Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 32 Folketinget Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.) 1 I lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I 1, stk. 1, 1. pkt., ændres»efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler,«til:»efterskoler og frie fagskoler,«. 3. I 1, stk. 3, 1. pkt., ændres»husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«. 4. I 1, stk. 3, 2. pkt., ændres»husholdnings- eller håndarbejdsfag«til:»praktiske eller erhvervsrettede fag«. 5. I 1, stk. 3, 3. pkt., 1 a, stk. 2, 2. pkt., 2 a, 1. pkt., 13, stk. 1, nr. 2, 22, stk. 1, 23 a, stk. 2, og 23 b, 1. pkt., ændres»husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«. 6. I 1, stk. 3, 4. pkt., ændres»husholdningsskoler«til:»frie fagskoler, der udbyder husholdningsfag,«. 7. I 1 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»en husholdningsskoles eller håndarbejdsskoles«til:»en fri fagskoles«. 8. I 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»en husholdningsskole eller håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«. 9. I 1 a, stk. 2, 2. pkt., ændres»husholdnings- eller håndarbejdsfag«til:»praktiske eller erhvervsrettede fag«. 10. I 17, stk. 4, ændres»husholdningsskoler«til:»frie fagskoler, der udbyder husholdningsfag,«. 11. I 23 a, stk. 2, udgår»der ved kursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år, og« a, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Tillægstakst efter stk. 2 ydes for følgende elevgrupper: 1) Elever, der ikke går i 10. klasse og ikke er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om kombineret ungdomsuddannelse eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., i hvis uddannelsesplan, der indgår et ophold på en folkehøjskole eller en fri fagskole, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning. Det er en betingelse, at eleven er fyldt 16 år ved kursets begyndelse og endnu ikke er fyldt 25 år. 2) Elever i hvis uddannelsesplan, der ikke indgår et ophold på en folkehøjskole eller en fri fagskole. Det er en betingelse, at eleven er fyldt 17½ år ved kursets begyndelse og endnu ikke er fyldt 25 år.«13. Efter 23 c indsættes før overskriften før 24:»Præmie for optagelse på erhvervsuddannelse 23 d. Staten kan yde en særlig præmie til frie fagskoler ud fra antallet af årselever, hvori indgår elever, der har afsluttet et alment kursus på en fri fagskole af mindst 12 ugers varighed, der sigter mod at gøre elever parat til optagelse på en erhvervsuddannelse, når eleven bliver optaget på en erhvervsuddannelse senest 7 måneder efter afslutning af kurset på den frie fagskole. Den frie fagskole indhenter dokumentation for, at eleven er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser. Undervisningsmin., j.nr S.541 AT004969

2 2 Stk. 2. Størrelsen af præmien efter stk. 1 beregnes ud fra takster pr. årselev, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om præmien, dens beregning og udbetaling.«14. I 41, stk. 1, 1. pkt., ændres»en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«, og 2. pkt. affattes således:»bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddannelse efter 1, stk. 3, 4. pkt., eller for elever under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse.«15. 49, 1. pkt., affattes således:»klage over afgørelser truffet af en fri fagskole om uddannelse efter 1, stk. 3, 4. pkt., kan indbringes for undervisningsministeren.«16. Efter 51 indsættes før overskriften før 52:» 51 a. Undervisningsministeren kan for frie fagskoler som forsøg i en periode på op til 10 år fravige kravet i 6, stk. 1, nr. 6. Det er betingelse, at skolen indgår aftale med mindst en institution for erhvervsrettet uddannelse om i et bygningsfællesskab at etablere en campus med det formål at lette overgangen for elever på en fri fagskole til en erhvervsuddannelse. Stk. 2. Frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse må i forsøgsperioden udleje lokaler til hinanden som led i campussamarbejdet. Stk. 3. Undervisningsministeren kan i et forsøg efter stk. 1 om at fravige kravet i 6, stk. 1, nr. 6, se bort fra kravet i 6, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår krav om, at den frie fagskole skal råde over forstander- og lærerbolig, såfremt skolen tilrettelægger et forsvarligt tilsyn med eleverne. Stk. 4. Ansøgning om fravigelse fra lovens 6, stk. 1, nr. 4 og 6, skal være modtaget i ministeriet senest den 31. december b. En institution for erhvervsrettet uddannelse, der med en fri fagskole indgår samarbejde om en campus, jf. 51 a, kan varetage opgaven med at være vært for et administrativt fællesskab efter reglerne i 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvori indgår den eller de frie fagskoler, der er en del af campusdannelsen.«2 I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, som ændret ved lov nr af 26. december 2013, 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014 og 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 22, stk., 1, nr. 5, ændres»husholdningsskole,«til:»fri fagskole eller«. 2. I 22, stk. 1, ophæves nr. 6. Nr. 7 bliver herefter nr I 22, stk. 4, ændres»nr. 3-7,«til:»nr. 3-6,«. 4. I 22, stk. 6, 2. pkt., ændres»nr. 3-6,«til:»nr. 3-5,«. 5. I 22, stk. 8, 1. pkt., ændres»nr. 3-6«til:»nr. 3-5«. 6. I 22, stk. 10, ændres»nr. 7«til:»nr. 6«. 7. I 33, stk.2, 2. pkt., ændres»en husholdningsskole, en håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«. 3 I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 2, 1. pkt., ændres», husholdningsskole eller håndarbejdsskole«til:»eller en fri fagskole«og»lov om efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I 10 e, stk. 1, nr. 2, ændres»ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»ungdomshøjskoler og frie fagskoler«. 4 I lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. august 2013, som ændret ved 41 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. To steder i 5, stk. 1, ændres»lov om efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I 5, stk. 1, nr. 2, ændres»husholdningsskoler, håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«. 5 I lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse foretages følgende ændring: 1. 6, stk. 1, nr. 9, affattes således:»9) Frie fagskoler.«6 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 18. december 2012, 43 i lov nr af 26. december 2013, 2 i lov nr. 22 af 14. januar 2014 og senest ved 10 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Bilag 1, nr. 21, affattes således:»21) Lov om efterskoler og frie fagskoler.«2. I bilag 1 indsættes som nr. 27:

3 3»27) Lov om folkehøjskoler.«3. Bilag 1, nr. 28, ophæves. 7 I lov nr af 26. december 2013 om folkehøjskoler foretages følgende ændringer: 1. I 10, stk. 1, ændres»husholdningsskole, håndarbejdsskole«til:»fri fagskole«. 2. I 11, stk. 5, 1. pkt., ændres»lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 8 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændring: 1. I 9 i, stk. 6, nr. 3, ændres»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler«. 1. I 7, nr. 24, ændres»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler«. 10 I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 31. august 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 2, nr. 2,ændres»efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»efterskoler og frie fagskoler«. 11 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en ny fri fagskole til tilskud, som er modtaget af Undervisningsministeriet senest den 1. oktober 2014, jf. 6, stk. 6, kan inden den 15. februar 2015 indsende supplerende ansøgning om godkendelse af forsøg efter 51 a og 51 b. 9 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring:

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Fornyelse af husholdnings-og håndarbejdsskolers (frie fagskolers) undervisningstilbud Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Tilskudsmæssige ændringer Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Forsøg med bygningsmæssigt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (campusdannelse) Den gældende ordning Den foreslåede ordning 2.4. Konsekvenser i anden lovgivning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter Med lovforslaget foreslås en modernisering og udvidelse af husholdningsskolers og håndarbejdsskolers fagudbud, således at skoleformen inden for en nutidig praksisorienteret ramme kan indgå i rækken af tilbud til unge med henblik på at sikre, at mindst 95 pct. af en årgang får en ungdomsuddannelse. Udvidelsen af fagområdet omfatter tekniske og håndværksprægede fag. Skoleformens betegnelse husholdningsskoler og håndarbejdsskoler foreslås i konsekvens heraf ændret til frie fagskoler. Formålet med fornyelsen er at give mulighed for, at skolerne kan etablere et tilbud, der med udgangspunkt i en praktiskfagligt funderet skoleform kan medvirke til at fastholde frafaldstruede unge i ungdomsuddannelsessystemet, og som især skal understøtte, at unge efterfølgende går i gang med en erhvervsuddannelse. Den nedre aldersgrænse for at modtage tillægstakst til en mentorordning for unge, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, og i hvis uddannelsesplan indgår et ophold på en fri fagskole eller en folkehøjskole, foreslås sat ned fra 17½ år til 16 år. Tillægstaksten kan herved bedre opfylde sit formål om at sætte unge hurtigere i stand til at komme videre i uddannelsessystemet. Endvidere foreslås indført hjemmel til, at skoler kan modtage en præmie for hver elev på frie fagskolers almene kurser med formål at give de unge sådanne personlige og faglige kompetencer, at den unge herefter vil kunne påbegynde en erhvervsuddannelse, der optages i en erhvervsuddannelse senest 7 måneder efter afslutningen af kurset på den frie fagskole. Som led i ministeriets arbejde med at analysere virkninger og fordele ved etablering af campusdannelser på ungdomsuddannelsesområdet foreslås det, at frie fagskoler som en forsøgsordning får mulighed for under visse betingelser at kunne fravige lovens krav om eneejerskab til skolens bygninger og ejendom, når skolen indgår en aftale med en eller flere godkendte uddannelsesinstitutioner, om en campusdannelse med det formål at lette overgangen for eleverne til en erhvervsuddannelse. Mindst én institution i campusdannelsen skal være en institution for erhvervsrettet uddannelse. Fravigelse af lovens krav om, at skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige forstander- og lærerboliger kan ligeledes indgå i det pågældende forsøg, såfremt skolen sikrer et forsvarligt tilsyn med eleverne. Den frie fagskole kan blive deltager i et administrativt fællesskab, som erhvervsskolen i campus er vært for Lovforslagets baggrund Betegnelsen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler relaterer sig til et ældre og utidssvarende skoleindhold med vægten lagt på mere traditionelle fag rettet mod hjemmet. Skolerne har løbende arbejdet på at modernisere skolernes tilbud inden for den eksisterende ramme med det formål at tilbyde alment dannende og målrettede tilbud til unge, som har brug for et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i praksisorienteret undervisning med fokus på især at få de unge videre i erhvervsuddannelsessystemet. Med forslaget imødekommer regeringen skoleformens ønske om at kunne tilbyde undervisning og kurser inden for bl.a. områderne mad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi, og med særlig vægt på praksisnær undervisning. Skolerne må forventes i særlig grad at henvende sig til den gruppe af unge, der ikke er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen. Skolernes og kursernes overordnede formål, som er beskrevet i lovens 1, stk. 1, gælder uændret, det vil sige, at skolerne skal tilbyde undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, at undervisningen skal have en bred almen karakter, og at enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolerne er kostskoler. Der findes i dag 12 husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

5 5 Lovforslaget er tillige en opfølgning på beslutningsforslag nr. B 6 om større frihedsgrader for frie skoler (fremsat den 2. oktober 2013 af V, DF, LA og KF). Beslutningsforslaget blev 1. behandlet i Folketinget den 12. november Lovforslagets indhold 2.1. Fornyelse af husholdningsskolers og håndarbejdsskolers (frie fagskolers) undervisningstilbud Gældende ret Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilbyder unge og voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf skal have en fremtrædende plads i undervisningen og mindst udgøre 1/3 af den samlede undervisningstid for den enkelte elev, jf. 1, stk. 1, jf. stk. 3. Dette gælder dog ikke elever, som følger prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, jf. 1 a. Husholdningsskolerne kan tilbyde uddannelser inden for husholdningsfag. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom Den foreslåede ordning Det foreslås, at skolernes fagområde beskrives som praktiske eller erhvervsrettede fag, hvorved fagområdet med lovforslaget også vil kunne omfatte tekniske og håndværksprægede fag ud over de nuværende husholdnings- og håndarbejdsfag. De praktiske eller erhvervsrettede fag skal, på samme måde som det gælder for husholdnings- og håndarbejdsfag i dag, have en fremtrædende plads i undervisningen. Skolernes tilbud vil efter lovændringen i endnu højere grad kunne indrettes med særlig fokus på elever med særlige læringsforudsætninger, og som fx har evner til at lære med hænderne. Skolerne vil som frie skoler - som hidtil - kunne tilrettelægge undervisningen frit inden for lovens formålsbeskrivelse, hvorfor loven alene skaber rammen for fornyelsen af skolernes fagområder. For elever i den undervisningspligtige alder gælder det uændret, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Reglerne om folkeskolens prøver for elever i 9. klasse gælder ligeledes uændret for elever i den undervisningspligtige alder, jf. lovens kapitel 1 a. Endvidere gælder fortsat særlige vilkår for elever i 10. klasse, idet folkeskolelovens regler skal følges, jf. lovens 2, stk. 4. Lovændringen vil derfor især have betydning for skolernes almene kurser, dvs. kurser, der ud over de praktiske og erhvervsrettede fag, tillige inddrager det personlige og eksistentielle perspektiv og den samfundsmæssige og demokratiske udfordring, dvs. den almene oplysning om de fælles menneskelige vilkår. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 og 9, og bemærkningerne hertil Tilskudsmæssige ændringer Gældende ret Ifølge lovens 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, yder staten til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst pr. elev) for elever uden kompetencegivende uddannelse, og som ikke går i 10. klasse og ikke er under ungdomsuddannelse, og som af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den unges bopælskommune har indskrevet et ophold på en fri fagskole eller en folkehøjskole i sin uddannelsesplan. Elever skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en uddannelsesplan for elevens videre uddannelse, jf. 2 c i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Tilskuddet ydes kun, såfremt eleven ved kursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år. Tilskud ydes, såfremt der til eleven er knyttet en mentor fra skolens mentorordning. Mentoren skal støtte og vejlede den unge på det personlige, sociale og faglige plan med henblik på at nå de mål, der er fastsat i uddannelsesplanen. Herudover ydes efter 23 a, stk. 2 og 3, nr. 2, et mindre tilskud for elever uden kompetencegivende uddannelse, hvor et kostskoleophold ikke er indskrevet i uddannelsesplanen. Tilskuddenes størrelse fastsættes i den årlige finanslov. Der er tale om tillægstakster, som ikke er ordinære driftstakster, men typisk gives til særlige formål, hvor der er et ønske om at prioritere en synlig og målrettet indsats. Der ydes ikke tilskud eller præmie for elever, der optages i en erhvervsuddannelse efter afslutning af et ophold på en fri fagskole Den foreslåede ordning Det foreslås, at aldersgrænsen for udløsning af den særlige tillægstakst efter 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, fremover bliver, at eleven ved kursets begyndelse er fyldt 16 år og endnu ikke 25 år. Den nuværende nedre aldersgrænse på 17½ år indebærer, at skolerne ofte ikke kan modtage det særlige tilskud, da nogle elevers aldersniveau er lavere end 17½ år. Med en aldersgrænse på 16 år får skolerne via mentorordningen mulighed for at understøtte og vejlede elevgruppen uden uddannelse, der på denne måde hurtigere gøres parat til at komme videre i uddannelsessystemet. Øvrige tilskudsbetingelser efter 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, er uændrede. Aldersgrænsen for tilskud efter 23 a, stk. 2 og 3, nr. 2, bevares uændret fra 17½ år til 25 år. For yderligere at tilskynde frie fagskoler til at kvalificere og motivere elever til efter opholdet på den frie fagskole at gå videre i erhvervsuddannelsessystemet foreslås det, at der kan ydes en præmie til skolen for hver årselev på frie fagskolers almene kurser, der har til formål at gøre de unge parat til erhvervsuddannelse, der optages i en erhvervsuddannelse senest 7 måneder efter, at eleven har gennemført og afsluttet kurset på den frie fagskole. Det almene kursus skal være af mindst 12 ugers varighed. Præmiens størrelse fastsættes på den årlige finanslov. De nærmere regler om indretningen af præmieordningen, herunder kravene til dokumen-

6 6 tation for elevers optagelse på en erhvervsuddannelse, fastlægges i en bekendtgørelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 12 og 13, og bemærkningerne hertil Forsøg med bygningsmæssigt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner (campusdannelse) Den gældende ordning Det følger af lovens 6, stk. 1, nr. 6, at skoler, som efter den 7. maj 1996 har indsendt forslag til vedtægter med henblik på at blive godkendt til tilskud efter loven, skal være ejer af skolens bygninger eller hovedparten heraf og ikke må eje bygninger sammen med andre. Det følger bl.a. af 6, stk. 1, nr. 4, at skolerne skal råde over egnede og tilstrækkelige forstander- og lærerboliger. Reglen i 6, stk. 1, nr. 2, om at skolen skal være en uafhængig selvejende institution, og at skolens midler kun må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, indebærer et forbud mod, at frie kostskoler kan involvere sig i et administrativt fællesskab. Efter lovgivningen om bl.a. offentlige gymnasier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan disse skoler uanset en tilsvarende bestemmelse om uafhængighed og anvendelse af midler indgå i administrative fællesskaber med nærmere angivne skoleformer, jf. bl.a. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse Den foreslåede ordning Hovedformålet med fornyelsen af skolekonceptet for de frie fagskoler er, at skolernes undervisningstilbud til elever, der ikke umiddelbart er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, i højere grad end hidtil kan rettes mod at give eleverne kompetencer, der sætter dem i stand til efterfølgende at kunne gå i gang med en erhvervsuddannelse. Det fremgår af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 24. februar 2014, at aftalepartierne er enige om, at erfaringerne med fælles campusmiljøer mellem erhvervsskoler og gymnasier samt evt. 10. klasse skal evalueres og videreformidles til de relevante uddannelses- og udbudssteder. Målet er, at fordelene ved campusdannelser skal udnyttes og styrkes, da de umiddelbare erfaringer med campusdannelser tyder på, at campus kan være med til at styrke fagligheden, studiemiljøet og fastholdelsen af frafaldstruede elever i en ungdomsuddannelse. Der henvises til aftalens pkt Et forsøg, der åbner mulighed for fleksible samarbejdsformer mellem frie fagskoler og erhvervsskoler ses som et godt bidrag til at styrke især svage unges overgang til erhvervsuddannelse og til at fastholde eleverne i uddannelsen. I forlængelse af arbejdet med at styrke nye samarbejdsformer på ungdomsuddannelsesområdet, særligt i form af campusmiljøer, foreslås etableret en forsøgsordning om bygningssamarbejde mellem frie fagskoler og mindst én institution for erhvervsrettet uddannelse. Campusforsøget kan løbe over 10 år, hvorefter den frie fagskole forudsættes at opfylde kravene i lovens 6, stk. 1, nr. 4 og 6, om henholdsvis krav om egnede lærer- og forstanderboliger, henholdsvis krav om ejerskab til skolens bygninger og faste ejendom. Ansøgning om forsøg skal være modtaget af Undervisningsministeriet senest den 31. december Det kan indgå i et sådant forsøg, at en fri fagskole som led i samarbejdskonstruktionen kan leje lokaler hos en institution for erhvervsrettet uddannelse, eller selv udleje lokaler til en institution for erhvervsrettet uddannelse. Erfaringerne fra sådanne forsøg vil blive inddraget i det fortsatte arbejde med at sikre attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer. Da forsøgsordningens formål er at give unge bedre vilkår for at komme videre i uddannelsessystemet, særligt erhvervsuddannelserne, vil fokus for godkendelse af forsøg være de involverede skolers beskrivelse af målsætninger for forsøget, de særlige indsatser for at nå målet og opfølgningen herpå. Som led i forsøget kan en erhvervsskole i campus stå som vært for et administrativt fællesskab efter reglerne i 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvori en eller flere frie fagskoler i det samme campus deltager. Ved forsøgsperiodens afslutning vil ministeriet på baggrund af erfaringerne med forsøgsordningen vurdere behovet for eventuelle ændringer i lovgivningen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 16, og bemærkningerne hertil Konsekvenser i anden lovgivning Som konsekvens af ændringen af betegnelsen for skoleformen til frie fagskoler og dermed ændring af lovens titel foreslås det at ændre lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om folkehøjskoler, udlændingeloven, ligningsloven og lov om afgift af lønsum m.v. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører samlet set ikke merudgifter for stat, kommuner og regioner. Nedsættelsen af alderskravet for tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan vil medføre statslige merudgifter, da en større andel af den eksisterende elevaktivitet vil udløse tillægstaxametret. Således vil en andel af de elever, der i dag udløser tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan, fremover udløse tillægstaksten for unge, der har et ophold indskrevet i deres uddannelsesplan. Da denne takst er højere, vil det medføre merudgifter. Ligeledes forventes etableringen af præmieordningen at medføre statslige merudgifter som følge af, at en andel af

7 7 den eksisterende elevgruppe fremover vil udløse dette tilskud. Den samlede aktivitet på frie fagskoler forventes ikke at stige som følge heraf. Tabel 1: Merudgifter ved lovforslag Samlet forventes statslige merudgifter på ca. 1 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4. mio. kr. i 2018 og frem, jf. tabel 1 nedenfor. Mio. kr Merudgifter ved ændring af alderskrav 0,3 1,2 2,2 2,2 Merudgifter ved præmieordning 0,5 1,0 1,5 2,0 Merudgifter ved lovforslag i alt 0,8 2,2 3,7 4,2 Merudgifter finansieres inden for frie fagskolers egen bevillingsramme ved justering af de eksisterende takster således, at der samlet set ikke er merudgifter for staten som følge af lovforslaget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 18. august 2014 til den 15. september 2014 været sendt i høring hos 9. Sammenfattende skema følgende myndigheder og organisationer: Danmarks Privatskoleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Det Centrale Handicapråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Efterskoleforeningen, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Katolsk Skoler I Danmark, Foreningen for Kristne Friskoler, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler, Foreningen Frie Fagskoler, Frie Skolers Lærerforening - (FSL), Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, Lilleskolerne, Lærernes Centralorganisation, Private Gymnasier og Studenterkurser, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet) og UU Danmark. Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen Ingen kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, Ingen Ingen kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Som en konsekvens af fornyelsen af skolernes undervisningstilbud, jf. nr. 4, foreslås betegnelsen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændret til frie fagskoler, og lovens titel foreslås ændret til lov om efterskoler og frie fagskoler. De enkelte frie fagskoler bestemmer som udgangspunkt selv skolens navn, og det er ikke i dag et krav, at ordet husholdningsskole eller håndarbejdsskole er en del af skolens navn. Tilsvarende vil det fremover ikke blive krævet, at ordet fri fagskole indgår i en skoles navn. Skolerne skal derfor ikke skifte navn som følge af lovforslaget. Til nr. 2-3, 5-8,10 og 14

8 8 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af, at skoleformens betegnelse fremover er frie fagskoler. Til nr. 4 og 9 Det foreslås, at fagene»husholdningsfag og håndarbejdsfag«erstattes med den bredere fagbetegnelse»praktiske eller erhvervsrettede fag«. Fagene skal, ligesom håndarbejdsog husholdningsfag i dag har det, have en fremtrædende plads i undervisningen, men aldrig på bekostning af det almene, og fagene skal mindst udgøre 1/3 af den samlede undervisningstid for den enkelte elev, jf. 1, stk. 3. Frie fagskoler kan fremover som noget nyt tilbyde fag inden for tekniske og håndværksmæssige fagområder. Et fag benævnt håndværk kan fx indeholde materialelære, sikkerhedskrav, værkstedslære og værktøjskundskab, vedligeholdelse og reparation. Fag med et alment, og ikke primært færdighedsindlærende sigte, kan være fx være fag som "oplysninger om arbejdsmarkedet" og "håndværk i går og i dag" eller lignende fag, hvor der lægges vægt på fagenes kulturelle, historiske og samfundsmæssige perspektiver. Undervisningen sker gennem praksislæring og teoretisk undervisning. Ud over at opnå kendskab til håndværksfaget og andre omfattede fag, opnår eleven samtidig en viden, der kan benyttes i hjemlig sammenhæng. Skolerne har tilkendegivet, at de bl.a. vil tilbyde undervisning på områderne: mad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi. Undervisning i et enkelt fag som fx ernæringslære, hygiejne, kundebetjening, værktøjskendskab og beklædning eller en faggruppe som fx håndværks- eller husholdningsfag kan ikke omfatte mere en halvdelen af den enkelte elevs undervisningstid, medmindre faget udformes således, at undervisningen er af bred almen karakter, jf. lovens 1, stk. 1, og 15, stk. 1. Såfremt elever følger prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning kan der som hidtil ses bort fra 1/3-kravet, jf. 1 a. Skolerne forpligtes ikke med lovforslaget til at udbyde mere end husholdnings- og håndarbejdsfag og kan således fortsætte med disse fag, såfremt de ikke ønsker at udnytte den nye mulighed for et bredere fagområde. Der er ikke på de omhandlede almene kurser tale om kompetencegivende undervisning i de erhvervsrettede fag. Det følger af lovens 1 a, at en elev på en husholdningsskole eller håndarbejdsskole kan følge prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning i max. 15 timer ugentligt, der er udbudt af en uddannelsesinstitution, der efter anden lovgivning er godkendt hertil. Kompetencegivende undervisning skal således ske i regi af en uddannelsesinstitution, der er godkendt efter anden lovgivning. De frie fagskoler står selv for undervisningen på de almene kurser. Undervisningsministeren kan som hidtil efter 1 fastsætte regler om skolernes uddannelse inden for kost og ernæring. Der er for tiden ikke sådanne uddannelser. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Ændringen er en teknisk konsekvens af forslaget i nr. 12, hvorefter den nedre aldersgrænse i 23 a, stk. 3, nr. 1, ændres fra 17½ år til 16 år. Den nedre aldersgrænse i 23 a, stk. 3, nr. 2, ændres ikke og er derfor 17½ år. Til nr. 12 Ved lov nr af 27. december 2009 indførtes tillægstaksten i lovens 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, for unge uden kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse. Efter 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, kan der ydes en tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse på en husholdnings- eller håndarbejdsskole, der har et ophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole eller en folkehøjskole skrevet ind i sin uddannelsesplan, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning. Ordningen omfatter ikke elever i 10. klasse og elever under ungdomsuddannelse, og det følger af 23 a, stk. 1, jf. 22, stk. 1, nr. 3, at kurset skal være af mindst 12 ugers varighed for at udløse tilskuddet. De nærmere regler om tilskuddet i 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, er fastlagt i 29 i bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Skolen skal ifølge denne bekendtgørelse udarbejde en beskrivelse af sin mentorordning, dens opgavevaretagelse og kompetence, som skal lægges på skolens hjemmeside. En mentor kan normalt kun være tilknyttet fire elever. Det foreslås, at aldersgrænsen for tilskuddet nedsættes fra 17½ år til 16 år, da tillægstaksten herved bedre kan opfylde sit formål, at skolerne tidligst muligt får fat i de unge, der har behov for vejledning og støtte med henblik på at komme videre i uddannelsessystemet. Den øvre aldersgrænse ved kursets begyndelse er fortsat 25 år, og de øvrige gældende tilskudsbetingelser i 23 a, stk. 2 og 3, nr. 1, er uændrede. Efter den gældende 23 a, stk. 3, nr. 1, udløses tillægstaksten ikke, hvis eleven er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller erhvervsgrunduddannelsen. Med forslaget tilføjes lov om kombineret ungdomsuddannelse til denne gruppe. De tre uddannelser kan udbydes helt eller delvist af frie fagskoler. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 13 Bestemmelsen i 23 d er ny. Til stk. 1 For at styrke lovforslagets hovedformål om at unge kommer videre i uddannelsessystemet, særligt i erhvervsuddannelserne, foreslås indført en mulighed for, at staten kan yde en særlig økonomisk præmie til frie fagskoler, for hver årselev på et alment kursus af mindst tolv ugers varighed, hvis formål er at gøre eleven parat til erhvervsuddannelse. Præmien udløses, når eleven er blevet optaget på en erhvervsuddan- Til nr. 11

9 9 nelse senest 7 måneder efter afslutningen af det almene kursus. Til stk. 2 Det foreslås, at præmiens størrelse pr. årselev fastsættes i de årlige finanslove. Til stk. 3 Det foreslås, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om præmien, herunder om kravet til kursets indhold, dokumentationskrav til skolen om kurset og for at den unge er optaget i en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser. At kurset skal være alment indebærer, at elever i 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelse efter anden lovgivning ikke udløser præmie. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 14 Det følger af gældende 41, at kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune skal betale bidrag til staten for elever på frie kostskoler under 18 år, og som opfylder betingelserne for at modtage elevstøtte. Kommunale bidrag efter lovens 41 angår ikke elever på ungdomsuddannelser, som kan finde sted på en fri kostskole, herunder en fri fagskole. Uddannelserne til køkkenleder og køkkenassistent er nedlagt. Herudover foreslås indsat i 41, stk. 1, den nye kombinerede ungdomsuddannelse, jf. lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse, der ligesom erhvervsgrunduddannelse og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke skal udløse det kommunale bidrag efter lovens 41. Til nr. 15 Køkkenlederuddannelsen er nedlagt. Muligheden for at godkende en uddannelse efter lovens 1, stk. 3, 4. pkt., består dog fortsat. Til nr. 16 Bestemmelsen i 51 a er ny. Til stk. 1 Hovedformålet med fornyelsen af skolekonceptet for de frie fagskoler er at forbedre skolernes mulighed for at tilbyde undervisning til elever, der ikke umiddelbart er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, og som sigter mod kompetencer, der sætter elever i stand til efterfølgende at kunne gå i gang med en erhvervsuddannelse. I forlængelse af arbejdet med erhvervsuddannelsesreformen om bl.a. at styrke nye samarbejdsformer på ungdomsuddannelsesområdet, særligt i form af campusmiljøer, foreslås etableret en forsøgsordning om bygningssamarbejde mellem frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren kan godkende ansøgning om forsøg, der indebærer, at der gives dispensation fra kravet i 6, stk. 1, nr. 6, om, at skolen skal eje skolens bygninger eller hovedparten heraf, såfremt den frie fagskole indgår i en campus med mindst én erhvervsskole. Sådanne forsøg ses som et godt bidrag til at styrke især svage unges overgang til erhvervsuddannelse og til at fastholde eleverne i uddannelsen. En campusdannelse indebærer, at flere ungdomsuddannelsesinstitutioner indgår i et samarbejde, hvor flere ungdomsuddannelsesinstitutioner udbyder uddannelse på samme fysiske lokalitet. Andre skoleformer kan indgå i campusdannelsen ud over frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Godkendelsen af et sådant forsøg vil ske på grundlag af en vurdering af samarbejdets karakter og dets betydning for at fremme unges overgang til erhvervsuddannelserne. Den frie fagskole vil som vilkår for forsøget skulle afgive en redegørelse for forsøget og betydningen af at fravige lovens krav om, at skolen skal eje sin faste ejendom. Erfaringerne fra forsøgene vil blive inddraget i det fortsatte arbejde med at sikre attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer. Frie fagskoler, der ejer skolens bygninger og faste ejendom, kan indgå i en campus som led i et almindeligt samarbejde. Til stk. 2 Det foreslås, at det kan indgå i et forsøg efter stk. 1, at en fri fagskole som led i en campus kan leje lokaler hos en institution for erhvervsrettet uddannelse, eller selv udleje lokaler til en institution for erhvervsrettet uddannelse. Andre skoleformer kan indgå i campusdannelsen ud over frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Til stk. 3 Det foreslås, at der som led i et forsøg efter stk. 1 og 2 kan ses bort fra kravet i lovens 6, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår krav til den frie fagskole om, at den skal råde over egnede og tilstrækkelige forstander- og lærerboliger, såfremt skolen sikrer, at tilsynet med eleverne lever op til skolens almindelige tilsynsforpligtelse overfor eleverne. Denne pligt indebærer, at skolerne skal sikre løbende tilsyn med eleverne med et indhold og af et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, såsom elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Der kan fx være tale om etablering af en vagtlærerordning, tilkaldevagt eller lignende. Der henvises til Undervisningsministeriets vejledning om tilsyn med elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler. Til stk. 4 Det foreslås, at ansøgning om forsøg skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest 31. december Bestemmelsen i 51 b er ny.

10 10 Det foreslås, at en institution for erhvervsrettet uddannelse i campus, hvori der som led i et forsøg om bygningssamarbejde er godkendt deltagelse fra en eller flere frie fagskoler efter forslaget til ny 51 a, kan være vært for et administrativt fællesskab efter reglerne i 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det administrative fællesskab kan varetage en række tekniske støttefunktioner for de omfattede institutioner, fx lønadministration og bygningsdrift. Det administrative fællesskab kan omfatte andre institutionsformer end frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Opgaver, der indeholder myndighedsudøvelse, kan ikke overlades til en anden institution. Det administrative fællesskab kan i øvrigt omfatte de institutionsformer, der er nævnt i 33 a lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. De nærmere regler om varetagelsen af fælles administrative opgaver er fastlagt i bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. At det administrative fællesskab følger reglerne i 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse indebærer, at alle aktiviteter i fællesskabet omfattes af momskompensationsordningen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder også aktiviteterne, der vedrører den frie fagskole. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 1-7 Til 2 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler. Til nr. 1-2 Til 3 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler, og at titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler. Til nr. 1-2 Til 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler, og at titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler. Til nr. 1 Til 5 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler. Til nr. 1-3 Til 6 Der er tale om konsekvensrettelse, da titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler samt en lovteknisk korrektion til bilag 1 til lov om Danmarks Evalueringsinstitut som følge af, at der i forbindelse med lov nr. 22 af 14. januar 2014 ikke skete oprykning af nr. 28. Til nr. 1-2 Til 7 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler, og at titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler. Til nr. 1 Til 8 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler. Til nr. 1 Til 9 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at titlen på lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ændres til lov om efterskoler og frie fagskoler. Til nr. 1 Til 10 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at skoleformen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ifølge forslaget fremover betegnes som frie fagskoler. Til 11 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Det følger af lovens 6, stk. 6, at fristen for indsendelse af ansøgning med henblik på at blive godkendt til tilskud er 10 måneder, før den tilskudsberettigede virksomhed ønskes påbegyndt. Ansøgninger om godkendelse af en ny fri fagskole, der er modtaget af Undervisningsministeriet senest 1. oktober 2014, vil efter lovens ikrafttræden ifølge forslag til 11, stk. 2, kunne få mulighed for at supplere den indsendte ansøgning med en forsøgsansøgning efter den nye 51 a og 51 b. Den supplerende ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest den 15. februar 2015.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 Bilag 1 I lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, foretages følgende ændringer: Lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 1. Loven omfatter efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysningog demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Stk. 2 og 3. (...) 1. (...) Stk. 3. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilbyder unge og voksne elever kurser efter stk. 1. Husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf skal have en fremtrædende plads i undervisningen og mindst udgøre 1/3 af den samlede undervisningstid for den enkelte elev. 2. pkt. gælder dog ikke elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som følger prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, jf. 1 a. Husholdningsskoler kan tilbyde uddannelser inden for husholdningsfag. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 1. Lovens titel affattes således:»lov om efterskoler og frie fagskoler.«2. I 1, stk. 1, 1. pkt., ændres»efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler,«til:»efterskoler og frie fagskoler,«. 3. I 1, stk. 3, 1. pkt., ændres»husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«. 4. I 1, stk. 3, 2. pkt., ændres»husholdnings- eller håndarbejdsfag«til:»praktiske eller erhvervsrettede fag«. 1 a. (...) Stk. 2. Den undervisning, som en husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal give til en elev, der følger den i stk. 1 nævnte undervisning, skal mindst udgøre 15 timer pr. uge, hvoraf mindst 11 timer skal være undervisning af bred almen karakter. På husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal mindst 7 timer pr. uge være husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf. 2 a. På kurser af mindst 12 ugers varighed på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom. Skolen skal offentliggøre sin strategi for vejledningsindsatsen. Ved annoncering af kursusvirksomheden skal skolen oplyse, at vejledningstilbuddet er en del af kursusindholdet. På skolens hjemmeside på internettet skal offentliggøres en redegørelse for, hvordan vejledningsindsatsen udøves. 5. I 1, stk. 3, 3. pkt., 1 a, stk. 2, 2. pkt., 2 a, 1. pkt., 13, stk. 1, nr. 2, 22, stk. 1, 23 a, stk. 2, og 23 b, 1. pkt., ændres»husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«.

12 Eleverne skal for at kunne medregnes i årselevtallet opfylde følgende betingelser ved kursets begyndelse: 1) Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i særlige tilfælde medregnes efter regler fastsat af undervisningsministeren. 2) Elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal have afsluttet 10 års skolegang, 9. klasse eller være fyldt 16 år. Stk (...) 22. Til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler yder staten følgende tilskud pr. årselev, jf. 13: 1) Basistilskud, hvor alle elever, jf. 13, stk. 1, nr. 2, indgår ved beregningen af årselever. 2) Supplerende tilskud, hvor elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever. 3) Yderligere supplerende tilskud, hvor elever, der endvidere har gennemført mindst 12 uger af et kursus, indgår ved beregningen af årselever. Stk (...) 23 a. (...) Stk. 2. Staten yder til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst) ud fra antallet af årselever, som er opgjort efter 22, stk. 1, nr. 3, idet dog alene elever, der ved kursets begyndelse er fyldt 17 ½ år og endnu ikke 25 år, og som er uden kompetencegivende uddannelse, indgår i opgørelsen. Stk (...) 23 b. Staten yder til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et tilskud ud fra et årselevtal, hvori alene indgår de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, gange en tillægstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Ved beregning af årselevtallet medregnes dog kun elever på kurser af mindst 2 ugers varighed, som har gennemført mindst to af kursets uger. 22, stk. 2 og 3, gælder tilsvarende. 1. (...) Stk. 3. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilbyder unge og voksne elever kurser efter stk. 1. Husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf skal have en fremtrædende plads i undervisningen og mindst udgøre 1/3 af den samlede undervisningstid for den enkelte elev. 2. pkt. gælder dog ikke elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som følger prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, jf. 1 a. Husholdningsskoler kan tilbyde uddannelser inden for husholdningsfag. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 1 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at en elev som en del af en husholdningsskoles eller håndarbejdsskoles kursus kan følge prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning, når denne undervisning højst udgør 15 timer ugentligt og er udbudt af en uddannelsesinstitution, som efter anden lovgivning er godkendt hertil. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om vilkår for deltagelse i sådan undervisning og om ydel- 6. I 1, stk. 3, 4. pkt., ændres»husholdningsskoler«til:»frie fagskoler, der udbyder husholdningsfag,«. 7. I 1 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»en husholdningsskoles eller håndarbejdsskoles«til:»en fri fagskoles«.

13 13 se af tilskud for den del af et kursus, hvor en elev følger sådan undervisning. Stk. 2. (...) 1 a. (...) Stk. 2. Den undervisning, som en husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal give til en elev, der følger den i stk. 1 nævnte undervisning, skal mindst udgøre 15 timer pr. uge, hvoraf mindst 11 timer skal være undervisning af bred almen karakter. På husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal mindst 7 timer pr. uge være husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf. 8. I 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»en husholdningsskole eller håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«. 9. I 1 a, stk. 2, 2. pkt., ændres»husholdningseller håndarbejdsfag«til:»praktiske eller erhvervsrettede fag«. 17. (...) Stk. 4. For husholdningsskoler kan ministeren fastsætte regler om forholdet mellem almene kurser og uddannelser omfattet af denne lov og anden lovgivning. 23 a. (...) Stk. 2. Staten yder til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst) ud fra antallet af årselever, som er opgjort efter 22, stk. 1, nr. 3, idet dog alene elever, der ved kursets begyndelse er fyldt 17 ½ år og endnu ikke 25 år, og som er uden kompetencegivende uddannelse, indgår i opgørelsen. Stk (...) 23 a. (...) Stk. 3. Tillægstakst efter stk. 2 ydes for følgende elevgrupper: 1) Elever, der ikke går i 10. klasse og ikke er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller lov om erhvervsgrunduddannelse m. v., i hvis uddannelsesplan der indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning. 2) Elever, i hvis uddannelsesplan der ikke indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole. Stk (...) 10. I 17, stk. 4, ændres»husholdningsskoler«til:»frie fagskoler, der udbyder husholdningsfag,«11. I 23 a, stk. 2, udgår»der ved kursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år, og« a, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Tillægstakst efter stk. 2 ydes for følgende elevgrupper: 1) Elever, der ikke går i 10. klasse og ikke er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om kombineret ungdomsuddannelse eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., i hvis uddannelsesplan, der indgår et ophold på en folkehøjskole eller en fri fagskole, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning. Det er en betingelse, at eleven er fyldt 16 år ved kursets begyndelse og endnu ikke er fyldt 25 år. 2) Elever, i hvis uddannelsesplan, der ikke indgår et ophold på en folkehøjskole eller en fri fagskole. Det er en betingelse, at eleven er fyldt 17½ år ved kursets begyndelse og endnu ikke er fyldt 25 år.«13. Efter 23 c indsættes før overskriften før 24:»Præmie for optagelse på erhvervsuddannelse 23 d. Staten kan yde en særlig præmie til frie fagskoler ud fra antallet af årselever, hvori indgår elever, der har afsluttet et alment kursus på en fri fagskole af mindst 12 ugers varighed, der sigter mod at gøre elever parat til optagelse på en erhvervsuddannelse, når eleven bliver optaget på en erhvervsuddannelse senest 7 måneder efter afslutning af kurset på den frie fagskole. Den frie fagskole indhenter dokumentation for,

14 14 at eleven er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. Størrelsen af præmien efter stk. 1 beregnes ud fra takster pr. årselev, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om præmien, dens beregning og udbetaling.«41. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen, jf. 40, betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen er under 18 år og som elev på en efterskole opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte, jf. 30, stk. 1, og som elev på en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole ville opfylde de samme elevstøttebetingelser. Bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bidraget fastsættes på de årlige finanslove. Stk. 2. (...) 49. Klage over afgørelser truffet af husholdningsskoler ved køkkenlederuddannelsen, jf. 1, stk. 3, 3. pkt., kan indbringes for undervisningsministeren eller Fællesudvalget for Køkkenlederuddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 14. I 41, stk. 1, 1. pkt., ændres»en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«og 2. pkt. affattes således:»bidrag efter 1. pkt. betales ikke for elever under uddannelse efter 1, stk. 3, 4. pkt., eller for elever under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse.«15. 49, 1. pkt., affattes således:»klage over afgørelser truffet af en fri fagskole om uddannelse efter 1, stk. 3, 4. pkt., kan indbringes for undervisningsministeren.«. 16. Efter 51 indsættes før overskriften før 52:» 51 a. Undervisningsministeren kan for frie fagskoler som forsøg i en periode på op til 10 år fravige kravet i 6, stk. 1, nr. 6. Det er betingelse, at skolen indgår aftale med mindst en institution for erhvervsrettet uddannelse om i et bygningsfællesskab at etablere en campus med det formål at lette overgangen for elever på en fri fagskole til en erhvervsuddannelse. Stk. 2. Frie fagskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse må i forsøgsperioden udleje lokaler til hinanden som led i campussamarbejdet. Stk. 3. Undervisningsministeren kan i et forsøg efter stk. 1 om at fravige kravet i 6, stk. 1, nr. 6, se bort fra kravet i 6, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår krav om, at den frie fagskole skal råde over forstander- og lærerbolig, såfremt skolen tilrettelægger et forsvarligt tilsyn med eleverne. Stk. 4. Ansøgning om fravigelse fra lovens 6, stk. 1, nr. 4 og 6, skal være modtaget i ministeriet senest den 31. december b. En institution for erhvervsrettet uddannelse, der med en fri fagskole indgår samarbejde om en campus, jf. 51 a, kan varetage opgaven med at være vært for et administrativt fællesskab efter reglerne i 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvori indgår den eller de frie fagskoler, der er en del af campusdannelsen.«2 I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, som ændret ved lov nr af 26. december 2013, 1

15 15 i lov nr. 406 af 28. april 2014 og 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 22. En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med en anden kommune eller den pågældende skole, jf. nr. 2-7, henvise elever til undervisning, jf. 20, stk. 1 og 2, i 1)-4) (...) 5) en godkendt husholdningsskole, 6) en godkendt håndarbejdsskole eller 7) (...) Stk (...) 1. I 22, stk., 1, nr. 5, ændres»husholdningsskole,«til:»fri fagskole eller«. 2. I 22, stk. 1, ophæves nr. 6. Nr. 7 bliver herefter nr (...) Stk. 4. Henvisning til de i stk. 1, nr. 3-7, nævnte skoler af børn og unge kan kun ske med forældrenes samtykke, jf. 54, medmindre henvisningen sker i henhold til stk. 5. Stk (...) 22. (...) Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem en kommunalbestyrelse og et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted. Dette gælder dog ikke for overenskomsten med de i stk. 1, nr. 3-6, nævnte skoler, der efter lov om social service er godkendt som anbringelsessteder. I særlige tilfælde kan undervisningsministeren fastsætte regler om størrelsen af udgiften til undervisningen i et anbringelsessted. Stk (...) 22. (...) Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en skole, jf. stk. 1, nr. 3-6, om udbud af eud10. Forløbet skal tilrettelægges i overensstemmelse med 19 j. Finansieringen heraf er et anliggende mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende skole. Stk (...) 22. (...) Stk. 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for optagelse, befordring m.v. og om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om klasseundervisning, jf. stk. 1, nr (...) Stk. 2. Børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole, i en europaskole eller i en gymnasieskole, eller som modtager hjemmeundervisning efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal ikke deltage i folkeskolens undervisning. Det samme gælder elever, som efter 7. klassetrin deltager i undervisning, der svarer til folkeskolens, på en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole. Stk (...) 3. I 22, stk. 4, ændres»nr. 3-7,«til:»nr. 3-6,«. 4. I 22, stk. 6, 2. pkt., ændres»nr. 3-6,«til:»nr. 3-5,«. 5. I 22, stk. 8, 1. pkt., ændres»nr. 3-6«til:»nr. 3-5«. 6. I 22, stk. 10, ændres» nr. 7«til:»nr. 6«. 7. I 33, stk. 2, 2. pkt., ændres»en husholdningsskole, en håndarbejdsskole«til:»en fri fagskole«.

16 16 3 I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014, foretages følgende ændringer: 4. (...) Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, hvis den anmodes derom af en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, der ligger i kommunen, søge at indgå aftale med skolen om, at der gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til skolens elever, jf. lov om efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler. Aftalen skal omfatte aftale om skolens betaling af kommunens omkostninger i forbindelse med vejledningen. Stk (...) 10 e. Elever, der har opfyldt undervisningspligten, kan deltage i brobygning på de i 10 a, stk. 3, nævnte ungdomsuddannelser i op til 6 uger i et skoleår indtil det fyldte 19. år, hvis de bortset fra 10. klasse deltager i heltidsundervisning af mindst 3 måneders varighed på 1) kommunale ungdomsskoler eller 2) frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der modtager statstilskud. Stk. 2. (...) 1. I 4, stk. 2, 1. pkt., ændres», husholdningsskole eller håndarbejdsskole«til:»eller en fri fagskole«og»lov om efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I 10 e, stk. 1, ændres»ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»ungdomshøjskoler og frie fagskoler«. 4 I lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. august 2013, som ændret ved 41 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: 5. I uddannelsesplanen, jf. 4, stk. 2, kan indgå elementer, der leveres af 1) efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb efter 4, stk. 2, og supplerende undervisningstilbud for unge, jf. lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, 2)-6) (...) Stk (...) 5. I uddannelsesplanen, jf. 4, stk. 2, kan indgå elementer, der leveres af 1) (...) 2) husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler, jf. lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, 3)-6) (...) Stk (...) 1. To steder i 5, stk. 1, ændres» lov om efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I 5, stk. 1, nr. 2, ændres»husholdningsskoler, håndarbejdsskoler«til:»frie fagskoler«. 5 I lov nr. 631 af 16. juni om kombineret ungdomsuddannelse foretages følgende ændring:

17 17 6. Følgende skoler og institutioner kan indgå i et institutionssamarbejde om udbud af kombineret ungdomsuddannelse: 1)-8) (...) 9) Husholdnings- og håndarbejdsskoler. 10)-12) (...) Stk (...) 1. 6, stk. 1, nr. 9, affattes således:»9) Frie fagskoler.«6 I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 18. december 2012, 43 i lov nr af 26. december 2013, 2 i lov nr. 22 af 14. januar 2014 og senest ved 10 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: Bilag 1 Love omfattet af 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut 1-20) (...) 21) Lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ) (...) 1. Bilag 1, nr. 21, affattes således:»21) Lov om efterskoler og frie fagskoler«. 2. I bilag 1 indsættes som nr. 27:»27) Lov om folkehøjskoler.«bilag 1 Love omfattet af 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut 1-27) (...) 28) Lov om folkehøjskoler ) (...) 3. Bilag 1, nr. 28, ophæves. 7 I lov nr af 26. december 2013 om folkehøjskoler foretages følgende ændringer: 10. Kulturministeren kan godkende, at en folkehøjskole omfattet af denne lov som kombineret institution også varetager skole- og undervisningsvirksomhed som en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole, fri grundskole eller privat gymnasieskole eller et privat hf-kursus. Stk (...) 11. (...) Stk. 5. Elever, som på kombinerede institutioner, jf. 10, udløser statstilskud efter lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, lov om friskoler og private grundskoler m.v. eller lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), kan ikke samtidig udløse statstilskud efter denne lov på den kombinerede institution. Den kombinerede institution kan vælge, at eleven i stedet skal udløse statstilskud efter denne lov. 1. I 10, stk. 1, ændres»husholdningsskole, håndarbejdsskole«til:»fri fagskole«. 2. I 11, stk. 5, ændres»lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om efterskoler og frie fagskoler«. 8

18 18 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændring: 9 i. (...) Stk. 6. Til brug for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, og som ikke er omfattet af de i medfør af stk. 4 fastsatte regler, afgiver Danmarks Evalueringsinstitut efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en vejledende udtalelse om indhold og kvalitet i følgende uddannelser: 1)-2) (...) 3) Kurser på folkehøjskoler m.v. godkendt efter lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som gennemføres uden tilskud efter loven. Stk. 7. (...) 1. I 9 i, stk. 6, nr. 3, ændres»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler«. 9 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 7. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke: 1)-23) (...) 24) Elevstøtte ydet i henhold til lov om folkehøjskoler, og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til personer, som, når støtten modtages, opfylder aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, som modtager førtidspension, eller som modtager invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 25)-29) (...) 1. I 7, nr. 24, «ændres»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler«. 10 I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 31. august 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring: 1. Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr , nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende 1) folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt, 1. I 1, stk. 2, nr. 2, ændres»efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler«til:»efterskoler og frie fagskoler«.

19 19 2) undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud, 3)-10) (...) Stk. 3. (...) 11 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af en ny fri fagskole til tilskud, som er modtaget af Undervisningsministeriet senest den 1. oktober 2014, jf. 6, stk. 6, kan inden den 15. februar 2015 indsende supplerende ansøgning om godkendelse af forsøg efter 51 a.

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 373 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse Se vedlagte høringsliste Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om folkehøjskoler

Forslag. Lov om folkehøjskoler Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om folkehøjskoler Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og virke 1. Loven omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om folkehøjskoler

Forslag. Lov om folkehøjskoler Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om folkehøjskoler Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og virke 1. Loven omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere