Kan du tale lidt højere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du tale lidt højere?"

Transkript

1 Kan du tale lidt højere? Af Hanne Smith Pedersen Hver eneste dag går flere tusind budskaber tabt i det mundtlige sprog. Enten fordi stemmen er for svag, taletempoet er for hurtigt, eller fordi udtalen er for mumlende. Vi vælger derfor at sætte undertekster på den danske dramaserie, sortere en foredragsholder fra eller slukke for radioen og så er kommunikationen brudt. Langt den største andel i foredragets virkning og succes har dog uden al tvivl stemmen. En god stemme må vi derfor først og fremmest ønske os. 1 Nok har meget forandret sig, siden den romerske retoriker Cicero skrev disse ord for over år siden, men stemmens betydning for, hvordan vore budskaber bliver modtaget, er ikke blevet mindre. Den gode fremførelse som stemmen bærer kan formidle et personligt engagement, skabe respekt og markere vigtigheden af det emne, man behandler. God brug af stemmen kan give publikum en fornemmelse af samhørighed med taleren, så det understreger hans eller hendes troværdighed og gør budskabet nærværende. Omvendt går budskabet tabt, når stemmen ikke kan leve op til de krav, der stilles til den mundtlige formidling. Et af kravene er, at tilhørerne skal kunne høre hvad der bliver sagt, men en del foredrags- eller oplægsholdere taler med samme afdæmpede styrke og mumlende udtale, som de er vant til at bruge ved en samtale over en kop kaffe. Resultatet er at publikum bagest i salen spørger: Kan du tale lidt højere?. Det prøver taleren så, men efter et halvt minut er Fra Lisbeth Hultmanns Stemmens kraft (1995). han tilbage i den gamle vane igen. Typisk vil tilhørerne altså gå fra foredraget med et indtryk af en dygtig person og et spændende emne, der dog ikke blev forløst i situationen. Alle dage har den mundtlige kommunikation været grundstenen i vort samspil med andre mennesker: Vi færdes hver dag i samtaler med vore kolleger, børn og venner. Vi deltager i møder, fremlægger planer og diskuterer strategier. I mange erhverv er stemmen et arbejdsredskab, vi er så dybt afhængige af, at vi tager det for givet snarere end at reflektere over dets brug: Kan læreren f.eks. undervise uden sin stemme? Kan menigheden forstå udlægningen af dagens bi- 9

2 belvers, hvis præsten snøvler? Kan anklageren vinde nævningene for sin sag, hvis tonen i hans stemme lyder dirrende og usikker? Kommer sælgerens kunder tilbage, hvis de behandles med en arrogant og belærende stemmeføring? Næppe. Det er stemmen, der understreger vore intentioner, og stemmen, der kan fastholde og overbevise vore tilhørere. På den anden side kan stemmen ikke stå alene. Den må have et velformet sprog, en klar struktur og et betydningsfuldt budskab at bære. Ellers bliver resultatet en unuanceret skvadder, der ikke har meget med formidling at gøre. Når man står foran en forsamling, er lytterne hurtige til at bedømme ens person. Vores faglighed kan altså ikke bære formidlingen alene. Kropssprogets og stemmeføringens signaler danner grundlag for vores personlige troværdighed. Det er her publikum kan afkode f.eks. om taleren kan stå inde for det, han siger, om han virker utryg eller uvant med situationen. Falder disse indtryk af taleren uden for de gængse normer, er man som tilhører ikke sen til nærmest per instinkt at dømme ham ude. Christina Shewell beskriver dette fænomen i bogen Voice Work: Ligegyldigt hvor spændende en taler, hvis hans stemme er spændt, monoton og ru med en pibende nasal tone, kan det påvirke spændingen i ens egen krop. Man føler sig ikke godt tilpas ved at lytte til ham; man vil måske endda prøve at komme væk fra den lyd så hurtigt som muligt. Hvis en forelæser til en konference har begrænset variation i stemmen, mens hun taler i en halv time, vil manglen på energiske skift i talestrømmen sandsynligvis få publikum til at føle sig tungt og udeltagende især i de udfordrende tidsrum efter frokost eller mod enden af en lang dag. Hanne Smith Pedersen (f. 1967) er cand.mag. i retorik og musik, ekstern lektor i stemmebrug og fonetik på retorikstudiet ved Københavns Universitet og stemmebrugskonsulent i Fonegs Kommunikation. Med udgangspunkt i retorikfaget har hun specialiseret sig i at rådgive og undervise i mundtlig kommunikation. Hovedvægten ligger på at vejlede professionelle stemmebrugere såsom undervisere, advokater og projektledere inden for stemmetræning, retorik, fonetik og mundtlig formidling. Indhold og intention Ganske anderledes forholder det sig i den gode fremførelse: Her kommer indholdet i fokus. Stemmens informationer fortæller om det samme som ordene, hvorved man opnår en helstøbt formidling. Når der således er overensstemmelse mellem de to elementer, kommer stemmeføringen til at understøtte indholdet, hvormed taleren i reglen også vil fremstå mere engageret og nærværende. Eksempler både på vellykket samklang mellem stemme og indhold og på fravær af samme finder man hver dag i radio- og tvnyhederne. Hvor en garvet, men desværre lidt overset reporter som Rolf Jonshøj uvægerligt formår at lyde inderligt alvorlig, når han meddeler dystre nyheder fra verdens brændpunkter, er der omvendt tilbøjelighed til en upassende tone af forventningsfuld spænding, når DR-nyhedernes Claus Buhr 10

3 rapporterer fra Nørrebros kamppladser. Buhr kan med sin stemmeføring give indtryk af, at f.eks. sammenstød mellem politi og demonstranter er god underholdning. Mon ikke også en misvisende stemmeføring giver anledning til en del skænderier i manges privatsfære? Som konen, der med kulde i stemmen siger: Lyder sur?! Jeg er da ikke sur! Jeg siger bare, at det irriterer mig, når du ikke holder en aftale!. At stemme og krop altså vejer tungere i andres afkodning af det, vi siger, end det verbale indhold, kan enhver forvisse sig om ved at sige f.eks. sætningen: Jeg var egentlig ret velfornøjet den dag med tryk på skiftevis det første, det andet, det tredje ord osv. Man vil høre, hvordan sætningen på denne måde får syv forskellige betydninger. Giver man sig ydermere til at eksperimentere med hhv. en drillende, en undskyldende og en forførende tone, vil vor intention med samme sætning kunne pege i endnu flere forskellige retninger. Denne principielt ubegrænsede flertydighed gør det nærliggende at spørge: Hvordan undgå, at vor stemme bliver en barriere for vort egentlige budskab? Hvad er det for egenskaber i vor brug af stemmen, der oftest ødelægger kommunikationen? Typiske problemer i stemmeføringen En monoton stemmeføring er den sikreste måde at tale et publikum i sænk på. Monotoni kan signalere manglende interesse, virke fastlåst og rutinedrevet. Den kan udspringe af et forsøg på at fremstå som et seriøst menneske, men vækker aldrig begejstring. Tværtimod. Et andet problem opstår når taleren mumler eller taler meget hurtigt eller gør begge dele på en gang. Når Søren Gericke svinger gryder, pander, knive og madvarer Eksempel: Advokatfuldmægtig uden myndighed pga. spændinger Eva* arbejdede som advokatfuldmægtig i et forholdsvis mandsdomineret firma. Hun var særdeles velbegavet, flittig og vedholdende, og alligevel fik hun ikke de opgaver, som hun gerne ville have. Med sine 25 år, spinkle kropsbygning og lyse hår følte hun, at det var svært at sætte sig igennem og virke myndig nok. Hun havde tilmed fået at vide, at hun kunne virke hysterisk og aggressiv, hvis hun skruede lidt op for stemmen. Da jeg begyndte at arbejde med Eva, viste det sig hurtigt, at hendes åndedræt lå i den øverste del af brystkassen, og at kæbemusklerne var meget spændte. Tilsammen bevirkede dét, at stemmen lå i et højt toneleje, lød spag og blev klemt inde. Når der skulle mere lyd på stemmen, blev klangen skinger. Samtidig blev artikulationen nærmest hvæsende, fordi den skulle formes med sammenbidte tænder. Vi arbejdede derfor med at lægge åndedrættet ned i mellemgulvet, så det kunne styre og aflaste stemmen. Holdningen blev korrigeret, så lænden fik mindre svaj, og hovedet kom lidt op i stedet for at være skudt et par centimeter ind foran kroppen. Det gjorde, at stemmen nu kunne få tilført den kraft, den tidligere havde manglet. Da stemmen blev aflastet, kunne andre muskelgrupper overtage, og struben kunne slappe nok af til, at tonelejet af sig selv blev lidt dybere. Kæbespændingerne var delvis opstået, fordi Eva havde haft bøjle på tænderne i et år. Tænderne var blevet lige, men hun havde aldrig fået hjælp til at løsne kæbemusklerne igen, og de var derfor blevet i den sammenbidte position. Med massage og afspænding fik vi løsnet kæberne, og nu kunne Eva begynde at mærke, dels at stemmen fik mere klang, og dels at det var nemmere at forme ordene. * Navnet ændret 11

4 som tv-kok, foregår det i et helt afsindigt tempo akkompagneret af hans muntre kaudervælske talestrøm. Ganske underholdende, men også krævende at følge med i. Det høje tempo kan måske signalere, at man er frisk og veloplagt, men ofte sniger det sig ind, hvis man har for meget stof i forhold til den tid, man har fået tildelt, eller fordi man helst vil have talen eller oplægget overstået i en vis fart, så man kan blive en del af flokken igen. Tilhørerne bruger da al opmærksomhed på at afkode, hvad der egentlig bliver sagt i skyndingen. Sproget mister sin klarhed, og det bliver utydeligt, hvad der er vigtigt, og hvad taleren opfattede som blot supplerende information. Et tredje problem er den usunde stemme. Den kan være anstrengende at lytte til. Det kan være en stemme, der er meget skarp i sin klang og lyder, som om taleren nærmest vil angribe sine tilhørere. En typisk tilhørerreaktion er derfor at slukke radioen, skifte program eller ubevidst at fravælge den skingre stemmes indehaver i en social sammenhæng. Det kan også være, at stemmen hele tiden knækker, så man lægger mere mærke til dét end til indholdet i talen. Hvis taleren lyder træt og hæs eller står og kæmper med sin stemme, sker det af og til, at publikum ligefrem bliver fysisk påvirket af det og begynder at rømme sig og hoste. Et andet udslag af manglende stemmeteknik fører som nævnt i indledningen til, at mange talere akkompagneres af råb fra deres tilhørere: Højere!. Mikrofonen har løst mange problemer i forhold til svigtende stemmestyrke. Problemet er dog, at det ikke kun er styrken, man hermed forstærker. Hvis taleren f.eks. mumler, bliver hans mumlen også forstærket, ligesom vejrtrækningen bliver støjende, og samtlige snøft og smaskelyde bæres ud til publikum af mikrofonen. Det mærkelige er, at vi som tilhørere finder os i det. Vi er nogle gange alt for tolerante over for den uhensigtsmæssige formidling. Vi får dårlig samvittighed, hvis vi begynder at falde i staver midt i chefens tale, eller hvis vi bliver distraherede og begynder at tælle øh er. Det bliver tilhørernes problem, men faktisk er det talerens ansvar at gøre fremførelsen interessant og fængende. Og hvordan gør man så det? Den gode fremførelse Lidt paradoksalt er det egentlig, at når fremførelsen fungerer perfekt, lægger vi slet ikke mærke til den; ganske enkelt fordi kropssprog og stemmeføring understøtter indholdet, så vi kan koncentrere os om dét. Vi bliver engagerede i emnet, grebet af idéen og interesserede i at høre mere. Vi kan slappe af og have tillid til, at taleren har styr på det. Barack Obama har imponeret os med en stor retorisk begavelse. Ud over at have ordet i sin magt har han en stemmeføring, der understreger hans troværdighed. I valgkampen blev han flere gange rost for sin rolige stil. I forhold til McCains abrupte kropssprog og lidt skærende stemme, fremstod Obama kontrolleret. Taletempoet var roligt, 12

5 der var plads til pauser mellem sætningerne. At hans stemme samtidig er dyb og klangfuld, bidrager til, at man sagtens kan lytte til Obama i længere tid ad gangen uden mislyde og irritationsmomenter. Dette umiddelbare retoriske behag gennem velklang er lige så betydningsfuldt for en offentlig talers popularitet, som det i valgkampen var ubemærket af de ellers utallige kommunikationsfolk og politiske kommentatorer, der herhjemme udtalte sig om Obama. Hent inspiration hos de dygtige Hvordan kan vi så blive bedre mundtlige aktører? Vi kan jo lægge ud med at pejle efter de stemmer, som får os til at lytte opmærksomt. Det kan være en stemme som Thomas Windings, der som en kop varm kakao på en kold vinterdag får os til at tø op, slappe af og begive os ind i eventyrenes verden. Det kan være en nyhedsvært som Kurt Strand, der med en velmoduleret stemmeføring og en klar udtale fører os gennem dagens begivenheder. Eller det kan være en personlighed som Casper Christensen, der med en fantastisk timing og humoristisk variation i tone og tempo kan få liv i et program, der ellers ville være endt som kedelig underholdning. Endelig kunne det være Ghita Nørbys præcise, nuancerede og samtidig upåfaldende udtale, som gør det til en fornøjelse at se en af de nyere danske dramaserier. Her er der ikke brug for undertekster for at forstå ordene. Klarhed Fælles for de fire er nogle generelle træk, der kendetegner den gode formidlingsstemme. Et væsentligt træk er klarhed. Hvis vi ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, er der ikke meget formidling at komme efter. Her drejer det sig mest om, at udtalen er tydelig uden at Eksempel: En leder manglede gennemslagskraft Erik* var for nyligt tiltrådt en lederstilling i en virksomhed med kontakter i Danmark og udlandet. I kraft af denne stilling skulle han holde en del taler for forsamlinger på op til 600 personer. Grundlæggende havde han det fint med at holde taler i et stort forum, stemmen fungerede udmærket, manuskriptet blev øvet grundigt igennem, og han havde et godt øre for sproget. Alligevel syntes han, der manglede noget for at få mere gennemslagskraft. Ofte blev stemmeføringen ensformig, og nogle gange var det svært at kæde sætningerne logisk sammen. Han oplevede derfor, at publikum mistede koncentrationen. Vi lagde ud med at se på manuskriptet. Det var tydeligvis skrevet i en lidt for tung skriftlig stil med lange sætninger, indskud, forkortelser og sammensatte, abstrakte ord. I stedet for stivnede klichéer arbejdede vi med f.eks. at bruge en gennemgående metafor i talen. Taleskriveren blev sendt på kursus og fandt her ud af at bruge sprogets klanglige virkemidler og udforme sætningerne i en mere talenær stil. Samtidig arbejdede vi med at bruge nøgleordene i hver sætning til at understrege meninger og variere stemmelejet. I og med at sætningsstrukturen blev løsnet, blev der også plads til vejrtrækningen, som er en væsentlig faktor for, at stemmen kan få en bedre klang og mere kraft. Hver tale blev optaget i situationen, og dette blev et konkret udgangspunkt for en evaluering af, hvad der fungerede godt, og hvad der skulle forbedres til den næste tale. * Navnet ændret 13

6 være overdreven. Det kan være svært at forme ordenes lyd rigtigt, når taletempoet er skruet op. Tungen har ikke tid til at lave de rigtige lyde på de rigtige steder, og der er slet ikke tid til at koordinere læber, tunge, kæber, ganesejl og stemmebånd. Den logiske følge er mumlen og manglende endelser, og dette gør vort sprog utydeligt, ja til tider uforståeligt. Klarheden ligger også i, hvordan vi bruger pauser til at signalere f.eks. en overgang til en ny del af emnet, og den kommer til udtryk i, hvordan vi betoner og fremhæver de ord, der bærer vigtig information. Vi kan imødekomme kravet om klarhed ved at udtale ordene lidt tydeligere, end vi gør til daglig. Vi kan sørge for at holde pauser for at adskille de enkelte sætningers mening, for at adskille talens emner og for at give plads til at trække vejret. Levende stemmeføring En levende stemmeføring fungerer modsat af den monotone. Taleren kan variere tonelejet, så stemmen hele tiden er dynamisk og klar til at understrege talens nøgleord. Intentionen med vort budskab træder dermed lydligt frem og afspejler talerens engagement i sagen. Når vi befinder os i en hjemmevant situation, er det ikke svært at få stemmen til at være dynamisk og udtryksfuld, men så snart nervøsiteten griber os, er det slut. Halsen snører sig sammen, mellemgulvet låser sig fast i maven, og tungen bliver tør, som om den kinesiske hær var vandret hen over den på strømpesokker. Resultatet er, at stemmen mister sin styrke og sine variationsmuligheder, når man har allermest brug for dem. Både for publikums og for talerens egen skyld er det vigtigt, at stemmen grundlæggende er sund, så man ikke mister den midt i 14 et foredrag. Kravene er forskellige i forhold til, hvor meget styrke stemmen skal have, og hvor lang tid man skal tale. En præsidentkampagne kan f.eks. være hård ved stemmen. Både Bill og senere Hillary Clinton og John McCain blev hæse af udfordringerne i deres valgkampe. Når stemmen til gengæld er sund, er den behagelig at lytte til, og den kan holde til at gennemføre flere taler uden problemer. Men hvor er det lige, vi har lært at træne stemmens sundhed og bæredygtighed? Hvornår har vi lært teknikken til at skrue styrken op fra sofaens til auditoriets krav? I al fald ikke i den danske folkeskole. Talegaver Tankevækkende nok bruger man ordet talegaver til at karakterisere en dygtig taler. Betyder det, at taleren har været den heldige vinder, da højere magter fordelte vore egenskaber? Og indbefatter det samtidig, at man ikke skal gøre sig håb om at kunne holde en god tale eller et fængende oplæg, hvis ikke man har fået tildelt de gode talegaver på fødeklinikken? Nej absolut ikke. Man behøver hverken at være et naturtalent eller stærkt karismatisk for at kunne formidle klart, interessant og fængende. Det kræver selvfølgelig en indsats at arbejde med det mundtlige udtryk, at kunne forme sproget og bruge stemmen til at bære en god formidling frem. Hvis vi vil blive gode til noget, er det bare om at gøre det så meget som muligt også selv om det er svært i begyndelsen. Det gælder for sportspræstationer såvel som for arbejdet med det mundtlige sprog. I mange af vore daglige gøremål kan vi blive opmærksomme på samarbejdet mellem stemmen og sproget og på, hvordan vi med små ændringer kan opnå bedre resultater.

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Kend din stemme og undgå nervøsitet!

Kend din stemme og undgå nervøsitet! GRATIS E-BOG Kend din stemme og undgå nervøsitet! EN E-BOG AF Indhold FORORD DIN STEMME OG KOMMUNIKATION 4 Sådan fungerer din stemme 5 Sådan laver du lyd med din stemme 6 Stemmetræning og stemmeproblemer

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald?

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald? Personlig fremtræden Den bedste tale er den, jeg bagefter holdt i bilen på vejen hjem! Mange af os kender sikkert den fornemmelse, og det ærgrer os grueligt, at vi ikke lige fik sagt det, som vi havde

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere