DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006"

Transkript

1 DFMs uddannelsesdag 4. oktober 2006 Nykredit Ejendomme, Kalvebod Brygge 1-3 (Glaskuben), Auditoriet, 1780 København V

2 DFMs uddannelsesdag den 4. oktober Introduktion Velkommen til alle! Jeg håber på en ivrig udveksling af synspunkter, således at vi får et bedre grundlag for debatten om de fremtidige uddannelsesbehov indenfor FM. For at man ikke skal brænde inde med synspunkter og idéer, har vi lagt små gule blokke, som vi håber I vil anvende til at give jer til kende med jeres meninger, udover at medvirke aktivt i debatten i anden del af arrangementet. Først en stor tak til Nykredit ved Preben Gramstrup, for at de lægger faciliteter til ved dagens arrangement. Preben var i øvrigt med til at starte arbejdet i DFMs uddannelsesudvalg. For ca. et år siden startede vi i uddannelsesudvalget og dette er vores første milepæl. Målet er at medvirke til at der skabes de uddannelser indenfor Facilities Management, som kan medvirke til professionaliseringen af fagområdet. Hertil ønsker vi i DFMs uddannelsesudvalg at være katalysatorer og formidlere mellem uddannelsesinstitutioner og FM-markedet. Herudover kommer formidling af inspiration fra udland, fra konferencer m.v. for til stadighed at udbygge den fælles faglige videnbase. Vi hilser med tilfredshed, at der i dag er flere uddannelsestilbud til de, der vil arbejde indenfor området. Denne udvikling er taget til i de seneste år. Går vi bare fem år tilbage var alene det materiale og de konferencer og andre faglige møder, som DFM tilbød, til rådighed. Det var et stort fremskridt, da Per Anker Jensens FM-håndbog udkom i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum i Denne publikation er stadig hjørnestenen i den fælles videnopbygning indenfor FM. Aktuelt undervises der med forskelligt udgangspunkt på hhv. BYG-DTU, hvor Per Anker Jensen for et par år siden blev lektor, på Erhvervsakademiet, hvor de kommende bygningskonstruktører har mulighed for at vælge FM som fagområde med Michael Hartmann som koordinator, samt på Suhrs Seminarium, hvor Lone Ebbeskov Larsen varetager undervisningen. Herudover startede Teknologisk Institut for 3 år siden et større kursusforløb for praktikere, med Poul Henrik Due som arrangør og undertegnede som faglig leder. Sideløbende hermed har vi i DFM debatteret Next Generation - hvad vi kan gøre for at understøtte og hjælpe. Det vil Anja Kiersgaard berette om lidt senere. Husk i øvrigt at fortælle jeres studerende, at de kan blive medlemmer af DFM i studieperioden for 150 kr. årligt. BYG-DTU har i samarbejde med DFM igangsat et arbejde med at identificere forsknings- og udviklingsbehov indenfor FM-fagområdet. Første fase af dette arbejde, der har involveret en række fokusgrupper, afsluttes i løbet af de nærmeste måneder. Samarbejdet i såvel EuroFM som Nordisk FM, hvor DFMs tidligere formand Ole Emil Malmstrøm er blandt de drivende kræfter, har udviklet sig i positiv retning og vi skal høre om status og fremtidsudsigter på den nordiske front. For uddannelsesarbejdsudvalget Kjeld Nielsen 2

3 Program Velkomst, formål og generel oversigt over aktuelle uddannelser v/kjeld Nielsen, DFM netværk Nykredit byder velkommen v/direktør Preben Gramstrup, Nykredit Ejendomme Next generation (oplæg) v/anja Kiersgaard, DFM netværk Status for konkrete uddannelsesforløb BYG-DTU v/per Anker Jensen Suhrs Seminarium v/lone Ebbeskov Larsen Københavns Erhvervsakademi v/kjeld Nielsen Teknologisk Institut v/poul Henrik Due NordiskFM v/ole Emil Malmstrøm, DFM netværk Pause Virksomhedernes behov, indlæg, spørgsmål og diskussioner Ordstyrer: Ole Emil Malmstrøm Nykredit Ejendomme v/preben Gramstrup Nationalmuseet v/jan Birk Danmarks Radio v/ninna Fage Johnson Controls v/klaus Billund JJW Arkitekter v/ivan Kristensen Carl Bro v/svend Åge Carlsen Opsamling og afslutning v/kjeld Nielsen Netværk, snacks, øl og vand Forsidebillede af Piet Mondrian 3

4 Anja Kiersgaard, DFM netværk: NEXT GENERATION Er en arbejdsgruppe i bestyrelsesregi. Tanken bag og formålet med arbejdsgruppens arbejde: Støtte synlighed for DFM på uddannelsesstederne Videnformidling - begge veje! Rekruttering til DFM - medlemskaber såvel som bestyrelsen Afsmitning på DFMs metoder og mål (unge hoveder - nye tanker) Men ikke mindst: Et ønske om at professionalisere branchen i mødet mellem branchens udøvere og dem som endnu studerer den direkte anledning til Uddannelsesdagens opståen. Medier og metoder Arbejdet er endnu i sin vorden, men vi har opstillet følgende mål for arbejdsgruppens arbejde: Udnævnelse af en "ambassadør" på uddannelsesstederne med et tæt netværk blandt studerende og undervisere Et innovationsforum til udveksling af idéer og best practise DFM-aktiviteter på uddannelsesstederne Sponsorships (f.eks. poster-konkurrence med præmie på DFM-konferencen, lav medlemspris til DFM netværk, øvrige konferenceaktiviteter) Status Medlemspris på medlemskab for studerende på 150 kr./år til DFM netværk Aktiviteter for studerende på næste DFM-konference i 2007 med præmie og eksponering Gode idéer og forslag til yderligere aktiviteter for studerende eller fælles aktiviteter for branchens udøvere/studerende modtages gerne. I løbet af Uddannelsesdagen kan henvendelse ske personligt til Anja Kiersgaard eller Poul Henrik Due, DFM-sekretariatet. Kontaktmuligheder: 4

5 Per Anker Jensen, BYG-DTU: UNDERVISNINGEN I FM VED BYG-DTU Undervisningen i FM startede med et modul på videreuddannelsen Master i Ledelse af Byggeri, som er en 2-årig deltidsuddannelse for professionelle byggefolk, der kan tages sideløbende med erhvervsarbejde. FM-modulet er afholdt foråret 2004 og 2006 med deltagere, og det forventes afholdt næste gang i I efteråret 2006 gennemføres for første gang et kursus i FM på BYG-DTU's grunduddannelse for bygningsingeniører. Kurset er et valgfrit fag, der sigter mod civilingeniørstuderende i sidste del af studiet, men der er også mulighed for at diplomingeniørstuderende kan tage kurset. Der deltager 29 studerende på kurset, og det påtænkes fremover udbudt hvert år i efterårssemestret. Jeg er ansvarlig for kurset, og det gennemføres sammen med arkitekt maa. Kjeld Nielsen, der er tilknyttet som ekstern lektor, og med deltagelse af Susanne Balslev Nielsen, BYG-DTU samt enkelte gæsteundervisere. Blandt emnerne på FM-kurset kan nævnes ejendomsstrategier, byggeprogrammering, totaløkonomi, intelligente bygninger, bæredygtigt byggeri, driftsvenligt byggeri, benchmarking, vedligeholdsstrategier og -planlægning, IT til ejendomsdrift og digital aflevering. De studerende skal i løbet af kurset udarbejde en grupperapport baseret på virksomhedsbesøg og en individuel opgave over et udvalgt emne. Det forventes at enkelte af de studerende, der gennemfører FM-kurset, vil afslutte deres studie med i sidste semester at gennemføre et eksamensprojekt i FM. BYG-DTU har netop udarbejdet nye anbefalede studieforløb for civilingeniøruddannelsen efter omlægning af uddannelsen i henhold til Bologna-modellen. Det nye FM-kursus indgår i alle de 4 nye anbefalede studieforløb for bygningsingeniørstuderende. De anbefalede studieforløb omfatter: Bygningskonstruktioner Bygningsinstallationer Anlæg By- og byggeledelse I indeværende semester gennemføres undervisningen i FM-kurset på dansk, men fra sommeren 2007 går BYG-DTU over til at alle kurser sidst i studiet skal udbydes på engelsk. Dette indebærer, at der skal undervises på engelsk, hvis der er studerende, der ikke taler dansk på kurset. Det indebærer tillige, at der skal findes engelsksprogede alternativer til de nuværende danske lærebøger Håndbog i Facilities Management og Byggeri fra vision til ny virkelighed. 5

6 Lone Ebbeskov Larsen, Suhr s Seminarium: FACILITIES MANAGEMENT OG SPECIALERNE SERVICE- OG CATERINGLEDELSE Service- og cateringsledelse sigter sig mod at kvalificere Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed til at varetage ledelses- og udviklingsopgaver i servicesektoren indenfor såvel ledelse og udvikling af rengørings- og servicefunktioner som ledelse og udvikling af måltidsproduktion og Foodservice. Speciale: Serviceledelse (SL) Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed med speciale i Serviceledelse har grundlæggende kompetencer indenfor ledelse af Service Facilities og indretnings- og vedligeholdelsesopgaver. Omdrejningspunktet er forvaltning og vedligeholdelse af fysiske faciliteter og udvikling af services med særlig fokus på kvalitets- og hygiejnestyring, miljø- og arbejdsmiljøledelse og personaleledelse, herunder mangfoldighedsledelse - i såvel offentlig som privat regi. Bredden i den faglige kompetence styrkes i kraft af erfaring med konkrete udviklingsprojekter i professionspraktik og i tilknytning til praksisnære modulopgaver, der løses i studietiden. Specialet giver kvalifikationer og kompetencer til såvel driftsledelse som medarbejder- og kompetenceudvikling. Ansvar for kompetenceudvikling kan også varetages i undervisningsarbejde, f.eks. i AMU-regi, samt i rådgivningsarbejde. Specialet giver forudsætninger for videre studier indenfor relevante master- og kandidatuddannelser nationalt og internationalt. Speciale: Cateringledelse (CL) Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed har grundlæggende kompetencer indenfor ledelse og drift af måltidsproduktion med fokus på fødevarer, kost, hygiejnestyring og organisation. Kernekompetencen er evnen til at varetage drift og ledelse af mad- og måltidsproduktion ud fra ernæringsmæssige, kulinariske, sensoriske og hygiejniske kvaliteter. Den studerende skal endvidere kvalificere sig til at anvende og vurdere metoder til udvikling af service og kvalitet under hensyntagen til ressourcer, miljø og arbejdsmiljø. Specialet giver kvalifikationer og kompetencer til selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at varetage mad- og måltidsproduktion i både store og små køkkener i privat og offentlig regi. Specialet giver forudsætninger for videre studier indenfor relevante master- og kandidatuddannelser nationalt og internationalt. Skærpede krav om egenkontrol har øget interessen for at få samtænkt økonomisk bæredygtige løsninger, der også integrerer hensyn til hygiejne, arbejdsmiljø og miljø. 6

7 Lone Ebbeskov Larsen, Suhr s Seminarium: Moduler Fællesmodul: Organisation og kommunikation (både SL og CL) Indhold: Kommunikation i organisationer - Informationsteori og -metode - Læring og kompetenceudvikling Fællesmodul: Ledelse og styring (både SL og CL) Indhold: Ledelsesteori og ledelsesroller - Egen lederrolle og mulige dilemmaer - Organisation og beslutningsprocesser - Forandringsprocesser - Ledelsesværktøjer - Økonomistyring - Miljøog arbejdsmiljøstyring - Personaleledelse - Rekruttering og personaleudvikling Modul: Serviceteknologi (kun SL) Indhold: Facilities Management - Service Facilities Management - Space Management Servicekoncepter - Rengøring og bygningsdrift - Indeklima - Kvalitetsstandarder - Produktionsteknologi Modul: Cateringteknologi (kun CL) Indhold: Produkt- og receptkendskab - Måltids- og kostprofiler - Produktionsbetingelser; produktionsudstyrs funktion og anvendelse - Procesflow of madkvalitet - Kvalitetsstyring i storkøkkener Modul: Omstilling, udbudsformer og økonomistyring (både SL og CL) Indhold: Udvikling og omstilling i den offentlige sektor - Udlicitering, fritvalgsordninger m.v. - Overvejelser ved udlicitering - Planlægning og gennemførelse af udlicitering - Opfølgning og kontrol - Økonomi - Medarbejderinddragelse Valgmodul: Projektledelse (både SL og CL) Indhold: Projektperspektiver - Projektets rammer - Projektets faser - Projektorganisation Valgmodul: Tværkulturel kommunikation (både SL og CL) Indhold: Kulturteorier om kulturforskelle og kulturmøder - Transkulturelle kompetencer og etik - Transkulturel kommunikation indenfor information, vejledning, undervisning og ledelse Professionsbachelorpraktik Professionskompetence inden for det enkelte speciale gennem kobling af teoretisk og praktisk kundskab - arbejde med selvvalgte problemstillinger i relation til professionsbachelorprojektet. Professionbachelorprojekt Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen og består af en større selvstændig opgave og 6 ugers praktik. Projektet gennemføres således, at den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne/område, der er centralt i forhold til professionen. Fremtidsperspektiv Suhrs vil være interesseret i et samarbejde om udvikling af en Masteruddannelse eller udvikling af kortere kurser målrettet specifikke grupper inden for service/foodservice. 7

8 Kjeld Nielsen, Københavns Erhvervsakademi, KEA: FACILITIES MANAGEMENT (FM) PÅ KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI, KEA Bygningskonstruktøruddannelsen er en mellemlang, videregående uddannelse - en såkaldt professionsbachelor, der er baseret på såvel teori som praksis indenfor relevante erhvervsområder. Hertil kommer kendskab til virksomhedsdrift og færdigheder i samarbejde og kommunikation. Et semester varer 20 uger og uddannelsen repræsenterer i alt 210 ECTS point (European Credit Transfer System). Undervisning på dansk i denne professionsretning startede i 2001, mens den engelske undervisning startede i Kernen i alle bygningskonstruktørers uddannelse er planlægning og styring af byggesager - derfor handler FM-professionsretningen primært om FM i forbindelse med programmering og planlægning af byggesager. FM-undervisningen har fokus på bygherre/slutbruger og kernen er, hvordan man registrerer og beskriver slutbrugerens behov, krav og prioriteringer samt sikrer, at både processen og faciliteterne svarer til behov, krav og prioriteringer. Undervisningen omfatter følgende: 3. semester bruges på introduktion til alle discipliner indenfor FM - som grundlag for specialisering og samarbejde med andre eksperter indenfor byggeri og FM I 4. semester udarbejdes et strategisk program for, hvordan sagen skal organiseres, projekteres, udføres og afleveres baseret på målbare udfaldskrav - også for driftsøkonomien 5. semester starter med en studietur på 1 uge og derefter 2 uger med analyse af datafødsel, datagenerering og dataflow i forbindelse med FM 6. semester bruges på praktik indenfor FM - indtil nu er der flere tilbud om praktikpladser end der er FM-studerende 7. semester bruges på en specialeopgave og et afgangsprojekt - begge indenfor FM I alt arbejder mere end bygningskonstruktører indenfor fagområdet Facilities Management, mens der er i arkitektvirksomheder og i entreprenørvirksomheder. 8

9 Poul Henrik Due, Teknologisk Institut: FM-UDDANNELSE PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT Teknologisk Institut har gennem de sidste 3 år udbudt en uddannelse i Facilities Management. Uddannelsen er indtil videre gennemført af 2 hold (2004 samt ) med i alt 25 deltagere og der arbejdes i øjeblikket på at få samlet et nyt hold til start primo Uddannelsen er rettet mod alle der beskæftiger sig med: Drift og vedligehold Arealforvaltning Services - modtager såvel som udbyder af ydelser Rådgivning af virksomheder om drift af FM-funktioner Forløbet omfatter 6 moduler af 3 dages varighed, som afholdes som internater: Modul 1: Introduktion til Facilities Management Modul 2: Generelle værktøjer og systematik Modul 3: Arealforvaltning Modul 4: Driftsforvaltning Modul 5: Serviceforvaltning Modul 6: Investerings- og finansiel forvaltning samt individuel eksamen Modul 1, 2 og 6 er obligatoriske grundmoduler. Modul 3, 4 og 5 er tillægsmoduler. Deltagere skal som minimum gennemføre 4 moduler i alt. Deltagelse i eksamen kræver dog gennemførelse af alle 6 moduler eller godkendelse af dokumentation for indgående teoretisk og praktisk kendskab til emnerne i de moduler, der ikke gennemføres. Uddannelsen gennemføres som 3 parallelle forløb: Teori Praktisk anvendelse af redskaber på opgaver og gennemgående case Projektopgave i egen virksomhed Under forløbet er deltagerne knyttet op til en fælles internetside, der fungerer som fælles arkiv, kalender og kommunikationsforum. Deltagerne i uddannelse opnår: Grundigt kendskab til de vigtigste begreber og redskaber i FM med fokus på areal-, drifts- og serviceforvaltning Erfaring med anvendelse af udvalgte redskaber Sparring med og feedback fra undervisere og de øvrige deltagere Én eller flere virksomhedsrelaterede opgaver Eksamensdiplom og personlig udtalelse Et stærkt netværk af tændte FM ere Øvrig information kan rekvireres hos Poul Henrik Due, tlf , 9

10 Preben Gramstrup, Nykredit Ejendomme: HVAD ER DER NU LIGE GALT MED AT VÆRE FM-AUTODIDAKT? Jeg har sjældent set, at det er civilingeniøren eller bygningskonstruktøren, der svarer telefonen, ordner fyret, serverer flæskestegen eller rydder sneen, men det er ofte dem vi tænker på, når vi taler om uddannelse, om fremtidens udfordringer og tendenser mv. Men hvad med alle de andre - håndværkeren, der er blevet vicevært, den ufaglærte, der nu har ansvaret for intern service eller kokken, der er blevet kantinechef med 25 medarbejdere? Værdikæden i Facilities Management er egentlig ganske enkel. På den ene side har vi brugerne, på den anden side medarbejderne og imellem dem er metoder og værktøjer. Så kontakten imellem den udførende og den modtagende er stor - meget stor. Derfor er kravene til dem, der leverer FM også store - de skal vide noget om indkøb, om økonomi, om kommunikation, om projektledelse osv. osv. Når jeg kigger på mange af de FM-organisationer, som jeg har arbejdet i - og sammen med - igennem tiderne, er der et stort fællestræk. Mange af medarbejderne er FM-autodidakte - og der er ofte en direkte sammenhæng imellem længden af FM'ernes uddannelse og afstanden til slutbrugerne. Jo mere uddannelse jo længere væk fra dagligdagen. Så måske var det også på tide at give murer-jørgen og kokke-bente en mulighed for at blive bedre FM ere. At give dem uddannelse og on-the-job træning i service, økonomi, kommunikation, ny teknik og hvad de ellers har brug for. At give dem kompetencer, medansvar og udfoldelsesmuligheder. At få en helstøbt professionel FM-organisation. 10

11 Klaus Billund, Johnson Controls: FORUDSÆTNING En FM'er har ofte en mange-facetteret jobbeskrivelse, både i den enkeltes tilfælde og på tværs af organisationer, men grundlæggende har alle som mål at levere en række services til en bestemt tid og kvalitet. Tekniske og faglige egenskaber kan være vigtige, men de er ikke generelle, og derfor ses følgende række af personlige lederkompetencer som mere fundamentale: Klar og tydelig målstyring. Gennem fokus på kundens behov formår lederen at hæve niveauet gennem struktur, processer og fællesskabsfølelse. Har forståelse for både korte og langsigtede mål. Kommunikation: Fortællende og reflekterende. Forståelse og respekt for andre gennem aktiv involvering i andres erfaringer og syn. Opbygge teams. Trækker på alle styrker i organisationen og opbygger tværfaglighed. Tænker strategisk: Kan udtænke nye koncepter og forbinde dem på en ny måde. Tænker i altid at udvide og optimere forretningsområdet. 11

12 Jan Birk, Nationalmuseet: KOMPETENCEPROFIL FOR NATIONALMUSEET Generelle krav Ledererfaring Erfaring med forhandling og indgåelse af kontrakter Økonomisk sans og indsigt Excellence-modellen som ledelsesredskab Edb på brugerniveau i Microsoft Office-programmerne Individuelle krav til de FM-discipliner, der findes på Nationalmuseet Teknisk Drift og Bygningsvedligeholdelse Teknisk indsigt via en mellemlang akademisk uddannelse - Elektroteknik - VVS-teknik - Køleteknik - Termodynamik - CTS-styring og -overvågning - Kvalitetsstyring - Energiteknik - Energiledelse Bygningsteknisk viden - Bygningsvedligeholdelse - Opstilling af flerårige vedligeholdelsesprogrammer og budgetter - Arealberegning - AutoCad-tegningsteknik - Konstruktionsteknik - Materialekendskab - Bygningsarkæologi Byggepladsledelse Projektledelse KPI og SLA 12

13 Jan Birk, Nationalmuseet: Rengøring Rengøringsplaner Standarder for rengøring Miljøkendskab til rengøringsartikler KPI og SLA Intern service Flytninger - Personaleflytninger - Bookingarrangementer Postfordeling Praktiske servicearbejder Vedligeholdelse af udendørsarealer Affaldshåndtering KPI og SLA Vagttjeneste Sikringsteknik Vagttjeneste IT-tjeneste Grundlæggende edb-teknisk uddannelse Grundlæggende viden om opbygning, drift og vedligeholdelse af edb-netværk i en virksomhed Programkendskab Telefonteknik Drift og vedligeholdelse af internt telefonnetværk Helpdesk-funktioner 13

14 Til egne notater: 14

15 Til egne notater: 15

16

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen DFM uddannelsesdag 22.september 2010 v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen Ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Ingeborg Suhr startede SUHR S i starten af 1900 tallet som husholdningsskole og i 1905 blev det

Læs mere

og Professionsbachelorer i -Serviceledelse v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22.

og Professionsbachelorer i -Serviceledelse v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22. Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed -Serviceledelse -Cateringledelse l v.lektor Lone Ebbeskov Larsen, Specialeansvarlig for Serviceledelse og Cateringledelse 22.9 2009

Læs mere

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Per Anker Jensen Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor, DTU Management 1 Disposition FM og byggeprocessen FM i de

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer Specialiseringslinjen Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed. Studieretningen Ledelse, fødevarer og service

Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed. Studieretningen Ledelse, fødevarer og service Facilities Management og Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed Studieretningen Ledelse, fødevarer og service Studieretningen Ledelse,fødevarer og service (LFS) Ledelse tolker vi som f.eks. Fødevarer

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 Velkomst ved bestyrelsesformand Mogens Kornbo Introduktion

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere