BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ 57-61. 16. April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM BETTY NANSEN ALLÉ April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer RAMBØLL

2 BYGGEPROGRAM INDHOLD 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund 2.0 GENERELLE FORUDSÆTNINGER 2.1 Forudsætninger 2.2 Forundersøgelser 2.3 Myndigheder 2.4 Proces 2.5 Økonomisk ramme og ydelsesomfang 2.6 Bruttoarealer 2.7 Tidsplan 2.8 Organisation + Adresseliste 2.9 Udbud 3.0 EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhed 3.2 Lokalplan uddrag 3.3 Eksisterende arkitektur og landskab 4.0 GENERELLE KRAV TIL ARKITEKTUR M.V. 4.1 Visioner 4.2 Arkitektur 4.3 Tilgængelighed 4.4 Bæredygtighed 5.0 RUMPROGRAM 5.1 Tilgængelighedsboliger 5.2 Ungdomsboliger 5.3 Fællesarealer 5.4 Tagetagen 5.6 Indretningskrav - generelle 6.0 UDEAREALER 6.1 Landskabs arkitektur 6.2 Afgrænsning naboer/interessenter 6.3 Generelle krav 7.0 GENERELLE TEKNISKE KRAV 7.1 Råhus-Konstruktioner 7.2 Installationer 7.3 Drift og vedligeholdelse 8.0 SPECIFIKKE TEKNISKE KRAV 8.1 EL 8.2 VVS 8.3 Ventilation 2

3 1. INDLEDNING Betty Nansens Allé er opført i 1970 af Vanførefonden. I dag er huset en afdeling under Frederiksberg Forenede Boligselskaber, der administreres af KAB. Bygningen er nedslidt. Det gælder både klimaskærm og samtlige installationer og til dels indretning og fordeling af kvadratmeter. I samarbejde med Frederiksberg Kommune arbejdes der derfor på at udvikle et nyt koncept for afdelingen, og ved en gennemgribende omdannelse af bygning og udearealer ønsker man at skabe fremtidssikrede boliger for en bredere gruppe beboere. Herudover er det visionen at lade stueetagen række ud mod omverden ved evt. at blive indrettet til erhverv med socioøkonomisk sigte. 2. GENERELLE FORUDSÆTNINGER 2.1 Forudsætninger Følgende dokumenter ligger til grund for projektet. - Miniudbud, KAB, 20. Nov Herunder bilag: Visionsnotat for udvikling af Betty Nansens kvarteret, 1. Nov Tilbud, Rambøll + ONV Arkitekter, 8. Dec Rammeaftale m. bilag, KAB/Ramboll + ONV Arkitekter, 27. Okt Forundersøgelser Følgende dokumenter indgår som allerede foretagne forundersøgelser ved projektets begyndelse: - Helhedsplan, Rambøll, dec Undersøgelser for PCB, SBMI, sep.2013 Yderligere nødvendige forundersøgelser styres og håndteres af rådgiver, og betales af bygherre. 2.3 Myndigheder Rådgiver ansøger myndighedsgodkendelser - efter følgegruppe og bygherres godkendelse - Skema A, B og C - Byggetilladelser og evt. nødvendige dispensationer i forhold til gældende kommuneplan Dialogproces med myndigheder er igang. 3

4 2.4 Proces og tidsplan Skema A indsendes ultimo juni 2015 (behandles august 2015) Skema B indsendes ultimo maj 2016 Projektet skal stå færdigt ultimo 2017 Se vedlagte proces og tidsplan dateret d. 17. marts 2015 Mødedatoer for følgegruppemøder og evt. beboermøde opdateres løbende. KAB varetager proces for genhusning og projekt for Social bæredygtig udvikling. 2.5 Økonomisk ramme og ydelsesomfang Økonomisk ramme for projektet er som udgangspunkt de i miniudbuddet anslåede håndværksudgifter på 80 mio. til ex. moms. I fald option på Betty Nansens Allé bliver iværksat ændres ydelsesomfang i h.h.t tilbud. Ydelsesomfang er i h.h.t rammeaftale. Udearealer og stueetage gives evt. separat byggeregnskab. 2.6 Bruttoarealer Ejendommen er på 5344 m² plus 668 m² kælder. Garageanlæg ca. 180 m2 2.8 Organisation Frederiksberg kommune Frederiksberg STYREGRUPPE kommune KAB + FFB + Frb. kommune FØLGEGRUPPE: KAB: Anne Højlund, projektleder Kim Geertsen, forretningsfører Hanne Müller, konsulent Stine Kofod, konsulent Trine Trampe, genhusningskonsulent Laurits Roikum formand FFB - org. bestyrelsen Mikael Grinda Rasmussen, ejendomsleder Afdelingsbestyrelse: Mansoor Siddiqi, formand Peter G.K. Mikkelsen Pia Munk Sarah Glerup Kristensen Stefan Vartou Julie Culmsee Pedersen Rådgivere: Mikala Læssøe Kirsebom, projektleder Sidsel Blegvad Seier, sagsarkitekt Søren Rasmussen sagsarkitekt ONV SørenKorsgaard arkitekt ONV FØLGEGRUPPE KAB FFB Frb. Kommune SSA Afdelingsbestyrelse Rådgivere Øvrige: Jesper Hegelund Bertelsen, Frb. Kommune SSA Kristian Jensen, Handicapidrættens videnscenter Luise Li Langergaard, forsker RUC Rådgivere: FREDERIKSBERG KOMMUNE RÅDGIVER Arkitekter, Rambøll Arkitekter, ONV Landskabsarkitekt, Rambøll Ingeniører, Rambøll ENTREPRENØR Arkitekter: Mikala Læssøe Kirsebom, projektleder Sidsel Blegvad Seier, sagsarkitekt Søren Rasmussen sagsarkitekt ONV SørenKorsgaard arkitekt ONV Landskabsarkitekter: Iben Borbye Pedersen, projektleder Sirkuu Singer, sagsarkitekt Ingeniører: Flemming Steenå, projekteder Phil Graves, konstruktionsingeniør Stine Pihl Christensen, vvs og vent. ingeniør IKT: Kenneth Bo Nielsen, byggekonstruktør Byggeleder: Jens Nielsen, byggeleder 4

5 18. marts 2015 Overordnet procesplan for Betty Nansens Alle Byggeandragende indsendes skema A indsendes skema B program godkendes Milepæle feb jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec aflevering ultimo 2017 udbud byggestart skitsering projektforslag hovedprojekt program ideoplæg Betty Nansens Alle evt. option 2 betty nansens alle jan 26. feb 5.mar. 16.april 25.juni 19.mar. 21. april Følgegruppe studietur oplæg intro infomøde for beboere 7.april godkendelse Afdelingsmøder/ FFB Bygherrerådgiver + rådgivermøder aflevering byggeandragende kommunalbest. møde 7.sep. dialogmøde m kommunen Myndigheder/ Frederiksberg Kommune

6 Procesplan for Betty Nansens Alle marts 2015 Milepæle 2015 Januar Studietur Byggeprogram færdig Februar Marts April Maj Juni Byggeandragende indsendes skema A indsendes 22.juli Juli August Betty 1 ideoplæg udarbejdelse byggeprogram udarbejdelse af dispositionsforslag opstart projektforslag IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Gennemgang af allerede foretagne undersøgelser (helhedsplan/tilstandsrapport) + iværksættelse af evt. nye: eksisterende forhold arkivundersøgelser jordbundsforhold behovsanalyse interessentanalyse myndighedsforhol budgetramme BYGGEPROGRAM Byggeriets forudsætninger Overganisationsplan Evt. kommunikationsstrategi: beboere/interessenter Myndigheder Krav til konstruktioner/installationer/ overflader/energiramme/lar/ evt. DGNB Tidsmæssig ramme Samlet budget Overordnede kravt vedr. arbejdsmiljøloven, tilgængelighed, indeklima Visioner/værdier/stemninger - inde og ude Behovsanalyse/ kvadratmeter/fællesarealer DISPOSITIONSFORSLAG Arkitektonisk idé, Funktioner Principper for konstruktioner, installationer og materialevalg Drift ovg vedligehold Kontekst/friarealer Etageareal og bebyggelses% Tidsplaner, Økonomi Myndighedsdialog Granskning af forslaget PROJEKTFORSLAG Arkitektonisk holdning/ materialevalg Konstruktive principper + beregninger Disponering og dimensionering af installationer Ajourføring af tidsplaner Budget (beslutningsgrundlag) Følgegruppe møder introduktion til team, fokus: bolig og boligudbud 22. jan 26. feb 05. marts 19. marts oplæg til bygge programmet, fokus: stueetage, fællesarealer evt studietur 16. april 21. april 25. juni godkendelse af byggeprogram godkendelse af skema A

7 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhed Bygningen ligger på matrikel 49d, adresse Betty Nansens Alle i Frederiksberg Kommune. Liggende 'bag' Domus Vista og Nordens plads, som den sidste bygning på Betty Nansens allé, der ender blindt, er bygningen afskærmet for trafik. Ejendommen består i dag af 8 etager, og er til dels en spejling af ejendommen 51-53, der er opført senere. 3.2 Kommuneplan og lokalplan uddrag For området gælder kommuneplan 010A og tillæg (1964) og Kommuneplan 2013, herunder rammer for lokalplan hvor Betty Nansens Allé er en del af område 2. Det vestlige Frederiksberg syd for Peter Bangs vej Kommuneplan 010 A i uddrag: 6 Bebyggelses højde og indbyrdes afstand. I forhold til de offentlige veje, Skellet, Rosildevej, Sofus Francks Vænge og Helge Rodes Allé, må intet punkt af en bygnings ydermure eller tagflader have en større højde end 0,65 x afstanden til modstående byggelinie. Ligeledes må inden for vedtægtens område, medmindre særlige forhold gør sig gældende, intet punkt af en bygnings ydermure eller tagflader have en større højde end 0,65 x afstanden til den modstående bygning... 7 Bebyggelse til beboelse Herudover skal der, i den udstrækning det er angivet på kortbilaget, udføres en parterreetage, der i mindst halvdelen af husenes dybde indrettes til garager, og der kan, i den udstrækning det er muligt under iagttagelse af de 6 fastsatte højdebegrænsninger, udføres de yderligere nødvendige økonomietager over terræn. 12 Anlæg af ubebyggede arealer Stk.4 Over 25 år gamle træer på de ubebyggede arealer inden for det af byplanen omfattede område må ikke fældes eller beskæres uden kommunens samtykke 7

8 3.3 Eksisterende arkitektur og landskab Overordnet indretning: På de 7 øvre etager er der boliger - 9 lejligheder af varierende størrelse på hver etage. Adgang til boligerne går via 3 østvendte indgange, der leder til stueplans indre korridor. Herfra går 3 elevatorer til boligerne på de øvre etager. Elevatorerne er forbundet på hver etage via en udvendig altangang. Der er én flugtvejstrappe i bygningens sydøstlige hjørne, der forbinder altangangen med terræn. Stueplan indeholder et nedlagt dagcenter, der i midlertidigt udlejet til en mindre virksomhed med socialt sigte, og en del garageanlæg. Kælderen anvendes til depotrum, fællesvaskeri og opbevaring af hjælpemidler. Det samlede bygningsareal er 5344 m2 plus 668 m2 kælder. Arkitektur: Bygningerne er nedslidte og uden nævneværdige arkitektoniske kvaliteter. Indeliggende vestvendte altaner giver et vidst relief mod gårdrum, men ikke nogen stor kvalitet til boligerne. Altangange mod vest giver mulighed for at benytte alle ejendommens elevatorer, men skaber også indbliksgener og tager lys fra lejlighederne, bl.a. qua deres tunge opbygning og lukkede værn. Da altangangene er for smalle til at 'indrette' virker de triste og grå. Ankomsten til bygningerne via en indre korridor er anonym, institutionel og upraktisk. Dog er det et plus at indgang til boligen er tæt på parkeringsplads. De murede gavle er et markant element med deres stramme proportioner, men giver ingen kvalitet til de bagvedliggende boliger. Boligerne: Boligernes rumfordeling er umiddelbart logisk og traditionel. Dog er badeværelse noget lille i forhold til dagens tilgængelighedskrav. Køkkenet optager ét rum i lejligheden i stedet for at være en integreret del af et køkkenalrum. Landskab: Rummet mellem bygningerne er i dag karakterløst og uden samlende tiltag, bortset fra de smukke gamle træer der nok tager noget lys, men som også bløder kig til nabobygningen op. Mellemzonen mellem Domus Vista og bygningen er lukket og afvisende og opdelt med mange hegn, og signalerer i den grad bagside. Dog fremstår også mellemzonen grøn med mange træer. Udearealet øst for byg er udlagt til parkering, og der er ingen kontakt til skolen og kun nødtørftigt til Nordens plads. Betty Nansens Allé virker overdimensioneret og udstråler ikke primær adgangsvej til bebyggelserne, der ligger vinkelret på dens nordlige side. Med parkerede biler i begge sider er vejen en visuel barriere mellem den lavereliggende børnehave og bygningernes gårdrum. Der er, for gående og cyklister, mange stiforbindelser til og fra bygningens område. Mod Nordens plads, mod haverne vest for Domus Vista og mod Valby igennem andre boligkvarterer. Eksisterende transformatorstation i garagebygning forenden af gårdrum skal bevares. 8

9 4. GENERELLE KRAV TIL ARKITEKTUR M.V. 4.1 Visioner for bygning og udearealer Betty Nansen Allé skal i fremtiden være hjem for unge og ældre og dem midt i livet, med særligt fokus på mennesker med bevægelseshandicap. Med plads i stueetagen til evt. erhvervsformål med socialt sigte, skal bygningen og dens udearealer være et markant og velfungerende område i bydelen et skridt på vejen mod byudviklingen af hele området omkring Nordens Plads. Ved at fokusere på forbedrede adgangsforhold, forskellige boligstørrelser, en stueetage der anvendes til udadvendte formål, aktivt anvendelige udearealer og størst muligt tilgængelighed, er der mulighed for at skabe nogle eftertragtede og unikke tilgængelighedsboliger og ungdomsboliger for en bred gruppe beboere. Det omkringliggende landskab skal udformes under overskriften 'Sundhed og Bevægelse'. Et sted med plads til alle, tilgængeligt for alle. Om muligt indrettes der på tagfladen et kontemplativt uderum for beboere, som kontrast til det mere 'offentlige' byrum i gadeplan. 4.2 Arkitektur Arkitekturen skal kunne holde i mange år og samtidigt være et friskt pust liv i mellem meget 'regelrette' rammer. Overvejelser omkring patinering og vedligehold vil være en del af materialeholdningen. Ved at strippe bygningen helt ned til konstruktionen, opnås frie rammer for den kommende arkitektur. Den bagvedliggende konstruktion bliver dermed det skelet de nye facader skal sættes op på. Det i dag tillukkede og ensartede udtryk kan nu erstattes af en friere vinduessætning, et nyt relief og variation i facadeudtrykket, der giver mere dagslys og åbenhed til boligerne. En åbning af stueetagen, om muligt ved inddragelse af dele af 1.salen vil give en lettere, luftigere og attraktiv stueetage. Ankomstforhold til boligerne 'åbnes op' og gøres imødekommende og venlige. Ved fx at etablere trapper ved hver opgang af de 3 opgange vil der kunne trækkes dagslys ind til den nuværende mørke fordelingsgang foran lejligheder. 9

10 4.3 Tilgængelighed Byggereglements krav er gældende. Dog kan husets eksisterende struktur gøre det nødvendigt at søge dispensation til mindre afvigelser. Såsom størrelse på elevator stol og evt. badeværelse. Der skal være enighed om indretning og evt. afvigelser i følgegruppen før det undersøges om kommunen vil dispensere for kravene. Det er dog hensigten at boligens indretning, ankomst og udearealer skal forbedres med hensyn til tilgængelighed. Ud over krav til venderadius, trinhøjder, badeværelsesindretning, elevatorstørrelser, dørbredder o. lign. er det også hensynet til dagligdagen. F.eks. placering af depot til hjælpemidler, placering af hjælperværelse, hensyn til privatliv når man lever med fast hjælper, fleksibilitet i indretning mulighed for bredere dør til badeværelse, eller montering af løftesystemer, udearealer og fællesområder hvor tilgængelighed er naturligt integreret. 4.4 Bæredygtighed Det påregnes fra bygherrens side, at byggeriet opføres som minimum 2015 byggeri. DGNB I dag betyder begrebet bæredygtighed en bred vifte af elementer, der favner både luftige emner som social bæredygtighed og mere håndfaste energibesparende tiltag, herunder etablering af foreksempel solceller. Vi regner med at benytte os af et af de velafprøvede certificerings systemers værktøj, nemlig DGNB. Dette system bringer os hele vejen rundt om alle de overvejelser, der kan være i forbindelse med transformationen af denne bygning. Der er fem aspekter, der skal belyses indenfor dette system: økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, miljømæssig kvalitet, teknisk kvalitet, og kvalitet i processen. Derudover er grundens og de eksisterende rammers kvaliteter også vigtige, ift. fx nærhed til offentlig transport etc. Dette udløser ikke en certificering af bygningen, men en øget holistisk bevidsthed om emnet fra start til slut for alle de involverede. 5. RUMPROGRAM 5.1 Antal Der ønskes som udgangspunkt: Tilgængelighedsboliger (boliger til bevægelseshæmmede) 20 stk. á 80 m2 Ældreboliger 20 stk. á 65 m2 Ungdomsboliger med en størrelse på 48 stk. á 25 m2. Tilgængelighedsboliger 7 stk. 4 rum á m2 21 stk. 3 rum á m2 18 stk. 2 rum á m2 Ungdomsboliger 3 stk. 2 rum á m2 32 stk. 1 rum á m2 Derudover ønskes der mulighed for på et senere tidspunkt at inddrage omkring 1/3 af stueetagen til boliger. Antal og størrelser er revideret i forhold til miniudbud efter aftale med KAB, Frederiksberg kommune og efter dialog på følgegruppemøde. (følgegruppemøde 07). Med hensyn til præcise lejlighedsstørrelser og antal boliger tages forbehold for fysiske bindinger i bygningen. Endelig fordeling defineres i dispositionsforslag, på baggrund af skitser og dialog med følgegruppe, KAB og FRB. kommune. Se foreløbig skitse over lejlighedsfordeling. 10

11 KAMMER KAMMER fælles taghave KAMMER 70 m2 2 rums V.F. V.F. V.F. KAMMER FOR FOR FOR FOR FOR 100 m2 4 rums TRAPPE SOVEV±RE elev. SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE 1. tagplan. 8 sal altaner på vestside KAMMER KAMMER 100 m2 4 rums FOR TRAPPE SOVEV±RE 55 m2 2 rums V.F. 30 m2 KAMMER 81 m2 3 rums FOR SOVEV±RE 59 m2 2 rums FOR SOVEV±RE 30 m2 30 m2 KAMMER FOR SOVEV±RE V.F. V.F. 83 m2 3 rums 59 m2 2 rums FOR SOVEV±RE 30 m2 30 m2 2-7 sals plan KAMMER KAMMER KAMMER hul ned. hul ned. hul ned. V.F. 35 m2 V.F. V.F. KAMMER 84m2 3 rums FOR TRAPPE SOVEV±RE FOR 55 m2 53 m2 2 rums SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE FOR 41m2 1 rums FOR 51m2 2 rums FOR 41 m2 1 rums 1 sals plan FORRUM GARDERO BE KÿRESTOL HERRETOI LET fælles / disp. fælles / disp. DAMETOIL FOYER SELSKABS ET LOKALER CENTRALG ANG gæstelejlighed. + ejendomskontor GARAGER GARAGER GARAGER SKARNKAS SER GARAGE GARAGER Stueplan KAMMER FOR tagterrasse 85 m2 3 rums SOVEV±RE KAMMER FOR 85 m2 3 rums SOVEV±RE KAMMER FOR 53 m2 2 rums SOVEV±RE GARAGER SIGNATURER rev boliger + fælles FORSLAG 01 7 stk 4 rums, ældre og HC boliger fra m2 20 stk 3 rums, ældre- eller HC-boliger fra m2 19 stk 2 rums, ældre- eller HC-boliger fra m2 3 stk 2 rums, ungdomsboliger fra m2 32 stk 1 rums, ungdomsboliger fra m2 Fællesarealer stue 675 m2 EKS. AREAL 5344 M2 1 SAL FJERNES PARTIELT -300 M2 TILLÆG PÅ ETAGER 330 M2 TILLÆG PÅ TAG 280 M2 NYT SAMLET AREAL 5660 M2 heraf 675 m2 fællesarealer i stueplan nye taghave - evt boliger ny trappe udadvendte aktiviter dobbelt højt rum fremtidig snit Rambøll Arkitektur ONV Akitekter Betty Nansens Alle Ideskitse - byggeprogram Dispositionsforslag Bygherre: KAB E

12 5.2 Ældreboliger og Tilgængelighedsboliger Tilgængelighedskrav til 'ældrebolig og tilgængelighedsbolig vil være de samme. 'Forskellen' på de forskellige boligtyper ligger i antallet af værelser, da nogen tilgængelighedsboliger har et ekstra værelser til evt. hjælper og/eller familie, og altså er omkring m2. I projektet vil boligtyperne blive betragtet under ét, og fokus vil være at etablere tilgængelighedsboliger i forskellige størrelser så forskellige behov kan mødes. Alder, handicap, civilstatus. 5.3 Ungdomsboliger Ungdomsboliger er som udgangspunkt mellem m2. Den mindre ungdomsbolig vil opfylde byggereglementets krav, men ikke have de udvidede tilgængelighedskrav til badeværelset. Det vil blive tilstræbt at lave et mindre antal lidt større ungdomsboliger målrettet par eller unge med bevægelseshandicap. 5.4 Fællesarealer Opgange: Indgangsdør og opgang skal være det gode førstehåndsindtryk af boligerne. Den nuværende ankomst fornemmelse af 'bagside' (indgangsdøre mellem 'garageporte') skal erstattes af indgangspartier der udstråler hjemlighed og identitet. Kælder: Fællesvaskeri funktion, areal og placering i kælder, som i dag. Depotrum Fælles udstyrsdepot og private depotrum, funktion og placering som i dag. Hver bolig skal have et depotrum. Evt. i varierende størrelser. Stueetagen: Stueetagens 'erhvervs-del' gøres så vidt muligt til et stort fleksibelt rum, og så vidt muligt med dobbelthøjde. Rummet vil kunne indrettes og inddeles efter behov og anvendelse. Det skal være mulighed for at indrette 1-3 boliger i stueetagen. Evt. etableres en mindre 'gæste-lejlighed', der ud over at være 'gæste-hotel' for ejendommens beboere, også vil kunne være ophold for beboere, der ikke kan komme til deres boliger pga. evt. elevator-nedbrud. I forbindelse med stueetagen ønsker man mulighed for at etablere en kontor facilitet 3 arbejdspladser. AT-vejledninger skal overholdes. Dvs. 7 m2 pr ktr. plads + spiserum/thekøkken og mødefaciliter. 5.5 Tagetagen Det er ambitionen at tagetagen blandt andet skal rumme en tagterasse/taghave til beboerne. Hér vil man kunne skabe mere privat og rolige omgivelser for udendørs ophold. Det er tanken, at der på tagetagen også skal placeres 2-4 boliger. Dette greb er en væsentlig del af stueetagens arkitektur, idet de kvadratmeter der 'fjernes' for at skabe dobbelthøjde i stueplan, 'lægges til' på tagfladen. Idéen skal afprøves både i forhold til myndigheder, konstruktion og økonomi. 5.6 Indretningskrav - generelle Elevatorer: Det tilstræbes at anvende de eksisterende 3 elevatorskakte til opsætning af helt nye elevatorer. Leverandør oplyser at der i eksisterende elevator skakt kan etableres elevatorstol der opfylder kvalitets niveau B - iht. SBI-anvisning 230. Myndigheder skal godkender størrelseskrav /kvalitetsniveau. Trapper: Hvor der i dag er én flugtvejstrappe, vil der i fremtiden være en trappe i forbindelse med hver elevator. Udvendig altangang søges nedlagt. Akustik: Der indarbejdes så vidt muligt bedre akustiske forhold mellem lejligheder. Det vil særligt være muligt i etageadskillelsen. 12

13 6. UDEAREALER 6.1 Landskabsarkitektur Der skal skabes plads til bevægelse, ophold og forskellige aktiviteter. Der skal skabes udearealer med kontraster i materialer og beplantning og grønne rum med oplevelser for sanserne og plads til mangfoldige fællesskaber. Arealet skal åbne sig til naboområderne ved at genopdage og dyrke de allerede eksisterende forbindelser. De eksisterende træer skal så vidt muligt bevares, og være skalaformidlende til de omkringliggende bygninger. Deres løv og det fremtidige anlæg skal være med til at begrønne det kig man har når man befinder sig i gården og kigger op, såvel som når man befinder sig i boligerne og kigger ned. 6.2 Afgrænsning naboer/interessenter Matrikelgrænsen er principielt projektets 'afgrænsning'. Men sammenhørigheden med nabobygningerne og forbindelser til Nordens Plads og haver og stiforløb vest for Domus Vista vil blive indtænkt i planen, så projektet med tiden har mulighed for at blive 'foldet ud'. 6.3 Generelle krav Der skal etableres parkeringspladser som overholder krav ifølge Kommuneplan 2013 rammer for lokalplan. Udearealerne skal være tilgængelige for alle og derfor overholde krav til tilgængelighed. Udearealernes belysning skal være tryghedsskabende både for de nære områder ved boligen, samt på forbindelser og stier til de omkringliggende nabo arealer. Belysningen skal med effektbelysning, være med til at skabe en anden oplevelse af udearealerne om aftenen. ÅBNING GRØNT SKEL UDEN HEGN KIG OP DUFT TRÆKRONER OPHOLD VEGETATION KIG NED DUFT UDELIV STILHED SOL TILGÆNGELIGHED RUMLIGT ELEMENT ÅBNING AKTIVITET BALANCE KONTRAST MØDESTEDER GRØN VEJ ANKOMST PARKERING 13

14 7. GENERELLE TEKNISKE KRAV 7.1 Råhus-Konstruktioner Der skal udføres større statiske ændringer i forbindelsen etablering af dobbelt højde i dele af stueetagen og etablering af tagboliger og taghave, samt ændringer på facaden/altaner. Dele af etagedækket mellem stue etagen og 1. sal fjernes, eksisterende bild-up tag nedrives og der etableres tagboliger og have på tagdækket. I stueetagen åbnes facaden op med store vinduespartier ud mod arealet mellem blokkene. Altaner og altangange ændres og udvides. Herudover sker der også ændringer i forbindelse med om disponering af indretningen på etagerne samt etablering af trapper ved hver opgang. 7.2 Installationer De eksisterende vand, varme, afløbs installationer er beskrevet som nedslidte og må forvendtes at skulle udskiftes i forbindelse med renoveringen derudover skal der etableres nye installationer i forhold til den nye indretning på etagerne og mekanisk ventilation med varmegenvinding til alle boligerne samt erhverv. Der etableres CTS for styring af varme, ventilation mv. 7.3 Drift og vedligeholdelse Der vil i vides muligt omfang anvendes kendte og realiserbare byggetekniske løsninger, som har lang holdbarhed og vil sikre lavest mulige driftsomkostninger efterfølgende. Herunder vil det sikres at materialerne er nemme at rengøre, kan modstå øget slitage og kan modstå hærværk. Der vil i planlægningen af renoveringen lægges vægt på et godt indeklima. 14

15 8. SPECIFIKKE TEKNISKE KRAV 8.1 EL Efter behov trækkes der nye el-ledninger for forsyning af boliger og erhverv. Der installeres fibernet i alle boliger. Ledninger i terræn - Forhold omkring tilstand mv. skal undersøges nærmere. Eksisterende mobilantenne på tag, må nedlægges ved etablering af taghave. 8.2 VVS Varme Der trækkes nye varmeledninger i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. Brugsvand Der trækkes nye brugsvandsledninger mv. i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. Afløb Der etableres nye afløb og rørledninger mv. i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. 8.3 Ventilation Der etableres balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding, for at sikre godt indeklima og efterlevelse af Bygningsreglementets krav. Der etableres mekanisk balanceret ventilation (indblæsning og udsugning) i alle boliger, hvor der indblæses i opholdsrum og udsuges i køkken og bad. Der etableres ventilationsaggregat for hver opgang placeret på loftet eller i kælder. Ventilationsaggregaterne forsynes med vandbåret forvarmeflade, filtre og modstrømsvekslere. Ventilationskanaler føres over/ved loft i entre og langs vægge til betjening af de enkelte rum, inddækket i gipskasser. Hovedkanaler står i lodrette installationsskakte. Skaktene udføres som brandsikre konstruktioner. Luftindtag og luftafkast placeres i tag eller terræn og sikres mod brand, støj, kondens. Herudover foretages lyddæmpning af kanalsystemerne mod det fri og mod boligerne. 15

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015 HELLERUPVEJ 49 Indhold Placering/kontekst 3 Området 4 Indkig til nabogrunde 5 Arealopgørelse iht. lokalplankrav 6 Arealopgørelse lejligheder 7 Situationsplan 8 Stueplan 9 1. - 3. sal 10 Kælder 11 Visualisering

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID

Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID Ringsted 5. februar 2015 VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MARGRETHEGÅRDENS FREMTID DAGSORDEN Velkomst v/boligselskabet Sjælland Præsentation af deltagerne fra Ringsted Kommune og Boligselskabet Sjælland Baggrund

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere