Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference"

Transkript

1

2 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2014 Din adfærd Vores fremtid Thomas Bartels & Inge Larsen Videncenter for Arbejdsmiljø

3 Program Hvad er mobning? Hvor mange bliver mobbet? Drillerier, humor eller mobing? Konsekvenserne af mobning Fælles refleksioner v/jan Johannesen Handleplan og mobbepolitik IGLO Risikofaktorer og handlemuligheder Acceptabel og uacceptabel adfærd

4 Hvad er mobning?

5 Tal med din sidemand Hvad er det modsatte af mobning?

6 Hvad står der i lovgivningen? Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om Arbejdets udførsel: Kapitel 3: Arbejdets udførelse - Almene krav 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

7 Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 10. Indsats mod vold, mobning og chikane (stk. 1): Medindflydelses- og medbestemmelses-systemet eller samarbejdssystemet skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for identificering, forebyggelse og håndtering. Vejledningen Undgå vold, mobning og chikane findes på

8 Definition af mobning Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende. De krænkende handlinger bliver først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod de krænkende handlinger. Ifølge arbejdsmiljøloven skal der være sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Kilde: Arbejdstilsynet, vejledning D.4.2 (2002)

9 Definitionen - pointer Krænkende handlinger, som opleves nedværdigende Regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis... ikke er i stand til at forsvare sig

10 Hvilket fokus har mobningen? Personorienteret Meninger ignoreres Sladder og rygter Råbt af eller mål for spontan vrede Ydmyget eller latterliggjort Arbejdsorienteret Opgaver med urimelige mål eller tidsfrister Pålagt uoverkommelig arbejdsbyrde Tilbageholdelse af information Vedvarende kritik af arbejde og indsats

11 Mobning udbredelse Måling af mobning er svær men nyeste tal viser, at: 12 pct. af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af det sidste år. En stigning fra 2005 hvor det var 10 pct. Af kolleger: 64 pct. Af ledere: 33 pct. 29 pct. har været vidne til mobning inden for det sidste år. Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012, NFA

12 Hvor forekommer mobning Mobning kan forekomme på alle arbejdspladser Men der bliver især mobbet steder, hvor: Der er flest mænd eller flest kvinder der arbejdes med klienter, patienter, elever der arbejdes med ting, fx værktøj, dyr, teknik Kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009, Annie Høgh et al.

13 En sjov kommentar kan gøre ondt på en kollega Små personlige kommentarer om en kollegas mærkværdige frisure, københavnske ophav eller køn kan være ment i spøg, men bliver ofte opfattet negativt. En undersøgelse fra HK blandt 7000 medlemmer viste at kun en ud af fire opfattede de små personlige kommentarer som positive*. *Kilde: HK s medlemsundersøgelse om diskrimination og forskelsbehandling, 2010.

14 Tal sammen med de nærmeste Hvad er egentlig forskellen på mobning og drillerier?

15 Mobning som proces Udsættelse for krænkende handlinger Den mobbedes evne til at mestre belastninger forringes Den mobbede ændrer adfærd Andre menneskers opfattelse af den mobbede bliver mere negativ - (Reaktionen bliver gjort til årsagen ) Den mobbedes selvopfattelse bliver negativ Den mobbede får psykiske og fysiske helbredsproblemer Kilde: Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen en håndbog, Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh, NFA

16 Årsager og handlemuligheder Risikofaktorer Handlemuligheder Utilstrækkelig ledelsesmæssig rammesætning Klar organisering af arbejdet Konflikter som ikke løses Viden om konfliktløsning Manglende bevidsthed om omgangstone og kollegialt samvær Fælles holdning/spilleregler for omgangstone - mulighed for socialt samvær 16

17 Konflikttrappen - hvordan konflikter eskaleres 5. Fjendebilleder 7. Polarisering Måske fred el. skilsmisse 6. Åben fjendtlighed Behov for mægling 2. Personificering 4. Samtale opgives 3. Problemet vokser Søg råd hos kollega eller ven Medicin=Genoptag kontakten 1. Uoverensstemmelse Gå tilbage til sagen Konflikteskalering er ikke uundgåelig, men forudsigelig, 17 hvis ingen besinder sig. Kilde: Center for Konfliktløsning, 2000

18 Mobning påvirker alle! Den mobbede Mobberen Vidnet Vi har alle en rolle i at sige fra over for mobning Hvis du ser noget så sig noget!

19 Mobning truer fire sociale behov Behovet for at: høre til have kontrol over sit samspil med andre mennesker blive set og anerkendt af andre (bevare sin selvagtelse) have en meningsfuld tilværelse Udstødelse af fællesskabet kan opfattes som en form for social død Kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009, Annie Høgh et al., P. 8

20 Konsekvenser for individet Fysiske Psykiske Sociale Dårlig søvn Somatiske stresssymptomer Dårligt selvvurderet helbred Dårligt humør Konstant i alarm Indtrængende tanker Fremmedgørelse Depressive symptomer Mistrivsel Sygefravær Sygenærvær Udstødelse Social isolation Miste jobbet 20

21 Konsekvenser for arbejdspladsen Dårligt arbejdsmiljø Højt sygefravær Høj personaleudskiftning Lavere produktivitet Kilde: Handlingsprogram mot mobbing på arbeidsplassen, definisjoner og innhold, Marianne Bille, Anders Skogstad og Ståle Einarsen. Søkelys på arbeidslivet 2/2008,

22 Fælles refleksioner

23 Birds on a wire

24 Forebyg mobning - fremme af trivsel - en fælles udfordring og en fælles opgave Organisation Ledelse Gruppe Individ Kilde: Teamledelse med det rette twist NFA, IGLO-model udviklet af Michael Martini Jørgensen, Michael Munch-Hansen og Karina M. Nielsen.

25 Forebyg mobning på alle niveauer Individ Tale med og ikke bag om ryggen på andre / stop sladder Reagere hvis nogen bliver behandlet dårligt Omgå alle med respekt Deltag i sociale aktiviteter Gruppe Tale ordentligt til og hjælpe hinanden Udvise forståelse for hinandens forskelligheder Tag konflikterne op i tide Opmærksom på at alle er en del af gruppen Ledelse Klar rollefordeling Tryghed og mulighed for dialog om mobning Meld klart ud, at mobning er uacceptabelt Tag hånd om konflikter Organisation Retningslinjer og handlingsplan mod mobning, årlig evaluering og revision Sikre at ledere og AMIR er klædt på til at hjælpe Inspiration: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

26 INDIVID Hvis det alligevel sker - Hvis du bliver udsat for mobning Stol på det du selv oplever og mærker Tal med kolleger som du har tillid til Find modet til at sige fra tidligt Søg hjælp hos TR/AMR - evt. din nærmeste leder Kontakt evt. fagforening og læge Hold fast i at mobning er et arbejdspladsproblem og aldrig et individuelt problem. Det handler om en negativ arbejdspladskultur

27 Sladrehank eller god kollega? GRUPPE Hvis man er vidne til mobning og man vælger at fortælle det til sin leder, er man så en sladrehank eller en god kollega? Hvis man ikke bringer det videre så er det passiv deltagelse

28 Adfærd på arbejdspladsen GRUPPE Hvilken type adfærd, vil I ikke acceptere? Hvordan vil I gerne opføre jer over for hinanden? Ønsket Uacceptabel 28

29 En god kollega reagerer HVIS DU SER NOGET, SÅ SIG NOGET Sørg for god introduktion til nye kolleger Sig fra overfor kollegaer, som mobber (Hvis vi ser, at andre siger fra, øges sandsynligheden for, at vi selv gør det) Tilbyd hjælp til den kollega, som udsættes for mobning Henvend dig til TR, AMR, nærmeste leder eller HR partner Sæt fokus på trivselsfremmende aktiviteter og en anerkendende kultur - En håndsrækning fra en kollega er uvurderlig!

30 Ledelsen kan bidrage ved at LEDELSEN Være en god rollemodel Grib aktivt ind Tage initiativ til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø Bruge MUS til at tale om trivsel Tage det alvorligt når en medarbejder henvender sig - lyt til både den mobbede og mobberen Skabe mulighed for dialog mellem parterne

31 Handlingsplan / mobbepolitik ORGANISATION Indsatser Primær (før) Sekundær (under) Tertiær (efter) Politik indhold 1) Formålserklæring fra ledelsen 2) En klar definition 3) Information og uddannelse 4) Lovgivning og aftaler 5) Sanktioner 6) Klagemuligheder og håndtering 7) Rådgivning og støtte til de involverede 8) Rehabilitering og opfølgning 9) Evaluering og revidering af politikken Kilde: Bille M, Skogstad A, Einarsen. Handlingsprogram mot mobbing på arbeidsplassen: definisjoner og innhold

32 Med en handlingsplan er man forberedt! ORGANISATION Interview med Professor Ståle Einarsen, Universitet i Bergen:

33 Den gode håndtering ORGANISATION Mobbepolitikken bør beskrive proces for, hvad der vil ske, hvis nogen mobber Handleplanens anbefalinger Sanktioner / konsekvens af mobning (5) Klagegangens forløb (6) Tilbud om rådgivning og støtte til de involverede (7) Beskriv fx: Personale- / HR-afdelings rolle Indledende partshøring formel eller uformel Skriftlighed ift. personalesag Konsekvens hvis gentagelse Skaber tryghed for, at processen er retfærdig for både den mobbede og den anklagede og kan medvirke til at sikre, at man tør åbne en sag

34 Arbejdstilsynets hotline om mobning

35 Tak for nu!

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

Annie Høgh, Åse Marie Hansen, Charlotte Bloch, Eva Gemzøe Mikkelsen, Carolina Magdalene Maier, Roger Persson, Jacob Pedersen, Hanne Giver, Ole Olsen

Annie Høgh, Åse Marie Hansen, Charlotte Bloch, Eva Gemzøe Mikkelsen, Carolina Magdalene Maier, Roger Persson, Jacob Pedersen, Hanne Giver, Ole Olsen MOBNING OG NEGATIV ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN Annie Høgh, Åse Marie Hansen, Charlotte Bloch, Eva Gemzøe Mikkelsen, Carolina Magdalene Maier, Roger Persson, Jacob Pedersen, Hanne Giver, Ole Olsen SAMMENFATNING

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen

Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen AnnieHøgh,ÅseMarieHansen,CharloteBloch,EvaGemzøeMikkelsen, CarolinaMagdaleneMaier,RogerPersson,JacobPedersen,HanneGiver,OleOlsen MOBNING OG NEGATIV ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Hvis konflikten trapper op

Hvis konflikten trapper op TEMA Ledelse Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning Til lederen med personaleansvar 2 Hvis konflikten trapper op Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

Arbejdsmedicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus Indhold Lidt om afdelingen Hvad kan Arbejdsmedicinsk Afdeling tilbyde Psykosociale problemer i arbejdet Afrunding, diskussion og fremtidig samarbejde Optageområde

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere