Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3"

Transkript

1 oa

2 sfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter... 5 Grundkursus 1. forløb... 5 Grundkursus for TR-suppleanter... 9 Grundkursus for privatansat TR Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter TR og samfund OK1 Forhandlingssystemet OK2 Din overenskomst OK3 Arbejdstidsaftalen Lokal løn på arbejdspladsen Fravær af familiemæssige årsager Tillidsrepræsentantens arbejde ift. rettigheder indenfor løn, ansættelse og vilkår Arbejdspladskulturens betydning i en omstillingsproces En ordentlig afskedigelse Styreformer i regioner og kommuner Tillidsrepræsentanten og den arbejdsmarkedspolitiske indsats Kompetenceudvikling TR som vejleder og rådgiver Når kvinder forhandler SOS-kurser Kurser for arbejdsmiljørepræsentanter Grundkursus for AMR Regional arbejdsmiljøkonference Anmeldelse/sagsforløb ved arbejdsskader Arbejdspladsvurdering APV I Arbejdspladsvurdering APV II Rundrejsen Kurser for tillidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter Udlicitering og konkurrenceudsættelse Introduktion til tillidszonen samt diverse hjemmesider Budgetindflydelse for kommunalt ansatte modul Budgetindflydelse for kommunalt ansatte modul Budgetindflydelse for regionsansatte modul Budgetindflydelse for regionsansatte modul TR og AMR som bisidder Coaching TR og AMR som formidlere Budgetindflydelse på din arbejdsplads for regionsansatte Budgetindflydelse på din arbejdsplads for kommunalt ansatte Personlig udvikling Medlemsorganisering Konflikthåndtering Den svære samtale IT-kursus Samarbejde mellem TR og AMR MED på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Kurser for Fællestillidsrepræsentanter Intro for nyvalgte FTR FTR Mentoruddannelse Linjeuddannelsen for fællestillidsrepræsentanter og overordnede MED-repræsentanter Individuelle tilbud for dig som tillidsvalgt... 79

3 Regionssamarbejde FOA - Fag og Arbejde har seks forskellige afdelinger i Region Nordjylland - Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord og Thisted-Morsø. Afdelingerne har et samarbejde omkring uddannelse af tillidsvalgte, hvorfor du på flere af kurserne vil møde tillidsvalgte fra andre FOA-afdelinger i Nordjylland. Ved hvert kursus er det beskrevet, hvem målgruppen er. Tilmelding Tilmelding til alle kurser sker til din lokalafdeling. FOA Aalborg: kursustelefonen eller på til FOA Frederikshavn: Tlf FOA Hjørring: Tlf FOA Brønderslev: Tlf FOA Thisted-Morsø: Tlf FOA Mariagerfjord: Tlf Ved hvert kursus er der anført en dato for sidste frist for tilmelding, som du skal overholde. Oplys venligst cpr nr. og kursusnummer ved tilmelding. Du vil umiddelbart efter sidste frist få at vide, om du er optaget på kurset. Som kursist på FOAs kurser for tillidsvalgte, skal du være opmærksom på: At det forventes, at du deltager i hele kursusforløbet. Dette betyder, at du prioriterer deltagelse i kurset frem for andre faglige aktiviteter. Såfremt du undtagelsesvis skal have fri fra kurset, skal du aftale dette med kursusenheden. For at undgå fravær bedes du derfor flytte anden faglig aktivitet, gøre brug af din tillidsrepræsentantsuppleant eller melde afbud til aktiviteten. Vær opmærksom på, at du under ingen omstændigheder må have over 10% fravær på et kursus - dette kan medføre, at der ikke udstedes kursusbevis. Såfremt du bliver syg, glæder samme regler. Hvis du melder dig syg på kursusdagen, bedes du meddele dette hurtigst muligt til kursusenheden på tlf eller maile til og efterfølgende til din lokalafdeling. Såfremt du melder afbud før kursusdagen, bedes du meddele dette direkte til din lokalafdeling. Prioritering blandt tilmeldte På baggrund af de uddannelsesaftaler der er kommet i hus efter netværkssamtalerne i 2009, er der kommet mange kursusønsker. De tillidsvalgte der har ønsket det pågældende kursus, vil derfor blive prioriteret først i tilfælde af et overtegnet kursus. Vilkår for at deltage i kurser Frihed Du skal søge om fri til et kursus ved din arbejdsgiver skriftligt. Hvis du får afslag på at få fri til et kursus, skal du sende din ansøgning samt det skriftlige afslag til FOA Aalborg, kursusenheden eller din lokalafdeling. Vi vil herefter tage stilling til, hvad der skal ske i sagen. Når du deltager på kurser afholdt som AMU-kurser, er det vigtigt, at du har planlagt arbejdstid på de dage, du skal på kursus, da det ikke er muligt at få VEU-godtgørelse til at dække fridage.

4 Daglønstab FOA dækker daglønstab i forbindelse med kursusaktiviteter. Eneste undtagelser er Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter og AMU-kurser. Ved kurser der afholdes som AMU-kurser, skal du søge om VEU-godtgørelse, som udbetales til din arbejdsgiver. Her er det meget vigtigt, at du er opmærksom på sidste ansøgningsfrist 4 uger efter sidste kursusdag. FOA udbetaler differencen fra VEU-godtgørelsen og op til din normale løn, hvorfor din arbejdsgiver skal sende en regning på differencen til FOA. Har du spørgsmål til proceduren omkring VEU-ansøgningen, er du velkommen til at ringe til kursusenheden på tlf. nr Transport FOA dækker transportudgifter efter gældende regler. På kurser afholdt som AMU-kurser, skal transportgodtgørelsen søges på samme skema som VEU-godtgørelsen. Her dækkes kun transport ud over de 24 kilometer om dagen til den lave takst. FOA går ind og dækker op til de 24 kilometer og supplerer de resterende kilometer op til den høje takst, hvorfor du skal angive det fulde kilomesterantal på FOAs blanket. Ved alle kurser opfordrer FOA kraftigt til og forventer samkørsel. Kursussted Ved hvert kursus er det pågældende kursussted noteret. Forplejning Der er forplejning på alle kurserne. Opfordring! Kursusenheden sender til dig Pr. 1. september 2010 er FOA Aalborgs kursusenhed overgået til . Dvs. at alt materiale du før har modtaget pr. post vil blive sendt som derfor opfordre vi dig til at give os din . Du kan sende den til Evaluering Vi sender elektronisk evaluering på udvalgte lokale kurser for tillidsvalgte, hvilket betyder, at vi måske sender dig en med et evalueringsskema, som vi vil bede dig udfylde. Besvarelsen er betydningsfuld for os i bestræbelserne på løbende at optimere kurserne, så du som kursist får maximalt udbytte. Opdatering af oplysninger om tillidsvalgte Stopper du som tillidsvalgt eller skifter du arbejdsplads, er det vigtigt, at du giver FOA Aalborg besked.

5 Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter Grundkursus 1. forløb Nyvalgte tillidsrepræsentanter fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Som nyvalgt tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du gennemfører grundkurset for at få den nødvendige viden og ballast, du skal have som tillidsvalgt. TRs rolle og mandat Rettigheder og pligter Indflydelse, MED Overenskomst, ansættelsesvilkår m.m. TR-opgaver og TR-virke Forskellige redskaber (notatteknik, dagsordener, referater, gruppearbejde, strukturering af tid, Tillidszonen) Arbejdspladsopgaver Du vil få kendskab til det at være tillidsrepræsentant eller suppleant den bane du spiller på og de regler der gælder der. Arbejdsform Der arbejdes både med klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: januar februar februar 2. marts 2011 Løn- og forhandlingsteknik: april 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 15. november 2010 Kursusnummer:

6 Grundkursus 2. forløb Nyvalgte tillidsrepræsentanter fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Som nyvalgt tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du gennemfører grundkurset for at få den nødvendige viden og ballast, du skal have som tillidsvalgt. TRs rolle og mandat Rettigheder og pligter Indflydelse, MED Overenskomst, ansættelsesvilkår m.m. TR-opgaver og TR-virke Forskellige redskaber (notatteknik, dagsordener, referater, gruppearbejde, strukturering af tid, Tillidszonen) Arbejdspladsopgaver Du vil få kendskab til det at være tillidsrepræsentant eller suppleant den bane du spiller på og de regler der gælder der. Arbejdsform Der arbejdes både med klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: marts april maj 2011 Løn- og forhandlingsteknik: maj 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 17. jaunar 2011 Kursusnummer:

7 Grundkursus 3. forløb Nyvalgte tillidsrepræsentanter fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Som nyvalgt tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du gennemfører grundkurset for at få den nødvendige viden og ballast, du skal have som tillidsvalgt. TRs rolle og mandat Rettigheder og pligter Indflydelse, MED Overenskomst, ansættelsesvilkår m.m. TR-opgaver og TR-virke Forskellige redskaber (notatteknik, dagsordener, referater, gruppearbejde, strukturering af tid, Tillidszonen) Arbejdspladsopgaver Du vil få kendskab til det at være tillidsrepræsentant eller suppleant den bane du spiller på og de regler der gælder der. Arbejdsform Der arbejdes både med klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: august september oktober 2011 Løn- og forhandlingsteknik: oktober 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 29. juni 2011 Kursusnummer:

8 Grundkursus 4. forløb Nyvalgte tillidsrepræsentanter fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Som nyvalgt tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du gennemfører grundkurset for at få den nødvendige viden og ballast, du skal have som tillidsvalgt. TRs rolle og mandat Rettigheder og pligter Indflydelse, MED Overenskomst, ansættelsesvilkår m.m. TR-opgaver og TR-virke Forskellige redskaber (notatteknik, dagsordener, referater, gruppearbejde, strukturering af tid, Tillidszonen) Arbejdspladsopgaver Du vil få kendskab til det at være tillidsrepræsentant eller suppleant den bane du spiller på og de regler der gælder der. Arbejdsform Der arbejdes både med klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: oktober november november 2011 Løn- og forhandlingsteknik: december 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 17. august 2011 Kursusnummer:

9 Grundkursus for TR-suppleanter Suppleanter for tillidsrepræsentanter - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Såfremt du som tillidsrepræsentantsuppleant har TR-opgaver og kan dokumentere dette, har du mulighed for i stedet at tilmelde dig den 15-dages grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Som en del af et godt TR-arbejde på arbejdspladsen, er det vigtigt at have en suppleant til TR, der kan fungere ved TRs almindelige fravær og i sygdoms- og ferieperioder. Mange suppleanter har svært ved at træde i stedet for TR, da de ofte ikke har et grundlæggende kendskab til, hvad der forventes af dem i rollen, ligesom de ikke har rutine til at kunne fungere i jobbet som stedfortræder for TR. I nogle situationer er der slet ikke dialog mellem TR og suppleanten om de daglige opgaver. Dette kursus giver dig de rette værktøjer til arbejdet som TR-suppleant. Mit mandat som suppleant Samarbejdet med TR Hvem gør hvad i FOA? MED Vilkår for suppleanten Overenskomsten TR og TRs opgaver og ansvar Medlemsorganisering Hvad hvis det pludselig er mig, der er TR? Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: marts 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 26. januar 2011 Kursusnummer:

10 Grundkursus for TR-suppleanter Suppleanter for tillidsrepræsentanter - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Såfremt du som tillidsrepræsentantsuppleant har TR-opgaver og kan dokumentere dette, har du mulighed for i stedet at tilmelde dig den 15-dages grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Som en del af et godt TR-arbejde på arbejdspladsen er det vigtigt at have en suppleant til TR, der kan fungere ved TRs almindelige fravær og i sygdoms- og ferieperioder. Mange suppleanter har svært ved at træde i stedet for TR, da de ofte ikke har bare et grundlæggende kendskab til, hvad der forventes af dem i rollen, ligesom de ikke har rutine til at kunne fungere i jobbet som stedfortræder for TR. I nogle situationer er der slet ikke dialog mellem TR og suppleanten om de daglige opgaver. Dette kursus giver dig de rette værktøjer til arbejdet som TR-suppleant. Mit mandat som suppleant Samarbejdet med TR Hvem gør hvad i FOA? MED Vilkår for suppleanten Overenskomsten TR og TRs opgaver og ansvar Medlemsorganisering Hvad hvis det pludselig er mig, der er TR? Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: september 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 3. august 2011 Kursusnummer:

11 Grundkursus for privatansat TR Tillidsrepræsentanter der er ansat i private virksomheder placeret i Nordjylland - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Grundkursuset tager udgangspunkt i dine opgaver hjemme på arbejdspladsen. Der opbygges en grundlæggende platform, som gør dig i stand til at handle på vegne af kolleger og til at bidrage til en tryggere og mere værdifuld arbejdsplads. Forhandlingsteknik/forhandlingssystemer TRs samarbejdsrelationer mellem ledelse, kolleger, FOA-afdeling og andre FOA tillidsvalgte Mandat og ytringsfrihed Egen overenskomst Arbejdsmiljøsamarbejdet/lovgivning TR-vilkår og rettigheder Samarbejdsaftalen Mødeledelse, referat- og notatteknik Samarbejdsfunktioner og forhandlingsteknik Du får en holdning til, hvad der gør en arbejdsplads velfungerende, og lærer hvordan du indhenter mandat til opgaver, der skal løses. Du lærer at opbygge en grundlæggende viden om personalepolitiske aftaler på arbejdspladsen, samt får indsigt i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter. Du får kendskab til netværksdannelse og de forcer, der er ved netværk. Du får endvidere mulighed for at definere hvilke opgaver, der skal løses i hhv. samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen samt kommunikere om og formidle relevante fagpolitiske forhold til kollegerne. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: november 2011 Fra kl den 28. november til kl den 30. november Park Hotel Viaduktvej 28, 5500 Middelfart Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2011 Kursusnummer: Forbundet dækker ophold, rejseudgifter og dokumenteret daglønstab. 11

12 Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter i FOA Aalborg. Introduktion til FOA Aalborg Rundvisning Rettigheder og pligter som tillidsrepræsentant Mål og indhold på grunduddannelsen Øvrige uddannelsesmuligheder Gennemgang af blanket vedrørende daglønstab, transport med videre Du vil høre om FOA Aalborgs afdeling og få en rundvisning i bygningen. Endvidere vil du blive præsenteret for mål og indhold på grunduddannelsen. Du hører om dine uddannelsesmuligheder som tillidsrepræsentant og suppleant samt vilkårene for at deltage på uddannelse. Arbejdsform Oplæg samt dialog. Underviser FOA Aalborg Dato: 3. marts 2011 kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 21. februar 2011 Kursusnummer:

13 Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter i FOA Aalborg. Introduktion til FOA Aalborg Rundvisning Rettigheder og pligter som tillidsrepræsentant Mål og indhold på grunduddannelsen Øvrige uddannelsesmuligheder Gennemgang af blanket vedrørende daglønstab, transport med videre. Du vil høre om FOA Aalborgs afdeling og få en rundvisning i bygningen. Endvidere vil du blive præsenteret for mål og indhold på grunduddannelsen. Du hører om dine uddannelsesmuligheder som tillidsrepræsentant og suppleant samt vilkårene for at deltage på uddannelse. Arbejdsform Oplæg samt dialog. Underviser FOA Aalborg Dato: 12. maj 2011 kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 2. maj 2011 Kursusnummer:

14 Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter i FOA Aalborg. Introduktion til FOA Aalborg Rundvisning Rettigheder og pligter som tillidsrepræsentant Mål og indhold på grunduddannelsen Øvrige uddannelsesmuligheder Gennemgang af blanket vedrørende daglønstab, transport med videre. Du vil høre om FOA Aalborgs afdeling og få en rundvisning i bygningen. Endvidere vil du blive præsenteret for mål og indhold på grunduddannelsen. Du hører om dine uddannelsesmuligheder som tillidsrepræsentant og suppleant samt vilkårene for at deltage på uddannelse. Arbejdsform Oplæg samt dialog. Underviser FOA Aalborg Dato: 8. september 2011 kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 29. august 2011 Kursusnummer:

15 Introaften for nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter i FOA Aalborg. Introduktion til FOA Aalborg Rundvisning Rettigheder og pligter som tillidsrepræsentant Mål og indhold på grunduddannelsen Øvrige uddannelsesmuligheder Gennemgang af blanket vedrørende daglønstab, transport med videre Du vil høre om FOA Aalborgs afdeling og få en rundvisning i bygningen. Endvidere vil du blive præsenteret for mål og indhold på grunduddannelsen. Du hører om dine uddannelsesmuligheder som tillidsrepræsentant og suppleant samt vilkårene for at deltage på uddannelse. Arbejdsform Oplæg samt dialog. Underviser FOA Aalborg Dato: 1. december 2011 kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 21. november 2011 Kursusnummer:

16 TR og samfund Tillidsrepræsentanter der har gennemført FOAs grunduddannelse deltagere fra alle FOAs afdelinger i Nordjylland. Det danske velfærdssamfund og dermed den offentlige sektor har i flere år været udsat for store ændringer. Dagligt bliver sektoren bombarderet med aftaler og begreber som; kvalitetsreform, trepartsaftale, dokumentation, globalisering, og meget meget mere, samtidig med at sektoren er udsat for krav om store besparelser. Dette giver store konsekvenser for medarbejdere på de offentlige arbejdspladser. Med TR og samfund bliver der sat fokus på arbejdspladsen som en aktiv og væsentlig aktør i den samfundsmæssige udvikling, samtidig ser vi på de udfordringer de tillidsvalgte har, når der skal tages stilling og øves indflydelse for at bevare gode arbejdsvilkår. Samfundsmæssige og politiske udviklingsperspektiver, f.eks. regeringens 2020-plan, OK-11 og lønkommisionen mv., herunder tænketankenes (Cepos og Cevea) betydning for den politiske debat Værdier i velfærdssamfundet Den offentlige sektor som arbejdsplads Det politiske og politiserende menneske Medier og deres indflydelse og samfundsmæssige betydning Dialogen som demokratisk værktøj Den tillidsvalgtes nye vilkår og handlemulighederne i forhold til arbejdspladsen FOAs værdier og visioner Du får et mere nyanceret billede af velfærdssamfundet, samt holdninger til dets værdier set i lyset af at FOAs medlemmer arbejder på de offentlige arbejdspladser. Du får styrket din evne til at kommunikere, argumentere og formidle FOAs holdninger og synspunkter i f.eks. politiske diskussioner, samt et indtryk af mediernes indflydelse på den offentlige mening. Der vil være bedre mulighed for at diskutere og formidle FOAs visioner og værdier. Økonomi Forbundet dækker opholds- og rejseudgifter samt daglønstab. Der udbetales skattefrie diæter, da kurset er med overnatning. Dato: 1. kursus april 2011 på Esbjerg Højskole 2. kursus november 2011 på Konventum LO-skole i Helsingør Tilmeldingsfrist: 11. februar september 2011 Kursusnummer: Bekræftelsesbrev sendes fra FOA Bureau i Forbundet. 16

17 OK1 Forhandlingssystemet Tillidsrepræsentanter og suppleanter der har gennemført FOAs grunduddannelse eller har tilsvarende viden deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. TR er en vigtig brik i overenskomstens tilblivelse. Indsamling af ønsker fra kollegaerne til forhandlingsresultatet er ofte en meget ukendt proces for den nyvalgte TR. På dette kursus gennemgår vi proceduren fra indsamling af ønsker til overenskomstens tilblivelse, herunder hvad adskiller de generelle og specielle aftaler, hvilke temaer overenskomsten indeholder samt en gennemgang af arbejdsretslige konfliktløsningsmodeller. Det danske aftalesystem Forhandlingsstruktur og forhandlingsmodpart Overenskomstens tilblivelse Generelle og specielle aftaler Uenighed og forhandlingssammenbrud Normer og regler for behandling af faglig strid TRs rolle Du får kendskab til rammerne for tilblivelsen af overenskomsten, og indsamling af OK-krav på egen arbejdsplads. Du lærer at adskille generelle og specielle aftaler, og ved hvem, der forhandler på de forskellige niveauer i overenskomstforhandlingen. Du får kendskab til det arbejdsretlige system, og lærer at definere egen rolle i forbindelse med løsning/behandling af konflikter, samt efterfølgende at være bindeled mellem kollegerne og FOA-afdelingen, når der skal indsamles ønsker til overenskomsten. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: februar 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 20. december 2010 Kursusnummer:

18 OK2 Din overenskomst Tillidsrepræsentanter og suppleanter i kommunen og regionen. Det er en fordel, at du som deltager har kendskab til OK1-forhandlingssystemet. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse. At kende sin egen overenskomst er en vigtig kompetence som TR. Kurset tager udgangspunkt i dine specielle overenskomster for faggruppen. Overenskomsten for det pågældende område, herunder aftaler og love der henvises til i overenskomsten, f.eks. sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie m.m. Overenskomstens bestemmelser i forhold til ansættelse og afskedigelse Læsning af løntabeller Informationssøgning på Tillidszonen Du lærer at orientere dig og får kendskab til de vigtigste områder i egen overenskomst og lærer derved at besvare spørgsmål fra kollegerne om de mest generelle områder i overenskomsten. Du får kendskab til hvornår der med fordel kan søges information og hjælp i den lokale FOA-afdeling og på Tillidszonen, samt lærer at tjekke ansættelsesbevis med baggrund i relevante aftaler og love, og lærer at rådgive og vejlede kollegerne i tvivlspørgsmål. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: marts 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 20. januar 2011 Kursusnummer:

19 OK 2 Din overenskomst Tillidsrepræsentanter og suppleanter i kommunen og regionen. Det er en fordel, at du som deltager har kendskab til OK1-forhandlingssystemet. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse. At kende sin egen overenskomst er en vigtig kompetence som TR. Kurset tager udgangspunkt i dine specielle overenskomster for faggruppen. Overenskomsten for det pågældende område, herunder aftaler og love der henvises til i overenskomsten, f.eks. sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie m.m. Overenskomstens bestemmelser i forhold til ansættelse og afskedigelse Læsning af løntabeller Informationssøgning på Tillidszonen Du lærer at orientere dig og får kendskab til de vigtigste områder i egen overenskomst og lærer derved besvare spørgsmål fra kollegerne om de mest generelle områder i overenskomsten. Du får kendskab til hvornår der med fordel kan søges information og hjælp i den lokale FOA-afdeling og på Tillidszonen, samt lærer at tjekke ansættelsesbevis med baggrund i relevante aftaler og love, og lærer at rådgive og vejlede kollegerne i tvivlspørgsmål. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: september 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 11. juli 2011 Kursusnummer:

20 OK3 Arbejdstidsaftalen - for regionsansatte Regionsansatte tillidsrepræsentanter og suppleanter som har kendskab til de vigtige områder i egen overenskomst. Der skal stilles krav i de kommende forhandlinger det er derfor en fordel, at du har deltaget på kurserne OK1 forhandlingssystemet og OK2 din overenskomst. Du kan besvare spørgsmål fra kollegerne om de mest generelle områder i overenskomsten, og har viden til at kunne søge relevant information og hjælp i den lokale FOA-afdeling, når der skal fortolkes. Du kan tjekke ansættelsesbevis ud fra viden om relevante aftaler og love, samt rådgive og vejlede kollegerne i tvivlspørgsmål. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse. Arbejdstidsaftalen er et vigtigt redskab til at få den rigtige løn og frihed. På kurset er der fokus på overenskomsten og arbejdstidsaftalens formål, indhold og struktur. Der ses på hvordan fortolkningsproblemer håndteres på arbejdspladsen, samt hvilke handlingsmuligheder der er over for kolleger og ledelse. Overenskomsten og arbejdstidsaftalen Tolkning og fortolkningsproblemer Rammeaftalen om decentral arbejdstid, dens formål og indhold TRs rolle i forhold til arbejdet med overenskomsten, arbejdstidsaftalen og rammeaftalerne, herunder samarbejdet med faglig afdeling/sektor Praktiske øvelser i fortolkning og informationssøgning Skriftlig sagsfremstilling TRs opgave og ansvar i forbindelse med vejledning af kolleger Du lærer at vejlede dine kolleger i arbejdstids-og overenskomstspørgsmål, samt at indgå i forhandlinger om arbejdstid og overenskomstens bestemmelser og i lokalt indgåede aftaler. Du lærer at udarbejde skriftlig sagsfremstilling. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: februar 2011 med overnatning på Comwell Rebild Comwell Rebild Rebildvej 36, Skørping Tilmeldingsfrist: 13. december 2010 Kursusnummer:

21 OK3 Arbejdstidsaftalen - for kommunalt ansatte Kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter og suppleanter som har kendskab til de vigtige områder i egen overenskomst. Der skal stilles krav i de kommende forhandlinger. Det er derfor en fordel, at du har deltaget på kurserne OK1 forhandlingssystemet og OK2 din overenskomst. Du kan besvare spørgsmål fra kollegerne om de mest generelle områder i overenskomsten, og har viden til at kunne søge relevant information og hjælp i den lokale FOA-afdeling, når der skal fortolkes. Du kan tjekke ansættelsesbevis ud fra viden om relevante aftaler og love, samt kan rådgive og vejlede kollegerne i tvivlspørgsmål. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse. Arbejdstidsaftalen er et vigtigt redskab til at få den rigtige løn og frihed. På kurset er der fokus på overenskomsten og arbejdstidsaftalens formål, indhold og struktur. Der ses på hvordan fortolkningsproblemer håndteres på arbejdspladsen, samt hvilke handlingsmuligheder der er over for kolleger og ledelse. Overenskomsten og arbejdstidsaftalen Tolkning og fortolkningsproblemer Rammeaftalen om decentral arbejdstid, dens formål og indhold TRs rolle i forhold til arbejdet med overenskomsten, arbejdstidsaftalen og rammeaftalerne, herunder samarbejdet med faglig afdeling/sektor Praktiske øvelser i fortolkning og informationssøgning Skriftlig sagsfremstilling TRs opgave og ansvar i forbindelse med vejledning af kolleger Du lærer at vejlede sine kolleger i arbejdstids-og overenskomstspørgsmål, samt at indgå i forhandlinger om arbejdstid og overenskomstens bestemmelser og i lokalt indgåede aftaler. Du lærer at udarbejde skriftlig sagsfremstilling. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: 30. marts 1. april 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 2. februar 2011 Kursusnummer:

22 OK3 Arbejdstidsaftalen - for kommunalt ansatte Kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter og suppleanter som har kendskab til de vigtige områder i egen overenskomst. Der skal stilles krav i de kommende forhandlinger. Det er derfor en fordel, at du har deltaget på kurserne OK1 forhandlingssystemet og OK2 din overenskomst. Du kan besvare spørgsmål fra kollegerne om de mest generelle områder i overenskomsten, og har viden til at kunne søge relevant information og hjælp i den lokale FOA-afdeling, når der skal fortolkes. Du kan tjekke ansættelsesbevis ud fra viden om relevante aftaler og love, samt kan rådgive og vejlede kollegerne i tvivlspørgsmål. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse. Arbejdstidsaftalen er et vigtigt redskab til at få den rigtige løn og den rigtige frihed. På kurset er der fokus på overenskomsten og arbejdstidsaftalens formål, indhold og struktur. Der ses på hvordan fortolkningsproblemer håndteres på arbejdspladsen, samt hvilke handlingsmuligheder der er over for kolleger og ledelse. Overenskomsten og arbejdstidsaftalen Tolkning og fortolkningsproblemer Rammeaftalen om decentral arbejdstid, dens formål og indhold TRs rolle i forhold til arbejdet med overenskomsten, arbejdstidsaftalen og rammeaftalerne, herunder samarbejdet med faglig afdeling/sektor Praktiske øvelser i fortolkning og informationssøgning Skriftlig sagsfremstilling TRs opgave og ansvar i forbindelse med vejledning af kolleger Du lærer at vejlede sine kolleger i arbejdstids-og overenskomstspørgsmål, samt at indgå i forhandlinger om arbejdstid og overenskomstens bestemmelser og i lokalt indgåede aftaler. Du lærer at udarbejde skriftlig sagsfremstilling. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: september 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 27. juli 2011 Kursusnummer:

23 Lokal løn på arbejdspladsen Tillidsrepræsentanter og suppleanter der har gennemført FOAs grunduddannelse deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Lokal løndannelse er den del af overenskomsten, hvor TR har en aktiv rolle og skal kunne håndtere de principper, der er aftalt for Lokal Løn. Kurset tager udgangspunkt i de enkelte faggruppers aftale om lokal løndannelse samt samspillet mellem lokal løndannelse og overenskomsten. Aftale om lokal løndannelse for det pågældende område, herunder samspillet med den individuelle overenskomst Andre aftaler der knytter sig til faggruppens aftale om lokal løndannelse Kriterier for udmøntning af Lokal Løn, herunder åbenhed om lønnen på arbejdspladsniveau TRs rolle i forbindelse med løndannelsen på arbejdspladsen Informationer og viden på Tillidszonen Du får kendskab til faggruppens aftale om lokal løndannelse, samt lærer at arbejde med kriterier og åbenhed om løn på arbejdspladsen. Der vil blive sat fokus på kendskab til begreberne i lokal løndannelse, herunder det økonomiske råderum, hvor pengene findes, samt øvrige aftaler der knytter sig til faggruppernes aftale om lokal løndannelse. Derved kan du blive en aktiv medspiller i løndannelsen på arbejdspladsen. Du lærer at besvare generelle spørgsmål fra kollegerne om lokal løn. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: november 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 29. september 2011 Kursusnummer:

24 Fravær af familiemæssige årsager Tillidsrepræsentanter og suppleanter der har gennemført FOAs grunduddannelse - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Aftalen om fravær af familiemæssige årsager handler om overenskomstmæssige rettigheder og pligter i forhold til familiemæssige forhold som; graviditet, adoption, barselsorlov, omsorgsdage, orlov til børnepasning samt pasning af syge og handicappede børn m.m. På kurset arbejdes der med MED-aftalens indhold, samt aftalens status i forhold til den eksisterende lovgivning, således at TR kan give en god vejledning af kollegerne. Aftale om fravær af familiemæssigeårsager barselsloven Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Rettigheder og pligter Formidling/vejledning i brug af aftalerne Informationssøgning TRs rolle som vejleder Du får indgående indsigt i Aftalen om fravær af familiemæssige årsager herunder samspillet og afgrænsningen i forhold til øvrige love og regler, der gælder på området. Du bliver i stand til at give den rigtige vejledning, herunder at inddrage afdeling/sektor, når det påkræves, samt får viden om orlovsmuligheder i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, og lærer at vejlede omkring dette. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: april 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 3. marts 2011 Kursusnummer:

25 Tillidsrepræsentantens arbejde ift. rettigheder indenfor løn, ansættelse og vilkår Tillidsrepræsentanter som ønsker en skærpet bevidsthed om roller og opgaver i forhold til kollegernes løn, ansættelsesvilkår og rettigheder. Du skal have gennemført FOAs grunduddannelse - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Formålet med forløbet Formålet er at give dig redskaber til at sikre at overenskomstens regler overholdes på arbejdspladsen. Gennem kurset vil du samtidig få overblik over samarbejdspartnere, f. eks. i forbindelse med arbejdet i SU, SI eller MED-udvalg Hvordan sikrer jeg lønudvikling på min arbejdsplads? Tillidsrepræsentantens rolle i ansættelse og afskedigelse Ansættelsesbeviser Tillidsrepræsentantens rolle i forhold til fortolkninger af overenskomst Interessantmodellen Tillidsrepræsentantens rolle i forhold til ledelse, modspiller eller sparringspartner Tillidsrepræsentantens rolle i forhold til fagforening/hovedforbund Kommunikation, hvordan bliver jeg hørt? Metode Der veksles mellem oplæg, dialog, gruppearbejde og øvelser Underviser Bodil Hansen fra AOF Nord m. fl. samt gæsteundervisere fra FOA Aalborg og evt. ekstern oplægsholder Dato: marts 2011 Med overnatning på Comwell Rebild Kurset gennemføres som AMU-kursus, hvorfor du skal søge VEU-godtgørelse. Skema til ansøgning udleveres på kursusstedet. Se side 4. Comwell Rebild Rebildvej 36, Skørping AMU-kursus nr Tilmeldingsfrist: 17. januar 2011 Kursusnummer:

26 Arbejdspladskulturens betydning i en omstillingsproces Tillidsrepræsentanter og suppelanter der har gennemført FOAs grunduddannelse, eller har tilsvarende viden - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Kurset formål er at gøre TR mere aktiv i de omstillingsprocesser, der foregår på arbejdspladserne. Kurset gennemgår, hvordan man aktivt kan identificere arbejdspladsens kultur, værdier og normer samt dens styrker og svagheder. Der arbejdes med at formulere krav og strategier til handlinger hvor kollegaerne inddrages. Gennemgang og fælles diskussion af kulturbegrebet. Hvad forstås ved kultur, og hvordan opstår kultur? Definition af værdier som over tid har betydning for både adfærd og kultur hos medarbejdere og ledere på arbejdspladsen Gennemgang af forskellige kulturbegreber, herunder den feminine og maskuline kultur Endvidere diskussion af, hvordan man oplever egen arbejdspladskultur - fordele og ulemper Introduktion til kulturanalyse. Hvad kan man undersøge, og hvordan kan man anvende kulturanalysen til at formulere krav til arbejdspladsen? Praktiske øvelser i analysemetoder Hvordan kan man sætte processen i gang, og hvad er gevinsterne ved at kunne identificere bestemte kulturtræk på arbejdspladsen? Hvordan sikrer man en god kultur, og hvad skal den indeholde? Formulering af krav til en fælles arbejdspladskultur. Modstand mod forandringer Du lærer at definere kulturbegrebets elementer samt udarbejde en grundlæggende kulturanalyse på arbejdspladsen, med henblik på at pege på styrker og svagheder i kulturen. Du bliver i stand til aktivt at formulere krav og handlemuligheder med henblik på at sikre/etablere det gode samarbejde på arbejdspladsen. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: 28. februar 1. marts 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 3. januar 2011 Kursusnummer:

27 En ordentlig afskedigelse Tillidsrepræsentanter der har gennemført FOAs grunduddannelse, og som har en del erfaring som TR - deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. TRs rolle i en afskedigelsessituation er ofte svær, der er mange regler, som er vigtige at være bevidst om. På kurset arbejdes der med de love og regler, som er nyttige at kende. Endvidere arbejdes der med, hvilken rolle TR personligt skal/kan indtage i situationen. Lov- og overenskomststof, der især er vigtige i en afskedigelsessituation Træning i bisidderrollen Psykologiske mekanismer der ofte træder i kraft, når et individ er presset Den svære samtale og aktive støtte TRs rolle i forbindelse med afskedigelser Du bliver i stand til at handle professionelt i en afskedigelsessituation og være kollegaen behjælpelig i den svære situation, samt formulere krav og handlemuligheder med henblik på, at sikre kollegaens rettigheder i en afskedigelsessituation. Du får indsigt i de psykologiske mekanismer, der kendetegner en afskedigelse og anvender denne indsigt i en afskedigelsesssituation. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: marts 2011 Med overnatning på Comwell Rebild Comwell Rebild Rebildvej 36, Skørping Tilmeldingsfrist: 10. januar 2011 Kursusnummer:

28 Styreformer i regioner og kommuner Tillidsrepræsentanter der har gennemført FOAs grunduddannelse, og som har erfaring fra MED eller TR-arbejdet deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Kommunernes og regionernes opgaver styres meget forskelligt. Alle styreformerne har fordele og ulemper. Men ændringer i styreformen må TR og MED-udvalgsrepræsentanterne på arbejdspladsen forholde sig til. Udviklingen af den offentlige sektor med fokus på effektivisering og driftsoptimering Formål, fordele og ulemper ved forskellige styreformer MED-systemets opgaver i forbindelse med ændringer af styreformer Informationssøgning finde de relevante informationer og kildekritik Du bliver i stand til at drøfte styring af offentlige arbejdspladser med kollegerne. Du lærer, på grundlæggende niveau, at definere egen arbejdsplads styreformer, deres formål og konsekvenser samt at definere under hvilke rammer, der kan opnås medbestemmelse og medindflydelse. Du bliver i stand til at søge relevante informationer. Underviser Undervisere fra forbundet Dato: januar 2011 Hver dag kl FOA Aalborg Østerport 2, Aalborg Tilmeldingsfrist: 18. november 2010 Kursusnummer:

29 Tillidsrepræsentanten og den arbejdsmarkedspolitiske indsats Kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter og suppelanter i Vesthimmerland, Jammerbugt og Rebild kommune der har gennemført FOAs grunduddannelse. Formålet med forløbet er at sikre, at deltagerne: har et overblik over den organisering, der styrer den lokale arbejdsmarkeds politiske indsats kender FOAs fagpolitiske holdninger i forhold til den arbejdsmarkedspolitiske indsats i de enkelte kommuner kender og kan arbejde med de aftaler, der er indgået lokalt kender deres rettigheder og pligter som tillidsrepræsentanter kan navigere i aftalerne og er bekendt med de indgåede spilleregler, der regulerer området Som tillidsrepræsentant er der mange informationer at holde styr på i det daglige. Dette kursus er skræddersyet til dig, som gerne vil have et overblik over, hvordan arbejdsmarkedspolitikken er skruet sammen i Nordjylland og centralt. Herunder hvilke muligheder der er, samt hvilke rettigheder og arbejdsopgaver du har i det arbejdsmarkedspolitiske felt. Hvilke fagpolitiske holdninger har din faglige organisation, og hvad kan du bidrage med i forhold til de aftaler, der er indgået. Den 1. dag på kurset arbejdes der med: Hvem er aktørerne på det arbejdsmarkedspolitiske område? - lokalt og centralt. Herunder bl.a. Folketinget, Beskæftigelsesministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Beskæftigelsesregion Nordjylland, Jobcentrene - Kommunerne, Andre aktører, Faglige organisationer, Arbejdsgivere, private - og offentlige arbejdspladser, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, ledige visiteret til fleksjob, førtidspensionister m.v. Hvilke aftaler har FOA Aalborg indgået med de enkelte kommuner (arbejdsgiver, myndigheder, regionale arbejdsmarkedsråd)? Der tages udgangspunkt i de konkrete aftaler FOA Aalborg har indgået på området. Lovgrundlag: uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med vægt på: ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob og mentorordning m.v. Hvordan godkendes job med løntilskud, herunder målgrupper, tilskuddets størrelse, blanketter og procedurer m.v.? Den 2. dag på kurset arbejdes der med: Hvilke forudsætninger skal vi forsøge at opfylde forud for, at der godkendes en person i job med løntilskud på den enkelte arbejdsplads? Herunder lovkrav samt FOA Aalborgs politik på området. Hvad er kommunens interesse og hvorfor? Hvad er FOAs interesse og hvorfor? Hvad sker der, når vi på arbejdspladsen ikke vil godkende et job med løntilskud? Har vi vetoret? Hvad er de enkelte sektorers opgaver og ansvar i FOA Aalborg? Hvilke opgaver har den arbejdsmarkedspolitisk ansvarlige i forhold til hele indsatsen? Hvilke oplysninger er placeret på afdelingens Tillidszone? Hvor kan der i øvrigt findes oplysninger om den arbejdsmarkedspolitiske indsats? Hvordan inddrages mine kollegaer og hvordan sikres forståelse for de aftaler, der indgås? Hvordan takles en uenighed om placering af personer i job med løntilskud? 29

30 Der anvendes materiale fra lokalt indgåede aftaler samt pjecer udgivet af FOA: Løntilskudsjob - tillidsvalgtes roller og opgaver. Virksomhedspraktik tillidsvalgtes roller og opgaver Ansat med løntilskud Velkommen på en af FOAs arbejdspladser Derudover forventes det at der inddrages elementer fra Organisering.dk Metode Der vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gennemgang af lovstof og konkrete aftaler samt erfaringsudveksling og praktiske øvelser. Underviser Forbundsundervisere samt gæsteundervisere fra FOA Aalborg Dato: januar 2011 Med overnatning på Comwell Rebild Comwell Rebild Rebildvej 36, Skørping Tilmeldingsfrist: 17. november 2010 Kursusnummer:

31 Tillidsrepræsentanten og den arbejdsmarkedspolitiske indsats Tillidsrepræsentanter og suppelanter i regionen der har gennemført FOAs grunduddannelse. Deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. Formålet med forløbet er at sikre, at deltagerne: har et overblik over den organisering, der styrer den lokale arbejdsmarkeds politiske indsats kender FOAs fagpolitiske holdninger i forhold til den arbejdsmarkedspolitiske indsats i de enkelte kommuner kender og kan arbejde med de aftaler, der er indgået lokalt kender deres rettigheder og pligter som tillidsrepræsentanter kan navigere i aftalerne og er bekendt med de indgåede spilleregler, der regulerer området Som tillidsrepræsentant er der mange informationer at holde styr på i det daglige. Dette kursus er skræddersyet til dig, som gerne vil have et overblik over, hvordan arbejdsmarkedspolitikken er skruet sammen i Nordjylland og centralt. Herunder hvilke muligheder der er, samt hvilke rettigheder og arbejdsopgaver du har i det arbejdsmarkedspolitiske felt. Hvilke fagpolitiske holdninger har din faglige organisation, og hvad kan du bidrage med i forhold til de aftaler, der er indgået. Den 1. dag på kurset arbejdes der med: Hvem er aktørerne på det arbejdsmarkedspolitiske område? - lokalt og centralt. Herunder bl.a. Folketinget, Beskæftigelsesministeren, Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Beskæftigelsesregion Nordjylland, Jobcentrene - Kommunerne, Andre aktører, Faglige organisationer, Arbejdsgivere, private - og offentlige arbejdspladser, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, ledige visiteret til fleksjob, førtidspensionister m.v. Hvilke aftaler har FOA Aalborg indgået med de enkelte kommuner (arbejdsgiver, myndigheder, regionale arbejdsmarkedsråd)? Der tages udgangspunkt i de konkrete aftaler FOA Aalborg har indgået på området. Lovgrundlag: uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med vægt på: ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob og mentorordning m.v. Hvordan godkendes job med løntilskud, herunder målgrupper, tilskuddets størrelse, blanketter og procedurer m.v.? Den 2. dag på kurset arbejdes der med: Hvilke forudsætninger skal vi forsøge at opfylde forud for, at der godkendes en person i job med løntilskud på den enkelte arbejdsplads? Herunder lovkrav samt FOA Aalborgs politik på området. Hvad er kommunens interesse og hvorfor? Hvad er FOAs interesse og hvorfor? Hvad sker der, når vi på arbejdspladsen ikke vil godkende et job med løntilskud? Har vi vetoret? Hvad er de enkelte sektorers opgaver og ansvar i FOA Aalborg? Hvilke opgaver har den arbejdsmarkedspolitisk ansvarlige i forhold til hele indsatsen? Hvilke oplysninger er placeret på afdelingens Tillidszone? Hvor kan der i øvrigt findes oplysninger om den arbejdsmarkedspolitiske indsats? Hvordan inddrages mine kollegaer og hvordan sikre forståelse, for de aftaler, der indgås? Hvordan takles en uenighed om placering af personer i job med løntilskud? 31

32 Der anvendes materiale fra lokalt indgåede aftaler samt pjecer udgivet af FOA: Løntilskudsjob - tillidsvalgtes roller og opgaver. Virksomhedspraktik tillidsvalgtes roller og opgaver Ansat med løntilskud Velkommen på en af FOAs arbejdspladser Derudover forventes det at der inddrages elementer fra Organisering.dk Metode Der vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gennemgang af lovstof og konkrete aftaler samt erfaringsudveksling og praktiske øvelser. Underviser Forbundsunderviser samt gæsteundervisere fra FOA Aalborg Dato: februar 2011 Med overnatning på Comwell Rebild Comwell Rebild Rebildvej 36, Skørping Tilmeldingsfrist: 6. december 2010 Kursusnummer:

33 Kompetenceudvikling Tillidsrepræsentanter der har gennemført FOAs grunduddannelse og kurset MED på arbejdspladsen deltagere fra alle FOA-afdelinger i Nordjylland. I forbindelse med rammeaftalen om kompetenceudvikling skal TR have viden til strategisk, at kunne deltage i arbejdspladsens uddannelsesplanlægning. Derudover er et resultat af Trepartsaftalen 2007, at alle medarbejdere i kommuner og regioner skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS), der har til formål at kortlægge udviklingsbehovet og planlægge kompetenceudviklingsaktiviteter samt opfølgning på gennemført udviklingsaktiviteter. Det er MED der skal sikre, at samtalerne gennemføres, og at der følges op. Rammeaftale om kompetenceudvikling Formålet med Trepartsaftalen og MUS Kompetenceudvikling en del af MUS? Spilleregler for forberedelse, afvikling og evaluering af medarbejderudviklingssamtaler Anvendelse af værktøjer på faglige portaler Du bliver i stand til at formulere egne og kollegers forslag til retningslinjer for MUS, og lærer i den forbindelse at anvende Rammeaftalen om kompetenceudvikling. Du lærer at motivere kollegerne til aktiv at gå ind i kompetenceudvikling af en enkeltes fag faggruppe, samt være i stand til at lave en undersøgelse af behovet for kompetenceudvikling blandt dine kolleger og informere den lokale FOA-afdeling/sektor. Undervisere Undervisere fra forbundet Dato: april 2011 Med overnatning på Comwell Rebild Comwell Rebild, Rebildvej 36, Skørping Tilmeldingsfrist: 31. januar 2011 Kursusnummer:

34 TR som vejleder og rådgiver Tillidsrepræsentanter der har gennemført FOAs grunduddannelse deltagere fra alle FOAafdelinger i Nordjylland. Som tillidsrepræsentant kommer du ofte i situationer, hvor du har samtaler med kolleger som er stærkt følelsesmæssigt berørte måske fordi de er blevet fyret eller lign. Du skal også kunne vejlede kolleger om eksisterende uddannelsesmuligheder. Måske er du den, der tager initiativ til en dialog i virksomheden om behov og muligheder for efteruddannelse. Som tillidsrepræsentant skal du være god til at kommunikere, til at sætte dialogen i gang i virksomheden og til at tage initiativ. På kurset lærer du om vejlederrollen og om forskellige måder at kommunikere på, når du skal hjælpe en kollega, fremlægge et forslag, styre et møde eller forhandle med ledelsen. Grundlæggende kommunikation o Aktiv lytning o Hjælpesamtalerne: vejledning/ sparring / coaching o Dialog Vejlederrollen og forskellige vejledningsteknikker Formulering af et mindre projekt Vejlederrollen Du bliver introduceret for den funktion, der består i at være vejleder og samtalepartner for de medlemmer, som man er valgt af. Samtalesituationerne vil her oftest være en fortrolig samtale mellem tillidsrepræsentanten og en kollega, som beder om f.eks. et konkret råd, om at få vendt et eller andet forhold eller måske har brug for en dybere snak om eksempelvis noget personligt / fagligt, som påvirker hendes / hans arbejdssituation. Samtalesituationen adskiller sig fra andre f.eks. forhandlingssituationer ved at være en fortrolig - ikke-formel samtale, hvor tillidsrepræsentantens første opgave er at lytte og forstå det, som kollegaen har behov for. Endvidere forstå det, som ikke bliver direkte sagt - Aktiv lytning. Aktiv lytning handler om de redskaber og forholdensmåder, som tillidsrepræsentanten kan anvende i samtalesituationen. Måske er der brug for mere end blot en uformel snak. Måske har kollegaen behov for at blive klar over, hvad hun / han egentlig vil. Eller blive klar over, hvilke handlemuligheder der er i en given situation og finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre. Så drejer det sig for tillidsrepræsentanten ikke om at sælge en bestemt løsning eller være bedrevidende og presse kollegaen til at gøre noget bestemt. Tillidsrepræsentantens rolle er i dette tilfælde i højere grad sammen med kollegaen at analysere den konkrete situation, se på de forskellige muligheder, fordele og ulemper samt at hjælpe kollegaen til selv at træffe en beslutning. Når det er opgaven, så er det de værktøjer, som betegnes hjælpesamtaler, som tillidsrepræsentanten bør anvende. Det kan dreje sig om metoder fra vejledning, coaching, sparring m.fl. Det fælles for dem er, at de hjælper til med at strukturere, afgrænse og målrette samtaleemnet, således at problemstillingen bliver tydelig for begge parter, og således at de forskellige handlemuligheder og deres konsekvenser kan ses tydeligt. Herudfra kan kollegaen så træffe sit eget valg. 34

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 tillids repræsentant sæson 2014 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion:

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere