Lidt færre rekrutteringsproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt færre rekrutteringsproblemer"

Transkript

1 Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser dog, at antallet af rekruttingsproblemer ikke steget det sidste halve år - tværtimod. Samtidig viser undersøgelsen, at virksomhederne kan gøre mere for at rekruttere herunder forsøge at anvende de officielle kilder. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og kommunikationschef Mikkel Harboe 7. juli 2014 Analysens hovedkonklusioner Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014, hvor virksomheder har deltaget, viser, at virksomhederne i Danmark havde problemer med at rekruttere til knap stillinger. I 1. halvår 2013 var det til sammenligning problemer med at rekruttere til stillinger. Der er altså ikke tegn på stigende rekrutteringsproblemer - tværtimod. Det skal bemærkes, at rekrutteringsproblemer ikke er det samme som, at der står ubesatte stilling i dansk økonomi på en vilkårlig dag. I 65 pct. af rekrutteringsforløbene slog virksomheden ikke stillingen op på Jobnet. I 85 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomhederne ikke kontakt til det kommunale jobcenter. Kun i 4 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomheden kontakt til en a- kasse/fagforening. Det viser, at virksomhederne også selv har et medansvar for rekrutteringsproblemerne. En opgørelse fra den nye Hotline for landsdækkende rekrutteringsproblemer viser, at der har været 34 henvendelser til 179 stillinger herunder 13 inden for industrien. Samlet er det derfor for tidligt at advare mod generelle flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Når det er sagt, kan der fremadrettet godt opstå flere problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked i takt med bedring af konjunkturerne. De bør imødegås med en øget uddannelsesindsats. Der er ikke aktuelt behov for flere reformer, der blot har fokus på at skaffe hænder. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Lidt færre rekrutteringsproblemer i 1. halvår 2014 Den økonomiske debat har den seneste tid være præget af påstande om stigende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Debatten har typisk taget udgangspunkt i den registrerede arbejdsløshed, interne og sporadiske målinger fra interesseorganisationer og anekdoter. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har forholdt sig skeptisk til disse påstande. Vi har med udgangspunkt i de problematiske fortolkninger af den registrerede arbejdsløshed, lønudviklingen og hvad der kan aflæses konsistent tilbage i tid ud fra konjunkturbarometrene haft svært ved at se noget tiltagende flaskehalsproblem. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (det tidligere AMS) har netop offentliggjort rekrutteringsundersøgelsen for 1. halvår Her har virksomheder deltaget i besvarelsen af en række spørgsmål vedrørende rekruttering. Undersøgelsen viser, at de danske virksomheder i 1. halvår 2014 havde problemer med at rekruttere til knap stillinger. Til sammenligning var der i 1. halvår 2013 problemer med at rekruttere til stillinger, mens det i 2. halvår 2013 var ca stillinger. Kigger man længere tilbage har der været en lille stigning i rekrutteringsproblemerne fra de dybe kriseår , men sammenlignet med før-krise niveau ligger vi stadig på et meget lavt niveau. Figur 1. Rekrutteringsproblemer i dansk økonomi 1. halvår halvår 2014 antal antal Kilde: AE pba. STAR Der vil altid være både virksomheder, der har problemer med at rekruttere og arbejdsløse der søger job, fordi der ikke er perfekt information, og fordi det tager tid at matche de to sider på tværs af geografi, faggrupper mv. Hvad der er det normale niveau for rekrutteringsproblemerne finder vi først ud af senere i det opsving, der efter alt at dømme er på vej. Det skal samtidig bemærkes, at rekrutteringsproblemer ikke er det samme som, at der står ubesatte stilling i Danmarks økonomi på en vilkårlig dag. Dels er størrelsen afhængig af måleperioden - jo længere måleperiode jo større tal. Dels er der situationer, hvor virksomheden får besat stillingen med en anden type arbejdskraft end oprindelig planlagt. Det kan f.eks. være, at man har søgt efter en pæda- 1 2

3 gog, som man ikke har kunnet få, men i stedet har fået ansat en pædagogmedhjælper. Det vil stadig tælle som et rekrutteringsproblem i undersøgelsen. Stadig mange virksomheder som ikke søger Rekrutteringsundersøgelsen viser også, at det fortsat er hovedparten (75 pct.) af de danske virksomheder, der ikke søger nye medarbejdere. Der er lidt flere virksomheder (25 pct.) end sidste år (23 pct.), der har søgt nye medarbejdere, men det ligger stadig meget lavt. Det viser figur 2. Det er samtidig 4 pct. af virksomhederne, der har haft problemer med at rekruttere hvilket er samme andel som 1. halvår Figur 2. Andelen af virksomheder der har søgt henholdsvis ikke søgt nye medarbejdere Har ikke søgt Har søgt Kilde: AE pba. STAR Kigger man på andelen af virksomheder, der har måtte opgivet ordrer eller aktiviteter inden for de seneste to måneder så er andelen uændret lav på 1 pct. Det viser figur 3. 3

4 Figur 3. Andelen af virksomheder der har opgivet ordre eller aktiviteter sfa. rekrutteringsprobl. pct. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% pct. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Nej til ordre el. aktiviteter Kilde: AE pba. STAR Desuden angiver undersøgelsen, at: 37 pct. af virksomhederne, der har rekrutteret forgæves i foråret 2014, tilkendegiver at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen. I 65 pct. af rekrutteringsforløbene slog virksomheden ikke stillingen op på Jobnet. I 85 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomhederne ikke kontakt til det kommunale jobcenter. I 4 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening I 52 pct. af tilfældene gjorde virksomheden ingen af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening) Ovenstående viser, at mange virksomheder også selv kan gøre mere for undgå rekrutteringsproblemer. Det er på alle måder overraskende, at virksomhederne ikke bruger de officielle kanaler herunder at slå de ledige job op i Jobnet - det sted hvor, de arbejdsløse skal søge job. Som det har været beskrevet i medierne, kan det ikke være tilstrækkeligt at sætte et banner op på sin fabriksbygning (hvor stort det så end måtte være) og så håbe, at den kvalificerede arbejdskraft tilfældigvis kommer kørende forbi og ser den 2. Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen har tidligere i år oprettet en hotline 3, hvor virksomheder med rekrutteringsproblemer kan henvende sig med henblik på at få hjælp til alle faser af processen med at finde jeres nye medarbejdere. AE har i lyset af snakken om tiltagende flaskehalsproblemer forespurgt på henvendelserne til hotlinen, der også kan indikere noget omkring rekrutteringssituationen. Resultatet af kontakter fra 1. april juli 2014 fremgår af tabel : 4

5 Tabel 1. Henvendelser til hotlinen 1. april juli 2014 Branche Antal virksomheder Antal medarbejdere Landbrug, skovbrug og fiskeri 2 2 Råstofudvinding 0 0 Industri 6 13 Energiforsyning 0 0 Vandforsyning og renovation 0 0 Bygge og anlæg 2 6 Handel 3 6 Transport Hotel og restauration 2 37 Information og kommunikation 1 1 Finansiering og forsikring 0 0 Ejendomshandel og udlejning 1 1 Videnservice 0 0 Rejsebureau, rengøring og anden operationel service 4 76 Offentlig administration, forsvar og politi 0 0 Undervisning 1 1 Sundhed og socialvæsen 2 2 Kultur og fritid 0 0 Andre serviceydelser mv. 0 0 Uoplyst 0 0 I alt Anm.: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også et opsøgende arbejde som del af virksomhedsberedskabet, som i sagens natur ikke fremgå af opgørelsen over henvendelser. Kilde: AE på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Som det fremgår af tabel 1 har der i de 3 måneder været 34 henvendelser med forespørgsel på 179 stillinger. Kigger man på industrien der har været i fokus i flaskehalsdebatten har der været 6 henvendelser på 13 stillinger. Det må siges at være overraskende lavt måske fordi virksomhederne endnu ikke har kendskab til ordningen. Pas på med ulven Rekrutteringsproblemerne er ikke forværret sammenlignet med sidste år - tværtimod. Oveni købet slår bygge- og anlægssektoren formentlig ekstraordinært ud i 1. halvår 2014 som følge af reparationerne fra efterårsstormene og den milde vinter. Ovenstående giver sammen med lønudviklingen synligt bevis på, at det er alt for tidligt at tale om stigende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Det er alt for tidligt at råbe ulven kommer. Selvom der ikke er meget der tyder på større flaskehalsproblemer her og nu, kan der fremadrettet opstå lokale flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked, hvor man risikerer at mangle uddannet arbejdskraft. AE s fremskrivninger viser, at der frem mod 2020 er tegn på underliggende store mismatch-problemer. Med det nuværende uddannelsesmønster får vi for få i arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende (faglært eller videregående) uddannelse, mens der samtidig bliver for 5

6 mange ufaglærte og gymnasialt uddannede sammenlignet med virksomhedernes efterspørgsel. Det er ikke en problematik man løser med nye arbejdsmarkedsreformer, der skaffer flere hænder. Det gør man derimod med en øget uddannelsesindsats, der får flere unge til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, ligesom der målrettet skal arbejdes med opkvalificering og efteruddannelse af arbejdsstyrken. 6

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere