Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:"

Transkript

1 Årsberetning fra Censorformandskaberne for De tekniske KVU-uddannelser For skoleåret 2011/2012 Tema for denne årsberetning er:

2 Indhold Årsberetning Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer Censorformandskabets sammensætning:...4 Censorformandskabets arbejde...4 Censorkorpset...5 Årsberetning eksamen...5 Vurdering af karaktergivning...6 Nye tiltag...6 Årsberetning fra Censorformandskabet for Installatør (AK) 2011/ Indledning...7 Sammenfatning...7 Censorformandskabets sammensætning...8 Censorformandskabets arbejde...9 Seminar for undervisere og (skole)censorer...9 Program for ERFA-seminar Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Censorformandskabsmøde Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Kontakt mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Årsberetning Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Samarbejde Konklusion Tema

3 "Hvordan går det med 7-trins skalaen" Tendenser Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS Nye tiltag Årsberetning 2011/2012 Designteknolog og PBA Design & Business Censorformandskabets sammensætning Formandskabets arbejde Censorkorpsets arbejde Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Samarbejde Årets tema Censorformandskabets tiltag Konklusion Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Driftsteknolog (AK) Teknisk manager offshore (PBA) Eksamensforløbet Yderligere bemærkninger Årsberetning, Laborantuddannelsen Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorformandskabets arbejde Årsberetning Tema og tendenser Nye tiltag Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) 2011 / Indledning Sammenfatning Censorformandskabets sammensætning

4 Censorformandskabets arbejde Referat af møde i censorformandsskabet, den 23. april Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Konklusion Beretning fra censorformandskabet for bygningskonstruktøruddannelsen, byggeteknikeruddannelsen, Kort og landmålingstekniker uddannelsen skoleåret Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning Censorformandskabets arbejde Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Årsberetning Tema og tendenser

5 Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer Censorformandskabets sammensætning: Formand: Konsulent, Konsulentfirmaet Frank Schou Nielsen Frank Schou Nielsen Klaus Berntsensvej Odense S. Næstformand: Underviser, Tradium Randers Laurids Dam Dr. Holsts Vej Åbyhøj Næstformand: NN Censorformandskabets arbejde Formandskabet har mødtes 3 gange det seneste år. Møderne har primært omhandlet gennemgang af censorindberetningerne efter hver eksamens periode, opstramning af reglerne omkring brugen af erhvervscensorer, anvendelsen af censorindberetninger samt censorformandskabs aflæggelse af årsrapport. Herudover indkalder ministeriet hvert efterår alle censorformandskaber til et årsmøde, hvor man gennemgår og diskuterer arbejdet i de enkelte formandskaber med fokus på eksaminering og bekendtgørelser. På årsmødet udstikker ministeriet også opgaver for det kommende år i hovedsagen omkring kvalitetsstyring af uddannelserne. For perioden har der ikke været en bunden opgave. Censorindberetningerne indsendes til sekretariatet umiddelbart efter eksamen. Vi har i den forbindelse måttet konstatere, at de nye vedtagne formularer ikke bliver anvendt af alle skoler endnu, men dette er søgt strammet op fra vores side. Målet er fortsat, at alle skoler anvender ens censorindberetninger. Vi har ikke registreret ankesager i den forløbne periode. Hele censorformandskabet aflagde beretning på produktionsteknolog seminaret august

6 Censorkorpset Alle censorer er oprettet på nyt IT system, samt er nyt beskikkelsesmodul i Frontend taget i brug. Årsberetning eksamen Grundlaget for eksamen Efter censorformandskabets opfattelse og de indberetninger vi har modtaget er vi overbeviste om at prøverne afholdes i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser. ( jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 1). Dog må vi konstatere, at ikke vi ikke har modtaget alle censorindberetninger fra alle skoler. Eksamensforløbet Det er formandskabets opfattelse at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. (jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 2). Det er formandskabets opfattelse at eksaminanderne får en ensartet, retfærdig behandling og får en pålidelig bedømmelse for deres præstationer, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. (jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 3). Antallet af karakteren 12 er faldet i forhold til sidste periode. Se karakter statistik for perioden. Censorformandskabet har ikke modtaget indberetninger om mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med uddannelsens indhold. Samarbejde Formandskabet finder at samarbejdet mellem både institutioner, censorer og censorformandskabet fungerer fint. 5

7 Karakterfordeling målsætning % 25% 30% 25% 10% Karakterfordeling ,94 5,7 18,25 28,9 28,14 14,07 Karakterfordeling % 2.36% 6.3% 17.32% 31.23% 26.51% 16,01% Vurdering af karaktergivning Antal af karakteren 12 er på ved ned igen se karakter statik. Nye tiltag Yderligere opfølgning omkring skolernes indsendelse af censorberetninger er igangsat. Med venlig hilsen Laurids Dam Frank Schou Nielsen 6

8 Årsberetning fra Censorformandskabet for Installatør (AK) 2011/12 Indledning Denne beretning beskriver de forløbne aktiviteter i skoleåret 2011 / 12, der er sat i værk for at kvalitetssikre uddannelsen til Installatør (AK), samt forløbet af de afholdte prøver. Sammenfatning Årets forløb og de afholdte prøver har for begge studieretninger ikke givet anledning til klager, hvilket er tilfredsstillende. Censorformandskabet er tilfreds med det arbejde der foregår på institutionerne med institutionsdelen af studieordningen. Censorformandskabet den 30. september 2012 Arne Hosbond Viggo Bitsch Niels Martin Larsen Formand Næstformand Næstformand 7

9 Censorformandskabets sammensætning Formand Arne V. Hosbond Gastekniker Enhedschef Afslutningsprojekt TEKNOLOGI - VVS: Varmeteknik TEKNOLOGI - VVS: Gasteknik Teknologi og projektering: Indeklima/ventilation, varme- sanitets- og gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg Tlf Snejbjerg Hovedgade Herning Tlf / Næstformand Viggo Bitsch Maskinmester Overlærer elinstallatør uddannelsen 1. ÅRSPRØVE TVÆRFAGLIGT PROJEKT AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I FORSYNINGS- OG INSTALLATIONSTEK NIK AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I STYRINGS- OG REGULERINGSTEKN IK AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I DATATRANSMISSIO NSTEKNIK TEKNOLOGI - STÆRKSTRØM: Københavns Erhvervsakademi Stevnsgade København N Kochsvej Frederiksberg C Tlf

10 Forsynings- og installationsteknik Næstformand Niels Martin Larsen Teknikumingeniør Maskin, energiteknisk linie Underviser installatørudd. VVS 1. årsprøve installatør - VVS, tværfagligt projekt Afslutningsprojekt Næstformand i censorkorpset Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense Tlf Tlf Bogøvænget Middelfart Tlf Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Censorformandskabet ser det som en del af sin opgave at være med til at arrangere det årlige seminar for undervisere (skolecensorer) og ledere fra alle de uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelsen indenfor energiinstallation. Ligeledes er censorformandskabet arrangør af 2 årlige møder i Uddannelsesudvalget (UU). Censorsekretariatet i Aalborg er ved at få overdraget de tekniske uddannelser som er ved at blive oprettet i itsystemet til allokering af censorer, Censorformandskabet har bistået i forbindelse med oprettelse/overflytning af eksisterende censorer i systemet. Seminar for undervisere og (skole)censorer Torsdag den 11. og fredag den 12. august 2011 afholdt undervisningsudvalget sit årlige seminar på Dalum Landbrugsskole, Odense. På seminaret deltog 71 undervisere og ledere, interesserede fra automationsteknolog- og energiteknologuddannelsen samt driftsteknolog og TMO deltog også. Torsdag var hovedsagelig programsat med indlæg fra eksterne foredragsholdere og fredag med intern erfaringsudveksling uddannelsesinstitutionerne imellem. 9

11 Program for ERFA-seminar 2011 Deltagere: Undervisere og ledere på installatøruddannelsen(ak) samt Interesserede fra automationsteknolog- og energiteknologuddannelsen samt driftsteknolog og TMO. Sted: Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej Odense S Tlf.: Tidspunkt Torsdag den 11. og fredag den 12. august Tilmelding senest mandag den 1. august, til Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole, på vedhæftede regneark til tlf.: Prisen pr. deltager forventes at ligge på samme niveau som sidste år. Faktura vil blive tilsendt direkte til skole/deltagere efter konferencen er afholdt (tilmelding er bindende). Program Torsdag den 11. August Ankomst og indkvartering Velkomst ved næstformand (VVS) for undervisningsudvalget Niels Martin Larsen Orientering om arbejdet i uddannelsesnetværket (UN) og i undervisningsudvalget (UV) samt i Censorformandskabet. John Midtgaard Jensen, Viggo Bitsch og Niels Martin Larsen Lokale F1: MagicCAD EL Mikkel Laurberg og Per Hartman 10

12 Lokale E2: TIA-portal fra Siemens Lokale F3: Be10, Claus Jacobsen fra Energitjenesten Lokale E3: Varmepumper, Søren Larsen fra Bosch Frokost i Kolds stue Lokale F1: MagicCAD VVS Mikkel Laurberg og Per Hartman Lokale E2: Smart Grid, fremtidens el-net Bo Anker Hansen Landis+Gyr Lokale E3: Korrosion i vvs-installationer, Guldager elektrolyse Lokale F3: Brændselsceller, IRD-fuel cells, Ruben Hensen Kaffepause Innovation og internationalisering, Institut for fremtidsforskning Niels Bøttger-Rasmussen Walk and talk i Odense bymidte med Odense Bys museer (husk regntøj), vi kører i egen bil(er) til Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Alle 9, 5500 Odense C, turen starter kl fra Akademiet, Jan Bo Jensen Museumsinspektør, arkitekt MAA 11

13 19.00 Middag og socialt samvær (Networking) i Salen. Fredag den 12. august Morgenmad i Kolds stue Morgensang ved Agner Nielsen (Dania) Erfaringsudveksling Tag dine bedste undervisningsmaterialer, bøger, boglister og andet med og præsenter det for de der er interesseret i emnet, du må også gerne tage spørgsmål med og håbe på at nogen har svaret Det er meningen at du går til det lokale hvor der er et emne der interesserer dig, når du har bidraget og fået tilstrækkeligt er du velkommen til at sive til et nyt emne. Mangler der efter din mening et emne kan du oprette en stand i forventning om at det interesserer andre kollegaer. Erfaringsudvekslingsemner: Tovholder Lokale F3 Gas, udvikle undervisningsmaterialer Gitte Brødsgaard Lokale B1 Vand og afløb Annette W Floor 12

14 Lokale F2 Varme, Varmenormen Ole Stig Jensen Lokale B2 Ventilation Hans J McDonald Lokale F1 El, installationsteknik Viggo Bitsch Lokale E2 Bygningsautomatik / automatik til mindre maskiner og anlæg Finn Klitgaard Lokale D5 Automationsteknolog, Uddannelseserfaringer Poul Erik Jakobsen Lokale E3 Energiteknolog, Uddannelseserfaringer Jens Højmann Lokale D6 Kvalitet og projektledelse Torben Ude Nielsen Lokale F4 Praktik Lars Duelund Petersen Formiddagskaffe Frokost og afrejse Undervisningsudvalgsmøder. Der har været afholdt Undervisningsudvalgsmøder (UU-møder) den 14. september 2011 og den 7. marts 2012 med repræsentanter for underviserne på installatøruddannelsesinstitutionerne. 13

15 Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Dato: Onsdag den 14. september 2011, fra kl Sted: Erhvervsakademi Dania hos Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Tilmelding: Til Leif Peter Jensen, senest den 8. september 2011 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 3. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater 4. Orientering fra UddannelsesNetværket (sidste møde den 7.september) 5. Opfølgning på revision af Fælles Studieordning (Digital aflevering) 6. Evaluering af ERFA mødet og fastlæggelse af arrangørskole til næste ERFA møde 7. Nyt fra skolerne 8. Næste møde. 9. Dagsorden for EL-gruppen 11a Endelig dagsorden 11b Datoer og censorer til eksamen efterår/vinter c Eventuelt 11. Dagsorden for VVS-gruppen 11a Endelig dagsorden 14

16 11b Datoer og censorer til eksamen efterår/vinter c Eventuelt Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Dato: Onsdag den 7. marts 2012, fra kl Sted: Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) Gl. Landevej Herning Lokale Tilmelding: Til Ole Stig Jensen, senest den 1. marts 2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 3. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater 4. Orientering fra CensorFormandskabet 5. Orientering fra UddannelsesNetværket (UN), 6. Planlægning af ERFA-mødet den 9. og 10. august 2012, (arrangørskole UCN) 7. Nyt fra skolerne 8. Næste møde. 9. Opdeling i EL og VVS: Dagsorden for EL-gruppen a Endelig dagsorden c Datoer og censorer til sommereksamen d Eventuelt Dagsorden for VVS-gruppen a Endelig dagsorden 15

17 c d Datoer og censorer til sommereksamen Eventuelt Censorformandskabsmøde Der har været afholdt Censorformandskabsmøde den 23. april 2012 med formand samt næstformænd for ELog VVS-installatøruddannelserne, automations- og energiteknologuddannelserne samt uddannelsen Driftsteknolog/Teknisk Manager offshore. Dagsorden: Status siden sidste møde Referat af møde den 28. februar i Kbh Overdragelse til censorsekretariatet vedr. allokering af censorer, samt servicering af formandsskabet (mavo). Valg af ny censornæstformand til automationsteknologuddannelsen Det bedste fra mødet Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Der har været afholdt møde den 28. februar 2012 med erhvervsakademiernes rektorkollegium Invitation til møde om den fremtidige betjening af censorformandskaberne Erhvervsakademiernes Rektorkollegium vil gerne invitere censorformændene til et orienteringsmøde om den fremtidige organisering af censorformandskaberne. Mødet afholdes: Tirsdag den 28. februar 2012, kl på Københavns Erhvervsakademi, Ryesgade 3F, 4. sal, 220 København N På mødet vil repræsentanter for rektorkollegiet orientere om tankerne bag en ny organisering, og der vil blive mulighed for at drøfte indholdet af en ny model. Efter mødet vil en beskrivelse af den nye model desuden blive udsendt til skriftlig kommentering. 16

18 Kontakt mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet Næstformand Viggo Bitsch og Næstformand Niels Martin Larsen deltog i mødet med UVM den 24. november Censorkorpset Censorkorpsets størrelse EL VVS Skolecensor Aftagercensor Skolecensor Aftagercensor Censormatriklen I alt Vi er midt i censorsekretariatets overførsel af censorer til det nye it-censorallokeringssystem, der mangler stadig overflytning/godkendelse af især erhvervscensorer og derfor er overblikket over censorkorpsets størrelse ikke til stede pt. Det antages at censorkorpset vil have omkring samme størrelse og sammensætning som ved forrige årsberetning når alle censorer er overført til det nye censorallokeringssystem. Censorkorpsets arbejde Skolecensorerne har deltaget i de under punkt 1.2 beskrevne møder og arrangementer. Der har ikke været afholdt møder eller andre arrangementer for erhvervscensorerne. 17

19 Årsberetning Grundlaget for eksamen Installatør (AK) Stærkstrøm har til denne årsberetning modtaget 16 censorindberetninger. Det er ikke tilfredsstillende at der dagsdato stadig mangler 28 censorindberetninger, herudover er der modtaget 3 indberetninger vedrørende tidligere perioder. Der mangler alle censorindberetninger fra KME (8 stk.) og EAMV (2 stk.), de øvrige 18 manglende censorindberetninger er fordelt på øvrige uddannelsesinstitutioner undtaget EASV og EAL, Vejle. Når det tages i betragtning at der igennem de sidste år, flere gange har været gjort opmærksom på manglende indberetninger er det ikke tilfredsstillende at en stor mangler. Det ses frem til at censorindberetningen fremover gøre elektronisk, således at der ikke længere skal ske håndtering af indberetningerne i flere led. Det bør overvejes om der skalstilles krav om en censorindberetning før honorering af censur gennemføres. Installatør (AK) VVS har til denne årsberetning modtaget censorindberetninger fra 6 ud af 15 eksaminer. Det er meget utilfredsstillende især da de manglende indberetninger også var et problem sidste år. Der mangler alle censorindberetninger fra eksaminerne afholdt hos EASJ og EAMV samt enkelte fra alle øvrige uddannelsesinstitutioner. Det er blevet fremhævet på uddannelsesudvalgsmøder at censorerne skal sende deres censorindberetninger til den eksamensafholdende institution der så skal sende videre til censorsekretariatet i Aalborg. Eksamensforløbet Installatør (AK) Stærkstrøm Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler. Formandskabet har ikke tilskrevet noget akademi om problemstillinger rejst af censor. 18

20 Installatør (AK) VVS Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler. Formandskabet har ikke tilskrevet noget akademi om problemstillinger rejst af censor. Samarbejde Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS har en positiv og konstruktiv dialog med institutionerne og censorer i matriklen. Konklusion Installatør (AK) Stærkstrøm Der bør ses på hvordan en højere besvarelsesprocent af censorindberetninger kan opnås. Der fremhæves ikke væsentlige kritikpunkter, med hensyn til eksamensafviklingen, på de fremsendte censorindberetninger. Installatør (AK) VVS Der mangler censorindberetninger fra 9 ud af 15 eksaminer som grundlag for denne årsberetning, de manglende indberetninger fordeler sig med 2 ud af 3 eksaminer fra efterår/vinter eksamensperioden og 7 ud af 12 fra forår/sommer eksamensperioden. Blandt de afleverede censorindberetninger er der ingen der fremhæver væsentlige kritikpunkter. For at kunne bedømme kvaliteten af eksaminerne på et tilstrækkeligt grundlag skal der arbejdes med at få hævet antallet af indsendte censorindberetninger. 19

21 Tema "Hvordan går det med 7-trins skalaen" Installatør (AK) Stærkstrøm Ud fra de indkomne besvarelser ses det at undervisere og censorer er begyndt at vænne sig til 7-trins skalaen, flere nævner indkøringsvanskeligheder. Enkelte censorer giver udtryk for at springet imellem 4 og 7, samt 7 og 10 anses for at være ofr store. Installatør (AK) VVS Det er ganske få der har svaret på spørgsmålet, der er svaret at 7 tallet er for bredt til at karakterskalaen er ok, mange har svaret på sidste års tema Beskriv prøven i forhold til tidsvarende eksamensformer hvor svaret generelt er meget tidsvarende Tendenser Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS Der er ikke i dette års indberetninger fremkommet nye tendenser for uddannelsen. Nye tiltag Erhvervsakademiernes Rektorkollegium indkalder til møde om det fremtidige samarbejde, herunder arbejdsdelingen mellem censorsekretariatet og censorformandskaberne, der lægges op til en drøftelse af: Arbejdsdelingen mellem interessenterne Etablering af uddannelsesfamilier (samling af et antal uddannelser under formandskaberne) Ændret honorering af censorformandskaberne fra september 2013 Kvalitetssikring Nedsættelse af en bestyrelse for censorsekretariatet med repræsentanter for rektorerne og censorformandskaberne Eventuelt 20

22 Årsberetning 2011/2012 Designteknolog og PBA Design & Business Denne årsberetning dækker eksamener i skoleåret 2011/2012 Der er foretaget indberetninger fra følgende skoler: TEKO KEA EASV UCN Censorformandskabets sammensætning Formand Direktør Obsense Aps Annette Tristan Yllerödsvägen 80 SE Linderöd Næstformand Studieleder KEA Designteknolog og PBA design & Business Morten Haargaard Pedersen Formandskabets arbejde Gennemgang af indkomne censorindberetninger Årsberetning godkendelse af censorer Medvirke ved nedsættelser af ankesager over eksamen Der har været en ankesag i indeværende periode. Censorkorpsets arbejde Censorkorpset har ikke haft andre aktiviteter end at virke som censorer ved de forskellige eksamener. Da der er en speciel stor del af aftagecensorerne fordelt over hele landet, finder formandskabet det svært at opnå opbakning fra censorkorpset til at deltage i møder og arrangementer, da dette skal foregå i fritiden.. 21

23 Grundlaget for eksamen Alle prøver er gennemført i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat af bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser. Dette konkluderes på baggrund af censorindberetningerne, der har ingen kommentarer været fra censorerne. Eksamensforløbet Prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler. Dette er også begrundet i censorindberetningerne. Eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivningen og øvrige regler for uddannelsen. Ingen censorer har påpeget mangler eller elementer de synes bør ændres i uddannelsens indhold. Samarbejde Der er generelt stor tilfredshed med eksamenssituationen. Rigtig god dialog og en behagelig atmosfære. Gennemgående vurderes samarbejdet mellem eksaminator og censor som godt og meget tilfredsstillende. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censor vurderes ligeledes som tilfredstillende. Årets tema Evaluering af 7-trinsskala Helt overordnet, kan man sige, at der ikke er de store problemer med at benytte 7- trinsskalaen. Både eksaminatorer, censorer og studerende er efterhånden godt bekendt med skalaen og dennes brug. Flere censorer og eksaminatorer melder dog om, at det opleves som et meget stort spring mellem 10, 7 og 4. Det er særlig problematisk, når den studerende læser beskrivelsen af karakteren, som taler om hhv. (10) fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler., (7) den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. og (4) den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. De studerende har generelt meget vanskeligt ved at skelne mellem, nogle mindre væsentlige mangler, en del mangler. og adskillige væsentlige mangler., eller ønsker en mere kvantificerbar redegørelse. Dette er i sig selv ikke så underligt, eftersom de studerende er vant til, at alt er til diskussion, hvorfor netop karakterbeskrivelserne bliver gjort til genstand for tolkning. Dette udmønter sig derfor nogle gange til en eksamensklage, hvor en længere skriftlig redegørelse fra eksaminator og censor gentager 22

24 overfor den studerende, hvad der ligger til grund for karakteren. Havde springet mellem karaktererne heddet,..4,6, 8, 10., ville problematikken nok ikke ses i samme omfang. Censorformandskabets tiltag I forbindelse med Censorsekretariatet overtagerer allokeringen af censorer, er det blevet nødvendigt at præcisere hvilke kvalifikationer censorerne bør have for at kunne opfylde kravene indenfor hver enkelt af de mange specialer der udbydes på Designteknolog/PBA Design & Business. Derfor indrages alle de specialeansvarlige i udarbejdelsen af et kvalifikations katalog som Censorformandskabet forventer at modtage i slutningen af oktober. Efter en sammenskrivningen overdrages kataloget til Censorsekretariatet. Vi håber at dette vil medvirke til en styrkelse af censorallokeringen. Konklusion Det er formandskabets vurdering at prøverne er i overensstemmelse med de mål og krav som er fastsat. jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhversrettede uddannelser nr af 24. august, 25 stk 1, nr. 1. På baggrund af de indkomne indberetninger, ser vi ikke at der er grundlag for påtaler eller ændringsforslag til eksamensforløb og afvikling. September, 2012 Annette Tristan Censorformand Morten Haargaard Pedersen Censornæstformand 23

25 Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Driftsteknolog (AK) Teknisk manager offshore (PBA) 2011 / 12 Driftsteknolog uddannelsen(ak) og Teknisk manager offshore (PBA) er hørende til i Esbjerg på EASV. Grundlaget for eksamen: Følgende eksaminer er blevet afholdt: Hold Eksamen Eksamensform Driftsteknolog 1. års prøve skriftlig 2. års prøve Afsluttende eksamensprojekt med mundtligt forsvar. Teknisk manager offshore 1. års prøve Mundtlig eksamen. Teknisk manager offshore (gamle uddannelse) 5. prøve (6. semester) Afsluttende eksamensprojekt med mundtligt forsvar. Eksamensforløbet Generelt kan siges: at censorerne har fået en rettidig og tilfredsstillende orientering fra skolen. at prøverne omkring projekter er relevante og hensigtsmæssig i forhold til arbejdsmarkedet at de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling. Bemærkninger: en censor har påpeget, at der ikke har været en tilstrækkelig bredde og dybde i eksamensopgaven. Der har været fejl i kommunikationen idet, censor i et tilfælde ikke har modtaget eksamenssæt før eksamen. Yderligere bemærkninger Der er for få antal tilmeldte censorer. Der arbejdes med at få flere tilmeldte ind i censorkorpset. Censorindberetninger er blevet ændret, således at de er blevet enklere at gå til. Med venlig hilsen Kim Juul Trane 24

26 Årsberetning, Laborantuddannelsen 2012 Formand: Kenneth Lokind, Novo Nordisk Park, B Næstformand: Annette Gammelgaard, Cphbusiness Peder Oxes Allé 4 DK-3400 Censorkorpset Censorkorpsets størrelse 86 censorer er der pt i laborantkorpset. Antallet af af- og nybeskikkelser i løbet af året.: Grundet der var skiftetermin i 2009 blev en del nybeskikket, men efterflg. er enkelte stoppet grundet nye job-relationer, hvilket udgør ca 10% af censorerne som er afbeskikket. Andel af aftagercensorer er ca 60 %. (Censormatriklen er desuden rykket til censorsekr. i Aalborg.) Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Året 2012 har budt på en seminar i august for alle Laborant-undervisere, og hvor censorvirket bliv et mindre tema hvor censorformandskabet deltog med indlæg. Seminar blev afholdt Hotel Park i Middelfart, den 8-9 aug

27 Hvordan har kontakten mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet været i det forgangne år? Censorformandskabet deltog i det årlige møde i år på Borups Højskole - har været den største kontaktflade til Undervisningsministeriet. Det var en spændende dag med meget info og godt gruppearbejde, men der har også været kontakt via telefon vedr. indstillinger af nye censorer og andre spørgsmål. Årsberetning Grundlaget for eksamen Er prøverne i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 1). Ja, udfra de bemærkninger som er indkommet omkring prøveforløb viser ikke uoverensstemmelse med grundlaget for prøveforløbet. Der er i årets løb modtaget 55 indberetninger med samlet 3 kommentarer(se nedenfor) Eksamensforløbet Gennemføres prøverne i overensstemmelse med gældende regler? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 2). Ja Får eksaminanderne en ensartet og retfærdig behandling og får deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning og øvrige regler for 26

28 uddannelsen? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 3). Ja Har censorerne påpeget mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med uddannelsens indhold? Nej ikke i forbindelse med uddannelsens indhold. Har censorerne påpeget mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med eksamensforløbet? Vigtigt man husker at inddrage indtrykket fra den skriftlige del af opgaven fremfor kun at tænke på fremlæggelsen under eksamen som er tættest på én ved karakterafgivelse. Jeg savner eksempler på hvad der afgør om en præstation er til 4, 7, 10 el 12. F.eks. hvilke forhold er af mindre betydende karakter i en rapport. Rapporter, hvor data er mangelfuldt grundet de er fortrolige gør det svært at vide hvad eleven reelt fremlægger/kan. Det er en ulempe i forhold til hvad andre elever kan fremlægge som ikke er pålagt fortrolighed. Samarbejde Hvordan fungerer samarbejdet mellem institutionerne, censorformandskabet og censorerne? Der er en fin løbende kontakt mellem institutionerne, censorformandskabet og censorer. Ved tilgang af nye censorer tilsendes en brev med en opdate af alle gældende bekendtgørelser og love og praktiske forhold. Vi har fået god feedback på dette brev 27

29 Konklusion. Herunder forslag til forbedringer af uddannelsen, eksamensforløbet mv. Ikke pt. Grundlæggende fungerer det godt. Tema og tendenser Tema Undervisningsministeriet udstikker hvert år et særligt tema som alle censorformandskaberne skal fokusere på. I 2012 er temaet; Vejl. karakterbeskrivelser. Tendenser Er der særlige eller generelle tendenser, der bør nævnes i forbindelse med eksaminationerne eller uddannelsen? Temaet til indberetningsskemaerne kom noget sent ud, idet det tog en pæn tid før de endelige spørgsmål var godkendt af UM. Flere kommentarer er dog indkommet fra indberetningerne, 17 skemaer er udfyldt mht Tema-spørgsmål. De fleste med ja og nej, andre kommentarer se nedenfor: Skolen fremsendte på forhånd vejl. i brug af bedømmelsesskema suppl. med 3 siders udførligt skema med beskrivelse af mangler og mål i forhold til karakterne ; 12, 7 og 2. Karakterbeskrivelserne er fælles for lab.skolerne.for karakterne; 2, 7 og 12. Ja, det fungerer udmærket. 28

30 Jeg har i god tid før eksamen fået tilsendt vejl. karakterbeskrivelse. Jeg har ikke blevet præsenteret for nogle, antager det er skolens ansvar. Jeg anvender bekendtgørelsen, nr Nye tiltag Evt. Det bør stadig overvejes hvorvidt evalueringsskema af censorrolle (udfyldt af eksaminator) skulle anvendes ved laborantuddannelsen, hvilket ses brugt på merkantile KVU-uddannelser. Dette for at have en løbende evaluering af censorernes virke, og sikre en god feedback. Formanden sidder pt.med denne opgave. Med venlig hilsen Kenneth B. Lokind Formand Annette Gammelgaard Næstformand 29

31 Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) 2011 / 12 Indledning Denne beretning beskriver de forløbne aktiviteter i skoleåret 2011 / 12, der er sat i værk for at kvalitetssikre uddannelsen til energiteknolog (AK), samt forløbet af de afholdte prøver. Sammenfatning Årets forløb og de afholdte prøver har ikke givet anledning til klager, hvilket er tilfredsstillende. Censorformandskabet er tilfreds med det arbejde der foregår på institutionerne herunder digital aflevering af projekter. Censorformandskabet bifalder at censornæstformændene for Energiteknolog organiseres under fælles møder i Censorformandsskabet sammen med de eksisterende censornæstformænd for Installatør EL hhv. VVS samt Automationsteknolog, Driftsteknolog og Teknisk Manager Offshore (PBA) Censorformandskabets sammensætning Formand Navn og titel Projekt og netværk Teknologi og projektering Ansættelse Privat Arne V. Hosbond Gastekniker Enhedschef Teknologi-vvs: Varmeteknik Teknologi-vvs: Gasteknik Indeklima/ventilation, varme- sanitets- og gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg Tlf Snejbjerg Hovedgade Herning Tlf /

32 Næstformand Navn og titel Projekt og netværk Teknologi og projektering John Midtgaard Jensen Studieleder Master i teknisk videnskabelig miljøvurdering Maskinmester Teknologi-vvs: Varmeteknik. Afslutningsprojekt vvs og energiteknolog. Formand for energiteknologernes uddannelsesnetværk. Menigt medlem af installatørernes uddannelsesnetværk. Menigt medlem af automationsteknologe rnes uddannelsesnetværk Indeklima/ventilatio n, varme- sanitetsog gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, miljøvurdering og energiledelse. University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Merkurvej Aalborg SV Tlf / Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Censorformandskabet ser det som en del af sin opgave at være med til at arrangere det årlige seminar for undervisere, skolecensorer og ledere fra alle de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen indenfor energiinstallation. Ligeledes er censorformandskabet medarrangør af de årlige møder i Uddannelsesudvalget. For eksisterende netværk, se skema1 herunder Installatør el og vvs, herunder Teknisk Manager Energiteknolog Automationsteknolog Uddannelsesnetværk (beslutningskompetencer) Celf, Selandia, EASV, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand = Anette Weibel Floor, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand = John Midtgaard Jensen, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand =.. Undervisningsudvalg (faglige problemstillinger) Celf, Selandia, EASV, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV Ikke oprettet endnu 31

33 Skema 1. Oversigt over deltagende institutioner i eksisterende netværk Censorformandskabet har afholdt møder med repræsentanter for de teknologiske uddannelser, Energiteknolog (AK), Automationsteknolog (AK), installatør el og -vvs (AK) samt driftteknolog (AK) og teknisk manager (PBA). Formålet med møderne er at arbejde sammen om at kvalitetssikre og udveksle erfaringer for censorformandsskabet. Der er sammenfald af undervisere med de i formandskabet værende uddannelser, hvorfor det er hensigtsmæssigt at censornæstformændene organiseres under den samme eksisterende Censorformand. Titel Formand Næstformand Automationsteknolog (AK) Næstformand Energiteknolog (AK) Næstformand installatør (AK), EL Næstformand installatør (AK), VVS Næstformand Teknisk Manager Offshore (PBA) og driftteknolog Navn Arne V. Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen Sten Skov-Andersen, ekstern John Midtgaard Jensen, UCN Viggo Bitsch, KEA Niels Martin Larsen, EAL Kim Juul Trane, EASV Skema2. Oversigt over formand og næstformænd i de tekniske energi-uddannelser Vedr. referat fra dette censornæstformandsmøde, se herunder: Referat af møde i censorformandsskabet, den 23. april 2012 Dagsorden: 1. Status siden sidste møde (jmj) 2. Referat af møde den 28. februar i Kbh (mavo) 3. Overdragelse til censorsekretariatet vedr. allokering af censorer, samt servicering af formandsskabet (mavo). 4. Valg af ny censornæstformand til automationsteknologuddannelsen (jmj) 5. Det bedste fra mødet 32

34 Tilstede: Formand: Arne Hosbond, Næstformændene: Kim Juul Trane, Viggo Bitsch, Niels Martin Larsen og John Midtgaard, Sekretariatsleder Marianne Kehlet Vork og kontorelev Hanne Christensen. Ad1 John bød velkommen. Der blev udført en runde blandt de deltagende, hvor status blev klarlagt. Netværket havde brudt med gamle traditioner i f.b.m. el-afgangsprojektet. Censorindberetnings problematikken blev diskuteret. Ad2 Marianne gennemgik referatet fra mødet i rektorsammenslutningen den 28. februar, hvor Ingo fremkom med et ønske om at opnå en ensartethed på skolerne. Der vil blive en workshop i evt. juni alternativt efter sommer, hvor alle formandsskaber indkaldes. Ad3 Marianne fortalte at censorer fremover selv skal oprette sig. Der er seks trin til eksisterende og kommende censorer. Alle eksisterende censorer skal kontrolleres for kvalifikationer, denne kontrol foretages af de enkelte næstformænd samt deres fælles formand. Marianne gennemgik IT-systemet, der skal implementeres til september. Alle censorer får en indkaldelse, hvor de skal gå ind i systemet og udfylde kvalifikationer til forestående beskikkelse. Marianne beretter at systemet er meget brugervenligt og at der følger en rigtig god vejledning med systemet. Ad4 Det blev aftalt at vi forsøger at finde frem til Steen Skov Andersen for at høre om han har lyst til at fortsætte som censornæstformand for automationsteknologerne, resten af perioden. Arne Hosbond finder frem til Steen, og retter herefter henvendelse til formandsskabet om, hvad der skal iværksættes. (Er i skrivende stund udført og Steen ønsker at fortsætte). Hvis Steen ikke ønsker at fortsætte, er proceduren at alle godkendte censorer skal spørges om de har lyst til at opstille. Plan B er at John tager problemet med til automations netværksmøde 30. april. 33

35 Ad 5 Vi diskuterede hvem der opretter en liste over censorer til hvilke uddannelser. Hanne opretter energiteknolog og automationsteknolog censorlisterne og sender til formandsskabet, installatørcensorerne kan hentes på Næstformændene uploader censorlisten for den enkelte uddannelse til fronter: brugernavn er isn- efterfulgt af initialerne fra jeres mailadresse. Spørgsmål rettes til Lars Duelund Petersen Opdaterede godkendelsesskemaer sendes af censornæstformandsskabet til deadline den 30. april Alle censornæstformænd anmodes om at indstille et stort antal censorer til de nævnte uddannelser, så vi får tilstrækkeligt antal censorer til eksamen til dec./jan. 2012/2013. Næste møde den 1. oktober kl i sikkerhedsstyrelsens lokaler i Esbjerg. Arne Hosbond indkalder. Censorkorpsets størrelse Energiteknolog Skolecensor Aftagercensor Censormatriklen 14 3 Skema 3. Censormatriklens størrelse I alt 17 Censorkorpsets arbejde Skolecensorerne har deltaget i de nævnte møder og arrangementer. Der har ikke været afholdt møder eller andre arrangementer for erhvervscensorerne. 34

36 Grundlaget for eksamen Energiteknolog (AK) har til denne årsberetning modtaget i alt 9 censorindberetninger, til de 5 afholdte eksamener i første årsprøve samt de 4 afgangseksamener. Eksamensafholdelserne fordeler sig på skolerne som angivet herunder. Skole Eksamen Antal afholdte eksamener Eksamen Antal afholdte eksamener UCN 1.årsprøve 1 Afgangs 1 DANIA 1.årsprøve 1 Afgangs 1 KEA 1.årsprøve 2 Afgangs 1 EAL 1.årsprøve 1 Afgangs 1 Skema 4. Oversigt over afholdte eksamener Eksamensforløbet Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler og i tæt samarbejde med undervisningsnetværket. Formandskabet har ikke tilskrevet nogen professionshøjskole eller noget akademi om problemstillinger rejst af censor. Konklusion Der skal ydes en ekstraordinær indsats fra formandsskabet for at få tilmeldt flere censorer til matriklen. Fra september implementeres IT-systemet, der skal tildele censorer til de enkelte eksamenerne på skolerne og der skal af denne grund indmeldes mange censorer at vælge imellem. Der er nærtforestående eksamen i 1. 35

37 årsprøve og afslutningsprojekt, hvilket kan rammes af censormangel, hvorfor en indsats er påkrævet. Især på erhvervssiden mangler der censorer, hvilket er en problemstilling for afslutningsprojekterne især. 36

38 Beretning fra censorformandskabet for bygningskonstruktøruddannelsen, byggeteknikeruddannelsen, Kort og landmålingstekniker uddannelsen skoleåret Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning Formand: Arkitekt m.a.a. Steen Qvist Garbeled 13, 5792 Årslev (Aftagerrepræsentant) Tlf , Næstformand: Bygningskonstruktør Gert Johansen Konstruktørforeningen, Vester Voldgade 111, 1552 København V (Aftagerrepræsentant) Tlf.: , Censorformandskabets arbejde Censorformandskabet har i skoleåret 2011/2012 afholdt/deltaget i følgende møder: Møde i Undervisningsministeriet den Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium i København den om fremtidige opgaver og vilkår for censorformandskaberne Møde med skolenetværket i Odense den om overgang af censorallokeringen til Censorsekretariatet i Ålborg Møde med skolenetværket i Odense den om censorformandskabets censorvejledning Møde i formandskabet i Ålborg den Censorformanden har i dette skoleår ikke været involveret i nogen ankesager. 37

39 Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Ved udgangen af skoleåret og efter at de beskikkede censorer selv har skullet oprette sig i Censorsekretariatets it-system består censorkorpset for Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelserne af i alt 100 censorer. Heraf er de 84 aftagercensorer svarende til 84 %. Herudover er der ca. 50 udenlandske censorer, dvs. censorer, der er ansatte på udenlandske undervisningsinstitutioner, som skolerne samarbejder med om studieophold i udlandet. De udenlandske censorer er p.t. ikke blevet en del af Censorsekretariatets it-system, fordi dette ikke foreligger i en engelsksproget udgave ligesom sekretariatet heller ikke har ressourcer til at kommunikere med de udenlandske censorer på engelsk. Ved udgangen af skoleåret var der i alt 440 censorer i censormatriklen. Overgangen til Censorsekretariatets it-system har således resulteret i en væsentlig reduktion af dette tal. Det er et særkende for uddannelserne, at skolerne lægger stor vægt på brug af aftagercensorer til de eksterne prøver. Til gengæld bruges der i større grad skolecensorer til de interne prøver. Censorkorpsets arbejde Der har ikke været afholdt censor-/skolemøder i skoleåret 2011/2012. Censorformandskabet ser frem til at kunne kommunikere mere direkte med censorkorpset via Censorsekretariatets it-system. Fx ved at gøre referater og årsberetning tilgængelig for censorkorpsets medlemmer. 38

40 Årsberetning Eksamensforløbet På foranledning af skolenetværket, som har oplevet uheldige eksempler på censorer, som har misforstået deres opgave, bl. a. ved at overtage styringen af eksaminationen eller ved at bruge eksamen til undervisning af de studerende, har censorformandskabet udarbejdet en vejledning til nye - og rutinerede - censorer om, hvad det vil sige at være censor ved eksamen i tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen. Vejledningen har følgende indhold: Love og regler Generelt om censors opgave Skolens orientering til censor inden eksamen Habilitetsforhold Eksamensforløbet Indledende orientering til censor Hvornår starter eksamen for den enkelte studerende Om tilstedeværelse af tilhørere Den studerendes mundtlige fremlæggelse og præsentation af projektet Eksaminationen Votering og karaktergivning Meddelelse af karakteren til den studerende Notater til eventuelle klagesager Specielt om bedømmelse af gruppefremstillede projekter Censorindberetning Klage og anke Klage Anke Samarbejde 39

41 I forlængelse af møde den 28. februar mellem censorformandskaberne og Erhvervsakademiernes Rektorkollegium om fremtidige opgaver og vilkår for censorformandskaberne, udarbejdede formandskabet Notat af 26. marts 2012 med svar på 15 spørgsmål stillet af Rektorkollegiet. Notatet vedlægges som bilag til årsberetningen. På møde den 6. marts 2012 med Skolenetværket om overgang af censorallokeringen til Censorsekretariatet blev der fra skolernes side udtrykt en del betænkelighed og censorformandskabet foreslog derfor, at der blev gennemført et pilotprojekt i juni eksamenstermin, men dette blev efterfølgende afvist af Censorsekretariatet. På mødet blev der også efterlyst en engelsk oversættelse af it-systemet og anden korrespondance med de udenlandske censorer. Censorsekretariatet oplyste efterfølgende, at der ikke er økonomi til at lave engelske oversættelser. Efter formandskabets opfattelse efterlader dette Rektorkollegiet med et problem, hvor de enten skal bevilge de fornødne midler eller beslutte at holde de udenlandske censorer ude af Censorsekretariatets allokeringsopgave, dvs. at det fortsat må være skolerne selv, som finder udenlandske censorer. Tema og tendenser Tema Censorformandskabet besluttede at fortsætte uændret med temaet Digital præsentation af tværfaglige projekter. Af censorindberetningerne fremgår, at der stadig er forbedringsmuligheder for skolerne. Dette gælder primært følgende af censorernes kritikpunkter: It-systemet skal være klart fra eksamens start. Den digitale præsentation bør støttes gennem en ophængning af projektets tegninger som papirtryk. Derved kan kvaliteten af den grafiske fremstilling bedre bedømmes. De studerende bør alle bruge samme metodik, så censor ikke for hver ny studerende skal sætte sig ind i en ny metodik. Det må ikke være tidsrøvende at åbne dokumenter. Der børe være tid til gennemsyn af projektet inden eksamen. Ingeniørfagene skal være repræsenteret blandt eksaminatorerne. 40

42 Censorformandskabet anbefaler derfor skolerne, at man fortsætter med at udvikle den digitale eksamensform og at man er lydhøre overfor censorernes kritik. Tendenser Ministeriet har udsendt ny Eksamensbekendtgørelse, som igen muliggør gruppeprøver. Formandskabet har gjort skolerne opmærksom på, at inden de træffer eventuel beslutning herom, skal de studerende og censorformandskabet høres. Censorformandskabet har p.t. ikke modtaget nogen anmodning om høring. Odense den 23. september 2012 Steen Qvist, Censorformand Gert Johansen, Næstformand 41

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser...

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser... Indhold ÅRSBERETNING... 10 FOR SKOLEÅRET 2012/2013... 10 CENSORFORMANDSKABERNES SAMMENSÆTNING... 10 Formandskabet for Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser... 10 Formandskaberne

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til!

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til! Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK) Version:1/82013 Studieordning 1 foruddannelsentil energiteknologak Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK)

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere