Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945"

Transkript

1 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts 2012 Bestyrelsen i Danske Invest Management Company ( Administrationsselskabet ), der fungerer som administrationsselskab for Danske Invest ( Investeringsinstituttet ), har besluttet følgende: I) at erstatte henvisningerne til loven af 20. december 2002 vedrørende institutter for kollektiv investering med henvisninger til loven af 17. december 2010 vedrørende institutter for kollektiv investering i prospekterne. II) at erstatte henvisningen til EU-direktiv 85/611/EØF med henvisninger til EU-direktiv 2009/65/EF i prospekterne. III) at indsætte følgende afsnit 14. Begrænsninger på Tegning og Konvertering af Investeringsbeviser i visse Afdelinger : En Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukke for nytegning eller indkonvertering (men ikke for indløsning eller udkonvertering), hvis lukning efter Administrationsselskabets mening er nødvendig for at beskytte eksisterende Investeringsbevisindehaveres interesser. Uden begrænsning af de omstændigheder, hvor lukning kan være relevant, kan en omstændighed være tilfælde, hvor Afdelingen har nået en størrelse, således at markedskapaciteten og/eller Investeringsforvalterens kapacitet er nået, og hvor det ville være til skade for Afdelingens resultater, hvis yderligere tilgang var tilladt. Enhver Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukkes for nytegning eller indkonvertering uden meddelelse til Investeringsbevisindehaverne. Når en Afdeling eller Investeringsbevisklase er lukket, genåbnes den først, når de omstændigheder, som nødvendiggjorde lukningen, efter Administrationsselskabets mening ikke længere er til stede. IV) at oprette følgende investeringsbevisklasser: Klasse HA: Akkumuleringsklasse rettet mod detailinvestorer (afdækket) Klasse HI-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse HI-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse I-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer Klasse I-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer og i afsnit 2. Investeringsinstituttet og dets Afdelinger at tydeliggøre, at Klasse N henviser til Klasse-N-NOK, som er afdækket, og at liste Klasse S-SEK, som også er afdækket V) at ændre punkt G i afsnittet 13. Konvertering af investeringsbeviser som følger: G en eventuel konverteringsudgift ( Konverteringsgebyret ) (som er 0 % eller maksimalt 1 % af Nettoaktivværdi som beskrevet for hver Afdeling og/eller Klasse i det relevante Tillæg, men fra 2 Maj 2012, hvis der er en forskel på tegningsgebyrerne for den Oprindelige Afdeling og den nye Afdeling, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves) betales til Administrationsselskabet. VI) i afsnit 17. Gebyrer og Udgifter tydeliggøre gebyrerne til RBC Dexia Investors Services Bank S.A., der fungerer som depositar, central administrativ agent og aktiebogføreragent, som følger: Administrationsselskabet og Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten accepterer at opkræve følgende gebyrer afhængigt af type A eller B for hver Afdeling som beskrevet i det respektive Tillæg: Afdelingen betaler Depositaren, Den Centrale Administrationsagent og Aktiebogføreragenten årlige gebyrer, som varierer: - for type A -afdelinger fra 0,03 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR for type B -afdelinger fra 0,05 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR Disse gebyrer betales kvartalsvis og inkluderer ikke nogen transaktionsrelaterede gebyrer og omkostninger til underdepositarer eller tilsvarende agenter. Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten er også berettiget til refusion af rimelige udbetalinger og andre udlæg, som ikke er inkluderet i ovennævnte gebyrer. Det beløb, Investeringsinstituttet betaler til Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten, nævnes i Investeringsinstituttets årsrapport. og i denne sammenhæng at nævne de enkelte Afdelingers type i oplysningerne om Afdelingerne. VII) pr. 15 Marts 2012 at ændre deadline for tegning/indløsning/konvertering for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest European Bond, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Global Corporate Bonds, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets 1/7

2 Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Swedish Bond, Danske Invest Trans-Balkan fra kl. 17 Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen til kl Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen. VIII) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest European Bond, Danske Invest Global Corporate Bonds and Danske Invest Swedish Bond som følger: 0 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. IX) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest Europe Focus, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Europe Small Cap, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Trans-Balkan som følger: maksimalt 1,00 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. X) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem to og fem år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. XI) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Mortgage Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af danske realkreditinstitutioner, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og ni år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes Danske Invest Danska Bostadsobligationer i stedet for Danske Invest Avkastning Danske Ränta. XII) vedrørende afdelingen Danske Invest Denmark Focus: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Nasdaq OMX Copenhagen (Danmark). ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under afdelingens investeringsmålsætning for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMX Copenhagen Cap GIindekset ; XIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Eastern Europe Convergence: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Østeuropa, undtagen Rusland. Investeringerne i Østeuropa kan omfatte, men er ikke begrænset til investeringer i landene i Østeuropa. En mindre del kan investeres i aktier og aktierelaterede værdipapirer, der udstedes af virksomheder med domicil i lande, der grænser op til Østeuropa, undtagen Rusland. b) at erstatte det nuværende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning med følgende fjerde afsnit: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) c) at tydeliggøre den første sætning i det femte afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: 2/7

3 Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Östeuropa Konvergens. XIV) vedrørende afdelingen Danske Invest European Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer i lande, som er medlem af Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Obligationerne skal være denomineret i Euro eller i disse landes nationale valutaer. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og syv år. b) at tilføje et tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500 MM-indekset Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europeiska Obligationer. XV) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Focus: a) at tydeliggøre de to første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater; sektorer, lande og valutaer kan følgelig være over- eller undervægtede. Investeringerne i denne Afdeling sker med en smal og fokuseret investeringsstil. Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. b) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Fokus. XVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe High Dividend: a) at tydeliggøre det første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af det første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje føgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Direktavkastning. 3/7

4 XVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Small Cap: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer i små og mellemstore virksomheder, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, undtagen Rusland, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringspolitik: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Small Cap Index c) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Småbolag. XVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Corporate Bonds: a) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det første afsnit i afdelingens investeringsmålsætning og at tydeliggøre den næstsidste sætning i dette første afsnit som følger: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder, som befinder sig i en EU- eller OECD-medlemsstat eller i et andet land i Vest- eller Østeuropa, Asien, Oceanien, de amerikanske kontinenter eller Afrika. Afdelingens nettoaktiver kan også investeres i statsobligationer. b) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500MM Corp A-BBB c) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det fjerde afsnit i forhold til investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i obligationer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål og: Med henblik på afdækning og/eller effektiv porteføljepleje samt med henblik på at opfylde investeringsmålsætningen kan Afdelingen anvende finansielle afledte instrumenter som nævnt i Prospektets Afsnit 4.(B), herunder, men ikke begrænset til futures, FX-terminskontrakter og CDS. ; e) fra 2 Maj 2012 at ændre afsnittet om pooling og co-management og at flytte det til slutningen af investeringsmålsætningen: Med henblik på effektiv porteføljepleje kan Afdelingen anvende pooling og co-management. f) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål: "Brugen af afledte instrumenter genererer en mulighed for gearing i Afdelingen. Gearingen i Afdelingen forventes ikke at overstige 100 %. Normalt er det forventede gearingsniveau 20 %. Gearingsniveauet kan variere med tiden. Gearing måles med eksponeringsmetoden. Med henblik på risikostyring vil Afdelingen benytte den relative VaR-metode til at overvåge porteføljens globale eksponering, især vedrørende afledte instrumenter. Det benchmark, der anvendes til at bestemme relativ VaR er Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB." Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Globala Företagsobligationer. XIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Regulerede Markeder og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det tredje afsnit under investeringsmålsætningen med følgende tredje afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader. 4/7

5 XX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap: små og mellemstore virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det fjerde afsnit under investeringsmålsætningen med følgende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Small Cap Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader Småbolag. XXI) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Stock Picking: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked over hele verden. b) at tilføje følgende sætninger under det andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI All Country World Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasserne som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. XXII) vedrørende afdelingen Danske Invest Greater China: a) at tydeliggøre det første afsnit i afdelingens virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Folkerepublikken Kina, Republikken Kina (Taiwan) eller Hongkong. ; b) at erstatte det andet afsnit under investeringsmålsætningen med følgende afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Golden Dragon Index Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Kina. XXIII) vedrørende afdelingen Danske Invest India: Inden for Investeringsinstituttets generelle investeringspolitik vil Afdelingen investere i omsættelige værdipapirer, virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Indien. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringspolitikken for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI India Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Indien. XXIV) vedrørende afdelingen Danske Invest Japan: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Japan. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater, og sektorer kan følgelig være over- eller undervægtede. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Japan Index 5/7

6 XXV) vedrørende afdelingen Danske Invest Nordic: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige). b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. VINX Benchmark Cap Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Norden. XXVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Russia: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Rusland. Afdelingen kan også investere i omsættelige værdipapirer, hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande i det tidligere Sovjetunionen, herunder Estland, Kasakhstan, Letland, Litauen og Ukraine. ; b) at slette det tredje afsnit i investeringsmålsætningen og at tilføje følgende sætning i det nuværende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. RTS Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Ryssland. XXVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Sweden: a) at tydeliggøre den første sætning i afdelingens investeringsmålsætning som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Sverige. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Sverige 2. XXVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Swedish Bond: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i Svenske Kroner og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger, skal være mellem et og fem år. ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMRX Total Index XXIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Trans-Balkan: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i US Dollars og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. b) at opdatere det andet afsnit i investeringsmålsætningen vedrørende listen med lande som følger: Liste over lande: Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Serbien, Slovenien, Grækenland og Tyrkiet. ; c) at ændre det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Desuden må Afdelingen investere i virksomheder med en større andel af deres virksomhed på markeder på Balkan, men som optages eller handles på et Reguleret Marked i andre OECD-lande. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. d) at tilføje følgende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. ; Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Balkan. 6/7

7 **** Investeringsbevisindehavere i afdelingerne, som er uenige i ændringerne, har fra datoen for denne meddelelse og indtil 30 April 2012 ret til at anmode om gratis indløsning eller konvertering af deres investeringsbeviser. Det opdaterede komplette og forenklede prospekt kan fås gratis på Administrationsselskabets hovedkontor. Bestyrelsen i Danske Invest Management Company 7/7

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 39 afdelinger, herunder afdelingerne Mix Lav Risiko, Mix Mellem Risiko og Mix Høj Risiko, der har indledende tegningsperiode 11. maj 2015

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere