Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn"

Transkript

1 Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012

2 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor er sprogstimulering vigtigt? Alle børn har behov for at kommunikere med deres omverden både på deres modersmål og på det sprog, som der tales i omverdenen. Barnets forældre og de personer, som barnet omgiver sig med har en stor betydning for barnets sproglige udvikling. Tosprogede børn er børn, der i det daglige møder flere sprog og har brug for at kunne anvende to eller flere sprog. Nogle børn taler både dansk og modersmål med deres forældre, og andre anvender for det meste kun et af sprogene. Begge sprog skal anerkendes og trænes, så barnet kan bruge dem begge i sin sproglige udvikling Jo tidligere børnene begynder at tilegne sig sprog, desto bedre muligheder har børnene for at få stort udbytte af det samlede læringsmiljø i vuggestuen og børnehaven. På længere sigt bliver børnene også bedre udrustet til at få en god skolegang og senere ungdomsuddannelse. Forældrenes arbejde med at udvikle barnets sprog, understøttes derfor også i barnets vuggestue og børnehave. Her gives der sprogstimulering til alle børn, som tager udgangspunkt i lige præcis dét, som barnet har behov for. For børn, der anvender flere sprog i dagligdagen er formålet med sprogstimuleringen, at de skal beherske dansk på niveau med jævnaldrende børn, så de kan få et ligeså stort udbytte af undervisningen som de øvrige børn, når de begynder i skole. Derfor vurderer pædagogerne barnets sprog og planlægger, hvordan de sammen med barnets forældre kan samarbejde om barnets sproglige udvikling. Eda er 3 år og lige startet i børnehaven. Hendes modersmål er tyrkisk, og hun taler ikke dansk. Pædagogerne har sammen med Edas mor lavet en lille bog med billeder af vigtige tyrkiske ord, som Eda bruger. Under billedet og det tyrkiske ord, skriver de det danske ord.

3 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Sprogvurdering af tosprogede børn Tosprogede småbørn i 3-årsalderen, som allerede går i børnehave, bliver sprogvurderet af pædagogerne, hvis de har en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Går barnet ikke i børnehave vil barnet altid blive indkaldt til en sprogvurdering. Børn der er ældre end 3 år men endnu ikke påbegyndt skole og går hjemme vil også blive indkaldt til en sprogvurdering Det vil typisk være situationer, hvor familien for nylig er flyttet til Slagelse Kommune eller situationer, hvor forskellige forhold har medført, at barnet ikke er blevet sprogvurderet som 3-årig. Forældrene bliver altid inddraget i barnets sprogvurdering, og sprogvurderingen foretages af pædagoger, der har en særlig viden om børn sprogudvikling. Pædagogerne har udvalgt nogle særlige materialer med billeder og små opgaver, som dit barn skal tale med pædagogen om. Hvordan modtager barnet sprogstimulering? Alle børn i vuggestue og børnehave bliver sprogstimuleret af pædagogerne, og dette kalder vi en generel sproglig indsats. Som forælder kan du medvirke til at understøtte sprogstimuleringen ved at være opmærksom på, hvordan du bruger sproget i det daglige sammen med dit barn, ved at spørge nysgerrigt ind til barnets dagligdag og læse sammen med dit barn. Børn, der har behov for en mere koncentreret og tilrettelagt form for sprogpædagogisk aktivitet vil blive knyttet en sprogpædagog i institutionen. Sammen med pædagogerne og forældrene vil samarbejdet handle om dit barns sprogudvikling. I børnehaven vil dit barn få oprettet Barnets sprogmappe, hvor du som forældre løbende kan se, hvad barnet og pædagogerne har arbejdet med, og du vil blive inddraget i hvordan du kan understøtte barnets læring. Ved 5-års-alderen udarbejder sprogpædagogen et ark, som opsummerer hvordan der kan arbejdes målrettet med barnets sprog for at gøre barnet klar til skolestart. Dette kalder vi en fokuseret sproglig indsats. Børn, der har øvrige former for sproglige vanskeligheder, kan have behov for en specialpædagogisk indsats, fx en tale/høre-pædagogisk indsats. Her vil institutionspersonalet sammen med dig som forælder udfylde et skema, hvor dit barns sproglige vanskeligheder bliver beskrevet. Her vil dit barn blive henvist til den hjælp, der er relevant netop for dit barn. Dette kalder vi en særlig indsats.

4 Inspiration til sprogstimulering Stimulér dit barns modersmål. Et godt modersmål er vigtigt for tilegnelsen af dansk. Glæd dig, når dit barn bruger danske udtryk. Barnet får lyst til at lære mere dansk, når du viser, at du er stolt over det. Se dansk børnetime sammen med barnet, og snak med barnet (på modersmålet) om det, I ser. Leg bytte-ord-leg med barnet. Snak med barnet om, at tingene hedder noget på modersmålet og noget andet på dansk. Opsøg steder og aktiviteter, hvor dit barn hører dansk i fritiden. Tag f.eks. på biblioteket og legepladser, hvor der er børn, der taler dansk. Læs højt af bøger på barnets modersmål og på dansk. Snak om bogens indhold, og bogens billeder. Lad barnet læse med og afbryde. Lav fjollerrim og remser med barnet. Tag udgangspunkt i dit barns interesse fx, biler, drager, mad eller prinsesser for at starte med noget, barnet synes er spændende.

5 Inspiration til sprogstimulering

6 Tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i børnehave Særligt om børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i børnehave Når dit barn er blevet sprogvurderet vil pædagogerne forestå den faglige vurdering af, om barnet har behov for sprogstimulering. Hvis barnet har behov for sprogstimulering vil du blive tilbudt at skrive dit barn op til en børnehave i Slagelse Kommune på almindelige vilkår. Ønsker du ikke at lade dit barn indskrive i en børnehave, skal du på anden vis sørge for, at din barn bliver sprogstimuleret ud fra barnets behov: For forældre hvor begge er i arbejde indgår barnet 15 timer ugentligt i en udvalgt børnehave, hvor barnet modtager sprogstimulering. Dog kan barnet kun modtage sprogstimulering så længe, det har brug for det. For forældre, hvor én af disse er uden arbejde, indgår barnet 30 timer ugentligt i en udvalgt børnehave. I børnehaven vil barnet modtage sprogstimulering og indgå på lige fod med de øvrige børn. Har barnet ikke længere behov for sprogstimulering eller kommer den forælder, der ikke har arbejde i job, vil forældre og barn tilbydes overgang til almindelige vilkår for børn i dagtilbud med dertil knyttede muligheder for søgning af friplads. Som forælder med barn i 30 timers dagtilbud skal man altid informere Jobcentret, hvis man har fået job, idet man ikke længere er berettiget til at lade sit barn modtage 30 timers dagtilbud. Bayram på 5 år går på samme stue som Eda, og han taler tyrkisk og dansk. Pædagogerne har fortalt Bayram, at der kommer en pige, som taler tyrkisk, og han vil meget gerne hjælpe. Pædagogerne laver en gruppe, hvor Eda og Bayram er sammen: De læser De tre Bukkebruse, og Bayram hjælper med at oversætte ord fra dansk til tyrkisk og fra tyrkisk til dansk. Pædagogerne skriver et par ord fra eventyret ned i bogen.

7 Tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i børnehave Forældre ønsker selv at sørge for sprogstimulering til barnet. Du skal indsende følgende oplysninger skriftligt til Nordbycentret før sprogstimuleringen starter: 1. Hvem forestår sprogstimuleringen (navn og kontaktoplysninger) 2. Dokumenterede kvalifikationer og uddannelse for varetagelse af sprogstimuleringen 3. Plan for sprogstimuleringens indhold og mål 4. Angivelse af hvor sprogstimuleringen finder sted og i hvilke tidsrum Nordbycentret fører tilsyn med sprogstimuleringen, som skal stå mål med den øvrige sprogstimulering i Slagelse Kommune. Derfor udleveres Barnets Sprogmappe til den, der varetager sprogstimuleringen, og det forventes, at barnets sproglige udvikling løbende dokumenteres heri. Nordbycentret skal tillige informeres om afbrud i sprogstimuleringen og ved barns eller undervisers ferie fra sprogstimuleringen eller ved længerevarende sygdom. Når Edas forældre henter hende i børnehaven om eftermiddagen, fortæller pædagogerne, hvilke nye ord Eda har lært. Edas mor forstå ikke så godt dansk men griner og siger, at hun også vil lære eventyret. Hun låner derfor bogen med hjem, så de kan læse historien sammen. Ved du, at børnehaverne i Slagelse Kommune har en kanon? Her har pædagogerne udvalgt en masse gode historier, sanglege og rim og remser, som børnene lærer i børnehaven. Når børnene starter i skolen, bruges de samme historier, og børnene får en tryg skolestart, da de kender noget af skolens indhold.

8 Ønsker du mere information om sprogvurdering og sprogstimulering? På Slagelse Kommunes hjemmeside slagelse.dk og på Nordbycentrets hjemmeside kan du læse meget mere om sprogvurdering og sprogstimulering: Se materialer om sprogvurdering Læs om målene for sprogstimulering af tosprogede børn Læs hele Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn og mulighed for standsning af børneydelsen ved forældrenes manglende overholdelse af sprogvurderings og sprogstimuleringspligten mv. hvorfra der, i denne pjece, kun er medtaget udvalgte dele, bl.a.: Forældre til børn i 3-årsalderen, der går i dagtilbud har pligt til at lade deres barn sprogvurdere, hvis der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, skal barnets modtage dette. Det er en sagkyndig vurdering, der afgør, hvorvidt barnet skal sprogvurderes og efterfølgende modtage sprogstimulering. Forældre til børn i 3-årsalderen, der ikke går i dagtilbud, har ligeledes pligt til at lade deres barn sprogvurdere og efterfølgende lade barnet modtage sprogstimulering, såfremt barnet har behov for det. Bortfald af børneydelsen: Kommunen skal standse børneydelsen til forældre, som ikke opfylder deres pligt til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og eventuel sprogstimulering. Afgørelse: En anke vedrørende afgørelse om at standse udbetalingen af børneydelsen kan ske efter de almindelige regler i Forvaltningsloven. Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Nordbycentret Kierulffsvej Slagelse Telefon

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Praksisundersøgelse. Rapport

Praksisundersøgelse. Rapport Praksisundersøgelse Rapport Indhold 1. Baggrund... 3 2. Pilotundersøgelsen... 5 2.1. Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse... 5 2.1.1. Besvarelser fra pædagoger... 5 2.1.2. Resultater... 6 2.1.2.1. Sprogvurdering

Læs mere

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at:

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at: Nyhedsbrev 3-6 år, nr. 8, Marts 2010: Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende skolebarns sprog og overgang til skolen. 1. Læringsmål og sproglige fokusområder. 2. Ordforrådstilegnelse. 3.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere