Kan du tale lidt højere?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du tale lidt højere?"

Transkript

1 Kan du tale lidt højere? Af Hanne Smith Pedersen Hver eneste dag går flere tusind budskaber tabt i det mundtlige sprog. Enten fordi stemmen er for svag, taletempoet er for hurtigt, eller fordi udtalen er for mumlende. Vi vælger derfor at sætte undertekster på den danske dramaserie, sortere en foredragsholder fra eller slukke for radioen og så er kommunikationen brudt. Langt den største andel i foredragets virkning og succes har dog uden al tvivl stemmen. En god stemme må vi derfor først og fremmest ønske os. 1 Nok har meget forandret sig, siden den romerske retoriker Cicero skrev disse ord for over år siden, men stemmens betydning for, hvordan vore budskaber bliver modtaget, er ikke blevet mindre. Den gode fremførelse som stemmen bærer kan formidle et personligt engagement, skabe respekt og markere vigtigheden af det emne, man behandler. God brug af stemmen kan give publikum en fornemmelse af samhørighed med taleren, så det understreger hans eller hendes troværdighed og gør budskabet nærværende. Omvendt går budskabet tabt, når stemmen ikke kan leve op til de krav, der stilles til den mundtlige formidling. Et af kravene er, at tilhørerne skal kunne høre hvad der bliver sagt, men en del foredrags- eller oplægsholdere taler med samme afdæmpede styrke og mumlende udtale, som de er vant til at bruge ved en samtale over en kop kaffe. Resultatet er at publikum bagest i salen spørger: Kan du tale lidt højere?. Det prøver taleren så, men efter et halvt minut er Fra Lisbeth Hultmanns Stemmens kraft (1995). han tilbage i den gamle vane igen. Typisk vil tilhørerne altså gå fra foredraget med et indtryk af en dygtig person og et spændende emne, der dog ikke blev forløst i situationen. Alle dage har den mundtlige kommunikation været grundstenen i vort samspil med andre mennesker: Vi færdes hver dag i samtaler med vore kolleger, børn og venner. Vi deltager i møder, fremlægger planer og diskuterer strategier. I mange erhverv er stemmen et arbejdsredskab, vi er så dybt afhængige af, at vi tager det for givet snarere end at reflektere over dets brug: Kan læreren f.eks. undervise uden sin stemme? Kan menigheden forstå udlægningen af dagens bi- 9

2 belvers, hvis præsten snøvler? Kan anklageren vinde nævningene for sin sag, hvis tonen i hans stemme lyder dirrende og usikker? Kommer sælgerens kunder tilbage, hvis de behandles med en arrogant og belærende stemmeføring? Næppe. Det er stemmen, der understreger vore intentioner, og stemmen, der kan fastholde og overbevise vore tilhørere. På den anden side kan stemmen ikke stå alene. Den må have et velformet sprog, en klar struktur og et betydningsfuldt budskab at bære. Ellers bliver resultatet en unuanceret skvadder, der ikke har meget med formidling at gøre. Når man står foran en forsamling, er lytterne hurtige til at bedømme ens person. Vores faglighed kan altså ikke bære formidlingen alene. Kropssprogets og stemmeføringens signaler danner grundlag for vores personlige troværdighed. Det er her publikum kan afkode f.eks. om taleren kan stå inde for det, han siger, om han virker utryg eller uvant med situationen. Falder disse indtryk af taleren uden for de gængse normer, er man som tilhører ikke sen til nærmest per instinkt at dømme ham ude. Christina Shewell beskriver dette fænomen i bogen Voice Work: Ligegyldigt hvor spændende en taler, hvis hans stemme er spændt, monoton og ru med en pibende nasal tone, kan det påvirke spændingen i ens egen krop. Man føler sig ikke godt tilpas ved at lytte til ham; man vil måske endda prøve at komme væk fra den lyd så hurtigt som muligt. Hvis en forelæser til en konference har begrænset variation i stemmen, mens hun taler i en halv time, vil manglen på energiske skift i talestrømmen sandsynligvis få publikum til at føle sig tungt og udeltagende især i de udfordrende tidsrum efter frokost eller mod enden af en lang dag. Hanne Smith Pedersen (f. 1967) er cand.mag. i retorik og musik, ekstern lektor i stemmebrug og fonetik på retorikstudiet ved Københavns Universitet og stemmebrugskonsulent i Fonegs Kommunikation. Med udgangspunkt i retorikfaget har hun specialiseret sig i at rådgive og undervise i mundtlig kommunikation. Hovedvægten ligger på at vejlede professionelle stemmebrugere såsom undervisere, advokater og projektledere inden for stemmetræning, retorik, fonetik og mundtlig formidling. Indhold og intention Ganske anderledes forholder det sig i den gode fremførelse: Her kommer indholdet i fokus. Stemmens informationer fortæller om det samme som ordene, hvorved man opnår en helstøbt formidling. Når der således er overensstemmelse mellem de to elementer, kommer stemmeføringen til at understøtte indholdet, hvormed taleren i reglen også vil fremstå mere engageret og nærværende. Eksempler både på vellykket samklang mellem stemme og indhold og på fravær af samme finder man hver dag i radio- og tvnyhederne. Hvor en garvet, men desværre lidt overset reporter som Rolf Jonshøj uvægerligt formår at lyde inderligt alvorlig, når han meddeler dystre nyheder fra verdens brændpunkter, er der omvendt tilbøjelighed til en upassende tone af forventningsfuld spænding, når DR-nyhedernes Claus Buhr 10

3 rapporterer fra Nørrebros kamppladser. Buhr kan med sin stemmeføring give indtryk af, at f.eks. sammenstød mellem politi og demonstranter er god underholdning. Mon ikke også en misvisende stemmeføring giver anledning til en del skænderier i manges privatsfære? Som konen, der med kulde i stemmen siger: Lyder sur?! Jeg er da ikke sur! Jeg siger bare, at det irriterer mig, når du ikke holder en aftale!. At stemme og krop altså vejer tungere i andres afkodning af det, vi siger, end det verbale indhold, kan enhver forvisse sig om ved at sige f.eks. sætningen: Jeg var egentlig ret velfornøjet den dag med tryk på skiftevis det første, det andet, det tredje ord osv. Man vil høre, hvordan sætningen på denne måde får syv forskellige betydninger. Giver man sig ydermere til at eksperimentere med hhv. en drillende, en undskyldende og en forførende tone, vil vor intention med samme sætning kunne pege i endnu flere forskellige retninger. Denne principielt ubegrænsede flertydighed gør det nærliggende at spørge: Hvordan undgå, at vor stemme bliver en barriere for vort egentlige budskab? Hvad er det for egenskaber i vor brug af stemmen, der oftest ødelægger kommunikationen? Typiske problemer i stemmeføringen En monoton stemmeføring er den sikreste måde at tale et publikum i sænk på. Monotoni kan signalere manglende interesse, virke fastlåst og rutinedrevet. Den kan udspringe af et forsøg på at fremstå som et seriøst menneske, men vækker aldrig begejstring. Tværtimod. Et andet problem opstår når taleren mumler eller taler meget hurtigt eller gør begge dele på en gang. Når Søren Gericke svinger gryder, pander, knive og madvarer Eksempel: Advokatfuldmægtig uden myndighed pga. spændinger Eva* arbejdede som advokatfuldmægtig i et forholdsvis mandsdomineret firma. Hun var særdeles velbegavet, flittig og vedholdende, og alligevel fik hun ikke de opgaver, som hun gerne ville have. Med sine 25 år, spinkle kropsbygning og lyse hår følte hun, at det var svært at sætte sig igennem og virke myndig nok. Hun havde tilmed fået at vide, at hun kunne virke hysterisk og aggressiv, hvis hun skruede lidt op for stemmen. Da jeg begyndte at arbejde med Eva, viste det sig hurtigt, at hendes åndedræt lå i den øverste del af brystkassen, og at kæbemusklerne var meget spændte. Tilsammen bevirkede dét, at stemmen lå i et højt toneleje, lød spag og blev klemt inde. Når der skulle mere lyd på stemmen, blev klangen skinger. Samtidig blev artikulationen nærmest hvæsende, fordi den skulle formes med sammenbidte tænder. Vi arbejdede derfor med at lægge åndedrættet ned i mellemgulvet, så det kunne styre og aflaste stemmen. Holdningen blev korrigeret, så lænden fik mindre svaj, og hovedet kom lidt op i stedet for at være skudt et par centimeter ind foran kroppen. Det gjorde, at stemmen nu kunne få tilført den kraft, den tidligere havde manglet. Da stemmen blev aflastet, kunne andre muskelgrupper overtage, og struben kunne slappe nok af til, at tonelejet af sig selv blev lidt dybere. Kæbespændingerne var delvis opstået, fordi Eva havde haft bøjle på tænderne i et år. Tænderne var blevet lige, men hun havde aldrig fået hjælp til at løsne kæbemusklerne igen, og de var derfor blevet i den sammenbidte position. Med massage og afspænding fik vi løsnet kæberne, og nu kunne Eva begynde at mærke, dels at stemmen fik mere klang, og dels at det var nemmere at forme ordene. * Navnet ændret 11

4 som tv-kok, foregår det i et helt afsindigt tempo akkompagneret af hans muntre kaudervælske talestrøm. Ganske underholdende, men også krævende at følge med i. Det høje tempo kan måske signalere, at man er frisk og veloplagt, men ofte sniger det sig ind, hvis man har for meget stof i forhold til den tid, man har fået tildelt, eller fordi man helst vil have talen eller oplægget overstået i en vis fart, så man kan blive en del af flokken igen. Tilhørerne bruger da al opmærksomhed på at afkode, hvad der egentlig bliver sagt i skyndingen. Sproget mister sin klarhed, og det bliver utydeligt, hvad der er vigtigt, og hvad taleren opfattede som blot supplerende information. Et tredje problem er den usunde stemme. Den kan være anstrengende at lytte til. Det kan være en stemme, der er meget skarp i sin klang og lyder, som om taleren nærmest vil angribe sine tilhørere. En typisk tilhørerreaktion er derfor at slukke radioen, skifte program eller ubevidst at fravælge den skingre stemmes indehaver i en social sammenhæng. Det kan også være, at stemmen hele tiden knækker, så man lægger mere mærke til dét end til indholdet i talen. Hvis taleren lyder træt og hæs eller står og kæmper med sin stemme, sker det af og til, at publikum ligefrem bliver fysisk påvirket af det og begynder at rømme sig og hoste. Et andet udslag af manglende stemmeteknik fører som nævnt i indledningen til, at mange talere akkompagneres af råb fra deres tilhørere: Højere!. Mikrofonen har løst mange problemer i forhold til svigtende stemmestyrke. Problemet er dog, at det ikke kun er styrken, man hermed forstærker. Hvis taleren f.eks. mumler, bliver hans mumlen også forstærket, ligesom vejrtrækningen bliver støjende, og samtlige snøft og smaskelyde bæres ud til publikum af mikrofonen. Det mærkelige er, at vi som tilhørere finder os i det. Vi er nogle gange alt for tolerante over for den uhensigtsmæssige formidling. Vi får dårlig samvittighed, hvis vi begynder at falde i staver midt i chefens tale, eller hvis vi bliver distraherede og begynder at tælle øh er. Det bliver tilhørernes problem, men faktisk er det talerens ansvar at gøre fremførelsen interessant og fængende. Og hvordan gør man så det? Den gode fremførelse Lidt paradoksalt er det egentlig, at når fremførelsen fungerer perfekt, lægger vi slet ikke mærke til den; ganske enkelt fordi kropssprog og stemmeføring understøtter indholdet, så vi kan koncentrere os om dét. Vi bliver engagerede i emnet, grebet af idéen og interesserede i at høre mere. Vi kan slappe af og have tillid til, at taleren har styr på det. Barack Obama har imponeret os med en stor retorisk begavelse. Ud over at have ordet i sin magt har han en stemmeføring, der understreger hans troværdighed. I valgkampen blev han flere gange rost for sin rolige stil. I forhold til McCains abrupte kropssprog og lidt skærende stemme, fremstod Obama kontrolleret. Taletempoet var roligt, 12

5 der var plads til pauser mellem sætningerne. At hans stemme samtidig er dyb og klangfuld, bidrager til, at man sagtens kan lytte til Obama i længere tid ad gangen uden mislyde og irritationsmomenter. Dette umiddelbare retoriske behag gennem velklang er lige så betydningsfuldt for en offentlig talers popularitet, som det i valgkampen var ubemærket af de ellers utallige kommunikationsfolk og politiske kommentatorer, der herhjemme udtalte sig om Obama. Hent inspiration hos de dygtige Hvordan kan vi så blive bedre mundtlige aktører? Vi kan jo lægge ud med at pejle efter de stemmer, som får os til at lytte opmærksomt. Det kan være en stemme som Thomas Windings, der som en kop varm kakao på en kold vinterdag får os til at tø op, slappe af og begive os ind i eventyrenes verden. Det kan være en nyhedsvært som Kurt Strand, der med en velmoduleret stemmeføring og en klar udtale fører os gennem dagens begivenheder. Eller det kan være en personlighed som Casper Christensen, der med en fantastisk timing og humoristisk variation i tone og tempo kan få liv i et program, der ellers ville være endt som kedelig underholdning. Endelig kunne det være Ghita Nørbys præcise, nuancerede og samtidig upåfaldende udtale, som gør det til en fornøjelse at se en af de nyere danske dramaserier. Her er der ikke brug for undertekster for at forstå ordene. Klarhed Fælles for de fire er nogle generelle træk, der kendetegner den gode formidlingsstemme. Et væsentligt træk er klarhed. Hvis vi ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, er der ikke meget formidling at komme efter. Her drejer det sig mest om, at udtalen er tydelig uden at Eksempel: En leder manglede gennemslagskraft Erik* var for nyligt tiltrådt en lederstilling i en virksomhed med kontakter i Danmark og udlandet. I kraft af denne stilling skulle han holde en del taler for forsamlinger på op til 600 personer. Grundlæggende havde han det fint med at holde taler i et stort forum, stemmen fungerede udmærket, manuskriptet blev øvet grundigt igennem, og han havde et godt øre for sproget. Alligevel syntes han, der manglede noget for at få mere gennemslagskraft. Ofte blev stemmeføringen ensformig, og nogle gange var det svært at kæde sætningerne logisk sammen. Han oplevede derfor, at publikum mistede koncentrationen. Vi lagde ud med at se på manuskriptet. Det var tydeligvis skrevet i en lidt for tung skriftlig stil med lange sætninger, indskud, forkortelser og sammensatte, abstrakte ord. I stedet for stivnede klichéer arbejdede vi med f.eks. at bruge en gennemgående metafor i talen. Taleskriveren blev sendt på kursus og fandt her ud af at bruge sprogets klanglige virkemidler og udforme sætningerne i en mere talenær stil. Samtidig arbejdede vi med at bruge nøgleordene i hver sætning til at understrege meninger og variere stemmelejet. I og med at sætningsstrukturen blev løsnet, blev der også plads til vejrtrækningen, som er en væsentlig faktor for, at stemmen kan få en bedre klang og mere kraft. Hver tale blev optaget i situationen, og dette blev et konkret udgangspunkt for en evaluering af, hvad der fungerede godt, og hvad der skulle forbedres til den næste tale. * Navnet ændret 13

6 være overdreven. Det kan være svært at forme ordenes lyd rigtigt, når taletempoet er skruet op. Tungen har ikke tid til at lave de rigtige lyde på de rigtige steder, og der er slet ikke tid til at koordinere læber, tunge, kæber, ganesejl og stemmebånd. Den logiske følge er mumlen og manglende endelser, og dette gør vort sprog utydeligt, ja til tider uforståeligt. Klarheden ligger også i, hvordan vi bruger pauser til at signalere f.eks. en overgang til en ny del af emnet, og den kommer til udtryk i, hvordan vi betoner og fremhæver de ord, der bærer vigtig information. Vi kan imødekomme kravet om klarhed ved at udtale ordene lidt tydeligere, end vi gør til daglig. Vi kan sørge for at holde pauser for at adskille de enkelte sætningers mening, for at adskille talens emner og for at give plads til at trække vejret. Levende stemmeføring En levende stemmeføring fungerer modsat af den monotone. Taleren kan variere tonelejet, så stemmen hele tiden er dynamisk og klar til at understrege talens nøgleord. Intentionen med vort budskab træder dermed lydligt frem og afspejler talerens engagement i sagen. Når vi befinder os i en hjemmevant situation, er det ikke svært at få stemmen til at være dynamisk og udtryksfuld, men så snart nervøsiteten griber os, er det slut. Halsen snører sig sammen, mellemgulvet låser sig fast i maven, og tungen bliver tør, som om den kinesiske hær var vandret hen over den på strømpesokker. Resultatet er, at stemmen mister sin styrke og sine variationsmuligheder, når man har allermest brug for dem. Både for publikums og for talerens egen skyld er det vigtigt, at stemmen grundlæggende er sund, så man ikke mister den midt i 14 et foredrag. Kravene er forskellige i forhold til, hvor meget styrke stemmen skal have, og hvor lang tid man skal tale. En præsidentkampagne kan f.eks. være hård ved stemmen. Både Bill og senere Hillary Clinton og John McCain blev hæse af udfordringerne i deres valgkampe. Når stemmen til gengæld er sund, er den behagelig at lytte til, og den kan holde til at gennemføre flere taler uden problemer. Men hvor er det lige, vi har lært at træne stemmens sundhed og bæredygtighed? Hvornår har vi lært teknikken til at skrue styrken op fra sofaens til auditoriets krav? I al fald ikke i den danske folkeskole. Talegaver Tankevækkende nok bruger man ordet talegaver til at karakterisere en dygtig taler. Betyder det, at taleren har været den heldige vinder, da højere magter fordelte vore egenskaber? Og indbefatter det samtidig, at man ikke skal gøre sig håb om at kunne holde en god tale eller et fængende oplæg, hvis ikke man har fået tildelt de gode talegaver på fødeklinikken? Nej absolut ikke. Man behøver hverken at være et naturtalent eller stærkt karismatisk for at kunne formidle klart, interessant og fængende. Det kræver selvfølgelig en indsats at arbejde med det mundtlige udtryk, at kunne forme sproget og bruge stemmen til at bære en god formidling frem. Hvis vi vil blive gode til noget, er det bare om at gøre det så meget som muligt også selv om det er svært i begyndelsen. Det gælder for sportspræstationer såvel som for arbejdet med det mundtlige sprog. I mange af vore daglige gøremål kan vi blive opmærksomme på samarbejdet mellem stemmen og sproget og på, hvordan vi med små ændringer kan opnå bedre resultater.

Lær at elske din egen stemme

Lær at elske din egen stemme Lær at elske din egen stemme Karin Høgh, PodConsult Derfor denne ebog Jeg har ikke nogen god stemme, har jeg hørt mange sige. Men når de så har arbejdet med dét instrument, de har, går det ofte meget bedre

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Du fremtoner sikkert Du øger din personlige påvirkningskraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Med kropssprogsekspert Styrk din påvirkningskraft - og kom effektivt igennem med dine budskaber Intensivt

Læs mere

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Far: For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND

PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PRÆSENTATIONSWORKSHOP DAG 2: PERSONLIG FORMIDLING OG ARBEJDE MED MODSTAND PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen Tanker fra sidst og opsamling på hjemmeopgaven 10.15-10.30

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

tag ordet i din magt!

tag ordet i din magt! Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2009 tag ordet i din magt! 3 intensive moduler med personlig rådgivning og nye værktøjer til din retorik som leder. Begrænset deltagerantal sikrer, at forløbet bliver

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk Salg Hvor svært kan det være? Dagsorden 10.00-11:15 Velkomst & Generelle salgsværktøjer 11.15-12.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 14.00-14.30

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

SSQ version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn : Dato : Alder :

SSQ version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn : Dato : Alder : SSQ version 5.6 Gode råd om besvarelsen De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til og oplevelse i forbindelse med at høre og lytte i forskellige situationer. For hvert spørgsmål skal du angive dit

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste at sætte gode initiativer i gang via sit

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

Så tal dog! [ARTIKULATION] Din personlige guide. Sådan tager du ordet og brænder igennem med: dit oplæg din tale din præsentation

Så tal dog! [ARTIKULATION] Din personlige guide. Sådan tager du ordet og brænder igennem med: dit oplæg din tale din præsentation [ARTIKULATION] alle kan flytte sig på en dag Så tal dog! Sådan tager du ordet og brænder igennem med: dit oplæg din tale din præsentation Din personlige guide 1 Alle kan blive hørt At være god til at tage

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Jeg har glædet mig så meget til at præsentere dette program. Det er første gang at EF- FEKT flow er på DVD, så det er første gang at

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

10 nemme tips til en bedre mødekultur

10 nemme tips til en bedre mødekultur 10 nemme tips til en bedre mødekultur Du får hermed tre års erfaringer med god mødekultur Jeg er professionel referat-tegner, og tegner til virksomheders vigtige møder og temadage. Derfor ved jeg, hvad

Læs mere