Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13"

Transkript

1 Jordbrugsteknologuddannelsen JT Uddannelsesplan for 1. semester på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole August 2011

2 Forord Velkommen til 1. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole. Vi håber du vil falde godt til og få et godt udbytte af dit arbejde som studerende her. Denne uddannelsesplan er et supplement til Studieordningen. Studieordningen beskriver de overordnede, fælles rammer for Jordbrugsteknologuddannelsen, medens Uddannelsesplanen giver en mere detaljeret orientering om, hvordan undervisningen er tilrettelagt, og hvilke mål og delmål undervisningen skal opfylde. Planen gennemgår og beskriver semestrets forskellige fag, projektforløb, prøver og eksamener og andre studierelevante aktiviteter og giver således et godt overblik over indholdet og tankerne med studiet. Uddannelsesplanen suppleres med Undervisningsplaner for de enkelte fagforløb, herunder oplæg til projekterne. Undervisningsplanen får du af den enkelte lærer. Der kan ske mindre justeringer af planerne i løbet af studieåret, men større revideringer finder kun sted op til studiestart. De konkrete aktiviteter, der er planlagt i uddannelsesforløbet, er således baseret på konkrete, centralt fastsatte mål for uddannelsen. Den måde vi i praksis har tilrettelagt studiet er desuden påvirket af vores værdier og prioritering af metode. Vi lægger vægt på: Rummelighed, forskellighed er en styrke Langtidsholdbare kompetencer - Lær at lære studie- og samarbejds-kompetencer prioriteres højt Den studerendes frihed til at forfølge interesser og muligheden for at specialisere i nicher gennem projekter Formidling af viden er lige så væsentlig som at tilegne sig kompetencer Vi er ambitiøse på vores studerendes vegne I uddannelsesplanen finder du en lektionsoversigt, som viser hvilke fag, du skal have på semestret. Derefter kan du læse specifikt om det enkelte fag. På kalenderen, som er fælles for alle studieretninger på 1. semester, kan du se de planlagte fælles aktiviteter, undervisningsfrie perioder mm. Semestret afsluttes med en officiel, formel eksamen i form af Metodeprojekt i uge 3, Desuden vil der blive afholdt nogle fagprøver. Se evaluering i de enkelte fagbeskrivelser og Oversigt over eksamener og fagprøver. Vi håber du kommer godt i gang, og vil gøre hvad vi kan, for at hjælpe dig. God arbejdslyst Dalum, d , JT lærerteam 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 JT studiets opbygning Side 3 2 Kalender for 1. semester 2011 Side 4 5 Lektionsoversigt Side 5 6 Oversigt over eksamener og fagprøver Side 7 7 Studieaktivitet Side 8 8 Beskrivelse af fag og projekter Side 9 Arbejdsmiljø Side 9 Biologi Side 10 Branchekendskab Side 11 EDB Side 13 Erhvervsøkonomi Side 14 Kommunikation og formidling Side 16 Metodefagligt projekt Side 17 Metodelære og projektledelse Side 19 Organisation og samarbejde Side 20 Produktionsøkonomi Side 21 Statistik Side 22 Strategi og markedsanalyse Side 23 Studieteknik Side 25 Valgfag Husdyr Side 26 Valgfag M&N Side 27 Valgfag Planter Side 28 Valgfag Økonomi Side 29 2

4 1. JT-studiets opbygning ECTS Uddannelseselementer 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5 Globalisering 5 10 Erhvervs- og virksomhedslære Ledelse og Kommunikation Jordbrugets styringssystemer Valgfrie studieelementer 5 8,5 1,5 40 Studieretning 11,5 23, Praktik Afsluttende eksamensprojekt Som det fremgår af oversigten fylder de obligatoriske uddannelseselementer Erhvervs- og virksomhedslære, Ledelse og kommunikation og Jordbrugets styringssystemer - langt størstedelen af 1. semester. Desuden er der planlagt en række redskabs- og metodefag, som hjælp til at studere mere effektivt. Med henblik på at give dig det bedst mulige grundlag for dit valg af studieretning, har vi tilrettelagt et særligt forløb i Branchekendskab. Valget foregår i uge 41. Efter uge 42 har vi planlagt nogle valgfag, som er forskellige for studieretningerne. Inden for disse rammer er undervisningen tilrettelagt i nogle fag, som tilsammen opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte mål for uddannelsen. Læs specifikt i afsnittet Beskrivelse af fag og projekter. 3

5 2. Kalender for 1. semester 2011 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR M 1 31 T 1 L 1 T 1 Agromek T 1 Markedsanalyse prøve S 1 Nytår T 2 F 2 S 2 O 2 F 2 M 2 1 O 3 L 3 M 3 40 T 3 Organisation prøve L 3 T 3 T 4 S 4 T 4 F 4 S 4 O 4 F 5 M 5 36 O 5 L 5 M 5 49 T 5 L 6 T 6 Intro TBC T 6 S 6 T 6 F 6 S 7 O 7 F 7 M 7 45 O 7 L 7 M 8 32 T 8 L 8 T 8 T 8 S 8 T 9 F 9 S 9 O 9 F 9 M 9 2 O 10 L 10 M T 10 L 10 T 10 T 11 S 11 T 11 F 11 S 11 O 11 F 12 M O 12 L 12 M T 12 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 S 14 O 14 F 14 Valg af studieretning M O 14 L 14 M T 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 16 F 16 S 16 O 16 F 16 M 16 Metodeprojekt 3 O 17 L 17 M T 17 L 17 T 17 Metodeprojekt T 18 S 18 T 18 Skemafri F 18 S 18 O 18 Metodeprojekt F 19 M O 19 Studieuge L 19 M T 19 Metodeprojekt L 20 T 20 T 20 S 20 T 20 F 20 Metodeprojekt S 21 O 21 F 21 M O 21 L 21 M T 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 23 F 23 S 23 O 23 F 23 M 23 4 O 24 L 24 M T 24 L 24 Juleaften T 24 T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juledag O 25 Eksam metodeproj F 26 M O 26 L 26 M 26 2.Juledag 52 T 26 Eksam metodeproj L 27 T 27 Karrieredag DLS T 27 S 27 T 27 F 27 Eksam metodeproj S 28 O 28 F 28 M O 28 L 28 M Semesterstart T 29 L 29 T 29 T 29 Undervisningsfri S 29 T 30 Intro F 30 S 30 O 30 F 30 M 30 O 31 Intro M L 31 T 31 4

6 3. Lektionsoversigt Lektionsoversigten viser hvilke fag, der læses, fagenes lektionstal, studiearbejdstimer og ECTSværdi. Du kan også se, hvem, der skal undervise. Lektionsoversigten bruges til skemalægning. I en fleksibel organisation som vores kan der forekomme ændringer. Oversigterne er derfor vejledende! 5

7 Lektionsoversigt 1. semester 2011 /emner Underv. / ansvarlig Deling Lekt. St.arb. timer ECTS Timer i alt Obligatoriske uddannelseselementer Intro+ mail m.m. AC/PIM/MSN Alle Rustur Alle Klassens time MSN/OLET Alle Studieteknik SMH F3+F Intro Tietgen FH/MSN Alle Intro mail m.m. ES F3+F4 1 1 Intro Fronter MSN F3+F4 1 1 S J M 1 K U E 0 Erhvervs- og virksomhedslære 10 ECTS E L T 0 Organisation/projektstyring POWR F3+F M 4 4 E O 36 Erhvervsøkonomi 1 OLTH F3+F A F D 40 Strategi og markedsanalyse KNMO F3+F F E E 54 R R P 0 Ledelse og kommunikation 5 ECTS I I R 0 Kommunikation og formidling KIAN F3+F S E 4 O 20 Metodelære og projektledelse MSN Alle T J 30 Arbejdsmiljø/ledelse POWR F3+F U E 14 D K 0 Jordbrugets styringssystemer - kan være afhængig af studieretning 10 ECTS I T 0 Statistikklasse MSN F3+F E Metodefagligt projekt (vejledningstimer) MSN Alle U E 40 EDB ES F3+F4 6 6 G 6 Branchekendskab TJ/SMH F3+F E 34 Studieretningsvalg Alle 2 2 Agromek Alle x 0 0 Studieelementer - specialisering 5 ECTS 0 Biologi MSN, LBI P+HU+MN , Prod.økonomi (afh. linievalg) JB,CHH;LBH Ø , Valgfag i studieretning LBH, BB, OMH, SMH P+Hu+MN+Ø , I ALT gul = PRØVE/FEEDBACK 6

8 4. Oversigt over eksamener og fagprøver På Jordbrugsteknologuddannelsen er der et begrænset antal officielle eksamener, som vil fremgå af dit endelige eksamensbevis. Disse eksamener er vist i nedenstående oversigt Alle fag, som indgår i uddannelsen, evalueres gennem disse eksamener. Navn Form og indhold Karakter ECTS Intern / Ekstern 1. semester Metodeprojekt lig og metodisk del 7-trins skala 6 (20) ECTS Intern 2. semester 1.års prøve 2 delt. Dels skriftlig eksamen, dels projekteksamen 7-trins skala 6,5 (35) ECTS Ekstern 3. semester Tværfaglig projekt-eksamen Dækker obligatoriske emner og studieretningsemner 7-trins skala 6 (25) ECTS Intern Valgprojekt Fordybelse i et specifikt emne indenfor speciale 7-trins skala 4,5 (15) ECTS Ekstern 4. semester Praktik Afvikling af forløb samt skriftlig rapport Godkendt/ ikke godkendt 15 ECTS Intern AEP 7-trins skala 10 ECTS Ekstern I alt 120 ECTS Forudsætninger: 1.årsprojektet skal være bestået før den studerende kan gå op til de efterfølgende eksamener. 1.årsprøven dækker 50 % af pensum for 1. og 2. semester og mindst 60 % fra de obligatoriske emneområder. Den skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Ekstern eksamen betyder, at censor er beskikket af det centrale censorkorps. Intern eksamen betyder, at skolen selv udpeget censorer. Supplerende eksamener/fagprøver Ud over disse officielle eksamener, afholder fagene prøver, som dokumenterer den studerendes målopfyldelse og studieaktivitet i enkeltfag. Karaktererne fremgår ikke af det officielle uddannelsesbevis, men der kan udskrives karakterblad til den studerende efterfølgende. Det fremgår af fagbeskrivelsen for hvert enkelt fag, hvordan der evalueres. prøver, som registreres på karakterblad: 1. semester Karakter Markedsanalyse 7-trins skala Organisation 7-trins skala 7

9 5. Studieaktivitet For at gå på studiet skal man være studieaktiv. Manglende studieaktivitet kan føre til manglende indstilling til de officielle eksamener og dermed i praksis til udmelding fra studiet. En sanktion ville også kunne være krav om individuel udarbejdelse af projekteksamen. Den studerendes studieaktivitet bedømmes på baggrund af dennes aktive deltagelse i undervisningen, afleveringer og beståelse af løbende fagprøver. Grundlaget for vurdering af studieaktivitet fremgår bl.a. af fagbeskrivelserne for de enkelte fag i denne uddannelsesplan. Hvis en studerende er for lidt aktiv i studiet, kontaktes denne. Hvis det kniber med at overkomme alle udfordringerne gælder det om at bede om hjælp, inden du kommer bagefter. Snak med dine medstuderende, din studieretningskoordinator, dine faglærere og studiekoordinator. Du kan få moralsk støtte, trøst og forståelse, tips til at prioritere din indsats og tid. Men husk at i sidste ende er det kun din egen arbejdsindsats og præstation, der tæller. 8

10 6. Beskrivelse af fag og projekter På de følgende sider beskrives de enkelte fag mere indgående. ene står i alfabetisk rækkefølge. Arbejdsmiljø JT, 1. semester 14 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS Det overordnede formål er at give den studerende kendskab til og fortrolighed med, hvordan en organisation kan organisere og opbygge et godt arbejdsmiljø. Den studerende skal også kunne sætte arbejdsmiljø i relation til det øvrige samfund. Viden: - Overordnet at forstå, analysere, vurdere og foreslå en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsmiljø i en organisation - Formulere en organisations arbejdsmiljøpolitik - Vurdere og foreslå forandringer til arbejdsmiljø Færdigheder i at: - kunne analysere en organisations arbejdsmiljø og forstå betydningen heraf for organisationens overordnede strategi - kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor arbejdsmiljø - sætte sig ind i akademisk materiale - anvende metoder til udvikling af arbejdsmiljø Kompetence til: - at kunne opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til arbejdsmiljø tiltag i en organisation - at kunne tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet Indhold - Definition af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - Principper for arbejdsmiljø i en organisation herunder - forskellige typer arbejdspladser primært med fokus på - kontorarbejdsplads o.l. - det fysiske arbejdsmiljø - det psykiske arbejdsmiljø - arbejdsmiljøvurdering i praksis - Stress faktorer ref. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø UV-metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg / opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse Aflevering af opgavekatalog (krav for studieaktivitet), spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Internet 9

11 Biologi JT Husdyr, JT Miljø og Natur, JT Planter 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS De studerende skal opnå en basal biologisk forståelse for biokemi, cellelære, genetik og mikrobiologi. Viden: Den studerende - har kendskab til cellers biologi og nedarvningsforhold - har kendskab til bioteknologi - har kendskab til næringsstoffernes kemi - kender til mikroorganismers vækst og formering Kompetencer: Den studerende kan - anvende den opnåede biologiske forståelse som baggrundsviden i efterfølgende fag på studiet, samt kan argumentere fagligt i diskussioner med bl.a. kommende kolleger Indhold - Cellens organeller - Transportprocesser - Fedtstoffer, proteiner og kulhydrater - Enzymer - Proteinsyntese, genetik - Mikrobiologi UV-metode Klasseundervisning og opgaveløsning samt små forsøg. Opgaverne udarbejdet i undervisningsforløbet danner grundlag for dokumentation af studieaktivitet krævet for at kunne indstilles til 1. års prøve. Biokemibogen liv funktion molekyle. Kresten Cæsar Torp, ISBN Hardback , 2. udgave, Nucleus Ca. pris 320 kr. 10

12 Indhold UV-metode Branchekendskab JT alle 3 ECTS, 34 lektioner, 90 studiearbejdstimer At du får et overblik over branchen, så du bliver i stand til at beskrive og forklare de vigtigste elementer i energi- og fødevareproduktionen. Herunder opnår du kendskab til ressource-flow og processer, der er af betydning for produktionens rentabilitet, fødevarernes kvalitet, ressourceforbrug og miljøpåvirkning samt husdyrenes velfærd. Viden: - Kender til de vigtigste typer af landbrugsbedrifter/naturtyper/økonomiske og finansielle konstellationer i Danmark (særkende og udbredelse) - Kender til samspillet mellem jordbrugsvirksomheder, myndigheder og organisationer. - Kender til jordbruges forskellige driftsgrene og fagudtryk. - Kender til samspil mellem jordbrugsproduktion, natur og miljø - Kender til jordbrugets samfundsøkonomiske betydning Færdigheder: - Kan beskrive strukturudviklingen i dansk jordbrug (antal, enhedernes størrelse, nicheproduktion, industrialisering, økologi, udlandet, udbredelse af naturarealer, beskæftigelse) - Kan argumenterer for og imod forskellige tiltag, virkemidler og holdninger vedr. forvaltning af jordbrugserhvervene samt naturog miljøhensyn - Redegøre for sammenhængen mellem landbrugsproduktionens gennemførelse, forarbejdningen og fødevarernes kvalitet - Søge og anvende informationer Hovedvægten lægges på, at du arbejder med teknologi, der kan bidrage til at løse de udfordringer som regeringen har formuleret i syv visioner fordansk landbrug i Følgende stikord kan give inspiration til fokus i faget: - Rentabilitet/likviditet/finansiering - Næringsstofoptimering - Miljøpåvirkninger/klima - Energiproduktion - Ressourceoptimering - Dyrevelfærd - Fødevarekvalitet og -sundhed - Bioteknologi Her ud over vil du arbejde med den nutids-historiske udvikling i landbrugs- og fødevareproduktionen, og de udfordringer, der forudses for videreudvikling i forhold til forbrugere, international konkurrence, foder- og fødevarekvalitetskrav, samt krav til dyrevelfærd og reduceret miljøpåvirkning. Indlæg, opgaver, besøg & debat Afleveringer af mindre opgave, salgstale og debatindlæg. Den samlede 11

13 præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Bøger, titel, forfatter, forlag, pris, evt. ISBN Civic agriculture Teknologi-blade: &id=id%3d157&itemid=23 Film om klima og økologi: U&feature=player_embedded#at=209 r&list=ul &list=ul Der vil være behov for kørsel i egne biler/på cykel til div. ekskursioner 12

14 EDB Alle 6 lektioner At demonstrere hvilke IT-færdigheder, der er nødvendige for at kunne gennemføre studiet. At give den studerende baggrund for at vurdere eget behov for ekstra EDB-kursus Færdigheder: - Den studerende kan anvende tekstbehandling (f.eks. Word), regneark (f.eks. Excel) og præsentationsprogram (f.eks. Power Point) på bruger niveau. - Den studerende kan anvende Fronter Indhold - Mindre opgaver indenfor tekstbehandling (herunder brug af typografier, autonummerering af figurer og indholdsfortegnelse), regneark, styring af data på PC, håndtering af filer, brug af mailsystem - Test UV-metode Undervisningen vil være dialogundervisning og øvelser. Undervisningen understøttes af brugen af IT. et fungerer som basalt redskabsfag Der foretages en test med det formål at vise den studerende, om yderligere kursus er nødvendigt Kontorpakke på PC, f.eks. Microsoft Office eller LibreOffice og andre almindelige programmer Der udbydes yderligere kursus på Tietgenskolen efter undervisningstid mod en beskeden egenbetaling 13

15 Erhvervsøkonomi Alle JT, 1. sem 40 lektioner og 90 studielektioner (3,0 ECTS) At give den studerende en grundlæggende indsigt i erhvervsøkonomiske fagdiscipliner med tilhørende redskaber og analyseteknikker. Den studerende skal kunne identificere, analysere og løse virksomhedsøkonomiske problemstillinger samt præsentere løsningsforslag. Viden: Den studerende skal have viden om - opbygningen af årsregnskabet - virksomhedens omkostningsforløb herunder faste omkostniger og variableomkostninger samt omkostningsdriverbegrebet - grundlæggende regnskabsprincipper - virksomhedens pengestrømme - budgettets betydning for styringen af en virksomhed - grundlæggende budgetkontrol Færdigheder: Den studerende skal have færdigheder i at - vurdere forskellige omkostningstyper og deres karakteristika - analysere dækningsbidrag med henblik på break-even analyser og økonomisk styring - analysere og vurdere et virksomhedsregnskab med hensyn til rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, soliditet og likviditet - kunne formidle økonomiinformation og angive årsager til udviklingstendenser til interessenter - udarbejde resultatbudget og likviditetsbudget - udarbejde balancebudget - foretage en simpel prisoptimering på baggrund af kendte markeds- og omkostningsforventninger Kompetencer: Den studerende skal opnå kompetencer til - at komme med alternative løsningforslag til forbedringer af virksomhedens indtjening - at udarbejde budgetter som et led i virksomhedens økonomiske styring samt at kunne gennemføre budgetkontrol Indhold - Virksomhedsanalyse - Opbygningen af årsregnskabet - Break-even analyser - Analyse af rentabilitet - Analyse af indtjeningsevne - Analyse af kapitaltilpasningsevnen herunder kendskab til en pengestrømsopgørelse - Virksomhedens budgetter - Resultatbudget 14

16 UV-metode - Likviditetsbudget - balancebudget - budgetkontrol - Aktivitetsoptimering - Grundlæggende prisoptimering Forelæsninger, opgaver og miniprojekter løses individuelt eller i grupper ved hjælp af IT-værktøjer og fremlæggelse heraf et evalueres gennem 1. års eksamen. Studieaktivitet dokumenteres gennem 5 obligatoriske afleveringer. Erhvervsøkonomi videregående uddannelser af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang. 15

17 Kommunikation og formidling alle 20 lektioner, 60 studiearbejdstimer (2 ECTS) Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at planlægge og gennemføre opgaver i forbindelse med formidling inden for jordbrug et bidrager til opfyldelse af følgende mål ved at den studerende har Viden om: - anvendte teorier og metoder i relation til formidling af viden Færdigheder i at: - anvende relevante principper for udfærdigelse af en rapport - anvende relevante metoder og værktøjer til præsentation - formidle fagligt, så form og indhold er tilpasset målgruppen - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning Kompetencer til at: - løse kommunikationsopgaver professionelt - analysere og give kvalitative løsningsforslag til konkrete formidlingsopgaver ved anvendelse af relevante teorier, metoder og værktøjer Indhold - Træning af mundtlig og skriftlig formidlingsteknik - Tilegnelse af viden om presseværktøjer - Tilegnelse af viden om opbygning af en rapport og udarbejdelse af resumé - Træning i gruppefremlæggelser UV-metode Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppeopgaver, præsentationer, gæstelærer, øvelser og diskussioner et fungerer som basalt redskabsfag og indgår i bedømmelsen af alle projekter, eksamener og i afsluttende eksamensprojekt Kompendium udfærdiget af underviser, herunder Dalum Landbrugsskole/ Tietgenskolens Rapportskrivning og udleveret materiale 16

18 Metodefagligt projekt Alle 4,0 ECTS, 120 studiearbejdstimer At den studerende ud fra aktuel problemstilling tilegner sig både faglige jordbrugsrelaterede kvalifikationer, udvikler gruppe- og samarbejdsrelaterede kompetencer, lærer om vidensindsamling og kildekritik og udvikler sine formidlingskompetencer både mundtlig og skriftligt. Det er målet, at den studerende har: Viden om: - anvendte teorier, metoder og praksis i relation til professionen - teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden Færdigheder til at: - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning - udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kompetencer til at: - kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver - selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag. - løse opgaver i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation - tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling - analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning I forlængelse af ovenstående kan målene deles i tre gensidigt afhængige kategorier: 1) lig fordybelse 2) Gruppeprocesser 3) Kvalitetssikring Ad 1) lig fordybelse (tilegnelse og bearbejdning af faglig viden) Efter MFP kan den studerende: - Analysere og udfordre en faglig problemstilling ud fra forskellige typer af viden (Fra forskellige felter i videnmodellen) - Fremkomme med løsningsforslag ved: - At holde egen viden op mod andres viden, herunder viden fra litteraturen - At vurdere og bruge ny viden i forhold til dennes troværdighed - Åbenlyst at koble den indsamlede viden på en ny og kreativ 17

19 Indhold UV-metode måde - Formidle indsamlet bearbejdet viden kort og konkret til gruppen, vejledere og den eksterne partner Ad 2) Gruppeprocesser (udvikling af gruppe- og samarbejdsrelaterede kompetencer) Efter MFP kan den studerende: - Gennemføre og efterfølgende analysere de forskellige faser i projektbaseret gruppearbejde - Redegøre for og i praksis anvende de to funktioner rød leder og grøn leder - Tilrettelægge, agere i og reflektere over den aktuelle proces, hvor tilegnelse af faglige kvalifikationer går hånd i hånd med udvikling af grupperelaterede kompetencer Ad 3) Kvalitetssikring (med elementer fra Kubuskonceptet som metodisk værktøj) Efter MFP kan den studerende: - Afstemme forventninger med problemejer - I praksis styre og synliggøre gruppens proces og viden ved at anvende og udfærdige - Dagsorden (grøn leder) og mødereferat (rød leder), op til og i forlængelse af konkrete møder - Tasks (opgaver), der optimerer gruppens ressourcer ved en uddelegering af arbejdsopgaverne på basis af specifikke faglige spørgsmål - Notepads (videnspapir), der formidler ny relevant, bearbejdet faglig viden til gruppen - Anvende den todimensionale videnmodel til strukturering af søgningen og indsamlingen af faglig viden, både ud fra en vertikal og horisontal bevægelse - Forstå forskellen mellem og i praksis gøre brug af henholdsvis de faglige og de metodiske vejledere De studerende udarbejder i grupper et projekt med jordbrugsfagligt fokus for en reel problemejer. Undervejs i projektforløbet anvendes Kubusmetoden til videnshåndtering og gruppeledelse. Hovedfokus ligger på at lære at arbejde i grupper og arbejde med videnstilegnelse, kildekritik og formidling Undervejs har grupperne tilknyttet både en faglig og en projektmetodisk vejleder. Gruppearbejde Projektet evalueres ved en mundtlig eksamen med karakter efter 7- trinsskalaen. Både de projektmetodiske og de faglige aspekter indgår i bedømmelsen. Kompendie Fisken 18

20 Metodelære og projektledelse Alle 30 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2,0 ECTS et er at give den studerende et kendskab til projektarbejdsformer, og at den studerende kan vurdere og give forslag til organisering og ledelse af et projekt. Det er også målet, at den studerende kan anvende principperne i Kubusmodellen i forbindelse med problemorienteret projektarbejde. Det er målet, at den studerende opnår: viden om: - anvendte teorier, metoder og praksis i relation til gruppesamarbejde, projektstyring og videns-indsamling og - håndtering. Færdigheder til at: - planlægge, organisere, gennemføre og evaluere opgaver i forbindelse med formidling og rådgivning. Kompetencer til at: - løse opgaver i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation, - tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold til sin professions udvikling Indhold - Projekttyper, projektorganisationer og projektledelse - KUBUS projektmetodik. - Videnstilegnelse og håndtering af kilder - Mundtlig og skriftlig kommunikation, herunder udarbejdelse af projektrapporter. - Det menneskelige samspil i grupper, herunder konflikter og konfliktløsning. - Formidling af budskaber i forskellige situationer. - Fremlæggelse af projektrapporter UV-metode Klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres gennem eksamen i det metodefaglige projekt og indgår i bedømmelsen af efterfølgende projekter Kompendie Fisken 19

21 Organisation og samarbejde Jt, 1. semester 36 lektioner, 90 studiearbejdstimer, 3 ECTS Det overordnede formål er at give den studerende kendskab til og fortrolighed med hvordan en organisation kan organisere sig og hvorledes ledelse og samarbejdsrelationer kan opbygges. Den studerende skal også kunne sætte organisationen i relation til det øvrige samfund Viden om: - Overordnet at forstå, analysere, vurdere og foreslå en hensigtsmæssig struktur og kultur for en organisation - formulere en organisations mission, vision, mål og værdier - vurdere og opstille en organisations struktur - vurdere og formulere organisationens kultur - vurdere og foreslå forandringer Indhold Færdigheder i at: - kunne analysere en organisations opbygning, struktur, ledelsesniveauer, processer og kultur og betydningen heraf for organisationens strategi - kunne finde og vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfor organisationsformer, ledelse, motivation - sætte sig ind i akademisk materiale - anvende metoder til udviklingen af personligheden Kompetence til: - at kunne opstille relevante handlingsmuligheder og løsninger til ny organisationsstruktur og motivationsformer i organisationen - at kunne tilegne sig og anvende færdigheder og ny viden i relation til fagområdet - - Det enkelte menneske - Motivation og jobudformning - Samspil mellem mennesker (grupper) - Informationsprocessen - Organisationens mission og mål - Organisationens kulturer - Arbejdsdelingsprincipper - Organisationsmodeller og strukturer UV-metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg / opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse et evalueres via en skriftlig fagprøve, 3 timer, som skal bestås for at dokumentere studieaktivitet. Organisation, 4. udgave, af Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup. Forlaget Trojka (www.trojka.dk). 20

22 Produktionsøkonomi Økonomi 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At give den studerende kendskab til det faglige produktionsmæssige grundlag for analyse af dækningsbidrag. Der efterfølgende kan bruges som grundlag ved udarbejdelse af budget Viden: - Kendskab til biologiske og fagligt- teksniske forhold i forskellige jordbrugsproduktioner - Kendskab til styringssystemer indenfor jordbrugsproduktion - Kendskab til brancheforhold indenfor væsentlige jordbrugsproduktioner Færdigheder: - Analysere og vurdere dækningsbidrag i en jordbrugsvirksomhed - Indsamle og opstille fagligt tekniske forudsætninger til brug ved udarbejdelse af dækningsbidrag Kompetencer: - Udarbejde kalkuler til budgettering og planlægning for en jordbrugsproduktion - Optimere produktionsøkonomien i en jordbrugsproduktion - Tilegne sig ny viden indenfor området Indhold - Produktionsmæssige forhold indenfor svine-, mælke- og planteproduktion - Analyse og udpegning af indsatsområder i svine-, mælke- og planteproduktion - Indsamle data og beregne dækningsbidrag for svine-, mælke-, og planteproduktion UV-metode Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres hvor det indgår i projekter Diverse hjemmesider og regneark 21

23 Statistik Alle 40 Lektioner, 90 studiearbejdstimer, 3 ECTS et med faget er, at give den studerende indblik i statistisk arbejde, både i form af at kunne udføre konkrete beregninger og at kunne forholde sig til statistisk materiale i tidsskrifter og faglitteraturen. Det er målet med faget at den studerende opnår : Viden om: - Matematiske og statistiske værktøjer, som anvendes i faglitteratur Indhold UV-metode Færdigheder til at: - anvende statistiske modeller inden for biologien og vurdere forsøgsresultater - anvende enkle matematiske og statistiske metoder ved løsning af problemstillinger - opstille statistisk dokumentation med anvendelse af de behandlede værktøjer ved problemløsning ets indhold vil være emner som værktøjsfag. Indholdet vil afspejle de metoder, der anvendes i tidsskrifter, faglitteratur m.m., og en række metoder, som anvendes i jobrelevante situationer. Matematikdelen vil cirka udgøre en fjerdedel af undervisningen, statistikdelen tre fjerdedele. Undervisningen vil omfatte følgende emner: - Grundlæggende matematik - Statistiske fordelinger - Statistiske begreber - Statistiske test - Konfidensintervaller - Regressionsanalyse - Præsentation forsøgsresultater - Forståelse af statistisk materiale i faglitteratur Undervisningen tilrettelægges på hold med dialogundervisning og øvelser. Undervisningen understøttes af brugen af IT. et evalueres gennem 1. års eksamen. Studieaktivitet dokumenteres gennem 5 obligatoriske afleveringer. Statistik med Excel, 1. Udg. 2001, Per Vejrup Hansen, ISBN Udvalgte kompendier og emner fra faglitteratur. Lommeregner med logaritme og eksponentialfunktion PC med regnearksprogram (f.eks. Microsoft Excel eller LibreOffice Calc) et er et værktøjsfag, der understøtter arbejde med forsøgsdata, enten egne eller fra litteraturen, undervejs i studiet. 22

24 Strategi og markedsanalyse Alle studieretninger 4 ECTS, 54 lektioner, 120 studiearbejdstimer At introducere den studerende til marketingbegrebet, virksomhedens ressourcer og kompetencer, strategisk analyse, målsætning, strategier, virksomhedens omverden (herunder BtC og BtB) samt markedsanalyse. Viden: Den studerende skal have viden om: - virksomheders rolle i forhold til kunder og det omgivende samfund - grundlæggende markedsføringsbegreber samt markedsføringsfunktionens rolle og placering generelt i virksomheder - virksomhedens målsætning, strategiske grundlag og værdiskabelse/konkurrenceevne - forskellige primære og sekundære informationsindsamlingsmetoder i relation til informationsbehovet i en markedsanalyse - metoder til at identificere forhold af intern såvel som ekstern karakter (efterspørgsels- og makroforhold), der øver indflydelse på erhvervsvirksomheder - og forståelse for forskellige vækststrategier Færdigheder: Den studerende skal have færdigheder i at: - beskrive, analysere og vurdere virksomhedens interne forhold - herunder kunne analysere virksomhedens fundamentale værdiskabelse som forudsætning for virksomhedens konkurrenceevne - anvende forskellige markedsanalyse-metoder med henblik på at indsamle og bearbejde informationer - opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst - gennemføre en samlet analyse af virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler Indhold UV-metode Kompetencer: Den studerende skal opnå kompetence til at: - Håndtere gennemførelsen af markedsanalyser for virksomheden - Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingstrategi Marketingbegrebet, virksomhedens ressourcer og kompetencer, strategisk analyse, målsætning, strategier, virksomhedens omverden (herunder BtC og BtB) samt markedsanalyse. Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg/ opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse prøve på basis af et markedsanalyse projekt med efterfølgende 23

25 opponeringseksamen (krav for studieaktivitet) Vurdering efter 7-trinsskalaen et kan afprøves i 1 års projektet International Markedsføring, 3. udgaven fra forlaget Trojka Artikler mv. Mulighed for statistik som suppleringsfag 24

26 Studieteknik JT alle 12 lektioner At teste almene læse- og matematik færdigheder med henblik på henvisning til teknikker/kurser der kan udvikle eventuelle mangler At præsentere de studerende for en værktøjskasse med læsestrategier, der kan øge deres læseforståelse Viden: - om egne læsefærdigheder - Indsatsområder til forbedring af læseforståelsen ved faglig læsning Færdigheder og kompetencer: - Kan anvende egnede læsestrategier til fagteksterne på uddannelsen Indhold - Vejledende læsetest for voksne - Læsehastighed - Notatteknik - Læsestrategier til funktionel læseforståelse af forskellige tekster UV-metode Tavleundervisning, gruppearbejde og test Fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Vejledende læsetest for voksne Udleverede noter 25

27 Valgfag studieretning husdyr JT husdyr, 1. semester 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At deltagerne indføres i udvalgte centrale emner på studieretningen, herunder at de tilegner sig en fornemmelse for nøgletal hos både kvæg og svin Den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende indsigt i udvalgte teorier, begreber og modeller på studieretningen - Om husdyrproduktion og styringsværktøjer - Skærpet opmærksomhed om studiets krav og muligheder Færdigheder: - Indøvelse af studierelevante problemstillinger og værktøjer - Personligt incitament til selvstudium og/eller problemorienterede opgaver - Jobrelaterede overvejelser Indhold UV-metode Kompetencer: - Vil kunne håndtere fagspecifikke opgaver på et præliminært niveau Praktisk- og teoretisk viden og kvæg- og svineproduktion, herunder værktøjer til produktionsstyringsværktøjer som f.eks. e-kontrol og ydelseskontrol. Praktisk og teoretisk viden om projektskrivning og skriftlig kommunikation og formidling af produktionsfaglig viden. Klasseundervisning, øvelser og opgaver, ekskursion Afleveringer af mindre opgaver, fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præstation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i førsteårsprøven. Landbrugsinfo.dk 26

28 Valgfag M&N Miljø og natur 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS et med faget er at give den studerende en introduktion til planlægning og forvaltning af naturen i Danmark, med særlig fokus på næringsstoffer og vandmiljøet. Viden: - Grundlæggende viden om beskyttelse og planlægning i det åbne land - Grundlæggende viden om opbygning af love - Indsigt i sammenhængen mellem næringsstoffer og næringsbelastning af vandmiljøet - Grundlæggende indsigt i jordbunds- og vandkemi Færdigheder: - Er fortrolig med opbygningen og anvendelsen af Miljøportalen - Kan anvende simple indikatorer til vurdering af vandkvaliteten Kompetencer: - Kan anvende Miljøportalen og relevant lovgivning til analyse og vurdering af muligheder for og konsekvenser af en ønsket arealanvendelse, - Kan vurdere og informere om, hvordan næringsbelastning forebygges og hvordan næringsbelastede områder restaureres Indhold - Beskyttet natur i Danmark - Plansystemet - Kommuneplanens bindinger - Miljøportalen - Fosfor og kvælstofs betydning i våde og tørre naturområder - Vandmiljøindsatsen - Grundlæggende GIS og opmålingsteknik UV-metode Klasseundervisning, opgaver, fremlæggelser Afleveringer, Eksamensprojekter Naturbeskyttelseslov Planlov Carsten Bagge Jensen, Paul Paludan-Müller og Jørgen Wilhelmsen (200): Økologi og Naturforvaltning. NUCLEUS. Udleveret materiale 27

29 Valgfag planter JT planter, 1. semester 2,5 ECTS, 75 studiearbejdstimer, 44 lektioner At deltagerne indføres i udvalgte centrale emner på studieretning planter, herunder at de tilegner sig en fornemmelse for nøgletal i planteproduktionen Den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende indsigt i udvalgte teorier, begreber og modeller på studieretningen - Om planteproduktion og styringsværktøjer Færdigheder: - Indøvelse af studierelevante problemstillinger og værktøjer - Personligt incitament til selvstudium og/eller problemorienterede opgaver - Jobrelaterede overvejelser Indhold UV-metode Kompetencer: - Vil kunne håndtere fagspecifikke opgaver Praktisk- og teoretisk viden om planteproduktion, herunder produktionsstyringsværktøjer som DLBR IT mark. Klasseundervisning, øvelser og opgaver, ekskursion Afleveringer af mindre opgaver, fremlæggelser og aktiv deltagelse i faget. Den samlede præsentation indgår i vurderingen af den studerendes studieaktivitet. et indgår i 1. årsprøven Landbrugsinfo.dk 28

30 Valgfag økonomi Økonomi 44 lektioner, 75 studiearbejdstimer, 2,5 ECTS At give den studerende indsigt i jordbrugsårsrapporter og indsigt i hvordan årsrapporter er gjort op. Viden: Den uddannede har: - indsigt i årsrapportens opbygning og indhold for jordbrugsvirksomheder herunder supplerende beretning - indsigt i lovgivning og praksisser vedrørende opgørelsesprincipper - indsigt i periodisering og værdiansættelsesprincipper - kendskab til regnskabsklasser - kendskab til formidling af økonomisk viden Færdigheder: Den uddannede kan: - indsamle relevante informationer i relation til opgørelse af et regnskab - udarbejde regnskaber for en hel eller en del af en jordbrugsvirksomhed Kompetencer: Den uddannede kan: - indgå i samarbejde om opgørelse af regnskab - formidle årsrapportens indhold til jordbrugsvirksomhedens ejer eller leder Indhold - Overordnet indhold i årsrapporten - Regnskabsklasser - Principper for resultatopgørelse herunder periodisering - Principper for balanceopgørelse herunder værdiansættelsesprincipper - Opgørelse af likviditetsoversigt - Egenkapitalforklaring - Supplerende beretning internt regnskab - Regnskabets nøgletal UV-metode Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning med opgaver Nogle opgaver afleveres og indgår i vurderingen af studieaktivitet. I øvrigt evalueres faget, hvor det indgår i projekter. Rigtige regnskaber, noter, hjemmesider m.m. 29

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 12-14

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 12-14 Jordbrugsteknologuddannelsen JT 12-14 Uddannelsesplan for 1. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt og Dalum landbrugsskole. August 2012 Erhvervsakademi Lillebælt og Dalum Landbrugsskole 1 Forord Velkommen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 pr. 30. september 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningbeskrivelse

Undervisningbeskrivelse Undervisningbeskrivelse Termin August 2015 Juni 2016 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Erhvervsøkonomi C Ole Munch htxøkoc315 Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2017-2019 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - Første semester for studieretningerne

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 10-12

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 10-12 Jordbrugsteknologuddannelsen JT 1-1 Uddannelsesplan for. semester på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole Uddannelsesplan for. Semester JT 1-1 ved TietgenSkolen/Dalum Landbrugsskole Forord Velkommen

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2018) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009-2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - for studieretningerne Jordbrugsbiologi

Læs mere

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog Studieordning for Jordbrugsteknolog Jordbrugsteknolog Side 0 august 2011 Jordbrugsteknolog Side 1 august 2011 Denne studieordning fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT PRODUKTIONSLEDER AFSLUTTENDE PROJEKT 2011 Målet For at blive produktionsleder, skal du vise, at du

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

2 Titel 3 Økonomiske informationer om virksomheden. 2 Titel 4 Økonomisk analyse af virksomheden

2 Titel 3 Økonomiske informationer om virksomheden. 2 Titel 4 Økonomisk analyse af virksomheden Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsplan Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi - htxøkoc310

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere