DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006"

Transkript

1 DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006 Nykredit Ejendomme, Kalvebod Brygge 1-3 (Glaskuben), Auditoriet, 1780 København V

2 DFMs uddannelsesdag den 4. oktober Introduktion Velkommen til alle! Jeg håber på en ivrig udveksling af synspunkter, således at vi får et bedre grundlag for debatten om de fremtidige uddannelsesbehov indenfor FM. For at man ikke skal brænde inde med synspunkter og idéer, har vi lagt små gule blokke, som vi håber I vil anvende til at give jer til kende med jeres meninger, udover at medvirke aktivt i debatten i anden del af arrangementet. Først en stor tak til Nykredit ved Preben Gramstrup, for at de lægger faciliteter til ved dagens arrangement. Preben var i øvrigt med til at starte arbejdet i DFMs uddannelsesudvalg. For ca. et år siden startede vi i uddannelsesudvalget og dette er vores første milepæl. Målet er at medvirke til at der skabes de uddannelser indenfor Facilities Management, som kan medvirke til professionaliseringen af fagområdet. Hertil ønsker vi i DFMs uddannelsesudvalg at være katalysatorer og formidlere mellem uddannelsesinstitutioner og FM-markedet. Herudover kommer formidling af inspiration fra udland, fra konferencer m.v. for til stadighed at udbygge den fælles faglige videnbase. Vi hilser med tilfredshed, at der i dag er flere uddannelsestilbud til de, der vil arbejde indenfor området. Denne udvikling er taget til i de seneste år. Går vi bare fem år tilbage var alene det materiale og de konferencer og andre faglige møder, som DFM tilbød, til rådighed. Det var et stort fremskridt, da Per Anker Jensens FM-håndbog udkom i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum i Denne publikation er stadig hjørnestenen i den fælles videnopbygning indenfor FM. Aktuelt undervises der med forskelligt udgangspunkt på hhv. BYG-DTU, hvor Per Anker Jensen for et par år siden blev lektor, på Erhvervsakademiet, hvor de kommende bygningskonstruktører har mulighed for at vælge FM som fagområde med Michael Hartmann som koordinator, samt på Suhrs Seminarium, hvor Lone Ebbeskov Larsen varetager undervisningen. Herudover startede Teknologisk Institut for 3 år siden et større kursusforløb for praktikere, med Poul Henrik Due som arrangør og undertegnede som faglig leder. Sideløbende hermed har vi i DFM debatteret Next Generation - hvad vi kan gøre for at understøtte og hjælpe. Det vil Anja Kiersgaard berette om lidt senere. Husk i øvrigt at fortælle jeres studerende, at de kan blive medlemmer af DFM i studieperioden for 150 kr. årligt. BYG-DTU har i samarbejde med DFM igangsat et arbejde med at identificere forsknings- og udviklingsbehov indenfor FM-fagområdet. Første fase af dette arbejde, der har involveret en række fokusgrupper, afsluttes i løbet af de nærmeste måneder. Samarbejdet i såvel EuroFM som Nordisk FM, hvor DFMs tidligere formand Ole Emil Malmstrøm er blandt de drivende kræfter, har udviklet sig i positiv retning og vi skal høre om status og fremtidsudsigter på den nordiske front. For uddannelsesarbejdsudvalget Kjeld Nielsen 2

3 Program Velkomst, formål og generel oversigt over aktuelle uddannelser v/kjeld Nielsen, DFM netværk Nykredit byder velkommen v/direktør Preben Gramstrup, Nykredit Ejendomme Next generation (oplæg) v/anja Kiersgaard, DFM netværk Status for konkrete uddannelsesforløb BYG-DTU v/per Anker Jensen Suhrs Seminarium v/lone Ebbeskov Larsen Københavns Erhvervsakademi v/kjeld Nielsen Teknologisk Institut v/poul Henrik Due NordiskFM v/ole Emil Malmstrøm, DFM netværk Pause Virksomhedernes behov, indlæg, spørgsmål og diskussioner Ordstyrer: Ole Emil Malmstrøm Nykredit Ejendomme v/preben Gramstrup Nationalmuseet v/jan Birk Danmarks Radio v/ninna Fage Johnson Controls v/klaus Billund JJW Arkitekter v/ivan Kristensen Carl Bro v/svend Åge Carlsen Opsamling og afslutning v/kjeld Nielsen Netværk, snacks, øl og vand Forsidebillede af Piet Mondrian 3

4 Anja Kiersgaard, DFM netværk: NEXT GENERATION Er en arbejdsgruppe i bestyrelsesregi. Tanken bag og formålet med arbejdsgruppens arbejde: Støtte synlighed for DFM på uddannelsesstederne Videnformidling - begge veje! Rekruttering til DFM - medlemskaber såvel som bestyrelsen Afsmitning på DFMs metoder og mål (unge hoveder - nye tanker) Men ikke mindst: Et ønske om at professionalisere branchen i mødet mellem branchens udøvere og dem som endnu studerer den direkte anledning til Uddannelsesdagens opståen. Medier og metoder Arbejdet er endnu i sin vorden, men vi har opstillet følgende mål for arbejdsgruppens arbejde: Udnævnelse af en "ambassadør" på uddannelsesstederne med et tæt netværk blandt studerende og undervisere Et innovationsforum til udveksling af idéer og best practise DFM-aktiviteter på uddannelsesstederne Sponsorships (f.eks. poster-konkurrence med præmie på DFM-konferencen, lav medlemspris til DFM netværk, øvrige konferenceaktiviteter) Status Medlemspris på medlemskab for studerende på 150 kr./år til DFM netværk Aktiviteter for studerende på næste DFM-konference i 2007 med præmie og eksponering Gode idéer og forslag til yderligere aktiviteter for studerende eller fælles aktiviteter for branchens udøvere/studerende modtages gerne. I løbet af Uddannelsesdagen kan henvendelse ske personligt til Anja Kiersgaard eller Poul Henrik Due, DFM-sekretariatet. Kontaktmuligheder: 4

5 Per Anker Jensen, BYG-DTU: UNDERVISNINGEN I FM VED BYG-DTU Undervisningen i FM startede med et modul på videreuddannelsen Master i Ledelse af Byggeri, som er en 2-årig deltidsuddannelse for professionelle byggefolk, der kan tages sideløbende med erhvervsarbejde. FM-modulet er afholdt foråret 2004 og 2006 med deltagere, og det forventes afholdt næste gang i I efteråret 2006 gennemføres for første gang et kursus i FM på BYG-DTU's grunduddannelse for bygningsingeniører. Kurset er et valgfrit fag, der sigter mod civilingeniørstuderende i sidste del af studiet, men der er også mulighed for at diplomingeniørstuderende kan tage kurset. Der deltager 29 studerende på kurset, og det påtænkes fremover udbudt hvert år i efterårssemestret. Jeg er ansvarlig for kurset, og det gennemføres sammen med arkitekt maa. Kjeld Nielsen, der er tilknyttet som ekstern lektor, og med deltagelse af Susanne Balslev Nielsen, BYG-DTU samt enkelte gæsteundervisere. Blandt emnerne på FM-kurset kan nævnes ejendomsstrategier, byggeprogrammering, totaløkonomi, intelligente bygninger, bæredygtigt byggeri, driftsvenligt byggeri, benchmarking, vedligeholdsstrategier og -planlægning, IT til ejendomsdrift og digital aflevering. De studerende skal i løbet af kurset udarbejde en grupperapport baseret på virksomhedsbesøg og en individuel opgave over et udvalgt emne. Det forventes at enkelte af de studerende, der gennemfører FM-kurset, vil afslutte deres studie med i sidste semester at gennemføre et eksamensprojekt i FM. BYG-DTU har netop udarbejdet nye anbefalede studieforløb for civilingeniøruddannelsen efter omlægning af uddannelsen i henhold til Bologna-modellen. Det nye FM-kursus indgår i alle de 4 nye anbefalede studieforløb for bygningsingeniørstuderende. De anbefalede studieforløb omfatter: Bygningskonstruktioner Bygningsinstallationer Anlæg By- og byggeledelse I indeværende semester gennemføres undervisningen i FM-kurset på dansk, men fra sommeren 2007 går BYG-DTU over til at alle kurser sidst i studiet skal udbydes på engelsk. Dette indebærer, at der skal undervises på engelsk, hvis der er studerende, der ikke taler dansk på kurset. Det indebærer tillige, at der skal findes engelsksprogede alternativer til de nuværende danske lærebøger Håndbog i Facilities Management og Byggeri fra vision til ny virkelighed. 5

6 Lone Ebbeskov Larsen, Suhr s Seminarium: FACILITIES MANAGEMENT OG SPECIALERNE SERVICE- OG CATERINGLEDELSE Service- og cateringsledelse sigter sig mod at kvalificere Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed til at varetage ledelses- og udviklingsopgaver i servicesektoren indenfor såvel ledelse og udvikling af rengørings- og servicefunktioner som ledelse og udvikling af måltidsproduktion og Foodservice. Speciale: Serviceledelse (SL) Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed med speciale i Serviceledelse har grundlæggende kompetencer indenfor ledelse af Service Facilities og indretnings- og vedligeholdelsesopgaver. Omdrejningspunktet er forvaltning og vedligeholdelse af fysiske faciliteter og udvikling af services med særlig fokus på kvalitets- og hygiejnestyring, miljø- og arbejdsmiljøledelse og personaleledelse, herunder mangfoldighedsledelse - i såvel offentlig som privat regi. Bredden i den faglige kompetence styrkes i kraft af erfaring med konkrete udviklingsprojekter i professionspraktik og i tilknytning til praksisnære modulopgaver, der løses i studietiden. Specialet giver kvalifikationer og kompetencer til såvel driftsledelse som medarbejder- og kompetenceudvikling. Ansvar for kompetenceudvikling kan også varetages i undervisningsarbejde, f.eks. i AMU-regi, samt i rådgivningsarbejde. Specialet giver forudsætninger for videre studier indenfor relevante master- og kandidatuddannelser nationalt og internationalt. Speciale: Cateringledelse (CL) Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed har grundlæggende kompetencer indenfor ledelse og drift af måltidsproduktion med fokus på fødevarer, kost, hygiejnestyring og organisation. Kernekompetencen er evnen til at varetage drift og ledelse af mad- og måltidsproduktion ud fra ernæringsmæssige, kulinariske, sensoriske og hygiejniske kvaliteter. Den studerende skal endvidere kvalificere sig til at anvende og vurdere metoder til udvikling af service og kvalitet under hensyntagen til ressourcer, miljø og arbejdsmiljø. Specialet giver kvalifikationer og kompetencer til selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at varetage mad- og måltidsproduktion i både store og små køkkener i privat og offentlig regi. Specialet giver forudsætninger for videre studier indenfor relevante master- og kandidatuddannelser nationalt og internationalt. Skærpede krav om egenkontrol har øget interessen for at få samtænkt økonomisk bæredygtige løsninger, der også integrerer hensyn til hygiejne, arbejdsmiljø og miljø. 6

7 Lone Ebbeskov Larsen, Suhr s Seminarium: Moduler Fællesmodul: Organisation og kommunikation (både SL og CL) Indhold: Kommunikation i organisationer - Informationsteori og -metode - Læring og kompetenceudvikling Fællesmodul: Ledelse og styring (både SL og CL) Indhold: Ledelsesteori og ledelsesroller - Egen lederrolle og mulige dilemmaer - Organisation og beslutningsprocesser - Forandringsprocesser - Ledelsesværktøjer - Økonomistyring - Miljøog arbejdsmiljøstyring - Personaleledelse - Rekruttering og personaleudvikling Modul: Serviceteknologi (kun SL) Indhold: Facilities Management - Service Facilities Management - Space Management Servicekoncepter - Rengøring og bygningsdrift - Indeklima - Kvalitetsstandarder - Produktionsteknologi Modul: Cateringteknologi (kun CL) Indhold: Produkt- og receptkendskab - Måltids- og kostprofiler - Produktionsbetingelser; produktionsudstyrs funktion og anvendelse - Procesflow of madkvalitet - Kvalitetsstyring i storkøkkener Modul: Omstilling, udbudsformer og økonomistyring (både SL og CL) Indhold: Udvikling og omstilling i den offentlige sektor - Udlicitering, fritvalgsordninger m.v. - Overvejelser ved udlicitering - Planlægning og gennemførelse af udlicitering - Opfølgning og kontrol - Økonomi - Medarbejderinddragelse Valgmodul: Projektledelse (både SL og CL) Indhold: Projektperspektiver - Projektets rammer - Projektets faser - Projektorganisation Valgmodul: Tværkulturel kommunikation (både SL og CL) Indhold: Kulturteorier om kulturforskelle og kulturmøder - Transkulturelle kompetencer og etik - Transkulturel kommunikation indenfor information, vejledning, undervisning og ledelse Professionsbachelorpraktik Professionskompetence inden for det enkelte speciale gennem kobling af teoretisk og praktisk kundskab - arbejde med selvvalgte problemstillinger i relation til professionsbachelorprojektet. Professionbachelorprojekt Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen og består af en større selvstændig opgave og 6 ugers praktik. Projektet gennemføres således, at den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne/område, der er centralt i forhold til professionen. Fremtidsperspektiv Suhrs vil være interesseret i et samarbejde om udvikling af en Masteruddannelse eller udvikling af kortere kurser målrettet specifikke grupper inden for service/foodservice. 7

8 Kjeld Nielsen, Københavns Erhvervsakademi, KEA: FACILITIES MANAGEMENT (FM) PÅ KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI, KEA Bygningskonstruktøruddannelsen er en mellemlang, videregående uddannelse - en såkaldt professionsbachelor, der er baseret på såvel teori som praksis indenfor relevante erhvervsområder. Hertil kommer kendskab til virksomhedsdrift og færdigheder i samarbejde og kommunikation. Et semester varer 20 uger og uddannelsen repræsenterer i alt 210 ECTS point (European Credit Transfer System). Undervisning på dansk i denne professionsretning startede i 2001, mens den engelske undervisning startede i Kernen i alle bygningskonstruktørers uddannelse er planlægning og styring af byggesager - derfor handler FM-professionsretningen primært om FM i forbindelse med programmering og planlægning af byggesager. FM-undervisningen har fokus på bygherre/slutbruger og kernen er, hvordan man registrerer og beskriver slutbrugerens behov, krav og prioriteringer samt sikrer, at både processen og faciliteterne svarer til behov, krav og prioriteringer. Undervisningen omfatter følgende: 3. semester bruges på introduktion til alle discipliner indenfor FM - som grundlag for specialisering og samarbejde med andre eksperter indenfor byggeri og FM I 4. semester udarbejdes et strategisk program for, hvordan sagen skal organiseres, projekteres, udføres og afleveres baseret på målbare udfaldskrav - også for driftsøkonomien 5. semester starter med en studietur på 1 uge og derefter 2 uger med analyse af datafødsel, datagenerering og dataflow i forbindelse med FM 6. semester bruges på praktik indenfor FM - indtil nu er der flere tilbud om praktikpladser end der er FM-studerende 7. semester bruges på en specialeopgave og et afgangsprojekt - begge indenfor FM I alt arbejder mere end bygningskonstruktører indenfor fagområdet Facilities Management, mens der er i arkitektvirksomheder og i entreprenørvirksomheder. 8

9 Poul Henrik Due, Teknologisk Institut: FM-UDDANNELSE PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT Teknologisk Institut har gennem de sidste 3 år udbudt en uddannelse i Facilities Management. Uddannelsen er indtil videre gennemført af 2 hold (2004 samt ) med i alt 25 deltagere og der arbejdes i øjeblikket på at få samlet et nyt hold til start primo Uddannelsen er rettet mod alle der beskæftiger sig med: Drift og vedligehold Arealforvaltning Services - modtager såvel som udbyder af ydelser Rådgivning af virksomheder om drift af FM-funktioner Forløbet omfatter 6 moduler af 3 dages varighed, som afholdes som internater: Modul 1: Introduktion til Facilities Management Modul 2: Generelle værktøjer og systematik Modul 3: Arealforvaltning Modul 4: Driftsforvaltning Modul 5: Serviceforvaltning Modul 6: Investerings- og finansiel forvaltning samt individuel eksamen Modul 1, 2 og 6 er obligatoriske grundmoduler. Modul 3, 4 og 5 er tillægsmoduler. Deltagere skal som minimum gennemføre 4 moduler i alt. Deltagelse i eksamen kræver dog gennemførelse af alle 6 moduler eller godkendelse af dokumentation for indgående teoretisk og praktisk kendskab til emnerne i de moduler, der ikke gennemføres. Uddannelsen gennemføres som 3 parallelle forløb: Teori Praktisk anvendelse af redskaber på opgaver og gennemgående case Projektopgave i egen virksomhed Under forløbet er deltagerne knyttet op til en fælles internetside, der fungerer som fælles arkiv, kalender og kommunikationsforum. Deltagerne i uddannelse opnår: Grundigt kendskab til de vigtigste begreber og redskaber i FM med fokus på areal-, drifts- og serviceforvaltning Erfaring med anvendelse af udvalgte redskaber Sparring med og feedback fra undervisere og de øvrige deltagere Én eller flere virksomhedsrelaterede opgaver Eksamensdiplom og personlig udtalelse Et stærkt netværk af tændte FM ere Øvrig information kan rekvireres hos Poul Henrik Due, tlf , 9

10 Preben Gramstrup, Nykredit Ejendomme: HVAD ER DER NU LIGE GALT MED AT VÆRE FM-AUTODIDAKT? Jeg har sjældent set, at det er civilingeniøren eller bygningskonstruktøren, der svarer telefonen, ordner fyret, serverer flæskestegen eller rydder sneen, men det er ofte dem vi tænker på, når vi taler om uddannelse, om fremtidens udfordringer og tendenser mv. Men hvad med alle de andre - håndværkeren, der er blevet vicevært, den ufaglærte, der nu har ansvaret for intern service eller kokken, der er blevet kantinechef med 25 medarbejdere? Værdikæden i Facilities Management er egentlig ganske enkel. På den ene side har vi brugerne, på den anden side medarbejderne og imellem dem er metoder og værktøjer. Så kontakten imellem den udførende og den modtagende er stor - meget stor. Derfor er kravene til dem, der leverer FM også store - de skal vide noget om indkøb, om økonomi, om kommunikation, om projektledelse osv. osv. Når jeg kigger på mange af de FM-organisationer, som jeg har arbejdet i - og sammen med - igennem tiderne, er der et stort fællestræk. Mange af medarbejderne er FM-autodidakte - og der er ofte en direkte sammenhæng imellem længden af FM'ernes uddannelse og afstanden til slutbrugerne. Jo mere uddannelse jo længere væk fra dagligdagen. Så måske var det også på tide at give murer-jørgen og kokke-bente en mulighed for at blive bedre FM ere. At give dem uddannelse og on-the-job træning i service, økonomi, kommunikation, ny teknik og hvad de ellers har brug for. At give dem kompetencer, medansvar og udfoldelsesmuligheder. At få en helstøbt professionel FM-organisation. 10

11 Klaus Billund, Johnson Controls: FORUDSÆTNING En FM'er har ofte en mange-facetteret jobbeskrivelse, både i den enkeltes tilfælde og på tværs af organisationer, men grundlæggende har alle som mål at levere en række services til en bestemt tid og kvalitet. Tekniske og faglige egenskaber kan være vigtige, men de er ikke generelle, og derfor ses følgende række af personlige lederkompetencer som mere fundamentale: Klar og tydelig målstyring. Gennem fokus på kundens behov formår lederen at hæve niveauet gennem struktur, processer og fællesskabsfølelse. Har forståelse for både korte og langsigtede mål. Kommunikation: Fortællende og reflekterende. Forståelse og respekt for andre gennem aktiv involvering i andres erfaringer og syn. Opbygge teams. Trækker på alle styrker i organisationen og opbygger tværfaglighed. Tænker strategisk: Kan udtænke nye koncepter og forbinde dem på en ny måde. Tænker i altid at udvide og optimere forretningsområdet. 11

12 Jan Birk, Nationalmuseet: KOMPETENCEPROFIL FOR NATIONALMUSEET Generelle krav Ledererfaring Erfaring med forhandling og indgåelse af kontrakter Økonomisk sans og indsigt Excellence-modellen som ledelsesredskab Edb på brugerniveau i Microsoft Office-programmerne Individuelle krav til de FM-discipliner, der findes på Nationalmuseet Teknisk Drift og Bygningsvedligeholdelse Teknisk indsigt via en mellemlang akademisk uddannelse - Elektroteknik - VVS-teknik - Køleteknik - Termodynamik - CTS-styring og -overvågning - Kvalitetsstyring - Energiteknik - Energiledelse Bygningsteknisk viden - Bygningsvedligeholdelse - Opstilling af flerårige vedligeholdelsesprogrammer og budgetter - Arealberegning - AutoCad-tegningsteknik - Konstruktionsteknik - Materialekendskab - Bygningsarkæologi Byggepladsledelse Projektledelse KPI og SLA 12

13 Jan Birk, Nationalmuseet: Rengøring Rengøringsplaner Standarder for rengøring Miljøkendskab til rengøringsartikler KPI og SLA Intern service Flytninger - Personaleflytninger - Bookingarrangementer Postfordeling Praktiske servicearbejder Vedligeholdelse af udendørsarealer Affaldshåndtering KPI og SLA Vagttjeneste Sikringsteknik Vagttjeneste IT-tjeneste Grundlæggende edb-teknisk uddannelse Grundlæggende viden om opbygning, drift og vedligeholdelse af edb-netværk i en virksomhed Programkendskab Telefonteknik Drift og vedligeholdelse af internt telefonnetværk Helpdesk-funktioner 13

14 Til egne notater: 14

15 Til egne notater: 15

16

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed. Studieretningen Ledelse, fødevarer og service

Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed. Studieretningen Ledelse, fødevarer og service Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed Studieretningen Ledelse, fødevarer og service Studieretningen Ledelse,fødevarer og service (LFS) Ledelse tolker vi som f.eks. Fødevarer

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Diplomuddannelse retning sportmanagement

Diplomuddannelse retning sportmanagement Merkantil Diplomuddannelse retning sportmanagement DIP MAN LOM I G AGE O MEN LFT 20 13 med fokus på ledelse af Golfklubber Uddannelsen udbydes under åben uddannelse i samarbejde med Dansk Golf Union og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer Specialiseringslinjen Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management

Facilities Management - Ejendomsadministration Temadag om kommunal Facilities Management Temadag om kommunal Facilities Management Deltagere Den strategiske ledelse samt udviklingsmedarbejdere i kommunerne med tilknytning til den økonomiske og faglige styring af kommunernes ejendomsportefølje.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere