Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere"

Transkript

1 Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet kommer godt fra start og får et godt fundament at bygge videre på som. Når du har gennemført grunduddannelsen, findes der er vifte af andre tilbud til dig. Der er kurser både for den meget erfarne og AMiR, for F og for og AMiR med få år på bagen. Igen i 2015 holder Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter flere kurser sammen. Et af de kurser, nemlig Den gode arbejdsplads, er både for, ledere og AMiR. Velkommen på Etf s kurser for tillidsvalgte og ledere etf.dk/trs-kompetenceudvikling 1 ERGOTERAPEUTFORENINGEN OKTOBER FOTO PALLE SKOV. DESIGN DATAGRAF COMMUNICATIONS Er du, AMiR, F eller leder så er det tid til at få lagt en plan for næste års uddannelse. Nu kan du nemlig se, hvad Etf s Kursuskatalog byder på af muligheder. Og som noget nyt udbyder vi i samarbejde med COK et modul i diplomuddannelsen i ledelse specielt udviklet til ergo- og fysioterapeuter. Etf anbefaler, at du som eller AMiR hurtigt får en aftale med din leder om at få fri til de kurser, som du har prioriteret i Både så du kan få tilmeldt dig hurtigt først-tilmølle-princip men også, så der kan blive taget højde for dit fravær i opgaveplanlægningen/prioriteringen. Er du nyvalgt? Så anbefaler vi, at du hurtigt tager -grunduddannelsen, så du

2 -uddannelsen består af en grunduddannelse og en vifte af kurser. -grunduddannelse Se modulerne næste side For nyvalgte tillidsrepræsentanter Etf s grunduddannelse for er et forløb, der består af tre moduler: Modul 1, Modul 2 og Modul 3, der bliver afsluttet efter en periode på cirka et år. Etf udbyder tre gange om året et grunduddannelsesforløb: et Forløb A, et Forløb B og et Forløb C. Vi anbefaler, at du gennemfører din -grunduddannelse, hurtigst muligt efter du er blevet valgt. Aftal med din leder, hvornår du gerne vil have fri til det. 2

3 De første to moduler Når du har meddelt Etf, at du er blevet valgt som, vil du automatisk blive inviteret til at deltage på de første to moduler i et forløb. FORLØB A 2015 MODUL 1: januar 2015 MODUL 2: marts 2015 Tilmeldingsfrist: 3. december 2014 FORLØB B 2015 MODUL 1: juni 2015 MODUL 2: september 2015 Tilmeldingsfrist: 22. april 2015 FORLØB C 2015 MODUL 1: oktober 2015 MODUL 2: november 2015 Tilmeldingsfrist: 24. juni 2015 MODUL 1 som nyvalgt MODUL 2 s mangfoldige opgaver To dage Tre dage n s opgaver, pligter og roller n s rettigheder og vilkår n i Etf n s kompetenceudvikling n Opgavedeling og samarbejde, konsulenter og politiker n Gensidige forventninger Etf og n Ledelsesretten n Forhandlings- og aftaleretten n Forhandling af nyansættelser n Møde mellem og Etf s politikere n Grundlæggende forståelse af og brug af overenskomsten n Den danske model n Etf i forskellige forhandlings- og interessefælleskaber n Bisidderrollen n Forhandling af lokal løn, decentrale arbejdstidsaftaler og senioraftaler n Basal forhandlingsteknik og strategi, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en forhandling n Introduktion til SU/MED-systemet n Snitflader og opgavefællesskab mellem og AMiR n Kommunikationens betydning n Hvad gør det attraktivt og udviklende at være? n Møde mellem og Etf s politikere Nyvalgte, for flere faggrupper og -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. Det tredje modul MODUL 3 To dage som strategisk interessevaretager Etf afholder flere Modul 3 i Du kan frit vælge, om du vil deltage på Modul 3 i samme forløb, som modul 1 og 2. Eller om du vil vente med Modul 3. Du bliver ikke automatisk inviteret til Modul 3. Forløb B 2014 Modul 3 afholdes den maj 2015 Tilmeldingsfrist 10. december 2014 Forløb C 2014 Modul 3 afholdes den maj 2015 Tilmeldingsfrist 10. december 2014 Forløb A 2015 Modul 3 afholdes den oktober 2015 Tilmeldingsfrist 14. april 2015 n Rette budskab til rette modtager n Netværk og networking for at fremme en sag n Arbejdspladsen i det store perspektiv under indflydelse af politik, lovgivning, økonomi n Den aktuelle politiske dagsorden n Brug af MED/SU-systemet som vej til indflydelse n Det målrettede, strategiske arbejde for at fremme en sag eller sætte dagsordenen n Møde med Etf-politikere. Erfaringer med strategisk brug af netværk :, for flere faggrupper og -suppleant for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. 3

4 For dig, der har gennemført -grunduddannelsen FØRST- TIL-MØLLE PRINCIPPET Andre kurser til Du kan i de fleste tilfælde først deltage på de følgende kurser, når du har gennemført -grunduddannelsen. Vær også opmærksom på, at der er kurser på AMiRsiderne, som du kan deltage i. Få din JTI-profil Januar april og 3. juni 2015 Tilmeldingsfrist 18. november 2014 F Etf tilbyder dig en mulighed for at få afklaret din JTI-profil, Jugiansk TypeIndeks, samt hvordan du kan bruge profilen i dit -hverv. Med JTI kan du blandt andet få indsigt i, hvordan du foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere. Kort sagt, du lærer dig selv bedre at kende. DU FÅR I ET SAMLET FORLØB: n En mundtlig, individuel tilbagemelding på 1,5 time på din JTI-profil Forud for mødet udfylder du en JTI-test online n To ekstra, individuelle samtaler à 1,5 time om håndtering af situationer fra din hverdag som, der for eksempel handler om samarbejde og kommunikation med andre med afsæt i din JTI-profil n Større indblik i, hvordan vi kommunikerer og løser opgaver på en fælles kursusdag sammen med andre, der også har været igennem individuelle JTI-samtaleforløb Alle individuelle forløb kører fra januar marts 2015 og slutter med en fælles kursusdag 3. juni Fællestillidsrepræsentanter (F),, for flere faggrupper og -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. Pitstop i en travl hverdag 13. januar og 25. februar 2015 Tilmeldingsfrist 24. november 2014 n Afdække udfordringer med at få balance mellem opgaver og ressourcer som n Mulighed for at reflektere over tidsforbrug og prioritering n s og lederens rolle/opgave, når kollegerne har flere opgaver end der er ressourcer til n Forholde sig strategisk til egne prioriteringer og tidsforbrug n Værktøjer til at kunne identificere, hvad der er på spil under tidspres og fokusere på det vigtigste Fællestillidsrepræsentanter (F),, for flere faggrupper og -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. 4

5 Forhandling et spadestik dybere november 2015 Tilmeldingsfrist 22. september 2015 n Struktureret og konstruktiv forberedelse, herunder strategi n Den uformelle kontakt/lobbyisme n Psykologien i forhandlingssituationen n Kommunikation i vanskelige forhandlinger n Håndtering af vanskelige forhandlinger n Forhandlinger mellem 2 personer, mindre eller større delegationer Fællestillidsrepræsentanter (F),, for flere faggrupper og -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. Mere om JTI bedre kommunikation og samarbejde november 2015 Tilmeldingsfrist 7. oktober 2015 n JTI-typernes forskellige mønstre i kommunikation og samarbejde n JTI-samarbejdsmodellen team tast analysis n Mødeledelse set i et JTI-perspektiv n JTI-typernes forskellige mønstre under pres n Dig og din typeudvikling Fællestillidsrepræsentanter (F),, for flere faggrupper og -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut. Diplomuddannelse i Ledelse FTF forventer igen i 2015 at udbyde en diplomuddannelse i Ledelse, som er målrettet F og. Uddannelsen foregår i København. Etf vil give mulighed for, at enkelte F og kan tage et diplomuddannelsesforløb med start august/september Eller et enkeltstående dobbeltmodul i foråret 2015 eller i efteråret F Hold øje med Etf s -nyhedsbrev efterår 2014 og forår 2015, når der bliver åbnet for ansøgninger. Forhandleruddannelse for F F Etf giver en F mulighed for at tage FTF s Forhandleruddannelse på 12 kursusdage fordelt som todages moduler, der løber i perioden 21. september april Uddannelsen er målrettet politisk valgte og ansatte og andre, der varetager større forhandlingsopgaver, og som gerne vil udvikle sig til at blive en endnu bedre forhandler. Uddannelsen foregår dels på Kaløvig Center på Djursland dels i København. NYHED 5

6 Konflikthåndtering og samarbejde januar + 8. april 2015 Tilmeldingsfrist 10. december 2014 F n Indsigt i nye måder at forstå konflikter på n Indsigt i egne og andres konfliktmønstre n Kommunikation som redskab til håndtering af konflikter i samarbejdet n Dilemmaer for for eksempel, hvis man selv indgår i konflikten n Den afklarende samtale med kollegaen n Relationers betydning for konflikter i samarbejdet AMiR,, -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut, samt fællestillidsrepræsentanter, (F). Få dit budskab hørt oktober + 2. december 2015 Tilmeldingsfrist 18. august 2015 F n Personlig kommunikation i praksis n Det gode argument argumentation i praksis n Roller, positioner og relationers betydning i kommunikationen n At opbygge troværdighed de tre retoriske appelformer n At lede samtaler, møder og processer: Gamemaster-modellen og modellen Det ideelle møde n Personlig power: Brug af statuselevatoren AMiR,, -suppleanter for flere faggrupper, hvis ikke er ergoterapeut, samt fællestillidsrepræsentanter, (F). Læs mere på etf.dk/trs-kompetenceudvikling Kursus for F, erfarne og AMiR oktober 2015 Tilmeldingsfrist 2. september 2015 Hold øje med annoncering på etf.dk i løbet af foråret F AMiR, og fællestillidsrepræsentanter (F). Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter 6

7 Er du arbejdsmiljørepræsentant og vil du gerne blive klogere og udvikle dig selv i hvervet så har Etf en række tilbud og kurser til dig. Vær også opmærksom på, at der er kurser på -siderne, du kan deltage i. Den gode arbejdsplads september + 4. november 2015 Tilmeldingsfrist 23. juni 2015 LEDER n Psykisk arbejdsmiljø metoder til at arbejde med konkrete arbejdsmiljøproblemer på egen arbejdsplads n, AMiR og lederens forskellige roller i arbejdet for den gode arbejdsplads n At skabe og lede en forandringsproces n Samarbejdet på arbejdspladsen n Planlægning af og opfølgning på en arbejdspladsrettet opgave. Fokus: at skabe den gode arbejdsplads, AMiR samt daglig leder uanset faglig baggrund. Læs mere på etf.dk/trs-kompetenceudvikling 7

8 Psykisk arbejdsmiljø 21. januar 2015 Middelfart 3. februar 2015 København 4. februar 2015 Aalborg Tilmeldingsfrist Middelfart 3. december 2014 København og Aalborg 13. januar 2015 n Overordnet kendskab til konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, udviklet af blandt andet Branchearbejdsmiljørådene og Videncenter for Arbejdsmiljø om for eksempel prioritering, stress, social kapital og arbejdspladsudvikling n Indgående kendskab til to konkrete redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø efter eget valg. n Diskussion af fordele og udfordringer ved de udvalgte redskaber n Overvejelser om, hvordan redskaberne kan sættes i anvendelse på din arbejdsplads og AMiR. Læs mere på etf.dk/trs-kompetenceudvikling Arbejdsmiljøarbejdet i praksis marts oktober 2015 Tilmeldingsfrist 21. januar 2015 og 3. september 2015 n AMiR s opgaver og arbejdsgrundlag n AMiR s rettigheder og vilkår n Forventningsafklaring med leder, og kolleger n Samarbejdet med n Samarbejdet med Etf og Danske Fysioterapeuter n Psykisk arbejdsmiljø arbejdsmetoder og handlekanaler n Arbejdsmiljøarbejdet i relation til MED/SU AMiR. Læs mere på Konference for arbejdsmiljøgrupper 21. maj 2015 Tilmeldingsfrist 13. april LEDER n Eksterne oplægsholdere med stor viden om et aktuelt arbejdsmiljøtema n Diskussioner om, hvordan den nye viden kan sættes i spil på arbejdspladsen og i samarbejdet om arbejdsmiljø n Mulighed for at netværke med AMiR og ledelsesrepræsentanter fra hele landet AMiR og ledere i arbejdsmiljøgrupper, som er ergoterapeut eller fysioterapeut. Konferencen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Der sendes indbydelse pr. mail, når programmet er fastlagt. 8

9 Vi tilbyder kurser og arrangementer for både nye og erfarne ledere. Tilbuddene spænder fra introduktion til ledelse til lederudvikling, konferencer og temadage, du kan deltage i. Vær også opmærksom på, at der et kursus og en konference på AMiR-siderne, som du kan deltage i. LEDER eller på vej til ledelse Før-lederforløb 8. oktober 2015 og individuelt møde cirka to uger før Tilmeldingsfrist 12. august 2015 Forløbet består af to dele. En individuel adfærdsanalyse og karriererådgivning og en efterfølgende fælles workshop. n Indsigt i dit ledertalent via adfærdsprofil via Thomas International PPA-analyse n Individuel karriererådgivning n Workshop om offentlige ledelse i dag og lederens rolle n Fokus på overgangen fra medarbejder til leder n Mulighed for netværksdannelse Alle medlemmer. Til dig, der overvejer, om du skal være leder. Læs mere på Diplom i ledelse 10 fredage fra den 9. januar 27. marts 2015 Tilmeldingsfrist 3. december 2014 MODUL 1 Det personlige lederskab 5 ETCS og MODUL 2 Kvalitet, resultater, effekt for brugere og borgerer 5 ETCS. n Det personlige lederskab som fortælling og fortolkning n Roller, positioner og relationer n Dit eget ledelsesrum i teori og praksis n Kvalitets-, resultat- og effektmål i en faglig og ledelsesmæssig sammenhæng n Den fagprofessionelle tilgang til opgaveløsningen n Styring og opfølgning. n Hvilke muligheder og begrænsninger giver konkrete kvalitets-, resultat- og effektmålingsværktøjer Nyere ledere og ledere, som ikke har påbegyndt diplomuddannelse i ledelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i samarbejde med COK. Undervisningen og eksamen foregår i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Lysager 3E, 2730 Herlev. Læs mere på 9

10 Mentorordning Husk, at Etf har en mentorordning for ledere. Uanset, hvor du er din lederkarriere, kan en mentor give dig ny refleksion og nye perspektiver i en travl hverdag. Ønsker du at være mentor eller at få en mentor? Find ud af dine muligheder på etf.dk/netvaerk-og-mentor NYHED Masterclass for ledere Der afholdes fem masterclasses med forskellige aktuelle ledelsestemaer i løbet af n Eksterne oplægsholdere med stor viden om et aktuelt ledelsestema n Et pitch-stop i en travl hverdag n Inspiration til dit ledelsesrum i teori og praksis n Viden, refleksion og debat n Netværksdannelse Ledere og medlemmer med interesse for ledelse. Ledere har fortrinsret. Møderne afholdes som fyraftensmøder kl af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Hver masterclass er unik. Afholdelsesstedet går på skift mellem de fem regioner. Lederkonference i samarbejde med KL n Eksterne oplægsholdere med stor viden om et aktuelt ledelsestema n KL s perspektiver på fremtidens lederudfordringer n Diskussioner om, hvordan den nye viden kan sættes i spil på arbejdspladsen n Netværksdannelse Alle ledere er velkommen uanset ansættelsesforhold. Konferencen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i samarbejde med KL i foråret Lederkonference for ledere n Eksterne oplægsholdere med stor viden om et aktuelt ledelsestema n Diskussioner om, hvordan den nye viden kan sættes i spil på arbejdspladsen n Netværksdannelse Ledere. Konferencen afholdes af Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere og Danske Fysioterapeuters Lederråd i november

11 etf.dk Alle tilbud om kurser og uddannelse finder du i kalenderne på etf.dk Find de aktuelle kurser på etf.dk/trs-kompetenceudvikling Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K Danmark

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere