Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945"

Transkript

1 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts 2012 Bestyrelsen i Danske Invest Management Company ( Administrationsselskabet ), der fungerer som administrationsselskab for Danske Invest ( Investeringsinstituttet ), har besluttet følgende: I) at erstatte henvisningerne til loven af 20. december 2002 vedrørende institutter for kollektiv investering med henvisninger til loven af 17. december 2010 vedrørende institutter for kollektiv investering i prospekterne. II) at erstatte henvisningen til EU-direktiv 85/611/EØF med henvisninger til EU-direktiv 2009/65/EF i prospekterne. III) at indsætte følgende afsnit 14. Begrænsninger på Tegning og Konvertering af Investeringsbeviser i visse Afdelinger : En Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukke for nytegning eller indkonvertering (men ikke for indløsning eller udkonvertering), hvis lukning efter Administrationsselskabets mening er nødvendig for at beskytte eksisterende Investeringsbevisindehaveres interesser. Uden begrænsning af de omstændigheder, hvor lukning kan være relevant, kan en omstændighed være tilfælde, hvor Afdelingen har nået en størrelse, således at markedskapaciteten og/eller Investeringsforvalterens kapacitet er nået, og hvor det ville være til skade for Afdelingens resultater, hvis yderligere tilgang var tilladt. Enhver Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukkes for nytegning eller indkonvertering uden meddelelse til Investeringsbevisindehaverne. Når en Afdeling eller Investeringsbevisklase er lukket, genåbnes den først, når de omstændigheder, som nødvendiggjorde lukningen, efter Administrationsselskabets mening ikke længere er til stede. IV) at oprette følgende investeringsbevisklasser: Klasse HA: Akkumuleringsklasse rettet mod detailinvestorer (afdækket) Klasse HI-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse HI-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse I-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer Klasse I-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer og i afsnit 2. Investeringsinstituttet og dets Afdelinger at tydeliggøre, at Klasse N henviser til Klasse-N-NOK, som er afdækket, og at liste Klasse S-SEK, som også er afdækket V) at ændre punkt G i afsnittet 13. Konvertering af investeringsbeviser som følger: G en eventuel konverteringsudgift ( Konverteringsgebyret ) (som er 0 % eller maksimalt 1 % af Nettoaktivværdi som beskrevet for hver Afdeling og/eller Klasse i det relevante Tillæg, men fra 2 Maj 2012, hvis der er en forskel på tegningsgebyrerne for den Oprindelige Afdeling og den nye Afdeling, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves) betales til Administrationsselskabet. VI) i afsnit 17. Gebyrer og Udgifter tydeliggøre gebyrerne til RBC Dexia Investors Services Bank S.A., der fungerer som depositar, central administrativ agent og aktiebogføreragent, som følger: Administrationsselskabet og Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten accepterer at opkræve følgende gebyrer afhængigt af type A eller B for hver Afdeling som beskrevet i det respektive Tillæg: Afdelingen betaler Depositaren, Den Centrale Administrationsagent og Aktiebogføreragenten årlige gebyrer, som varierer: - for type A -afdelinger fra 0,03 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR for type B -afdelinger fra 0,05 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR Disse gebyrer betales kvartalsvis og inkluderer ikke nogen transaktionsrelaterede gebyrer og omkostninger til underdepositarer eller tilsvarende agenter. Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten er også berettiget til refusion af rimelige udbetalinger og andre udlæg, som ikke er inkluderet i ovennævnte gebyrer. Det beløb, Investeringsinstituttet betaler til Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten, nævnes i Investeringsinstituttets årsrapport. og i denne sammenhæng at nævne de enkelte Afdelingers type i oplysningerne om Afdelingerne. VII) pr. 15 Marts 2012 at ændre deadline for tegning/indløsning/konvertering for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest European Bond, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Global Corporate Bonds, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets 1/7

2 Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Swedish Bond, Danske Invest Trans-Balkan fra kl. 17 Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen til kl Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen. VIII) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest European Bond, Danske Invest Global Corporate Bonds and Danske Invest Swedish Bond som følger: 0 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. IX) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest Europe Focus, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Europe Small Cap, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Trans-Balkan som følger: maksimalt 1,00 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. X) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem to og fem år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. XI) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Mortgage Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af danske realkreditinstitutioner, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og ni år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes Danske Invest Danska Bostadsobligationer i stedet for Danske Invest Avkastning Danske Ränta. XII) vedrørende afdelingen Danske Invest Denmark Focus: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Nasdaq OMX Copenhagen (Danmark). ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under afdelingens investeringsmålsætning for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMX Copenhagen Cap GIindekset ; XIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Eastern Europe Convergence: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Østeuropa, undtagen Rusland. Investeringerne i Østeuropa kan omfatte, men er ikke begrænset til investeringer i landene i Østeuropa. En mindre del kan investeres i aktier og aktierelaterede værdipapirer, der udstedes af virksomheder med domicil i lande, der grænser op til Østeuropa, undtagen Rusland. b) at erstatte det nuværende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning med følgende fjerde afsnit: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) c) at tydeliggøre den første sætning i det femte afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: 2/7

3 Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Östeuropa Konvergens. XIV) vedrørende afdelingen Danske Invest European Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer i lande, som er medlem af Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Obligationerne skal være denomineret i Euro eller i disse landes nationale valutaer. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og syv år. b) at tilføje et tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500 MM-indekset Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europeiska Obligationer. XV) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Focus: a) at tydeliggøre de to første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater; sektorer, lande og valutaer kan følgelig være over- eller undervægtede. Investeringerne i denne Afdeling sker med en smal og fokuseret investeringsstil. Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. b) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Fokus. XVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe High Dividend: a) at tydeliggøre det første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af det første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje føgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Direktavkastning. 3/7

4 XVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Small Cap: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer i små og mellemstore virksomheder, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, undtagen Rusland, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringspolitik: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Small Cap Index c) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Småbolag. XVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Corporate Bonds: a) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det første afsnit i afdelingens investeringsmålsætning og at tydeliggøre den næstsidste sætning i dette første afsnit som følger: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder, som befinder sig i en EU- eller OECD-medlemsstat eller i et andet land i Vest- eller Østeuropa, Asien, Oceanien, de amerikanske kontinenter eller Afrika. Afdelingens nettoaktiver kan også investeres i statsobligationer. b) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500MM Corp A-BBB c) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det fjerde afsnit i forhold til investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i obligationer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål og: Med henblik på afdækning og/eller effektiv porteføljepleje samt med henblik på at opfylde investeringsmålsætningen kan Afdelingen anvende finansielle afledte instrumenter som nævnt i Prospektets Afsnit 4.(B), herunder, men ikke begrænset til futures, FX-terminskontrakter og CDS. ; e) fra 2 Maj 2012 at ændre afsnittet om pooling og co-management og at flytte det til slutningen af investeringsmålsætningen: Med henblik på effektiv porteføljepleje kan Afdelingen anvende pooling og co-management. f) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål: "Brugen af afledte instrumenter genererer en mulighed for gearing i Afdelingen. Gearingen i Afdelingen forventes ikke at overstige 100 %. Normalt er det forventede gearingsniveau 20 %. Gearingsniveauet kan variere med tiden. Gearing måles med eksponeringsmetoden. Med henblik på risikostyring vil Afdelingen benytte den relative VaR-metode til at overvåge porteføljens globale eksponering, især vedrørende afledte instrumenter. Det benchmark, der anvendes til at bestemme relativ VaR er Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB." Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Globala Företagsobligationer. XIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Regulerede Markeder og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det tredje afsnit under investeringsmålsætningen med følgende tredje afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader. 4/7

5 XX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap: små og mellemstore virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det fjerde afsnit under investeringsmålsætningen med følgende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Small Cap Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader Småbolag. XXI) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Stock Picking: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked over hele verden. b) at tilføje følgende sætninger under det andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI All Country World Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasserne som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. XXII) vedrørende afdelingen Danske Invest Greater China: a) at tydeliggøre det første afsnit i afdelingens virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Folkerepublikken Kina, Republikken Kina (Taiwan) eller Hongkong. ; b) at erstatte det andet afsnit under investeringsmålsætningen med følgende afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Golden Dragon Index Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Kina. XXIII) vedrørende afdelingen Danske Invest India: Inden for Investeringsinstituttets generelle investeringspolitik vil Afdelingen investere i omsættelige værdipapirer, virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Indien. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringspolitikken for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI India Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Indien. XXIV) vedrørende afdelingen Danske Invest Japan: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Japan. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater, og sektorer kan følgelig være over- eller undervægtede. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Japan Index 5/7

6 XXV) vedrørende afdelingen Danske Invest Nordic: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige). b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. VINX Benchmark Cap Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Norden. XXVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Russia: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Rusland. Afdelingen kan også investere i omsættelige værdipapirer, hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande i det tidligere Sovjetunionen, herunder Estland, Kasakhstan, Letland, Litauen og Ukraine. ; b) at slette det tredje afsnit i investeringsmålsætningen og at tilføje følgende sætning i det nuværende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. RTS Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Ryssland. XXVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Sweden: a) at tydeliggøre den første sætning i afdelingens investeringsmålsætning som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Sverige. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Sverige 2. XXVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Swedish Bond: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i Svenske Kroner og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger, skal være mellem et og fem år. ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMRX Total Index XXIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Trans-Balkan: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i US Dollars og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. b) at opdatere det andet afsnit i investeringsmålsætningen vedrørende listen med lande som følger: Liste over lande: Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Serbien, Slovenien, Grækenland og Tyrkiet. ; c) at ændre det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Desuden må Afdelingen investere i virksomheder med en større andel af deres virksomhed på markeder på Balkan, men som optages eller handles på et Reguleret Marked i andre OECD-lande. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. d) at tilføje følgende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. ; Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Balkan. 6/7

7 **** Investeringsbevisindehavere i afdelingerne, som er uenige i ændringerne, har fra datoen for denne meddelelse og indtil 30 April 2012 ret til at anmode om gratis indløsning eller konvertering af deres investeringsbeviser. Det opdaterede komplette og forenklede prospekt kan fås gratis på Administrationsselskabets hovedkontor. Bestyrelsen i Danske Invest Management Company 7/7

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskort Tilmeldt mæ Fuldmagter til bestyrels Øvrige adgangskort Placeringsforeningen Investin, Ordinær mængde stemmer stemmer (efter r % af cirkl. mstemmer (e i % af adga stemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 1827. julini 2014 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere