundervisning og øvelser. Undervisningen understøttes af brugen af IT. et evalueres gennem 1. års eksamen. Studieaktivitet dokumenteres gennem 5 obligatoriske afleveringer. Statistik med Excel, 1. Udg. 2001, Per Vejrup Hansen, ISBN Udvalgte kompendier og emner fra faglitteratur. Lommeregner med logaritme og eksponentialfunktion PC med regnearksprogram (f.eks. Microsoft Excel eller LibreOffice Calc) et er et værktøjsfag, der understøtter arbejde med forsøgsdata, enten egne eller fra litteraturen, undervejs i studiet. 22

24 Strategi og markedsanalyse Alle studieretninger 4 ECTS, 54 lektioner, 120 studiearbejdstimer At introducere den studerende til marketingbegrebet, virksomhedens ressourcer og kompetencer, strategisk analyse, målsætning, strategier, virksomhedens omverden (herunder BtC og BtB) samt markedsanalyse. Viden: Den studerende skal have viden om: - virksomheders rolle i forhold til kunder og det omgivende samfund - grundlæggende markedsføringsbegreber samt markedsføringsfunktionens rolle og placering generelt i virksomheder - virksomhedens målsætning, strategiske grundlag og værdiskabelse/konkurrenceevne - forskellige primære og sekundære informationsindsamlingsmetoder i relation til informationsbehovet i en markedsanalyse - metoder til at identificere forhold af intern såvel som ekstern karakter (efterspørgsels- og makroforhold), der øver indflydelse på erhvervsvirksomheder - og forståelse for forskellige vækststrategier Færdigheder: Den studerende skal have færdigheder i at: - beskrive, analysere og vurdere virksomhedens interne forhold - herunder kunne analysere virksomhedens fundamentale værdiskabelse som forudsætning for virksomhedens konkurrenceevne - anvende forskellige markedsanalyse-metoder med henblik på at indsamle og bearbejde informationer - opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst - gennemføre en samlet analyse af virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler Indhold UV-metode Kompetencer: Den studerende skal opnå kompetence til at: - Håndtere gennemførelsen af markedsanalyser for virksomheden - Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingstrategi Marketingbegrebet, virksomhedens ressourcer og kompetencer, strategisk analyse, målsætning, strategier, virksomhedens omverden (herunder BtC og BtB) samt markedsanalyse. Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg/ opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse prøve på basis af et markedsanalyse projekt med efterfølgende 23

25 opponeringseksamen (krav for studieaktivitet) Vurdering efter 7-trinsskalaen et kan afprøves i 1 års projektet International Markedsføring, 3. udgaven fra forlaget Trojka Artikler mv. Mulighed for statistik som suppleringsfag 24

26 Studieteknik JT alle 12 lektioner At teste almene læse- og matematik færdigheder med henblik på henvisning til teknikker/kurser der kan udvikle eventuelle mangler At præsentere de studerende for en værktøjskasse med læsestrategier, der kan øge deres læseforståelse Viden: - om egne læsefærdigheder - Indsatsområder til forbedring af læseforståelsen ved faglig læsning Færdigheder og kompetencer: - Kan anvende egnede læsestrategier til fagteksterne på uddannelsen Indhold - Vejledende læsetest for voksne - Læsehastighed - Notatteknik - Læsestrategier til funktionel læseforståelse af forskellige tekster UV-metode Tavleundervisning, gruppearbejde og test Fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Vejledende læsetest for voksne Udleverede noter 25

27 Valgfag studieretning husdyr JT husdyr, 1. semester 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At deltagerne indføres i udvalgte centrale emner på studieretningen, herunder at de tilegner sig en fornemmelse for nøgletal hos både kvæg og svin Den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende indsigt i udvalgte teorier, begreber og modeller på studieretningen - Om husdyrproduktion og styringsværktøjer - Skærpet opmærksomhed om studiets krav og muligheder Færdigheder: - Indøvelse af studierelevante problemstillinger og værktøjer - Personligt incitament til selvstudium og/eller problemorienterede opgaver - Jobrelaterede overvejelser Indhold UV-metode Kompetencer: - Vil kunne håndtere fagspecifikke opgaver på et præliminært niveau Praktisk- og teoretisk viden og kvæg- og svineproduktion, herunder værktøjer til produktionsstyringsværktøjer som f.eks. e-kontrol og ydelseskontrol. Praktisk og teoretisk viden om projektskrivning og skriftlig kommunikation og formidling af produktionsfaglig viden. Klasseundervisning, øvelser og opgaver, ekskursion Afleveringer af mindre opgaver, fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Landbrugsinfo.dk 26

28 Valgfag M&N Miljø og natur 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS et med faget er at give den studerende en introduktion til planlægning og forvaltning af naturen i Danmark, med særlig fokus på næringsstoffer og vandmiljøet. Viden: - Grundlæggende viden om beskyttelse og planlægning i det åbne land - Grundlæggende viden om opbygning af love - Indsigt i sammenhængen mellem næringsstoffer og næringsbelastning af vandmiljøet - Grundlæggende indsigt i jordbunds- og vandkemi Færdigheder: - Er fortrolig med opbygningen og anvendelsen af Miljøportalen - Kan anvende simple indikatorer til vurdering af vandkvaliteten Kompetencer: - Kan anvende Miljøportalen og relevant lovgivning til analyse og vurdering af muligheder for og konsekvenser af en ønsket arealanvendelse, - Kan vurdere og informere om, hvordan næringsbelastning forebygges og hvordan næringsbelastede områder restaureres Indhold - Beskyttet natur i Danmark - Plansystemet - Kommuneplanens bindinger - Miljøportalen - Fosfor og kvælstofs betydning i våde og tørre naturområder - Vandmiljøindsatsen - Grundlæggende GIS og opmålingsteknik UV-metode Klasseundervisning, opgaver, fremlæggelser Afleveringer, Eksamensprojekter Naturbeskyttelseslov Planlov Carsten Bagge Jensen, Paul Paludan-Müller og Jørgen Wilhelmsen (200): Økologi og Naturforvaltning. NUCLEUS. Udleveret materiale 27

29 Valgfag planter JT planter, 1. semester 2,5 ECTS, 75 studiearbejdstimer, 44 lektioner At deltagerne indføres i udvalgte centrale emner på studieretning planter, herunder at de tilegner sig en fornemmelse for nøgletal i planteproduktionen Den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende indsigt i udvalgte teorier, begreber og modeller på studieretningen - Om planteproduktion og styringsværktøjer Færdigheder: - Indøvelse af studierelevante problemstillinger og værktøjer - Personligt incitament til selvstudium og/eller problemorienterede opgaver - Jobrelaterede overvejelser Indhold UV-metode Kompetencer: - Vil kunne håndtere fagspecifikke opgaver Praktisk- og teoretisk viden om planteproduktion, herunder produktionsstyringsværktøjer som DLBR IT mark. Klasseundervisning, øvelser og opgaver, ekskursion Afleveringer af mindre opgaver, fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præsentation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i 1. årsprøven Landbrugsinfo.dk 28

30 Valgfag økonomi Økonomi 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At give den studerende indsigt i jordbrugsårsrapporter og indsigt i hvordan årsrapporter er gjort op. Viden: Den uddannede har: - indsigt i årsrapportens opbygning og indhold for jordbrugsvirksomheder herunder supplerende beretning - indsigt i lovgivning og praksisser vedrørende opgørelsesprincipper - indsigt i periodisering og værdiansættelsesprincipper - kendskab til regnskabsklasser - kendskab til formidling af økonomisk viden Færdigheder: Den uddannede kan: - indsamle relevante informationer i relation til opgørelse af et regnskab - udarbejde regnskaber for en hel eller en del af en jordbrugsvirksomhed Kompetencer: Den uddannede kan: - indgå i samarbejde om opgørelse af regnskab - formidle årsrapportens indhold til jordbrugsvirksomhedens ejer eller leder Indhold - Overordnet indhold i årsrapporten - Regnskabsklasser - Principper for resultatopgørelse herunder periodisering - Principper for balanceopgørelse herunder værdiansættelsesprincipper - Opgørelse af likviditetsoversigt - Egenkapitalforklaring - Supplerende beretning internt regnskab - Regnskabets nøgletal UV-metode Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning med opgaver Nogle opgaver afleveres og indgår i vurderingen af studieaktivitet. I øvrigt evalueres faget, hvor det indgår i projekter. Rigtige regnskaber, noter, hjemmesider m.m. 29

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Maj-juni 2011. Campus Vejle HHX Fag og niveau Virksomhedsøkonomi, niveau A. Lærer(e)

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Pedersen Virksomhedsøkonomi -

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Termin 5 og 6 semester, 2010/11 Institution Herningsholm Erhvervsskole, HHX i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Bjørn Hold HHX 3C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere