TIL KAPITEL 5 Hvorfor taler alle om klima? OPGAVE 5.01 Måling af drivhuseffekten. (s. 138)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL KAPITEL 5 Hvorfor taler alle om klima? OPGAVE 5.01 Måling af drivhuseffekten. (s. 138)"

Transkript

1 IL KPIEL 5 Hvorfor taler alle om klima? (s. 138) 5-01.a Langt det meste af den energi, der findes i Jordens atmosfære og overflade, kommer fra Solen. OPVE 5.01 Måling af drivhuseffekten Vi har hørt meget om drivhuseffekten og dens betydning for klimaet nu og i fremtiden. Vi kan relativt let måle den aktuelle drivhuseffekt, og så bliver den måske nemmere at forstå. Ved hjælp af et pyranometer måler vi det sollys, der når jordoverfladen. Lysets energi måles i W/m³. Det gælder både det sollys, der kommer gennem skydække, og det lys som reflekterede fra jordoverfladen. En del af det indkomne sollys absorberes i jordoverfladen, og derved tilføres varmeenergi til jordoverfladen. Den varme jordoverflade begynder derefter at udstråle varmestråler, IR-stråling. En stor del af denne varmestråling absorberes i atmosfæren som varme. tmosfæren begynder så at udsende varmestråler, hvoraf en stor del når jordoverfladen. Det kalder vi drivhuseffekten. Vi kan måle varmestrålingen ved hjælp af et infrarødt termometer, der kan fortælle os, hvor varm en genstand er, selvom vi ikke rører ved den. Måling angives i, men det kan vi omsætte til W/m³ ved hjælp af grafen i ill b Varmestrålingen fra et sort legeme ved forskellige temperaturer

2 Vi kan nu opstille et lille regnskab: Indstråling af sollys fra solen + varmestråler fra atmosfæren = samlet indstråling dstråling af reflekteret sollys fra jordoverfladen + varmestråler fra jordoverfladen = samlet udstråling Samlet indstråling samlet udstråling = netto indstråling. I starten af modulet kan vi under åben himmel måle temperaturen nøjagtigt, og sidst i modulet kan vi gøre det samme. Vi må forvente, at der er en sammenhæng mellem f.eks. en positiv netto indstråling (et indstrålingsoverskud) og en stigende temperatur. ndersøgelsen kan gennemføres på forskellige tidspunkter af døgnet og med få og mange skyer. Hvordan oplever vi selv temperaturerne gennem døgnet, når der overskyet, og når der er skyfrit? 5-02 En kasse til opsamling af methan i en muddergrøft. Find en hane til plastkassen, der kan tåle varmen fra gasflammen. (s. 142) OPVE 5.02 Methan i mudderhul Måske er der i skolens nærhed en muddergrøft eller en lille sø eller vandhul med stillestående mudret vand. Stikker vi en pind ned i mudderet bobler det livligt. Vi vil undersøge, hvad disse bobler består af. Hertil skal vi bruge en halvt gennemsigtig plastkasse. En hane monteres i kassens øvre del se foto. Vi skal desuden bruge to sæt waders og to friske elever, en spade og en lighter. De to elever stiger ned i mudderet, og den ene elev holder plastkassen. Hanen åbnes, og kassen presses ned i vandet, så alt luft løber ud af kassen. Så lukkes hanen, og den anden elev roder op i mudderet under kassen med spaden. Det fortsætter, til der er 5-10 cm luft i kassen fra mudderet. Nu presses kassen forsigtigt ned i mudderet, mens hanen åbnes, og en tændt lighter holdes hen til mundingen. Resultatet er overraskende kraftigt. Den samme proces forløber overalt, hvor organisk materiale er lukket inde, og der ikke er adgang for fri ilt. I stedet for kuldioxid (O 2 ) dannes methan (H 4 ) som affaldsprodukt. Der er flere sjove eksempler på dette fra isdækkede søer. Søg f.eks. på oogle under ordene: methane ice youtube. Se også her. Hvorfor er methan-produktion interessant i en klimasammenhæng? ænk både på opvarmningen af Jordens atmosfære og på bæredygtig energi.

3 5-03 Molekylforbindelsen SO 2 kan omdannes til svovlsyre og give syreregn, der kan medføre skovdød. (s. 144) OPVE 5.03 Navngivning af uorganiske molekylforbindelser Molekylforbindelser er sat sammen af ikke-metaller. Når uorganiske molekylforbindelser navngives, skal man huske talforstavelser, der angiver antallet af de forskellige atomer. o atomer angives med forstavelsen di, tre med tri. Navngiv SO 2, NO, HBr Navngiv H 2 S. Bemærk, at når svovl står sidst i en formel, slutter navnet på den kemiske forbindelse ikke på * svovlid, men på sulfid. Skriv formler for følgende kemiske forbindelser: hydrogeniodid, disvovldichlorid, svovldichlorid, dinitrogentrioxid. K 5-04.a Energistyrelsens illustration til oplysning om den officielle energimærkning af huse i Danmark (s. 146) OPVE 5.04 Danmarks energiforbrug Vi så i kap 5, at Danmarks energiforbrug til husholdningerne er let faldende i den viste periode , samtidig med at der er blevet bygget mange nye og store boliger, og meget elektrisk udstyr er kommet ind i hjemmene. Det er umiddelbart mærkeligt, men prøv så at kikke på et tilfældigt byggefirma som Eurodans hjemmeside. På denne hjemmeside er en række bud på, hvordan man nedbringer boligens energiforbrug. Hvilke forslag nævner firmaet Eurodan? Hvad kan vi selv finde af supplerende ideer? Der findes også en obligatorisk energimærkning af nye biler, se f.eks. rafikstyrelsens hjemmeside. Hvorfor har man indført en sådan mærkningsordning af alle nye biler (ill b)? Se fig (nedenfor), der viser, hvordan energiforbruget i dansk transport har udviklet sig Hvorfor er energiforbruget ikke faldet i takt med, at de stadig mere energiøkonomiske biler vinder frem i Danmark?

4 5-04.b rafikstyrelsens officielle mærkning af bilers energiforbrug Det samlede danske energiforbrug fordelt på anvendelser,

5 (s. 149) OPVE 5.05 Dannelse af olie og gas Vi vil prøve at følge dannelsen af olie og naturgas ved hjælp en norsk webside, der er oversat til dansk. Find hjemmesiden Webgeology. ktiver hjemmesiden ved hjælp af SR. Brug derefter pilene nederst på skærmbilledet og følg animationen. Find svarene på fgl. spørgsmål: Hvad består olie og naturgas af? Hvordan dannes olie og naturgas? Hvad er olievinduet og gasvinduet? Hvordan samles olie og naturgas, så vi kan udvinde disse ressourcer? Hvordan får man fat i olien og naturgassen i undergrunden? Hvordan omdanner man olie til f.eks. benzin, diesel og smøreolie? 5-05 En illustration af, hvad naturgas består af. De grønne kugler er carbon-atomer, og de røde er hydrogen-atomer.

6 (s. 152) OPVE 5.06 Havet stiger FN s klimapanel har i 2013 offentliggjort beregninger, som peger på, at verdenshavet vil stige mellem 29 og 96 cm frem til år Det skaber store udfordringer mange steder i verden. Se en oversigt her. Vi kan f.eks. se nærmere på Nordeuropa. Hvilke konsekvenser vil en havstigning på 1-2 m få i Danmark og i andre lande i Nordeuropa? 5-06 Zoom ind på et kendt område i Danmark. Hvilke lokale konsekvenser må vi regne med, at stigningen i højniveauet vil få inden år 2100? Hvad kan vi gøre ved dette lokalt? Se også på følgerne i Kalundborg, når havet stiger.

7 (s. 154) OPVE 5.07 Vindkraft i Danmark Som en meget vigtig del af indsatsen for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050, satser Danmark på en storstilet udbygning af vindkraft i Danmark i de næste årtier. Vi kan se lidt nærmere på vindkraft i Danmark. Find Energi- og Miljødatas hjemmeside. Hvor er det godt at opstille vindmøller i Danmark? Hvilke problemer er der ved at rejse vindmøller der? Prøv at se på hjemmesiden Energinet.dk. Hvordan skaffer vi elektricitet til danskerne lige nu? Hvorfor er det sådan? Hvordan er vindhastigheden i forskellige højder i Børglum lidt sydvest for Hjørring? Hvilken rolle spiller det for opbygningen af vindmøller? Se mere info om Børglum her dbygningen af vindmøllekapacitet og vindkraftens energibidrag i Danmark MW % 25 % % % 10 % % % Kapacitet, havvindmøller (MW = mio. watt) Kapacitet, landvindmøller (MW = mio. watt) Vindkraft i pct. af indenlandsk elforsyning

8 RN-polymerase Skabelonstreng (s. 160) OPVE 5.08 ransskription og translation Når en celle danner et protein, udnyttes informationen i DN. Der gennemføres først en transkription (figur 5.29, side 158) og derefter en translation (figur 5.30, side 159). I skal arbejde sammen to og to. I får udleveret en blok post-it-sedler. På 12 sedler skrives, på 12 sedler skrives, på 12 sedler skrives og på de sidste 12 sedler skrives. I sætter nu de 48 post-it-sedler i en tilfældig rækkefølge på bordet, og denne streng udgør nu den kodende streng i DN. I skal nu udføre transkription, dvs. at I skal oversætte rækkefølgen af baser i DN til en rækkefølge i m-rn. Kig på en base i DN ad gangen, find ud af hvad den komplementære base hedder, skriv det på en tom post-it-seddel, og sæt denne seddel under DN-strengen. Fortsæt, til I har fundet den komplementære base til alle baser i DN. Hvilket molekyle er nu dannet? I skal nu udføre translation. ag m-rn strengen og flyt den væk fra DN, svarende til at den transporteres fra cellekernen og ud i cellens cytoplasma. B 5.29 ranskription. DN-strengen åbnes, og RN-polymerase danner m-rn ved at bruge base parringsregelen, dvs. at m-rn er en afskrift af DN. Den indeholder information fra DN uden at være en direkte kopi. Base m-rn Ribosom Protein (aminosyrekæde) t-rn 5.30 ranslation. Ribosom griber om m-rn og læser tre baser (en triplet) ad gangen. il hver triplet hører en aminosyre. t-rn leverer aminosyrer, som efterhånden sættes sammen til en lang kæde. En lang kæde af aminosyrer udgør et protein. minosyre

9 Find nål, snor og 20 forskellige slags perler. Hver perle udgør en aminosyre i fig I er nu ribosomet, dvs. at I aflæser 3 baser (codon) ad gangen på m-rn, finder den rigtige perle og sætter den på snoren. Ryk nu videre til næste codon, aflæs den og find den rigtige perle. Fortsæt sådan gennem hele m-rn. Hvilket molekyle er nu dannet? Dette molekyle foldes herefter, så det får sin endelige tredimentionelle struktur Den genetiske kode nden base Phenylalanin Leucin Serin yrosin Stopkodon ystein Stopkodon ryptophan Første base Leucin Isoleucin Methionin Startkodon Prolin hreonin Histidin lutamin sparagin Lysin rginin Serin rginin redje base Valin lanin sparaginsyre lutaminsyre lysin

10 (s. 161) OPVE 5.09 Mutationer DN indeholder informationer om rækkefølgen af aminosyrer i de proteiner, som cellen kan danne. Nedenfor ses en kodende streng i et gen i DN. B Lav nu transkription og translation for at finde ud af aminosyrerækkefølgen i det protein, som genet koder for. I opgaverne nedenunder sker forskellige mutationer. Forklar i hver opgave (a-c), hvilken ændring der er sket, og udfør så transkription og translation for at se, hvilken konsekvens mutationen har for det dannede protein. a) Punktmutation: 1) 2) b) Duplikation: c) Deletion:

11 (s. 167) OPVE 5.10 Navngivning af alkaner Både uforgrenede og forgrenede alkaner kan tildeles et navn, der helt utvetydigt angiver molekylstrukturen. Start med at finde den længste uforgrenede kæde, og identificer derefter eventuelle sidekæder. K Navngiv molekylet H 3 H H 2 H H 3 H H 3 H 3 3 H H 2 H H 3 H 3 H 3 H Navngiv molekylet 3 H H 2 H H 2 H 2 H 2 H 3 H H 3 H 2 3 H H 2 H H 2 H 2 H 2 H 3 H H 3 3 H 2 H 3 Opskriv de fem forskellige isomere, der findes med molekylformle 6 H 14 og navngiv dem alle.

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere