Referat af ordinær generalforsamling i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi,"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi, Afholdt 26. januar 2009 i Dansk Psykologforening Bilag: #1: Formandens beretning 2008* #2: Regnskab 2008 (vedlagt) * Kan tilgås på selskabets hjemmeside: under organisation. 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Guido Makransky Referent: Anders B. Christiansen (begge enstemmigt valgt) 2. Dagsorden godkendt 3. Formandens beretning, v. Gorm Hetmar Gorm gennemgik selskabets aktiviteter det forløbne år: Arrangementer (listen kan genses på selskabets hjemmeside) Bogudgivelse: Festskrift til Benny Karpatschof (downloadet fra hjemmesiden mere end 2000 gange) Organisation: (se bilag formandens beretning på hjemmesiden) Planer for forår 2009: (ibid.). Supplerende om planer for forår (fremgår ikke af bilaget): Jan Ivanouw: S plus kursus (del 2, fortsættelse af tidligere afholdt kursus), eller mere om Structural Equation Modelling (SEM) Benny: om udviklingen af coaching test 4. Godkendelse af regnskab for 2008 v. kasserer Tytte Hetmar Kommentar fra Tytte: efter den nye ordning i psykologforeningen er det psykologforeningen, der er regnskabsfører for de faglige selskaber og skal sørge for den formelle godkendelse. Dette punkt på generalforsamlingen er derfor blot en orientering. Regnskabet, med kassererens kommentarer, er vedhæftet som bilag til dette referat. Kommentarer vedr. webhotel: 1) Zitech (vores host) er gået konkurs, men forretningen videreføres af ny ejer, og selskabets webhotel påvirkes ikke, 2) webhotellet udgør en stor post på budgettet styrelsen (att. Jan/Anders) vil undersøge muligheder for at gøre det billigere fremover. s. 1 af 3

2 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år Punktet formede sig mest som en idéudveksling omkring mulige emner og temaer for kommende foredrag/arrangementer i selskabet: Tytte Hetmar foreslog, at selskabet igen kunne lave en temarække om et bestemt emne. Det blev drøftet sammen med muligheden for at lave en tema dag. Gorm Hetmar nævnte selskabets store konference om københavnerfænomenologien og forrige års S plus kursus som eksempler på arrangementer i denne kategori. Som eksempler på ideer, der tidligere har været drøftet i selskabet, nævnte Gorm en tværfaglig konference om status på testområdet og forslag om at etablere et samarbejde med Selskab for Filosofi om at invitere Hans Ulrich Gumbrecht (professor v. Stanford) til forelæsning i København. Der var almen tilslutning til ideen om at stable en temadag eller en temarække på benene, dog uden at punktet mundede ud i et konkret forslag. Selskabets styrelse vil fortsætte drøftelsen på de kommende møder. Øvrige ideer, i stikordsform: Arrangement vedr. striden mellem hermeneutik og fænomenologi som empirisk metode (Benny Karpatschof) Arrangement om socialkonstruktivisme pro et contra (Tytte Hetmar) Arrangement om iso standarder på testområdet, et arbejde som bl.a. styrelsessuppleant Carsten R. har deltaget i (Jan Ivanouw). Arrangement omhandlende interventions og effektundersøgelse (att. Jan Ivanouw) At lægge selskabets bog om københavnerfænomenologien ud på nettet ligesom Benny Karpatchofs festskrift. (Jan Ivanouw) At selskabet kunne anvende nogle af sine midler på bredere annoncering (Tytte Hetmar) 6. Godkendelse af budget Tytte Hetmar præsenterede budgetforslag for Forslaget blev enstemmigt godkendt. Indtægter: Overført fra Forventede kontingentindbetalinger Forventet bidrag fra DP I alt Udgifter: Medlemsaktiviteter Porto, gebyrer (bank) Kontorhold 1 (kuverter, psf folder mv) Kontorhold 2 (hjemmesideadm.) Anskaffelser Andre udgifter Buffer Udgifter, i alt s. 2 af 3

3 Kassererkommentarer: Vi bruger meget få midler på administration, bortset fra udgifter til hjemmesideadministration (zitech: årligt ca 3.500) Vi har hidtil brugt meget få midler på medlemsaktiviteter, da vores foredragsholdere generelt ikke modtager honorar; men budgettet rummer mulighed for beskedne honorarer. Hvor vi tidligere har brugt de fleste af vore midler på anskaffelser (i form af bærbar pc, diverse programmer samt højtalere og pc projektor til demonstration ved medlemsarrangementer), har vi i 2008 brugt midler på en bogudgivelse og selskabet har nu et forlag. 7. Valg af bestyrelsen og suppleanter Samtlige styrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater. Personkredsen er den samme som forrige år, med følgende rokader: Tytte Hetmar ønskede ikke genopstilling som styrelsesmedlem, men fortsætter styrelsesarbejdet som associeret styrelsesmedlem. Benny Karpatschof (suppleant forrige år) stillede op som medlem, og Guido Makransky (tidligere associeret medlem) stillede op som suppleant. Styrelsen har dermed følgende sammensætning: Anders B. Christiansen Benny Karpatschof Carsten R. Hansen (suppleant) Gorm Hetmar Guido Makransky (suppleant) Henriette Kirkeby Jan Ivanouw Janni Niclasen (associeret medlem) Shahram E. Panah Tytte Hetmar (associeret medlem) Evt.: Intet til evt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen efterfulgtes af foredrag v. cand. psych. Nikolaj Lunøe under titlen Psykopati gradsforskel eller specifik mekanisme?. Bemærkning til referatet: medlemskontingent for 2009 blev ikke drøftet på generalforsamlingen. Det fortsætter uændret: 100 kr. årligt (50 kr. for studerende). s. 3 af 3

4 521 - Selskab for Forskningsmetodologi Regnskab 2008 Udgifter Indtægter 1) Tilskud fra DP ,00 Kontingenter 3.450,00 Andre indtægter m.moms 0,00 Andre indtægter 0,00 Kursusindtægter m.moms 0,00 Kursusindtægter 0,00 Regulering af egenkapital 0,00 Renteindtægter 154,39 Indtægter i alt ,39 2) Kontorhold 3.530,00 Porto og gebyrer 721,00 Løn udbetalt af DP 0,00 Honorar udland 0,00 Adm. DP 0,00 Kopiering/udsendelser DP 0,00 Anskaffelse 0,00 3) Rejse/kørsel/fortæring 5.240,43 4) Repræsentation og gaver 3.317,65 Andre aktiviteter 0,00 Renteudgifter 0,00 Kurser Honorar udbetalt af DP 0,00 Honorar udland 0,00 Trykning/forsend 0,00 Trykning/forsend DP 0,00 Adm. DP 0,00 Andre kursusudg.(forplejning m.v.) 0,00 Udgifter i alt ,08 Overskud 4.270,31 Balance: Aktiver Passiver Indestående bank ,66 Udlæg 0,00 Forudbetalte omkostninger 0,00 Tilgodehavende hos DP 0,00 Andre tilgodehavender 0,00 Aktiver i alt ,66 Overførsel fra tidl. år ,73 Skyldig beløb til DP 0,00 Skyldig moms 0,00 5) Skyldig til andre ,08 Årets over/underskud 4.270,31 Passiver i alt ,66 Overførsel til næste år: 2.284,58

5 1) Tilskud DP hele året 2) Webhotel og hostmaster til Tytte Hetmar 3) DP kantinesalg 30/1, 15-16/2, 2/4, 28/5, 15/9, 28/11 Byens Smørrebrød 28/11 Forplejning julefrokost, sommerfest, generalforsamling, redaktionsslutmiddag,redaktionsarbejdsmiddag, 4) Vin- og chokoladegaver samt blomster til reception Benny Karpatschof. Svend Kreiner Guido Makransky Jan Ivanouw Mette Høyer Inge Wilms 5) Gorm Hetmar julefrokost 524,00 Tytte Hetmar webhotel 3.485,00 Gorm Hetmar Vingaver 442,09 Gorm Hetmar Vingaver 1.245,00 Tytte Hetmar domæne 45,00 Tytte Hetmar Porto 300,00 Tytte Hetmar Pizza til GF 473,00 Gorm Hetmar chokoladegave til forelæser 488,56 Gorm Hetmar Vingaver 447,50 Gorm Hetmar Sommerfrokost 1.340,43 Tytte Hetmar Blomster m.v. til reproafd 309,50 Tytte Hetmar blomster til reception 385,00 Jan Ivanouw redaktionsarbejdsmiddag 986,00 Tytte Hetmar redaktionsslutmiddag m.v. 649, ,08 Tekst Moms Salgsmoms hele året - 0,00 Købsmoms hele året 0,00 0,00 Diff 0,00 0,00 Ovenstående er det officielle regnskab - MEN: DPs regnskabsposter er lidet gennemskuelige; fx gemmer posten Rejse, kørsel, fortæring pizzaer til generalforsamling, vand til medlemsarrangementer, men også de fleste af vores udgifter til festskriftet til Benny. Herunder er udgifterne opstillet mere forståeligt: Tyttes kategorier for psf-udgifter 2008: Kontorhold, inkl. webhotel 3530 Gebyrer (bank) 720 Vin- eller chokoladegaver til forelæsere 3240 Bog (redaktion og udgivelse af festskrift) 3020 GF, vand til medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder, 2300 samt 2 x bestyrelsesfrokoster I alt Nogle få udlæg fra 2008 overføres først fra selskabets konto i 2009, da jeg ikke var sikker på, at der var penge nok på kontoen. Dette er i følge DP ikke noget problem.

Ad 1 Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt.

Ad 1 Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt. Dansk Sundhedspsykologisk Selskab Ordinær Generalforsamling 3. Marts 2006 På Radisson SAS H.C. Andersens Hotel Claus Bergs Gade 7, Odense Dagsorden for GF jvf indkaldelsen: 1 Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere