Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:"

Transkript

1 Årsberetning fra Censorformandskaberne for De tekniske KVU-uddannelser For skoleåret 2011/2012 Tema for denne årsberetning er:

2 Indhold Årsberetning Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer Censorformandskabets sammensætning:...4 Censorformandskabets arbejde...4 Censorkorpset...5 Årsberetning eksamen...5 Vurdering af karaktergivning...6 Nye tiltag...6 Årsberetning fra Censorformandskabet for Installatør (AK) 2011/ Indledning...7 Sammenfatning...7 Censorformandskabets sammensætning...8 Censorformandskabets arbejde...9 Seminar for undervisere og (skole)censorer...9 Program for ERFA-seminar Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Censorformandskabsmøde Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Kontakt mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Årsberetning Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Samarbejde Konklusion Tema

3 "Hvordan går det med 7-trins skalaen" Tendenser Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS Nye tiltag Årsberetning 2011/2012 Designteknolog og PBA Design & Business Censorformandskabets sammensætning Formandskabets arbejde Censorkorpsets arbejde Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Samarbejde Årets tema Censorformandskabets tiltag Konklusion Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Driftsteknolog (AK) Teknisk manager offshore (PBA) Eksamensforløbet Yderligere bemærkninger Årsberetning, Laborantuddannelsen Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorformandskabets arbejde Årsberetning Tema og tendenser Nye tiltag Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) 2011 / Indledning Sammenfatning Censorformandskabets sammensætning

4 Censorformandskabets arbejde Referat af møde i censorformandsskabet, den 23. april Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Grundlaget for eksamen Eksamensforløbet Konklusion Beretning fra censorformandskabet for bygningskonstruktøruddannelsen, byggeteknikeruddannelsen, Kort og landmålingstekniker uddannelsen skoleåret Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning Censorformandskabets arbejde Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorkorpsets arbejde Årsberetning Tema og tendenser

5 Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer Censorformandskabets sammensætning: Formand: Konsulent, Konsulentfirmaet Frank Schou Nielsen Frank Schou Nielsen Klaus Berntsensvej Odense S. Næstformand: Underviser, Tradium Randers Laurids Dam Dr. Holsts Vej Åbyhøj Næstformand: NN Censorformandskabets arbejde Formandskabet har mødtes 3 gange det seneste år. Møderne har primært omhandlet gennemgang af censorindberetningerne efter hver eksamens periode, opstramning af reglerne omkring brugen af erhvervscensorer, anvendelsen af censorindberetninger samt censorformandskabs aflæggelse af årsrapport. Herudover indkalder ministeriet hvert efterår alle censorformandskaber til et årsmøde, hvor man gennemgår og diskuterer arbejdet i de enkelte formandskaber med fokus på eksaminering og bekendtgørelser. På årsmødet udstikker ministeriet også opgaver for det kommende år i hovedsagen omkring kvalitetsstyring af uddannelserne. For perioden har der ikke været en bunden opgave. Censorindberetningerne indsendes til sekretariatet umiddelbart efter eksamen. Vi har i den forbindelse måttet konstatere, at de nye vedtagne formularer ikke bliver anvendt af alle skoler endnu, men dette er søgt strammet op fra vores side. Målet er fortsat, at alle skoler anvender ens censorindberetninger. Vi har ikke registreret ankesager i den forløbne periode. Hele censorformandskabet aflagde beretning på produktionsteknolog seminaret august

6 Censorkorpset Alle censorer er oprettet på nyt IT system, samt er nyt beskikkelsesmodul i Frontend taget i brug. Årsberetning eksamen Grundlaget for eksamen Efter censorformandskabets opfattelse og de indberetninger vi har modtaget er vi overbeviste om at prøverne afholdes i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser. ( jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 1). Dog må vi konstatere, at ikke vi ikke har modtaget alle censorindberetninger fra alle skoler. Eksamensforløbet Det er formandskabets opfattelse at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. (jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 2). Det er formandskabets opfattelse at eksaminanderne får en ensartet, retfærdig behandling og får en pålidelig bedømmelse for deres præstationer, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. (jfr. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. BEK 766 af , stk 1, litra 3). Antallet af karakteren 12 er faldet i forhold til sidste periode. Se karakter statistik for perioden. Censorformandskabet har ikke modtaget indberetninger om mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med uddannelsens indhold. Samarbejde Formandskabet finder at samarbejdet mellem både institutioner, censorer og censorformandskabet fungerer fint. 5

7 Karakterfordeling målsætning % 25% 30% 25% 10% Karakterfordeling ,94 5,7 18,25 28,9 28,14 14,07 Karakterfordeling % 2.36% 6.3% 17.32% 31.23% 26.51% 16,01% Vurdering af karaktergivning Antal af karakteren 12 er på ved ned igen se karakter statik. Nye tiltag Yderligere opfølgning omkring skolernes indsendelse af censorberetninger er igangsat. Med venlig hilsen Laurids Dam Frank Schou Nielsen 6

8 Årsberetning fra Censorformandskabet for Installatør (AK) 2011/12 Indledning Denne beretning beskriver de forløbne aktiviteter i skoleåret 2011 / 12, der er sat i værk for at kvalitetssikre uddannelsen til Installatør (AK), samt forløbet af de afholdte prøver. Sammenfatning Årets forløb og de afholdte prøver har for begge studieretninger ikke givet anledning til klager, hvilket er tilfredsstillende. Censorformandskabet er tilfreds med det arbejde der foregår på institutionerne med institutionsdelen af studieordningen. Censorformandskabet den 30. september 2012 Arne Hosbond Viggo Bitsch Niels Martin Larsen Formand Næstformand Næstformand 7

9 Censorformandskabets sammensætning Formand Arne V. Hosbond Gastekniker Enhedschef Afslutningsprojekt TEKNOLOGI - VVS: Varmeteknik TEKNOLOGI - VVS: Gasteknik Teknologi og projektering: Indeklima/ventilation, varme- sanitets- og gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg Tlf Snejbjerg Hovedgade Herning Tlf / Næstformand Viggo Bitsch Maskinmester Overlærer elinstallatør uddannelsen 1. ÅRSPRØVE TVÆRFAGLIGT PROJEKT AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I FORSYNINGS- OG INSTALLATIONSTEK NIK AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I STYRINGS- OG REGULERINGSTEKN IK AFSLUTNINGSPROJ EKT MED SPECIALE I DATATRANSMISSIO NSTEKNIK TEKNOLOGI - STÆRKSTRØM: Københavns Erhvervsakademi Stevnsgade København N Kochsvej Frederiksberg C Tlf

10 Forsynings- og installationsteknik Næstformand Niels Martin Larsen Teknikumingeniør Maskin, energiteknisk linie Underviser installatørudd. VVS 1. årsprøve installatør - VVS, tværfagligt projekt Afslutningsprojekt Næstformand i censorkorpset Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense Tlf Tlf Bogøvænget Middelfart Tlf Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Censorformandskabet ser det som en del af sin opgave at være med til at arrangere det årlige seminar for undervisere (skolecensorer) og ledere fra alle de uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelsen indenfor energiinstallation. Ligeledes er censorformandskabet arrangør af 2 årlige møder i Uddannelsesudvalget (UU). Censorsekretariatet i Aalborg er ved at få overdraget de tekniske uddannelser som er ved at blive oprettet i itsystemet til allokering af censorer, Censorformandskabet har bistået i forbindelse med oprettelse/overflytning af eksisterende censorer i systemet. Seminar for undervisere og (skole)censorer Torsdag den 11. og fredag den 12. august 2011 afholdt undervisningsudvalget sit årlige seminar på Dalum Landbrugsskole, Odense. På seminaret deltog 71 undervisere og ledere, interesserede fra automationsteknolog- og energiteknologuddannelsen samt driftsteknolog og TMO deltog også. Torsdag var hovedsagelig programsat med indlæg fra eksterne foredragsholdere og fredag med intern erfaringsudveksling uddannelsesinstitutionerne imellem. 9

11 Program for ERFA-seminar 2011 Deltagere: Undervisere og ledere på installatøruddannelsen(ak) samt Interesserede fra automationsteknolog- og energiteknologuddannelsen samt driftsteknolog og TMO. Sted: Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej Odense S Tlf.: Tidspunkt Torsdag den 11. og fredag den 12. august Tilmelding senest mandag den 1. august, til Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole, på vedhæftede regneark til tlf.: Prisen pr. deltager forventes at ligge på samme niveau som sidste år. Faktura vil blive tilsendt direkte til skole/deltagere efter konferencen er afholdt (tilmelding er bindende). Program Torsdag den 11. August Ankomst og indkvartering Velkomst ved næstformand (VVS) for undervisningsudvalget Niels Martin Larsen Orientering om arbejdet i uddannelsesnetværket (UN) og i undervisningsudvalget (UV) samt i Censorformandskabet. John Midtgaard Jensen, Viggo Bitsch og Niels Martin Larsen Lokale F1: MagicCAD EL Mikkel Laurberg og Per Hartman 10

12 Lokale E2: TIA-portal fra Siemens Lokale F3: Be10, Claus Jacobsen fra Energitjenesten Lokale E3: Varmepumper, Søren Larsen fra Bosch Frokost i Kolds stue Lokale F1: MagicCAD VVS Mikkel Laurberg og Per Hartman Lokale E2: Smart Grid, fremtidens el-net Bo Anker Hansen Landis+Gyr Lokale E3: Korrosion i vvs-installationer, Guldager elektrolyse Lokale F3: Brændselsceller, IRD-fuel cells, Ruben Hensen Kaffepause Innovation og internationalisering, Institut for fremtidsforskning Niels Bøttger-Rasmussen Walk and talk i Odense bymidte med Odense Bys museer (husk regntøj), vi kører i egen bil(er) til Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Alle 9, 5500 Odense C, turen starter kl fra Akademiet, Jan Bo Jensen Museumsinspektør, arkitekt MAA 11

13 19.00 Middag og socialt samvær (Networking) i Salen. Fredag den 12. august Morgenmad i Kolds stue Morgensang ved Agner Nielsen (Dania) Erfaringsudveksling Tag dine bedste undervisningsmaterialer, bøger, boglister og andet med og præsenter det for de der er interesseret i emnet, du må også gerne tage spørgsmål med og håbe på at nogen har svaret Det er meningen at du går til det lokale hvor der er et emne der interesserer dig, når du har bidraget og fået tilstrækkeligt er du velkommen til at sive til et nyt emne. Mangler der efter din mening et emne kan du oprette en stand i forventning om at det interesserer andre kollegaer. Erfaringsudvekslingsemner: Tovholder Lokale F3 Gas, udvikle undervisningsmaterialer Gitte Brødsgaard Lokale B1 Vand og afløb Annette W Floor 12

14 Lokale F2 Varme, Varmenormen Ole Stig Jensen Lokale B2 Ventilation Hans J McDonald Lokale F1 El, installationsteknik Viggo Bitsch Lokale E2 Bygningsautomatik / automatik til mindre maskiner og anlæg Finn Klitgaard Lokale D5 Automationsteknolog, Uddannelseserfaringer Poul Erik Jakobsen Lokale E3 Energiteknolog, Uddannelseserfaringer Jens Højmann Lokale D6 Kvalitet og projektledelse Torben Ude Nielsen Lokale F4 Praktik Lars Duelund Petersen Formiddagskaffe Frokost og afrejse Undervisningsudvalgsmøder. Der har været afholdt Undervisningsudvalgsmøder (UU-møder) den 14. september 2011 og den 7. marts 2012 med repræsentanter for underviserne på installatøruddannelsesinstitutionerne. 13

15 Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Dato: Onsdag den 14. september 2011, fra kl Sted: Erhvervsakademi Dania hos Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Tilmelding: Til Leif Peter Jensen, senest den 8. september 2011 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 3. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater 4. Orientering fra UddannelsesNetværket (sidste møde den 7.september) 5. Opfølgning på revision af Fælles Studieordning (Digital aflevering) 6. Evaluering af ERFA mødet og fastlæggelse af arrangørskole til næste ERFA møde 7. Nyt fra skolerne 8. Næste møde. 9. Dagsorden for EL-gruppen 11a Endelig dagsorden 11b Datoer og censorer til eksamen efterår/vinter c Eventuelt 11. Dagsorden for VVS-gruppen 11a Endelig dagsorden 14

16 11b Datoer og censorer til eksamen efterår/vinter c Eventuelt Møde i undervisningsudvalget (UU) Installatør EL & VVS Dato: Onsdag den 7. marts 2012, fra kl Sted: Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) Gl. Landevej Herning Lokale Tilmelding: Til Ole Stig Jensen, senest den 1. marts 2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 3. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater 4. Orientering fra CensorFormandskabet 5. Orientering fra UddannelsesNetværket (UN), 6. Planlægning af ERFA-mødet den 9. og 10. august 2012, (arrangørskole UCN) 7. Nyt fra skolerne 8. Næste møde. 9. Opdeling i EL og VVS: Dagsorden for EL-gruppen a Endelig dagsorden c Datoer og censorer til sommereksamen d Eventuelt Dagsorden for VVS-gruppen a Endelig dagsorden 15

17 c d Datoer og censorer til sommereksamen Eventuelt Censorformandskabsmøde Der har været afholdt Censorformandskabsmøde den 23. april 2012 med formand samt næstformænd for ELog VVS-installatøruddannelserne, automations- og energiteknologuddannelserne samt uddannelsen Driftsteknolog/Teknisk Manager offshore. Dagsorden: Status siden sidste møde Referat af møde den 28. februar i Kbh Overdragelse til censorsekretariatet vedr. allokering af censorer, samt servicering af formandsskabet (mavo). Valg af ny censornæstformand til automationsteknologuddannelsen Det bedste fra mødet Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Der har været afholdt møde den 28. februar 2012 med erhvervsakademiernes rektorkollegium Invitation til møde om den fremtidige betjening af censorformandskaberne Erhvervsakademiernes Rektorkollegium vil gerne invitere censorformændene til et orienteringsmøde om den fremtidige organisering af censorformandskaberne. Mødet afholdes: Tirsdag den 28. februar 2012, kl på Københavns Erhvervsakademi, Ryesgade 3F, 4. sal, 220 København N På mødet vil repræsentanter for rektorkollegiet orientere om tankerne bag en ny organisering, og der vil blive mulighed for at drøfte indholdet af en ny model. Efter mødet vil en beskrivelse af den nye model desuden blive udsendt til skriftlig kommentering. 16

18 Kontakt mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet Næstformand Viggo Bitsch og Næstformand Niels Martin Larsen deltog i mødet med UVM den 24. november Censorkorpset Censorkorpsets størrelse EL VVS Skolecensor Aftagercensor Skolecensor Aftagercensor Censormatriklen I alt Vi er midt i censorsekretariatets overførsel af censorer til det nye it-censorallokeringssystem, der mangler stadig overflytning/godkendelse af især erhvervscensorer og derfor er overblikket over censorkorpsets størrelse ikke til stede pt. Det antages at censorkorpset vil have omkring samme størrelse og sammensætning som ved forrige årsberetning når alle censorer er overført til det nye censorallokeringssystem. Censorkorpsets arbejde Skolecensorerne har deltaget i de under punkt 1.2 beskrevne møder og arrangementer. Der har ikke været afholdt møder eller andre arrangementer for erhvervscensorerne. 17

19 Årsberetning Grundlaget for eksamen Installatør (AK) Stærkstrøm har til denne årsberetning modtaget 16 censorindberetninger. Det er ikke tilfredsstillende at der dagsdato stadig mangler 28 censorindberetninger, herudover er der modtaget 3 indberetninger vedrørende tidligere perioder. Der mangler alle censorindberetninger fra KME (8 stk.) og EAMV (2 stk.), de øvrige 18 manglende censorindberetninger er fordelt på øvrige uddannelsesinstitutioner undtaget EASV og EAL, Vejle. Når det tages i betragtning at der igennem de sidste år, flere gange har været gjort opmærksom på manglende indberetninger er det ikke tilfredsstillende at en stor mangler. Det ses frem til at censorindberetningen fremover gøre elektronisk, således at der ikke længere skal ske håndtering af indberetningerne i flere led. Det bør overvejes om der skalstilles krav om en censorindberetning før honorering af censur gennemføres. Installatør (AK) VVS har til denne årsberetning modtaget censorindberetninger fra 6 ud af 15 eksaminer. Det er meget utilfredsstillende især da de manglende indberetninger også var et problem sidste år. Der mangler alle censorindberetninger fra eksaminerne afholdt hos EASJ og EAMV samt enkelte fra alle øvrige uddannelsesinstitutioner. Det er blevet fremhævet på uddannelsesudvalgsmøder at censorerne skal sende deres censorindberetninger til den eksamensafholdende institution der så skal sende videre til censorsekretariatet i Aalborg. Eksamensforløbet Installatør (AK) Stærkstrøm Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler. Formandskabet har ikke tilskrevet noget akademi om problemstillinger rejst af censor. 18

20 Installatør (AK) VVS Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler. Formandskabet har ikke tilskrevet noget akademi om problemstillinger rejst af censor. Samarbejde Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS har en positiv og konstruktiv dialog med institutionerne og censorer i matriklen. Konklusion Installatør (AK) Stærkstrøm Der bør ses på hvordan en højere besvarelsesprocent af censorindberetninger kan opnås. Der fremhæves ikke væsentlige kritikpunkter, med hensyn til eksamensafviklingen, på de fremsendte censorindberetninger. Installatør (AK) VVS Der mangler censorindberetninger fra 9 ud af 15 eksaminer som grundlag for denne årsberetning, de manglende indberetninger fordeler sig med 2 ud af 3 eksaminer fra efterår/vinter eksamensperioden og 7 ud af 12 fra forår/sommer eksamensperioden. Blandt de afleverede censorindberetninger er der ingen der fremhæver væsentlige kritikpunkter. For at kunne bedømme kvaliteten af eksaminerne på et tilstrækkeligt grundlag skal der arbejdes med at få hævet antallet af indsendte censorindberetninger. 19

21 Tema "Hvordan går det med 7-trins skalaen" Installatør (AK) Stærkstrøm Ud fra de indkomne besvarelser ses det at undervisere og censorer er begyndt at vænne sig til 7-trins skalaen, flere nævner indkøringsvanskeligheder. Enkelte censorer giver udtryk for at springet imellem 4 og 7, samt 7 og 10 anses for at være ofr store. Installatør (AK) VVS Det er ganske få der har svaret på spørgsmålet, der er svaret at 7 tallet er for bredt til at karakterskalaen er ok, mange har svaret på sidste års tema Beskriv prøven i forhold til tidsvarende eksamensformer hvor svaret generelt er meget tidsvarende Tendenser Installatør (AK) Stærkstrøm og VVS Der er ikke i dette års indberetninger fremkommet nye tendenser for uddannelsen. Nye tiltag Erhvervsakademiernes Rektorkollegium indkalder til møde om det fremtidige samarbejde, herunder arbejdsdelingen mellem censorsekretariatet og censorformandskaberne, der lægges op til en drøftelse af: Arbejdsdelingen mellem interessenterne Etablering af uddannelsesfamilier (samling af et antal uddannelser under formandskaberne) Ændret honorering af censorformandskaberne fra september 2013 Kvalitetssikring Nedsættelse af en bestyrelse for censorsekretariatet med repræsentanter for rektorerne og censorformandskaberne Eventuelt 20

22 Årsberetning 2011/2012 Designteknolog og PBA Design & Business Denne årsberetning dækker eksamener i skoleåret 2011/2012 Der er foretaget indberetninger fra følgende skoler: TEKO KEA EASV UCN Censorformandskabets sammensætning Formand Direktør Obsense Aps Annette Tristan Yllerödsvägen 80 SE Linderöd Næstformand Studieleder KEA Designteknolog og PBA design & Business Morten Haargaard Pedersen Formandskabets arbejde Gennemgang af indkomne censorindberetninger Årsberetning godkendelse af censorer Medvirke ved nedsættelser af ankesager over eksamen Der har været en ankesag i indeværende periode. Censorkorpsets arbejde Censorkorpset har ikke haft andre aktiviteter end at virke som censorer ved de forskellige eksamener. Da der er en speciel stor del af aftagecensorerne fordelt over hele landet, finder formandskabet det svært at opnå opbakning fra censorkorpset til at deltage i møder og arrangementer, da dette skal foregå i fritiden.. 21

23 Grundlaget for eksamen Alle prøver er gennemført i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat af bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser. Dette konkluderes på baggrund af censorindberetningerne, der har ingen kommentarer været fra censorerne. Eksamensforløbet Prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler. Dette er også begrundet i censorindberetningerne. Eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivningen og øvrige regler for uddannelsen. Ingen censorer har påpeget mangler eller elementer de synes bør ændres i uddannelsens indhold. Samarbejde Der er generelt stor tilfredshed med eksamenssituationen. Rigtig god dialog og en behagelig atmosfære. Gennemgående vurderes samarbejdet mellem eksaminator og censor som godt og meget tilfredsstillende. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censor vurderes ligeledes som tilfredstillende. Årets tema Evaluering af 7-trinsskala Helt overordnet, kan man sige, at der ikke er de store problemer med at benytte 7- trinsskalaen. Både eksaminatorer, censorer og studerende er efterhånden godt bekendt med skalaen og dennes brug. Flere censorer og eksaminatorer melder dog om, at det opleves som et meget stort spring mellem 10, 7 og 4. Det er særlig problematisk, når den studerende læser beskrivelsen af karakteren, som taler om hhv. (10) fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler., (7) den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. og (4) den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. De studerende har generelt meget vanskeligt ved at skelne mellem, nogle mindre væsentlige mangler, en del mangler. og adskillige væsentlige mangler., eller ønsker en mere kvantificerbar redegørelse. Dette er i sig selv ikke så underligt, eftersom de studerende er vant til, at alt er til diskussion, hvorfor netop karakterbeskrivelserne bliver gjort til genstand for tolkning. Dette udmønter sig derfor nogle gange til en eksamensklage, hvor en længere skriftlig redegørelse fra eksaminator og censor gentager 22

24 overfor den studerende, hvad der ligger til grund for karakteren. Havde springet mellem karaktererne heddet,..4,6, 8, 10., ville problematikken nok ikke ses i samme omfang. Censorformandskabets tiltag I forbindelse med Censorsekretariatet overtagerer allokeringen af censorer, er det blevet nødvendigt at præcisere hvilke kvalifikationer censorerne bør have for at kunne opfylde kravene indenfor hver enkelt af de mange specialer der udbydes på Designteknolog/PBA Design & Business. Derfor indrages alle de specialeansvarlige i udarbejdelsen af et kvalifikations katalog som Censorformandskabet forventer at modtage i slutningen af oktober. Efter en sammenskrivningen overdrages kataloget til Censorsekretariatet. Vi håber at dette vil medvirke til en styrkelse af censorallokeringen. Konklusion Det er formandskabets vurdering at prøverne er i overensstemmelse med de mål og krav som er fastsat. jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhversrettede uddannelser nr af 24. august, 25 stk 1, nr. 1. På baggrund af de indkomne indberetninger, ser vi ikke at der er grundlag for påtaler eller ændringsforslag til eksamensforløb og afvikling. September, 2012 Annette Tristan Censorformand Morten Haargaard Pedersen Censornæstformand 23

25 Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Driftsteknolog (AK) Teknisk manager offshore (PBA) 2011 / 12 Driftsteknolog uddannelsen(ak) og Teknisk manager offshore (PBA) er hørende til i Esbjerg på EASV. Grundlaget for eksamen: Følgende eksaminer er blevet afholdt: Hold Eksamen Eksamensform Driftsteknolog 1. års prøve skriftlig 2. års prøve Afsluttende eksamensprojekt med mundtligt forsvar. Teknisk manager offshore 1. års prøve Mundtlig eksamen. Teknisk manager offshore (gamle uddannelse) 5. prøve (6. semester) Afsluttende eksamensprojekt med mundtligt forsvar. Eksamensforløbet Generelt kan siges: at censorerne har fået en rettidig og tilfredsstillende orientering fra skolen. at prøverne omkring projekter er relevante og hensigtsmæssig i forhold til arbejdsmarkedet at de studerende har fået en ensartet og retfærdig behandling. Bemærkninger: en censor har påpeget, at der ikke har været en tilstrækkelig bredde og dybde i eksamensopgaven. Der har været fejl i kommunikationen idet, censor i et tilfælde ikke har modtaget eksamenssæt før eksamen. Yderligere bemærkninger Der er for få antal tilmeldte censorer. Der arbejdes med at få flere tilmeldte ind i censorkorpset. Censorindberetninger er blevet ændret, således at de er blevet enklere at gå til. Med venlig hilsen Kim Juul Trane 24

26 Årsberetning, Laborantuddannelsen 2012 Formand: Kenneth Lokind, Novo Nordisk Park, B Næstformand: Annette Gammelgaard, Cphbusiness Peder Oxes Allé 4 DK-3400 Censorkorpset Censorkorpsets størrelse 86 censorer er der pt i laborantkorpset. Antallet af af- og nybeskikkelser i løbet af året.: Grundet der var skiftetermin i 2009 blev en del nybeskikket, men efterflg. er enkelte stoppet grundet nye job-relationer, hvilket udgør ca 10% af censorerne som er afbeskikket. Andel af aftagercensorer er ca 60 %. (Censormatriklen er desuden rykket til censorsekr. i Aalborg.) Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Året 2012 har budt på en seminar i august for alle Laborant-undervisere, og hvor censorvirket bliv et mindre tema hvor censorformandskabet deltog med indlæg. Seminar blev afholdt Hotel Park i Middelfart, den 8-9 aug

27 Hvordan har kontakten mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet været i det forgangne år? Censorformandskabet deltog i det årlige møde i år på Borups Højskole - har været den største kontaktflade til Undervisningsministeriet. Det var en spændende dag med meget info og godt gruppearbejde, men der har også været kontakt via telefon vedr. indstillinger af nye censorer og andre spørgsmål. Årsberetning Grundlaget for eksamen Er prøverne i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 1). Ja, udfra de bemærkninger som er indkommet omkring prøveforløb viser ikke uoverensstemmelse med grundlaget for prøveforløbet. Der er i årets løb modtaget 55 indberetninger med samlet 3 kommentarer(se nedenfor) Eksamensforløbet Gennemføres prøverne i overensstemmelse med gældende regler? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 2). Ja Får eksaminanderne en ensartet og retfærdig behandling og får deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning og øvrige regler for 26

28 uddannelsen? (jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 356 af 19. maj 2005, 25, stk.1, litra 3). Ja Har censorerne påpeget mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med uddannelsens indhold? Nej ikke i forbindelse med uddannelsens indhold. Har censorerne påpeget mangler eller elementer, der bør ændres i forbindelse med eksamensforløbet? Vigtigt man husker at inddrage indtrykket fra den skriftlige del af opgaven fremfor kun at tænke på fremlæggelsen under eksamen som er tættest på én ved karakterafgivelse. Jeg savner eksempler på hvad der afgør om en præstation er til 4, 7, 10 el 12. F.eks. hvilke forhold er af mindre betydende karakter i en rapport. Rapporter, hvor data er mangelfuldt grundet de er fortrolige gør det svært at vide hvad eleven reelt fremlægger/kan. Det er en ulempe i forhold til hvad andre elever kan fremlægge som ikke er pålagt fortrolighed. Samarbejde Hvordan fungerer samarbejdet mellem institutionerne, censorformandskabet og censorerne? Der er en fin løbende kontakt mellem institutionerne, censorformandskabet og censorer. Ved tilgang af nye censorer tilsendes en brev med en opdate af alle gældende bekendtgørelser og love og praktiske forhold. Vi har fået god feedback på dette brev 27

29 Konklusion. Herunder forslag til forbedringer af uddannelsen, eksamensforløbet mv. Ikke pt. Grundlæggende fungerer det godt. Tema og tendenser Tema Undervisningsministeriet udstikker hvert år et særligt tema som alle censorformandskaberne skal fokusere på. I 2012 er temaet; Vejl. karakterbeskrivelser. Tendenser Er der særlige eller generelle tendenser, der bør nævnes i forbindelse med eksaminationerne eller uddannelsen? Temaet til indberetningsskemaerne kom noget sent ud, idet det tog en pæn tid før de endelige spørgsmål var godkendt af UM. Flere kommentarer er dog indkommet fra indberetningerne, 17 skemaer er udfyldt mht Tema-spørgsmål. De fleste med ja og nej, andre kommentarer se nedenfor: Skolen fremsendte på forhånd vejl. i brug af bedømmelsesskema suppl. med 3 siders udførligt skema med beskrivelse af mangler og mål i forhold til karakterne ; 12, 7 og 2. Karakterbeskrivelserne er fælles for lab.skolerne.for karakterne; 2, 7 og 12. Ja, det fungerer udmærket. 28

30 Jeg har i god tid før eksamen fået tilsendt vejl. karakterbeskrivelse. Jeg har ikke blevet præsenteret for nogle, antager det er skolens ansvar. Jeg anvender bekendtgørelsen, nr Nye tiltag Evt. Det bør stadig overvejes hvorvidt evalueringsskema af censorrolle (udfyldt af eksaminator) skulle anvendes ved laborantuddannelsen, hvilket ses brugt på merkantile KVU-uddannelser. Dette for at have en løbende evaluering af censorernes virke, og sikre en god feedback. Formanden sidder pt.med denne opgave. Med venlig hilsen Kenneth B. Lokind Formand Annette Gammelgaard Næstformand 29

31 Årsberetning fra Censorformandskabet for Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) 2011 / 12 Indledning Denne beretning beskriver de forløbne aktiviteter i skoleåret 2011 / 12, der er sat i værk for at kvalitetssikre uddannelsen til energiteknolog (AK), samt forløbet af de afholdte prøver. Sammenfatning Årets forløb og de afholdte prøver har ikke givet anledning til klager, hvilket er tilfredsstillende. Censorformandskabet er tilfreds med det arbejde der foregår på institutionerne herunder digital aflevering af projekter. Censorformandskabet bifalder at censornæstformændene for Energiteknolog organiseres under fælles møder i Censorformandsskabet sammen med de eksisterende censornæstformænd for Installatør EL hhv. VVS samt Automationsteknolog, Driftsteknolog og Teknisk Manager Offshore (PBA) Censorformandskabets sammensætning Formand Navn og titel Projekt og netværk Teknologi og projektering Ansættelse Privat Arne V. Hosbond Gastekniker Enhedschef Teknologi-vvs: Varmeteknik Teknologi-vvs: Gasteknik Indeklima/ventilation, varme- sanitets- og gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø Sikkerhedsstyrelsen Nørregade Esbjerg Tlf Snejbjerg Hovedgade Herning Tlf /

32 Næstformand Navn og titel Projekt og netværk Teknologi og projektering John Midtgaard Jensen Studieleder Master i teknisk videnskabelig miljøvurdering Maskinmester Teknologi-vvs: Varmeteknik. Afslutningsprojekt vvs og energiteknolog. Formand for energiteknologernes uddannelsesnetværk. Menigt medlem af installatørernes uddannelsesnetværk. Menigt medlem af automationsteknologe rnes uddannelsesnetværk Indeklima/ventilatio n, varme- sanitetsog gasteknik Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse, miljøvurdering og energiledelse. University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Merkurvej Aalborg SV Tlf / Censorformandskabets arbejde Hvad har censorformandskabet lavet det seneste år, herunder mødeaktivitet og diverse arrangementer? Censorformandskabet ser det som en del af sin opgave at være med til at arrangere det årlige seminar for undervisere, skolecensorer og ledere fra alle de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen indenfor energiinstallation. Ligeledes er censorformandskabet medarrangør af de årlige møder i Uddannelsesudvalget. For eksisterende netværk, se skema1 herunder Installatør el og vvs, herunder Teknisk Manager Energiteknolog Automationsteknolog Uddannelsesnetværk (beslutningskompetencer) Celf, Selandia, EASV, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand = Anette Weibel Floor, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand = John Midtgaard Jensen, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV. Formand =.. Undervisningsudvalg (faglige problemstillinger) Celf, Selandia, EASV, EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV EAL, UCN, Dania, KEA, EAMV Ikke oprettet endnu 31

33 Skema 1. Oversigt over deltagende institutioner i eksisterende netværk Censorformandskabet har afholdt møder med repræsentanter for de teknologiske uddannelser, Energiteknolog (AK), Automationsteknolog (AK), installatør el og -vvs (AK) samt driftteknolog (AK) og teknisk manager (PBA). Formålet med møderne er at arbejde sammen om at kvalitetssikre og udveksle erfaringer for censorformandsskabet. Der er sammenfald af undervisere med de i formandskabet værende uddannelser, hvorfor det er hensigtsmæssigt at censornæstformændene organiseres under den samme eksisterende Censorformand. Titel Formand Næstformand Automationsteknolog (AK) Næstformand Energiteknolog (AK) Næstformand installatør (AK), EL Næstformand installatør (AK), VVS Næstformand Teknisk Manager Offshore (PBA) og driftteknolog Navn Arne V. Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen Sten Skov-Andersen, ekstern John Midtgaard Jensen, UCN Viggo Bitsch, KEA Niels Martin Larsen, EAL Kim Juul Trane, EASV Skema2. Oversigt over formand og næstformænd i de tekniske energi-uddannelser Vedr. referat fra dette censornæstformandsmøde, se herunder: Referat af møde i censorformandsskabet, den 23. april 2012 Dagsorden: 1. Status siden sidste møde (jmj) 2. Referat af møde den 28. februar i Kbh (mavo) 3. Overdragelse til censorsekretariatet vedr. allokering af censorer, samt servicering af formandsskabet (mavo). 4. Valg af ny censornæstformand til automationsteknologuddannelsen (jmj) 5. Det bedste fra mødet 32

34 Tilstede: Formand: Arne Hosbond, Næstformændene: Kim Juul Trane, Viggo Bitsch, Niels Martin Larsen og John Midtgaard, Sekretariatsleder Marianne Kehlet Vork og kontorelev Hanne Christensen. Ad1 John bød velkommen. Der blev udført en runde blandt de deltagende, hvor status blev klarlagt. Netværket havde brudt med gamle traditioner i f.b.m. el-afgangsprojektet. Censorindberetnings problematikken blev diskuteret. Ad2 Marianne gennemgik referatet fra mødet i rektorsammenslutningen den 28. februar, hvor Ingo fremkom med et ønske om at opnå en ensartethed på skolerne. Der vil blive en workshop i evt. juni alternativt efter sommer, hvor alle formandsskaber indkaldes. Ad3 Marianne fortalte at censorer fremover selv skal oprette sig. Der er seks trin til eksisterende og kommende censorer. Alle eksisterende censorer skal kontrolleres for kvalifikationer, denne kontrol foretages af de enkelte næstformænd samt deres fælles formand. Marianne gennemgik IT-systemet, der skal implementeres til september. Alle censorer får en indkaldelse, hvor de skal gå ind i systemet og udfylde kvalifikationer til forestående beskikkelse. Marianne beretter at systemet er meget brugervenligt og at der følger en rigtig god vejledning med systemet. Ad4 Det blev aftalt at vi forsøger at finde frem til Steen Skov Andersen for at høre om han har lyst til at fortsætte som censornæstformand for automationsteknologerne, resten af perioden. Arne Hosbond finder frem til Steen, og retter herefter henvendelse til formandsskabet om, hvad der skal iværksættes. (Er i skrivende stund udført og Steen ønsker at fortsætte). Hvis Steen ikke ønsker at fortsætte, er proceduren at alle godkendte censorer skal spørges om de har lyst til at opstille. Plan B er at John tager problemet med til automations netværksmøde 30. april. 33

35 Ad 5 Vi diskuterede hvem der opretter en liste over censorer til hvilke uddannelser. Hanne opretter energiteknolog og automationsteknolog censorlisterne og sender til formandsskabet, installatørcensorerne kan hentes på Næstformændene uploader censorlisten for den enkelte uddannelse til fronter: brugernavn er isn- efterfulgt af initialerne fra jeres mailadresse. Spørgsmål rettes til Lars Duelund Petersen Opdaterede godkendelsesskemaer sendes af censornæstformandsskabet til deadline den 30. april Alle censornæstformænd anmodes om at indstille et stort antal censorer til de nævnte uddannelser, så vi får tilstrækkeligt antal censorer til eksamen til dec./jan. 2012/2013. Næste møde den 1. oktober kl i sikkerhedsstyrelsens lokaler i Esbjerg. Arne Hosbond indkalder. Censorkorpsets størrelse Energiteknolog Skolecensor Aftagercensor Censormatriklen 14 3 Skema 3. Censormatriklens størrelse I alt 17 Censorkorpsets arbejde Skolecensorerne har deltaget i de nævnte møder og arrangementer. Der har ikke været afholdt møder eller andre arrangementer for erhvervscensorerne. 34

36 Grundlaget for eksamen Energiteknolog (AK) har til denne årsberetning modtaget i alt 9 censorindberetninger, til de 5 afholdte eksamener i første årsprøve samt de 4 afgangseksamener. Eksamensafholdelserne fordeler sig på skolerne som angivet herunder. Skole Eksamen Antal afholdte eksamener Eksamen Antal afholdte eksamener UCN 1.årsprøve 1 Afgangs 1 DANIA 1.årsprøve 1 Afgangs 1 KEA 1.årsprøve 2 Afgangs 1 EAL 1.årsprøve 1 Afgangs 1 Skema 4. Oversigt over afholdte eksamener Eksamensforløbet Der har generelt været tilfredshed med de afholdte prøver der er afviklet efter gældende regler og i tæt samarbejde med undervisningsnetværket. Formandskabet har ikke tilskrevet nogen professionshøjskole eller noget akademi om problemstillinger rejst af censor. Konklusion Der skal ydes en ekstraordinær indsats fra formandsskabet for at få tilmeldt flere censorer til matriklen. Fra september implementeres IT-systemet, der skal tildele censorer til de enkelte eksamenerne på skolerne og der skal af denne grund indmeldes mange censorer at vælge imellem. Der er nærtforestående eksamen i 1. 35

37 årsprøve og afslutningsprojekt, hvilket kan rammes af censormangel, hvorfor en indsats er påkrævet. Især på erhvervssiden mangler der censorer, hvilket er en problemstilling for afslutningsprojekterne især. 36

38 Beretning fra censorformandskabet for bygningskonstruktøruddannelsen, byggeteknikeruddannelsen, Kort og landmålingstekniker uddannelsen skoleåret Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning Formand: Arkitekt m.a.a. Steen Qvist Garbeled 13, 5792 Årslev (Aftagerrepræsentant) Tlf , Næstformand: Bygningskonstruktør Gert Johansen Konstruktørforeningen, Vester Voldgade 111, 1552 København V (Aftagerrepræsentant) Tlf.: , Censorformandskabets arbejde Censorformandskabet har i skoleåret 2011/2012 afholdt/deltaget i følgende møder: Møde i Undervisningsministeriet den Møde med Erhvervsakademiernes Rektorkollegium i København den om fremtidige opgaver og vilkår for censorformandskaberne Møde med skolenetværket i Odense den om overgang af censorallokeringen til Censorsekretariatet i Ålborg Møde med skolenetværket i Odense den om censorformandskabets censorvejledning Møde i formandskabet i Ålborg den Censorformanden har i dette skoleår ikke været involveret i nogen ankesager. 37

39 Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Ved udgangen af skoleåret og efter at de beskikkede censorer selv har skullet oprette sig i Censorsekretariatets it-system består censorkorpset for Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelserne af i alt 100 censorer. Heraf er de 84 aftagercensorer svarende til 84 %. Herudover er der ca. 50 udenlandske censorer, dvs. censorer, der er ansatte på udenlandske undervisningsinstitutioner, som skolerne samarbejder med om studieophold i udlandet. De udenlandske censorer er p.t. ikke blevet en del af Censorsekretariatets it-system, fordi dette ikke foreligger i en engelsksproget udgave ligesom sekretariatet heller ikke har ressourcer til at kommunikere med de udenlandske censorer på engelsk. Ved udgangen af skoleåret var der i alt 440 censorer i censormatriklen. Overgangen til Censorsekretariatets it-system har således resulteret i en væsentlig reduktion af dette tal. Det er et særkende for uddannelserne, at skolerne lægger stor vægt på brug af aftagercensorer til de eksterne prøver. Til gengæld bruges der i større grad skolecensorer til de interne prøver. Censorkorpsets arbejde Der har ikke været afholdt censor-/skolemøder i skoleåret 2011/2012. Censorformandskabet ser frem til at kunne kommunikere mere direkte med censorkorpset via Censorsekretariatets it-system. Fx ved at gøre referater og årsberetning tilgængelig for censorkorpsets medlemmer. 38

40 Årsberetning Eksamensforløbet På foranledning af skolenetværket, som har oplevet uheldige eksempler på censorer, som har misforstået deres opgave, bl. a. ved at overtage styringen af eksaminationen eller ved at bruge eksamen til undervisning af de studerende, har censorformandskabet udarbejdet en vejledning til nye - og rutinerede - censorer om, hvad det vil sige at være censor ved eksamen i tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen. Vejledningen har følgende indhold: Love og regler Generelt om censors opgave Skolens orientering til censor inden eksamen Habilitetsforhold Eksamensforløbet Indledende orientering til censor Hvornår starter eksamen for den enkelte studerende Om tilstedeværelse af tilhørere Den studerendes mundtlige fremlæggelse og præsentation af projektet Eksaminationen Votering og karaktergivning Meddelelse af karakteren til den studerende Notater til eventuelle klagesager Specielt om bedømmelse af gruppefremstillede projekter Censorindberetning Klage og anke Klage Anke Samarbejde 39

41 I forlængelse af møde den 28. februar mellem censorformandskaberne og Erhvervsakademiernes Rektorkollegium om fremtidige opgaver og vilkår for censorformandskaberne, udarbejdede formandskabet Notat af 26. marts 2012 med svar på 15 spørgsmål stillet af Rektorkollegiet. Notatet vedlægges som bilag til årsberetningen. På møde den 6. marts 2012 med Skolenetværket om overgang af censorallokeringen til Censorsekretariatet blev der fra skolernes side udtrykt en del betænkelighed og censorformandskabet foreslog derfor, at der blev gennemført et pilotprojekt i juni eksamenstermin, men dette blev efterfølgende afvist af Censorsekretariatet. På mødet blev der også efterlyst en engelsk oversættelse af it-systemet og anden korrespondance med de udenlandske censorer. Censorsekretariatet oplyste efterfølgende, at der ikke er økonomi til at lave engelske oversættelser. Efter formandskabets opfattelse efterlader dette Rektorkollegiet med et problem, hvor de enten skal bevilge de fornødne midler eller beslutte at holde de udenlandske censorer ude af Censorsekretariatets allokeringsopgave, dvs. at det fortsat må være skolerne selv, som finder udenlandske censorer. Tema og tendenser Tema Censorformandskabet besluttede at fortsætte uændret med temaet Digital præsentation af tværfaglige projekter. Af censorindberetningerne fremgår, at der stadig er forbedringsmuligheder for skolerne. Dette gælder primært følgende af censorernes kritikpunkter: It-systemet skal være klart fra eksamens start. Den digitale præsentation bør støttes gennem en ophængning af projektets tegninger som papirtryk. Derved kan kvaliteten af den grafiske fremstilling bedre bedømmes. De studerende bør alle bruge samme metodik, så censor ikke for hver ny studerende skal sætte sig ind i en ny metodik. Det må ikke være tidsrøvende at åbne dokumenter. Der børe være tid til gennemsyn af projektet inden eksamen. Ingeniørfagene skal være repræsenteret blandt eksaminatorerne. 40

42 Censorformandskabet anbefaler derfor skolerne, at man fortsætter med at udvikle den digitale eksamensform og at man er lydhøre overfor censorernes kritik. Tendenser Ministeriet har udsendt ny Eksamensbekendtgørelse, som igen muliggør gruppeprøver. Formandskabet har gjort skolerne opmærksom på, at inden de træffer eventuel beslutning herom, skal de studerende og censorformandskabet høres. Censorformandskabet har p.t. ikke modtaget nogen anmodning om høring. Odense den 23. september 2012 Steen Qvist, Censorformand Gert Johansen, Næstformand 41

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser...

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser... Indhold ÅRSBERETNING... 10 FOR SKOLEÅRET 2012/2013... 10 CENSORFORMANDSKABERNES SAMMENSÆTNING... 10 Formandskabet for Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser... 10 Formandskaberne

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Autoteknolog Designteknolog E-designer PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi og business PBA Produktudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009 1. Censorformandskabets sammensætning Censorformand: (genvalgt april 2006) Overtandlæge Ingelise Hansen Tapdrupvej 132 8800 Viborg ih@bu.aarhus.dk Censornæstformand: (valgt juni 2007) Overtandlæge Poul

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Dagsordenspunkter/konklusion Ansvarlig Deadline

Dagsordenspunkter/konklusion Ansvarlig Deadline Referat Censorformandskabsmødet den 25. oktober 2017 Referent: Hanne Mølgaard Henriksen Dato: 25. oktober 2017 Mødedeltagere: Bent Steen Aalberg, Gerd Müller, Gert Johansen, Gitte Hvid Christensen, Jytte

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Censorformandskabsmøde d. 27. februar 2015

Censorformandskabsmøde d. 27. februar 2015 Referent: Mette Bækgaard Kjær Dato: 27. februar 2015 Censorformandskabsmøde d. 27. februar 2015 Tilstedeværende: Gunhild Brynning, Ole Eriksen, Mogens Bjerregaard, Troels Myram, Niels Wulff, Ole Middelhede,

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Årsberetning PBA Optometri

Årsberetning PBA Optometri 3. oktober 207 Steen Aalberg censorformand Vibeke Andersen næstformand Årsberetning PBA Optometri Med udgangspunkt i skabelonen aarsberetning-207-0-24 tilføjes følgende tekst. Det har været et turbulent

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15 Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 24 5 Formelle del jf. Ministeriet Resume De vigtigste konklusioner: Uddannelserne har et niveau, der generelt er relevant i forhold

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM Studieaktivitet Der er mødepligt til undervisningen, og den studerende noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Der vil blive indkaldt til

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE:

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (PBES) Bachelor of Global Nutrition and Health (GNH) Opdatering: 17. september 2014 Den foreliggende vejledning bygger

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen August 2010 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2009 Indledning Den følgende

Læs mere

Orientering fra censorformandskaberne

Orientering fra censorformandskaberne Orientering fra censorformandskaberne Aktiviteter indenfor censorformandskaberne forår 2009 29. april 2009 Ingeniørcensorformandskaberne 1 Dagsorden 7 trins skalaen Censorformandskabernes arbejde Opgaver

Læs mere

Censormøde

Censormøde Dagsorden Kl. 09.30-10.00 - Velkomst med morgenbrød, te og kaffe Kl. 10.00-10.30 - (Status, Censorårsmøde, Årsrapport, feedforward, Censorindberetning, Klagesager, Diverse spørgsmål) Kl. 10.30-11.00 -

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Årsberetning For skoleåret 2013/2014

Årsberetning For skoleåret 2013/2014 Årsberetning For skoleåret 2013/2014 Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse IT KVU uddannelser og professionsbacheloruddannelse IT uddannelser Akademiuddannelsen De tekniske KVU-uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø Mødetidspunkt: Mandag den 4. april 2016 kl. 11:45-14:45 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Mødelokale 1

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere