Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen på den udsendte dagsorden ikke fulgte vedtægternes nummerering, men at mødets dagsorden ville gøre det: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde på forhånd foreslået Per Møller som dirigent. Der var ikke andre forslag, og generalforsamlingen godkendte valget af Per Møller med akklamation. Bestyrelsen anbefalede samtidigt, at Niels Jensen lavede referat af generalforsamlingen også denne anbefaling blev godkendt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Dirigenten oplyste endvidere, at i modsætning til sidste år ville man i år af formelle grunde nøje følge vedtægternes bestemmelser m.h.t. dagsordenens rækkefølge og valg af revisorsuppleant. Til generalforsamlingen var der fremmødt 139 medlemmer og 6 fuldmagter ialt 145 stemmer.

2 2. Beretning om foreningens virksomhed. Formanden fik herefter ordet for at aflægge bestyrelsens beretning i hvilken forbindelse han refererede til de på skærmen viste plancher vedr. de enkelte afsnit. Han sagde følgende: Beretning indledning: Som sidste år, vælger jeg ikke at læse beretningen højt. I har alle i et par uger haft lejlighed til at læse den på foreningens hjemmeside Jeg vil derfor nøjes med at fremdrage enkelte områder og kommentere disse, og også indflette nogle mundtlige betragtninger, som selvfølgelig kommer til at indgå i hele beretningen. Sidst vil Asger Hansen give en orientering forsikring og skat, der ligeledes vil indgå som en del af beretningen. Den almindelige aldring af medlemsskaren og den manglende dobbeltbeskatningsaftale rammer nu Club Danois. Denne udvikling rammer desværre også de øvrige danske foreninger i vores område. Vi har sagt det før, men skal gentage det her: Så længe Danmark ikke kryber til korset og stort set accepterer franske vilkår for en DBO, generer man generelt samhandlen mellem de to lande, og gør det helt umuligt for almindelige danskere at få råd til at flytte til Frankrig med udsigt til fuld beskatning i begge lande. Det er naivt at tro, at Frankrig skulle komme krybende og bede om en aftale. Det er Danmark, der ensidigt har opsagt aftalen. Det er Danmark, der kommer til at give sig, hvis forholdene skal normaliseres. Vi skal som foreninger i Provence tænke i andre strategier og udvidede samarbejdsfladerne imellem os. Club Danois har gennem de seneste år stillet vores Aktivitetsoversigter til rådighed for andre danske klubber. Og CD har opfordret til, at foreningerne i videst mulige omfang ikke placerer arrangementer på samme datoer Vi vil gerne offentliggøre andre danske foreningers arrangementer Beretning medlemsudvikling: Fra og med 2010 opgøres medlemsudviklingen med udgangspunkt i primo februar. Vi er lige nu 884 medlemmer. Nedgangen i medlemsantal kan for hovedpartens vedkommende henføres til tilbageflytning til Danmark. Vi kan konstatere, at antallet af medlemmer i dag ligger på det laveste niveau i 6 år. Det er ikke tilfredsstillende, men som det omtales i beretningen er det udefra kommende forhold, som betyder, at tilflytningen til Frankrig slet ikke står mål med afgangen fra Provence. I flere tilfælde var det lykkedes foreningens sekretær Helle Pinto at fastholde danskere som flytter tilbage til Danmark som medlem af foreningen og formanden rettede her en stor tak til Helle Pinto for dette. Bestyrelsen har på det seneste besluttet at annoncere i Kirkebladet. Nogle kan mene, det har to gode formål: Det vigtigste er, at henlede de danskere, der bor hernede, men ikke kender Club Danois på klubbens eksistens. Det andet er, at vi hermed kan støtte den slunkne Kirkebøsse. Side 2 af 9

3 Vi vil også i Magasinet Club Danois udlodde præmier til de medlemmer, som kan få nye medlemmer til at støtte op om foreningen ved at melde sig ind. Andre kan have gode ideer til initiativer, som bestyrelsen er særdeles lydhør over for. Beretning: Hvor boede medlemmerne i 2013? For at sætte udviklingen i medlemstallet i relief, synes jeg det vejen igennem kan være på sin plads at sammenligne med tallene fra sidste år. I de første to plancher, vælger jeg at sætte fokus på medlemmernes fordeling på oplyst bopæl i Danmark og i Frankrig. Baggrunden er selvfølgelig, som det fremgår af selve beretningen, at jeg på det seneste har hørt nogle kritiske røster om det forhold, at vi i 2014 har afholdt nogle ganske få arrangementer i Danmark. En udvikling, der ser ud til at fortsætte. På denne planche skal vi lægge mærke til, at fordelingen af medlemmer med bopæl i Frankrig og i Danmark var den, at 73 % boede i Frankrig heraf 66 % i PACA, mens 25 % boede i Danmark Beretning: Hvor bor medlemmerne i 2014? I 2014 har jeg valgt, at vise Frankrig under et altså give bedre mulighed for vise den totale virkning af den manglende DBO for hele Frankrig, og selvfølgelig også mere præcist pege på forskydningen af medlemmer mellem Danmark og Frankrig. Ser vi så på udvikling frem til februar 2015, fremgår det, at fordelingen nu er rykket. Lige nu bor 67 % af vore medlemmer i Frankrig og 28 % i Danmark. Der er tale om en forskydning, som er en direkte konsekvens af det umulige i, som dansker at bosætte sig i Frankrig for tiden. Udviklingen understreger også, at bestyrelsen så rigtigt, da den sidste år, opstillede en kandidat, som i en eller anden udstrækning repræsenterer de knap 30 % af medlemmerne, der bor i Danmark, og dermed også kan understøtte behovet for, at Club Danois medlemmer også får mulighed for at mødes i Danmark. Det giver god mening også at lave arrangementer i Danmark. Disse arrangementer laves på samme vilkår som alle andre arrangementer de skal hvile i sig selv, ikke give nævneværdigt overskud eller underskud. Jeg havde selv lejlighed til at deltage i arrangementet på Den Franske Ambassade i Danmark i januar i år. Her mødte jeg flere medlemmer, som havde været med i mange år, uden at have deltaget i et arrangement. De gav alle udtryk for tilfredshed med, dette initiativ, og var så tilfredse, så flere af dem, ville til at overveje deres besøg hernede, så det passede bedre med arrangementer. Beretning: Hvor i PACA boede medlemmerne i 2013? Når nu jeg er i gang med at sammenligne forskydninger i vores fysiske opholdssteder, vil jeg også lige benytte lejligheden til at se på fordelingen internt i Frankrig. Her er det naturligvis især fordelingen mellem Alpes-Maritime og Var, der er interessant. På generalforsamlingen i 2014 blev det oplyst, at 33 % af medlemmerne boede i Var og 60 % i Alpes-Maritme. Beretning: Hvor i PACA bor medlemmerne i 2014? På denne generalforsamlingen kan vi oplyse, at 32 % bor i Var og 61 % i Alpes- Maitimes. Det er en minimal forskydning, som der vel ikke findes nogen entydig for- Side 3 af 9

4 klaring på. Det peger på vigtigheden af, at vi fortsat søger at fordele arrangementerne på de to departementer, som vi har gjort de seneste år, og også skal fastholde, at Mandelieu-La Napoule er vores geografiske centrum. Hvis man overhovedet kan lægge noget i den minimale forskydning, skulle det da lige være, at medlemmer, som får deres skattesager behandlet i skatteadministrationen i Draguignan flygter fra en skatteinspektør, som måske kender, de franske skatteregler, men under ingen omstændigheder magter at indsætte danske regler i denne kontekst. Vi kan kun håbe på, at han bliver ved med at tabe sager ved Tribunalet i Toulon, så det igen kan blive atraktivt at bosætte sig i området. Beretning: Hvilke arrangementer blev afholdt i 2014? Den eneste tilbageværende gode planche over denne visning, har desværre en kvalitet, så det ikke nytter at stille den op som sammenligning, men jeg kan garantere jer for, at udviklingen i arten af arrangementer ikke adskiller sig, fra det, I ser her. Det fremgår med ønskelig tydelighed, at Trave- og vandreturene fortsat er den største aktivitet i foreningen, men samlet set dog ikke mere end 1/3 af alle udbudte arrangementer. Udgangspunktet for alle de arrangementer Club Danois tilbyder er, at de er tilvejebragt at aktive medlemmer, som gerne vil indvie os andre i det, der netop rykker for dem. Det sker hele tiden, at disse aktive medlemmer kontakter den ansvarlige for arrangementerne for lige at høre, om vi nu også tror, at det arrangement, jeg har i tankerne, vil interessere andre. Det er slet ikke bestyrelsens opgave at påvirke, hvilke arrangementer I vil tilbyde til os andre, eller hvilket indhold de skal have: Hvor skal vi gå hen? Hvor lang tid skal det vare? Hvor og hvad skal vi eventuelt spise? Det sker enkelte gange, at vi hører, at der er rumlen om, at bestyrelsen stiller særlige krav til et arrangement, for at ville godkende det. De eneste krav bestyrelsen stiller er i virkeligheden, at arrangementerne skal overholde de standarder, der gennem tid er lagt for de forskellige typer af arrangementer, og at budgetterne stort set skal balancere, så deltagerbetaling og budget hænger sammen. Mere er der ikke. Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2013? I 2013 blev 66 % af arrangementerne afholdt i Alpes-Maritime, og 30 % i Var. Det giver i alt 4 % afholdt uden for vores nærområde. Tidligere var det er tema til diskussion på generalforsamlingen, at alle arrangementer blev holdt i Alpes-Maritime. For nogen tid siden, ringede et medlem til mig og spurgte om, hvorfor der ikke mere var arrangementer i den fine gamle opera i Nice. Jeg kunne jo kun svare, at det skyldtes, at der ikke lige for tiden, var medlemmer, som ville tage den opgave på sig. Så selv om jeg personligt sidder rigtig dårligt i stolene i Nice opera og akustikken bestemt ikke kan måle sig med Forum i Fréjus, vil det da glæde mig, hvis der igen kommer gang i vores arrangementer også i Operaen i Nice. Side 4 af 9

5 Beretning: Hvor blev arrangementerne holdt i 2014? I 2014 er der rykket lidt om på fordelingen af placeringen af arrangementerne. I 2014 er kun 55 % af arrangementerne placeret i Alpes-Maritime mod 38 % i Var. 8 % har i år været afholdt uden for PACA. Der er ikke lavet statistik over, hvilke arrangementer, der er rykket, så det kan vi slet ikke oplyse om. Beretning. Annonceindtægter fordelt på områder. Også 2014 har været et godt år finansielt for Club Danois. Vi skal bare alle være klar over, hvis ikke det fortsat lykkes at skaffe sponsorer og annoncører, vil foreningens aktivitetsniveau ændre sig drastisk. Jeg tør næsten ikke få over mine læber, at bådemagasinet Club Danois og hjemmesiden ikke kan opretholdes, hvis vi ikke kan fastholde og styrke både sponsorer og annoncører. Det kan vi kun gøre ved at omtale dem positivt (man må ikke lyve, så hvis en sponsor eller annoncør ikke lever op til vores forventninger, så skal der selvfølgelig gøres opmærksom på det) og endelig at bruge dem. Jeg tror, vi skal bruge meget mere energi på denne front. Så selv om det glæder mig at Nykredit fortsat er i Provence, ærgrer det mig naturligvis, at de ikke længere kan kun kan brøste sig af at være den største, men lige nu også pludselig er den eneste som fysisk er til stede i Provence. Jeg vil personligt holde fast i haserne af dem, så de fastholder den gode kvalitet at arbejdet, og ikke falder hen til selvglæde over at være uden konkurrence.... Dirigenten gav herefter ordet til Asger Hansen, der redegjorde for de aktuelle forhold vedr. forsikring og skat. Han sagde følgende: Beretning: Mutuelle I efteråret 2014 blev der indgået en aftale mellem forsikringsselskabet GAN og Club Danois om Mutuelle (fransk tillægsforsikring til sygesikring). Endvidere blev de eksisterende aftaler med Jens Fromm og med Generali fornyet. Alt det kan I se på foreningens hjemmeside. Beretning CFDP I 2012 indgik vi en aftale om retshjælpsforsikring med CFDP (i Nice). Denne aftale koster 9 pr. medlem pr. år. Præmien betales af Club Danois. Jens Vestergaard og jeg havde det årlige møde med CFDP i slutningen af februar. Der er lavet et 4 siders notat herom (se hjemmesiden). Især kan man her se, hvilke skader/uoverensstemmelser, der relativt let kan dækkes og også nogle mere problematiske tilfælde. Der er i de forløbne 3 år oprettet 21 sager. Heraf er mange løst til medlemmernes tilfredshed. Vi skal ikke undlade at påtale at et enkelt medlem i den forløbne periode har rejst 4 sager. Her ville rettidig omhu fra medlemmets side i forhold til kvaliteten af hans forsikringer og aftaler med leverandører have været på sin plads. Side 5 af 9

6 Beretning Skatteudvalget Skatteudvalget (Peter Brückner, Benth Holtug og jeg) blev etableret i 2011, da REDAN blev lagt ind i Club Danois. Der er mange artikler på hjemmesiden. Senest har vi afholdt et skatteseminar primært med henblik på at drøfte de særlige problemer, som vores medlemmer i og omkring Draguignan er løbet ind i. Der ligger et langt referat på hjemmesiden. Hovedkonklusionen er: Det nytter ikke noget at tale med skattemanden (M. Gueraud). Og det er især penge ud af vinduet til oversættere og rådgiver, hvis man prøver at dokumentere sin sag. Gueraud afviser alligevel, det du har indsendt. Se at få en afgørelse, så forhøjelsen af skatten kan indbringes for domstolene. Dobbeltbeskatning. Der er jo desværre en del af jer, der bliver dobbeltbeskattet af jeres pensioner. Peter Brückner fik fremskaffet en række klip fra TV2NEWS i forbindelse med premierminister Manuell Valls besøg i Danmark i november Her blev også spørgsmålet med den manglende dobbeltbeskatningsaftale berørt. TV-klippene kan ses på hjemmesiden. Det kan i øvrigt oplyses, at fhv. revisor Lars Gammelby har bedt om aktindsigt i skatteministeriets dokumenter vedr. skatteminister Kristian Jensens ensidige opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig i Skatteministeriet har netop afvist denne aktindsigt. Lars Gammelby har påklaget afgørelsen til ombudsmanden. Et medlem har kritiseret Skatteudvalget for ikke at gå ind i hendes skattesag. Hertil har vi svaret, at i henhold til skatteudvalgets kommissorium må skatteudvalget ikke rådgive og ikke repræsentere medlemmer i enkeltsager. Jeg har forstået, at medlemmet har taget dette svar til efterretning. Medlemmerne i skatteudvalget takker af. Vi tre medlemmer føler, at vi i tilstrækkelig grad har arbejdet med dansk/franske skatteforhold. Benth i mere end 10 år, jeg i 8 år og Peter i 7 år. I tidens løb er der udarbejdet Lefebvre responsum. Der er givet massevis af generelle råd til medlemmerne. Retssager er igangsat og vundet. Der er indgået en række forlig med lokale skattemyndigheder. Overalt i Frankrig har man i stort omfang kunne læne sig op ad alt dette. Den eneste og desværre meget væsentlige undtagelse er skattemanden i Draguignan. Det er nu op til den nye bestyrelse at overveje fortsættelse af Skatteudvalget. Vi peger på, at nye medlemmer bør findes i (og omkring) de danskere, der er ramt af administrationen af Draguignan... Dirigenten gav herefter igen ordet til Formanden, der udtrykte en stor tak til Christel Koppel og Lene Munk Nielsen for deres store arbejde med Club Danois Nyt, en tak til alle arrangørerne, til sponsorerne og annoncørerne og sidst, men ikke mindst, til Helle Pinto der de sidste 10 år har arbejdet som sekretær for foreningen. Helle var behørigt blevet fejret på selve dagen, oplyste Formanden.... Dirigenten takkede for de mundtlige supplerende bemærkninger til den udsendte årsberetning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. Kurt Barfred fra Grasse udtrykte skuffelse over CFDP, idet det ikke i løbet af 3 måneder var lykkedes dem at inddrive et beløb på EUR på en dækningsløs check. Side 6 af 9

7 Han opfordrede medlemmerne til at tegne en juridisk forsikring hvis de ville sikre sig effektiv hjælp. Sagen er refereret i tillægget om retshjælpsforsikring (5) til den udsendte beretning. I øvrigt fandt han, at det gik rimelig godt i klubben og at beretningen var OK. Asger Hansen svarede, at I den pågældende sag havde man haft svært ved at finde den pågældende skyldner (man kan godt blive væk i Frankrig) og da man endelig fandt ham havde han ingen penge man kan jo ikke plukke hårene af en skaldet. Søren Ibent fra Mandelieu refererede til en for nylig afsagt EU-dom der skulle have den konsekvens, at danskere der har en E 121 erklæring ikke skal betale sociale bidrag til Frankrig. Han spurgte til om skatteudvalget havde yderligere oplysninger herom. Asger Hansen fandt absolut EU-dommen interessant; han kunne dog ikke på nuværende tidspunkt sige om det ville gælde alle 3 opkrævningstyper. Da ingen yderligere medlemmer ønskede ordet for at kommentere beretningen, formandens mundtlige redegørelse og/eller Asger Hansens orientering om forsikring og skat, kunne dirigenten med applaus fra forsamlingen konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse Kassereren, Jens Vestergaard, henviste til Årsrapport for året 2014 med bestyrelsens kommentarer til regnskabet for 2014 og kommenterede de enkelte poster heri. Alle beløb var i Euros har set under et været et regnskabsmæssigt tilfredsstillende år for Club Danois. Ved udgangen af 2013 var der 983 medlemmer. Der har været en afgang på 136 medlemmer og en tilgang på 67 medlemmer i Til- og afgangen har ikke svaret til det forventede, idet afgangen har været større end forventet. De samlede indtægter udgør hvilket er lidt over det budgetterede, idet annoncesalget og salg af annoncer på hjemmesiden har indbragt mere end budgetteret, medens kontingentindbetalingerne ikke har svaret til det budgetterede. Samlet set er indtægterne noget større end i De samlede udgifter udgør , hvilket svarer til det budgetterede. I forhold til det foregående år er omkostningerne faldet væsentligt. Faldet kan specielt henføres til hjemmesidens drift og udvikling samt til skatteaktiviteten. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at indtægtsføre hensættelser, som det ellers var forudsat i budgettet. Nettoresultatet af samtlige de i 2011 afholdte arrangementer har givet et underskud på 3.114, sammenlignet med et budgetteret underskud på 2.000, men væsentligt mindre end i De seneste års generalforsamlinger har henstillet til bestyrelsen, at søge en del af den opsamlede egenkapital tilbageført til medlemmerne. Dette er gjort ved, at budgettere med at anvende de foretagne hensættelser til fremtidssikring samt at budgettere arrangementer med underskud. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Side 7 af 9

8 Bortset fra fejldateringer i revisorpåtegningen var der ikke bemærkninger og dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at regnskabet for 2014 var godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremlægger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen 5. Forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 6. Fremlæggelse af budget fastlæggelse af kontingent. Kassereren, Jens Vestergaard, gennemgik herefter de enkelte poster i det på forhånd udlagte budget på hjemmesiden for 2015 (revideret) og Kontingentet for 2016 foreslås fastsat uændret for familiemedlemmer 115, enkeltmedlemmer 68 og for firma, SCI m.fl Der var ingen bemærkninger til budgettet og forslaget til kontingent for 2016 og Dirigenten kunne med akklamation fra forsamlingen konstatere, at begge dele var godkendt som anført. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer John Wichmann er ikke på valg. Han ville være kommet herned, men er desværre blevet syg og kan ikke møde frem. Jørgen Friis og Theo Moesgaard ønsker genvalg. Jens Vestergaard ønsker kun genvalg for 1 år. Mona Zerling modtager ikke genvalg. Flemming Elikofer ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår følgende kandidater til nyvalg: Jørgen Dahlberg fra Nice, Henrik Engell-Jensen fra Mandelieu, Lis Skovbjerg fra Holte (fraværende) og Mette Koefoed fra Vallauris (fraværende). Kandidaterne blev præsenteret. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre kandidater til bestyrelsen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere, med akklamation fra forsamlingen, at Jens Vestergaard, Jørgen Friis og Theo Moesgaard blev genvalgt og at Jørgen Dahlberg, Henrik Engell-Jensen, Lis Skovbjerg og Mette Koefoed blev nyvalgt. 8. Valg af suppleanter Sten Olsen ønsker at fratræde. Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen Bente Holtug fra Nice og som 2. suppleant Dorthe Brøchner Petersen fra Callian. Dirigenten spurgte derefter, om der var andre suppleant-kandidater. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten konstatere med akklamation fra forsamlingen, at kandidaterne var valgt som anført. 9. Valg af revisor Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af Hans Nielsen. Der var ikke andre forslag, hvorfor denne blev valgt uden afstemning. Side 8 af 9

9 10. Valg af revisorsuppleant Flemming Brøchner Petersen fra Callian blev valgt til revisorsuppleant. 11. Eventuelt Jens Vestergaard præsenterede Europcar som sponsor for trykning af foreningens medlemskort. Såfremt medlemmer ved bilreservation i Danmark hos Europcar fremviser medlemskortet giver det udvalgte medlemsfordele. Europcars reklame bliver trykt på kortets bagside. Det nye medlemskort bliver efter trykning fremsendt til medlemmerne pr. snailmail. Medlemskortet vil være gældende i 3 år. Mogens Brix Haupt fra St. Raphaël oplyste, at de som udlandsdanskere havde lejet bil en Golf til kr for en hel måned hos Europcar, og at de absolut godt kunne anbefale udlejningsfirmaet. Tidligere da biltoget kørte fra Italien havde de altid kørt med dette tog til Danmark, men fremover ville de flyve og leje bil hos Europcar. Eva Eggert Pedersen fra Draguignan oplyste, at de havde haft uheldige erfaringer med biltoget fra Lörrach. Bilen var under kørslen blevet brækket op og ridset. Mogens Røest-Hansen fra Frejus rettede en varm tak til bestyrelsen for det store arbejde de lagde for dagen. Jens Vestergaard rettede en personlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Mona Zerling og Flemming Elikofer og gav på foreningens vegne afskedsgaver til begge.... Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var udtømt. Han takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:30 Flemming Elikofer takkede Per Møller for dygtig ledelse og Niels Jensen for at tage referat. Referent: Niels Jensen Dirigent: Per Møller Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Engell-Jensen som formand, Theo Moesgaard som næstformand og Jens Vestergaard som kasserer. Side 9 af 9

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af CD generalforsamling 11. marts 2016 Side 1 af

Referat af CD generalforsamling 11. marts 2016 Side 1 af Referat af CD generalforsamling 11. marts 2016 Side 1 af 19 23.03.2016 Referat af generalforsamlingen den 11. marts 2016 kl. 10.30 på Mimozas Resort ****, Mandelieu Formanden, Henrik Engell-Jensen, bød

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2014 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Derefter gik man over til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Skatteudvalget status marts 2015

Skatteudvalget status marts 2015 Skatteudvalget status marts 2015 Club Danois skatteudvalg, der blev nedsat 2011, har traditionelt givet en status i forbindelse med årets generalforsamling. Denne gang indeholder status følgende: Seminar/erfaringsudveksling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2013 Club Danois og hele resten af verden har taget hul på 2013. Den økonomiske krise i verden har ramt virksomheder og husholdninger. Og nu bliver

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning til Club Danois generalforsamling 2011 Vi har nu lagt 2010 bag os og er godt i gang med 2011. De af jer der var på juleferie i Danmark har frosset og fået skovlet meget sne og nogle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere