Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19."

Transkript

1 Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens Peter Andersen foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i forhold til vedtægternes 4. Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen indvendinger. Dette var ikke tilfældet. Som stemmetællere blev Poul Erik Nielsen og Erik Hansen foreslået og valgt. Antal fremmødte: 17 Antal stemmeberettigede: 16 Antal fuldmagter: O 2. Formandens beretning Formandens beretning se bilag 1. Claes Jensen: Er stien mellem bebyggelse og sportspladsen grundejerforeningens? Thomas Stokholm: Ja det er den. Men sti mod mark og fortove er overdraget til kommunen for mange år siden. Vi har så vidt jeg husker aldrig haft skøde på sti mod marken. Claes Jensen: Årsagen til jeg spørger, er om vi stadig er ansvarlig for stien mellem bebyggelsen og sportspladsen. Thomas Stokholm: Stien mellem bebyggelse og sportspladsen hører til grundejerforeningen. Hvis vi frasiger os sportspladsen vil det koste en del at etablere hæk, men det tager vi under forslag. Jens Peter Andersen: Beretningen skal ikke til afstemning. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Beretning fra udvalg Der var ingen beretning fra udvalg. 4. Det reviderede regnskab for 2011 forelægges til godkendelse Kassereren forelagde regnskabet, som er udleveret sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren havde følgende kommentarer til regnskabet: Gebyr: Der er indkommet kr. 600,00 fra ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg. Renter: Der er ingen renter. Vedligehold: Nye træer er under vedligehold. Træet på hjørnet af Egens kvarter og Rønne Alle er sat i "træpleje" hos Jan, da det så sygt ud. Det ser ud til at have det bedre, og vi forsøger at genplante det til foråret. Forsikring: Forsikringsudgifter er faldet, da vi har opsagt forsikringer i forbindelse med antennen. Udgifter totalt for 2011 kr ,80 Overskud for 2011 kr ,20 Balance/saldo pr 3l.l kr ,58 Jens Peter Andersen: Er der nogen kommentarer til regnskabet? Jøn!en Nielsen: Vedligehold af træer? Børge Stokholm: Bestyrelsen har indkøbt kraftigere træer og plantet dem samt boldt et bestyrelsesmøde på Chr. VI Overdrevskro. Denne udgift skal holdes op mod, hvad det ville koste at fa gartner til at udføre dette arbejde. Claes Jensen: Kommer vi i bekneb undervejs med kassebeholdningen. Grundejerjoreningen Skoven Side 1 af 4

2 Børge Stokholm: Nej. Thomas Stokholm: Da vi får kontingentet først på året og udgifterne er fordelt over året kommer vi ikke i problemer. Jens Peter Andersen: Det ser fornuftigt ud. Hvis der ikke er flere kommentarer sættes regnskabet til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 5. Rettidigt indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer Forslag l: Forslag fra Fjernelse afbeplantning mellem sti og boldbane. Beplantningen ser herrens ud og der er megen skygge hen på sommeren. Vi der bor ud til, vil sætte pris på at det bliver fjernet. Jens Peter Andersen: Forslaget er indleveret så det er rettidigt indkommet. Thomas Stokholm: Bestyrelsen har foranlediget af sidste generalforsamling undersøgt sagen. Det vil koste ca. kr ,00 med hæk. Der er tidligere sat hæk langs sti og industrikvarter for at det skal se pænt ud mod industrikvarteret. Bestyrelsen støtter forslaget. Claes Jensen: Skal alle træer stå. Nej ikke alle træer. Rene W. Lassen: Hvis Stark får det tilbage er det så containere der skal ses på. Nej, jorden er fritaget for skat så det kan de ikke. Thomas Stokholm: Der er flere pæne træer, der skal blive. Hvis der sættes hæk skal den klippes. Børge Stokholm: Eventuelle nye ejere skal have mulighed for legeplads. Jens Peter Andersen: Uffe er dine naboer med på at få ryddet beplantningen? De er med på det. Thomas Stokholm: Uffe kom med tilbud, der var dyrere end vores egen gartner, så Uffe overtog vores. Jørgen Nielsen: Hvilken gartner skal bruges? Thomas Stokholm: Vores normale gartner, der i øvrigt er kr. 500,00 + moms billigere, og så er græssåning inklusive. Claes Jensen: Bliver det gjort på en gang eller når det passer gartneren? Thomas Stokholm: Det bliver på en gang. Jørgen Nielsen: Hvor mange træer er der? Thomas Stokholm: Jeg ved ikke hvor mange træer der er, jeg har ikke talt dem. Men der er flere pæne træer som vi vil bevare. Jens Peter Andersen: Er der andre spørgsmål? Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen sørger for at få det iværksat. 6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2011 Thomas Stokholm: Tak for støtten så vi nu kan få det pænere mellem stien og sportspladsen. Planen er, vi betaler via kassebeholdningen, så kontingentet stadig kan nedsættes fra kr ,00 til kr ,00 pr år. Grundejerforeningen Skoven Side 2 af 4

3 Kassereren forelagde budget forslag for 2012, som er udleveret sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren havde følgende kommentarer til budgetforslag for 2012: kontingentet er 62 x kr ,00. Grundlejen er sat til kr. 0,00, da bestyrelsen ikke mener, det er formålstjenstligt fortsat at opkræve dette. Opkrævninger: Nets og den slags. Gebyrer vedrørende betalinger: F.eks. ved udstedelse af check. Eludgift: Den sidste er betalt. Antenne afgift for 20 l l: Kr. -100,00. Viasat havde ikke fremsendt regning rettidig hvorfor de har tilbagebetalt rykkergebyr på kr. 100,00. Balancen er kr ,00. Vi bruger kr grundet vedtaget forslag. Børge Stokholm: Vi kunne godt sænke kontingentet til kr. 800,00, men vi vil gerne have de sidste udgifter vedrørende antennen afviklet først. Poul Banghøj: Vi kunne godt bruge flere penge på vedligehold, ogjeg henstiller til bestyrelsen, at de gennemgår området som opfølgning på Uffes forslag. Børge Stokholm: Næste år kan vi reelt se, hvad vi skal bruge og eventuelt have et kontingent frit år. Poul Banghøj: Jeg synes pengene er bedre brugt på vedligehold af grønne områder. Thomas Stokholm: Jeg har regnet på kontingentet, og vi har reelle udgifter for kr. 800,00 pr parcel. Et kontingent frit år vil jeg hellere konvertere til vedligehold. Poul Bangbøj: Helt enig. Jens Peter Andersen: Er der andre spørgsmål eller kommentarer til budget forslaget for Herefter blev Budget og kontingent sat til afstemning. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. Rene W. Lassen: Jeg vil gerne vide, hvad bestyrelsens holdning er til, at et bestyrelsesmedlem konsekvent vender mig ryggen, når jeg vil spørge, om f.eks. antenne problemer. Bestyrelsen: Eventuelle uoverensstemmelser mellem 2 grundejere er bestyrelsen og generalforsamlingen uvedkommen. Du kan altid kontakte et af de 4 andre bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af kasserer Afgående kasserer Børge Stokholm - Genopstiller. Der var ikke andre forslag/opstillere til kasserer posten. Børge Stokholm blev enstemmigt genvalgt. 8. Valg af2 bestyrelsesmedlemmer Afgående er Tonny Andersen - Genopstiller. Afgående er Jan S. Nielsen - Genopstiller. Der var ikke andre forslag/opstillere som bestyrelsesmedlemmer. Tonny Andersen og Jan S. Nielsen blev enstemmigt genvalgt. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen l. suppleant Uffe Eskildsen - Genopstiller. Der var ikke andre forslag/opstillere til l. suppleant, hvorefter Uffe Eskildsen blev enstemmigt valgt. 2. suppleant Peder Kjærsgaard. Der var ikke andre forslag/opstillere til 2. suppleant, hvorefter Peder Kjærsgaard blev enstemmigt valgt. 10. Valg af revisor Afgående revisor Erik Hansen - Genopstiller. Der var ikke andre forslag/opstillere til revisor, hvorefter Erik Hansen blev enstemmigt valgt. 11. Valg af revisorsuppleant Afgående revisorsuppleant Poul Erik Nielsen - Genopstiller. Der var ikke andre forslag/opstillere til revisor, hvorefter Poul Erik Nielsen blev enstemmigt valgt. Grundejerforeningen Skoven Side 3 af 4

4 12. Eventuelt Claes Jensen: Nettokrydset. Har I andre også lagt mærke til, at man holder længe for rødt i hverdagen? Kan vi eventuelt kontakte vej direktoratet for at fa justeret tiden? Thomas Stokholm: Jeg har ikke været opmærksom på problemet. Jeg tager kontakt til vej direktoratet. Det er hensigten, der skal være grøn bølge på hovedvejen i myldretiden. Thomas Stokholm: Hvorfor kan man så komme hurtigere ud ved Byvejen? Man bruger I minut længere på, at komme derhen og derfor holder man måske kortere? Jens Peter Andersen: Jeg har prøvet at holde 2 perioder pga. mange biler. Det grønne lys fra Alfarvej burde være længere. Thomas Stokholm: Jeg tager kontakt til vej direktoratet, men kan ikke love noget. Claes Jensen: Kan vi vedligeholde eller spærre sti mellem bilforhandler og restaurant? Hundes efterladenskaber på Rønne Alle ville så formodentlig også forsvinde. Man skal have gummistøvler på for at gå på stien. Skal vi kunne komme ind og ud af området den vej? Thomas Stokholm: Der er desværre ikke nogen vi kan kontakte i øjeblikket. Naboen har nogle tanker for området. Tonny Andersen: At lukke af for stien er ikke nogen god ide. Hvis vi lægger fliser på stien,påtager vi os ansvaret for vedligehold, snerydning osv.. Det er undersøgt da der blev etableret hegn ind til bilforhandleren. Poul Banghøj : Er der officielt noget på, at vi har ret til at benytte stien. Thomas Stokholm: Man kan/har vundet hævd på at benytte gennemgangen via stien. Børge Stokholm: Tonny Andersen: Esso holdt stien. Hegnet er sat 0,5 til 1,0 meter fra skel. Vi har faet lov at benytte areal mellem hegn og skel, men der er lygtepæle ivejen. Mette Hansen: Der er ikke særlig megen plads til barnevogne. Det er knallerter, og posten på knallert, der har ødelagt bunden. Kan vi fil sat skilt op med knallertkørsel forbudt? Poul Banghøj: Er der stadig busstoppested ud for stien? Thomas Stokholm: Der er stadig busstoppested. Vi må ikke sætte skilt op med knallertkørsel forbudt. Vi har ikke ret til noget. Tak til bestyrelsen for at foreningen kører. Thomas Stokholm: Tak fordi I kom og tak for støtten. Til orientering stopper jeg i bestyrelsen til næste generalforsamling. Afslutning: Dirigenten Jens Peter Andersen takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen. Formanden Thomas Stokholm takkede ligeledes for god ro og orden på generalforsamlingen. Osted d. -=f::'~~7711~ Jens Peter Andersen Thomas Stokholm ::J~.s.~~ Referent Jan S. Nielsen Grundejerforeningen Skoven Side 4 af4

5 Bilag 1: Formandens beretning. Formandens beretning til den ordinære generalforsamling onsdag den 29. februar 2012 Grønne områder: Bestyrelsen har som tidligere år haft fokus på udgifterne, til vedligeholdelse af grønne områder. Vi har for at holde udgifterne nede, selv stået for bl.a. Plantning af træer. Dette har medført at vi kunne købe større træer og samtidig spare penge. Græsslåningen på sportspladsen er stadig besværliggjort af muldvarpeskud. Der har i årenes løb blevet gjort meget, og brugt mange penge på at holde området. på sidste ordinære generalforsamling efterlyste bestyrelsen forslag til hvad vi skulle gøre med området... Vi kan give afkald på området, men så skal der etableres hæk. Man kan også beholde området og lade det være åbent, få fjernet de grimme buske som er mellem sportspladsen og stien. l uletræ / j uletræstænd ing: Traditionen tro, blev der afholdt juletræstænding. Der blev serveret gløgg og varmt kakao med flødeskum. Og selvfølgelig var der også en godtepose til de små. Der var som sædvanlig et stort fremmøde. Det var hyggeligt at mødes med gode naboer, til en stille stund midt i den stressede juletid. En hyggelig dag, med højt humør og en god og positiv stemning... Tak for det! Billeder fra Juletræstændingen kan ses på Antenne/TV: Der har været nogle små problemer i løbet af året. Det analoge signal fra TV2 forsvandt i en weekend, det var en modtager som var defekt og som derfor blev udskiftet. Heldigvis havde vi udstyr tilovers efter at have lukket for nogle andre tvkanaler. så det begrænsede udgiften væsentligt. I 2011 blev det besluttet at nedlægge fællesantennen pr Antenneskuret er nu fjernet. Lørdag blev de fleste grønne bokse fjernet, og på fredag den 2. marts 2012 kl bliver antennemasten fjernet. Vi har nu hver især fundet vores egne løsninger, efter egne behov. Vi kan nu få alle de tv-kanaler som vi ønsker og, i en væsentlig bedre kvalitet. I januar måned var der endnu en digitalisering af tv-signalet, alt skal nu sendes i MPEG4det havde stillet yderligere krav til vores fællesantenne og dermed yderligere udgifter. Hjemmeside: Vores hjemmeside: bliver løbende opdateret, så snart der er relevante nyheder. Tak til vores webmaster, som er en uvurderlig hjælp. Diverse: Vi har i 2011 fået en stor Netto som nabo. Der er etableret lyskryds så vi kan komme ud på Hovedvejen fra Alfarvejen. Busrute 215 med forbindelse til Viby st. køre lige forbi vores kvarter. Alt i alt mange nye tiltag som er til gavn for vores område, og som er med til at gøre vores grundejerforening mere attraktiv. Afslutning: Til slut mangler jeg bare at sige tak til bestyrelsen, og tak til alle jer, som er med til at gøre skoven til et godt sted at bo... Tak for 2011!

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere