PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse."

Transkript

1 Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens klasse. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2014

2 INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGSMATERIALET Dette materiale udleveres i forbindelse med en praktisk workshop for idrætslærere i folke skolen og kan bruges som inspiration til at sætte et danseforløb i gang. Materialet giver konkrete værktøjer til hvordan du som idrætslærer kan arbejde med dans på alle klassetrin i idrætstimerne. Undervisningsmaterialet tager afsæt i Årets Dans 2014 som er en folkedans. Undervisningsmaterialet har til formål at give idrætslærere i folkeskolen: et udgangspunkt for at undervise deres elever i Årets Dans 2014 redskaber til at lede en klasse i kreativ dans ud fra temaet folkedans redskaber til at arbejde koreografisk med temaet folkedans og lade eleverne skabe deres egne danse en generel model til at undervise i kreativ dans i idrætstimerne Konkret vil lærerne i undervisningsmaterialet: blive introduceret til øvelser, der egner sig til opvarmning i kreativ dans blive introduceret til dansekort, som et værktøj til at skabe dansesekvenser blive introduceret til øvelser i kreativ koreografi, der sætter eleverne i stand til selv at skabe danse blive introduceret til strukturen i en kreativ danseklasse: skabe vise påskønne blive introduceret til øvelser, der egner sig til cool-down i kreativ dans Herunder kommer endvidere en introduktion til temaet folkedans og forslag til musik. Årets Dans 2014 gennemgås detaljeret i appendix a og b. Du kan også se Årets Dans i instruktionsvideoen samt en inspirationsvideo på Dansens Dags hjemmeside: DANSENS DAG ÅRETS DANS Årets Dans er med til at få hele Danmark i dansehumør, når vi skal fejre den internationale Dansens Dag d. 29. april. Dagen er en international mærkedag, der hvert år fejres i både Danmark og resten af verden. Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og Årets Dans danses over hele landet af mange tusinde mennesker. Årets Dans er skabt specielt til Dansens Dag. I 2014 er koreografien lavet af den norske koreograf Sigurd Johan Heide, der arbejder med folkedans. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

3 STRUKTUREN I EN KREATIV DANSEKLASSE At lære at danse involverer mange forskellige processer f.eks.: observere, kopiere, udforske, vælge, dele, samarbejde, øve, tydeliggøre, optræde, se, analysere, overveje, diskutere, reflektere. Først skal kroppen naturligvis varmes grundigt op. Stræb efter at vælge øvelser, der har en sammen hæng med det tema I skal arbejde med i den øvrige del af timen. Når målet for timen er, at eleverne skal skabe deres egne danse, er det godt at lukke op for, at de selv begynder at finde på bevægelser, improvisere, allerede i opvarmningen. Grundstrukturen i en kreativ danseklasse kan derefter med fordel være: skabe vise påskønne. skabe: gennem øvelser i kreativ koreografi skaber eleverne deres egne danse. Vejledt og hjulpet af underviseren. vise: giv eleverne mulighed for at vise hinanden hvad de har skabt. Find evt. forskellig musik til at akkompagnere visningen. påskønne: tal om hvad det er I ser i de enkelte danse. Hjælp eleverne til at udvikle et sprog om bevægelse. Observationerne i denne del kan eleverne evt. bruge til at bygge videre på deres danse. Til sidst skal kroppen køles ned igen og muskler og led strækkes ud gennem cool-down øvelser. FOLKEDANS, BYGDEDANS ELLER GAMMELDANS Temaet for Årets Dans 2014 er folkedans. Folkedans er en fællesbetegnelse for alle danse former knyttet til ceremoni eller leg, som er en del af de lokale befolkningers sociale adfærdsmønstre og kulturelle fællesskab. Her er dansen intimt forbundet med fest og ritualer ved årets og livets højtider. Blandt anledningerne til dans var: bryllup, fødsel og begravelse, såning, høst og årstids veksling, markedsdage og almindelige festlige sammenkomster. Oprindelig blev dansetraditionerne først og fremmest videreført ved deltagelse og efterligning. Folkedansen har dog efterhånden tabt flere og flere af sine gamle funktioner. Ved udviklingen frem mod det moderne industrisamfund fik folk behov for at under strege deres etniske og lokale identitet. Derfor fik folkedansen i 1900-tallet en opblomstring i folkedanserforeninger og blev samtidig mere formaliseret. I moderne tid kan folkedans, som al anden dans, koreograferes og udføres på en scene. I Norge findes der pt 3 kompagnier baseret på folkedans: Frikar, Kartellet og Villniss. Hallingen Årets Dans er baseret på norsk folkedans, - mere specifikt på dansen Halling. I Norge skelnes mellem begrebet bygdedans som betegner de ældste folkedanse og gammeldans som betegner danse som kom til Norge i slutningen af 1700-tallet. Hallingen tilhører den første kategori og er altså meget gammel. Den er associeret med de norske distrikter Valdres og Hallingdal, men kan også findes i dele af Sverige. Hallingen blev traditionelt opført af unge mænd ved bryllupper og fester. Den er en såkaldt laus dans eller eismal, dvs. en løs dans hvor man danser alene. Det handlede om at konkurrere mod andre mænd og vise sig frem for kvinderne. Der er dog også eksempler på, at kvinder har danset den. Den danses i dag i Norge af både kvinder og mænd bl.a. i konkurrencer. Den norske folkedans bygger på et udtryk for glæde og det afspejles i Årets Dans koreografien. Leg med rytme, takt og balance er vigtige principper for dansen ligesom villigheden til at tage DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

4 chancer. Hallingens meget akrobatiske trin ligner capoeira og breakdance. En youtube søgning på ordene: halling, lausdans og hallingsdans kan give mere inspiration. Gamle trin I Årets Dans findes 2 trin, der er specielt gamle. Det ene er bjørnedans, der stammer fra den rituelle dans som samerne i det nordligste Norge udførte, når de havde fanget en bjørn. Det regnes for den eneste overleverede rituelle dans i Norge. Et andet meget gammelt trin er kruking.trinnet menes at kunne spores tilbage til middelalderen, hvor mænd med efternavnet krukedans nævnes af historikeren Snorre Sturlason ( ): måske mænd der var særlig gode til netop det trin! Kruking er beslægtet med kosakdans. MUSIKFORSLAG: Folkedansen er naturligvis stærkt forbundet med folkemusikken. Her er en liste med musik du kan bruge i undervisningen af kreativ dans i forbindelse med temaet: folkedans Det er altid godt at have så åben eller abstrakt musik som muligt til kreativ dans. Det er også godt at udfordre eleverne i deres musikkultur. Al den nævnte musik kan findes på musiktjenesten Spotify. Musik til Årets Dans: Ragnhild Furebotten Jag kan inte fela Nordisk folkemusik: Ragnhild Furebotten, Susanne Lundeng, Gjermund Larsen, Bukkene Bruse Opsamlingsalbummene: Folkelarm 2008 og 2009 Minimalistisk nordisk musik: Terje Isungset, Hildur Gudnadottir Prøv også en hel anden musik til Årets Dans f.eks.: Prince Kiss Rage Against the Machine Take the Power Back AC/DC Hells Bells Maryllion Kayleigh DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

5 DANSEKORT Dansekortene består af de trin der findes i Årets Dans. De skal opfattes som byggeklodser, der kan sættes sammen til længere dansesekvenser. En koreografi. I Årets Dans er byggeklodserne (trinnene) sat sammen på én måde. Du kan vælge at sætte dem sammen på en anden. Der er 5 kategorier af dansekort. Den røde dækker over trin der drejer, den blå over trin der hopper, den gule over trin der rejser over gulvet, den grønne over trin der falder og den lilla over fri dans, dvs. improvisation. I øvelserne i kreativ koreografi kan du selv bestemme hvilken værdi farvekortet skal have: altså hvilket trin farvekortet skal betegne i den konkrete øvelse. (F.eks. kan du vælge om det grønne kort skal have værdien plankefald eller kollaps). Herunder forklares alle trin og der gives modificerede versioner af trinnet. RØD DREJ 1. Sviving 2. Kolbøtte 3. Pandekage 4. Hurretrin 5. Drej på hug BLÅ 1. Sidehop 2. Bjørnedans 3. Træskodans 4. Kruking 5. Cirkelhop 6. Slåhop 7. Rumpehop GUL REJSE 1. Rejse over gulvet kurvet GRØN FALD 1. Plankefald 2. Kollaps LILLA IMPRO Fri dans/fri fantasi DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

6 DANSEKORT RØD = DREJ SVIVING KOLBØTTE PANDEKAGE HURRETRIN MED DANSEFATNING DREJ PÅ HUG TRINFORKLARING SVIVING: En drejning mod eller med uret med armene lige ud til siden. Kan udføres på 3 måder: MELLEMTRIN/UDSKOLING: Du har vægt på venstre fod og støtter og skubber med højre fod når du drejer til venstre. (og modsat når drejningen er til højre). Det kaldes et hurretrin. UDSKOLING: Firetrinsteg : Til venstre starter du med at træde med højre fod. Venstre fod er drejet udad og højre er drejet indad. Du har lige meget vægt på begge fødder og indføjer evt. et hop på 4.trin. Hovedet bliver hvor det er, dvs. følger med kroppen. INDSKOLING/MELEMTRIN: Gå rundt mod højre eller venstre. KOLBØTTE: INDSKOLING, MELLEMTRIN UDSKOLING: En drejning over hovedet. Alternativt kan man rulle overkroppen ned og op igen. PANDEKAGE: En drejning med en partner. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Stå over for hinanden og hold hinanden i hænderne. Sving armene i en stor cirkel mod uret nedad og så opad. Kroppen følger automatisk med og I bevæger jer bagud. Sving den modsatte vej og I bevæger jer fremad. Hurtigt: 2 gange hver vej. Langsomt: En gang hver vej. INDSKOLING: Alternativt kan I holde hinanden i hånden og svinge armene enten i en hel cirkel rundt eller nedad og hhv. til venstre og til højre (vuggebevægelse). HURRETRIN MED DANSEFATNING: En drejning med en partner. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Stå med venstre side mod venstre side og tag fat om livet på hinanden og i yderste arm. Drejning mod uret: du har vægt på venstre fod og støtter med højre fod. Skift side og vægt samt støtteben for at dreje med uret. Grundtrinnet hurretrin er det samme som i sviving. INDSKOLING: Alternativt kan man holde hinanden i begge hænder og dreje rundt. DREJ PÅ HUG: INDSKOLING, MELLEMTRIN UDSKOLING: En drejning siddende på hug. Hav armene lige ud til siden og hop-drej rundt mod uret. Alternativt kan man hoppe-dreje stående. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

7 DANSEKORT BLÅ = SIDE TRÆSKODANS KRUKING CIRKEL SLÅ TRINFORKLARING SIDE: Et hop til siden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Mod venstre: Før højre fod i en lille halvcirkel fremad og skift vægt og træd ned på højre fod. Gentag dette 3 gange. Den 3. gang skifter du vægten over på venstre igen og laver et lille hop med højre ben foran dig. Gentag modsat mod højre. UDSKOLING: Luk armene mens du cirkler foden, når du skifter vægt og træder ned på højre fod lukker du armene op. MELLEMTRIN: Hold armene til siden. INDSKOLING/MELLEMTRIN: Gå til siden. Gå venstre saml til med højre. Gentag dette 3 gange. Efter den 3. gang laver du 2 små hop på venstre fod med højre ben foran dig. Gentag til højre. Armene holder du til siden. : Et hop med armene. MELLEMTRIN/UDSKOLING: I plankeposition hopper du 4 hop mod venstre og 4 hop mod højre. Sving bækkenet op og ned som hjælp til at hoppe. Udskolingen kan prøve om de kan klappe under sig eller bag ryggen mellem hvert hop. INDSKOLING/MELLEMTRIN: I en armbøjningsposition med knæene i gulvet: Gå med hænderne 4 skridt til venstre og 4 til højre. TRÆSKODANS: Et hop hvor du slår på foden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Træskodans med højre fod: Træd frem på venstre fod og spark højre fod bagud og slå din højre fod mod bagsiden af højre hånd. Spark venstre fod frem og feje-slå din højre hånd over venstre fod. Træd ned på venstre fod og drej hoppende mod uret med højre ben ude til siden. Armene er lige til siden. Udskoling kan arbejde med at kaste hovedet bagud i det øjeblik højre fod sparkes bagud og slås mod håndryggen. INDSKOLING: Slå skiftevis højre fod bagud mod højre håndflade og venstre fod mod venstre håndflade 4 gange (dvs. højre venstre-højre-venstre). Eller lav fejeslag: Højre hånd fejer venstre fod der sparkes frem og venstre hånd fejer højre fod der sparkes frem. Lav også dette 4 gange. Eller kombiner disse to muligheder. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

8 DANSEKORT...BLÅ (FORTSAT) TRINFORKLARING KRUKING: Et hop nede på gulvet hvor du skyder skiftevis den ene og den anden fod ud. MELLEMTRIN/UDSKOLING: I par: Sid på hug over for hinanden og hold hinanden i hænderne: Skyd skiftevis højre og venstre ben frem foran dig. Alene: Sid på hug skyd skiftevis højre og venstre ben frem foran dig. Hav armene over kors. Udskolingen kan prøve at skyde benene til siden så knæet vrides mod gulvet eller skyde benene bagud så knæene sættes forsigtigt i gulvet. INDSKOLING: Lav kruking stående. I par: Stå over for hinanden og hold hinanden i hænderne. Sæt skiftevis højre og venstre hæl i gulvet. Alene: Stå op og sæt skiftevis højre og venstre hæl i gulvet. Hav armene over kors. CIRKEL: Et hop, hvor du laver cirkler med benet. INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Træd ned på højre fod og lav en stor cirkel baglæns med venstrefod. Hop i alt to gange på ståbenet for hvert cirkelskift. Gentag skiftevis cirkel venstre, højre, venstre, højre. Armene er ude til siden. SLÅ: Et andet hop, hvor du slår på foden. INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Spark venstre fod frem og feje-slå med højre hånd på venstre fod, gentag modsat med venstre hånd og højre fod, og igen slå højre hånd på venstre fod og så venstre hånd på højre fod. Alt imens du hopper. : Et hop, hvor du hopper på rumpen. INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Sid på gulvet med benene udstrakt foran dig og løftede parallelt over gulvet. Sving armene opad og lav samtidig et hop med rumpen. INDSKOLING: Evt. hinke-hop på et ben. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

9 DANSEKORT GUL = REJSE REJSE I KURVET FORM TRINFORKLARING REJSE I KURVET FORM: INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Gå i en kurvet form/cirkel rundt om dig selv. Mellemtrin og udskoling kan lege med tempo: hvis du går langsommere end takt slagene signalerer du: Jeg er cool og tilbagelænet. Hvis du går hurtigere end taktslaget signalerer du: Jeg er energisk og frembusende. GRØN = FALD PLANKEFALD KOLLAPS PLANKEFALD: Et fald hvor du falder fremad ender som en planke på gulvet. MELLEMTRIN: Fald hurtigt ned på knæ og fald derfra ud på hænder. UDSKOLING: Fald frem som bræt. Prøv at eksperimentere med først at tage hænderne frem foran kroppen i sidste øjeblik. INDSKOLING: Fald langsomt ned på knæene og sæt hænderne i gulvet foran dig. KOLLAPS: Et fald hvor du falder lige ned mod gulvet med strakt ryg og så stiger op igen som en prop under vand. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Stå med fødderne let udad drejede og lad dig falde ned på hug med åbne knæ og lige vertikal ryg. Brug den energi faldet giver til at komme op at stå igen. Kom ned og op på denne måde 4 gange. Slut nede. Armene er lige til siden. INDSKOLING: Kom langsomt ned på hug med åbne knæ og lige vertikal ryg. Armene er lige til siden. LILLA = IMPRO FRI DANS / BRUG DIN FANTASI FRI DANS / BRUG DIN FANTASI: INDSKOLING: Her kan eleverne selv bestemme, hvordan de bevæger sig til musikken. Du kan som lærer inspirere med at sætte temaer, som for eksempel Dans som et musikinstrument, eller som et dyr, en snestorm, en superhelt eller... MELLEMTRIN: Her kan eleverne selv bestemme, hvordan de bevæger sig til musikken. Du kan som lærer inspirere med at sætte temaer, som for eksempel I skal lave bevægelser nede på gulvet og I skal også dreje rundt dvs. niveauer eller formationer eller... UDSKOLING: Her kan eleverne selv bestemme, hvordan de bevæger sig til musikken. Du kan som lærer inspirere med at sætte temaer, som for eksempel dans sammen to og to og følg hinandens bevægelser, formationer, niveauer, relationer, indsæt perioder af stilhed/frys osv. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

10 OPVARMNINGSØVELSER: Her kommer seks opvarmningsøvelser eller opvarmningslege. Tre lege, der foregår i en cirkel og tre, der foregår ude i rummet. I en del af opvarmningslegene introduceres trin fra Årets Dans/ Dansekortene. På den måde har eleverne et kendskab til trinnene hvad enten timen fortsætter med kreativ koreografi øvelser eller med at eleverne skal lære Årets Dans. UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER OPVARMNINGSLEGE I CIRKEL 1. NAVNELEG Sid i en cirkel Sig dit navn og lav en bevægelse (underviseren starter) Alle gentager din bevægelse og dit navn. Den der står til venstre for dig siger sit navn og laver en bevægelse. Alle gentager navn og bevægelse. Start så forfra med dit navn og bevægelse efterfulgt at personen til venstres navn og bevægelse (dvs. en bevægelsessekvens på to bevægelser) Byg på med et nyt navn og bevægelse indtil I har en lang sekvens af alles navne/ bevægelser. Prøv evt. at gøre sekvensen i omvendt rækkefølge Øvelsen er en god ice-breaker Øvelsen åbner op for bevægelsesimprovisation senere i timen De mange gentagelser opbygger elevernes evne til at huske bevægelser 2. DOMINO KLAP en leg der skærper opmærksomheden Send et klap rundt i cirklen. Kom ned i en lunge vendt mod den du sender klappet til. Leg med tempo og med at klappet kan skifte retning Leg evt. med at sende klappet på tværs af cirklen. God ice-breaker Skærper elevernes opmærksomhed og evne til at koncentrere sig DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

11 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...OPVARMNINGSLEGE I CIRKEL (FORTSAT) 3. FØLG MIG opvarmning af alle kropsdele 1. Underviseren fører an med en bevægelse af en kropsdel. Skift bevægelse og kropsdel efter et antal gentagelser. Eleverne kopierer og laver de samme bevægelser. Variation: 2. Eleverne kan en efter en føre an med en bevægelse, og de andre kopierer. 1. Hoved Vippe side-side Cirkler 2. Skuldre Begge op-ned halvt tempo Begge op-ned dobbelt tempo En af gangen op-ned halvt tempo En af gangen op-ned dobbelt tempo 3. Hænder Cirkle håndled Ryst 4 gange: Frem, op, side, nedad 4. Arme Armsving: Ned og op Arme til siden og dreje (enten ved at gå rundt eller introducer hurretrin) Armbøjninger (på knæ eller i plankeposition) Vær opmærksom på at komme igennem mange forskellige kropsdele. Øvelsen skaber tilstede værelse og fokus på, at I nu skal i gang med at bruge kroppen. Øvelsen lukker op for improvisation. Øvelsen skaber en bevægelsesbank eleverne kan vende tilbage til senere i timen når eleverne skal skabe bevægelser selv (kreativ koreografi). Øvelserne her er bare eksempler. Du kan skifte ud med andre øvelser. Du kan som underviser vise en eller meget få øvelser og så lade eleverne byde ind. De mange øvelser her er et udtryk for at hele kroppen skal være rigtig godt varmet op hvis du vil fortsætte timen med at undervise i Årets Dans, som er fysisk krævende! 5. Fødder Parallelle fødder Stå i en bred position med fødderne længere ude end dine hofter. Fødderne er let drejet udad (2. position). Skift vægt fra fod til fod. Lad kroppen følge med naturligt. Træd med vægt på højre og med vægt på venstre. Træd ind med højre og så med venstre således at fødderne lander Kruking stående DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

12 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...OPVARMNINGSLEGE I CIRKEL (FORTSAT) 6. Ben Store cirkler ud til hver side ud og ind. Gå 4 skridt rundt skift til anden side. Sparke tilbage med højre og frem med venstre 3 gange og hop-drej mod venstre. Gentag modsatte side (= intro til træskotrin) Stå med fødderne er let drejede udad og lidt afstand mellem hælene. Lad dig falde nedad og bounce op igen (= kollaps) Bliv nede på hug og hop rundt mod venstre. gentag til højre. 7. Hele kroppen Rul ned og op gennem ryggen. Rul ned og gå frem i planke, gå ind og rul op gennem ryggen igen. Rul ned og kom frem på alle fire. Skiftevis skyd og svaj ryg. 8. Mave Sid med underbenene løftet parallelt over gulvet og armene strakt diagonalt frem. Hold positionen og tag så et hvil og gentag. Maveøvelser skal ikke laves med de mindste i indskolingen da deres mavemuskler ikke er udviklet i tilstrækkelig grad. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

13 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER OPVARMNINGSLEGE I RUMMET 1. STOP-GÅ--KLAP en leg hvor opmærksomheden skærpes 1. Eleverne går rundt ud og ind imellem hinanden. 2. Underviseren råber kommandoer hhv.: stop, gå, hop, klap. Sørg for at eleverne bruger hele rummet. Sørg for at eleverne går på kryds og tværs i rummet og ikke bare rundt i en cirkel. 3. Efter nogen tid betyder kommandoerne det modsatte: stop betyder gå gå betyder stop hop betyder klap klap betyder hop 2. GÅ I RUMMET en leg hvor rummet åbnes op 1. Leg med tid. Gå ud og ind imellem hinanden. Leg med tempo: Hurtigt langsomt. 2. Leg med rumfornemmelse. Gå så tæt på hinanden som muligt uden at røre. Gå så langt fra hinanden som muligt. Sørg for at eleverne bruger hele rummet. Sørg for at eleverne går på kryds og tværs i rummet og ikke bare rundt i en cirkel. 3. Leg med former. Gå kurvede veje i rummet. Gå lige veje i rummet. 4. Leg med niveauer. Bed eleverne skifte imellem at bevæge sig på hhv. det høje, det mellemste og det lave niveau. 5. Introducer relationer. Når eleverne møder en i rummet skal de sammen lave enten: Hurretrin med dansefatning, kruking (oppe eller nede) eller pandekage trin i 8 taktslag og så gå videre. Sørg for at øve de tre trin grundigt igennem før I laver øvelsen. Trinnene kan evt. også være introduceret i opvarmningsøvelsen FØLG MIG. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

14 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...OPVARMNINGSLEGE I RUMMET (FORTSAT) 3a. TYVELEG en leg hvor man stjæler bevægelser Der vælges 4 bevægelser, som alle afprøves før legen går i gang. Disse kan med fordel også være afprøvet i opvarmningsøvelsen FØLG MIG. 1. bevægelse: SVIVING 2. bevægelse: TRÆSKO 3. bevægelse: KOLLAPS 4. bevægelse: GÅ I KURVE 1. 1/3 af eleverne vælger frit en af de 4 bevægelser. De stiller sig et sted i rummet, og går i gang med at gentage samme bevægelse. 2. De andre elever danser frit rundt og vælger selv hvornår de stiller sig ved siden af en, der er i gang med en bevægelse. Når de har udført bevægelsen sammen 3 gange, er den stjålet og den, der startede bevægelsen er fri til at løbe videre og stjæle en ny bevægelse. Definer et areal som er legens rum. Eleverne skal bruge hele rummet og bevæge sig rundt mellem hinanden. Brug musikken til at sætte tempoet, der understreger bevægelsesvalget. Legen kan bruges som en introduktion til bevægelser, der senere skal bruges til koreografi (Se dansekort for bevægelser). Legen giver eleverne rumfornemmelse, og de bliver opmærksomme på hinanden. Får pulsen op. 3. Den som nu har bevægelsen kan vælge at lave en ny bevægelse og gentager bevægelsen indtil den bliver stjålet. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

15 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...OPVARMNINGSLEGE I RUMMET (FORTSAT) 3b. DANSESTÅTROLD en dansefangeleg som er en nemmere udgave af 3a tyveleg Der vælges 4 bevægelser, som alle afprøves før legen går i gang. Disse kan med fordel også være afprøvet i opvarmningsøvelsen FØLG MIG. DANSESTÅTROLD egner sig godt som alternativ til TYVELEG for indskolingen og evt. mellemtrinnet. 1. bevægelse: SVIVING 2. bevægelse: TRÆSKO 3. bevægelse: KOLLAPS 4. bevægelse: GÅ I KURVE 1. Vælg en eller flere til at være den der skal fange. 2. Når du bliver fanget laver du en af de 4 bevægelser. 3. Du kan blive befriet når en ven kommer hen til dig og I laver bevægelsen sammen mindst 4 gange. KREATIV KORERAFI: Her kommer 2 øvelser i kreativ koreografi. Vi bruger her Dansekortene som byggeklodser til at skabe små dansekoreografier. Hvert dansekort betegner et trin. Du kan med lethed udskifte dansekortets trin med andre end de her valgte. Husk at der i hver kategori (den røde, den blå, den gule og den grønne) findes forskellige bevægelser at vælge imellem. De 2 øvelser i kreativ koreografi kan du også bruge hvis du skal undervise i andre dansegenrer og andre emner: Du udskifter blot bevægelserne på dansekortet. Du kan nemt selv lave dansekortene i A4 papir eller karton i forskellige farver. Lav evt. flere sæt til brug i gruppearbejde i øvelse 2. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

16 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER KREATIV KORERAFI 1. DIRIGENTEN en introduktion til dansekortene Husk: 1 dansekort = 8 taktslag! RØD DREJ f.eks. drej på hug BLÅ f.eks. sidehop GUL REJSE f.eks. stor kurvet rejse over gulvet mod venstre GRØN FALD f.eks. plankefald LILLA FRI IMPROVISATION fri dans 1. Introducer dansekortene og hvilke bevægelser de illustrerer (se under dansekort) afprøv dem med eleverne. 2. Sæt musik på og lad eleverne gå rundt mellem hinanden. 3. Dirigenten holder et kort op og eleverne danser kortet indtil dirigenten tager det ned igen. Når kortet ikke er oppe går eleverne rundt mellem hinanden som i starten. Skift kort og se hvad der sker. Du kan selv bestemme at dansekortet skal have en anden værdi, dvs. skal repræsentere et andet trin. Vi anbefaler, at læreren starter med at være dirigenten. Eleverne kan inddrages til at være dirigent, men først når alle er med Brug hele rummet og fortæl eleverne, at de skal fylde alle de tomme rum ud. Brug god tid på rumfornemmelse: Vær opmærksom på at eleverne ikke bare går i en rundkreds brug retningsskift. Vær opmærksom på om alle er med og kan udføre bevægelserne. Du kan guide med både kort og ord. Med de større elever kan man arbejde med kvaliteten af bevægelserne. 4. Sæt dirigent-tempoet op når du er sikker på, at eleverne kan huske bevægelserne. 5. Lad evt. eleverne være dirigent på skift. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

17 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...KREATIV KORERAFI (FORTSAT) 2. KORERAFIENS A-B-C Lav jeres egne dansesekvenser Husk: 1 dansekort = 8 taktslag! RØD DREJ f.eks. drej på hug BLÅ f.eks. sidehop GUL REJSE f.eks. stor kurvet rejse mod venstre GRØN FALD f.eks. plankefald KORERAFI A Introducer dansekortene og hvilke bevægelser de illustrerer (se under dansekort) afprøv dem med eleverne. Lad evt. som her trinnene til dansekortene være den samme som i Dirigent øvelsen (så kender eleverne trinnene allerede). Eller varier med nogle andre trin. Underviseren er styrende i starten med inddragelse af eleverne. Start samlet i en cirkel eller med en klar front. Lad eleverne vise samlet eller i grupper, hvor de står spredt i rummet med samme front. Skift front en gang imellem, så det ikke er de samme som står forrest hele tiden. 1. Læg dansekortene ud på gulvet i en selvvalgt række følge. Afprøv rækkefølgen sammen med eleverne, både med og uden musik. 2. Når rækkefølgen er klar for alle, kan I begynde at arbejde med, hvor mange af hver slags bevægelser, der skal være. Husk at et dansekort = 8 taktslag! 3. Husk at du kan bruge et dansekort flere gange (en sekvens på 6x8 kunne f.eks. være: 1. GRØN, 2. GUL, 3. GRØN, 4. GUL, 5. RØD, 6. BLÅ) 4. Nu har I lavet koreografi A. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

18 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...KREATIV KORERAFI (FORTSAT) KORERAFI B 1. Nu skal eleverne til at skabe deres egne koreografier i mindre grupper. De starter med at lave deres egen rækkefølge af dansekortene. 2. Husk at definere et tidsrum (antal dansekort), hvori gruppen skal lave deres egen koreografi. (f.eks. 6 dansekort = 6x8 takter) Lad grupperne vise deres koreografier for hinanden (vise) og tal om hvilke bevægelser, de har valgt (påskønne). Udskoling: kan arbejde med, at bevægelserne skal være præcise og at der er forskellige kvaliteter i bevægelserne. 3. Lad eleverne vise sekvenserne for hinanden. 4. Hver gruppe har nu deres koreografi B. KORERAFI C 1. Lad nu grupperne gå sammen to og to. 2. De to grupper lærer hinandens koreografier (B). Eleverne skal være præcise, når de lærer deres bevægelser til andre, Hvordan starter bevægelsen, og hvordan slutter den? 3. Den koreografi kalder vi C. 4. I har nu 2 sekvenser: A og C. (hvor A er fælles for alle og C består af 2 B-sekvenser sat sammen). 5. Lad eleverne opføre koreografierne gruppevis for hinanden (vise). 6. Tal efter hver gruppe om hvad der er godt ved denne gruppes dans og hvorfor (påskønne). 7. Ved de ældre elever i udskoling eller gymnasiet kan I arbejde med bevægelsernes kvalitet og elevernes fokus (dvs. hvor de ser hen). DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

19 AFSLUTNING: Enten kan I vise og tale om de danse I laver undervejs i timen eller I kan afslutte timen med at eleverne viser for hinanden og derefter taler om de danse de har skabt. Til sidst skal kroppen køles ned og musklerne strækkes ud. Her følger nogle eksempler på et par enkle cool-down øvelser. UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER AFSLUTNING VISE Eleverne viser de koreografier de har lavet for hinanden. Underviseren finder passende musik og eksperimenterer evt. lidt med forskellige slags musik. PÅSKØNNE Vi taler om en gruppe af gangen. Sig hvad du lagde mærke til ved gruppens dansebevægelser som du synes der var flot og hvorfor. Vær specifik. Få evt. gruppen til at vise igen hvad der udvælges/tales om. Lærer eleverne at få et sprog om bevægelse/dans. Udvikler elevernes æstetiske sans. Hjælper eleverne med spørgsmål og guider dem i at få et sprog om bevægelser. Giv evt. til sidst som underviser dit synspunkt for at guide elevernes opmærksomhed mod noget bestemt. COOL DOWN 1. Stå i en cirkel. Lad armene hænge ned langs siden. Løft dem strakte kontinuerligt ud til siden og så hele vejen op over hovedet. Træk samtidig vejret ind. Pust ud og før armene strakte ned igen, som om du tegner en stor sol omkring dig. Arbejd med at få eleverne til at tage dybe ind- og udåndinger. Det får kroppen til at slappe af. 2. Rul gennem ryggen så langt ned som du kan. Bøj evt. knæene. Hæng der og lad vægten fra dit hoved trække dig længere og længere ned mod gulvet. Bøj og stræk knæene et par gange mens du hænger i foroverbøjningen. Du kan også nøjes med at skiftevis strække de ene knæ. Rul op igen. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

20 UNDERVISNINGSAKTIVITETER FOKUSPUNKTER...AFSLUTNING (FORTSAT) 3. Træd frem med højre fod i en dyb lunge. Højre knæ er over højre fod. Over- og underben danner en 90 graders vinkel. Venstre ben er strakt og du hviler på halvtå. Hav hænderne på knæet, i siden eller strakt lige op. Gentag til den anden side. 4. Rul ned gennem rygsøjlen og find en måde at komme ned og ligge på ryggen på gulvet. Luk øjnene. Tag nogle dybe ind- og udåndinger. Kør en film for dit indre øje af alt det du har lavet i timen i dag. Vælg dit yndlingsøjeblik. Efter noget tid: Bevæg langsomt fingre og tær. Rul om på højre side og kom op at sidde eller stå. Hvis eleverne har lyst kan de fortælle hvad deres yndlingsfilmklip fra timen var. God fornøjelse! DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

21 KONTAKT: Dansens Dag Dansehallerne Pasteursvej København V Tlf Undervisningsmaterialet er udarbejdet af community dance artist Christina Brøndsholm Andersen i samarbejde med Årets Dans koreograf Sigurd Johan Heide og danseformidlerne Malene Stokholte Geertz, Sara Lindhardt, Sofie Christiansen og Ulla Krebs Bille

22 ç APPENDIX A ÅRETS DANS OVERSIGT PANDEKAGE, ÅRETS DANS 2014 en firkant = 8 taktslag REJSE kurve mod uret REJSE kurve mod uret DREJ sviving ç mod venstre DREJ sviving ç mod venstre DREJ DREJ sviving sviving sidehop sidehop mod højre è mod højre è ç mod venstre mod højre è FALD DREJ REJSE plankefald bjørnedans kolbøtte kurve mod uret ç 4 tv. + 4 th. è DREJ DREJ sviving sviving træskodans træskodans ç mod venstre mod højre è højre venstre DREJ træskodans træskodans kruking i par pandekage højre venstre DREJ hurretrin i dansefatning ç venstre DREJ hurretrin i dansefatning højre è IMPRO IMPRO IMPRO IMPRO IMPRO IMPRO cirkelhop slåhop træskodans træskodans højre venstre FALD DREJ kollaps drej på hug kruking kruking REJSE REJSE rumpehop rumpehop exit exit DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

23 APPENDIX B ÅRETS DANS TRIN FOR TRIN PANDEKAGE, TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 2 x 8 REJSE kurve mod uret (INTRO) INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Gå i en kurvet form/cirkel rundt om dig selv. MELLEMTRIN og UDSKOLING kan lege med tempo: Hvis du går langsommere end taktslagene signalerer du: Jeg er cool og tilbagelænet. Hvis du går hurtigere end takt slaget signalerer du: Jeg er energisk og frembusende. 2 x 8 DREJ sviving ç mod venstre DEL 1 SVIVING En drejning mod venstre med armene lige ud til siden. Kan udføres på 3 måder: MELLEMTRIN/UDSKOLING: Du har vægt på venstre fod og støtter og skubber med højre fod når du drejer til venstre. Det kaldes et hurretrin. UDSKOLING: Firetrinsteg, til venstre starter du med at træde med højre fod. Venstre fod er drejet udad og højre er drejet indad. Du har lige meget vægt på begge fødder og indføjer evt. et hop på 4.trin. Hovedet bliver hvor det er, dvs. følger med kroppen. INDSKOLING/MELEMTRIN: Gå rundt mod venstre. 2 x 8 DREJ sviving mod højre è En drejning mod højre med armene lige ud til siden. Kan udføres på 3 måder: MELLEMTRIN/UDSKOLING: Du har vægt på venstre fod og støtter og skubber med højre fod når du drejer til venstre. Det kaldes et hurretrin. UDSKOLING: Firetrinsteg, til venstre starter du med at træde med højre fod. Venstre fod er drejet udad og højre er drejet indad. Du har lige meget vægt på begge fødder og indføjer evt. et hop på 4.trin. Hovedet bliver hvor det er, dvs. følger med kroppen. INDSKOLING/MELEMTRIN: Gå rundt mod venstre. 8 sidehop ç mod venstre DEL 2 TIL SIDEN Et hop til siden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Mod venstre: Før højre fod i en lille halvcirkel fremad og skift vægt og træd ned på højre fod. Gentag dette 3 gange. Den 3. gang skifter du vægten over på venstre igen og laver et lille hop med højre ben foran dig. UDSKOLING: Luk armene mens du cirkler foden, når du skifter vægt og træder ned på højre fod lukker du armene op. MELLEMTRIN: Hold armene til siden. INDSKOLING/MELLEMTRIN: Gå til siden. Gå venstre, saml til med højre. Gentag dette 3 gange. Efter den 3. gang laver du 2 små hop på venstre fod med højre ben foran dig. Armene holder du til siden. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

24 TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 8 sidehop mod højre è Et hop til siden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Mod højre: Før venstre fod i en lille halvcirkel fremad og skift vægt og træd ned på venstre fod. Gentag dette 3 gange. Den 3. gang skifter du vægten over på højre igen og laver et lille hop med venstre ben foran dig. UDSKOLING: Luk armene mens du cirkler foden, når du skifter vægt og træder ned på venstre fod lukker du armene op. MELLEMTRIN: Hold armene til siden. INDSKOLING/MELLEMTRIN: Gå til siden. Gå højre, saml til med venstre. Gentag dette 3 gange. Efter den 3. gang laver du 2 små hop på højre fod med venstre ben foran dig. Armene holder du til siden. 8 FALD plankefald DEL 3 FALD BJØRNE DANS Et fald hvor du falder fremad og ender som en planke på gulvet. INDSKOLING: Fald langsomt ned på knæene og sæt hænderne i gulvet foran dig. MELLEMTRIN: Fald hurtigt ned på knæ og fald derfra ud på hænder. UDSKOLING: Fald frem som bræt. Prøv at eksperimentere med først at tage hænderne frem foran kroppen i sidste øjeblik. 8 bjørnedans armhop Et hop med armene. MELLEMTRIN/UDSKOLING: I plankeposition hopper du 4 hop mod venstre og 4 hop mod højre. Sving bækkenet op og ned som hjælp til at hoppe. Udskolingen kan prøve om de kan klappe under sig eller bag ryggen mellem hvert hop. INDSKOLING/MELLEMTRIN: I en armbøjningsposition med knæene i gulvet: Gå med hænderne 4 skridt til venstre og 4 til højre. 8 DREJ kolbøtte DEL 4 KOLBØTTE INDSKOLING, MELLEMTRIN UDSKOLING: En drejning over hovedet. Alternativt kan man rulle overkroppen op og ned igen. 8 REJSE kurve mod uret INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Gå i en kurvet form/cirkel rundt om dig selv til venstre. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

25 TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 8 DREJ sviving ç mod venstre DEL 5 SVIVING TRÆSKO DANS En drejning mod eller med uret med armene lige ud til siden. Kan udføres på 3 måder: INDSKOLING/MELEMTRIN: Gå rundt mod venstre MELLEMTRIN/UDSKOLING: Du har vægt på venstre fod og støtter og skubber med højre fod når du drejer til venstre. Det kaldes et hurretrin. UDSKOLING: Firetrinsteg, til venstre starter du med at træde med højre fod. Venstre fod er drejet udad og højre er drejet indad. Du har lige meget vægt på begge fødder og indføjer evt. et hop på 4.trin. Hovedet bliver hvor det er, dvs. følger med kroppen. 8 DREJ sviving mod højre è En drejning mod højre med armene lige ud til siden. Kan udføres på 3 måder: MELLEMTRIN/UDSKOLING: Du har vægt på venstre fod og støtter og skubber med højre fod når du drejer til venstre. Det kaldes et hurretrin. UDSKOLING: Firetrinsteg, til venstre starter du med at træde med højre fod. Venstre fod er drejet udad og højre er drejet indad. Du har lige meget vægt på begge fødder og indføjer evt. et hop på 4.trin. Hovedet bliver hvor det er, dvs. følger med kroppen. INDSKOLING/MELEMTRIN: Gå rundt mod venstre. 8 træskodans højre Et hop hvor du slår på foden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Træskodans med højre fod: Træd frem på venstre fod og spark højre fod bagud og slå din højre fod mod bagsiden af højre hånd. Spark venstre fod frem og feje-slå din højre hånd over venstre fod. Træd ned på venstre fod og drej hoppende mod uret med højre ben ude til siden. Armene er lige til siden. Udskoling kan arbejde med at kaste hovedet bagud i det øjeblik højre fod sparkes bagud og slås mod håndryggen. INDSKOLING: Slå skiftevis højre fod bagud mod højre håndflade og venstre fod mod venstre håndflade 4 gange (dvs. højre-venstre- højre-venstre). Eller lav fejeslag: højre hånd fejer venstre fod der sparkes frem og venstre hånd fejer højre fod der sparkes frem. Lav også dette 4 gange. Eller kombiner disse to muligheder. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

26 TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 8 træskodans venstre Et hop hvor du slår på foden. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Træskodans med venstre fod: træd frem på højre fod og spark venstre fod bagud og slå din venstre fod mod bagsiden af venstre hånd. Spark højre fod frem og feje-slå din venstre over højre fod. Træd ned på højre fod og drej hoppende med uret med venstre ben ude til siden. Armene er lige til siden. Udskoling kan arbejde med at kaste hovedet bagud i det øjeblik venstre fod sparkes bagud og slås mod håndryggen. INDSKOLING: Slå skiftevis højre fod bagud mod højre håndflade og venstre fod mod venstre håndflade 4 gange (dvs. venstre-højre venstre-højre). Eller lav fejeslag: højre hånd fejer venstre fod der sparkes frem og venstre hånd fejer højre fod der sparkes frem. Lav også dette 4 gange. Eller kombiner disse to muligheder. 8 træskodans højre Et hop hvor du slår på foden. 8 træskodans venstre Et hop hvor du slår på foden. 8 kruking i par DEL 6 PARVIS KRUKING PANDEKAGE HURRETRIN Et hop nede på gulvet hvor du skyder skiftevis den ene og den anden fod ud. MELLEMTRIN/UDSKOLING: I par: Sid på hug over for hinanden og hold hinanden i hænderne: skyd skiftevis højre og venstre ben frem foran dig. INDSKOLING: Lav kruking stående. I par: Stå over for hin anden og hold hinanden i hænderne. Sæt skiftevis højre og venstre hæl i gulvet. 8 DREJ pandekage En drejning med en partner. MELLEMTRIN/ UDSKOLING: Stå over for hinanden og hold hinanden i hænderne. SVing armene i en stor cirkel mod uret nedad og så opad. Kroppen følger automatisk med og du bevæger dig bagud. Sving den modsatte vej og du bevæger dig fremad. Hurtigt: 2 gange hver vej. Langsomt: En gang hver vej. INDSKOLING: Alternativt kan I holde hinanden i hånden og svinge armene enten i en hel cirkel rundt eller nedad og hhv. til venstre og til højre (vuggebevægelse). DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

27 TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 8 DREJ hurretrin i dansefatning ç venstre En drejning med en partner. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Stå med venstre side mod venstre side og tag fat om livet på hinanden og i yderste arm. Drejning mod uret: du har vægt på venstre og støtter med højre fod. Grundtrinnet hurretrin er det samme som i sviving. INDSKOLING: Alternativt kan man holde hinanden i begge hænder og dreje rundt. 8 DREJ hurretrin i dansefatning højre è En drejning med en partner. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Stå med højre side mod højre side og tag fat om livet på hinanden og i yderste arm. Drejning med uret: du har vægt på højre fod og støtter med venstre fod. Grundtrinnet hurretrin er det samme som i sviving. INDSKOLING: Alternativt kan man holde hinanden i begge hænder og dreje rundt. 6 x 8 IMPRO DEL 7 SOLO Brug din fantasi! Gentag evt. nogle af trinnene fra dansen i din egen rækkefølge Dans en dans/nogle trin du kan i forvejen Arbejd med formationer 8 cirkelhop DEL 8 TRÆSKO DANS Et hop, hvor du laver cirkler med benet. INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Træd ned på højre fod og lav en stor cirkel baglæns med venstrefod. Hop i alt to gange på ståbenet for hvert cirkelskift. Gentag skiftevis cirkel venstre, højre, venstre, højre. Armene er ude til siden. 8 slåhop Et andet hop, hvor du slår på foden. INDSKOLING/MELLEMTRIN/UDSKOLING: Spark venstre fod frem og feje-slå med højre hånd på venstre fod, gentag modsat med venstre hånd og højre fod, og igen slå højre hånd på venstre fod og så venstre hånd på højre fod. Alt imens du hopper. DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

28 TAKTSLAG TRIN VIDEO TRINBESKRIVELSE 8 træskodans højre Et hop hvor du slår på foden. 8 træskodans venstre Et hop hvor du slår på foden. 8 FALD kollaps DEL 9 KOLLAPS Et fald hvor du falder lige ned mod gulvet med strakt ryg og så stiger op igen som en prop under vand. MELLEMTRIN/UDSKOLING: stå med fødderne let udaddrejede og lad dig falde ned på hug med åbne knæ og lige vertikal ryg. Brug den energi faldet giver til at komme op at stå igen. Kom ned og op på denne måde 4 gange. Slut nede. Armene er lige til siden. INDSKOLING: kom langsomt ned på hug med åbne knæ og lige vertikal ryg. Armene er lige til siden. 8 DREJ drej på hug INDSKOLING, MELLEMTRIN UDSKOLING: En drejning siddende på hug. Hav armene lige ud til siden og hop-drej rundt mod uret. Alternativt kan man hoppe-dreje stående. 2 x 8 kruking Et hop nede på gulvet hvor du skyder skiftevis den ene og den anden fod ud. MELLEMTRIN/UDSKOLING: Alene: Sid på hug skyd skiftevis højre og venstre ben frem foran dig. Hav armene over kors. Udskolingen kan prøve at skyde benene til siden så knæet vrides mod gulvet eller skyde benene bagud så knæene sættes forsigtigt i gulvet. INDSKOLING: Lav kruking stående. Alene: Stå op og sæt skiftevis højre og venstre hæl i gulvet. Hav armene over kors. 2 x 8 rumpehop DEL 10 PE PÅ RUMPE Et hop, hvor du hopper på rumpen. INDSKOLING /MELLEMTRIN/UDSKOLING: Sid på gulvet med benene udstrakt foran dig og løftede parallelt over gulvet. Sving armene opad og lav samtidig et hop med rumpen. INDSKOLING: Evt. hinke-hop på et ben. 2 x 8 REJSE exit (EXIT) DANSENS DAG UNDERVISNINGSMATERIALE

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland PARKOUR inspirations katalog DGI gymnastik DGI Nordsjælland 1 Forfattere: Morten Lindkjær og Rasmus Fouirnaies Sinding-Jensen Med bidrag og inspiration fra: Team Jiyo, Mathias Ried-Larsen, Lasse Sønnichsen,

Læs mere

Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter

Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter APPENDIX til Drama og teater for børn og unge hvorfor giver det læring? (Forhandles gennem forlaget DRAMA) Jette Bak Forord Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Skolernes Motionsdag. inspiration

Skolernes Motionsdag. inspiration Skolernes Motionsdag 2010 inspiration 1 LØB FOR SKOLEELEVER Introduktion Løbeundervisning for børn og unge skal være oplevelsesorienteret og foregå gennem diffe rentieret fællestræning. Alle skal kunne

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Krop og Hoved. Historie

Krop og Hoved. Historie Krop og Hoved Historie Indledning til historie: Eleverne kan få glæde af bevægelse i alle fag og det gælder selvfølgelig også faget historie. Der er mange elever der husker bedre når de lærer det faglige

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Kom og leg. Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning

Kom og leg. Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning Kom og leg Et inspirationshæfte om, hvordan sociale idrætslege forebygger sygdom, overvægt og mobning 1 Kære pædagoger og kollegaer Vi i Hylet har søgt og fået penge af Trygfonden, BUPL, Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere