Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012"

Transkript

1 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling

2 Disposition Tilknytning til arbejdsmarkedet Sygedagpengeopfølgning Varighedsbegrænsning og forlængelse Fleksjob 56 aftale efter Sygedagpengeloven Personlig assistance Tilskud til tandbehandling Tilskud til behandlingsudgifter Merudgifter, medicin, fysioterapi m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder Socialrådgiver, PD 2

3 TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Socialrådgiver, PD 3

4 Kommunens opfølgning Nedsat arbejdsevne? -> Ressourceprofil udarbejdes -> Vurderer mulighed for: Delvis raskmelding / løntilskudsjob Virksomhedspraktik Revalidering (evt. forrevalidering) Arbejdsprøvning Fleksjob Evt. førtidspension og evt. skånejob Socialrådgiver, PD 4

5 Varighedsbegrænsning og forlængelsesmuligheder 52 uger indenfor 18 måneder Kan forlænges efter sygedagp.lov 27 stk.1 Revalidering er overvejende sandsynlig Virksomhedspraktik o.lign nødvendig (<39 uger) Skønnes at kunne vende tilbage til arbejde efter endt lægebehandling (2 x 52 uger) Arbejdsevne afklaring (<26 uger) Livstruende sygdom behandling udtømt Rejst sag om arbejdsskadeerstatning Påbegyndt sag om førtidspension Socialrådgiver, PD 5

6 Fleksjob aktuelle regler Alle muligheder for at få arbejde på almindelige vilkår er udtømte Arbejdsevne nedsat med mindst 50 % Kommune betaler 1/2 eller 2/3 af løn Pågældende yder så stor en arbejdsindsats som pgl.s begrænsninger tillader løntilskuddet kompenserer for begrænsningerne Fuld tid (nedsat effektivitet) eller deltid (fuld eller næsten fuld effektivitet) Tilskud beregnes ud fra max ,- kr. (2012) Socialrådgiver, PD 6

7 Eksempel på flekslønstilskud ifølge lovforslag ikrafttræden jan Normalløn inkl. pension: kr ,- Løn for 20 timer (86,66 timer pr. mdr.)inkl. pension: kr Beregning af flekslønstilskud: - 98 % af dagpengemax: kr % af Nedrundes til pension 5% (max 500) ATP bidrag 83 Udbetales i flekslønstilskud > kr Løn i alt inkl. Pension kr Socialrådgiver, PD 7

8 Eksempel på flekslønstilskud ifølge lovforslag ikrafttræden jan Ved en normalløn inkl. Pension på kr ,- Løn for 20 timer (86,66 timer pr. mdr.)inkl. pension: kr Beregning af flekslønstilskud: 98 % af dagpengemax: kr % af % af ( ) pensionsbidrag 5% (max 500) ATP bidrag 83 Udbetales i flekslønstilskud > kr Løn i alt inkl. pension kr Socialrådgiver, PD 8

9 Andre hjælpemuligheder 56 aftale (Dagpengeloven) Kronisk syge lønmodtagere med >10 sygedage / år Arbejdsgiverrefusion / dagpenge fra 1. dag Personlig assistance (lov om kompensation til handicappede i erhverv) Jobbet skal være foreneligt med funktionsnedsættelsen Assistenten ansættes i virksomheden Tilskud til bestemt arbejdsfunktion i bestemt virksomhed Max gennemsnitlig 20 timer pr. uge Kommunen refunderer lønudgift Arbejdsredskaber og hjælpemidler, som arbejdsgiver ikke kan / skal stille til rådighed Nødvendig ved konkret arbejdsproces eksempel drejesæde i taxa (beskæftigelsesindsatsloven) Sætter pgl. i stand til at et klare job / uddannelse (Serviceloven) Er nødvendig i dagligdagen generelt (Serviceloven) Socialrådgiver, PD 9

10 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING Socialrådgiver, PD 10

11 Tilskud til tandbehandling efter Sundhedslovens 166 Betydelige tandproblemer der har relation til sygdommen Sjøgrens syndrom Patienter med medfødte sjældne sygdomme Ansøgning til Regionstandplejen Afdelingen for Regional Specialtandpleje I Region Midtjylland: Regionshospitalet Viborg Søndersøparken Viborg Odontologisk Videnscenter, AUH (Vest Dk og Øst Dk) laver vurderingen Socialrådgiver, PD 11

12 Tandproblemer der har relation til Sjøgrens syndrom Diagnosen Sjøgren skal være fastlagt af speciallæge ud fra bestemte undersøgelser Københavner kriterierne EU-kriterierne Sjøgren har medført betydelige tandproblemer, som skyldes mundtørhed Tilskud udløses ved egenbetaling > kr (2012) Gælder ikke sædvanlig tandbehandling Socialrådgiver, PD 12

13 Tilskud til patienter med medfødte sjældne sygdomme Betingelserne for det særlige tilskud Sjælden medfødt sygdom (sclerodermi o.a.) Betydeligt tandplejebehov (> andre) Sammenhæng mellem tandproblemer og den sjældne sygdom (sclerodermi) Tilskud udløses ved egenbetaling > kr (2012) Gælder ikke tandbehandling uden sammenhæng med sygdommen (sclerodermi) Socialrådgiver, PD 13

14 TILSKUD TIL BEHANDLINGSUDGIFTER Socialrådgiver, PD 14

15 Medicintilskud Generelt tilskud fra Regionsrådet tilskud afhængig af forbrug. Enkelttilskud til lægemiddel uden generelt tilskud, gives til enkeltpatienter efter ansøgning. Kronikertilskud årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin over kr ,- (voksne), dvs. en årlig egenbetaling over kr ,-. Socialrådgiver, PD 15

16 Andre tilskudsmuligheder Helbredskort til folkepensionister og førtidspensionister med pension før Formue under kr ,- (2012) Kun lille indtægt ved siden af pensionen Behandlingsudgifter, Aktivloven 82 Familier i økonomisk trang Socialrådgiver, PD 16

17 Merudgifter SEL 100 Personer mellem 18 og folkepensionsalderen med en kronisk lidelse, der medfører en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Konsekvenserne er indgribende i den daglige tilværelse, og medfører der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne (og dækkes ikke af andre love eller andre bestemmelser i SEL) Merudgifterne skal overstige kr. 6000,- årligt Socialrådgiver, PD 17

18 Vederlagsfri fysioterapi Personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Afhængig af hjælpemidler eller hjemmehjælp hver dag Sygdommen skal fremgå af diagnoselisten Varig tilstand (> 5 år) Socialrådgiver, PD 18

19 HJÆLPEMIDLER OG FORBRUGSGODER Socialrådgiver, PD 19

20 Hjælpemidler SEL 112 og forbrugsgoder SEL 113 Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet I væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne, I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller Er nødvendig for, at pågældende kan udøve et erhverv. Socialrådgiver, PD 20

21 Hjælpemidler og forbrugsgoder Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Kommunens visitatorer træffer afgørelsen Socialrådgiver, PD 21

22 Forbrugsgoder SEL 113 Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne for at få et hjælpemiddel, jf. 112, stk.1 er opfyldt Udgiften skal være over kr. 500,- Hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art Fungerer forbrugsgodet udelukkende som et hjælpemiddel betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter Socialrådgiver, PD 22

23 Eksempler på hjælpemiddel eller forbrugsgode Plejeseng Vinyl og bomuldshandsker Varmehandsker Bilvarme Ortopædisk fodtøj Socialrådgiver, PD 23

24 Tak for jeres opmærksomhed Socialrådgiver, PD 24

25 Indikationer for hjælp til ortopædiske sko efter 9 og ortopædiske fodindlæg efter 10 1 Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med 2 gængesål). Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens). 3 Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, f.eks. klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. 4 Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. 5 Erhvervet platfod som følge af degeneration. 6 Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. 7 Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. Socialrådgiver, PD 25

26 Tilskud til behandlingsudgifter Fodterapeut Sundhedsloven 68 og bekendtgørelsen fra 2007 om tilskud til fodbehandling i kommuner 1. Diabetes 2. Nedgroede tånegle 3. Arvæv efter strålebehandling 4. Svær leddegigt, som medfører begrænset eller tabt funktion i arme og ben og hvor pgl. ikke selv kan varetage egen fodpleje Tilskud med lægehenvisning på 60 %, dog 50 % ved nedgroede tånegle. Listen er udtømmende. Ingen andre kan få Regionstilskud. Socialrådgiver, PD 26

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere