Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til behandling af punkterne i den udsendte dagsorden. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd foreslået Per Møller som dirigent. Der var ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkendte valget af Per Møller med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Til generalforsamlingen var der registreret 162 medlemmer og 13 fuldmagter ialt 175 stemmer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, men da denne i forbindelse med indkaldelsen var lagt ud på foreningens hjemmeside undlod han at læse den op, og kom i stedet med supplerende bemærkninger. Asger Hansen ville redegøre for særlige forhold omkring Retshjælpsforsikringen og om den aktuelle skattesituation som en del af bestyrelsens beretning. Under gennemgangen af bestyrelsens beretning introducerede formanden en særligt indbudt gæst for forsamlingen. Det var Burton Gintell, præsidenten for den amerikanske klub The American Club of the Riviera. Som det fremgår af beretningen er der indledt et samarbejde med denne klub, bl.a. for at få den med i retshjælpsforsikringen, hvor vi skal være mindst deltagere for at kunne opretholde den nuværende dækning til den nuværende pris. Som supplerende bemærkning opfordrede formanden medlemmerne til at gøre brug af klubbens annoncører og i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at man er medlem af CD, for at fastholde annoncørerne. I forbindelse hermed sagde formanden: For nylig skulle jeg leje bil under et besøg i Danmark. I Club Danois NYT og på forsiden af hjemmesiden kan alle nu se, at der er et biludlejningsfirma som annoncerer hos os. Jeg ringede til firmaet, hvor jeg i øvrigt fik en rigtig god og professionel behandling. Jeg tog mig tid til at fortælle, at jeg normalt ikke brugte det pågældende firma, men at deres annonce hos Club Danois fik mig til at kontakte dem. Den pågældende medarbejder blev glad for min oplysning og lovede at gå videre med informationen. Formanden gjorde også opmærksom på, at man som udlandsdansker kan leje bil til en lavere pris (afgiftsfrit). I kan sikkert komme med flere eksempler på annoncer, som har virket. Send dem til webredaktøren, og vi vil finde plads på hjemmesiden til at sætte historierne op. Opfordringen gælder både annoncører og de firmaer, der giver medlemsrabatter. Det sker, at bestyrelsesmedlemmer, der arbejder med annoncører, ikke kan få forlænget annoncer fordi annoncørerne ikke oplever, at deres annoncer eller medlemstilbud giver Side 1 af 12

2 resultater. En annoncør sagde f.eks. jeg vil ikke tegne en annonce for der er kun et medlem af jeres forening, der har været her på grund af tilbuddet. Når vi graver lidt i det konkrete tilfælde, viser det sig, at faktisk flere medlemmer har besøgt stedet uden at oplyse noget om Club Danois. Et andet eksempel er, at jeg var hos venner og fik serveret vin fra et sted, hvor klubben har en rabataftale, men værterne havde ikke givet sig til kende som medlemmer, så domainet kender kun mig som kunde med CD-rabat. Derved mister de rabatten, der er opnået, og altså åbenbart også indirekte vores annonceindtægter. Jeg skal opfordre jer til at benytte jer af tilbuddene. Vi ved, at det i dag er noget uoverskueligt, hvor rabatterne gives. Vi vil derfor sommeren over arbejde med dette, så det bliver nemmere at se en samlet oversigt over tilbud til medlemmerne. Vedr. faldet i medlemsantallet og fordelingen på departementer sagde formanden, at Vi har som også andre erfaret, at der er flere som trækker rødderne op og flytter tilbage til Danmark. En del begrunder det med ønsket om at komme tættere på især børnebørn. Det er jo fair nok. En del opgiver at leve og bo i Frankrig, fordi der er så ringe udsigter til at der igen skal komme ordnede forhold om beskatningen mellem Danmark og Frankrig. Det er for så vidt forståeligt, når man hører at danskere, der ikke er omfattet af overgangsordningen samlet til Danmark og Frankrig, kan komme til at betale op til 80 % af deres indtægt i skatter. Det er ikke fair. Fordelingen af medlemmer bosat i PACA har stort set ikke ændret sig fra sidste år. Der er kun tale om marginaler i fordelingen. Fordelingen er: 60% i Alpes-Maritime, 33% i Var, 4% i Monaco og 3% i andre PACA områder. Ser vi på fordelingen af medlemmer med udgangspunkt i den bopæl medlemmerne oplyser, ser tallene sådan ud: 66% i PACA og Monaco, 25% i Danmark, 7% i det øvrige Frankrig og 2% i andre lande. Vi kan registrere, at fordelingen af medlemmer på regioner og lande ikke har forskudt sig siden sidste år. Tendensen er den samme danskere er generelt tilbageholdne med at trække teltpælene op for permanent at flytte ned i vores gode klima. Vedr. økonomien roste formanden annoncegruppens store indsats, der havde medvirket til at Klubbens økonomi blev stabiliseret i Udviklingen i annonceindtægterne er igen på et tilfredsstillende niveau og hvis linjen kan fastholdes er vi på rette spor. Dækningsafgiften ved arrangementer sættes ned fra 2 til 1 pr. deltager pr. arrangement. Club Danois bestyrelse takker alle vores annoncører og sponsorer for de bidrag, vi har modtaget i Vedr. arrangementerne sagde formanden, at fordelingen med dobbelt så mange arrangementer i Alpes-Maritimes som i Var fortsætter. Det sker stadig, at medlemmer klager over, at arrangementer er fuldtegnede, inden det er muligt for alle medlemmer at tilmelde sig. Det er fortsat sådan, at kun ganske få personer ved præcist hvornår, der er åbent for tilmelding. Det er det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for at sætte arrangementer på hjemmesiden, og den der har lavet arrangementet. Det kan vel ikke afvises, at en arrangør kontakter gode venner og tidligere Side 2 af 12

3 deltagere og fortæller, at arrangementet nu er på hjemmesiden. Men det kan klart afvises, at der laves tilmeldinger inden et arrangement er klar. Bestyrelsen finder det overordnet glædeligt, at der er arrangementer, der er så populære, at der meget hurtigt bliver venteliste. Dirigenten overlod herefter ordet til Asger Hansen, så han kunne redegøre for punktet Retshjælpsforsikring og nyt fra Skatteudvalget. Asger Hansen henviste til den udsendte årsberetning og oplyste, at der var 16 sager, hvor retshjælpsforsikringen var kommet i anvendelse med et godt resultat. Han understregede, at sagsbehandlingen havde givet følgende lærdom: a) Copropriété og Syndic er noget man skal have respekt for. De kan træffe vidtrækkende beslutninger hen over hovedet på os, hvis ikke vi passer på. Det er vigtigt at forstå, hvad der bliver besluttet. Tag en franskkyndig (også gerne en der kender spillereglerne) med dig, hvis du ikke er så stærk i det franske. Pas på med tidsfristerne. Selv om en beslutning kan være åbenlys urimelig i forhold til din andel, så kan du muligvis ikke gøre noget ved det, hvis påtalefristen er passeret. Det er ikke ukendt for CFDP, at man spiller på delejerens manglende sprogkundskaber. (Dette gælder i øvrigt også forsikringsselskaberne!). b) Pas på med underleverandører. Som eksemplet med spa-sagen viser, så sørg for at hovedleverandøren hæfter for sine underleverandører. c) Hvis du får brug for at benytte en af dine forsikringer, så husk at overholde forsikringsbetingelserne for anmeldelse, forhåndstilsagn, mv. Dette er især vigtigt med rejseforsikringer. Vedr. skatteudvalgets arbejde henviste Asger Hansen til de i årets løb udsendte 4 nyhedsbreve + nyhedsbrevet fra marts 2014 om mødet med CMS Bureau Francis Lefebvre den 26.februar På mødet nævnte Lefebvre, at et væsentligt argument for den lempelige beskatning af private danske ratepensioner hidtil har været, at der i princippet er tale om engangsudbetalinger, hvorfor disse er skattefri (eller afkastet skal opgives til en lempeligere beskatning). Med de nye regler, der er gældende fra 2011 om prestations de retraite en capital holder dette argument ikke længere. Men vil det vi ikke sige, at den franske administration kan beskatte danske private ratepensioner som retraite En privat indbetalt ratepension er ikke en retraite, men den er en opsparing, hvor afkastet skal beskattes i henhold til den franske skattelovs artikel A, hvor der er betydelige skattefordele ved beskatningen af afkastet efter bestemmelserne om contrats de capitalisation et d assurance-vie. Problemet er, at det er let for den enkelte skatteinspektør at postulere retraite, når der i de danske skatte-indberetninger højt og tydeligt står pension. Det er således op til skatteyderen at bevise, at der ikke er tale om retraite men om en privat opsparing. Asger Hansen erkendte, at samarbejdet med Lefebvre er tungt, idet kontoret især er gearet til store principielle sager. Skatteudvalget har konkluderet, at det kun er større og/eller principielle sager, der bør sendes til Lefebvre. Og sagerne skal skæres til inden det er pengene værd at sende dem til Lefebvre. Udvalget arbejder på at få etableret en aftale med et (skatteadvokat/revisor) kontor på Côte d Azur, i håb om en hurtigere og billigere sagsgang. Side 3 af 12

4 Med hensyn til den principielle sag, som er indbragt for Tribunal Administratif i Toulon og som CD støtter, foreligger der nu replik fra Draguignan og duplik fra Lefebvre. Der forventes ikke yderligere skriftveksling. Sagen forventes at blive berammet i 4. kvartal Med henvisning til skatteinspektør Guerauds behandling af danske skatteydere i Var, opfordrede Asger Hansen medlemmerne til at gå sammen og indbringe sagerne hvis de er gode nok for appeldomstolen i Toulon. Til slut opfordrede Asger Hansen til, at der kom friskt blod i skatteudvalget. Artiklerne på hjemmesiden kunne trænge til en kærlig hånd. Den nuværende problematik med Draguignan (og faren for at den breder sig til andre regioner) kræver en større arbejdsindsats end det må forventes at det nuværende skatteudvalg kan og vil præstere. De nuværende tre medlemmer har arbejdet med danskernes skatteforhold de seneste 6-9 år. Dirigenten overlod herefter igen ordet til formanden, der kort henviste til, at ændringsforslaget til vedtægterne om begrebet medlemsskab ville blive behandlet som et særligt punkt på dagsordenen. Vedr. Club Danois Nyt fik bestyrelsen midt i glæden over det flotte blad meddelelse fra layouter Christel Koppel og redaktør Lene Munk Nielsen om, at de begge ønsker at stoppe i løbet af Det har naturligt nok afstedkommet nogen aktivitet for at finde afløsere til begge poster. Bestyrelsen har holdt et møde med redaktør og layouter og på den ene side udtrykt beklagelse over, at de vælger at stoppe, men på den anden side også gjort det klart, at vi har forståelse for at deltagelse i frivilligt arbejde har sin tid. Christel har været med siden nummer 40, og Lene trådte til et års tid senere. Det er mest påtrængende med en ny layouter, idet Christel ønsker at stoppe med udgivelsen af juni nummeret Lene har lovet at fortsætte til udgangen af Som bekendt har bestyrelsen annonceret efter afløsere blandt vore mange medlemmer. Der er ikke kommet respons herpå. Vi er derfor i forhandling med layoutere, bosat i Danmark, som kan gå ind og gøre noget her. Bestyrelsen har valgt den strategi, fordi vi for det første ikke kan forestille os Club Danois uden det flotte magasin, og for det andet er der tegnet annoncer til bladet for hele 2014 og for enkelte annoncørers vedkommende også for Bestyrelsen har taget højde for, at layoutarbejdet med Club Danois Nyt fremover må forventes at medføre en udgift. Der er taget højde for dette i det korrigerede budget for Vi tror, at øgede annonceindtægter, vil kunne medvirke til dækning af denne udgift. Det er der ligeledes taget højde for i det forslag til budget for 2015, som skal behandles senere på generalforsamlingen. Formanden benyttede lejligheden til at takke Christel Koppel for den store indsats med Club Danois Nyt fra nummer fyrre til næste nummer, som bliver det sidste med Christel som layouter. Bestyrelsen har valgt ikke at benytte generalforsamlingsdagen til at tage afsked med Christel. Det vil ske på behørig vis i forbindelse med færdiggørelsen af næste nummer af Club Danois Nyt. Som afslutning takkede formanden alle de medlemmer, som tager aktivt del i foreningen. Det er jeres engagement, der gør det værd at overveje at tage nok en tørn i bestyrelsen. Side 4 af 12

5 Han takkede også de godt 30 medlemmer, som lige for tiden er på listen over arrangører. Det er deres fortjeneste, at foreningen er så aktiv, som tilfældet er. Formanden udtrykte også en tak til Børge for de to år han har været i bestyrelsen: Du har som formand for Annonce- og sponsorudvalget fået sat en mere aktiv dagsorden for arbejdet med at fremskaffe sponsorer og annoncører til foreningen. Lis skal også have tak for tiden som aktiv suppleant. Mange af os ved at Børge er mindre uden dig, og at du er mindre uden Børge. Du har som den meget praktiske i Annonce- og sponsorudvalget holdt sammen på trådene og fået sat arbejdet på skinner. Det har resulteret i, at vi nu har en manual for arbejdet med annoncører og sponsorerer, som de der kommer efter kan arbejde ud fra. Endelig en tak til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, og derfor bare kører løs endnu et år. Dirigenten takkede for de mundtlige supplerende bemærkninger til den udsendte årsberetning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Hans Bender fra Tourettes sagde, at det var en fin beretning, men at han havde 2 kritikpunkter: han savnede en uddybning af punktet Medlemsudvikling; det var ikke kun den manglende dobbeltbeskatningsaftale mellem Frankrig og Danmark, der var skyld i medlemsnedgangen (Bender betalte selv dobbeltskat) men han kritiserede bestyrelsen for, at arrangementerne var for uinteressante og for dyre derfor var der en vandring ud af klubben; en revitalisering og nye tanker var nødvendigt for at vende udviklingen. Som andet punkt havde Hans Bender regnskabet, som han fandt så sørgelig ud; han ville vende tilbage hertil når dette punkt senere blev behandlet på dagsordenen. Wivi Mikkelsen fra Mandelieu sagde, at hun stod for skiturarrangementerne og at dér var der ingen kritik; hun opfordrede de utilfredse til selv at lave interessante arrangementer istedet for at sprede utilfredshed. Viggo Hansen fra Saint-Raphaël roste arrangørerne for stor mangfoldighed af arrangementer og opfordrede utilfredse til selv at komme frem og gøre noget. Dirigenten overlod herefter ordet til formanden, der sagde, at han fandt at klubben havde gode arrangementer han havde selv deltaget i mange af dem. Det var ikke bestyrelsens opgave at lave arrangementer det er arrangørerne der bestemmer indholdet; bestyrelsen skal kun påse, at de økonomiske rammer overholdes. Udover de anførte årsager til medlemsnedgangen (dobbeltbeskatning, flytning til DK etc.) var formanden blevet præsenteret for andre begrundelser og han nævnte tre: Én var utilfreds med, at en skribent i sin artikel i Club Danois Nyt havde sætninger på engelsk når man boede i Frankrig skulle man ikke udsættes for engelsk. En anden var utilfreds med, at alle arrangementer lå i Var. En tredje angav, at de var utilfredse med at de stod i medlemshåndbogen med telefonnummer og mailadresse de havde aldrig før stået i en telefonbog og det ønskede de heller ikke fremover, så derfor meldte de sig ud. Et arrangement er et tilbud, hvor der ofte er indeholdt spisning ofte er det billigere at gøre det selv, og kun lade sig inspirere af tilbuddet det står enhver frit for. Jørgen Svanholt fra Cannes sagde, at formålet med klubben oprindelig var at skabe kontakt og bekendtskaber mellem danskere, der tog ophold i Sydfrankrig. De gode arrange- Side 5 af 12

6 menter står medlemmerne selv for man får det man fortjener, men udgangspunktet var at få et netværk i den 3. alder. Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer til Asger Hansens punkter i årsberetningen vedr. forsikring og skat. Lene Munk Nielsen fra Bagnol-en-Forêt spurgte om retshjælpsforsikrings-ordningen virkede efter hensigten, med henvisning til Asger Hansens advarsler. Eva Pedersen fra Draguignan opfordrede til at nedlægge stridsøksen overfor Klaus Vilner, der gjorde et stort stykke arbejde med at informere om franske skatteforhold og i det hele taget er han meget hjælpsom med god rådgivning til personer, der er kommet i klemme. Eva Petersen mente iøvrigt, at danskerne ødelægger det for sig selv med sammenblanding og urigtige oplysninger til skattemyndighederne om deres pensionsaftaler. Det har gjort skatteinspektør Gueraud i Draguignan sur, og derfor er han på nakken af danskerne. Asger Hansen sagde, at retshjælpsforsikrings-ordningen virkede efter hensigten og at de fleste af de 16 sager der har været behandlet er blevet løst til fuld tilfredshed. Vedr. Klaus Vilner har man rakt hånden ud til forsoning, men man fik en dårlig tilbagemelding. Klaus Vilner skriver en masse fornuftige ting og giver god rådgivning og skatteudvalget har da også i et af sine nyhedsbreve henvist til ham. Eva Pedersen fra Draguignan mente stadigvæk, at man var for kritisk overfor Klaus Vilner, der vitterlig havde hjulpet flere med rådgivning i deres skattesager. Formanden sagde, at han modtog og læste Klaus Vilners nyhedsbreve (selv om han ikke havde anmodet om dem) og han fandt, at de gav god information. Det er ikke skatteudvalgets opgave at rådgive enkeltpersoner som Klaus Vilner gør men at tage sig af de principielle sager, såsom den sag der er indbragt for Tribunalet i Toulon. Lilian Schmahl fra Nice oplyste, at hun havde fået megen hjælp fra retshjælpsforsikringen og hun spurgte, om Klubben kunne gøre noget tilsvarende med Mutuellen. Lilian Schmahl sagde iøvrigt, at hun også havde arbejdet på en forsoning mellem Klubben og Klaus Vilner og at det ikke var klubbens skyld at den ikke var kommet i stand. Formanden supplerede med at sige, at Klaus Vilner havde forlangt en erklæring fra formanden om, at han ikke ville fortsætte med at miskreditere Klaus Vilner; da formanden ikke mente, at han tidligere havde gjort dette, kunne han selvfølgelig ikke give en sådan erklæring. Mogens Hansen fra Seillans henviste til, at der også findes andre skatteadvokater der kan tage sig af problemsagerne. Han så frem til at der kom en bindende afgørelse fra appeldomstolen i Toulon, idet der var sager som man troede var blevet godkendt af skattemyndighederne, men som alligevel blev genoptaget. Vedr. Mutuellen oplyste Asger Hansen at den var meget svær, da mange forskellige forhold gør sig gældende. Man havde forsøgt sig med en associeringsordning med Svenska Rivieraklubben, men det ville kræve fuldt medlemsskab af den svenske klub; man arbejdede derfor på en anden løsning, og håbede inden sommerferien at kunne fremlægge et forslag. Formanden anførte, at Sygeforsikringen Danmark kunne komme ind i billedet. Side 6 af 12

7 Wivi Mikkelsen fra Mandelieu roste den svenske mutuelle-ordning, der giver en overordentlig god dækning. Pr. hukommelse oplyste hun, at det koster 600 om året pr. person at være med i ordningen og et årskontingent til klubben beløber sig til 50. Wivi Mikkelsen kunne varmt anbefale medlemskab. Da ingen yderligere medlemmer ønskede ordet for at kommentere beretningen, formandens mundtlige redegørelse og/eller Asger Hansens orientering om forsikring og skat, kunne dirigenten med applaus fra forsamlingen konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse Kassereren, Jens Vestergaard, henviste til den udsendte Årsrapport for året 2013 med bestyrelsens kommentarer til regnskabet for 2013 og kommenterede enkelte poster heri. Alle beløb var i Euros. Resultatopgørelsen er, med et underskud på på samme niveau som året før, dårligere end det budgetterede underskud på Samlet viste indtægterne stigning fra i 2012 til , hvilket er mere end budgetteret. Dette skyldes især, at annonceindtægten blev forbedret mere end budgetteret. I forhold til 2012, for annoncer i Club Danois Nyt, er indtægterne steget med eller 17%. De samlede udgifter udgør , hvilket er mere end budgetteret. Stigningen i udgifterne kan henføres til øget aktivitet samt, at omkostningerne til den fortsatte udvikling af hjemmesiden er afholdt over driften. Den tilbageførte hensættelse på fra tidligere år svarer til årets udgifter til den nye hjemmeside. Nettoresultatet af samtlige de i 2013 afholdte arrangementer blev et underskud på 4.871, sammenlignet med et budgetteret underskud på De seneste års generalforsamlinger har henstillet til bestyrelsen, at søge en del af den opsamlede egenkapital tilbageført til medlemmerne. Dette er gjort ved, at budgettere arrangementer med underskud og med uændret kontingent. Arrangementer netto er og blevet større end budgetteret. På balancesiden er der et fald i bankindeståelse, der især skyldes langsommere indbetalinger i 2013 af forudbetalte kontingenter vedr Årsresultatet udgør et underskud på 7.640, som fragår i egenkapitalen. Reelt er årets underskud godt , hvis der ses bort for tilbageførslen på af tidligere års hensættelser. De tidligere års ubrugte hensættelser udgør herefter Egenkapitalen er herefter nedbragt til godt , men hvis hensættelserne på tillægges, er klubbens kapital reelt Det fremgik, at regnskabet foruden underskrift af bestyrelsen var forsynet med revisionspåtegning uden forbehold afgivet af klubbens valgte revisor, Hans Nielsen. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Hans Bender fra Tourettes sagde, at regnskabet så sørgeligt ud ja, det stinker! Side 7 af 12

8 Han bad om svar på tre spørgsmål: 1) Hvorfor er bestyrelsesudgifterne kun faldet med 8, når der i 2013 var et bestyrelsesmedlem mindre? 2) Hjemmesiden er dyr hvorledes er udgifterne fordelt? 3) Arrangementerne blev forhøjet med en dækningsafgift på 2/deltager alligevel giver det et større underskud end budgetteret hvorfor det? Jens Vestergaard svarede, vedr. 1) at der kan være forskel fra år til år på, hvor de enkelte udgiftsposter posteres, vedr. 2) svarede Jens Vestergaard, at han ikke på stående fod kunne specificere udgifterne, vedr. 3) skyldtes stigningen i nettoarrangementudgifterne ud over det budgetterede, mindre sponsorstøtte end forventet, flere deltagere i Welcome-Home-Party end forventet og større transportudgifter i arrangementet omkring Dronningens fødselsdag end forventet. Afgiften på 2/deltager dækker bl. a. udgifter til bankgebyrer i forbindelse med at deltagere aflysninger deres deltagelse i et arrangement og skal have tilbagebetalt deres indbetaling. Der arbejdes på en ændret ordning, så denne udgift kan nedbringes væsentligt. Hans Bender fra Tourettes fandt det fair nok med udgifterne til mad og kørsel, men han syntes, at netto-arrangementudgifterne max måtte andrage 3.000, når der var færre medlemmer; var alt for dyrt, og han spurgte hvor meget det aflyste Amin Jensen arrangement havde kostet. Han fandt også, at bestyrelsesudgifterne var for høje herunder med rejser til Danmark vedr. hjemmesiden - og han spurgte hvorledes de fordelte sig. Jens Vestergaard oplyste, at Amin Jensen-arrangementet, bortset fra nogle telefonsamtaler, havde kostet klubben 0 EUR. Bestyrelsesudgifterne fordelte sig i runde tal med 1/3 til arrangementer, 1/3 til møder og 1/3 til transport. Kurt Barfred fra Grasse spurgte hvordan bestyrelsens deltagelse i arrangementer blev posteret. Jens Vestergaard svarede, at det blev posteret som en bestyrelsesudgift. Jørgen Dahlberg fra Nice foreslog, at hensættelsesbeløbet blev slået sammen med underskuddet, så der kun var een post i regnskabet, der viste egenkapitalen. Jens Vestergaard sagde, at det ikke var regnskabsmæssigt tilladt. Lene Munk Nielsen fra Bagnol-en-Forêt sagde, at hun før havde arrangeret en tur i Operaen i Frejus, hvor der havde været langt større medlemstilmelding end hun havde sikret sig billetter til. (Billetterne skulle købes i forvejen). Nu havde kun købt for mange billetter til en kammerkoncert førstkommende søndag og hun ville bare varsle, at der ville komme et stort underskud på dette arrangement. Helle Pinto oplyste, at der ikke ville komme et underskud, for hun havde aftalt med Operaen, at de tog ikke-brugte billetter tilbage og refunderede klubben beløbet. Da der ikke var flere bemærkninger, kunne dirigenten med akklamation fra forsamlingen konstatere, at regnskabet for 2013 var godkendt. 4. Fremlæggelse af budget fastlæggelse af kontingent. Kassereren, Jens Vestergaard, gennemgik herefter det på forhånd udsendte budget for 2014 (revideret) og Side 8 af 12

9 Budgettet for 2014 var korrigeret, så det afspejler bestyrelsens ajourførte forventninger i forhold til for et år siden. Der er et væsentligt fald i kontingenter og en væsentlig stigning på annoncer i Club Danois Nyt. Udgifterne til Lay-out vil stige i 2014 og 2015, p.g. af Christel Koppels fratræden. Da ingen afløser har meldt sig, påregner bestyrelsen fremover at skulle betale for lay-out. (Christel har gjort det gratis). I budgettet for 2015 er der indregnet annonceindtægter for medlemshåndbogen på , ellers er der ingen ændringer. På udgiftssiden budgetteres der i 2014 med en ekstraordinær indtægt på 3.000, overført fra hensættelserne. For 2015 budgetteres med til udgifter til medlemshåndbogen. Der er budgetteret med en nettoudgift fra arrangementer på for 2014 og for Budgettet for 2014 (korrigeret) viser samlet et underskud på og et underskud på for Bestyrelsen indstillede budgettet for 2015 til godkendelse. Kontingentet for 2015 foreslås fastsat uændret for familiemedlemmer 115 og enkeltmedlemmer 68. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet. Kresten Leth Jørnø fra La Motte forslog at kontingentet for det såkaldte familiemedlemskab blev nedsat til 100. Han begrundede det med, at ellers ville udgifterne bare blive ved med at stige, jvf. Parkinsons anden lov, der siger, at udgifterne vil stige, indtil de dækker indtægterne. Jørgen Svanholt fra Cannes mente ikke at en kontingentnedsættelse var vejen frem efter Kresten Leth Jørnø s forslag så ville man hurtigt få afviklet klubben. Det gjaldt om at bevare egenkapitalen. Formanden var enig med Jørgen Svanholt i at det var en fordel at bevare egenkapitalen der lå jo også et stort klubjubilæum forude og det skulle nok gnave noget af på formuen. Han fastholdt bestyrelsens forslag om uændret kontingent for Lene Kold fra Fayence gjorde opmærksom på, at der i kontingentet jo også var indeholdt udgifter til retshjælpsforsikringen. Da der ikke var flere bemærkninger eller forslag fra forsamlingen, satte dirigenten bestyrelsens forslag godkendelse af budgettet for 2015 og dermed om uændret kontingentbetaling til afstemning. Der var overvældende flertal, og dirigenten kunne herefter konstatere, at budgettet var godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen Formanden oplyste, at man på generalforsamlingen 2013 på foranledning af Kresten Leth Jørnø fra La Motte havde debatteret begrebet familiemedlemskab. i forbindelse med medlemskab og kontingentbetaling. Side 9 af 12

10 I forlængelse af debatten på generalforsamlingen 2013 har bestyrelsen udarbejdet det udsendte forslag til ændring af vedtægternes 3 og 5 Forslaget er en tydeliggørelse af medlemskabet af Club Danois. Bestyrelsen anbefaler, at ændringen træder i kraft ved generalforsamlingens slutning. Det har ingen betydning for enkeltmedlemmer og familiemedlemmer. Der etableres et nyt medlemskab som gælder for firmaer, SCI og lignende. For firmaer betyder ændringen, at, der under nyttige adresser kun optages partnere med flere, såfremt disse er medlemmer af Club Danois. Derimod kan firmaer, som opretter firmamedlemskab få opført navne på alle medarbejdere i firmaet. Formanden henviste iøvrigt til omtalen i bestyrelsens årsberetning. Efter indkaldelsen til generalforsamlingen 2014 med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, er bestyrelsen blevet opmærksom på en forståelsesmæssig detalje der mangler i vedtægtsændringsforslagets 3, stk. 2, hvor der står, at Familiemedlemskab omfatter to personer, som begge er stemmeberettigede... Der skulle naturligvis have stået: Familiemedlemskab omfatter to personer, der er samboende og som begge er stemmeberettigede... De nuværende 3 og 5 ændres som angivet med rød skrift i det udsendte materiale. Resten af paragrafferne er uændrede. 3 Foreningens medlemmer: 1. Som medlem kan optages enhver person uanset nationalitet med tilknytning til Danmark og med interesse i foreningens virke. 2. Enkeltmedlemskab omfatter en person, som er stemmeberettiget på generalforsamling, samt hjemmeboende børn under 18 år. Der modtages et eksemplar af årlige udgivelser af Club Danois Nyt. 3. Familiemedlemskab omfatter to personer der er samboende og som begge er stemmeberettigede på generalforsamling, samt hjemmeboende børn under 18 år. Der modtages et eksemplar af årlige udgivelser af Club Danois nyt. 4. Firma/SCI/andet medlemskab omfatter max. 6 personer, med to stemmer på generalforsamling. Der modtages to eksemplarer af årlige udgivelser af Club Danois Nyt til samme adresse. 5 Kontingent: 1. På den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til kontingent og budget for det efterfølgende regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse. 2. Kontingentet fastsættes med udgangspunkt i: A: familiemedlemskab svarende 100 %, B: enkeltmedlemskab svarende til 60 % af A C: firma/sci/andet medlemskab svarende til 190 % af A 3. Kontingentet forfalder til betaling senest den 15. januar. Der betales halvt kontingent for indmeldelser i perioden Side 10 af 12

11 Formanden anbefalede at ændringerne trådte i kraft straks ved generalforsamlingens slutning, således at det med det samme blev muligt at lave de under C nævnte medlemskaber. Da der ikke var spørgsmål, kommentarer eller ændringsforslag fra forsamlingen satte dirigenten vedtægtsændringsforslaget til afstemning, idet han gjorde opmærksom på, at det krævede 2/3 stemmeflertal for at blive godkendt. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Formanden bad herefter om ordet og gjorde opmærksom på, at der også i 9, stk. 7 var en forståelsesmæssig detalje, der burde rettes man var blevet gjort opmærksom på den ved sidste generalforsamling, men ikke fået den med i indkaldelsen i , stk. 7 burde lyde således, med ændringen i rød skrifttype og kursiv: 9 Bestyrelsens arbejde 7. Såfremt to personer, der er gift med hinanden eller samboende bliver valgt ind i bestyrelsen, kan disse ikke sammen tegne Club Danois. Dirigenten satte ændringsforslaget til vedtægternes 9, stk. 7 under afstemning,idet han gjorde opmærksom på, at forslaget ville falde, såfremt der blot var een stemme imod. Det var der ikke og forslaget blev herefter godkendt. 6. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Børge Johannsen og Flemming Elikofer er på valg. Børge modtager ikke genvalg. Flemming modtager genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Elikofer, samt nyvalg af John Wichmann. Formanden oplyste, at man i bestyrelsen havde fundet det rigtigst også at have et medlem, der repræsenterede den gruppe på 25 %, der er fast bosat i Danmark. John Wichmann kunne desværre ikke komme til generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt med en udviddelse af bestyrelsesmedlemmernes antal. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at Flemming Elikofer blev genvalgt og John Wichmann blev nyvalgt. 8. Valg af suppleanter Lis Bulskov Johannsen ønsker ikke at fortsætte som suppleant. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Sten Olsen som 1. suppleant og Dorthe Brøchner Petersen som 2. suppleant. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre suppleant-kandidater. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at kandidaterne var valgt som anført. 9. Valg af revisor Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Hans Nielsen. Der var ikke andre forslag, hvorfor denne blev valgt uden afstemning. Side 11 af 12

12 10. Eventuelt Dirigenten efterlyste indlæg, idet han understregede, at der ikke under dette punkt kunne stilles beslutningsforslag. President Burton Gintell fra The American Club of the Riviera, takkede for invitationen til generalforsamlingen og han så frem til et godt samarbejde de to klubber imellem, hvilket bl. a.indebærer, at man kan deltage i hinandens arrangementer selv havde han med stor fornøjelse deltaget i et CD-arrangement. Han oplyste iøvrigt, at den amarikanske klub har 250 medlemmer. Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt. Han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 12:30 Flemming Elikofer takkede Per Møller for dygtig ledelse og Niels Jensen for at have taget referat. Referent: Niels Jensen Dirigent: Per Møller Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Flemming Elikofer som formand, Theo Moesgaard som næstformand og Jens Vestergaard som kasserer. Side 12 af 12

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Præsteloddens Grundejerforening

Præsteloddens Grundejerforening Referat: Ordinær generalforsamling Søndag den 17. juni 2012, kl. 10.00. Sognegården, Melbyvej 101 Til stede var 16 stemmeberettigede medlemmer og her udover var der en fuldmagt. bød velkommen og straks

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere