Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945"

Transkript

1 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts 2012 Bestyrelsen i Danske Invest Management Company ( Administrationsselskabet ), der fungerer som administrationsselskab for Danske Invest ( Investeringsinstituttet ), har besluttet følgende: I) at erstatte henvisningerne til loven af 20. december 2002 vedrørende institutter for kollektiv investering med henvisninger til loven af 17. december 2010 vedrørende institutter for kollektiv investering i prospekterne. II) at erstatte henvisningen til EU-direktiv 85/611/EØF med henvisninger til EU-direktiv 2009/65/EF i prospekterne. III) at indsætte følgende afsnit 14. Begrænsninger på Tegning og Konvertering af Investeringsbeviser i visse Afdelinger : En Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukke for nytegning eller indkonvertering (men ikke for indløsning eller udkonvertering), hvis lukning efter Administrationsselskabets mening er nødvendig for at beskytte eksisterende Investeringsbevisindehaveres interesser. Uden begrænsning af de omstændigheder, hvor lukning kan være relevant, kan en omstændighed være tilfælde, hvor Afdelingen har nået en størrelse, således at markedskapaciteten og/eller Investeringsforvalterens kapacitet er nået, og hvor det ville være til skade for Afdelingens resultater, hvis yderligere tilgang var tilladt. Enhver Afdeling eller Investeringsbevisklasse kan lukkes for nytegning eller indkonvertering uden meddelelse til Investeringsbevisindehaverne. Når en Afdeling eller Investeringsbevisklase er lukket, genåbnes den først, når de omstændigheder, som nødvendiggjorde lukningen, efter Administrationsselskabets mening ikke længere er til stede. IV) at oprette følgende investeringsbevisklasser: Klasse HA: Akkumuleringsklasse rettet mod detailinvestorer (afdækket) Klasse HI-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse HI-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer (afdækket) Klasse I-GBP: Akkumuleringsklasse denomineret i GBP rettet mod institutionelle investorer Klasse I-USD: Akkumuleringsklasse denomineret i USD rettet mod institutionelle investorer og i afsnit 2. Investeringsinstituttet og dets Afdelinger at tydeliggøre, at Klasse N henviser til Klasse-N-NOK, som er afdækket, og at liste Klasse S-SEK, som også er afdækket V) at ændre punkt G i afsnittet 13. Konvertering af investeringsbeviser som følger: G en eventuel konverteringsudgift ( Konverteringsgebyret ) (som er 0 % eller maksimalt 1 % af Nettoaktivværdi som beskrevet for hver Afdeling og/eller Klasse i det relevante Tillæg, men fra 2 Maj 2012, hvis der er en forskel på tegningsgebyrerne for den Oprindelige Afdeling og den nye Afdeling, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves) betales til Administrationsselskabet. VI) i afsnit 17. Gebyrer og Udgifter tydeliggøre gebyrerne til RBC Dexia Investors Services Bank S.A., der fungerer som depositar, central administrativ agent og aktiebogføreragent, som følger: Administrationsselskabet og Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten accepterer at opkræve følgende gebyrer afhængigt af type A eller B for hver Afdeling som beskrevet i det respektive Tillæg: Afdelingen betaler Depositaren, Den Centrale Administrationsagent og Aktiebogføreragenten årlige gebyrer, som varierer: - for type A -afdelinger fra 0,03 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR for type B -afdelinger fra 0,05 % af nettoaktivværdien op til maksimalt 2 % af nettoaktivværdien pr. afdeling, dog med et mindstegebyr pr. afdeling på EUR Disse gebyrer betales kvartalsvis og inkluderer ikke nogen transaktionsrelaterede gebyrer og omkostninger til underdepositarer eller tilsvarende agenter. Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten er også berettiget til refusion af rimelige udbetalinger og andre udlæg, som ikke er inkluderet i ovennævnte gebyrer. Det beløb, Investeringsinstituttet betaler til Depositaren, Den Centrale Administrative Agent og Aktiebogføreragenten, nævnes i Investeringsinstituttets årsrapport. og i denne sammenhæng at nævne de enkelte Afdelingers type i oplysningerne om Afdelingerne. VII) pr. 15 Marts 2012 at ændre deadline for tegning/indløsning/konvertering for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest European Bond, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Global Corporate Bonds, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets 1/7

2 Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Swedish Bond, Danske Invest Trans-Balkan fra kl. 17 Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen til kl Luxembourg-tid på Bankdagen før Værdifastsættelsesdagen. VIII) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Danish Bond, Danske Invest Danish Mortgage Bond, Danske Invest European Bond, Danske Invest Global Corporate Bonds and Danske Invest Swedish Bond som følger: 0 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. IX) pr. 2 Maj 2012 at ændre Konverteringsgebyret for afdelingerne Danske Invest Denmark Focus, Danske Invest Eastern Europe Convergence, Danske Invest Europe Focus, Danske Invest Europe High Dividend, Danske Invest Europe Small Cap, Danske Invest Global Emerging Markets, Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap, Danske Invest Global StockPicking, Danske Invest Greater China, Danske Invest India, Danske Invest Japan, Danske Invest Nordic, Danske Invest Russia, Danske Invest Sweden, Danske Invest Trans-Balkan som følger: maksimalt 1,00 %, men hvis der er forskel på tegningsgebyrerne mellem denne Afdeling og en anden Afdeling, hvor noget af eller hele dens beholdning konverteres, kan differencen mellem de to tegningsgebyrer opkræves. X) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem to og fem år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. XI) vedrørende afdelingen Danske Invest Danish Mortgage Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af danske realkreditinstitutioner, og som er denomineret i Danske Kroner. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og ni år. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes Danske Invest Danska Bostadsobligationer i stedet for Danske Invest Avkastning Danske Ränta. XII) vedrørende afdelingen Danske Invest Denmark Focus: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Nasdaq OMX Copenhagen (Danmark). ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under afdelingens investeringsmålsætning for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMX Copenhagen Cap GIindekset ; XIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Eastern Europe Convergence: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Østeuropa, undtagen Rusland. Investeringerne i Østeuropa kan omfatte, men er ikke begrænset til investeringer i landene i Østeuropa. En mindre del kan investeres i aktier og aktierelaterede værdipapirer, der udstedes af virksomheder med domicil i lande, der grænser op til Østeuropa, undtagen Rusland. b) at erstatte det nuværende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning med følgende fjerde afsnit: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) c) at tydeliggøre den første sætning i det femte afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: 2/7

3 Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Östeuropa Konvergens. XIV) vedrørende afdelingen Danske Invest European Bond: hovedsageligt obligationer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af kreditinstitutioner, virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer i lande, som er medlem af Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Obligationerne skal være denomineret i Euro eller i disse landes nationale valutaer. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger og justeret for estimeret risiko for tidlig indløsning, skal være mellem tre og syv år. b) at tilføje et tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500 MM-indekset Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europeiska Obligationer. XV) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Focus: a) at tydeliggøre de to første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater; sektorer, lande og valutaer kan følgelig være over- eller undervægtede. Investeringerne i denne Afdeling sker med en smal og fokuseret investeringsstil. Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. b) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Fokus. XVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe High Dividend: a) at tydeliggøre det første afsnit af afdelingens investeringsmålsætning og i slutningen af det første afsnit fra 2 Maj 2012 at tilføje føgende sætning: En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, som grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Index c) at ændre administrationsgebyret for følgende investeringsbevisklasser som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Direktavkastning. 3/7

4 XVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Europe Small Cap: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer i små og mellemstore virksomheder, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Europa, undtagen Rusland, eller i virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Europa, undtagen Rusland, men som optages eller handles på et Reguleret Marked uden for Europa. En mindre del kan investeres i aktier, der udstedes af virksomheder med domicil i, eller som handles på markeder i lande, der grænser op til Europa, herunder, men ikke begrænset til Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan og Tyrkiet. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringspolitik: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Europe Small Cap Index c) at tydeliggøre den første sætning i det tredje afsnit i investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i værdipapirer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Europa Småbolag. XVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Corporate Bonds: a) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det første afsnit i afdelingens investeringsmålsætning og at tydeliggøre den næstsidste sætning i dette første afsnit som følger: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder, som befinder sig i en EU- eller OECD-medlemsstat eller i et andet land i Vest- eller Østeuropa, Asien, Oceanien, de amerikanske kontinenter eller Afrika. Afdelingens nettoaktiver kan også investeres i statsobligationer. b) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. Barclays Capital Euro- Aggregate 500MM Corp A-BBB c) fra 2 Maj 2012 at ændre den første sætning i det fjerde afsnit i forhold til investeringsmålsætningen som følger: Afdelingen kan også investere i obligationer i udviklingslande i Østeuropa med nye kapitalmarkeder eller kapitalmarkeder under udvikling. d) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål og: Med henblik på afdækning og/eller effektiv porteføljepleje samt med henblik på at opfylde investeringsmålsætningen kan Afdelingen anvende finansielle afledte instrumenter som nævnt i Prospektets Afsnit 4.(B), herunder, men ikke begrænset til futures, FX-terminskontrakter og CDS. ; e) fra 2 Maj 2012 at ændre afsnittet om pooling og co-management og at flytte det til slutningen af investeringsmålsætningen: Med henblik på effektiv porteføljepleje kan Afdelingen anvende pooling og co-management. f) fra 2 Maj 2012 at tilføje følgende afsnit i forhold til afdelingens investeringsformål: "Brugen af afledte instrumenter genererer en mulighed for gearing i Afdelingen. Gearingen i Afdelingen forventes ikke at overstige 100 %. Normalt er det forventede gearingsniveau 20 %. Gearingsniveauet kan variere med tiden. Gearing måles med eksponeringsmetoden. Med henblik på risikostyring vil Afdelingen benytte den relative VaR-metode til at overvåge porteføljens globale eksponering, især vedrørende afledte instrumenter. Det benchmark, der anvendes til at bestemme relativ VaR er Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB." Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Globala Företagsobligationer. XIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på Regulerede Markeder og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det tredje afsnit under investeringsmålsætningen med følgende tredje afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader. 4/7

5 XX) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap: små og mellemstore virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande med markeder under udvikling. b) at erstatte det fjerde afsnit under investeringsmålsætningen med følgende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Emerging Markets Small Cap Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasse I som følger: Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,70 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Tillväxtmarknader Småbolag. XXI) vedrørende afdelingen Danske Invest Global Stock Picking: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked over hele verden. b) at tilføje følgende sætninger under det andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI All Country World Index c) at ændre administrationsgebyret for investeringsbevisklasserne som følger: Klasse A: Indtil 1 Maj 2012 betales 1,50 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 1,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. Klasse I: Indtil 1 Maj 2012 betales 0,60 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud, og fra 2 Maj 2012 betales 0,90 % p.a. af Klassens nettoaktiver kvartalsvis bagud. XXII) vedrørende afdelingen Danske Invest Greater China: a) at tydeliggøre det første afsnit i afdelingens virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Folkerepublikken Kina, Republikken Kina (Taiwan) eller Hongkong. ; b) at erstatte det andet afsnit under investeringsmålsætningen med følgende afsnit for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Golden Dragon Index Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Kina. XXIII) vedrørende afdelingen Danske Invest India: Inden for Investeringsinstituttets generelle investeringspolitik vil Afdelingen investere i omsættelige værdipapirer, virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Indien. ; b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringspolitikken for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI India Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Indien. XXIV) vedrørende afdelingen Danske Invest Japan: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Japan. Investeringerne foretages ud fra de forventede resultater, og sektorer kan følgelig være over- eller undervægtede. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. MSCI Japan Index 5/7

6 XXV) vedrørende afdelingen Danske Invest Nordic: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Norden (Danmark, Finland, Norge og Sverige). b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. VINX Benchmark Cap Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Norden. XXVI) vedrørende afdelingen Danske Invest Russia: virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i Rusland. Afdelingen kan også investere i omsættelige værdipapirer, hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked og udstedes af virksomheder med domicil eller hovedaktivitet i lande i det tidligere Sovjetunionen, herunder Estland, Kasakhstan, Letland, Litauen og Ukraine. ; b) at slette det tredje afsnit i investeringsmålsætningen og at tilføje følgende sætning i det nuværende fjerde afsnit for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. RTS Index anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Ryssland. XXVII) vedrørende afdelingen Danske Invest Sweden: a) at tydeliggøre den første sætning i afdelingens investeringsmålsætning som følger: hovedsageligt aktier og aktierelaterede værdipapirer, som optages eller handles på et Reguleret Marked i Sverige. b) at tilføje følgende andet afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) anvendes til sammenligning af resultater for Afdelingen. Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Sverige 2. XXVIII) vedrørende afdelingen Danske Invest Swedish Bond: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i Svenske Kroner og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. Den ændrede varighed af Afdelingen, herunder kontantbeholdninger, skal være mellem et og fem år. ; b) at tilføje følgende tredje afsnit under investeringsmålsætningen for at tydeliggøre afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. OMRX Total Index XXIX) vedrørende afdelingen Danske Invest Trans-Balkan: hovedsageligt obligationer og andre gældspapirer, som er denomineret i US Dollars og udstedes af virksomheder, stater, kommuner og andre offentlige organisationer og optages eller handles på et Reguleret Marked. b) at opdatere det andet afsnit i investeringsmålsætningen vedrørende listen med lande som følger: Liste over lande: Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Serbien, Slovenien, Grækenland og Tyrkiet. ; c) at ændre det tredje afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Desuden må Afdelingen investere i virksomheder med en større andel af deres virksomhed på markeder på Balkan, men som optages eller handles på et Reguleret Marked i andre OECD-lande. Afdelingen må investere op til 10 % af sine aktiver i omsættelige værdipapirer, som ikke optages eller handles på et reguleret marked, som anført i 4.1 til 4.5 i Prospektet. d) at tilføje følgende fjerde afsnit i afdelingens investeringsmålsætning som følger: Afdelingen tilstræber at nå investeringsmålsætningen gennem aktiv investeringsforvaltning. ; Desuden kan en sådan afdeling i forhold til udlodning i Sverige betegnes som Danske Invest Balkan. 6/7

7 **** Investeringsbevisindehavere i afdelingerne, som er uenige i ændringerne, har fra datoen for denne meddelelse og indtil 30 April 2012 ret til at anmode om gratis indløsning eller konvertering af deres investeringsbeviser. Det opdaterede komplette og forenklede prospekt kan fås gratis på Administrationsselskabets hovedkontor. Bestyrelsen i Danske Invest Management Company 7/7

DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. FORENKLET PROSPEKT 2.

DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. FORENKLET PROSPEKT 2. DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i FORENKLET PROSPEKT 2. april 2007 A) PRÆSENTATION AF INVESTERINGSINSTITUTTET FOR KOLLEKTIV INVESTERING I VÆRDIPAPIRER (UCITS) Investeringsinstituttets

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Multi Manager Invest i 2015 År 2015 blev et godt år for aktieafdelinger med positive aktiemarkeder, stigende dollar og yen samt lave renter Afkastudviklingen i foreningens afdelinger med emerging markets

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger Prospektet er offentliggjort den 3. juni 2013. Indhold 1 Ansvar for prospektet og ændringer heri... 4 2 Foreningen...

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension Side af 9 AfkastRapport Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension LINK INDIVIDUELLE FONDE Opdateret pr. 3. december 2 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Vestlige Aktiemarkeder Nordea Link Danske Aktier

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere