- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger."

Transkript

1 Skydeudvalget Håndbog Afsnit : Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Ud over formanden består udvalget af yderligere en/to medlemmer godkendt af forretningsudvalget. Udvalget konstituerer sig selv med næstformand. Skydeudvalgets opgaver er at: - Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. - fremkomme med ideer, initiativer og nytænkning til gavn for Flyvevåbnets Soldaterforening. For at leve op til sine opgaver, fastsættes hvert år en beløbsramme som fremgår af budgettet indenfor hvilken udvalgets aktiviteter må prioriteres, med skyldig hensyntagen til de enkelte tiltags betydning. Udvalget er budget ansvarlig overfor forretningsudvalget. Udvalget er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Udvalgets medlemmer oppebærer intet vederlag, men kan efter forretningsudvalgets bestemmelser få godtgjort udgifter til telefon m.v. Udvalget udarbejder skriftlig årsberetning til repræsentantskabet. Beretningen tilsendes Landsformanden senest med udgangen af august måned.

2 Afsnit: 14.1 Dato: 23.juni 2008 Skydebestemmelser 15 meter bane Side: 1 Skydebestemmelser 1. Der skydes på en godkendt 15-meter indendørs skydebane. 2. Der må ved skydningen kun benyttes standardgevær eller gevær M53/17 m/indstik. 3. Der skydes til skive M 84 (se side 3). 4. Hver tilmeldt skytte får udleveret én prøveskive mrk. Prøve samt 10 gældende skiver med to skivetegninger på hver. De gældende skiver er fortløbende nummereret. På den første af de nummererede skiver noteres tydeligt skyttens navn. 5. Hver skytte får udleveret et antal patroner til prøveskud, samt 20 patroner til de gældende skud. 6. Skydestillingen for mandlige skytter under 55 år er stående uden anlæg, hvilket vil sige: a: Skytten skal stå frit med begge fødder på jorden/underlaget. b: Geværet skal holdes med begge hænder og skulderen, kinden og den del af brystet, der er nærmest skulderen. c: Venstre overarm og albue må støttes på brystet eller på hoften. 7. Skydestillingen for kvindelige skytter og for Veteraner (hvilket vil sige mandlige- og kvindelige skytter, der er fyldt 55 år inden skydningens begyndelse) er stående med remog/eller albuestøtte. For stående med remstøtte vil det sige: a: Geværet skal støttes med begge hænder og den ene skulder; kinden må anbringes mod skæftet. b: Begge underarme skal være klart synligt løftet fra bordpladen fra albuen og nedefter. c: Geværet må ikke berører eller hvile mod noget andet punkt eller genstand. d: Remstøtte er tilladt. For stående med anlæg vil det sige: a. Stillingen er stående frit med geværstøtte, idet støtten skal placeres under forreste del af skæftet (ikke piben). b. Forreste hånd må ikke komme bag aftrækkerbøjlen og må ej heller berøre støtten. c. Bageste hånd må fatte om skæftet, yde støtte ved anlæg mod håndfladen eller ved strakte/bøjede fingre. d. Anlægget skal være sådan indrettet, at skytten har rank holdning. Albuerne må ikke hvile på bordplade eller lign. e. Remstøtte må ikke anlægges. 8. Der må kun afgives ét skud mod hver af de gældende skivetegninger. Findes der mere end ét skud i hver, fratrækkes det bedste skud 9. Skydeudvalget benytter udad-tælling og godkendt dorn/tolk ved pointberegning eller elektronisk måleudstyr. 10. Skud udenfor skivetegningen regnes som forbi skud.

3 Afsnit: 14.1 Skydebestemmelser 15 meter bane Dato: 23.juni 2008 Side: 2 Skydebestemmelser (fortsat) 11. Den skytte, der har flest point, betragtes som Landsskytte Mandlig Veteran landsskytte Kvindelig landsskytte og Kvindelig Veteran landsskytte. 12. Ved pointlighed i den individuelle skydning, er den skytte bedst, der har flest X- 10 ere, 10`ere, 9 ere o.s.v. Ved pointlighed i holdkonkurrencen, er det det hold, der har mindst forskel mellem bedste og dårligste skytte; derefter forskellen mellem næstbedste og dårligste o.s.v. 13. Efter endt skydning og senest den 5. april sendes de gældende skiver ved kontrollantens foranstaltning til skydeudvalgets formand, hvor skiverne bedømmes. 14. Skydeudvalget opbevarer de beskudte skiver i mindst tre måneder. 15. Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til forretningsudvalget, der derefter vil træffe den endelige afgørelse.

4 Afsnit: 14.1 Dato: 23. juni 2008 Skydebestemmelser 15 meter bane Side: 3 Skydebestemmelser (fortsat) Skivetegning D.D.S.G & I M ÅRHUS SKYTTEUDSTYR Godkendt af DDSG & I s Skydeudvalg. (point tegning) I centrum en dobbelt 10 er ring med en ydre diameter på 13 mm, udenom denne igen en 6 mm 9 er ring; udenom igen en 10 mm 8 er ring (centrum diameteren på 4 cm. er markeret sort=. Udenom 8ér ringen er yderligere en 7ér og 6 er ring med 1 cm. Bredde hver.

5 Formål og deltagere. Afsnit: Landsskydning 15 meter bane Dato: 24.juni 2008 Side: 4 Landsskydning på 15-meter bane har til formål at styrke kammeratskabet og sammenholdet indenfor en afdeling og underafdeling, samt på kammeratligt niveau at konkurrere disse indbyrdes. Der konkurreres om værdigheden som: - bedste individuelle mandlige skytte indtil fyldte 55. år, der betegnes: Landsskytte. - bedste individuelle mandlige veteran-skytte, der ved skydningens påbegyndelse er fyldt 55 år, der benævnes: Veteran-landsskytte. - bedste mandlige skyttehold. - bedste mandlige veteran-skyttehold. - bedste individuelle kvindelige skytte indtil fyldte 55. år, der betegnes: Kvindelige Landsskytte. - bedste individuelle kvindelige veteran-skytte, der ved skydningens påbegyndelse er fyldt 55 år, der benævnes: Kvindelige veteran-landsskytte. - bedste kvindelige skyttehold. - bedste kvindelige veteran-skyttehold. For at kunne deltage i de individuelle skydninger, såvel som i holdskydningerne, skal skytten/skytterne være medlem/medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening, eller have et nært tilhørsforhold til foreningen; hvilket vil sige, at den eller de pågældende skytter er ægtefælle(r) eller samlever(e) til medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening. Ansvar Under skydningerne skal der altid være en kyndig skydeleder til stede. Denne skal lede skydningen og påse at denne sker sikkerhedsmæssig forsvarligt. Under skydningen skal der ligeledes være en ansvarlig kontrollant. Denne er overfor FSF s skydeudvalg ansvarlig for at skydningen foregår i.h.t. gældende bestemmelser. Kontrollanten bør om muligt være et afdelings/lokalafdelings bestyrelsesmedlem, men kan dog i særlige tilfælde være en person, der udpeges af afdelings/lokalafdelingsbestyrelsen. Det er vigtigt, at kontrollanten nøje sætter sig ind i bestemmelserne forud for skydningen. Forsikring Flyvevåbnets Soldaterforening har en ansvarsforsikring, der dækker evt. skader forårsaget af skytterne. Yderligere oplysninger sker ved henvendelse til foreningens forretningsfører. Afviklingsperiode Skydningerne afvikles i 1. kvartal. Tilmelding Skydeudvalget bekendtgør i kalenderårets sidste udkomne PROPEL der kommende års skydninger, herunder tidsfrister og deltagergebyrer. Enhver afdeling/underafdeling under Flyvevåbnets Soldaterforening kan tilmelde sig Landsskydningen, Tilmeldingen sker til FSF s skydeudvalg med angivelse af, hvor mange sæt skiver afdelingen/lokalafdelingen ønsker tilsendt. Et sæt skiver består af én prøveskive samt 10 dobbeltskiver (se Håndbogsblad afsnit ) til de gældende skud.

6 Afsnit: Landsskydning 15 meter bane Dato: 24.juni 2008 Side: 5 Skytter og skyttehold Enhver afdeling og lokalafdeling under Flyvevåbnets Soldaterforening kan tilmelde X-antal individuelle skytter, samt ét eller flere skyttehold i førnævnte fire kategorier. Et skyttehold består af tre skytter. Skytteholdene sammensættes afdelings/lokalafdelingsvis af FSF s skydeudvalg efter gennemgang af de indsendte beskudte skiver, således at de bedst placerede skytter udgør skyttehold 1, de tre næstbedst placerede skytter udgør hold 2 o.s.v. Dette gælder for alle kategorier. For at skydeudvalget kan sammensætte holdene, er det vigtigt at de indsendte skiver er tydeligt navngivne. Præmier Ved skydeudvalgets foranstaltning indstiftes en vandrepokal til bedste mandlige Landsskytte, bedste mandlige Veteran-landsskytte, bedste kvindelige Landsskytte og bedste kvindelige Veteran-landsskytte. Disse vandrepokaler kan erhverves til ejendom således: - vundet tre år efter hinanden, eller - vundet fem gange i alt. Vandrepokalerne returneres til FSF s skydeudvalg hvert år, senest med udgangen af februar måned. Returneringen sker ved ihændehaverens foranstaltning, evt. efter aftale med afdelingsbestyrelsen/underafdelingens ledelse, hvor tilsendelses adressen kan opgives. Efter aflevering af vandrepokalen, modtager den afleverende landsskytte en erindringspokal. De vindende hold modtager en faneplade med teksten: Mandlige holdskytter samt årstal, Mandlige veteran-holdskytter samt årstal, Kvindelige holdskytter samt årstal samt Kvindelige veteran-holdskytter samt årstal. De vindende Landsskytter samt de vindende Hold får, gennem de respektive afdelinger/lokalafdelinger, deres præmier udleveret. Præmieudleveringen bør så vidt muligt ske ved en festlig lejlighed. Økonomi Skydeudvalget opkræver en af forretningsudvalget efter skydeudvalgets indstilling vedtagen deltagerbetaling til delvis dækning af foreningens udgifter vedr. skydningerne.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere