DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet"

Transkript

1 Nr Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling. Hun trækker vejret normalt under forberedelsen af skuddet. Når skytten har kontrolleret nulpunktet, altså at skiven står i midten af sigtet, når skytten slapper af i stillingen, tager hun den første vejrtrækning. På udåndingen kommer sigtet op på skiven og hun kontrollerer, at skiven passer sidevejs i sigtet, på anden udånding kontrolleres det, at sigtet passer i højden. Når der bliver åndet ud tredje gang og skiven står ordentligt i sigtet, skyder skytten efter få sekunder. Lykkes det ikke, tages riflen ned og der startes forfra. Øvelsen lykkes, når skytten kan skyde 10 skud i træk med samme rytme, og hvor skuddene sidder samlet. At skytten ikke holder sigtet for længe/lærer at afgive skuddet hurtigt. I de liggende skydestillinger er en tendens til, at man kommer til at sigte for længe, da sigtet står meget roligere end i de andre stillinger og man bliver overperfektionistisk. Forberedelse af skuddet Skytten skal inden vedkommende lægger hovedet på kindpuden, mærke efter at han/hun er klar til at skyde, dvs: Kontrollere at skydestillingen passer: Fødder, knæ og hofter står rigtigt i forhold til hinanden Ryggen er lige uden for meget krumning for eller bagover At albuerne står rigtigt på bordet, hvis der skydes på albuerne Når den fysiske skydestilling er kontrolleret, kontrolleres det mentale: - Er man rolig og afslappet - Er koncentrationen på det rigtige sted. Når det er kontrolleret, kan man lægge hovedet på kindpuden og afgive skuddet. Overvej, hvad der er vigtigt for den enkelte at kontrollere og skriv en liste, som ligger på bordet foran skytten. Kontroller den inden hvert skud, indtil rytmen i gennemgangen bliver en rutine. At skytten bliver opmærksom på elementerne i forberedelsen af skuddet, så den bliver så ens som muligt ved hvert skud. Det vil sige alt det, der skal være på plads, inden hovedet bliver lagt på kindpuden, og skuddet kan falde. Lige fra tjek af stillingen til fokus på åndedrættet. Papir og blyant

2 Nr Alder: år - Tid: 15 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Balance og kontrol af nulpunkt Skytten indtager skydestillingen og kontroller følelsen i kroppen. Når det passer lægger skytten hovedet på kindpuden og kontrollerer nulpunktet. (Nulpunktet er der, hvor sigtet peger hen, når man slapper af med riflen og kigger afslappet gennem sigtet). Herefter lukker skytten øjnene og mærker, hvordan kroppen arbejder. På et tidspunkt vil man føle at kroppen står stille, og man vil i princippet være klar til at skyde. Når dette punkt rammes, åbnes øjnene og man ser hvor man står i forhold til skiven. Hvis ikke man sigter i nærheden af midten, skal skytten flytte skydestillingen enten frem eller tilbage på standpladsen. Øvelsen lykkes, når skytten kan ramme balancepunktet 10 gang i træk og kan se at sigtet står i nærheden af midten. Når man kan mærke at man står på balancepunktet med lukkede øjne, trykker man på aftrækkeren. Denne variation er rettet mod ret rutinerede skytter særligt i forhold til den stående skydestilling At skytten ved at holde sine øjne lukkede, bliver opmærksom på, hvordan kroppen bevæger sig under selve sigtet og skudafgivelsen. Indgang på skiven stående Skytten indtager skydestillingen og skal i sin forberedelse af skuddet stå og sigte over skiven. Når skytten er klar, sænkes riflen langsomt ned over skiven, mens der klemmes op i aftrækket. Når sigtet er rigtigt, er der klemt så langt op i aftrækket, at skuddet kan gå inden for få sekunder. Lykkes det ikke at afgive skuddet inden for 4-5 sekunder, tages riflen ned og øvelsen startes forfra. Efter en serie på 10 skud, sammenlignes skudbillederne fra scatt-anlægget for at se, om der er en sammenhæng. Øvelsen lykkes, når skytten 10 skud i træk kan komme ind på skiven fra samme retning og afgive skuddet inden for få sekunder efter at sigtet står det rigtige sted på skiven. Uden Scatt-anlæg: Hvis der ikke er et scattanlæg til rådighed, kan træneren evt. stå med et stopur og holde øje med, hvornår piben ikke bevæger sig ned af, men kun pendler. At sigtet kommer ind på skiven fra samme retning hver gang. Scatt anlæg

3 Nr Alder: år - Tid: 15 min. Nr Alder: 6-90 år - Tid: 15 min. Sigtefejl Skytten skal lave provokerede sigtefejl. Indtag skydestillingen som normalt. Når skytten lægger kinden til kindpuden og begynder at sigte, skal skytten sikre sig, at skiven står midt i ringkornet. De første to skud skal afgives som normalt altså, hvor man sigter korrekt. De næste to skud skal afgives, hvor skiven stadig står midt i ringkornet, men hvor korntunnellen står til højre i det bagerste sigtemiddel hvad sker der med skuddene? Dernæst skydes der tre serier af to skud, hvor korntunnelen står til venstre, for lavt og for højt. Efter alle skud er afgivet analyseres, hvad der sker med skuddet, når man justerer på forholdet mellem ringkorn og korntunnel. Øvelsen er en succes, når skuddene sidder nogenlunde samlet, så den samme fejl giver samme billede og at skytten bruger sine skudbilleder til at analysere præcis hvad der sker ved den enkelte fejl. At skytten ved bevidst at lave fejl, lærer at forstå og analysere, hvorfor et skud sidder i en given retning. Sigtetræning, forskellige skiver Hver skytte får udleveret fire skiver i forskellige former (se under praktiske dokumenter) og stiller sig klar på standpladsen, som normalt. Skytten skyder derefter tre/fem skud på hver skive lige efter hinanden. Skytten vil være tvunget til at koncentrere sig mere om at sigtet, da skiven ikke er så lette at centrere, som den runde skive, der normalt skydes på. Når øjet har sigtet i mere end seks sekunder, taler man om at sigtet brænder sig fast. Det betyder, at det ikke svare til virkeligheden, fordi øjet arbejder i slowmotion. Øvelsen lykkes, når skytten formår, at skyde første gang sigtet står rigtigt, dog uden at tempoet i skydningen bliver forhastet. Træner bestemmer, hvor på skiven, der skal rammes (eksempelvis spidsen af en trekant eller hjørnet af en sigtespalte). At skytten lærer at afgive skuddet, så snart sigtet står rigtigt, så øjet ikke brænder fast. Find print-selv skiver i praktiske dokumenter, 15 m-anlæg. Anlæg, som ikke er elektronisk.

4 Nr Alder: år - Tid: 30 min. Nr Alder: år - Tid: 10 min. At holde for vind meget man flytter skuddet og øver sig i at sætte dem samlet enten kl 10 eller kl 4. Smid udstyret At skytten får en forståelse af, hvor meget Skytten skal forsøge at skyde to gange fem skud henholdsvis kl. 10 og kl. 4. Hvis der kommer en vind fra højre, skal der sigtes nede kl. 4. Kommer vinden fra venstre skal der sigtes oppe kl. 10. Træn derfor i at holde de to steder. Det er en fordel at starte træningen en dag, hvor det er stort set vindstille, så man kan se, hvor Næste gang der er vind, som kommer nogenlunde stabilt fra højre eller venstre, er det derfor oplagt at træne videre. Når du skyder udendørs og der er vind, finder du ud af hvor langt ud, hvor meget du skal holde for at få en 10 er. Placer træningen på en dag med vind og udendørs træning og gå direkte til udførelsen. Det giver mulighed for at lægge brugbar træning på sådan en dag, men det bliver dog sværere at få fornemmelsen af at holde lige meget for vinden hver gang. Skytten indtager skydestilling uden noget som helst andet udstyr end riflen. Opgaven er at mærke, hvordan man står rigtigt, uden at tøjet hjælper med støtten og samtidig mærke netop, hvilken forskel udstyret gør. Skytten skyder ti skud uden udstyr og læg mærke til, hvad der sker med skudbilledet. Afslut øvelsen med at tage udstyret på igen og mærk, hvordan støtten er. Tag en enkelt del af udstyret på ad gangen og læg mærke til, hvilken forskel hver enkelt del af udstyret gør. udstyret har at sige for stillingen og balancen. Tag ud på andre skydebaner og træne, da vinden opfører sig forskelliget fra bane til bane. At skytten kan skyde i vind, uden at det får nævneværdig indflydelse på træfningen, og får en fornemmelse af, hvad der skal til for at kompensere for vinden. Vimpler på 10 og 30 meter (på 50- meteranlæg)

5 Nr Alder: år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 30 min. Model og konsekvens (fortsættelse af øvelse om uden at tænke over det, samt selv tager ned, hvis der går for lang tid. Skudur - Model for skudafgivelsen præcis, hvad der sker, og skrive det ned, som vedkommende mener, sker fra patronen kommer i kammeret, til skuddet er afgivet. skudur) Når skytten gør klar til skuddet, startes stopuret. Ud fra skyttens skudur (se øvelse om skudur) kan man se, hvor lang tid det bør tage, før skuddet går af. Hvis skytten overskrider tiden med mere end 5 sekunder, skal skuddets afbrydes og startes forfra. Det er din opgave som træner at skære igennem, når tiden er gået og den optimale skudafgivelse er forpasset. Succes: Når skytten overholder sin plan 10 skud i træk og begynder at mærke rytmen Skytterne kan være sammen to og to At skytten kun gennemfører gode skud og får en fornemmelse af, hvornår sigtet er blevet for gammelt. Skyttens personlige skudur og stopur Skuduret er den cyklus, som skytten har fra våbnet bliver ladt og til skuddet er skudt. I øvelsen skal skytten overveje (forberedelse, sigte, aftræk, eftersigte og lignende) Når alle elementer er noteret, sættes der tid på hvert enkelt element. På den måde får man den ideelle tid for, hvor lang tid det tager at skyde et godt og gennemført skud. Opgaven er nu at finde de rigtige tider, for hvor langt tid de enkelte dele af skuddet (forberedelse, sigte, aftræk, eftersigte og lignende) skal tage. Succes er når skytten har fundet sin egen cyklus og er lykkedes med at følge den igennem en skudserie, eks. fem eller ti skud. Fortsæt evt i øvelsen "Model konsekvens". Når skytterne har skrevet tider på deres cyklus, kan de gå sammen to og to og tage tid på, om sekund-intervallerne bliver holdt. Gør de ikke det, skal tallene enten justeres eller processen startes forfra. Alternativt kan træneren tage tid for den enkelte skytte. At skytten får en plan for, hvordan det enkelte skud gennemføres, og at vedkommende er konsekvent i forhold til planen. Notatpapir, blyant og stopur

6 Nr Alder: år - Tid: 45 min. Nr Alder: år - Tid: 30 min. Frem og tilbage Skytten indtager sin skydestilling og finder sit nulpunkt i forhold til banen. Han/hun afgiver fem skud og forlader derefter skydestillingen, og går en tur rundt i lokalet. Efter et par minutter indtager skytten skydestillingen igen, kontroller stillingen og nulpunktet og skyder fem nye skud. Gentag øvelsen 4-5 gange. Succes: Skuddene skulle gerne sidde Konkurrence. Skytterne bliver sat på hold af to mand. Én på standpladsen og en bagved. Når skytten på standpladsen har skudt en 10'er, bytter de og den anden kommer til. Sådan bliver de ved, til der er skudt 10 10'ere, (og hver skytte har skullet finde sin stilling fem gange). At skytten kan indtage den samme skydestilling, hver gang ved at kontrollere skydestilling og nulpunkt. Vurder dig selv Hver skytte får to tomme patronæsker, som står ved siden af æsken med rigtige patroner. Hver gang skytten afgiver et skud, hvor hun er tilfreds med alle de elementer, der skal være fokus på: Aftræk, sigte, nulpunkt og lignende, lægger skytten det tomme hylster i kassen til højre. Er skytten ikke tilfreds, lægges hylsteret i æsken til venstre. Efter 30 minutter vil man kunne se, hvor god skytten er til at vurdere ud fra følelsen af skuddet, og derefter kan forklare, hvorfor hylsteret bliver lagt i netop den æske. Er der gentagende gange flest hylstre i den negative æske, skal træneren overveje målsætningen sammen med skytten, og vurdere hvordan indstillingen kan blive mere positiv. At skytten bliver opmærksom på, hvordan han afvikler sit skud og forholder sig kritisk til det. nogenlunde samme sted fra gang til gang. Hvis ikke gennemgås de vigtigste fokuspunkter for skydestillingen igen og sig selv og hvor hårdt. Dette kan kædes sammen med mentaltræning indre dialog To tomme patronæsker øvelsen gentages. Succes opnås når skytten er i stand til at vurdere om skuddet var godt eller dårligt

7 Nr Alder: år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Fokus på teknikken kan holde fokus på de tekniske elementer i træningen, som: sigte, aftræk, fodstilling osv. Hvor sidder skuddet? Hvis der skydes på elektronisk anlæg kan man Der køres en skive ud, eller monitoren på standpladsen afdækkes. Skytten har fået nogle specifikke elementer, som Skytten indtager skydestillingen, kører en skive ud og lægger samtidig arket med skiverne ved siden af sig. Når skytten skrive tal på skiveteningen for skudrækkefølgen, så man bagefter kan få et endnu mere præcist billede af, om fornemmelsen for hvor skuddet sidder, passer. vedkommende skal træne. Dette kan være indgang på skiven, aftræk, eftersigte og lignende. Ved at vende skærmen, får skytten ikke lagt fokus over på resultatet, afgiver et skud, sætter han/hun et kryds på skiven, der hvor han/hun mener, skuddet sidder. Efter fem skud køres skiven ind og man sammenholder skudbilledet, med At skytten kan melde retningen og placeringen på sine skud, uden at se på skiven. men gennemførelsen. Succes Er når skytten kan fokusere på hvor krydserne er placeret på arket. Sidder skuddene ikke der, hvor det forventes, kan det være et udtryk for at eftersigtet ikke Skive fra praktiske dokumenter hvordan skuddet er skudt, frem for hvilket bliver holdt godt nok. point skytten har skudt. Succes er, når der er overensstemmelse mellem de to skudbilleder. At skytten ikke er resultatorienteret, men

8 Nr Alder: år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 10 min. Rekyl at der ikke er noget i kammeret. Eftersigte våbnet tages ned. Mens skytten kigger væk, lader træneren våbnet. Skytten ved ikke, om der er ladt med skarpt eller om magasinet/kammeret At skytten lader rekylen fra våbnet gå upåvirket tilbage i kroppen. Hvis skytten flytter hovedet i det samme sekund, som skuddet bliver afgivet, for at se på skærmen eller i kikkerten, risikerer Succes opnås, når skytten holder et ordentligt eftersigte det vil sige holder hoved og krop stille i de tre sekunder efter skuddet er faldet, også når der ikke længere bliver talt højt. er tomt. Skyttens opgave er nu at afgive skuddet, uden at blokere for rekylen. Som træner skal du følge med i, hvordan skuddet bliver afviklet. Bevæger skytten skytten at påvirke skuddet ved at rykke i riffel/pistol, inden projektilet er ude af løbet. Skytten skal derfor forklares, hvad eftersigte er. Skytter kan arbejde sammen to og to og tjekke, om den anden holder eftersigtet- sig fremad når skuddet går, specielt hvis der ikke er ladt med noget? Eller bevæger våbnet sig markant, når der ikke er noget i kammeret? Det afslører i så fald, at skytten forventer rekylen og selv er med til at Eftersigte betyder, at man forsætter med at sigte selv om skuddet er afgivet. Når man sigter i tre sekunder efter skuddet er skud, kan man se, hvor våbnet peger hen og derved får man en ide om, i hvilken retning At skytten bliver ved med at sigte efter skuddet er afgivet, for på den måde at kunne evaluere skuddet. forstærke den. skuddet bør sidde. Eftersigte kan trænes Succes er når skytten ikke reagerer på, ved at skytten tæller til tre, efter skuddet er afgivet. Først når tallet tre er talt, må

9 Nr Alder: 8-90 år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Dartskydning At skytten lærer at holde fokus på det at samle Ydre påvirkning skuddene, i stedet for at fokusere på pointene. Der er to sæt spille kort. Det ene sæt indeholder kortene 7 10 og det andet indeholder kortene Es til Dame. Der To sæt spillekort Skytten skal have en opgave som kræver alt hans koncentration, det kan være en teknisk opgave eller en konkurrence. Når trækkes et kort fra hver bunke. Kortet i opgaven starter afspilles der eksempelvis bunken med værdien 7-10 fortæller hvilken point der skal skydes efter. Kortet fra lyden fra tv avisen, musik, stemningen på et fodbold stadion eller lignede. Skytten bunken es til dame fortæller hvor på skal nu kæmpe for ikke at lytte til det, der urskiven skuddene skal sidde. Det kan sker rundt om ham. f.eks. være en 8 er klokken 4. Der skydes fem skud, her efter vælges nye kort. At skytten kan lukke af får ude fra kommende påvirkninger. Øvelsen kan også bruges til at træne, hvordan der sigtes når det blæser.

10 Nr Alder: år - Tid: 10 min. Nr Alder: år - Tid: 10 min. Tørtræning "Spalten" opgave er, at følge spalten ned (hvis skytten skyder frit stående, op hvis skytten skyder liggende) til hvor nulpunktet passer. Tørtræning " Den hvide væg" kroppen. Vær opmærksom på at det kræver meget koncentration og disciplin af skytten at lave denne øvelse. Hvis skytten taber Nulpunktet er der hvor skytten føler at stillingen er på plads og alt er i balance. Når nulpunktet er nået klemmer skytten skuddet af. Skytten indtager sin skydestilling, så mundingen er 10 cm fra væggen. Før hvert skud kontrolleres den ydre stilling først, der koncentrationen, må man tage en pause før han forsætter øvelsen. efter den indre stilling. Når skytten føler at Når øvelsen har været tørtrænet en del gang der er en ro i kroppen klemmes aftrækket kan øvelsen laves med skarp. Skyder man på hele vejen igennem. elektronik, kan man enten skære ud i en Tegn med en god tusch på et stykke papir/ pap, eller lav en spalte i et Word dokument og print den ud. Det er vigtigt at pletten næsten fylder ringkornet ud. Skyttens frontskive, så spalten bliver samme størrelse som det sorte på skiven. Det er ikke pointene der er vigtige, men event til komme ind på skiven og finde samme nulpunkt hver gang. At skytten bliver opmærksom på: hvordan kroppen arbejder, hvordan skytten tager sit aftræk. Når der ikke er nogen plet at sigte på kommer man automatisk til at koncentrere sig om, hvad der sker i At skytten lærer hvordan man kommer ordentligt ind på skive, hvad end skytten skyder stående eller liggende. Jo roligere skytten er jo mindre flytter sigtet sig sidevejs. Ens indgang på skiven er med til at skytten får et mønster, der gør at nulpunktet forbliver ens, så skytten ikke skal spænde for at komme til at stå rigtigt. Øvelsen træner: Afslapning, balance, koordination og nulpunkt. Paipr, kuglepen, stor tusch eller en printet tegning fra et word dokument.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse. Nr.10221 Alder: 10-90 år - Tid: 10 min. Nr.10131 Alder: 10-100 år - Tid: 5 min. Håndfatning håndfatningen er ens, vil stregens placering i forhold til skæftet og følelsen af at have Aftræksøvelse pegefingeren

Læs mere

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen.

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0-punkt Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0 punktet kan kontrolleres på flere måder: - Skytten lukker øjnene og tænker på at slappe af i 5-10 sekunder. Herefter åbnes øjnene

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant!

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant! Træningskultur At skabe en kultur og gøre den interessant! Øh træningskultur, hvad er det lige det er? Mentaliteter Forandring Faciliteter Træning Hverdagens gang MENTALITET Gammel mentalitet Skydning

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil.

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Kilde : Køge Skytteforening kopieret og redigeret 2012 Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Når man er sikker på at skydestillingen er korrekt, kan man begynde at øve Sigte, Åndedræt og Aftræk

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Grundelementerne i skydning

Grundelementerne i skydning Grundelementerne i skydning Lektion 1 Grundelementerne i skydning Balistik Våben og sigtemidler Skyde færdigheder Sigte Aftræk Hold (skydestilling, muskel hukommelse, spændinger i muskler) Våben betjening

Læs mere

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed FKSS modellen Fokus Kontakt/ Samhørighed Skydestilling Skuldring FKSS modellen Hvorfor rammer vi? Vi fokuserer på målet Underbevidstheden styrer løbet gennem at øjet fokuserer på målet Løb og mål smelter

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip.

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip. Sommertræning 2006 Kære spillere på pige og juniordameholdet Så står sommeren for døren. Nogle vil rejse på ferie, andre vil blive i byen, men for alle gælder, at nu har vi ikke længere mulighed for at

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kompendium til. kursus i. Skæftetilpasning

Kompendium til. kursus i. Skæftetilpasning Kompendium til kursus i Skæftetilpasning Forord Dette kompendium er udarbejdet for Danmarks Jægerforbund Kalø af Per Langvad og Lars Thune Andersen til brug på kurset Skæftetilpasning. Kompendiet er et

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF

Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF Træningsprogram Ungdom 8. oktober 4. december 2007 Hej Skytter Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF Forord Man skyder ganske enkelt, til man har ramt plet, og så fortsætter man

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Sammenhæng mellem bueskydningskonkurrencer og mental status

Sammenhæng mellem bueskydningskonkurrencer og mental status Sammenhæng mellem bueskydningskonkurrencer og mental status af Hyung-Tak Kim (KOR), chef træner for Taipei oversat fra engelsk af Jens Fudge, Arcus nuppet fra Bueskydning nr. 2, 1994 Paw Lassens mentale

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Bedre håndbold uden skader!

Bedre håndbold uden skader! Bedre håndbold uden skader! Indledning Oversat og gengivet fra norsk efter tilladelse fra E-post: ostrc@nih.no Hjemmeside: www.klokeavskade.no Træningsprogrammet er lavet for at forbedre præstationen og

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE 1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE I SKAL BRUGE: 2 blyanter Se på en blyant, som du holder op foran øjnene Luk ét øje ad gangen, så det ser ud som om blyanten hopper til siden. Hopper blyanten til venstre eller

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER Som pilot sidder du meget ned i løbet af en arbejdsdag. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at styrke og bevæge din krop, når det er muligt. Her er nogle gode øvelser,

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0

Petanque øvelser. Udarbejdet af Kasper Miller - april 2009 Version 1.0 Petanque øvelser Navn: Forord: Tanken med dette hæfte er "Hvordan bliver du en teknisk stærkere og bedre petanquespiller." I min optik gælder det om at sætte sig mål, og derigennem opretholde motivationen

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere