SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis"

Transkript

1 SHELLS SANDE ANSIGT Hvorfor et af verdens største olieselskaber ikke skal have adgang til Arktis Billede 2012 The United States Coast Guard

2 1 SHELLS SANDE ANSIGT ISEN I ARKTIS FORSVINDER Havisen i Arktis har gradvist trukket sig tilbage siden 1979, og i de seneste år er isen smeltet med forsøget hast var det år man målte den laveste udbredelse af havisen nogensinde. Her dækkede sommerhavisen et areal, der var omkring halvt så stort som gennemsnittet målt i perioden På illustrationen ses sommerhavisen i 2012 sammenlignet med gennemsnittet for perioden (den gule markering). Tager man med i betragtningen at isen samtidig er blevet tyndere, er 75% af den samlede sommerhavis forsvundet siden 1979.

3 SHELLS SANDE ANSIGT 2 Illustration 2012 NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

4 3 SHELLS SANDE ANSIGT Nick Cobbing / Greenpeace Isbjørnenes hjem forsvinder Den globale opvarmning påvirker Arktis med større kraft end andre regioner. For få år siden mente de fleste forskere, at vi først ville opleve isfri somre i Arktis ved udgangen af dette århundrede. Men isen er smeltet hurtigere, end man havde regnet med, og i dag vurderer flere forskere, at somrene i Arktis vil være isfri inden for et til to årtier 1. Når temperaturen stiger, og isen i Arktis smelter, er det til skade for både det unikke dyreliv og de omkring 4 millioner mennesker, der lever i regionen. Tag for eksempel isbjørnen, der lever og jager på isflagerne i Arktis. Når isflagerne bliver færre og mindre, bliver isbjørnene nødt til at søge mod land, hvor jagtmulighederne er ringere. Det går især ud over isbjørneungerne, der her kan dø af sult. Hvalrosser, narhvaler, sneharer, polarræve og grønlandske jagtfalke er nogle af de andre arter, der er unikke for det arktiske miljø, og som bliver trængte af klimaforandringerne. De folkeslag, der har kaldt Arktis deres hjem i årtusinder, oplever også klimaforandringerne. Jagt og fiskeri bliver i mange tilfælde sværere, og de traditionelle erhverv er udfordret. I Alaska oplever man, at flere samfund er ved at forsvinde helt. Det er dog ikke kun livet i Arktis, der betaler prisen for den forsvindende is. Hele verden kommer til at betale en høj pris. Økosystemet i havene presses allerede nu, hvor den smeltende is betyder ændringer i havstrømme og manglende føde til havets fisk og dyr. Den globale vandstand kommer også til at stige. Forskere forudser en stigning på 2,3 meter per grad celsius, temperaturen stiger 2. Isens tilbagetrækning er samtidig med til at forstærke den globale opvarmning. Arktis fungerer nemlig som en fryser for hele verden, hvor isen reflekterer solens stråler ud i atmosfæren. Når isen forsvinder, vil varmen i stedet blive absorberet af havet. Og på den måde vil udviklingen i Arktis forstærke klimaforandringerne.

5 Greenpeace SHELLS SANDE ANSIGT 4 KLIMABOMBE UNDER ARKTIS Forskere konkluderede i en artikel i det anerkendte tidsskrift Nature, at opvarmningen af Arktis kan medføre en eksplosion i udledningen af klimagasser. Det kan ske, når permafrosten i den østlige del af Sibirien smelter og giver mulighed for, at de kæmpemæssige lagre af metan en klimagas langt kraftigere end CO2 frigives ud i atmosfæren. Udviklingen kan ifølge forskerne gå meget hurtigt, og det vil i så fald være gift for klimaet. Forskerne vurderer, at omkostningerne af denne klimabombe i form af oversvømmelser, ekstreme vejrfænomener, effekter på sundhed og landbrug kan løbe op i en regning på milliarder dollars på verdensplan. 3 Udviklingen går meget hurtigt i Arktis. Den globale opvarmning betyder, at hvert år rykkes grænserne mellem klimazonerne små 2 kilometer mod nord, og det har en kolossal betydning for biodiversiteten. Hele den klimazone, der kaldes Højarktis, er i fare for at forsvinde for altid 4 Hans Meltofte, Forskningsleder på den mest omfangsrige rapport om det arktiske miljø: Arctic Biodiversity Assesment 5

6 5 SHELLS SANDE ANSIGT Olieselskaberne på vej ind i Arktis Den snigende miljøkatastrofe i Arktis burde være et advarselstegn til verden om konsekvenserne af klimaforandringerne. I stedet ser olieindustrien med Shell i spidsen den smeltende is som en forretningsmulighed. En chance for at jage endnu mere af den olie, der har været kraftigt medvirkende til opvarmningen. Shell, der også er førende indenfor andre højrisikable olieeventyr, har indtil nu investeret over fem milliarder dollars i sit Arktis-program og leder efter olie i det meste af det kolde nord herunder også i Grønland. I 2012 mødte Shell kolossal modvind på sin hidtil største satsning i Arktis. Shell ville gennemføre flere efterforskningsboringer ud for Alaska, men det blev hurtigt tydeligt, at der ikke var styr på sikkerheden. Shell mistede gentagne gange kontrollen over boreplatformen Kulluk, og dets udstyr var ikke engang godkendt til arktiske forhold. Shell fik ikke gennemført en eneste boring, da de amerikanske myndigheder trak selskabets godkendelser tilbage, og nu er man i gang med at undersøge de mange ulykker. Derfor satser Shell på det russiske Arktis, hvor reguleringen er mere lempelig, og den offentlige bevågenhed langt mindre. Shell har tidligere i år underskrevet en aftale med Putins Gazprom om at få 33,3 procent andel i fremtidige oliefund på en række oliefelter til gengæld for at Shell betaler for, størstedelen af prisen for efterforskningen. Steve Morgan / Greenpeace Grønland Shell har i 2010 købt licenser til at lede efter olie ud for Grønlands vestkyst. 6 I sensommeren 2013 planlægger Shell at lave seismiske undersøgelser, og efter at have modtaget tilladelse udvidede selskabet ansøgningen til også at gælde et beskyttet havområde, som er spiseog fødeområde for narhvaler. Beslutningen udløste stor bekymring hos flere forskere, der advarer kraftigt mod konsekvenserne for hvalbestandene. Vi ved, at høje lyde medfører, at narhvaler mister evnen til at navigere. De kan blive fanget af is, de kan ikke die deres unger, så de kan klare vinteren, eller de får dykkersyge. Det er ikke acceptabelt, at olieselskaberne får lov at skade hvalerne lige midt i deres vigtigste opholdsområde, lød det fra biolog Birgith Slot, flereårig delegat for den danske stat i Hvalfangstkommissionen, der varetager den globale forvaltning af hvalbestandene. 7

7 Greenpeace SHELLS SANDE ANSIGT 6 Rusland Shell har underskrevet en kontrakt med Russiske olieselskab Gazprom. 8 De to selskaber vil sammen undersøge mulighederne for at bore efter olie i Tjuktjerhavet, det Østsibiriske Hav og Pechora-havet. Shells samarbejdspartner i Rusland, Gazprom, har stået bag en lang række olieudslip og ulykker de senere år. I 2011 sank en af selskabets olieplatforme, Kolskaya, ud for Sibiriens kyst med 53 omkomne. Ulykken blev ikke nævnt i selskabets årsrapport 9. Alaska Shell foretog i 2012 prøveboringer ud for Alaskas kyst. Undervejs mistede Shell flere gange kontrollen over sine olierigge, og da en af riggene op mod jul skulle sejles ned langs den nordamerikanske kyst for at blive repareret, endte den på grund i et stormvejr. Havariet viste med al tydelighed, at selskabet trods sine enorme ressourcer ikke er i stand til forsvarligt at gennemføre olieefterforskning i det krævende miljø 10. USA s daværende indenrigsminister Ken Salazar var klar i mælet: Shell screwed up og understregede, at selskabets fremtidige tilladelse til at efterforske olie i Alaska vil være betinget af blandt andet en uvildig undersøgelse af, om selskabets systemer er tilstrækkeligt skræddersyede til arktiske forhold 11. Olieriggen er nu i Asien for at blive repareret, men Shell forventer at genoptage oliejagten i Alaska allerede næste år. Hvis de får lov.

8 7 SHELLS SANDE ANSIGT Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace Jeg fatter ikke, at selskaberne har fået lov, for teknologien til at bore i is eksisterer ikke, så risikoen for, at der sker et uheld, er enorm og meget større end andre steder, vi borer - ikke mindst på grund af isbjergene. 12 Olieselskaber bør ikke bore på Grønland - det er simpelthen for farligt, og et udslip vil være en katastrofe. 13 Christophe de Magerie, Administrerende direktør i verdens sjette største olieselskab, franske Total Sigurd Solem, Tidligere operationschef i Mærsk

9 SHELLS SANDE ANSIGT 8 ARKTISK OLIE ER MILJØGAMBLING Der er mange grunde til, at det er en dårlig idé at bore efter olie i Arktis. Risikoen for uheld er større på grund af det ekstreme vejr, is og isbjerge. Og når uheldet sker, vil det være tæt på umuligt at rydde op. Olieboringer i Arktis er så risikofyldte, at den britiske regering ifølge et lækket dokument kalder dem på den yderste kant af kendt teknologi og logistik og konkluderer, at det er tæt på umuligt at rydde op efter et større udslip. 14 Det er derfor ikke betryggende, at Shell s vicedirektør i Alaska selv har udtalt at der efter hans vurdering vil komme olieudslip i forbindelse med boringerne 15. Olien vil ikke, som i varmere egne, fordampe og blive nedbrudt af mikroorganismer i vandet. Samtidig er området fjernt at få beredskabet frem til og svært at navigere i. Olien kan indlejre sig i isen og i det hele taget bevæge sig i helt andre mønstre, end man kender til fra olieudslip i varmere egne. Teknikken til at fjerne olie i isfyldt farvand er heller ikke på plads, og et mindre olieudslip i norsk farvand i 2010 gav oprydningsfolkene store problemer, fordi de var henvist til lavteknologiske redskaber som spande, skovle og koste. Tankskibet Exxon Valdez stødte på grund i Arktis i millioner liter råolie strømmede ud i farvandet ud for Alaskas kyst og kostede mellem og havfugle, havoddere og 300 sæler livet. 16 Olieudslippet er ikke et af de kvantitativt set største, man kender til, men det bliver alligevel betragtet som en af de største oliekatastrofer i historien. Det skyldes det sårbare arktiske miljø, som er særligt forsvarsløst over for olieudslip. I dag 24 år senere er der stadig tydelige spor efter katastrofen i området, og dyrelivet er ikke vendt tilbage i samme omfang som før. Baffinbugten og Nordvestgrønland og andre steder med vinterhavis er steder, hvor man slet ikke bør bore. Det giver simpelthen ingen mening at gå i gang de steder, for der findes ingen teknologi til at udvinde olien, selv om den findes 17 Jon Terje Hellgren Hansen / Greenpeace Kai Sørensen, tidligere efterforskningsleder hos Statoil, pensioneret vicedirektør i GEUS

10 9 SHELLS SANDE ANSIGT Sara Leigh-Lewis / Greenpeace

11 SHELLS SANDE ANSIGT 10 Shells olieudslip i Nigeria Shell er det største olieselskab, der udvinder olie i Niger Deltaet i den sydlige del af Nigeria. Området betragtes som et af verdens vigtigste marine økosystemer. Siden Shell begyndte sine forretninger i Nigeria i 1958, har selskabet stået bag en meget lang række olieudslip, der har medvirket til, at Niger Deltaet nu er et af verdens mest olieforurenede områder 18. Ifølge Shells egne tal stod selskabet bag gennemsnitligt 221 olieudslip om året fra 1989 til Resultatet var over tønder olie ud i naturen om året i den periode 19. I 2008 stod Shell bag to meget store udslip i Niger Deltaet. Over tønder olie flød her ud i naturen og vandet. Shell forsøgte først at frakende sig ansvaret, men så sig i 2011 nødtvunget til at anerkende ansvaret olieudslippene, der skyldtes læk på den store trans-nigerske olierørledning. Shell ventede i forbindelse med begge olieudslip flere måneder, før de fik stoppet olien fra at flyde ud 20. Selskabet underdrev desuden omfanget af det første udslip i sin indrapportering med mere end 60 gange 21. FN konkluderede samtidig, at Shells infrastruktur og kontrolprocedurer var utilstrækkelige og ikke levede op til best practice, som man med rimelighed kunne forvente 22. Udslippene vurderes at tage mere end 30 år at rydde op, og regningen forventes at blive på flere hundrede millioner dollars. Amnesty International har i en rapport påpeget, at Shell bryder menneskerettighederne i forbindelse med olieudvindingen i Nigeria. Den massive forurening gør det umuligt for lokalbefolkningen at fiske og dyrke jorden, ligesom olien gør folk syge 23. Shell er derudover blevet anklaget for at have medvirket til henrettelser - foretaget af den nigerianske stat - af ni mennesker, der protesterede over olieforureningen. Familiemedlemmer til de henrettede lagde i 1996 sag an mod Shell i USA, og i 2009 indvilligede Shell i at betale 15,5 millioner dollars i erstatning, selvom Shell stadig nægter sin skyld i sagen 24.

12 11 SHELLS SANDE ANSIGT Nick Cobbing / Greenpeace TRÆK EN STREG I ISEN Du kan være med til at trække en streg i isen. Sammen kan vi stadig nå at stoppe Shell og de andre olieselskaber fra at bore efter olie i Arktis. Flere end 3.5 millioner mennesker støtter Save The Arctic. Det er en global bevægelse, der arbejder for et totalt stop for olieboringer i Arktis, og at man samtidig gør det ubeboede område omkring Nordpolen, der i dag ikke ejes af nogen, til et fælles, global naturreservat. Kom med på org.

13 SHELLS SANDE ANSIGT 12 KILDER 1) Nat Abraham, John (12. August 2013): Global warming, arctic sea loss, and armchair scientists. Link: hional Oceanic and Atmospheric Administration ( ): Arctic nearly free summer ice during first half of 21st century. Link: arcticseaice.html 2) Potsdam institute for global climate research ( ). Link: 3) Whiteman, Gary et al. ( ): Climate Change: Vast costs of Arctic change. Nature, 499, p Link: journal/v499/n7459/full/499401a.html. 4) Politiken ( ): Arktisk Råd kritiseres for at lade en hel klimazone dø. Link: 5) Arctic Council (2013): Arctic Biodiversity Assesment. Link: arctic-biodiversity-assessment-aba 6) Shell (2011): Shell in the arctic. Link: 7) MetroXpress ( ): Shells oliejagt ved Grønland kan ramme hvalerne i efteråret. Link: 8) Gazprom. Link: 9) Gazprom (2012): Gazprom Sustainability report Link: pdf 10) U. S. Department of the Interior ( ): Review of Shell s 2012 Alaska oil and gas exploration program. Link: pressreleases/upload/shell-report final.pdf. 11) LA Times ( ): Salazar on Arctic drilling: Shell screwed up in Link: 12) MetroXpress ( ): Olieekspert: stop de forrykte olieboringer. Link: 13) Financial Times ( ): Total warns against oil drilling in the Arctic. Link: feabdc0.html#axzz2br9HWLWS 14) UK Government s (2011). Link: pdf. 15) Telegraph ( ): Shell Alaska Boss: there will be spills. Link: 16) Charles H Peterson et. Al (2003) Long-Term Ecosystem Response to the Exxon Valdez Oil Spill. Science 17) AG ( ) Undgå olieboringer i Baffinbugten 18) Nigerian Conservation Foundation, WWF UK and International Union for Conservation of Nature (IUCN), Commission on Environmental, Economic and Social Policy, with Federal Ministry of Environment (Abuja) (5.2006): Niger Delta Natural Resources Damage Assessment and Restoration Project Scoping Report. 19) SPDC (1995): Nigeria Brief, The Environment 20) Alaska Wilderness League (6.2012): SHELL OIL - A record of environmental and corporate malfeasance. Link: wp-content/uploads/shell_final_report.pdf. 21) The Guardian ( ): Shell Nigeria oil spill 60 times bigger than it claimed. Link: apr/23/shell-nigeria-oil-spill-bigger 22) UNEP (2011): Environmental Assessment of Ogoniland. Link: 23) Amnesty International (2009): Petroleum, pollution and poverty in the Niger Delta. Link: 24) The Guardian ( ): Shell pays out $15.5 m over Saro-wiwa killing. Link:

14 Photo Nick Cobbing / Greenpeace

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

= Havmiljøberedskab i Grønland =

= Havmiljøberedskab i Grønland = Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 36 Offentligt = Havmiljøberedskab i Grønland = anno 2010 -? Orkan over isfyldt polar farvand (foto: Bjarne Rasmussen/www.iceguide.dk) Indledning. I 2000 var

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Arktiske Forhold Udfordringer

Arktiske Forhold Udfordringer Arktiske Forhold Udfordringer Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Arktis og Antarktis Havstrømme Havstrømme Antarktis Arktis Havets dybdeforhold Ekspedition i 1901 Forsknings

Læs mere

Klimaændringer i Arktis

Klimaændringer i Arktis Klimaændringer i Arktis 1/10 Udbredelsen af den arktiske polaris Med udgangspunkt i en analyse af udviklingen i polarisens udbredelse, ønskes en vurdering af klimaændringernes betydning for de arktiske

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

olie om den Opgøret arktiske Af: Martin Breum

olie om den Opgøret arktiske Af: Martin Breum Af: Martin Breum olie Opgøret om den arktiske Den arktiske olie er kontroversiel ikke mindst olien i Grønland. Olieboringer i det hvide islandskab udfordrer på grelleste vis vores forestillinger om Arktis

Læs mere

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn:

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn: Slutopgave Lav en aftale med dig selv! Hvad vil du gøre anderledes i den kommende tid for at mindske udledningen af drivhusgasser? (Forslag kan evt. findes i klimaudstillingen i kælderen eller på www.1tonmindre.dk)

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Med olien som isbryder skal væksten bringes

Med olien som isbryder skal væksten bringes Side 1 af 5 Med olien som isbryder skal væksten bringes til Arktis Skrevet af: Jørgen Steen Nielsen Oprettet 28/09/2011-20:41 Den 20. august forlader den russiske supertanker Vladimir Tikhonov byen Murmansk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Statistik. Generelt om biodiversitet. Folks viden om biodiversitet. Eksempler på menneskers påvirkning.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Statistik. Generelt om biodiversitet. Folks viden om biodiversitet. Eksempler på menneskers påvirkning. RAPPORT OM BI ODI VERSI TET 2015 03 03 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Statistik 04 Generelt om biodiversitet 05 Folks viden om biodiversitet 06 Eksempler på menneskers påvirkning 07 Olieforurening 08 Vi rammes

Læs mere

Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min.

Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min. Det nordlige ishav (i serien Oceaner af liv, 8) DR 1, 2010, 51 min. Efter en generel indledning til serien Oceaner af liv og havene fokuseres på Ishavet i Arktis havene omkring Nordpolen. Det er et af

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN Det danske rige har fået vokseværk. Danmark bruger nu 150 millioner kroner på at deltage i et internationalt kapløb om hvilke lande i verden, der ejer havbunden

Læs mere

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Fortid og fremtid i nord I starten af det forrige århundrede konkurrerede frygtløse opdagelsesrejsende om at blive den første til at nå den uberørte nordpol

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Effekterne af klimaændringerne på de levende marine ressourcer i Nordatlanten har stor indvirkning på de samfund, der er afhængige af fiskeriet.

Effekterne af klimaændringerne på de levende marine ressourcer i Nordatlanten har stor indvirkning på de samfund, der er afhængige af fiskeriet. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finns tale til NAFMC Klimaforandringer i Nordatlanten er en realitet som vi hver især oplever

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018

Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018 Greenpeace høringssvar til Forslag til Grønlands olieog mineralstrategi 2014-2018 Februar 2014 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88 98 Indholdsfortegnelse Målsætninger:...

Læs mere

Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker

Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker CO 2 -LAGRING AF CARSTEN ENGEDAL Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker Det er muligt at pumpe 16 milliarder tons CO 2 ned i Danmarks undergrund. Det svarer til 400 års forbrug af kul og naturgas.

Læs mere

6. Livsbetingelser i Arktis

6. Livsbetingelser i Arktis 6. Livsbetingelser i Arktis Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 12 C. På figur

Læs mere

Hverver. For at det skal lykkes, har vi brug for, at du gør noget mere.

Hverver. For at det skal lykkes, har vi brug for, at du gør noget mere. Action kit 1 For at beskytte Arktis har vi brug for at mobilisere millioner af mennesker verden over. Sammen vil vi fortælle regeringer og virksomheder verden over, at denne grådige udnyttelse af Arktis

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt

Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Side 1 af 5 Udgivet på Information (http://www.information.dk) Hjem > Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Greenpeace har vundet sin arktiske

Læs mere

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland Velkommen til ekspeditionen Test din viden Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis 01 Ekspeditionen fløj til Grønland 06 Skibsruterne i det nye Arktis 02 06 02 Råstofferne i Grønland 07 Holder

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

6. Livsbetingelser i Arktis

6. Livsbetingelser i Arktis 6. Livsbetingelser i Arktis Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 12 C. På figur

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Af Nynne Hjort Nielsen Ph.d. studerende ved Grønlands Naturinstitut (GN) og Aarhus Universitet (AaU) I 2012 lykkedes det for første gang at fange og mærke marsvin

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj-juni 2015 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Klimaet ændrer sig Vi taler meget om klimaændringer i

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord December 2015 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

****** Isbjørnen og. Arktis ******

****** Isbjørnen og. Arktis ****** Side - 2 / 11 Typografi & ombrydning Emil Momsen www.plaff.dk/wwf-website Hvordan du kan gøre en forskel.................... 4 Hvad WWF gør for at redde......... 5 Isen smelter Infographic.........................

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 5-2008 Indlandsisen i fremtiden Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1.

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Side 1 af 5 Ekstreme temperaturer og vejrbegivenheder overrasker klimaforskerne. Forskerne er overraskede over de voldsomme temperaturstigninger i år, siger FN-organisationen World Meterological Organization

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

LEGO i Dårligt. Selskab

LEGO i Dårligt. Selskab LEGO i Dårligt Selskab 2 Ikke flere legeaftaler med Shell I mere end 50 år har LEGO inspireret til leg og kreativitet. Elsket og beundret for ikke alene kvalitetslegetøj, men også for dets indsats i forhold

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret Ref Kommentar Svar fra Capricorn Råstofdirektoratet s kommentarer til Greenpeace s høringssvar

Læs mere

Utqiaġvik Deklarationen. (underskrevet kopi)

Utqiaġvik Deklarationen. (underskrevet kopi) Utqiaġvik Deklarationen (underskrevet kopi) Utqiaġvik Deklarationen Som erklæret af Inuit fra Alaska, Canada, Grønland og Rusland i forbindelse med Inuit Circumpolar Conferences 10. generalforsamling,

Læs mere

PIKIALASORSUAQ OLIESPILD VED DET STORE ÅBENTVANDSOMRÅDE

PIKIALASORSUAQ OLIESPILD VED DET STORE ÅBENTVANDSOMRÅDE FACTSHEET CAMERON DUECK / WWF PIKIALASORSUAQ OLIESPILD VED DET STORE ÅBENTVANDSOMRÅDE I den arktiske vinter er revner og åbninger i havisen essentielle for en række havpattedyr. Sæler, hvalrosser og isbjørne

Læs mere

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon Den sårbare kyst Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Her ses den store landtange, der strakte sig flere hundrede meter ud i deltaet i år 2000. Foto: C. Siggsgard.

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på Nr. 4-2007 Det frosne hav Fag: Naturgeografi B, fysik C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Studér satellitbilledet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland

Høringssvar vedr. udkast til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland Høringssvar vedr. udkast til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland Greenpeace Nordic (herefter Greenpeace) vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

the sea kayak climate expedition

the sea kayak climate expedition the sea kayak climate expedition I sommeren 2011 stævner en havkajakekspedition ud i Nordøstgrønland med det formål at dokumentere konsekvensen af den globale opvarmning. I samarbejde med forskningsgruppen

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** Grafisk design ******

Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** Grafisk design ****** Grafisk design Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN Grafisk Design Side - 2 / 8 Arktis Kampagne Opgave / Indhold Få hele kampagnen til at hænge sammen: Indstik, plakat og hjemmeside. Budget Budgettet var

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI MiljøForum Fyn Årsmøde 2007 Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI Menneske eller natur? Hvad ved vi om fremtidens klima? Hvad kan vi gøre for at begrænse fremtidige

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 KLIMAET I NYHEDERNE Torsdag d. 10.9. 2009 FN S KLIMAPANEL (IPCC) DEN NATURLIGE DRIVHUSEFFEKT Sollys Drivhusgasserne

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn

Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Frederikshavn Kommunalbestyrelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 DK- 9900 Frederikshavn Høringssvar over VVM- undersøgelse vedrørende skifergasudvinding i Dybvad, Frederikshavn Kære Byråd i Frederikshavn

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og en prøvetagning af havbunden i det vestgrønlandske

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

[MEDIEKATALOGET GREENPEACE]

[MEDIEKATALOGET GREENPEACE] [MEDIEKATALOGET GREENPEACE] Få et overblik over det omfattende og unikke medieudbud som Greenpeace stiller til rådighed. Få samtidig en række redskaber og ideer til undervisningsbrug. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Vand og klima - fra problem til potentiale

Vand og klima - fra problem til potentiale Vand og klima - fra problem til potentiale ATV vintermøde tirsdag den 8. marts 2011 Martin Lidegaard Formand for CONCITO Hvem er CONCITO? Hvem er CONCITO? Aalborg Universitet: Dekan Frede Blaabjerg Seniorforsker

Læs mere

Greenpeace kommentar til høring

Greenpeace kommentar til høring Greenpeace kommentar til høring Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc. ansøgning om tilladelse til at gennemføre fire efterforskningsboringer i 2011 April 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011.

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. K ære investor. Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. Råvarepriserne på gas og olie ligger nu på $ 4,70 og $ 113. West Texas Intermediate (WTI) råolie spotpriser var gennemsnitlig 89 dollar per tønde i februar

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Ren information om. Global opvarmning

Ren information om. Global opvarmning Ren information om Global opvarmning Din hurtige guide til klimaproblemet Synes du, at vintrene er blevet mildere? Der er blevet sagt meget om klimaforandringer. Nogle tror stadig ikke rigtigt på dem.

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Klimaforandringerne i historisk perspektiv Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen ATVs konference om de teknologiske udfordringer på Grønland - set i lyset af klimaforandringerne.

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2. 9.-klasseprøven. December 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2. 9.-klasseprøven. December 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI December 2015 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Folkeskolens 9.-klasseprøve 2015 Indledning Klimaet ændrer sig Vi

Læs mere

Top 5: De mest kontroversielle selskaber i 2010

Top 5: De mest kontroversielle selskaber i 2010 12/27/2010 www.business.dk/node/10342779/print Top 5: De mest kontroversielle selskaber i 2010 Foto: LEONHARD FOEGER Det er ikke kun BP, der har været skurk i 2010. Ny undersøgelse rangerer de mest kontroversielle

Læs mere

Ungdomsparlament 2009

Ungdomsparlament 2009 Ungdomsparlament 2009 Globaliseringens udfordringer for Grønland, et beslutningsforslag En undervisningsvejledning Udarbejdet af Landstingets Bureau 2008 Når eleverne skal til at udarbejde forslag til

Læs mere