SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis"

Transkript

1 SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis Billede 2012 The United States Coast Guard

2 1 SHELLS SANDE ANSIGT ISEN I ARKTIS FORSVINDER Havisen i Arktis har gradvist trukket sig tilbage siden 1979, og i de seneste år er isen smeltet med forsøget hast var det år man målte den laveste udbredelse af havisen nogensinde. Her dækkede sommerhavisen et areal, der var omkring halvt så stort som gennemsnittet målt i perioden På illustrationen ses sommerhavisen i 2012 sammenlignet med gennemsnittet for perioden (den gule markering). Tager man med i betragtningen at isen samtidig er blevet tyndere, er 75% af den samlede sommerhavis forsvundet siden 1979.

3 SHELLS SANDE ANSIGT 2 Illustration 2012 NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

4 3 SHELLS SANDE ANSIGT Nick Cobbing / Greenpeace Isbjørnenes hjem forsvinder Den globale opvarmning påvirker Arktis med større kraft end andre regioner. For få år siden mente de fleste forskere, at vi først ville opleve isfri somre i Arktis ved udgangen af dette århundrede. Men isen er smeltet hurtigere, end man havde regnet med, og i dag vurderer flere forskere, at somrene i Arktis vil være isfri inden for et til to årtier 1. Når temperaturen stiger, og isen i Arktis smelter, er det til skade for både det unikke dyreliv og de omkring 4 millioner mennesker, der lever i regionen. Tag for eksempel isbjørnen, der lever og jager på isflagerne i Arktis. Når isflagerne bliver færre og mindre, bliver isbjørnene nødt til at søge mod land, hvor jagtmulighederne er ringere. Det går især ud over isbjørneungerne, der her kan dø af sult. Hvalrosser, narhvaler, sneharer, polarræve og grønlandske jagtfalke er nogle af de andre arter, der er unikke for det arktiske miljø, og som bliver trængte af klimaforandringerne. De folkeslag, der har kaldt Arktis deres hjem i årtusinder, oplever også klimaforandringerne. Jagt og fiskeri bliver i mange tilfælde sværere, og de traditionelle erhverv er udfordret. I Alaska oplever man, at flere samfund er ved at forsvinde helt. Det er dog ikke kun livet i Arktis, der betaler prisen for den forsvindende is. Hele verden kommer til at betale en høj pris. Økosystemet i havene presses allerede nu, hvor den smeltende is betyder ændringer i havstrømme og manglende føde til havets fisk og dyr. Den globale vandstand kommer også til at stige. Forskere forudser en stigning på 2,3 meter per grad celsius, temperaturen stiger 2. Isens tilbagetrækning er samtidig med til at forstærke den globale opvarmning. Arktis fungerer nemlig som en fryser for hele verden, hvor isen reflekterer solens stråler ud i atmosfæren. Når isen forsvinder, vil varmen i stedet blive absorberet af havet. Og på den måde vil udviklingen i Arktis forstærke klimaforandringerne.

5 Greenpeace SHELLS SANDE ANSIGT 4 KLIMABOMBE UNDER ARKTIS Forskere konkluderede i en artikel i det anerkendte tidsskrift Nature, at opvarmningen af Arktis kan medføre en eksplosion i udledningen af klimagasser. Det kan ske, når permafrosten i den østlige del af Sibirien smelter og giver mulighed for, at de kæmpemæssige lagre af metan en klimagas langt kraftigere end CO2 frigives ud i atmosfæren. Udviklingen kan ifølge forskerne gå meget hurtigt, og det vil i så fald være gift for klimaet. Forskerne vurderer, at omkostningerne af denne klimabombe i form af oversvømmelser, ekstreme vejrfænomener, effekter på sundhed og landbrug kan løbe op i en regning på milliarder dollars på verdensplan. 3 Udviklingen går meget hurtigt i Arktis. Den globale opvarmning betyder, at hvert år rykkes grænserne mellem klimazonerne små 2 kilometer mod nord, og det har en kolossal betydning for biodiversiteten. Hele den klimazone, der kaldes Højarktis, er i fare for at forsvinde for altid 4 Hans Meltofte, Forskningsleder på den mest omfangsrige rapport om det arktiske miljø: Arctic Biodiversity Assesment 5

6 5 SHELLS SANDE ANSIGT Olieselskaberne på vej ind i Arktis Den snigende miljøkatastrofe i Arktis burde være et advarselstegn til verden om konsekvenserne af klimaforandringerne. I stedet ser olieindustrien med Shell i spidsen den smeltende is som en forretningsmulighed. En chance for at jage endnu mere af den olie, der har været kraftigt medvirkende til opvarmningen. Shell, der også er førende indenfor andre højrisikable olieeventyr, har indtil nu investeret over fem milliarder dollars i sit Arktis-program og leder efter olie i det meste af det kolde nord herunder også i Grønland. I 2012 mødte Shell kolossal modvind på sin hidtil største satsning i Arktis. Shell ville gennemføre flere efterforskningsboringer ud for Alaska, men det blev hurtigt tydeligt, at der ikke var styr på sikkerheden. Shell mistede gentagne gange kontrollen over boreplatformen Kulluk, og dets udstyr var ikke engang godkendt til arktiske forhold. Shell fik ikke gennemført en eneste boring, da de amerikanske myndigheder trak selskabets godkendelser tilbage, og nu er man i gang med at undersøge de mange ulykker. Derfor satser Shell på det russiske Arktis, hvor reguleringen er mere lempelig, og den offentlige bevågenhed langt mindre. Shell har tidligere i år underskrevet en aftale med Putins Gazprom om at få 33,3 procent andel i fremtidige oliefund på en række oliefelter til gengæld for at Shell betaler for, størstedelen af prisen for efterforskningen. Steve Morgan / Greenpeace Grønland Shell har i 2010 købt licenser til at lede efter olie ud for Grønlands vestkyst. 6 I sensommeren 2013 planlægger Shell at lave seismiske undersøgelser, og efter at have modtaget tilladelse udvidede selskabet ansøgningen til også at gælde et beskyttet havområde, som er spiseog fødeområde for narhvaler. Beslutningen udløste stor bekymring hos flere forskere, der advarer kraftigt mod konsekvenserne for hvalbestandene. Vi ved, at høje lyde medfører, at narhvaler mister evnen til at navigere. De kan blive fanget af is, de kan ikke die deres unger, så de kan klare vinteren, eller de får dykkersyge. Det er ikke acceptabelt, at olieselskaberne får lov at skade hvalerne lige midt i deres vigtigste opholdsområde, lød det fra biolog Birgith Slot, flereårig delegat for den danske stat i Hvalfangstkommissionen, der varetager den globale forvaltning af hvalbestandene. 7

7 Greenpeace SHELLS SANDE ANSIGT 6 Rusland Shell har underskrevet en kontrakt med Russiske olieselskab Gazprom. 8 De to selskaber vil sammen undersøge mulighederne for at bore efter olie i Tjuktjerhavet, det Østsibiriske Hav og Pechora-havet. Shells samarbejdspartner i Rusland, Gazprom, har stået bag en lang række olieudslip og ulykker de senere år. I 2011 sank en af selskabets olieplatforme, Kolskaya, ud for Sibiriens kyst med 53 omkomne. Ulykken blev ikke nævnt i selskabets årsrapport 9. Alaska Shell foretog i 2012 prøveboringer ud for Alaskas kyst. Undervejs mistede Shell flere gange kontrollen over sine olierigge, og da en af riggene op mod jul skulle sejles ned langs den nordamerikanske kyst for at blive repareret, endte den på grund i et stormvejr. Havariet viste med al tydelighed, at selskabet trods sine enorme ressourcer ikke er i stand til forsvarligt at gennemføre olieefterforskning i det krævende miljø 10. USA s daværende indenrigsminister Ken Salazar var klar i mælet: Shell screwed up og understregede, at selskabets fremtidige tilladelse til at efterforske olie i Alaska vil være betinget af blandt andet en uvildig undersøgelse af, om selskabets systemer er tilstrækkeligt skræddersyede til arktiske forhold 11. Olieriggen er nu i Asien for at blive repareret, men Shell forventer at genoptage oliejagten i Alaska allerede næste år. Hvis de får lov.

8 7 SHELLS SANDE ANSIGT Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace Jeg fatter ikke, at selskaberne har fået lov, for teknologien til at bore i is eksisterer ikke, så risikoen for, at der sker et uheld, er enorm og meget større end andre steder, vi borer - ikke mindst på grund af isbjergene. 12 Olieselskaber bør ikke bore på Grønland - det er simpelthen for farligt, og et udslip vil være en katastrofe. 13 Christophe de Magerie, Administrerende direktør i verdens sjette største olieselskab, franske Total Sigurd Solem, Tidligere operationschef i Mærsk

9 SHELLS SANDE ANSIGT 8 ARKTISK OLIE ER MILJØGAMBLING Der er mange grunde til, at det er en dårlig idé at bore efter olie i Arktis. Risikoen for uheld er større på grund af det ekstreme vejr, is og isbjerge. Og når uheldet sker, vil det være tæt på umuligt at rydde op. Olieboringer i Arktis er så risikofyldte, at den britiske regering ifølge et lækket dokument kalder dem på den yderste kant af kendt teknologi og logistik og konkluderer, at det er tæt på umuligt at rydde op efter et større udslip. 14 Det er derfor ikke betryggende, at Shell s vicedirektør i Alaska selv har udtalt at der efter hans vurdering vil komme olieudslip i forbindelse med boringerne 15. Olien vil ikke, som i varmere egne, fordampe og blive nedbrudt af mikroorganismer i vandet. Samtidig er området fjernt at få beredskabet frem til og svært at navigere i. Olien kan indlejre sig i isen og i det hele taget bevæge sig i helt andre mønstre, end man kender til fra olieudslip i varmere egne. Teknikken til at fjerne olie i isfyldt farvand er heller ikke på plads, og et mindre olieudslip i norsk farvand i 2010 gav oprydningsfolkene store problemer, fordi de var henvist til lavteknologiske redskaber som spande, skovle og koste. Tankskibet Exxon Valdez stødte på grund i Arktis i millioner liter råolie strømmede ud i farvandet ud for Alaskas kyst og kostede mellem og havfugle, havoddere og 300 sæler livet. 16 Olieudslippet er ikke et af de kvantitativt set største, man kender til, men det bliver alligevel betragtet som en af de største oliekatastrofer i historien. Det skyldes det sårbare arktiske miljø, som er særligt forsvarsløst over for olieudslip. I dag 24 år senere er der stadig tydelige spor efter katastrofen i området, og dyrelivet er ikke vendt tilbage i samme omfang som før. Baffinbugten og Nordvestgrønland og andre steder med vinterhavis er steder, hvor man slet ikke bør bore. Det giver simpelthen ingen mening at gå i gang de steder, for der findes ingen teknologi til at udvinde olien, selv om den findes 17 Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace Kai Sørensen, tidligere efterforskningsleder hos Statoil, pensioneret vicedirektør i GEUS

10 9 SHELLS SANDE ANSIGT Sara Leigh-Lewis / Greenpeace

11 SHELLS SANDE ANSIGT 10 Shells olieudslip i Nigeria Shell er det største olieselskab, der udvinder olie i Niger Deltaet i den sydlige del af Nigeria. Området betragtes som et af verdens vigtigste marine økosystemer. Siden Shell begyndte sine forretninger i Nigeria i 1958, har selskabet stået bag en meget lang række olieudslip, der har medvirket til, at Niger Deltaet nu er et af verdens mest olieforurenede områder 18. Ifølge Shells egne tal stod selskabet bag gennemsnitligt 221 olieudslip om året fra 1989 til Resultatet var over tønder olie ud i naturen om året i den periode 19. I 2008 stod Shell bag to meget store udslip i Niger Deltaet. Over tønder olie flød her ud i naturen og vandet. Shell forsøgte først at frakende sig ansvaret, men så sig i 2011 nødtvunget til at anerkende ansvaret olieudslippene, der skyldtes læk på den store trans-nigerske olierørledning. Shell ventede i forbindelse med begge olieudslip flere måneder, før de fik stoppet olien fra at flyde ud 20. Selskabet underdrev desuden omfanget af det første udslip i sin indrapportering med mere end 60 gange 21. FN konkluderede samtidig, at Shells infrastruktur og kontrolprocedurer var utilstrækkelige og ikke levede op til best practice, som man med rimelighed kunne forvente 22. Udslippene vurderes at tage mere end 30 år at rydde op, og regningen forventes at blive på flere hundrede millioner dollars. Amnesty International har i en rapport påpeget, at Shell bryder menneskerettighederne i forbindelse med olieudvindingen i Nigeria. Den massive forurening gør det umuligt for lokalbefolkningen at fiske og dyrke jorden, ligesom olien gør folk syge 23. Shell er derudover blevet anklaget for at have medvirket til henrettelser - foretaget af den nigerianske stat - af ni mennesker, der protesterede over olieforureningen. Familiemedlemmer til de henrettede lagde i 1996 sag an mod Shell i USA, og i 2009 indvilligede Shell i at betale 15,5 millioner dollars i erstatning, selvom Shell stadig nægter sin skyld i sagen 24.

12 11 SHELLS SANDE ANSIGT Nick Cobbing / Greenpeace TRÆK EN STREG I ISEN Du kan være med til at trække en streg i isen. Sammen kan vi stadig nå at stoppe Shell og de andre olieselskaber fra at bore efter olie i Arktis. Flere end 3.5 millioner mennesker støtter Save The Arctic. Det er en global bevægelse, der arbejder for et totalt stop for olieboringer i Arktis, og at man samtidig gør det ubeboede område omkring Nordpolen, der i dag ikke ejes af nogen, til et fælles, global naturreservat. Kom med på org.

13 SHELLS SANDE ANSIGT 12 KILDER 1) Nat Abraham, John (12. August 2013): Global warming, arctic sea loss, and armchair scientists. Link: hional Oceanic and Atmospheric Administration ( ): Arctic nearly free summer ice during first half of 21st century. Link: arcticseaice.html 2) Potsdam institute for global climate research ( ). Link: 3) Whiteman, Gary et al. ( ): Climate Change: Vast costs of Arctic change. Nature, 499, p Link: journal/v499/n7459/full/499401a.html. 4) Politiken ( ): Arktisk Råd kritiseres for at lade en hel klimazone dø. Link: 5) Arctic Council (2013): Arctic Biodiversity Assesment. Link: arctic-biodiversity-assessment-aba 6) Shell (2011): Shell in the arctic. Link: 7) MetroXpress ( ): Shells oliejagt ved Grønland kan ramme hvalerne i efteråret. Link: 8) Gazprom. Link: 9) Gazprom (2012): Gazprom Sustainability report Link: pdf 10) U. S. Department of the Interior ( ): Review of Shell s 2012 Alaska oil and gas exploration program. Link: pressreleases/upload/shell-report final.pdf. 11) LA Times ( ): Salazar on Arctic drilling: Shell screwed up in Link: 12) MetroXpress ( ): Olieekspert: stop de forrykte olieboringer. Link: 13) Financial Times ( ): Total warns against oil drilling in the Arctic. Link: feabdc0.html#axzz2br9HWLWS 14) UK Government s (2011). Link: pdf. 15) Telegraph ( ): Shell Alaska Boss: there will be spills. Link: 16) Charles H Peterson et. Al (2003) Long-Term Ecosystem Response to the Exxon Valdez Oil Spill. Science 17) AG ( ) Undgå olieboringer i Baffinbugten 18) Nigerian Conservation Foundation, WWF UK and International Union for Conservation of Nature (IUCN), Commission on Environmental, Economic and Social Policy, with Federal Ministry of Environment (Abuja) (5.2006): Niger Delta Natural Resources Damage Assessment and Restoration Project Scoping Report. 19) SPDC (1995): Nigeria Brief, The Environment 20) Alaska Wilderness League (6.2012): SHELL OIL - A record of environmental and corporate malfeasance. Link: wp-content/uploads/shell_final_report.pdf. 21) The Guardian ( ): Shell Nigeria oil spill 60 times bigger than it claimed. Link: apr/23/shell-nigeria-oil-spill-bigger 22) UNEP (2011): Environmental Assessment of Ogoniland. Link: 23) Amnesty International (2009): Petroleum, pollution and poverty in the Niger Delta. Link: 24) The Guardian ( ): Shell pays out $15.5 m over Saro-wiwa killing. Link:

14 Photo Nick Cobbing / Greenpeace

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

olie om den Opgøret arktiske Af: Martin Breum

olie om den Opgøret arktiske Af: Martin Breum Af: Martin Breum olie Opgøret om den arktiske Den arktiske olie er kontroversiel ikke mindst olien i Grønland. Olieboringer i det hvide islandskab udfordrer på grelleste vis vores forestillinger om Arktis

Læs mere

Earth Hour 2013. Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt

Earth Hour 2013. Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt WWF Redaktør: Anne Burlund Ansvarshavende redaktør: Charlotte Brix Andersen WWF Verdensnaturfonden. www.wwf.dk Koncept og design af grafiker Karina Eg, eg@karinaeg.dk

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov?

Kloden koger uret tikker. klima. Levende Natur. Årgang 31. VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? Levende Natur Årgang 31 TEMA: klima Kloden koger uret tikker TEMPERATUREN STIGER Verden har kurs mod 4 graders opvarmning VERDENS BEDSTE KLIMALOV Hvad skal der stå i Danmarks nye klimalov? PIRATFISKERI

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer TemakapiTel I Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed rå stof fer europas globale råstofafhængighed Grønland har store reserver af sjældne jordarter, der potentielt kan dække 10 pct.

Læs mere

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam

WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR. Palmeolien. rydder Borneos regnskov. 8.x på grønlandsk klimaekspedition. Økoturisme vokser i Vietnam WWF Verdensnaturfonden juni 10 LEVENDENATUR Palmeolien rydder Borneos regnskov 8.x på grønlandsk klimaekspedition Økoturisme vokser i Vietnam LEDER Is med smag af regnskov Indhold Flere og flere forbrugere

Læs mere

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag Geoengineering Det teknologisk klimafix Kunstige træer, der suger CO 2 ud af luften. Gødskning af verdenshavene med jernsulfat, så havet kan optage mere CO 2 fra luften. Spredning af svovlpartikler i atmosfæren,

Læs mere

Kina, Grønland, Danmark konsekvenser og muligheder i kinesisk Arktispolitik

Kina, Grønland, Danmark konsekvenser og muligheder i kinesisk Arktispolitik C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kina, Grønland, Danmark konsekvenser og muligheder i kinesisk Arktispolitik Mads Fuglede Johannes Kidmose Marc

Læs mere

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter MAGASIN OKTOBER 2014 Levende Natur Årgang 32 FOKUS: UGANDA Skovens skatkammer VERDENS BEDSTE NYHEDER Ny skovaftale i Uganda gavner mennesker og natur ARCTIC HOME Hjælp med at bevare isbjørnens hjem i Arktis

Læs mere

kort om WWF Verdensnaturfonden

kort om WWF Verdensnaturfonden kort om WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige NGO er med mere end 5 mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig

Læs mere

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland

Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Vurdering af beredskabsplanen for Cairns prøveboringsprogram 2011 i Grønland Professor Richard Steiner, University of Alaska (pens.), olieudslipsekspert 20. august 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mennesker mellem samfund og natur

Mennesker mellem samfund og natur Särtryck ur: Årsbok 2013 KVHAA Stockholm 2013 (isbn 978-91-7402-422-7, issn 0083-6796) KIRSTEN HASTRUP Mennesker mellem samfund og natur fangerfolk og klimaforandringer i nordvestgrønland Der er store

Læs mere

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s.

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2004 PRIS 35 kr. Polarfronten Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7 Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. 11 Omfattende

Læs mere

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Ved Rune Langhoff Juli 2013 Delrapport # 2 Råstofaktiviteter i Grønland: Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme 85 Udtømning af olie på havene og særligt forlis af olietankskibe - forvolder store skader på fisk, søfugle, skaldyr og andre organismer. Vi kender alle til historier om oliekatastrofer, hvor store kyststrækninger

Læs mere

ARKTIS FORANDRER SIG. Mark Nuttall ET MILJØ PÅ SPIL

ARKTIS FORANDRER SIG. Mark Nuttall ET MILJØ PÅ SPIL ARKTIS FORANDRER SIG Mark Nuttall Indhold ET MILJØ PÅ SPIL PÅ VEJ MOD EN DAGSORDEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I ARKTIS FORHINDRINGER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING: ARKTIS I DEN GLOBALE ØKONOMI ET MILJØ PÅ SPIL

Læs mere

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 2/2009 Polar fronten tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 INDHOLD En satsning i

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis September 2013 B E R E T N I N G O M D A N M A R K S I N D S A T S I A R K T I S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

TEMAHÆFTE Quest for Oil

TEMAHÆFTE Quest for Oil TEMAHÆFTE Quest for Oil Temahæfte Side 2 A. Indholdsfortegnelse Temahæfte 1. Baggrund: Olieeventyret historie og betydning 1.1 Vilkår for olieindvinding... 3 1.2 Geologiske betingelser for at finde olie...

Læs mere