BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ 57-61. 16. April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM BETTY NANSEN ALLÉ April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer RAMBØLL

2 BYGGEPROGRAM INDHOLD 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund 2.0 GENERELLE FORUDSÆTNINGER 2.1 Forudsætninger 2.2 Forundersøgelser 2.3 Myndigheder 2.4 Proces 2.5 Økonomisk ramme og ydelsesomfang 2.6 Bruttoarealer 2.7 Tidsplan 2.8 Organisation + Adresseliste 2.9 Udbud 3.0 EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhed 3.2 Lokalplan uddrag 3.3 Eksisterende arkitektur og landskab 4.0 GENERELLE KRAV TIL ARKITEKTUR M.V. 4.1 Visioner 4.2 Arkitektur 4.3 Tilgængelighed 4.4 Bæredygtighed 5.0 RUMPROGRAM 5.1 Tilgængelighedsboliger 5.2 Ungdomsboliger 5.3 Fællesarealer 5.4 Tagetagen 5.6 Indretningskrav - generelle 6.0 UDEAREALER 6.1 Landskabs arkitektur 6.2 Afgrænsning naboer/interessenter 6.3 Generelle krav 7.0 GENERELLE TEKNISKE KRAV 7.1 Råhus-Konstruktioner 7.2 Installationer 7.3 Drift og vedligeholdelse 8.0 SPECIFIKKE TEKNISKE KRAV 8.1 EL 8.2 VVS 8.3 Ventilation 2

3 1. INDLEDNING Betty Nansens Allé er opført i 1970 af Vanførefonden. I dag er huset en afdeling under Frederiksberg Forenede Boligselskaber, der administreres af KAB. Bygningen er nedslidt. Det gælder både klimaskærm og samtlige installationer og til dels indretning og fordeling af kvadratmeter. I samarbejde med Frederiksberg Kommune arbejdes der derfor på at udvikle et nyt koncept for afdelingen, og ved en gennemgribende omdannelse af bygning og udearealer ønsker man at skabe fremtidssikrede boliger for en bredere gruppe beboere. Herudover er det visionen at lade stueetagen række ud mod omverden ved evt. at blive indrettet til erhverv med socioøkonomisk sigte. 2. GENERELLE FORUDSÆTNINGER 2.1 Forudsætninger Følgende dokumenter ligger til grund for projektet. - Miniudbud, KAB, 20. Nov Herunder bilag: Visionsnotat for udvikling af Betty Nansens kvarteret, 1. Nov Tilbud, Rambøll + ONV Arkitekter, 8. Dec Rammeaftale m. bilag, KAB/Ramboll + ONV Arkitekter, 27. Okt Forundersøgelser Følgende dokumenter indgår som allerede foretagne forundersøgelser ved projektets begyndelse: - Helhedsplan, Rambøll, dec Undersøgelser for PCB, SBMI, sep.2013 Yderligere nødvendige forundersøgelser styres og håndteres af rådgiver, og betales af bygherre. 2.3 Myndigheder Rådgiver ansøger myndighedsgodkendelser - efter følgegruppe og bygherres godkendelse - Skema A, B og C - Byggetilladelser og evt. nødvendige dispensationer i forhold til gældende kommuneplan Dialogproces med myndigheder er igang. 3

4 2.4 Proces og tidsplan Skema A indsendes ultimo juni 2015 (behandles august 2015) Skema B indsendes ultimo maj 2016 Projektet skal stå færdigt ultimo 2017 Se vedlagte proces og tidsplan dateret d. 17. marts 2015 Mødedatoer for følgegruppemøder og evt. beboermøde opdateres løbende. KAB varetager proces for genhusning og projekt for Social bæredygtig udvikling. 2.5 Økonomisk ramme og ydelsesomfang Økonomisk ramme for projektet er som udgangspunkt de i miniudbuddet anslåede håndværksudgifter på 80 mio. til ex. moms. I fald option på Betty Nansens Allé bliver iværksat ændres ydelsesomfang i h.h.t tilbud. Ydelsesomfang er i h.h.t rammeaftale. Udearealer og stueetage gives evt. separat byggeregnskab. 2.6 Bruttoarealer Ejendommen er på 5344 m² plus 668 m² kælder. Garageanlæg ca. 180 m2 2.8 Organisation Frederiksberg kommune Frederiksberg STYREGRUPPE kommune KAB + FFB + Frb. kommune FØLGEGRUPPE: KAB: Anne Højlund, projektleder Kim Geertsen, forretningsfører Hanne Müller, konsulent Stine Kofod, konsulent Trine Trampe, genhusningskonsulent Laurits Roikum formand FFB - org. bestyrelsen Mikael Grinda Rasmussen, ejendomsleder Afdelingsbestyrelse: Mansoor Siddiqi, formand Peter G.K. Mikkelsen Pia Munk Sarah Glerup Kristensen Stefan Vartou Julie Culmsee Pedersen Rådgivere: Mikala Læssøe Kirsebom, projektleder Sidsel Blegvad Seier, sagsarkitekt Søren Rasmussen sagsarkitekt ONV SørenKorsgaard arkitekt ONV FØLGEGRUPPE KAB FFB Frb. Kommune SSA Afdelingsbestyrelse Rådgivere Øvrige: Jesper Hegelund Bertelsen, Frb. Kommune SSA Kristian Jensen, Handicapidrættens videnscenter Luise Li Langergaard, forsker RUC Rådgivere: FREDERIKSBERG KOMMUNE RÅDGIVER Arkitekter, Rambøll Arkitekter, ONV Landskabsarkitekt, Rambøll Ingeniører, Rambøll ENTREPRENØR Arkitekter: Mikala Læssøe Kirsebom, projektleder Sidsel Blegvad Seier, sagsarkitekt Søren Rasmussen sagsarkitekt ONV SørenKorsgaard arkitekt ONV Landskabsarkitekter: Iben Borbye Pedersen, projektleder Sirkuu Singer, sagsarkitekt Ingeniører: Flemming Steenå, projekteder Phil Graves, konstruktionsingeniør Stine Pihl Christensen, vvs og vent. ingeniør IKT: Kenneth Bo Nielsen, byggekonstruktør Byggeleder: Jens Nielsen, byggeleder 4

5 18. marts 2015 Overordnet procesplan for Betty Nansens Alle Byggeandragende indsendes skema A indsendes skema B program godkendes Milepæle feb jan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec aflevering ultimo 2017 udbud byggestart skitsering projektforslag hovedprojekt program ideoplæg Betty Nansens Alle evt. option 2 betty nansens alle jan 26. feb 5.mar. 16.april 25.juni 19.mar. 21. april Følgegruppe studietur oplæg intro infomøde for beboere 7.april godkendelse Afdelingsmøder/ FFB Bygherrerådgiver + rådgivermøder aflevering byggeandragende kommunalbest. møde 7.sep. dialogmøde m kommunen Myndigheder/ Frederiksberg Kommune

6 Procesplan for Betty Nansens Alle marts 2015 Milepæle 2015 Januar Studietur Byggeprogram færdig Februar Marts April Maj Juni Byggeandragende indsendes skema A indsendes 22.juli Juli August Betty 1 ideoplæg udarbejdelse byggeprogram udarbejdelse af dispositionsforslag opstart projektforslag IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Gennemgang af allerede foretagne undersøgelser (helhedsplan/tilstandsrapport) + iværksættelse af evt. nye: eksisterende forhold arkivundersøgelser jordbundsforhold behovsanalyse interessentanalyse myndighedsforhol budgetramme BYGGEPROGRAM Byggeriets forudsætninger Overganisationsplan Evt. kommunikationsstrategi: beboere/interessenter Myndigheder Krav til konstruktioner/installationer/ overflader/energiramme/lar/ evt. DGNB Tidsmæssig ramme Samlet budget Overordnede kravt vedr. arbejdsmiljøloven, tilgængelighed, indeklima Visioner/værdier/stemninger - inde og ude Behovsanalyse/ kvadratmeter/fællesarealer DISPOSITIONSFORSLAG Arkitektonisk idé, Funktioner Principper for konstruktioner, installationer og materialevalg Drift ovg vedligehold Kontekst/friarealer Etageareal og bebyggelses% Tidsplaner, Økonomi Myndighedsdialog Granskning af forslaget PROJEKTFORSLAG Arkitektonisk holdning/ materialevalg Konstruktive principper + beregninger Disponering og dimensionering af installationer Ajourføring af tidsplaner Budget (beslutningsgrundlag) Følgegruppe møder introduktion til team, fokus: bolig og boligudbud 22. jan 26. feb 05. marts 19. marts oplæg til bygge programmet, fokus: stueetage, fællesarealer evt studietur 16. april 21. april 25. juni godkendelse af byggeprogram godkendelse af skema A

7 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhed Bygningen ligger på matrikel 49d, adresse Betty Nansens Alle i Frederiksberg Kommune. Liggende 'bag' Domus Vista og Nordens plads, som den sidste bygning på Betty Nansens allé, der ender blindt, er bygningen afskærmet for trafik. Ejendommen består i dag af 8 etager, og er til dels en spejling af ejendommen 51-53, der er opført senere. 3.2 Kommuneplan og lokalplan uddrag For området gælder kommuneplan 010A og tillæg (1964) og Kommuneplan 2013, herunder rammer for lokalplan hvor Betty Nansens Allé er en del af område 2. Det vestlige Frederiksberg syd for Peter Bangs vej Kommuneplan 010 A i uddrag: 6 Bebyggelses højde og indbyrdes afstand. I forhold til de offentlige veje, Skellet, Rosildevej, Sofus Francks Vænge og Helge Rodes Allé, må intet punkt af en bygnings ydermure eller tagflader have en større højde end 0,65 x afstanden til modstående byggelinie. Ligeledes må inden for vedtægtens område, medmindre særlige forhold gør sig gældende, intet punkt af en bygnings ydermure eller tagflader have en større højde end 0,65 x afstanden til den modstående bygning... 7 Bebyggelse til beboelse Herudover skal der, i den udstrækning det er angivet på kortbilaget, udføres en parterreetage, der i mindst halvdelen af husenes dybde indrettes til garager, og der kan, i den udstrækning det er muligt under iagttagelse af de 6 fastsatte højdebegrænsninger, udføres de yderligere nødvendige økonomietager over terræn. 12 Anlæg af ubebyggede arealer Stk.4 Over 25 år gamle træer på de ubebyggede arealer inden for det af byplanen omfattede område må ikke fældes eller beskæres uden kommunens samtykke 7

8 3.3 Eksisterende arkitektur og landskab Overordnet indretning: På de 7 øvre etager er der boliger - 9 lejligheder af varierende størrelse på hver etage. Adgang til boligerne går via 3 østvendte indgange, der leder til stueplans indre korridor. Herfra går 3 elevatorer til boligerne på de øvre etager. Elevatorerne er forbundet på hver etage via en udvendig altangang. Der er én flugtvejstrappe i bygningens sydøstlige hjørne, der forbinder altangangen med terræn. Stueplan indeholder et nedlagt dagcenter, der i midlertidigt udlejet til en mindre virksomhed med socialt sigte, og en del garageanlæg. Kælderen anvendes til depotrum, fællesvaskeri og opbevaring af hjælpemidler. Det samlede bygningsareal er 5344 m2 plus 668 m2 kælder. Arkitektur: Bygningerne er nedslidte og uden nævneværdige arkitektoniske kvaliteter. Indeliggende vestvendte altaner giver et vidst relief mod gårdrum, men ikke nogen stor kvalitet til boligerne. Altangange mod vest giver mulighed for at benytte alle ejendommens elevatorer, men skaber også indbliksgener og tager lys fra lejlighederne, bl.a. qua deres tunge opbygning og lukkede værn. Da altangangene er for smalle til at 'indrette' virker de triste og grå. Ankomsten til bygningerne via en indre korridor er anonym, institutionel og upraktisk. Dog er det et plus at indgang til boligen er tæt på parkeringsplads. De murede gavle er et markant element med deres stramme proportioner, men giver ingen kvalitet til de bagvedliggende boliger. Boligerne: Boligernes rumfordeling er umiddelbart logisk og traditionel. Dog er badeværelse noget lille i forhold til dagens tilgængelighedskrav. Køkkenet optager ét rum i lejligheden i stedet for at være en integreret del af et køkkenalrum. Landskab: Rummet mellem bygningerne er i dag karakterløst og uden samlende tiltag, bortset fra de smukke gamle træer der nok tager noget lys, men som også bløder kig til nabobygningen op. Mellemzonen mellem Domus Vista og bygningen er lukket og afvisende og opdelt med mange hegn, og signalerer i den grad bagside. Dog fremstår også mellemzonen grøn med mange træer. Udearealet øst for byg er udlagt til parkering, og der er ingen kontakt til skolen og kun nødtørftigt til Nordens plads. Betty Nansens Allé virker overdimensioneret og udstråler ikke primær adgangsvej til bebyggelserne, der ligger vinkelret på dens nordlige side. Med parkerede biler i begge sider er vejen en visuel barriere mellem den lavereliggende børnehave og bygningernes gårdrum. Der er, for gående og cyklister, mange stiforbindelser til og fra bygningens område. Mod Nordens plads, mod haverne vest for Domus Vista og mod Valby igennem andre boligkvarterer. Eksisterende transformatorstation i garagebygning forenden af gårdrum skal bevares. 8

9 4. GENERELLE KRAV TIL ARKITEKTUR M.V. 4.1 Visioner for bygning og udearealer Betty Nansen Allé skal i fremtiden være hjem for unge og ældre og dem midt i livet, med særligt fokus på mennesker med bevægelseshandicap. Med plads i stueetagen til evt. erhvervsformål med socialt sigte, skal bygningen og dens udearealer være et markant og velfungerende område i bydelen et skridt på vejen mod byudviklingen af hele området omkring Nordens Plads. Ved at fokusere på forbedrede adgangsforhold, forskellige boligstørrelser, en stueetage der anvendes til udadvendte formål, aktivt anvendelige udearealer og størst muligt tilgængelighed, er der mulighed for at skabe nogle eftertragtede og unikke tilgængelighedsboliger og ungdomsboliger for en bred gruppe beboere. Det omkringliggende landskab skal udformes under overskriften 'Sundhed og Bevægelse'. Et sted med plads til alle, tilgængeligt for alle. Om muligt indrettes der på tagfladen et kontemplativt uderum for beboere, som kontrast til det mere 'offentlige' byrum i gadeplan. 4.2 Arkitektur Arkitekturen skal kunne holde i mange år og samtidigt være et friskt pust liv i mellem meget 'regelrette' rammer. Overvejelser omkring patinering og vedligehold vil være en del af materialeholdningen. Ved at strippe bygningen helt ned til konstruktionen, opnås frie rammer for den kommende arkitektur. Den bagvedliggende konstruktion bliver dermed det skelet de nye facader skal sættes op på. Det i dag tillukkede og ensartede udtryk kan nu erstattes af en friere vinduessætning, et nyt relief og variation i facadeudtrykket, der giver mere dagslys og åbenhed til boligerne. En åbning af stueetagen, om muligt ved inddragelse af dele af 1.salen vil give en lettere, luftigere og attraktiv stueetage. Ankomstforhold til boligerne 'åbnes op' og gøres imødekommende og venlige. Ved fx at etablere trapper ved hver opgang af de 3 opgange vil der kunne trækkes dagslys ind til den nuværende mørke fordelingsgang foran lejligheder. 9

10 4.3 Tilgængelighed Byggereglements krav er gældende. Dog kan husets eksisterende struktur gøre det nødvendigt at søge dispensation til mindre afvigelser. Såsom størrelse på elevator stol og evt. badeværelse. Der skal være enighed om indretning og evt. afvigelser i følgegruppen før det undersøges om kommunen vil dispensere for kravene. Det er dog hensigten at boligens indretning, ankomst og udearealer skal forbedres med hensyn til tilgængelighed. Ud over krav til venderadius, trinhøjder, badeværelsesindretning, elevatorstørrelser, dørbredder o. lign. er det også hensynet til dagligdagen. F.eks. placering af depot til hjælpemidler, placering af hjælperværelse, hensyn til privatliv når man lever med fast hjælper, fleksibilitet i indretning mulighed for bredere dør til badeværelse, eller montering af løftesystemer, udearealer og fællesområder hvor tilgængelighed er naturligt integreret. 4.4 Bæredygtighed Det påregnes fra bygherrens side, at byggeriet opføres som minimum 2015 byggeri. DGNB I dag betyder begrebet bæredygtighed en bred vifte af elementer, der favner både luftige emner som social bæredygtighed og mere håndfaste energibesparende tiltag, herunder etablering af foreksempel solceller. Vi regner med at benytte os af et af de velafprøvede certificerings systemers værktøj, nemlig DGNB. Dette system bringer os hele vejen rundt om alle de overvejelser, der kan være i forbindelse med transformationen af denne bygning. Der er fem aspekter, der skal belyses indenfor dette system: økonomisk kvalitet, social og funktionel kvalitet, miljømæssig kvalitet, teknisk kvalitet, og kvalitet i processen. Derudover er grundens og de eksisterende rammers kvaliteter også vigtige, ift. fx nærhed til offentlig transport etc. Dette udløser ikke en certificering af bygningen, men en øget holistisk bevidsthed om emnet fra start til slut for alle de involverede. 5. RUMPROGRAM 5.1 Antal Der ønskes som udgangspunkt: Tilgængelighedsboliger (boliger til bevægelseshæmmede) 20 stk. á 80 m2 Ældreboliger 20 stk. á 65 m2 Ungdomsboliger med en størrelse på 48 stk. á 25 m2. Tilgængelighedsboliger 7 stk. 4 rum á m2 21 stk. 3 rum á m2 18 stk. 2 rum á m2 Ungdomsboliger 3 stk. 2 rum á m2 32 stk. 1 rum á m2 Derudover ønskes der mulighed for på et senere tidspunkt at inddrage omkring 1/3 af stueetagen til boliger. Antal og størrelser er revideret i forhold til miniudbud efter aftale med KAB, Frederiksberg kommune og efter dialog på følgegruppemøde. (følgegruppemøde 07). Med hensyn til præcise lejlighedsstørrelser og antal boliger tages forbehold for fysiske bindinger i bygningen. Endelig fordeling defineres i dispositionsforslag, på baggrund af skitser og dialog med følgegruppe, KAB og FRB. kommune. Se foreløbig skitse over lejlighedsfordeling. 10

11 KAMMER KAMMER fælles taghave KAMMER 70 m2 2 rums V.F. V.F. V.F. KAMMER FOR FOR FOR FOR FOR 100 m2 4 rums TRAPPE SOVEV±RE elev. SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE 1. tagplan. 8 sal altaner på vestside KAMMER KAMMER 100 m2 4 rums FOR TRAPPE SOVEV±RE 55 m2 2 rums V.F. 30 m2 KAMMER 81 m2 3 rums FOR SOVEV±RE 59 m2 2 rums FOR SOVEV±RE 30 m2 30 m2 KAMMER FOR SOVEV±RE V.F. V.F. 83 m2 3 rums 59 m2 2 rums FOR SOVEV±RE 30 m2 30 m2 2-7 sals plan KAMMER KAMMER KAMMER hul ned. hul ned. hul ned. V.F. 35 m2 V.F. V.F. KAMMER 84m2 3 rums FOR TRAPPE SOVEV±RE FOR 55 m2 53 m2 2 rums SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE SOVEV±RE FOR 41m2 1 rums FOR 51m2 2 rums FOR 41 m2 1 rums 1 sals plan FORRUM GARDERO BE KÿRESTOL HERRETOI LET fælles / disp. fælles / disp. DAMETOIL FOYER SELSKABS ET LOKALER CENTRALG ANG gæstelejlighed. + ejendomskontor GARAGER GARAGER GARAGER SKARNKAS SER GARAGE GARAGER Stueplan KAMMER FOR tagterrasse 85 m2 3 rums SOVEV±RE KAMMER FOR 85 m2 3 rums SOVEV±RE KAMMER FOR 53 m2 2 rums SOVEV±RE GARAGER SIGNATURER rev boliger + fælles FORSLAG 01 7 stk 4 rums, ældre og HC boliger fra m2 20 stk 3 rums, ældre- eller HC-boliger fra m2 19 stk 2 rums, ældre- eller HC-boliger fra m2 3 stk 2 rums, ungdomsboliger fra m2 32 stk 1 rums, ungdomsboliger fra m2 Fællesarealer stue 675 m2 EKS. AREAL 5344 M2 1 SAL FJERNES PARTIELT -300 M2 TILLÆG PÅ ETAGER 330 M2 TILLÆG PÅ TAG 280 M2 NYT SAMLET AREAL 5660 M2 heraf 675 m2 fællesarealer i stueplan nye taghave - evt boliger ny trappe udadvendte aktiviter dobbelt højt rum fremtidig snit Rambøll Arkitektur ONV Akitekter Betty Nansens Alle Ideskitse - byggeprogram Dispositionsforslag Bygherre: KAB E

12 5.2 Ældreboliger og Tilgængelighedsboliger Tilgængelighedskrav til 'ældrebolig og tilgængelighedsbolig vil være de samme. 'Forskellen' på de forskellige boligtyper ligger i antallet af værelser, da nogen tilgængelighedsboliger har et ekstra værelser til evt. hjælper og/eller familie, og altså er omkring m2. I projektet vil boligtyperne blive betragtet under ét, og fokus vil være at etablere tilgængelighedsboliger i forskellige størrelser så forskellige behov kan mødes. Alder, handicap, civilstatus. 5.3 Ungdomsboliger Ungdomsboliger er som udgangspunkt mellem m2. Den mindre ungdomsbolig vil opfylde byggereglementets krav, men ikke have de udvidede tilgængelighedskrav til badeværelset. Det vil blive tilstræbt at lave et mindre antal lidt større ungdomsboliger målrettet par eller unge med bevægelseshandicap. 5.4 Fællesarealer Opgange: Indgangsdør og opgang skal være det gode førstehåndsindtryk af boligerne. Den nuværende ankomst fornemmelse af 'bagside' (indgangsdøre mellem 'garageporte') skal erstattes af indgangspartier der udstråler hjemlighed og identitet. Kælder: Fællesvaskeri funktion, areal og placering i kælder, som i dag. Depotrum Fælles udstyrsdepot og private depotrum, funktion og placering som i dag. Hver bolig skal have et depotrum. Evt. i varierende størrelser. Stueetagen: Stueetagens 'erhvervs-del' gøres så vidt muligt til et stort fleksibelt rum, og så vidt muligt med dobbelthøjde. Rummet vil kunne indrettes og inddeles efter behov og anvendelse. Det skal være mulighed for at indrette 1-3 boliger i stueetagen. Evt. etableres en mindre 'gæste-lejlighed', der ud over at være 'gæste-hotel' for ejendommens beboere, også vil kunne være ophold for beboere, der ikke kan komme til deres boliger pga. evt. elevator-nedbrud. I forbindelse med stueetagen ønsker man mulighed for at etablere en kontor facilitet 3 arbejdspladser. AT-vejledninger skal overholdes. Dvs. 7 m2 pr ktr. plads + spiserum/thekøkken og mødefaciliter. 5.5 Tagetagen Det er ambitionen at tagetagen blandt andet skal rumme en tagterasse/taghave til beboerne. Hér vil man kunne skabe mere privat og rolige omgivelser for udendørs ophold. Det er tanken, at der på tagetagen også skal placeres 2-4 boliger. Dette greb er en væsentlig del af stueetagens arkitektur, idet de kvadratmeter der 'fjernes' for at skabe dobbelthøjde i stueplan, 'lægges til' på tagfladen. Idéen skal afprøves både i forhold til myndigheder, konstruktion og økonomi. 5.6 Indretningskrav - generelle Elevatorer: Det tilstræbes at anvende de eksisterende 3 elevatorskakte til opsætning af helt nye elevatorer. Leverandør oplyser at der i eksisterende elevator skakt kan etableres elevatorstol der opfylder kvalitets niveau B - iht. SBI-anvisning 230. Myndigheder skal godkender størrelseskrav /kvalitetsniveau. Trapper: Hvor der i dag er én flugtvejstrappe, vil der i fremtiden være en trappe i forbindelse med hver elevator. Udvendig altangang søges nedlagt. Akustik: Der indarbejdes så vidt muligt bedre akustiske forhold mellem lejligheder. Det vil særligt være muligt i etageadskillelsen. 12

13 6. UDEAREALER 6.1 Landskabsarkitektur Der skal skabes plads til bevægelse, ophold og forskellige aktiviteter. Der skal skabes udearealer med kontraster i materialer og beplantning og grønne rum med oplevelser for sanserne og plads til mangfoldige fællesskaber. Arealet skal åbne sig til naboområderne ved at genopdage og dyrke de allerede eksisterende forbindelser. De eksisterende træer skal så vidt muligt bevares, og være skalaformidlende til de omkringliggende bygninger. Deres løv og det fremtidige anlæg skal være med til at begrønne det kig man har når man befinder sig i gården og kigger op, såvel som når man befinder sig i boligerne og kigger ned. 6.2 Afgrænsning naboer/interessenter Matrikelgrænsen er principielt projektets 'afgrænsning'. Men sammenhørigheden med nabobygningerne og forbindelser til Nordens Plads og haver og stiforløb vest for Domus Vista vil blive indtænkt i planen, så projektet med tiden har mulighed for at blive 'foldet ud'. 6.3 Generelle krav Der skal etableres parkeringspladser som overholder krav ifølge Kommuneplan 2013 rammer for lokalplan. Udearealerne skal være tilgængelige for alle og derfor overholde krav til tilgængelighed. Udearealernes belysning skal være tryghedsskabende både for de nære områder ved boligen, samt på forbindelser og stier til de omkringliggende nabo arealer. Belysningen skal med effektbelysning, være med til at skabe en anden oplevelse af udearealerne om aftenen. ÅBNING GRØNT SKEL UDEN HEGN KIG OP DUFT TRÆKRONER OPHOLD VEGETATION KIG NED DUFT UDELIV STILHED SOL TILGÆNGELIGHED RUMLIGT ELEMENT ÅBNING AKTIVITET BALANCE KONTRAST MØDESTEDER GRØN VEJ ANKOMST PARKERING 13

14 7. GENERELLE TEKNISKE KRAV 7.1 Råhus-Konstruktioner Der skal udføres større statiske ændringer i forbindelsen etablering af dobbelt højde i dele af stueetagen og etablering af tagboliger og taghave, samt ændringer på facaden/altaner. Dele af etagedækket mellem stue etagen og 1. sal fjernes, eksisterende bild-up tag nedrives og der etableres tagboliger og have på tagdækket. I stueetagen åbnes facaden op med store vinduespartier ud mod arealet mellem blokkene. Altaner og altangange ændres og udvides. Herudover sker der også ændringer i forbindelse med om disponering af indretningen på etagerne samt etablering af trapper ved hver opgang. 7.2 Installationer De eksisterende vand, varme, afløbs installationer er beskrevet som nedslidte og må forvendtes at skulle udskiftes i forbindelse med renoveringen derudover skal der etableres nye installationer i forhold til den nye indretning på etagerne og mekanisk ventilation med varmegenvinding til alle boligerne samt erhverv. Der etableres CTS for styring af varme, ventilation mv. 7.3 Drift og vedligeholdelse Der vil i vides muligt omfang anvendes kendte og realiserbare byggetekniske løsninger, som har lang holdbarhed og vil sikre lavest mulige driftsomkostninger efterfølgende. Herunder vil det sikres at materialerne er nemme at rengøre, kan modstå øget slitage og kan modstå hærværk. Der vil i planlægningen af renoveringen lægges vægt på et godt indeklima. 14

15 8. SPECIFIKKE TEKNISKE KRAV 8.1 EL Efter behov trækkes der nye el-ledninger for forsyning af boliger og erhverv. Der installeres fibernet i alle boliger. Ledninger i terræn - Forhold omkring tilstand mv. skal undersøges nærmere. Eksisterende mobilantenne på tag, må nedlægges ved etablering af taghave. 8.2 VVS Varme Der trækkes nye varmeledninger i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. Brugsvand Der trækkes nye brugsvandsledninger mv. i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. Afløb Der etableres nye afløb og rørledninger mv. i forhold til de nye etageplaner. Der skal undersøges nærmere om hvorvidt der er dele af det eksisterende anlæg/installationer som kan bevares. 8.3 Ventilation Der etableres balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding, for at sikre godt indeklima og efterlevelse af Bygningsreglementets krav. Der etableres mekanisk balanceret ventilation (indblæsning og udsugning) i alle boliger, hvor der indblæses i opholdsrum og udsuges i køkken og bad. Der etableres ventilationsaggregat for hver opgang placeret på loftet eller i kælder. Ventilationsaggregaterne forsynes med vandbåret forvarmeflade, filtre og modstrømsvekslere. Ventilationskanaler føres over/ved loft i entre og langs vægge til betjening af de enkelte rum, inddækket i gipskasser. Hovedkanaler står i lodrette installationsskakte. Skaktene udføres som brandsikre konstruktioner. Luftindtag og luftafkast placeres i tag eller terræn og sikres mod brand, støj, kondens. Herudover foretages lyddæmpning af kanalsystemerne mod det fri og mod boligerne. 15

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2.

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2. rev 07.05.15 60 m2 70 m2 65 m2 2 rums 92 m2 fælles taghave fælles taghave 91 m2 85 m2 tag 3 rums 75 boliger + fælles FORSLAG 01 SIGNATURER skydedør skydedør 11 m2 3,5 m3 4 rums bolig 100 m2 7,5 m2 88 m2

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betty Nansens Allé 57-61

Betty Nansens Allé 57-61 10.06.2015 Bygherre: FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER + KAB Rambøll + ONV Arkitekter Betty Nansen Alle 57-61 FREDERIKSBERG Tegningsliste - Dispositions forslag - projekt af 10.06.2015. Tegning Emne

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S Glostrup Kommune Analyse for optimering af plejecentre Projekt-ID nr. 140520 29.09.2014 Arkitektfirmaet MW A/S Side 1 1. Baggrund for analysen 2. Konkret analyse 2.1 Bostedet Parkvænget Side 2 2.2 Ældrecenter

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715

MARKEDSPLADSEN. 34 boliger i Randers. dato: sagsnr.: 1715 MARKEDSPLADSEN 34 boliger i Randers dato: 08.09.2014 sagsnr.: 1715 BESKRIVELSE Markedspladsen Projektet placeres på en central grund i Randers beliggende mellem Markedsgade, Bredstrupsgade og Mariagervej.

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Tegnings og bilagsliste

Tegnings og bilagsliste Tegnings og bilagsliste Bernd Kjelland ark maa Bygherre: Ejer: Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat c/o Advokat Jan Joensen, Vestagervej 3, 2100 København Ø Dato: 11. januar 2017 Rev. 15.

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere