Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til behandling af punkterne i den udsendte dagsorden. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd foreslået Per Møller som dirigent. Der var ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkendte valget af Per Møller med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Til generalforsamlingen var der registreret 162 medlemmer og 13 fuldmagter ialt 175 stemmer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, men da denne i forbindelse med indkaldelsen var lagt ud på foreningens hjemmeside undlod han at læse den op, og kom i stedet med supplerende bemærkninger. Asger Hansen ville redegøre for særlige forhold omkring Retshjælpsforsikringen og om den aktuelle skattesituation som en del af bestyrelsens beretning. Under gennemgangen af bestyrelsens beretning introducerede formanden en særligt indbudt gæst for forsamlingen. Det var Burton Gintell, præsidenten for den amerikanske klub The American Club of the Riviera. Som det fremgår af beretningen er der indledt et samarbejde med denne klub, bl.a. for at få den med i retshjælpsforsikringen, hvor vi skal være mindst deltagere for at kunne opretholde den nuværende dækning til den nuværende pris. Som supplerende bemærkning opfordrede formanden medlemmerne til at gøre brug af klubbens annoncører og i forbindelse hermed gøre opmærksom på, at man er medlem af CD, for at fastholde annoncørerne. I forbindelse hermed sagde formanden: For nylig skulle jeg leje bil under et besøg i Danmark. I Club Danois NYT og på forsiden af hjemmesiden kan alle nu se, at der er et biludlejningsfirma som annoncerer hos os. Jeg ringede til firmaet, hvor jeg i øvrigt fik en rigtig god og professionel behandling. Jeg tog mig tid til at fortælle, at jeg normalt ikke brugte det pågældende firma, men at deres annonce hos Club Danois fik mig til at kontakte dem. Den pågældende medarbejder blev glad for min oplysning og lovede at gå videre med informationen. Formanden gjorde også opmærksom på, at man som udlandsdansker kan leje bil til en lavere pris (afgiftsfrit). I kan sikkert komme med flere eksempler på annoncer, som har virket. Send dem til webredaktøren, og vi vil finde plads på hjemmesiden til at sætte historierne op. Opfordringen gælder både annoncører og de firmaer, der giver medlemsrabatter. Det sker, at bestyrelsesmedlemmer, der arbejder med annoncører, ikke kan få forlænget annoncer fordi annoncørerne ikke oplever, at deres annoncer eller medlemstilbud giver Side 1 af 12

2 resultater. En annoncør sagde f.eks. jeg vil ikke tegne en annonce for der er kun et medlem af jeres forening, der har været her på grund af tilbuddet. Når vi graver lidt i det konkrete tilfælde, viser det sig, at faktisk flere medlemmer har besøgt stedet uden at oplyse noget om Club Danois. Et andet eksempel er, at jeg var hos venner og fik serveret vin fra et sted, hvor klubben har en rabataftale, men værterne havde ikke givet sig til kende som medlemmer, så domainet kender kun mig som kunde med CD-rabat. Derved mister de rabatten, der er opnået, og altså åbenbart også indirekte vores annonceindtægter. Jeg skal opfordre jer til at benytte jer af tilbuddene. Vi ved, at det i dag er noget uoverskueligt, hvor rabatterne gives. Vi vil derfor sommeren over arbejde med dette, så det bliver nemmere at se en samlet oversigt over tilbud til medlemmerne. Vedr. faldet i medlemsantallet og fordelingen på departementer sagde formanden, at Vi har som også andre erfaret, at der er flere som trækker rødderne op og flytter tilbage til Danmark. En del begrunder det med ønsket om at komme tættere på især børnebørn. Det er jo fair nok. En del opgiver at leve og bo i Frankrig, fordi der er så ringe udsigter til at der igen skal komme ordnede forhold om beskatningen mellem Danmark og Frankrig. Det er for så vidt forståeligt, når man hører at danskere, der ikke er omfattet af overgangsordningen samlet til Danmark og Frankrig, kan komme til at betale op til 80 % af deres indtægt i skatter. Det er ikke fair. Fordelingen af medlemmer bosat i PACA har stort set ikke ændret sig fra sidste år. Der er kun tale om marginaler i fordelingen. Fordelingen er: 60% i Alpes-Maritime, 33% i Var, 4% i Monaco og 3% i andre PACA områder. Ser vi på fordelingen af medlemmer med udgangspunkt i den bopæl medlemmerne oplyser, ser tallene sådan ud: 66% i PACA og Monaco, 25% i Danmark, 7% i det øvrige Frankrig og 2% i andre lande. Vi kan registrere, at fordelingen af medlemmer på regioner og lande ikke har forskudt sig siden sidste år. Tendensen er den samme danskere er generelt tilbageholdne med at trække teltpælene op for permanent at flytte ned i vores gode klima. Vedr. økonomien roste formanden annoncegruppens store indsats, der havde medvirket til at Klubbens økonomi blev stabiliseret i Udviklingen i annonceindtægterne er igen på et tilfredsstillende niveau og hvis linjen kan fastholdes er vi på rette spor. Dækningsafgiften ved arrangementer sættes ned fra 2 til 1 pr. deltager pr. arrangement. Club Danois bestyrelse takker alle vores annoncører og sponsorer for de bidrag, vi har modtaget i Vedr. arrangementerne sagde formanden, at fordelingen med dobbelt så mange arrangementer i Alpes-Maritimes som i Var fortsætter. Det sker stadig, at medlemmer klager over, at arrangementer er fuldtegnede, inden det er muligt for alle medlemmer at tilmelde sig. Det er fortsat sådan, at kun ganske få personer ved præcist hvornår, der er åbent for tilmelding. Det er det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for at sætte arrangementer på hjemmesiden, og den der har lavet arrangementet. Det kan vel ikke afvises, at en arrangør kontakter gode venner og tidligere Side 2 af 12

3 deltagere og fortæller, at arrangementet nu er på hjemmesiden. Men det kan klart afvises, at der laves tilmeldinger inden et arrangement er klar. Bestyrelsen finder det overordnet glædeligt, at der er arrangementer, der er så populære, at der meget hurtigt bliver venteliste. Dirigenten overlod herefter ordet til Asger Hansen, så han kunne redegøre for punktet Retshjælpsforsikring og nyt fra Skatteudvalget. Asger Hansen henviste til den udsendte årsberetning og oplyste, at der var 16 sager, hvor retshjælpsforsikringen var kommet i anvendelse med et godt resultat. Han understregede, at sagsbehandlingen havde givet følgende lærdom: a) Copropriété og Syndic er noget man skal have respekt for. De kan træffe vidtrækkende beslutninger hen over hovedet på os, hvis ikke vi passer på. Det er vigtigt at forstå, hvad der bliver besluttet. Tag en franskkyndig (også gerne en der kender spillereglerne) med dig, hvis du ikke er så stærk i det franske. Pas på med tidsfristerne. Selv om en beslutning kan være åbenlys urimelig i forhold til din andel, så kan du muligvis ikke gøre noget ved det, hvis påtalefristen er passeret. Det er ikke ukendt for CFDP, at man spiller på delejerens manglende sprogkundskaber. (Dette gælder i øvrigt også forsikringsselskaberne!). b) Pas på med underleverandører. Som eksemplet med spa-sagen viser, så sørg for at hovedleverandøren hæfter for sine underleverandører. c) Hvis du får brug for at benytte en af dine forsikringer, så husk at overholde forsikringsbetingelserne for anmeldelse, forhåndstilsagn, mv. Dette er især vigtigt med rejseforsikringer. Vedr. skatteudvalgets arbejde henviste Asger Hansen til de i årets løb udsendte 4 nyhedsbreve + nyhedsbrevet fra marts 2014 om mødet med CMS Bureau Francis Lefebvre den 26.februar På mødet nævnte Lefebvre, at et væsentligt argument for den lempelige beskatning af private danske ratepensioner hidtil har været, at der i princippet er tale om engangsudbetalinger, hvorfor disse er skattefri (eller afkastet skal opgives til en lempeligere beskatning). Med de nye regler, der er gældende fra 2011 om prestations de retraite en capital holder dette argument ikke længere. Men vil det vi ikke sige, at den franske administration kan beskatte danske private ratepensioner som retraite En privat indbetalt ratepension er ikke en retraite, men den er en opsparing, hvor afkastet skal beskattes i henhold til den franske skattelovs artikel A, hvor der er betydelige skattefordele ved beskatningen af afkastet efter bestemmelserne om contrats de capitalisation et d assurance-vie. Problemet er, at det er let for den enkelte skatteinspektør at postulere retraite, når der i de danske skatte-indberetninger højt og tydeligt står pension. Det er således op til skatteyderen at bevise, at der ikke er tale om retraite men om en privat opsparing. Asger Hansen erkendte, at samarbejdet med Lefebvre er tungt, idet kontoret især er gearet til store principielle sager. Skatteudvalget har konkluderet, at det kun er større og/eller principielle sager, der bør sendes til Lefebvre. Og sagerne skal skæres til inden det er pengene værd at sende dem til Lefebvre. Udvalget arbejder på at få etableret en aftale med et (skatteadvokat/revisor) kontor på Côte d Azur, i håb om en hurtigere og billigere sagsgang. Side 3 af 12

4 Med hensyn til den principielle sag, som er indbragt for Tribunal Administratif i Toulon og som CD støtter, foreligger der nu replik fra Draguignan og duplik fra Lefebvre. Der forventes ikke yderligere skriftveksling. Sagen forventes at blive berammet i 4. kvartal Med henvisning til skatteinspektør Guerauds behandling af danske skatteydere i Var, opfordrede Asger Hansen medlemmerne til at gå sammen og indbringe sagerne hvis de er gode nok for appeldomstolen i Toulon. Til slut opfordrede Asger Hansen til, at der kom friskt blod i skatteudvalget. Artiklerne på hjemmesiden kunne trænge til en kærlig hånd. Den nuværende problematik med Draguignan (og faren for at den breder sig til andre regioner) kræver en større arbejdsindsats end det må forventes at det nuværende skatteudvalg kan og vil præstere. De nuværende tre medlemmer har arbejdet med danskernes skatteforhold de seneste 6-9 år. Dirigenten overlod herefter igen ordet til formanden, der kort henviste til, at ændringsforslaget til vedtægterne om begrebet medlemsskab ville blive behandlet som et særligt punkt på dagsordenen. Vedr. Club Danois Nyt fik bestyrelsen midt i glæden over det flotte blad meddelelse fra layouter Christel Koppel og redaktør Lene Munk Nielsen om, at de begge ønsker at stoppe i løbet af Det har naturligt nok afstedkommet nogen aktivitet for at finde afløsere til begge poster. Bestyrelsen har holdt et møde med redaktør og layouter og på den ene side udtrykt beklagelse over, at de vælger at stoppe, men på den anden side også gjort det klart, at vi har forståelse for at deltagelse i frivilligt arbejde har sin tid. Christel har været med siden nummer 40, og Lene trådte til et års tid senere. Det er mest påtrængende med en ny layouter, idet Christel ønsker at stoppe med udgivelsen af juni nummeret Lene har lovet at fortsætte til udgangen af Som bekendt har bestyrelsen annonceret efter afløsere blandt vore mange medlemmer. Der er ikke kommet respons herpå. Vi er derfor i forhandling med layoutere, bosat i Danmark, som kan gå ind og gøre noget her. Bestyrelsen har valgt den strategi, fordi vi for det første ikke kan forestille os Club Danois uden det flotte magasin, og for det andet er der tegnet annoncer til bladet for hele 2014 og for enkelte annoncørers vedkommende også for Bestyrelsen har taget højde for, at layoutarbejdet med Club Danois Nyt fremover må forventes at medføre en udgift. Der er taget højde for dette i det korrigerede budget for Vi tror, at øgede annonceindtægter, vil kunne medvirke til dækning af denne udgift. Det er der ligeledes taget højde for i det forslag til budget for 2015, som skal behandles senere på generalforsamlingen. Formanden benyttede lejligheden til at takke Christel Koppel for den store indsats med Club Danois Nyt fra nummer fyrre til næste nummer, som bliver det sidste med Christel som layouter. Bestyrelsen har valgt ikke at benytte generalforsamlingsdagen til at tage afsked med Christel. Det vil ske på behørig vis i forbindelse med færdiggørelsen af næste nummer af Club Danois Nyt. Som afslutning takkede formanden alle de medlemmer, som tager aktivt del i foreningen. Det er jeres engagement, der gør det værd at overveje at tage nok en tørn i bestyrelsen. Side 4 af 12

5 Han takkede også de godt 30 medlemmer, som lige for tiden er på listen over arrangører. Det er deres fortjeneste, at foreningen er så aktiv, som tilfældet er. Formanden udtrykte også en tak til Børge for de to år han har været i bestyrelsen: Du har som formand for Annonce- og sponsorudvalget fået sat en mere aktiv dagsorden for arbejdet med at fremskaffe sponsorer og annoncører til foreningen. Lis skal også have tak for tiden som aktiv suppleant. Mange af os ved at Børge er mindre uden dig, og at du er mindre uden Børge. Du har som den meget praktiske i Annonce- og sponsorudvalget holdt sammen på trådene og fået sat arbejdet på skinner. Det har resulteret i, at vi nu har en manual for arbejdet med annoncører og sponsorerer, som de der kommer efter kan arbejde ud fra. Endelig en tak til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, og derfor bare kører løs endnu et år. Dirigenten takkede for de mundtlige supplerende bemærkninger til den udsendte årsberetning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Hans Bender fra Tourettes sagde, at det var en fin beretning, men at han havde 2 kritikpunkter: han savnede en uddybning af punktet Medlemsudvikling; det var ikke kun den manglende dobbeltbeskatningsaftale mellem Frankrig og Danmark, der var skyld i medlemsnedgangen (Bender betalte selv dobbeltskat) men han kritiserede bestyrelsen for, at arrangementerne var for uinteressante og for dyre derfor var der en vandring ud af klubben; en revitalisering og nye tanker var nødvendigt for at vende udviklingen. Som andet punkt havde Hans Bender regnskabet, som han fandt så sørgelig ud; han ville vende tilbage hertil når dette punkt senere blev behandlet på dagsordenen. Wivi Mikkelsen fra Mandelieu sagde, at hun stod for skiturarrangementerne og at dér var der ingen kritik; hun opfordrede de utilfredse til selv at lave interessante arrangementer istedet for at sprede utilfredshed. Viggo Hansen fra Saint-Raphaël roste arrangørerne for stor mangfoldighed af arrangementer og opfordrede utilfredse til selv at komme frem og gøre noget. Dirigenten overlod herefter ordet til formanden, der sagde, at han fandt at klubben havde gode arrangementer han havde selv deltaget i mange af dem. Det var ikke bestyrelsens opgave at lave arrangementer det er arrangørerne der bestemmer indholdet; bestyrelsen skal kun påse, at de økonomiske rammer overholdes. Udover de anførte årsager til medlemsnedgangen (dobbeltbeskatning, flytning til DK etc.) var formanden blevet præsenteret for andre begrundelser og han nævnte tre: Én var utilfreds med, at en skribent i sin artikel i Club Danois Nyt havde sætninger på engelsk når man boede i Frankrig skulle man ikke udsættes for engelsk. En anden var utilfreds med, at alle arrangementer lå i Var. En tredje angav, at de var utilfredse med at de stod i medlemshåndbogen med telefonnummer og mailadresse de havde aldrig før stået i en telefonbog og det ønskede de heller ikke fremover, så derfor meldte de sig ud. Et arrangement er et tilbud, hvor der ofte er indeholdt spisning ofte er det billigere at gøre det selv, og kun lade sig inspirere af tilbuddet det står enhver frit for. Jørgen Svanholt fra Cannes sagde, at formålet med klubben oprindelig var at skabe kontakt og bekendtskaber mellem danskere, der tog ophold i Sydfrankrig. De gode arrange- Side 5 af 12

6 menter står medlemmerne selv for man får det man fortjener, men udgangspunktet var at få et netværk i den 3. alder. Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer til Asger Hansens punkter i årsberetningen vedr. forsikring og skat. Lene Munk Nielsen fra Bagnol-en-Forêt spurgte om retshjælpsforsikrings-ordningen virkede efter hensigten, med henvisning til Asger Hansens advarsler. Eva Pedersen fra Draguignan opfordrede til at nedlægge stridsøksen overfor Klaus Vilner, der gjorde et stort stykke arbejde med at informere om franske skatteforhold og i det hele taget er han meget hjælpsom med god rådgivning til personer, der er kommet i klemme. Eva Petersen mente iøvrigt, at danskerne ødelægger det for sig selv med sammenblanding og urigtige oplysninger til skattemyndighederne om deres pensionsaftaler. Det har gjort skatteinspektør Gueraud i Draguignan sur, og derfor er han på nakken af danskerne. Asger Hansen sagde, at retshjælpsforsikrings-ordningen virkede efter hensigten og at de fleste af de 16 sager der har været behandlet er blevet løst til fuld tilfredshed. Vedr. Klaus Vilner har man rakt hånden ud til forsoning, men man fik en dårlig tilbagemelding. Klaus Vilner skriver en masse fornuftige ting og giver god rådgivning og skatteudvalget har da også i et af sine nyhedsbreve henvist til ham. Eva Pedersen fra Draguignan mente stadigvæk, at man var for kritisk overfor Klaus Vilner, der vitterlig havde hjulpet flere med rådgivning i deres skattesager. Formanden sagde, at han modtog og læste Klaus Vilners nyhedsbreve (selv om han ikke havde anmodet om dem) og han fandt, at de gav god information. Det er ikke skatteudvalgets opgave at rådgive enkeltpersoner som Klaus Vilner gør men at tage sig af de principielle sager, såsom den sag der er indbragt for Tribunalet i Toulon. Lilian Schmahl fra Nice oplyste, at hun havde fået megen hjælp fra retshjælpsforsikringen og hun spurgte, om Klubben kunne gøre noget tilsvarende med Mutuellen. Lilian Schmahl sagde iøvrigt, at hun også havde arbejdet på en forsoning mellem Klubben og Klaus Vilner og at det ikke var klubbens skyld at den ikke var kommet i stand. Formanden supplerede med at sige, at Klaus Vilner havde forlangt en erklæring fra formanden om, at han ikke ville fortsætte med at miskreditere Klaus Vilner; da formanden ikke mente, at han tidligere havde gjort dette, kunne han selvfølgelig ikke give en sådan erklæring. Mogens Hansen fra Seillans henviste til, at der også findes andre skatteadvokater der kan tage sig af problemsagerne. Han så frem til at der kom en bindende afgørelse fra appeldomstolen i Toulon, idet der var sager som man troede var blevet godkendt af skattemyndighederne, men som alligevel blev genoptaget. Vedr. Mutuellen oplyste Asger Hansen at den var meget svær, da mange forskellige forhold gør sig gældende. Man havde forsøgt sig med en associeringsordning med Svenska Rivieraklubben, men det ville kræve fuldt medlemsskab af den svenske klub; man arbejdede derfor på en anden løsning, og håbede inden sommerferien at kunne fremlægge et forslag. Formanden anførte, at Sygeforsikringen Danmark kunne komme ind i billedet. Side 6 af 12

7 Wivi Mikkelsen fra Mandelieu roste den svenske mutuelle-ordning, der giver en overordentlig god dækning. Pr. hukommelse oplyste hun, at det koster 600 om året pr. person at være med i ordningen og et årskontingent til klubben beløber sig til 50. Wivi Mikkelsen kunne varmt anbefale medlemskab. Da ingen yderligere medlemmer ønskede ordet for at kommentere beretningen, formandens mundtlige redegørelse og/eller Asger Hansens orientering om forsikring og skat, kunne dirigenten med applaus fra forsamlingen konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse Kassereren, Jens Vestergaard, henviste til den udsendte Årsrapport for året 2013 med bestyrelsens kommentarer til regnskabet for 2013 og kommenterede enkelte poster heri. Alle beløb var i Euros. Resultatopgørelsen er, med et underskud på på samme niveau som året før, dårligere end det budgetterede underskud på Samlet viste indtægterne stigning fra i 2012 til , hvilket er mere end budgetteret. Dette skyldes især, at annonceindtægten blev forbedret mere end budgetteret. I forhold til 2012, for annoncer i Club Danois Nyt, er indtægterne steget med eller 17%. De samlede udgifter udgør , hvilket er mere end budgetteret. Stigningen i udgifterne kan henføres til øget aktivitet samt, at omkostningerne til den fortsatte udvikling af hjemmesiden er afholdt over driften. Den tilbageførte hensættelse på fra tidligere år svarer til årets udgifter til den nye hjemmeside. Nettoresultatet af samtlige de i 2013 afholdte arrangementer blev et underskud på 4.871, sammenlignet med et budgetteret underskud på De seneste års generalforsamlinger har henstillet til bestyrelsen, at søge en del af den opsamlede egenkapital tilbageført til medlemmerne. Dette er gjort ved, at budgettere arrangementer med underskud og med uændret kontingent. Arrangementer netto er og blevet større end budgetteret. På balancesiden er der et fald i bankindeståelse, der især skyldes langsommere indbetalinger i 2013 af forudbetalte kontingenter vedr Årsresultatet udgør et underskud på 7.640, som fragår i egenkapitalen. Reelt er årets underskud godt , hvis der ses bort for tilbageførslen på af tidligere års hensættelser. De tidligere års ubrugte hensættelser udgør herefter Egenkapitalen er herefter nedbragt til godt , men hvis hensættelserne på tillægges, er klubbens kapital reelt Det fremgik, at regnskabet foruden underskrift af bestyrelsen var forsynet med revisionspåtegning uden forbehold afgivet af klubbens valgte revisor, Hans Nielsen. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Hans Bender fra Tourettes sagde, at regnskabet så sørgeligt ud ja, det stinker! Side 7 af 12

8 Han bad om svar på tre spørgsmål: 1) Hvorfor er bestyrelsesudgifterne kun faldet med 8, når der i 2013 var et bestyrelsesmedlem mindre? 2) Hjemmesiden er dyr hvorledes er udgifterne fordelt? 3) Arrangementerne blev forhøjet med en dækningsafgift på 2/deltager alligevel giver det et større underskud end budgetteret hvorfor det? Jens Vestergaard svarede, vedr. 1) at der kan være forskel fra år til år på, hvor de enkelte udgiftsposter posteres, vedr. 2) svarede Jens Vestergaard, at han ikke på stående fod kunne specificere udgifterne, vedr. 3) skyldtes stigningen i nettoarrangementudgifterne ud over det budgetterede, mindre sponsorstøtte end forventet, flere deltagere i Welcome-Home-Party end forventet og større transportudgifter i arrangementet omkring Dronningens fødselsdag end forventet. Afgiften på 2/deltager dækker bl. a. udgifter til bankgebyrer i forbindelse med at deltagere aflysninger deres deltagelse i et arrangement og skal have tilbagebetalt deres indbetaling. Der arbejdes på en ændret ordning, så denne udgift kan nedbringes væsentligt. Hans Bender fra Tourettes fandt det fair nok med udgifterne til mad og kørsel, men han syntes, at netto-arrangementudgifterne max måtte andrage 3.000, når der var færre medlemmer; var alt for dyrt, og han spurgte hvor meget det aflyste Amin Jensen arrangement havde kostet. Han fandt også, at bestyrelsesudgifterne var for høje herunder med rejser til Danmark vedr. hjemmesiden - og han spurgte hvorledes de fordelte sig. Jens Vestergaard oplyste, at Amin Jensen-arrangementet, bortset fra nogle telefonsamtaler, havde kostet klubben 0 EUR. Bestyrelsesudgifterne fordelte sig i runde tal med 1/3 til arrangementer, 1/3 til møder og 1/3 til transport. Kurt Barfred fra Grasse spurgte hvordan bestyrelsens deltagelse i arrangementer blev posteret. Jens Vestergaard svarede, at det blev posteret som en bestyrelsesudgift. Jørgen Dahlberg fra Nice foreslog, at hensættelsesbeløbet blev slået sammen med underskuddet, så der kun var een post i regnskabet, der viste egenkapitalen. Jens Vestergaard sagde, at det ikke var regnskabsmæssigt tilladt. Lene Munk Nielsen fra Bagnol-en-Forêt sagde, at hun før havde arrangeret en tur i Operaen i Frejus, hvor der havde været langt større medlemstilmelding end hun havde sikret sig billetter til. (Billetterne skulle købes i forvejen). Nu havde kun købt for mange billetter til en kammerkoncert førstkommende søndag og hun ville bare varsle, at der ville komme et stort underskud på dette arrangement. Helle Pinto oplyste, at der ikke ville komme et underskud, for hun havde aftalt med Operaen, at de tog ikke-brugte billetter tilbage og refunderede klubben beløbet. Da der ikke var flere bemærkninger, kunne dirigenten med akklamation fra forsamlingen konstatere, at regnskabet for 2013 var godkendt. 4. Fremlæggelse af budget fastlæggelse af kontingent. Kassereren, Jens Vestergaard, gennemgik herefter det på forhånd udsendte budget for 2014 (revideret) og Side 8 af 12

9 Budgettet for 2014 var korrigeret, så det afspejler bestyrelsens ajourførte forventninger i forhold til for et år siden. Der er et væsentligt fald i kontingenter og en væsentlig stigning på annoncer i Club Danois Nyt. Udgifterne til Lay-out vil stige i 2014 og 2015, p.g. af Christel Koppels fratræden. Da ingen afløser har meldt sig, påregner bestyrelsen fremover at skulle betale for lay-out. (Christel har gjort det gratis). I budgettet for 2015 er der indregnet annonceindtægter for medlemshåndbogen på , ellers er der ingen ændringer. På udgiftssiden budgetteres der i 2014 med en ekstraordinær indtægt på 3.000, overført fra hensættelserne. For 2015 budgetteres med til udgifter til medlemshåndbogen. Der er budgetteret med en nettoudgift fra arrangementer på for 2014 og for Budgettet for 2014 (korrigeret) viser samlet et underskud på og et underskud på for Bestyrelsen indstillede budgettet for 2015 til godkendelse. Kontingentet for 2015 foreslås fastsat uændret for familiemedlemmer 115 og enkeltmedlemmer 68. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller bemærkninger til budgettet. Kresten Leth Jørnø fra La Motte forslog at kontingentet for det såkaldte familiemedlemskab blev nedsat til 100. Han begrundede det med, at ellers ville udgifterne bare blive ved med at stige, jvf. Parkinsons anden lov, der siger, at udgifterne vil stige, indtil de dækker indtægterne. Jørgen Svanholt fra Cannes mente ikke at en kontingentnedsættelse var vejen frem efter Kresten Leth Jørnø s forslag så ville man hurtigt få afviklet klubben. Det gjaldt om at bevare egenkapitalen. Formanden var enig med Jørgen Svanholt i at det var en fordel at bevare egenkapitalen der lå jo også et stort klubjubilæum forude og det skulle nok gnave noget af på formuen. Han fastholdt bestyrelsens forslag om uændret kontingent for Lene Kold fra Fayence gjorde opmærksom på, at der i kontingentet jo også var indeholdt udgifter til retshjælpsforsikringen. Da der ikke var flere bemærkninger eller forslag fra forsamlingen, satte dirigenten bestyrelsens forslag godkendelse af budgettet for 2015 og dermed om uændret kontingentbetaling til afstemning. Der var overvældende flertal, og dirigenten kunne herefter konstatere, at budgettet var godkendt. 5. Forslag fra bestyrelsen Formanden oplyste, at man på generalforsamlingen 2013 på foranledning af Kresten Leth Jørnø fra La Motte havde debatteret begrebet familiemedlemskab. i forbindelse med medlemskab og kontingentbetaling. Side 9 af 12

10 I forlængelse af debatten på generalforsamlingen 2013 har bestyrelsen udarbejdet det udsendte forslag til ændring af vedtægternes 3 og 5 Forslaget er en tydeliggørelse af medlemskabet af Club Danois. Bestyrelsen anbefaler, at ændringen træder i kraft ved generalforsamlingens slutning. Det har ingen betydning for enkeltmedlemmer og familiemedlemmer. Der etableres et nyt medlemskab som gælder for firmaer, SCI og lignende. For firmaer betyder ændringen, at, der under nyttige adresser kun optages partnere med flere, såfremt disse er medlemmer af Club Danois. Derimod kan firmaer, som opretter firmamedlemskab få opført navne på alle medarbejdere i firmaet. Formanden henviste iøvrigt til omtalen i bestyrelsens årsberetning. Efter indkaldelsen til generalforsamlingen 2014 med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, er bestyrelsen blevet opmærksom på en forståelsesmæssig detalje der mangler i vedtægtsændringsforslagets 3, stk. 2, hvor der står, at Familiemedlemskab omfatter to personer, som begge er stemmeberettigede... Der skulle naturligvis have stået: Familiemedlemskab omfatter to personer, der er samboende og som begge er stemmeberettigede... De nuværende 3 og 5 ændres som angivet med rød skrift i det udsendte materiale. Resten af paragrafferne er uændrede. 3 Foreningens medlemmer: 1. Som medlem kan optages enhver person uanset nationalitet med tilknytning til Danmark og med interesse i foreningens virke. 2. Enkeltmedlemskab omfatter en person, som er stemmeberettiget på generalforsamling, samt hjemmeboende børn under 18 år. Der modtages et eksemplar af årlige udgivelser af Club Danois Nyt. 3. Familiemedlemskab omfatter to personer der er samboende og som begge er stemmeberettigede på generalforsamling, samt hjemmeboende børn under 18 år. Der modtages et eksemplar af årlige udgivelser af Club Danois nyt. 4. Firma/SCI/andet medlemskab omfatter max. 6 personer, med to stemmer på generalforsamling. Der modtages to eksemplarer af årlige udgivelser af Club Danois Nyt til samme adresse. 5 Kontingent: 1. På den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til kontingent og budget for det efterfølgende regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse. 2. Kontingentet fastsættes med udgangspunkt i: A: familiemedlemskab svarende 100 %, B: enkeltmedlemskab svarende til 60 % af A C: firma/sci/andet medlemskab svarende til 190 % af A 3. Kontingentet forfalder til betaling senest den 15. januar. Der betales halvt kontingent for indmeldelser i perioden Side 10 af 12

11 Formanden anbefalede at ændringerne trådte i kraft straks ved generalforsamlingens slutning, således at det med det samme blev muligt at lave de under C nævnte medlemskaber. Da der ikke var spørgsmål, kommentarer eller ændringsforslag fra forsamlingen satte dirigenten vedtægtsændringsforslaget til afstemning, idet han gjorde opmærksom på, at det krævede 2/3 stemmeflertal for at blive godkendt. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Formanden bad herefter om ordet og gjorde opmærksom på, at der også i 9, stk. 7 var en forståelsesmæssig detalje, der burde rettes man var blevet gjort opmærksom på den ved sidste generalforsamling, men ikke fået den med i indkaldelsen i , stk. 7 burde lyde således, med ændringen i rød skrifttype og kursiv: 9 Bestyrelsens arbejde 7. Såfremt to personer, der er gift med hinanden eller samboende bliver valgt ind i bestyrelsen, kan disse ikke sammen tegne Club Danois. Dirigenten satte ændringsforslaget til vedtægternes 9, stk. 7 under afstemning,idet han gjorde opmærksom på, at forslaget ville falde, såfremt der blot var een stemme imod. Det var der ikke og forslaget blev herefter godkendt. 6. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Børge Johannsen og Flemming Elikofer er på valg. Børge modtager ikke genvalg. Flemming modtager genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Flemming Elikofer, samt nyvalg af John Wichmann. Formanden oplyste, at man i bestyrelsen havde fundet det rigtigst også at have et medlem, der repræsenterede den gruppe på 25 %, der er fast bosat i Danmark. John Wichmann kunne desværre ikke komme til generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt det ikke nødvendigt med en udviddelse af bestyrelsesmedlemmernes antal. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at Flemming Elikofer blev genvalgt og John Wichmann blev nyvalgt. 8. Valg af suppleanter Lis Bulskov Johannsen ønsker ikke at fortsætte som suppleant. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Sten Olsen som 1. suppleant og Dorthe Brøchner Petersen som 2. suppleant. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre suppleant-kandidater. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at kandidaterne var valgt som anført. 9. Valg af revisor Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Hans Nielsen. Der var ikke andre forslag, hvorfor denne blev valgt uden afstemning. Side 11 af 12

12 10. Eventuelt Dirigenten efterlyste indlæg, idet han understregede, at der ikke under dette punkt kunne stilles beslutningsforslag. President Burton Gintell fra The American Club of the Riviera, takkede for invitationen til generalforsamlingen og han så frem til et godt samarbejde de to klubber imellem, hvilket bl. a.indebærer, at man kan deltage i hinandens arrangementer selv havde han med stor fornøjelse deltaget i et CD-arrangement. Han oplyste iøvrigt, at den amarikanske klub har 250 medlemmer. Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt. Han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 12:30 Flemming Elikofer takkede Per Møller for dygtig ledelse og Niels Jensen for at have taget referat. Referent: Niels Jensen Dirigent: Per Møller Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Flemming Elikofer som formand, Theo Moesgaard som næstformand og Jens Vestergaard som kasserer. Side 12 af 12

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere