Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens"

Transkript

1 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens

2

3 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens et randomiseret interventionsstudie på ti danske plejeenheder Claire Gudex Charlotte Horsted Anders Møller Jensen Marianne Kjer Syddansk Universitetsforlag 2009

4 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2009 Sat af Unisats Trykt af Grafisk Data Center A/S Omslag: Donald Jensen, Unisats ISBN Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens er trykt med støtte fra: Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf Fax

5 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Oversigt over informationsbokse Forord Resume Baggrund for Reminiscensprojektet Formål med Reminiscensprojektet Hvad er reminiscens? Pleje og omsorg på demensområdet Litteraturgennemgang vedrørende reminiscensmetoden Effekter fra anvendelse af reminiscens Anvendelsesformer for reminiscensarbejde Erfaringer ved reminiscensimplementering Økonomiske aspekter i forhold til brugen af reminiscens Organisatoriske aspekter i forhold til brugen af reminiscens Opsummering af litteraturen vedrørende brugen af reminiscens Materiale og metode Studiedesign Præpilotstudie Pilotstudie Dataindsamling Anvendte måleinstrumenter i forbindelse med beboerne Anvendte måleinstrumenter i forbindelse med personalet Anvendte måleinstrumenter i forbindelse med beboernes pårørende Interviewer rekruttering og træning Interview med personalet vedrørende reminiscensimplementeringen Rekruttering af plejeenheder Beregning af nødvendig stikprøvestørrelse Første rekrutteringsrunde Anden rekrutteringsrunde Udvælgelse af plejeenheder

6 Randomiseringen af plejeenhederne Dannelse af to matchede grupper af fem enheder Anvendt lodtrækningsprocedure Statistisk analyse Implementering af reminiscens på plejeenhederne Ledelsens og ressourcepersonernes rolle i implementeringsforløbet Beskrivelse af implementeringsforløbet for plejepersonalet Implementeringsforløbet for de pårørende Udstillinger på enhederne (lørdagsarrangement) Materialer anvendt i forbindelse med reminiscensimplementeringen Vejledning i brug af reminiscensmaterialet Erfaringer i forbindelse med implementeringen Undervisernes erfaringer med implementering af reminiscens Erfaringer i forbindelse med ledelse og ressourcepersonerne Erfaringer i forbindelse med plejepersonalet Undervisernes erfaringer i forbindelse med beboernes pårørende Opsummering af undervisernes erfaringer Registrering af reminiscensaktiviteter Anvendelse af generel reminiscens Anvendelse af specifik reminiscens Anvendelse af spontan reminiscens Erfaringer med hensyn til registrering af reminiscens Konsekvenser af reminiscens for beboerne Kausalmodel og hypoteser for beboerne Oversigt over antal deltagende beboere Beskrivelse af beboernes karakteristika Sociodemografiske variable Helbredsmæssige variable Ændringer i beboernes karakteristika under projektforløbet Analyse af frafaldet hos beboerne Beboernes funktionsniveau ved baseline Baseline kognitiv funktionsvurdering ved MMSE og SIB-S Baseline daglige funktionsniveau ved GBS Baselinevurdering af agiteret adfærd ved CMAI Baselinevurdering af beboernes livskvalitet ved ADRQL Ændringer i beboernes funktionsniveau over tid Ændringer over tid i beboernes kognitive funktion ved MMSE og SIB-S Ændringer over tid i beboernes daglige funktionsniveau ved GBS Ændringer over tid i beboernes agiterede adfærd ved CMAI Ændringer over tid i beboernes livskvalitet ved ADRQL Ændringer over tid på enhedsniveau

7 Ændringer over tid i forhold til antallet af reminiscenssessioner Ændringer over tid i forhold til beboernes baseline kognitive funktion Multipel regressionsanalyse af scoreændringer over tid Opsummering: konsekvenser af reminiscens for beboerne Konsekvenser af reminiscens for kognitiv funktion Konsekvenser af reminiscens for dagligt funktionsniveau Konsekvenser af reminiscens for agiteret adfærd Konsekvenser af reminiscens for beboernes livskvalitet Konsekvenser af reminiscens for personalet Kausalmodel og hypoteser for personalet Personalets deltagelse og karakteristika ved baseline Analyse af frafaldet blandt personalet Personalets helbred og arbejdssituation ved baseline Baseline selvvurderede helbred ved SF-12v Baselinevurdering af udbrændthed ved MBI-HSS Baselinevurdering af arbejdsliv ved SNCW items Ændringer i personalets helbred og arbejdssituation over tid Ændringer over tid i personalets selvvurderede helbred ved SF-12v Ændringer over tid i personalets udbrændthed ved MBI-HSS Ændringer over tid i personalets vurdering af eget arbejdsliv Ændringer over tid på enhedsniveau Multipel regressionsanalyse af scoreændringer over tid Scoreændring på delskalaer i SF-12v Scoreændring på delskalaer i MBI-HSS Scoreændring i forbindelse med vurdering af arbejdslivet Opsummering: konsekvenser af reminiscens for personalet Konsekvenser af reminiscens for personalets helbred Konsekvenser af reminiscens for personalets grad af udbrændthed Konsekvenser af reminiscens for personalets syn på arbejdslivet Kommentar til multipel regressionsanalyse for personalet Personalets udsagn vedrørende effekterne af reminiscens Spørgeskemaudsagn vedrørende effekten af reminiscens Spørgeskemaudsagn vedrørende de forskellige typer reminiscensmateriale Interviewudsagn vedrørende implementering af reminiscens Personalets generelle syn på reminiscensmetoden og dens effekter Personalets vurdering af omfanget af reminiscensimplementering Personalets syn på forudsætninger for implementering af reminiscens Personalets syn på reminiscensimplementeringens tilgang

8 8 6. Konsekvenser af reminiscens for de pårørende Kausalmodel og hypoteser for de pårørende De pårørendes deltagelse og karakteristika ved baseline De pårørendes deltagelse i reminiscensimplementeringen Ændringer i de pårørendes vurderinger over tid De pårørendes vurdering af beboerens helbred og hukommelse De pårørendes vurdering af deres besøg på plejeenheden De pårørendes vurdering af beboernes situation De pårørendes vurdering af eget forhold til beboeren og personalet Faktoranalyse af items i pårørendespørgeskemaet Multiple regressionsanalyser af scoreændringer over tid Opsummering: konsekvenser for de pårørende Supplerende erfaringer og kommentarer Medieopmærksomhed i projektforløbet Ændringer på enhederne Interviewernes erfaringer Ressourceforbrug i forbindelse med implementering af reminiscens Diskussion og konklusion Kort opsamling af rapportens resultater Hvorfor ikke stærkere evidens for metoden? Situationen for beboerne og personalet var i forvejen optimal? Andre faktorer end reminiscens, der påvirkede enhederne? Designmæssige forhold Valg af måleinstrumenter og vurderingstidspunkter Omfanget af reminiscensimplementering på enhederne Resultaternes generaliserbarhed Forslag til fremtidige projekter Konklusion Referencer

9 9 Tabeloversigt Tabel 1. Oversigt over de forkortelser, der er anvendt i rapporten Tabel 2. Reminiscensformer anvendt i studier ifm. personer med en demenssygdom Tabel 3. Reminiscensformer anvendt i studier ifm. personer med depression Tabel 4. Oversigt over Reminiscensprojektets forløb Tabel 5. Oversigt over dataindsamling i Reminiscensprojektet Tabel 6. Antal beboere på de 10 deltagende enheder i Reminiscensprojektet Tabel 7. Matching af enhederne i Reminiscensprojektet Tabel 8. Oversigt over implementeringsforløbet for de fem implementeringsenheder i Reminiscensprojektet Tabel 9. Karakteristika af generelle reminiscenssessioner Tabel 10. Antallet og varighed af generelle reminiscenssessioner på enhedsniveau 84 Tabel 11. Personalets vurdering af beboernes reaktion ifm. generelle reminiscenssessioner Tabel 12. Karakteristika af specifikke reminiscenssessioner foretaget på implementeringsenhederne Tabel 13. Antal og varighed af specifikke reminiscenssessioner på enhedsniveau. 86 Tabel 14. Personalets vurdering af beboernes reaktion ifm. specifikke reminiscenssessioner Tabel 15. Antallet af spontane reminiscenssessioner registreret af implementeringsenhederne Tabel 16. Registrering af spontane reminiscenssessioner inden for 3-ugers perioder Tabel 17. Tidspunkt for anvendt spontan reminiscens på implementeringsenhederne Tabel 18. Beboerdeltagelse fordelt på de ti enheder Tabel 19. Sociodemografiske karakteristika af de deltagende beboere Tabel 20. Prævalens af demenssygdomme hos beboerne i Reminiscensprojektet.. 95 Tabel 21. Baselinevurdering af beboernes medicinforbrug og fysiske tilstand Tabel 22. Baselinevurdering af beboernes oplevelser af life events Tabel 23. Beboerfrafald i Reminiscensprojektets forløb fordelt på enhedsniveau.. 97 Tabel 24. Karakteristika hos de beboere, der henholdsvis faldt fra og forblev i Reminiscensprojektet Tabel 25. Gns. MMSE score ved 1. baseline Tabel 26. Gns. GBS totalscore ved 1., 2. og 3. baseline Tabel 27. Gns. CMAI Hyppighed score ved tre baseline dataindsamlinger Tabel 28. Gns. CMAI Forstyrrelse score ved tre baseline dataindsamlinger Tabel 29. Gns. baseline CMAI score Tabel 30. Gns. ADRQL total score ved tre baseline dataindsamlinger

10 10 Tabel 31. Gns. baseline ADRQL totalscore og delscore Tabel 32. Ændringer over tid i gennemsnitlige MMSE score Tabel 33. Ændringer over tid i gennemsnitlige SIB-S score Tabel 34. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på MMSE og SIB-S Tabel 35. Ændringer over tid i gennemsnitlige GBS score Tabel 36. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på GBS Tabel 37. Ændringer over tid i gns. CMAI Hyppighed og Forstyrrelse score Tabel 38. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på CMAI Tabel 39. Ændringer over tid i ADRQL totalscore og delskalaer Tabel 40. Forskelle imellem IG og KG i scoreændringer på ADRQL Tabel 41. Scoreændringer over tid på enhedsniveau for MMSE Tabel 42. Scoreændringer over tid på enhedsniveau for GBS, CMAI og ADRQL 113 Tabel 43. Oversigt over scoreændringers retning på enhedsniveau (beboerne) Tabel 44. Antal reminiscenssessioner givet i forhold til beboernes baseline kognitive niveau Tabel 45. Multipel regressionsanalyse af beboernes scoreændringer over tid Tabel 46. Klassificering af scorer på MBI-HSS delskalaer Tabel 47. Kategorisering af personalet i forhold til MBI-HSS delskalaer (pct.) Tabel 48. Fire sammensatte faktorer, der vedrører Arbejdslivet på en plejeenhed 137 Tabel 49. Ændringer over tid i personalets selvvurderede fysiske helbred (ved PCS score fra SF-12v2) Tabel 50. Ændringer over tid i personalets selvvurderede psykiske helbred (ved MCS score fra SF-12v2) Tabel 51. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på SF-12v Tabel 52. Ændringer over tid i personalets arbejdspræstation (ved PA fra MBI-HSS) Tabel 53. Ændringer over tid i personalets følelsesmæssige udmattelse (ved EE fra MBI-HSS) Tabel 54. Ændringer over tid i personalets depersonalisering (ved DP fra MBI-HSS) Tabel 55. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på MBI-HSS Tabel 56. Ændringer over tid i personalets syn på arbejdslivet Tabel 57. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer i forhold til personalets syn på arbejdsliv Tabel 58. Scoreændringer over tid på enhedsniveau for SF-12v2 skalaer Tabel 59. Scoreændringer over tid på enhedsniveau for MBI-HSS delskalaer Tabel 60. Scoreændringer over tid på enhedsniveau for faktorerne vedrørende Arbejdsliv Tabel 61. Oversigt over scoreændringers retning på enhedsniveau (personalet) Tabel 62. Multipel regressionsanalyse af scoreændringer på SF-12v2 (PCS og MCS) og MBI-HSS (PA, EE, DP) Tabel 63. Multipel regressionsanalyse af scoreændringer på faktorer vedrørende personalets syn på arbejdslivet Tabel 64. Personalets grad af enighed i udsagn vedrørende reminiscens Tabel 65. Antal deltagende pårørende i Reminiscensprojektet over tid

11 Tabel 66. De pårørendes deltagelse i implementeringsaktiviteter Tabel 67. Pårørendes vurdering af beboerens helbredstilstand og hukommelse Tabel 68. Oversigt over hyppigheden af de pårørendes besøg Tabel 69. Oversigt over varigheden af de pårørendes besøg Tabel 70. De pårørendes vurdering af besøgenes kvalitet Tabel 71. Fire sammensatte faktorer ifm. pårørendes vurderinger i forhold til beboeren og personalet Tabel 72. Scoreændringer over tid på fire sammensatte faktorer ifm. pårørendes vurderinger i forhold til beboeren og personalet Tabel 73. Forskelle mellem IG og KG i scoreændringer på faktorer vedrørende pårørendes vurderinger i forhold til beboeren og personalet Tabel 74. Multipel regressionsanalyse af scoreændringer ifm. de pårørendes vurderinger i forhold til beboeren og personalet Tabel 75. Organisatoriske og personalemæssige ændringer på de enkelte enheder i Reminiscensprojektet (pr. februar 2007)

12 12 Figuroversigt Figur 1. Region Midtjylland Figur 2. Billede af dameudstillingen, Stop og broder Figur 3. Billede af herreudstillingen Figur 4. Kausalmodel: hvilken betydning forventes reminiscens at have for beboere i Reminiscensprojektet? Figur 5. Flowchart for beboernes deltagelse i Reminiscensprojektet Figur 6. Scoreændringer over tid i forhold til kognitiv funktion ved 3. baseline. 115 Figur 7. Scoreændringer over tid på MMSE og SIB-S for IG og KG Figur 8. Ændringer over tid på gns. GBS totalscore for IG og KG Figur 9. Personalets vurdering om, hvorvidt anvendelse af reminiscens havde styrket beboerne i deres daglige færdigheder Figur 10. Scoreændringer over tid ift. CMAI for IG og KG Figur 11. Personalets vurdering om, hvorvidt anvendelsen af reminiscens havde reduceret problematisk adfærd hos beboerne Figur 12. Ændringer over tid i gns. ADRQL score og delscoren Selvbevidsthed for IG og KG Figur 13. Kausalmodel: hvilken betydning forventes reminiscens at have for personalet i Reminiscensprojektet? Figur 14. Flowchart for personalets deltagelse i Reminiscensprojektet Figur 15. Personalets aldersfordelte baseline PCS score sammenlignet med danske normdata Figur 16. Personalets aldersfordelte baseline MCS score sammenlignet med danske normdata Figur 17. Personalets aldersfordelte baseline PA score sammenlignet med amerikanske normdata Figur 18. Personalets aldersfordelte baseline EE score sammenlignet med amerikanske normdata Figur 19. Personalets aldersfordelte baseline DP score sammenlignet med amerikanske normdata Figur 20. Scoreændringer over tid ift. gns. PCS score for IG og KG Figur 21. Scoreændringer over tid ift. gns. MCS score for IG og KG Figur 22. Scoreændringer ift. gns. PA score for IG og KG Figur 23. Scoreændringer ift. gns. EE score for IG og KG Figur 24. Scoreændringer ift. gns. DP score for IG og KG Figur 25. Ændring over tid i Trivsel og udvikling og Fællesskab og samarbejde. 163 Figur 26. Ændring over tid i Beboernes oplevelser og omsorg og Arbejde med beboerne Figur 27. Personalets vurdering af udsagnet: Jeg mener, at reminiscens er et godt arbejdsredskab

13 Figur 28. Personalets vurdering af udsagnet: Jeg synes, at det er belastende at arbejde med reminiscens Figur 29. Personalets vurdering af udsagnet: Anvendelsen af reminiscens mindsker personalets stressniveau Figur 30. Personalets vurdering af nødvendigheden af forskellige former for reminiscensmateriale Figur 31. Kvindeplakat anvendt på enheder i Reminiscensprojektets Implementeringsgruppe Figur 32. Mandeplakat anvendt på enheder i Reminiscensprojektets Implementeringsgruppe Figur 33. Kausalmodel: hvilken betydning forventes reminiscens at have for de pårørende i Reminiscensprojektet? Figur 34. Pårørendes vurdering af synligheden af reminiscens på enheden Figur 35. Ændring over tid i de pårørendes vurdering af Beboerens reaktion på at være i plejeenheden Figur 36. Inde- og udefrakommende faktorer, der kan påvirke effekten af reminiscens

14 14 Oversigt over informationsbokse Informationsboks 1. Metoder anvendt i litteratursøgningen Informationsboks 2. MMSE-instrumentet Informationsboks 3. SIB-S-instrumentet Informationsboks 4. GBS-instrumentet Informationsboks 5. CMAI-instrumentet Informationsboks 6. ADRQL-instrumentet Informationsboks 7. SF-12v2-instrumentet Informationsboks 8. MBI-HSS-instrumentet Informationsboks 9. Beregning af stikprøvestørrelsen Informationsboks 10. Lodtrækningsresultat Informationsboks 11. Ligning for multiple regressionsmodeller: beboerne Informationsboks 12. Ligning for multiple regressionsmodeller: personalet Informationsboks 13. Ligning for multiple regressionsmodeller: pårørende Informationsboks 14. Beskrivelse af generel, specifik og spontan reminiscens Informationsboks 15. Opsummering af undervisernes erfaringer mht. reminiscensimplementeringen Informationsboks 16. Konsekvenser af reminiscens for beboernes kognitive funktion Informationsboks 17. Konsekvenser af reminiscens for beboernes daglige funktionsniveau Informationsboks 18. Konsekvenser af reminiscens for agiteret adfærd hos beboerne Informationsboks 19. Konsekvenser af reminiscens for beboernes livskvalitet Informationsboks 20. Konsekvenser af reminiscens for personalets fysiske og psykiske helbred Informationsboks 21. Konsekvenser af reminiscens for personalets grad af udbrændthed Informationsboks 22. Konsekvenser af reminiscens for personalets syn på arbejdslivet

15 Forord 15 Forord Styrelsen for Social Service under Socialministeriet (i dag Servicestyrelsen under Velfærdsministeriet) bevilgede i 2003 økonomisk støtte til Reminiscenscenteret i Ringkjøbing Amt ved Remisen Brande (ved Birgit Vinge og Anders Møller Jensen) i forbindelse med afprøvning af reminiscens på plejehjem i det daværende Ringkjøbing Amt. Afprøvningen blev gennemført i samarbejde med Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens (ved Ove Dahl og Marianne Kjer). CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet blev af Servicestyrelsen inviteret til at drøfte, hvorledes effekten af reminiscens kunne dokumenteres. I løbet af disse drøftelser blev det klart, at der var interesse for at gennemføre en systematisk evaluering med detaljeret indsamling af effektdata i forhold til beboerne, personale og pårørende. I samarbejde med Reminiscensfolkene udviklede Mette Birk-Olsen og Jan Sørensen fra CAST en detaljeret plan for et evalueringsprojekt. Styrelsen for Social Service fandt det relevant at støtte projektet økonomisk dels for at opbygge forskningsbaseret viden om reminiscensmetodens virkninger og dels for at udvikle og afprøve metoder til evaluering inden for det kommunale ældreområde. Evidenshierarkiet ser randomiseringsstudier som værende den designform, der frembringer højeste evidens. Store randomiseringsstudier har dog kun sjældent været anvendt inden for det sociale forskningsområde. Et sekundært formål for projektet var derfor at afprøve dette undersøgelsesdesign på socialområdet. I den forbindelse menes det væsentligt, at projektgruppens erfaringer med studiet bliver grundigt dokumenteret. Dette med hensyn både til rekruttering og randomisering af plejeenheder samt til implementering af reminiscensmetoden, herunder undervisning og rådgivning af plejeenhedernes personale og indsamling og anvendelse af erindringsgenstande. Hensigten er, at andre, der overvejer at gå i gang med et lignende forskningsprojekt, er klar over nogle af de forhindringer, som et projekt inden for det sociale område kan afstedkomme. Dokumentationen for Reminiscensprojektet er således meget detaljeret. De personer, der muligvis vil kunne få mest ud af denne dokumentation er forskere, der ønsker at lave tilsvarende studier på socialområdet, samt demenskoordinatorer og undervisere f.eks. på en Masteruddannelse. Rapporten henvender sig dog også til andre. Således kan plejehjemsledere og ældrechefer få et indblik i, hvilke ressourcer, der er forbundet med implementeringen af et tiltag som reminiscens på en plejeenhed. Herudover kan man få en ide om hvilke effekter, man kan opnå fra et tiltag som reminiscens i forhold til både plejepersonalet og enhedens beboere. Projektorganisering Det blev aftalt, at evalueringsprojektet skulle forankres fagligt og organisatorisk ved Syddansk Universitet. Selve indsatsen med at implementere reminiscensmetoden skulle ske i et samarbejde mellem Dansk Center for Reminiscens og Reminiscenscenteret i Ringkjøbing Amt, og CAST skulle være ansvarlig for den forskningsmæssige evaluering og dokumentation.

16 16 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens Reminiscenscenteret i Ringkjøbing Amt blev i august 2005 omdannet til Reminiscens Center Midtjylland i forbindelse med overdragelsen til Udviklings- og forskningsafdelingen (UFA) ved CVU Midt-Vest, Skive. I januar 2008 blev CVU Midt-Vest en del af VIA University College. Reminiscensprojektet er således blevet gennemført af en projektgruppe bestående af Anders Møller Jensen (AMJ) fra VIA University College, Marianne Kjer (MK) fra Dansk Center for Reminiscens og Claire Gudex (CG) og Charlotte Horsted (CH) fra CAST. Reminiscensundervisningsforløbet og -materialet blev udviklet af MK, der også var hovedansvarlig for undervisningsdelen. AMJ var hovedansvarlig for rekruttering af plejeenhederne samt den del af reminiscensimplementeringen, der vedrørte reminiscensgenstande (f.eks. erindringskasser, plakater og andet reminiscensmateriale), som skulle anvendes i forbindelse med reminiscensimplementeringen. CG og CH var hovedansvarlige for dataindsamling, analyse og afrapportering. Ud over den finansielle støtte fra Servicestyrelsen til køb af remedier og betaling af reminiscensundervisere har de deltagende kommunale plejeinstitutioner i Region Midtjylland selv skullet støtte projektet gennem henholdsvis aktiv deltagelse i implementering og dataindsamling, samt ved frikøb af personale eller vikardækning i de perioder, hvor personalet har deltaget i uddannelse og mødeaktiviteter. Projektets omfattende dataindsamling er sket i et samarbejde mellem CAST, personalet på de enkelte enheder og beboere og beboernes pårørende, samt af det til projektet uddannede interviewerkorps. I den forbindelse vil vi gerne bringe en stor tak til interviewerne: Ellen Bye Jensen, Tove Loftager, Elisabeth Kofoed Pedersen, Birgitte Kryger, Jette Baagøe Jensen og Kirsten Sejerøe-Szatkowski, som har gjort et stort arbejde ved at stå til rådighed for projektet i de perioder, hvor dataindsamlingen har fundet sted. Endvidere en stor tak til ledelsen og personalet på de involverede plejeenheder. Uden deres engagement og deltagelse kunne Reminiscensprojektet ikke have været gennemført. Endvidere tak til Mette Brynskov, udviklingskoordinator i Århus kommune, der var behjælpelig med rekruttering af interviewere i Århus området. Følgende plejeenheder deltog i projektet (i alfabetisk rækkefølge): Blichergården, NFS Grundtvigs Vej 13, 8800 Viborg Lokalcenter Søholm, Bispevej 70, Stavtrup, 8260 Viby J Møllestien, Grønnegade 10, Århus Nørregades Plejehjem, Nørregade 9, 7400 Herning Overlundgården, Tværvej 12, 8800 Viborg Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 57, 8260 Viby J Solgården, Nygade 35, 7620 Lemvig Søparken, Nygade 35, 7620 Lemvig Toftebo Centret, Elmegade 32, 7400 Herning Toftegården, Sandkåsvej 1, 8210 Århus V Endvidere vil vi gerne takke leder Lone Høj, personalet og beboere på plejehjemmet Havebæk i Odense og leder Ruth Johannesen, personalet og beboere på plejehjemmet Vesterled i Herning for deres indsats i forbindelse med henholdsvis præpilotstudiet og pilotstudiet. Projektet blev planlagt med en faglig følgegruppe, men da startsfasen tidsmæssigt var

17 Forord 17 meget presset, var det ikke muligt at mødes samlet med gruppen. De enkelte medlemmer har dog haft mulighed for at gennemgå den detaljerede projekt- og evalueringsplan og give mundtlige og skriftlige råd i forhold til studiets design og overordnede forløb, samt beskrivelse af rekruttering og resultater fra baselineanalysen. Herudover har følgegruppens medlemmer har haft lejlighed til at gennemgå et tidligere udkast til rapporten og drøfte denne på et fælles møde. Vi vil gerne takke følgegruppens medlemmer for deres indsats: Embedslæge Svend Erik Damberg, Embedslægeinstitutionen Midtjylland Professor Terkel Christiansen, IST - Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet Lektor Bernard Jeune, CAF - Center for Aldringsforskning, IST, Syddansk Universitet Overlæge Rolf Bang-Olsen, Gerontopsykiatrisk Afsnit, Middelfart Sygehus Overlæge Kirsten Abelskov, Psykiatrisk Sygehus i Århus Forstander Johanne Petersen, Plejecentret Kærbo, København Forskningsleder Christine Swane, EGV Fonden, København Konsulent Jørgen Løkkegaard, Styrelsen for Social Service Centerleder Jan Sørensen, Syddansk Universitet Vi takker også professor Werner Vach, Syddansk Universitet, for statistisk rådgivning i de forskellige faser af projektet, samt Lisbeth Villemoes Sørensen og Mette Brynskov for deres kommentarer til et tidligere udkast af rapporten. Projektet er godkendt af Datatilsynet (j.nr ) og anmeldt til Den Videnskabsetiske Komite for Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands Amter, der dog ikke fandt, at projektet var anmeldelsespligtigt, fordi der ikke var tale om biomedicinsk forsøg. Rapportens indhold I kapitel 1 er projektets baggrund og formål præsenteret. Reminiscens er defineret og dens anvendelse inden for social- og sundhedsområdet beskrevet. Der opsummeres på tidligere studiers erfaringer vedrørende konsekvenser ved anvendelse af reminiscens blandt ældre personer med henholdsvis demens og depression. I kapitel 2 præsenteres Reminiscensprojektets design og metoder: Det generelle studiedesign, beskrivelse af dataindsamlingen og de anvendte måleinstrumenter samt interviewerrekruttering og træning Rekruttering og randomisering af plejeenhederne, herunder den anvendte lodtrækningsprocedure Statistiske metoder Forløbet vedrørende implementeringen af reminiscens, herunder beskrivelse af det anvendte reminiscensmateriale. I kapitel 3 til kapitel 7 præsenteres projektets resultater: Undervisernes erfaringer med implementeringen og en kvantitativ oversigt over enhedernes anvendelse af reminiscens under projektets forløb (kapitel 3) Konsekvenser af reminiscens for beboerne (kapitel 4)

18 18 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens Konsekvenser af reminiscens for personalet (kapitel 5) Konsekvenser af reminiscens for de pårørende (kapitel 6) Andre kommentarer, herunder øvrige ændringer på enhederne, interviewernes erfaringer, og ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen (kapitel 7). Kapitel 8 er en diskussion af projektets resultater og de anvendte metoder. Tabel 1. Oversigt over de forkortelser, der er anvendt i rapporten Forkortelse Forklaring RCT Randomiseret kontrolleret forsøg IG Implementeringsgruppen KG Kontrolgruppen 1. BL 1. baseline dataindsamling 2. BL 2. baseline dataindsamling 3. BL 3. baseline dataindsamling MV (=Midt) Midtvejs dataindsamling AS (=Afsl.) Afsluttende dataindsamling IQR KI s.d. NS Interquartile range Konfidensinterval Standard afvigelse/standard deviation Ikke statistisk signifikant Instrumenter ADRQL Alzheimer Disease Related Quality of Life CMAI Cohen-Mansfield Agitation Inventory GBS Gottfries-Bråne-Steen skala MBI-HSS Maslach Burnout Inventory Human Services Survey PA Personal Accomplishment = Arbejdspræstation EE Emotional Exhaustion = Følelsesmæssig udmattelse DP Depersonalisation = Depersonalisering MMSE Mini-Mental State Examination SF-12v2 Short-form Health Survey version 2 (12 items) PCS Physical Component Summary MCS Mental Component Summary SIB-S Severe Impairment Battery Short Form SNCW Satisfaction with Nursing Care and Work Assessment Scale

19 Resume 19 Resume Reminiscens er en psykosocial pleje-/omsorgsmetode, der siden begyndelsen af 1980 erne har været anvendt i plejen af ældre. Reminiscensmetoden kan defineres som en systematisk anvendelse af minder og erindringer som et bidrag til at genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos svage ældre, herunder mennesker med demens. (1) Blandt ledere og ansatte inden for social- og sundhedsområdet er der stigende interesse for reminiscensmetoden og dens mulige bidrag til den daglige omsorg af ældre personer. En vurdering af metodens konsekvenser ud fra nuværende erfaringer er dog vanskelig, da der ikke er nogen standardtilgang til håndteringen og anvendelsen af reminiscens på social- og sundhedsområdet. Således anvendes metoden med forskellige formål, på forskellige målgrupper og med forskellige implementeringsformer. På baggrund af den store variation i den måde, hvorpå reminiscens er blevet anvendt, samt at der kun eksisterer få systematiske studier på området, er evidensen for metodens virkning som pleje/omsorgsmetode begrænset. Nærværende randomiseret interventionsstudie blev derfor igangsat for at undersøge konsekvenserne ved anvendelse af reminiscens på danske plejeenheder. Undersøgelsen blev gennemført som et randomiseret interventionsstudie. Dette blev gjort, så resultater fra de enheder, der fik implementeret reminiscens, kunne sammenlignes med enheder, der fortsatte med den sædvanlige pleje. Tanken ved denne tilgang er, at eventuelle forskelle mellem de to grupper afspejler brugen af reminiscens. Denne tilgang til evaluering af et tiltag er en sjælden anvendt metode inden for det sociale forskningsområde i Danmark. Formål At gennemføre en systematisk, forskningsbaseret vurdering af konsekvenser ved anvendelse af reminiscens for ældre beboere på plejeenheder, plejepersonalet og beboernes pårørende. Fokus for vurderingen var at undersøge effekten af reminiscensmetoden på følgende forhold: For ældre beboere på plejecentre i forhold til ændringer i kognitive evner, funktionsniveau, agiteret adfærd og livskvalitet For plejepersonalet på plejecentre i forhold til jobtilfredshed og udbrændthed For beboernes pårørende i forhold til deres helbredstilstand, samvær med beboerne og relation til plejepersonalet. Derudover var fokus at viderebringe projektgruppens erfaring om implementering af reminiscensmetoden i forhold til undervisning og rådgivning af plejecentrenes personale, indsamling og anvendelse af erindringsgenstande, samt få vurderet ressourceforbruget ved anvendelse af reminiscensmetoden.

20 20 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens Metoder Undersøgelsen blev gennemført som et randomiseret, matched interventionsstudie på ti plejeenheder i Region Midtjylland. Randomiseringen af de ti enheder tog hensyn til enhedernes geografiske beliggenhed, enhedstype og størrelse. Reminiscens indførtes i perioden august 2006 til august 2007 på halvdelen af plejeenhederne (herefter Implementeringsgruppen ). De resterende enheder indgik i Kontrolgruppen og fortsatte med deres sædvanlige pleje og omsorg af de ældre. En undersøgelse af svarene ved 1. baseline dataindsamling viste, at der ingen signifikante forskelle var mellem de to grupper mht. beboernes funktionsniveau (kognitiv, daglig funktion, adfærdsmæssigt) og livskvalitet, og kun få forskelle i forhold til plejepersonalet (trivsel og ansættelsesvarighed). Hver af enhederne i Implementeringsgruppen fik individuel undervisning i anvendelsen af reminiscens. Dette skete via kursusdage, opfølgningsmøder og rådgivning. Enhederne fik endvidere stillet forskellige former for reminiscensmateriale til rådighed. Undervisningen omfattede samtlige plejepersoner. Pårørende til beboerne på plejeenheder i Implementeringsgruppen blev også informeret. De pårørende, der ønskede det, fik ligeledes nærmere introduktion til brugen af reminiscens. Implementeringsgruppen blev introduceret for tre former for reminiscens, som de skulle anvende. De tre former var: Generel reminiscens: strukturerede gruppesessioner med overordnede temaer; afholdes for en udvalgt gruppe af beboere med samme baggrund, interesser eller funktionsniveau Specifik reminiscens: strukturerede sessioner for 1-2 beboere, justeret i forhold til den enkeltes behov vedrørende omgivelser og kommunikation Spontan reminiscens: i forbindelse med de daglige gøremål (på- og afklædning, oprydning, måltider); stikord eller kommentarer anvendes til at skabe forbindelser til personens tidligere liv og erfaringer. Der var i alt fem dataindsamlinger. Der var tre baseline dataindsamlinger i perioden martsseptember 2006 efterfulgt af 4. og 5. dataindsamling i henholdsvis marts og september I både Implementerings- og Kontrolgruppen indsamledes der data vedrørende beboerne, plejepersonalet og pårørende: Beboerne Kognitiv vurdering (MMSE og derefter SIB-S, hvis MMSE score <15) Global vurdering af demenssymptomet (GBS) Agiteret adfærd (CMAI) Livskvalitet (ADRQL) Plejepersonalet Udbrændthed (MBI-HSS) Jobtilfredshed/arbejdsliv (spørgsmål fra SNCW) Eget helbred (SF-12v2)

21 Resume 21 Pårørende Indtryk af samvær med henholdsvis beboerne og personalet Eget helbred (SF-12v2; kun ved baseline) Efter den afsluttende dataindsamling blev der foretaget interviews med i alt 14 plejepersoner fra Implementeringsgruppen. Formålet var at høre om deres holdninger til henholdsvis implementeringsforløbet og brugen af reminiscens i dagligdagen Resultater I forhold til beboerne viste resultaterne, at reminiscens har en potentielt positiv virkning på henholdsvis deres kognitive funktionsniveau, agiterede adfærd og livskvalitet. De opnåede effekter var dog for det meste kun tendenser til, at beboerne i Implementeringsgruppen fik det bedre end beboerne i Kontrolgruppen. Forskellene mellem de to grupper var således ikke store, og kun få nåede statistisk signifikans. I forhold til beboerne i Kontrolgruppen viste beboerne i Implementeringsgruppen således: en mulig forsinket forværring i det kognitive funktionsniveau for beboere, der havde stærkt forringet kognitiv funktion ved baseline mindre hyppigt agiteret adfærd (hvor Kontrolgruppen viste mere hyppigt agiteret adfærd; dog var forskellen ikke statistisk signifikant) demenssymptomer blev forstærket hos beboere i begge grupper, men kun statistisk signifikant forstærket i Kontrolgruppen livskvaliteten (herunder delskalaen Selvbevidsthed ) blev forværret i begge grupper, men kun statistisk signifikant forværret i Kontrolgruppen. I forhold til personalet viste resultaterne, at reminiscens havde en potentielt positiv virkning på især arbejdslivet. Resultaterne viste: en signifikant forværring i Kontrolgruppens trivsel og professionel udvikling i forhold til uændret trivsel og udvikling i Implementeringsgruppen denne forskel var signifikant mellem Implementerings- og Kontrolgruppen signifikant flere i Implementeringsgruppen fandt ved afsluttende dataindsamling, at det var interessant at arbejde med de samme beboere hver dag (i forhold til en uændret holdning i Kontrolgruppen) denne forskel var signifikant mellem Implementeringsog Kontrolgruppen en tilnærmelsesvis signifikant tendens til at flere plejepersoner i Implementeringsgruppen ved afsluttende dataindsamling syntes, at det var vigtigt at de kunne leve sig ind i beboernes oplevelser tendenser til bedre psykisk helbred og mindre følelsesmæssig udmattelse over tid i Implementeringsgruppen i forhold til værre psykisk helbred og mere følelsesmæssig udmattelse i Kontrolgruppen (forskellene var dog ikke statistisk signifikante). Med hensyn til de pårørendes deltagelse i projektet var der færre i Implementeringsgruppen end forventet, der aktivt gik ind og anvendte reminiscens/livshistorie med beboerne.

22 22 Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens Det vurderedes, at dette skyldes manglende overskud og tid og ikke manglende interesse og omsorg. Der fandtes ingen markante forskelle på effektmålingerne mellem pårørende til beboeren i henholdsvis Implementerings- og Kontrolgruppen. Ved Afsluttende dataindsamling rapporterede flere af Implementeringsgruppens deltagende pårørende (40 pct.), at de oftere brugte minder og erindringer i deres samvær med beboeren end før projektet. Diskussion Inden for ældreområdet har reminiscens gennem de sidste år fået megen omtale. Reminiscens indgår desuden som en del af undervisning i forbindelse med de demenskurser, plejepersonalet inden for den danske ældrepleje skal deltage i. Der har således været en generel forventning/forhåbning om, at reminiscens ville vise sig at være til stor gavn for især beboere og personalet på de enheder, der kom i Implementeringsgruppen. At studiet primært kommer med resultater, der viser tendenser til, at reminiscens har en gavnlig effekt på henholdsvis beboerne og personalet på de danske plejehjem, vil derfor muligvis skuffe en del. Fraværet af stærk evidens for metodens effekt kan skyldes flere årsager. Det kan selvfølgelig være, at reminiscens kun har en mindre effekt på personalet såvel som på beboernes hukommelse, adfærd og trivsel; at metoden kan være nok så gunstig for den enkelte beboers og/eller plejepersonens selvbevidsthed og glæde i nuet og kan bidrage til et tættere forhold mellem beboeren og personalet, men at disse effekter ikke er store eller brede nok til at kunne måles på gruppeniveau eller over tid. Der er også andre forhold, der her kunne spille en rolle. Udgangspunktet for studiet var, hvorvidt man kunne påvise længerevarende effekter på beboerne. Det er dog muligt, at påvirkningen af reminiscens ikke er vedvarende, men mere umiddelbar og kortvarig - f.eks. et par timer eller et døgn/få dage efter reminiscenssessionen. Hvorvidt reminiscens blev implementeret fuldt ud på alle enhederne er også diskuterbart. På trods af plejepersonalets interesse i metoden, og deres villighed til at anvende de forskellige reminiscensformer med beboere, fik projektgruppen det indtryk, at personalet mange steder manglede ressourcer og redskaber til fuldt ud at kunne anvende deres reminiscenskundskaber i dagligdagen. Studiets generaliserbarhed Da man ønskede at afprøve reminiscensmetoden som en del af den almindelige hverdag på en plejeenhed, var der ingen selektion af beboer- eller personalegrupper. I alt blev 447 beboere vurderet for egnethed for projektdeltagelse. Herfra blev 11 pct. ekskluderet, da de enten ikke var fastboende, døde før baselineindsamlingen, eller var for svagelige til at deltage i projektet. Yderligere 12 pct. ønskede ikke at deltage i projektet. Det oplevede beboerfrafald over tid, blandt de beboere, der deltog i projektet, var på 32 pct. Denne var som forventet og skyldtes hovedsageligt dødsfald blandt beboerne. Resultaterne fra nærværende studie er derfor i princippet generaliserbare til andre (danske) plejeenheder. Den anvendte implementeringsproces var dog bredere i omfang end den introduktion, man normalt vil få på det typiske reminiscenskursus, da den omfattede samtlige plejepersoner og beboere på fem plejeenheder.

23 Resume 23 En af studiets begrænsninger var, at plejepersonalet agerede som proxy-respondenter for beboerne i forbindelse med vurderinger af beboernes daglige funktionsniveau, agiterede adfærd og livskvalitet. Bias kan være opstået. Dette f.eks. ved at plejepersonernes vurdering ikke afspejlede beboernes reelle funktionsniveau; dels fordi deres vurderinger var baseret på observationer og dels fordi spørgeskemaerne for nogle beboere over tid endte med at blive udfyldt af forskellige plejepersoner. Der var heller ikke mulighed for at dobbelt-blinde vurderingen, som er ønskeligt i forbindelse med et randomiseret studie. På trods af randomiseringstilgangen er der muligvis stadigvæk variationer mellem de to gruppers enheder i forhold til det daglige miljø og kultur, herunder relationer mellem personalet og henholdsvis beboere og ledelse. Der vides heller ikke, om de deltagende enheder er repræsentative for danske plejeenheder generelt. Det er dog projektgruppens vurdering, at de deltagende enheder repræsenterer et bredt udsnit af de plejeenhedstyper, der eksisterer i Danmark med hensyn til indretning, størrelse og kultur. Konklusion Resultaterne fra dette randomiseret interventionsstudie har vist, at anvendelse af reminiscens har en potentielt positiv virkning på både beboere og plejepersonalet på plejeenheder. Der var således indikationer på reminiscensmetodens betydning for beboernes livskvalitet, samt at den muligvis kan forsinke forværring i kognitiv funktion og progression i demenssymptomer, herunder agiteret adfærd. Personalet kan opleve en mulig forbedring i trivsel og professionel udvikling samt kan få et mere positivt syn på både beboerne og deres eget arbejdsliv. Langt de fleste plejepersoner i Implementeringsgruppen fandt, at reminiscens var et godt arbejdsredskab, som gjorde dem bedre til at kommunikere med beboerne, og ville anbefale implementeringen af reminiscens til andre enheder. Der er ikke noget i studiet, der peger på, at reminiscens er skadelig, hverken for beboere eller personale. Nærværende studie finder ikke umiddelbart problemer ved at reminiscens indføres som tilbud til den daglige omsorg af beboere på danske plejeenheder. En fuld implementering af metoden kræver dog synlig opbakning fra ledelsen, personalets forståelse for beboernes sociale og emotionelle behov samt brug af varierede former for reminiscensmaterialer.

24

25 1. Baggrund for Reminiscensprojektet Baggrund for Reminiscensprojektet Reminiscens er en psykosocial pleje-/omsorgsmetode, der siden begyndelsen af 1980 erne har været anvendt i plejen af ældre. Reminiscensmetoden kan defineres som en systematisk anvendelse af minder og erindringer som et bidrag til at genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos svage ældre, herunder mennesker med demens. (1) Metodens formål er bevidst at vække erindringer via genkendelse gennem forskellige mindevækkere (2;3) som eksempelvis genstande fra fortiden, musik, billeder, farver eller lugte. Metoden henvender sig især til personer, der i større eller mindre grad har mistet evnen til at relatere begivenheder til hinanden og huske hændelser, f.eks. i forbindelse med en demenssygdom (4). Blandt ledere og ansatte inden for social- og sundhedsområdet er der stigende interesse for reminiscensmetoden og dens mulige bidrag til den daglige omsorg af ældre personer. En vurdering af metodens konsekvenser ud fra nuværende erfaringer er dog vanskelig, da der ikke er nogen standardtilgang til håndteringen og anvendelsen af reminiscens på social- og sundhedsområdet. Således anvendes metoden med forskellige formål, på forskellige målgrupper og med forskellige implementeringsformer. På baggrund af den store variation i den måde, reminiscens er blevet anvendt på, samt at der kun eksisterer få systematiske studier på området, er evidensen for metodens virkning som pleje/omsorgsmetode begrænset. Nærværende randomiseret interventionsstudie blev derfor igangsat for at undersøge konsekvenserne ved anvendelse af reminiscens på danske plejeenheder Formål med Reminiscensprojektet Baggrunden for projektet var et behov for en mere overbevisende dokumentation for virkningen af reminiscens som pleje-/omsorgsmetode. Socialministeriet (i dag Velfærdsministeriet) ønskede at få udført en videnskabelig undersøgelse af metoden for at give et dansk evidensbaseret grundlag for at træffe beslutning om en evt. bredere implementering af reminiscensmetoden i fremtidens ældrepleje. Formål med Reminiscensprojektet var primært: At gennemføre en systematisk, forskningsbaseret vurdering af konsekvenser ved anvendelse af reminiscens for ældre beboere på plejeenheder, plejepersonalet og beboernes pårørende. Fokus for vurderingen var at undersøge effekten af reminiscens på følgende forhold: For ældre beboere på plejecentre i forhold til ændringer i kognitive evner, funktionsniveau, agiteret adfærd og livskvalitet For plejepersonalet på plejecentre i forhold til jobtilfredshed og udbrændthed

Husker du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre. en undersøgelse AF reminiscensmetoden

Husker du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre. en undersøgelse AF reminiscensmetoden Husker du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre en undersøgelse AF reminiscensmetoden Husker du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre En undersøgelse af reminiscensmetoden

Læs mere

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv

Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Gør tanke til handling VIA University College Udviklingen på reminiscensområdet i et dansk og internationalt perspektiv Anders Møller Jensen, Ph.d. studerende Syddansk Universitet & VIA University College

Læs mere

Husker Du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre. En undersøgelse af reminiscensmetoden

Husker Du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre. En undersøgelse af reminiscensmetoden Husker Du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre En undersøgelse af reminiscensmetoden Husker du? Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre En undersøgelse af reminiscensmetoden

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Undersøgelse af Marte Meo-metoden på Lindegården

Undersøgelse af Marte Meo-metoden på Lindegården Undersøgelse af Marte Meo-metoden på Lindegården En metode til at fremme de kommunikative kompetencer hos plejepersonalet Undersøgelse af Marte Meo-metoden på Lindegården En metode til at fremme de kommunikative

Læs mere

Baggrundsrapport for projekt om reminiscens. Juli 2004. Mette Birk-Olsen

Baggrundsrapport for projekt om reminiscens. Juli 2004. Mette Birk-Olsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19, 3 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Spørgeskemaundersøgelse om karakteristika hos kommuner og plejeenheder

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Workshop L. 27. 08, aktiv aldring

Workshop L. 27. 08, aktiv aldring Workshop L. 27. 08, aktiv aldring Titel på papersession: Ældre borgeres sociale relationer og kulturinstitutioners rolle i social inklusion Nordisk Folkehelse konferance i Trondheim 26.- 29. august 2014,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelser Helbredsundersøgelser Handicaphjælpere Århus Kommune Helbredsundersøgelser af Handicaphjælpere Århus Kommune Sundhedsstaben Bo Schou Jensen Indhold Indhold... 3 Indledning... 4 Resume og konklusion...

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Kan dans bidrage til livskvalitet for personer med svær demens?

Kan dans bidrage til livskvalitet for personer med svær demens? Kan dans bidrage til livskvalitet for personer med svær demens? DemensDagene 2013 7. maj TIVOLI Hotel og Congress center Sygeplejerske, demenskonsulent Susanne Rishøj www.demenskonsulenten.dk Udenlandske

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Bilag til evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 1 Bilag 1- Spørgeskema til kommunerne Nulpunktsmåling

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL PRIMÆR VS. SEKUNDÆR EFFEKTFORSKNING Primær effektforskning Studium af grunddata. Undersøgelsesdesign afhænger af problemstilling og datamuligheder.

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Middelfart Resort & KonferenceCenter, November 2010 Projektleder Liselotte Ingholt Hvordan rekrutteres

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Billeder af situationen i den danske grundskole

Billeder af situationen i den danske grundskole Billeder af situationen i den danske grundskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Udvalgte resultater fra den første kortlægningsundersøgelse i LP-modellen Thomas Nordahl og Niels

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING DISPOSITION Effektmålinger på det sociale område Forskellige metoder Forskellige data 2 HVORFOR EFFEKTMÅLING? Velfærdsstaten griber ind i flere og flere

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EN EKSTREMT KORT INTRO Beskrivelse af indsatsens metode Socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne Detaljeret programbeskrivelse Kontrollerede forsøg Beskrivelse af forsøgsprogram

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose 4. NATIONALE NEUROKONFERENCE onsdag d. 25. maj 2016 Marian Petersen sygeplejerske., DM.Sc. Neurocentret Rigshospitalet Seksualitet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Neuropsykolog Anne Norup, ph.d. Afd. for højt specialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade Glostrup/Hvidovre Hospital Intro.. PLANEN

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Klimaets kommunale tilstand

Klimaets kommunale tilstand Jens Hoff & Mikkel Giver Kjer Klimaets kommunale tilstand Klimapolitik i danske kommuner Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jens Hoff & Mikkel Giver Kjer Klimaets kommunale tilstand Klimapolitik i

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere