PO-bladet N R. 5 M A J Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 5 M A J Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Den ligegyldige kirke Der var engang, hvor man vidste, hvem i sognet, der sværgede til missionen eller de grundtvigske og hvem, der ikke gjorde. Det var dengang, hvor kirkelivet syntes rigt og frodigt på trods af tydelige teologiske forskelligheder. Tonen var til tider hård, men alligevel tålte man den, fordi evnen til at have mod til at udtrykke sin egen og respektere andres tro var en dyd. Det er blevet noget anderledes i dag, hvor man sovser sig ind i en næsegrus beundring for ligegyldigheden. Af frygt for at komme til at mene det forkerte, der eventuelt kan virke stødende, lader man helt være med mene noget som helst. Den til tider højlydte diskussion mellem fløjene er nærmest forstummet, mens vi bilder os ind, at denne fordragelighed netop hører Gudsriget til. Og drister en og anden sig til at tage til genmæle mod den almindeligt herskende opfattelse, bliver vedkommende blot mødt af en ny mur af tavshed. Pænheden, rundbordspædagogikken og en misforstået hensyntagen har fået lov til at agere dagsorden med den konsekvens, at folkekirken er ved at miste sin sidste rest af skarphed. Det er paradoksalt for en kirke, hvis eksistensberettigelse er at forkynde budskabet om en mand, der sagde Roma og alle andre systemer midt imod. At tro er at leve sig ud til livets yderste kant og kun ved fortsat at turde vise sin tro og diskutere den med andre, vil den kunne overleve. Det er i modsætningerne, at det, vi tror er selvfølgeligheder, kommer på prøve. Det er her, at vi for alvor kan krænge vor sjæl ud for at komme frem til den endelige forvisning om, at vores tro er den rigtige for os. Derfor skal vi kunne tåle, at troen konstant bliver udfordret, hvad enten det er på skrift, i tale eller igennem en tegning. Først når vi kommer til den erkendelse, vil vi være klædt på til at kunne indgå i det vigtige møde med andre religioner, som vi både skal kunne sige til og fra overfor. Forudsætningen for en stærk folkekirke i morgen er, at vi allerede i dag tør vedkende os vor kristne arv. Det giver rygraden tilbage, så vi bliver klogere på de anderledes troende og ikke mindst på os selv. Bo Nygaard Larsen, redaktør 170

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Foto: NovaMedia Film Drengekor går til filmen Herning Kirkes Drengekor er en institution i dansk kirkemusik. Nu har koret og dets dirigent og leder Mads Bille fået deres egen dokumentarfilm. Side Debat om vikarsatser Hvor meget skal man kræve i honorar, når man spiller som vikar? Hvad er FPO's holdning? Det er nogle af de spørgsmål, der ønskes svar på i dette debatindlæg. Side Årsrapport 2008 Bladmæssigt hører maj måned til de mere tunge. Det skyldes ikke mindst den fyldige årsberetning. Læs alt om årets gang i din egen forening. Side Randers, Forsiden Dame Gillian Weir er med til at markere 100-året for orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius & Sønner. Foto: Richard H. Smith Foto: Istockphoto

4 K O R F I L M Dokumentarfilm om Herning Kirkes Drengekor til biograferne Det hører til sjældenhederne, at en film om et kirkekor finder vej til biograferne. Undtagelsen får premiere den 7. maj, hvor instruktøren Anne Holst Moulvad præsenterer En stemme for livet om Herning Kirkes Drengekor. I denne måned vises filmen kun i Midt- og vestjylland - senere på året måske i resten af landet Tekst: Bo Nygaard Larsen Foto: NovaMedia Film Det er ikke hver dag, at der produceres en biograffilm om et kirkekor. Men med En stemme for livet bliver undtagelsen bekræftet. Den handler om Herning Kirkes Drengekor, der under Mads Billes ledelse og direktion har opnået status som et af landets bedste kor med internationalt snit. Koret er Danmarks største leverandør af sangtalenter til konservatorier og Opera Akademiet. Mads Bille finder sine drenge i 3. klasse, og de bliver ofte i koret i over ti år. Han insisterer på, at talent er tilstede overalt. Det handler om at skabe forudsætninger for, at talentet kan folde sig ud. Det handler ikke om arv, men om miljø. Lige meget, om drengene har en psykisk diagnose, er klassens ballademager eller fra et hjem uden musik, så er det afgørende, at de har en stemme som kan udvikles. Normalt kræver så ambitiøse projekter en millionby som underlag, men en ildsjæl kan også gøre det. En stemme for livet handler om en mand og hans projekt, om ledelse, social arv, fantastiske stemmer og vilje af stål. Instruktør Anne Holst Moulvad har arbejdet med filmen siden 2006, og gennem to år fulgte kameraerne koristerne. Til sidst lagde de ikke mærke til, at vi var der. Vi var blevet fluer på væggen, og kunne sidde der og nyde fantastisk 172

5 Herning Kirke er her omdannet til filmstuide med lamper, fotograf, lydmand og instruktør under en af optagelserne til En stemme for livet. korsang uden lyst til at flyve videre, siger Anne Moulvad, der opfatter det som et privilegium, at få lov til at komme så tæt på et spændende miljø," siger Anne Moulvad. De sidste optagelser til filmen foregik under en stor koncert i Domkirken i Berlin. Bagefter stod Anne Moulvad med 160 timers råbånd, der blev skåret ned til halvanden time. Jeg er glad for resultatet, og håber min oplevelse som fluen på væggen indhyllet i fantastisk korsang kan nå ud til mange flere mennesker. Koret synger som engle, og det er svært ikke at blive berørt, når man ser filmen," siger Anne Holst Moulvad. Filmen er produceret af Novamedia Film, som er et selskab stiftet af støtteforeningen for TV/MIDT-VEST. Formålet er at fremme filmproduktionen i midt- og vestjylland, og filmen er den anden film selskabet har produceret, som bliver vist i biograferne. Den første var Guds børn, som blev spillet i Filmen har premiere den 7. maj og kan ses i 15 biografer i Midt- og Vestjylland i maj måned. Derefter vil der blive taget stilling til, om filmen skal tilbydes det landsdækkende biografnet. > Læs mere på 173

6 V I K A R S A T S E R FPO opfordrer medlemmerne til at sikre sig for vikarbetaling De er kun vejledende, vikarsatserne. Det betyder, at menighedsrådene har ret til både at betale mere og mindre, end tallene foreskriver. Det undrer organist Hans Henrik Brok-Kristensen, Darum Kirke, der i dette indlæg argumenterer for en mere aktiv stillingtagen fra FPO. Men skal foreningen fastholde en minimumsbetaling, må den også indføre sanktioner over for de medlemmer, der spiller for mindre. Det skriver FPO's formand, Anders Thorup, i sit svar. Han opfordrer i stedet medlemmerne til at lave en skriflig kontrakt, inden de sætter sig på vikarbænken. Hans Henrik Brok-Kristensen, organist ved Darum Kirke, skriver: Problemet med vikarbetaling bliver ved med at dukke op i bladets spalter fra tid til anden. Grunden til denne sejlivethed er nok dels, at det er noget, som berører rigtig mange af foreningens medlemmer - såvel fastansatte som freelance - dels, at de officielle svar, som indlæggene afføder, åbenbart ikke rigtig kan bruges til noget i det virkelige liv. I PO-bladet nr. 6/2008 kan man under overskriften Vejledende minimumsvikarsatser læse, hvad Kirkeministeriet mener, betalingen skal være. Disse takster bringes ukommenteret, så umiddelbart kunne man tro, at FPO var indforstået med dem. Dette er dog ingenlunde tilfældet, for hvis man som jeg beklager sig til foreningen over de lave takster, får man at vide, at FPO i årevis har opfordret medlemmerne til at kræve en fornuftig betaling for arbejdet (hvilket jo er ensbetydende med, at man finder taksterne for lave) og i øvrigt ikke har forhandlingsret på området. Med hensyn til sidstnævnte kan man som medlem så tilføje et heldigvis, for pudsigt nok har FPO selv ingen mening om, hvad udtrykket en fornuftig betaling egentlig dækker, eller også har man, men vil ikke oplyse medlemmerne om det, og det kommer jo i praksis ud på et. I gængs fagforeningsjargon bruger man som bekendt udtryk som løntrykker eller skruebrækker om folk, der arbejder til for lave takster,. Får man som medlem af FPO tilbudt en 174

7 Foto: Istockphoto vikartjans til minimumstakst, står man altså i den situation, at ens fagforening godt nok indirekte, men ganske utvetydigt siger, at man er løntrykker, hvis man accepterer, og samtidig nægter samme fagforening konsekvent at oplyse, hvor meget man skal forlange for at undgå dette kedelige prædikat. Det er helt kafkask. At lokale forhandlinger om vikartakster tilsyneladende ikke er almindelige skyldes måske, at mange organister ikke føler sig klædt på til at forhandle, og når ens egen fagforening ikke vil bidrage med så meget som et figenblad, opgiver man på forhånd. Hvis man ikke har opgivet på forhånd, kan jeg afslutningsvis opfordre de kolleger, der gerne vil forhandle takster, men savner et rygstød, til at besøge Dansk Kirkemusiker Forenings hjemmeside; den rummer mange nyttige oplysninger om vikarbetaling. Det er unægtelig lidt beskæmmende, at man må ty til andre fagforeninger for at få hjælp og inspiration, men hvad skal man ellers gøre? Anders Thorup, formand for FPO, svarer: Spørgsmålet om, hvorvidt FPO skal udgive vejledende vikarsatser, har så længe, jeg har været med i det faglige arbejde, været et fast emne på generalforsamlingernes spørgetid, og det har altid været et emne, der har delt foreningen - undertiden helt ind i bestyrelsen. Der har imidlertid også 175

8

9 V I K A R S A T S E R altid været flertal for den politik, jeg også selv går ind for, og som fremgår af det svar, du har fået fra sekretariatsleder John Poulsen: Nemlig at FPO ikke udgiver vejledende vikarsatser. Begrundelsen herfor er, som også John Poulsen anfører at FPO ingen forhandlingsret har på aflønningen af vikarer. Det er menighedsrådets suveræne ret at bestemme, hvilken vikariering det ønsker, og hvilken aflønning det vil tilbyde herfor. Hvis et menighedsråd ikke ville yde en af FPO anbefalet sats, har vi i FPO heroverfor absolut ingen sanktionsmuligheder. Arbejdsgiversiden kan altså tillade sig fuldstændig at ignorere eventuelle vejledende satser fra FPO - eller andre. Der er også problemer på den anden side": Hvis FPO-satser skulle håndhæves som minimumssatser for medlemmer af FPO, skulle der være indberetningspligt for alle vikarforhold, og en vilje til fra foreningen at gennemføre passende sanktioner (eksklusion?) over for medlemmer, der underbyder satserne. Dette tror jeg ikke er praktisk eller politisk gennemførligt - og jeg personligt mener heller ikke, det er ønskeligt. Vi er altså tilbage ved FPO's omkvæd" vedrørende vikariering: 1. Forlang, hvad du synes er en fornuftig betaling. 2. Sig nej, hvis de ikke vil imødekomme dit lønkrav. 3. Spil ikke en tone, før der er indgået en skriftlig aftale med kontaktpersonen. Og hvad er så en fornuftig betaling: Jeg kan af den konkrete sag, du fremfører, se, at du jo ikke er i tvivl, når du bliver tilbudt et honorar, som du ikke anser for fornuftigt. Jeg tror, du ligeledes selv vil være den bedste til at bedømme, hvad der så vil være rimeligt. Kirkeministeriet udgiver vejledende satser for vikariering inden for folkekirken - herunder også for organister. Disse satser er ensidigt fastsat af ministeriet, og er ikke forhandlede med de faglige organisationer. Hvor er så fagforeningen henne for vikaren? FPO's hovedformål er selvfølgelig at sikre de bedst mulige ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for medlemmer ansat i PO-stillinger (hvilket vi mener, vi gør med en vis succes). Vi kan bestemt støtte vore medlemmer i stridigheder med menighedsråd om indgåede aftaler samt arbejds(miljø)forhold under vikarieringen. Anders Thorup, formand for FPO, orienterer om foreningens holdning til vikarsatserne. Foto: Bo Nygaard Larsen. 177

10 Foto: Richard H. Smith Dame Gillian Weir s Tekst: Bo Nygaard Larsen Egentlig synes de at have været her i længere tid. Men Th. Frobenius & Sønner har kun leveret orgler til de danske kirker i hundrede år. Men hvor kort disse ti årtier er i kirkemusikkens lange histroie, kompenseres så rigeligt af den fyldighed, samme byggeris instrumenter har i de danske kirker. Siden det første opus i 1909 er det blevet til flere end ét tusind orgler. Med sine 89 stemmer er orglet i Århus Domkirke (billedet til højre) firmaets største, og det er derfor naturligt, at det indtager en hovedrolle, når den runde dag markeres her i maj. Tirsdag den. 12. maj giver den legendariske orgelvirtuos Dame Gillian 178

11 piller ved Frobenius' 100-års-jubilæum Weir, England, den første af to jubilæumskoncerter. Den næste finder sted to dage senere i Vangede Kirke. Ved begge koncerter spiller Dame Gillian Weir værker af blandt andre J.S. Bach, G.F. Händel, Olivier Messiaen og Jaques Carpentier. Desuden vil organist og komponist Frederik Magle opføre et værk, han har skrevet specielt til jubilæet. Orgelbyggeriet blev grundlagt i 1909 af Theodor Frobenius, siden videreført af Walther Frobenius, Erik Frobenius og deres søster Rita Schepeler. I dag ejes orgelbyggeriet af Frobeniusfonden, som hvert år yder økonomisk støtte til forskellige kirkemusikalske formål. Firmaet har lagt hovedvægten på mindre og mellemstore orgler. De tanker og holdninger, som ligger bag deres tilblivelse, har ændret sig meget i årenes løb. Fra de første pneumatiske orgler til orgelbevægelsen, hvor man tog udgangspunkt i tidligere århundreders tekniske og klanglige principper, og til vore dages alsidige og klangligt afrundede instrumenter. Alligevel løber en rød tråd i lige linie op gennem alle de mange år: Frobenius har, som landets øvrige orgelbyggere, sit hovedmarked i Danmark. Men orglerne findes også i blandt andet USA, Japan, Tyskland, og Frankrig. Orgel nummer 1000 blev i 1998 afleveret til Canongate Kirk i Edinbourgh, som er den engelske kongefamilies kirke i Skotland. FPO ønsker til lykke med dagen. 179

12 I N S P I R A T I O N S D A G Foto: Istockphoto Biskop inviterer til møde med Roskildes organister Organister er en væsentlig del af det folkekirkelige arbejde i Roskilde Stift. Derfor inviterer biskop Peter Fischer-Møller til inspirationsdag torsdag den 11. juni klokken i Konventhuset, Domkirkestræde, Roskilde. Temaet er samarbejde i folkekirken, der vil blive belyst gennem oplæg fra biskoppen selv, sognepræst Johannes Hatorp, Sct. Jørgensbjerg Kirke, Roskilde, ny rektor ved Sjællands Kirkemusikskole Ole Brinth samt sognepræst Jesper Stange, Vor Frue Kirke, København. Dagen sluttes af med koncert i Roskilde Domkirke med Koncertforeningens Kor under ledelse af Steen Lindholm. Prisen for dagen er kr. 300 med spisning og kr. 75 uden. Orgelkoncerter sang og orgel 180

13 "Helt fra begyndelsen" - musikalsk bibelhistorie om skabelsen med aktiv publikumsdeltagelse Stig Weye Musikgudstjeneste eller salmesangsprojekt til skole-kirkesamarbejde. Varighed cirka 45 minutter. Skabelsesberetningen fortalt med Ingrid Schrøder-Hansens ord og nye og gamle salmer om skabelsen kædet sammen af ny komposition af Gaston og Astner. Kan opføres i samarbejde med den lokale præst eller med duoens egen fortæller. Øve-cd til skoleklasser/kirkens kor og præst Duoen Gaston og Astner er støttet af Folkekirkens Udviklingsfond. Pr. Kr ,-. Kontakt og yderligere info: 181

14 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! udbydere med 341 koncertforslag - alle oplysninger gratis til rådighed! Kom på siden eet år m/foto, præsentation af dig selv og max 5 koncertforslag for kun 625 kr. Kontakt: Esben Andersen tlf eller skriv til: kirkekoncert.dk 182

15 I 2009 fejrer Tonny Landy sit 50-års jubilæum som sanger, og i den anledning tilbydes KONCERTER MED OPERASANGERNE TOVE HYLDGAARD OG TONNY LANDY ORGANISTEN HANS OLE THERS Nogle af de skønneste salmer og sange blandet med toner fra kirkemusikrepertoiret danner rammen om programmet, som vi gerne tilpasser årets højtider i kirken eller i menighedshuset. Pris efter nærmere aftale. Kontakt venligst Tove Hyldgaard og Tonny Landy - Hans Ole Thers - - tlf

16 RETRO ROCK - violin og orgel kendte rock-klassikere i spektakulære transskriptioner med Jochen Brusch og Sven-Ingvart Mikkelsen - også på repertoiret: Musik i Sommernatten og Vivaldi: De fire Årstider Jochen Brusch, tlf , Sven-Ingvart Mikkelsen, tlf , Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

17 FPO årsrapport Beretning og regnskab > > >

18 Å R S R A P P O R T BESTYRELSENS BERETNING 2008 FORENINGSSTATUS Medlemstallet opgjort pr. 1. april 2009 med tallene fra sidste år i parentes: Foreningen har 693 (694) medlemmer fordelt på 505 (507) i lønrammestillinger heraf 176 tjenestemænd, 59 (58) honorarlønnede, 71 (76) ekstraordinære, 45 (42) pensionister, 11 (9) studerende og 2 (2) EO'ere. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling med Helle Zederkof, Poul Lumbye, Mette-Lise Skov Bennedsgaard, Mette Birkegaard Nørup (sekretær), Preben Berg (kasserer), Knud Damgaard Andersen (næstformand) og Anders Thorup (formand). FPO's sekretariat i Billund med John Poulsen som sekretariatsleder og sagsbehandler samt Birthe Stenderup-Hansen som sekretær har nu efterhånden fungeret i en del år - til bestyrelsens og vist også til medlemmernes store tilfredshed. FPO har siden sidste generalforsamling afholdt syv bestyrelsesmøder samt et to-dages seminar om uddannelsesspørgsmål. Forhandlingsudvalget har i forskellige konstellationer været til 15 møder med COII og DOKS og/eller Kirkeministeriet. PR-, stævne- og uddannelsesudvalgene har hver især afholdt en række møder. Formanden har i valgperioden haft 74 mødedage. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE Under denne overskrift gemmer sig egentlig to helt forskellige emner: Dels de landsdækkende forhandlinger om en ny treårig overenskomst for hele arbejdsmarkedet (oftest blot omtalt som OK-08) og som stort set, som navnet siger, blev afsluttet i foråret Dels de lokale" forhandlinger med Kirkeministeriet om indgåelse af en helt ny organistoverenskomst som følge af ministeriets ophævelse af muligheden for fremtidig nyansættelse som tjenestemand. DEN TREÅRIGE OVERENSKOMST, OK-08 Forhandlingerne om FPO's specielle krav er endnu ikke afsluttede, da Personalestyrelsen insisterede på, at dette måtte afvente færdiggørelsen af overenskomsten med Kirkeministeriet. Der er afsat et beløb på cirka 2,4 millioner, som indgår i 186

19 ANNONCE (regning til Løgumkloster Kirkemusikskole): Studiedage på Løgumkloster Kirkemusikskole Studiedage på Løgumkloster Kirkemusikskole Mesterkursus med Prof. Michael Radulescu Prof. Michael Radulescu Fra mandag d. 21.kl til tirsdag d. 22. september kl Fra mandag d. 21. kl til tirsdag d. 22. september kl på Løgumkloster Kirkemusikskole på Løgumkloster Kirkemusikskole Præsentation Præsentation af af nyt nyt undervisningsmateriale undervisningsmateriale i liturgisk i liturgisk orgelspil orgelspil ved ved Søren Søren Glerup Glerup Hansen Hansen Yderligere oplysninger og og tilmelding: Løgumkloster Kirkemusikskole senest d.15. d.15. august. august. Pris: kr. 750 incl. ophold og og fortæring excl. excl. drikkevarer -o-o-o- -o-o-o- Mesterkursus med Mandag d. d november til fredag til fredag d.13. d. november. 13. november. Baroque versus Romantik Baroque versus Romantik Undervisning dels i Løgumkloster kirke og dels ved Undervisning det nyrestaurerede dels i Løgumkloster orgel i Skt kirke Nikolai og i Flensborg. Værker dels fra ved tidlig det nyrestaurerede barok og romantik orgel i (Mendelssohn, Skt Nikolai i Flensborg. Brahms og Reger) To koncerter ved Michael Radulescu Værker fra tidlig barok og romantik (Mendelssohn, Brahms og Reger) Yderligere oplysninger og tilmelding: Løgumkloster Kirkemusikskole senest d.15. september. Pris for To aktiv koncerter deltagelse ved Michael (DOKS-organister): Radulescu kr Yderligere Pris for passiv oplysninger deltagelse: og tilmelding: kr Kursusafgiften Løgumkloster dækker undervisning, Kirkemusikskole ophold senest og d.15. fortæring september. excl. drikkevarer. Pris for aktiv deltagelse (DOKS-organister): kr o-o-o- Pris for passiv deltagelse: kr Kursusafgiften dækker Kurserne undervisning, er kommet ophold i stand og ved fortæring tilskud excl. fra drikkevarer. Kulturpulje-midler fra -o-o-o- Kulturministeriet og Region Syd Løgumkloster Kirkemusikskole Kurserne er kommet i stand ved tilskud fra Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Kulturpulje-midler fra Kulturministeriet og Region Syd. Tlf.: (+45) Fax: (+45) Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade , 6240 Løgumkloster Tlf.: (+45) Fax: (+45)

20 Å R S R A P P O R T de pågående lønforhandlinger (se nedenfor). Visse af de specielle krav (femdagesuge og ukvoterede friweekends) er dog allerede imødekommet i den forløbne del af de lokale overenskomstforhandlinger. ORGANIST-OVERENSKOMST MED KIRKEMINISTERIET For snart tre år siden fjernede Kirkeministeriet muligheden for fremtidig nyansættelse som tjenestemand for organister i folkekirken. Siden har vi sammen med DOKS forhandlet med ministeriet om indgåelse af en fælles overenskomst for organister. Dette meget lange forhandlingsforløb ser nu ud til at få en ende. Vi er i skrivende stund ved at forhandle de separate protokollater for FPO og DOKS. Disse omhandler primært struktur og størrelse af løn og diverse tillæg. Man kunne sige, at vi er blevet enige om, hvilken vare, der skal handles med (overenskomsten) og nu er nået til at forhandle om hvilken pris, den skal handles til! og bliver der ikke enighed om prisen, bliver der selvfølgelig heller ingen handel. Der er dog på begge sider af bordet en forhåbning om, at der, inden FPO's generalforsamling, ligger en underskrevet aftale på bordet. Der kan nævnes, at aftalen bliver en såkaldt uddannelsesoverenskomst. Det vil sige, at det er organistens uddannelse, der bestemmer hvilken overenskomst (og protokollat), man er dækket af og altså ikke hverken stedets tradition eller menighedsrådets ideer. Hvad lønnen angår, så har ministeriet gentagende gange understreget, at der ikke er tale om et spareprojekt, så ingen skal gå ned i løn. Men det er jo ikke nok, at overgangslønnen er god nok. Der skal også være udsigt til en fornuftig lønudvikling fremover både for de fremtidige overenskomstlønnede og for de tilbageladte" tjenestemænd. Hvad angår ansættelses- og arbejdsforholdene er det centrale begreb fleksibilitet både med hensyn til arbejdstid og arbejdssted. Med hensyn til fleksibiliteten i arbejdsstedet, så skal vi nok i fremtiden regne med en udvidelse i antallet af tjenestesteder. Vi satser i FPO på, at ulemperne herved kan opvejes ved flere højtkvoterede stillinger, da vi kan se, at interessen for de små kvoter er stærkt vigende. En af de store knaster i forhandlingerne har været reguleringen af arbejdstiden. For begge parter har fleksibilitet været et kernebegreb. Arbejdsgiverparten ville på sin side nødigt sige farvel til den enorme rådighedsforpligtelse, der ligger i den gamle tjenestemandsansættelse. Og FPO og DOKS ville på den anden side gerne undgå at ende i den modsatte grøft med et 8-16 job fuldstændig uden den fleksibilitet, som mange organister jo anser som et stort gode ved faget. Om den mellemløsning, vi er endt på, kan man sige, at den kræver en grad af fælles planlægning, der vil være ny for mange både organister og menighedsråd. Men vi håber, man vil tage imod den med åbent sind, og vi tror, den med tiden vil medføre større arbejdstilfredshed og som en positiv bivirkning også en bedre kommunikation mellem parterne. 188

21 Å R S R A P P O R T Helt generelt kan man forudse, at en stor del af de beslutninger og forhandlinger, der nu ligger centralt i Kirkeministeriet (eller stifterne) fremover vil ligge lokalt i sognene (eller provstierne). Dette vil helt klart øge behovet for vejledning og assistance fra begge parters faglige bagland henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og FPO og de øvrige fagforeninger inden for folkekirkens område. Ikke mindst netværket af tillidsrepræsentanter vil få en helt central rolle, og vi håber, at alle medlemmer her er indstillet på at yde indsats til gavn for hele standen. Sammen med tjenestemandsansættelsen forsvinder også det nuværende pointcirkulære, og stillingsnormeringen bliver principielt et anliggende for menighedsrådene. Sideløbende med overenskomstforhandlingerne arbejder FPO, DOKS og Landsforeningen af Menighedsråd derfor på en fælles vejledning om organiststillingernes indhold og omfang. LOKALLØN Siden sidste generalforsamling er både lokalløn 2007 og 2008 forhandlet på plads. Vi har valgt at videreføre projektet med det såkaldte tre-kirke-tillæg" til organister i stillinger med tjenester ved tre eller flere kirker. Kirkeministeriet ville med begrundelse i de igangværende overenskomstforhandlinger ikke gå med til varige tillæg, men kun til såkaldte engangsvederlag. FPO har stillet sig uforstående overfor denne argumentation, og vi må så i stedet bruge tid og energi på årligt at genforhandle disse tillæg. Vi håber, at vi med færdiggørelsen af overenskomsten kan vende tilbage til mere rationelle forhandlingsforhold. De tiloversblevne dele af lokallønsmidlerne er tildelt vore tillidsrepræsentanter som en anerkendelse af deres værdifulde arbejde for foreningens medlemmer. ORGELKONSULENT I adskillige år har Kirkeministeriets stilling som orgelkonsulent været ubesat. Sidste år udsendtes så en plan for alle mini-steriets konsulenter til høring. FPO afgav et høringssvar, hvor vi blandt andre forhold gjorde opmærksom på, at det ville være relevant, hvis orgelkonsulentfunktionen også indeholdt viden om diverse elektroniske instrumenter, menighedsrådene kunne tænkes at anskaffe. Vi påpegede også, at det er vigtigt, at honoreringen er på et niveau, der kan tiltrække fagligt velkvalificerede ansøgere. KIRKEMUSIKSKOLERNE: Løgumkloster Kirkemusikskole Det samlede elevtal har været på 136, bestående af 8 klokkenister, 53 kirkesangere og 75 organister. Ved sidste års eksamen bestod 12 den Præliminære Orgelprøve, medens 10 kirkesangere bestod et af modulerne 1 og 2. Herudover kom 3 klokkenister igennem nåleøjet. Flere kurser har været tilbudt: Babysalmesang, et ringerkursus, et kursus i Alexanderteknik samt et rekrutteringskursus for musikskoleelever. Dette sidstnævnte holdes decentralt, således at 189

22 Å R S R A P P O R T i alt 22 unge musikinteresserede fra såvel Fyn som Sønderjylland og Vestjylland får åbnet øjnene for orglets muligheder. En fødekæde, der er en væsentlig forudsætning for stadig tilgang af organister til Folkekirken. Det transportable klokkespil bruges nu ved arrangementer om året, både her i landet og også udenfor landets grænser, og det kan give spændende variationsmuligheder ved de mange gudstjenesteformer, der afprøves i disse år. Vestervig Kirkemusikskole Om forventninger til det kommende år står der i Vestervig Kirkemusikskoles årsrapport: På trods af et noget lavere antal studerende i skoleåret er der stadigt et meget stort antal studerende på skolens eksamenslinjer, nemlig 87. Fra efteråret 2009 ventes en lille nedgang noget der er helt nødvendigt i forhold til de økonomiske rammer. Modellen med inspirationsdage for både organister og kirkesangere videreføres med skiftende geografisk placering i skolens virkeområde. Kurserne har vist sig at være en vej til rekruttering. Det forgangne år har været præget af en række omforandringer på det bygningsmæssige område. Skolens administration er nu flyttet til nyindrettede lokaler i det, der før var Sydthy Musikskole. Skolens bibliotek har ligeledes fået gode forhold i det tidligere folkebibliotek bl.a. med arbejdsplads med trådløst netværk for studerende. Undervisningsmæssigt muliggør de nye rammer, at man kan koncentrere aktiviteter omkring hovedafdelingen i Vestervig i form af weekendseminarer i fag som kirkemusikorientering, korsang og orgelkundskab. I 2005 oprettede Vestervig Kirkemusikskole en afdeling for Hymnologi og Liturgi. Nu udvides aktiviteten på området med nye kursustilbud og konsulentbistand med oprettelsen af en kombinationsstilling som studielektor og stiftskonsulent i hymnologi og liturgik. Med virkning fra 1. august 2009 ansættes sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig i stillingen. Sjællands Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole har i indeværende skoleår haft 150 studerende, hvoraf 17 bestod den Præliminære Organisteksamen. Skolen har haft 70 ansøgere i år, heraf 27 til PO, så den vigende ansøgning fra sidste år ser ud til at være vendt. Som sædvanlig har mange ansøgere i forvejen en videregående uddannelse. Flere af skolens lokaler er istandsat, deriblandt biblioteket, som efterfølgende vil få alt materiale registreret i en database. Skolen har søgt en stribe fonde om økonomisk tilskud til nye instrumenter. Skolen har af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fået kroner til køb af tre flygler og et klaver. Igen i år har der været afholdt kursus i babysalmesang, kursus i musik i kirken for mindre børn, samt konservatorieforberedende kursus i hørelære/teori. Dertil kommer senere et kursus i improvisation. Efter en konstitutionsperiode på fire år er der nu ansat en ny rektor. 190

23 Å R S R A P P O R T Skolens bestyrelse har indstillet Ole Brinth, som tiltræder 1. juni Fra FPO's bestyrelse skal der lyde en stor tak til konstitueret rektor, Eva Brun Hansen, for et særdeles fint samarbejde. KIRKEMUSIKALSK KOMPETENCECENTER (KMKC) Der har igen i år været afholdt møder i KMKC, som består af repræsentanter for konservatorierne, kirkemusikskolerne, de faglige organisationer samt TPC og FUK. Der er kommet midler fra Kulturministeriet og Kulturregion Vadehavet til blandt andet etablering af hjemmeside ( og en brochure med tilbud om orgelundervisning, som er udsendt til musikskoler i hele landet. Formålet med disse initiativer er at fremme interessen for orgelmusikken og hermed på længere sigt fremme interessen til den kirkemusikalske uddannelse på kirkemusikskolerne og konservatorierne. I de kommende år arbejdes der blandt andet på undervisningsmaterialer. KIRKEMINISTERIETS UDDANNELSESUD- VALG - KOMPETENCEFONDEN Udvalgets primære opgave har også i år været at fordele midlerne fra Kompetencefonden, samt være forum for gensidig orientering om initiativer til (efter)uddannelse i de enkelte faggrupper. De godt halvanden million kr. fra Kompetencefonden blev fordelt mellem faggrupperne efter lønsum, og det betød, at kroner var øremærkede til PO'ere. Men da der i år var 17 ansøgninger på i alt kroner måtte der desværre igen i år prioriteres hårdt. Men opgiv ikke håbet. Kom igen med de kreative ansøgninger. Og husk at fortælle menighedsrådet, at kompetencefondsmidlerne er tænkt som et supplement til - og ikke en erstatning for - kirkens egen kursuskonto. Der vil med andre ord blive set positivt på en vis egenfinansiering, der kan følge op på de pæne ord fra MUS-samtalen og uddannelsesplanen. ARBEJDSMILJØ FPO har i en årrække deltaget i en arbejdsgruppe vedrørende arbejdsmiljø nedsat af Landsforeningen af Menighedsråd. Denne arbejdsgruppe har fungeret som et samarbejdsforum om arbejdsmiljø for alle organisationer inden for folkekirken og har samtidig været styregruppe for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. De deltagende organisationer er nu blevet enige om, at man i stedet ønsker oprettet et egentligt arbejdsmiljøråd for folkekirken, der får repræsentanter for alle interessenter inden for folkekirken og som skal beskæftige sig med alle spørgsmål vedrørende trivsel og arbejdsmiljø i folkekirken. Arbejdsmiljørådet forventes oprettet i efteråret FPO har udsendt hæftet Trivsel i folkekirken til alle medlemmer af FPO. Der er i forbindelse med udsendelsen af hæftet blevet oprettet en hjemmeside hvor emnerne fra hæftet uddybes, og hvor der er forskellige værktøjer til brug forebyggelse og løsning af problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Der udsendes endvidere nyhedsbreve i løbet af Endelig udsen- 191

24 Å R S R A P P O R T des der via FPO s hjemmeside og Landsforeningens IT-skrivebord inden længe en mødepakke, som kan inspirere til at få sat emnet psykisk arbejdsmiljø og trivsel på dagsordenen, for eksempel på det årlige medarbejdermøde. FORMANDSMØDER De ni fagforeninger, der organiserer ansatte inden for folkekirkens ansættelsesområde (FPO, DOKS og DKF samt kordegnene, sognemedhjælperne, kirkegårdslederne, kirketjenerne, graverne og 3F) har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes 2-4 gange årligt for gensidig orientering. Alle er enige om at møderne er nyttige ikke mindst i disse overenskomstforhandlingstider. KLF (Kirkemusikernes Landsforbund) er et tilsvarende forum, der dog kun omfatter kirkemusikorganisationerne FPO, DOKS og DKF og som kun har ét årligt møde. NORDISK SAMARBEJDE Nordisk Kirkemusikråd (NKR) Siden 1933 har der med ujævne mellemrum på skift i de nordiske lande været afholdt Nordiske Kirkemusiksymposier (NKS), hvoraf det seneste og 19. i rækken fandt sted i Stavanger i Norge i september I 1957 blev NKR stiftet, og det har siden da været denne organisation, der formelt har haft ansvaret for symposierne, om end det praktiske arbejde omkring planlægning og afholdelse har været uddelegeret til værtslandet. Siden Stavanger har der været to møder i NKR, der har beskæftiget sig med det næste Symposium, som efter planen skal finde sted i Island i Det er klart, at den verdensomspændende finanskrise, der jo har ramt Island særlig hårdt, kan få en indflydelse på arrangementet, men alle i NKR ikke mindst islændingene selv er foreløbig optimister, og har fremlagt flere nye ideer. Nordisk Faglig Konference (NFK) Siden 1985 har politikere og sekretariatsmedarbejdere fra de nordiske landes organistfagforeninger med halvandet års mellemrum mødtes til gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Danmark var vært for det seneste møde i rækken i Skagen i juni sidste år. Som sædvanlig var hovedpunkterne udveksling af resultater, erfaringer og modeller inden for løn- og ansættelsesforhold. Danmark havde i lyset af de netop overståede OK- 08 forhandlinger en del nyt at berette. Men i endnu højere grad kunne vi selv få nyttig inspiration og gode ideer fra de andre lande i forbindelse med vores lokale overenskomstforhandlinger med Kirkeministeriet. Næste møde i rækken bliver i Finland i januar TILLIDSREPRÆSENTANTER Med den ny overenskomst, hvor flere forhandlinger om løn- og arbejdsforhold vil blive lagt ud lokalt, er der i hvert fald ingen tvivl om, at hvervet som tillidsrepræsentant fremover vil blive endnu vigtigere og endnu mere spændende 192

25 Å R S R A P P O R T og givende! FPO vil gøre, hvad vi kan, for at vore tillidsrepræsentanter er klædt så godt som muligt på rent fagligt, når de nye regler træder i kraft. I det kommende efterår bliver der igen valg af tillidsrepræsentanter. I mange stifter har vi for tiden færre valgt, end vi er berettiget til efter de nugældende regler. Allerede nu vil vi derfor indtrængende opfordre alle medlemmer til at overveje, om det ikke er din tur til at give et solidarisk bidrag til det faglige arbejde - til fællesskabets og eget bedste. FPO'S INTERNE UDVALG PR-udvalget PR-udvalget har i årets løb hovedsageligt arbejdet med to hovedområder: PO-bladet og FPO s hjemmeside. I forhold til PO-bladet har udvalget afholdt to redaktionsmøder med redaktør Bo Nygaard Larsen, hvor vi i fællesskab har fastlagt indholdet af bladet for det kommende halve år. Dette har betydet en bedre planlægning af indholdet for både redaktør og bestyrelse, ligesom det har været bestyrelsens ønske at få skabt en mere tydelig faglig profil i bladet. Derfor har det i dette år også været bestyrelsens medlemmer, der på skift har skrevet præludierne". Vi har forsøgt os med at hvert enkelt blad så vidt muligt skulle have et overordnet tema, og i den forbindelse kan nævnes at temaerne i dette års første måneder har været at præsentere årsstævnet og dets oplægsholdere; Sven- Ingvart Mikkelsen, Lotte Smidt-Petersen og John Høybye alt sammen som en slags appetitvækker til dette års stævne. Vi synes dette samarbejde mellem udvalget og redaktør har fungeret rigtig godt, og vi vil her gerne sige tak til Bo Nygaard Larsen for et godt stykke arbejde med at lave vores fagblad. Med hensyn til FPO s hjemmeside er der ikke sket så meget udadtil, men vi har brugt en del tid på at drøfte, hvordan hjemmesiden skal videreudvikles. Blandt andet vil vi gerne have en nyhedsspalte, sådan at vigtige nyheder kan nå vores medlemmer så hurtigt som muligt, og ikke nødvendigvis være afhængige af PO-bladets deadlines. Dette er nu klart til at blive ført ud i livet med hjælp fra Hans Mikkelsen og Roger Munch-Fairwood. Sidste år sendte vi et brev med tilbud om medlemskab til en reduceret pris til PO-organister, der sidder i stilling, men som ikke er medlem af FPO - indsatsen resulterede i 25 nye medlemmer. Uddannelsesudvalget Ideen med at etablere et udvalg med fokus på uddannelse kom op i forlængelse af bestyrelsens undersøgelse af tidens og fremtidens forventninger til organisten, som det kommer til udtryk i de stillingsannoncer menighedsrådene indrykker i FPO s fagblad. På organistområdet findes der efteruddannelsestilbud på kirkemusikskolerne og konservatorierne ligesom det er muligt at deltage i en række AMU-kurser for kirkefunktionærer, men et formaliseret system af efter- og videreuddannelse eksisterer ikke. Udvalgets formål er at iværksætte en 193

26 Å R S R A P P O R T massiv indsats for at forbedre mulighederne for efter- og videreuddannelse. FPO har fået tildelt en plads i brancheudvalget for ansatte i folkekirken under SCKK (Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvilling). Pladsen beklædes af næstformand Knud Damgaard Andersen. Bestyrelsen har afholdt et to-dages seminar for at afdække barrierer og muligheder i det nuværende uddannelsessystem. Stævneudvalget Fire af bestyrelsens medlemmer - Mette Nørup, Knud Damgaard, Poul Lumbye og Preben Berg har udgjort stævneudvalget. Når årets stævne er vel overstået, går udvalget i tænkeboks for at finde placering og indhold af næste års organisttræf. Mange møder, telefonsamtaler og s er en nødvendighed for at kunne yde de bedste rammer for vore deltagende medlemmer, der har en forventning om et vist serviceniveau. Og vi vil gøre alt for at holde niveauet med en samtidig skelen til økonomien. Men her må vi igen opfordre vore medlemmer til at få afsat et rimeligt kursusbeløb på det kommende års budget. Organister har et lige så stort behov for at deltage i fagligt relevante kurser som andre medarbejdergrupper ved kirkerne, og det er almindelig anerkendt, at alle ansatte har et behov for således jævnligt at blive opdaterede. Stævneudvalget tager meget gerne imod nye ideer til de kommende års stævner, således at vi kan være i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. Så kontakt os endelig på det kommende stævne, TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde med både medog modparter i årets løb. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi har kørt et tæt parløb i overenskomstforhandlingerne til gavn for begge parter, og med hvem vi i øvrigt i dagligdagen har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. FTF og COII, hvor ikke mindst konsulent Ulrik Søborg Pedersen har været en uvurderlig støtte under alle forhandlingerne med både Kirkeministeriet og Finansministeriet. Bestyrelsen har disse forslag til nye månedlige kontingentsatser for 2010: Kvote < 50 kr. 240 Kvote kr. 305 Kvote kr. 370 Studerende kr. 100 Pensionister kr. 80 Ekstraordinære kr. 130 Genindtrædelsesgebyr kr. 200 p.b.v. Preben Berg, kasserer 194

27 FPO LØNKORT 2009

28 L Ø N K O R T Lønramme 12-17, 100%, ekskl. tillæg Procentreguleringssats pr. 1. april 2009: 28,8628 Stedtillæg II III IV V VI skalatrin 12.1 år , , , , ,05 17 md 19582, , , , , år , , , , ,62 18 md 19941, , , , , år , , , , ,62 19 md 20209, , , , , år , , , , ,76 20 md 20487, , , , , år , , , , ,60 21 md 20826, , , , , år , , , , ,12 22 md 21140, , , , , år , , , , ,23 23 md 21477, , , , , år , , , , ,34 24 md 21824, , , , , år , , , , ,57 25 md 22179, , , , , år , , , , ,49 26 md 22542, , , , ,71 Kvalifikationstillæg år/måned: kr ,97/ 2.115,50 kvoteret pensionsgivende Rådighedstillæg år/måned: Kr ,44/1.535,62 ukvoteret pensionsgivende Lønramme , 100% ekskl. tillæg 14.1 år , , , , ,62 19 md 20209, , , , , år , , , , ,76 20 md 20487, , , , , år , , , , ,60 21 md 20826, , , , , år , , , , ,12 22 md 21140, , , , , år , , , , ,23 23 md 21477, , , , , år , , , , ,34 24 md 21824, , , , , år , , , , ,57 25 md 22179, , , , , år , , , , ,

29 L Ø N K O R T Stedtillæg II III IV V VI skalatrin md 22542, , , , , år , , , , ,54 27 md 22912, , , , , år , , , , ,03 29 md 23679, , , , , år , , , , ,32 31 md 24481, , , , ,94 Kvalifikationstillæg år/måned: Kr ,97/2.115,50 kvoteret pensionsgivende Rådighedstillæg år/måned: Kr ,44/1.535,62 ukvoteret pensionsgivende Lønramme 23-26, 100%, ekskl. tillæg 23.1 år , , , , ,03 29 md 23679, , , , , år , , , , ,32 31 md 24481, , , , , år , , , , ,83 33 md 25318, , , , , år , , , , ,42 35 md 26193, , , , , år , , , , ,19 36 md 26645, , , , , år , , , , ,79 38 md 27595, , , , ,98 Rådighedstillæg år/måned: Kr ,44 /1.535,62 ukvoteret pensionsgivende

30 V I K A R S A T S E R 11 BILAG 3 Vikariat Honorartakster i for organiststillinger vikarer i organiststillinger i lønrammesystemet gældende fra 1. aflønnes april i henhold til nedenstående tabel. Vikariat i Honorarfastsættelsen organiststillinger i lønrammesystemet sker på grundlag aflønnes af i henhold vikarens til nedenstående musikuddannelse, tabel. jf. sats I, Ia, Ib, II og III. Honorarfastsættelsen sker på grundlag af vikarens musikuddannelse, jf. sats I, Ia, Ib, II og I tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved en eller flere på forhånd aftalte højmesser/gudstjenester eller kirkelige handlinger, benyttes de i bilaget angivne III. satser. I tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved en eller flere på forhånd aftalte højmesser/gudstjenester pr. eller dag kirkelige eller pr. handlinger, uge anvendes benyttes i de de i bilaget tilfælde, angivne hvor satser. vikaren antages til at Honorarsats medvirke ved et ikke på forhånd aftalt antal højmesser/gudstjenester eller kirkelige Honorarsats pr. dag eller pr. uge anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke handlinger pr. dag eller pr. uge således, at honoraret for vikarer, der antages for en periode eller pr. af uge en uge således, eller at mere, honoraret fastsættes for vikarer, i forhold der antages til stillingens for periode beskæftigelsesgrad/timetal af en uge eller mere, ved et ikke på forhånd aftalt antal højmesser/gudstjenester eller kirkelige handlinger pr. dag i fastsættes forhold til i forhold fuldtidsbeskæftigelse. til stillingens beskæftigelsesgrad/timetal i forhold til fuldtidsbeskæftigelse. Honorarsats for weekendvikariat anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved ikke på forhånd aftalte tjenester i en weekend som helhed. Honorarsats for weekendvikariat anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved De ikke angivne på forhånd honorarsatser aftalte tjenester pr. i en dag, weekend pr. uge som og helhed. pr. weekend anvendes kun, såfremt en be regning af de højmesser og kirkelige handlinger, ved hvilken vikaren faktisk har medvirket, De angivne ikke honorarsatser fører til pr. et dag, højere pr. beløb uge og pr. weekend anvendes kun, såfremt en beregning af de højmesser og kirkelige handlinger, ved hvilken vikaren faktisk har medvirket, ikke fører til et højere beløb. Afv.kode Højmessegudstjeneste weekendvikar Minimumssats for Kirkelig handling Pr. uge Pr. dag Lønart Organiststilling Stillingskategori I 662,68 265, , ,81 816,42 2 I a 696,18 278, , ,74 857,69 3 I b 729,75 291, , ,16 899,05 4 II 763,19 305, , ,60 940,25 5 III 868,08 347, , , ,48 Organister uden udannelse som nævnt under Ia, Ib, II og III. I. Organister uden udannelse som nævnt under Ia, Ib, II og III. Ia. Ia. Elementær Elementær organistuddannelse, organistuddannelse, 1. delprøve af 1. delprøve den præliminære af den organist- præliminære uddannelse, organistuddannelse, seminariets orgelprøve, seminariets musik som orgelprøve, grunduddannelsesfag musik som grunduddaninden for læreruddannelsen. nelsesfag inden for læreruddannelsen. Ib. 2. delprøve af den præliminære organistuddannelse. Ib. II. Præliminær 2. delprøve orgelprøve. af den præliminære organistuddannelse. II. III. Højeste Præliminær organisteksamen orgelprøve. fra et dansk musikkonservatorium. III. Højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium. 198

31 199

32 Den varme, nordiske tone får du med SamsingØbergDUO De fantastiske klanglige muligheder, der ligger i kombinationen af saxofon og orgel, udnyttes i en inciterende folketone, der med stor rytmisk og dynamisk variation gør et stort indtryk på lytterne. Jul, påske eller pinse - Seriøs, original musik. Byd dit sogn på koncert med SamsingØbergDUO vi kommer i hele landet og har spillet i hele landet fra Bornholm til Nordjylland. Honorar efter aftale. Info & booking: (Samsing) (Øberg) eller 200

33 Å R S R A P P O R T Resultatopgørelse 1. januar december 2008 Budget kr tkr tkr 1 Kontingentindtægter m.m Kontingentudgifter Mødeudgifter Sekretariatslønninger og formandshonorar Administrationsomostninger Lokaleomkostninger Temahæfter (indtægt) PO-bladet Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Årets resultat er overført til egenkapitalen. 201

34 Å R S R A P P O R T Balance pr. 31. december 2008 Aktiver kr. tkr. 10 Inventar Materrielle anlægsaktiver Huslejedepositum Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Overskydende" CO II Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Passiver AKTIVER I ALT Egenkapital 1. januar Overført årets resultat EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer kommenteret af Esther Jensen, 30.12.2016 Det nuværende Kompetencecirkulære er ikke hellig skrift. Det er blevet revideret en gang før i

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Sunds Kirkes Menighedsråd

Sunds Kirkes Menighedsråd Til medlemmerne af Sunds Sogns Menighedsråd Sunds Kirkes Menighedsråd Sunds den 13. november 2015 Indkaldes til ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 19. november

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere