Kan du tale lidt højere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du tale lidt højere?"

Transkript

1 Kan du tale lidt højere? Af Hanne Smith Pedersen Hver eneste dag går flere tusind budskaber tabt i det mundtlige sprog. Enten fordi stemmen er for svag, taletempoet er for hurtigt, eller fordi udtalen er for mumlende. Vi vælger derfor at sætte undertekster på den danske dramaserie, sortere en foredragsholder fra eller slukke for radioen og så er kommunikationen brudt. Langt den største andel i foredragets virkning og succes har dog uden al tvivl stemmen. En god stemme må vi derfor først og fremmest ønske os. 1 Nok har meget forandret sig, siden den romerske retoriker Cicero skrev disse ord for over år siden, men stemmens betydning for, hvordan vore budskaber bliver modtaget, er ikke blevet mindre. Den gode fremførelse som stemmen bærer kan formidle et personligt engagement, skabe respekt og markere vigtigheden af det emne, man behandler. God brug af stemmen kan give publikum en fornemmelse af samhørighed med taleren, så det understreger hans eller hendes troværdighed og gør budskabet nærværende. Omvendt går budskabet tabt, når stemmen ikke kan leve op til de krav, der stilles til den mundtlige formidling. Et af kravene er, at tilhørerne skal kunne høre hvad der bliver sagt, men en del foredrags- eller oplægsholdere taler med samme afdæmpede styrke og mumlende udtale, som de er vant til at bruge ved en samtale over en kop kaffe. Resultatet er at publikum bagest i salen spørger: Kan du tale lidt højere?. Det prøver taleren så, men efter et halvt minut er Fra Lisbeth Hultmanns Stemmens kraft (1995). han tilbage i den gamle vane igen. Typisk vil tilhørerne altså gå fra foredraget med et indtryk af en dygtig person og et spændende emne, der dog ikke blev forløst i situationen. Alle dage har den mundtlige kommunikation været grundstenen i vort samspil med andre mennesker: Vi færdes hver dag i samtaler med vore kolleger, børn og venner. Vi deltager i møder, fremlægger planer og diskuterer strategier. I mange erhverv er stemmen et arbejdsredskab, vi er så dybt afhængige af, at vi tager det for givet snarere end at reflektere over dets brug: Kan læreren f.eks. undervise uden sin stemme? Kan menigheden forstå udlægningen af dagens bi- 9

2 belvers, hvis præsten snøvler? Kan anklageren vinde nævningene for sin sag, hvis tonen i hans stemme lyder dirrende og usikker? Kommer sælgerens kunder tilbage, hvis de behandles med en arrogant og belærende stemmeføring? Næppe. Det er stemmen, der understreger vore intentioner, og stemmen, der kan fastholde og overbevise vore tilhørere. På den anden side kan stemmen ikke stå alene. Den må have et velformet sprog, en klar struktur og et betydningsfuldt budskab at bære. Ellers bliver resultatet en unuanceret skvadder, der ikke har meget med formidling at gøre. Når man står foran en forsamling, er lytterne hurtige til at bedømme ens person. Vores faglighed kan altså ikke bære formidlingen alene. Kropssprogets og stemmeføringens signaler danner grundlag for vores personlige troværdighed. Det er her publikum kan afkode f.eks. om taleren kan stå inde for det, han siger, om han virker utryg eller uvant med situationen. Falder disse indtryk af taleren uden for de gængse normer, er man som tilhører ikke sen til nærmest per instinkt at dømme ham ude. Christina Shewell beskriver dette fænomen i bogen Voice Work: Ligegyldigt hvor spændende en taler, hvis hans stemme er spændt, monoton og ru med en pibende nasal tone, kan det påvirke spændingen i ens egen krop. Man føler sig ikke godt tilpas ved at lytte til ham; man vil måske endda prøve at komme væk fra den lyd så hurtigt som muligt. Hvis en forelæser til en konference har begrænset variation i stemmen, mens hun taler i en halv time, vil manglen på energiske skift i talestrømmen sandsynligvis få publikum til at føle sig tungt og udeltagende især i de udfordrende tidsrum efter frokost eller mod enden af en lang dag. Hanne Smith Pedersen (f. 1967) er cand.mag. i retorik og musik, ekstern lektor i stemmebrug og fonetik på retorikstudiet ved Københavns Universitet og stemmebrugskonsulent i Fonegs Kommunikation. Med udgangspunkt i retorikfaget har hun specialiseret sig i at rådgive og undervise i mundtlig kommunikation. Hovedvægten ligger på at vejlede professionelle stemmebrugere såsom undervisere, advokater og projektledere inden for stemmetræning, retorik, fonetik og mundtlig formidling. Indhold og intention Ganske anderledes forholder det sig i den gode fremførelse: Her kommer indholdet i fokus. Stemmens informationer fortæller om det samme som ordene, hvorved man opnår en helstøbt formidling. Når der således er overensstemmelse mellem de to elementer, kommer stemmeføringen til at understøtte indholdet, hvormed taleren i reglen også vil fremstå mere engageret og nærværende. Eksempler både på vellykket samklang mellem stemme og indhold og på fravær af samme finder man hver dag i radio- og tvnyhederne. Hvor en garvet, men desværre lidt overset reporter som Rolf Jonshøj uvægerligt formår at lyde inderligt alvorlig, når han meddeler dystre nyheder fra verdens brændpunkter, er der omvendt tilbøjelighed til en upassende tone af forventningsfuld spænding, når DR-nyhedernes Claus Buhr 10

3 rapporterer fra Nørrebros kamppladser. Buhr kan med sin stemmeføring give indtryk af, at f.eks. sammenstød mellem politi og demonstranter er god underholdning. Mon ikke også en misvisende stemmeføring giver anledning til en del skænderier i manges privatsfære? Som konen, der med kulde i stemmen siger: Lyder sur?! Jeg er da ikke sur! Jeg siger bare, at det irriterer mig, når du ikke holder en aftale!. At stemme og krop altså vejer tungere i andres afkodning af det, vi siger, end det verbale indhold, kan enhver forvisse sig om ved at sige f.eks. sætningen: Jeg var egentlig ret velfornøjet den dag med tryk på skiftevis det første, det andet, det tredje ord osv. Man vil høre, hvordan sætningen på denne måde får syv forskellige betydninger. Giver man sig ydermere til at eksperimentere med hhv. en drillende, en undskyldende og en forførende tone, vil vor intention med samme sætning kunne pege i endnu flere forskellige retninger. Denne principielt ubegrænsede flertydighed gør det nærliggende at spørge: Hvordan undgå, at vor stemme bliver en barriere for vort egentlige budskab? Hvad er det for egenskaber i vor brug af stemmen, der oftest ødelægger kommunikationen? Typiske problemer i stemmeføringen En monoton stemmeføring er den sikreste måde at tale et publikum i sænk på. Monotoni kan signalere manglende interesse, virke fastlåst og rutinedrevet. Den kan udspringe af et forsøg på at fremstå som et seriøst menneske, men vækker aldrig begejstring. Tværtimod. Et andet problem opstår når taleren mumler eller taler meget hurtigt eller gør begge dele på en gang. Når Søren Gericke svinger gryder, pander, knive og madvarer Eksempel: Advokatfuldmægtig uden myndighed pga. spændinger Eva* arbejdede som advokatfuldmægtig i et forholdsvis mandsdomineret firma. Hun var særdeles velbegavet, flittig og vedholdende, og alligevel fik hun ikke de opgaver, som hun gerne ville have. Med sine 25 år, spinkle kropsbygning og lyse hår følte hun, at det var svært at sætte sig igennem og virke myndig nok. Hun havde tilmed fået at vide, at hun kunne virke hysterisk og aggressiv, hvis hun skruede lidt op for stemmen. Da jeg begyndte at arbejde med Eva, viste det sig hurtigt, at hendes åndedræt lå i den øverste del af brystkassen, og at kæbemusklerne var meget spændte. Tilsammen bevirkede dét, at stemmen lå i et højt toneleje, lød spag og blev klemt inde. Når der skulle mere lyd på stemmen, blev klangen skinger. Samtidig blev artikulationen nærmest hvæsende, fordi den skulle formes med sammenbidte tænder. Vi arbejdede derfor med at lægge åndedrættet ned i mellemgulvet, så det kunne styre og aflaste stemmen. Holdningen blev korrigeret, så lænden fik mindre svaj, og hovedet kom lidt op i stedet for at være skudt et par centimeter ind foran kroppen. Det gjorde, at stemmen nu kunne få tilført den kraft, den tidligere havde manglet. Da stemmen blev aflastet, kunne andre muskelgrupper overtage, og struben kunne slappe nok af til, at tonelejet af sig selv blev lidt dybere. Kæbespændingerne var delvis opstået, fordi Eva havde haft bøjle på tænderne i et år. Tænderne var blevet lige, men hun havde aldrig fået hjælp til at løsne kæbemusklerne igen, og de var derfor blevet i den sammenbidte position. Med massage og afspænding fik vi løsnet kæberne, og nu kunne Eva begynde at mærke, dels at stemmen fik mere klang, og dels at det var nemmere at forme ordene. * Navnet ændret 11

4 som tv-kok, foregår det i et helt afsindigt tempo akkompagneret af hans muntre kaudervælske talestrøm. Ganske underholdende, men også krævende at følge med i. Det høje tempo kan måske signalere, at man er frisk og veloplagt, men ofte sniger det sig ind, hvis man har for meget stof i forhold til den tid, man har fået tildelt, eller fordi man helst vil have talen eller oplægget overstået i en vis fart, så man kan blive en del af flokken igen. Tilhørerne bruger da al opmærksomhed på at afkode, hvad der egentlig bliver sagt i skyndingen. Sproget mister sin klarhed, og det bliver utydeligt, hvad der er vigtigt, og hvad taleren opfattede som blot supplerende information. Et tredje problem er den usunde stemme. Den kan være anstrengende at lytte til. Det kan være en stemme, der er meget skarp i sin klang og lyder, som om taleren nærmest vil angribe sine tilhørere. En typisk tilhørerreaktion er derfor at slukke radioen, skifte program eller ubevidst at fravælge den skingre stemmes indehaver i en social sammenhæng. Det kan også være, at stemmen hele tiden knækker, så man lægger mere mærke til dét end til indholdet i talen. Hvis taleren lyder træt og hæs eller står og kæmper med sin stemme, sker det af og til, at publikum ligefrem bliver fysisk påvirket af det og begynder at rømme sig og hoste. Et andet udslag af manglende stemmeteknik fører som nævnt i indledningen til, at mange talere akkompagneres af råb fra deres tilhørere: Højere!. Mikrofonen har løst mange problemer i forhold til svigtende stemmestyrke. Problemet er dog, at det ikke kun er styrken, man hermed forstærker. Hvis taleren f.eks. mumler, bliver hans mumlen også forstærket, ligesom vejrtrækningen bliver støjende, og samtlige snøft og smaskelyde bæres ud til publikum af mikrofonen. Det mærkelige er, at vi som tilhørere finder os i det. Vi er nogle gange alt for tolerante over for den uhensigtsmæssige formidling. Vi får dårlig samvittighed, hvis vi begynder at falde i staver midt i chefens tale, eller hvis vi bliver distraherede og begynder at tælle øh er. Det bliver tilhørernes problem, men faktisk er det talerens ansvar at gøre fremførelsen interessant og fængende. Og hvordan gør man så det? Den gode fremførelse Lidt paradoksalt er det egentlig, at når fremførelsen fungerer perfekt, lægger vi slet ikke mærke til den; ganske enkelt fordi kropssprog og stemmeføring understøtter indholdet, så vi kan koncentrere os om dét. Vi bliver engagerede i emnet, grebet af idéen og interesserede i at høre mere. Vi kan slappe af og have tillid til, at taleren har styr på det. Barack Obama har imponeret os med en stor retorisk begavelse. Ud over at have ordet i sin magt har han en stemmeføring, der understreger hans troværdighed. I valgkampen blev han flere gange rost for sin rolige stil. I forhold til McCains abrupte kropssprog og lidt skærende stemme, fremstod Obama kontrolleret. Taletempoet var roligt, 12

5 der var plads til pauser mellem sætningerne. At hans stemme samtidig er dyb og klangfuld, bidrager til, at man sagtens kan lytte til Obama i længere tid ad gangen uden mislyde og irritationsmomenter. Dette umiddelbare retoriske behag gennem velklang er lige så betydningsfuldt for en offentlig talers popularitet, som det i valgkampen var ubemærket af de ellers utallige kommunikationsfolk og politiske kommentatorer, der herhjemme udtalte sig om Obama. Hent inspiration hos de dygtige Hvordan kan vi så blive bedre mundtlige aktører? Vi kan jo lægge ud med at pejle efter de stemmer, som får os til at lytte opmærksomt. Det kan være en stemme som Thomas Windings, der som en kop varm kakao på en kold vinterdag får os til at tø op, slappe af og begive os ind i eventyrenes verden. Det kan være en nyhedsvært som Kurt Strand, der med en velmoduleret stemmeføring og en klar udtale fører os gennem dagens begivenheder. Eller det kan være en personlighed som Casper Christensen, der med en fantastisk timing og humoristisk variation i tone og tempo kan få liv i et program, der ellers ville være endt som kedelig underholdning. Endelig kunne det være Ghita Nørbys præcise, nuancerede og samtidig upåfaldende udtale, som gør det til en fornøjelse at se en af de nyere danske dramaserier. Her er der ikke brug for undertekster for at forstå ordene. Klarhed Fælles for de fire er nogle generelle træk, der kendetegner den gode formidlingsstemme. Et væsentligt træk er klarhed. Hvis vi ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, er der ikke meget formidling at komme efter. Her drejer det sig mest om, at udtalen er tydelig uden at Eksempel: En leder manglede gennemslagskraft Erik* var for nyligt tiltrådt en lederstilling i en virksomhed med kontakter i Danmark og udlandet. I kraft af denne stilling skulle han holde en del taler for forsamlinger på op til 600 personer. Grundlæggende havde han det fint med at holde taler i et stort forum, stemmen fungerede udmærket, manuskriptet blev øvet grundigt igennem, og han havde et godt øre for sproget. Alligevel syntes han, der manglede noget for at få mere gennemslagskraft. Ofte blev stemmeføringen ensformig, og nogle gange var det svært at kæde sætningerne logisk sammen. Han oplevede derfor, at publikum mistede koncentrationen. Vi lagde ud med at se på manuskriptet. Det var tydeligvis skrevet i en lidt for tung skriftlig stil med lange sætninger, indskud, forkortelser og sammensatte, abstrakte ord. I stedet for stivnede klichéer arbejdede vi med f.eks. at bruge en gennemgående metafor i talen. Taleskriveren blev sendt på kursus og fandt her ud af at bruge sprogets klanglige virkemidler og udforme sætningerne i en mere talenær stil. Samtidig arbejdede vi med at bruge nøgleordene i hver sætning til at understrege meninger og variere stemmelejet. I og med at sætningsstrukturen blev løsnet, blev der også plads til vejrtrækningen, som er en væsentlig faktor for, at stemmen kan få en bedre klang og mere kraft. Hver tale blev optaget i situationen, og dette blev et konkret udgangspunkt for en evaluering af, hvad der fungerede godt, og hvad der skulle forbedres til den næste tale. * Navnet ændret 13

6 være overdreven. Det kan være svært at forme ordenes lyd rigtigt, når taletempoet er skruet op. Tungen har ikke tid til at lave de rigtige lyde på de rigtige steder, og der er slet ikke tid til at koordinere læber, tunge, kæber, ganesejl og stemmebånd. Den logiske følge er mumlen og manglende endelser, og dette gør vort sprog utydeligt, ja til tider uforståeligt. Klarheden ligger også i, hvordan vi bruger pauser til at signalere f.eks. en overgang til en ny del af emnet, og den kommer til udtryk i, hvordan vi betoner og fremhæver de ord, der bærer vigtig information. Vi kan imødekomme kravet om klarhed ved at udtale ordene lidt tydeligere, end vi gør til daglig. Vi kan sørge for at holde pauser for at adskille de enkelte sætningers mening, for at adskille talens emner og for at give plads til at trække vejret. Levende stemmeføring En levende stemmeføring fungerer modsat af den monotone. Taleren kan variere tonelejet, så stemmen hele tiden er dynamisk og klar til at understrege talens nøgleord. Intentionen med vort budskab træder dermed lydligt frem og afspejler talerens engagement i sagen. Når vi befinder os i en hjemmevant situation, er det ikke svært at få stemmen til at være dynamisk og udtryksfuld, men så snart nervøsiteten griber os, er det slut. Halsen snører sig sammen, mellemgulvet låser sig fast i maven, og tungen bliver tør, som om den kinesiske hær var vandret hen over den på strømpesokker. Resultatet er, at stemmen mister sin styrke og sine variationsmuligheder, når man har allermest brug for dem. Både for publikums og for talerens egen skyld er det vigtigt, at stemmen grundlæggende er sund, så man ikke mister den midt i 14 et foredrag. Kravene er forskellige i forhold til, hvor meget styrke stemmen skal have, og hvor lang tid man skal tale. En præsidentkampagne kan f.eks. være hård ved stemmen. Både Bill og senere Hillary Clinton og John McCain blev hæse af udfordringerne i deres valgkampe. Når stemmen til gengæld er sund, er den behagelig at lytte til, og den kan holde til at gennemføre flere taler uden problemer. Men hvor er det lige, vi har lært at træne stemmens sundhed og bæredygtighed? Hvornår har vi lært teknikken til at skrue styrken op fra sofaens til auditoriets krav? I al fald ikke i den danske folkeskole. Talegaver Tankevækkende nok bruger man ordet talegaver til at karakterisere en dygtig taler. Betyder det, at taleren har været den heldige vinder, da højere magter fordelte vore egenskaber? Og indbefatter det samtidig, at man ikke skal gøre sig håb om at kunne holde en god tale eller et fængende oplæg, hvis ikke man har fået tildelt de gode talegaver på fødeklinikken? Nej absolut ikke. Man behøver hverken at være et naturtalent eller stærkt karismatisk for at kunne formidle klart, interessant og fængende. Det kræver selvfølgelig en indsats at arbejde med det mundtlige udtryk, at kunne forme sproget og bruge stemmen til at bære en god formidling frem. Hvis vi vil blive gode til noget, er det bare om at gøre det så meget som muligt også selv om det er svært i begyndelsen. Det gælder for sportspræstationer såvel som for arbejdet med det mundtlige sprog. I mange af vore daglige gøremål kan vi blive opmærksomme på samarbejdet mellem stemmen og sproget og på, hvordan vi med små ændringer kan opnå bedre resultater.

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Præsentationsteknik. Sådan sælger du dit budskab! Niels J. Skaarup

Præsentationsteknik. Sådan sælger du dit budskab! Niels J. Skaarup 1 Præsentationsteknik Sådan sælger du dit budskab! Niels J. Skaarup 2 Præsentationsteknik er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige bøger om emner i erhvervslivet med fokus på strategi, forretningsudvikling

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix -

Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix - INDTAG TALERSTOLEN 1/3 Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix - 1 Basically it is all about confidence anyway, and feeling the right to be there

Læs mere

Indledning. Og mærk mine ord: ALLE KAN LÆRE DET

Indledning. Og mærk mine ord: ALLE KAN LÆRE DET Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Målsætning for dette Kursus... 3 Ide til notatteknik... 4 Den gode performer... 5 Kommunikation... 7 Skabe en indledning... 8 Afslutning...

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Kend din stemme og undgå nervøsitet!

Kend din stemme og undgå nervøsitet! GRATIS E-BOG Kend din stemme og undgå nervøsitet! EN E-BOG AF Indhold FORORD DIN STEMME OG KOMMUNIKATION 4 Sådan fungerer din stemme 5 Sådan laver du lyd med din stemme 6 Stemmetræning og stemmeproblemer

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget

KROPSSPROG. -for mellemledere i anlægsgartnerfaget KROPSSPROG -for mellemledere i anlægsgartnerfaget Som mellemleder i en anlægsgartnervirksomhed skal man dagligt kommunikerer med mange forskellige mennesker. Medarbejderne, kunderne, leverandørerne, andre

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere