Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00004-10."

Transkript

1 Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK orten Jakobsen Q Underskrift: Dato: 3/11 " Ovb ØKONOMISK OG lnternational SIDE 5

2 STATSADVOKATEN Bestyrelsen og direktionen for._ - ElindcoByggefirma A/S nm;- 3 NOV J.nr.: SØK IO Nordmarksvej 49 S b h dl. NDK 4040 Jyllinge ss " " KONOMISK OG INTERNATIONAL KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON FAX saoekøankldk BØDEFORELÆG Elindco Byggefirma, Cvr. nr ll, der sigtes for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1l nr. 1, if. stk. 4 ;tidligere stk. 3), jf 61 stk. 1, jf. stk Ved i tiden omkring den 8. juni 2007 til den 25. juni 2007 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Roskilde Universitetscenters udbud af entreprisen vedrørende RUC-Bygning Lofter & vindues-, gardinstyring udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomhederne hvis sager behandles særskilt.

3 Vedi tiden omkring den 22. oktober 2007 til den 13. december 2007 kl. 13:00 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen E 04 - Plejecenter Rosenhaven udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden. hvis sag behandles særskilt. 3. Ved i tiden omkring den 22. oktober 2007 til den 13. december 2007 kl. 13:30 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller STATSADVC'KATEN FOR SÆRL'G indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud økonom'sk OG 'NTEHNAT'ONAL for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen E 05 - Pleje- sma 2 center Rosenhaven udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden, hvis sag behandles særskilt. 4. Ved i tiden omkring den 12. december 2007 til den 7. februar 2008 kl. 13:00 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Gentofte Kommunes udbud af entreprisen Skovshoved Havn udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden NH. Hansen & Søn A/S, hvis sag behandles særskilt. 5. Ved i tiden omkring den 2. april 2008 til den 17. april 2008 kl. 12:00 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre DTU Campus Service's udbud af entreprisen DTU Byg 101/4 - DTU Ombygning udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden hvis sag behandles særskilt. 6. Ved i tiden omkring den 30. april til den 21. maj 2008 kl. 14:00 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Gladsaxe Kommunes udbud af entreprisen Høje Gladsaxe Skole Asbestsanering udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomhederne

4 og N.H. Hansen & Søn A/S, hvis sager behandles særskilt, og sigtede, der vandt udbudet, med de nævnte virksomheder aftalte at afregne et vederlag på henholdsvis kr. til N.H. Hansen & Søn A/S og kr. til for deres deltagelse i aftalen eller den samordnede praksis. 7. Ved i tiden omkring den 7. november 2008 til den 9. december 2008 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Nordeas udbud af entreprisen Nordea Torvegade 2:Renovering af 6. sal udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomhederne og N.H. Hansen & Søn A/S, hvis sager behandles særskilt, og sigtede med de nævnte virksomheder aftalte, at ;er vandt udbudet af- sms 3 regnede et vederlag på kr. til sigtede og virksomheden N.H. Hansen & Søn A/S for deres deltagelse i aftalen eller den samordnede praksis. ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 8. Ved i tiden omkring den 9. december 2008 til den 20. januar 2009 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse at tilbud stort eksklusive moms på bygherre Frederiksberg Kommunes udbud af entreprisen "Sundhedscenter, Stockflethsvej 4, idet sigtede. der vandt udbudet, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden hvis sag behandles særskilt. 9. Ved i tiden omkring den 24. april 2009 til den 15. juni 2009 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Bella Hotel, Center Boulevard 5, 2300 København S' udbud af entreprisen Vedr. E32, TØM 1 Væg- og loftstømrer (etape 1)" udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden hvis sag behandles særskilt. 10. Ved i tiden omkring den 3. juni 2009 til den 19. juni 2009 kl. 11:00 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgi- Velse af tilbud stort eksklusive moms på bygherre Gladsaxe Kommunes udbud af entreprisen "Høje Gladsaxe Skole Asbestsanering udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomhederne N.H. Hansen

5 & Søn A/S, og. hvis sager behandles særskilt, og sigtede med de nævnte virksomheder aftalte, at., der vandt udbudet, afregnede et vederlag på henholdsvis ,00 kr. til sigtede, ,00 kr. til N.H. Hansen & Søn A/S og kr. til for deres deltagelse i aftalen eller den samordnede praksis. 11. Ved i tiden omkring den 24. juni 2009 til den 3. juli 2009 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms. på bygherre Gladsaxe Kommunes udbud STATSADVOKÅTE" F0" SÆHL'G af entreprisen Gladsaxe Sportshaller - asbestsanering udvekslede oplysninger om :; 'NTERNAT'ONAL priser og andre vilkår for entreprisen med virksomhederne, og hvis sager behandles særskilt og med de sms 4 nævnte virksomheder aftalte, at, der vandt udbudet, afregnede et vederlag på kr. til hver af virksomhederne for deres deltagelse i aftalen eller den samordnede praksis. Ved i tiden omkring den 21. august 2009 til den 15. september 2009 kl. 10:00 at 12. have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede, der vandt udbudet, forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms. på bygherre Sankt Josefs Skole, Frederiksborgvej 19, 4000 Roskilde, udbud af entreprisen vedrørende ombygning af bygning C samt nybygning D -Etape l udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med virksomheden, hvis sag behandles særskilt. Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens 832 vil kunne afgøres uden retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem villig til inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. Bøden fastsættes til kr. Bødeforelægget vedtages ved, at selskabet returnerer dette i underskrevet stand og inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bankkonto reg.nr Ved vedtagelse af bøden erklærer De Dem samtidig indforstået med at afholde udgifterne, som opgøres af retten, til den beskikkede forsvarer Emil Baumann Geist fra SIRl'US advokater, Frederiksberggade l 1, 1459 København K.

6 Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK % orten Jakobsen Underskrift: Dato: 'Is/H - 7.0\\( ØKONOMISK OG INTERNATIONAL SIDE 5

7 'AN i *Æ STATSADVOKATEN I Dato: '-3 3 J.nr.: SØK Sagsbehandler. ND K STATSADVOKÅTEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KAMPMANNSGADE KBENHAVN V TELEFON FAX saoekeankldk agemyndigheden.dk ili.dk BØDEFORELÆG cpr.nr, sigtes for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1. nr. 1. if. 5 6, stk. 1. if. stk. 3. if. straffelovens 23 Ved i tiden omkring den 8. juni 2007 til den 25. juni 2007 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomheder forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms. på bygherre Roskilde Universitetscenters udbud af entreprisen vedrørende RUC-Bygning Lofter & vindues- gardinstyring.

8 Ved i tiden omkring den 22. oktober 2007 til den 13. december 2007 kl. 13:00 i sin egenskab af for Elindco Byggeñrma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse afvirksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen E 04- Plejecenter Rosenhaven. ØKONOMlSK OG lnternational Ved i tiden omkring den 22. oktober 2007 til den 13. december 2007 kl. 13:30 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Boligselskabet Baldersbo afdi 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen E 05 - Plejecenter Rosenhaven. SIDE 2 Ved i tiden omkring den 12. december 2007 til den 7. februar 2008 kl. 13:00 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Gentofte Kommunes udbud af entreprisen "Skovshoved Havn. 5. Ved i tiden omkring den 2. april 2008 til den 17. april 2008 kl i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre DTU Campus Service's udbud af entreprisen "DTU Byg 101/4 - DTU Ombygning.

9 Ved i tiden omkring den 30. april til den 21. maj 2008 kl. 14:00 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomheder forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Gladsaxe Kommunes udbud af entreprisen Høje Gladsaxe Skole Asbestsanering. Ved i tiden omkring den 7. november til den 9. december 2008 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begræn- sms 3 se konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomheder forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Nordeas udbud af entreprisen Nordea Torvegade 2: Renovering af 6. sal. KONOMISK OG INTERNATIONAL KRlMINALlTET Ved i tiden omkring den 9. december 2008 til den 20. januar 2009 i sin egenskab af for Elindco Byggeñrma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Frederiksberg Kommunes udbud af entreprisen "Sundhedscenter, Stockflethsvej 4. Ved i tiden omkring den 24. april 2009 til den 15. juni 2009 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Bella Hotel, Center Boulevard 5, 2300 København S' udbud af entreprisen "Vedr. E 322, TØM 1 Væg- og loftstømrer (etape 1). 10.

10 Ved i tiden omkring den 3. juni til den 19. juni 2009 kl. 11:00 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomheder forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Gladsaxe Kommunes udbud af entreprisen Høje Gladsaxe Skole Asbestsanering ll. Ved i tiden omkring den 24. juni 2009 til den 3. juli 2009 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser SIDE 4 og andre vilkår med konkurrerende virksomheder forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på Gladsaxe Kommunes udbud af entreprisen Gladsaxe Sportshaller - asbestsanering". ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 12. Ved i tiden omkring den 21. august 2009 til den 15. september 2009 kl. 10:00 i sin egenskab af for Elindco Byggefirma AIS at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrerende virksomhed forud for indgivelse af virksomhedens tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Sankt Josefs Skole, Frederiksborgvej 19, 4000 Roskilde, udbud af entreprisen vedrørende ombygning af bygning C samt nybygning D- Etape 1. Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens 832 vil kunne afgøres uden retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem villig til inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. Bøden fastsættes til kr. Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dette i underskrevet stand og inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bankkonto reg.nr Ved vedtagelse af bøden erklærer De Dem samtidig indforstået med at afholde udgifterne, som opgøres af retten, til den beskikkede forsvarer Emil Baumann Geist fra SIRIUS advokater.frederiksberggade ll, 1459 København K.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08 ... -,... - Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3. 2100 København ø J. nr. S0K-912S0-2-08 ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET _"... J _... v...,.hj

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere